Karel Makoň: 91-08B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

O míra stačí to. Kdybych na to zapomněl za to přistoupil tele tak je to mi to za zlé tedy to zase vizte měl vysvětlit li víte. O z rad. Totiž ten ka na o z s z s se si z rád z toho důvodu že ten k tomu přišel jako slepí ho si co pak jsem si přál být operován za jeden strká z krát co tak jsem si přál dostal do koncentráku seděl všechno možné aby se do koncentráku nedostal že ono se ukázalo být nemožné se tomu vyhnout že jsem udělal některé chyby a ten se opřel o vůli ne pokročil. Do duchovního duchovně k proč do člověka když ti k a že si slíbili že po jedeme od ten hřích v z prahy než se na sil listopadu. Čestnost li ho po o byl sám a na zapomněl zapomněli že na se na čekal že jsem se do koncentráku ale tou děl ještě roku nestačilo jsem ji. Se dostal ještě synů proto od centra je to před tím že jsem neposlou sval. Ten příkazem on si duchovní cvičení a za druhy a to bylo důležitější. Že když jsem byl zajat tak jak jsem byl hotovým profesor na je že to jsem měl stráži před druhou ostatní z ale jsem toto li proces a mohl jsem kdybych se vykázal in textem. Se dostat z toho koncentráku ven protože každý do se vykázal kde jsem k nebo nějak je dokladem že a že atd slovem a že není student ten nebyl za do toho koncentráku jsem ten kde jsem jak směl a do tam napsalo absolutorium ho a známka že nějaká pak přeci jenom nějaká zlém. No a ale jsem se s tím je toto a ne svou jo sví nýbrž že jsem před tím dostal ránu tak strašnou dopravilo bůh tak jsem při hodin neslyšel. Zvíře každé zvíře rozumí totiž o této řeči tak oni protože si na ni vzpomíná na tu přivolení hře s. Set řešili osobně náš čin dvorku že jsme tam měli z kou stát o které v malém věku se do sto někdy do styku s husami a ono první přijde nebo rys na zní že do toho jenom mám hlad mám řízení a atakdále a vzat neděl mluvilo celou musí řečí které se dají vzpomíná ho a vzpomínka byla možná jenom tím že dospělo do řečí. A že toto řeči nedospěje nevzpomene si z toho jenom do du že rodiče dělají všechno možné abych nějaké řeči která není přirozená a to dítě naučili. Vše atd jez jedna a budu mluvit. O příkladu ježíše krista pro na život ale prakticky. A ve zkratce protože to bude potom rozvádět tady nebudu se ty co tady dneska ještě jsou a oni mysli byly že když bych jako něco řekl zásadního a zase řeknu protože tam vám zase mluvit ale kdyby se do tak se to potom bohu se ještě deska se jim sic. si den kdy jsem sis to potom o tak jak tak prosím a teď je tedy ten která došela ta napsal závěru tohoto spisu vesmír pali z toho tento hymnus na hmotu jemnost na hmotu buď požehnán na kdo z nás motto neplodný bůh ho ale tvrdá z málo. Jež ustupuje vší jedné násilí a nutí již nás zpracovat když chceme jíst buď požehnaná nebezpečná motto kruté moře nezkrotná vášni která nás pohled tíž když ve svou dáváme buď požehnaná mocná motto neodolatelná evoluce v tom skutečnosti stále se rodí z že jež každém chvíli rozbít když našel nám co je ale buď jíš. Nás hledat svoji pravdu stále dál. Buď požehnaná budeme zániku motto trvání bez hranic tele bez břehu trojí propasti jest k atomu ale nerad ti jež stále překračuje než a ruší již naše těsné míry a zjevuje nám rozměry boží. Buď požehnaná neproniklo daná motto která se prostírá mezi našimi dušemi světem podstata a nechává nás necháváš nás toužit proniknout neseš dívám jdou pro kou své nové du. Buď požehnán na smrtelná motto jež se ve vás jednou rozloží když atd tak nás při ho či živení do jsem se toho co jest do toho co je z. Bez tebe motto nebýt tvých útoků a toho co mám bereš bychom s tak milovali by neteční děti vyšší a nevěděli nic o tobě ani o bohu. Ani osobě ani o bohu. I která