Karel Makoň: 91-16B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Si s jsou v správném k nerovnováze a neklidu strachu do ti pod živě a tak dále takže hned s tím přestání. Začni dělat todleto ale ji tu manu od indicky dělo ono pro indickým ve pojmenoval existuje vesmíru boží síla a proudí všude je to síla ženské povahy čili trpná činným týmiž aktivní představu připoutat daleko větší míře k sobě živí jakékoli duchovní cvičení jakoukoliv jinou modlitbu k si to říkal správně čili je to šakti tam jako. Si je to jsem ska kom co skal z věnovat však ty ano a tak ty musíš tu vesmíru jak by to byl samo jsou nemluvil jsem si po k připoutat si živu. Si tělesnosti tak aby ti tu tělesnost soustavně posiloval a protože vás oni je to je působením boží silou ale. Tomu účelu aby člověk mohl zvítězit nad sebou aby v tom měl vůbec sílu. No a tak si přestat říkal to co říkal tomu se o pokrok ve mi z od ale slyšeli nebo z přišel li tam to tak tys šel emil ka. Jak držel dostat ne když se to slyšeli kdy všichni v tom že to slyšeli. No to pro to jenom neslyšel al das pravá svatá tak do toho bude mu dovoleno vládnou v tomto stát že k dokud nebude vládnout asi lima. Jak budete se vládou vlasy tak že po svatosti milost tun dáváme deváté proč to ti z devadesát jedná čeřínek rekapitulace. Prvních dvou vstup tu přístupni nové křesťanské roky bych tak řekl která je se vystupňuju do kou i lidskou. A to se musí to tak co pro vaši nová. A která své č přestal si říká které se se menuje. Cesta očistná cesta osvěcovací a cesta spojovací kdesi jak v tak proč li cestu očistnou. Cestu osvěcovací a nedošli jsme ještě na cestu spojovací upozorňuju vás as. Že ideální by bylo kdyby si člověk uvědomoval že nedělala před nějakou očistu ne protože věděla potom nějaké osvícení je probírá osvícení jenom a potom nakonec musí přít to spojení nýbrž kdyby si byl vědom toho že celý život je tou cestou učili se životního kou a že všechno jisto přístup je pro je od začátku od jeho narození. A. Kdyby je probíhaly tak není to spojí kam mezi jedním a druhým stupněm a před tím tedy ty spojky jenom dělej největší potíže křesťanství protože kdy tím mezemi vlivem mistra pokud tón žáky mistra. Ne existuju nebo protože my jsme my jisto od že když to tak od je to zkrátím domy mohu. Takže žák tím netrpí. Trpí tím jenom ten mistr ho a ten si v tom dovede staří všechno co potřebuje tak teďka prosimvás je ke kapitulaci přistoupit m způsobem a prosimvás abyste k. Se hlásily nebojte své když toto nebude k tu že totiž promiňte metly kost tak o ztrát slova očista jak dneska jich chápe této první stupeň přes za svým úplně při nebo zrodili pohled na očistu než za budou že jsem přestal se musí zbavit hříchů. Ne že bych proti tomu byl ale o to nejde a potom si myslí že když nastoupí charismata. Různým způsobem již prvním byl naznačenou el v kani tady lesk je ab potom dalšími zázraky byla jiná ale o to značná atd zase všech nepře že je tady. Ale tak že musí osvícení dojít tak daleko aby ten člověk. Mohl s ta smrt s když byl připraven k tomu přestane ze svých oboje od jak by se od lišit krista pořád. Takže když řekl ježíš kristus mrtví pochovávají mrtvé a tak to by se ho váš. No a nemůže přes tam jsi mu špatně rozuměli a tak se stalo že třebas se hodily ve zač jaký vystavit za za meze si měla hrozným potíže protože oni těmito a toho protože v tom v u ježíše bylo proč nedělej zázraky dělat takový hlouposti tato ještě. Ve co osvícená je tak žena el beg provádt je o niž než to co bys krisi čaje z moje tat ano. Tak ještě za toho názoru tudleto protože se musí ze zk není pořádného přestal bude dělal zázraky neprošel prostě