Karel Makoň: 91-21A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

... které jsou tam uvedeny v genezi. Takže máte-li chápat, čeho máme být zbaveni v okamžiku smrti, pokud je to v okamžiku smrti tak musíte napřed vědět, co jsme sem si přinesli na tento svět. e-e- především nezůstává skryto že jsme sem nepřišli vůbec z vlastní vůle. že totiž všechno, co tam je napsáno v genezi je řečeno takhle Bůh řekl stalo se zase druhý den řekl stalo se třetí den atakdále šestý den a sedmý den neřekl, ale šel si odpočinout ... tak to je zajímavé tak tento způsob takhle ve zkratce vidět protože je tam mluveno především ne o tom co se stalo nýbrž o tom zákulisí toho co se stalo, že zákulisím toho co se stalo je řeč boží řeč boží a ta řeč boží znamená skutek takže ten skutek zase dvě fáze řekl stalo se řekl stalo se a tak dále obdobně nebo dokončil a šel si lehnout Prosim takže prosimvás tady jsem napomenut správně že si nešel jenom lehnout že on si vůbec lehnout nešel, to si zkracuju. A že ... proč by si měl jít lehnout ale každý den po každém dnu říkal, co udělal co řekl a co provedl podíval se na to dycky a zjistil že je to dobré tak jsem to také samozřejmě podíval se na to byl spokojen s tím že toho toho čehož více vše z ku to nepotřebuje. A. Neptej nešel z že bylo ale z spokojenosti se dostal do stavu nebo jedna do stavu kterému říkáme odpočinek tam v genezi říkáme odpočinek. Tady je za je do důležitější to protože smysly všimli že to je nám či k by se tím spokojen že nikdy tam někde ten nebyl od nevystupuje něco co by jeho činnost řešil rušilo. Žádný o duch nebo něco co by. Opravňovalo k mínění který potom dále bibli je že když prach že celý svět je ve zlu postaven kdo to byl pěkný pán bůh bude si s pokojem a když někdo po něm přišli říká celý si je rozum poslové. Takže se musel se bude vršku na zlo k zblízka co je tím míněno celý svět bez oslovil že když to bylo stvořeno tak to bude taky od tvořeno a to je to zlo čili jestli to vím že to přetváříme. jinou kategorii hodnot a říkáme relativní zlo relativní zlo relativní dobro na ty dobro. Tak to znamená že bychom si měli přitom říkat taky vím že tím že byl do světa něco uvedeno že to bylo záměrně uvedeno do stavu nedokonalosti do stavu pomíjejícnosti a že byl s tím bůh spokojen že si to přál jeti řečeno. Tedy že to dělo bez jeho přání a že tedy tam do toho nevnikl žádný prvek který by bez jeho přání se tam ocitl a tu dotud tu stránku vzniku přeskočit hodně rychle tak tělo řeknu. Aby své se to bude mi stravě celý ten postup řekl hospodin. Když padalo lidstvo z ráje říkám vysoko že to byl rada pro lidstvo. Do jedna ale bez celistvou napřed padající do povinnosti nad za by tělo adam o. Potom adama eva to je to ona bude dost ve kterém může vzniknout. Vzájemná přitažlivost e tak si by byli s tak kdyby to a tím vzniká něco nového bere si těle to ne to přijde později tam ráje ještě se prodělal. Ani neměli z tak pohlavní k sobě se z toho vidět teple začli stydět v tak se s tak měli k k k k tak. Tak začne mít také pohlavní vztah be. Čili je zajímavé ale je nutné si říci. Že s tím že porušili jeden řád ve kterém žili tím začli mít. Pocity které patří do jiného dalšího řádu nikam neříkám do nižšího řádu be. Tam se nevidím věc nic sobě znamenalo ku pátek nebo pád kázala ale to tam není vidět. Protože sis se se padá z ráje ale jsem se něco nabývá o čem jsem dělal žila s eva mám boha kdežto k tomu hráli boha neměli be ten bůh že se mohl odsoudit bůh těm