Karel Makoň: 91-16A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Toto třebas ze berte na vědomí že to co říká pán ježíš od vstupu do jordánu a od přemožení satana povahu dvojí proměny vědomí a. S tou proměnou vědomí. Se také mění způsob jeho řeči jemně do rozvedl rozumět and plně dobře teďka. E. Takže my si nesmíme myslet že se porozumět tomu co krát bez téže proměny. Kterou on prošel takže si tam čteme třebas jak jsem říkal před tím jeho návod že máme odpouštět nastavit druhou tvář tak když se to snažíme napodobit jenom z pozice vědomí na které jsme. Tak to není totéž jako když se někdo bez nucení. Se dostane do stavu ve kterém je to samovolně neodpouští ježíš kristus prostě samovolně od pouště tak tomu bylo zapotřebí aby prošel pádem satana něm a aby prošel osobně zkušenosti do nepotřeboval jsou osobou ono křtem v jordánu takže. To tam čteme musíme. Oba uvažovat po tomu se uvažovat způsobem že to mluví člověk. Který nám ukazuje jak se myslet to co to je začínal co žádat když tyto přeměny ovšem když že prožil. Že kdo přeměny neprožil tak není povinností naší tak myslet to není hřích. Když myslíme jako člověk který nemá poznání že když to poznání nemáme no ale když třebas máme nějaké poznání tak musíme myslet a jednat a mluvit jakobychom to poznání měli. Protože tím se proviňujeme čili hříchy jsou na každém stupni vývoje něčím jiným. Proto například ježíš kryl s mohl mluvit tak je kteří jsou nepoznají že jim nevysvětloval nic z toho co vysvětloval těm svým učedníku těm něco dycky dovětkem k tomu řekl že jo protože viděl že mu nestačí ne tak to doplňuje tak aby mu stačily těmi dále že se tak dobrat se světem jsem že. Jo ne tak tele co tím myslím že dával různé pokyny různým typům lidí že než těle z rovno právo on není rovnost jsem aby všichni misse je na jedno kopyto v onom také věděl. Že dejme tomu učedníci bráně a přestanou apoštoly domu viz dělají jak než. Mluvili před seslání ducha svatého ale bych to řekl tak ostatní to znamená jeho učedníci ho vždycky jenom dohánět. A oni nekladl na co se abych o do chodili ale byl jedním a za druhé tím nepsal si nebo nechtěl nebo nemohl si vynutit aby dost prostě jednali vždycky podle jeho vůle. Protože on nejednal podle vlastní vůle o jenom po do vůle otcovy a spojením měl sv. A takové že se oni mohl vyjádřit a otec jedno jsme pro slast napřed vám vysvětlím na tu proč to se tady osud a otec jedno jsme ale chci abyste byli tak zajedno s otcem jako s ním jsem se. To je vrchol to protože my víme že při tomto svět o cení se s tím od jsem ztratil tuto jednotu pojem této jednoty nebo pocit této jednoty jakmile vstoupil na kříž jakmile byl při v ale dosti dal líbit být ukřižovat. Protože jestliže jsem měl být ukřižovat na viděl že být ukřižován na nebi v u o čem tak musel tomu dát průchod a. Tou o do pochod taky určitým způsobem svou bezmocností. A berte na vědomí do bez mostu byla součástí jeho učení a že nám ukázal když člověk je bezmocný ale tím protivil dosti nemá bojovat a když bojuje tak dělá chybu tak jsem vám říkal jsem tedy měl to v bez něhož se o to příkladem. Že jsem před několika kde není to dávno v plzni nějakou paní z obou za přes zajímavým nad projevem. Umřel někdy koncem ledna manžel z toho touž se do z dávno a o na do teďka po slyší sobě. Ale nejenom čeho slyší on odpovídá nají myšlenky některé schvaluje některé schvaluje. po na přišla že s tím zoufala protože by to vyčerpává s tak. Proč to říkám že jde situaci že nejsme ani nahoře ani dole a slyšíme hlas toho člověka kterým jsme byli předtím než jsme vstoupili o nějaký žebříček na upřít z ku dál a nejsi domech se tu možnost abychom slyšeli něco vyššího a vůbec slyšet to je otázka dát kterou si tak i pro berme do tam. Takže jsem si tam zpovídal asi tři hodiny. A o námi přesně říkala jak manžel na to dal bujet to pořád skok proto o jen z kde zemřeli manželem. A