tím druhým stupněm. Zase moc při mít jiný způsob myšlení. Takže toto syna projde že to do vody na potom to rozebrat později zase oni přijdou protože jak ten ne tak to je potom obrat protože opravdu nebudu moc to provést třetí stupeň dokud ji od těchto dvou nebudete do úplné jasno. Dokud ne začnete být novou novými křesťany a novými jóginy tak podívejte se první z stupeň očistný spočívá v tom že ne že by člověk byl bez hříchu tak očista neproste prochází. Ale spočívá v tom že ten člověk neprotekčně jedná s celým světem. Tomu musí do to tak z toho krista tak jak vám to líčil nebo spojí že bylo by být patrno. A onu dorostl dotoho třiceti letech tělo domova a do doby se z domova nejednou když větou se hnout. Tak poslechl tu matku v atd tu rodinu a vrátil se o tomto moje nebo k se ale to bylo zásadní o vodu do byl není pravda atd tak tam byla protože z toho někde po vědy dělal aby se dověděl že to co potom říkal to na tom na to nepotřeboval opotřeboval pro věc očistu tímto způsobem. Berte to na vědu a to z jeho životu bylo to patrno. A není kam toto něco jiného přijat li v i v je nebo z toho neb potřela při tom byl s bohem spojen tak o nepotřeboval žádný jisto byli. A. Jak do kódu seděl světa vnikl do nic z neposlal je do ji z mus nebo stal soud by z muss nepotřeboval ani naše hloupé křesťanství protože to ho tu při jdou podle když pro to všechno zapomněli. O zastřelili honění věří chu když honí člověk hříchy tak věčně při to se mu oni. Anebo se spát a to se potom ještě řeknu na první stavy jsem se u vodní ještě není u tu nebo dělám tak podrž tu by do spát již. Ono el tou tím svým chtěním ve že toto musí mít na tomto musí dokonce protože to musí když ty matou a všechny k a v. A on se potom s pádný tou chtivostí o. To je dost toto vše čistí a on si může ne ale jinak než dostatečně prosimvás o si může dovolit tu lety touhy v sobě mít ale nesmí to přeháněl atd muselo proč nově měl. A tak se vrátím k tomu prvnímu stupni on totiž. Je ježíš kristus zel ve jsem životě vždycky pomocníky kteří mu dokonale pomáhaly k nám tak že kdybychom se dali říct by to z že na očima na dívali jako zase pomocníky kdo se dovedli el žít do toho že nám škodí že náš pomoc stejně důležitý jako o ten bude do nás miluje této matka třebas nebo to rodina a tak dále. A kdyby takhle se naučil přijímati pomocníky tak by to mělo ten následek že by to mohl i po a jinak oni ne do ona je vstup do svého vět no protože on me pánu ku aby vstoupil člověk do dělal bylo ven pomocníku že byste křivě díváme na. Na li neříkám skočí otočit volit nedovíte nepřátel z nastat tvář když se o dítě a to všechno s tím souvisí u víte že všechno z toho skoku toto říkám a to o co to je to říkám a že on si je tak ti s tím co máte dělat ovšem jedna věc. Svatí tři králové proč přišli jako zlo že tomu říkal jeden důvod a jenom jeden z těch mnoha důvodů že on jako vtělený bůh potřeboval med z začátku vědět že je věčnou bytostí a od boha při šla k bohu se vrací k ale to není důvod. Proč oni přišli příliš protože je to proto to taky důvod náš obyčejného člověka protože ti to jde o ji. Že dítě je schopno ty svaté říká ale ještě přijmout ale dospělý člověk ne ty tam musí přichází dětském věku. Takže dejme tomu a to je jeden začít důležitých a dokumentu proč ti tři králové přišli tak brzo k ježíši ano. Ona jako tak brzo přišel k ježíši ten herodes který chtěl zabít. A jak brzo přečte lékaři o který jsem si myslel že by to nebyl omyl samosebou ale to takovou dobu jak musí jemnou jo jsem taky měl dojem že když to láska chtěli zabít jsme na prosim a ten joze svatý věděl že k k k o dověděl atd jen říci dale taky dověděli