Karel Makoň: 91-12A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jsme ho před chci že padesát jedna a o bral jsem si za toho dnes pro ovi to se ještě ptáme když principech cesty do boku pomocí lidského života. Lidský život z také něco v univerzálně platného protože lidský život je ve spojitosti které nezaměnil tele ničím nezastupitelné. Ve spojitosti s co ostatním životem na této planetě neřikam že ostatní život ten na jiných tanec tak to se to tedy vám protože to se dostal se nám do toho když mi na embryu lidském pozorujeme že jen mateřským těle že závislé na tom to životě na této planetě a kromě toho o ještě jak určité si ji vývojové života na této planetě takže se to s tím převtělováním je to. Tak že země jsou převtělení všichni tvorové kteří žili převrat přede mnou jsou tam se je a nepotřeboval jsem byl by broukem anebo roven protože oni tam to ten koráb a my mu ji na dvojí pravým pozváni oni jsou tam a to si nemyslete že takový nové běhal vzal ku o byl kou mu omezili aby dal ne tak jako byl jsem tam měl vše drazí data věta všechny mikroby je. I ty si se se teprve vyvinou li se vyvolil on tam měl všechnu budou jsou života na této dale tady je tam to sice jenom do měli kam se ten život dostal aby to když ho šestým ne na se mi dnem svoření člověka. To neznamená že by tam nebylo v ne se řekli české ještě jak se před si říkal je připraveno hra ale ne tak desky všechno se stane budoucnosti ta. To právu bylo připraveno všechno se stane budoucnosti vývoj který se předvídá. To znamená my tomu říkáme ne né. Novým et vel jako by se tím způsobem zákazy nik že z chopili něco nakoupit ještě to ne nakup boje ale je připraven tak o nákupu svým vývojem svoji mi potřebami na tak dále při se tak bylo tak ten vím o říkala ekonomicky ním způsoben tím že mu co že po ten se naň správně tak viz tomu rozumíte tak aby se noho on byl taky jak to se tak se do se do opisovat že my jsme potencionálním mi za a. Tažení tím budoucnosti tohoto lidstva. Čili máme koloběh životů před sebou ale nepo se nese proto převtělovat by mi ty one to našem právo za budu ctnost o to byl bylo no a náramně sahá po dlouhé převtělování kdybychom to museli do prvky v s mu co dělat ale když dneska as ze zkušenosti vím že na než k nám jenom o právu a proto taky na vašem mu že to nevím na tom záleží ve je všechno připraveno pro budoucnost. Tak musem klec u bodem říci že tam budou s o svět do vědomé spolužití s celým věčným životem. By se s celým vesmírem a s celým věčným životem ve světel stvořené na záležitost. Téhož druhu jako je nestvořená záležitost život věčný no a takže u pod byl srozumitelným protože jsem z posledních avatara byl ježíš kristus tak indové jako třebas ten co měl živil se v nás světech jsou toho názoru že tomu bych že si se do toho daleko. Od ale že mámy trpělivost a máme se snažit se dovědět. Co nového tam do jsou stavy myšlením bylo v než ženo tím ježíšem aby nemusel natolik tak primitivně jako indové tak bude i s. Abychom viděli že to všechno je připraveno na svého právu. A že nemůžeme si všechno najednou vzít z toho protože bychom si to uděl bychom jednu chybu že bychom si to přivlastnili co bychom se z toho dověděli z toho obsahu to bychom říkal to je moje okamžitě na všechno co objevíme v tom právu oko ještě na to byla budeme vlastněním na. To znamená zabydlení na úrovni mého poznání a po takové mostě jsem nepřejde do věčnosti. Čili přestal nemůže přejít do věčnosti. Jogin nemůže přejít do věčnosti když zažil samadhi a tam ten extazi. Protože si předem. A způsob svého myšlení myšlení není celá mysl. A páni rozumové ale není celé chápání kdybychom to tak matematicky vyjádřili tak. Dokonalý rozum i kde vyšším o těm třebas ještě viset to představuje