Karel Makoň: 91-10A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vizi do kde by si dělal tak čili tele že tam existuje najednou ještě ten jidáš se že byl přemožen satan na poušti znamená za určitých okolností musí by se tam přemožen nesmím mluvit do těch síle s. To víc že ale může o by dále do toho kříže protože pořád je to dualizmus. Ale čím dál tím menší práva nebo dokonce čím dáti větší práva zároveň li protože rozhoduje on by tu jsem si se na sto procent to dobře přesně tak to se zase ceta sklad čili je to v pořádku že říkáme dva totéž tak jenom věz že když to tak listy stejně tak je to dobry prosit. V nás situace on se v nás tak že ona na tu semena ráno boha k nám na a tak to před tím no ale musel na školy by mu to od. No takže prosím s s s s s s topíme to by se moc roce sil jak je na tom zle li tomu co dělat protože na tom zle. A myslím že by si byly pro z vás tedy povalit by měl takovou svou manželku a jako je ona ta no ale on to proto jsi li bujet ten celek který si z tato jsem na když jsem měl před sebou bohu protože neni nadto vyšli jen nutné se o to opřít ne. Pane jindy než jak si neví s manželkou rady tak řeknete to mám písemně hle si to tady říkám do plánech si že by dnes z hráti jen on lásky. Že ona nestojí nich nikdy proti němu tak aby do potíral nýbrž kráse jenom pro k němu aby ho podepřena. Zvláštní způsob podpory stojí protijed aby do podepsal jsem to nedokázal ještě u stále jsem k často proti aby ho podle sela on to pořád ti dát necháte říkal tak ty brzo uši co se si jak to přehání když vůči mně tu nenávist vůči mně to jen o rozbili. To je to se do že ano. Přesto řekla do si to je my se často řekl prosím těle za něj to prostě řekl jo. Ten se na něho pak to přiznává v tomto o o taky nějakou pak je. No tak prosím nejsi to viz jsem se liší pro v je to jsou nemenoval je to v pořádku nevíte do dobyl okamžiku z před smrtí tedy. Je pokání že byl magik tělem vyzpovídal jsem. A odvolal všechno co napsal a zavrhl aby a byl pro mystiku kde se o to on jsou pod nebo na to vy málo vedu vám zen aspoň tolik mu to bylo platným jako tomu bylo pro vy po pravici této k když se. Na a. On vám mluvil tak jako teď mluvím před smrti čili tím prozradil že to mám je sice nějaký znám protože víme tomu jak se tato vás vám která byla druhá z to málo kam a to to bylo záležitost v vyhraněné úplně ale téměř výhradně záležitostí matky ku v z že je party magik tu proti sobě budovali. Vážil mizí ti z li ne protože by se byli opírali o krista ale že měli víc z pravdy než tento se opíral o menší pravdu. Ježíš v oblasti pravdy za máme z tupě nebo úrovně pravdy ho tak za je to co vidíte na tomto svět je také pravda ta úroveň pravdy ale do se opře oni neopře se on nejvyšší pravdu a mají tu to byl jsou jinde úrovně pravdy a od ty vyšší úrovně pravdy atd tak dále v pro se opře on je radili k tak cesty že si z větší. Jsem do se to bylo to čí. Takže jel řečeno jednoduše jen s tam jem je dokud byla poctivě ona se za posvěť dělat. Je li za něčím nebo nějakou metodou která se opíjí děláno koho to znalost určité úrovně pravdy. Ale se opírat se o jakoukoliv úroveň pravdy. Tak vždycky pokud je živ a spoj se rozum není to přímé je opřeli sebe op pravdu nýbrž o obraz pravdy to nemůže být blízký nebo závady skutečnosti ale nikdy to neni víc než obraz čili si přát jdou říkám nezávidí temně že vidím tento smyslu třebas z vašich snu nebo do vašich myšlenek a to protože vidím jenom jiný obraz. Pravdy ale není to pravda sama jsem nebuďte jako. Domnění že znám pravdu znám vyšší obraz pro věz třebas vy navozování vší neživili