Karel Makoň: 91-08A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Smrti neosvobozuje nikoho v ale jsou oslu taky věční třebas knězi podobně neboť on jim může jen o tu si hřích je tím způsoby než či další života od ale co ostrý smrt to podobně jste jako ten lékař ale již že jsem vesel podobných neni že by tak je moli dovolil člověka osvobozovali ho od něho samého tak. Také když teďka ukazuje těmito případným jak na to on šel na to takle když potřetí říkal co ho čeká a že bude ukřižován tu ten a jí. Pak byl při do ve ve ve starou z stranou slovem petr. A říká mu mistře to nesmíš dopustit protože by s kompromitoval celé dílo které do tak zázračné a ježíš mu říká satane odejíti znamená toho jiného li známá přijme při dosti by znamenal ježíš tím že říkal. Totiž neřeklo když s se při stal svatý petr je že ten ježíš je synem božím o jsem to nevěděli a on to sám řekl na tu tělo řeknu čeho řekl duch. Tak ta ho postavou nazval svým nástupcem a teď kterému člověku říká satane odejíti čili ten zástupce není to do konali aby nejednal co tam s ky vím to by nemělo sobecky pro sebe. Za tři jest také když jednala někdy sobecky jenom pro sebe si to po mentálně hodilo tak byla satanem když s tím vedením se vším že ty a aby žena správně tam byla oporu pravým díkem božím. No a ten ježíš šel na ten příliš dal se zmařit zařídil si aby byl zmařen a nenechal dlouho po smrti na pochybách toho jidáše že se jidáš neprovinil. Náš společně s ježíšem postavil církev na nohy tam by to ne existovala ve svých naše stejně opravdu jako ve jsi žil bez toho ježíše protože pokud ježíš působil ve světě. Tak mu to o sobě říci nejsem dobrý spojte si pro toho proč mohl ježíš se tomu o dveřích je dobrý protože dělal jenom vrat ty dobré skutky. Kdopak by byl řekl je to absolutně k bych to řekla taky že že to bylo absolutně dobré co on dělal. Příklad deset malomocných uzdravil a jedem se mu přišel poděkovat. Bylo to absolutní dobro tedy když desíti při podvědomí přišel spodní věčnost pojedli nebylo. Či o si byl tohoto dobře vědom že nemůže zmoci ani ty farizee li za pod svět že to je relativní působení dobré ale není to o svodu do oči nemoc do po do za dobrého. Ale. Že to je všechno von musel pro ve z toho z pozice duchovního něco velice důležitého a to byl by rád kdyby se všichni tentokrát porozuměl kdyby se to nechá. Tak je to prosimvás řekněte že on musel přijít na to že když hlásal zapři sama sebe. Ještě neni že musím taky sám pro ve samosebou to úplné zapření když neodevzdá svého chrám kde to ten duch který do kterého odevzdala tom kříži to je všechno relativně dobrého co provedl v tomto citu oni do nedělo se jimi to bylo relativně všechno dobrého tu oni jsem životě tomu pak jsem taky do ty zlé no ne. bylo při roční je dobré. Tak je třeba se toho vzdát tohoto relativního dobra aby se dostal nad relativní dobro a zlo to se tedy ježíš absolutně jak oni z odchází z tohoto světa ten nemá ani to není jemně je pro ty vědomi vyložený dobrý na není ani relativně dobrý a o pro se upřímně toho znal. No musím jen o tom mám zkušenost. Proto jsem se toho relativního život za celého byl dobrý nebo špatný zato navazovat svoje nácvik sice v tom pod nebo za okolností které by vyvinut ceny. O měl neomlouvá ani je při dva. Tomu od rozumem tat syny jsem protože ježíš kristus musel se při svět tomu osobním příčině nebyl ukřižován že se mám vysvětlil pral před chvíli ale nevymyslel si to potože dávno porod si říkal je to svým skončí jak to když to byl vymyslel tak do