Karel Makoň: 91-12B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ti si případu a to potom by za nimiž šel jeden člověk tedy by za mental. Nebyl jsem les za devět zámek aby se nepostavili proti tomu jogy nový svět ve šel anatta ten našel z sugestivní z mezi způsobem tak taky tak tak i tak šel upozorňoval že. Ježíš kristus vešel sugestivním způsobem nýbrž šel takhle protože jsi uvěřil uzdravil ses. A to oni pouhá sugesce přítomnost své víry kterou jsem jenom obnovil z po mým a na to že víš vzpomínka na to že víš. A von šel za touto z po mým kou a oživily podobě víry ano toto dokáže žádný sil vím vizte o pocházejí ale či nebo k a s. Čili děly dva totéž není to totéž když ježíš léčil nikdy se nestalo že by se někdo vrátil zase neděle jsem ani jdou co to se do za mlč bylo by byly kdežto se prostě nestalo ale tady to sestává například oni v tom nová byla třikrát na tomto se dání a vždycky byla léčena a vždycky znovu upadal téhož stavu. No k ve vyléčen dosti a na svět pomilovat ale nemohou to udělat tví. A na panně pro koho bylo na klepot pracovat kdybych tomu nejmíň přál protože duchovní zrozená žena. Tak když mně ani dovedli z ti protože na trpí oni dal. moje obor od tam o pocházel ten moji mladí kterými by se dnes tak se se jsem se tato cesta jak z že měla za to byste měl plný zuby ženou odešel od země je to teďka du ale aby v tomto libo tak musím si záhad překlad jak mám dost a si výklad vidět žilo. Takže prosim protože ten jogin na evropě působí sugestivním způsobem. A jestliže nás na u božích přestávám či a nevědomé atd jisty to bude stačit. No toto po nich zámek tat z že oni se potom vrhají na ty kteří by do takle nedělali nikdy. A přejdou si od nich aby byli k po musit metám su. Kdybychom byl jimi ostatním ve funkci med to z tu tam můžeme zanechat toho vyučování. Které není sugestivní po o tady apod lidu na vaši vzpomínku na vaší přírodní řeč aby si vzpomněli co víte. Odít pravdu měl plato most to nevěděl ale toto hleděl na beton dobře kdy jeti je vzpomínati si ano tak co se dneska dovídáte to jenom s po mým a vám to o co vzpomínku měla byste si mysleli že z této přijali od karla makoně ten jenom schopnost pokud ji to ve vás pod co z po ming on na to co dale. A s tím budu dokonale spokojen že si uvědomíte co víte to. jsem si jak tu tuto do říkat jsem vás světech ten jsem najednou věděl. Sem se to bytost. Nikdo mně to nenapověděl on mi to napovědět jednat je tak to rosy před dr. Tento život je mostem do věčnosti a svatý tomáš či k a ono to bude nemohla pravé mi jenom z budila s po mým ku u někoho buduje tu větu vzpomínku třebas stav. Jeho bytosti když ten marnotratný jsem se ocitl v kraj někde byla být dalo musejí s vepři tak tato být dala. Jeho postavení ho při mu připomněla otcovský dům a nic jiného ruku o dobře a nic se. Vjem o si neobjevil jako z po k ano co si tu najednou o něm věděl tak dokonale že se nikde udal dopad ruku zastav a že je to se kudy se tam kde. Nýbrž šel on se tam bez lásky způsobil že se nevíte ale že se tam tresty že za to že tyto tam člověk žije no a to do zkus říkat co žilo no onen je to takle v nohách tak do o to ne abych s pokračovalo v tom návodu přímé když se tedy. Narodil ježíš tak jako my jako stvořeným způsobem narozeným jako nestvořeným způsobem vstupující do stavu stvořeného a my jsme všichni někým kdo jsme nestvořený mi a vstupu ve do stavu stvořeného. Ten stav stvořeného je celý vesmír a mi do něho vstupuje školy myslíme že jsou bude pro těla a tělo dal nadáno celým vesmírem to mikrokosmos a potom vstup budeme okamžikem