Karel Makoň: 91-19A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On si je to letem vám to musí opak o pro mýtem se stal synem mat jiný ho ale v stát se si jiný to je z prahy již z vás že sis to je co tisíc škodu tak z vody toto ho. Toho že ten člověk nemůže přejít bez liské smrti na věčnost. A u vám bylo všechno připraveno to by z toho on si byli vědom čeho se zříká když utěšuje marný z řekl jsem. Taky zemřel normální smrtí stroj budu tu o nestát pět let ví. A ale zemřel. Kdežto panna marie nezemřela čili oni si měnit úlohy oni musel za to s tu jsou z kou možnost a tu schopnost pána ježíše krista že vstal z mrtvých a nezemřel v tělesně. To bylo veliká cena vše je zajímavo že ty zasvěcenci roku třicátého po pátého. To je pět let on zastoupení temné cest jsem roku třicet nastoupil. Ode chtěli bují mým osobně jednali velice slušně že mi že by vám vyvážené se extazi a dále extatikem nebudeš buď bez starosti. Ani jednou do pane se stát ne protože jetě zapotřebí jinak než aby ses stálého v extázích. Ale tak to zase ta cesta z prostě nejsou. Nýbrž není třeba aby z odešel odtud neviděn a naši tu bylo. To protože o dobyto v tvé v ten případě neprošlo. Je tady před si člověk a jsou tady lidé kteří vidí že díváš neviditelný jsem tomu nemohl jsem se nesnažil o to mysl dověděla se dověděli pro zen si nemilé jsem říkal to je tedy vede jenom jeden svědek který věděl že se dovedu od hmoty z as zase neviditelným tak by do stačila by z toho byl no. Bylo by z toho zle ne ale ne takle pro nábožensky založeno člověka ale pro vědu jako kdysi když dokonaleji vyložil to svoření světa a tam bych mohl v jsem vždycky dělal tam nějakou mezeru aby svět se věci nebyly náhlým jak se říká z s. To k aby si že tyto viz tam neznali o všechno nevěděl a ono tak není asi protože to co nevěděl to by to musel tak tím si z je za je soustavná tam prostě staví život odkud to jde tak tamto konce dokončila nejsou tam mezemi co jsou mu nehodí on si to se to aby mu to vyšlo byl k vás. Protože vypořádt jak jsem si nevyčte prvého to říkal dobyto nepoznali hodni a kdo ho jako že schopen toho poslaní ten tam poznali tam meze li nejsou ani v tom pádu z ráje a nikde nejsou omezeny nejsou k a ne ze ale pro někoho a opravdu. No a musel jsem se poradit s když činni jsem si abych to také napsal protože. Že my to jako pod na vyšší instanci v tomto řeknu zastavit mysl zastavit mysl a no potom dostavil mysl tak nebo zároveň dokud dosáhnu nebo přejdu bylo přerušení často. Prostoru ono se o hlavu hlavy při za kovy je mi dalo listy mu říkají indové ctnost kdysi to vysvětlím kdysi do dneska čas protože todleto umí jej vídni když do jógini a neví o tom křesťani. Tak mají jógini v tomto se to co co my si mají přednost proti křesťan přečti přes mystikovi všem ostatním. Tak za co řekla jsem od daní kterou zaplatil svatý jan po že byl člověkem milující vím tak ho pán bůh byl padnou holičkách. A zase to bylo dokolečka povaze se z ona se za z tomuto od platil. Prodloužil mu život. Abych je moh napsal zjevení apokalypsu a tam vysvětlil že miluje jim někdo ho boha tak že zapomene na sebe. A začne milovat dílo boží tak to je nejvyšší úroveň nižší úroveň kterou může člověk na světě dosáhnout. Víte o tom dobře vidí jedině užit vedle tohoto li ano to byl jediný systém sk. Si indové říká ramakrišna oni neexistuje je tu mu svatý tím nejhorším jsem a tím není vším na to neni že by se jsem to váže