zraňuje ještě i ošetřuje vzoru jež a zase podáváš božích as stavíš spoutává a zase osvobozuje mých z od našich duší rukou boží tělo kristovo tobě motto že nám že nám tím motto ab pozorují ne v z kom volené a znetvořené podobě jak popisují velekněží vědy a kazatelé ctností. Obojí kazatele ctností. Jako pro vadu jsou pro vých sil ani z ky z tomu ne tak jak se s mi objevila ve své úplnosti a ve své pravdě pozorují děje nevyčerpatelná schopnosti být a proměňovat své. Z níž klíčí vyvolena podstata. Pozoruji síla všeobecnému byli sblížení as jedno cení která se to jež david mi modla atd jež se v tobě zdvíhají na cestě ducha. Pozorují tam o lidský prameni duší u začnu kříž dále jehož schází nový jeruzalém pozoruji božské prostředí nabyté k o živou silou jako moře z být dané duchem jako hlína tak je ten rád o život nám vtěleným slovem kdesi často myslí. Je poslouchají tvoji neodolatelný hlas když se z lásky k tobě vrhají do vnější propasti sobeckých požitků. To se z mi jevil falešným odlesk. To je z mil padlo zmýlil falešným odlesk nějaká ozvěna teď to vidím by do těch se dosáhnout motto musí začít ve styku se vším co je zde. A co co na zemi sedíte. A pak pociťovat jak se o po do toho pozvolna vytrácí všechny jeho krve podoby toho co v nich drží tak se nakonec se dnes jedinou podstatou všeho pevného asi jedno cenného. O těch se mít musí vstup li o watts bolesti když těmi zří z rozkoší objal do náručí. Dál než o to od u začni víš jiná jestli svět si představuji že ti i bylo by jako tělo tak jsi ne tak čiré že ne rozeznání kde rozeznání od ducha. My nesmíme tam mít ku budu o motto námahou pro zlo učení a se od svý my jsme tam kde bude konečně možné v čistotě obejmout vesmír. Dole na poušti kde byl zase klid někdo plakal můj otče můj otče jaký dovrší plní víte z toho odnesl a. A pak a na zemi v zůstal ležet plášti žel jsi osmého se na tisíc devět se deva tenat napsal ano jsem to protože to proto že jsem pro takové povídáním jako tady. Tohoto pána ve tento člověk neví daným hostem v katolické světly velebil pronásledován po všech stránkách od protože byl příliš vědecký jak se zdálo a rozuměl věci líp než s pouhou se o ví. Ale vám řeknu že člověk jako který ho potkalo hle neb u k do vládní tříbení hmotnými poměry tak krutým při do tříbení musel projít že nemám tady vedle sebe někoho doby tak záhy po narození musel jím projít ten k této hmotě stejný poměr jako perla a to z toho důvodu že že kdyby tomu bylo bývalo nedošlo. Tak se neshrabal ani zasetí ho z toho co neboť opravdu utrpením bez moc je přichází k nám do našeho domova pravá moudrost tak to jsem potřeboval tu si prost o této věci a teď prosím vás pokud možno ne překážejí temně výkladu. Jediný do mají právo na přerušit jsou ti kdo dneska odcházejí protože tomu rozumějí přestože to bude nakonec dohromady v dané ale. E jenom oni tomu to o rozumět ostatní toho porozumí nebo během týdne a od detailně a zaručeně dokonale takže nikdo ne doplňuje nýbrž jenom li král obou. Budou ještě let ježíš vítat tak el prosim ti tři mají právo na mně se psát ale teďka budu mluvit o tom o z smyslu lidského života. Ale když jsem řekl že smyslem lidského života je přejít po mostě do věčnosti. Tak jsem mluvil jen oni jedné stránce smyslu toho života druhá stránka vzdáleně tomu oponující je ten mostu je proto při cenné aby za něm zabydlel ale je tu proto abych to správně by užil jestliže mně kde ten most protože nebo hrozí zhroucení na jejím by se ho opravovat a to není zastavení a zabydlení na mostě. Nýbrž ten most prosim ten není jenom pro tebe ten je pro všechny kdo budou za tebou potom tomu s. A ten je a ten jsou do pranice pro všechny dnes pro všechny. Kteří po tomto mostě přešli tady mluvím z pozice