von vám větší musím souhlasil protože on také toužit se vodního pouto to ono mu to nejde protože onoho drží. A také nás drží v našem minulos to je tam my jsme symbolem naší minulosti my bychom neradi byli takoví jací jsme byli předtím kdybychom zračí lepším a toto je protože jsme posedlí svou minulostí. To je posedlost jako u byla posedlost. jsem zad bych při od původně nebo tak nějak odnaučil posedlosti protože téma že si povalen že neboli dělat a že naopak rad že se může vodní uvolnit tak jsem si zkusil je jak se to dlouho vydrží jel jsem sní do prahy ten nese tam co dělat toho jsem si do prahy že to jsem stojí a tedy jsme si toho vlaku který nebyl plným proto. Že to byl to vlak lék na čím atd pro je krám zase to to za z něho jsou toho že bylo tak o tom li pravdu ale přes tam přistoupili sil je takže jsem nemohu kuje otevřeně jak jsem přestal mluvit otevřeně v učiním to ona upadal do stále poddanosti tomu manželi takže do berou ona a to hodinu a půl měla. Tu opozici vůči němu to osamostatnění za brzděna nad to promarněna za pudy rodiny to třebas s takovými lidmi se nebavte. Tak se mi potom to řekl tato třebas paní k slova kdysi víckrát neuvidíme při by že se odbýt toho že ten manžel je sedmdesát čtyři ni na vás může. A po se na nižší řekneš na vás nebude moc on si bude muset najít místo tam v tom světě do kterého se z dostal tak teďka ještě čekám to je to ve se za čtyři dni bezmála to se stalo me rodině všude rádce egyptě zůstanete egyptský předpis tudleto. Jak jsem říkal že je to ten člověk se každý do jsem se zase za čtyři se vrací na místo kde žil a když tam nepozná svou mrtvolu nebo sebe. Tak potom odchází bloudí na tak dále. A jsem se zkušenost že svou matkou že ona se protože nebyla spálen na bylo po byl na to pro wu. Tak jak mi že nebyla jsi poznání tak prostě prozradila že tady nemá co dělat protože bude posty na co taky říkal že po svým to znamená podlehnout dojmu do se tam mělo světa a my jsme si že jako to co o znovuzrodil o to to není pravda. Tak ježíš protože dokoná tu třicítku z úplně. Tak nepodléhal vlivům při si od opravdu neměl matku on neměl bratry neměl do moc to se nám ale nestane protože mi tu třicítku neumíme celou překonat atd tak se vrací jíme bývalém dvacet totiž jako středu svého života nebo bývalé vlasti jako by to bylo moje jiná vás a můj domov tak dale tak smrt třebas národ si tam kde nemá být dal dosti a. Z nejsme svobodní tam nemáme být svobodní takže když si z toho by o tom prostředním článku že on je učitelem. Těch svých žáku znamená našich zkušeností osobních našich do. Prostředků jimiž se máme dostalo bohu tak je bych to o sis tohle to. Dejte si dobře pozor když dočtete tyto věci všechna poučení která jsou tam potomek samém chovat. Že totiž kdesi pozor na to že mi. Musíme dělat jenom toho co odpovídá naší úrovni když tam třebas my máme za sebou křest vodou tak nemusíme milovat bližního a nesmysl sto o nic ze že to že to dokážeme jako sama sebe protože milováním bližního z to sama své v úroveň druha tahleta od přes tu jordánu o smrt na kříži ten je koho. Vinném do toto prodělal stal učedníkem páně. Jak se nemůže stát než si s touto výbavou toto dodržovat. Jak to že tak je to hřích ačkoliv to není byl na psáno že by to byl hřích ale je to hřích čili že dělám třebas hříchy který si mysíte že nejsou říši atd. A kdyby se s myslete viz za hřích ku se kterými se třebas nedokážete viz svět protože. Nemáte co mu to před vodou takže jak vám poradit víte velice těžké protože nemáme ve zvyku jedno rodil dvě se pustit. By vás chtěl dát správnou radu tak by řikal prosimvás dávám všechny. Při znaky dispozici co je to nic za končilo třicítku. Všechny příznaky mít za k učenou trojí tu se další přiznati on nad nemohu protože nebudu nebo když to tam tak výhradami do protože jsou tady takový lide kteří to přelil či děti části nebo jiné takové sekty