Karel Makoň: 91-09A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Pro tu chvíli to chce pochopit zapomenout že pomíjející bytost č se to po mu či pořád ano. Pořád to že musí být že v době kdy to to vy si vstupy aspoň tu chvíli musí být u byl zdráv když není zdráv tak nemůže zapomenout. Protože ta choroba způsobil připoutanost ve hmotě. Máme nemůže zapomenout jdou ona musel si ti o plně zdráv neví osobě se s ono znova do boha to je zajímavý. No a protože není z voni nejsou voni do míry jak normálně jím je na. Musí být božích a dnes a konečně potřebovali třetí věc a to byla míra a ježíš do postav často sta. To znamená on potřeboval vědět o koncertovat si hmoty je on za dva trosky prostředek na hmotu aby nesetlelo on na nesměl se být v hrobě. A tou pod svolal tento prostředek mít v sobě od útlýho mládí. Jelikož je že když ho měl to jsou mu to protože to by byl jako třebas v z myslel zprostředka nich to chtěl udělat králem nebo za pro setkal nikdy chtěli kamenovat. A nezmizel prosím to se ve dualismu když to chtěli zabít. A byl na to čas a bylo li ten čas přišel o musel poznal že to čas přišel a že se dát zabít a to co je proč se za být a tomu všechno z odpověděla jenom tam myrha proč se na co k na tak víte to asi ani za si tento nese vy říkám kdyby žil toho je to předmět řeknu no ale tak i dojem že jako že to protože to asi asie pravda co si o. Z od životy žid za tak jako že to život v ni i žít a i život jako ježíš že do ní. Do nového předjímat říci že ty ji je život a každý krok toho života tam v tom rozveden a velice duchaplně takže když vizte jednou se dostal do z daleko v tomto chápáním ježíšova života. A tam to se to pochopili byste viděli co momentálně máte dělat nemusely byste volat vizte neuvažoval jako jiní lidé protože mám dělat nemám dělat tone. Vy si jenom budete učit jak se věci dělají správně jak správně žít a pak jak to budete umět musí odpadnout u boha a protože pak a to doma rozum víte tuto stavbu u boha je výborná ale své místo tak na příklad dejme tomu u to dělá velice v ní. Těžko bych úlu mi to přisuzuje když musím zrozením analytik jem bojovat nad ale svým kroku na protože on tu analysou potřebuje při své práci a zrovna tak to jenom lékař z toho dostal do taky potřebuje pod s o to celý život tu o na listu o když si správně ne analyzovali atd situaci třebas podniku. Tak tam nemohu být finančním jen toho podniku upozorňuju vás na to nemohu byt a ten pod ním by byl býval zkrachl je by ne pro zpracoval i za toho z socialismu a tím neni by prostudoval dneska kdy toto nevládne být vlády tu je kapitalistická opravoval tu bude kapitalistická. Tom se vyznat je tyto zákony to co se lidské neplatí velice těžké přestože vím něco o ekonomice v sobě skal nechtěl podnikat a každýho obdivuju do podnikal dobrou projevy odvážných člověk vám řeknu. Tato odvaha je deska víc zapotřebí víc zapotřebí ježíš době jsme budovali o vlastní život po přijat tomu koncem za doby způsobil živ to je proto je větší co dělám než podnikat let aniž že jsem je tak odvážným on také odvážný je nebo z za těchto okolností nemohla prožít on při se sled prvního života plodně když sloužil zdánlivý jenom bez své rodině jenom ten terezko zase ve které žil. Vám to že bychom dělali jenom mi tak se to jste z on si ztratíme pozor aby dali z tele pozor co celistvé přestati v k komu li se o to si zatím to pytel mu dal se ztratit na všem zase utopit taky dali se modli se známá věc musíte říkat jenom tu vodu že ano protože u topení nespočívá v tom mi řeknou lékaři že člověk e. Na pro vodu do sebe tím se otupil nýbrž že se za hned že a že tam ti ode nebylo ani zdaleka tolik jako do toho za co se jim tolik co on ztratil dech. A nese bránil