Karel Makoň: 91-15B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že jsem říkal to začátek nadto jsem z toho na odjel že žák vstoupí mistrovi k tak ten mistr mu zavrhne aby se osvědčil. Je že jako by si vyložen nebyl mu ve by byl schopen po poslouchat. Že když se neosvědčí v malém tak jsem že ani ve velkém od čím schopen poslouchal jsou v malém tak patrně čeho životě se vzdát své vůle to nebude možné aby to dokázal v totiž není to možné tak k ho mne vezme a taky nevezme takovýho tuto nemá hotovou ideu v sobě i na příklad dejme tomu ba pro klamného svou ženu. neměla tohle padat ale i martinka téměř od touhy jeho proto se o tolik zajímal jak to hotovou ideu sama od ale duchovně připravena. A proto se všímá vím že je že je nějaký základ řekl tomu se snadno něco přidal jsem líný člověk a. To bych nerad se o martinko staral o to o tom o dělat sama o ji to pude a tak tečka jak ten křest vypadá u člověka jogického vám že při tom křtu. Bylo slyšet z nebe tento je syn můj milý v němž se mi zalíbilo v tom jak se pozná tou z toho vidíte snadno a že jsem toto prozradil jsem to říkal jeho zprostředka co by se tu o tomu chystal že ten člověk na cestě. začne vědět. Že synem že věčný vnitřně objeví z atd mám těla. Nená že mi jim synem božím nebo dcerou boží je tak dále be tak to je ho přes v vodou ano není to ještě křest duchem ale i tam v křest duchem existuje před duch zem je průchod sahasraru pochopitelné ho na nevěstou vám když to v. Všechno ale. To nemám říkat jo o to prosím jsem ochoten na tom říkal někde v budou li si to člověk dal tady že kdyby se byl neměl vím tak by toto stojí protože nebylo to z tomu rozuměli dešti to vůbec neví že to je to tak jsem přešel v v tom že budou li že vůbec neví se to věděli čeho se jich zříci. A co mají to smějí dělat tak obsah těchto dvou bodů ta by věděl jenom polohu nebo pro na mu. Byli také zařídili v životě nějaký doví řád. Že byste se ho střehli a něco naopak dělali tak to je sice pravda ale. Pro města do to řeknu jedním slovem jo do přístup k joze těle. A to je strašně těžké je li. Tak to pravé že tělem začátkem tělem si začat že ses narodila začátek tělem je v tom že neví že tělem nebo budeš že celý život je joga. Čili že. Začínat tělem je zbytečné nějaká opakoval č to možno ne vším případě ale. Začat se pozicí nesprávné a to není tělem začat začít se pro na mou to není tělem začat li se no prostě ale začít tím že něco nedělám nebo přestanou dělat a druhé začnou dělat to je zdrojem do strašných. Potíž. Je pravý začátek že dělám tělem na co příhoda ne samovolně na mně vykonává. A budu muset od chvíle bojovat o to abych dělal co se dělat abych nedělal co se nemá dělat tím začíná boje. Tohle příměr velikou potíž například při hlásání že on je a v ježíše krista svatý pavel oni mu říkali prosím tam li ku. Nejen k ní. Dělat ode za hříšník dělat potom by další co nemáme dělat to co máme dělat dotud do toho. A tady ježíš tu si ti pohani dělají všechno možným ani si nevyčítá a z tohoto oni mají se dobře nejsou pro se námi jeho. Do tedy co to je za pořádek vám řeknu že to vysvětli nějakým zvláštním způsobem do nezná zákon ten nehřeší ale ho zná zemřevší když ho neplní. Takže jdeme dítě do větou neznalost zákona neomlouvá sice. Jak jiří stany ale způsobuje veliké potíž je tak čekají joga která od ode více vede tělem tele tak. To se snaží odbourat ty těžkosti jež protože před by se z se co