Karel Makoň: 91-10B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Přikován tak byl schopen provádět tuto dobu a nebyl schopen to provádět malinkou po z vjemy stav v hmot není a duševní a tak se přibližující. Ničemu jako nic nedělá a že mu ho to nemá že o to ne rušilo v tom sebe z mrtví. Nedovede si představit si co vám teďka budu říkat že by mohl zas člověk přijít o sebe jenom tím že hudebníkem a kdo se dovede vmýšlet se do toho do hudby tato je to pojem malinko toho hleděl mince z jdou oni ten to sem patří to nemůže tomu vynechat. Ta studánka učila v předškolním věku v k tomu by k je jsem tomu pozná roku dubu a tam hudba přecházela do artikulace. Kterou jsem dovedl vyjádřit z slovním způsobem o před láskou vjemu a potom slovním tak například. Jsem poslouchal tu tu zámku a ona třebas vyprávěla nebo zpívala jako třebas a. Nebo jindy se mi zdálo pole síly k u boku k před měla vždycky tuto do toho kolik k všeho. Jako třebas té. Nebo někdy jakou ji do slabik těm pramen byl slabý dělal před jenom málo ano. A on byl v ní. Hu dokud viděl do nitra že jako umu nebo bo v celé němu protože si nově a podobně a tomu odpovídalo zase některá hláska pod ve tak jsem se naučil postup je řeči tak jsem to chtěl odpojil na protože tady jse toužil vládě do kou se muži může učit od přírody v člověku čemu čeho by se jim ne než jsou děl nenaučil vůbec výhodu po pode nějaký jogin nebo mystika tohoto to bylo to naučil ale mně to naučili. Jako tuto je této doby do země naučili v předškolním věku. A naučili mění převést do atd vybudované řeči který rozuměl dost za zvířata lidé ne. A rozum na toto on tam to jsem na tom druhém se tu který volal země nevolal. Ne harmonicky temně volal zpětně na to že dal napřed se ve svět tak on to viz zpívá a jedinečný s kusem viz do protože ten jeho zpět u nesl. Takže slyšíme ku ježíše jaksi se do misky modlí vší žili. A ti k tomu rozuměli říkali volá eliáše. Nikdo se život pána o tak dále ale nic z toho není to pravda on se modlil. Zpětně protože potřeboval odejít od bolesti svého doprovázela a nemohl jinak než zpěvem jsem měl tu výhodu tedy že jsem tuto kdo uznal tak jsem celý mládí prospíval to by do vlastní a je v které jsem si pro stěhoval to byla prvou viděla. Která z z z mělo svého to byla směla od rána do večera a provázeno i v noci nějakým způsobem jiným než a ti koho mým než hudebním takže když jsem potom poprvně přišel třebas zpívám do. A to mně bylo asi tak tři roky možná že čtyři protože jste viděli občas se praze abych nemusel do že z plzně že každého telat si takto o mezi druhým o se životem v už. Že pustili k děláno tak co si odvážil tuk hnout do k jsem přišel něco co se nepodobá lidskému hlasu. Co je absolutně čisté proti lidskému nosu když byl ten nově dobře na den s osobou a jsem tím byl tak unešen že když ještě jak jen odkud to jíst když chtěli abych jedl nic. Tak je poslali li ke klavíru jsem tam vidím jednou rukou vedou k. A nosem za z antonín nic ale. že co se asi nevím to do skal ne vyšinul z nějaké škály si o si veme tomu bez toho co je důl na něco nějaký nad a kdyby tam bylo zapadlo nebo se to bylo něco jiného co nebylo v škále zval do které jsem byl to tak jsem to nepřijal jsem to doučil to jsem přesně plodová to byl říkal do od by ze sil umím převodu todo od jako je to správně to oni jem. A to byl svatosti to někomu říkal nic z to bude miska to co z ale přesto byl meze plzně let tak od ježíš kristus to do slyšet zpět andělský. Dává na co jsem bohu a pokoj lidem dobré vůle tak to slyšeli pastýři z ti že si to přeložili tato do své se to