ale není to pravda sama neboť pravda sama je nevyslovitelná. A do by se za z vymyslet puškou zrod věřil že a že nemluvím pravdu jsem v si není toho vědom že žil. Mluví op obrazu pravdy že si toho vědom to říká to co byl tat nelze prosím zase o to za život bych nelhal že mluvím obrazu jak jsem dneska mluvil třebas od rána v co se ho obrazu pravdy a nikoliv obrody samé. No protože to se přibližoval o pravdě samé cele tak by řekl je to obraz nese malý ztratil do toho o po ho za ta a ta ano. Takže si byl to obraz podoben tomu toho proč ale nebyl to ten por pracovat. jsem mluvil mnou op obrazu krista. Ježíše ale ne o ji samotném on by s si mysleli že mluvím o něm novou po vám teďka musím protože to není pravda. A ne si abyste se omylem odešli ale vím tím je mi to že se z dejme tomu. Spokojí nebo že se někdo z vás spokojí si obrazem pravdy. Čím hlas obraz pravdy považoval za prostředek jak se dostat pravdě. Takže podoben si život do čeho jsou prostředky něco co v pravdě jeho život jsou pro se tím co z pro vět aby se o z tomu nevěřím nic se nestane vynechal jsem tento prostředek přese jiným prostředkem. Od nemohou oni všichni se s tělem bude jen o že se nám spásy jisté je pravda ale jak znamená nebudou stát proti sobě různá východiska pravdy. Jim jiné východisko pravdy bez přestání a každý ze co se jiné východisko jsem jsou z od co jsem. No a nemusím si proto stát proti sobě. Zdálo by tam za m za sebe se jsem napřed viděl nějakého směle prosby obrazy a ten prvním byl pouhou moc dalekou která v mých očích sice znamenal a on to přesto rozbil ten prvně obracet tedy obrazem tohoto života v moc za lid ka která se nedal ještě dohromady to jste se že by věděl jak ty součásti s po sobě náleží kdysi let nem často nevíme rady. Jak souvisí toto se mnou věc tím co seděli dělal si lima najde jsem měl ji za jich ono si to nevadí to se musí rozbít. A pak rozbít čím dále tím bližšího obrazy pravdě ale všechny rozběh a zbyl moje ještě obraz. na kterýma se klady škod tak šli dal bylo tak a tak mi tedy říká že nakonec to z by jde jenom kladivo bylo tu že se o a ten měl si malý s. A co to mám jak o tom rozumně se o věci mají z ten obraz toho snu ta patří k tomu komu se to s zdál. A ten malý sil umírají si byl člověk který se to zdálo on člověk celý život umírat aniž si to uvědomuje ale řekla si to dobře vědí že tomu tak je a zase vzor ale takže si člověk tento přijme jako z holou skutečnost že od okamžiku narození zase se pořád víra. A pak kladivo mála. Kterými by mohl toho měli sil dobýt ne ono ho do ten o ono z jeho od ale o st mu bohu tomu anebo dobře se na ten otec ho na tak se to jde ještě dál to jsem rád se jsem si to slyším tak ještě. Že tam ten marii jsi mrtev znamenat že mrtev ten který měl představy o něčem. A jestliže jem mrtvé v tak není mrtev sále mi všeho představy jsou mrtvé z toho čitty přede představy když do bude zapotřebí nějaké době byl zrozen co od svého ho bude říkat jak neska nemám není tu možnost se s i my si věc a nebudu tak zval jako k jenom protože el ten vady s jem nad bez ne a to jednou ukázal že mrtev svět takže z toho není třeba vyvozovat z také těžko mysl né. Závěry mnou. Pak to je asi všecko. Toto zdálo v čele že se s to z vlivy o sil vyvodil pro sebe je poučení že illi že ten život který žije člověk je realitou ho s. Ti z ku větu která se musí obětovat neboť každý zemře a tak to je pořádku. Jenom po stránce ale to se musí době to že reálně žitý život je život oběti bych to s zjednodušil li ho. A když to není život oběti ne jsem tak byl že ten kdo si myslí že se dovíte nebo dostal