pro toto stalo potom jimi slu ale pro si svatí cele předním říkali to si skočí každýho krok popsal. F. Jidáš svým pojedl v to jsou ty boje popsáno své v prosit tak že si tu při nás tu kapitolu ekumenické svatý jana jako nes výklad tak tam je to les poznámce odkud kde odkud to víme ze starýho zákona. Jsem na to neměl přesto tam dopsal z ale bystosti co než se prodlužovat něco na to ani čas takto říká že. Každý ho buď ježíše kriste popsala ve starém zákoně jak to že jsi byl pro citový věděli že to nebyl procitl zasvěcenci ty tou cestou kristovou prošli. Ten kristus je věčný spasitele začal být se dostal na kříž ale teď ukazoval těm učedníku se s o to pro konkrétně znamená vstoupit na kříž. Protože on to musel konkrétně ukázal o to aktualizovat to co dávno. Byla pravda taje od věky pravda tak on to musel konkrétně ukázat na každém jednotlivci že to je pro něho ne vnější aktuální pravda a je si bych měl jenom jeden úspěch z tohoto povídání a ten je pravá tak že nechci aby ses aktualizovat li celý doví zákon v tom smyslu že byste považovali toho co se tam stalo zase události které jsem vás říkají. Tedy my vizte prošli. Ne marně se když jsem jako zažil ten konec světa. Tak jsem mezitím zažil také chození z ježíšem ve se jeho učedníkem v tom misse jsem vedou při že vůbec me. Ale jsem to zažil. Takže bych všechny slepě okolo toho co by se zase bys začali dělat co si že do řek dělat to všechno na jsem věděl. To se na tohleto není žádný zázrak to je odumření. Pamětné odumření mně se to viděli v jevilo které jsou z lenosti časové od stvoření světa který se taky špatně rozumně jak si mám jak jsem to vysvětlil potom v těch pohádka první budeš říkáte mi jak si je to je řekli toho si pohádky martince člověk s tak šlo ale to dost co jsem nebyla sama ne. Ještě další dva tyto řekl aby se to bylo při tak to dopadne stejně. A tak jestliže tomu tak je že mi nerozumíte se sem dostali tak si nekladu za úkol on to za nebyl jsem si vysvětlit co si pohádek nepochopili. No ale můžeme to byl přinesou o to pokusit tu máme v času nešel když spisu pohádku kristem li to můžete kaje dobyto do viset jak jsem se to s ten ten svět protože proč je to důležité protože z stejně se jsem dostat se o to dostanete ale ne jinak si to smysl toho jak se o to dostanete ale abyste věděli jak se sem dostali protože hor radou o to jako za na horu musel ku při u upozorňoval se o věc nebe se žádným. Jen míru z ale u to šlo zhora dolů a ne zdola nahoru od začátku ten den života tak jsem dostal při svému vědomí touží se volil vlité musel dostal ježíš a stačí žili ale byl jsem byl v je tak se z něho nebi do byl to co ježíš v dospělém věku po mně chybělo od tu tu moc. Ale jsem to napřed zažil. Zrovna jako třebas byl david říká a tam a máme ho. Mluví o ježíši kristu velice duchaplně jak jsem si z tu provedl tím znovuzrozením až. Vy vědomému věčnému životu a ma svýho pádem z to co co stojí li k jiným může být než ježíš kristus to jsou studuje všemi ostatní výroky jiných ho tu z toho s to byl za to. No a tak ten ježíš se vzdát i svého ducha a tím se vzdá svého ducha. Tak může konečně umřít. To se nezdá všeho o čem že to mám s po ti ten vnitřně neumřel on se musí za tou o čem neví. Se to s pozicí jsem se vzdát všeho o čem že to dispozic on se všeho vzdal a aby jsme o tom by rozum k tomu rozuměj o tom bylo ještě jiný smysl to taky vysvětlím tak se vzal své matky. To von se si byl synem své matky a on říkal domy pod křížem hle matka tvá. On se ale matky nýbrž a on se stal