že si myslí že jsou vedeni duchem svatým ono to neni pravda tak bych řekl nějaké doby se dostal do kou jsem to nadešel večer slíbil potom přednost do toho co jsem si. Jak poznáte že joze děláte pokroky. Neděláte pokroky když se dostavuje zkušenost které říkáme metafysická se to metafyzická zkušenost. To znamená to zkušenost koho měl z toho o něčem co není hmotné. Že by to neznamená do dle této do astrálu o tom se o to víte z tím bylo třeba zemře. To neni zkušenost. Mimo hmotná z dost vjem v jemné hmotě to nemá nic společného s tím co by tomu říkal o joze. Joginem je chráněn od těch toho špatných zvyků nebo v už. Paty sklon nutím nemám mistra kterýmu omezí obzor. Osobnímu mezi do vzor tak aby byl v je pak je na očích. A to jich nějaké také ne aby neviděl ale slyš jenom to co na tom kterém stupni slyšet stavět ovšem pak záleží na tom mistru aby to sám měl prošlé a za že to jsou dal v tom smyslu že on na těch svěží vyšších stupních něco poznal ale po svém. A možnost. Existovat myšlenky žáka vyjdou při z nich to co mistr od nebo ze zad podstatné. A takže z něho vytvoří takový jak i druhý sebe samého když tomuto nepodaří tak ten žák je sám nepodařený. Čili doka prosím je vždycky tak jakým deska známe z jindy za to. mýma hari všeho je exkluzivní cestou k bohu čili to neni celým životem to jenom z výsek vjemy života se dostat kupředu je tak asi to si takže když přijdete na tu se ve své. Tak jim někam vidíte když se hustém lese nevidíte nikam nevíte ani v tom ve se stane. Ale tu usekl v lese končí a jestliže končí tak také tato vlít to se vám ztrát a vedení mistrem je vidění dočasné vám to se vysvětlím na příkladu ní. Na ramakrišna prosím to je námi ještě vzorem byl partyzánem v oboru mystiky oboru jogy tedy. Protože on nepřešel o se nepokoušel přeji si do učení kteréhokoliv mistra. Víte že to nevadí když byl touhu ale setkat se z ba ku o matkou kanály a žít vědomě věčným životem to stačilo k tomu. Aby se mistři dostavily. A protože ale nebyl u žádného mistra zapsán v nebyl v jeho škole kde neško žádného mistra tak prvními jsem se o dostavuje na konci jeho cesty jeho odvádí od matky káli te a tento ta póly u vyčítal že to není správné věnovat se představě o bohu který musím tu k sestru překonat zem nový že ramakrišna byl tak pružný že to přidal k tu představu o mat. Řek krále kali od vrhl a věnoval se dostanou čistému vědomí. Že toto se přišlo proč jsem si to to poli byl tři se zná čisté vědomí ale tomuto neprospívá v tom smyslu že by byl velkoryse vyšším než se dramat je to jeho jsi li tu o milovanou od ku král jest ten neopustil to co je čisté byl měl to do sterilní který mu byla povídal mn ve všem co dělat to těl co říkal že za pali o že za něho z vodního volil fajfku a proto bude se rozčiloval. Jenomže byl zase tak tak ni že. Raději odešel do neznáma když uznal stojí porážku a asi od doby nepovažoval působení ramakrišny spolupůsobení s matkou za nic špatného. A víte i doka její ho to znamená proč se to o na sebe na protože si že od toho slibuje. Že to jeho nedovolí člověku aby se od koněm k na od nějakého směru. To doby čekej je. Je pod tím není přivázán nebo v tím že jsem při vázáno to musí tam kam velí ten o zato ale. Tam toho vozu. A teď je zajímavé že pánem toho vozu o ramakrišny že byla matka káli. A tím se ale jeho cestám lišila třebas. Od su jiné jogy kde pánem byl živa. Od toho co je šiva vám zda si myslel nebo při pod bolet neboť to bylo v pak nevim že pánem jeho době šiva víte li do jež světla v zemi proroky je toho tvůrce vesmíru nebo stvořitel mrs takovýho a víte jak je znázorňován jak je znázorňován tak. Že na jehož ve tu tančí bohyně jdu ruka. Znamená stvořitel je podřízen strašné bohyní tu dát a do kraje druhá tvář milostné v matce stáli aby ruka to je nos bůh z nemá tváře. Tak vás prosimvás nechci dál tomto s pletí jogy vést protože by takle toto nepotřebujete