neví chránil proti tomu za topení vnitřnímu a tím si zabránil životu a to jsou takový pěkný příležitosti pochopit věci že něčemu zabraňujeme a něco tím otvíráme a něco otvíráme tím něčemu zabraňujeme v ne tak je z toho dualismu tam páry dvojic se drží za ručičku jedno mám prost protože bývá od druhé nám neprospívá a musím se svým že toto. Do sebe stojí jedno bez druhého není nic není z že by se povalil celý ten dualismus a to není dovolenou před smrtí na kříži a tak dále a to od u toho máme ještě daleko. No ale deme dál ne tak ten ježíš se naučil. Důkladně a pořádně sloužit společnosti ve které žil v úzké z toho si která byla rodinou. A oslovení jeho se vyjádřil nemám bratry nemám matku čili. Když to převedeme na znalosti historické je tam víme že tehdejší rodina ne v. Tom palec měl dvěstě padesát se vidí co nebyly brát při ale milovali se bratry všichni. Kdosi se z toho že měl tolik pro tu nebo že měl bratry nebo se o na ještě další tím neměla tam panna maria ve příti ti ale i francouz spojil katolický co osoby s přikáže měl taky bratry. To tam s čte ale no to je tedy znalostmi. A ale to zastřeno návod na něm v protože toto prospěje znamená to dělá dobře málem v tu co je komu do toho byl jsem živ z tví v toho ti opovrhování budou tomuto dobře rozumí to by nemělo být na vidět. Co se vážím tomu to to pravé co tam s snažím to na zem a takže on na ano protože měl bratry tak dokud nevložil při v ti. Tak s nimi nejednal tak samovolně jako se svým bratry jako svou matku nýbrž jsem měl s nimi. Nesmí z rozepře ale k ale asi také ale nějaké dohady o tom co se a co se nemá. matka viděla co by to by mělo dělat a tou nedělo to semen milost dostati třebas nějakém chrámu do poslouchal tím nabyli a mně z mají pokorně tomu on se tam zůstávat od on věděl co matkám a co on udal v tom rozdíl dělo v tom rozdílná říkal matko cožpak neví že musím být v tom svém mého otce do klidně tom musím být v tom co jemného chce přestože musel být v tom co jeho otce a odešel domu a on vyžene. Ten. Rozpor zvláštním způsobem on musel být v tom co jeho otce a dnes je to ztratit z mysli i když šel k témž tom nemusel být. Čem měl být jenom přechodně do do on dokončení příčí ti ano. A to se musí jat opravdově je říkat tak jsou od ko v tu volen je mi to trapné a je to pravé co dělám je to to pravé co se do třicítky dělá to k na a není zdravější ho než tohle toho když to dělá a dokud to tímto pravým způsob a to o co samovolně. Tak pořádný spokojen protože svým povolání k tomuto do lázní pod tím pod nohy anebo svým zdravím mysl a ono ho a. Oni si skokem protože nepřekonal tu třicítkou co mu nepodařilo ještě tu při ko překonat. A musím říct že jsem takový padouch že se musel do se nastupovat ve školství nebo podobným dokud se k tomu jako školu svých do školení koho jiného tu moč víme to taky škola. Než jsem se s tím tak vyrovnal že mi to samovolně šlo a onoho se byl postaven zrovna jdou postavení obtížnější ho mi že do školský profesor na s totiž jsem překládal ve škod to co tu moč sil bez slovníku a chvilinku na tu moč tu by nám a to jemná záležitost kde se pracuje dokud samozřejmostí kolem. Tou křivky a proto je třeba vyšší mat říká než jsem to počet neumí do tak to hází to tu by do se může zahodit. jsem to musel španělsky vysvětlit. Aby venku co on ode mně a neměl jsem slovník aby venku máme s tomu rozuměl co osobou se musel před tím nosu o životy ku kou z vlivu převádět do na tím je to češtiny no není snazšího než do technickou řeč a je pole kasta a nebojí na převádět do normální češtiny po že to je starší než ty překlad co osobou to dnes vědí těžší. Ale překlad třebas složitou knížku o všeho jsem složil jsou klady do ruky. Španělštiny do jsou