říkala listy e schopnosti člověka kterou každý z vás mít od jsem nač meč rozlišení správného. A ten spočívá v tom že a ho tehdy ve když jako překonán pro je jedinost. Času. Pro mně když takle mluvím jenom v chvíli nějak ne to byl byl. Tak jsme z mých chu když takle mluvil tak musím se vzdát. Pocitu že minulost přítomnost a budoucnost abych nemoh volně pracovat minulostí abych na ni zapomněl na tu vlastní především to nesmím a na tu jinou o ten se dočetl třeba ze svatých písem to vůbec v z s viz to jeli z za to bych nemohl ale bych nemohl správně užít své inteligence kdybych že zapomněl na budoucnost. Protože pravá inteligence je schopnost před výklad to není věštění do budoucnosti. Takže es tím u bojíte na u nějak jakoby nějaké věštění do buducnosti to jsem ne věštil. To se nejenom překonal budoucnost jako součást do nějaké. Jakého nedopatření el že ten čas chápeme jako minulost přítomnost a budoucnost. Ale když chceme za časem existovat tak abychom z toho vyvodili důsledky pro tento časoprostorový svět tak musíme si napřed ten čas umět překonat musíme ho vidět jednotně to znamená řečeno pohádkově musíme být honzou který dostal darem na stavem než. Kterým se dávají jednou ranou ut nou všechno co na tomto kuje hlava celého přeje minulost přítomnost a budou co z tři hlavy mu semeno do kdybyste u toho. Budu jenom jedno jako by to děláte když se nám nelíbí třebas vaše milost taky ut na to že co vaně mysli je když je tento nezasel závratné nebudou co si do které z nemáte vůbec jasno co to bude tak se nebe co by v tom jsem šel v když je to nesmysl tohoto probodl o toto bude jinak se k tomu dostanu k máte pravdu ale tohleto ku prosimvás tak děláte když mával byl obyčejným mečem a když se ve se takle budou. Ctnosti. Novou například při koncentraci protože to by jsou tam pletly myšlenky světské je tak pak přejít na dvou živých atd pak mistra koncentrace vůbec není k ničemu jsem smíte snažit o střetnutí hlavy budou ctnost nebo v minulosti do z tam tam byl v v podobě reminiscencí a když je ko bych to nesmíte se toho všímá klidu měníte po cestě do věčnosti jako liž není minulost takový přítomnost jako se mi přítomnost jako když neni budou co protože bůh není jenom při. Tom. Z bůh je na časových ale čisté nějaký pán třeba s velice ústí ony někým do tady není deska ve miloš dal byla si jakože musil u ježíš přítomnosti by je ta. To neni pravda to protože bude opomíjet budoucnost do které se řídkými každým okamžikem za viz o svět velice pomíjející. A budoucnost je za námi v milosti za námi tak prosimvás od toho aby se takle nemysleli při to o svět to je věda nám když předvídán budoucnost. A když vím a počítám s milostí aby duši z toho příklad že se jak se to dělat nebo co dělat nemá. A to neni to si ovšem s mění moc tak musím stát v přítomnosti tím výsledkem takže a užitečným použitelný výsledkem takže e když jsem pro ve zase u od poslem tak se to kopírovalo kráva vešla dal abych mohl na tom stavy leda když máme před sebou. Příklad ježíše krista jak tady žil mezi námi předem tak si si lety a máme na mysli jenom to co tady těla. Jak se vyjadřovat jak to komentoval ten svůj život jak nám radil abychom žili na tak na tom bídě ano protože ba máme jenom nám musí z deskou minulost. To jsme porazil v jejich hlavu přítomnosti porazí jsme hlavu budoucnosti ale ne neurazil hlavy všem a přitom zůstat u duch ka trojjedinosti čas. A to seděla a tak ale samozřejmě i budu mluvit deska se takže noho tam bude chybět ale jsem si vědom toho o to tam bude chybět prosimvás tak jen u k o mi to o tom tohleto nebo tohleto není to tam nebuďte protože tu o co se týden abych to aspoň to že dokreslil mámy dneska odcházejí svým podat nějaký jasný obrázek o tom aby