Karel Makoň: 91-18B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

As dostal když dělat máte z toho co by se jdou se dost co dělat takže tam tak neomaleně ti by to co bylo co bylo jen to nemůžete klid ku úzkou ne že by to dnes si o tom toho pro člověka protože ho to je dobrý. Říkáte že k o tom že to sám protože on je v takže nezůstal od toho je dole se tu dva dal vědec se tu s a druhý děl se v je víra osvíceních se víru. Ale to souvisí s tím děláním zázraku nebe od znamená přeloženo češtiny v v k v. Pomáhání bližnímu bez kolu na sebe. Nezázračné kdykoliv pomáháte tak cesy teď každý zázrak přetlumočit do správné češtiny. Pomáhal bližnímu bez o na sebe a bez do na to silám toto je člen. A bez i to stěžovat řečem neměla to doplnilo by se že v tom co k li komplexnější význam. To je největší zázrak který jsem přestát když do berete jako dílo vykonané bohem. Ve prospěch bližního. A toto jím zpřístupňoval ježíš kristus v protože oni museli že jsem si vědom být vědomi toho li pak se nebo o z umět při si z mrtvých ale toto dělá tak. Toto je ale to věděl. Pod li si ovšem mohlo posilovat toto po nepochopil že bylo byl duše lidské protože to k němu dělal ježíš kristus. Od teďka nebudeš vytvářen nešlo jsem ho a jim byla ale mocí boží tane vlas. Kdykoliv i potom později bylo byl bez po mít i na tu pomoc boží tak nic nemluvil. Z toho dost pozdě tudleto protože ještě nic neulovili a když mu říkal petře řeknu co neřekl protože co by mu byl býval měl říct ty si zapomněl na co to jsem si neříkal že byl člověk duše a ty zase dovíš jenom li být to by nevadilo. Ale musel bys přitom vědět o mně ne myslet nám mně na vědět o mně to k říkat tak pane co mám udělat od ty sítě na hlubinu protože nic z to se nás kdyby někdo spal tady nebo ta kdo. Se došlo ho kdy jede zase znovu ta pravá víra na ni naučená nýbrž že to byla zkušenostní. Tak to není to něco co naučená víra a co se naučil taky zapomenu takový je každý člověk je přirozené. Ale při zkušenost těžko za to že bych musel zapřít tu zkušenost zapřít a oni nemohli zapřít když jež do že čili. Bez jsoucnosti to mně muselo hluboký kou o jistot zanechat. Že opravdu ta víra v ježíše krista měla cenu a že pomáhala čili to byla víra jiná víra vnuknuta a ještě je jedná v víra vrozená ale ještě na víra zrozená koho toho že tak bylo. Ze ráje v tom že dítě když se narodí. To je to její první při jak a proč přece není se to nebylo provaze se životem k smrti co se se řekli tak to taky přednášet. Ale do pro by to vydržela. Vidí že se rodil se plakat a to v pořádku v jeho zevním dech a on mně normálně život ale proč pláče. Že to byl vším muset když to když tam jsem nemusel to taky s příčí ale i náš vyšším vybízí bych se to bude to žel žene samu protože protože sám že oním sestrou vyžíval li nám že v tom že. Ten organismus. Přirozenou svou vlastností jak se po trval pět na úroveň na při kterém bych na které by mohl pokračovat životě. A to je. Způsobem přirozeným potože toho podrží po vraždění v organismu aby se zvýšila úroveň životnosti. To dítě pláče a někdy usedám vně a to byl ses stal je si všechno dovedlo do krajnosti užitečné pro že v že kdyby do krve dost těle sine za plakalo. Co by nebylo nikdy pravím ti moc hodu díků rozhodne dítě prostě který se dokáže na to asi není na tom nejí mentálně a taky svým rozumem. Ale které pláč je že dal byla to bylo straně to jež že to je v tom je veliká budu s s. No tak vel život se co se musím před náš ti k ten moment přitom osvěcovací se protože se s před a že tam z toho všeho jsem řekl vyplývá že člověk musí mít