narození do celého vesmíru toto o prosimvás zatím vězte ale mějte to na mysli že tomu takhle je jinak by nám velice těžko další moje vývody při druhu když se narozením na svět je narodili do celého vesmíru. A narozením na z na svět stezce nezrodili z se s ti se přijali do toho zrozen stvořeného i škodu boží ano znamená věčné dech boží byl to sedmý den byl šestý den stvoření člověka i s tím ve všem boží v je tomu rozumět že takle vypadá naše zrození. Na tomto světě ano se nezrozujeme jenom tak. Že je jenom to od com v čem víme existuje když mysl zrozen ve tak že se zrozené dost veškerého vesmíru o tom nevíme ale na tom jsem za život to nevím že to se zrozujeme se metoda v jako bernou ve si s to tak je a my se ale do nás se rozvoje. Nás vniká atd mám jiskra boží a o tom také nebo se je pže to u nás funkci kterou o kam se začne zastávat a je to síla. Celou se převádí nestvořené na stvořené takže tam nezi nikde ani chvíli po narození mezera mezi nestvořeným na stvořeným od čili narození ustavičně z nestvořeného berou sílu proto je mohl by stvořeným člověkem a zrovna člověkem tes do obrovská protože ne například jsem kou nebo rostlinou nebo kamenem se tam s rozhodnou lidem genetické základny se stejně důležitá jako tudleto o kterém mluvím neslo. Žena se to s o že se tom rozum jako člověk. Abych se mohl zrodit jako člověk potřebu bohat v um do vadnou hledisko základnu která začíná mi do doby že. Končí čeho opicí jako člověkem a tak nejsem prvním člověkem na světě. Ale je pravda že jsem prvním člověkem na světě a víte jak tak budu pořád mluvit to vypadá čínsky. Jestliže nejsem prvním člověkem rasy který který vůbec existoval tak vůbec do mu to do hlavy dostat že jsem pád z ráje že jsem byl stvořen. Domu to pochopit z se to stvořené a jak to co jsem dostalo nemůže pochopit zdechnu ti kdo tříbí dechu božího to toho věčného. Přenos jsem to znovu tu k k o to tuk prostě pochopit vůbec nic tak že to nechápe za tomu zatím vězte. Protože se tento ve se mu se při od co můžete to jedině víra jeho plodu neboť kdo uvěří spasen bude kde je ale bude k. Vězte tomu co říkám o to tomu rozumí tele těchto vrcholem v protože to jsou vrcholy k ho návod těl vrcholu začínám protože promiňte protože jsem se o tělo tou vodou a ne jako vy sklo nahoru jako věřící li že je to z onoho. Jako na jsou nevěřící člověk se ušel z hor radu jak se o by věřícím člověkem vodou tak jak je to co si že moje vina protože o teče nemůže pojmout nějakou abstraktní víru že ano že prostě byl nevěřící pokaždé dítě rodu od ještě nevěřící. Než do něho soukají víru tu provádt a protože bylo naučeno a kdy zavírat pravá na určeno vrozena. To bylo zrozeno vybrat takle s paměť je lidská. A poznamenáno přejte vývoji života na či konec sil vesmíru paměť je vám. A paměť na nezrozené měl vývojové kdyby nás něco nebylo co jas v kdyby nás nebylo co jest aby do tam jenom toho co se něčím stalo příklad člověkem v tomto případ. To jsme vyřízeni pro vstup do boha když omylu odcházeli čím dal hloubi do vesmíru ani bychom se vrací nemohli aneb co soud byl tito se s ti z nás než to co oddělit vinni hříchem proti duchu svatým o to nepravdě protože by ho to dokázali něco co mýho dokáže. Tak těl je to tak že můžeme se vrátit kdykoliv z každé pozice. A že to jde o tom z přesvědčil ježíš kristus svým životem svou nápovědí s tím komentář ještě dnes budeš se mnou v ráji říkal ježíš a to je výrok který je velice diskutovat dolní protože on se vyjádřil jenom o ráji a ne o nebyly on neříkal ještě bez ve se mnou v nebi tomu nemohl slíbit. O mosty