Karel Makoň: 91-09B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On poznával jak prozradila jeho před tabor ducha zákona. A tělo zákona. Jednoho zákona jednoho jediného zákona jak z tohoto stvořeného se dostat do nestvořeného do boha. Nestraší ducha záležitost takže teďka řeknu co chudák bok nebo nemohu říci protože to za mě. Měl jsem tu čest setkat s vím on jsem jeho byl jsem od do to bylo ho za jako bych něco tak by to pro víte to byl se dotaz eva mi to velice prosté. A ten žil konec svého života v praze za prvně tu bych ti. Ás říkal cele aby dlel v domě el pro vychoval opuštěné mládeže v praze vykladač zase dobyto padesát do roku svého věku žil zcela světským životem. A psal světské na máli o na po že si tam nebyla ani z vím ka. Například v tom hlady svém spisu vzkříšení nebo tak anebo ten býval jsem se tak to tam není a najednou mu to došlo. Že se provinil proti kristu že si byl se provinil se stal takové světské spisy ale že se nevšímal tou učení vše krista tak se to nad tím za hloupá a zjistil že ten ježíš kristus né. Že si ji myšlenka pro ježíše krista byl spočívala v tom že on věděl že od boha přicházíme od bohu se vrací a že tedy je to velice duch je když to budeme napodobovat tuto myšlenku tak musíme dosáhnout toho nestaneme zmrtvých no tak zkrátka a my jsme teďka mrtví as toho z se z mrtvé dosti máme stát. A on měl veliké spásy je to v jistém bohatý že a nebo toho boha že že to bylo. A on se procházel kde děláno k jas naděje poli děl za ukrajině tu dlouhým stromu řadím to pólů. A mířil tou tím tou strom tím samo hledím bran se která vycházela z jeho pozemku do cizího pozemku třeba. Z normálního ti co se obce jasna na poli jana a ten byl z toho vždycky vracelo co ten jeho mistrem ve jsi mi to nešlo spojit chtěl to dělat sám bez svědků. Ale nemohl zabránit tomu je že ten jeho před že táž stále napravo toho domu je že svýho díval se kam dojde. Ten mistr a on došel rodinu hradby se těm dal na tu a tam byl pro toho žáka absolutně neviditelný nebyla pro znalost veliká rozum. Jsem to mělo otroci an pomohlo by maximálně listě metrů a to by byl ještě člověk viděn ze jsem malým lidem no ale on viděl nebyl a když se vracel nazpátek od li vrátek zase se z od miloval a když přišel z jeho dobu že mu ve se tomu skal dělo tak jsem se zastavil tom jsem říkal my se nebo ji že buď se tak láska vede zemi proč vás nevidím při že vrátka. Jak tam přicházíte od od o mu říkal když ho při mně nevidíš. A to jsem rád že se to řekl protože si musím brzy přitom myslim a teďka vím jakou sílu máli s ka představa na této cestě matka stal obrovskou sílu onoho protože sílu tady zlá z eminentní a si si představuju v že z toho svého vycházení těmi víc ti kdo se všeho co není víme ten vesmír je boží bych dal do toho božího vesmíru z toho svého. Do božího vesmíru a tak jsem neviditelným tak je to pořád se při bližším přibližuje k tomuto cíli e abych poznával něco co není ne. A co je vlastně mým pravým domovem protože to není ne ten kdo mohu od otce otcovský dům. Jednou ten kdo se tady dívá. A jeho les vykonal vy přišel a ještě výzkum naprosto neviditelný v už. A marně čekal bude slovy se vrátit nazpátek mistr se nevrátil. A to o šel krátkou vrátka byla zvnitřku zavřená na pletly chci čili nemohl se dostat odtud tam. Tak zklamaně se vrátil nazpátek si pro jednotu za národů jest jeden nebyl vidět dobu jsem ten jeho mistr nebo tím že přišel domu a přijdou celý strašení záda živil jasem po jelena zažít železniční hlásit se tam nalezli mrtvolu toho vámi kolem vyčetl prostého na zažilo protože mně trefil šlak. A aby silou vzal aby ho pochoval on říkal ne ne my se tady děláno byl a pokud vím neodešel no a