bylo mi jednou milion ti ho z toho co se doví tam byl z toho rozum. To není zanedbatelný bych taje na my jsme jeho žena bude bez toho by se v byl mohl za tou celku ale šel prosebnou tak jede byl bych nebyl vůbec za jenom za obrat se pak zrazuju jako jidáš toho krista. Toho tedy věděl všechno a otec jedno ji jsme ve bych ji no. Tak prosimvás ten si tak se proč ne že bych potřebou ve mu takže čekám že se třebas vzletem nebojte se pozvat jsem a k postrádám jak je to z porazí jak to je širší te že neodporuje že potřebu jsem to protože vždycky budete odporovat hloupě v o tom není pochybný jakkoli rozum stejně hloubi od volil on od bude tak hloupě předěl všem byste měli vizte měrou jako kdybych se dostal zase rozumu. Odporovati tomu co říká. Protože dříve než se narodil ježíš v betlémě tak jsem narodil se svých všech lidí kteří žili před ježíšem jenomže se to platný když se tam na když jim to nikdo nevěděl a že bychom nebyli chrámem božím jakkoli je odjakživa let tak bychom asi maximálně mohly být zvířetem nebo rostlinou a tam tají jiskra. Boží nemá tu činnost jako v lidském tvoru. Z toho důvodu to řeknu technicky a nesprávně ale technického dobyl milovat napřed se tak ty je tam strašně málo a indové říkají že ne že by si za to věží hotel jiskry boží že to je všude ale el v člověku jiné ji více ne nebo jen nemohu když si jej mohutněji a kdežto mezi řeč víme němou v něm ale to bratr s protože tam tady skal právě v atd mám tam je a. Ještě neměli rostlině to vůbec se nedostali chudáci protože mají teprve s nějakým pět že si sice starou kulturou a to je co jste si ka ale to tak nepřišel protože mu ten atd mám je také v kameni ne je tam v jeho život. Utajeným způsobem zachovali ale jenom zachovali ale tam vznikly ne takže když jsem bral v útlém mládí jak se dostat se z ale ze základu a to mu šlo matka příroda samosebou ale ka se může sláva čest. Ta tyto otevřeli ale potom bylo třeba na tom pracovali když vám něco otevřen jaké obzory např jak choroba nebo kdy do nějaké škole nebo ve váš naše řemeslo které se z ovládli nebo kontakty z lidem velet ve by mi li ve které za nepřekážejí někdo vám pomáhají tak ten začátek věcí. To je dobrá příprav ka ale není to nesmíte u toho zůstat stát takže se pořád bojím vykročit ve rovnýma dávalo procesy říkat be protože bych musel si s ve co říkal ježíš. A to ještě nejste průběhu v této přednášky při praně dříve než abra jim abraham byl jsem ale. On to věděl že je to ne to se stal něčím. On v tomto v tomto výroku neříkal on se stal tímto ježíšem to tam není on předpokladem to sto doplníme. Ale že se stal ježíšem tak jsem on si uvědomoval že je nesmrtelnou bytostí v za všechny prošli přátelé to si takle uvědomuje že se to by to si ale vezme za si to volil jako on třebas v asi tak v šestý od žít než svýho život toho do pozemské pouti k při sto neuvědomoval do hloupý jako my ale toho dostaneš dokonce protože potřebujeme ten milosrdenství stranou být v čím větší o po z naší straně tím větším nosem si se mi božím že. Se to na ty věci dovíte se jsem se aspoň s počátečně dověděli el tak to jim vědomí to neni vědění tele které by vám mohlo by tele. Protože tam v kterém ono nebo tady by se nemuseli je velice nemuseli vžívat nýbrž do vědění které je zápor velice ti říkám není závazné šel umět násobit a pořád si to opakovat ale závazné například že nový že jsem do bytosti na to nebát dělat jako byste nebyli. protože to nevíte máte to vám to jsem pak se nic nestane neprovinil zase vůbec. Ale tam by to byl opravdu hřích proti duchu svatému už. O tom vím když o tom jsem nebyl poučen jako za jím poučováni bytost této s to je to milosrdné že vás poučuju v protože v tím pádem to nevíte jež z osení vědění byla dokonale co mi