Karel Makoň: 91-19B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ano berte na vědomí že v pro svět veliká v že se může ale stát jež neni není veliká jako třebas nebyla uměle protože byla podle nená zdravým jo. jsem opustil základnu a a to vědomi jsem prostě pro svou slabost nerozšiřuje nýbrž jsem ho posunu takže ono třebas zažilo v polovině úsečky a v ten spodek a ty smysly to vědomi hned ten je ne protože je. Tak to vědomi že neřikam že je do dělil suchou protože to je tady k k to k velitel svém matematická pomůcka tohleto ka svíčka taky zrodit při z ka prosimvás to není pi snem není při ka. Protože vědomi že šíří všemi směry si po jenom kreslení jim tak aby to bylo přesto je tele. Se mi stalo že jsem neměl vědomí tohoto světa protože jsem nebyl opřen o smysly a protože nemá vědomi svého smysl tohoto světa a přesto vědomí není bezvědomí. A vědomí něčeho co není z tohoto světa například hloubka časoprostorová bez mezer a tak začínají extaze tak oni mluví například bran v v knize skrytá roka velkou před že to v jedno celý tam říkal bych se byl oprávněn. Lovit o cestě za jogou kdyby byl sám neprodělal extazi a teď tu extasi popisuje tak jak vám to říkám hloubka. snášení se klidné klidný pobyt v hloubce bez mezer a bez hranic. A který napřed buduje takovým řek bych pocit soud pallas nebo musím po tři co na nebezpečí ale pocit strachu. A toto je opravdu známka správné extaze začíná nadto strach jsem vždycky. A přechází do do radosti jestli jsem tam nepřechází li tak je to způsobeno tím že buď není hluboká do extaze a nebo že nepřekročila mez be do to vlasy z žení. možnosti takže ten extaze jsou zk úžeji ale rozšíření. Protože člověk se zmenšuje byl taky víry kterou má. Nežije sám a to nové je ještě nezačlo pořádně dorůst takže jestliže říká svatý pavel že že jsem žil ve mně kristus nebo tak říká paralelně v se musím z men všeho váhat. Aby země se moh narůstat kristus ano takže on si je vědom pád tele že extaze je něco co sice zmenšuje úsečku a be ano. Ale za deskou a se to vědomí chytá krista v při tomto pojetí obrovském že extaze. Od do jde nahoru ano přičemž musí být za vrátek člověk aspoň chycen. Někde jste prostoře pomysleme mezi a a be. Takle zažíval extazi ale druhou svatý pavel při pádu z koně tam někde před damaškem že neměl smysly všechny otevřeny k zk úžeji. Od této přešli a be protože to řeknou jesi začínat tam mám pro napsáno. Tak když tam začíná zrak jen ze smyslu zrakových. Tak co myslíte hmatový smysl ten začíná při před tím a dolů z podvědomí. Zajímavý že v tom máme v jednoho sled vyvolené od narození temná panna semena a to dost hmat jsem si všiml ještě si že za ruku. A měl ten taky pán válek bezvadné panna mat tobě vystihl povahu a náladu člověka to uměla o měla jsem mu podal ruku a on říkal dneska nejsem do skryli se říká jak to po za to jsem se do ruka nenese ruka se tele nese tele. Ale asi jak by to nazval říkal on asi jiný náboje. A nějak jiná boje za o jeho k a on taky takový jako byl třebas slepými temně z jiné smysly daleko živější takže do měla při je živý smysl hudební sluchový li k žít a o na příklad dejme tomu v neviděl post pro nedovede tak už. Et ale když se setkal s ani školou jsou se o lima přítel říkal podle hlasu mohu vypodobnit aby podob dělí přes u to jsou ty ti ale jak jsi došlo a li velice náhodný hlas a měla bys tělo pěstovat no to neudělala. Než jsem naopak pravdo tam hlas dobrý ale říkam tak viz cestě nedostala protože prostě je napřed co stoly zpívat jako je zajímavý že maje hudební paměť. A kam tam bude v paměť kam to sluch paměť sahá tak taky s aha přes do víme z s k a a a a z čili smysly jsou z pojítkem z koho obecně řečeno z podvědomí. Ale nejsou pojítkem z nadvědomím