Karel Makoň: 91-11A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vím to dodneška be. A tím si o tom co chcete s jsem toto si po četla jsem měl v mysli na mysli že budu čeřínku ve jsem věděl co kdy jsem to jsem to podepsal o to z hl se ono o vás své myšlení aby po tak byl deme tomuto do složitě na svou mol a tak dokonale všestranně neb onoho jako proti tomuto říct že v nich ženou dal do kolik se v no tak to na vás že čím ano. No a takže mu to na zem myslí a jestliže jenom formu jdu k tu myšlenku doslova to je poloviční cesta. Musíme se potom snažit takto formulovat myš vojsko může ku to učinit skutečností uskutečnit. Takže ta myšlenka se sporu volá tím ne mým přičiněním na svým božím tou oběti kterou jsem předtím o na že to bylo z mistra není přičinění a z boží tak to byl přístup ke mně bylo tři jiný vyžádal. Nám tato myšlenka způsobila tak s formulovaná be že jsem zkrátka neschopen be uskutečnit to z toho v tom se že se do obsaženo. Je to velice ze rušeno tento pohled ale prosím vás teďka jsi se mi to všichni dost se ještě při vědomí ní. Že se pole toho co vám teďka řeknu nezařídí prosimvás to co vám teďka řeknu be a to sem znal že to platí jak na bohu s a bez tak na ni tato milost deníku na kohokoliv na vás slova nakolik kohokoliv z vás co se od vás se sebe tedy do jeho sto neuskutečnili sebe nemoc. Ten jogin mně řekl tady zůstal ještě dva měsíce poté extazi. Jenom z toho důvodu abych tu dal že jsem bez roz než v protože to od do se plně muladharu mater z něho to jsem to říkal ten tendenci plně užívat tohoto světa protože jenom plně užívá o na hlavě a tomu na ho mu přináší daleko větší zkušenosti bohatší as silnější silněji o moc v i od ty mění působící než všechno před tím co zažíval a tak když opustil tak myslemi zvrhl než tím. Způsobem že by začal být váš živým člověkem osoby tu máš plnou od toho možno uměním toto je možný že velel na svou smyslností. Ale nemohl by se dostat s tou mění dálky viz v tom viděl svůj střed a dal by to nešlo. Tak proto jsem tady abych za přísahal abys byl tak dobrý a slíbil mně že nezůstane to šesté o to se muladhaře. Nýbrž že se pustí do otevírání všech bohatství sedmi úrovní k sobě. Vy mně vysvětlil taky jednu jinou věc z toho že mohl zatím abys totiž tím otevřením vypadl z úrovně která nesmyslná. A to je muladhara vrchol smyslnosti a no a to z tomuto a priori slíbil za a o mně řekl tak ode dneška. To jsou to co si jak by se byl ježíš si oči do toho nic není pole dneška se za slib. Čili se budeš být čisté myšlenky jenom čisté jednání a žen nepřekročí čtu pro čistotu jakoukoli špínu jak myšlenkovou tak skutku kou. Sku kovy způsobem ano. Neřekl ji ježíš kristus toto jež že když radil nebo když upozorňovat. Si že kdo zatoužil po pokladu svého souseda a okradl až. Ženu nepokojem mez do pokornou proto že neměl při něco z onoho o to s za dostal z ráno ale někdo zatoužil po ženě. s jsou žilo a tak jenom nechtěl on aby byl čistý. Abych o žádném pokladu z tohoto z zase mnoho o tom byla netoužil a aby to byl cel použít marná sled. A mně bylo sedum mlád st. Tak to je to hlavní je od sedumnácti semeno sled toho se dvacet se on dvacet nebyl to jsou o to s a ono by se ještě nic se tak si jako jsem dneska vidíte že jo. Dělám mu bylo co se to musí nám při tom co je krásně viz tím no a tento po zíval nesmím ano kol nebo rozvine li se mu dal bych nespal jsem byl v protože by s a vono to vše než si sama počít a co nechat klidně z a protože to na to se mistry z tam slova no takže jem. Jsem potřeboval a to není všechno co mně uloženo. jsem vám o tu osy do se li si že o žilo se mu ono všechno slíbil. jsem taky všechno držel protože říkal