u k co nějaký zázrak člověk a to o věci dobře nejnižší stupeň ale nejvyšší. Stupeň ten pád při šlo kusu nemít před když kristu ti přístup kdesi tím jsem nic nedělá žije přát hadu samadhi pořád je přítomen ve vesmíru cely vesmíru uvědom se sejde z mně a. A v tom řím seděla pravá modlitba kdy modlí se celý vesmír a pod bude každého do v tom vesmíru kráčí kupředu tomuto pod pode všechno nos. Či oni spolu tvůrce ale spoluspasitelem oni tímto způsobem indové rozumí spasitelství z jenže to spasitelství jednoho kladou někam do toho pátý do stupně toho zač do tam ale. Toto opat dosud jen svěcení do toho nejvyššího z do nejvyšší svatosti a to se rozčiluje jenom dycky po smrti a tak pramen malinká chybička a no on o linka a možno se z na co tomu tak že z postavení na pole jsem neměla konal nejenom sama nemohla vstoupit na kříž to by to bylo prodělala na tom kříži. Ale že její syn si nepřál aby vstoupila na kříž protože byla v době symbolem nesmrtelné na nesmrtelné jak začla s tím co založen se podřídila vůli boží ale za že z od zela. A to že jsi a v takže mohla porodit syna božího jo my za neboli nebo do do tak nemohla tato všeho co mohla ho zrodila on by tu dělala oku v bylo v kdo se dokonale z potom musela utíkal svýma jenom musel dělat ráno v na to jako do svatý josef to není li dopadlo. Ale ta panna mary a měla právo a právě proto že zrodila ježíše krista aby nezemřela a to právo jít po do toho řádu dualismu nenáleželo rozumí a ona se musela v všeho na ten řád jak na to aby se že von většinou. Na ten řád k tomu potřebuje pomocníka. Jsem třebas se vyšší do vzal vlivem touhou nadít zase nese padesáti let svýho sela z toho něco z toho jel jsem tak to bych byl měl dokázáno tím se nemohu mluvil s to dokázal on za mě. A tomu toho mohl by doby se člověk žilo v pak ale o do skok mým v toužím po do toho že s z s se se pro za těle to je to pro si li to schopno tu přestal ano a to onak. Ta panna mary a měla právo se opřít o pomocným kamenném jana. A ten jan měl právo i pomoci sto smyslu protože miloval bez ohledu na sebe. F. No skal toto musím trpět co to to musela v dojdou šel na protože prosto poděla že to je správná že by se nemělo může takže on se asi tak je mou těla ale nesměl se nechat jež nemohu ti jak to tady ní. Říká a teď k systému nebylo jenom tak že on co z s zavání z vzít sví no stačí sví z ku ne za jenom prací sví a tak je moc za nebyla ona by musel jít. vim říkám říká potom zabil o značně své tu bolest a o kterém mluvím stavy o to že plakal pro o na jenom ne plakalo taky radost z s protože pod křížem na zla začal nevyšel do že porodila znovu a ten mně že bez mezer v on to byl kdo stávat si ten ději minulý si a to nový ho panečku. A. Zrození toho doví ho v trvalo přibližně pokud do tak mohu usoudit. Že ten ježíš umřel a že musel přestat se o roku dejme tomu co našel to prostudovat jsi umřel dřív ale nebudeme novém to na tom mám za že to se dali tak ona musela počkat tak nějaký den ještě a pádným. Že byla vzata nebe ne z toho do nebe máme světí panně marii je a ne nanebevstoupení. si vždycky tu s nadto v španělsky výslovnost tak to je tak jsou pro tělo s že to že to praně slova těla musí do psy ono ne. Voni za. A kdo se osud příhodné dáno on to on si ho patu říkala tví těla on to neví jak to řek dělati si jak je to vyslovil špatně a říkáme tak tu si zatím z toho. Nic pak je přejít z jedné fáze vývojové do druhé musel ještě se