pokoru. Ale když víme co roste a tak se celá ta toho cesta hrou učí osvěcovací zhroutí. Takže svatá terezie nezapomíná na každým kroku při ho v každé kapitole říká omyl dala umyl dala pokoru pokoru. Vlita svoje tam když tu poznáte tak tím si žil nemluvila fyzicky a co ta pokora znamená zase máme pokoru na učenou a pokoru získanou lid toho třetí pokora se mno připravila ze v protože toto při pokoj budu muset vysvětlit protože bych chtěl by ses. Jedni nevážili tím byl by dobří trošku vážili a tu třetí teprve považoval za proud pokoru ne važte si pokoru když se do mn svět tváří des jako pokorní ale musíme se vždycky plním to co od to je pokora naučena těmi jsou nakonec naučíte být pokorným. Ale běda na to je sobec že na nervy a tak pro pokoje tvé do sval staré přirozenost že přestanete být pokorní chovat se s aneb do pokorné. Takže to pokorou bych vůbec to byl. Nepovažoval vyšší za pokorní napřed lidí napřed klas s rodiči do kódu se pokorně tvářit. A není toho v nějaká přetvářka ale naučili se toho tolik žádal prošla vím svá pokora druhá pokora tu vina chrám a ono tu konečnou pravá pokora je vlita. No možná že bych měl říct ještě přes činnou tu druhou ta druhá pokora je taková že když člověk se do dá. A že všechna síla jeho pochází od boha a když to z zjistí že tomu tak je tak je to spravedlivě pokorný a protože si nepřivlastňuji pokoru pokora to rád kdesi by si tedy jenom z toho ale pokora kterou si člověk netouží přivlastnit. Že že to marný že beztak od něho to není a nebýt boha a jeho pokory. Tak že by člověk ani odnož že pod tu mu pod koly vší a s tou co se v třetí pokoru a tato li vlita v tom že se jí. To vím z toho bylo by nemám hlavě tak dokonale abych všechno na do vina že to bude stačit do to mělo o to on proto tuto totéž jako když čím pokoru bylo u sv. No. Nemá a pak je to dobrý potom můžu vynechat ale vlitou ona jsou osobou. Když ten člověk prsou pokoru vlitou znamená zdarma danou tak to je brát tak že pokora se dostavuje aniž ten člověk proč a je tak pokorný jako nikdy nebyl o z nebude taky a kdo se to do něho od boha pro toho. Je bůh někdy potřebuje působit s vnějším vnějším způsobem a nejenom vnitřním o slovní bylo do jeho myšlení to je zvnějšku po tomto působilo nazpět. totiž to je obdoba toho jak rozvedu události. Názorně vedou zvnitřku zvnějšku dovnitř li kdo ke správnému pochopení věcí. Ale není to tak jsem oni totiž k události v mají svůj zdroj nás všechny. No tu nejste li ruku který mi že mají že jsem si přál a tu staneme jich. Tak tam naše řekneme kdo se to stát tak to mám to co o to časem co to mám protože neví co jsem co jsi měl přát si přál špatně. Ale v semena potom končit mám tady dotaz co si konám v k. Která nenáleží jenom poznání protože on říkal pane jsem hříšní odstup ode mně nebo tak nějak nemohl nebude nebude nejsem v tom nic tak v pokora v. Která je takové povahy že on ten petr uznáváno nadřazenost řád hodnot v k v k v. Prana pokora je zas z pravdu pokory poznám poznat litery li že ho do do tam hodnot. A jenomže on to na tom v ten mocně po tvoje pod pokoru a že ho neuznává te tak nám k v. Nemůže stát li pořádně pokorní tak například dejme tomu jestliže se modlit otčenáš a proto jako modlitbu a a toužím po tom bohu. Tak je mi nepříjemné že tam musím napřed před z těla jméno boží jiné než z mohu s tím mít naději že při řeka s když mužů přát vůbec příti přímo králoství boží. Takže se musím štít tohoto musím se také se modlit nebo u z na tento řád hodnot. si protože ten člověk ho za že tady není řekla se toho co říká vedl tak jak si v pokorně který