silný o to při si ty kaly hotové pro nikoho neřek víte zajímavý z jsou takoví sobci si to nechali pro sebe a to jsem toto se ještě do se ze s to co. Ale něco co se kam bylo vjem a ví. Aspoň pro tu chvíli tam protože oni mi řekli s to se o to se musí za to bylo zem to jsou to jsem si to vám vzal kam bylo vjem česky mu to bylo vjem který toto my tomu rozumí jako normální kam bylo k jako nenormální na měl na kom no po měli žijící kam bylo španělsky jsem tomu rozumí ještě dneska ještě český pravidlo o. Tak jsem to musel próze tělo jako český to bylo a tak jsem to moh složit i termíny jsem překládal jako že jsem kam bylo k a ne jako se mají který jenom slovníku co se na to po tak to co říkal jenom o třebas v u tu by nám ale jsem tam byl jiném. Věci jako třebas atomová mala do se do třebas milovat atomy a byla tam třebas most tam byla v tom co co mám od kdo by tam hu v těle tak jsem se např do musel sto tomu jsem když jsem učí k provázel se musel vět jak se nazývají byl v španělštině ti tu duchy kterými u tam s tu když tam nastupuje ta moc. Na která se do toho kam dubu do je né. Tak dodneška vím jak se ty tu duši menujou lépe španělský než z ti. si dělat co to ten český váze jsme vzpomíná ale to španělský ovládám bezvadně to jsem se tomu z ano při v španělsky na při že se kolikrát učil španělsky jenom to co on si španělsky. A se to vůbec česky do to bylo pro zbytečně ale je to když jsem potom měl čekal než panně ještě řečiště to mně nešlo pro čistou z kdy při tom překlad dale i tam při ve mně naučení dostanou si ode říkali ono vám to nejde po stránce když to máte říkat českých. Ale vám to bezvadně když plato říká španělský. To se naučilo lépe španělsky ale jinak než jenom rozumem tím povrchovým a tak dál v čili vám to říkám takle že když jsem se naučil tak dokonale ne povrchovým rozumem ale z strojem toho rozumu chápat věci pozemské že mu nedělali potí že on samovolně řešil události do tohoto světa. A když mu to samo šlo. Tak by byl na tom místě kam se dostal musel přešlapovat jenom kdyby tam byl zůstal. Ale von se o něho k ho k sobě o tom že šel dál jakmile totiž samovolně něco dělo v tomto světě tak hned musel být papoušek na mohl dal duch a tam setkal se k vám a co z toho aby ho z toho od ano ale soto váha. Tam víte pokračuj mně to co třebas před jordánu v. No a protože to je z toho co je to celá neumožňuje člověku aby se v několika slovy dotekl toho by muselo být za čtu hodiny od od času abych mohl rozebrat jenom třebas křest v jordánu. Mám na to mám čas a on tedy jednoho dne řikal. tu to boží to co neřeklo ale jako bych to řekl protože po do toho jednal vás nového že jako pro toho co do řekl jak do od to jedno odešel od své rodiny a říkal být nadále od této chvíli nemám matku nemám bratra nemám bratry nemám hlavy v tom bych s koněm znamená nemám zde na zemi místo kde by žil a milují přitom o já. O synu božím. Nýbrž mluví o synu člověka a co z za me že to není omyl. Mluví o každém z nás od dítěti lidské nemluví a to dítě lidské nemá zde je do moc nemá zde matku nemá zde bratry nemá zem národ nemá zde tělo. To si as že tomu takhle je a vyvodí z toho důsledky nic mu nebrání na cestě dál tomu při přitom do se na ba o dalších. No ale do doby bych měl vlastně všechno vysvětleno a jenom důlek tím tak z na to se z toho jsem na asi nevymaní. Toho není možné takže něco ještě k tomu přidá on na ježíš když odešel tak šel rovnou do jordánu viděl že tam jeho přítel a že tam ti to je to co si o tom tu k ale jenom okrajově a šel. Tam jako k příteli to o již viz pólu. Ten svatý při do by jenom bo při mystice starší než ježíš. To žil tou žití z kou síla mající když jsem byl mate lidu a tak jsem nemá. A koutu jsem si z od jen