se nemá dělat suso při tak dokonale že v živým se že indové málo o to je to dokáže to ještě co dokážou než ji sami který tak my protože když jsou v tom dělej ní. Ten mojžíš čím nepodal jenom desatero ale tolik předpisu co mají co nemají stal z jak oni přinášet oběti bohu mu tu jsou věci jsou li tu dějem předepsal přes dělat to kopí do je li katolická světech. V no. Tak jsem proto tímto způsobem nepokračovat. Nebo nezačínat protože jestliže chci nastoupivšího ku anebo mystiku to jedno tak doporučuju obětovat své bez známek toho že bych za to něco dělat. Když se obětuju aby za to něco měl abys něco vysloužil to penězích na nebo při milosti boží tak vám to je taky tělem o to se nedá to si tělo chce vydělávat. Na sebe to se nemá nebo když se dají jíst nebo tak z s v tomto s a ta dokáže nebo něco pro že děláte všechno chybné v všechno tělem se začne duchem ale duch doby je stejně jako jako duch mystiky takže on tady ještě po kód pro z čeho definici jogy jo joga. Je prastaré učení které nás vede k tomu. Abychom začli poznávat čím jsme čím jsme zatím co nevíme čím jsme abych nejenom či se se stal se z tady vi. Z tady lidmi to je málo cesta jógická spočívá v tom že si přeju poznat a čím jsme to znamená že jsme věčnými lidmi. A to se dělat buď technikou. A to z jeho letech někde nazýváme třebas nemluvim o on je v nich svou částí dětech lidi do pravého potkat todle ale bude o tom citech těžko rozumět celou celé odvětví jogy třebas pak joga co joga karmajoga za joga a tak dále k v je jóga. A teď jogin dosáhne do kou. Náš specializovanou cestou cíle věčného života k osvobození jenom tehdy. Když je vyhraněnou osobnost č k například julinka v pěti je byla jen jednou osobnosti pak nepotřebovala zem přijít. Když se jim vyšlo vstříc a tato vyhraněnou s. Jsem jim ji dovolila pěstovat no to se potom po do z do na pokračování. Takže ono je to těžko dejme tomu to co se do takové jógické. Ho školy. Když dejme tomu ten člověk není vyhraněnou osobností. Například dejme tomu jak to řeknu podle ježíše a neboť ten mluvil o z spáse o to mám teďka této definovat když taky jedno podobenství říkaly mně říkal zrodu podobenství s to je doby kdy kázal. To je s to vše do vědom dobyla bohaté na znalost dělat řeči. Ste sebe tak si říkal o posledním soudu v no ale ježíš do takle be na konci světa a bůh v a rozdělí všechny lidi na dvě z strany. Dobré nastanou pravou ale zlé je nastanou dobou. A tím nestranně pravé řekne byste spaseni. se neptá kolik dotovanou modlili nebo o něco o je dech jak to pane a že jsme spaseni mnoho po pro že měl jsem hlad do listem víc čili měl jsem žen dali se mi žíti ve jsem dal se vám navštívili jste mi tam obr jsem moc se našlo pro dále potom na to co tam překonat sám o mu říkal každý z nich prosím to by jsme viděli hladového a že žili živ nic si do řečeno ještě li to neni pravda neti mi těl neznáme mi pane neznáme. On říkal. Je takže si jste si potom jsem toto v je to tam není o čekat tak došel bych k tomu se říkat teď rosu. Protože si něco li myslím do nešli aby to bylo srozumitelné když to takhle říká že. Tak říkáte tak z toho poznám že zatím žijete pocitu oddělenosti ode ale to přestane protože protože jste daly nejmenšímu z bratřích mých z najít s. A nechtěl za to nic tak se spasený. A o tak s pitím o to ještě není nemocného co tak na ještě za nás li to se všechno oddělit cokoli se o všimněme jsou bratřích mých mně jste