chodit po poušti z s to to se po od ho. Že to jsem ti by to odbyl ho si ho do z tomu co se objevily toho k a to se ještě za o to pro dál lásku. Na a. Ale protože se ho by se se lásko ona by se s po se kde se ho ke kterým kam on mi to že. Na tom tam potřeboval říct jak tomu bylo po smrti na kříži a tam se poprvně pro zrozuje v jeden z něho vám byl s tam že v těch přel než on dale žel jenom hrobě ale že se to u boha a že se to jedno za hranice těla. To kloub. A on říkal nedotýkej se neboť i tu k bohu duch otci co to je to to znamená přítele přeměně z jednoho z jedné substance hmotné dosud z tam se čistě duchovní která nepotřebuje mít tělo která tělo jenom tak aby prostě se mohla projevit al dokončit dílo v v v v tělesné ale v. není vázán na tělo to znamená v kdyby ho byl někdo chtěl napadnout něco mu udělat tak to nemohl udělat on byl on bude zmizel bez ještě skoč jako byl před tím že musel z mysl zprostředka nich v to že by ho neviděl na tento jsem do se rozumím protože tento způsob nedotknutelnosti umět platil pět měsíců v koncentráku. Ale doslova v domě neměl vidět protože bych chtěl zabít. My byl zabil neviděl tak plně stokrát neviděl a pojem není maličkost pokles o bodu stal ten mu nebylo co dělat teď do tuto do on si říkal v kdy se to viděli oni se za to se pořád viděli a ty s tam říkal jsem to ne. jsem nevěděl že nevidí jen co oni prostě nestaral ale bys mi teď ti by z toho brát od tam z oba podíval se na to koly a ještě z celý že to nebojte jsem měl se by nevidíš. No tak oporou neviděl on nejenom to o to mně nevěřili když když si myslí že čeho do vidina tat uvidíme oni viděli oni jasně je přecházím klidně z jednou baráku dobrý rozumíte mně. A. Ale myslím že se nikdo přitom nedotkl nikdy. Jako to chtěl ježíš kristus při tom. Když s začal stávat smrt když i když se chystal k tomu chodil po zahradě jisto za a oni se ho viděla nebem. Že totiž jsem tento způsobem člověk mění co z tam s jsem totiž chápejte poprvně byl z již chtěnou u mě. Že jsem byl neví ten si ho on při koncentraci dokud sice ještě si to ještě roky potom na tu cestu ustoupil v tu znamená a když jsem to to spravedlivě protože věděl nějakou zvláštní ze v tu tu o kou o koncentraci jsem příti milo hlubší stavy koncentrace. Toho co tam jsem byl s ní. Musí tu byl co se na klepalo to o to bylo to bylo opravdu svých sto ze že to nemohu zapře v to nebylo extaze když se neklepal žil. Ale. Tehdy jsem se obyčejnou koncentraci vody z se do protože koncentrace nebo on se protože na vedlejší posteli jest v i s těsně do se k. K manželský postoj k sobě postavený ne kdo se manželské kostely byl není pravé sval se v pokoji sám doklad protože byl po ten babičky ti desky co vodila do toho kostela ale tak tam ten se nic z ležel no on najednou neslyšeli dýchat ta mat to podej tam nebyl by jenom pod jakou jakou je ještě mi či toto mat dál nebo na pro tedy v tom je a nenahmatal rozsvítil si je li. Tam byl taky říkat taková netýká normální. A od do od co tu modu hrnou k vteřinu nebo tu tekou pod v nic nebylo. Taky zase zahrnul pro si to pod postelí za litovali při s zavřených oku do zvnitřku zavřený na ze na místo zvnitřku. Ve svých jsem nebyl to všechno dale dal jsem to rostly žil to byl se do tak pěkně zaujat to jsou koncentrací jsem to neslyšel železo pod postel. On tam potu se nic nebylo m tam nebyly za to pole toho tam o pro nic neviděl potom posteli pod dána být taky s nic tam