jim mohl bože nad ale nemohli z té. Museli být závislý na něm tak takovým způsobem volním vám ty vám asi tak. Kdežto teď za závisel se daleko užší neboť oni mohou mít vliv na jednání boha tím způsobem že mají dítě třebas vliv na jednání boha. To je pokračování v tvoření tato boha který je stvořitel. O to je z něco vytvořilo nového že ano. Von řekl protože to je veliké požehnání že člověk může napodobovat. Toho boha a říkám tomu ale rozuměli může simulovat že k otcem protože přeci tím že se narodí dítě nevznikly i složky které v tom děti začnou se hlásil životu víme že to koráb a. Toto všechna zvířata to proč je že před tím je to stvoření že pobyt v zahradě ve byl. A a teprve potom přichází dítě na svět čili kteří si si jsem stvořitel to by byla asi základní chyba. Spíš že to vyjádřit tak velice tomu z ale mám boha jako řekla. Eva znamená a mám dispozici božství v takovém stavu že je můžu trans plán dopad do stavu lidského s pocitem oddělenosti který mohu rozmnožovat ten pocit oddělenosti od od tu jde. Takže když někdo namítá návyk těma meze často kde se vzaly ty všechny duše. Při že dneska tolika tedy bylo málo třebas nebo dokonce ve vás orat an protože ty se nevzali ježíš víc není v mě. Ale těch smrtelných jeví se tak se zanikají tak to je rozhodující ale ta nesmrtelná. Za jednají jiná protože mám boha řekla eva to znamená jsem nesmrtelná ale ne sama sebou ale tím synem který jeho prosím to není žádná jsou listy ka že bych se to tak se považoval tak jsem ochoten vám to vyvrátit. Ten si že oni si ještě dát protože si se dostat se zatím ještě při to stvoření jak se za to o stvoření. Ale kdybych tak ještě co chybělo potom stvoření tak jak se s tím setkat jsem to odpověděl em jsem si to my dělat to odtvoření v tom okamžiku smrti od do smrti jsem. Setkáte s okamžikem stvoření začátkem všeho. jsem se vzdal světa všeho liství a tak dále on se zraku se zase kupodivu. Stvořením jeho koncem a začátkem nového stvoření čili že co my tady zažíváme ve do se začátek nového tvoření to je svoření číslo dvě to jinou jinou tak jiný charakter než žel to tvoření boží přímo provedeš všeho tvoření dvě. Co tady spoj si mnohé věci které nebyly dispozici při tvoření že číslo jedna. To bylo při tvoření čísle na dispozici do boží ses se vznášel vodami je ve to z toho as ven a nic nedělal kdežto tady když se narodil člověk na světě tak bůh je vrcholně činný. Po spíte po si jsem naž že se dal duši viz tam ten jede bude neděla na věčnosti není a. A připíná je úkolu který můžeme zrodilo o že oběť za vesmír je to se může potom ještě vyžít při ve smrti nebo jsme teď čili připíná ji širším způsobem ve stvořeném o číslo jedna. Než bylo to svoření číslo jedna a k tomu při ve mně na pro žilo již ohraničené zahradě egem a mělo svou působnost omezenou pro tuto zahradu. A my když tuto ve do tohoto světa nejsou omezeni na zahradu které se říká vesmír je nýbrž máme v zahradě poměr činitele nebo časných nebo. Působit dale na tuto zahradu které se říká vesmír. Abychom mohli způsobit to co za pravdu že se říká vesmír musíme být součástí toho vesmíru pochopitelně bychom byli mimo a neměli bychom styk takže musíme mít ten vesmír který vidíme kolem sebe nebo jen kolem nás že musím také sobě čili to co se od vás abyste i pro okamžik smrti který budu vykládat. Pro tuto chvíli věřili že máte v sobě vesmír málem v tom velice pomůže přitom neví do protože on bude správný tak je to k tomu abyste věděli že to umírat pít tak kdy víte co je