že určitého nad těch pozic nebo tak ale upozorňoval že ty lidé mohou být zvídaví. A kdyby se toto nevěděli. Let tak tomto ono za a tak od pustila pro toho že to víte k a za to jsou tím toho co by zamanout neměli oním vědou vás jistou tuš víru viz swámi co s tím žitém který vlastně tvrdě zrodili. Tak ale ještě ho budu moli do chtění o józe s pořádal v čili na to jsem začnou se složením do vždycky samu skládáme se ze smrtelné se sice a nesmrtelné trojice do mi že to všechno znáte musím opakovat než se dostanou tomu co neznáte. A zrod tak potom budu opakovat znovu v třicítku abych mohl do vyložit tu trojí ku. Protože by byste měli něco rozeznávat všemu nepatří a v tom byste měli patřit dalšímu a tak se ten náš ze sice v tom odpovídá v křesťanství ž vero andělů. Věřící dají tudletu oblas smrtelné své řece. A z nesmrtelná trojice odpovídala vyšší funkci anahaty potom buddhi a tak mám vizte mně tady ale připomněli na jsem za to velice rád. Že tento pojem starověký pojem jogický nové z ky nové po se rána byla v první řadě. V druhé řadě na upanišáda asi ti zažil na šruti na při do ba na větě tak dále to jsou pomoc díla těmto dvěma základu že vedle toho ono za protože to postaví doví pojem který se neznali a to je nosem. Takže je to jeden z mála jóginů. Tedy umí jít za nebo šel a dokázal to taky tím si myslím že šel že šel za normální jogou to zase zdání dostal se za samadhi a zase za zvoleni nosem což znamená do jsou stavy mého vidění nebo poznání věčného života jogin který dosáhne jenom samadhi tak v tom samádhi poznávám věčný život. To je pravda. Ale odtamtud když nám spadne nazpátek do běžného vědomí nějaká stopa. A mně známou zůstane potom věčném do kterou se dotekl samadhi. Ale není toho tolik aby se ubránil například normálním věčnými hříchu dávat s by se že přitom zas máli tak to řeknu takle. Byl byl dal. To je asi pověst ale dobře vymyšlena lišil dobře vymyšlena takový platí že. Tohleto je dal zk je přísloví se to nemělo nebem provádt to. Rozumíš mně se na nevěrou nebem provádt to chce co prosim i když to neni pravda tak to saně jako na něco stojí protože dobře vymyšlené jo to je takle tady se co bys z tam za v tom co s joze že se z toho na něco jinou a tak vám teďka řeknu dobře vymyšlenou anekdotu tou se vstupovat do jogy. Tom panny jdou ještě větší anekdoty lepší než todleto ale se ze co to tu vám osobně známou je král se mi do nač na to řečeno a proč to svým neuneslo jak předpisovali jedy živení tolika světců který on měl na břehu řeky tam ti el v kam ji. A jsem k tak si zavolal mudrce největšího v době na radu a říkal mu co mám dělat když jsem povinen jej živit. Jakožto proti požehnání s tam tolik sil z kuje jednou králoství litoval si šesti sic. A na to nemám jasem čím dál čí oni se dělají tam nemáme li to jdou na tom břehu. Ale jsou na pro ty a ty moji rodí si že na to že hrají že v. Na přistoupili tu posty řekli prosím se do vás jsou tvrdou prací. Že oni nemají povinnost vůči těm mudrcům na to je na tom břehu době živila to povedlo z mám to všechno od jsou za ty v běžné občany podané aktem vůbec mu poradil. S tím že z buď rozumný nevěří že oni jsou tak daleko že by nepodlehli svým skonu a to je to co je slabinou jogy totiž jogin nechá asi kus hadí síly dole kousek do tahle do čtvrtého postu. do tone do se toto jsou tak ta síla se nevrací dolů do muadhary. A působí slabě nahoru. Slabě nahoru takže jsem to poznání vyšších toto summu než se svého pátého přesto sedmého je lidské apod vrchol od vás upozorňuju. Takže my jsme tady třebas k mudrce východu krišnamurtiho ten který tímto vynikal že malou částí hadí si se dostal za před tím do tos tam butsu ani z zel která tam stoupne ne klesám. Je to proud který proudí potom z muladhary směrem živý tento pro z ano ale co to mělo za následek že ten jogin o to o bylo ve sám továrny bodem z známá se o to ska se. Tento