neschválil mám mnoho podob samo předmětem daru skladu s. Škatulky dělám hlavně tady kudy jsou u sebe že rád. Ale v. dělat jak by mu ten při si při do ještě že škatulky naše při před sklad tudy přidám a to je to jedno a toto jež v ale když to potřebuje dozrát ale vždycky jak ne v dobry. Ještě mu dopomůže tomu skladu tu vše co tak z ka tak znám jednoho člověka vyslovit vyložil řád hodnot obsažen v otčenáši ten říká když se ten otčenáš nemůžou modlit v přes ano protože nestačím na to. Abych se modlil při v království tvé tak stačil na toho. Abych se model v překlad když když tam dnes a zase vynechal třebas z. Odpusť nám naše viny jakož i my odpouští naši výjimku protože nejsem ochoten pouštět všem vidí v když člověk ještě vinen také vinen rád tak proč bych tomu mělo odpouštět tohoto stojí. Od oni nestojí ale tyto potřebuješ pro své duchovní vývoj pouště nebo po rez do domu když mu poradil když se těm nejde sto otčenáše modlit z toho vynechat a modli se nám o to co právě ale nedělej to dohodě do pod světy těla při za mnou přišel za mnou a on se modlil to ženo kladná že jak jsme dnes hře. A potom a zbav nás od zlého bez se poctivě cesy to že se modlil. Říkal no. A málo jsem že to otčenáš jsem si říkal se o oni se od čeho všeho čemu rozum na co nedělal dobře na co to co potřebuju dělat se nepotřebuju polem na tomto wu od než do království boží vůbec pak toto to po se co do vody nějaké klaněním přes živý v žádném by to daleko toho pak je to není žádné poznání se o poznání jakéhokoli druhu tak těmito přístup. Říkal tak že se teď se modly zase týden toho o co se s nemodlila aby nech toho o suso o do nad nevynechal tu se ta se liší dělal a potom to šla zlého a v ale to po z věděla na týden se modlit jenom toho o co jsem nemodlil oko co vůbec nestojí už. O přišla přidal říkal že se pokoušel ale čela nemohl se to modlit že to nešlo se tomu lid. Co se tedy jak to nevydržení jsem říkal tak když to ležíš tak se modlit ještě tentýž den. Jenom tohleto. A on z dovolit ještě bohužel že že neděle jasno pořad od toho jsem rozhodnuti další. A že se mu říkal atd pro čekat teď je to ten trošičku se modlit. Ale ne moc z z kus že se namahat že to nesmysl co říkám pro měla. Tak se říkat tak li jsem jaro ku při se modlit otčenáš sedí a při za týden. ne nezačli den a ještě ani ne na klidní a říkal ještě musím dal jsem čekal nemusíš co to s tebou děje. se modlím otčenáš radostně ne že bych tomu rozuměl ale to vidím nějakou moudrost. Nedejme ještě jakou ale to úžasně moudří a si věc dvou dosti velikou úctu. A ty si budu s tu tak prosím který modlitbě. Čili bůh čtu k ježíši kristus li z ras by to proto vstoupil rasy doby nás as. O pomoc prostoru protože jsem se nějak věrou jaru z moravy dělat to dál tak el když může proto bych měl za sebou posly o to se možná v tu tou tu v provedl tím předešli to se provede ale provedl mezi cestou protože sobec james tu cestu očistnou. Ještě středního pro v na poušti co jsem provedl a tupou tu před tím že když spadl z ráje tak musel potom projít ještě poto tu moč chtělo. On toku říkám o to čeho taky nemusíte že taky musím něco je dána viz ne abys dobyl bral před námi tak jako no. A teď prosimvás přicházím k tomu z ze před smrtí ježíšovou na kříži jakého druhu pannou zato je ježíš kristus řekl že si všichni dnes k tomu že nikdo z nepude že on ode. Že z od setkal s tím s veliké abra se modlit o to aby tak křísení byla umem člena atakdále všech tento vysvětlil a o něm o řekli v ale když to ve z toho vejde co my sami bez sebe toho říkal. Jenom maličko jsou vás od dále o na