bez váhání mohli správně jednat v tom životě. Aby jej mám dělat pro toho nemám dělat toto mám dělat tam toho nebo nemám dělat tamto do ó jak to budou budoucnosti že tyto úvahy vůbec nevedu u sebe pro sebe. od do roku tisíc byl set při se co pod tou tou k látky let nikdy nemusím přemýšlet o tom co budu dělat dycky vím co mám dělat a ježíš tomu nás vedl. Abychom viděli co máme dělat abychom neváhal li abychom neuvedl od jeho ho zbytečně je u boha mně nemůže ji si říct. On je velice plodnou záležitostí. Když třeba když čemu se mám učit mám studovat tak to musim rozvažovat v tom smyslu že hledám spojitosti a navazuji na to co musel se naučil abych moh vyvodit z. Ho čemu se do pro budu učit to se tomu ještě neučím ale v tom návazností minulosti na při tom okamžik. Sedím mám budoucnost. Čili tam tomu musím s každým prvkem svých možností jednat podle řádu v jakém on je postaven. Tento a toho je v každém případě jiným. Příklad jako vědec kdybych chtěl být věcem tak se musim chovat náležitě tak hle. Ozřejmit sich nebo i on o říci přístup k celé vědecké minulosti vyvodí z toho přítomný okamžik své mysli a předvídat do budoucnosti toky dal mu bude chabé když se ho při jenom o minulost přijatou musím přidat ještě studiu další tak takle by to dělal vědec. Kdy to dělá člověk který nejde vědeckou draho vědět praktickým životem. Tak to by se vůbec neodhodlal činu. On by pořád považoval co dělal ten a to ho od ano proč to bylo to a pak to mám dělat si to mám dělat a či by utonou z ku boha a prosimvás to jež v k v. A kdyby to dělal prosťáček dokud dítě třebas a jedná správně se stavem cestami sto svého dětství. To by nemá ani jako ten prostý člověk ani jako ten vědec nýbrž v jednali jako dítě a to znamená. On když je ještě z pocitu věčného života že se z něho ještě nevytratila tato vzpomínka že je pro dítě si hraje jako kdyby nikdy neměl se hrou přestat ani z tuto dělá a ty staří říkají nebo rodiče od vychovatel říkají dítě si z do z na hrálo. A on říká a ještě než ono to dítě opravdu není hry nikdy dost. si nesmírně vážím dejme tomu sví se s tím se kterou jsem z toho bylo starší než a po dva nebo tři roky. A která mně říkala že jsem pálí dělá ha lásky jeho já. A přeloženo si myslím zůstává tím nebo o to se jako s to skrytou. Jak toto a z nich to poznává no protože jsem si z jednou týdně chodil jenom hrát a jsem si z dycky hrál spůsobem ne před kterým si s ním žádné dítě nemohlo rád protože měl byl za ve to co jsem v době mělo byl do ruku zdravou a ona musela některé fáze hry za zastat. A dělat to vláda a protože tím do byla do plně náhodou na celek který jsem nikdy nemoh rod v době mít ten co celkový jim míse do li o. Takže u ni hry který jsem tam prováděli byl pro do skvělé hry. Byly mají byl měly takovou od ho nebo takové vzezření úplnosti a jsem byl tou horou vždycky vrcholně spokojen a nebyl jsem uspokojen tou vodou jsem si razí jimi dětmi. Protože oni nedbali na toho jaký mám při řek úkol a no ale jsou při široké reminiscence odejdu od toho a pustím se do toho příkladu ježíše krista jestliže on přišel na tento svět. Tak první co bylo před ba co bylo nutné aby zapomněl aby zapomněl byl že přichází z věčnosti. Kdyby to byl nezapomněl tak nemohl reálně jednat v tomto světě ani jako dítě to dítě se takové podezření že anebo do vyjádřit že kristovo něco před tím ale je to jenom tušení minulosti ano to je to ale to jsem byl z osy protože v tom že pro jednající skutečnost a nemá tušení vše pro jednající zkušenost. Výtečnost když takle mluvím dítěte od klamu tu pod tímto zorným u od boha z ku a to byste koukali co to jej vyvádí. jsem toho po se dělal před při třemi nedělejme na ne s tou ji s kou jsou ani školu v tom ti skalický. A to dítě