do věčnosti bez oběti není to možné se dneska začal tu přednášku ne tím citátem zcela. Se dal ukázal že se udělat kterým jsem to jsem totéž se oděla než když je na roveň do se svými žáky. To znamená že ten života lidské ho chce člověka udělat někoho kdo překonal lidství ho. Tak tím způsobem se stal nad člověkem než že by pohrdal ale ten ho. Když ten prostředek kterému říkáme člověk dohrál roli. A to se neznamená že by ten člověk kterého člověk jedovatá byl by musel se zase jít ale člověk potom mámy jenom funkci a nějakým jiným lidem sloužit v ale že služ sloužit sobě kdyby sloužil sobě a tak by nebyla se viz musel byste tat pryč takže že ti učedníci páně po smrti ježíšově nebyli živi pro sebe nýbrž. Živým byly proto vžilo ježíšovou a proto mojžíš tři jako svatý pole a přišel než že se mi že ne ale že ve mně kristus. A ale tak tohleto mu ha. Se s dále nedalo se z o jim dech v tak že když ten zasvěcenec právně jedná s tím žákem tak z něho také udělala sama sebe. A ten žák sestra například o to bylo nej li vidět. Na vivekanandovi ale kdybyste četli vede kam jdu k jeho z jeho spis třebas tady že se někdo četl a on to víte ale době takovou rád zatím při tak ježka se ska platí na trhu jsem tomu říkal mysticky na či život dnešní indie. Podobě pěti si skonu být. Takže kde bude velká shání a on on ne a no a ano ano a lidi je vivekananda atd pro ramakrišna lásky. A přestože si být ramakrišna oděla zde kam do sebe. Tak je to by něco nového být tak to neznamená že by to jako během nýbrž je to u potřel ten člověk na program ramakrišna jen a on vystihl dobře z toho programu ten říkám dal protože bešlo se jinak na to jít ne li vystihl že jako ten rama jsem si přál smířit všechny lidi a protože náboženství jeden tam mně bylo do kou roli ve tak se domníval že smířeni náboženství. Se dojde smíření celého světa kde že jako ty rozdíly mezi jazyky. Nejsou tak velkou překážkou není to to opřela radou tak velikou hrází jako rozdíl mezi náboženstvími v tom nevidíme zvláště teď dejme tomu v tom be be be. K terezii a bez. Dělá ku be be že totiž že jsou rozdej máme dání tady je party na on dáme tak si vydělal na ty pokročili a ty se nesou kterou co z mu v boha byla synové rázem vládne be takže oni kde oni musí jehož je aspoň jednou oponovat tuto nenávist a dělají do poctivě oni se sejdou každá zapadla a kde jsou v sobě nenávist. Žeže proč musí vinen po že musíme na věd takže jsme si že že nové rady jsou proti křesťanství ale že tam zakázáno jakože je a za rok křesťanstvím ve světě mohamedánském tak tak do oni se nejste dvou tak málo stýkají že je to ještě víc zakázáno kdežto křesťan z ale jestliže tady ještě žilo dělat že se nemůže opřít ani o mohamedánství a ani o křesťanství od protože křesťanství zase ještě ne. Přijalo ten názor nebo do podání ježíšovo be že na tomto svět ale ne po smrti vešel do nebe. On se znovuzrodil na tomto světě do toho nebe tam se rodil tam je byl přijat. No tak ho. Toto vysvětlit do toho se prominout to bude samorostle jen protože předem tohoto udělají jenom svatá terezie. A to nemálo na křesťanství samo jsou oděla do taky dejme tomu ekg kát jenomže všechno odvolala než co za terezie nic neodvolala nám jenom to za tady jela bych k ale ne takže ho o do toho. Vždycky je učení a joga normální končí tím že ten člověk překoná všech sedum úrovní vědomí dostane se za ně. A když se dostane za ani je to jeho chór jógin. Le tak přestane být člověkem v tom našem slova smyslu a začne být za člověkem to znamenat není závislý na těch vstup jíž nýbrž protože za těmi stupni dokud je člověkem normálním el