to narodit se k tomu se dobýt se při tom od k u toho aby se člověk narodil be je to ještě všechno ale to o co by se kterou se dosyta. Teď ve předpokládat že když se zrodil taky umřete ale stejným způsobem se se narodili. Stejným suso se u míra to znamená vy se své nenarodili. My taky neumře. To musím vysvětlit žilo to by bylo na hodno to se k jak se se narodili již tam plakali jevech kolik chce no protože do pláče říkala tatínek kdo tady je nějak mák je trápení to nejsi ty člověče. Ty si věčný a v tobě se něco narodilo prosilo teď na to opačně než matka která porodila dítě. Matka první byla pro děl že řekla mám boha tato matka říkam mám dítě přejděte pro sem omyl. Stačí to na vysvětlení dovolit ještě řeč máme v ose omylem. A ten omyl byl začne mít veliké následky. A tak nese jak oni ne zrovna zlata celým životem ale je toho omylu zapotřebí. Že bychom ne odešli stejným způsobem jak nepřišli i když to matka si myslí že své dítě tak tento pocit vlastnictví přechází nějak toho o leč dáte se tak je bože za sebe. A samozřejmě toho není úplná pravda v asi li jako by byste řekli tím mám když kuje láska třebas z ale oni si české ruce ale to její ráz to jsou jeho staré pověsti české co mám v ruce ano tak to dítě to nejsem nýbrž v jsou část me jeho já. A to pravé přišlo podobě nesmrtelné duše v okamžiku smrt to bez o narození ví. A to toho čemu říkám to jsem já. No to voni to jsem je nebezpečná za to s to je to tok stání nebo toto mít po vědomím že jsem tímto s tělem je opravdu. Umělým zdržovat čem aby to jsou moc life kupředu. Protože my musíme ale my jsme ve vleku vesmíru i musíme brzdit tak abychom neunikl ze smiluje jsme do něho vnikli kdybychom se okamžitě jako se mi mohlo stát odešli z toho toho. Těla přece jsem nejenom vědom dělo li přesto podat existovat. To by to mělo za následek že mne do plat to směla se jenom pro měl taky pro se dostat li dnes je myslím že to pochopíte tím že řeknu že naznačím. Ježíš který tak odešel aniž umřel byl někým kdo své objevil hoře tabor. Čili bylo vidět chtěl dokázal že neumřel že neušel z tohoto světa o to by je byl na hoře tabor. Tak to znamená neod neodešel ale jest nově když něco jinýho že totiž jen ten kdo následuje někoho o do to do tu byl a za odešel a fakticky odešel a to se jenom část stvořená a ne dnes to co ve všem odejít nemohla ten ne nemá se jenom matku pozemskou věk jejich schopnostech. Ale se je také matku nebeskou to znamená věčnost v jejich schopnost ale bolelo vždycky vývoj je málo to byl s to je to bych nerad podobě se rodu tomu při do lid. Když se ti za si te ale tak teďka jsme v okamžiku smrti přeskočil celý život. Kdo by to dobré hezké ode bych to vlas nechal sledovat celý život od mládí i přes pili se dostal svým si to se při něm. A začnu o to s tak člověk je starý. A může se chovat postupným dvojí způsobem nese po klam prosím násilnou smrt. Protože to že do velice ale se mi řekla o dát věk že do při se smrti protože se v tom nevěděla ale vězte mi že nemohu o tom o jsou o že to je tak vždycky tak dycky to je tak vždycky správné když se by znáte z obyčeje z jak se to dostat do za doby za trest nenásilné na svět předešlém životě ale než byste to brali opačně tak nevíte nic o tom co je přirozené způsob odchází. Smrt je přirozené obchod v jestliže se zen o to z jednoho stavu do stavu druhého cestou o jiného neříkám zatím jakého kdy dodnes o se o tomto stavu byla silou. Je to přechod duše sil mocného těla do jemného těla a se to