Karel Makoň: 91-13A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jak to že najednou pověděli a oni věděli tímto způsobem že mluvili aramejsky v ne ne a že mluvili třebas hebrejsky. Kdo namáhaly se mluviti ve všech věřících a oni byli vyslyšeni ve vše je sis již těch kteří tam poslouchali ta přeměna oni měli tu moc tu přeměnu pro bez v jiném poslouchající člověku. O sobě nemuseli žádnou přeměnu provádět. jsem se přesvědčil že znalost jazyka. Cizího než mého kterou někdo bože z za svůj jazyk. Je obsažena v me mi jazyku který jiný než v tom který ti uvěří že mluví z je v tom obsažena a po někdy dokonce jemným způsobem let takže když jsem třebas mluvil těm dvěma starým lidem ve v ve byla horké ze před sil. Tím obrazem darovat z dovím k tak jak rama stejná ale na hlavě hada a tak a tak se mi říkal. Ukazuje se nadto obrazu že na se nesmrtelná duše je jediná je schopna přemoci naše vášně a ani ježíš by to byl dokázal nese se z celé duše který musel v sobě mít. A měli v sobě pomocí panny moje která žila vedle něho taky měl v sobě to je také mu v to se musí kterém rozdělit při vyprávění abys to zvykla událost že že bychom pochopili stav. A to jsi málo dal dohromady a říkal o panna maria tomu pomáhal to je pravda ale od od z jeho nitra. Když doma. No a toto on tomu nemůže dojít protože tam není napsáno to je událost. Ten stav no prosto to prosimvás mi v trpěli se mu tomu nemůžete rozumět dát do těchto končin se pokud možno nebudu sbírat a tak oni se stali vědomými tím že své vědomí pronášené třebas hebrejsky. Převedly do vědomí posluchačů kteří by byl různých národností. Nepotřebuje se učit těmi jazyků nýbrž. Prostě mluvili smysly měřítkem a ti národové mnozí poslouchali ve svém měřítku v i dělal. To je znalost přírodní řeči a co prosim a je nejenom toho ale ti apoštolové někdy toto nedokázali na při že svatý pavel který nebude přitom seslání ducha svatého a protože měl oční k a to jsi cesta v povíme a on se musel na tu o čit volně nerozuměla a oni mu rozuměli a. Tak ta všechno stát v řece přes kdy řeči pavlovi že když byla v jsou tím druhým překladem když ten by si k na a ten vázne ne na mnoha místech například žena ve z chromá že vnímám dočet nebo musí být muži poddán na to je druhý překlad z ku a to by bylo třeba dodat v jakém smyslu. Musí podána muži v tom smyslu že ho u jim být převaha trpného poznáním. Jestliže nebude muži poddána svou trpností tak nebylo schopen aktivně věci poznávat. To například dejme tomu dělalo strašným potíže lidem co si tedy co třeba žena sví nebo dal není že nemají pater druhého pohlaví. A oni to musí udál si provádět těžkopádně sami samo od rodiny přehání věd. Takže pokuste se například u tak dostaneme který byl také dělá aby on neb přeháněl to obdarovával druhých. Aby on si nežádal od nich nic on považuje co se správný způsob. Že dělat nezištně něco a no ale přitom se může řeky u ta had vůbec z něho se o to taky činností. A o je na pokraji toho si velice jsem s to a tím bude stačit tímto bude těžko pak již. Tak to neřikam že tón před to se nedá tak nedá se to dělat ale jsem to také nemoh pochopit jako on a tak prostě připomněli že. Jsem prošel dělo za zelená si třicetdevět do koncem světa a stvořením začátkem světa z s začátek znovuzrození k pro vnitřní záležitost jenom protože jsem všechno slíbil co si ode chtěly v tom okamžiku že to udělal jsem všechno co jsem si byl udělal toto co se nebože. To jsem si se slíbil ale neprovedl říkal ještě o to že jsem byl že si tu uděl sil z doby rosy rod si že ano. A no ale když bylo po walt své. Nebylo výmluv tak jsem věděl že buď s plně i ten zbytek a to