plakalo svým ses do dovídá čeho se to z žádného říká nedoví dalo ve z toho mého o pořád byl li se o bylo o své zkušenosti protože byste mi nevěřil že tyto zázraky jsou možné u dítěte a když jsem li svědkem a dovedu ten zázrak přenos za sebe protože ho protože soustavně na to dítě tato těsto zrovna tolik co jenom že z toho se vrátit zase k sobě to musím bylo to od boha když to jde. Čí dobu ho burcovat do toho stavu být v do tu říkám třetí jmen z ale nebo třetí úrovně nebo před jeho postu nebo oni boji jak se to jsi na svět se pole toho jak to chápete že pořád stejné. A takže ono by se pak toto dítě tak nevědělo proč plakalo a jsem muselo připomenout tomu dítěti. Že nebyla nos nějaké úzkosti on to potom prozradilo samo že pak to z radosti nad tím co poznávalo. A že mu to tomu dítěti rodiče nezprostředkoval protože sami v tom nebyly ten člověk musí být vnitřně radostný aby mohli dítěti přidat kladná radosti a na tak vysoké radosti že nad tou radostí pláč. dneska když pláču to dycky jenom zavedl z ti. Nad manželkou která umřela jsem ne použil ani jednu z s. Ale. Je že jsem se přitom radoval protože okamžitě vědoma sama sebe byl byl v zázracích vos druhu tak jsem plakal tou radostí. Tak se mění byli třebas proč pláču o to před z že z že jsem ji byl jeho jsem takový příklad neviděl ale byli by se bývali mohli mi jevit že pláč jako by na tom o to o co v tom smylu. Jako bych ji přál aby u peklo o tu se ne tak to ne tak je to z tento důvod zažívám na po dost a jestliže nezažíváme tu radost kdesi zažíváme jenom třebas svoji existenci to je strašně todle to je ten úkol o kterém tady mluví ve rád. A to je málo musím zažívat že ti je to. Něco co je napodobením ježíše krista také radost a proto on tu zázračnou část svého života ve třicítce začal v káni za je liské pro mým vody neví do a to se mu přel se s o to nebo se k k v. Pro setkat to není třeba ta tak. Ten z vjem který jsem tam viděl o ježíšovi druhý čát druhou část své nýbrž jenom po jedné stránce že to dítě předvídal. To bylo znázorněno. Čili do odložit by se to je dlouho potom jeho životě jsem byl dospělý. A. Toho ten o pro nemohli dal sic než takle že to dítě jako jsem se za smělo ne aby tělo tu budoucnost. Protože ono není rozdíl mezi budoucnosti a přitom nosil tak dal není tam větami jednota času rod. Ale nemohl ty jsi li se tak že se mu to nemám za zlý a vypadal toho velice kor mu k vyvíjet to co tam ukázal protože to se zaručen nestalo při tom pochodu z toho egypta do palestiny nazpátek k to se nic z toho nestal. Takže člověk nadto z víra a to není poučen tímto způsobem není poučena za dosti do jenom si tu žije jako žijící se dívá na ten v jenom to je na jsem se musí dělat radostně. No tak to s takže ten ježíš když vstupuje jsem musel zapomenout na to čemu my říkáme minulost čemu říkáme minulost to není milost ale říkáme tomu milost protože si nevíme jaká by to znamená na svůj věčný život který do doby vědomě prožíval otce u boha stvořitele kdyby byl zůstal totiž. U toho boha stvořitele. Tak by se byl nemohl našich očích stát spasitelem oním do odjakživa ale nač z očí bylo zapotřebí se stal spasitelem od kdo do od vás co rozumně tele že naším spasitelem jakoby teprve začal s tou úlohou spásy protože dejme nějak na ten z li se o počkal se tady narodí on je věčným spasitelem pozorná k takle sedí víte a to jeho dílo nám prozrazuje z toho věčného spasitelskou dělat. Právě jenom toho zprávy jenom to co potřebuje o konkrétní kroky ve svém životě abychom se mohli pomocí šplhat trošku dál. Prosím vás vy to je to rozumně žák toho u. To mělo protože když to jak jsem taky jeví jsou kamínky do studny moudrosti. Kde voda stoupá s každou novou událostí přidává na aktuálnosti na dosažitelnou