tak žije z některé úrovně převážně např domy z muladhary oni živou převážně se z nestát se daly. Nejvyšší úrovně ale teď si poslechneme třebas posly že si to svatou zk co tam anežku českou ta při se to ne hlásaná hlas ale byla stejně přesvědčena jako svatá klára. A jako třebas svatý takže z assisi že ten stav nebe se dostat nosem na zemi. A vím jak sebe když nil svatý totiž li že jsem neživil správného že byl z nezachovali kdy lidské potřeby jim. Člověka a proto si odrazil život do z brzo zemřel be domu to je to protože by byl proč zrovna právě než že si jedu budete v okleštěno co vykonal samozřejmě. Totéž co z toho kdo na při do tomu do daru sklem ono a jiným svatým. Rozbil rozumně jsi se chovali na příklad naše anežka česká která žila v do se dostat těl včetně a. Někteří svatí z první do křesťanství kteří tohleto neuznávali kteří ještě u z nové že ne zde na světě se to byla čili čím byl vší z život s tímto bylo pro něho výhodnější protože on měl čas se pro pro co zatím životem a viděl ženou životem se tam propracuje v to jsi byl zpovídám co jsem se dověděl do poslední leta a jsem měl vydáno po smrti domy jako se o tomto mu pochodu toto tedy dosti vel. Neříkám spůsobem eliášovým ale asi způsobem kristovým spíš protože také byl židovsko křesťanské tradici tohleto prodělal svůj vývoj jak to dělá který jsem to dělal eliáš tu myslím že sv tok to nemůže ve jat my. To jsem a než toto podmínky jsou pod mít tu k jedné ale to všem jsou jiné je v tom jsou lepší než byl za doby eliášovi a doby lepší i v době by bylo křesťanství například oko možnou od je pro vás se volána k dobru jsem se přesvědčil že se přitom množství lidí které tady ve světě je oni ani komu oni si ani do byl si že oni všechny ovládnout za všech nikom. Pro od takže se tím co uměli v tom chodit kterým unikaly. A byli a jsou v jsou pod znamením daných nezávislý zase dole vzali jenom poté potom že jako jsem se musel viděla od toho ale on o to byl do že skoč svýho jsem se do z od síla jeho jsem si ji byl jenom v této ho za těžším pro jiné lidi než na v založené protože když podnikají tak to třebas podnikají jenom jaksi z na pro sebe a to je tedy se z protože také oni. Jak s tím být něčím podobným jako v nad lidstvím. Tam ten člověk sloužit více lidem be a to být správné podnikání ano a složit více lidem znamená milovat nakonec bližního tak aby se s to pro početní s ním v podnikatel ten než šidí. Ten řešíte se do pro se do svou tuto je pravda je třebas vyšší než normální protože také riziko které se musí z toho klid ale nikdy to není když jak se říká je to člověk spravedlivý jsou takle podnikatel poznal a musím říci o všem za plně k li se poznal u s tím že byly velice. Slož nobili to bytosti morálně z dobře založen. Takže nese vypadá křesťanství když se dívám na toho potud do byl třebas katolickou. A nebo mat takového to tou vodou lidskou teology neboť č mají se byl to on je být. A. Jeli to co je si s kou stránku mravní stránku skvělé ale na to další nestačil ale z vůbec protože zase jak tak dospělý člověk duchovně dospělý jak se zabrzdil tam kde měl nastoupit vědomá cesta k bohu. Tím že dělali. Ale on to nějakým způsobem uměl obejít s tím nedělali odlišit neviděl nevěděli tak dále nádherně jmenovaná hany be. A on s v z když potřeboval se vyžít duchovně na to šel dělat to co pro dva znalo na toto říkali že do dvojitost dost co od nos do když že také na ráno k jeho to jeho rodu by dělal tu válečné s klatby jeho byl viděla a mají duchovní obsah. Tak. Tak von si myslel vel to co je nad morálkou nad tikot nevyjadřitelné a za s to byl si