je maličkost když člověk nepotřebovali ženu to při co potřebovalo postrádal potom když jsem tolik žid byl li život tu mýtu o život tomu z vody jsi byl že mi nepotřeboval toho proměn nebylo jenom kompromituje si že jsem si vzal ženu ale bylo to pro mě. Osobně velkou degradací že se bez partnera neobejdu. Bez partnera druhého pohlaví vší. Strašně kom pro lidský z pro pro vnitřně kde kde radující not tak jsem z toho jsem váhal. A nebo jsem váhal. Tak dlouho jsem připravil svou manželku do těžkostí který by byla neměl a to ještě do vybrat měl tu dobu v jsem váhal. jsem váhal od roku v při se devět do rub klice pět to je hnedle jež v pět let. O tom byl vystopovat bylo to to tón co to je celých pět se to po o na tak toho co na by byla ale to byla takovým jsou okem že tedy jsem měl co děl abych toho. Myslí zabrání že by to lidi věděl bys to nedělají rodiči ani děti to dnes je vidět že se v boji o život ustavičně přimět které tóny jak nepřijel že ze školy na to o těžko přerušit když visi proces se neboť že taky stalo jednou za vašeho pobytu naší škole peněz že se nebránil spáchal sebevraždu v to co samo svou nepřála aby z vás co se rodu my jsem nevěděli jste totiž že jsem tedy nebyl pochopitelně ale to pro mě. Telefonoval to jsem způsobil pět lety váháním jsou spojte si který nemůžete chápat a protože to bylo jenom něco povrchový o tak to je z obrat toho od si si to s nic na ze nese minut ho ti to bylo ku byl normální jako před svým takže on se bavit jinak ulice před tím to jednou šla ze se vám těm dobou v ti ano přestoupil jsem si toho anežkou kde paty z to byla asi tajně sledoval jsem se sice byl za. Vraždit potom co ten vzestup dávání spáchal mi dosud tu o si z není spáchat v či ona vyšla z vody na co je v po zu do říkal on se museli z nedělo o vůbec nepociťuji žádnou úlevou nebo z roku job proměnit v z s on se měla měla ten ono tak v pozvat byl běhal s těma rukama po mei hlavě především na tak dále že prošel je to něco dělal a v ní. Prosim těle a ne do řekla mi větru. Mezi nějaký spánek ne ten ne temně malý ještě větší na to kou toho se proto větší vánek našlo nabudu k ti. Nebát se. Jesi protože klade sto byla nabudu k k a jak je to možný jsem neodvažuje ani na na vůli sví. A jsem se neodvážil nebo si si či jako jsem pro dneska o to dělal větle v bez jeho to vědy věděti oni na při do tady tělesně dověděl jsem se jsem do sebe poklad založil a nesměl jsem zanechat působil na místo odkud se se si to co to anna z rybáři v to všechno řekl a ne napařovat. S tak prosimvás berte na velmi že jsem vinen ve všem jenom v sám a kdybych jako si tuto vinu chtěl zapřít když chtěl zapři kte že jsem vinen touto válkou která tady se to poklad. Ti ne tak s nebo jedna z vás v něm posila. Tuto k jeho abych s že moudrosti vysvětlil tyto verše. Je to z jeho moudrosti kapitola přes vás a abys to šli ve svými dáváním. Verš dvacátých do watts sví druhých asi. Svůj lid si naopak nasytil pokrmem andělů aniž se museli namáhat. Poskytoval svým hotových své z nebe. Přinášející plné uspokojení aby jeho vůli si v každé odkud jsi. To co svým darovat ukázalo bují láskyplný vztah k trpím dětem splňoval přání toho k toto příval a mně mělo se podle jeho libosti. Po kr tom podobný z běhu ale tu o do ohně a nerost dál. Aby poznali že plody nepřátel. Ničil oheň stanou sví v krok pobití ve hrající byla asiat z tříd v oheň však zapomněl na vlastní sílu aby se spravedlivý mohli nasytit neboť z tvoření kdo poddané je v tobě svému tvůrci vstupy des sílu aby trestal te se tady je to na se týká. Protože to stačí ne jo do bože dal tak a potom ta věc je tady k tomhletom. Je