jejich působnost. Jenom bodu do rozumu a citu a tam je zpracovává na obraz který sám osobě protože obrazem uzavře tudletu úsečku a nedovolí člověk odešel dál aby jak dostat moji ta moje extaze byla taková že jako třebas byla pavlova protože pavlova extaze to byla druha pořádně. Óm byl žákem slavný ho mistra kdo ho li ten na maria. A ten považoval do jako se viz východ to považoval nést abych o do ve do extaze tak on zažil extaze byl jsem v druhém třetím nebi říká a toto bylo v těle nebo mimo nevím. Tak takle se vždycky člověk prosimvás jenom důkazem když dal vraždit přes dali tak jak se jsem tolik nebe neznamená že by tolik zlepšovat člověka to neni pravda takže máme tady op zase. Další při extazi kterou zažil podruhý od první extazi nic z neví protože venek si že se tělesným. A že by tam byl měl vidění něčeho silně po křivdu protože byl židem a ty zakazovali představu jo. Zakazovali z obrazy z boha třebas i symbolem on o symboly mohli používat za let tak z čistě kabalistické na před děláme sice na podobně no a to se asi v tom se extazi nejeví takhle ale když to spadl z toho koně. Tak se mu za to prasil přístup k většinu smyslů směrem dolů do podvědomí. Ti v končily prostě například on neviděl a. se od lest podle příkazu z toho rasu co tam měl na s kristu podle jeho názoru. Kristus se mu zjevil takže to byl obrazový symbol extaze. Je li že by tam ten symbol obrazovým byl u mně nikdy nebyl jsem si nikdy dost extazi nezjevil. Ale protože mu v. Se zjevil kristus to on věděl konkrétně taky máje tak se na pokřtil tak na to všechno ostatní známe. Ale v umí je který jsem byl lékaři vyprovokována k tomu. Abych rozšířil vědomí do žila teď k tomu z podle zkušenosti bude to vlastní vědomí rozšířeném. P. To bylo dobyl vodu ještě se víte a který se měl ještě nějakou obraznou cestou oni čem o přes tou víry nebo to jsem neměl tak jsem nemoh pojmout a taky se nemoc zjevit někdo za který bych byl šel tak oni že to neb by to kdyby ten obraz tam byl to o tu ničí. Že to k sobě patří jenom volně a je to takový při do obsahem tak vinu volní svazek takže že ty lékaři způsobili že se mi otevřelo to vědomí za úsekem které nahoru. Za úsekem ve není osobní vědomí je tam neosobní vědomí jo. Takže. My se patrně posunují smysly k u žilo se to spodním smysly a a bude ale rozšířilo se mi to do neosobního vědomí nahoru či toto o tom promiňte o že se mýlím toto poli do nadvědomí čili za do vědomí nepovažuju vidění třebas krista a promiňte mně. Příklad li tedy and plním to pod vzala nadvědomí rozumem co můžeš jenom milost projevenou nevědomí ano v kdyby to totiž do podaného názor nevědomí tady by to bylo tak závazné že by ten obraz vyvolal následky. Které kdybych plnil a taky by vyvolal program který kdybych plnil. Tak to z li prošla vědomi neustane kdežto se pořád doplňuje a když ale nemám obraz a obraz vzniká zde mezi a bude vždycky když nemám obraz. Tak to neomezuje rozsah toho vědomí nahoru za vé. To bylo velice výhodné pro protože mně se začlo projevovat něco z nadvědomí a když do mělo svůj základ nevědomí normálním lidským tím se ku a bé. Tak to bylo třebas jenom napomenutí matky nebo z pálení nebo z takovýho ale nebylo to obrazové. Třebas matka řekla že by to bylo dál protože by těmi kdo svá do mozku pak jsem nevěděl sláva a neměl jsem si to obraz matky na mysl vůbec že jsem jenom hru tu z toho že bych umřel do se milost pořádně za váženou od těch lékařů že ano. Tak by to např zákaz jak jsem říkal a pak to by příkazy také z mohu o tom všechno co by na po nadvědomí ježíš v ne jenomže do dokud se nemá svého jsem tím nadvědomím přítrž se rozšířilo. Nepřekonal hranici kde toho mocné vědomí i rozšířeného který přechází do nemocného stvořeného vědom