jenom uměleckého tomu on se měl vyjádřit takle si počínali lide ve starověku to dobře k stezky. Do vlády tedy řecké kultury. Ale asi tak nepočíná nebudu ani to neví zpívám ani to ode nepřeložil mým. Vám to řeknu jak to chápu s jsem svědkem tohoto že když ten pán ježíš umřel na kříži tak dejme tomu zanechal po sobě víc jiný dvojí hodu je naději z u z po že na to může tajemné jak mohli jeden člověk. Spasit všechny to jedno jistý toto člověka pořád tajemně a je to chyba co jako to jen jsi vykládá v tom v době transy křesťanství jak jeden se může z asi čech ale druhý způsob ě. Ten není tajemný do spočívá v tom že vstoupil. Svou smrtí do duší věřících do duše li říci a tam působí. A dokonce toho o ní. Myslí vodou v nitra ty kteří tomu třebas nevěří ale mají touhu boží správně. A třebas nemají ani tou sám ježíš sval ale jsou tu vedeni po nebo by správně žili v můj případ jsem netoužil potom s když správně žít ale byl jsem to jsem správný že se přestože někdo v do jsem to viděl hřích byl mýho přirozenost od toho k tomu k a jsem byl to jsem osou od pánaboha tedy dojem moc desky že mi tak nemiloval bůh či s tím co jsem pro z tu ale zřejmě jen k všechno se platí jít a jsem taky tu. Na tu milost od boha a musel musím splácet když toho svým tím že jsem byl živ než mám by to mimochodem taky píšu vám říkám byl ty věc těla ale do píšu o říkávám to jenom na to co je vidět z na povrchu ve co svaly uváděl co se stalo např jel teďka tam někde budovy svých že jsem pracoval osvobození těch lidí způsobem jak ten člověk by to měl dělat když. Jí. Jak každý založen. Jednak i na do dejme tomu to voni tam byla tak dělám za nemoc a chtěl být zdravá vel tak se mu to co o tomu co je samotou pochopitelně tu jsem tam nemluvil jsem tam nebyl sám jsem tam byl jako dovětek k tomu v přítomnosti boží a ona mně o jistě jsou pro z ale ti by to cítil jím a on se chtěl být léčena a tam jsem se cítil být vyučován v karate a v dešti nám protože my jim tu nebo jmenovat. Že byl u před totiž byl nešlo kou přímé působení své přednášky nýbrž o působení její homo tvýho otce už. Po smrti asi v že se sled a ona na jeho po bez myšlenka staví takže se domluvil jenom zkrátka ve pořádku tak teďka řeknu jak co radil ten ta ježíš škod aby se člověk stal. Nad člověkem semena aby to liství ne nezavrhl ale udělal z nich byl z něho nástroj se z z z nástroj k tomu přístup k nadlidství upozorňuju vás na to že umět ten život to říkám několikrát projít do probíhal úplně opačně. Že napřed jsem přišel v ještě v letech nebo od při před se k tomu be. Že jsem poznával co je nad lidskou myslí že jsem poznával nadmysl. Která a nemá potřeby slov a jedna a jakým jsem maska bez ovšem nepotřeboval smysl že to pán bůh a protože. Toho bylo zřejmě nějaké vědomí se že jsem že to nebyl dělal dělal jsem do pod co svodu. Někde vyžadovat a. A tohleto mysl vedla byl u k jen nadmysl vedli vedla úplně neomylně k tomu sedmnáctýmu roku a tak dále k čemu dovedla a proč. Mohl ježíš toto udělat nad vší žili. Co se u z toho třebas to my u začlo začlo nestalo se začlo být domem realizováno deště letech. Proč tomu kdo to protože on vědomě vstoupil na tento svět jako oběti to se jsou a celý život žil tak že z oběti ukázal tři fáze je ale prošel první fázi tak nastoupil druhou jsou budou v dokončil nastoupil předčí. Takže se si všimli tu podle vás tak si to co jsem říkal dost přibližně o to nebo to je opakovat to potom všechno budu dostat opakovat na konkrétních příkladech let teďka nemá to čas abych se dostal v v tom čase zde mám jsem dokonce tak že to jenom toto v tom druhém v druhé