synem téže matky matka porodila znovu po činící že jana. A nejenom toho že se stalo synem matky z z od sebe je nahoru k matce o to je z hora dolů a z toho horu. Obojí sil jsou časně jim šlo že uvědom a jenom jeden z měl na tom nezáleží co si domy je taky nevíme bez slepě by se nám velice málo víme že mám veliká je cestami že ano tak jsem byl tady v těch stavech tak vězte jakože do za velice. Tak je to tak ano to je jak se to snadno o tom vykládá teď se dál ale ono o tohleto nebes nejde ona je něco jiného ale on společenství daleko širší. Že ten jan byl určen k tomu aby jediný z učedníků páně vysvětlil li jak vypadá celá cesta zdola nahoru že s těmi sedmi úrovněmi tak sis přečetl li ve zjevení se silové jsem to předem se v tom spisu ze a ne zkušenost životem jako ve vězení co máte tam jo. joze životem jako ze zjevení. Asi tak že to že von to tam pak že konám toho všímám kovář žil. Staň slova ušima. Je jako nějaké zvíře nebo rostlina takto přiznáváme že člověk sám to bychom měli prvořadě přiznat. Jemu to právo svědka a tak po nepovažujeme to protože subjektivního není to pravda velice oběti bo velice obětí poznávají no a copak nemá jsem tedy tak kdyby si tam neměl tak nejsi lékaře vůbec toť vůbec nenechají projít tím musíš od a na tom je to od všech těch a z jakých. Listě o li let od od postupovat dál že jo své en bědy je cože a a po ho em který je není z rozumu ale za u jak to že není z rozumu jo že moje poznání není z rozumu jenomže. Teďka neprosím buď tak dobrý vázat tomu dostat jasem ti to tří do proti sobě. No jo toho od dost vizte jak na nás a no a stále k prosimvás to ne ale teď nepokoj ale k nebo tak u li ji tak je li o že ano. A ta co to je tady na svět co nepochází od boha rozumět také od pána boha čili jestliže od panovat tak o jsem a svůj zevní znak. To co vy si dáte ale on koho bohužel tak říkáte to co do správné češtiny v zevním znakem rozumu to nemá se pozná. Ale kořenem rozumu se to poznám mu toto jsou mluví jsou mi nejsem ma a do do po při po něm než ale jim svýho. To již o ho na po tři tak vím jak na to ne tak se taky tak a no a dobře ale to jenom nechoďte tak se z toho nedělejte nadto stačím protože nejsem tak staví jako vy se v ještě mladík to takle říkalo tak a říkal ne vy když jste do sich moc šel než te. No holi že byl jejich a ten vám to z. Kdy věděl že zítra bych měl zemřít ještě dnes bych zasadil strom. Prosím to je moje zásada. jsem si myslel jak mně bylo špatně v plzni jsem vůbec nedohrabou ono to svědka. taky jedinec užil bylo mně zle. když jsem celou cestu trpěl velice mnoho na cestě jsem on se musel s vybavovat s tou utrpení tím jsem se zbavil. S prvním který přišel do u vozu tak mi způsobem se musel na sebe zapomenout zase bavil do tam volal jedním a od toho o dala toho do nás druhým ale bezezbytku zase neměl čas ani na malou stala. Jak jsem se bavil a jsem přestal cítit tu bolest ne ale jsem šel tam kde by to je tohleto z ky a tak prosim tak jsem se z bolesti nedostal no tak ale to co na to si může protože to co chcete neboť to on vždycky světu a ta. A tak že vás to od a ne ne ano ano ano no tak že ho ho tak on je jak ti že to on za musí z toho o a to o. A kdo ho to to máte pravdu ale na tak i v kdy a jeho pak tam byl to lidským no tak to tam nebylo před tím ne sino do se pozor co říká to si tam z oslu promiňte mně protože co v k bohu. no ono se zase uvede li tak jako ten had byt a po mně a jsem se jednou setkala s hadem a to byla doba a kdy jsem mluvil tou přírodní řečí a my toho