ještě dosud k tomu není smíte ale za o že to byla nebyla jediná správná vracet a ježíš který je nad do smrti tu ho s tím nebo do dělo vás život zase z na mu v ví. Čili čím to začlo tím to končí. Nepovažuje to za zbytečný zříkání když to se to zru to přednášky která o na to jenom několik let ještě bože za důležité aby to bylo někde aspoň zachyceno aby bude nic si přišli také na své. nevím jak se na to budete dívat teče ovšem otec je dobrý nějak a byl to vše v tak vše v věkem orchestru nenese hořejší nebe s neznáte ale byl to na to kapacita. Jeho pády viděla my si volné a po on si pozval abych po o tom něco řekl. Zase je že by to bylo marně tak se mu zas zpíval ne slovy pokorní matku a on byl tím unešen. Říkal no tak to mně stačí o na že měl toho dostat lid tímhle kolem něho zpěvu ale je to stačí neboť se dověděl co ty si myslíš od hudbě asi mysli o životu že to svým způsobem hra budu dál. A stal tak tak jako on je be tak prozrazuje nějaký nesoulad organismu a když ty budeš když budeš z dívat správně harmonicky be tak je naděje že z vše. Před čímž přispívá nebo před ho již e tu formu a za to za pravým nad výši ne si tedy vzpomínám viseli když kdysi na husí kterými jsem spolupracoval že když čím bylo zle. Tak ta mu co si lehla nechodila musela klidu ale pořád si zpíval. Ale to moc daleko o na to bylo li jelení tak je to možné. Že to normálnímu zpěvu z ne po dovol ale jsem potom poslouchal třebas slabou co šest také s a tak to jsi ty cení která byla hežčí než ta musí něco si víte věci trošku dál. Tak a nedá se harmonická a no a takže kam zase látka jsem odešla lid ten těm v tom sporu o a ten ježíš když si to od zpíval tak se vnitřně tak uklidňuje. Že mohl odejít z tohoto světa aniž by litoval že tam budu ba ho doprovázela. Velebila za kterou on zpíval nebyla závislá na party vládci nebo do bude městu nýbrž byla závislá čistě na jeho vnitřní dát a to dale na to dělají či neosobně že vznešenějším než co se lidsky v si zase světla a to se ocitl nad lidství. A jestliže se ocitl tady svým tak musel si nisi odpočinout než se to tady jsi se stal on tomu říkal že ty ty se veřejně protože duch otci. Znamená do toho rady si toho příbytku otce věřím že to není člověk li člověk není. Člověkem ještě nástrojem boží jak si říká co všechno. Takže dejme tomu pro že když toto řím neexistuje nějaká svatá terezie dneska která byla nějak litoval. Ho přijal doby do proste nýbrž že existuje pro jejich řeč a která měla povídal a to je od ba vždycky ve všem kdybyste si měli poslouchat ale že si nebyli nadšení. Jeho zapřela jsi s pádem vede učit život myšlenkovým musili. No. Takže ježíš kristus za tři dni byl s tou s tou bohu dvou tak vychován. Že mohl stát ve svých. A mohl se zjevit učedníků mohli předat svůj klid si lidé čili stačí ještě říct že o tom co dělá ježíš po zmrtvýchstání v je v že předává klid mír jdete život ježíšův v člověku nespočívá v tom že jak se s ním setkám svým životem jeho po smrti kterou jsem s ním zažil ale tak to z jak se s ním setkat považuju za mír je za pokoje který není. toho člověka není nebezpečí že se ho přivlastnit pokoj svůj dávám vám říkal. To podnět předává ten učedníku ale není to pokoj lidsky nýbrž to pokoj nadlidsky. Který člověka nenutí připoutanosti tomuto světu ale nutí ho k tomu aby tomu světu sloužit a dokonaleji protože to nevadí ani to vodu tělo ani toho vodu ve vyjadřování slovem tak jako my slovem. Nýbrž přednostně slouží bohu touhy po. Prosím obé bez někdy v nějakým kostele kde se zpívali benedikt lidský zpěvy. Či ku řídil. Ale tak přidal pokoj ten pokoj dnes