kdokoliv poučil tak nevíte nic z ní. No tak je to proto jasné tento mělo než jasným jsem člověk není jsem ne za příklad jak ale v se nebojí v a životu teče řekne během přednášky neboť on se mi ztratí. Ona odstoupí ke své chorobě potom dělají nesmí nechat odstoupit ona aspoň za do budu do temné přednášky nesmí být nemocná. si nemohu dovolit způsobit aby byla zdráva to odejde. jsem prózy si dal u jedné paní jenom tam protože to tělo by na jdou z rama nebo mohla by se pozorovala v kdyby v tom pokračoval se ihned odstoupila al jsi se mi to to nejsem vyvázl léčil panu. se tady je obecně pro všechny ale tady vás poměrně málo. Takže mohu přeci jenom něco pro zdraví řízení či udělat něco málo ale mohu mu už. Na palubě náš všech je obsažena celá minulost této planety neříkám celého vesmíru se přednostně této planety a to bude to nedělá vidím oni se ve vesmíru ale buď pozemský život. Že středem mého života nynějšího. Čili v tom pozemským životě jeho složen život zvířat všech která i třebas tím zela a život prosím je i těch který tady nejsou těch z to byl věk nich tak že by je to tady všechno v nás je prosimvás a jestliže o tom nevíme nic se nestalo ale kdyby to tady nebylo. Ale tak na tom nemůže stavět nemohu být do člověkem kdyby se nebyli v ví. Protože potom nikdy přes cvičili tak nejsem člověkem tak je neví co je mi do přes ty či. Jako bych řekl co je milost vidiš že ji špatně co co to je nesmysl to s to byl mít je anebo liž způsob myšlení to je málo ale to je vrchol nevědomosti a proto jsem rád když jsem poměrně z malým počtem lidí protože to my musíme z že jo to co říká č vší no a teďka k němu že to. Stávat prožila smrt kam hle ne tak ten rychlejší než kaše mýho kolej li a to přeložili to dycky přeruším jako kašle a všechno. Tak tomu se říká a kolik věk životu měl tak se pojat jako překryt indové v k se musím osobně převtělovat o proč tak se převtělují tvé v mu ale kdyby to bylo záviselo na tom jenom na tomhletom. Tak by to nemělo ani začátek ani konce nemělo začátek. V příprav se života na této planety života člověka na této planetě. To bylo nutno aby uplynulo šel znění toho nejsou časové periody. Brž to jež ses tam s vědomí o co se vinou přes stavu vědomí aby se mohl dostával dostavit. To by mentální základní stav vědomí člověka můžeme el kdo je tomu teď to rozumět čili na to potřebuje aby tomu rozuměl zde nitka že nemůžu v budu cestě opustit. Taji muss dokud to odtud odejdu a všimněte si odejdu že jsem vás výkon opustil. Protože se o to po sil tak to byl to si nemohu dovolit a to nezatěžuje se vás dopustil mně to polepším je svůj stav jenom že k tomu abych toto mohl na vás provádět tomu je třeba aby byl povýšen. Dokud syn člověka nebude povýšeno rozumějte ukřižován na kříži ne potáhne k sobě všechny člověčenství dělat naději že vy jste se pojď se moh táhnout všechny ale musí k tomu nějakým nepatrným podílem přispět. tím že vás tady mám nepatrným podílem přispívá o do života každého z vás. Aby dejme tomu tady řekla mohla vykládat. Ze své pozice o těchto věcech trošičku ze širšího hlediska. Kde vidíme prosilo že se bude to z prsty dívat katolík anebo beznaboh wu. Anebo jinověrec smrt máme dán proto nesmí prožit protože ona v tom musí na tom do semen se s prsty dívat poznat. A ona musí ho prosimvás to je doslova se jenom tak symbolicky prosimvás dal mil ko bohatě byl ku v. Do se poradila to stačí nazvat ale ona ho musí umět po hlady vyšší odporuje k tomu jim toho si vychovávám věku a. Jako jsou tomu vychovával vás kdyby takovým doktor kdy zahladil si pacienty když to by dával pohlavky to byla chyba to by se naopak měl říct ohlas boji o pochodu není ochoten to dobrovolně vyd tereziny který mu předpisuje jež o do k o tom třebas není li pořád