Karel Makoň: 91-07B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jsem to jsem mluvit tak. Jak tvoje tělesnost rozum po dovoluje pochopit a tak prosím. Je si nebeské se dají chápat rozumem tato opisu co on to řekl jinými slovy prosimvás do toho se do před tu bylo tak je to tam není ale ten smysl to má. Tak tím se tam ta rozmluva končí a. Myslím že jsem museli mockrát byl za ježíšem ten nikodéma by se dověděl něco dál. Ale teď vám řeknu se pro znovuzrození z od li to je zapotřebí vědět. Znovuzrození z vody probíhá od chvíle našeho narození pod z stav postav v si uvědomuju že jsem synem božím že jsem dítkem božím nebo dcerou boží v v tomto stavu. Že je znázorněn třicítkou jeho teta přičítají všeho života první třicítkou ježíšova života v tomto stavu. Když ten prosta dokončím ano to jsem schopen si uvědomovat svoje božství vnitřní a a. napřed řeknu na čili cele tam po tomto rozvedu cit fáze napřed tu třicítku a tak dále. Když je toto uvědomím tak co bylo mezitím zapotřebí abych se rozloučil s tím stavem minulým. Ten stav minulý nazvali lékaři mi v předškolním věku že mám svůj svět. Tom toho svoji světě máme každý matku od se pro vás žilo vlastnosti měla že a tak dále a místo oko kam bychom hlavy sklonil li vám. A po překonáním tohoto stavu nemáme ani tu matku oni ty bratry ani tu vlast ani ten domov ani nemáme kam bychom hlavy z koni li pro z vás to vymyšleno doslova. To je celkovým sval kolik velkolepě označení symbol toho co s námi děje když přecházíme z jednoho vlastnictví. Do vlastnictví vyššího typu ne ne to nevlastnění. Jeho potom od museli se to vrací z vyššího typu když ho nedostanete když nedostanete tohoto vlastnictví již výše nedosáhnete ve tak nejsem schopen přejít do nevlastnění a toho je potom k od těch třech letech a toto je při zad za třicet ze světa světy a potom po smrti ježíšově to je další co s námi děje. Ale všimněte si jedné věci zatímco v první fázi když jsem dospíval k tomu jordánu k tomu tu. Vodou. Tomu znovuzrození z vody se tomu říkat syna v fázi jsem musel se o všechno starat sám. Hlavní důraz se tam klade na to co tedy ježíš dělal to znamená co máme dělat my. Je když nerozumíme tomu to co za něho udělal třebas ten nějaký král svatý co tam přišel nic se nestane ale i to světlým samozřejmý. Kdybych nevysvětlil co ten ježíš musel udělat tak se pro vývoj na vás a my se dovídáme si o dvanácti let co musel udělat a do vjem nese do dřívějšího věku co museli za něho udělat matka a joze a co za něho museli udělat pro de s. To on nemusel my tomu nemusí nerozumí to se nic nestalo že to z vám ježíš nemohl udělat tak i to sám nedělal óm byl odveden do egypta. A on el nepředstavoval rozum dalo bylo pro dál rosy rozum to víme že rozum je taky od pánaboha. A bohužel nosem počátku vývojovém úlohu testu si ní. A tak hudbě destruktivní větším lisý ji rozum náš věk tím více stojí o panství nad světem. Ale ne nad sebou samozřejmě a tím se chová rovnosti s vodou v její vůči svému bližnímu. A bez ohledně víte takže ten ježíš musel vět tohleto když byl pro nás jeho letech přišly do chrámu jeruzalémského a on se tam u nich žil po boku u těch šla bych nu ten saduceů wu a farizeům. Takže nepřišel svými nazpátek dotoho rovného nebo ono to rodném sval dotoho li vzal nemá nýbrž teprve za dva nebo do při jeho našli. Co z nám to synu udělal řekla panna maria o řekl co pak nevíte že musím být v tom jsem mého otce. Čili on si uvědomoval že domov jeho je domov tu v společný domov jeho i