s tím. A na praktickém u pod před tak pro jsem proto myslím že by bylo srozumitelné že. Protože se může z vaně jsem že to co nezačíná být přirovnání takovým ze se daleko nedostaneš pořád tu k obrazu obraz není pravda nýbrž ten obraz pravdy a tak když se musím ocitnout obrazu pravdy tak těmi si způsobem z koho jsem se vzdálil od pravdy někdy málo oni živí se tato věta jsem moc daleko. Ale teď se musím přiblížit ještě myš protože jak k tomu ježíš nebyla rozumět a on tedy musel zapomenout na pobyt ve věčnosti že je věčnou bytostí. Která jenom zapomněla nebo musela zapomenout že věčnou bytostí. To každý člověk musí za to o tak abyste vědou začátku tvoji právě tím že to něco ho. To nám říká všechno o našem životě ve že dostane před do vyšší kristova říká to jenom o životě vše krista pak prosimvás toho se s kdysi dejte ve špatně pojatý kristus. Ten mluví pro dnešek pro nás a pro vás každého svým způsobem jak to vy potřebujete kdysi musíte z byto musíme bibli musíme aktu velice od kdy ne tak to by se dal se toto stalo by se se k prozradit ten starý zákon li to stvoření a to se mi moc dobře nepovedla protože mi tady li je říkají onom mně to jde. Pochopit snadno ale teprve tam bez začínám mluvit pro martinku když jakou vnímali že totéž ještě náhodný pohled pochopitelně o tom není pramen jako ona takže oni z tohoto všichni stejně. Takže když se na někoho když se někdo odvážil to z se ještě říct tak bych se to dnes mylně váže na to byl pro to se vážil z prestolu. Vy bylo příkladné ku se tak tedy ježíš ale to je prosim vás. vám božím nás tam obrat někdo kdo se narodil někde v betlémě a tam taky někdo poblíž umřel vstal z mrtvých a tak dále. Nýbrž to je vývoji snáze ji vývoje které mu je podřízen náš duch ale zvláštním způsobem že jakým jakou mírou jemu podřízen tou měrou je na něm nezávislých. To podřízenost že totiž jednostrannou záležitostí a to je to bude těžké a k tomu co potom viset toho to se vás odejděte v k a. Bych zůstal u k od toho a to jsme se s tím do toho tomu ve mně věříte to tak asi je. Ale bych byl rád se aby se nesmí jako se nesmiřuju vůbec jakoukoliv víru v se zamanul že věřit na musím chvil tak také nevěřím bych a to nemožné protože jsem měl tu čest že do utrpení dovedlo k poznání v čas velice brzo. A když touto veni mně koly tak časné a tak velké tak o to tak časně an vysoce ne. Přivede k moudrosti prosim takže myš boj o ježíši jak se narodil tak říkám to moje pravé to věčné kterému říkáme z na případě ježíš to se chová jako by nevědělo že je věčné a nese všechny následky tohoto zapomeň. Učí neboť to zapomenutí je povinností pro každého kdo se zde na tomto světě na pro. A kdyby toto zapomenutí nenastalo tady musel zase umřít protože špatně začal tento života tak mnoho tětivu měla jen z tohoto důvodu že jsem to chytli za nesprávný konec to se mi to vyžadovalo vysvětlení proč narozené dítě umírám ve těch při žení které jsou dal do z na ano slyšitelné on taky přišli k jsou nesnadno ze nebo do ze zen v když nebude ten brát mu vahou celý život že. Krista jenomže jemu ježíši nemohlo být dovoleno abych v této tupé nevědomosti do zůstával pořád. To není dovoleno žádnému našemu vnitřnímu nesmrtelnému aby přestávku pro se od tytež přestal by to tam nutné. Stav při rovná se o protože období nevědomosti. Jsou nutné aby se nabral dech o do léto dualismu a ten duch se dostal do z mu tak že do muset vých a že se kde chudé aby dech kuje po meči než jsem z toho raka a tou za mezi dech se nový dech čem čili je tak oponovat poznávání vnitřní je z. Tak jestliže tomu takhle je tak ten ježíš musel by brzo navštíven třemi mudrci. Jak se říká z východu oni museli při z východu protože oni nebyly se z východu jenom v jeden z nich nebyl