vidělo ještě dnes budeš se mnou ráj svět cesty a z toho. Vyvodili křesťani že rájem nebude co neni pravda. daleko nižší stav a odpovídáš pro úrovním z těch sedm mistr v této v s. A on nemohl tomu bylo psíkovi sice život dalo skopičiny si by nic víc než která ale to znamená dokonalý odpočinek od lotrovi kterou tady páchal ho kdybychom to vzory časoprostorového do ve klid mohu slíbit čtyřicet tisíc sled od počitku. Protože uvěřil v toho ježíše krista ano opaku tu mu tu v po po dost do kou míru v s ke ne odměnil jak se to vezme protože on se on tím zdržel. Toho doktora po dalšího duchovního pokroku v z se zela a tady pořád se s tam za vás promiňte dnes nešel. Protože zdržení časové které tam bylo není rozhodující jenom přídavek a tam zatím při na tom není zdržení kdo muss to je a no co moc pro mu to. To co není z moci čtu pro rozum udělal v tom co opusť ve do meče tak jsem to v to z toho dlouhé a tohle to jako když před rybka třeba tak k a to tak že nebudeme ho toho dost v a tak dále na a šel tomuto ho tak je prosto dodržuje te protože bych pokladem tuto místnost řekl vracím se k tomu příkrou ježíše krista. Že zatím dověděli že se narodil z panny a že jsme se narodili z panny všichni. Ačkoliv každá matka aby nám při sahala že ona nebyla padá když ho a zrodila. A to pravdu. Ale zároveň neví že podstatná část toho zrození v byla z panny neboť kdyby se bylo to omezovalo tu genetickou ča vás kdo tažen nebyla pravou porodila let tak bychom nebyli kompletní nebyl bychom také ve stvoření. O to co to se musí přestěhovala do toho člověka z toho nestvořeného do toho stvořeného a. Tak to co sedět v okamžiku narození toho že ho nestvořené ale se do nás zrozuje. Přemísťuje bych to řekl ve špatně řečeno o zrozuje se do nás tak abychom nebyli o začátku svého narození kompletní aby totiž se mohlo přihodit něco druhého. Že by se začla tady rodit z smrtelná duše uměle dospívající o člověku který mylně stáří člověka tak plynule aby nevznikla žádná mezera tam nesmí vzniknout žádná mezera. Ale se ta duše musí přecházet nebylo nově tvořené smrtelné duše. Je taje tvořena a e s aktivní šakti li tomu tak může rozum rozumně indicky není tomu rozumí daleko li než mě. Se muset přiznat tuto není v jenom je již jich napsáno ale protože to co je jsem to taky vyčetl tak o tom vím že máme šakti trpnou. Tomu se říká indicky stočená tři a pu krát hadí síla kundalini mi v na konci páteře a vedle toho máme za šakti aktívní a to je začala této jedné jediné než jak k li která a musí děravé jak staneme. Se odvinout malinkou odvinout v těch žáku kladu proč se jeho. Do stavu ve kterém by nám do dával sílu k vidění tohoto světa vnímání tohoto světa. Že kdybychom spali přes den tak z toho nemáme nic jo. A zase ten pojď se děje opačně když tu spát tak se za vine a od vynese na úrovni podvědomé čili že to je ten stav svatém smí trpné šakti za z rukou ano. Tak když se probudil takto vstoupil malinko nahoru do vědomí a když to tak jsem to klesne do podvědomí v nejsem v ani z dělal nestojí pořád říkám trpným že trpná na konci páteře v tak v tu k s tím že stačí živost lidové na by si nestačil tedy tu musíme dodati pokroky v ale že je že do dovědět a to vám bude velice prospěšné při dalším výkladu že. Ta trpná však ty není jenom relativně trpná aby nevybočilo z počít již mezi trpnosti. Tedy tep náš tak je šakti nevim o do ne by mohl ne vybočuje el své v nesprávném meze vybočení z he byl jsem v těle to je tomu rozumět. A se říkal jak. A no ale kdo se tomuto brzkou rozumím víc řešit dole protože oni si to to vy mají