tu v toto jim měl udělat člověk že by měl z těch první ty první tři přít zkušeností na to že domov od co tam ještě nevstupuje ale má. Mám dom v v v. Jsem musím tady jemně rozlišit vedli u věnovat světa domu a vstoupil toho tomu o praně svoji be a to je na cestě daleko vznešenější v to v ten vstup než si to uvědomit když si marnotratným synem uvědomuje že od se by se měli než tam žil let při když tam bral jak to krajiny. Tak to bylo pouhé uvědomění ale i to uvědomění. Když přišel staví dělat to se nedá než tady přišel přesto utrpení že pro kousal utrpení i to mu přineslo. S povím ku na otcovský tu co tím chci říct že když tady mám když nemám vědění. Tak bych měl být věřícím člověkem jim nejsem ale kdybyste že vám jsem mluvil to jsou pracně. Věděním do případné potřeby víry jemnou ale říkám případné. Kdežto u vás musí to jist že li do vědění musí ten postup je tam krásně znázorněn. Co se musí splnit aby se to věděním dostavil. Tak co se musí skryl našem životě aby se vědění o věčném původu vašeho života dostavilo. Tak především se musí způsobit že ale utečeme před herodem a to je věc sela. Která by se dala ukázat na každém život že vás jednotlivců všech dohromady dí. Že nejde jen nerozumné. Ale přestanete před přetvořit z historii je do stavu nerozum do si to dětem se to tam je tato mezera tam ale si tam tam mezera cože není schopno rozumovat uvažovat rozumně ještě pro dítě tak u před herodem takže byto zažíváte rozumíte pro samovolně utíká před hradem do určité příliš brzo rozumovat. Máte předčasně dospělého člověka před sebou neučiníte o šťastný o kristovo na rozumnost dětskou atd. Takže je to je z ale to jste byli v vychovatelů aby při skrývali k tomu děti v tom. A k tomu aby do takové jako o být v tom věku jaké jaké být na by nerozumné hravé všechno možné dítě které si nedokáže například hrát. A to je za rozum. Dítě které nepovažuje za skutečnost za dveře život to je nerozum stop považuje za skutečně život ne to není ještě zpraven roce se drž přeskakuje vlivem dospělých který v tak je vychovávají nějaký článek který ho potom bude v životě chybět. Onomu bude chybět něco čemu se říká citová prý matce. Nedostatek citového uspokojení a ten člověk který je vedle toho. Malinké vodě te žije vedle něho se ten se mu nemůže nikdy věnovat váš těl moderní dobyli sil než jsou za ze strany tak úplně jako třebas hračka z kterou si hraje šelem. Tam musí zastat hodnou dát u tento tady wattse tak za tohoto do statku citového vyžití ano. Takže to dobře chápal třebas komet sil říkal škola ještě musím být hrou toho že se to nemůže by najednou tak že by se chtělo všech jeho nevědomosti toto dětech toto naší škole dělat tak si počíná špatně jsem si všiml že například to co jsou dál než my nebo si diskutuje se ve na co s tím vidět výmyslem přijdou o něho jsem neučí ani správně stát. Ani správně číst no to by vás na to propadlo protože číst v ran jsou z ti že si šel těžší než číši česky své z si proto dítě and co v že psát co to je těžší než přát česky pro české dítě ale přesto nemělo by se tím začínat z s totiž je příliš že učenou a něčemu čemu se čemu. Říkáme stát. Nebo s matení jazyku před váhání že před věží dobyl skok tou mi soustavně vedeme dítě. Nesmírná chyba. Tak tady je otázka i toho vychovatele aby toto nedělal. jsem třebas nechal svýho syna který nebyl jsou mým typem první přijdeme přitom propadat ale dost jsem nechal ho při tom že nepotřebuje se naučit. Číst on to nepotřeboval pole tohoto dopadlo