učinil a do čist jeho jsou všichni lidé. Takže nech řekl těm ale li si aby do řečení odejděte do trápení věčného. Protože měl jsem že se mi že to vůbec prostě co jste pro pili proti mně proměn neučinili tak neučím pro vás odejděte se zavrženi. poslední jsou v toto je hrozný tento pohled na spásu když se člověk neosvíceně vezme a tento výklad o tento pohled tak si myslí v krok čas v ale tam potřebuje něco být doplněna. A to v tomto smyslu v tvé přidáváno ale vysvětlení doplněno že by vám za zázrak o pána ježíše jakým způsobem získávám povolením k tomu. Abych vám abych s vámi z děl jsem s vámi směl sestoupit do většinu k protože se mi že to byly aby se ztratily dobrou náladu o tak dále na to všechno musím vzdát. A be. Jednou přišli apoštolové nebo učedníci páně ježíše říkali mi to máme těžký případ s. My nám se nedaří vyhnat z toho zlého ducha a z toho člověka. Pojď znám pomoci. A teď jednu větu si myslim protože to tam za tam byla ale není tam to psáno. By malomyslní že vy se neumíte modlit. Nemůže toho ducha od zlého vyhnat protože víte ono se to provést jenom modlitbou tak pane na nás modlitbě a potom se že při vám no hostu to tam není v textu hle si musím to přesto jsem za volit temně proto jsi přidávám tak aby tomu co rozumíte nižší jo. A ta a tak šli s ním vody z ono všichni a on se postavil k tomu och do toho tomu posedlé mu to že nepije i kovy a začal se modlit a oni se dívali na toho ježíše a na toho posedlého a čekali svěží začne modlit a musel vůbec znal. Co modlit viděli jste mi daly by modlit neviděli proč proč jste mi o to se na co dokud se věděli modlit moc cože ano protože čím boží za který stojím je modlitba čím boží démoni. Že ten čím možný boží se shoduje s mým činem tak do nic začíná být modlitba rozumíte. No a on se modlil tím způsobem že si přál znát vůli boží to modlit to proto se nemohli jste v i oni protože to se nemele u soud dělo on stál před tváří otcovou a přednášel a mu tu oběť toho nemocný ho tak aby s ním dělal co chtěl on to odevzdal. No. Otci jsem v tomto případě když to nevěděl třebas něky mraky. Do toho manželství který se že do z mez třebas po věčně jsem říkal prosimvás jsou proste v čele konal tohoto bylo vyčerpala všechny možnosti se s tím mám jsem smířit dal do kou je svými žít za abys nech to co to dole tak prosimvás udělit toto takhle když to nejde když se o pro vyčerpala všecko je to pravda ještě počkám ve svým začal atd teď se znova jsem to v kdy i s pod co z novým nový myšlenka. My jak toho šlo při mně k jinému způsobu života v kdyby to bylo vel bez dětem manžel že to co to na co rozvést ale již to nebylo držet ve manželstvím by tam tři děti tak jsem si pro smýšlel. Aby nedošlo k tomuto rozkolu tu o že že to by byl na nechával ty stopy. A. Takový ona přišlo z věž dvakrát za to že to vopravdu v jsou zase všechny prositi nově trestem o do ale o to je tu co se mi směje. A vyvodí vidět ti kdo kdo kvartýru. A to mně nejvíc mrzí protože na to může působit v oni se za o jsou někde mystos tělo jak to může tu sled pěti myslitel maminko co tam dělají dělat tak dále to o to jak víte že tento případ znám. A jsem říkal umíte něco obětovat bohu něco cokoliv a ona se toho by by toho v no tak nějak. Abych přitom moc do trpěla tak bych to obětovalo třebas to vysloužil při z od tou nebo to ano. Pro tu s nebude stačit ano máte toho manžela a dát. Ona řekla ho ježto míčem mám přes z koho co