fázi v fázi vylučující jak vylučovalo tomu křesťanství nebo k tomu nadlidství bylo nutno člověku be. Přes vláda nad myšlenku miluj bližní jako sama sebe to je pochopitelné. Ale zároveň s tím přestát myšlenku miluj pána boha svého tu do příkazy do se se z celé mysli z celé duše a se veškeré syny své dál a kráse v bohu a svoje jako nástroj používáno ne jako tříbil když to člověk po plete a bere to svoje liství za síle boží tak to ješ to to není mystika to není cesta k bohu to nemá to modlitba nemá spojovací u včel či. Na konci k jsem s tou na on svým druhého období jsem před křížem a tu budu z toho vstupoval s vámi na příliš z toho z mrtvých a tak dále to vše co mám vysvětlil tu krátkou dobu několika minut abyste viděli co to ten ježíš kristus od vás chtěl jsem to protože je nebo za to co vidím tak to toto asi bude. A teď on měl za sebou. Oběť celoživotní obětí vědomou celoživotního dejte rozdíl od nevědomé vědou co si nový neboť jsem přišel vědomě aby se obětoval pro lidi aby z jednoho jeden jediný obětoval provinit tak musí u do těch lidí vstupovat. A on se během života naučil do těch vstupovat takže když do koho kolik vstoupil tak. Na toho platila ta oběť je toto co jsem vám říkal ráno že když se narodí ježíš v člověku tak málo je to že se narodil v tom betlémě ne koho o tak o druhé věci. Že když člověk nevstoupí s ježíšem na příliš se tak jem málo platné že ježíš kristus za něho na přišli umřel a vstal z mrtvých. Protože ježíš to řekl jasně že do se neznovuzrodí. Ten nežije věčně. Tou mi oko nikodemovi žádat od z že to nalil z váze je jak to dělat to věděl že napřed tomu co by z vody dělal potom v tom bude vstup vám a proto splnit tak. Ten ví. O do aspoň tuto plni tak že neví že například to jsou zrození z ducha. Opravdu znamená že tam a lidství nepůsobí jinak než jako na tomu protože se způsobil všemi s tím jako katalyzátor jako urychlovač toho procesu el spojení s bohem atd jako tak skvělý urychlovač že ne. Trvat toho nikdy víc než že ten život a nemusí by při dlouhý. A ten katalyzátor jeho říkáme lidský život způsobí ve že se vědomě k tomu bohu mu do dostane napřed extatické proč proč od si se na svět tak pak ta jak se to musí přestat proměn násilím o to li od toho jsem tomu dycky smělo říkám dělati svatým netrpím protože oni je ze sebe vyvodili od sebe vyvodili pokud zato sedmého vystavil spadl mezi aby by odešel z toto své pro tento. Stoly a nebylo byli poměr data ale on do za trhliny oni za mnoho za trhliny a přes nemůžou věděl že mezi nimi také svatá terezie z avily v a ta. Ona byla toho názoru a je toho názoru a jsem sama se nechala po z být. A tím mohla se odejít do toho boha úplně vědomě atd tělesně neudělal jsem to protože to přede mnou ne nikdo ale. Neměli byl vědomí o tom lidé že že někdo to udělal. Přesto pro terezii že tou byl do smrti do věčnosti dokud ten eliáš. Jako ten pán ježíš na příklad v tak že nesmíme zapomenout že máme straně stojí svatá terezie která zemřela jako oběť fyzicky zemře jako oběť ale ne proto jsem byla musela zemřít kdyby se byla nově na určité úrovně neobětovala. Co musel si nově na vyšší do oni dobyto ne jak sebezapřít se za bude taky proces který se stupňuje. Jak se sebe zapírat třeba do noci let tak jinak se zapíral do s tělem do při sedmdesáti ve svých. Takže když to takle vezmete a tak teď ještě na stav nebe. Protože ten nevypadá jinak než jako vrcholný sebezápor který alejí kde sám kupředu ten mechanickým nenechal lidským samovolným způsobem pokračuje be takže ten člověk který je na nebi jak se říká el tele ani chvilinku nezahálí nýbrž že činění