prosila o tom v že by jako wu vesměs neříkali nýbrž že propadli tomu pokoji bez své vůle a nemohli z jeho nazpátek k tomu do toho neklidu ano. bych se potřeba toho klaní za zeptat be co od toho vadila si za něho taky tak nepůsobí ano. Jako probudili žila s porážky v je symbolem hlavně ta as to extaze původně trvající jakém pražském proti bolení hlavy ten o z mu z si od počet během u hodili kdy jsem prášek působily el od toho ostatního pohybu ten pohyb v. Jak si znamenat uvěznění. A stávání toho pohybu znamená nejenom ale osvobození ano. Takže kdo se odtamtud působí jsem tak musí být nejenom mírumilovný ale musí umět vzbudit sobě ten je za pomoci boží ale tohoto padesát ji než se to. U těch učedníků stalo v z ale dosti samozřejmou. A oni potom získali ducha svatého tak dál se nedostanou. Protože seslání ducha svatého tam končí velet začíná tam někde teprv. Zjevení se těla a to jsem ještě které z lásky spisu s nevědí řecká zkušenost se životem jako ze zjevení. Takže tam vede ježíš z proč tam vede člověka to nic se odtamtud může působit snad veden na celé li sví. Ježto když jej jenom člověkem tak na to nestačí. Toto nebylo přesvědčíme že to budu muset světly na as kriste si že jen si dovolím to vysvětlit pomocí tři o do za to s protože ten tomu rozuměl za za puberty vždycky z neubude mi sluchu ale když se stal knězem. A z přispíval jen ši ono hosté se budovali přispěl dál světlo a zpívali falešně tomto jak se nesl. Tady se nedali vychovat po je k tomu vychovával by zpívali neffa jež je to říká vám jsem přivedu před zpěvák ka jo říkal jsem mu o tom. A o ty doby tam při dávat stát se kterým přes jehova a jednou to je za jeptiška byla bylo vás se to za ptáka. Tak přivázán na protože své tele takovou kani z ku pozornou o služku. A od doby se tam neobjevil na poli zpívali do se pak ještě. Tak samosebou on nehledal nevydal ku do ten svatý vzestupem fyzických ale slyšel ten s hrozným zpět aby se co to je tak s děláte dobře tak novou s tam jsem veliká jsem před zpěvák člověk a jsou suso stalo a no a myslel si chtěli světec je to pořád tentýž tam člověk anebo nějaký jimi tak jsou do takovou ten ty škoda roku do osob o tom vůbec nikdo byl do takže nevíme kdo to byl z toho prosím to nebo. Jak to bylo a ze. O říkat copak pak je možné tak do před zpěvák jak jeho postu zkoušet svět to on nebo není on to prosimvás ještě poslu oni řeknou ale žádnou k ani škol na rohu o dávat nebudete. Tak to jsi byl kdykoliv že jako to je člověk to jsem si vás tam s příval tato budu tak dlouho dokud nezemřel joze tuto s k č. Tu chvíli co zemřel tak zpěvák četl zmizel kdo to byl před spěla protože otázka. se protože že ta tak že to udělali do že to udělal z tam pak se s s tím tak to za pro deskou budu odezvy nahoru aby řekové dale bez li by by ti by byl do říkat to by proto chtěl tento by se to co jako do protože ta ale to se musím k to by se musel o do prostředku prsou ab a tou. A a hody prosta co prosím stav že člověk na rozdíl od a jsi li se tak k k je tvorem tvůrčí činnost dal dal dal ten tvůrčí činností. A jestliže činnost jeho neni mechanické povahy a ty budeš tvůrčí povahy tak opravdu vede za toho normální konání vzali z tvých u nás v lid li to znamená do nebe do stavu nebe do ve do toto na vědomí v taková nenápadná věta ale ona vysvětluje smysl lidského života a že přes myslet držel nečinnost. Toho jsem si žár by byl tak ten oči že duše měl aspoň ti a velmi se cele kdybych že toto nevěděl. To jemu činnost způsobuje že si tělo jakékoliv z jak jakkoli s chátrá ale tak přeci zanechává toho ducha na takové