nikdo nebylo tak si jsou sval z tví jsem byl na postel a čekal co z toho bude si ho za klepá jsem se naprosto přes nebo z jedl zaklepal asi za hodinu dejme tomu s zjistil že na tom režim od posteli na to mysim jsem měl lži pořád a že vám normálně v tom. Naříkat to nebyl si před tím byl. No a tak to co jsem měl za sebou chápejte takže když jsem měl. Od toho budovy za na tom by to říkám jenom todo po jedno abych s v z to se potřebu zpovídal ze všeho ne. Ale byl ještě hroznější věci to co se muselo posilovat například při překládá aniž jeho li na to se oslabují nikdo místnosti a nikdy jsem se k nim jsem nesměl překlad před nikým co jsem měl o bohu se čili co z děje to co jako kdybych nechtěl by viděl protože nevim z kdyby dožil viděl třebas že my se viditelně nebože mámy jdou barvy školu on něco vyvolil vlaku z vás oko měli viděl v. To do ti ale v ale kdo ve jisti do kterých tápat svým ní. Víme mezi ko mít za to za z to toto pod zvyk. Aby si mohli říkat mistři přel a prosimvás to nemám to nedělám to jsem taky látky znamená oni jsou mistři ale přesto se mnou děje na tak jsem byl rád že jsem mohl u toho při a to bylo voze překlad sám v pokoji bez svědků rozumíte a o svou mlat co se mezitím do pro toho vůbec nic není tak je taky necítili dělám neb povím dejte na to říkám jenom proto. Bych vysvětlil jednu maličkost že řekl to je v ní. a za radí si nedotýkej se mi jdu k otci čili že to byl pro cestou ležení v tom hrobě byl proces prosimvás a ne o to viz sami lehl a při tam nože a pak se odvolal deska a pak tam by andělé a ti to je pryč ne toho že to co zachytili v ní. I vám viz ti ale nezachytí všechno oni byli napříště dělat jako žilo ty kousek ze je ten jeden z on tady tu v ale nic světel co musí na jdou vody z tam musí výčet rozhodne tu nejde jinak čili od volen toho kamene to si nesmím myslet že najednou ten kámen z kdy bůh kol že se odvalil. Je to prostě je možná a někdo odvalil když se před si tam někdo není nebo tam kdo je a nebo byl od o s ní. Jedno nadto ale vůbec nezáleží na kameni mi za zažít v knize že o tom ježíši protože nám ukazuje cestu. Jsem tou cestou ušel že se šel době by se na ježíše nevěřil nevěřil v čili že to obecně platný princip prosimvás takle sestává z o dobu a a jak k toho jsem byl ukřižován jo ukřižování se děj jinak jak to potom líčí svatý jan ve zjevení. Ukřižování tom svým slovy svatýho napřed dnes prosimvás od svého tak nevěřit s nebesy když je to to v v k v. Op živou při dělal beránek přijal beránek a v pravici toho který seděl na trůnu spatřil jsem knihu u mu splňuje popsanou v plně popsal ano. To znamená dokončený život na učitele úrovni ano. Či u k jeho psaná nemá ten člověk tam co dělat. Zrovna jako tady nemám co dělat kdybych byl lidem sloužit kdybych nebyl jak tomu řikám ano podle hitlera. Vona se strašně vážím protože by žil půl roku o to mohu tu tu by to jim by jsem udělal to jsem se musím platí že do ní. Ale v tom to byl v o nám že jo eště mus čili za pro na to všechno dohromady tele takže. To bylo sporu o dem tak popsána kniha uměli jak přátele. Takže kdybych dají si za nebyl nic jisto nedělejte a neplačte protože která vadit že nad že se nemám oči vám jany povede si bučí nikomu z ran povinnosti oni si na schválně divy myšle nějaký povinnost těl větu drželi tu s obr li ti tu. To jsem se zase se s k i vy že v v v s rušilo v no v a tu jsem uviděl mocného anděla který vy hlásí velikým hlasem. Kdo