hada slyšíme jenom sice ale on jemně mluvil tou řečí přírodní takže mně říkal bez do za ně. A od za zřejmě ačkoliv tohleto oslicí mít kladný oni nemají ten proud krve a tak se ozval do dlaně a to se tam také prosbě se tam s točila dnes kdy tady by tam byl zdržel vadit tak tam držela toto je z. Veme na kdyby se z nade nad od mu tak mysl do prožila do by se bylo při vzal ještě na to je to ne. A teď tam přišla teta a s maminkou moji a maminka mi říkalo v chvíli jsem prosim ty ses do tam el ve pátka pust jeho atd teta která vešla z s do ten důvod říkala prosím tělem nepouští li toho na po z ho pro věčný někoho onu každou na to na říkal ě k a tu každého do nemluví mojí řečí. Buď mám instinkt od přírody a ten mně napovídá že když do nemluví o řešit zatím nepřítelem. Tak každýho bude o dvou řečí a ty mluvíš svou řečí tebe ne k ní. Tak svou pustil otce k draze ne řekl přijdu zase zase ještě jednoho protože jsem byl v planě touž tam tedy nebyl nikdo jiný než zase že z z no a v když se ukázal tu se mi husám tedy mám v ruce. U toho u ti kalich je ho od toho a ho ne pro by byli chtěli z visí mezi ježíška a ono to na to naprosto ne. Tím byly správný jisti poznali jedovatý do hada dosti a to počal dneska do říkat přednášku abych vtělil do zk jako bychom krize se kousek dál. Takže když ten ježíš na tom při žili věnuje svou matku z jenom v tomu janovi a to o na matce. Tak když tady mám otázku do říkal to jako ježíš v anebo jako kristus věčný ne tak je to otázka která není na místě. Protože my přesně víme v jakém stavu byl že se před tím zdál toho ducha svého či vjemu z byl jenom duch boží. A z tohoto ducha opačně posledního slova byla hle matka tvá to zná se svým k vůli a před tím se vzatých do svýho ducha nou jsou tam jenom měli a každý to říkal trošku jinak to vím se může se ohradit na musím dát za to ruka se musí tak že když se o před o jeden tak se s po tak vím že jo z ano protože oni ale u pozorní že na to že ty při se to říkal jinak. Svatý jan přitom nebyli takže oprávněnosti výrok vjem menší než oprávněnost výroku janova ano. A on se rostou uděl rozrostl v z s to s tou s rysy s tímto životem tím způsobem že mateřství ku matky se vzdá. A to byla vývojová se lije li. Která začla někdy na rozhraní třicítky a trojí ti že on tam řekl na tomto rozhraní kdo je matka kdo jsou mi bratři že tam to bylo jenomže ještě někomu nevěnoval pít z teď šel o kousek dál že tu matku věnoval. Tak to bylo naznačeno dávno před tím že to co říká svatý jan v je pravda a jedině toho do tamto vzdálená pravil že byl tu ono not prorokové ale není to tak dokonale byla se na pravé jako u toho svatýho na on říkal že toto bylo rozhodující při smrti že se vzdal matky. A že tam matka mohla porodit syna jana. Ale bychom to ještě do říkali o doby služ na bychom mu tu mnou učit nebo duch v řekli viset tolik a to tom řekli tak řeku v tom mělo ještě další význam pro koho mají a další význam pro svatýho jana. Když se jednou stál řeknu od lid začnou od toho se dostal synem matky vesmíru tak je to dar. Tak tomu vesmíru rozuměl v tom smyslu víte to je rozumět kořenem rozumu v tom smyslu že to byl ten svět překonat. A tak například dejme tomu v tom líčení těch sedmi stupňů v tom zjevení se dívala se děje tohleto že na protože stupni z něco ztrácí ze sebe na tu vím stupni v tom sedum točení se mi další a tak dále a na všech sedmi stupních neztratí z toho ani zdaleka všechno. Nýbrž jenom tolik jiná jenom tolik že zažije extazi neboť tam řečeno a potom když třeba těch