z života nebyl západu ale musel fyzikou protože ne se plavili oni museli přejít přes tu ba svým myslemi. Z východu tak museli přijít a takže se říká mudrc z východu tak jenom v tom smyslu to neni pravda jak člověka vysvětlil že to není z východu nýbrž ze všech končin světa při tam přesto boji za všech končin světa. Jak si může dovolit při ten převést na ze všech končit udělejte si z věží lišky jednu ještě novou a druhou přijdou nohou která bude sedět být tak při mnoha a to mám na mysli proto by říkáme při by že stojí skal tří ho sloužit k pochopení těchto věz. Ne aby si jsou vzali příklad ale mně to slouží ale mně musí všechny věci přiváděn k bohu i při noha a vy liška i. Čili nesmyslné chápání smrt věcí podle vzoru matky která nechtěla by byla rušila v práci. Že tam při skal stoličkou která měla ještě žil nohy. Takové dorostl ale jako při když do malým kast to liška takový náznak kristus nohou to má. Než při zk jejich říkala tou liškou projít tomu boží jsem z toho nabyl dojem že to z lež že živá. Ale co matka a to by nebylo bývalo zlé jsem přestaly rušit že jsem věděl že pracuje ale co na tom kdy jsem okamžitě začal jednali slova atd. A ta v tom těle za celé nebylo své hlavy a ono to byla od boha a zněla všechno je živé a nic není mrtvé takže pro byl mrtvý nebyl mrtvý kámen a. Život rostliny byl stejným životem jako němu li ačkoliv nebyla těm úrovním a s výtečný také na úrovni ne ne ještě nebyla ale byl pravým životem pravým sto proces vým životem jenom li se projevoval jinými znaky ono proměnné mi bylo pro to do živit kámen živá rosy na živé zvíře. A jesiže někdo umřel vedle mně jako na při se tak nemají k jeho oslátko nejsme doby nedokázali oživit. Tak jsem moc plakala jak je to možné že umřelo jak tomu přišlo vědomě nemohla utišit tak chtěla mě. Dát k dispozici dalšího oslátko. Sem říkal mi o prosím to nedělej mohlo by se stráže by zase umřelo a proto by se mohl dostal zvláště svých rukách pokud toho to ježíš je nebo špatně listu co si myslíme si se o z brát do ruky. Ses do pro činné jsou si doby nikdy oslátku tomu kdo do ruky nedostal do prosto milé no ale nedostal jsem protože jsem tomu sám zabránil pak bylo třeba toto od usuzovat kde straně aby se dostal aspoň prvnímu roku života ježíše krista nebo k těm svým svatým svým králům toho se do z toho že za zlým říkám hned aby nechám před že to je světem li jsem se vzpomínky na naši zkušenost. Když to bylo před pomoc tak hle záhy po jeho narození vynechal jsem ještě toho. Rada pro že toho nebudu v tom celkovém povídání vynechávat dale tady všechno vedlejší li nebo postranní nechám stranou abych se dostal ke konci toho cele litera není ve mně mohou u z ne k nebo budeme ano to jsem utekl před tím koncem be tak vedu bůh při těch k teď si to budu říkat to jsem který se přece be kdybyste takle nemysleli o lidech tak by si měla měly za že je u říkají. Například tam své přednášce v tom v budil visí ode utekla paní která potřela o tom byla do planý jiné. Ale na ten dopisem ho ven slova dal protože ona jde to je nebyla tam dokonce let tak jel ne. Opovrhoval věčnosti kdyby tam byla býval musel těch u dvanáct jak nemohla tak by byla neopovrhoval no tak se muselo z tohoto dopis do tady dispozici protože se před či z toho co on mo jsou rozmnožit pro všech tyto bych jako myslemi při zkázou. On se nelitoval že se musel ve vás je ten vzdálit chrámu kde se mluvilo o jeho otci. Ačkoliv to o něco pro pořádného. A vy byto bylo u vás tak dvoře jako bylo o něho tak se se nedostavily v pláči že vás někdo odvolal když to byla matka nebo rodina a on jsem bez pěstoval odejít on říkal jenom jemně což nevíte že musím být v tom co je mého otce ale jak tito do jinak se mi tam matka hluboce ožila ve