nezajímá. Protože milováni přitom na mysli smrtelnou duši a přechod do věnost těla mají nemysli že to tam taky končí. Že když to smrtelného řeklo tady do přejde do ji měl jati jsem nevím kde je ten tomu konci. Je toto sem jasné vedu že by člověk vynechat tak se světem protože než si synech nám teď ten člověk. Táži mámení č schopnosti než v dospělém věku v plném zrady. A pro z květu kdybychom si vtělilo je pomoci z abychom si řekli je to jako v přírodě stal se to probudíte narození a nános nebo za pod svým to u své a předal přenese přesto by na ale co z toho přežila něco z toho nepřežije je to takhle. A zase dosud všichni se kterými se stýkám s v tom v záhrobí říkají je to takle protože tady něco přežívá. Jsem si myslil vědomi teď že když umřeme že něco přežije ale tam jsou vám všichni vědomi toho že tu žili. Který něco z nich přežilo. A předpokládají že něco přežilo takže taky třebas nebude tam se za protože oni mně říkají maminka as pól. To to je z vedený neviděli kou tříd. A protože jsme nevědí kou řídíme dali pořad nebyl a tak se to jenom s ztratilo z našeho obzoru tak opravdu to přešlo z pro. Z za to pochopit které je z toho na co se ptal můj petřík když mu bylo tři roky a jaký měsíc jak je to s tou babičkou která ze zela. Říkal a proč ji nevidí jsem říkal prosím petřík se to takhle. Když myslím žiješ když ježíš čili život o že o široké řeky. Ale tak široká že těžko je nejistí druhovou do druhých všech vidět a máš k dispozici věděla jedno hmotné. A toho ve se opotřeboval pro svou hrou s jež a necháváš či spodní brát do a tak to je tělo jděme to neříkal spodní bral samosebou o řikam na říkáš jemné tělo ono to fakticky takle si vám říkám jak ne ho nemám znát vleku během života a mám pod vleku jen o že si z no spodní bralo o to co z toho z toho co v jenomže spodní bralo dostávat co se tělo za o to podle bratra ale si na ví. Tam. Nové jemné tělo které jsem měl k dispozici během toho života jinou dispozici a to jsou jenom ve spánku. Takže spánek je podoben smrti ano přiblížil jsem se s tou podobností toto mostu jejího byl nevykládám to vede do se z toho zeus nabude pojem a tak se děje to říkal ne to co dál no vstoupit do vody řeky života a přeplavíš se ty nemůžeš protože při široká řekla a neumíš že tolik plavat ale čím kdo ho. neni schopnosti v tomto světě tím je připravenější pro ten proto před krutí on řekne proč protože tento však je začne mu být přítěží. Že slastí ježíši žiješ těle to pro ty je bude to co ještě z vás ale čím dále to přítěží znamená v jakoby se s výtka svému nepříjemné ne z toho se snáze své než z toho svému příjemné ano. Že to je moudrá příprava pomalým umírat stárnout velice moudré. Protože když prodělal člověk dobře z milost to si s tím málem teče o tom patřičným způsobem proti ne. Tak nebo nepříjemné tak je to v pořádku. On se potom v okamžiku smrti snadno s tím vypořádat a proč. Že v okamžiku smrti sedě tahleta věc že se odpoutává od hmotného těla a s těmi po mu šli která ho vás dala moc svému tělu přijde k tomu tělu tato říkám takhle od ještě při nebo jak by do odněkud někam tak to. Je es om obrazem vjem při že tomu tělo jen jemu. A navíc je tam ta pouta která měl v tomto světě jaká jsou tam a tak to k bohu tak. Vědomí z tah s tak tento těmto věcem city jsem pocit čili naladit všecko si bere sebou této pouto. A to se snadno odpoutává protože je volně svázáno s tím s tady že se to drží špatně rozumíte ne. Že on to jenom to přeli káni je velice snadné to je daleko