aby zase přijdu tak musíte vydržet kdož se měří se od že z než do čte protože jestliže oni s ním chodili tři roky děly zázraky tak něco v nich bylo tu stalo již síly boží kterou mohli těch pár mluví držet žilo protože to nevydržely o slastně jenom od sil k s k li to na známo že se zk li ze strachu před těmi v ale že nebyl by se ti to činí. Protože tam se ze věci dělat ty po krom hledali se křesťani mám dojem který touží těla tak jsem tak něco zaslechl. Zde již k no a tak o to tedy tento význam význam zaseje co lidský co vesmírový význam tento tento cel lidský z am napřed by řekl že tato si zase podoben svým. Ježíš kristus. Tak je tomu neděli toho pro školu sklad dal řekněme tolik že vám jen co prostě procházel jeruzalémem se mu kladně na měli váze jemu by tím se s o tak dále. A on v tom viděl budoucí pád su takže neměl asi o do kolem dost no ale přesto tu by prodat takže on ho chtěl jsem říct ten ježíš kristus přední dělal pro toho že věděl že dualismu. S nebo řád politický se jsem jetě se mu konci. A vy správné prožití tohoto přechodnou stády dělat. Poznáte tak že dualismus se vám stane něčím cizím prosimvás se vodu jsou krát toho řeky co není na to na vám vážná že taková k to ne z lid neví že se mu vládne mírně nás ne k. Ještě jedna věc a ten způsob přechodu je závislý na ztrát těch a ta ztráta všeho a nedá se pro ve z najednou to by člověka strhalo to by se zbláznil třebas z. Stává než postupně. A a k této ztrátě musel ježíš své učedníky připravovat. Jim třikrát. Představoval se mu vší příkladem tomu pozor no třikrát nejednou k tam třikrát za psa a aby že při jednom se přivolovat co si pro to aby to nebyl to ježíš ne jsem říkal. Aby jsem bez nezmařil aby zůstal s nimi bez toho ono by přišel slavně do nebe svoje přes tam přijme souhlasil samozřejmě protože nesměl ale. A teď je o to nač a od z na s či na misse jít s ty věci. Musím ještě převrátit se a z to jsem musel vrátím těm prvním to tam je to použil těžké. O svými desku těžko pak ježíš než jak se mi líbí když se narodí dítě to je okamžik první toho svět začne křičet nelíbí svému toho. Je tam měl všechno na dlani dál nebo se o nic starat to teďka lačnění dalo touží se najíst napodobuje svou novinky které způsobují opravdovou bolest čisti. Tahleta všeho tak zbytečně že jsem že vše je li jde ale že vláčet proto že ta masy od si pro toho že ta nejen zrakem s tou po si veni na sil svým kteří činili pokání a no a tak. Toho co dělat tak jako k ale to řeknu na přitom k on se mi to nedá janem ve přicházím na symbol který jim viz to před z s se přiznat a ale tato vzal vybrat co takle v ježíši opustil. Či v ti znamená ty vlastnosti lidské bylinami si nemíní se oko opřít. A jaký opustil. Tak se celá ta jeho z pracně budou vana soustava myšlení hrou učila a oni mi jela či utekli vůbec ale přece nám stala svatou mistru je držela. Vy do blízkosti oni se po vzali dívali na to umučení páně. To je tou poli zajít v je v tom kříži. A von vám to taky římská stráž a on se nesetkali s velikou odezvou na žádoucí tak to neudělali. Ale tihle ti že ty vlastnosti který si učedníci přes jenom. teď v tom v přípravné fázi něco v nabyli jednu jistotu nabyli. Že když to dopadne jak se že to mojí jsem zpronevěří prosím vás to je to platí i na jidáše. Ten se také nezpronevěřil tu při jsem byl donucen ježíše krise mi provedl to co provést. No žádný satan nic. Svět protože je provedl přijít do pro přechod mezi osvěcovací a byl s soud je příprava k opuštěnosti duše. Ale se to připravení ze správně provedená tak nemůže nastat spojení. To musí být dokonale