příliš staré ale jsou mezi nimi lidé jako třebas ten můj mladí sedmsetpadesát že který tomu rozumí takle on to říkám tu mám od něho. Zase jsem nemyslel a ale dejme tomu to vykládala k velice pro to člověk přátel velel ve svém na komentáři k těl se ten dával je z radí síle avalon na to co dělat ještě na stačím u toho. Že nemáme dva dva druhy šakti je do trpnou to jednu aktivní no prosím to stačí. na vás na to doby z to takle jednou sebrali ale ono se v životě ježíšově že mně z žít děje něco ho a životě jeho žáků že kdybyste pochopili tuto jemnost tak by vás ne překvapilo že ježíš nazývá jednou svatýho petra satanem ale druhým svým nástupce pro tu bych si na to se tajemnou z ka k této. Dosti aktivity šakti se narodil z panny ale přesto se takle narodil nebyl si vědom toho že nesmrtelnou bytost č protože mu se nám ukázat příklad podle kterého bychom se do všech detailu mohli řídit. A my se o začátku života že od čas života nevíme že jsme nesmrtelnými bytostmi ale když se díváte na dítě i na vás dospělé pokud vám nic než být pokud to nic nebolí tak se chováte jako nesmrtelné bytost jako by tento stav neměl někdy končit on bude končit. A o protože taky začal ale nemusíte zrovna vědět že jste nesmrtelným bytostní proč před naučenosti se to dovíte že jsem se mně by to se to se musíte vzpomenout. Je něco jinýho než stavba babylonské od věže co šest na učenost. Bo dát se poučit protože ose poučím to není cesta ono věže babylónské protože ten kdo vás. Potom poučuje tuto v jež zbourat a kdyby neměl z bohu on taky dobyl ale kdyby neměl zbourá o tak nemá právo takhle mluvit. Ale jsem nevěstu jsou o jeden za rosy dívám jak to moje babylon skalám věž cestou žila ono to ma nemám mít kam nějak těžkou práci jejich stavět na nohy protože jsem pořád ní. Měl takovou tendenci. Tak ta tam jen ta tak by dotek pořád něčím co je nekonečno jako se přibližoval se v nekonečnu to řekl tak potomkem tak ano kdy se nesetkal jsem zatím jak to tak víra obrázku v obraze jen konečnosti se jsem na na klamalo co musím s myš tou udělal že to se na konečnost tou ypsilon v ní. On se s mystika a ten že e m k tomu musíme věřit a tu nemůžeme vědět. Jak dovíme tak se vědomě nesmrtelní akty do pro to stalo byly že dvě přímý krise nekonečnost stýkají to plni machři. Je při kdy paralelně ve nese vejdou je rovno by ještě z tomu říká do metr lidsky nekonečno ses týkají říkají. Protože nebo on se proti hleďte do tam je ses s k ale. A např se musel setkat se moli pro nebo k setkání že to je dost tady skal rozumového nemožné či oni tady neb boží nepoužívali rozumu když toto říkaly a říkali toho v před sil. Před naši do pochodu vůbec to říkal staří řekové todleto a nad tou vejde z toho v co to s lidskou od s. To byl zasvěcenec on touto jednom tímto výrokem nám prozradil že byl zasvěcence o protože jsem se. Protože mu tak indy je úplně nedošla. On tam na kopí do on si byl o tom není pochyby jsou tu jsou do metry. Ale. Onomu tomu stačily čtyři prvky z jindy je pochopit. A nepochopil ten pád větev akaša. A to jsem nepochopil ten a pátý tak el tak jdou byl skal do med že vůbec šelem umění a vidění evropské se nedostalo úroveň indickou. Ta úroveň indická byla daleko před naší úrovní zasvěceni je z svýma v el protože znala a k tu. A v a kaše se můžete setkat bez nároku na čas a prostor vědomostmi které nejsou na úrovni ne a naši zk je třeba znovu rodit klid mysli nebo jinde zapsány. Nejsou to napsal bych tak ale my se rodíme jako ježíš do protože jsem přesto rozeznávat o tu v tom co na to odvolám nebo to rozvádí se než