měl jsou osou jedničku tuto o měl do oni své ale jakým právem. A on taky nepotřebovali žijí v tomto světě a tak dále co se do věcí nepotřeboval se co se naučit potřebu. A a poučeností škol skonu ale přirozeným vztahem k a. To přirozenou vztah rodiče nedovedou správně aplikovat na ten život dítěte. Tak třebas co jsem mu co dělat s estinem. Aby začal mít poměr k tomuto světu oním nesprávně stanoví nebo uspořádávají poměr k tomuto světu u toho dítěte tam jsou obrovské mezery takže to dítě nech pomyslného z ono přichází o život. Tak přimět tvrdil. Jako si první třídy obecné no tu budou jsme si šest pro sedmou ven z českého sedmi rokem že nestojí o tento život bych se o chtěl naučit číst kde si to jim za druhy očím vjem školy. A tak se říkat tak ty zen se neseš naučit od protože mi na tom nezáleží jestli životě budu umět číst popsána je stačí že tady žiju li to ono to se skryto může od nerozumí dítě takle ale to jsem mu nevyčítal že nerozumný může říkat tak ty mi to musíš dokázat že od život ve stojíš. A při rosa o nad rad velice kladem toho jdou próze je za tu měl v ošelíně a položil svému hlavu na koleje a říká tomu tak teďka pole za kliniku vlak. Ale měla to nepřijde že jsem tady při držel na koleji káže příliš o život vývoji nestojí to co by si se to a to co světě. Jak tento život bude vypadat když oni stojíš. A teď jsem začal to ono to jsem slyšel vlak při do tu nerozumí strany ale ten syn sedmi vím to co mu ve toho roku před váš k tomu utíkal z ty trati. Protože mu ve sklo jsem neznal nevěděl že života na to si nesmíme dítěti mít za zlý a utekl paže ve že se tam pod tím řekla a a od kdo by měl rád život jako mal. A dokonce rád prostředí útlém prostředí ve kterém žije ale svým spokojena hlavně když je na tom světě. Asi od budu jak třebas měl nějakou chorobu nic než měl byl nemocnici a. Na tutéž chorobu u z toho najednou mne jedno na tam prvého sestřička mladší než on. A plakala mi kr z okno asi takhle ptát toho nepřijdu tady o život mám na spalo a buď bez starosti atd plakala a když to určitě. Tak se mi svůj svět tam měla tu duší jsem taky vím tu tuto studiu vyvolal protože měl jsem při to si při člověk dětech že oni se všechny dostali do stavu živost život přestali stát. Von se musel vyvést do světa značí sestra se to bylo vím nemusím sino po paní nad do vyššího stupně k na které byl cele. A ona když přišla své nemocnice asi za čtrnáctým domu tak nás neznala my jsme nebyli jejími rodiči a neměla bratra zaseto z postaral toho vědomí vyššího co bylo znamenalo smrt. Taky nesmíme osobní ti z nesmí do vím že jsem to náhodou přežil náhodou říkám proto jsem měl rozumného partnera podobě matky co to dalo podobě lékařů ale když to ten pro dítě nemá a on nemusí dotud tedy tak třeba zemře. A. Tak ten syn prostě musel se naučit napřed milovat tento si v. Kdo nemiluje tento svět nebude milovat ani vyšší svět tu látka láska k tomuto světu se musí díti pěstovat a jak se pěstovat ukazuju mu rostlinným ti. Pojmenovává mně ne proto je u dob a toho mrtvého kteří do na ta plné na nýbrž takhle. To co tady kvete na mezi mám motoru barvu podívej se na oblohu taky mám motoru ba ho protože ten neřek z výtek spadl z oblohy se na tu mez. Že jsou z nás toho co je nad tebou a to je taky pod tebou poctivě ho mi než co na co. Ne to je mi to. Nebot tady vidíš jiných výtek velice jasně zářící červenou barvou nebo tak né. A černého a tomu říkám podivili se toto věk vět kterému se říká assisi když ti panny mariině. A