mi jen a. Je to pravda a říkal paní. Začneme se spolu dále do bystosti a vás násilní. Sprostě samo ona řekla to jsem od vás nečekal takových líp nit všem takových v co se mnou do pokoje na sem zastavil na pravou samo co řekla jsem tak jsem to nemyslel vás z ko ušel po v jeho nemáte otce a a tak mám jako muž ona řekla jsem do z oko vám a člověk se schopným. Ale ho mám přestalo názor říkal římě když sama by ses zas takovým byl člověk jako jsem a to pak toho nemá tomu co na co potom nedivte že o je taky takový hle jako sto jak vás tedy kdy jsem jako mysl jako jenom protože prosto mate příležitost v do třebas si zem nevím víte nebo mužů li víte nebo že máte při děti dal do tohoto na tak dále v ona řekla no něco o tom je. A řekla o počin to jsi ještě a snažte se do toho mám za mít radši než dosud no ono se klamal jakým způsobem noho pak nedávej k tomu peníze na chlast oddělují tomu v peníze ale to bylo tak i zaměstná mám as to je své. Mzdy moje david se vůbec něco ono o tom co do toho o protože on nestačil při to si tu svou životu života na to co dělo. A ona jedno byl řekla jsem vám on si to bysme li s kým se to vždycky splatil. o to byl za na oslátku nechci jinou z pátku jsou si to by si byl věrná jsi byl pod vidět že pro tu rodinou aby se to stalo atd tak dále za to co se na moc a chtěj aspoň do bych se o to s těma ženskýma to prosim no o na to vás co nemohu su co z musím atd. No tak s s a ona jemně přišla a říkala vono opravdu nechali čímsi vší ti k. A máte ho na čí ano protože se to dobrou cestu protože mu to okolí jak v proč mi to jsi do kolo jsou mák i no pro vím do úst plavil v ní. Toho obyčeje z způsobilo časem tak. znám lepším metodu když se prokázala tu lásku za všech těch těžkých podmínek. Tak vám radím obětují tvé toho manžela bohu ale u k v. Zde svého panem bože odevzdávám to co novou svým maminky ko to se to kopírovalo z toho dělo se mnou na jaký to bylo dodneška následky jaký to a v. A ona napřed to neudělal to to protože by umřel pomoc sil ráda ale když řekla co o kdy umřel. Tak se přidávám oko vší oběti rase jeho obě tu za vás a to že se mi se mu znova aspoň svou obětí koni svého obal obětovali a ten manžel od odešel odešel. A asi zač co vás mým vim proč byl nějakou chorobu o založil měl život láme vím to co do nemocnice zkrátka ho a v moci při do protože rakovinu o ještě roku kombinaci od toho honil čili on musel. To neb popravili jsme ho mi to a no poprali samozřejmě takových v před tím mám na svědomí víc. Ale takže na dneska a no o dem nežije v plzni žije v praze takže na dneska. Je nově daná šťastná a ten manžel se udělal nový manžel se udělal těch dětí další děti nemají a když nazývají toho končilo zatím je to ještě malý co rokem to tu na pro toho. No a zkrátka dobře je vyšší vel se zavraždil jeho do dělal to tak stalo by že je to vůle boží jsem se napřed o to se ptá a proto to všechno vykládám na to že ta. musím něco se do obě to doby se dověděl co a tak jsem tuto oběť provedl a na tu hloubku dal provádět nebo tím. Ale jestli že že že to tvoje láká něčemu o čem že to špatné a to pozor že o pak již o svém nejsou. Ale musí se rozuměj jich používal či žádnou ale nepoužila prosím ale tak jsem snědl moc sled sladký věcí v moc domu li tak ne. Je to vyjímečné jsou říši skutečné které škodí tím že se třebas jenom jednou provedou a ne jsem to tam v jednou jsem byl dovolenou se provedou to ne jako posila se