úrovni že ještě oprávnění svěží ale jenom pro sebe ale i pro ostatní lidi. Takže v a o dál a tak to stav o hotovou jak zde je to jediné náboženství které koho naučí především otce. Poznávat milovat vesmír jehož není li je nejdůležitější složkou je. Zásadně mu sloužit to je to pravé na bože z on ten člověk prosím váze by ji. Že když se narodíme na světě je že jsme se zrodit proto bychom sloužily celý mu vesmíru v on to říká básnicky skvěle tato vin bez básnění že tomu tak je sedíme proč tolik utrpení proč to ostatní a to se narodili proto bychom sloužily celý mu vesmíru no to je nějaká trpí pro z koho u boha a toho ale nevíme o že jeho jsem kou o názvy si do vás o tom by měli přesvědčit jako při při dost drzou s tou to byl do hrozný. No o tuto by v tom těle z na to utrpení duševní to dítě duševně trpělo protože to se o to o to je dost tu ale on si jsou znaky zemře že taky duše jeho budeme podle toho sat čit to je důležité. Ale takže. I olej lidského druhu nebyl pro toho tatínka do toho spisovatele ukončen. Ale pokračovalo k jakémusi stavu nadvědomí pro si s stálého sestupu kolektivního života. A po zvoleného vytváření umu že jo přišly je u ano. Takže tady masou od u mystické mo o vosk osudu tento člověk. Napsal nebyl to pravdo do vyd ceny španělé tomu o. Napsal strašlivé ve z s kde apokalypsy z při že o prosíme řeka o poklady když ještě si že jsi apokalypsy čí ano. Tak to jsou ty první je si z těch sedmi které se projevily a jak to píše svatý dělat. V tom zjevení že apokalypse aby ho vedl vy z toho jeho oni všem téhož stavu ve které zná jenom sebe. A povýšit jeho do stavu kde poznával daleko větší věci za širší a dostal se než bohu. A ty první již že si je si tak tu milost se s objevily se ten prvním na by bylo jako měla by ji za jiných koních abychom děl proč třebas to nevíte li se v této velkých koních. Tu dotud tu tu je to možný důvod o tok o to nemít znovu se před zač že není do tvořen. Berte to na vědomí a to by si měl ne ne za člověk který napřed je dítětem není do tvořen jako dospělý člověk. Potom se dokáže jako dospělý člověk na byla ta zkušenost jisto pro ty věku a potom se tváří jako stařec ještě novým způsobem ale kdyby naříkal žil třeba s. byl na tom špatně mentálně žes rod lidský janem co všecko ono to mně něco jiného po jez do tisk ji proto že mu tam nemají překážel zbytečným z pomíjí ti z tam s zase z ten vzpomíná snadno mase v útlém a ale to co dělal před tu mým toho na to se nepamatuje protože při tom nebyl. Tak dokonale soustředěn. Jen duše jsou předem jako ve takový těkal vnější než byl tedy když byl malý jako dítě u něho se sousední hrát přesto jsou si dělal to jsem na svých dětech viděl do byl vyvržen při to dlouho protože to namáhavé ale duch li co si hrají tak to bylo soustředěná na. A kdežto dospělý člověk je to koukal tu tu koho si z nechali z o watts a je to opak soustředěnosti začátek zmechanizování činnosti a to se o toho z toho činnosti dokonce a to za vás to je to činnost že poloviční nebo skuteční nebo ještě slabší kdežto s činnost chodí tvé. Takže tento toto provázen. Otec zemřel v mém náručí v noci je nad za to prosince a řekl li než zavřel řeči. Nesmím nemoc počítat s bohem ale možná že bůh počítá s námi not to je hledat v že bůh počítá s námi je o obou že bych to co on za vás let že to že by si tyto věci myšlenky dal jsem z toho li tak tady byste polovičku a kdybyste měli do to bylo tak si bohu ode a proč se teď k tuto knížku protože jsem tam listě jsem myšlenky který normálně člověk musí k no ale nespojené nesmíme moc. Pole počítat bohem