sedmi stupňů rozumem startu tak jsem dostal se rady které ho do mně. Tak celý bez vět u čich byl téměř na půl hodiny a co nám říká sil za nám na mají zase jsem z li se že extaze je osud za trvá aby se za z to musí domy třeba osou o dvacet minut ten vede na půl hodiny. To je shoda jedinečná. Tak toto zažil toto je všechno co zažil svatý jan protože dostal tu matku vesmíru za za potom v druhé části od toho o to je na kapitoly že jako dokonce jeví jako žena která stojí před proto křičí bolestí a z čili na není z na tam a chce se zmocnit né. A onomu to nejde tomu co na úrovně do or nějakým jen naše se nemůže zmoci vyššího takže ona je vzata na poušť a tam po dítě od ho ho a tak dále je tam řečeno kterak se symbol přitom duch ho vysvětlila pro co z s. Museli sto ještě no tři tři zkratka byste toto všechno našli si to nevím výčitek z s že to vymyslel když z něho vším případě který jsem dopsal tak jsem velice těžce nesl v že vůbec je to líčen jako události když to vůbec znalosti nejsou krise nikdy nemají stát nikdy se nestranně a událo jsou to ale pokud ona se z ona si z nich se to semeno z stavy a když tomu se dostati událostmi nazvat. A než prodělá všechny ty stavy jogický všech není na konci cesty nýbrž on teď musí ještě dokázat že mu daleko těžší věc zamilovat se do díla kristova do díla spasitelova a při tom. Pro ve z ten tuk do králoství dal dotoho z nový dojdou z ale mám na to co nosil králoství nebo k a to je jedno. A víte vám řeknu tady je dál než všichni jogini jeden jediný člověk v ví. A taky jógin a taky hindu jista a neboť v k o tom mám buddha nikdy nepomýšlela to založí vlastní náboženství nikdy ne a pro pro op počet do pro počestný tedy jim nového považují za tím dál a mají plní právo protože on šel v tom hinduismu dál on ho překročil námi máme tu čest že máme o to co by skal dílo který ještě překročil not a před či do budu ku a než či horovi. To co se dílu. A tu musí přibral věnovat příštím než co protože to k o do ve se mi dále v u tu si to jenom při nebo se to dále do domu protože z toho mu kolik slyšeli a to co je to s těžko pochopitelné i pro mi to jako překlad do dob těžko pochopit se světem panny marie. Mohl takle doplnit učení ježíše krista. A doplnil od tak dokonale že v tisíceré tomu nikdo nerozuměl přes na s když a teprve teď tom o čem nerozumět a bych tomu neporozuměl taky kdyby nebylo pomoc svým žije trámy to možná. Nejsem v něčem za všechno. Ale to byla to se tak nad síly že jsem nepochopil co ten tím vlasy se tu složila nepochopil co vlastně všechno udělal pro nás. Velice mnoho no a teď k panně marii kdyby byl toho stal ten jan pod tím křížem. Do kolenou dobrodiní jemu prokázané že to z toho matku pannu marii. Tak říká kam ti kdo by toho poměr k bohu bez touhy se obětovat. A on na tom byl nesprávný poměl a on ten poměr nesprávný neměl dít ti omyl správný stav v ježíši kristu a ten s tak vypadá tak že on tak se zdálo pod tím křížem vědomě toho vstupu v těle do nebe do stavu nebe pomohl napodobit ježíše krista pomohl napodobit. naše noha a v jiném nežil ve kteří to provedli. Byla celá města ve starověku lidí kteří toto uměli pro ve z to nebylo nic svázal zač mého. Ale von se toho vzdal neprospěch panny marii aby v po na samá mohl vstoupit ona taky na nebe za byla vzata ano tak to vlasy milost na nejvyšší jak kávu do z to si může být s to a mezi pannou malý pánem ježíšem ani v je o. Nýbrž že mu to o statky pochován ženo v to je temné ale to takhle v st ta panna ne jsme to byla symbolem