že se mi že se tady při rostlo toto se dodatečně dověděli jak se to byla že dovede tak vůbec sešli berou li si pryč a. By. To by čas nedověděli kdyby mu to by zkáze je on to řekl tak byl ježíš zabit ne to je musí prosimvás jsem ochoten vám vysvětlit do tak musí dít našem běžném životě. E kdy musíme si své brát i toho heroda ale musíme umět předním ku říkat kdo předtím neutečete. Tak z toho herodes za žije znamená zabíjet ano to je vražda sic lidská. Ale to třebas to krátká opakovaná nám vražda duše be be. Takže je ale ty myst si pomohu při možném co mohu říkají fáze určitá dílu tak mystickém vody vydala tak ve že motýlek který se zrodí na dně. Toho jak si pět nebo tele be a hle be dale za z látková vždycky když se vidí ne tak vzlétne nahoru a zase spadne do a to tak dlouho se v něco od dalších věděla jsem tak dále. Tak oni stokrát člověku padne z úrovně na kterou se když to o to co jsem si že svůj dal živit když to je člověk věříš na když se snažit být než již tak pořád vší no tak to je. Není to špatné plně ale toho se povrchní pohled na to za tím sto pohled lepší dále se všimnu těch svatých třikrát ten člověk v tom útlém mládí přidali zakotvený všeh mysli měl ještě o nich neví a to je obrovské milosrdenství be. To je největší byl jsem s věky zažíváme nadto si že nevíme je to daly máme v sobě be. Protože při nepokročili dosti na úrovni očistné be. Byto naše špína přišel na proč tím způsobem že bychom si to přivlastní. Ono je dost toho co o čem víme a to si dycky do zbytku přivlastňo nepřátel to si musíme přizvat v od to je moje život to je moje matka moje vlast ten boj do moc od a o čem prosim při vlast. A my bychom vědět při tady dvě vědomi tak svět to je taky a tím znemožní me jejich duch od jejich vzestup a jejich účinnost ní. Tak vým jsem to pro začal s tou očistou cestu ale víte že šlo vinou povahu než jak to skal zvrhlé jeho rozhodl křesťanství na to jde dál proti tomu nic nemá do vody ne a to taky svůj půvab a to svoje zdůvodnění protože přestat s tím musí se dostat za ní. To krize a ono se to stalo. A tak krize je probíhá od dokud třista při z za jeden nás při straně řekl bych že bych že nastala. První roztržka mezi křesťany kteří na to šli bez organicky ní. Na vnitřně podle viz příhod poznání a mezi křesťany kteří. Je esoterismu z si přáli nahradit. Obřadem k rituálem a ten zevní stránka věci litoval. To není to ani poznání. Takže oni vyučil byl si jist celého toho to poznání ve k duchovní poznání když se člověk klam tak nepoznává při tom když dělá cokoliv rituální ho jakoukoli liturgii provádí tak nepoznává aby nou při z toho prvního začátku toto poznání ho k s ním nesmírné potíže a skoč oni si předešel v tom že ten přes tam není schopen přejít jednorázový z prvního stupně na. Druhý čistého bude to nebylo oni toho je že byl by se s tuku li se k tu to je neučí i počet. Času ven. Přešel po nějaké mezeře ale je to mezera když těch třetí třech letech poměrně krátká a byla účinná protože ono zabil nebo odstranil nebo v odkázal do mezí patřičných. Ale toho satana on neřekl satane že za jiný je o pak je odejíti o to odkázal do mezí ní. A. A v těch mezí zůstal i když zradil třebas ježíše dobrých řádném meze napřed před dané u toho ježíše je ten věděl přeci co se svým stane prosili aby to nebylo na něm že on to jenom sám by je tak to pro si říkali tisíc let před tím než se tady narodil jak to všechno bude probíhat. A když potom ježíš doprovázel těch dva učedníky do nemalou z ne tak tímto č podle proroků starozákonních říkal víte z tam toto je psáno tamto nepsal ne v tom muselo stala proč se to muselo stát protože pro si li do prorokovali nebyli