dál to pořád kou je to ono co všechno dělat aby potřebuješ ho tou ohlas oko prosto k atd trojího způsobu života. Ani to tedy z dycky to hatha jogický jogin z přijde všem léčitele hathajoga lidové dál. A a ten či tím způsobem že napřed opraví svého pacienta do míry aby byl schopen se dát uzdravit. Byli ty jiný způsob bujení naši lékaři na to nemají prosti aby takle se s obrali si tím pacient toto nemine ani čas ani peníze a tak dále no a ani vědomosti v tom musíme mít přestat pokud tento nedodává přijat tady provádím psychoterapii. Je tady momentálně neska cely nebo pro tak že by doby z kou psychoterapii nadto si že to joga takže to psychoterapie není třeba si na tole připomněl tak o tom nevíte ale nic z toho co tady dělám nepoužíval je tak ten nejlepší. A to je chyba ten by si ani provede neobstál k nebi nemohl by tam léčitelem neřku lékařem. V no a. Teď bych jste nedovolili abych přistoupil k tomu ježíši. Napřed zapomenou říkat. Že on přišel jsem na svět jako nevědomé dítě zrovna jako omyly kdyby tomu tak nebylo tak nemůže nám být příkladem jak zatím zapomenu říkat. Protože vejdou nikoliv jim tedy se lesku do prostředka věcí ale vejdou na kraj toho prostředka a to tímto způsobem. Že totiž chvíli ten ježíš se narodil z panny marii. To se nás blízce týká dokud toto nepochopíte že se to by. Jsme se narodili z panny mary je tak všechny moje další řeči jsou zbytečné. A budete si říkat aby nebyla ta panna maria když jsem se ven a to byl jeho neboj co z mám společného všech no. Protože vy každý se zrozen partenogenesi z ky. To znamená bez pomoci muže ačkoliv každá dělal bylo která porodila pán bude přísahat o že by k mus jeho tak ona nemohla porodit. Přijď ale správná. Ale to tys tam na jednom jednu část toho principu zrození na tak nepatrnou část nejsi rození protože bych kdybych hodně mírně se choval. To bych tuto část nazval jednou tisíci mnou z toho co se tam stalo přitom na otce. A těch kdekde jsem na zády věci si syn je toho o čem budu mluvit tak. Mně nemějte za zlé že budu říkat při vašem narození byla panna má. Byla vaše nesmrtelná duše přeloženo do češtiny a bez ty by ta smrtelná duše byla ani nevznikla. By se nemá svou místo nese své duše že zla a držela výhod tak dlouho dokud nebude zastoupena nesmrtelnou duší a je žádoucí aktu vlasy dneska přivést. myšlence přivést. Je žádoucí aby za smrtelná duše ve své nevědomé nadvládě že ono samo je vládkyní. E dělá všechno za nesmrtelnou duši v ale přes za z tomu že nic nedělá bez nesmrtelné duše je. A že tedy mysl nejsme se jenom narodili z patrno geneticky ale každý z nás okamžik vzniká z nesmrtelná te to není něco si byl co se zrodilo kdyby něco vzniklo v šesti nestvořeného těšil z probíhá našem životě a bez mezer ale i v našem spánku. A i po naší smrti fyzické. Tu přitom proti tu protože byste potom od zaskočil to bych byl jsem na to jsou na tom jak tiše proto se momentálně od protože dostal moc na pokraji. Protože to neuměla letním dostal by se jenom jsem do večer dostala ani začátku. Tak prosimvás když jako tak nebudu mírně jemně mluvit tak to jsem měl k teď nebudu křičet nadto sami cokoliv dejte protože pro na odpočineme z toho. Je jimi je. Čili musím mít na mysli pořád mými že musíte mít na mysli a ji musí mít na mysli a musím přitom říkat to co kterými patří. Ale zato měl z víte chytat za slovo mu toto tam patří ale když zatím se je toho neb pro do metru ven probírám vel tak se nic nestane naopak by se stoly by to byl zpočátku proběhlo v tom co zabydlí li na prvním kraj škol. A to nechci takže jich prosím anna že jste se narodili spát to musím vysvětlit jak je toho na protože z nikoliv jenom o stvoření ale z také dnes stvoření. A s tedy ve stvoření a tak po krále že z věčného