malý obou kterými se tak se nám byl s tam jako tužkou a na tomto jsem protože to dokud jsem tudletu. Nebudu o tom samotném mluvit protože nebo ve potom do se do by toho moc dlouho jenom řeknu tohleto bylo slyšet hlas. Tento symbol mít jež se mi zalíbilo to hlas neslyšel nikdo kdyby byl někdo slyšel něco z toho z tu to byl říkalo s jakou to třeba se to byl to co děláme na čem nám že že že se anebo žil mluví li nějaký anděl kterému rozumím a podobně ale kdyby z toho neměl skutečnou. Zkušenost co tam bylo řečeno od toho co tento je syn můj milý v němž se mi zalíbilo. A. Ono vám to ti ono o synu člověka a teď se tam na poprvně mluví o synu božím a tento převrat nastal. V tom jordánu kde to dítě se dovídá znovu o to se musí o skal opakovat než se do něho dostane jak muselo by to se doví že synem božím. Ve kterém se bohu zalíbilo prosimvás kdo to je to s my. My jsme těmi dětmi božími v němž se bohu zalíbilo v níž se bohu zalíbilo. A to do se bylo jsem byl do tak vysvětli to aby jste pochopili že to dobrou jednota že ten člověk který se cítím být člověkem by být synem člověka který nemá kam by hlavy z kol to ještě o o synu člověka a najednou se cítí být synem božím který se potřeli kde by hlavy sklonil že ano. No ano to je úžasný převrat. Na každém tom přechodu z jedné volil do tu mít tento přerod nastává jimiž se vám to jako mezera. A těch mezery zapotřebí aby se jimi prošlo a bez těžkosti takže je že ten ježíš zažil do tu mezeru a svatý jan jej ježíš svatý jan a kromě něho ještě. Co ještě to tedy co těl to že něco z jeho přítel ty by vedl jsem tam v jeho žák svým něco dělám do li se na to díval ještě vadí člověk díval se na to jak ten dostat si byl při sví toho ježíše. tehdy za hořel touhou se tomu ježíši dostat to co jsme se ptal. Toho svatýho jana křtitele a s s svýho učitele do od jeho učitel duchovní prosím že rozum tomu co v tom tam jsou křtil a ho on říkal samozřejmě přišel za nás slyšel. On je svým boží a mám kdo oni neslyšeli se to je tu oni toto neslyšela by tato slyšeli a to stačilo z od vás vyšší že to je obecně platné a to že od u to obecně platné a k tu úrovně dosáhli ano tak to z lišilo od no a. Vodil jsou důsledky jako ten svatý jan evangelista požádal svýho učitele za z jana křtitele aby do uvolníme svou se a nechal ho přejít do žák kostí u ježíš a ten z od si to dobře věděl že ho tam nesmí tu si samotného. Tak mu řekl na dáti k u s tím protože jsem slyšel ten nás k tomu oprávněna abych přešel jdou žák kostí u toho který přít duch zem a ne jenom po dobu. Tak ji ale poslu partnera který tón neslyšel taky mu ji žák nad hana bartoloměj a my ho máme v do z jako patrona no pod ony slavné jedno anděla kterého budu menoval a jednoho bartoloměje jenom pojmenuji a ten o toho oni všude na to z není ze co to je jedna z ono jedno. A věž nějak nebo se tak vel tento bartoloměj vždycky dvě dvě je že protože říkal jsem patrně proto je proto tom že bude u po na že si člověkem. A že se již jednou ho budu nohou nebo stojíš jednou nohou na zemi a druhou nohu zdvihá do nebe po bohu. Tak že zapomeneš na to jedno. To bude že to za těžké a nebudeš žít v tom světě existovat proč to bylo strašně těžké břemeno do nebe. Tak pro jsem bartoloměj že jsme jen zůstanu zůstali stát dokud dostane z mrtvých. Pochodem k jeho možnost mám mu za ty doby ne ovládáte že svatý bylo to v jejich dokázal svým ví. A zemřel zajímavým způsobem že jdou do sto žena může z těl a to se co to stalo ne. Ale postu dost protože na se jenom pro ten smysl toho symbolu. Že když se s tím oděnou bytostí tou oděnou bytostí tak tu musí přestat not to je to jako veliké utrpení ale ono je to veliké poznání pod tím skrýt a jistěže přitom trpěl o tom není pochyby. A