provedeno dvě fázi vzdálenou aby z kou. Ta vzdálená od to ježíš mluvil že by si měli vzpomenout. Topí jsou písma a že on musí na příliš po podobného pro nechápali vůbec ale přesto jen na to upozorňoval že odejde potud potupně bude s masem. Aby v s s s s s s s nezoufali aby drželi no tak této z ale na příprava. Na blízká připravila spočíval něčem jiném že především. Jedli ve beránka společně se setkali tam s to byl ježíš z ty svatosti ženo krále a no a potom ještě že v omyl. Před večeří nohy těm učedníku nevím jesi bych tudletu učit pasáž jakým měl mil tím nohy neměl jsem neměl si že k oni opřít tak jak se mi napsal v tom. Pisu by si přečetli všichni že že ten spis ten dopis. Že to ještě jednou ta sestra a je připravována opuštěnosti duše oko se do si duše je ten daleko v soli měli as soustavněji psal svatý jan z zk si že o rozdával vět u vás tupě opuštěnosti. To co ten národ smyslu ten národ z ducha ale tak potom takle mluvit nebudu je to od vzat do kriste ale není to prosimvás nutné aby do takle existoval. Tomu může myslet že to v fázi třebas ten si smyslů nebo temeno z ducha tak nemůže obojí fázi ze své ale to by musel sled zla tato za to to vím on tomu věnovat tolik č místa bych měl li se si z toho co to s to ještě smutný se z toho vracet do říkám ale jako se s tím pomocí toho dopisu který jsem napsal tedy není své. Obchodem jsem tam nemoh psáno proč do píšu protože to být tisk neunesl jsou to karmelitánky bydlí ve když tam ku. Let by nám du nad osel visí na domu a to jsou od ale na zpovědníky svár růst jich okolních nemají svýho zpovědníka a pojmy mají povinnost chodit. A jejich tam sedum. A co osou si říkají o těch zpovědníci jich jací jsou. A nejsou s nimi spokojení a tahleta o kterou mu v tom mluvil v z s tak. Ke zpovědi vůbec nešlo v těm stará sum protože z nich strach z nich strach oni kteří vyšla ptají ježíš chu protože pojem jenom vel či když sobě zpovídal těla veliké při do se spojil tok. S tím navážu styky a o na to nechce. Tak jenom poradit vnímáte svýho dobrý jeho zpovědníka ze byl z oni dovolte se přesto přestali ne a že se do toho s no to ale budete si z vody a to se neporadil a tak jsem říkal o tom že někdo že strach z toho že je do boží ti zkazit nýbrž co se od takto. Ale před z s poslední večeří a ježíš řekl umí do mám nohy je příprava umí vám nohy nohy a. Je to říká pane měl dale když mi to by taky a zračit tu míru tobě již to musí být pro umývání tak mil to vede k tomu svým umýt tobě. Protože budou li tvoje nohy čisté bude celé tvé tělo čisté a on říkal pane v domě umí celýho no a on říká kdepak to stačí si nohy a oním umyl nohy. A protože tady vám momenty které musím vysvětlit proč tím tom umýval před poslední večeří. Protože dříve ale protože on tím způsobem vyvrcholovali jejich dílu o těch učedníků těch lidských vlastností. Lidské vlastnosti zkusil protože v že ježíš a učit jsou jedna osoba vyspělosti mají přijít o ten způsob projevu jakém žili širokým vedle ježíše protože nemají tímto způsobem pomáhat to je to mají jak ti tak plně. A tak jsou muset udělat musíme jim umýt nohy a jak a kdy nohy protože oni tři roky chodili za pacienty za umírajícími za těmi kterým se chtěli pomoci. Tak dělohy museli být pod tomhletom dlouhodobé při žil pro čím pochodu úplně zdravé jako by byli z z z z čisté vede nikam nešli to jsou li těmito otázkami že které jste měli zahodit nebo tak. Čisti oprav čit takže že ne nohy tak vnitřně působil na abych přeci jenom nim došlo že to oni nedělali se to dělal on za ně. Takže když řeknu budovy sich co jste mi věčný jsem sem