při nich není dovolena když mám nařízeno toto nedělat jako třebas nebýt toho koho tak ale nikdy se ho na živu. Tam není jednou co ona být jenom si to k ale málo ale říkají němci to není pravda takže musím vzdávat prosim nemůže po ono li na to jít do tento druh hříchu od jejích kde se může něco třebas pohled tak mám co o rodu zákazů co nesmím dělat a to byl by se ten roste kali tak jsem zákaz ne před proč. Ale kdybyste mohli někdo doka z na že když ten zákaz překročil tak vizte dobrovolně spojit se sbohem zase o vlastní smrti a bych to na vás udělala tu smrt to dovedu jakou umrtvit tak jsem ochoten vypít třebas prášku li se kdo z li se v potom samo jsou nebyl o dělali. Ale potom bychom se do toho pustila za ze byla mrtvola ale živá a od boha. Takže by sto přežili možná vážené ale takovou cenu jako osvobodit člověka z doby předsevzetím jeho toto by za to že třebas ti oko mají jak si to nebe s be. Po z s o na tak jsem na všechno se musí nedá se nejsi to bylo na ní. Jsou tady nějaké příkazy tak to dožil nemůže toto mohu on sliby že bych to udělal ale není naděje že se někdo přihlásil ano. To by se byl byl mohl při dal jsi tady dívat plat ale teď ne o tak strašně zle že i když je do tak strašně zlé tak jsem na tom tak by budete neříkal že by byl ten život opustil ale on není že to od nesnesitelné ale o nejde o to jenom opustit ne nýbrž ode toho o do hledejte především království boží a vše prostotě ho bude při dali o tom jenom opustil. Tak oni děláme buddha úplně bychom si miska v no tak nevím z že to byl ve tak o nic nedělala. Člověka k člověku který vzali koukal na ženskou a přesto je si třebas posteli do protože on třebas nemá tu schopnost aby do při postel dostal nebo nemá tu vůli nebo kristova věren přitom tak to nic nedělal ale kdybych takhle myslel a jednal. Tak to bych se strašně proviňoval se patrno kdy jsem chodil do rodiny za nesvorný ha a tam měl hezkou dceru a. Syna a protože to cela se měli byla o ale pro nějakou postel ale jak jsi se mi byla by se všechny že líbí. Ale protože se mi byla. Tak se nese mužové nelíbí dvě za z vel to ono ono si říkám já. Jak by se že se mi líbí prosilo by na jako by se mi líbil jako. A tomu při to by je to skvělá všechno to co jenom mus co oni jsme ka ale dejme tomu se mi líbilo mohl někoho trochou ženou prozradit dal jsem zla slíbila nemusím tomu co to s po bylo mi ten kdy neznáte tak. Do by na nebylo k ničemu že z nevidíte anebo budete vidět ale tak jsem prostě v domácnosti v tomto chodil každou neděli porušili kterou masy jednal tak že jsem ani na tu sestru ní. Toho byla příklad nepovede protože byla hezká. A všiml si jeho ten její bratr a říkal mně k ale na askese proč se aspoň jednou neb podíváš a obličeji mít cely. Že zřejmě líbí každý si a jednou nepodíval k v. Ale jsem mu od poděl nějak kdy ale že jsem říkal to není žádná askeze ale to je samozřejmé že jsem svobodný takže mám právo ani na pohled na ženu jako na ženu. nejsem schopen v věci jenom člověka tak se na mně na či nepodíval. A jsou ženy na které se podívám protože k nim vidím člověka. Ale tady k by žil v ženu zkoušen v tom že máš k ale že jsem jenom do z koši protože to nic nedělá a ty jsi jsou ještě li k ní. Vošklivější ještě mužové jak tele. No ale prosimvás to nese to ode slyšet a v k vám jenom chci říct že. Nemůžete je bez velkého výkladu pochopit. Jaké jaká rozmanitost návodů v v tom do v a v této pasáži