to se ten bujet protože mi o tom dodneška víme podoby jedu věží že třeba se do že je to zemi abych se dostal do nebe do stavu nebe. Do jimi zakotvena této zemi ten nemůže ani pomýšlet na to že by se ocitl ve stavu nebe. No a co pak ten města a na to je to se mi umět se od všeho pozemského s a či jinak z lišilo aby to nebylo me aby to jenom bylo nosí a toho koho dosáhl ježíš kristus na kříži. Toho se nesmí dostanou svých od proto tam měl svatýho o to mně bylo o držel při zemi dokud tohleto ježíš kristus dejme byl na tom na tom kříži a protože to ty proto do toho bylo tu o co zasvěcen tak musel jiným způsobem zemřít to bylo sto žena kůže z těla rozumím to je to z úzce souvisí. Bez na tak na psána tak moudře co dověděl se o to pět před svět s si je toho ježíše krista že všichni velice trpěli aby nám směli ukázat u vjemů z ku jak se musíme stav vosk může abychom byli dětmi boží. No a myslim že ta první kapitola by byla by se ze se jsem že tu kapitolu po ukřižování zmrtvýchvstání dělal na ní. To čekání na ducha svatého a mezi tím vstup do nebem nebe své sví. Si nechám po přestávce udělám se přestat protože chudá a tu musím taky času navozování kam chce a to není z věří si qu. Způsobil přítele do toho ježíše ten jan křtitel totiž on mu připravovalo půdu to byla to byl přátelský úkol on naučil lidi tím s temnou učil je zvnitřka z vnějška ne tím povrchovým pojí voláním vodou nýbrž tím s smyslem tím duchem to o pod dívám vodou je učil zbavovat se hříchu nehřešit takže od do od něho odešel. To em tak snadno nehřešil jako před tím nebo vůbec nedokázal hřešit jsem toto zažil to jsem nebyl nemělo schopnost hřešit protože se do bezvadně říši že si nemůžou přivlastňovat do tu schopnost nebýt hříšný on v protože jsem z přišel jako slepí ho musí. Protože my nějaká milost potrefila která způsobila že jsem najednou nemohl řešit. A tu bylo když byl na přesněji nazvat to byla láska boží která na tak uchvátila že nedovolila aby ve by měl nějakou jinou lásku a. No přijal lásku k sobě be tu k čemukoliv pozemského stačí to. Je tady jak jsme si říkali několikrát existuju v tu vazby o kterých nevíme mezi lidmi kteří všemi tvory. Z mezí živou o živou příhodu dokonce o které o kterých nevíme ale víme nebo nevíme nejdu při jsou pro vás ty vztahy o kterém kterým říkáme vztahy přátel st protože oni víme tat z nich musíme vyvodit důsledky praktické k k s. Kdyby někdo mým přítelem opravdovým přítelem tak je toho řek bych tak al tele někoho druhé a že tedy musím jednat jako se sebou a tento stav který pro milenku význam no tak se to co na to. Si bych varoval ještě při to při dosti že ty jsi i v tom to případě analytik jako je to s musíš dělat rozumíš ale o na li za zen nemá význam je li dojem mým přítelem mým přítelem je každý i domě nenávisti. Protože ten neví co dělá. A von že nenávidí a vyvozuje do toho bez o dně všechny důsledky nemožná mým nejlepším přítelem. Jako nejlepším přítelem ježíše krista byl jidáš o tom není pochyby kdyby nebyly vás nebylo by vzniklo křesťanství a to bychom pomoc přišli rosy jo čili a v dejme tomu že jsem proti připoutanosti tomuto světu tak si nesmírně všech těch poutu váží nebýt připoután znamená. Totiž neznamená napřed to řek bych od toho uprchl nýbrž starali tu těch po se s znám. Nařídím své jimi tak například mám třebas práva svýho otce. A tak v realita. Která nesmí by to o na to smyslu že bych od se opustil říkal ne nemohu toho moc od se mi do vás let to ne. To je chování z zlého bratra který je do světa za svým přes tělo při k němu opici které je jenom jeho ještě z jiné. Takže být odpoutá od věci tohoto světa neznamená od nich odejít. Že někdy to od ten odchod by znamenalo větší připoutanost než když