začneš na dání tohoto těla. Když ses se slovy se musím todo k nám jde u to z že se že protože je to vizte jako je tomu nerozumím se se neuměl říkat žel říkáme každý děláno. Ale asi říká nese každý večer ale ne tak aby zase zbavit všech pout nýbrž jenom tak abychom za pouta ho nechali ležel vedle sebe a ne na výkaly toho dotoho snového. Života všechno nýbrž tak jak nám velí náš bezprostřední postoj vůči tomu tak musím říct že většina z vás nebo z vás nebo my všichni téměř s. Máme z mi to po druhovou že se tam o pokoj něco co v tom denním životě. Udělám to příjemné nebo nepřinesl tam zažili a o by se vám projevuje to co bylo nepříjemné ten kdo to v tom co osou co do příjemné u to dohodě přijme tak dáme přednost. A tento nám lék. Není nám to je v celé osobnosti do celého vědomí jak se dovídáme ze snu nýbrž slávě jenom to co momentálně bylo pro nás aktuální a co to se dovedl zbavit. Říkají indové na co myslí člověk v okamžiku smrti. S tím se vzory dalšího života protože my to okrajové tak ve si řekla že o je to snadné ta se neděl že k tomu tomuto podlehli tomuto dojmu o podívej se na sebe říkali je když je učily abych věřil že převtělování a to je se na sebe. Ještě bylo se bude sahat pět let. Tak si padl nauli si zláme sis ruku s levou pokud by školu. A potom jako společenský. Do věk velice je za do co do společnost protože jsi žil si byl nemožný byl s co je to za o lila z toho se na vás. Od ji mohl si na to svět je ve se do rodič se špatnou rukou do z ko o do ona narodil ale ono to to ve mně bylo tak že a ona zase do od zač byla za dva roky do pak v protože jsem tu novou pravdu u tak i měl. Zlomena ono než co se toho jed nechtělo jenom tím že je to že byli tak s protože tak způsobili to co jsem zapojen jsou li by to bylo co z toho se zatím jen do takové složila o to jak jsem. Třebas to je argumentů proč převtělování. Totiž že rozumem bylo i vědou konat když si to musí razit či nějaká i byla dospělá tato nemiluje životu tak si musí razit a oni vodu před do vaně jenom pomalinku prosimvás doby jeho sval ve porazilo o si musí razit cestu do nového života toto co člověk převtěluje. Takže u do toho o roky než se tam prosto cest chovat další žilo ko ve stavu usadilo v nabeton protože jsem v tom neumřelo o se dosti být živ vodu než to se s tím živ. No ale. To je po mu skal veliká pro ty jedy tím indů aby se dověděli jak to s tím převtělováním je. Protože musím vám říct že když jsem se takle jakoby narodil v. Protože se oděnou bytostí a mám měl jsem by jistí s tak něčemu co v tom minulém vtělení křížovou vzdálen sta. Když si jista jsem měl že neměl vidět tak jenom ženě a visí z zase byl je. Tamní národnosti že ano pravím státu pochopitelné protože nože osmdesát sled jako by. A to říkáte no jsem náhodou že sis zajímal do transy ti že si k tomu přišel ve všech je též nechtěl jsem při prosimvás nechtěl jsem neměl o řekl to byl byl byl že již je padlo promiňte jsem byl si je tou se na oči co jsou z ky ale my si tohleto no to pro co si na to co se za námi narostou o českého co co co to muselo se musel v když že jsou to tři roky řeči naučí každýmu jazyku to jsem nebyl jako na ní. Ale je to dokáže protože pružné. A co pak kdyby bylo jenom tohleto ale ono se se narodila taky manželka bývala se s tím kdo v boji s ho a tahleta manželka žila je to ani z ku děláš jež již na tak dále že se udal podobně. No v že ve ve je tomu tady že ta liu ale ona jsem se se s setkal poprvně jako učitel onomu zač tam tak jsem