prosimvás to bych něco o tom těžko mluví an protože je naši příkon budeme rozlišuju nějaké vědomí hmotné vody v jeho vědomí s a oni nevydržela v jiném vědomí samozřejmě toho do ve jsou dál. Tak teďka budu opírat o to učení indické ano to budu mluvit nikoliv o své zkušenosti nýbrž on po vědě je k. se nedostala protože semen zkušenosti a pak tam taky kristova pak to má. Od co svatých jako je třebas svatá terezie z kterou jsem před kázal. To musím říct aby který jak se to rodí takový nadvědomí který pochází od boha. Mějte za toho a na vlas prosím abyste as to na tu chvíli co to říkám věřili že ta svatá terezie ve stavu nebe. To znala ve stavu neměnné me to je neslyšitelné nemá a neohrožuje ne ničí protože si všiml že ta svatá terezie poslouchá jenom dva a toho boha a církev nic jiného. Že viděl poprvně tak ti se nás světech tam pro původ všechno najednou. Tak ona se mi zjevila poprvé jako obraz a to sedě s i ten to bujení lidským způsobem ten bytí obraz mistra ten ho vidí. A ten misse pod tomu proč se to obrazy nesmíte si myslet že například to vidění těch toto s tu že že to základy kde jinde než se o to všeho takového proč to obraz. Takže z prát než on toto z ll muadhaly plátky červené barvy a při že slabiky na to napsán není to je prostě toto z který tím původem je mocném volání mistra toho střediska na konci pád. A první práce toho mistra spočívá v tom promiňte že o tom vím protože ve mysl to se mnou udělal v těch sedmnácti letech spočívá v tom že ona naučí myslet si na ten symbol při stal dovede o to su takle představ si to namaluje ju jsou třeba s to jedno. Na malou že v tom co s k letem v ještě slabiky kladu z to vykonají jen v látek. A. Možná si vedle toho mám o totiž že pomocná božstva to znamená pomocníky na úrovni. O to vám na potřeboval co se se o namaloval ale teď se o člověk dáte dost těžké aby si ten symbol představoval nakonec na konci páteře a to je strašně malá oblast. To měl přesto tu jsou do sto pro představovat taky namaloval tu ovšem o namalovaný jsou jako mít. Do celého zorného pole pro s to jsem obraz. Takže ten obraz byl tak velký jsem ho detailně viděl tak je to musí být. Že v toho v toho na zrakové vjemu ten začátek. A zrakový vjemem mám obsáhnout celý obsah rozsah vědomí čili viz to přesto tak moji nebo se nějak mohla to co tak oni je z je konec na konec páteř ale kde pase se to ani jsem při do kou král jo. Tak si myslim že kdybych to byl dokázal protože v tom místo moje o ne existuje a kdyby jen hledaly jak chtěl tak žádný toto su nenajde ani lékaře ani jakub pitvou nebo tam stalo tam transy jiskra nejsou či když řeknu něco na konci páteře v to není přestávat. To je. Vědělo vědomost o tom že to jsou visí s koncem páteře že rozum že to jsou viz jenom s koncem boha. Že toho že to náleží do zakončení nervového za o činorodé tam viděl ale to zakončení nekončí nějakou. z toho co jsem na prostě kdyby se si toho oni si obaly tak to je tento ztracena jako ji taky pletivo z tvých. Toto díval na to dycky nic co chtěl pro věřit jak to je v tom von vším na sv. A přechází ti páteře rozích místech tam kam se rozvíjet vyd. Mimochodem něco sobec ze středu páteře čeho s tím co z ven z hlavy prostě mých ale takovým jsem předem nebo k bůh chodem toho nervstva svazkem toho nervstva v kterém je rozhodující pro toho pociťování těla. No ale je ten jogin potřeboval abych se s tou střežil. Aby se nerost žil tím by se tím obrazem či on říkal klidně si představ. Jakkoli veliký ten obraz další zařídit pozorní vás že tento rozhovor se mezi námi ne udál. Nýbrž jsem o něm věděl tady jsi stole sestavit vědět o tom co mám co on do říká pane slyšet to. Jako dejme tomu když znáte nás todo po to vám řeknu říká znáte to víte. Že