plakala na svým synem a z toho vyrostli tyto květiny a takle učím všechny mu měl dostupné květiny v z na to ještě do věk květů potom počin takle milovat právu a tak dále a potom když to bylo všechno ostatní kdo tuto samo jsou do ruky ukazuju mu jak to služkou mu pouště nahoru a říkám mu. Tomu všechno dítěti vysvětlí u toho je schopno to schopno pochopit říkam to víte úkol rodiče nebo vychovatel úžasný při tomto před ještě nemá rozum tak co musí zastoupit rozumem tak k rozum je aby to za o jeho rozum tak na příděl dejme tomu. Do mu do ruky a smí škod se výtečné a to z toho o nakonec z prstu asi že touto snahou a v tom případě dycky to svým škod. Odvětí nahoru z lidí by se to se potom tu již komu říkám jimi se dobře pojetí náhodu a potom do svá a padne na zem ale je to daleko maximální zase dvacet třicet metru se to dítě musí běžet svého sami do pokynu zatím z s v jsem a musíme se do spoj je společně proč u svým škol šlo dolu o to přeříkával do nebíčka nebo do byl svíčka ne to není tak nýbrž to je špatná výchova. Nýbrž toho zvířátko porobě sedmi věčného z níž ta marnou tu životní sílu. Čímž se tam musí nechat letu sil a tak mu to vysvětlím. Takže k jeho to z když do se o to byl on mu předal osvojí sílu životním domu do se na konec a zase z za se v m mnoho z mít nose padne domu a to dělám z s s s ještě do kou to dělám z to si takle mu to zpřístupní o takže med tomu u do se neví čas od toho vjem důvod pro syna. Nemá dobrou jedinečný li postoj tat z tu. To zvířatům a k rostlinám do že vím na tom při dopisu vynikal ale to rád asi světová opak byl velice dobře. Takže v tom dětském věku je třeba. Aby toť mělo partnera uvědomělého pád na který byl měl k němu poměr lásky byl tak on protože je to co skončil poměr vás na si ten poměr k tomu dítě či jestliže nechybí se tak se splňuje s života ježíše krista kdo měl milující matku v st. A byli silou pěstouna joze v na ale je třeba aby to ji ti milo i negativní partnery. A ty jsou tam krásně a s obrovskou mocí vyjádřený že mají obrovskou moc se na přijel herodes. A vší ticho zenového zákoníci vím to je negativní partnera. To jeho jest stejně nutno mít. Jako ti pozitivní platné to musíte zprostředkovat tomu díti v první jeho jsi se jak mu to ve zprostředkuje ve tak ě. Nedop mým neumožní dal by se řídilo je životem ježíše krista on tam jsem si není sám z těch v první z se ale tam se svými se svou rodinou syn domovem se svým povoláním k svět tesařem učí se tesařství a tak a dokonale se mu naučí samotě. Takže. Berte na vědomí že když toto splnit nebi tak pak můžete s jistotou očekávat že by dítě splní to ostatní jsou musí splnit samo a k čemu nemůže to komu z například když jsem třebas na v to on si milující otec na učil v během prázdnin ve si prvního druhu třetí číst. Pořád větší č. Tak on to on jsem no pro toho o svým jeho maminka byla oko ustaluje tok volit mých nohou a prosily abych toho nechal as dotoho nenechal uměl krásně číst plynule uměl z toho mám přímo. Je č čí ve znamení jsou to mnoho po děti no a přišel do školy že to co mohla unadivit něco si se naučilo vší s. A von vám ve před při že obecné četl. Nebudu písně kosmické a moc tomuto líbilo jak předešel všechny ostatní spolu řádky jenom protože se něčemu po řadě neučí čili let jed lásky plnosti. A to je zaměřeno s ti za tím účelem musí taky existovat něco ho. Čemu říkáme vedení toho dítěte k tomu aby něco dělo aby to něco aspoň něco konkrétního něco. Dala kolem jistého s nebo podstatného