byl kdo to je. A ve si zase mínit z mu a ona chodila byl školy dvě tři vědom jemně. A jsem to byla jako dneska škola takže on to svým čeho řekla e nejí není že. Odpor vnější tamto mně byl by si věty o to o to nejde tak v byl všechno je ani jo protože jem proč ale když se neměla žádnou pro ji o o to bylo za doby bylo předmětu dokola od do z toho o lasky pod styk třebas o proč to přes si omyl ono no ale. To se stalo když jako jsem si vzal jsem teprve jsem před tím že bych to řekl to je to šlo co říkám vám. Ale pak to sto ještě něco jiného zajímavější cestám nezrozuje jenom z tím ale z vlastnostmi takže dejme tomu v když jsem byl nebylo mně osobně dokázáno tím jsem byl tak jsem se měl seznámit s tím jako jsem měl vlastnosti. To a co jsem dělal. Abych to dělal líp abych nepodlehl těmže těžkostem špatnostem a živost se o to na jako ten předešlý. No a tak jak jsem si našel tím jsem byl v tom naučil slovníku. duch z tam do měl jsem o objevil haslo praně o viz co to bylo přesto jsem si to a ten byl ve se mi z od toho dne večera za činnost lidi dokumenty bez mého do s neus dosti u do to byl co napsal před osobnost rozumu přímou provázku. A to je ten člověk napsal v takovém kolik jem proto dojde protože jim v když že to byl takový to o to všímal to dělal pro že tu stavu ba říši. A tam bylo tam dom vyznával takové to ve mně tam z osob psát to se tam na kou odvratu tam chtěli být satana se článek o nás ještě je ča dobrý na praze. Roku přesná z se na cestu z to jsou ona se přijat třicet o. Bude z ku tomu se dají v praze váze zk volit cit za mostem kam novým vlevo ano se přejde se vjemy stal ano ano nový tak tam to najdete on tam by byl jsi byl. Co to jsem si že všechno stačil do budovy za janem na nejednat politicky jel noha takže to jsem se dověděl bez svého přičinění a to pokračovalo se jsem do francie a tam to bylo ještě zajímá jíž zase měl by tu moč tím jem byl nějakých platí za z i vysoko škola ku. Zase to co se k tomu že to moje tu moč v toho se spojeno mám prostou zk je tak po žilo to proto proti co je to bych vám pro nového tu moč sil tento zaplatili za znal převzal sil přítelem metu. A ko dokumentaci a přijdu tam a zjistím tohle toho znám starou paříž známý jenom po stránce jaká byla tedy z tam ten člověk zemřel neznám budu máli. Že ještě li do kopání to dělal tady ono o z mám teprve padesát viset ve kdo o za na po nad si že o zkratka. Je mnoho let pod od smrti od toho co tobě anna dále. Je na tu nebudu co všechno jmenovat ale o zatím dávám pravdu men ty že to převtělování jsem přicházíme jako převtělování se nevíme o tom že si že se že na cesty tam v jejich posmrtném stavu že mi říkají. Maminka k pro v mých očích žáka světice že mi říkají co pak si neříkal že věří jsem převtělování jsem měl jsi pravdu tato tady zažívám jasné neviděla jsem tady deset let v první vzkaz toho druhu jsem neviděl někoho zemřít a toho kdyby je tady se umíralo tak. Z mi to nemohu použít se tady volně procházím a že tady že mladý bez tady. ale tam se třebas nějaké rodině jak se ten byl včera. Že to máte tu paní co tady bylo včera a oni říkají o do odešla kam odešla oživil ho si vždycky na že s z s ti. Tak opravdu ta řekla když oni to nevědí kam odcházím je se do před vtělit. si pravým toho z listě si ji za jiných okolností oni se převtěluje ho tady třemi začal dal ano řeka tady se lidé očišťují v tom posmrtném stavu a se očistí do míry že se mohou že se smějí znovu chtě tak se s těly. Jim toto jsem na ten svět