znamená. Nedělejte z pána boha služku kdysi s jeho dělat ve služku kde kradl je to jeho postavení na postavení je ostatních věcí u nich jsme zvyklí že nám slouží. Pod syna těká či jako třebas z toho dovím vel tak tuto starost dalo také na to je ta či že ano a koho dejme tomu služku nebo služebníka který nás musí bez zříkání sloužit. Nesmím čemu odporovat mon musí provádět naší vůli a pak jsi spokojen když nebo odešlo do že ona tím do služeb jimi dobry že ano. A takhle nesmíme počítat s bohem ten nikdy my koná naší vůli a jež máme dojem že koná naší vůli a onom před o tedy dale. Tak je to jenom tento omyl ho přesně ode sledovat že naše vůle se omylem málo by tomuto bývá spojila s vůlí boží tak že co bylo vůli boží taky ve vůli naší že náhodně na tom co ona ho o to k a ale to naše vůle se shoduje s vůlí boží a proto vám to jde a myslím že nám pomáhá pán bůh ne nestrefili do jeho vůle. Ale možná říká že bůh počítá s námi to je hezky řečeno že bychom neměli pochybovat možná výraz pochybnosti že bychom neměli pochybovat že bůh počítá s mám že totiž oni na nás a proto musí s námi k z kdy jsme jeho chrámem. Za to jsem se utekl indické filozofii. Znamená on také tento člověk prošel lidskou filozofií a je to na něm vidět. Ovšem jsem se přesvědčil z toho co jsem před že se to již ti že tu lidskou filozofii chápe trošičku řek bych se nám to jsi mystických ho my máme takovost tělo by si že jako třebas ale byl to svaly cela. A ten říkala si vážím křesťanství proto viztež jim bují ozdobou než jsem jí. Třebas mohamedánství potože ty jsou příliš ve si mystičtí o to neni pravda která setkal na al jist tím pro ku. S jedním a právem tuto možná ber na onom nemohl francouzsky protože nebi se pod se jenom domluvili a. tomu o se od něho chtěl nějaký stupeň je. Olymp dělo se mnou by se to ještě něco to že se za to co si vy děláte rodit po které jsem budu zase nabyl to příjemné a ha. Jsem dal se ti možnosti ve a chci mít v ten co ve mně odmění a o své hoden v částku vím kolik on tam byl tehdy články nebo svobodné. A kolik vám budeme tomu sto padesát on říkal co vás co od boha. To on stal s a dokud bych na tom maximálně dal padesát fra. Aby jsme. A on říkal dyť mám děti musím rodinu živit v tom něco musím vydělat z s z říká se mi do toho že do li ho se vám tu míru neudělal a to si z věříte sám. A v tak po domě za mnou nose z rozmyslem za mnou běžel a říkat tak za těch padesát stránku vykonat ale to ho zase roz myslel zaplesal co tam to pravé o mi to nakonec podal viz do stopa je za za nestarám. Aby strašně šťastní. A říkal děkuju ona mluví zato jsi poslal on to by neměl co dělat o tom proudu k ni domu se kupovat jeho plete co tam poznával jako ty naši buď cviky do podávají. A but by k to je pod říkal ano a to se do z toho co ho to voni neví je to pud říkám li k vi. Na vršku to semeno a to co viklat před k by toto se přestává nepřestává být a to je ten a rád jsem jsou ptal prosimvás vím musíte sic od proste my si tolik že třebas máte na lámat na mně požehnáni a to o toto se z obral o sto čtyřicet kdyby to byl dělal o sto čtyřicet. Vem sám ku a on říkal to máte tak vím že všechno zařizuje alláh bůh. Že jsem pošle hloupé ho kup bují svýho tak cenu kterou udál on zaplatí jsem pustí chyb kterého jsem myslel taky třebas bohatého tak moc dobrý tu se ho beru smlouva ale zato ten člověk nemůže neboť v každém případě ho poslal alláh. No a jsem je třeba onoho vím že jsem to vůbec prodal be ha. jsem mu říkal prosimvás a nosíte také kde štít be. A. A von říkal ne vel co je to jež v panna vidí sem říkal váha na to za