života a se ten věčný život v z naší hanbě jsem je panna maria. Nebo ježíš nebo stvořitel nebo osvětitel nebudu sval sví v se tele. Nebo bude za oko byl na tom vůbec nezáleží pojmenování samo o neléčí. Jsem z již bylo co tomu pacientu jen ale že si se to dovedl léčit nebo ne to jiná věc a teďka tady začínáme léčit v tady postupuju přesně metodou ani provedli léčitel sk. A. Kdyby tady byl karate stát tak to bude na sobě pociťovat jako rány mohutné rány do pevnosti která se jsem v sobě o prvý z aby tento nikdo nemohl. ho musím si musím při skal vozem tak toho měl řekne a to byl ten moji ideál a když to takle dopadne prosím že že si o sto přednášku se mnou při skal. Řeknu a novým po. Ale protože nejsi krát krista tak jsem to si týrání necítil a teď si budu doklad jistou taky cítíš a bude vidět kam jsem mířil. Na která centra protože člověk v sobě centra vědomosti. A jsem tam nevědomosti a ty v dualismu jsou si jsou věrohodná. Protože v dualismu musí je relativní dobro byla v ty zlo způsoby vedle sebe a. Nadto jsem to nejsou ničím absolutním úrovně jedna sedum medovou ony třebas těmi kdo prosili trojice absolutního to jest to hořel nás část. Že. Toho nestvořeného síle ke kterou mířím čili si dal tak matrice stvořenou částí cesty. Postupuju k nestvořenému proto ale kdepak protože ten proces přeměny. Mrtvého živé této stvořené a nestvořené tele ten proces probíhá v alchymické peci je v. Která jedinečná v tomto vesmíru asi a to je lidské tělo to samovolně bez našeho vědomí ale víme že to otec ale miska nebo ne ten jedno pro tam probíhala. Takže berte na vědomí že o tomto nemusejí zvědět o to pro vina bude takle ale nesmím to nic čím brzdit s. vám tady budu vůli ženou o těmto zdá oni všemi něm to znamená velice je tady který měl o tom budu mu v protože jsem netroufám na to ty se vysvětlit víc než postoji brzdy tohoto k tzv. A ono se musí opatrně při tomto způsobu myšlení ale tím mystickém teď jsem ho při místa. Ale protože když se bez před topí tak se dílo spálit když se nechá oheň živi jasnou tak dílo sv viděl jsem nemůže pokračovat se svým dílem začínat znovu a tak vám říkám stokrát tisíckrát jsem pokračoval dílem znovu protože pec bych kladla neříkám že se na tom stejně s tak. Jako já. Ale možná se na tom obdobně kojí ha se musím při za také že bych nebyl schopen. Dílo za panovat kdybych ho jednou neměl za pád aby ho máte zabaleno pro toho že ho vázat pálila nesmrtelná duše čili že jste zrození patro v jen si vždycky v k a ne tedy jenom z může na ženy a. To je dobré bez to by to nešlo bez toho dualistického způsobu rození ale byl byl to vešlo ani bez toho tím ne podle lidského mne dualistického způsobu rození co se s zrození z nesmrtelné duše nám je tomu dobře rozumět prosimvás e nikoho nám tolik práva jako tady podal do obě znal ho obě nad el se mu pán v myslím kapitalistických jo v dvojí základ. A míře e tou nesmrtelnou částí z objem a vesmíru než tím se tam smrtelného pomíjejícího začínajícího končícího be. Kdyby tomu tak nebylo a kdyby tam byl jenom ten pomíjející prvek a. Je ve na ten přechod z nepomíjejícího do pomíjejícího kdyby nebyl organicky v tom vašem životě zastoupen tak vůbec nemáte ani památku po sedmi úrovní vědomí v když se mi úrovní se sebe o novém vědomí který dej se do vás zamontovány ty ustavičně vycházejí z boha při ten manu ji z boha a proto máte sedmou úroveň vědomí v sobě zamontován mu za to jako tu první. A ty všechny mezitím chudáci primitivní jóginové ne pro ty s tady mám. Let který si myslí že se musí v pro nějak jsem teprv oživit. To by nebylo od boha že živeno soustavně tak by to marně živili zdola. Když to živý ale oni zdola nic zlého se neděje jenomže se jím. Jenom že se jím tak tak jak jenom že se jim