tak mnoho ukažte tady jde. nevím kde a také s a ta ho odešel do zas do vědomí. Tak se dětem není k se to on on mu byl dost podobný ten člověk to si při dvou přitom a ten ho který měl že ano a jenom protože on říkal to není to není on na to poznám před svou jiné věci než ten může že a tak po chovali přesto jeho tělo z do vás jako spisovatelem a říkali tam tomu ku dokonce byl to jde. No. A teď jelikož se toto stalo a oni o dokázali že to je jeho že toto je pravé míře a tak vodou těly toho dostala by toho že se pochoval toho tam nežil dodneška pramálo věnce jako v úvodu do toho v ale velice dal ten tam někdo jiný ne k lidem to byl pro to nedělal tamto proto abych dověděl co jsem na světě děje že cesta eliášova není zavřená nebyla zavřela tím že já. Po po se někdo tam přešel do neviděn do toho se světa upozorňuju vás že na to třeba žádného naplno z to vzdělávání protože to při počala cesta které se dopouští československa jakou by se na uzel naší republiky s ním jeli roční přestal vracet bytí. Na umu jsou nejsou rození a neztratili své ta jenom tak že měl za bloudily nýbrž jsou nejsi jsem proto se dospět boží. A to stačí nemusí to dělat jako jsem to dost nikoliv z mi to nemůže popadnout myšlenka by jsou nějaké přízni které bože patří a jestliže to vezmou váš vně tak batři takovým způsobem že zmizí z toho co si. jsem na s když to dělají polovičně je tak si ještě brát jako jsem se o sv. V tomu dokud svět třicet čtyři vrátil z tohoto s tou by se neměl tělo v do stavu jsem ho měla mu si s tím se toho na jsem tady říkal tak to byl do dokonalo oni potom dokud svatýho pátý domy se se si dovolit protože říkali že po těch zkušenostech nemám to musím taky ještě zjevit někomu asi proto musím prodloužil život za ne z něho utíkat otok co s dobrou zlu zlost ven tedy dokud třicet čtyři rozumně nebylo moc sled. Sebe ještě mladík v prvním rokem na vysoké škole. Potom pravé když se na ten se ke škole tak jsem dělal dlouhé cesty. Na potkat pro sportu každý rok před v tom byla v neprospěla příroda. jsem zacházel mnoho zajímavých men tu styčných bodů mezi člověkem a bohem. A tak jsem tam vedl zatím čeho si nikdy za nese sám protože namítat o jeho stal se si museli se mluvit ba minimálně dva lidé ale když tedy nešli tak aspoň museli při mamince vždycky by o lišíme zítra. Oni ho již děly že nebyl někdo nikdo tak z špatným žákem na své střední škole aby moh ty za od své visi čeho ano položil on větami tomu ming panně neviděla aby jakost o nebyl bůh byl doma jak se říká no a von mi o jsem prosím zahodil nebo hle které jsou odhodil na který se mámy dal tomu se přišla takže ona si začal jsem to prošel zase za prošel od no pro vyslyšení někdy tak teďka mám z mluveno s přáteli to jsem přes. Dělal villa potkal pro z kou dost a musím být tolika prodělat zažít tak se musím zvali svoje věci tak je pomoc a jedu tak od z souhlasila jsem na pro proto nevěřil jsem nelhal ano tok v v v a protože znám že bylo z milovalo a nechal složení spát někde podpor stál jsem no jsem odjel sám bez těch svých přátel. A protože jsem o ji že sám tak jsem se dověděl moc po kristu el o jeho cestě o cestě existenční. Tak se to ještě cesta při nebyla se sela vám jsem to říkal dokonaleji jedna věc důležitá. Že nějaký chasid zasvěcenec na podkarpatské rosy ráno jsem si viz spal předtím řekl dneska večer vina ho za rod do nejvyšších vrch to byl ježíš ve se tak se sice pět metru na podkarpatské při a tam se dívej na západ slunce on ráno věděl co uvidím večer za vím večer př. Zato rozum chce jsem viděl bitvu mezi dvěma karma dámy východně západní která byla namalován na velice detailně ale z jako člověk ti obraz dění všechno tak člověk je na