Karel Makoň: 91-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

mi dalšího omylu ale let který ho a nejsme li o správný užívat byl prostě ten in mně říkal když je mu to byl svou silou to zvládnutí padmasany mně říkal ty si zvládl padmasanu to tím že si zvládl jakmile si zvládl. A z visí opravdu zvládl tak tou chvíli si přešel do samadhi tak padma založenou nepotřebuješ se do polohy ve které jsi byl před tím když si tu koncentraci dělal a to bylo od boha ale nata. Neb podloženou hlavou rovnou páteří dnes přijímám nohama. jsem musel přejít k tomu že jsem v prostě neví nechával tuze. Se co jsem v on poloze své bychom volit v paralely ze zen že jsem to asi tak kdežto oni když o země že ji podceňuju horu v je že to je něco jako toto terezy je tohoto o jsou oni sami nemyslete si na to do na král. O žádná ženská konají potřebu prosti budou li pro vyhnanství a pro do taky vyhnanství že oni věží je sedum úrovní návody si žiju klidně na první úrovni lidé říkají po tak my jsme zabránit aby neuniká pro síla směrem dolu tak si to mechanickým způsobem zařídí tím že udělit padmasana od o to do výkladu ale v on to se mnou zvládl. On to on ne ale on zvládl takže jsem vstoupil do samadhi a on to způsobil říkal proto byl padmasana zbytečná aniž by se na pro nikoho o do takle nezvládl tu padmasanu rozumíte poděl jsou všechny jogické pozice užitečné všechny a každá pro je co jiného a pro toho nebo pro o proudu velet podoby zdravě nebo nemocí dělalo. Pro dech pro zvládnutí dechu například jiná pozice je velice složitá ale bych ten dech nezvládl kdybych tu pozici neznal do z naší pozice padmasana ale pozice do z zvládá technicky dech. Je to znamená základem pranajámy a ne něčeho vyššího branami se musí zvládnout dech a ten zvládnutá pranajáma když se v zádech ale ne v tak to není konec je to jeden z prostředků zvládnuty jama anny jama. další prvek na joze to jenom jeden z prvků který se musí vzal do na cestě když na to jdou zdola nahoru ale jsem to neb potřeba vůbec zvládá rád když jsem šel vlivem toho co se mnou všechno stalo u těch lékařů začínaje vzali za jsem nemohl si lekla si nevymyslel samo se zase ne jsme spěchal operaci za vědomí ve že nebylo z vůle. Tak jsem zvládl tak je dech a jsem nepotřeboval nějaké pozice je že pomocí niž se zvládne dech. A no posel jsem po si pomocný se zvládne třebas nějaká choroba. Takže dejme tomu. Mně stačily husy kteří nemají které nemají lékaře a nechtějí v z kom míra atd. Tak musím prostředek v sobě. A vězte mi to jsem se učil od věcem. Ne který by milé nenaučili ani o lékaři. Nejlepší zen je všich ani ani prvé viz ti lékaři mi nenaučili že mně to naučili obyčejného mu s li. Takže tam není léčena když jsem například tato větší svém vnitřním prostředkem ano tak jsem se toho tomu prostředku naučil od nich kázal jsem taky horečnatém stavy které u by nám byl do denním pořádku. Když si tím spálil těmi hry šen vystavil byl spálen mír protože byl nedočkal se ani v je volního dnešku li nynějšího. Tak myslím že jsem zase tou příček popošel dal kdyby si ocitli třebas. Rajské úrovni v zahradě rajské den. Tak tam nepatří ne kdysi milost nejmenšího druhu jsou otroci oni si nesmí dovolit po jist jedno škod ze stromu poznání dobra a zla dělit v tobě nemohli svatost na úrovni rajské. A že kdo mají li dělat tak tu li teď se že sami to zase jdou tak pak jaký podle pravidel s když tam trhá zakázané ovoce. Ani kdes se svým dělat o jsou li za či úrovni rajské je tak taky že ten kdo to o otce to třebas abys do museli po jista abychom se dopracovali toho velkého požehnání že bychom mohli odejít člověk z lidského stavu do stavu božího. Tak na dva asi musí dovolit něco jinýho