deště a vel noho ten nosím a proč bylo o to je neprší pořád ale jsou do jak je to jsou pořádného ti to el to rovnal vel to padají z z z z nebe byl sloupy deště od li to před pro oči tak o tak to on neříkal jako o tom to se nebe do se mnou ale vedl ho. Vono s jinou říká. ten věční nepotřebuju když je to ve vůli allaha. Tak se oknu když to není ve vůli allaha tak nec oko se z toho z toho se přes dovršil mu ještě ale říkal jsem mu přitom ho vaše názory nejsou pro věrné ale protože se mu zaplatili deset článku jsou třeba ještě deset dalších on říkal proč ještě máte sestra. Říkal a protože věřím na a be. On se zatím zastavil a říkal vy věříte ne a ty se při v že ano no jeho jsem doma zapomněl tu se mnou per po co znamená. Kdo jsem. Provedl kou do me ti a medií vnímá právo rosy na obou ku širokou se mnou ušel pu jsem ten dobou jistou se po doma nechal a jsem provedl do mekky. Pouč a on ji neprovedl ještě neměla topení ze tak přede mnou si klekl a políbil měl nohy za to že si nohy jsi do mekky domy viny a tak to vám říkám že když toto ani zřejmě věděli jak se tři jsou tři a na boha. Tak oni to brali jako výraz pesimistou při kdy se nemůžou rozhodovat sami je to druh pesimismu že musí počkat jako rozhodne alláh. Takže když například dejme ho dok rozhodl allah že budou egypťani poraženi dokud se nestát sedum. Tak to zase mu dní prohráli o na deště přít o něco o nějaku hodinu ku. Ale se hodným se v tom nikdo toho bude ten také když viděl tu obrovskou moc kterou nepočítá která stojí za ho k tomu co o jeho v jeho pro k němu v tom tu mají tu. Tak věděl že to přání jako ho. Protože on byl oporu patří těm takzvaným mundo mental listu. Jesu mi ta na rozdíl očí ty vyšší ty že ano v není on na mentalista který uznává i nástupce a ovi a ty jakou věří tomu trošičku obrat ději a to jsou zase ber přání. Ale. Je zajímavý že ten a např ti svět v podobě egypta dneska přisluhoval. Tomu americké mu to lidem to vy a jeho moci protože uznal že pravdu. Že allah je na straně toho amen si do bez jedem ta. To jsou pozor do protože nec co mostu světu na při se na při ale při jsem to prošel nebo pro jel nebo tak mu to do pod cože radou přes z toho věky a danou nejnutnější při sto na světě samá sami ko z li no. Rozum k jinak a přes z ku ale sám tedy by poli s ale žil malá byla onen s vás do na v marseji ko říkáme. Ale až. Jsi si je si jak uzly k tam jsem si dovolí jednu věc přátel v tom při při z vám mohu říct protože aby se na k tomu nedostal. jsem měl povinnost a to jsem byl placen hlídat točí a od do do se mi taky čistě podlahu. Vznešeným od vody vráceno na palubě do se měl nejmenší do ve vše v ano a proto se musela jenom čisti podlaha v k v na prvním podlaží a muselo své taky za o ti jak za sedmý věrně dal ale sami neviděl jsem tedy ani ty pyramidy po že asi tomu co nejsou vidět nebyl o že z ovi z ale ono bylo večer se vlilo se vody jsem je neviděl typy namítli prosím and co. Měl v jsou v přístavu ale jsem že děrami li máme druhýho. A. Toho suso jiná který dneska uvěřil že si říká co se toho zas oči důvodů vel a stojí za komenským ve li být a takže za chvilinku bych to takle bude jako ona se ještě budou se provést na tak oni všichni se jej a nabude toho čistého ale to bude potom konec se sobecky svá zem. O pak to se ještě stane budete od co že dostane sich než že jsem si to dostanete ve všem a který dál. Tak se dostal v lidské to ty a jak jsem poznal to ji vede pesimisticky toho kristu ve si mysticky jako jsem to viděl v teď. Toho alan watts nebo za dobra tam severně africe on na dobyl prosim sto prosím může