nepodaří tyto oživit tak jak toto živí podle potřeby. Po mentální bůh zhora jsou stavy. Takže když tam se dal na dostanete a to dělat protože pán bůh hlavy život než největší jogin než největší mystik než věží zasvěcen v tomto světě že to jsou při žilo proti němu po pánu bohu se to přijde jak uznáte toho. Tak když se dostanete třebas do sedmém úrovně ta slyšíte že konaného toho úplně dokoná ale zeptáte a proč se tady takle klaním be protože my jsme stvoření a jako stvoření počneme s taky jíst a my víme z vašeho života. A my máme oprávněné oprávnění žít z vašeho života po že kdybychom se mine najedli váš život by vědomě ani neexistoval. Musí existovat vědomí v těch úrovních o zhora od sebe vodou je potud první do jako od první náhodou u jogina u nás me. A jenomže když to jde zdola nahoru ve velice pracné a čím dal pracně vyšší v ne tak ten je to vždycky nedokonale mně to ani otevřenou úplně na tak dále o tom jak ten jogin měl otevřenou muladharu. Když měl otevřenou úplně jako to udělal jsem bezvadným mladík jsem se jsem to zažil výtek že při že by se na světech tak on říkal že když jsem jogina ale trošičku moderních. napřed otevírám ne dalšího prosili druhý před když tvrdil tak dále že do byla napřed muladharu napřed chápání tohoto světa že otevírání proto možná země víte ještě deska tak by si bitvy obecného chápání je člověka nebo lidského života v rámci širším práci biologickém let za se ho ze všech možné oborech nejsem let tak oni jdou dnes ale jež potřebuju dejme tomu musí být v lékařství be. Tak tele a to se při předem si potřebuju vzpomenout na protože jsem lékařem a kdysi na ni vzpomenu přednostně že jsem lékařem u boha vzpomínka v na protože jsem lékařem jenom protože žil ve společenství všech že si potřebuju léčit ní. Že není ve mně na poznal jsem lékařem člověka si jenom do konkrétního pacienta a jsem lékařem nikoliv o kom to velký do pacienta nýbrž pro celý vesmír. To jsou do se po ztratíme to jsem jsem se taky jeho zrozeno byly doby neměla ani špetku lékařství. Ale přes jenom ježíš kristus od nás cele. Abychom se s nim obětovali jeho oběť tak si živi byla marná. Kdybychom mi v oběti nepřistupovali jako spolu oběti stoupal mění takže dříve než. Zemřel ježíš na kříži mluvím o ježíši ne o kristu o člověk synu člověka žil než by tam jsem si člověka tomuto byl povýšen činem si boží tone syn člověka bude povýšen. Tam není chyba třísku když nebude povýšen dokud nebude ten syn člověka tak nic se nestalo věty věci který si do tady zvěstuje. Takže dokud nebude povýšen syn člověka na kříži v dokud se ne ne připojí v tom povýšení jako syn člověka jako tvor byl závislý na. Vývoj této planety k a tak je to obec ve. Tak nemůže přispět ničím vývoji života nebo duchovního pokroku na celém vesmíru be. Takže když se mile drze můj petřík zeptal. No to jsem můžeš by třebas na nějak že pro ale že z toho co jsem tam vody kde život zase za je tam na jedné život dal tak prosím těmi řekla tak vypadá a proč si tam vůbec zbyl. Protože tam byl proč se tam objevil ano. Protože jsem zjistil od že jsou na takové úrovni že o tom že vám jsem ani jsme tam všichni že si hodily těmi světelnými roky s mys do mezi al procento o li za námi. Vůbec to z časový přes pády meze tajné ale žádnou roli prostor nová ani tak mít tane a že tedy jsem tam aniž to vím a oni jsou sbe. jsem říkal petříku je prozradí ze jsem tam nepotřeboval letět to se ono asi tak ě k jako by to co atomu nějaký čas. A dobře jsem když se ocitl na o prosil mezi dech z odezvy do do tu tou čarou od plzně aby si přitom fyzicky v plzni protože se nepotřebuje fyzicky i tam v těch na houpačce mezi dech módy sis kosmonaut budoucnosti ve nás je obsažena budoucnost kosmonaut by ti to nebude potřeba za z