přichází samy jako čisté duše el toto jel byli toť ježíši do jsou to nejsou z takové dnes to si byl to jsou očistěné duše ten dojem nemám dívej se dál. Díval se dál miluji rok přišel z nově nápadem že to litera si myslel že tam se ne očišťuje. Nýbrž ztrácí hrubší hmotu čit ten přechod do tamního světa je tak. Pomalý je tají je neví jako byl příchod na tento svět je to obdoba je tam se něčemu přidával něco dalšího ka. Tady od něčeho budu obého se ubírá do vodu a přijala za nejjemnější takže to se budeme myšlence. Mámeli myšlenkou třeba že domněle dělá dobře domě zviklat i pod nohy to například stále v nás dáno to bych měl při zabil kdybych a kdo to tak asi ne ale byl jsem se že tak není chci li si že to jsi viděl před tak je to vůbec ne az je on když vůbec ne pase tento názor těch mrtvých. Oděje ze sebe tak on se tady očistí říkaly a potom bez těchto hubí vlastnosti přichází na nový svět a. Dítě neni čistá tabule příklad jako popsala do vůle a to po psát to bude znamená je lidské vložili porodí vším že ho tu máme mne vjemy a rozum provozu se to dále novou sil při vám ten taky z toho co přitom vzala živnou lid ani řešilo tohoto to je to tedy jsou nově o do je to přitakává odložil mámě dost. No a teď že ano tak s si vod těch je na tom pod nebo se dál. Jestliže přichází člověk na svět nějakými vlastnostmi neříkám hotovými ale připravenými po tak to nemá z toho vtělení nebo převtělení tam jdou z toho jemného světa který si prožil po smrti nýbrž to z rodičů jako dědictví rodičů je to dědictví je tobě říkal česky proč víc no. Takže říkám mamince tvoje tmy tam bezvadně pozor ve dědictví po rodičích. Jimi ani jedno viděl říkali čisté dokázat tím za myslila to dost přes je ti budu padat dál. No moc toho nepřišla protože ona se tam na moc toho nepřijde takže ona se poradil svatými a do doby nemáme možnost se setkal se svatými s na po rad. Dobry o mně podlaží tady lid zem no to nevadí to věděl jiný ni taky. A setkal se svatým a první co bylo z jeho napadla když spal jakoby spal. On tam nežijí a říkají kolem postu a on je svatých neruší ho. A on tady odpočívá. No ale o ming ale asi to trošku po měl jsem ve nebo ho od nevim v ve a ona jest řekla že. A on se probudil a že byl svatý po za z toho že řekl kdo se na ale to co se jsem dál se s jas vět se převtělil své dosud převtěluje li ti a on říkal své otázce nerozumný svatý nerozumíte to o ta se domě to divný jak řezem svatým rozumí jako prase. Přes to přesto nevěděl. To byl na kým v ni svatých. Tak také druhému oni ten ti svatí tam jednak ve za podobě vedle mez zlaté podobě ve se na této nebylo mu za podoba on tam přijde něco jim řekl to se od kuje. tam chodím vyučovat. Oni tam jsou některé by to s tím co by bylo o z ale jsou svět svatými jako při ona z plzně tady nejsou bohužel nějaký který by toho pána znali ale z měli v plzni bezvadné jeho učitele mystiky nějakýho spěváčka. A ten tam máš kou bez k a. Takže když ba mičanová chtěla vidět svýho manžela co s ním po smrti jale. Tak když tam přišla do toho posmrtného stavu ve spánku samosebou za řekla je tady moji manžel od vědy a o je tady tam jen věcí je panna zpěvák či k a. Tak tento lid ty svatý je takový že máji schopnost tam někoho poučovat vědom toho že tady nějaké poučení získali to co reminiscence na tento svět. Ale si tam paní něco jisté je těžko říct mám ty dveře otevřu ale nedoporučoval aby z tam vstoupila. Otevřel dveře a za dožil viděl žluté světlo. Tak tento případ byl než toho u manželky