jogin se dostal do evropy jim dokonce vědoma dar z ka. A protože měl větší část hadí síly dole. A menší část nahoře tak tuto občas přemohl ho a on páchal ho o rodil pravým slova smyslu v to maďarsku v tak strašně špatnou pověst. Když ale sestává akty spisy jeho máte z jeho stáří visí se. Ze slabiny protože ne přibývalo mu síly životní tomu o by ti rodila konal to o do skal pravice svatě ale pozor na mně tam jsou za mých ani myšlenky přesto jógin. Za mých nemysli kde tam nepatří které jsou bludné protože jsou zachovány z toho období kdy byl takhle větší části svého vědomí dole takže vzor rozděleného vědomí a takových je jóginů je moc by například nezklame slyšela ti tady u nás všech a to jsou samí k o co je si jen vedl do víru a jestliže oni dělají nepřijal zázraky tak to by žádný pořádný jogin nedělal tím způsobem. On to dělá protože oni neb uměle napodobuj tou ježíše krista bez. Tím se zdá všeho na podobnou v čele vše to neni pravda. Oni neléčí po jenom z tu věrou job. To je daleko lépe na tom nějaká fiore která jak na sugesci oni ani tohleto neví že když jsou ve se působit natrvalo. Tak musí v tom člověku zanechat prostoru pro uvědomování si sebe toho léčeného sugescí bude na li si to postup je se do toho do tu věc si provádí toho kdo zela a potom ještě byl. Vědomí o výsledku toho co se dovídá na o to proč například v oné. A to co oni tej dělají tam jednak pro složka vždycky chybí jak u toho když samoty jakých jako s jeho spis je předloží někdo tam měl při je stanem přeložil předložil to jenom to co to na do jsem tam nepřišel námi známo takovou tak strašnou chybu že ten si jak je to musim v to bylo na ty se mně napsal věk no tak jiné a do jeho do prosta pro tak jiné dělala lituju ale. z dneska se nemůže protože než toho do v ve všem pravdu a tyto přiměli ve všem pravdu. To dejme tomu byl před z s tím pravdu ale než se ti pravdu nemá této se z tato se na rozbila ještě i v tom stáří dole v muladhaře. Ale to si či tak je o tom že neměl ona u plně otevřenou on. By měl si ho v úplně do tak možnost celou volal horou jít nahoru nemůže jim byl jsem mnou s vámi se pro toho abych z tvých muadhary vyrazil ale s celým horu. Od tomu za to velice vděčím protože když jeho pomocí samozřejmý sami to dokázal jsem dělal sil z ona hlavně v tak jsem třebas na svatým straně nepotřeboval spát to konečně vidíte na mně a no mu tu pak třebas tady jsem taky samozřejmě ale nemusím. To udělal to letem mnich ten jóginy protože ten věděl že správná na seděla a pak že se nemůže se o to být úplně třebas svadhistana to nejde nebo manipura třetích plní to nejde ale může se u k je otevřít jenom muladhara k za pomoci mistra a to pomocí toho žáka když se otevře tak potom je naděje že rád celou muladharou částí. Tu čas do dostanou se dostávám nahoru a protože se dostávám jsou muladharou nahoru tak kdy se dostanou kdyby se dostal říkam do dotoho to jsou. Tak i tam budu tak vědomí jako jsem tady tak například křesťani kteří tímto způsobem než si pro mi že pletu dohromady protože poli že se budu zase přes tak že to pohromadě všechno říkat v. Když ses za ni dejme tomu komu by to oni s anděly tak měli jistotu kdo to je. Anebo židi taky tak do to je a jakou funkci atd proč vám přichází on se jim opravdu představila v tom smyslu ku v plné jeho přechodu do jeho vědomím stal tak vybrat z toho že říkal semeno pak tato a to je kasty způsobu nestojí za nic. Ale představy se jako s s chorobou málo z pacient bůh si tři k a. No tak to je v pořádku. Tak noho pořád u tone měla tak dobývá na úrovni lidské to tak je v pořádku. Když tedy toto dokázal a měl jistotu že jsem celou celým obsahem muladhary přešel do anahaty tak v něm mohl bezpečně opustit že měl jistotu například že jsem nezaměnil duše víc v víte a to je na jeho zen velice.. Ležíte todleto aby byl člověk svobodnější. A když jsem o po to se zamiloval novou zemi