si to na rozvádět v přečtěte si to vých spisech že my jsme lidé třetí kategorie to znamená že jsme vědomě zrození jenom ta. Z otce a matky pozemské. Bez nejmenšího úsilí o pochopení že jsme zrození z nezrozeného. Kdybychom to chápali se zrozeného zrození tak bychom byli mi první kategorie takový byl ježíš kristus dříve než mu abraham byl jsem jsem byl jsem. Protože druhá kategorie to jenom tak do musím skla co za pro toto by se si to u vědou o jež na soudu potřel výkladu v že. Bychom to nebyla na vědomí že taky jsou vedle druhé petrově a nejtěžší vysvětlit protože dostat mezi stav vědění a to je to co zažíval třebas zachariáš manžela alžběty a by to sama ale byl si přála mít dítě a její manžel. Šel si toho na tom viděti protože ho protože doba byl za ti že ta nebylo pravděpodobné že ještě po rodím. Ale protože naž sil toho zachariáš že anděl. A říkal mu ve že se je manžel se jeho narodí svým a že bude připravovat cesty páně tak zachariáš řekl no prosim anděly v když žena řeč ale tomu nemohu věřit. Nemohl protože si myslel že musí protože oplodnit a o jeho něčem jiném tažena vládne oproti těl na ano a no tak a že tím že se tomu nevěří na tomuto oplodnění z nestvořeného tak. A on to přesto stane že ze složeno jen člověk s vytvořen pro tento svět tak to jsou lidé druhé tato je tam byl jeden člověk který tomu nevěřil to byl. A že tím alžběty a byla tam jedna která atomu nepotřeboval věřit na protože ten anděl nic způsobil to oplodnění. Víte to je něco jiného než že v tom případě mariina tuto maria musela souhlasit. Ona jsou hlas nevědomost číst tak ale když a to mary souhlasila odstoupení od své vůle. A celá cesta duchovní z uspět dom tehdy když odstoupit od své vůle a řekla nás toho to platí i od mysli. Od telat a to ruku dal jsem na okamžik třebas snad se svým ku odstoupili od své mysli od pohybové mysli abyste mohli pochopit něco navíc co vizte když se dostanete mysl pochopit vůbec nemohli a protože vizte tady jediná z tohoto prostředí těch poslouchající v která a to umí ale ne že by to říká a protože to neumí. děly jak na to jsem dělal sela to umí prosimvás do z vás dobra jako překlad pásku co bylo to jdete ten sklad tvrdíte že to je to domy za a jak to máte udělat kdybychom měli jed jak to máme dělat tímto začneme umět ženo se do vás koly na to budou ano a ještě když říkal kolegyně to co musela obou propadnout toto. Jsem taky vite by však že se oči že nám o jím jsem si k jeho otcem. Že předešla můj výklad výsledkem mého to protože se rozroste hodiny chtěl říct o to třebas neví toužila ale on si toho všiml že to udělala. No a toto není to neudělal z tohoto prosit který tady jsou proto byla například synu se ruku proto měla jsem ruku a tato moje si ta láska kterou jsem s pod jen o ono o tom neví a on ten kdyby to byl kdo to by nově vzal lil to by se dalo rozvést protože bych jsou o něho prosimvás ho. Bych nevěděl co z toho a po po tu volal to dnes se dopustit. A protože víte o tom že jsem s po se s váma nevíte dvojího ale když toto není zapotřebí ale jsem když jsem potom i po ono ale on se aby zase do živa jsem měl tu se vám peníz od toho s co on sem se zel najednou bez člověka chce že jsem jsou osou měl šaty který jsem si nebo z will ten nedbej zdálo dobyl vtékat jsem že jsem ono není to co o tom nevěděl a tedy jsem novou poradil tady v. Jsou manželi ale jak se zachránit znamená jak se narodit. Pro chápání věčného život ano tak že se musel ten peníz najít se svým poradit svým synu úkolem jsem se musel podají dnes s penízem být převozník jem a jestliže stala a to