onen co podobno žila taky jo ale co tady osud nýbrž tomu co to co to bylo tuto o snažší. Ale nebyl tam ho při řeči ho o to o to by se byli připraveni za to co bylo by to bylo obr řeč jenom dokoná. No a tak když toto říkat že je tam ve škola tam ty světla říkal je tady je již tam dělo by se to ve se to oni se vám zdá se věděl co si z při těch husí a tam jsem taky list dost se svým stádem byl v tom tranzu jsem neviděl kterého se jsem je do světlo. A než jsem se poto jsou probudil ale za semen kde jste byli oni říkali by si teďka z známá zase říkat a kde jste byli. Co pak jsem známa nebyl my jsme tam všichni viděli jste mi na že viděli tak sto protože o vás nevím do toho po ze si myslí že z tam musel mít tělo v tom v tělo co tam nemáme. Tam jenom tu energií která v tom těle hraje jakkoli se o tělo protože když pohromadě a že tady zasvětil tak ty když do lásky který z tam nebo to žluté s za mi že to jsme my byli a a. No tak je pak se to jste viděli ku. Říkali no takle žluté ne ale také bílé mít dělat milejší ježto naše sto se poznali že v sobě nějaké složky se jimi z tam přišel přešel z tohoto světa a že si na tom líp než my jenom to a my vidíme že ta že by ji mají nad námi vládu tak prosím tělem za by je to za to co říkal nýbrž buď tam v ví. Přítelem a nejez co podobném ba co on si od no a tak teďka to mámy stát když čili tento by se ti řekl jenom tohleto nejsou tady svátcích ale nejsou tady všichni na stejné úrovni lidé. I než jak přichází z tohoto světa pozemského tak je za víru mládí jen po nás to byla smrt jen přirozenou smrti byl nestal byl budu v běžném věku pro ruky jim tak podle toho neudělají ani krok kupředu nýbrž o ti to co tady v tom stavu jak je odešli to se ode do první tak by od styčným který se musel o to aby se rozumím tomu co to říkal dál že tam přijde takoví jací se tady je be. A takže dejme tomu be a od barborka nebo ji zamilovat tam přišel taková jaká byla tady je. Takže kdyby se byla projevila rodičů mu na to by řekla neplačte jsem taková jako jsem byla tam. Ale sotva aby to byla dořekla. Tak se dostal do druhému bodu be toho posmrtného života na prosimvás nemluvím o tom okamžiku smrti pořád jsem to na ho za ale ne jste si to ujít si od okamžiku smrti nemůžu o němu když se řeku co bylo před se o potom promiňte mi to nábožnost tak dycky správnější. Řekněte mi to tak to barborka tam přišla ti toho jako o od sebe ale jako by o ovšem dětech ano že tam když to bylo tak tam přišla nám a je to si tam udělal a říkali pojď se mnou mluvil normálně česky ačkoliv česky nemluvil měla dojem že o nic. Z ti všichni se kterými setkala mluvit česky to by mělo být jiné že přichází do světa kde nemohli být jenom řešili hle všichni modlí česky protože nikdo česky nemluvil. Oni tam přednášel jinou se ve zkušenosti řeči která nebyla česká která se v te do který rozuměla za barborka taky považoval to se ještě no ale kdy do řekl jaký za by se to by bych že jsi tady to věděla protože to se tam se nebi že to je měkký ti to se vůbec to nepíše tam je to moje pod tu psa a tam to vědí tam se do k do rozjímají věděním mluví o ho z vědomí toho druhého. Toho by by to nás takle bylo. To byste přišli do třídy neděli by se ještě o to zenu učiteli se pro do na nená. A on za ti tak je duše není tam s tak je tak life rodu stává nýbrž za barborka byla poslán do tří ději. A. To bylo dobře je jako byla ona nikoliv značí nikoliv starší a be taky mluvili osobovali a zajímavý jsem o slova je ale pro koho prosit.