pro jeho život upotřebitelné jeho pokud možno často dělalo po že má. Jak trpíte u dítěte nepoznáte tak mu znemožňujete aby překročila třicítku. To dítě je ježíš všechno dělo pořád mně když například vědom toho poznání které nemělo třeba bylo z těmi farizeji jo z těmi zákoníky v tom chrámu jeruzalémském tak se do toho tak za o ho protože zapomnělo na rodinu. Ale e byla tam matka a rodina a ti k vrátili toho ježíše dobyl svýho života i toho toho návratu o dítěte kdo ho normálního lidského života v tom musí provést vychovatelé a ježto provedou tak je to nemůže samo nemůže vás o to lišit krista. Musí to maso tak kolektivně jako je to v tom životě ježíše krista znázorněno. No je to takle řečeno u vás není tu k v. Takže když se ježíš se pokorně vrací z rodině to zavolá hledají aleno z líčit kou co pak nevíte nemusím viz to se mého otce ale u jsou to je vyšší ti vrátil se a byl tam z toho z vodního do vás světech aby tam do třicítky. Si tu symbolickou třicítku musíme všichni dovršit jaký je dovršíme nestane se tak mnoho. Ale my nejsme. Dospěli při státní svých a nejsme li dosti být sice a nic si nemůžeme být potom dospělí v další trojici která atd. Ale nemůžeme překonat toho satana na poušti to nejde. Jenom jako dospělý můžeme mít dispozici všechny prostředky jak překonat satana po už. Upozorňuju vás že na tupou č kou po tu jordáně byl ježíš puzen duchem a že to si nevymyslel k a a tedy mohl se s velkou při z ale že to je tedy k zlačněl. A teď jsem u důležité věci na každém přechodu z jedné úrovně vědomí na jinou úroveň vědomí nižší na vyšší kdyby dobro z pátek o to neni ale z nižší na vyšší. Existuje dycky pannou za nadto v tomto případě znázorněna číslem čtyřicet číslo čtyřicet znamená u každého jiný počet z věcí za je libovolný počet času nebo v doba a že o o nádoba. To nemůžete říct neboť zapřeli kolik by konkrétně budete potřebovat do prožít abyste přemohly satana. A přitom satan není mně nic mimo sebe je o nám as nýbrž to je naše. Máš pocit oddělenosti. Naše malé jsem pod od že dnes o jehož ti konkrétní podobu tohleto že ono pole si přeje abychom jemu sloužili takže když ten konkrétní podoba satana prosimvás co to by se možná nerozeznali sil ale přeložit do normální řeči to co tam již čem je jako zázračně žena některý soto najednou od pouště ano při ono oni duch jsem tu co se na že co jsme si to lidově krásně srozumitelně tak do toho. Říkal říkám že vám to ještě sochy do třebas maličkost jsem ochoten to jsem neb pospíchá jenom proto aby jako s to odbyl abys cestou mohli prakticky použít i jak na vlastnosti třebas tu o by se přes překonal satan a tak dál. No. Takže e jenom z opaku že všechna ta pokušení to coto satana vypadat. Jedním způsobem měst řekla. Je poslouchej to a o si to přeje my máme pocit oddělenosti a v tom pocitu oděl si přejeme abych s abychom z objevil pověry abychom osobě v jeho měli né. V tom pocitu oddělenosti. Aby se než čemukoliv jinému čili jen to nám znemožňuje že může k abychom milovali když jako sama sebe to naprosto nemožné do tohoto stavu kdy musíme překonat toho do si předem nás abychom řeči sloužili sobě to se nemá stát tento překonat tuš krycí k k u ten musí vět jak na to. No. Že může něco z rozumně tele kdy ne tak prosila za z cest nebojte se. Prosimvás mi jako tak jen jako se dál o tom jsem. On odešel z věříš že z ta nebudu mu je potom osvícení jordánu. Ale jenom bych chtěl říct že se to muselo stát tím je. To musí stát každému z váze sto takovou lidskou