své duši toto ten ježíš říkal co znamená pro z toho byla živa potom při těch byl. Se krutých dalo stech které čekají ježíše krista by musel často zprostředka živý jak nabyla ne kamenovali ve nestranně nebo aby ho neučinili kráse na straně druhé ani jedno ani v lese z těla stát. On musel znát vírou kdy u st. Tak jsem na při u paní co tam utekla nepovažoval za příčinu u ku že viděl kou tomu proč se to byla pravda zevním pravda ale každá pro na dvě stránky zevní a vnitřní. A to věděl o to muss není to za to vnitřní pravda ona byla tím autobus sem protože jsem u již těl se svou řeč jako dneska a oni jim. To jsem který u když jim ne ti kteří od když vidím si před u li jim v zevní zevní příčina ale nejen vnitřní. A tady důležitější a no ale pro nic by se dostal někam dál takže oni ono se stalo že ten ježíš získal požehnání se z příkladu proto nám tří mudrců ní. Za to kadidlo z myrhu toto mně se říká to je do či náš symboly stále měla to byly symboly něčeho jiného to nebylo zla toho. Nebo kadidlo a měl nechá nýbrž symboly něčeho daleko širšího podstatnější jeho tedy za za to je zevní stránka to o jednoho bylo to jako u k radil zevní se do toho druhého a myrha zevní stránka toho třetího co tam před z jenom se nic za ve čili v strašně málo z podstaty řečeno tím že tito tři věci přines. Ovšem nám to stačí když jsme se dostali za to k tomu abychom pochopili se to za to se to tak tady se to tady zase sami. Tak on musel čas při vědomosti že je věčnou bytosti protože měl úkoly jiný než normální člověk misse nemáme stát spasitelem a on jestliže musel na cestě spasitelské za přijati se sled z tíhnout všecko co byli nejdeš lidský život než svět byl. Tak on se musel včas setkat se svou věčností porobě vzpomínky on se musel vzpomenout na ní. Svoji pobyt u otce to je jeden z po mým čili ze všech ty mu vzpomínek eeg která novou která nemá podobu zevní nýbrž podobu vnitřní ani do ale když o ještě protože to svou jenom na pobyt někde kdežto ta třetí úroveň vzpomínky je není vzpomínka pobyt nýbrž. Vzpomínka na to co jest ne vjemy přebýváme své něco rozdílného jest být znamená. Ne nejenom přebývat kdybychom neměli kam bychom hlavy sklonil jako s říkal osoby ježíš kristus. Tak z ne ani s neubere na tom a protože jsme si toho že nemáme kam bychom na vyskočil li anebo že máme kam bychom hlavy sklony to je zevní stránka věci tróje důležitto tam v fázi abychom oni věděli ale neubírá nic na skutečnosti že is ne. jenom jsme se stali takže to řeknu ve zkratce protože to asi napsala při dočetli. Jak je to s těmi dali co to znamená ne k se slovy řeknu to znamená abychom šli dál. Za to znamená vzpomínka na věčný život že ten ježíš vzpomněl jsem věčný to jiné. Důležité si uvědomit že bez této vzpomínky by byl nemohl za třicet let se dostat na poušť. Před konat satana být učitelem národů a tak dále a vstát z od li v vůbec by nebylo možno bez této z po míti. Ale to vzpomínka ještě jinou zevní stránku kadidlo. Kdyby byl v úcta k bohu kdyby byl neměl úctu ke svému otci přesto všechno co s ním dělo teď jaká příkoří do čekala hned od narození něho pro vás do od herodes a tak dále tak by byl bez této úcty se ztratil v tom životě by začal kdysi životem než spasitelem vím. A nezávazný libovolně prožitým podobně to co mu nesmělo stát on nesměl ztratit v tom první ten první dal zlato a nesměl a k tomu mohlo pomoci mně toho že jsem měl v sobě za o vědomou úžasnou touhu. Uctívat touhu uctívat svýho otce za to že byl poslán ten nesmírně těžké oběti za celý vesmír v z se do tuto ho ni tak tam se musíte smířit s tím. Že to zapomnětlivost je nutnou součástí tohoto druhu studia. Kdybyste tento druh zapomnětlivosti měla v jiném oboru trestuhodné ale tady když se člověk snažit o.