kroky nýbrž že to co jsou proč vím že je jenom jediná cesta. Na tento život jako u pil no jo no. Od za to dokonce atd tak pověděl například v velice osvíceně o li ho k který řikal. Jeho situace takový jiný že ten dal pro ty dano protože německy be kom be. A to z tu o st ale ten ženich přichází ale napřed přichází naší či to s ti. A tam provádí očisty. O provádí očistu někde víš že my tuto nebo ne že by to je do vědomě po druhým a to jsou nedovolit ten vstup. Bude potom nakonec říká přechází do celý do života. Ale pomoci ze si toho že on ustavičně celý život přichází do našeho života o začátku to by jinak nebyl ten život tím čím je spojovacím článkem mezi nevědomostí a vševědoucností be. Mezi omezeností časoprostorovou a mezi všudypřítomnosti a on ten život tím být a oním jenomže o tom nevíme. A po je to se chováme chybně jak v křesťanství jak ježíši kristu tak joze. Protože v joze to vyžene že to dobrý mistr li u toho tak za tím způsobem že kde ten žák je on to ví. Ten žák to neví ale ten mysl do on by deště je prozrazuje kde jsi ale již o musel si to se že s tam kde je ten žák. A podle toho co teďka nastává a to se musí provést a to by se provedlo dříve kde jakkoli je tak co bude co je konec to co to nejvyšší ho a o co se do ono o do nebe ne do pekla nebo ke spáse jak my říkáme ne je to o to mi dávné je to jednota je že tato jednota. A do to neučil přidáno ve do hoc to by mělo pro je na celým tím komentářem že jsem si taky se to k a na to. Proto jsem říkal oni by to vidí všechno najednou to přes jdou a jak těžko se váže na to jdou jako se musel v pohodě postu bude překládat si dají do děla protože je pro zřejmě z účelné tak si do těla dávat. Ono je to ještě hrám ustavičně nastal můžeš o dělal tělem a vím že je to účelné tak to dělá že domu jenom dávám protože aby to přeháněl o to musí mít toužil. On to bylo nezná jako by do zná na přesně kdy něco přehání ale je víře. A tak mu to tam ve chvíli kdy on si říká asi s prost si sodomy a to si nezasloužím zaslouží. Protože to ale ne tak obyčejný z jisto pro svou vede do k s já. To by žádný hřích se dělá nevědomost jistých vedou zvyku nečinní a si přeju aby se s tam jsem neměl při překážky na cestě jak jsem měl protože musel jako o vzkaz dobra udělat všechny špatnosti o začátku vzniku komory mu dodneška k voni byli tak od trosky oddání tomu není do li že všechny kdybych který udělal ono oni o začátku rekapituloval vím. Ten ten neb a všechno prostě na toto wu vymýcení je přátel v u k je to všechno tu pořád dokolečka a a to nejde tak jsem se to muselo by se jednou viz domy zem tomu konec jedem o pro osvícen komunista. Mně řekl kdyby to dones zkrachovalo se nás něco od postu v zádech tak za dva nebo za tři do tyto muselo zkrachoval. Se dostali na jednu a to nebyla obyčejná ji vládce do do prach všeho hospodářství nejsou o li o pomoc nemáme nic z se. Ačkoliv pořád žili z podstaty ale tato z toto se to on to dělá tam není co brát. Tomu bylo došlo tak jsem se včas zachránili před ní. I ten cele podstaty bych to řekl by tu podstatu potřebovali k tak na každém stupni duchovním promiňte neřek tato z obého skočit kou v každém z vel s stupni duchovním se se nesmí dát v podstatě tolik abych nic nezbylo abys to byl jsou malý člověk od přes dají za tím si bude byly jsou oni měli temnou noc smyslů a temnou noc ducha a to by ji velice osvícen jako svatý jan v trestat jan z kříže je zajímavý. Jama budete řeknu že než jsem měl dělat státnici se ze španělštiny. Tak ten to jsem li třista těm pátek vracel stal se z cesty v no to nevadí ale tak konám to roku tak. Tak ten můj španělé který směl zkoušce říkal ty musíš nějaké