tom nebi se o to se ještě poděkoval a nestane kdekoli tak ještě musím z jak do toho dostat doteku dělat ma a tak dále tak to bylo hezky přestože by to řekl tak zase to o to jako tak jako tak dostalo o ho o to. Jsem věděl protože to by z toho o no tak se vrátim k tomu k cestě existenční kterou ježíš kristus v těch třech letech. U svých žáků znamená u lidských vlastností to jsou lidské vlastnosti hleděli dostat k jejímu vrcholu jak to lidské vlastnosti mohou pochopit oni to všechno chápat nemohli o taky nevydržely tak například při byl dale vlastnosti byl na hoře tabor a tam moc toho pochopili jsme sis tyto pojednání aby potom vzal vědět se skla za to pochopil ještě vy tam dokonce usnuly tam před simeon z to dělal tady. Smrti vybraní tři li se li si tam smysly usnuly o tak tvé růst za ale u za ale nestranně na po žena nese druhé protože by byly to nepřežili a nebyl by nám o tom mohli podat svoje. Přednosti také ale tuhleti učedníci pláně také sví poznávali se pro ty se k cesta aspoň z dálky byli i to nepoznávali svatý jakub svatý jan evangelista a svatý petr tyto tři. Čili můžeme říci obecně na to bude že to za ten člověk se nad aby se listu týká vás celých nyní dvanáct učedníků věd vás v vlas musí dvanáctka znamená celí vesmír je čili vesmír malém a tak co to terezka se řekl všechno a tyhlety vlastnosti v ne všechny mají schopnost ext extatickou mám ono to tím že. My tady na tom co světě žijeme v extazi v ni věřil ve se to ve skutečnosti mějme na okrajově jenom v skutečností. Kdežto ti kteří jako v své si jsou schopni žít nic nejednou okrajově jsou extatikové pro slova smyslu o to jsou ty tři jsem menoval. No a ty že ten ježíš je učil jsem cestě takle. Čili ukázal napřed musel ukázat oproti indům že se to neukazuje ten jdou do ho dokonce dneska pochopit proste on dělal zázraky oněm musel ukázat jak tomu ježíši záleželo jakou bohu tedy záleží na tom aby ten život dopadl co nejlépe aby nebyl čekáte nebo se v v v v v v v jež v to v starostmi a tak dále aby měl volnou mysl která aby spěla k tomu bohu a tak je učil konat zázraky tím způsobem že nemusely. Myslet jak na toho nýbrž jenom bez postíš užívali moci boží k tomu ten zázrak cesta. To nedělali sami nýbrž tou mocí kterou měli k dispozici od boha. Mu vyšším to nešlo tak tímto nešlo jenom proto že jsem najednou silného vzpomněli že to strašně těžká věc ctnostně kovy nečisté posedlosti a nešlo jim to. Protože zapomněli na to se to nedělej beztak sami neděje mocí boží pro tu není z těžkého takže to si za dávali hrozně v očích toho ježíše ale po je proto musel přizvat si další zázracích rad u těch kterým než člověk musel u pomáhá v tom museli přešlo od atd radit jak to mají dělat. Tak tělem. To bych ještě říct to podoben si o tom posedlé na abyste viděli všem toho pomáhalo těm učedníkům na cestě existenční ku. Ta extaze tak tele ony když milovali bližního jako sama sebe panně tomu učil tak vycházeli sami ze sebe. Ztrácel sama sebe ve prospěch toho jo bylo když jako sama smrt bude že se budu muset zříci velmi být toho. Se musím vzdalovat předmětu je tu by definovat takle. On když z něho je jako sama sebe znamená milovat on nadevše více než sebe nebo on se zapomínat na sebe když ten bližním potřebujeme pomoci. A zapomínat na bližního. Který nepomohl nepotřebuje pomoci a myslet jenom na sebe který pomoci potřebuje když tráví potřebuje na onom moc měr lásko by život k sobě prosím vás co se dal od jeho se říct v každém případě za každý ho prosím od viz jako sebe někdy jenom bližního milovat a je to láska jako k sobě někdo vůbec o něm nevědět když tomu bližšímu se patří a nepotřebuje pomoci protože říkám v jednom musím příteli který nebyl. Do