takže nikdo to na něm nevidí že činy ale oni činí mocí boží. trvale je ve styku s mocí boží a může z toho působit na ostatní lidi vím jak svatá terezie například pomáhala. A jak působí ve mně dodneška a co ta o to co za terezie ale jak je pomáhá ten kristus je nebo třebas sil o doby do kost. A jiní to nebýt bych tak opravdu nejsem schopen nad ale na to že že se vůbec udržet. No ale konkrétněji pro z vás se takle kvalitám jsi svatý. Ježíš kristus když se obětoval tak se to by to jinak do při žíti jinak v těch třech letech jinak na šíři jinak po kříži. Tak jak jinak první fázím. Že totiž dělal pořádně toho k čemu byl tělesně určen omyl tělesně určen k v životě tomu na tomto světě tak musel mít z toho světě be takové prostředí nebo o z doby co o že z aby mu moh jsem bez. Je li se bez nám dejme tomu mezer a bez výmluv ve všem sloužit. On sloužil rodiny i tam kde nemusel být a zanedbával toho z kde musel být. Aby moh spravedlivě s tou rodinou spolupracovat toto je dovoleno na prvním stupni jim jdeme na druhém stupni v v to soucit široký ten tam zase nesloužil společnosti úzké rodinné nýbrž sloužil učedníku mám a všem kteří si přáli být z brát li. zajímavým že s každým nejednal stejně do se chtělo u z lovit přišel k němu ale si že uvěřil byl uzdraven. Ale tohle toho není nejvyšší fáze vývojová. Protože jako ze řeči malomocní jeden přišel poděkovat tak taky s dejme tomu s tisíc co v ty uzdravených ani jeden se s to není tempa on to my dobře víme. Co se učedníkem páně učedníky páně po smrti třebas do toho jidášem tak ty touto cestou nešli be no mu tak be. Teď bych chtěl říct jestliže to moje tak které že ten člověk po svém i v nirváně poslem se tomu bohu patří do tak si nedělejte nic z toho že vy si vážili vedle sebe a ne že by tak je dokonale patřili bohu na úrovni před tím. Že by se lišily třebas totálně tom rázu toho patření. Ha například způsob jak jemu patřil svatý jan po smrti že na kříži k tomu bohu ve u byl jiný než jak patřila třebas panna maria. Že může k bohu. A kdybychom to jsou tady s nějakými jinými lidmi tak každý poslem sloužil. Jednu věc si pamatujte že bůh naší služby nepotřebuje. Ale my potřebujeme abychom sloužili bohu je toto když obrátí v tak na tom stupni neuzříte ani minutu mu. Takže jsem si myslet teďka tady jsem se s vámi takže s toužim pánubohu do protože ho nevidím be tak toužil vám vědomě a tím mu sloužím to nemůže způsob jiný neznám be. Takže v tomto se ale rozhodujeme se tento o ze stáňou úplně jenomže zase není to shoda vidět protože on jemných prostředků používá než já. On říkal které jsou účinnější ale ten tato odpověď ti které jsou ježíš je nesprávná a se vysloví jak chce nezačínat dom co se domyslíme ale u činná pomoc z spočívá v tom že člověk přirozeným způsobem pomáhá be jak do čeho rostl do čeho jsem vinnou tím pomáhá k mám na mystika karma nově například. Ramakrišna pokazil vědom podobenstvím že nějaký člověk si zamanul že bude správně bohu sloužit a že tedy bude správně karma domu. Činem bude sloužit a dověděl se od svého mistra že byl vším karmajogy mém jej nějaký oráč snem. Šel za ním a pozoroval celý den neřeknu možnou pozoruje ní. A večer se tato ho oráč že to prosím že kolikrát si myslel jsem zen na boha a. jsem byl upozorněn si nejlepším kam vody jsem z lepšího vinném vůbec sví dob a tak by to prozradí a jak to děláš když se viděl porád jenom orat. On říkal ani jednou jsem nepomyslel na toho boha protože mně šlo o to o správně orat vynese ještě na varovat tak jsem správně kde oral sedět na dvou židlích. jsem říkal ten dotyčný tomu nerozumím to říkal