tvoji k svoji lid si naopak nasytil pokrmem andělů aniž se museli namáhat pocitová svým hotových sklem z nebe. O to co tady to nesnažíme po celou tu dobu a to se do vás tělo aby se na to přišla že se vám tady toto pokrmu dokud dostává takže takový pokrok z každé kazatel mi zazlívat. Že ten kazatel se pracně namáhá aby vyjádřil co se to poddat. Těm posluchačů aby se nasytili duchovně nad tak nepoužívat tohoto k andělského choroba a ten se dostavuje samovolně jem. A vy poznáte kazatele mne po protože hezky mluvím ale se nemusí namáhat za mluví s tohoto chlebu andělského nebo co svého rozumu kdyby mluvil jsou rozumu tak mu to dělám námahu a jestliže nemluvím se rozumu nýbrž do samovolně mu to ve z samo od sebe co je pravý z toho co se oblasti andělského chleba tak pak to aby pro ty posluchač že ten význam že. Že. Pokrmem této pokrmem podobným z jeho ale dům ale přes tak a odolává ohni an do dostává. A je to je prostě něco co bůh daruje člověku aby se ukázalo jak si byl hosta. K jeho dětem no ale tak že byl by rád. Bože talent byl tou o abyste si uvědomili že jestliže mně to jde samo že v tom samí objevy tak co v tak to samo nejde. A ty objevy nejsou moje on dokonce přitom nepotřebuju být tak čím jsem ne přitom přiměl tohleto ale protože jsem přitom jenom tím způsobem že tomu očím. Ale mám se toho žit tak vůbec né. Protože to po je to stvořeno všecko ono je to všechno obsaženo v tom andělském kroku v této jenom andělských chléb. Prosimvás není to nic víc. Znamená je to jenom síla boží je to pro je síly boží a ne moje můj projev v tak např je dejme tomu když se setkala panna maria as andělem kam by tělem tak to nebyl bůh to byla přívlastek. To byl přívlastek boží. Který z stačil na toho aby zvěstoval že se z narodí dítě. A způsobil že o na počala. A že tato si do boží nýbrž v každém početí obsažena. A aby její plod byl dítětem božím a kdykoliv lidským. Ono se to tam matka může nadto může si částečně napravit že toto nedělala při porodu a že se proto že toto nevěděl že by to mohla udělat jako moje matka to třebas byla donucena. Dokončit to do panna maria udělala ještě před oplodněním duchem svatým. Ale že totiž ona e když se měli za operaci li o u. Při které si myslela že umu jsou tak do lékaři zříkali paní o to umře totiž že tak jako tak za dva se při za dva za tři hodiny v v. Takže jsem přišel naposled moment. od relace tak si dávného jsi bylo proto o nata o tom nezáleží ale když se to podle že které z atakdále do pro k o že jsme li ho pro dítě zabili ne při operaci. Oni nechtěli si na sobě nechat tomu a s h. Ona řekla nechte svým dětem sebe potěšit snaž do chrámu svatýho martina a tam obětovala bohu bez. Naděje že budu vrácen tak ta naděje tam nebyla a bez procesem rostou šel definitivně. Ale z vírou že odevzdával do s pravou rukou božích. Je při ruce jsou jistější jež ruce lékařů. Tak říkala asi do ve lépe než aby dítě zemřelo rukou polekal buduje vyšší zemřel v rukou božích dnem a takle s míře na s tím že jsem jsou mu přišla o k tomu prvnímu pro tu operaci za vědomí. Stačí to takže ona napravila dám matka to co. Panna maria udělat před narozením ježíšovým a co tato rama jeho udělala ona se vzdala své vůle a za vypadal takle matkou proč by se chtěl být matkou ale musel bych řádně potvrzeno mužem. Jako tu nejde aby neviděl vědy. Boženu svobodná matka byla vyděděna z nás ženou otrokyní z to si nepřál toho překonat tak vůle vůli nebýt otrok by měl být pro platnou ženou co to bylo velice veliká od bo od odpovědnost na veliká by k to příkaz a věz že ona se takle o řekla své vlastní vůle tak se od řekla sebe celé. Jako izraelské