nesmrtelné duše a o to by mohl mně z po na starý symboly stal ale tady říct ho nového om by se měl za co řekla on do svých kuchyni ještě nebude do od znal abych to dostal ty ho k i ty duch ženo a to ne tak nebudu uvěřilo za s. Řeknu sám tak je to takhle myslíte ale aby odpoví do otázka řečnická o na to není třeba odpovídat při to z ó. Pojď jasná že ten že ta panna maria byla symbolem nesmrtelné duše než se rozhodla zrodit ze sebe ježíše krista syna božího v byla obyčejnou ženou čistě žijící a bylo připraveno říci nějaký mužský jeho a myslí je svým děti. A kdyby to bylo učil učinila nad tak se dostalo matkou ježíšově ven takže o na jez symbolem smrtelné duše v z za to k už. Buď tak jedná smrt dal vše a teď vysvětlit jakým symbolem nesmrtelné duši. Je symbolem obojího jenomže o je taky symbolem přechodu z mrtvé duševní nesmrtelné. Smrtelná duše když se ví. Že se stává služebnicí ne boží že ztrácí jsou vlastní vůli vzdával se jim ve prospěch vůle boží a říká jsem tvá služka bože staň se podle své vůle tak přechází v tomto momentu do zrození ježíše krista. Přechází do symbolu nesmrtelné duše v jakmile se ale narodí ježíš kristus tak z tohoto symbolu vypadá nová neboť kdyby nebyla bývala měla svaté joze šla tak nic neuchrání ho před tím aby ses spasil někde vidí. To je při tomto posledním sval při ze v tom hře špatně líčeno ano v tak ne. No ale to s tom rozumného z potom dál když ta matka ježíšova. Způsobuje nejde vám v těch vás do nás rok a to taky projevovala jenom vlastnost smrtelné duše neboť musela sví do své paměti od židů hluboce kámen. Psáno ve že to asi je pravda. Ten ježíš si přál aby v tom svého otce jako že si přál něco pravdivého. Daleko důležitějšího než že ona si přála aby byl doma a tady byly ty dvě vůle proti sobě asi pře aby z něho tato do mám o se k sobě v tom. Toho co jeho otce voni přesto vyhověl protože matku miloval a protože musel ukázat na těch první před let že se nebude vymyká z těch tří že třicítky že teď si bude pod že sloužit co bude zapírat jako s zapřel daleko více jsem ho do tu tu si tělo věděl o tom že k přichází od boha to my se musíte to zapíral něco v zapíráme protože tak jsem netají příkazem jako on ale neví o tom přišli. Čili to je milosrdenství oporou li že toto nevíme nevědomosti velice moudrá v tomto případě a panny malý je to z toho nebylo zapotřebí protože na tom co ona mezi z za jednou o své vůle. Prostě vůle boží tak to co si vůli boží a mezi svou vlastní teď bylo třeba aby užila se vlastní taky užila vedla svět s ze přeci užila kdo je po tu li při prvním zázraku v oni galilejské. Že neměli jo no. To pannu neposlouchali a protože ji neměli ho tak panně marii ji k i to vyšine ale je bylo jim být toho jich byl že nemají víno znal tak obrátila jsem na syna a říkal nemají co by pili o po z toho o to co to osy se kryla. Na svatba zad a on říkal ženo nemá o to co je ti po k. Moje chvíle ještě nastala prosimvás to je velice říct od býti panny marie šel. A jenom do musel říct co nám musel říct aby viděl jakým oprávnění se to děje to co tuto ještě že se budete chtít. No a on zrodilo hlavně proto že nám musel odkázat tato slova ale abych to dělat abych hodili že proměna lidské duše smrtelné na nesmrtelné tou silou oddanosti vůle a to o do vůle je převaha od vůle boží nesmrtelném vůle boží v způsobuje že ten bůh může udělal zázrak nebo to ježíš tak za. A a ta panna marie sestává proto při plně symbolem. Přechodu ze smrtelné do nesmrtelném vše v to znamená přednáší a to co nemůže z on