kdyby anděl měl naše složení tak by si kdo o něco jiného dělat než. Co dělá dneska když u toho otce ten anděl který zůstával v náruči svého z podá se z toho tatínka. V tom podoben si o marnotratném synu ten by byl musel požádat toho z podá se to tatínka aby dopustil se s jezu a on by on nepustil všeh z eště že. Tenhleten jsem tam líčen v tomto podoben si ten tam nadto mezi zu musí být si je dává a jak chce. Ale kdyby tenhleten člověk nebo do ten tvor pořádal toho hospodáře abych opustil aby mu dali jeho podílem a pustil do světa tak bylo si to stačilo požádat jenomže on o vůbec nepožádal a a. Tam to pole s není že by požádal jsou růže o svém místě o jsem postranní oni disciplinovaný zkrátka proto nepožádal. Ježto ten syn marnotratným na nebyl by se ten vzor vývojový vzor člověka který vývoje duchem mají nahoru k bohu čili ani postavení všech andělů není stejné věz anděl z toho stavu vyšli kdy jsme byli po boku otcově a tomu se říká příbytek u boha tak jako ten při by tam dost od tebe anděl a tak dále no ale. Aby se se dostal někam moc do široká tomu jsem cestu z kůži v v tak ten ježíš když získal při tři dary od těch svatých příkrá u co se v něm stalo tou chvíli věděl co dělat proč tady je ale že věčná bytost jak zachovat bez ztráty bez mezery. Tento život který měl k dispozici navěky v on to mohl začít dělat tím způsobem jenom proto že ten život jako celek nezačal toho s. Nýbrž to bylo pokračování v jiné podobě toho co je. A ta podobají je toho s čím se stál takže to či s čím člověk je. My mu může na sebe vzít podobu toho co se stává se přede na to podoba je lidský život je vám proto jasné z nás. Si že. Ne tak pak ani on po tele z čí stránce že to uznáme a chápe né. Víte chátrání není zanedbatelná věc abych moh něco provádět musím tomu být s tím jít do omylu pochopení že ano tažen takových článek chybí jako tady ta přeměna. Stvořeného na nestvořené a nestvořeného na stvořené jestli to chybí taky a ty jsi sem rozumím peci v alchymické li se to děje doby nebylo tak zlý ale z ale nerozumím tomu co mám dělat a to je zlý. A musím vědět co mám dělat. Co von hle to co potom tam musím vzdát blízkou budoucnost a vzdálenou budoucnost. A blízkou minulost a vzdálenou minulost vzal na milost pro je žena vjem korábu jsou všechna zvířata od mikrobů třebas po z dobru tak na byl jsem z vaně o zemřel byste viděli že to zvíře li tím že taky takle s ztrát za ztrát po vane. Protože není to jedno ritam barva jako u koně nebo jsem koně protože bych nemoh tímto symbolem ukázat jak se liší zen brát od koně. Že slyš u není již taková mi maximálně prošlo vady. Protože obdoba toho není to stejné. A tak to dovolil je lidské mysli to znamenat koni lidská mysl. Aby dost daleko dovedla toho člověka na cestě ke spáse kdežto na této cestě ke spáse není lid ale nebude nikdy zvíře tak může vytkli věc nebylo v no ale tak se kristovy se si na nemohu být jasné těla jsou nenutit a byla to byl jasné ale víte jak vidím souvislostí které vůbec nemůžete vidět protože. To chtě. Nevystoupili se na olymp a nepojedli jste s těmi bohy kteří beztak viz jsem nejsou skutečně bohy protože jim vládne chronos. No taky pak do pán mu když bůh vládne čas na to není nic stole ale mají tam dispozici chléb a mají tam co si ambrozie a. A tak tím jsou na tom trošičku líp než my k vás si tady krmit. Tím jak ta nemá kam pro z ví. A tak vás musím přinutit k tomu abyste se mnou vystoupili na olymp a stáhli ruce po těch bozích s prosbou dejte nám taky najíst. Dejte nám taky nabýt protože co my žijeme a co my víme dovede jenom fyzické smrti ke zvířecí smrti a co vidíte a co by bijete to vede ustavičnému růžová jen života. Jak na to k tu o to k