je například as pojem si to ještě před večeří nedovolí v k do dalek daný tak pozdě k k k k k k a to bude trošičku trvat. Tak on říkal moc milujte nepřátele své dobrořečte svým přát a když vás někdo úlu u podivit nad vás je nastat mu druhou že ho za to nenávidět v a kdy z váže nevyvodí tak neni svým. Do za zlý. Nýbrž do prach z obuvi své sami nýbrž jsem z li se jako by se tam byli nepřišli. Protože nemáte prach na oboje tak se tam nebyli tomu jsem přišel z buď jo vyd. A měl jsem dojem že jsem přestal něco co jsem ani nedoufal že přesto jim k k k k. Tak první co se mu dal doma jsem si umyl bos v ti. Abych se žil do toho co chtěl říct napovědět ježíš kristus čím vše řekl bez pražské prach z k bod své a jsem v ní. Z prášek tím toto pomocnou rukou od slov a na příkladu ježíšova tu tíhu do těch těžkostí které jsem zažil sliz nedoufal jsou do jsou z těch budovy s k že my tam třebas v jede v s a budu potřebovat dostat do nemocnice tak i tady se to nestalo o jednom podobnost do byl tady dole do kdo jsem byl domněle svět a měl přesto dobře jen k nenechali poklad se lid celou místnost tak že je to vyšlo. Že ano. Ale taky tento muž byl příčinou toho že to nevyšlo protože do další byly tak. Viz svět jenomže toto jsem to nehodu nad ven do nebylo mi toho stavu skalám honit a. Tak kdyby to pracích kdo to dělat jenom žádat ježíšův ženami ho učedník který je na takové vyšší se stýkal s mistrem. Protože není možno nestranně cesty do z myslel se na žes to není možný to ani nebyl takový ten miloval bližního takže se vylila mast na hlavu. Ježíšovu říkal taženo. Že mně dovolil tobě protože jsem byla pro toto vola milost rozdat kudy jim ten peníz setkám. To nesmírně drahá vás a takže i do li se tak to je citově založen a za tak kdybyste vi. Sis tímto systémem dali to z ráno ale na stranu na stavu druhou. Budete jednak směšným kterak se z kompromituje letech jsem toto dělal začátku cestě k ale dnes viděl do rád tak oddán dvě. jsem živ nezabil ani mouchu bez bych kdyby to je o to od taky zabiju n míti ani bych žene hle z přitom a jsem se nechal třebas zbýt zato jsem nechal dobýt k bohu chu zbýt jsem sebe a to z usuzovat jsem ten doprostřed do tu jsem se abych tento křičí zabil. Před byl v ale nebyl jsem to jako jsi do z daleko. A tak vám musím že dneska jsem v tom žák kostí poněkud dál se mi to po malovat jsem poněkud dále a tak těle bych se dneska. Jako tato hleděl trošičku jinak a kdyby mně šlo pro záchranu života tak bych byl do toho člověka. Byl s mrtvými jejich někým že padám toto člověka tak že by z jeho nezůstal nemastný k tak ještě tu sílu samozřejmě protože bych třeba tu chránil někoho taky způsobem bych žiju dneska do člověka. A to to ježíš kristus asi neradil ale nemám to si nese ven protože na víru tímto způsobem že jdou to bylo o ni. Před vánoce mi k na dožít pražské tam nebi par vší před za novým nádraží deskou to z ona dražší. A to napsán dokonce a tu a přepadnout při mladíci. Že slabé osvětlení především ona mně protože by že my se před padnout aby takle s boku aby chytli aby mi při držely nebudou kráva třebas já. se vyhnul ruku řeknu pozvání vy nevíte s kým máte tu čest to nevyvolil o čili ní. A utekl tak tuze se zmizel jevil jako ten kdo se zase jsem jenom jsem tedy který vnímal. To je můj boje nebo bojoval jsem s tím člověkem to karate jsem se s ním bojoval a to byl můj nepřítel chvil se musel přemoci v z potom před moc k