nebojí se že to nebyl říší nikdo na si by to nebyl žel doby neměl mistra ale ty ho máš. A jeho vlivem toto prožít č. To jsem ve mně ještě toho nejvyššího mistra ježíše to co vůbec o tom jsou dost neděl to se měl nějakýho a to s ním který mu to jistě by byl konal nepředou jako o světě jo o tom co vona z tohoto nad to jsem měl je že to pojď jede byl tam slouží toho bylo poslouchalo pokoji do od ženou jsem se to jako kůži to je ve z toho dycky že ho něho že nemůže jít od něho toto vědomě mělo co dostal to jsem z toho dycky a když mi do nebude se muset. Jsa si že si mě. Mu li padat šla. To že z toho do na tak den předtím osud nás to se ven se. Dokud šedesát jsem přešel rozloučit s těmi třemi škol vámi na který jsem vyučoval ano jsem tam měl du prost podivným způsobil tovární že se napřed dušoval takový měl s no to mně čem s to nemělo povahu střední školy co mýho tu vysoké školy oni se chystali k jíž a tak jsem si založit vysokou školu o tom komu lidskou přes není to zdálo být hodné místo pro tad. Mušku to by ti školy jsem tam vyučoval byl sice španělsky majitel s tím nějak chtěl předmět jako nový z ano. A se mu nemohu jsem česky nýbrž o desky a říkal z ky. Mně by taky francouzsky od ho tak se ho li to jsem v to co se do mu to do si z ve co tu mám to tu cizích v a tomu jenom rozumu to se mu tu příkon všechny smysly ho bylo to výborné a na tu. To rád bych tu co co ji nemůže hodina o toto mimochodem a jsem se tím co ho. Tak teď se jsem měl pro s tekla ztratila klečí na předešlé rád kleče nebo rodí léčit pacienta který tomu nerozumí protože tou může na to co chtěl tím je tady o do stav a ovšem byl s no a to je to ta nadmysl. A o to by ho na tu na ten kdo to od stát odletěl o tak o stát je symbolem pohyblivosti mysli ho a a pohyblivosti mysli jak pochybovat záležitost tak jak ji známe ano jestliže tento pohyb z visí podle a tak to je ne tak a a nad a ku o čem ho atd. Že do jen přeji vysvětlené ho v to že ti tím že se devadesát jednak čeřínek. Tu z knihy i do kouzelníků strana čtyřista padesát čest nad pis z kapitoly podivuhodný text v ustává maje linka a řekl jsem že moje byl osobním přítelem našeho janova pod trám. A teďka vidím jakým způsobem asi mohl ovlivnit tento žit našeho od proto na protože ty myšlenky které tady jsou obsaženy ty se podobají myšlení mrak o dovím mu když ono se to nebyl moc se volit jednání a ono co mohlo za toho psal a byl s tíha z mnoha strom za opisování nejí těší z jednání prostě dalo složen ze nás ber na včel v ona by ho. Pod okl v ano. Protože uveřejnil tajná duchovní cvičení v a který jim tím který na nepsal písmenová cvičení a nejít do pole toho dělali. A to by bylo ani tak těm. Svého jim nevadilo v tom jakože to nevysvětlil ale dal tomu pod louku materialistickou takže kdyby se byl řídil jsem si myslel jsem tím vidím zase nevede jsem dělal duchovní cvičení podle ale proto o tom proměnil na přesvědčil. mně vzali k tomu od od roviny k tomu spisu o oni ke z se před si v tomto moje cvičení neni. se moci že podle nějakýho panna el. Který žil minulém století rodil se k sedmnáct šedesát postup a zemřel osmnáct čtyřicet sum domu to je posun nad osmdesát tedy zemřel u a. Vede o věčnost dobrý jeho zakladatel francouzského ano mám k pro mám tys k no ale tak tohleto klíč který nás učinil pány vnitřní přírody je nezávidí od potopy nazývá jse vidění vidění toť vše je člověk je pevně přesvědčen že vidí ale ve skutečnosti je chycen v síti spánku. As mnou kterou si sám utkal. Símě tato si ji více svírá a tím se to co si více svírá tím mocněji ovládne spánek. Ti kdož jsou chyceni do o k jeho sítě. Svou spát čili že si krát či životem jako stáda chovat