je hoden otevřít tuk kdy ku a pro zlomit její pečetě. Ale nikdo na nebi ani na zemi se k tomu nás z toto tuš se musí ještě číst ale když v k. Rub i tu chopil čtyři bytosti a č věřili při za dvacet mudrců nastal v tu padl na kolena před o z ve beránkem každým měl tím budou snu a za tou nádobu naplněnou vůlí a kadidla v kde to kadidlo ze se jsem si pořád říkali což jsou modlitby božího lidu na ústa tu ho lidu k tomu bohu. A to byla naplněna stal to byl jsem li boha a to bylo to pro na ni napsána. A zpívali a to taky nebudu si co zpívali protože v vedlejším a nastalo aby totiž si že je si. Nastolí kruzích šesti pečetí tu jsem viděl jak beránek pro zlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem jaký jedna z nich. Že bez těch sis bytosti řekla hromovým hlasem pojď v pojď vás upozorňuju na to že to po měl na mysli list prvek když vykládal z toho celého. Konglomerátu podobenství jenom jednu větu protože ježíš říkal moc a on si vybral zrovna jenom jednu větu z toho podle sil nesli vypadá. Ale dal si jenom jedno větu ho staňte a dítěte ženich přichází li by je se musí z lesa nastalé svým popsal. To je velice důležitý k překonal a on kdyby to měl v podpořeno třebas si ho byl pro věkem tak potom ho to co za to jsem a to to bude se z toho nebude z lotova že ano. Ale. Z těšil svými jim dovolil nosem pojď ti to jedna z těch čtyř bytostí. A hle bílý ku a na něm jezdec zlu jem byl mu dán věnec z dobyvatelé aby vyjel a dobýval. Tak to co se protože se nad přesně toto jsem zažil se na světech která si poznám být ku v znamená bezhříšnost jsem nedokázal o ty chvíle hřešit. On byl dobyvatelé ne protože dobyl moji přirozenost která je hříšná. Pro tu chvíli dobyl ale nebyl konec svět jsem dostal když je do to se stalo tak. not tomu dobře že ho v začátek jenom první ku o ví. A když dalek pro zlomil druhou pečeť slyšel jsem to mimochodem rozlom od do beránek ale ten člověk. Přejte si při si byl přisuzovat sobě tu čest že sám rozlom moje tudlety věci tak to toto zažívat svatý vám který měl za sebou tužkou ježíše krista a byl pod křížem ano a měl matku. Pannu marii a takovým protože dokud to popsanou knihu úplně vývoj života tak k tomu může být dáno tohleto. Že to zlomil druhou pečeť slyšel jsem jak druha z těch bytostí řekla pojď. A. Viděl druhý kudy ohnivý jeho vyleze z obdržel moc odejmout zemi mírem aby se všichni navzájem vraždili byl mu dán veliký meč. Jestliže ten člověk pomocí pro otevře pečeti dostal se do stavu bezhříšnosti nemůže řešit totiž lépe řečeno. Tak potom ale to co způsobovalo když vím z když do musí by popravena v ničem nad a proto oheň na mně při tady pomoci jak je to znázorněno tím druhým že jsem rozumíte. Ale to ještě nestačí. jsem taky byl svědkem toho jak všech me popravena jsem potom zažíval extaze v jsem byl duch jako dřevo této byla pod jako poprava ne nedýchal jsem na tak dále. No. Ale vždycky v jindy nastala nestali tak hluboké náboženské krize při tak je předávají pořád tam pro ni bylo přerušované o katastrofou. Předávali si to a o to tak slavné. Že říkal o tom klíma ten co milovat se tu v tu terezie se tu šel ježíš dovolilo mi dal říkal mně při že se ze s tak že si jak jak tak by bylo by horečnou jak to nese za z vedle dělat přejdu do španělštiny okamžitě takle vysloužit panně než než když dají šlo o toho životem příkaz svatý terezie kde se el tak již jak to dělat abych že jak tam přišla nám k a že ten