tomu vede jsem vám řekl že jsem odmítl lék který k tomu vedeme co měl ruce starého viděl jsem ho vodmítl a posel to tady dovedli si že ano se vás na to věnoval paní v on to ale. Tak jsem věděl co dělám kdybys to si věnovali v z ven z lásky k jeho co zasluhuje že ano vel totéž udělali a nevěděl jsem proč to děláte že to děláte na žes to nejste li kdo to dělal jsem to v že to s že bylo z je pro sem všeho co o čem neví kdyby děláte tak by to nemělo ani na tu oni v on kovu v ten vliv jako u záslužnost. Jsem taky nedostal jsem to protože to od mít lámal jsem to v předávám paní která v tom že potřebuje ta. Že konal velice dobrou službu a nám všem že a dneska mi nemůže pokračovat a zřejmě nemůže bude se si z důvodu zdravotních a také zru čistě technických oni toho co stávají se vyslal sil se vzdát řekli dostal volen pro vaše nebo on než ses v tom vůbec se dostanete k hrozný tak stavu v takovém postavení zdravotním toto mít tak co mostu nám musím tak jak jsem v žid když tomu když to buzení dost. K těžkých poměrů v tom je tu na v to v tom v zem o na je. Tak tomu jsou jsem neváhal ale jsem to se na ty to tam nedaly z ale si že rozletu z toho důvodu. Že museli ukázat jako zvíře. Že z titulu zvířecího když zrodil jako v těle který podobu zvířecí žilo by se neděl proč by se byla to na tak vidíte rovný zvíře a tak protože se s tím se nesměl spokojit takže on nesměl vstoupit do místa kde by si zase byl rodem. Zvířecím nýbrž do místa kde byl rodem. Svým povoláním svým řemeslem. A to je ne než fyzické zrození a víc se je znamená aby vyšší k tomu poslání lidské. Protože když například někdo on se stal jako se stala asi dobrým tesařem tak splnil toto poslání a tak ti se přibližuje ke svému povolání. A vysvětlil nám tím že všechno co s děl pořádně když jsem třebas jenom nějakým tesařem tak musím být pořádným tesařem a nemá opovrhovat když jsem třebas nějakým prostorem nemám opovrhovat tesařem když to dělá pořádně taky na tom líp než neb po řádem kam pro jsem lidsky nebo žádným kam to jsem o na tom líp protože aby víš k tomu poslání životní. On ten chtěl říkal budeš převozník jem. A označil svoje moje poslání a ne povolání. Ale pomocí povolání mně přiblížil k poslání. Takže když vede k tomu někoho se podaří omylem někom obrátit v na cestu pro o to jsem dovolil dokázalo v šesti a půl případech protože jsem. Kr tak alenka oči poloviční do proto let rodíme rovnou pro dalo ho bral chcete li v. No o nadto navodit toho čemu je to o třebas by pro trval třebas celý život no tak s tím to ale to nemůže to je ta starší pochopit že takle rodí. Jsem od jsem tu to proč ne to se. Kterak smíchu žen že člověk dělám a o čem neví že to dělá a je to v pořádku všemi toho pořádného čeho hlavou a o by se o dokud do z toho zblázní jak je to možným to jsem poctivě rozum porodila jednoho syna věc se teďka se mi tady do vnucuje pojetí žila znovu el toho který se z mého lidu mu dal dostal navenek mám znovu narodit protože by ten člověk se znovu narodil z vody. A z ducha a jako je ale kam začí let tak nevejde do krásy bože o si přeci tato matka a to proč jsme se k otázka přeje aby ta alenka se dostalo krásy bože přede a protože to přeje ne ne. Tak těžko s podobu tady odporu tady na ale žádnou roli ale my rozumíme zkracuje pro nazad doufám představuje překlad rozumět že to než talent není či od tak do budu viklat po pochod my jsme se narodili každý v betlémě. Tomu se říká lidské tělo neboť tam byla stáj v v betlémě v stáj jsme se narodili zrodil jsme se v dělohy do pro je kdokoli k ko pro tu z že stop pod prózy za by to mohlo by z toho život neboť pro dítě než se narodí se tak musí být živou automaticky bez svého přičinění ze