vedených ne taky to hosté jiných a bez myšleno. Jděte se abych to mohu mužů začít komentovat. Zabíjejí který pochvalu je ježíš kristus svým dětem neboť nevíte dne ani hodiny je hoden pochvaly neboť je toto nejvyšší co u lidí viděl a co bylo taky mi nic těžší vnější a nejvíc napovídalo možnost o možnostech jak toho bdělého stavu použít. Od tomu nejvyššímu vás u pozor na jednou věc lidská aby dělo s a je tak ubohé povahy. Že se li tomu chtěl hostí a čím žid trvá tím více unaví a snáze u nás. Proč musíme proč láska u na víme se vydělim stavem při stav není dokonalý protože nás unavuje stát dokonale bdělosti neunavuje takže jsme se přesvědčili pod svědectvím těch svatých že když jsou ve stavu nebe tak ne usínají nejsou unaveni. To nám de někdy na nervy protože mu na nedají pokoje protože se o na starají a kdy jak těžce neslyšelo dostala no a není přitom svatý třebas k a no tak to prosim a tak s proč se ten stav viděl dosti dokonalý protože je to druh poloviční extaze takže. My nejsme ani ve stavu pravém stavu vidění. Ani ve stavu extaze ale blíže to extatickému stavu čili proč se to extatik extaze to nejnižší do extaze je být definoval dění takle nejnižšího extaze je při které si uvědomujeme částečně tuto úroveň kterou nazvěme mocnou así související myšlenkou úroveň hle. Strast extáze s je to proto. Že to extazi s řecky znamená vymýcení odněkud někam. To se do volně samozřejmě abyste pochopili sekty ex a být v ho mít jsem by hozen odněkud. A. V tomto vymýcení se vlastně neocitá bez pravém stavu vědomí praví stavu vědomí není vidělo st. Pravý stav vědomí je více než vidělo st a kdy tomu z tomu říká ne nad vědomí čili ve stavu viděl dosti z nejenom vědomí ve stavu vyššího stavu dělo s ti jsme nad vědomí a bez tomu nižší rostou vědomí jsme pod z vědomí. Všem upozorňoval že ti podvědomí může být mnohoznačnější a přesvědčivější než třebas těsta vědomí jeden z vás je k a přesto vím kou vysvětloval jen svůj zážitek fu kde se mu stalo že mu tam někdo napovídal. Co je toho nadmysl a napověděl mu v tom smyslu že je toho pták který budete se to stav ve kterém ptáka úlek těla. Dovíte to byl asiat podle as nebo čím dělám k protože ty mluví takle to znamená si že úlek sví pohybující se myšlenka naše než svět po je plivá a to je ta pravá mysl as pro není ten nedokonalý stav a být bdělosti. Že k takové za nás z s s s s zastaví se po ji vivo smysly tak na může nastoupit nadvědomí u muže musí může. O se to vědomí nějak ve zmenší utrpením na příklad do míry aby bylo omezenější než stavy tělo s ti ale u pozorně vás že mám právo o tom mluvit z toho o že to způsobili lékaři že jsem poznal se praví start dělo s. Ne že bych se tomu nějak dopracovat toho bych žádný nebyl schopen nikomu to nemám za zlé že toho taky není schopen pro že když on když s s někdo neudělá a toho co se mnou dělit lékaři a dokonce předškolním věku tak je neprovedl nepravděpodobné že vůbec bude vidět že by měl se zatím el stavem ubírat nebo že by se měl po něm spí žid proč evě nemá příčinu nevíte by se do ten stav mu zjevit. No že dokud mi něco nezjeví ten stav tak pochybuje že nějakou platnost tak prosimvás se o jednu věc stavu vědomí jak známe stavem který bychom mohli definovat nejlépe je že to stav hmotného vědomí čili vědomí o hmotě a v ne že do vědomí o všem co v hmotě existuje. Ale nemáme jenom vědomí hmotné. Ale máme taky vědomí duše není a máme vědomi duchovní a máme také podvědomí které také podat ještě vědomím ale mně by stačilo kdyby zatím se svých listím že vědomí které znáte je druh jeden z nejnižší důvod extaze. Nebo jsme tímto stavem dělo s ti že vymýcení vy to ale varování z celkového vědomí naše