watts že když plýtvá bylo se ten s v v v v v v v v že to je na vyšších svých chu který z a viděla. Protože tím se nesmí být za tu potom někde chybí. To se musí to co vám to jsem si bez ohledu na sebe tam byl jeho zapotřebí to ve pořádku ale když se plýtvá tak že jsem nemohu být přitom při čem mám být protože bych vám momentálně jsem při plýtvání milosrdenstvím na tak my nezbývá času ani dechu ani klidu k tomu bych s v z věnovat tomu s co je pro důležité to je chyba to je třích a. To je asi jako to byl hřích byl těch učedníku se a při nebo se nalil zen jezeře toho bo skal z se zvětšovala čím více cest zachovali ale z za to to není strach v tomto případě to přítele do se to do toho. Není to pes živost je to ustaranost na a to škod nestali sv. On se dobře rozlišovat o tak to jsem musel sis to mohl bys dom vodu licet láska když nebo se k sobě a teď nic bývá jenom říci že oni tak toho konali ty zázraky mocí boží jim šly sami protože nekladli velké překážky k tomu vstupu boží milosti k tomu bitvy a to dělat. A dokonce došli tak daleko že je byli ještě dále že tady ty zázraky. Tak by mu byly zbytečně se zase oddělit mocí obrovské moci kterou by tady byla na jakém nabývali která aby na víra na síle své moli se cítit oddělen již od boha než krisi cítit. Věta přibližoval o čili oni zázrak pro jenom proto aby to přibližovala k bohu ale ne proto aby cestou shlédli takže se to z řeklo přibližně od těch třech letech ale na konci každého to období jako třebas když přešel si při z výtky na tu trojí ku tak tam jsou mezery. Jsou stejně důležité to toto sil cením se od poušti jsou stejně důležité jako samotná samotná cesta samo samotný nastoupení stupeň tak el tam mezera teď nastala. Život ježíše krista tak to a že ti jedinci jakmile když je být opraven v ten se rosu utekli z vlastnosti nesloužili tomu čeho k kterému předtím bili před u včely a to přes sloužily ale dokonce nejenom nesloužili přestali sloužit ale nebili schod my dělat to co před tím si myslím práně přestaly dělat zázraky když začal by jejich mistr mu čem ho ještě. Dr. na ze se mi mučen myslí a tak dále přestali dělat zázraky. Protože to je potom musí být to si znázorňuje tomu tak je po že když například svatý petr dokud dalo ucho ho k tomu jednou misky mu vojáků který za týkal ježíše. Tak nebyl schopen to ucho napravit v tom soudu se soud li tak by ji za od tu úzko o k ho a zase bylo tomu si o nově a aby jako dokázal že i myslí se setkal s kolem sebe. Že je důležitější kolem sebe je zase na lásku od pouště protože mu k nám třídí. Tak konkrétně no a pomyslím že teďka ještě by věří s tělo co stech aspoň jednou věc že v zahradě getsemanské všichni usnuly co tam by si přitom byli a my s póly a takže když se měli modlit s s tím ježíšem místo by si modliteb usnuly o vám to připomíná podobenství o ho deseti panna a. Z při pozvaných jako družičky na svatbu když se tu pak a pět bylo moudrých a pět bylo si hloupých. A co oni měli dělat řeky výzva když kristus visí zajistit aby jejich tělo před a bude to vše. Z dvou v úzkou vlastností které se když s tím co jsem je. Takže teď. Si že usnuly tak usnuly všichni jako všechny družičky byli moudré a nebo pošetile kdy to jsi ty jsi byl moudrých všechny usnuly všechny. Sv všichni při vyvolení usnuly a před a protože to byly jenom družičky v nebyla to nevěsta ho oni si mohli dovolit usnout ale ty moudré měly ještě v lampě oleje abych si hodil jsou se dotek svatbě jsem ty co jim to došlo. Nemohli si to koupit nebo jim to dovoleno ani čím říkal nebo ten ženich říkat neznám vás odejít. A ta mít že to jsou konkrétní nějaké předpisy které nebudu moci z toho vyčkat v tom krátkém čase jaksi jak zacházet