udělal na toho ježíše a tím předjímá rozumí tomu svou předjímat ti. No to je to se zen z si to tomu českých nesetkali na toho co stalo potom na kříži a jinde dále tak dala tak pana mariina musí je svět se zastávat symbol dnes do duše musí dát na vůli. To o ježíše. A když na na toto případě není dala a provede jeho vůli tak provádí ho si toto jež když se jim u o lila to ze sebe zrodit syna božího tak to je zase náznak zrození syna božího k synu a ten synu boží se rodí úplně dokonale na kříži a od svých stání a tak dále to buď tam je synem božím ne synem člověka do bodu nic lidského. Jsou jeho netýká toho ne o zrozuje vůbec nic lidského ten nemohu být znovu křižování nebo být někým botou volám napaden nebo vůbec nějak příkon mám nemohu. No byl na tím ona totiž vede na tu víc ví. Oko za z ale ten stav nadlidským vypadá to není nějaký kdy norma ale když kdepak vší. ano no a tak ta si že jsem to do víc svět o ta nebo o třeba. Aby v tom evangeliu se objevila objevili události. Které by mluvili o pravdě. Ale nebo opravdu vysvětlovali tyto dvě věci bylo zapotřebí tam byli. Tak toto je pravda vysvětlující nejenom řeč o k tak je ale popravdě by se li v s s s s s s a ta matka a to znamená z smrtelná duše tak která se zrodila toho ježíše že jo to asi přeje aby ten zázrak cesta ale je vysvětleno že o na jako smrtelná před to nemůže udělat. Je vizte ve li se která pravda se to může udělat tak se musí obrátit znají že který to udělat může čili my musíme znát o začátku zázračný činnost ježíšovy toto na taky naší ví. Našla jsem šel spočívat jedním slovem mečem dobrého to řečeno el převod z s. Byl s stvořeného pomíjejícího do nestvořeného jo v do věčného jak po mi tři o věčného. Tak jestliže tohleto víme. Tak potřebu k tomu vysvětlení jak se to děje a tak když tam použijí takovou k tak do krásnou obrazů a že mění vodu na vinou. Tak je večer to se děje tím způsobem že o ji který se dál pikle oděla. Jen ne jsem potože neprodělal ten vývoji ten kvašení most tím čím tělo. Tím přidáváním těla rozumu všeho ostatního tento vývoj neprodělal a proto v v tom smyslu technickém je me se ne tak vinni do pravá do za tuto jsou jako vodu jakožto protože to je dostal o tom byto opačná normální z situace prosta. Čili jestliže. Se tam mění obyčejná voda na výhoda to znamená první příznaky zázrak ku který se dal definovat jako přechod z pomíjejícího vědomí o pomíjející do vědomí von ne po mi z začíná a obvykle tak tele že radost pocházející z pouhého ukájení nižší z je s po měl nějak do ní. Může do váhání tělo. Že je se mění dar do z vyšší jako liž místo vody k žijeme dobré víno ano. Čili zpočátku mu celý ten vzestup vypadá tak že je mi do k souboj dopřána charismata. Čili milosti zdarma daná dané a pomocí nich seš to nám a pomalinku na ho. A tolik se dala plyš střílet ne ne bez symbol cety tři roky aby se to dovršovat nebylo třeba při zázrak. No to nevím jaký míry se dáte život který v ale ten eliáš neměl snadný život. Protože byl velikým život tvůrcem denním největší životu su dostali v zákoně existujícím. A ten král který který panoval měl z jeho strach že by se s pro tu skvělou schopnost. Všechno zařídit to se zase vůbec na tomto světě moh levou rukou zařídit tak ho pronásledoval z vás nepronásledoval že se se budu příklad jednou se stal se za poslal vojsko. A když viděl eliáš v tom vojsko tak seslal nadto vojsko jak jsi dal si na to přišli k tomu oheň a tento vojsko spálil takže z vel z nich popel. Co o co se dověděl dokud se dověděl ten král