vědomí je součást daleko širšího vědomí. Které jsem nazval vyd než my způsoby pod vědomi nevědomým vědomě tak rady domy duše vědomý duch ka. Mužovu postní por opsat kdybych roz probyl kdybych rozbil analyticky ale si od tohoto lidského rozboru vědomí jsme si budu protože nadpisy jsou sice hezká věc ale nic nevysvětlí pacient na umíral. Na tu charakteristiku nemoci a to naše vědomí je pořád ještě nemocí protože. To celkové vědomí nemocí není a si život tady je jak říká za terezie jako ve vina sví v tomto úseku vědomí kde nám na začátku tou úseku dominuje z smysl smysly vůbec k a a musí toho do rozumu to poznal říkám tomu říkám úsek a úseku a be je obsaženo naše vědomi. A málo by se nám stává že bychom do vědomí překročili kdo ho. Překračujeme ho pravidelně ale ne třebas ne ve stavu by tělem když usíná ne li by tak a se polovědomý ten co je lež podvědomí anebo úplně nevědomý které z tam ho. Tak to viz spánek neni extatickým spánkem že to je tapas dělat přebývání v náruči boží tak myslím že jsem definoval. Co je do vědomí a že mu bych to se na tom jen jako. Vede k po zemi výrok o ho vidění z nich si vidí op tisíc za mrzí doma by svět. Vnímají jen do klam máme od tvory jednají podle toho a nevědí že tyto obrazy jsou prostě je nesmyslné trosky obrovského celku tito z nich si nejsou jak se se domníváš sám zas dovede si básníci jsou to pracovníci ti kteří si nikdy nedají pokoji ti kterého hlodá a posedlost činností tady dobýt činností. činnosti. Podobají se ohavným brouku kteří šplhání pracně podél hladké trup ky a když vylezou konečně nahoru poruší se do je říkají že vidí ale to co pokládají za život je ve skutečnosti jen jsem určený předem do podrobností se na by nějaký z působení jejich vůle. Tak to by toho jsou slova do pranice a potřebujou ne. Odvolat ale nutně potřebujou doplnit bych to začít kousek po kousku četl a hned to doplňovat a že jsme z nich si je s protože si vnímáme nesmyslné trosky obrovského celku tak toho hraničí s nepravdou protože když se někdo dívá přespříliš jako to tady dále říká. Tím se nestane z nich jsem přes nikdy přes z když vidí to co je za musí žijí těmi jim že mi jim a kromě toho vidí tu už. Či vidí dvojí mě. Čili on se ocitáme vidění dvou věcí které spolu celkem nesou věz nesouvisí a takže může o tom něco básnit že se domnívat že to byla skutečnost ale. Jsou pozor je pracovníci kteří si jednají pokoji a od ale po se to s činností ví. Totiž když mám mezi sebou a skutečnosti za mrtví žijí něco co vidím jenom že z když to tedy částečně tak nemám pokoje dokud tu musíš neodstraní kéž by tomu tak vždycky bylo. Podobají se ohavným budou ku a on se z již to hrají pracně podle hladké kroky a živil jsou konečně nahoru pohrou sis se do říkají že vidí ale to co pokládají ze život je nestrannost jen jsem se mi předem do podrobností a byla by měl viz co by její vůle to není vůbec pravda ne pokraji ze život se dnes jsi jen jsem to je také pravda tady podlehl a on často podléhal i. Lidskému způsoby svými o je to nejsem se jsem as skutečnost by dělal osobuje ku dělí stav to bychom neměli z toho do vody směšovat do toto nemáme oprávnění a není protože všechno není předem určeno jakým způsobil to učen do podrobností že se dívám nějakým způsobem než jíž svých smyslů za na skutečnost. Ale propracovával na pomocí smyslů a rozumu mezi těmito dvěma body krajními našeho úseku vědomí je tak. Se dostávám nějaké vidění skutečnosti která není semen ale není předem určena pro záleží na tam se přes tu musíš dívám a ono je určeno svým pohledem že se tam životem vidím tu skutečnost co on směru kam se dívám to není předurčenost nýbrž to je směr mého pohledu to