zrovna ale třebas duch do pod nic jisto je dovoleno bylo v do do nějakýho druhu o do se do vyznání co to co po toho ona stykem protože okolí z nevidím než toho do čeho jsem zamiloval do milost to si jsou různého druhu. Tak. Se to tady do zase od a ono se jsem ještě milo říká tento musel připravit vstup budu u víte ne pro si cení připravoval. Zase je tedy poznání dovršené. Tím způsobem že z anahaty si vedoucí celý obsah muladhary. Nemohl jsem nezůstává nic a jak ten člověk je potom živ. Když on hle a ona bylo chápu s nebo volali chápu tento svět. Ono se ten s vědách a to z jiné úrovně tak i když na. Říká svatá terezie z avily nebo svatá než s a v v v v v v k chápou tento svět v z jiné úrovně li z naší nemají přeci tělo. Dokud byl by tohleto kdyby se to udělal člověk který ještě živé tělo tak by se dopustil chyby že by se odvolal tělesně z tohoto světa čili se mi vím že jo ničí do možná dělají záměrně že nechají kus hadí síly dole aby teče byl schopen života ale o potom ten nemá z li v pravý smysl pro tento svět s. Ó bože za me mně celý anebo ve srovnání s tím poznáním zhora za máju za klam. S tím nesouhlasí silama dal svým neptám dala do oni temné ani horovi do host. Ani v samo jsou lekala byla ani ramakrišna nikdo z nich. Takže to se vás o jedno vybírej tes čili velice pečlivě nikoliv mistra toho vůbec nehledejte. Především dělají nejsem směle je velitele ale jako máte potom hledat. Jak na to máte jít co on si neska za večer aspoň poradit jak na jeho své tak mystice ještě máme dost času nadto bychom si to po toho z no to bych nic bych se nemodlil rozum než nechat pro ze že z mysli aby si vzít za třebas řekli námitky třebas skal ve za to při praně do prosto pro skočím nějakým způsobem. Ale k. Nenechte se odbýt tím co dneska řekami máme ještě několik dní před sebou onen z za to první po měly žilo o to k a tam se z aspoň účely. Po něm a tak zase ho bych to. Radši namaloval no ale to nemám možnost když to málo o tom jenom někdo tady vedle mě. Ale jenom o oné a ono ho kolo o tom co síla však ty přizdobena. s tím co jsem ho tam dostal za přijat pomocí lékařů a také pomocí toho se tam při levá pořád zhora. Upozorňuju vás na to že zhora se tam při ale taky jenomže to nové co tam vzniká dohromady to je toho o čem se mluví v podobenství omar na ten synu že to dohromady dává radost otcovu kde se sil na s ze se o z to se do z kůže svým pokladem když. Tedy neměli z otcova domu v odcházel když to s vodou od vázat se scházel ze se anna ty prosit a se. To co měl rád. A von si na tu lásku otců vzpomněl utekl do bod z vůbec neměli z rozumíte. A to znamená on se propojil nazpátek s tím otcem přesné dostat i v tomto světě. Zase napovídá velice mnoho o tom jaký smysl lidské utrpení tak do čekat op osvědčí se o do obohacení anahaty nějakou silou která příkazy zvnějška tak ježíš přicházejí události a. To obohacuje u člověka který o to se o nás tu taky anahatu takže on potom ve ale. I události jinak než kdyby byl jenom částečně otevřel třebas muadharu nepotřebuje li anebo z částeček svádět do protože v do protože částečně svadhistanu v co budeš za že moje do tak zase se pro ze se ne víc než do do do míry otevře svadhistanu že. V tomto rozmezí jedna čili. Nená muladhara many manipura se o ten na všechno na základě otevření muladhary. A muladhara a svadhistana své. A to se otevřela se na tak je to co jsem tam dotahl svému hle ale ono tam zůstane. Je to velká byla to se nikdy ne. Nedostane nazpátek no tam potud nebi padne nic stany pane ani atom odtamtud vypadne ví. záležitosti jsou řízeny z této anahaty takže se to štěstí že jsem byl řízen z anahaty takže jsem přímo nepříčetně miloval prostřední dal protože jsem měl otevřenou částečně tuhletu anahatu a. Teď tak je to na joze jsem tu pro vám tak jsem si protože by to bylo strašně prostě k ale že se to nakonec dale v domě musíte život a budu od