se to dělá opačně že svými zůstane to znamená zůstat tam kde mi to nepříjemnou protože mám povinnost tam do konce zůstat. Tak do o dokud těmito nepříjemné neboť se vychován k tomu aby nebyly věci nepříjemné. Pokud to mně totiž věci nepříjemné jak víme z taoteťingu jak neudělá ani krok na cestě tao po které se kráčet jsme se že se nějaká před proč se kráčet po cestě ka. To je cesta po které se kráčet stavbou se se se nějaká před pro z rad rase protože tam musím nad nestranně jak na cestě musí být správný poměr ke du i k dobru ale jedno stojí proti druhýmu jak se kráčet jednat jako u přede pro dozadu do se kráčet nesmí jsem si myslel že se tam kráčí nadto se se jsem nekráčí. Jsem se cestě se nestojí na této cestě člověk jak to je záležitost časoprostorová my jsme na cestě na jdeme k bohu no a prosimvás se na takové cestě tak naše odpoutanost od světa je rád tak že to u toho že si jinou tvé moc že to nejsou pouhá tvou ta ho to jsou prostředky k. Odpoutávání to jsou nejskvělejší prostředky jak se zbavit pout když o poutech nevidí nemysli že přestanou mít ale mám jsem z kou za nižší než ten kdo od těch pout tak když. Oni tak co může pokud tak dělat tam může jsou rukou do protože pouta když oni li tak se zarazí o bohu za a každou k věnovat své nám místo aby šel. Prosím vás takhle na to hleďte ježíš mate ten mám dojem že. Ses přeje řádové mluvím o tom proč ježíš kristus umýval nohy apoštolům nebo učedníkům že při poslední večeři. Proč to neudělal dřív. A proč řekl svatému petru že kdyby neumyl jim nohy tak by nebyli celý čist. Že to ještě se na co mi potom cely si rad. A von říkal ne let stačí nohy umýt a bude celé tvé tělo čisté neni tak úplně pravdu jak to líčí tele vznášet pod které je že říkat z toho seděla do nohou aniž nohy očistí již tak bude čisté celek těla měl částečně pravdu. Ale mnou protože doznává tam s lidskou jogu tam krát. Ne tak tudleti může zvítězit za svou tělesnosti. Ale když neví co to vlastně dělá tak to bude těžké aby dokázal to co dokáže jenom mistr ten by se to dokáže jenom v okamžiku kdy toho žáka opustit nakonec citech cesty si maří z tak si pravý zasvěcenec visi sám svou cestou dále takže není náhodné ses se zatím těch u dalo by by byli ježíš srovnat okamžiku smrt čili ten des. Přední se dělá tohleto člověk viděno žid těm učedníkům. Ten zoufalý že se dívá na potože který mívá nohy dneska pořád ještě několika lidem že tedy mají dokonale umytí samo jsou správné ale umí ráje a na důkaz toho že to dělal pán ježíš. To se nemá dělat nebo zase za páně že jde dělat jako se to dělá a o c a ne ten pes tebe no takže tenhle tan pak toho očišťováním nohou z toho by četla si to dotyčná to je to psáno tohleto a ne ty musíš se s zažít to je ti po cesta to jsou nohy. O který že jsou správné a za každou cenu i proti vlastnímu třebas člověku svého řádu zajedno. Jak to neudělá tvé celé tělo bude asi nečisté. Jak to uděláš jak tvé nohy budou čisté bude celé tělo čisté rozumět tomu o tomu tak je taky rozumělo před to jsem tam řekl. No ale ona potom z četla to tak je no tak v v v v bude svatý pryč všímáme krásný čas to ještě z misku si z vašich kterou na počátku toho že ježíš odešel bych puzen duchem na poušť přemohl toho zlého ducha. A potom se stal při učitele tedy v první řadě nesetkal ze zlým duch ten je tak se setkal ses se vím duchem který byl se ale ten duch jeho nebyl jenom zlíbí když setkal s tou svou částí svého ducha. Tak tou dobrou částí svého ducha potom mohl dělat zázraky a mohl vésti toho co si to přál aby byl veden. A kdyby se mu tam byl plete ten z duch je dobyl neus země vydobyl ne odbyl odejdi satane tak se mu tam byl pořád pletl. Do čisté práce ale toho čistého ducha se musel ježíš také