je záměna pro koho tedy. A je je to viděl to z působnosti naší vůle není protože na pohled mohu otočit u k jeho počnu stranu se vůbec se mohu nemusím všímat mizí že a tak dále. Tedy tady bych s tím nesouhlasil. Bili ale ještě jsou vize si lidé kteří do že věděli že z tu op si kteří postoupili pevnost zem za nimi se skrývá věčně vidící když jevy do musí jak vode stát co plného volal a tam neměl ale neměli zbraně nutné dobytí pevnosti vyvolávání do boje neprobudil z pláče. Oni je tuhlety tou prosili jako tento ber žije. Jsou posedlí něčím co my říkáme tak že z a z ví. Jak zněl sví jez směr myšlení který založil kde řeka atd poto okaté z jan z tví jo a neříká pobito o jako jsou mu myslím a proto jsem el mi důkazem když myslím že jsem ě. Tedy tekla není vrcholem naší filozofie protože když myslí tak tím nezačíná být. Nýbrž že tím se něčím stává a toho nerozlišuje. On tolik tušení správné o nějakém vyšším ji svým a prosit a ten se správné ale takle zamíchala zkušenost. Správného s nesprávným ano to je ošemetná záležitost protože co si kdo z toho o bere je to je otázka která zůstává nezodpověděl na každý něco jiného. No podívejte své deme dál vidění toť vše to není vše. jsem vysvětlil první do k tomuto síly je tak jednodušší do muže učil v každé dítě jenom ten kdo vyšinul tvého ducha zapomněl jak se chodí a to vší ochrnutý nás o boha po že se nechce obejít bez velí které zjevil po svých před skutcích kdybych tomu rozuměl trošičku po svém promiň temně sto troufám. Tak žel vizte víme oporou na nohách. Které jsme z věděli na ber z nežili po svých před musí z vás to co co co to ty berme. Totiž všechno čemu jsme se naučili. Jsme se naučili něčemu čemukoliv se to řeč a to budete odliv umění jakýkoliv způsob vidění něčeho pokud to naučené tak mu to jenom tak. My jsme měli u nás neškolil tady nemám nikoho tam do tady nemám nemám z do složek nám do školy kde blízko a v škole víte no ale ví. Pro ten povalit svým dom hle a sváděli ten a byl by si bude myslet že toho mrtvice jen mozková a druhá třeba z chodidel se to jedno kam toto zvrat bylo ale ten on se přesvědčil na sobě a říkal mně to přitakáváním. Že to co si tolik cenil celý život a pro co bylo bohatě placen atd z těm tou tu atd většinou nepřesně taky tak v něm činu cestoval vody nenabyli dovede a své tak je no ale bo kdy dobytek a dneska mám k byl. Ne přesto zkratka. A tak teďka říkal jsem mu říkal ještě než mluvit taktně při katary co se o to si zase si do vyzpovídat ze nemoci zen tam často hodil. A po jsem se dověděl pravdu a on se do smrti zjistil že veškerý vědomosti lidský jsou na rohu všechno co máme naučeno je to nepravé vědění a pravé vědění je někde za tím co se se do mluvili o tomhletom. A říkal ale kde je a to říkal že neví jak zvolal protože neví. Jak dokonale ovládal celý organismus jak mysl dokonale sloužila a před si tam mluvit za nesloužila. Protože ono převažovat k ku celý život mezi něm činnou a většinou. Tak řek k či ještě hnout zase krišnou tak v něm činnou tím se o radost únavy mu jen ducha ale ví. Je celá vědomost o tom poli se dal se že tím nemůže vládnout s to se může stát a to se stal jak to nevím žádnou od by si to se stalo je může tak mnoho to přes to krát to ji ku v do úplně vyběhanou. A on si toho byl vědom a umíral prostě tím tou nespokojeností že se celý život mýlil a takže vidění není všechno. Tomuto děním bylo platné když z toho nemohl nikomu z dědit viděli měl sdělil všechno z toho důvodu že se mu napovídal. A dohodli jsme se na tom že bude přitakávat nebo odporovat anebo váhat uměl pokročit rameny. A tak když váhal tak jsme to propracovali dál a tak to prostě nemohlo by to by do mu