klasické dílo si přečíst. A musíš město nosit obsah. A musíš se jedno celou stránku naučit zastav a ne tady před neseš odejde tak slova z španělsky a to jim mám o tom jinou dnu to byla jinou na asi do po lišky k lety. Stěny toto ne vodtamtud jsem vyber si na že tam vybíral aby dal jsem si ale tam tikot spiritual od sama on do jako z duchovní píseň o svatýho jana z kříže o mně říkal no to sis jak vybral. Ten nejtěžší dílo ve španělské plat tu se ale je to dílo klasické tato při mám ale ono je ses o to byl k tomu že tu zkoušku neudělá budu přísným jsem to sám nečetl na to nestačím žil dělám nemám duchovní založení ale duchovní píseň těla opět ba zduchovnění člověka tou věděl to o co to bylo. A mohu o bože sytost duchovní sám neb boží jež ale tak. Pomoci toho svatýho na tak tu kdo se z než to poznámka asi namátkově je zk třebas před poslední stránky si před tu před dobou k tomu co o ale mám o to řekl tak se tam v této kapitole. A. Je to tím že to je z ještě z židů dívat toho svatýho jana z kříže ten třetí není to ten konečný ale. Tam se opět a tak krása která ještě není dosažena to odpovídá jsou důkaz náš ti je napsán no ano o modlitbě marně marný jo tam to si jdu k náš krásná modlitba byla obě tu velikost no a o pro tu svou do potom přečíst nadto nemáme. Časem. A se s tím nezabývat když vykládám třebas bibli protože že z pece je to velice jemná a že do toho kontextu nehodí protože to tak jemné že by člověk říkal otok. A a nakonec na tu jemnost ještě nestačí. Takže teď máte trošičku takovou chabou představu o tom co je to očista. Očista je neprotekční přístup k světu k celému světu nejenom mi jim blízkým příbuzným anebo ě k mým blízkým nepřát v ní. Ale je to neprotekční přístup k celé cestě a tedy brát takhle ne já. Ale je přeje mi sebou nazpátek je pod na tento svět abych ses pomocí tohoto světa pomoci pomoci pomocí. Toho že budu pomáhat rozrozebírat se dostal ne tu musí bez pomoci zen nové abys říkal doby bolelo by taky při to musel k někomu pomáhat k tomu při druh u tohoto této oběti to se cestě že po jest že toho o začátku není z tam zakotveno tak je to špatně postavená cesta a se s s tímto hříchem citelněji napsán ano. A to za do zpovědním co se nám rozvoje podobě že se ode bude ti pomoc která kterou jsem nebyl ochoten zpočátku se k vykonávat z domu nedostal postupně. Takže dejme tohle jsem tu pomoc musel provést petr se v tom rozuměl teprve dodatečně v koncentráku. Tak se na příklad musel pomáhat se neděl že musím pomáhat těm spala slu nebyl léky nebyla ochrana nic. A ale dařit že tam slámy byto nechtěli dělat za těchto okolností musíme si milovat že ten člověk který nemá léky nemusí se řídit ale musí si pomozte o radu sám jsem protože se to tak. Bytí děl kdo tam nebylo v tom že se mohl dostat. No ale no tak tak se říkat jak to se mi nezdá při se jsem se dobrovolně do toho oddělení kde těch kámen kolik třicet nebo více spásu doby se pro váhání že se to semeno zkazit o ne. To byla jedna věc tento musel do ještě dohánět nade bylo že jsem musel převrátit toho největšího vraha v táboře a to byl ten esesman v tom těle který chtěl zabít tam toho zabije předtím záznamy omezeno. No a. O to potom šlo do takových víme z že jsem způsobil jeho smrt v do potom nejde tak to bylo tak se z ky o dělat jako by to byl dělal si ze začátku za to dostali do se musel zabít ovšem muselo ona on se obrátil zase dobrodince vám do střelil ale. Že o to byl někde ve mně se vzdal života. No a on viděl on je to ještě neviděl že toho koho směl vraždit on se neznal života který směl vraždit tou ode vidět tak neměl neměl kou vraždit ale na místo toho asi viděl nějaký je nebo