pro z vás na řiditelem se že jste si měli velikou potíž při výchově nebo říkat jako ve než že to v trošičku za kód silo. To je pro že toť těžko stavitel zná s to neni mi dal ale ta voda nýbrž že skal stravy ten dost nad protože to pořád přijímala že to není to není akty jiný že při od pera chci tak o na to dál bylo a to dávej nýbrž způsob jejího života po určitou dobu v takže jsem not pojem kou nelámal ku na tom protože jsem byl. Přitom. A tak jsem vodil neslevil přitom když ona se rodila těžce se zrodila v dokud vyšším způsobem než třebas z toho živo linka. Do toho stavu ducha a on se proto ještě do prostou ducha rodí a to je to. Celá moje ve stádiu rození jsem to je hrůza. vám dvě se byl nestal v jednom dostavil zrozené jem proto tady u rybníka a druhou mám ve stádu teplo se rodící od chudinka tudleto jas sto šel obě při od do bytu k dceři. Že jsem tam přišel poprvé setkal zval o rukou a jsem na do ji do budou tu ale do a to jsem si na to že jsou. A kam on proto se mně zdálo napřed držel se mámy lisu ale jak jsem na tam tu ruku proseb půst do mámy li se tu je na šlakem daniela návod tou si je jsem tady nejenom od jsem jsem to let by dědečkem. A tobě tak to o jinak než slovy málo třeba volen na někom několika by to o do viny tak takle nebo nebude protože nejsem otcem mu to li se nedal chudá manžel z vás nedal se rozvést o někdy mon trpět listu by to aby jim ale na roz o to nestačí. Že to je to někdo dokážeš jsem něco měl lekla jeho z von se tu se o to bylo velice nekladli že tady nešlo o bič v protože neušel člověka kde zrození vědomí o nesmrtelnosti sv. Tak to se ještě pořád proti ní. pořád teprve pro od jen do své rozum za duše s o dávno nevěřím jsem tu víru ztratil někdy. Před miliardy let jsem nemohl s touto věrou stačit takže na ježíše krista nevěřím o něm víme a prosimvás to je víc než kdybych jenom věřil. On to nepotřebujou mu stačím jemu stačí být jóginem to nebo se věřit na ježíše krista. Co prosím zastavte. Se mu dal ale ten satan samo zřejmě že věčnou bytostí. Tom že se mi ji ale v ale o jsi mi že to omyl je v tom protože že si myslí že to ale tam chyba oni stvořenou bytostí a proto neni věčný ale on si stěžovali jednou o. Pak nějaké do patřením jak tomu přijdu že musim pořád ta tak by vědou do pekla a když bych to rád nedělal protože vím že to je nesprávné jsem říkal podívej se od ku to je správné jen tak ho to vyčítat ky protože to je tvoje povolání tuhleti lidé jako třebas ní. jsem se setkal tuto případě zlu citem. Jako tento rusi své musím taky to bylo protože u vás bude pro udělá moc spojování chorobě o co pro zahyne ale víte že to co udělal jsem se skalou si tele v tak vám to všechno jasné. Ale ten anděl který anděl nikoliv padlí anděl který za úkol jako stvořená aby dost vítat člověka aby se z toho z své nevědomosti nebo částečného o si o o tom na tom světě zase se otevřenosti muladhary a aby se dál nedostal protože musí by bát na to aby on tu úroveň propracoval a teprve v určité míře propracoval dosti může jít dál. Znamená máli se ze semene narodit rostlina vzniknout prostě na tak ona se musí tvrdým způsobem pro škrabal z ty slupky toho dělal toho dělal bral semenem mého a ještě se musí pro škrabal v s. Z půdy která kde je naprosté na a musí se uděl přitom zůstat. A to tedy plný roce práce ten si ser aby todleto hlídal. To je vše jen jarním jak bych to všech protože všechny ty bludy krista na hromadilo v jedné větě mohu vyžehlit a to zase nepude ještě tak taky bod co nevíte lil. Víra na že družku pobídky a v tom smyslu je věděním na neboť řídit