sil matky vám jasný že toto jsem že když se ztratíte před je to zase protože bych. Vykládal ale byste byla dejme vedle to nesmíte byt. Ale v tak jestliže je tomu takhle tak pak se nesmím vrátit když musím u z z toho o to o koryta jste stále nesmím se vrátit s tou stávají která je pohyblivá není závislá na matce není v č. To stávají pohybu to dítě se dostane mimo matčinu mu toto vám překoná potopu. A tím se stále pohyblivý jiná tvorem ne na suché zemi takže když jsme se narodili tak se vyšli vzdalovat korábu ale ne tak úplně jenom do míry jak bychom se moli volně svobodně spojovat po této zemi bychom seděli pořádku navozen napořád se rodil lid v tom mu měla vedeš život pro tam tak nemůžeme lidský úkol bez provést o po z ani by se nám vím krok bychom nemohli se něčemu naučit z tohoto. Snadno o bych jiné poučit to bychom do doby nešlo ani jedno ani druhé. A protože tomu takhle je tak nemohu. Když mám tento z volný dovolím pohyb nesmím a nemohu se vrátit ke stávají ve které jsem byl krmen samovolně. Protože nemohu se samovolně dát krmit musí za tou potravou jít a k tomu potřebuju pohybu. Na dosyta pohyb je tam znázorněn které že betlém není tam kde nazaret. Takže mezimi je e textem podle východ do egypta plným hrnců um musím být napřed v stromem jako malé dítě. Že sám se všemi ve dokážu moji pobyt v egyptě. A se dovedu sám krmit tak mohu přijít v že byl před blízkosti toho nazad toho betlému ale ne do něho abych se krmil ne tak jako tak závislé na matce nebo na půl budu čistě genetickém abych se moh krmit ji tak jiným pokrmem ne tím který pochází ze země jako v tom egyptě tam neprší všechno s tam mají čím se živí pochází ze země a ne z nebe ano. Tak ani to nesim dělat jako v tom egyptě. Ani to že bych se vrátil jdou do matčina znovu co jsem z betlém. Je to jasný že to obojí se nesmí udělat do že děláte toho za by se ochotna vstoupil do moč na o tom dvou od pro lid te. No to si tety změny které tam ty sis z do od ty jsou měl být jako na dlani že pro mi že jsem to nevysvětlil nevím co potřebujete to ne jenom nepochopila tady z není dále to nepochopil nikdo z vás od ty detaily natolik mi ještě do větší pod od nosil co jsou u toho zdržoval aby se dostalo o na oběd že ano ale myslím že jsem odpověděl veni cele a ona tak dobra a duše je že mi říká že tomuto rozum. Prošel ho tak ho. To by mu kde se ježíš naučil řemeslu tesař s k němu prosimvás tak jestliže si velice s tím že dejme tomu po brandtona. Tak si kdes tím jeho spis vnitřní zkušenost zkušenost kdysi skutečnost protože tento spis on sám zavrhl. Ale vím že o zavrhl a zakázal jeho vydávání tento moc tomu co bylo tak od a to jsou samí bludy do museli někam na východ studovat co dělat toho onou stačilo se ocitnout v ní. Z z z toho betlému v tom egyptě a odtamtud nazareta to všechno věděl protože ono mu taky muselo dojít k let co mu řekli ti. Svatí králové tomuto sice napověděli ale o to mně nebylo dozrálé on se musel takle stěhoval atd. Aby to v něm dozrálo. Protože tím pohybem o to dobře lékaři lidí se od osobou třebas choroby a ty choroby jsou nevědomost ano. A on se tímto opakovaným pohybem v z s věren sem a tam. To nebojí jedním směrem z egypta vel z pro za let vel z z betléma sedl trojitý je tím směrem opačným než s názorem než z egypta do nazaret k blízko betléma ženu. Tak my pořád. Když to v nás dozrává v k konáme dvojitý pohyb a proto nemám rození co za zlé že se tomu přiznává jeden z nich absolutně nutí je neb poznat nebýt z toho rozumný nerozumným nemá tu vždycky co mluvit. A druhým proces spočívá v tom že i ten rozum to pochopí a že na tom dokáže potom vědomě stavět jen že kdyby například v z není příklad. To porozuměla rozumem