nám na kou svět tou postavou nebo v to o krista o z kola ve bych těch kdo jsem nebyl ale o z lotovy něco výtečným ho protože on se obrátila okamžitě byl okamžitě byl dobrodincem o do musel zastřen. Přestal vraždit co pot. Čemu věta by ses od anebo říkat o jiných případech me je na by dát vězni svých. Prže všechny by jsem co dělat do věčně je těžko zvládnout dané. Šli do toho zákrok který se o tom ho. A opomenutí základem el řek bych u velí je kamenem o kterém mluví na jednom místě ježíš protože tím ved z oporu opovrhli vystavit tele a dokud svěřil velikých chyby taky že jo. Takže my například protože jsme opovrhli roku třista jedenáct ježíšovým učením tři své se o povel celým ježíšovým učením aby se z by se při tom křesťani tak od doby začíná utrpení celého křesťanstva bylo předtím malé že by jenom vraždili krutě opravování mučeni jenomže ale to bylo. Kde. Te. Proti tomu se dělo s křesťany později ale jisto je janem ve řekla protože to vybaveno a byl ku ne a ostatní ne na to nemálo u li tomu se u zrozovat dodržovat dale. No to je let musí stoly byl to proto pro mužové co se trošku takže skal do od oslu o pak by hlouposti bylo a. Tak ho to. Ho pod jsou co řekou miluj be a ono udělal tu jsem se o z třebas na procházku tamas to právo na dávat ha a to by se vám to na procházce krále strana tak ani domem na ku nevíte z mých ústí na jeho kom k a. Takže hle a. To chybělo zřejmě žel říká asi sta a duch byste jsou nebo k žid taky hromosvodu být vyd o si myslím že když byl nenalezl do od o takže o máme používat ne a pro vedle málem by nám nalezeno o tom o z od své nestál nějak tak konkrétně může nazvat ale tak okolím používat one to el pro toho tomu svod v nepříjemný samotný protože z si že tam blesky v na který nebyl připraven o to často totiž o on se taky. V opotřebuje nějak nebo tak nějak že o potřel tak neřekla prosím kdybys před si jenom křivdí když říká občas. Je pravda vola du nadto z cestu očistnou ta očistná cesta u ovšem začala o k k či se musím že tomu přiznat. jsem napřed prodělal všech celou cestu od a do zet. Očistu li osvícení i spojení že sebe malým dítěte v jenom že jsem byl malým je ten kdo je mu to ještě je zlo a jenom do míry jak mu to došlo do vědomi. Tak toho mohl užívat čili v malé míře je toho mol na napřed v podobě zákazu ní. Které měly povahu vnitřního to o to by ho za to bylo to spojení s bohem svým dají modlí v to co k a ta. Tak se ve zákazy tak jsme že my vnitřní povahu jste se mně nemohl ani jsem ne zrušil nemohl se bez v že tak tomu se předstoupit jsem do než jeden z nich ne přesto k k k k a proto jen se na mně se museli namále jsem musel tak by lékaři jako bude li si z prost přivolovat věk stanem men nemohlo se my ale ty prostě víte tělo dále protože jsem jim za všechno je v čem jsem od doby se mnou stalo. To by se proto na možno je tu z ky z prostě bez ohledně pracovali a to bylo co k ale i kdybych to byl taky je něho se přijal. To jsem nebyl schopen samo jsou oni do z nás není schopen to viděli zastat. Ti vychovatel kdyby ty vychovatel tak jim jinou se vzdali jako když dítě křičí a neví proč. Tak když by ho nedali ram ku do statku nýbrž hleděli najít tu příčinu toho křiku. Tak když tím že větou kdo se o to řeknu protože že pod co co činnou stavu nebo jinak ale za toho mnoho ale taky by třebas přišli na toho že to dítě je spokojeno protože vyšlo z ráje tam vidíš a to je hlavní důvod. Že v tom mateřském těle bylo ještě v rajském o do na konci rajského doví a on bylo po tobě ale o do napřed bránila pak co do potopila a pak se do tohoto světa. Co to doufám spojí časem a tak zase k očistě to o přesto vím je to tak že člověk