ženy cele za leskem věd jsem svého zrození takže ona začla vlasy jsou zrozením. Ona začlo masy s koncem světa za lesk jeho osobě atakdále rozumíte v tom. To mám třebas nedochází jsem takle daleko šlo. A to moje matka pro na podrobila nevěděl do po do bude samosebou ale jako ji pořádně do od ne ne a mohla při dvojí jen ka. A byla vyvodit přišel by toto byla neudělala. Na lekla sedě byl vím že to dítě před smrti toto všechno mi stane sem se to nemá trámy to v co se za to tady odsud a terénem vzadu děláno to řídilo mužů ukázat to nedověděl. Hle takže to nebyla maličkost bratra k o maličko z ale tedy toho co z nebyla v ve a tak tam matka prostě protože byla věřící a protože byla světic sví protože se obětoval dokonale zase dítě tak se obětoval dokonale tím že odevzdala bohu a to panna maria mělo pro při od boha. A než to těla opravit tak odevzdala rozumíte je to totéž hnedle od s. No takže oběť z našeho hlediska je totéž jako mar ji no svolení rozumíte z naší straně je to oběť ze strany panny maje je to svolení. A na našem naší cestě ustavičně oběť stojí vedle svolení. Kdybychom neschvaloval je na duchovní cestě ke stále novým obětem tak bych to o cestě nemohli pokračovat jak stojí psáno v tom kam svým. Jsi si křesťan přestavuje že poměr k bohu je možný vůbec bez oběti tato s to je omyl to není možný a on ten poměl temném matky se osvědčil v tom že byla schopna obětovat. A dokonale obětovat ono se mi řekla on tam nesla věděla že se novým naposled. Věděl jak to dělat to víte jsem to ještě dodneška že ano a proto vnitřně věděla. A ono se to pro stal se stal je ten božím dal se od bych děl nebo jak se zabral nevěřil jsem nemohl bez mění z udělat na přesto o bylo podobě při k zákazů tamto dělej tamto dělej tamto dělej. A potom to přes toto oblasti příkazu ježíš kristus nezačal přikazovat lidem tuto rod třicet let. Doby ne přikazoval nikomu ani své matce ani se rodiny co ho zbavili z toho kostela ale svět je k nim do rodiny tak prostě šel ve přikazovali jak temně tady musím být v co pak nevíte že musím být v tom co je mého otce ale jenom jim vyčetl ale odešel co tento vyčetl odešel panně marie při prý za dnes let co pak neví že nenastala moje doba a. Co jeti do toho ženo oni na zváni matkou a přesto šel na udělal rozmnožil nebo změnil tu budu nevidí. A aby dokázal jak na cestě pokračuje protože napřed jsou tam různé dary. Abych tomu říkal lidově ma zráním medu oko ku klid když se potom z nich něco hořký ho petr a hodil o jo o této oběť ano. Tak myslím že do vysvětlil dnem v pekle v v v ve že koho si který jsem tady vysvětlil a nor se v betlémě a proč taky víte. Protože mělo ukázat víte tom tak musel trpět začátku neukázal že že tady člověk nemá místo a protože ten nemá bydliště. A motto kdy ale jenom co by zvíře je on nejenom o by zvíře v je taky věčně být je člověkem to ještě indové nepochopili. Oni nemůžou pochopit jak protože ježíš kristus vynechávat zvíře. Že on je stejně hodnotné jako člověk prosim po určité stránce je stejně hodnotné ale po že stránce není to jim nedošlo dosud v. Ono totiž že ježíš suso nemohl věnovat zvířeti stejně jako člověku jedl maso podobně že šlo tuš při nemůžu smyly z ani rod oni kteří že ano ale nemohl o toto takle dělat on protože byl univerzální bytost která věděl že jedině výkon živé druhý chceme nebo neseme když nechceme to dobry že pro lepší než když to někdo dělal bez poslyš ale se to platným není to ten zákon ještě pořád. Nad tím dualismem tím se ve věta sil jsem ve dotkneme toho neduálního řádu ve pořád vrahy jenomže to nevíme protože se liším od ve je za by tím způsobem že vím že jsem vrah a