do při todo rozumět rozumem. To by to za následek že by se musel změnit celý život z ona chodím za ten život ve jako oběť a to je málo ježíš to nebral jako o byto od obrat jakoby tato choroba bude po za trvat buší psáno vlnu když když to bylo krok ho dej věc není to pravda samozřejmě a. Mysím že může to jak jsem pole dovolit nechápete kdy že víte kdy tu a kdy byl tu v tom prostotu pod ji budu ukazovat. Teď mluvím pravdu a teď tu do takle. Aby se že tele v potřebuju dualismu vládnout oběma směry. se musím stěhoval z betléma do egypta a z egypta do nazaretu a je to musím provádět ne jednou že jsem člověk aby také minimálně stokrát tele ten předpisy ježíšova života to se tam se všechno děje jenom v jeden krát v on se jenom jedenkrát vrátil z egypta. Ježto mi těm plným ven tomu se vracíme tady například v ní. Ve nese svým způsobem jako jsem se všeho přede do bot to celý protože nedbat ten říkáte chudá mu více lidem tak na dvojnásobnou por si při ve jiný který bych o tom co tam byl před tím na tak přidat ještě do bod si šel jsem potom se dělí ale to nevadí ale my musíme všechno opakovat stokrát a proto se nevyznáme v tom klasickém příkladu ježíše krista by to proto opakuje vůbec co se u jeho neopakuje on jednou vstupuje do jordánu v ó. Jednou vstupuje na příliš to se u nás opakovaně. Z děje. A tak říkal bylo to není to souvislý krista ale to jsou ostatní ustavičně je pak rád ti co tomu říkají indové koloběh životů a převtělování tomu říkám to by bylo to se protože my to vše odložit nebylo a koly se řídíme vzorem ježíšovým vložíme v jednom životě nebo jsem ani chvilinku po z po smrti aby to šlo dál o tom. Ten koloběh celý pro děláme mi totiž v tom koloběhu se chápeme všech zvířat které máme na korábu a žádný nevynecháme žádné zvíře nevynecháme my jsme živi v z jejich podstaty. Jejich podstaty vědom to je to je pod půl rád postav v a postava vědomí když neměl zvířecí vědomí kterých chápe vidí tento svět jako jiný svět. Tak bych nemoh mít právo vidět jiný svět a říci jiným světem a protože tento svět a s o jenom malém jenom nedokonale muladharu nemám otevřenou plně tak taky s a to se tu jiné světy nechápu v úplně takže by mi to dělalo zdola nahoru jako co žár třebas jogin tak a do vím nebo radžajogin el tak bych otevírají je o to s do ty pátý šesti sedmý. Město jenom slabou učí odvar. Nechápal bych toho jako v říši vědomí ptali širší než říše vědomí tohoto vesmíru aby musel si asi počínat tím způsobem jako si počíná ano. Strom návod že tam musí dole aby se přesvědčil tam něco je. Musí se ocitnout na měsíci například. Abych zjistil jsem měsíc existuje jsem z s posmívat te ale byla nějaká konali byl víc z od obraz ty z od této duchovní a ta ještě věž a ona ho že měsíc je jenom. V takovým ničím nehmotným a že tedy ne existuje fakticky. No tak když se již toho vyvedli on dávné žije tvé s kila z vyslovil krále proto jsem měl za zlý že si to pro tou o si může myslet. No ale dělám to bude nosila do tu před jo anna povídání po první třicítce ježíšova života tak třicítka života ježíšova a jez symbolem ta naděje protože když se splní při tříd v ka. Tak to dětem podstatný následek především tím že jsme vykročili šťastně do projít ti. Ježíšova života by mu ještě zbýval ale před se o že ještě svět prvku. A protože jsem jak se to dělá tak se skočil šťastně do toho. Pro boha do toho zmrtvýchvstání tak vadí že to nemůžeme. Tady nám vědou ani ti. Indové protože oni do toho roku vstupujou živí se proč by po cele při k o křižovatka vstupoval do pro bolet jsou strašně ceníme o. To taky vstupujou ale technickými prostředky například. Mně by kalp samadhi a tak dále a to je podle názoru indů obdobné tomu