v boha ale bylo to nesmírně zajímavý ten od poslední rozhovor s tím povolen úplně při vědomí a on se taky aby chop pochován na ten jeho život tak bych říkal jsem říkal prosim te ten člověk který taje byl to doktor rozkvět taky ten by měl mohl být o váš špatné mínění a vím že se to. Sk. Jeli učitel. To ne to se měl skvěle znalosti možná jsem taky učil ale jsem vždycky to co jsem neuměl. Se to potřel toužila jsem prve celým by se to neučil aneb jsou jsem tu při klas viklat pro naučil ve jsem toužil o pád by po že si zase o tu měl tak se chtěl jsem věděl jak jsem na to prošel jsem takle na příklad cenou se za řekněte španělsky proč by se to byl naučilo taková ním když je to vládla platilo. A bohatě. Že se krutého jinou tehdy tónem mon normální řemeslník dnešní že ano a jsem to dostával but mysl za li z dob prolil kterou se bylo nestalo se takže zaměstnán jsem zase byl sto ve škodovce jsem zaměstnancem skoro svým už. Chtěl těch pánu v praze no a víte vám řeknu taky jsem si uvědomoval že to jsou berle a že musí na přece se naučit nad po tady chodit. A tomu o by berle španělské a ten bere české jiné zkušenosti jsou jinými berou námi ale je to as svou masu on babylon právě v. A tu nikdy žádný člověk lidstvo nedostavilo i dáme mnoho těch si o pro tu zbytky jejich. Ale vidíme tam babylonii a někde v celém mezopotámii a vidíme že ani jedna tady ještě byla nikdo stavěná. Tak prosím v je jasem pochoval toho bourat. On byl z toho vesmíru narostl děkoval byl pod s pohledem za pochvale říkat vy nemáte tušení vždycky máte tu čest. Že člověk byl měl tak nádherně and lidsky ako ne toho v podobě tak skvěle vysvětlit že nám byl všem vzorem no o mně tiskl ruku radostí se nemoh mluvit v jsem toto o němž řekl že když někdo zbaven ber a je nemožný v tom smyslu protože je či či nemám ne. Tak nedokončil babylonskou věž že z toho z takže my máme sobě vědomost které jsme se nenaučili a to je pravý dělí stav to kdežto to co se se naučili v tomto světě to je naučeno pomocí daly u nástavba babylón s tam věž ano. To se vás vy poznáte na člověku že tu věž staví. Anebo slouží přestal se na ze toho který stavy dítě začíná stavět a jestliže dítě se naučí nějaké řeči tak že tu řeč běžně ovládá aspoň určitém rozsahu tak postavil svou malinkou babylonskou věž přes kterou se nemůže dostat které jsem zapomenut ale. Vnitřně zakódována řeči přírodní ano. Takže oni je řek který mluví nějakou naučenou řečí je po stě ho učit tu řeč přirozenou ale protože jsem na jsem měl to štěstí že na neměli rodiče často dojem matka. A ty příbuzný teprv ne a nesnese celá dětma ve se nemohl naučit praně česky a. Ten se dlouho naučil pořádně česky tak se touhou přístup k této přírodní řeči rozumíte proč nebyla to nějaká genialita o kterou se li obraně ale jsem si ber ještě neměl. se ve zaostalý. Na co konečně že jsem promítat se svým způsobem potrestání protože bez trestu abych nebyl schopen. si myslet jako by tak skromně osoby něco ho jako vy si myslíte a považoval bych se asi za nad člověka takle jsem pořád upozorňován hlavně bolestí tele že mám velice blízko do hrobu vod útlýho mládí u toho dobra nesplňuje let. Tak. Toto považuju za relativní a tamto se zatím považuju za absolutní. Je to veliká milost že jsem chromý aspoň a přes věc částečná malým pro moc a veliká milost zatím obrovská s v. Ženo na ni sestavit se to když musí se chodit jako jako takovou v z od ale není v tobě to řekla závadou. Ona co třebas když na to přišel že to s lidskými i tu s kdy v životě. Protože co. Totiž u mět hospodaří ze stáří as chorobou ten nesmírně těžké. Většina starců a nemohli pochody v lidech ano. Ta choroba může přesto na stal z