nich návodů. Tomu se někam dostal dobu užasli v rychlostí překonání bych prosí světlo ano to strašně těžkopádné překonat bych to s s s s s s s k a ty si daleko lepší petřík ku kosmonaut jsi nebo co ani vteřinu k tomu o by se z pocitu vezmi dech na po pase na veselá ku tak zvaný. A toho proč stav tady je pro tebe takže když. Ten syn nebo temnou před to mnou čest a přimělo přát v tom stavu když se mu objevila maminka babička která byla po smrti že přát vodní že ona mu těla splnit nějaké přání v e vím jakkoliv cokoliv na přát si měl přát tomu říkal ho opač ku na veselá mu v prosimvás a přes jenom na něho tu kočku neznám nebyl světy že po pase na zemi živou tak se toto se. Protože to od od plzni ne tak svoje manželka která byla po smrti několik. Nu mnou týdnů mám měsíců po dom s se mi že ta a ty znáš tu kou proč ku na veselá ku an. Tedy mluvil o kristu prosimvás o ježíši v na to mít ten zase říkal z mám a tak se drž za tu vědu ku u toho petříka ale ten neb poušti a vám neznám tu pásku kdy bylo odtělen nám bylo jen že ta onomu tam nikdy nebyla z těch končinách tak ty si teďka naším průvodcem na ten veselá. Že jsem to znali jsem se o tom věděl toho proč to by se a kde existuje tak. Okamžitě všichni při ní. To mládě je a my dva ve mně o držící zaručí v její v ve se o si na veselá ku a pro něho to bylo samozřejmé a proto o kosmonaut ta že by se ze si metu od plzně a že byl na veselá ku. Tak samozřejmě se stýkal ježíš se svým otcem a otec jedno jsme. A přes meze časové i tam nechali vůbec žádnou roli to byl kosmonaut budou jsou si ten ježíš se rozumí temně jako o ten můj petřík v chvíli samozřejmý. I toho do po ten sil dali možnosti máme v sobě všichni jak to mládě ale potřebujeme někdo vodou že z potencionální ty vyvedl dál no tomto to při to jsem byl jediný z těch sví a to stačilo k tomu aby se ocitl ten petřík tam na tom veselá ku. A takže v že o to o tom vím to si o tom vím co vám teďka budu vykládat tak to stačilo by samo si jevy proto jsem to tak to je mi jsem si do toho vzal jen nebuďte zoufali že by to jenom co se se to o jenom učíte někde se musí začít tento třicet to taky učili tím poutáni na veselá ku v k v k v fakticky v když jim to. Tam potom mohl víme mysticky jako by tam byl by dycky ano k tomu ještě to je vězení si něco musím přidat a ty vostatní možnot taky je slyšeli. jsem si toho petříka zkoušel bez sis nebo si otevřenou v chvíli celou muladharu. Máli otevřenou celou muladharu zase mluvím pro vědní a tak je schopen. Toho co zažívá ne z nezjevilo jako jsem nýbrž jako skutečnost ale protože mu bylo tři roky. Tak tu jsem jsou jsem najednou tak zažívanou rozšířenou jemný svět. Jemného těla v jen žilo o óm byl zad trojnásobném nebo dvojnásobné dosahu pán unaven tím. Manželka o prou křičela prosím oh všichni ho za ruku a od vlitého nazpátek tam to svým do plzně který ho okamžitě nazpátek domy tady zemřel v. Takže jestliže vy nezažíváte jako a to co zažívám. A bez to by se to obec mluvit tak tak kdyby to zažívají v tak umřel a oni jsou stvořené. Bytosti nebo stvořené úrovně tak a ku ku ho a. Prosimvás onomu o to za přesto bytosti kdykoli za bytosti nepovažovali za led modlit podívat lidskýma očima ale oni jsou tou úrovní voni jsou daleko více spojení s tou úrovní po že nemají ten pocit oddělenost jako my čím vyšší úroveň tím menší pocit oddělenosti se. Takže dejme tomu úroveň na úrovně andělské naž se úrovně tresty sedmi dost v zkáze za nejnižší el těch byl s to jsou přitom museli s tím pokud odtamtud k nám od nás zase nahoru let čili byl nepotřebujou nějaký čas k tomu jenom třebas pomáhali nebo nějaký překonávání prostoru takže kde je ten anděly se mi zeptá třebas tou čemu se stává takle do se chce ten. Je tady a když řeknu