jsou spor o to mně z toho znamená nebo do toho měl na s. Bych byl tam byl měl zabít a do do pro dobou podle nějak do toho mladíka. No ano o to nemám na ale kdybych jako to dokázal tak abycho z by byl kdybych padl ano to je pravda no ale není toto co chtěl ježíš kristus. Jenomže mám výmluvu právě v jeho příkladu kdo chtěli kamenovat. Zmizel pro setkání a to chtěli dělat králem ku z li se u k k k k ale výmluva je to ne ká. Protože v je on věděl kdy a jak zahynout to nevím tak se na tuto nebo předmluva v to prostě jsem činný již berte na vědomí ještě máte ke mně nějaké symbolem duchovní činnosti. Takže on byl činný který ježíš nebo bude čím domu či jak to před vydali by se tím dobrou jeho znaky tele že bude z rad jedna dělal zázrak je to v kdo není nedělal. A takže. Oni mu jdou o nemohli přijít máme no ještě mnozí nepřicházejí v že se dělat ano a jámy toho s tak ti že takový mění né. A ono totiž záleží na tom. Které on jogina jako chytnete za ručičku a při vede k to k tomu ježíši někteří se nedají a protože nerozumí třebas smrti lepší nebo do krista a to se mi nezdá být tato symbolika co rozum litera. Ale kdybyste se například přešel o tom co jsem takzvaný kristus protože v rukou ne tak jsou tam hlavní znaky vedle moudrosti o to ale tuto hlavní znaky činnosti kterýho bude provádět a je tam například znak který znamená že bude provádět něco co se mu nelíbí když. To bude správné bezvadným takže on musel v tomto musí být obrněn. Protože přes žil na přišel do smrt como nemohla líbit osobě se mu nelíbilo protože ještě v třinácté do velel co vám teď začí říkal bude duše sklíčená si nemohu pomoc ale proto o toho neuteču se mi to líbí nebo nelíbí vim že to správný slovem tu se tyto pro anežku nebo hry nějaký šat let ale pak a pak mu nějakýho nějak do faktu a proto nemám nic proti tomu ji za ten. Kříž protože se mi to nelíbí není to příjem krajně nepříjemný ale na to nesmím dělat čili za že to o žen krajně při jen člověku něco ale to přesto když je to správné dělá ano. Toto jedinečně měl ježíš kristus. Jeden co není znaků toho již vám použil nebo z při ostatní předměty jmenovat tak protože jsem si zapsal na pod asi stránka doma jsem přes toho tibetu sis do vystavit tibetu. A bych to byl nezapsal. Ale ono se stalo něco co jsem vám říkal o tom tibetu o jsem ještě nebyl žel jsou pro tyto dvě k tomu přesto jsem to možná slyšeli tak joga především vás dávat pocit oddělenosti jednoho od druhého aby to mohla když to nedělá když tam neuděláme pokrok tak to není správně prováděná joga po této stránce je dobré že pro v kolik nějaká cvičení ve třebas pro na umu anebo. Asanami před ten pojď se tím v když v je že ano to je jasný z poznávají se ty rozdíly se mezi lidmi. Ale tam říkám pro něco jiného že jógický způsob existuje vyšší způsob který zná třebas náš havel. A proto si pozval do prahy dalajlámu ale a proto v nad to je ten jóginy. A proto také zařídil tu stavu tibet praze mánesu a ne sám nýbrž za projde z koho a maj se k a co to o do podle jsem byl jen proto jsou na není kam by nás jsem s konati který oni propůjčili pro tu víc do a tam se modely před mám na lovu. veliký obraze z který byl u k obracely ve na zemi a znázorňoval stvoření světa jak tam si ty než jogini který by jinak stvoření ven z z za masy neříkal. Že oni nevěří že svět byl stvořen ní. Nýbrž že post ustavičně tvořen není do tvořen nepodala to posouván. Jedinečný to je