nevěřil tomu co sám dělám nýbrž že věřil jenom toho že vedl o náhlém ale že oral ku přivádí zákazy a tak ti se taky druh pesimismu ano doby s byl v rámci be a ten se v něm úplně z že to je ten člověk v. vám přes tu ovšem po zůstávalo toho vedení toho důvodu dvěma prosebně jesi by si taky by měl jsem kdy když si tu to svou topit tu přečteme co do stavu muset poli také swámi všechno tato projdu dycky tak řek jak toho maličko že to je čtyřista padesát doby do přitom tomu na to straně deset toto připsat viz z jista. Padesát vezměte si hodinky řekl nám ale dívejte se na velkou ručičku. Ale přitom se pokus te vnímat sami sebe a soustřeďte se na myšlenku jsem li s. Povel z to znamená ten jeden ze spisovatelů ani jsem v této chvíli zde. Pokuste se myslet jen na to se dovíte prostě jen pohyb velké ručičky. Stále se při tou uvědomit mluvíte sami sebe své jméno svou existenci ale mám místo i vy jste v. My se podle o tuto učili vypudí všechny mysli do nesouvisí s koncentrací č a ono neučil do koncentraci nezačlo učit koncentraci nýbrž do učit jenom aby člověk vnímá jenom dvě věci. Hodinky mluvil o tu při škodí a a kde jsem. A co jsem kde jsem kdy jaké se v situaci jsem pozorujícího že v. Víte to je bohužel svatým který němce na tu na jsem to od jeho protože když se byl se snažit osudu vyhnání všech myšlení nepatřící do či to co oni o to za do na že se ani koncentrovat ani jeví na upozorňovat na to pane ježíši on shodovat do as sobotu oni neřídil že jsem byl jsem od něho by četla jsem si něco ji do z tam nebylo nikdy jsem jsem ti hodně ho řeknu neměl jsem nikdy práci byl to jsem toto nedělal honění myšlenek do do začlo po do tu do. To tak bylo v tom okamžitě bez myšlenky byla nemají co s tím co dělat při se do či špatně jsem se s jeho oči by se rozpolcení na dvě části jedna z zatím bohem aby našla zatím honění těch myšlenek v čem jste viděli překážku do spojení s tím bohem je toho možno překážka o tom nepochybuju ale ne tak velká jak kolují do považoval magik kterým byl marsu to magik to považuje.. Do kou chybu ale mystik né. Dělejme žákem usiloval jsem v bych se odloučil od svých emocí a citů a nadšení abych našel za nimi něco neživého atd trvalého němou ale on jím není kráse není v přítomnost která by u těšila z mého nedostatku bere. Řekli as atd svou vytkli světa be prosimvás tohle to je chyba kterou u provádí. Prováděl tak si tak ho pro z chápal tak povrchně tu lidskou domu že to mohl dovolit takhle hloupě mluvit. totiž jsem nemám dostat to bylo hosty odloučení od emocí citů a nadšení. Nýbrž mám z emocí si umět pomocí jdou ti nebo musím mystiky vybrat takové které mi k tomu bohu přiváděly. A když si beru tu pravou tak při jedu napřed se třeba bičem tak bývá když si vyberu. Přijdu své myšlenky jako tu pravou tak touto silou se dostanou před tou radou ježíšovou veškerou silou svou budeš milovat také k němu jsem touto cestou právě šel. Musím že to bylo užitečnější než celým se jsem svým ale pro někoho pro a proč to pro do takle myslí veškerou silou být bohu a může to ještě na že dneska jsem asi touto cestou šel do ale ta. Proč to bylo tady mně protože to takle u životě začlo v praktickém životě oni veškerou silou prováděli jen násilím prováděli operaci na jsem se veškerou silou bránil to byla síla polevila si ji strany a se nestane jako odpor v síle a proč jsem se v tomto natrénoval když to vás co ve operaci. Tak jsem potom jedině tou tou cestou mohly být ale do n nemá takový nějaký styčný bod kde se na se naučil jednou s ještě ze ses v k tomu bohu jít ten těžko se byl takovou cestu tak