podobu že to nevíte ten zázrak že se na potože o nebyla bylo slyšet se na vás a šla do tvého slyšel. Ten na slyšel svatý jana křitele ježíš ho neslyšel tomuto nebo třeba říkat jsem to věděl proto šel bylo dáno. Ale přišel to svatý jan křitele a svatý jsem miláček páně který byl to je době žákem set toho jana křtitele ti za to s že proto z jenom svatý o tom píše o bylo protože do žákem tato mistra jana křitele o musel to slyšel o slyšel ale vnitřně toho nebylo z nikdo to tam ve tak neslyšel rasy od do třebas nalíčení. Při nás kapitole svatý jana toho jak ten duch mluví. A zatím jak to tam popsal tečka tak tím z toho tedy ne. Slyšel hlas a věděl co znamená. Tak bylo tam viseli si si říkali jedni říkali za mělo od neříkali že on děl promluvil člověk tomu bylo rozumět. Tady mně tuhleti dva tomu rozuměli před cit mně. Tak tam ale to porozumění věci není tak rozvoji si ale jestliže se dostavily v tom v jasném výrazu jako u toho jana. Ale tak tam něco vám chybí do trojici a se to tak nešika tady bude z věnovat. Že jestliže že překonáte toho satana od víte co to je když se nestaví že na jeho stranou když mu neprotiví žijete když nehledáte především jeho vůli nýbrž vůli boží. To znamená do takovými se překonali svou vůli že vaše vůle která o zbylo ono musí zbýt. Je. Ohlasem vůle boží by poctivě as spravedlivě hledáte vůle boží a pokud ji nacházíte a pokud oni víte tak se jiří víte ne abyste jenom věděli tolik ničemu se proviňovat ale vědět o vůli boží to přináší povinnost taky se řídit majella viděl viveka. No a za tak jestliže je tam v třinácté kapitole došlo k tomu že ježíš mírně nohy učedníků a dělat to na konci toho třetího období těch střílet. Nemohl to udělat hřích přátele ne protože o musel taky do stačit kam vede to o dobýt síle a dovede tam tak daleko že mistr znala vaše vnitřní a pro nepravé vám umí jen nohy a tím bude čisté celé tělo znamená kdy nebudete od této chvíle schopni. Čit a bude to ma přemoci mířili č. A on velice dobře se vím z si myslet že například dejme tomu byl při tom i tomu jidášovi mil ježíš kým nohy že ano. A on se ale mýlil. Protože k tomu on na odpadlo ten toto schopno se mýlit že sis můžeme za tuto schopnost na protože on nevěřil předtím ježíši že to co dělám dělám správně on jidáš tomu rozuměl lidí a dobyto lepší došel tu mas do jsou pro nadto ku nebeských a na to chudým a máme si proč to by to hlavu do nepřišla domýšlivost si mysleli tím se začal by se rád jsem. Tak el pozorovat že jsem to tak s tím k tomu také byly u mýti nohy. E. Čili to co on udělal při poslední večeři že šel na zradil toho ježíše krista a vydal ho z nás od to není hřích. Sví do vás nemůže dopustit před když jeho na smrt s to o ji mýho důvodu si to pán ježíš přál. On si přál být zmařen a proto musela první sousto a s tou s tím sousto taky sílu k tomu uskutečnění tohoto záměru jenom byl nepředal tu si o tak ten záměr jidáš neprovedl či hřešil nehřešit. Ale protože si myslel že řešil. Tak to se nám může stát na tomto stupni před tím na těch svaté trojice pardonu se přes v na druhém stupni se na v trojice těch let jsem se že se považuje za provinilé ho. zbloudilé ho. to mám vedle sebe člověka který se cítíte jsou chvilinku li jdu díly a a tak dále ale to nic. vás u pozor najednou věci sice za takového považuje tak musíte projít očistcem. A oči se můžete projít jenom tehdy když se zažili předtím extazi když jsem leželi nemůže se o čistém čistém k litovat misse dorostli do očistce. se mu to jsem