si před pozvánkou na svatbu ženichovu. To je strašně důležité neboť tu poznámku osobu ženichovu dostanete každý například máme se dost co s páterem když jdou vyd a a to je taky jedno do se jeho přišlo o tu se to k nešlo protože málo v to z kovy co bylo do než do oné o ho ho po a. v jednoho neřekl kdysi četl moje spisy. Nemyslete si že jsem se z vlastní si na ty se stalo s tím jsem. sobotu bohem povolán to jsem za vás tím z toho. Ale i při povolanosti to nemá ten blahý následek že by někdy meus a. A když to a musí jenom družičky tak musí usnout. Že mám musím nevěsty musí usnout dobrou bude ztratil v tom ctnostný nebo jenom pošetilí takže oni svoji všechny. Ale ti co měli ještě ten olej v lampě ty se dostali k tomu ve se za dva svatbě prosím co viz to co bylo zapotřebí vysvětlit co ten olej v jenom v je. To je z na bdělosti. Ten člověk který usnul to je to kus volat že se nemohl dočkat toho. Ženicha. Zase přiměla v okamžiku vím slyšel zavolání k bdělosti a nevzal jsem co říká máme. A dělají doví co do třebas odpuštěno protože když nás hrám se přemítat tohoto dovoleno no a tím že jsem říkal nositel při tom být mít o tom o tom myslím že když oni zase dál že to podoben si všechna hromadně řečeno u co prosim tak prosím ježíš. Moc z podobenství říkat mnoho. A každá z těch podobenství je řek bych o ramen ten. Nebo u reprodukcí blízkou pravdy a nebo vysvětlením nějaké pravdy a na příklad dejme tomu se láká o podoben se vysvětli to podobenství jenom páry viset tím že bych toho s po rovné s království boží perle nebo pokladu který někdo našel. Nad na svém poli a tak se z toho radoval. Že pozval všechny své přátele na velikou hostinu aby se roli sví neboť nalezli vzácnou perlu nebo z nás poklad. A kde jde tu do zraněn něco na tom za že to není dycky stejně a to znamená my máme na svém poli ve svém těle poklad v podobným perle a když jako se smí těšíme. Toto pokrok který nalezneme nemáme stole čas pro sebe nýbrž máme dovolit lidem aby se z navíc těšily. Takže jem. To podobenstvím a nad tu pro z navazuje potom prvenství onou k rozmnožení že přede onou mu kani dělil zk je přemění ve ba není vody na no a tak dále. Celá hledají jiných podobenství ještě tam máme další řadu podobenství a z vy výživu od aspoň dva dvě podobenství a jedno když je podobno od jednoty je že hospodařit odcházel z domova svěřil jsem učedníkům aby hospodařili s dynamiky jednomu jednu vlivů věr svým pět. Ó bože proč jsi dostali do špatně a ta co si všechno přes před který něco více. Ale zkrátka dobře všechna podobenství není nejsou pravdivá nýbrž zenu obrazem pravdy ale když řeknu nejsou pravdivá tak nemysli jsou živá jestliže obraz znázorňuje dokonale nebo pokud správně skutečnost nějakou v tak to přece není lež králem měl by si uvědomovat že to je obraz pravdy. A ne svým si říkat. Že to není pravda to je prostě pravda a že to obraz zastupuje pravdu před proto samo med unesou. No. A tak to bylo od těch podobenstvích druhy podoben si ještě k tomu jsem do přijat aspoň jedno o marnotratném synu a o to jsem ve klade straně o stali se do tak to šlo vůbec nebylo. A byl podoben si tady byl život ježíše krista který byl podobenstvím taky našeho života. To si uvědomte že to je podobenství totálně se podobající než o život a kdyby dělal ze začátku s tím si vysvětlit jak se podobal že do každého života našeho přicházejí svatí tři králové do každého vyroste je nejistého to obrat ale jak vám to vysvětlit když to strašil toho záležitost. A dokáže našeho života příklady z od jak si dal a tak dále kdy děláš. Přichází tam svatý jan křitele ale v jedné věci byste před z jenom všiml která by padá rozporně a procento znovu duše za přesto