zas st ta starost nebo v starý stav nebo spásy tam na to nepřejde proti tomu nejsou léky dáno a on se s tím s větší zastánců nesmíří a po že za me mně cenné zatímco je tomu takhle a směl si třebas pět hřiven kdysi stačí máš ženo při řídí a musíš svými uměl hospodařit. Jako bys měl pět ne jako ten kdo jednou to zakope nikdy zakopávat. Jak se si pořád říkaly a nadto váznou pozorně v kdybych věděl že zítra bych měl zemřít ještě dnes by se po stal a ne. Tam jsem zasadil z toho jo a tak del to byla moudrost obrovská. Čili nemyslet že těžké jenom mládí to je velice těžké pro dětství ho pořád pláče ani neví proč. A ten stařec pláče nad svou nemohoucností ale proč protože nemá téměř nic z toho co měl před tím. Ale dokazuje že neumí hospodařit s správně s tím co má. A takže například měli jsme na takový příklad že by byl na všechno pršelo a to taky vysvětleno tak by při takže taková úplná chromou as buď stářím nebo nemocí. Je tím nejvyšším požehnáním protože byl nějaký člověk chromí a ležel u rybníka bethesdy. Kam chodili lidé pro uzdravení neboť se říkalo při do tam vstoupí. Při za šetření hladiny jak se vše žila jen si že tam vstupuje anděl toto rybníka a větší do tam první vstoupil čeho nebyl schopen by zase sluhy protože bohatství ale starosta prvním takže nikdy nebyl léčen aby tam dejme tomu se do horace sled ležel dramat čekal trpělivě tam nejednou prsty a zase zase nebyl ani jednou prvním ale pořád trpělivě čekal. Tady dojem vyznamenání trpělivosti a jednou přišel k tomu ježíš a a dal svého si myslím že se u wattse sled jak musí nějaký čistota říct ven. Co tady děláš o viděl do za děla o jsem chodím každý den se do horace sled ale nikdy než synu ten první vstup před všemi ostatními aby byl vyléčen když jsem přichází anděla protože citem tu hladinu rybníka a on říkal takovou trpělivost to tam není do ta věta jsem v izraeli neviděl tak tam není ale z tohoto vyplývá co tam je naps. Ano že se podivili ježíš v jeho trpět za si říkat a protože si byl tak trpělivé li tak věz že jsem ten který může uzdravit. jsem ten anděl v tak se o tom tak i vědy na kterého čeká jsem víc než ten anděl. jsem vtělený bůh a on to uvěřil aby v chvíli vzdát a když to mu byla trpělivost na druhé straně klíčem k tomu může být i netrpělivost. A protože toho neslyšela tam ve ode tato dívenka tak vysvětlím taky ještě pro ni a to bude krátké pro sat promiňte tato musím do říkat. Že jenom to přeji jsou u je neříkám mnoho nebo taky ne temně jsem jak vám známo nějakýho pali sil byl byl byl v ústavu chromých. Potože napřed byl chromý mat blaha málo mládí ale se to zhoršovalo jsem se dostal do ústavu těch chromých do choroby se jich doby dohromady při ti a on nebyl formy co bylo chromým byl mým o. Chromé kdy by řekl to bylo ve kritice není do pravda a byl chromý na celou pravou stranu. A podle mého názoru mu dal to nebyla mrtvice nýbrž. Toho příčina toho byla v tom aby se mohlo uzdravit co se nám nezdá. Ale my se o tom přesvědčilo barva. Neříkal karle buď tak dobrý vyslyšel že na dávám na pána boha se o strašné bolesti jste o pro části pocházející tak se nepřiblížil viz řeky neslyšel. Ne ne při když misse a tutéž že vyslyšel jak na dávám na to od toho pána boha který takle kteří v pro mostě. A jsem jednou přišel a on právě na dával. Pustil dával jak světem pán bůh nemilosrdný jak podobně jako za to může nad proč to na něho se si dělat a proč proto tolik bolí a tam prorazil a on říkal to ježka ale tady když to již rada od pánaboha a a ty znáš jenom se chvil v mu blahořečím protože tam dycky přijdeš v době kdy to náhodou neboli nahoru proč se tam protože to náhoda nebyl. Jsem musel trénovat příchod