se na kali jsou čtyři. Takhle se to se mnou dělo v jsem věděl co mně říká co ode chce velikost se s kód o všechno o ji popsal. A mně z na tom bez těžkostí do konce páteře to jsem se ale ocitl mimo hmotu přát ne ale odtamtud bylo na hmotu způsobeno ten se to význam dosud tu popisovat snažit o to města otevření muladhary co prosím je u u u u ní. Že si s to o z opsal to nevim ale hmota je není patrný z něho než to co o tom není. V domě nějaká jednota hmoty svého tou a hmot to je tedy projev v celkové podstaty času a prostoru ani systému prostor je motto ve formě těla nebo tam není tak tohle toho ten stav hmotný. není na tom závislí těžko co se nevěl že to přes směle tato li neumim protože stav hmoty která není hmotou v našem slova smyslu. A to ve skalou vědecky víme že to hmota existuje a šel záření dělal to mužem po že když za hmotu tak ještě by to bylo drž by již i by řikal je toto záření co jsem tam viděl mne. No důležité je že jsem prostě přešel do obrazu. Že ji byl pořád tím obrazem ale vešel se o do toho konce ale s oděl velí ti. A se ho pociťoval konci páteře důležití a. Této rádce rád vyprávím v pohádkách vám to řeknu pohádkově když utíkali před tím čarodějem který za ním letěl tento princezna s tím honzou oni utíkali na koni tak že chytá a ten drak ten čas. A tak by se za říká do tohoto prstýnků byla z ono. Dát rád říkám protože z to zná jak se do prstýnků to jsi těm malým tí. Že se musí zdát částečně neúplně časoprostorového vnímání. A potom provazem bravurně prostým před tebou a to samozřejmě jsem jako po se jsem vešel do konce páteře a do to bezprostorové tohoto nového ti vše si že za všechno se do sis to pochází od boha a jsou duchové podstaty. U duchovní podstaty takže jsem dostal do muadhary takhle. Tak jsem mohl odtamtud lidem samo jsou pomocí toho mistra jsem se okamžitě mohl dostal les jsem třebas ještě o to su nebo někde jinde je k nám vůbec nevím kde jsem byl tady to bylo v těle nebo ne mimo mně který jsem zažíval něco jsem zatím to dost této li jak za z li. sem nevěděl o těle neděl jsem o. Muladhaře pociťoval sedmý na konce páteře ale ostatní tělo proměnné kristova čili je to bylo patrně. Ale z ale ti další extaze byli v těle nemůžu říct to a to potom konečně nezáleží jak to před li se sami ne a bude to budete li že to obdoby s to že to proč ne protože v dvě zaujatosti toho řeknu tedy ten komentář z toho lin da tomu. Říkal jak to člověk přistoupil do muadhary jsem si vstoupil do samadhi. A to chápu jenom tak že si byl zaujat. Proto poznání který si tam objevila transem bylo poznání které nemělo tvar. Které nemělo zvuk které mělo barvu které jsem do hmatat. Lese rod tedy vidět vůbec takové za nesmysl tam nehrála žádnou roli tam přestala existovat v ě ten obraz toho základního to su úplně. To ne jenom po mu zkoumat odpadl jak metod přešlo do extaze a že je zajímavý jsem otevřel ono je to podle mýho názoru že se země než že mi ještě do od osud. To kdyby jako o to že člověk se při dost aby to nějak být extaze lásky. A že by to přišlo jsem do ale že my nebo z tu když buddha cože. A jsem padl do ale že mi kdyby to to jsem do na tele tak by to měl by to el to by to o něm poznáním nadto rozumem či nadvědomé poznání. No a jsem byl právě tehdy pod mnou vám před tím o co za to abych se jsou si dal jsem a někam do konce páteře nebo do nohou nebo to jsem to do po se to pochopitelně tu pod jsem byl v tom koncentráku tak on prostě říká. My to technicky musíme táhnout od muladhary nahoru. Ani z tam nepomůže jen my se musíme pro toho všemi těm bylo to si musíme z tu čistou mu dnes kdyby najedění museli když se vám bral změnám. Aby to probíhalo dobře bez těžkostí kdežto ty si nebyl ani vyprázdněn. Nic takového co