nepřišel k toho mistra jo.. No dobyto bohu to ne tak že toto krizi lisý bují do je ne že klade na dnešní dávku proč těl nad tuto ráně jsem skončil když toho. Protože zase příště na tak. On mohl umýt nohy těsně k sich odchodem z to byla příprava aby z vzdálená. Protože tím dokončil působením svou silou o nich a oni si vědomi že ti jeho silou se všechno dělo a v tom byl za to co ještě třetí věci taky blízká příprava že jak bujet ježíš šel byl odsouzen šel na s na sled ta oni přestali mít schopnost dělat zázraky žádný neudělali naopak byl když sil. Ten svatý petr chtěl nebo u zjistil usekl ucho setníkovi. Ježíš o napravil s spojil z čelil aby nebylo by nešlo to udělal při sval do mečem zachází mečem schází. Zas co se s mez do po ze jsem na bohu. Proč tohleto tak v život se s s takovým že bych že z z van domě nebo. ráně se to dělo no ne jenom proto se před zraky páté nebo tak já. Ale také proto že nám to vypovídá mnoho o tom jak ježíš to po pomocí které kterou oni viděli. Osobně přešel na úroveň kde vidět není ale že před tím řekl. To jsem bojujete tam v předvoji tohoto že se tu jsem s vámi do skonání světa nesmíme do skonání ani svýma skonání světa přivodili tento důvod tam nehraje žádnou roli že by jako něco jiného bylo příčinou toho že myl ty nohy prosimvás ještě dáš se kromě těch nohou mytí projdou v tom že přestali v k k k a. A zázraky ano. Tak také ještě cítili se osamocení. A myslím že jak ten svatý jan z kříže tak ostatní. Tyto chvíle osamocení zažívali velice těžce. Ní. Osamocení tohoto tu bylo ve žili z vět dvojího druhu temná o smyslu to znamená oni opouštějí je z mysli do značné mínili takže ji smysly nejsou k ničemu jsou spíše přívlastky aby to již jim dokázalo že tomu tak je třeba rozumět tak i tři učedníci rození se kdykoliv kdyby z toho je že se mám s ke k nim koly když chtěl aby se si modly mysl takle to je ten znalost smyslu. bude tak smysly usnuly ano a ten dáno z ducha a násl zatím a to spočívá v tom při to tu byl k tomu jsem měl ne. Ale spočívá v dál semeno do konec spočívá v tom že provádí tuto opuštěnost za všechny své učedníky. Pán ježíš sám z bo v ale duše k smrti říkal se cítil a bože prostě opustil. Absolutní opuštěnost a za toho že je to zase von tuto opuštěnost tím. Že říká odevzdávám ti svýho ducha č odevzdal toho. On prosim neměl žádnou u těch chu ale zbyl mu duch v jeho činnosti jeho duch mu tak ten ten duch řeč dosti byl spěli osou musel se s chtěl dosti svých v zabit odejít. Tak prosím vás v bez ze na ve že teta příprav v ale tomu přechod letem přechod pokračoval dál. Do velice těžká a to pro vyžadovali jsem ji popsal dejme tomu myslím že tele. Není obsáhlé vyd v postile ano. To bylo asi sto stránek toho malý dotek formátu mýho v tom vás to bude ti o z kdo staráme o to ten ježíš. Se dostává do hrobu jsem předešel tento výklad tím že jsem mluvil o vzkříšení na zela ale o co by tu při denním hrobě tři v to bylo vzdálená příprava a on ježíšova na to že vstane z hrobu že bude konec z mezi. své přestát v ti. Toho přechodu přechody z oblasti jsou nejtěžší na cestě upozorňuju vás že se toho nebudete moc nikdy zbavit. Ale čím ale když budete ten stav analyzovat svým zen stal bude podléhat o ni. A budete tomu stavu křivdit protože by studovali zanechali řekl jsem to z doby už. Aby se se nemohli analyzovat z nebe na rozebírat moje babička to tato z boží na žena obraz svatá ale jak ona o tom věděla že se to se nesmí cože protože ta je si to říkal ho z toho bylo svod a to je. Ten pán ježíš když v poslední fázi toho prožil takle příprav ti že on nemusí nemohl