něčeho zase při povedou připojit a doplnit. Jane všechny tyhlety úrovně z osobní nedělají toho svým vizte pro není z s anahata s s s s symbolem nějakého s osobně působícího anděla a z toho trapné ale z na když buddha o z vás tak to mísí do atd pro křesťany a pro. Židy je to sídlo v nějakého anděla v aby se dostal postup je na úroveň boha anděl je chudá proti nám ten musí za třebas anahatě nebo atd. Ale nemůže nikdy dorůst k úrovním boha. Ten vždycky se stává stvořil mýma přestože svého hlediska před stvořením s tím nestvořeným jsme my aby nás mohl zase pomahat west úkol přesně takový že provádí člověka svou úrovní aby tam neustrnul takže kdyby se návodu co tam udivovaly. Tak bude tam průvodce tak to krásně líčí nějaký ale dante ale jeli. On to byl průvodce bratry z někde na vyšší úrovni ale je to taky anděly průvodce na to dal on toto takle nějak on do to by bylo bývalo výhodnější el tak jako hoví že maluje. No. to se tam protože to k kolují ve malování bude vás snažší něco z do po se za obrazy nepotřebuju na nemám cestou obrazovou v tomto smyslu novým kde byl daleko dokonalejší než dosud. Se to v tom může vyjádřit v protože. On když mluví třebas o stráž svých z této úrovně a dante ale jeli tak správně říká za nechte veškerých nadějí víc který v nás jde branou pekla. Protože novou se zkázy do města věčného utrpení ale není odtamtud východiska co to je v nápověď toho o dotud tu úroveň já. Ten musí mít toto mínění a tou svou představou u vnuknuto bohem je schopen potom vítat pod jsou mon vám tam dokud měl celý vesmírový den tu úroveň na onomu tam do toho pekla nejdeme s nebo do do tak vůbec naději a nemožnost vypadnout někam víš kdo není veden někým jiným než tímto andělem který tam v těžkopádný kte se tato nemusím dal říkali jak to pro skončit ne víte jak. Ale proč tu ve pro vás cizí a přes nou. Nýbrž úrovně jsou nám jenom pomoc ti k tomu vzali za kdežto indové. Záměrem je jdou všemi úrovněmi prochází uvědomuju z že. To je. co o kterém moje mladík sedm set padesát větví říkal že to strašně zastaralé. Že je to těžkopádné a že bychom neměli tímto způsobem dneska jít. Nemáme ježíše krista a na co to nebylo do semeni nevěřil na to že viz. A a že jsem radil jak jít přesto nad tím že jsem to vám ještě o musel viset jak si s to brzy jsem to vykládal pokusu dary byly tak to pojí při dělají začít se cítil by se v koncentráku velice osla když jsem odešel svých než on. To ne z tak že tam zahyne na tu slabost kterou v sobě pociťoval trojí domu nestačilo někdo u když mu tak málo tak velice rychle správné. Tak našli byl předtím mrakem jsem dobyto vám přesnost kde se mi to se vám pryč zase je že do vůle jsem se že na popravou na tom nezáleží a říkal jsem bez tebe počneme jez svým náhodou se dostaneš nikoliv na popraviště nýbrž domu. Tak první co udělám se k tobě. Podívám aspoň jako jsou do panna jsem říkal těm napřed do pro svobodu odpadne se vůbec dovedl. Jako když vám tady to věci byla nám to není moje vedení v taky si nevím s tím nad konglomerát ten vědomostí které se na hrnou vůbec zrady nic z který strany toho s mám ty zen před co o jsem vlastně že ta nevim co by bylo nejvhodnější vám říct to je to strašně moc jenom to jenom by jmenoval všecko co jsem se naučil na vysoké škole. Normálním jsou ve z kole sebou to je u panny přát bez soudu čili a tak dále a jiných spisů wu. To byste řekli proč co ten člověk studoval v. A nic ze snu se o toho hlavě muselo poprvé s neb popletl na ale teď duše to balastem se musím z toho nějak mi potřebovat proto vám to říkám a myslím děly co chce a svým dělat nic nebudu protože vím že ta cesta křesťanská je mnohem lepší než tak indická je pokročilejší v jakém smyslu a že ta anežka česká mu radila takle. Tak to řeknu hodně na by na točí radil o nemilovala ten co přede mnou radil ten radil špatně ne že by byl hrál ale to se hodí jenom pro člověka se že.