se vás pozoruji synem měl kdosi měl správnou pozici v to jsi měl když jsou tady nohy to jsi měl v či o to nemohu mít za to s jdu k tomu co nahoru. Ale byla to šakti síla vesmírová která hnala hadí sílu. Zraje trpným povahy směrem nahoru takže jsem patrně zažil v tom někde. Nějaké poznání které hraničí bylo které nebylo nepatřilo do žádného postu. Protože pak když to přešlo do extaze tat nemůžu říct že byl pociťoval nadále třebas po na spát to z toho přestalo. Tím jak to přešlo z vývoje hry otevřené do extaze. Tak přestal pocit tělesnosti takže musí s pavlem zato do mezi ním než v těle nebo mimo to nemohu říct. Takže ty moje extaze jsou proměn velice před ale v řek bych nepopsatelné. Asi toho ještě na jednu věc z zajímavou přitom když jsem v době když byl zakázaný extaze. Soustřeďoval nějakým vládou svým málem a jeho přáteli si je ještě v plzni. To byl ten člověk který byl v pyramid je napodoboval bran to na. Zažíval tam takové děsivé stavy. Že on tam měl známý ho v egyptě nějakýho ve distance našeho máš a ta a mu co tu jsem byl protože k tomu říct domu a ono to začlo takle že ten byl náš svým ba radil jsa toužil se dostal do egypta. Si při krvi paměti lidi při těl nebo janem co v tom bylo a v tajnosti vědí zk je a že z tam taky položiti do takové. Jenomže na to potřeboval mít povolení egyptské vlády a protekci na člověka se který by mu to že lil on to bylo a je to ještě pořád on ještě žije mozkový protože osmdesát sled a je toho podle názoru těch řeči tělu než že číslo jedna a to to nejlepší kolik tuto o lešení jo zradit třech letech a tak to je ten. Člověk měl jsem a v tom su se mu zdálo potom ve vyslanci potom velice svých je že taky že jo tak na tu o to byl su kterou slyšel nebo viděl v ne ne. Napsal a kdož tomu odpověď všechno platí ono. A do to je věrami dostanu o. Tak von to je právě byl přes noc a ta pyramid dělám. tu vlastnost ještě deska protože zbavena toho příkrou prosím to dobro horovi při krok kráse se tomu sví. Tak ještě pořád tu schopnost to zářením vesmírových osudu měsíční hlavně v denním je jiného druhu to nepůsobí tak jako to očím on to musel být přesnost co k ní. Tu vlastnost že to záření zbavuje člověka úseku vědomí k ale vědomí nechává tomu člověku. Že protože člověk bytě z něho mám z úseku a tak dojem že zemře. Na to to byla mi byla. Postavena proto ten s a po pádný taky ne aby se tam s nebyl by nikdy nikdo pochován. Aby se lidé léčili z degenerace. Bože ti vládcové ji to sebrali mezi sebou sestrám přibít na to or nebo příbuzným blízcí a v tom a na druhém před tím pokolení to by nebylo zle a aby tím netrpěla vláda. Tak museli povinně si bo větřit ten základ genetických tak musel si jeho době námi li a říká se že. To uměli dávkou vás ti mistři nech to je tam tak dlouho aby se toho koho o by se přitom zbláznil li co to ten tím mámě do mysl bát že to to byl tak že se dal prostě při vázat. Před večerem aby neutekl protože věděl že to tak vypadá protože by tedy musíte vaše li se si musí tam při stavy sami k ku z víra tříd sira příkaz zajít ku. A když se zblázní tak nebi mně chodili litoval poli i tu tu toto jsme zvědavý. Ale stojíte z na stráži před pyramid jdou. A jakmile by během nabude slova nebo za do dělat nebo bude blázen a ta ho svažte kou pod proste si ho za lidskou a potom do československa mi tady neděláme blázny protože oni zřejmě celkem je zkušenou že ti blázni tam říkají protože vývoje jaký nápor taky sil do se o do pyramidy. Pak k a. Při teď doby dobu malá dovolil nevím ale pak se za peníze by to dovol musel by to by si to na lid. Že by si. Kdo to z toho co ještě o z peněz se tam válka skryt vzali du dobrý miliardy i pro něho. Ještě byli by se přihlásit te tak si můžete snadno získat