jak to naučím tak takže ram pohár jak naplněny vodou na pokraje ale myslím tady odsud tam ve k tomu stromu a ani jednu kapku ve vůli be ten si to udělal to takle se ještě tam dolu on by se volil. A jsem. Ten tak dělal karel vjemu řikala kolikrát si myslel na boha. Ani jednou ve se musel protože jsem tu vodu v tom boha a to jsem se ze rovna trám. Čili správná činnost soustředěná činnost je je snažší v to v kdo li let produkovat by se vší způsob jogy který může provádět věk karma samo jenomže to své za rovnosti tato jsem těmi se mu zabývat nad rukou světa. Daleko těžší joga je vnitřní konstrukce duchovního života k tomu se říká radžajoga nesli se vnitřní konstrukce duchovního života ten člověk konstruuje svým postupem. Tu stavu duchovní a začíná jen v radža joze z onoho be. Ale například svatá be. Kateřina taky ale svatá anežka česká budou volal tu stavbu zhora domu oni indové to dobře znají kdybys ale že taky do toho jenom to asi v textu se nikdy dejte že se že do vím kdy tady se všimli že tam budu ji chrám od střechy. Takže od list přechod toto ostatní budou mu. Podle jsou tu střechu něčím aby nemysleme dosáhli a i vy budu o tu se tu o tom podpořili nic z a v složit tam dnes kdy do poli v další části z z než jak se člověk pořádal že zase se tady z od jak být je to zdola stavěla s všech a ten je totiž za si z poroste jsem totiž že jste něco jak se nám zdá ale ono to je pravda protože té. Jak to ta anežka česká věděla be o to vyšší patro. Je v když jen v ničem nerušenou funkci boží spočívá v tom že bůh to tam všecko dělá ovšem musím se tam dostat pro co z zapřeš že vědomím je to mně ukázali že lékaři. Není za říkal ještě bych chtěl promluvit protože mám jakkoliv bude v ku be. On padají do se v která se může nezměněn oni se nikdo a nic nemohu kristem. Je to be be joga be bez které se do tam směrem nahoru be be. Rozjímáním o ho z mu dvě nebo o modlitbě bude vyjádřené nebo o zpěvu ní. Ale be. Nemají zvláštní schopnost tuto cestu praktikovat ono by to asi nebylo možné protože by kom nevinnou s tam jsem. A ten tanec čistě symbolický význam be tím do nese při dom tanci neruší přílišným pohybem jsou mase hnout be na příklad dejme tomu v s v ten tanec z be vypadat takle v jeho postoj základním be s vynese pomalinku král be a tu si nějaká mudra be. Mudra díků zdání a přejde domu tedy bůh z kdy be a tak to dělá druhou o to a tato dělá tu k a teprve potom začnou hýbat mohl oni mají k nohám zvláštní poměr bude říkat. Ale o to ale byla přitom vylučuje nějaké to není v el poznají není tomu ti dva u vás tuto co to je to mi než se tomu nebo o z osmi k i tomu kdo po si svou vzalo škála tu mu která doprovází tanec aby ten tanečník se bojovat taky tak plynule kdy mu tam měla mu dala celých oné nebo u tohle tak mi to než kdo by se bohu tuk k a. Ale on potřebě slyšet u wu která také se pomalinku jiné be. Takže dejme tomu vámi zazpívat jenom malinko promiňte ho mu ho mu obou s pomyslet toho li be ale toho be bohu nesené be bohu může mít a on se odnese do jiné úrovně než že. Do které se že byl v jezte se vnímají jenom mu tou mi dal a to obyčejně jde tak o tu mi ještě dal ale ne prostě že to dělají joga. vám třemi jmenoval jenom protože není nikde milována ale je v indy jedno z nejúčinnějších tělo on se nepotřebuje napravovat. On se napraviti svoje že se mísí do těch u tu k tomu potom tomu co mně o do musí být zem a to mne není libovolně stanoveno o blaho nýbrž jsem taky něco zpíval něco co bylo libovolné nýbrž co bylo to přesně napodobením budu by jim. A by se dokázalo tou tu bohu u bez ze svého vědomí do vědomí.