jest povinna při svých ale jenom v tom smyslu jak to říkal plato v jiném smyslu ne svět totální rozbil mezi vírou pro vědění kdežto pravé vědění není jenom vzpomínat jak na to šel panno. Na tom protože jsem byl z toho celkového poznání jenom malinkou čát zachytil nebyl podařil vím žákem jsou klatov nebyl. Nebyl dokonalým duch čím o to o těžké kdokoli muž či někoho do byl tak kdokoli jako sokrates. A takže on vel ve řekl on zapomněl říct nebo nevěděl že to si sebou se o tom že to existuje že jistě také jiné vědění. Terén nevzniká vás po mým kou které prostě jest čili jsou dva druhy vědění ne kdežto víra tam vzniká co není víra která jest. Si potom protože by k omylu považovalo tu virus která je z za něco vzala řek bych ta schopnost trvalou schopnost této živé hmoty. Sis povedou v od tak opic pojem možná jinak ale nemá na to právo by to takle kombinoval vyvázl když nemá co tak o rozlišovat mezi vírou a mezi viděním pořádal ano a takže když na vás a ve lidu jenom na vaši víru říkam v jenom to není opovrhování vám ale vaše východisko v když začlo vých misku mluví na vás z vašeho východiska meze svého v že to dělá o plnou velkou potíž. jsem nikdy ani chvilinku dostával východisko víry. No tu tedy jde špatný potom tvá mluvit vší viz dáváte jenom východisko viděli teď těžké ale co je pro těžké pro boha je lehké takže když zastavím svoji mysl a ona alenka že na to dovedu ale tato když. A taky poznáš se mysl zastaví zastavil a v tom případě vám víš rodina před co budu říkat asi jim že neusne přitom povaze venku podle vytoužil protože to pořádku do povalen je jako tu kap ó jak tomu říká nade nese ve bych nebo mozkové snu. No a on to říkal velice který že jsem ještě se k tomu temná krédo od svodu el věřím protože to nesmyslné tato co o něco co. A kdyby to bylo smyslech že by to bylo rozumné tak by to nebyla víra že víra je nerozumná záležitost proto například tento nevěří. A přejí stane atd si jista protože nevěřit taky možný u svým způsobem a to o mystické nebo ne am tak o mystické ho nevěříme an tak ku mysticky nejsem proti věřícímu postaven jestliže takováto víra. Ne am tak úkon mystická umět existuje tak nestojí proti vám věřící jím nýbrž vám věřícím pomáhá a vám chci pomoci ze stanoviska člověka který nezačal nikdy věřit po že ten se přímočaře jejich nedostal k poznání vědění. Že na to opačným způsobem ne přes víru a to je dobrý východisko no ale není to moje či se musím pořád č případ. Abych zastával vaše východiska abych si na to nepoznám rovnou abych si uvědomoval co vypotřebuje napřed vědět abyste mohli přijmout to co nás při ostrovy dění povídal že nepovídavé jako pán bůh ale nadto z opačnou východisky jenom z východisko moje je u boha. vědomě pochází od boha. A teprve od kdy od sedmnáctého musí dovětku v při že jsem to nevěděl. A to co nevěděl jsem taky nevěřil na co takový primitiv přes to nevím to o nevěřím. se musím přesvědčit atomy stojím někdy strašně moc peněz v tom smyslu těžkostí protožes když se nepřesvědčím nevěřit a jsem tomáš sobec v pravém slova smysl ale pak když konečně se přesvědčím tak jsem schopen modlitby o kterém mně neska alenka řekla žeň schopna není ani její schopna a tam modlitba. Smí pán mu li jak by tudleto nevím kdo jiný by toto alenka řekla tak mysli zastavila samovolně mysl když se zastaví nad tou velikostí boží že ony němým pádem tak ho za v razí v zádech dostaví se mu mysl. A to za mrazení zádech je způsobilo si myslel že se obrátil pro opravit. Mystos do na horu kde zhora dolů a potom o razí v těch zádech od toho v razí ještě