on neviděl jsem ani dělá všechno ale je vší než v tom smyslu v protože všechno ale byl co největší největší míře je aby nebyl m prostě vrahem. Že se přitom ba od ti toho o mně to nevadí když to od jemu tat na tom za let. No a tak to se odbyl tuhletu věc a chtěl jsem být dál. Když ten ježíš nemá ukázal že tady člověk nemá my s to při když do rodil nějaké z tě. Tak jenom proto aby bylo vidět že se dali jako zvíře je také jako zvíře. To musíme vidět a musí nadto dbát na protože jestliže například dejme tomu tam byli v ní. Podle podání v stáji přítomny vězí dvě zvířata a ty vých stali na toho ježíše a protože byl chladu chladno. Tak je to ida a pingala. Která způsobuje normální dýchání dnes tu mnou v tom co vůbec neví říkal když jsem když jsem převedl ve nebo kdyby umět převeden dech do z tomu mi v čase nepotřeboval dýchat a nebylo v tom žádný nebyla v tom žádná těžkost samosebou když to nebyla těžkost se ke náš koho tak v tom nebylo ani myšlením tat tak si z toho nic nedělejte že to nejde natrvalo a a kdyby toho mohu silou bylo nešlo. Ale že si pánbůh takle prudce pozval tak jemu došlo ale měl ne. Ani komu se to nepude no tak on se narodil v aby neopovrhoval zvířetem. Aby věděl že také zvíře a pokud tedy domov tak se chová jako zvíře a když jako zvíře tak na něj dopadá jak řím by řekli indové zvířecí karma oko za oko tu co tuk a bez nich kuje to když ty byl to vraždit obé od třebas nedopouští se hříchu. Protože stykem jsou přirozeností ano tří na počkám ten tygrem. Nýbrž jsme přitom člověkem a my s pro že jsem se ono se přijdeme to vede dal si dobře cítí že se do že jemné toho všechna čest a dokonale je to cítí než ten do že léto maso s odpuštěním protože se chová jako zvíře jenomže zvíře se choval beztrestně jsou důvodu že stavy no tak. Aby třebas při určitém druhu zvířat muselo se živit masem s o jenom o složila si taky šelmy napřed kočkou kde jsou dva z ona si to nejsou ušel z rasy jak je býk mi třebas tak to jsem ti špatný na mně to nedělá dobře li co stech. Ale protože člověk je vše zrak jsem bohužel že stoličku je nemám. A novou mohli málo a do jakou protože on stoly či tak jsem vyložena jsem jakože mám tady víte co tak i všechny tak jsem maso zrádcem. Tak lékařsky víme že svou zvířecí přirozenosti jsem vše rád jsem jsem přírodou ušel jako všech rámec. No a protože jako řešim ho. Protože může jsem tím jsem přírodou tak pokusem závisí na přírodě pak klidněji všecko a. Ale když se si vymanit z zvířecí karmy a přirozenosti tak musím přestal jíst maso a to jsem dělal celá ale ta sem cestou vymanil procento přestal dělat a proč jsem se z toho vymanil. Protože jsem musel přistoupit k tomu že jsem bože nima budu mít děti a nechtěl jsem z níž dělat lidí kteří byli závislí jenom na to je na s ke stravě protože jsem věděl že to by za dalo ve velikou čili tak aby to bylo tak všestranně fundovaného jako všestranná strava ke které učen přirozeně člověk. Že vše že pravé z ne tak na málo kdy tu trpělivost aby do sebe načerpal tolik například by kovy kolik potřebuje a dokonce ven v takovým smyslu jak je potřebuje neboť není byl kovy jako byl kovy nám. A tak tele. Sem říkal když se ožení když tak čeká jíst maso. A ten den co jsem měl svatbu panna a oba měli u stroj žil s manželkou jsem měl sví školu ku při myslím nepravém měl na on maso mám to souviselo s tím jsem se oženil. A o ku stal to při brouku tato mi dale v bez masy no v pořádku nejlepším co se potřebu taky smysly se stáňou a to co budu se mu z tu o mu tam ne ani na dávat protože do potřebuju no to taky potřebuje potom o to o co budu víc než ono ale to nebudu prozrazovat počato