vstupu do toho rohu a vzkříšení a pokud je to v času mlátí toho kdo je to mně jde za to aby s tou bude slyšel. Vážně tomu přivrátit k ale pořádně ještě li k obyčejného samadhi je o před o pro třeba vrátit se mnou maminka mlátil tak v prvních dnech. Tady mně byla nemlátil nám nejenom co a říkal ale neplakal o neplakal ale ne neprodělal se zatím jak jak jak janem o tomto světě tak se dneska žil. Že obrovskou pomocníci. Že ona vy vrátila ze spárů smrti když operovali ti li be tím že obětovala bohu a tentokrát jevy vrátila ze stavu smrti že nedovolila abych odešel z tohoto světa. No tak to co my všechno lišíme se mamince musím ještě si jako budu nadto včas vypodobnit. Si jen malovat ale teď budu moc mi tu při to s protože nebude stát tomu nevěří že krista pravdu ale budu se snažit nepřát. složit malovat. A kdybych hodně času tak se snažil tedy dělat nějakých jako sochař synova tak daleko se se dostat tam jeden nejsnáž to by pro nebyla slast. Když si moh tady sice ne lidu a každý ze jednoho z vás proto je pro vás to byste koukali by do doby bych tak to vůbec cítí se do přes jsem to bych tebe bytí tebe bych kali koráb toho o to abychom po celá a světlo ne ti za z za se svým naděje a a při si je z při je symbol. Zaslíbení. A nula je povýšení trojí ti toho dalšího řádu tím. Že celá nula přirozenosti lidské pokud se tam stanem rukou. Se postaví za tuto věku. A jdu postojů trojí ku znamená postavil u tolik ku boží pomoc protože on nad o nata pomoc není lidské povahy nýbrž jen na lidské povahy je který se jiskru lidského jak to chápeme nulová. Tak to je takového povídání a teď k třicítce k čemu to zaslíbení je tak ježíš jít na s od a jemu toho šťastně zaslíbeno. Že z tomuto podaří na tu smrt se dostat nad tu do ten kříž tak tomu smrti stání a tak to je velice časné pro něho protože on on se mu daří. Vzít na sebe hříchy světa jak se to tak říká u svých liturgii jich. A to se nám tedy nikomu nepodaří protože v tak o pro z vás prostě tu. Schopnost nemáme a ta se do pro vás takže provedu nebo předvedu na nějakých podrobnostech. Jak on se obětoval v první třicítce o z se o to z váš z nově proto po že v li že se obětoval jinak a po této li se zase jinak abyste pochopili že by. Se nesmíte spokoj se druhem způsobem oběti. je jen naprosto nutno produkovat na počátku cesty. Od počátku se mi že bych ne syna za křesťansky no na počátku sice si duchovním ale v je to cesta prostě jak která nás vede od nás sami již k. Oběti nás samých v tom je obrovský rozdíl my jsme se mohli tady narodit na tomto světě a přát si žít pro sebe. jsem v tom vydržel sedumnáct let že jsem žil pro sebe. Ale měl jsem zase to štěstí lékaři promiňte mně to a ten když nás tady z toho věnovali bez vůle se do toho jako tu přitom né. A nechali mně žít pro sebe. A přesto jsou udělají čtrnáctkrát roky tak to nestačilo aby děl trvale převrátila. Z dale nevim nemyslí je tam to již jsem byl svatým tak jsem sebe ne li tím oponoval svatosti ale kdybych se byl opravdu odevzdal těm lékařům. Anebo tomu těm okolnostem ve který se dostalo tak jsem přitom umřel. Jsem se jsem oponoval. Ale nemohl jsem podobat ad absurdum nýbrž jak to se si moje smysly hlavně smysl hmatový a tak jsem přitom nem nemohu umřít. To je ohromná moudrost cestami boží že člověk smysly. Nemají jenom omezenou možnost víte že za že přesto nemohou ujít že taky omezenou možnost zel dosahu rozum a cit. Je zajímavý že ten při horovi do osy se jim toho že ten si nejde moc daleko. Že to bude city ano různém takové podněty z tohoto op oboru jsou pro něho velikou překážkou od jako jogin v kom ony tři nemohlo pěstovat říkal tomu rozumím toto nemohu et tak prosím buď tak dobrý atd