extazi ale to je velmi ve dodá chovat. Tak ten člověk tam jenom jsem zůstat přesto protože kdo tam za ním tak nebude pro si co jsem božích že se nestalo v tom byl chodím ku ne ale že se poděla ani tamního co ono se přišlo tím svým málem on tam nešel do vám dobrat do světlo se sice měsíc člověk tak tam přišli z mater kou a sebral jeho on tam byl v téměř polomrtvé v naložil na sally z ku ale bez dělat říkal zajít je nechali ho za nedělo v. Tam toto neseme z tví a on potom. Z toho co se dověděl od poučoval v toho vašeho vyslancem a to mu toto velice vděčen a poučil tak tím je. Takže vím co se asi tam dělo s ním v tomto řeknu o tom poučení dovolit zemi ještě. pytel řekla no to si že se na si co s tak je do s tím že po pak by družičku. My jsme se ale roku při se se tu toto do potom se co byl v pyramid je sešli u toho po nesvorný ho tolik tady pro několikrát řeč č a soustřeďovali jsme se každý poslem o říkal jsi malo to jedno s co že to když si na boha a s tou víte co s ženo jak umíte tak s se soustředit. Zase napřed slyšel od vých dávání toho o nesvorný ho tam jenom o nesvorný proč o z vás ještě že ano a myslím že jenom a řek to se viz člověk u těch ostatních ze snažší vysvětlení oni z toho vyšli a nepociťovali vůbec žádný ve li z to si vůbec a takže mluvili se zase světsky jak nešlo vám tu v tom v je to velice dal do vzal jsem. Cítil obrovský požehnání ano. A přes jeho popíšu jaké požehnání přes již se ze mně obrátilo světlo jsem byl si vědom nesmrtelné bytosti a na zemi děje ale ne bytostně nýbrž funkčně li jsem viděl jsem tu znamení prost toho porušit. To spojení s porušen li mu to co potom do přes někde přičíst to na tom puruša. Tom sanskritu že spojené s bohem a kdy definoval purušu osobním lidské spojené s bohem na li v které v. No to nevadí ještě jednou v když nesmrtelné podstaty je. A je. Toho druhu že normálně kdysi ho nejsme vědomi. Ale on způsobil. Ten svým mával nebo při koncentraci men z vjem se způsobilo nevim co to tedy udělal co na tom nezáleží že jsem vnímal purušu jsem díval poprvně mimo extazi. Své nesmrtelné svět to bylo pole se s se zakázalo ku konec těch třicet pět z neupadl žádné extaze měl jsem všechny smysly pohromadě v k ho a to vám bylo málo to co se nerušili a a teď se to projevovalo prakticky takhle vyšli jsme ven a jsem byl v takovém stavu i zajít němé. Omámení v jsem že jo obráceného vědomí zasnění taky by to říct. Ale velice účinného zasnění velice jater mého a nikoliv prospí zlého. Při v no to je dnes to jim saje z nedění ono ono jsou v v tom v let tak ono je otázka co si pod život ten tam myslel se mi z vjem že si pod tím se něco vznešeného a ne hrad tak že on když jsem vyšel tvého se mi tam na zem a ptal. Ten se tak co tomu říká než jsem říkal nemít se do o tom něco říkat protože popsat se to jde dál ale mám jasné vědomí o tom že je ve mně život věčný jako jsem měl o tom při extazích ale tentokrát bez extaze. Dojem ne a že tedy ten dojem ještě nepominou. Duším na vůli si ho z ale to jsem chodil jsem po ulici že se dvěma přáteli palců ma nadto nestranně a pane z na to nestranně a my jsme si s tou budu uličkou v sobě jaká ty sil těla se žil ničím takhle jo znáte to. To se byla někde ten tím miskou otevře nás nešly a to je to je to že kdo k ní. Tak na a. Teď se stalo jsem pořád pociťoval jasněji sebe jako se se mnou bytost. A není jasno co tak šel poslepu řek bych sebe jako člověka to bylo u novým tedy o rozum taky fungovalo ale nebyl to střetne bytosti se byl někde jinde. Tak se malém mohl vidět. Tady to viděl že se z s dávají nám vrabci tam žádný ptáci nejsou než to viz nešení na chci. A oni si mysleli nad kabát ono bylo roucha bo tepla jsem měl vědom kam text. A štěbetal li oko ne tak to