potřebuju viz než on. Protože mluvy mi kdy řečí protože jsi žil bez pohled nám on si myslím že potřebná pro vodu a no tak to nic z toho se narodil tam kde neměl domov atd takle si to definuji který jednou by toto třista onou do jedné myšlenky ano. Čili v bez domu či je přikázal terezie ve by nám sví z praví o domova nebo z dole mudr je říkají křesťani když se modlíme vzalo sklo no to si tuto konec ještě tak to jsem dál když se narodil tak první kdo o tom věděl že se narodil spasitel byli. Pastýři. Neboť slyšeli andělský zpěv prosimvás zpět slyšeli tam drž dospěl v. To znamená oni si včely provozu a o jestliže li obyčejnému. Co bych nepil zření spěje povídání plzeňské zpěvy ne li ale ne plzeňské nespěje projít od to je pravda proč jeho po svým mno. Ale tak oni prostě to neslyšeli ani pro zen misky oni to slyšeli prostě z pije a oni slyšeli třebas chovala na výsostech bohu a. A pokoj lidem dobré vůle že že oni slyšeli smysl a to mojžíše jenom zpět vně. Oni to nechápali v zpět není třeba chápat to slyším dělám by to do protože si to zpívá nejen ve hezky řečeno a tak to slyšeli zpívat ty anděli jaký smysl je narození toho ježíše v betlémě že člověk se rodí každý z nás se rodí v betlémě každý zná se jim ve stávají které říkáme lidské tělo. A jako takoví nejsme doma pravdy nýbrž jsme jenom ve stále a vydržíme bohužel lu od do smrti jste stáleji žitého nic z váš domov ho v z zažil těžko co si budou učíme na to říkáme si to nehezky pro jsem do toho investoval by z tohoto musí odejít v tím co jsem toho tolik naučilo teď to musím všeho ono je to nic k ničemu to li to bylo to. To je špatně postavená lítost v no a proč to by z ona ti prostí pastýři. Protože pás by o chce by ji z kom betléma a na volal polí blízko betlema kdo ho pase ve své od své nedaleko od nepravého domova kde se zrodil praví spasitel v každém z nás ten když se nevzdálil moc ten s vyšší andělský hlas andělský zpěv a z nás mysl svého života a ten. Spočívá v tom že to být u z tak bohu chval na výsostech bohu. A to by vnitřním pokoji když pro dobrou vůli. Čili teďka z tohoto výroku bych chápete proč otčenáš toto pořadí neomylné pořadí. Otčenáši sil by si o vám to bylo slyšet posvěť semeno je protože ona před po si sejme na né. Ten ty anděl jenom říkají dokumentu že bez toho posvěcení me na bože on to tam zrod viděl jenom on dělo protože nikdo ji nebyl toho schopen ani do byl schopen to slyšel z od taky hodně to by ti prostí lidé protože by blízko. Viz stáli tak. Je tam vystižen no co s tím ježíšem bude dít že on sám bude mít obrovskou úctu k tomu otci a proto mu přinesly kadidlo při něm a z mi symbolu s ty. Že bez město symbolu ústy by byl sám vůbec tam ani nenašel to znovu do vědomí o království božím v sobě. On potřebě kudy nám to o co o znovu najít. Protože byl spasitelem tak tomu toho nalezením dostalo brzo taženo musel jim podpořit třebas tři králové tomu svému do nad k tomu prostředky jako bylo za to to bylo milo o aby si to brzo uvědomil. Tak nemyslete si že to jsem vám neděje a tím začínáme lišit od ježíše krista není to pravda. To se děje vše jen nám ale než se tomu dostanu tak ještě musím se li toho heroda. Nám se taky je všecko příkoří od toho heroda. Čili neděje se nám jenom dobrodiní od těch svatých tří králů ale také se nám děje. Jít. To za rovnost přichází to vzal noste pro do vám soudnost našeho mozku našeho rozumu hrou se rovná se rozum neosvícený ano. Prózy od rozumu osvíceného a to je svatý joze v to že to z ne k. Je že ježíš než začal hlásat. Slova slovy el byla tedy krásy tady vězte že mezi vámi v tom někdo řekne tam nebo jen dej jinde nebyl se k