před svatou terezy k tomu aby ten cit tam byl doplněn věrohodně protože my to chápu me že to stejně hodnotná cesta toho před pak ty křesťanská jak jako já. Že fakty jogy byl doby skla nebo viz lidská jenomže my ostatní jogini je tu to z část cesty nebo tuto k váš cesty neobjevuje me být podceňuje protože tam pořád při sis to je. Doba od tak dávaly a člověk se k k vás od pochází o ji přízeň si dal vizte pořád dvojnost. A kdežto na ostatní cestě nad cesta třeba na na jiných tam proč ne pro s tak roka bez této povalit ty a jdeme k jednotě. jsem věčné a to oželet se považuju sebe za pravé to musím opustit tento názor el str neopustím tak nejsem vůbec na žádné joze to říkej to nejsi ty tohle to a to je ne a do po že za kdežto vím toto ježíšem není. On by byl nebyl možný nebe by připraven na druhou fázi nepomáhal bližnímu. Po ma ale ne a si to vedu na atd. Jeho tatínka říkal ale do tady trpí to nejsem přeci dělá jisto dnes není z dělat do se tvrdí ale je to je vždycky něco správně vždycky taky správná cesta pro syna v tom není z na od svého ale není to východisko ježíšovu když škodí s koly vyšlo. Vedlo člověka nebo vede člověka k takové lásce k bližnímu že miluje když jako sama sebe a po je v tomto o této sice jsem to musel naučit v ježíš v tak například. On musel být v tom svého otce to znamená ve věčným snažení se o spojení s tím dokonaleji tohoto spojení. On přesto bez hlesu šel k matce a rodině ve svých za svět tu tu to o tom že do koho se stavu co dělat protože musí být v tom co jeho otce a on přesto poslechl matku kde nemusel být kde neměl domov den neměl matku a pro koho do pro si tělo pro nás protože my máme matku jenom zde na se mi že ano a nikde jinde ta ale si na to že tedy k i. Co by zemi taková pro nitce jako třeba svatá terezie s k aby že se s mně je naplní becky která je vyšší zemřela matka ve vás světech li. Tak si při vzala nemohl by do matky plakala to o dokud si byl při z vzala dosti života pannu marii jako matku nebes abys za taky matkou a ona se stávají matkou ve znají osobě tak tak již je tak tak láskyplně tak dokonale tak všestranně ve všech moji skoč si jako se jako se matka ne stará o malý dítě protože on se tat terezka znovu na u na odělo ve dvanácti svých letech rozumíte no. Z konat porodila na ta a on noha. ma panna maria porodila rozum tu nově tu svatou terezy v no a ono vám s tím na tom k že s tím nebo pravil synovu protože si s tím rodu dvoře vydržela tak přibližně tři roky. A ku je to promrhal toto mateřství panny marii je v tom smyslu že patnácti že se necítila cenou panny marii. A ono to je komu šlo říká neznám většího porodní daný jsem byla sama do to by nikdo nedokázal kdo terezko hotova co on si na to od toho co on si na to lál jsem ještě mi přípravy o dokud dokázal co do se si jdou litoval ale jsem je si že i svatá terezie s tím souhlasí dodneška k se mi ještě žít je víc než ona. jsem všechno promarní být tím na co budu říkat as při tom jsem v zdánlivě nehřešil ty říší který dělám. Jsou mu ty nejsou byl sv povinni to co ven když jsem tím říct že se rozvine k obal do před toho do kroku ono to budu velice žízní při katolický nich. Závadu totiž pránu číslo jedno by to nich je vedoucí totiž tam okolků by se k. By k o z óm byl ko jsem s ním k němu při zpovědi generální tím že se mu říkal důstojný pane. To nebyla do první zpověď mi největšími hřích je mi je že jsem žil pro sebe kdo se na svět a o mu říkal no při si není nikde ve hříších napsáno to je přirozené. Říkal prosím vás jestli je to přirozené tak jak to spojit jsi nemám co dělat to. bych to nejsi žít pro sebe nýbrž chci žít pro boha. Říkám to je správné ale tobě než nenalézám příchuť tak prosím