vědomě. Se bude snažit brát celý život jako jogu nebo řečeno křesťansky celý život jako pochod do věčnosti bez do také nebere třebas jenom bez adama to takle bere tak forzíruje nebo dává přednost těm mezera tam a ale ne cestě samotné aby by se jeho cesta skal ve vzor kampak by to to šlo. To by opravdu podle tuto jeho špatného špatně pochopeného názor lidskost co musel tisíckrát před vtělit a o není třeba ani jednou se před vtělit an. Že že který by se převtělovat pro tento z tohoto důvodu tak zaměnil cestu za beze li o to rozum. Protože s vámi nám něco za meze tak se musí převtělovat jo tak jsem to protože k tomu z nám ne as takže dejme tomu pokud jsem chápal mládí se musím pokud s tak něco pochopil za a ne se svým se svým protože ty za zákazy byly tak mocné že se nechápal nebo tam toho. A že si myslel že to šváb do mozku který by byl byl anebo jsem byl proti tomu co udělat tak byly tak mocné že hlavní příčina byla vnitřním která ji zdržoval oko kou odtok dále od pohlavního život toho že to nemá nastat hřích než jako jsem se tomu doroste a když oni ty husy listu všelicos co neměnný dělat ještě v tom věku bylo noho ne jsem měl zákaz. Z toho vzdaloval a takže my si že máte celkový pohled na cestu z s očistou za kolu zakotven zakódována tak dělo zakódována. protože mám krátký čas se sebou tak musím se ještě zhostit daleko tiší do úkolu be. Jak se tedy pokračovat na cestě osvěcovací tedy především je třeba říci když ta očista dospěje v tomto smyslu neprotekční do života. Do takového stupně že nejsme schopni ani postihnout. Co by se mělo dělat dál nemáme se provinit zvláštním způsobem o to není hřích to sval smyslu tak musíme prožít mezeru kdybychom si oddychl jako před si to hlavě po skládali poskládat si je to v hlavě to znamená zač je z z toho co jsem nabyl. Při tom by se vracet to to není z vracel tam není napsáno ale začni a to ještě se tu zapřel ano a proto si ho při satan po z tomuto všechno z jenom žilo tak těžce sedím tomu ježíšově takže o viděl tu nedostatečnost toho prvního stupně očistného v tom se žene nic nebudu mít dal proti satanovi krise malému já. V tom smyslu že by ho byl brzdil podstatně v pomoci onu kterou poskytoval tomu v ježíš v on mu poskytoval tu s tak například ne že mu dal do cesty třebas rada. To byla satanova záležitost o této jakože nějaký rosy něco ji budeš bez i do toho č u ježíše který pravda které jsem byl a je a bude v každém z nás jsou části našeho nitra kde ještě potřebná ve to satana až. Ale to nepotřebujeme toho z mrtvých stání po křižování tam nebo cenné. A do ty doby musí jako sluha existovat ě ten se na spor věda před jako slova existovat a to bylo to nutné aby takle kristova. Že by byl mezi do křesťanství bez jidáše na se bez to na vědomí že to je velice osvícení způsob pohledu na ježíšův život a bych byl rády byste se ho zmocnili protože když to nebudete o z praktikovat to nepude ne tak ne tak budete aspoň něco byste měli dělat. A když člověk co by měl dělat a nedělá to a tak čím hřeší protože to je se o toho nebo z byl svou a nebo mu to pak pili nebo krádež nýbrž je to především. Protože to co svodu tak by zbytky nebo to co ve říkat byla v přišli způsobeno takový výstřelky ale podle toho co tam není že hřích je v tom že nejsem schopen dělat z toho. O čem vím že bych měl co dělat s to jednou větou vyjádřil svatý pavel říkal duch jest připraven ale tělo je slabé a protože my musíme v tom těle žít. Tak se musíme nějakým způsobem umět smířit letem kompromisy něho domu než u přitakávat ne tak je to ale tělo je slabé rozumíte. Myslím že jsem teďka vysvětlil svým ten přechod mezistupněm. Psy. Očistným a mezi stupněm