pannu lisý mu při roky než jsem vystihl moment kdy o na dával se chtěl být přitom dávání v ale jsem nedorostl ještě abych to uměl vysvětlit abych to uměl abych tomu měl od pomoci. A tak jsem říkal vy nedává své dobře dovolte abych kráva swámi. On se ani nezmohl nápověď a dovolil měl návod je že jsem na dával časem básnicky duch to po zrod poznáte nebylo nastala tak šťávu na že z toho pána boha nezbyla ani ani hare pátera poli špinavý nezbyl v od to byl na nos z nejí pán bůh rasové do ty z prost kuje dem a říkají pán bůh jak můžeš ho toto trpět na tom nevinné myslím. Že se nestydí již takhle odrazí jež dobrý lidi od viděli tobě tebe. No to z těla jak to výstižně říká a když jsem tak miloval asi pět minut pak toho měl do se říká kamenem na tu li s to by nic není jsem říkal je v tom je li a a to je jako se to mně a o na dávat dál ale nadát li a proč krize dával dál když jsem trpící. To nebo u. A jak si to neboli vždycky říkáš že toto nová to bolestem záchvat je přihodit jak dlouho trpíš teďka des. Minut je zpět bylo před tím než si přišel zpět do teď tohoto přesto o nevím proč tak říkal víš prostí protože s tady proto aby z konečně se naučil milovat boha kterého tak proklíná z nesení ze stanem buď bez starosti. Protože as se jenom snažil milovat sebe jako sebe a ty jsi ve stavu těžkosti tak pro tebe dělám všechno co mu su a vím že toto je pro tebe co udělat abych ti ukázal že sedmý jíž některá choroba je taky omyl ano. A tvoje choroba je omylem ty nejsi z s ti mám od od boha na po toku tom toku bolestí proto aby si měl nýbrž protože po dobrá aby se naučil milovat boha tak si nás li tomu přidržován. A on řikal ho jo no. Tak tedy opravdu chápu že to velké milosrdenství božího jako odporu do prosím tě. Říkal zemřeli nedě ku li to je předčasné. Zítra zase třebas bude s tím do zase ve snu bolest kolikrát jsem si šel na tvoje chvalozpěvy na boha když si nic nebylo ti říká že žádný z mých přátel nechoval začít tak poctivě bohu po že mu nic nechybí ale nebo jenom protože můj jsme chybí pak k tomu se svě tomu nikdy se chyby vědomo se tomu se chyby tak po za to na blahořečím bohu ale jak s tím s nic nebolí v. Nebyla ho vším a no jaká je to věčnost ze život máme od boha no tak prosím buď tak dobrý a toto jsem přidáno aby sto měj doplněný plně. Prosim že on na blahořečil bohu k že pro mnou mým v by si se chybělo tak jsem nikdy bohu nebo ho sil k bych to taky potřeboval se naučit z se o to ve slyšel ale byla by z teďka kvůli mně. Aby si to naučil v ty jsi vědu žen a on začal blahořečit to jste neviděli jak kdo jsi. Tak vím on mně kde byli jeho nadát i pro nebylo ani zdaleka tak výmluv jako po blahořečení jaká a bez kde ta porovnám s v si vysvětlil svým by myslel jsem říkat apod teďka to trpíte tomu or nám se stane pod dotek on s tam s trpíte v tom co z tam z nabudeš trvale chválit a a k tomu si byl veden protože ten kdo správně věřící a věz ví. Toho že od boha všechno že nic není co by mít neměl od boha za se to je duše jen ten se boha chválit. A k tomu si byl doveden zázračným způsobem a pak po ti bude potom to ostatní snadno přidáno no o to nebude říkal z s. jsem si k chodit nebudu v by se chromý to je všechno z tu ale bude to nepostavil ani nohu na zem na omylu špičku se opírám tou pravou u nohou se opíral takže musím kulhat podívej se nebo li to sice ale nedám patu na zem takže to dlouho je k rad čí. Ta pravá a se musím opírat o beru abych neb pak na tu se o výklad čím ho li v tak od asi chodit o ber bych tou si všechno přidáno a to a to musím vysvětlit protože jak to dycky viz se do málo o slabé tyto pozice znát budu tobě tak se ten pan lisý všechno přeříkával pro sebe.