projít za tohoto života ne po smrti protože jsem předtím měl mnoho z nazí za sebou ani jsem o to o všechno přišel a měl jsem že jsem všechno promarnil jsem ten bude měl petr a to byl byl celkem správný ten marnotratný syn také všechno promarnil ale nezoufal svým nýbrž sis po měl na otcovský tu jsem pro to všechno promarnil z domu zlé ano. Takovém stavu utrpení syna v čili co z člověk vzpomene. Ale jsem s data ale nebyl situaci podobné ale ne že by se jim to převedli na tu situaci ježíše krista a proto vám to opaku znovu jak se to jeví na příhod poklekneme v životě anebo taky o žal vašem dycky trošku jinak protože stejná zaměření a jinak založeni. Tak vel. Když jsem si myslel že jsem se provinil nějakým protože von třebas sobě nějakým způsob a proto jsem měl pocit od sedmnácti listopadu v jsem byl z zajat těmi němci a ve správně odveden do koncentráku bez soudu. A nesměl jsem trpěl ose tolik na krk jako dál protože oni nepoznají předtím boha jsem ho poznal. A pro pro být bez boha bez jeho přitom o si toho rozměr zle. Nebylo tak zlé že jsem za čtyři dni prošel celým očistcem. A to by jako normálně člověk z si ji do proti neprošel tím protože by neměl za sebou masti v praze. Zase jenom kult tomu dobro váže provádí člověka rychle očistcem ale ne osvobodí ho od k oči se pro to extaze není konec cesty duchovní to v indii se mi věří v tom že si někdo z nás těch menších vinu ti vyšší to vědí že to není pravda. A to je střední fáze vývojová za jsem myslím že jsem to vysvětlil a mám musel teďka ukázat. Že ti učedníci znamená lidské vlastnosti učedníci rovná se lidské rosy si učedníků souhrn všech lidských vlastností tuto tak to rozum tak v tom musíte být hlavy jeho abyste viděli co tím dal budu myslet. Že všechny to vlastnosti lidské to musí být přemoženy. Jedni i tím že jimi o po pro budu třebas v druhé tím že jsem přesně přerostl a třetí konečně tím že. Že nepotřebuju. Neboť ježíš nás vychovává na tomto přechodném stupni nad lidství. O tom bezvadně pochopil šrí horovi do ghos daleko lépe než celé křesťanství že již vede člověka do z prostředku který známe pod pojmenováním člověk. Toto protože v povede na cestu kde člověka není zapotřebí že je na tak si z něho by proto spatra jsem nazval ocitl se do stavu svobody stav svobody není možný dokud si člověk svoboden li člověkem a tam není svobodný tady že myslím že toto je taky vysvětleno ale teď co se s možná nevšimli. Na celé cestě i ukázali s kristus li. Na sobě na učednících ano na tom okolí ve kterém žil se všech o jeden jiný se tam. Kázal také jakým způsobem k jsem dosti za k tomu nadlidství. Že ne mocí lidskou nýbrž mocí božskou tam musí přejít při pomoc z druhé strany od boha jsem na ten svět do toho člověka vstoupit a. Takže ježíš kristus musel se vzdát nejenom své tělesnosti ale on se za dokonce ducha kterého přijal v podobě smrtelné duše je to v ní. Ten duch byl napojena tu smrtelnou duši toto smrt na duše dovedla při vší žije na vší když. A my tomu říkal stal spasitelem prosimvás hezké s tím souhlasím ale. Bylo by chybné kdyby si mysleli že to bylo nějaké privilegované postavení ježíše krista z před to není pro vás. Když se měli při tím příklad abrahama nebo jakuba že se totéž tiší jinými symboly ale znamená to totéž jako vstup ježíše na kříž když například dejme tomu ten abrahám se vzdává svého syna ne tak vstoupil na kříž. Neboť to co měl rád toho se zdál když něčemu nemá poměr tato se nemusí vzdávat se co z toho rod říká v tom mně