vyhraněnou aby ho tak se stal dovedla k konci z. Pisu přes svědomí. Jste schopni například z celého srdce svého miloval bližního z jiné tak nebudete něho a jim boha. Se schopni celou duší svou. Něco konat co znamená všechny lidské vlastnosti jsou při k tomu abyste něco provedli že nezůstane ani k nitka vůle stranou je to nepomyslí do ani si jeho než na to co prasete vykonat celobytostně všemi svých vlastností do který víte který o do ve z naroubovat nebo z normou od kde to za věcí to jsi za manu. To je to se při pro ni do toto dokážete pro tu jógu která a ti touto cestou z nedostávat je spojení s bohem další je to než to jsou do mana protože mysli vlastností a další způsob je v dosud to. Na to je to napřed to zaujetí v tom v čem se doby zajít kdo jím není tak to váš správné do přestala východisko možno to zajít do že tou cestou zvítězí a že to z po se mi nějaký velmi napřed v tomto život oni se jsem měl tento jemným mnohonásobný bral i tímto způsobem časovou kombinovat to jedno s tím druhým tu sílu s tím tím s tím ve tím svým zatčením ti. To větu za o to s tím k. Protože obojím způsobem jsem chtěl proniknout do světa. No byl jsem vždycky zrazen aby se nakonec že do je jiná láska k ono to byla tak se mi tak odtamtud sebral jim. Tak jsem rok atd čistotě litoval že mně sebrali rok a tři a tu chvíli jak jsem přesto je to stalo se mnou bůh s veškerou krásu s panně dosti do velikosti než v královně mocí. Moc byla to proto že přemohla okamžité protože jsem nebyl být zase do schopen být svůj jak se mi potom mohli ho rodit myšlenky jasem nikde měl práci s tím aby se mi abych se od bavil myšlenky které se mělo jeli nikdy ne první den jsem si začal jsem neměl tyto těžkosti pro náš. Jsi ne na to jenom nou na to vám tento vstup o. A proto mně moh přepadnout pán bůh v pravém slova smyslu v z této strany ale tam byla moje jsi jedná a z roveň nejslabší stránka a tam jsem mohl přejít od sebe k němu. Tak je to je to východisko protože znát správně východisko vždycky nejde někomu tou vůbec nejde jesiže bytosti která je tak všestranně založená že je všechno tu bytost zbavit do určité byla něco úplně tak se nemůže jsou si ani jsem se vaně vůli dělal něčím se nemůže soustředit. Jak to je věčná lidí. Že k ničemu nenáleží tak úplně jako jsem třebas náležel všemu jsem si zamanul kde všemi nakonec a proto si proto miloval znal desatero jiných funkcích viz se myšlenkových krátce věčných citových tak je potom todo tak jsem to šlo. Tak tělem to je asi to východisko. Přečti věřil že listu vládnou bohové protože mají rozdělit kompetence na tady vládne v rámci své kompetence be be. Teď jsem to tedy výše mi že se snaží mysl zem se kterou jsem nesnažíte vyjádřit slovem formulovat. Aby pro vás znamenala rozumnou formulaci ta myšlen tak to není správná myšlenka to je myšlenka ničemu. Ale když konečně formuluje ze pomyšlení jak jsem se s s s s s s s teďka začně se přes za naší snažil shodovat duchovní život tak to není z krista to co třebas vodil ale to je věčná je s s s let se bylo s kterou se musel myslet do proč se dal kuje vám ne k sobě. A jenom proto aby se naučili si vážit formulace myšlenkové. Ale když se konečně dostatek deformace že o ten jasnou představu co máte dělat be. Jako jsem začal být tehdy teprve le. Když po sedmnáctém roce se dostavil ten s tím s říkal otevřu muladharu ve nejnižšího prost o sto vodu aby ses nemusel budoucnosti rozmýšlet co dělat s kdyby jenom to toto přineslo do tu s jak jsem před vámi vlivem tohoto mnicha indický ho. od doby se nebo co přemýšlet co mám dělat jsem věděl co mám.