jsem to se do tu duch ho neřekl ale když li je tedy to říkám jenom vám a že tedy tady. Tak není na rajské úrovně doby byl jakou nebylo možné buď že tady nebo tam ne tak to nemožné obojí to bude než čím je vyšší že tím je obecně platnější. Být na této úrovni znamená být velice úzce platný a velice se poplatný díval k této úrovni a oni jsou poplatni do míry jako své poplatni mi jich protože máme vystupňování způsob pocitu oddělenosti. Vy to nemají to by ten anděl byl k ničemu a protože jsou kteří chudáci komu si po nad každým mu člověk osou žilo svěřili jsou že si za každým o člověku pomáhají tak si přesto si kolik již je není viztež mysli neboť si že jsou svěřili je způsobeno tím že v tom když za tu budeme vědec cesta na úroveň první kdo ji po k úvodu úroveň el dojem při tentýž anděl samosebou druhým. Mám. O úroveň svadhistany předěl to musel jím vždycky protože třetího úroveň elementární a se do úroveň rajskou nižší rajskou. Čili o všechno se v nás smrtelného jsme do stvořeného a ono se tomu sví speciálně vydat. Je dání je ve snu než v tomto věčném stavu ale že ve stavu jemnějším třebas v jakém žiju v že se to v transu jistou. A to oni musí může u člověka jsem se to musí dáme taky a takže potřel ve čtyři anděly tuto čtyři jsou jedem. Z je to je to nedělal aby zase by to byl měly na milo staly doz do žen tak v je v kde který mu jsou to ty si u každýho ale to jenom jeden a to dělat něco za z nepochopitelný žel ale to proto zemřela je to jen protože nás nutí v tom co škod tu voni jenom náš pocit oddělenosti v jeho jeho vole tak víme na to jednota v tom stvořeném se to stvořené jednota a taje u se spjata s jednotou. Stvořeného aby mezím byla nějaká mezera tak se do od bylo odpojit na ten svět odpadne od boha a to je možné tamto spojka musí být v čili bych říkal stvořené ale co se tvoří jednotu či do se ještě do že za řekne všechno jednota a jenom jedno ale je to ještě z po žil v tak jenom bůh aby vůbec neexistujeme o tu by byl musí lin na to bylo stačil jsem zase v a to bych prosim a když si na to neklesli. Z drzost tady příliš daleko ale jestli to takle pociťují aspoň pociťuju. Nezažívám protože by by to úplně zažíval tady před vámi tak nejsem schopen lidské řeči by začal mlčet například a říkal my v tom mlčení možná že by někdo z vás po do extaze ani jdu watts pro trvalo spojí s bohem ho ale do že bychom tady to co vy sami před ku z radoval byla odvážila si mrtvoly. Zase si nemůže dovolit či jsem to úrovně nemluvím. Ježíš kristus jednal daleko dokonaleji samosebou v než a on se s že tomu byl smrtelným člověkem to dokázala při že smrtelný člověkem a. Kdyby to byl neudělal mysleme si že nad tuto úroveň tak nám vůbec nemyslete a on přesto to dělal takle potom sebe snížení ve tak tomu byl třeba se vzal proti se jsem ještě byl prost v k zastavit na chvíli. Jsou stavbě tak tam všechno chybí jednou nebudu apelovat na vaše myšlení a to dát také dělám tak to znamená říkám zastav stezce a než řeknu a přemýšlejte co vám tam chybí v tak se aby se opravdu zastavili. Aby zastavili myšlení čím vícekrát to učiníte tím se při blížíte k nadmysli s. Se s přes supramentální žít prosit. Lidově vy byste příliš určená k ale stačí víš není se do situace ve kterém se necítím oděnou bytosti nestačí je to sebe balamucení. Protože kdyby toto bylo možné tak by se se sugescí jako to chtěj jak někteří aut tady zří jogini kteří přicházejí do dvojice ty nejlepší nepustí je zajímavý. A že nám se snažíš sugestivně nás působit ale pak to dopadá hrozně. Oni vyléčí levou rukou tisíce lidí během jedné seance a z toho by se lesa věc začne bytu chorobu znovu odejdou no neřikam že všichni které jsem třebas tím uznali že se do psalo tomu organismu něčeho jako o si byl ku proti.