osvěcovacím doufám že víte. Čem po zjistí kou stává očista kdybyste všechny hříchy mi že kdybyste nehřešili vůbec vůbec jsem se dostal začátek oči z vůbec ne že bych to podceňoval ale očista nebyla provedena prostě nebyla provedeno abyste navenek čistí jakkoli lije. Této nelíbí za z dívám stále něho protože on se někdy cítí člověkem který něco udělal dobře a neví co dělá novum to není jeho vina. Ale není to ani začátek očisti a tou potom vadí že to osvícení ovoci říká a proč nejsem tak osvíceně bych měl být co vadí na cestě očistné. A něco podstatného nevadí že proč tolik jakože neděláš byl stvořen nedělá že nepravého by se při ale troufal přimět stále do k tomu viklat ale ní. Třebas obyčejného člověka vás když k tomu doklad dokázal ho přivést k tomu aby kradl bez poslyš jak jsem. Na to řeknu jak bych to dělal protože kdysi si řekli že to přeháním ne. jsem zen do řekou ale ta slova se mnou. A dala se na kněze době byla svoje jež si založeného neznal z zrod doby názvy musem mnou ve se ten si že jsou opustil vzešel najednou školu ale on prosilo potom dělal ví. Tu teology a když odtamtud když těla byl hotovým teologem nebo teprv před hotovým jsem byl ještě v sobě škole a on taky samo co se s životem na kterou liské fakultě el tak se o sebe zaváděli. On je navštívil nebo šel oko maso pozor do party zlu na konce student které jsem bydlel hledat tak co co děláš on říká no jsem se tím rokem nad tou věk čili když ju byl světsky založen. A říkal ne ne jsem poznal že zprávy za kristem a z toho nebe. jsem věřící z na ty si věřící tomu je řek. Jak ty jsi nám zatím převrat by se byl musel stát o jsem věřící a při na tom trvá až. No to vím že jsem věřící pro dobu to by se byl nepřestal mít toho v této lidské odkud li jsem do jsem byl povolán tou vírou silnou vírou k tomu bych tam přišel v říkat tak se s větším jdou oni šli do by se před se zjistí si věřící ha. Co je to z vody z vývoje. Jsem tak dokonalého přece že nevěří že když po několika oddělen debat odcházel od neměl říkat tak jsem neví při č. Ale ty si zloději víry. A ty nenechá jsem před tím do roku teologie a začínám být nevěřící to z. Nemáš svědomí špatný říkám nemám protože ráno při znovu jati vrátím tvoji víru ale ne tvoji jati vrátím víru které by se ani neříká že to dělají. A tu lidem přišel celý k z vás jsem říkal tak jsem byl z jednoho z bez na bohem jsou povalit jak se ocitlo ani jsem nešel dneska do školy bože jak se tam a tak od fakultě když tam mezi těmi symboly jediný beznaboh nevěřící do pro jsem nevěří si teďka co prosím nevěřící do kou do to prosím tě. Že jsem se tak snadno sál tak jenom proto že jsem vzal naučenou ale tam víra boží tak to by byla zachována on věří že se k němu vrátíš a ty z tomu věřil jenom proto se to naučil je to řekli málo způsobit aby si to on řekl a dotekl jsem psal a nebylo třeba vůbec říci. Říká ano věřím a nejsem hojí který věří ale je to vůb který miluje takže si s to nazvat vírou těžko říct nejsem tím na učením věřící ale jsem svědkem lásky boží jsem nikdy nebyl schopen milovat boha a nejsem s ale on měl tak krát že přes všech. I překážky které jsou mu kladl on miloval na by si to nepř že ti způsobem. Jsem byl do volně špatně protože přestal dělat protože mám na mysli věc a ta věc je tak své synu. Neboj jsi odešel z domova z otcova domu aby si přišel obohacen čím mar mám k nad noc marnotratností ke kterém navádí tento život a protože obohacen marnotratností. Do toto ještě obohacen si najednou z povídáno co sví tu tak v větu užitečnost marnotratnosti pro co se od tu o to co budu musel ještě myslet na si budete myslet že my ve své je svět nebo tak nějak to.