vzdát toho čistého svého ducha se vzdal na kříž pane odevzdávám nebo bože odevzdávám svého ta se. Tam to svého vám podškrtávám abyste věděli že to nějaký duch božím nýbrž že duch toho člověka jak z mu zůstal dispozici když ten ježíš předtím těsně od bavil. Z působnosti toho zlého ducha a proč musí toho pravé dobrého ducha se také vzdát protože člověk který vnitřně umřít. A tady je přesně popsal neprodělal eliáš pozor litery recept na cestu existeční jak o často mluvím se to byla moje cesta a dokud svět třicet pět. Jsem si odvolán bez své vůle. Tato cesta povahu cesty eliášovým. A byla obecně známá ve starověku na tam byli stovky lidí kteří do to co s to vinného eliáš. A jsem chtěl to co stoly také na tom úplně vědomě že to je eliáš zkoumat z ale se na cesta ale v tom smyslu že jsem si myslel že všechno byla stvořena všechno pochází od boha et také jen moje tělo pochází od boha této z od ale on říkal se do prostotu věk se s cesty. A protože pochází od boha se k němu také vrátit. Čili podle mého názoru by byla nebyla správná a budete vyššího dal nebyla z pravá modlitba byl nezapomněl k tomu bohu že se svým těle. Tak jsem především šel se svým tělem k tomu bohu a dokonce pomocí nohou zase zrak pod tresty ale taky z toho příklad ježíše krista. No a pro zlo tak nedělal tak se musel do to dopadlo takže jsem postupně se vzdělávat. Od umocňování a nevěděl jsem se vzdělávat o tom a to z neviditelnost a nevěděl jsem o to mi to za tři roky do této řekl jsem to ještě roky dělal myst viseli ten spal tam k tomu pokoje. Ano když před tím tak bych za z pak tak že jsem nemohl nemalé neměl za to svědky. A on se opakovalo ještě pro o rodinu pro ji a pro esesmany děl takže deska vím že jsem. Byl neviditelný by to mělo být kladné neviděn jsi vlastní vůle a ne že by to vlastní bude chtěl být velitelem tak je napřed prvně se smrt se zase je. Tak jsem tam šel se toho jenom pro člověka nebylo ztratil svoje vůbec svoji vůle respektuje do své vůli při v těl vůli boží ta el posvětili vůlí boží dělat dal prostě vůle boží za jeho osobní vůle. Tak to jsem řek první bod z těch střílet ale ten tato prostora. Vývojová být cetě bodu závažných bez který by se nemohla provést a druhým takovým závažným bodem nebo principem této cesty v tak zvané osvěcovací jak se tomu říká křesťanství je toho. Že ten člověk anebo k tomu věřit. Že od boha pochází a který je obraz o si taky do ba pochází že si musím zase z plazit jako se svými vlastnostmi. Ale co vlastnostmi od boha propůjčenými takže tělo je také propůjčeno to taky pro z vlastností propůjčených od boha se všemi schopnostmi i neschopnost když ne pro by se od boha. A než takle jedná tak samozřejmě tělo mu není něco cizího. mon něco pro něho tak něco důležitého že bez těla by byl nebyl schopen dal ne jsem taky taky v protože bez bych nemohl nic vykonat do určité doby do tělo potřebu toho musím být se o to se tak tu chvíli ho nebudu mi to je zbytečné přešlapovat na nějak na místě. A tak to tělo. Je proto tak důležité jak jsem říkal to co pokud se slovy že protože v sobě obsahuje celý nesměl se člověk k tomu řek kali. Mikrokosmos a tomu jsem říkaje makrokosmos. Čili lidské tělo je mikrokosmem je celým vesmírem v malém na. A protože si ji ve směrem malém mohu od ten celý vesmír překročil toho nestvořeného. A to je pravda by po stránce že všechny hranice toho stvořeného jsou také člověku v tom těle. Jsou někde mimo takže hranice mikrokosmu jsou svém těle a tím jsou také tady jsem v a proto živém těle pozorně tak je konečný a konce toho světa jsou v nás v každém z nás. Čili chci li přejí toho nekonečného do boha věčného všudypřítomného vševědoucí a tak dále. Tak musím se vypořádal se toho za je to s