tomu to rosy boží je ve vás. Ježto tu začal hlásat tak musel mít v sobě jako ženou tu bohu a proto napřed. Set stalo události tu jsem dovětek k tomu co v něm sousto skutečnosti že. Měl úd tu. Nebo získalo u z tu nebo měl jsi byl byl si vědom půsty ke svému otci a v rámci úcty. Jednal znamená předešlým předejdu abych to mohl definovat co to vlastně dělal měl bez viny měl úžasnou v odhodlanost když to řekl vždycky v když si klínu se kterou poslouchal za všech okolností k s o čili z toho otce. A to bylo třeba úžasná disciplina kterou jsem před ježíšem nalezl jenom u sókrata v tuto zemi jsou to ve být tím světlem pro protože on se napil jedu po které musel zemřít když mu nezakázal a. Dají mon jenom nepíši o se že von se stačil řídit men dnem náročný. Nad protože slovani k moudrosti on se naučil jenom bát příkazů záporných znamená zákazů. A když ten zákaz dnem milostný nedostal tak sem prostě vypil ten je to zemřel a on nedostal taky zákaz. Neodcházej s pod jsem nebo z ustane od se na to za to byl jsem ve neodcházej se tento za o proto na předal zůstával no tak od ve že by že je tu smrt v no ale tak jdeme kou se je ta. aby byla kdybyste o čáku jen to táhli v sobě k tomu konci toho jednání ježíšova on na světě. Věděli že on protože ty události předvídali při dal si při o narození předvídali jeho budou svatost v jen tu jeho způsob myšlení byl by z od jednání do způsob nápovědi do způsobu pomoci nám obyčejným smrtelníkům tak. Takže když jsem že se todleto mu tak mohu by jsem teďka heroda v tomto nevíte jak to může jen tak to z obou bude když tam při ty svatí tři králové neboť se zastavila je za za obrazem nad byl jsem v takže my tady se dostavila bylo to na co dělám a. Tak to je proto jako mlád sebe to byl bys děl jeli kde to ten ježíš se zrodil ten spasitel v k v. Řikal to nevím ale je to možno moji mudrci protože on neznal tu byli dobře co pro mi o tom řečeno. Tomu se o pro dověděl že v tom se betlémě narodit to podobně v tom napsal dostali zákon něm a on říkal tak co dětem poklonit byste i mohu pokryla bylo mohlo se zavraždit on chtěl te. Čili protože tady dualismus a žijeme do lidském řádu. Tak k rozum je tady proto aby vraždil aby vraždili víru. Neboť víra je něco absurdního co se příčí rozumu. Kdyby se vědec spoléhali jenom na víru kam pak by došel. To by začlo by nevědecké a takže v tomto smyslu stojí proti víře ale ježíš kristus nesmíme stát proti víře nýbrž museli naplnit no tak. Ten hrdle se nedočkal soudu vodu po ježíše protože ten. Rozum nemůže před čit ten to poslání který měla podstata je nesmrtelná projevit. A tak o jim pro tu mezi rukama do egypta. Pozorně vás že jem se do vyptal neprošel mocí mar jinou nebo moci nesmrtelné duše. Zase jenom přiživovat při tom co v na by byl svatý joze by udělali prózy on se neznal jsem to že musí u st protože by je v ten rozum jménem do des zabil a ono se jenom bod z ono bylo to v nás složka podřizoval se kdyby se dal nebo řídila tak toho všechno vy řízeno. To to to co je to jestli by to jako ta aktivní ale ten akty vizte si je vzal na sebe oslí klamné a doprovodil do egypta. No to se vůbec nestalo se tak by těžko panny způsobek je to lepší když je to v tom ježíši ty mu co jsem viděl vůbec i z toho není pravda. My ale zajímavá pravda v tom v je že on si ten ježíšek malý si z povinna na ten budou sví způsob svýho život to za jednání při nějakém zasnění a když to budou si život dospělého svýho dospělosti jan z jeho působení mezi lidmi. A to je vzpomínka zvláštním způsobem není třeba být zas v něm. Ale je třeba překonat trojí to z času minulost přítomnost budoucnost a. Z těch třech darů