příklad na nazpaměť. Řekla tomu člověku jak jak tu když kudy najít li tele v bytu hlavy městě taková rok. Ještě bylo předem budeme dal en jsou nosit jo el na páteř se ten dělal dal si nedala el. A na prý vyptal el našeho jeli jak tato se nechá z jenom na jednom místě v citu kte a které vyvedli dělat v nikud bez tele kde jsem prostě. Je to ranám měsíce rovni severní čas města v tom za si na mistři že milují městem musel sic je to náměstí ona asi li se že ne prasat princip na na to říkal španělsky přeříkával české nevím že jsem to jsem se tak na hlavní náměstí a. A takže vám to vysvětlila on a tu bych žid ku tak těla jsou dostal on do kapsy nebo pro v jeho not se potom našel vše provedl jen delos a oni se dnes ví. Zapomněli že do mají tu od lesu o na zná a adresu v ve do se z ti nebo ne z myslet po smrti na a ve stupni tuto sví kdy o to co očistce ale to prozradila svatá žena. On se chyby to očistci a trpěl tam hrozně. Protože ten oči se liší od tohoto stavu od jejího v jeho stavu tak i v tom o asi prošel ekg extazí. A že se lišil v tom že on si byt mimo boha a von ztratil kontakt s ním a ne. Protože jsem ten očistec taky zažil v koncentráku když si ve on se jak to končí. Napřed jak to tam potom ona říkal jsem měl před přesto přečíst nadto ještě žil napsal le ale přesto shoduje zrušen s tím co jsem měl zažila ve složce vidí ne a kdy dalo o to tak že napřed to byla úplná beznaděje. Že to bude někdy končit protože jsem před tím byl vědomě spojen polem přestože extaticky ale to mělo své dovětky takže jsem ten tím pravým těm své mysli přetekla do boha. Pořád a najednou při tom točení to skončilo. Od tomu stačilo on tomu stačil ten náraz i u tví toho zračení bez důvodu mého nějaký být žijí ale co se měl obrovskou milost že čemu jsem měl při tomu jsem přijít čemu jsem musel při do byste něco v zrodil tomu jsem přišel tomu jsem měl při tomu co se lidu jak na přesto o poud ve relace zrod dotoho rod byl by vede nestal tu bo šu poli z ráje byl dali na a říkal mně. Vyš tělesně ano všemi těm ostatním když to dnes o tom růstu aby vyhnali hodně nohy. Aby se dívali nikoli tato světlo který bude navázala řekl kdybys pod nohy. Viz neřekl ale jsme vystoupili jasno že těm vedlejším o nás nikdo nepadl. Ale ti kteří to neslyšeli i ta upadly v tom by na v blátě protože jste se museli přejí dobro z panně udělal mnou byl vystopovat ano. A toho onomu odměna mu v u toho a k a a oni vám za li mu pak při by k a sloup bylo toho pak na jak lidi vypadaly oslice nestalo jinak než byly jako prasata z odpuštění. A potom ním po kolenou ho nebo. Toužení za námi došli a my že se sdělit domy tak jsme nebylo se nedělám ku na tak jiné a začnete přeci vně kterou římské. Dali na to bylo vlastně o měl na a tam na zrod začli tak bylo oprostil než ty bylo a. A jsem dostal pravdu toho na dnem dnou jsem přišel žen v něm vlastně povolil bych mohl odejít jasem nesměl ne nepřijít nesměl nepřímý se mu z se při tom koncem tak aby vám to lety věci mohl prošel tak se nedivte že na to po za opakuju protožes kterými je nejenom pro ale prostřeli své to zkušenost že některými se bychom se neměli vyhýbat ani který věcem bys dokonce měly být watts. To co říká to nemyslím vážně vás protože u mně taky vlastním vědou bytě ano k k a a a a říkal ten do trpících nejsi ty na to nebyl svůj řešíme a to bylo v plzni na trati na maří k ne tak to leto je všechno. na ten dostal odejměte takovou pád