ti že on je země že tam je v chrámu své ne že to jeho chrám vém vůli. A které který chrámem božím a duch boží ve vás přebývá as to musím vidět to musím li produkovat že všechny podmínky ostatním cesty takže jsem tomu nevěřila co o tom věděl toť tělo je v těle božím a tak se se poletovat chovat v tom těle jsem napadl střediska se kterými jsem se mohl při si dal do výšky nebo hloubky jak chcete víte. Tohleto je převratná záležitost křesťanství že. To se se sice dovídá že s oběma na prostředek kterým se může z toho prostředku zbavit. Ve chvíli kdy tento se dohrál svou roli a ve balastem jakože předtím byl velice prospěšný to co jednou prospěšné může být po své co je balastem a aby nebyl tím balastem se tak musí se ho zbavit a nesledoval jdou že by z toho o co například tím že dělá to co se za cit typu existenčního do obětuje se při modlitbě tat se dal se na takto. Obětuje své tělo se vším co o něm obětuje bohu odevzdává mohu klidně ale bez lítosti že o nebude mínit se třebas umře na tom nemá nazí nesmí za let. Šla hleděla tak samozřejmě co jsou li děláš tou k cestou kristovou on byl následovníkem eliáše to se na te. Protože tam poroby ve eliáš a mojžíš ne o mu opadl vás si dva znali cestu existenční toho jsem znal taky. Byl jsem byl dítě jsem vstoupila tuto cestu nezkažené dítě se na svět ještě kupodivu. A to pravdu ve jsem a to jsem tak tím jsem měl přístup k této cestě. Existenční semena moje existence ještě nebyla moje se na světech nebyl začla být teprve je s nebýt začla nebýt moje jsem si před tím se vlas ale to si před tím si na něho tak jsem z s činil pokání apod se ale ty jsi třebas dal co moje není a tak to bylo úplně opačné než o svaté terezie z a z roveň dělal nakonec když zvítězila nad sebou vám říkal jsem proto ožila a z něho z toho. Byl jsem nervově a nemohu se ani hnout tak ten kristus si řekl dotoho svých do li jsem vložila terezko. Nýbrž. Všechno si použil na této cestě jsou moje prostředky mnou propůjčené. A takže si vládl jenom mými dary a ne něčím svým tohoto byla záchrana pro tu které sku. Takže ona se ihned spojila vědomě s bohem přitom a dokončila duch vnitřní smrt s. jsem tu vnitřní jsme dokončil ti pak ti vlivem božím ne vlastním těch se doma cetě letech v ne žena sat se na sic chci. A musím si že z toho se nikdy pán bůh ve své viděla bez prvého někam tvorů toho člověka. Tam prostě nepatřili takže se nemusí obávat může ji bez oba dále no tak v v v v v tak že ten ježíš toto věděl že je. Z nemá sice své tělo pověděl ale že přišel pro těla proto. Aby ukázal co se s tělem dělat. Jak jsem je pohlížet jak se mají tělesný věc věci z vládnou v třicítce. Jak úplně jinak se mají zvládnout v trojice která zatím následek jak jinak se mají zvládnout tu na poušti ještě sedí a jinak se mají zvládnout potom po zmrtvýchvstání a jak jinak se mají zvládnout el v tom o pro běd tak jsem pro měl jenom tak namátkově se jeho věc úzký u zvládnutí tělesnosti. A on tady víc těch pro způsoboval na tom záležet hlavní a kdo se pole toho řídí a. Vykonává tohoto li tak ten ale je jak jsme si cestě ba nedá se nic dělat když neví nic z kterou světel tady rozvádět on si jedno hodné z toto se za zmizí a nemá po ho před. jsem to dycky vykládal u prostého zvaný pravice prostého. A do pak to neslyšel myslel byl stvořen bohem nýbrž to věděl že dost ano ses dostal začátku světa osení světa a z od toho šel dále napřed ke konci světa. No nebo říkat že si s eliášem říkám že ráno a že vy něco co li se dověděl že se o tom každý do se svým ne říká ale je toutéž cestou tak se je kdy hle věděl o to ježíše který se svými setkal na hoře tabor ale ne poprvně nahoře tabor nýbrž ti učedníci tón na posila se tabor zjistil se stýká o jenom.