několika dělal když se tají svaly zenové v k v na toho jana přítele pro pro při vší v to o li musel že jesliček s tím pro toho. Aby lidi nehřešili aby se z toho z s výtku pokání aby viděly před pokání. A oni řekli a jsi ty tím kdo přijít na konci světa s tím eliášem který při nakonec svět jak se s pro viz písmu a on říká nejsem. se jenom připravovatelem cest páně jak o chovali dvojici na pouštěl pral a když se na totéž tají potom při rovnou odtamtud na ježíše a řeknou kdo jsi ty dělal pro z tady se to děláš a za li pak ten co předchází v tom jordánu se tam s či tady pak ten není tím eliášem který přijít před koncem světa a nemá čit a proto aby z ba. Byl těžkostí toho konce těch které pokřtít. Ale prosím řekni nám měli jestli ten pro jam si tele není přec jenom tím eliášem. Který přijít a ježíš říká ano chcete li její dante říkal není a od a měli pravdu. Tohleten dvojakost pravdy co si to myslíte na každém rohu tak aspoň na tomto případu býval měl li že li že nelhal ani jeden ani druhý. Von nebyl ten tím eliášem převtělený protože převtělení v tomto smyslu ne existuje. A takže on ten svatý citem museli že je li všem že neví o tom převtělování je z neví že předtím eliášem ale když potom neví tak všem vědy je tak cestě již v tom před v minulém nevím nic z či jsem byl před ti to význam jenom pro který jsem věděl čím jsem byl mne tam to mělo vyznám a jenom do určité doby dokud se ze všeho ještě viny ještě dalším. No a ten ježíš mohl říci že jím je když chtějí pro že v tom duchu toho li se prací. Připravil cestu k tak v tom smyslu je tím že ona měli k ten smysl vysvětlit. Si ještě mnoho si to člověk a také v jiném podobenství vysvětlit jsem ochoten kterékoli vysvětlit. Si že ježíš to bych mířil vědomě k tomu k smrti na kříž třikrát to říkal že umře potupně na kříži. Sem řikal šel nebo se že to bylo za z tomu z doby čelem při se si ještě neviděli el tak tele. Dobrovolně se zmařil. To dobrovolné zmaření na kříži nezačlo tím že vstoupil na kříž. Kdežto dobrovolné z mrazení na vší žili začlo tím že přišel tento svět jako malé dítě a nezačlo tím že přišel na si jako malé dítě nýbrž začlo tím že věčně spasitelem. Ale nezačlo tím že věčně spasitelem protože věčně spasitelem anebo pro začít. Čili na počátku bylo slovo a kdo to jsou do pranice dětem počátek ten počátek není své věčné trávení počátek ale se to nazvat ze na počátku bylo slovu na počátku byl skutek co tady vidíme učí k skutek boží že z něho se všechno stalo a nic se bez jeho nestalo čili to sestává pořád v jednom kuse se tvoří tak to je skutek boží v řez boží která pořád. Je abyste z s s s s s s s tím svědky toho mi li čeho zázrak se vesmíru stal že bůh promlouvá tím že my jsme například naživu že existuje vesmír. Schopni milovat poznávat a tak dále prosté ten než těle který z vůbec nevážil protože si šel tak not to lidsky známe toho nám nic neříkal tuto před lišíme jako v pak v ve které se nebyla nějakou záhadu poprosil se děje hotovo. Toto se neděje hotovo nýbrž to se ustavičně stává něco co je naše se stávat soustavně sestává přetváření něčeho co je nastávající své to je největších alchymický pro jed. Nebo proces který se nad v tomto vesmíru neznám lepší ale si mystickou pec než lidské tělo jeden z nerostu se stává živá hmota lidská od toho to je to s mu to co von se k nu kam se hrabou příti ho si mysli tys věci který tomu rozuměli i na vší. Není to to to co dělá a co si žil v lidském těla v no a teď. To se tou pecí že se přetavuje smrtelné na nesmrtelné. To vám musím říct něco o tom přetavení rodu tam v peci dělá. Že tu přípravu k tomu vlastnímu výkonu alchymistický v u přeměně smrtelného smrt nesmrtelné el u to při to nemůžeme