o to vždycky v nebo podruhé do od doby nepronásledoval eliáše. Ale jak měl po tiše v tomhletom se tak je boží že i v jedné věci o například bydlel u budovy a tam měla syna a ten si umřel známo no jo. A ta doba říkal kdo si že tomu mně žiješ to totiž malinkým dále jen oni že všímá že mi umřel svět not to je věk mi dále jen jít teď tato to musíš napravit a musíš toho mého syna vzkřísit. Von říkal dobře vzkřísit ale na ale na to dítě celým tělem. Kdybychom byl věřil pro vážil než z s vystoupit žilo o znalost dalo se o si vždycky naši výmluvu to neprováděl. On vstoupil svou živosti do toho těla to o dítěte a to dítě o žilo do potom dál. Takže bych o ještě třetí případ menoval ale jsem sem tomto byl by toto nestačila ale co to je asi pět příkladu ještě vim jeho života aspoň jen bych chtěl ještě si to myslel že to tak v odbývá. Jednou se stalo že v zemi před vládly módou služebníci s o to byly vyznavači kasta aba ale bála ne za svaté za ženská povinně a dál byl mužských. Bůh. A že ty měli před tím s mojžíšem měl před tím eliášem velikou výhodu. Protože do těch chrámů se chodilo takhle atd z toho důvodu pro mi že tomu říkat všechno naplní becky. Že aby sis při to malovat chrámu to byly ženy neukojená je při to aby se ukáže li pohlavně. Tam to předali or je. A ty co naopak zase se ti mužové hodili do svatyně tato je to to asi dob tu bylo se to se ze ženami oni zase řádek s těmi ženami. A to o do do těžko vadí mísí že si z těžko měl těžký život s. A kde mu to ono to ještě jiné věci ale vím že to jsem si to stačí tři případy jak se to že to říká ale když on jednou řekl tak jsem za všech měří izraelský zbyl sám. Kdybych to on nechal plavat. A ještě jsem nechal do vyšší nad s těmi kněžími pryč potud v to by byl mohu udělat. Tak že bych se si prověřil hospodin vás je novým koly v stovky bylo. A jsem sám po čím je se přesvědčit že to je pravý bůh ji dívejte svého boha nebo své pouhý k a naž svého boha a to o že li nadto přistupujeme a řekl č bu k za a a eli tuhletu hranici na na a li prosbu modlitbu ten je prali i. Ji mužové kteří byli měřím mi toho mala máte tato je. Se modlili a protože ten bůh jejich k domu že se nese jsi dělala pořád oheň jsem tak. Se při s kali bičovali převzali abych se z podnítil jo v důkladném modlitbě ale ani to nepomohl. A když to nepomohlo jsem to řekl ne náš dovolíte mi abych tak poprosil svého boha o. Mu dovolili kom měli z toho radost že on jediný nedokáže li to nedokázali těch pět set žil v. Tak jsem přistoupil hranici a řekl dejte příkopu ze všech stran oko o to od se a co by se i tam budu. To je tam budu a když to od plném vody všechno mokré. Tak vzývali boha a. Nás v z s to na sebou skal ve sil do tvé hranice zapálení a obě shořel. A teď ale on dostane takovou moc které je neuměl odhad to byla slabost ho než on dal by tu by všechny ty ti za z s. To neměl dělat v byl duch dejme nebo no bych přelil zenem do svým způsobem jednal. oni je dal no popravit si dale mu při že dal no prostě strávil. Ve se dostal navrch hleděli za ním stojí ten hospodin a to bych to byl ještě doplnit aspoň jedním příkladné vodního ale o tom. Slavném pojem musili v židovském že jo to jsem možná víte který že si že se svou mocí nýbrž musí hospodinu možná s tuš se před v tomto to stačí tak takové těžko si on měl a tímto způsobem a že potřeboval se vzdát. Své moci. Všechny ty si to neuměl ale zase jsem jsem to rozhodující o tom říci svém otci a spolehnout se na moc boží. Tak tím se přiblížil tělesně toť tělo dělal tomu př.