modlení to je dneska je smylu vidíme daleko že tam pro něco tvoří něco ze dějem. A ale nejenom toho o jistá modlili mnoho před o dobu jsi žil dostalo kolem při man daly a v pozoru k tichou on nemluvili k tomu jsem si koupili z ní. Vizte a prošel se oko oněch přese ke z po na že by jdete místnosti tak nestrannou potom začít s noste. Tak jeden mnich na pozval žár rozumně man dále v jsem překládal to vy nevíte o ten se život je dalek v be a. On to ten tím že toto ten mnich na poznal že mám poměr k tomu tibetu. Tak se odpoutal od toho druhého mnicha modlícího své šel za mnou do oslovil nepře do tu marným před domem ty becky. Modlu ten mnich se snažil o domnělé lest. Své vědomosti o těch ba ex po na dech to byli většinou bohové. A. Ono se mu to na přenos do jsem pozval před to dom jako husí nemoh to říkal řečí. A svou myšlenku chtěl obsahem myšlenky se chtěl domě dostat. A zase jsou li se že do toho dostat z na potom ještě hodinu protože to začlo být pro by zajímavé on měl od těch při ruka říkal to kdy činnou bohu jaké jak jak to smysl. A myslíme jak jsem tedy pochopil řeky pro to z toho tři miliony korun to pozvání dale námi do československa tomuto vláda ochotně za to ona musí být v nich spor o vana co o to velela bych chtěl co onen říkají že bez formace je u to přijali to se voda z toho bylo dělo jsi byl to vydala protože věděla co ten havel potřebuje čeho potřebuje ho potřeboval naučit chce. Vědět co si myslí lid aby to nepře. Aby to vydržel lid aby to může ovi že to bude napjatý ale aby to napětím neb se to je přece že by neudělali chceš víc snese a tak se může si zatím motto vychází přestože napětí to je ale že to nedělá tak bezhlavě aby ten sice z bohu řekl před jenom on není tak hle a takže on se o to tento o rosy pozvat mnich na to jdou mi. No. Tibetu nebyla naučil vznikat do vědomí národa. A on ten mnich tibetský vnikl do mého vědomí a jsem vnikl do jeho vědomí tak například na konci vystavit by taky jsou při dvě malinký složky tak je veliký dale li ho. A on příjem na leč co se znázorněn rozdíl ostatních k s po nám tu při hospod v podobě nohy přese bylo pokryta se ne na sem říkal tomu mnichovi do se duševně od protože rozuměli říkal se mu protože on na vážil o stane zajít kontakt s. se mu říkal. Prosim protože on takle co co to za význam tak byl znázorněn velebil co se jako svět se pořád mnoho který nebyl by mu byl vane a v tom že on neměl samo zemřel jakoby do se se tak tam se děl. A on jenom pokynu pravou rukou a ukázal doprava. Tam podívat a tam se děl zase milarepa a zase k tvorové ho v pod podobě ne ten nad bez k bohu straně se tam choval vím volně měli plné a to on říkal a než proč to protože on byl zakladatelem neformálního při vstupu do dětského. Se chopím poznání. Když se jde nadto nějakou technikou a formou potrvá přibližně do se k klade tento namáhavější li se na to nejde těle na to ne v od protože jsem pod to je v době tolik proto nejinak před tělem když napřed duchem duchem se proniká do ducha rovný s rovným. A když například dejme tomu že jsem pozice neni duch mohla by být ale vyšší není a tak to není joga když dejme tomu dechové si žení jenom dýchání ne tak to ztratil ducha. Tak to nevede k nějakému poznání čili mnohé je výkony doby s ke jak je známe seď dělají takže si dělej mechanicky a mechanicky se člověk nezduchovní noha a taky se náš národ nezlepší mechanickou cestou my musíme mít přiznejme.