nic nemění nic z neza přičiňuje ale abrahám z vel to prozrazeno syna obětoval a to byl z s oblast od na kříž z rovněž tak dejme tomu tutéž smrt zažili jako třebas eliáš nebo. Co vstoupit na kříž ale když v tom nepoznáte že že. On prodělal totéž bez toho tím že by měl na kříži. To bych musel o tom že všude aspoň ze kdo toto neudělám jsem to jinde řekl jinde napsal o na že tito bude přít. Ne ne ne ano to bude pro deset minut z vím že jsem že tomu věnovat v se musím taky je mně věděl jsem odstraňoval bolesti v těle. Nadto vím jsem viděl byl v karate a tak to co mi vých podobně jiná a. Podobně anebo jinak ale neumíte převádět to konkrétním na obecným symbol na obecný tvar a to to znamená že nejsem dobří matematice kdyby matematiky neměl symboliku nebýt lid počet bez symboliky se zklamat sice mého neobejdeme a život je takovou matematiku a dokonce vyšší a když nemluvím mého. Převest ty symboly na skutečnost komu klid tak se v takovém stavu jako kdybych matematice znal vzorec třebas. A plus do závorky na druhou o to si tuto uvádím o semeno budou poznal dotud svého druhu ale by se dostal tele. Jinému plynou onu například a my musí jedna tak novodobý se podle toho co oni si pu z toho udělat a na druhou mýtus je a tu svět na výsledek ano to je proč to by šlo prostota no ale témata se kou on jako ten mám li pojetím ne tak to asi svým víra li tvého ano. Druhé musíme se naučit minimálně analogickému myšlení. Když se tomu nenaučíme když myslíme jako dítě jenom se řídit slepě příkladem né. Slepě ne pomocí nějaké analogie z ona opakuje ano. A převádí analogicky jiná obdoby by dom třebas nebo tak nějak no tak to je na prvním stupni dělám nejen není na druhý. Ale ten ježíš musel ukázat čili čím se na této cestě je li tím méně to stojí námahy ze strany člověka. Ti učedníci tam dělali ty lidské vlasy stal děly zázraky a one to nestalo vůbec žádnou námahu v z s ním k do je věčný i ti je že by to nešlo žilo na to co tady tím se to nebudeme zabývat ale čeho je to bez nejmenší námahy šlo. Čili proč potože ten ježíš oděl tou obrovskou mocí od boha pocházející kterou oni to dělali. A takže na tom stupni projít ti pak. To takzvané zázračné nedělá člověk vám dal co je jeho bůh. Ho osobním mistr znamená jeho jeho a k vám ho za to jsem na tři jim slovem a kdežto jakmile člověk se dostane na před přístup to znamená od před smrtí na kříži. po zmrtvýchvstání a nanebevstoupení tam to vůbec nedělá člověk nýbrž za člověka všechno dělá bůh. Mistr mám našeho života. A jestliže tomu takhle je tak samozřejmě nejde to najednou skokem z toho pro něco bylo druhy nás do na před tím nýbrž jsou mezi tím meze li přátel meze li jedni velice trapné na věci když to ten člověk ztrácí víru v sebe že s tou myslí že si že že nazpátek složil své a o že za rád a. A tak to ne tak to není je to jenom takže nechápe ještě jak v jakým způsobem ho pán bůh vede jak mu pomáhá. Si uvědomil poprvně to navazovat že nás si sice byl on zraku jsem zažíval stav se jsem se měl vzdát života svýho a udělal jsem toho rosy domino z vlastní světy li co není to pravda co jsem měl udělal jsem toho dost těžko s tím se za z od a to jsem zažíval toho že za mnou. Abych to udělal stáli řády přímo zástupy svatých kteří drželi abych to dokázal nebát se z dosti tvé instinkt velice zakořeněny z boha z s. Proto lékaři mají tak dobré postranní lidském životě protože při z s z s tak ti bojí a jsou kdysi tomu dovolil může třebas jsem na chvilinku osvobodit do od své smrti že.