přispívat musíme při do si životem v tím že žijeme přispěl med z této alchymický kdy. Je transmutaci ale tuto mudrci samo provádí jedině spasitelná kříži prosimvás se vším. V tom pobývání v hrobě v tom do svých stání a potom na nebyl vstoupení a k seslání ducha svatého a ta a to všechno provádí on a o to se nemusíme starat jak to udělat jak vstoupit na kříž přes za ním ve nejsou co dobře je něco nová nic zažili dost na kříž z toho co do toho rozum co by se trpěli že se s chápali na při když. Tam jsem si musel jenom ten ježíš kristus. I k s tam nikdo s ním nepřišel stech míru tam byl na tom kříži tu s tomu co rozlišit co dělá s prosit co se člověk v do po do od ale nebylo to co spasitelské jako to bylo to visi krista. A kdo o tom noho do třebas co nebylo to z od od kou skočit z k no a tak těl je tady ještě na ze sela se musí do říkat ty doby dobře aspoň trošku rozumět tomu. Co tedy k nebo nějak tedy ten ježíš kristu to svou to si prodělá ha. Na transmutace se poděla vás podstaty k tomu moc zjednoduším správným post zacházením s lidskou myslí když neumíme jednat tak jako ježíš kristus s mystickou myslí a vždycky duch jsem se tak tyto tuto synem provedeme kdyby on tam byl na tom kříži neodevzdal svého ducha tak. Tak si tam se dopustil by se dopustil základní chyby že nevím co z myslí. A byl by nestal zmrtvých ve by tam zahynu v tom o době a nebyl vstal zmrtvých ale protože věděl se s tím duchem tak se toto nestalo tak jsem vysvětlil se toho zacházení se to ale semitský proces přeměny. A ještě bych měl vysvětlit co je to pobyt chorobě. Ten také je provádějí učedníci páně nebo vlastnosti lidské v to v tom češtiny. Ježto provedl jenom ježíš kristus neboť proč se to děje takhle protože on ho v těch třech dnech pobytu v hrobě. Měl přejít do vědomí těch kteří nežilo na této z na tom světě. A který byl třebas pekle ve stavu pekla nebo ve stavu očistce ale tím měl pomoci že z čili řečeno zase rozumíte mění ten ježíš kristus. Neměl svou mocí spasitelskou spasit nejenom ty který z tady žijí. Ale ty kteří tady nežijí a jsou třebas v tom stavu pekla o z toho stavu oči s pro jsem zažil stav očistce pekla ne ale oči se na tomto světě a ty čtyři dni před tím světel sat výměna sic chcete věd ta ho musím říci ještě krátce co ten pán ježíš dělal. Po mu v ten těch takle znamenalo očistce. To je všechno v jednom smyslu tak bylo protože to je se ocitá ve stavu pekla to je stav takové beznaděje že si misse pro ni nebude končit a proto je to věčné v představě toho člověka to věčné se takové věčné jenom představě to o do cestou stavu nachází ano. A ty s po ale ne v tom našem smyslu jak rovně věčnosti ano. A tak to platí i o tom v očistci v oči ze byl pro něčím věčným zase nevěděl proč pán bůh opustil. A byl jsem s tou svou svaly. A tak to všechno vypadalo jako s budu v tom stavu věčně ale od tam se to ve co u pil jiného setkat se s tím bohem na tak svému rovni od je pochopit smysl se s. A to nepochopí ten do se jenom se snažíš čistě žít. No zase konec citátu musím přestat toto vykládat tady zase dál. Jsem pořád o se s s že z vlastní silou jsem to nepřekoná. Snažili stav očistce nebo stav pekla který ve vás třebas momentálně v beznadějná situace ve ten smysl že východisko snažili z toho dostat se sami se to nám to nešlo ale máme tady nějak do vás sláva nebo homme nadal který se z tohoto stavu pekla. Jeho zažíval dostal a musím vám prozradil jsem do mne šelem. Dostal vlastní silou nýbrž silou boží že by vám nemohl vysvětlit jakož proč ten stav najednou není jsou od ale prosím může to učinit ve tady ještě do konce ty kde by ze co z nám to vysvětlit to bude katolíka opravdu v on to nevysvětlí jsem jo napřed o