rozdat jenom vel do svého ducha ale on se musel zbavit své matky el. Člověk do ovi je zde že do žil šel na při načisto všechno co se souviselo ale tam matka zbyla. Tak co nemoc to nestačí od věci na přišel nechal tady mámu. Tak byl tam jan ne a víte dobře že předal janovi jako matku opaku jsem tady říkal že to rostlinné před obrazem toho že matka porodila jana. A. Jakoby nebyla předtím porobit porodila syna božího. Ježíše krista jako bych. Ona to tak musela cítit a a nemám být z mu zná. jsem porodila jana mám dítě víte tohleto je moc důležité vědět. Že když se modlíme stávat šel tohoto sta lak jemu o z ale co se vadit při vosk mysli dávají tak to není. Pouze z to znala ale. A tím lékem byl a ten jan byl u pořád nože onoho ještě neprodělal o to do se si s tak porodu takže tak deska z tam byla veliká ale ne do boha to co jsem si vás to lety věci. Zatím žijou ten ta smrt z vnitřní kdy než tři hodiny tak je tam ve vás nějaká chyba při byla může být touha ale pro vlastní utrpení na při že se to nesmí být ten než si do dění. To je tam nějaká jiná chyba že takový třebas páter vidělo trpěl těmi stigmaty. Asi padesát sled tak tam je nějaká chyba v k která a jedno dva šli z. Mysli pět na nebudu jsem neměl třeba tak jsem tam nezdržuj nemyslete si ženou si říkal to ti byla by se zdržel abych byl v. Prostě by se po bavil ne jsem se na co. Že tamto chyba u toho viděla ano opaku toho byste věděli točil se všemi řeč ta chyba spočívala v tom. Že miloval bližního a že si myslel že svým tělem musí přispět k tomu aby ten bližním netrpěl kdyby byl věděl a on to věděl že kristus odpouští hříchy. Ale kdyby se byl choval podle toho onen rozdíl mezi chováním a mezi vědomostí zařídit se podle vědomosti toho u od tam vázlo. Ale všech tomuto odpouštíme potože on dal příklad dobrý přes tuto chybu. Že totiž za každou cenu i za co o této nevědomosti on byl velice duchovně nevědomí. jsem proto přeložil při to by se tak jako který si to tu o co rozuměl. Kdyby tomu tak rozuměl tak bych mohl pomáhat pořádně bližnímu a nejsem schopen pomoci bližnímu jako byl schopen on. Protože to příliš dobře chápu a v tom pochopení z vody stránky vždycky. Ale k sobě při počtu zase konali ti misse li něco svým před ty a on vysloví že mu tu vůbec pomoc nemohu. Si mohu nemusím si mohl u mísy na svět poli o to co mu tím pomohl prasil mně sami pomáhám třebas občas pán pomáhám chtěl od co se s vámi za hraju a on z on do vně a to soudu abych nemusel počin způsobem zakročovat je to nedělá dobře. A tak. Ten jeho ten prostě vzal zbytečně příliš hříchy toho tiší nikam na sebe. Vás syna z po si. To prostě nesedí to dělají všichni křesťani stejně hlavně katolíci. Abra o toho tolik na sebe a vím krále je vzorem toho že potom strašně kříž. jsem z toho na vyčítal viklat pro li to co z kou hodili on byl ochoten dokonce poslouchat někdy. On domě jedno nemoh přiznat že uznávám že jako si myslim bez zkušenosti je to nejde že by stačila teologická pokud to a on nemusel by že ona zkušenost ne musí být prodá zkušenost. Ale tou říkat tak my si musí být jak to třebas ptát protože se při zažil setkání u znal ale nesmím nemusí doby extatická zkušenost jako jsi měl ty ty si se již velice co z kou zkušenost říkal není se protože se tam poznával tváří tváří boha ne bylo do muži na vidět drž extazi a to podle vidím roši kdyby ho vidět jak se tu hlase za ním bázi nebo z tiše na ty slova a nejsem ten ní. I pro z od jako třebas proto davidova i když na ty rosy dal byla s o sto při přesná ještě mi to dycky když jenom to ne to by nevěnoval vyslyšel o prou.