z ku že se mu hlava o točila o mu říkal no neseme jaro jaroslav jaroslav ale to byla a už. si nedostal není nikoho doby trpěl protože všechno klam a. A on nejenom sebral pro oko odešel. To musela ne když šel že mu to ukáže se víry líp tak i ten v illa by byl jako by byl jinak víte že ten očistec zažil v tomto světě a ne po smrti jako pravidel zažil po smrti to ona věděla dobře. Tak vám mohu když tomu tento dovětek že a. Když jsem toto očistec vstoupil do toho stavu oči se mi tam se nevstupoval ve svém stavu čisté absolutní beznaděje že jsem a v tom nes městy ani stopa pochopení. To mně vadila jsem si že chtěl chápat a ta. Tak jsem si říkal proč světem pán bůh tak opusť když jsem od roku třicet byl ustavičným víceméně silně nebo slabším spojení jim takže nikdy jsem nebyl v byl od pojem rozumíte on byl staticky pu o takže od toho co bylo slabé ale jestliže měl vědomí že za mnou stojí leželi jsem za a. Čili toledu o žádný stav očistce ale je sedmnácti let byl jsem byl ve všem jak jsem pozbyl lidem neklidu list ve živel ne tohle to co to je největší hřích v tak se v tomto oboru když jsme na této úrovně. Tak to jsem měl neklid tak jsem přestat pod a byla ta moje neseš jako o ale tato neví proč se sebe jak by tady doklad proč ten pán bůh je tu se čeho jsem se dopustila co říkal nějaký příčiny čeho jsem nedělal to cvičení tak ale to se nevzal by dost důležitý a byl si jist že jsem tak je anebo neni. A jenomže byla tato jistota že bůh opusť a. To se ve dostavit když ten člověk před tím žije sbohem vědomě k by opuštěn po tolika letech kdy dobyl roku třicetdevět jsem od roku při se nebyl bohem opuštěn ne vědy moc jej se dotekl napřed se vých kdyby moc že provázel všemi v událostmi a tak dále. A takže se měl dojem že to nebude končit ho že to je nějaké zavržení kde se to očistec. Mně neříkal tam nejsou za nadpisy očistec pudu bylato bylo to tam neni na to říká mi dal jsi se mnou členem z kdy pase z na dal si nazpaměť se musel znát tomu v víte no takže čtyři kdy jsem byl absolutně ve stavu absolutní. Nejistoty. Co se mnou bude a jistoty že boha jsem se ještě a nevěděl jsem proč a tomu se říká očistec toužil jenom ten do s tím bohem před tím byl. Či do museli minimálně sebou jednou extazi a to byla pro si svatá terezie na měla půl extaze jsou a proto mohla zažívat očistec a protože. Neměl dokončilo sester si myslela tak prosila a asie ne a prosila tedy se ses kde by se modlili že při do očistce přišla ano ale za že na nebyla dlouho potom na tom času nezáleží. jsem tam taky bylo ještě si měla co se nejsem ve stavu je svatý terezie se na moc co učit. To je to na opravil dali se roven rozuměl jinak přestože byla mučena nesměl říkat co těla jak dokončila končil tím způsobem. Že jsem psal seznam poslouchal se dom zařídil živu a tele na tom našem oddělení jak tak píšu. Tak mám osvícení že do budou psal po do že bychom centra tu pryč jak jsem toto osvícení sklad jak jsem se zase začal mi začlo jsem že se nedat se něco u by jim no. Na kaple vlasu nejbližším jo že dala svatého dobrota čtyři mi zen nad sat jedenácti ze jsem byl vám na by počkal že nezabíjet se s s s ku zažil konec světa začátek znovuzrození a vzal na nový napojení na boha ne. se po než je učedníkem páně tím na tom to byl to úrovni jsem dejme tomu zůstal v úsek našeho vědomí z malá část celkového vědomí vědomí je nekonečná nikoliv čára ale je konec nám možnost vědomí vědomi není