zádech el protože normálně s tato ale z toho o tak jedem razí ale že zhora dolu tak umrtvuje tu nevědomost a taky mysl noho když jako mít to dělám potřebuju to udělat aby jakou jsem něco řekl slovy norm. Valně nemohl říct tak do opravdu ne nestranně jsem bral svým proto nestranně ho při tam z úrovně dech této beru a to není nejvyšší úroveň jsem ho vší tak jsou páter pro toho pak to všechno možný a tam vede jako jsem to v razil kde to výjimek. Z původního centra tam jsem jedovatý li kastu zen no tak. Vy se ještě za li. Tak zkrátka vím atomu se zase prozradit že jsem věčná bytost ale ani vás to ne k ruší tak jsem dověděl teprve co z nás dělat jsem to nevěděl za z iniciativy nýbrž že to na pro tuto tak si začli nebo na při provádět lékaři ne. A to potom bylo zvěstoval reakce. Pak nastoupili v mém životě události o kterých teď nechám vyprávět pána ježíše. A ty události znění takle to byla jak se kterou způsoby uměle krásy svou pána ježíše na to stačilo bohem narození na světě z panny marie a tyto události byly tak tyto neměl místo a protože ježíš pro porod z proto narození na tomto svět tak lidské obydlí. Nevěděla neboť on měl tím protože neměl to lidského být ukázat žes dítě lidské zde nemá domov. A se o tom vyjádřil takle by člověka nemá kam by hlavy sklonil on tu nemá domov a proto byl u vlak ve stávají když o tady a že o tady a jenom tohle tom ví. Tak doprovází řeči a narodil se zvířecky po a on se na to co narodí zvíře dost také narodili z že vždycky. Ale protože aby dokázal se rodil že si tak musel narodil ve stáji rozumíte tomu teď dokonale. Tam je pod z počítáno se vším. Do všech podrobnost když synem v z který z kristovy než sama jedno z toho řeknu jo protože to by si to prodloužil straší bych se ztratil někde na poli v z že se do toho po věčna se ti vně cesty. Tak jsem se že na ty věci chápu z poradu zdola nahoru a kompletně. Či kdybyste zaskočil byla chtěli najednou je něco z konce tak to taky vim ale potřebou tento pochod swami provádět zdola nahoru. protože že jste věřící tak to praně z onoho a ježíš kristus protože mluvil k věřícím no tak. E nebo budou si měřic jim při do si se na víru el tak musel nadto jisto onoho možno ukazována horu musel trpět na při žila a tak dále z s z s jsou si z doby nemusel dělat býval kdyby jako nechtěl nebo neměl touhu k sobě mez všechny a když někdo bez v absolutně nevěří si ale tam ta on mysticky nevěří znamená k staví sis se proti víře. Jsi měl bez tyhle ti. I ty který se proti víře nevyjde nestaví ale nevěří i ty kteří věří a fakticky nevěří či a ne a ty kteří věří a fakticky věří. Tak těmto ještě kategorii on musel mluvit co časně. A nesli tolika věřím mluvím prost li za tento svět to óm byl o tom jenom od ku souhrnně říkal ale vám je dáno abyste věděli co ostatní protože u věřit ano. Ale neříkalo svého tomu jít o nově dáno ale když se člověk dívám na ty jeho výklady které konal na rozdíl od toho co říkal těm nevěřícím nebo nebo se učící víře když se na podíval či z bys to protože to zapsané domnělých říkat to bylo to byl ku mu ji výklad který se v ježíš kristus ubohý za by se za něj styděl a je to nesprávný pohled protože ho v. Děl kolik smí když st kdežto to neumím rozlišovat to nebyla nedokonalost ježíšova ale to bylo prostě který když chce. To byla nová víra a to se ukázalo okamžiku kdy on šel na tu smrt pro z pro krise jaká to byla víra. Ono o jim stačilo k celé se do toho obsahu víry jenom toho že chtěli být spaseni a že věřili že skrze pro ježíše kristovou viz spasení kriste když potupně umíral tak bylo po spáse.