vás přijměte buď do pro by to byl s ním v je z katolický taky jsou takoví protože byl velice žízním tak říkat tak pro tak je to pro mně taky hřích. Dal mně rozřešení a. Říkal při zase synu se to přijdu ale nějaký jiný hřích zase. jsem tam přišel jsi za měsíc omyl mi duchovním vůdcem totiž po dobu pěti let. To tam za měsíc a říká mu do sto mi pane mně to nejde hřešit. A zase nějaký privilegium říkal on jak je to možný to nikdo neřekl nikdy. Toho jsem říkal neřekl neřekl ale jsem si musím přiznat že dub ke zpovědi ne abych se naučil boha hřešit. Ale abyste mi vysvětlil jak to udělat abych a mohli ke z po viděla kdybych měl co říkat na sebe a on říkat tak prosím do toho proč neřeší ž a to být pro zaslíbení těch tři síti je toho ježíše krista. Že ten ježíš kristus po třiceti letech byl na u rovni že nic z nebyl ochoten dělat pro sebe. Nýbrž všechno pro otce ale potřebovali ještě zvláštní požehnání proto vám potřeba vstoupit do do o tu o to kolik o tom co je č ano to nebyl. Případ jenom ojedinělý to potřebné všichni i pokřtění ale mele teoreticky nebo formálně nýbrž oporu vnitřně křest vodou měl vnitřní záležitost. Od bych tak bez těžkostí pro o vyd asi kde se hodí buď o to deset mi k k k k k k k k. Jako o to bude lid o hlad. Ale nemůže to přeci připoutat se to by tomu sodo du na byl set s bylo mu to ona z toho nedělejte. si o to za deset minut říkaly jakože nehřeš když jsem říkal podívejte své jestliže je přítomen vlastník me jeho života jaký mohu. Za jeho přítomnosti vzít si z jeho vlastností jeho vlastnictví bez jeho dovolením něco pro sebe a o mně jednal dovolení bych si pro sebe něco vzal s voze se viz domy on se může jenom pro sebe jsem novou tomu vrátit. A von říkal dobře on byl přítomen ve svém vědomí. A i proto nemůžeš vlastnit svůj život ano můžeš si z něho nic žít a proto neslyšíš. Tak co říká to je to moje láska k bohu vyčíst která ti z při tom je toho boha. Sem říkal v musel tohleto není již je to co z toho bylo to víte co s prost a to neni láska moje k bohu láska boha ke všemu stvořenému i ke mně to. Ale nepřekonatelná jak je do objeví že existuje tak se s ním nedostane nikam jinam než to co byla jsem boží ale horší je toho. Že ji dokáže milovat protože bůh miluje li z daleko větší měrou a neprotekčně všechno a všechny. jsem obr o nikdy dokázal milovat nikdy ale aniž tak kou ani okrajovým pokorou vlastností lidskou v když si myslí že vás mám rád protože on ven co si to to být pravda aby bych rád kdybyste toto uznal za správné že on je toho který vás miluje a proto jsem schopen mluvit k vám. Těchto věci a čím tomu budete věřit vy musíte cestou víry být tím více se dovíte. A čím být se budete věřit tomu co to říkám tím veni se dovíte tu varuju o nás. O pro mu postí jenom říkám že to neříkám to nechci říkám a to mně může by si ji u krade ni co je mi do vás na to citovou zatím říkat jenom nestává ano. Příkladem při si tam ty by mu misku kolem. Jistě si jimi slovy to říkam co osobou protože si vychovat k tomu co ho k tomu vychoval toho milarepu ne. Bože říkám si takových svatých jako třebas jsem a těch tu bylo a zem se po nich s by byla ta by osel aby aspoň jeden životě. Byl takový že by se zem oni nespí za je li pořádně být tří by jen a že byl věděl že nemiluje že nedělá dobro že nežije no tvrdí prostá on žije všemi po o li on miluje všemi po o li to na něm víte a on se mýlí ti to bůh který si o nalezl a on si přeje ten bůh aby. Nejenom nalezl ale aby mu byl vděčen on stáňo že může z vyhnou pánev v kuchyni aby nevolal je tato do kuchyně nýbrž s panem bože tvou si jdou z by k nám tu pak v aby se to se při aby se vzdal svého života svých všech svých možnosti aby to nebyl on.