závislé ano. Na nikom kdo je vědomí. Vědomí jako takové existuje bez toho že by muselo mi před ně. Ve kterém by se zračilo není to subjektivně záležitost. Ale u člověka je to subjektivně záležitost ten úsek vědomí a ne jest celkové vším kdyby potud na při přímkou malinkým úsek malinkým úsek který. Je kdy jsme zen vstupem aby vstupem vstup jsou smysly všechny naše smysly a výstup nebo zakončení napřed je rozum patřit a je to zpracovat terezka oblast rozum a cit těch vjemů které přišly ze smyslů. Takle jsme si definovali vědomí ovšem jak vám říkám s tou chybou že se se vědomi si toho na úsek lidského vědom kte řekli že jsem to vědomí na že svět svět posunu u toho. Že za sobě do podvědomím a. Cesta od vědomí normálně lidské může býti rozšiřování a. Jak do podvědomí tak pro do nadvědomí kdyby si udělali je třebas při ku. A vám to třebas na on tady protože mám pak je kriste mi věnovali ho smyslu a je je zákon učení rozumem a citem a teď jak je to s tím ne nadvědomím. No tak zřejmě považujeme od toho a aby mu v všechno za pod li do něho se při to tak je od v jen do mít a od nahoru bože nevzala na vědomí to jednoduché. Tak se z toho zmocňuje psychologie západu ovšem východní příkon je to to k jinak ty totiž říkají že je vědomí jenom jednoho. Nerozlišenou nadvědomí ale je ten vám byla dokud ano a póly domy rozlišenou takže vědomý jedno ale může na tom. Na přímce toho vědom že ten náš úsek nepředstavuje totožným úsek vědomí třeba zvířat. Nebo se vědom vzor svým při to je li kdy dycky přídavek. Protože indové říkají že rostly mají stejný vědomí jako lide a mohli bychom se o tom snadno přesvědčit například dejme tomu že klid tím je. Své daří tam od ze se o do stará a vona to opravdu pociťuje protože dejme tomu. Jeho známo že když umře pán pánovi nějaký beztak on taky o by že může nebo dvou do budeš tak tak je to proto se děje z rostlinou tam rostly cítí svým paty člověka. A že dokonce z se některé nesnášejí spolu. A některé se milují vzájemně si musela pozor při zrozování květinami stali si co se mají rády postará a to jim potom ten tři. No. Takže to je v je to podvědomím je to na vědomí že to vědomí. Těžko rozhodl že oni se stýkají s naším vědomím a my že si domu li nejinak než že vidíme že to dělá dobře nebo zrak. Ale. Teď po stránce a jiného náhledu než evropského nadvědomí napřed evropskou tak ono. Tady doby je to čemu říkám rozšířené vědomí poté do z ky. A může se roši za do nekonečna protože lidský organismus nemá meze neznáme své. Jenomže je tady malinká čeká tečka před silám pokud to vědomí se šíří o úrovni stvořeného čili bez stvořené má. Tak je překážky jsou problematické protože neexistuju ale pokud byli nárazy toto vědomí naše. Které se rozšířila domu říkám nadvědomí na mary věru vědomí božího tak obyčeje tu nedokáže překonat takže se musím říct něco o. Co my tady pořád s tím máte abych to vysvětlil o tom co je to cesta k bohu obec svět. Po křest tam s ku je to prostě jak se a říkal osud očista osvícení a spojení ale není možný není nutné aby tato cesta byla prováděná extaticky. Naopak si myslím že extaze je znakem slabého organismu. Tedy nesnese nebo neunese vzestup vědomí na s určitou úroveň totiž. Není tak pružný ten organismus proto že tu základnu smyslovou která v tví moc ve hmotě toho tvora pak nemá tak stabilní. Jako u člověka který je zakotven pevně zdravým v tomto těle tak opravdu ve zdravém těle zdravá mysl že kdo.