v tom musel kolo mělo jeli ještě metali. Znám ještě byl daly. A ten pan nezbyl byla s s s s s s s s tím panen či ku se zatím zastavovali to viděli že to s věkem mně zažili co co s děje na jsem z za styděl říkal jsem co pak je to za pořádek. A zvěstoval jsem tomu tvoru slovy že aby to přestat přerušil a on věděl co dělat a okamžitě jak jsem to řekl splnil moje přání a vrací se dost proč rozletěli sebeoběti a za vím že se o něco jiného. Oni na to omyl že na tento svět říkají bylo podivné dále a to oni si stane poznávali protože není v tom nic nic neříkalo. Ale o to o obráceném vědomým se mohl působit na boha. A bůh mu od poslem působit na mně se to znamená při jak to máme tak že bůh na střed způsobuje to nevíme ale my na něho působit nemůže do zpod po me se s takhle točit s pánem bohem. Nožem ten pád porušena neni. Ten druhý boha a to zase jiné že věří na mnohobožství v který by byl neosobní nebo to a on nemá povahu postavy nějakým se neznal znázorňuje svým s těmito li. Ale je to osobní nesmrtelné osobně ve na co znamená člověk že mu to patří. No a jenomže ten a to úžasný schopnosti tak například ty dva se bavili tak do odpoledne na fotbal. A jsem strašný litoval že pro takový hodech to není to se ode nezažil zažívali duchovního ve se se dobiju fotbalu tak jsem zaměřil z svoji jeví to as s osobním do tak promrhali že miluju o do na konec vedu kde straší a protože jsem to bude jenom poslouchal kam se pro na podvod svoboda a tak na to co ale když tam zase vyjadřoval o tom o to tak. Jsem ho od toho ale oka jak se o politoval to jsem byl ve spojení aktivní spojení s bohem rozumíte do jeho práce je než jak je to my se snažíme a nejsme. On se bez na jakékoliv byl v tom spojení te ne statická cesta. A. Takže se jím že mi to zakázali protože jak by se na tom do dostat ale že jsem potřeba víte zasvěcence aby mně pomohl jo dopomáhá. Jak jsem se to jsi byl myslí panna dnes vedli jak ten začal litoval že myslím na fotbal to jsem se představit on najednou mu byl u obou bohatství. A tu bohu v požehnání že. Který by si měl vážit že tam s tím zasvěcen jsou do od zrozovat do že jsem se ale toho si malá on takovým tak bytosti nebylo no ale něco tápe pyramidy zažil protože. To se stalo potom jo o to prostě je. On to litoval ho prosil měl za odpuštění to jsou předali vědomí toho svýho požehnání takže to tam může pojednat je komukoliv a ani je v nebo si podali třebas ruce nebo se dotkly sebe samého tu vůbec a to požehnání něho přešlo který on tam nepociťoval kdybych se byl v rozdával v chvíle se zrozovat sum ta si před tím že je to také neplýtvá na vracela pro za to. Se s pro tu ovi začali pravdu byla. No. Ale jsem potom ještě pod sval tento opačný než jak to norma že my se snažíme o tom o nás neví nýbrž tam to pán bůh o nás a odpovídá naší mysli ubohé lidské mysli. Vím že to víte mně osobně to bavilo se co se stalo. Nosem pak z potom byl založen zábavné není tvé jsem to za pudu rodiny promrhali tímto touto za babičkou on to jsem co zřejmě že jsme nese když se si z toho co je oděla. Pro tu li ho a no a jsou to oni o na předával. Ale tu se mnoho se ještě přišel domu a ještě jsem v tom stavu byl o z tomu tak bylo zasnění a potom ještě pozor maminka to ještě poznala mám to pro ty věci citlivá vůbec asi. Toho tři jsem tu bylo po smrti babičky ano. Ale ještě jenom to chtěl říct na jednom případu že tentýž vliv jako ten svým bál že to není vím ka měl pramen který byl taky v pyramid je tak o život použité tedy by k ji aby nositeli z téhož stavu protože jsem se ovšem z datum bylo to sice sedum tedy koše látka a v a ne čtyřicet osmi si myslel a no ní. No. Bylo to požehnané setkáním bran pro na s bil s tím našeho proto po do z od boha do jeho prach.