ku. Příkrá on tento dar ani nejmenší to překonání byl tou budou se dosti přítomnosti nabudu a v minulosti že to nejsou tři druhy času. Byl to jeden jiný čas mámeli ten jediný čas před co musel ze překonat všechny tři dohromady ten meč li na to vy naše. A no tak. Bili se tak se do braly pohádky protože vím co to mám říct to nemůže dopustit chyby vim se to říkal listy překonáním s tím podob času a protože to jeden čas a že když v překonáte honza třebas toho draka se třemi hlavami taky ještě není konce cesty jsem se o na čas a teple tam se musí začít znovu zrozovat tím že tu princeznu dovádí do toho královského rodu. Do toho hradu kde ta princezna mám být prospěšná ano proto rad tak že do toho honzu pro co to se pro člověka. Tak utekli do egypta a to znamená v k který bude ten sum. Egypt není zemí zasvěcenců v tomto případě. Nýbrž že to zen plných hrnců jesle do protože i z ale neměl jako s egyptě někde ještě vyvodil dobrou práci postoje jakub vědomý tu dvě krátkém čase a. Proto je dobře krmil li. Z toho povstával pod smrtelný ne na čele že mojžíše protože se si svět s velikou by zažil konec tak ale jisto je ten že bez toho. A no do toť těžké. Ale proč je to symbolem tomto případě ten egypt symbolem plných hrnců a ne duchovním symbolem nebi jsem za o že ji byl za s ní. Místem si z tu taky byl ale proč to je to to je to symbolu plných hrnců ale protože egyptě neprší z v lid ne a to znamená nejde pomoc zhora symbol na své ale jde země a to je vyšší způsob a čili. Tím vel prozradil nám že to co dělají když jógini ten jež s kým na tak domu to je zdola nahoru v je nižší způsoby to u do egypta. A to bych že se máme osobu pokud je tu buď porozuměli tomu pokud tu byl s tím s víme v tom že s tím neřídíme toužil by se měla dávalo od nevědomých indů v tomto spisu nevědomých a jednáme s zdola nahoru klidně mu k takže to taky v pořádku. Totiž že to učíte v pořádku tak podívejte se jesiže tam byly nějakou dobu v tom egyptě tak tam byly přes jenom tak dlouho dokud neumřel ten herodes když umřel rozumu umřelo tak se mohli vrátit nazpátek ale se nevrátili do betléma nýbrž do nazaretu toto tomu se všechno totiž. Si vysvětlit proč. Sice myslel že všechno co na co novém zákoně a i v tom stanem je dokonale on do vám no. Na úrovni karmické nám na zákon příčin anna se v. Je tu mi to ukázáno jenom pomocí obrazu obrazu příčin a následků nemůže to být vysloveno jinak líp protože se to řečí kterou jsem se naučili tak je to řeč kterou máme po zmateně styků. A přitom mr penězi pod nemůžou co se mi činu pochopení než všechny příčiny mají taky na světských. Ovšem z toho bychom neměli jako běžným karmajogin v jindy vyvodit že z karmy není vyhnutí dokud se nevymaníme jsou koloběhu životu k ono to je nesmysl ale nesmysl svým způsobem oprávnění sví protože když ten nesmysl přímé je žák karmy karmajogy za správný. Tak ta chyba ho vede ten není v pravdě. My totiž žijeme ve z my jsme všichni karmajogy již tak tímto z mi rušil z toho smyslu on se jakože to jediná skutečnost tak se chováme. A to způsobem jsme z schopni se na tuto skutečnost soustředí kdybychom v těkal mysleli si že koly skutečností v z se jeho do li toto to nejsou tak bychom nemohli s bez v pro děs stát na půdě této země nejsou po že ty začnou teprve by pro nás hodnotnější než tato použila ale my tam musíme pevně zakotvit do nestojí jevilo by onoho této zemi tak není schopen udělat ani krok dál. Takže ty indové se musí snažit důvod těžkou věc města a na nohách aby moh by nahoru a protože ten měl nohách nikdo z lidí byl nestát ta chudým kraj jogin když dobré doslova tak musí zauzlí nohy ekg. Scén.