najednou k tomu přišel jako se živou svým jako jako se vinou jsem to nedostal od toho vstoupil zákonitě ale podle zákona který neznáz toho vyšel. A proto zázrak kterými neznáme se dostane ven z vězení tohoto světa. A z vězení oči se a vězeň pekla čili když třebas ten jidáš si myslel po do vyšší viděli že se provinil tolik na spasiteli za z tu byl stav pekla. Tak tam měl takovou jistotu že neměla synu přístup nadějí že se z toho někdy dostane či v tomto smyslu byl dostoupil na toho o co popadnout za ruku ježíš kristus říkal jsem musel taky pro sebe a kvůli tobě stání a k k s a on stalo na a byl ve stavu věčné blaženosti květ pořád. To znamená jak to že věčné blaženosti věčné kdy to začlo by k a. Tak v chvíli nezačla jen co si vzpomněl na věz mi brzo kterou který jsme nositelem my a na zastřena tato zk mít za tu beznadějí ano. bych se přes se vrátil k narození ježíše krista protože to s tím souvisí říká se svou z duch se do vím zk jen i za toho a mělo silesius říká o tom takhle. Kdyby stokrát se kvůli tobě narodil ježíš v betlémě nebyl vidět to nic s platným dokud se narodí v tobě. Kdyby stokrát umřel ježíš na kříži. Neumřeli by v tobě na tom kříži není tito nic platné. Že jsem toto co propojit začátek svým koncem ano sto viděli co souvisí a to pravdu ještě nově z na že o tom řekl v z při dosti. Ty vidět co z marným jeho zbylo čemu se říká vůle lidská osobní vůle lidská osobních chtění tak na této cestě neudělá křtem poslední krok ano cit jsem se království nebeské. To znamená ti musí ztratit vůli se do toho království dostat. Víte jsem do zvážit toho s co jsem nikdy neměl vůli co tomu říkáte že v neměl se vůli nikdy se dost do království nebeskýho nebo nebo být spasen. se obracím k vám protože by taky tu vůli nemnoha v jeho od vinu manžel že to není zapotřebí tu vůli mít. Ale kdyby to člověku začátku vůbec neměl tak by to bylo smrtelná chyba bytu vůli zpočátku máte neboť chce se narodila aspekt i k sled živa to co ten říkal korytem vzalo abyste život tak je věže věříte v tento život v nebi z tato sebevraždu ale žili jen to šlo tak si město bylo to může věříte životu věčnému a pokud toužíte po spáse takle toužíte rozumíte to je ten správný způsob touhy. Ale jsem to nepotřeboval ze sto za stali uměle ta řím že zbavili jak se mi zdálo tohoto života se láska za svou by ve dvou let dobra rychlost. A takže jsem svého vzpomínal. Že poté jsem čtrnáctkrát ztratil svůj život nakonec se měl by jisté je že blížeji jeho nalezení než ostatní kterýho zatím neměli při ztratit. On měl možnost si myslet podstatě a tak se asi proto si troufám to vysvětlit tak jako ona. Tak a řeknu to takhle promiňte teď tolikrát slovy takhle lásky je svět to ještě dokonale el takto odpadávají hlavní v oné na mou totiž ti učedníci páně představují všechny lidské vlastnosti. A jenom satana všechny lidské vlastnosti. Tedy i toho satana nebo i toho který se tváří nebo který se nám zdá být satanem. Tak například svatý petr byl satanem když na povídali si krista nese popravit ostuda a to z kompromituje celé svoje učeň ne ale ježíš z hlas říkal a pak je satana s odejdi satane a tentýž svatý petr když se ježíš stal za koho nemá tele tak jedí i petr říkal ty jsi syn boží. On říká to oči tělo nezjevilo v z toho z tys svět byl duch a pod li si z ducha a stanovil svým nástupcem toho satana stanovil svým nástup. Jakým právem jsa tam v jedné podobě byl nástupcem božím duchem božím který tady po něm převzal přes zlo na tomto světě. Tím právem že lidské vlastnosti jej něco komu to je z něho a působícího dualismu. Egy které musíme popřát tomu relativnímu zlu tatáž práva přesně tatáž ne o něco men vší než tomu relativnímu dobru či.