Karel Makoň: 91-23A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Všichni to li prostě věděli co dělali be že ho chtěli popravit ale jako lékaři věděli že chtějí zachránit život ale nevěděli je obdoba. Že způsobují znovuzrození mystické ne. A těmi uměle měst jim způsobují mystickou smrt to jde ruku budu kdo byl bylo li ano. Jakými li s zemřeli vnitřně ve vymyslet na pro víš. A když se ne z nezemřeš vnitřně cele se se lid řeky na že ano pže budeš provést narození z vody ale ještě to narození duch rozum mi jde třebas ve pro ve z. Od boha když se narodí zvolit tak taky hřeší při tom když ježíš se narodil zvolit tam v tom byl bylo vládnou. Tak to mělo ten následek že umřel pro svou rodinu kde matka přesto v chvíli pro svou nevrací kde mají do bohu. On ho páteř smrt mystická rodinu že mu tohleto moje sedět tak tak tam není to bylo praštila sama jakou pravou sil jednou boha. A ona se odstěhoval větu že že on moc ženy protože ono dycky villa po čem náš říkala s telat a vždycky jinak. Ale je to velice důležitou modlitbu dycky jako modlitbu a tentokrát protože jako svedl postoupili kousek dál jsem to vykládal jako prostředek nebo jako nápovědu činu. Takže považuju v tom stavu v jakém jste pokročilém stavu rozkladu svého abyste se tu moc v modlitbě modlil listu od důvodem li jako návod k činnosti... a jako návod k myšlení. Jestliže v tom víte návod myšlení a činnosti je to v tomto stádiu mele jiném dostavil dojet který u vás předpokládám správné ano. Deme nadto tady mi někdo říká. Budeme si jen otčenáš ale můžeme z vel to je modlitba která oporu hraničí s klanějí mluvu omluvu ostří a navádí žít se mechanické domu opakováním něčeho. To o čem vůbec tomu se něco znamená a přitom přitom měl svatý dominik v že do máme tam na od ta je v tom. On to vrozeného a do veliká svým kostele nahoře na této radě ano pane marně růžence nové toho jak panna maria předává temnou můžeme z svatý mu dominik kovy a doporučené mu aby se v jejím modlil. Tak v tu budu trošičku řešit způsobem vysvětlovat proč mu to doporučil z rad jemu protože do byl mistr řečí ten kázal po všech končit nás evropy kam jeho jazykové znalosti sahaly a voni sahaly daleko onu kázal řecku v římě to je v itálii celé potom sestrám si ve španělsku sportu rad z ku dál ne ale dost a tam kázal takovým způsobem že o z dva ti ne a velice mnoho lidí získal pro boha pro si je tak dále pro správný život. A tak mu toho prostě svým způsobem vyhovovalo a taky jeho toho pokazilo ano. Protože on si nemohu dovolit kázat jako se říkalo může s mechanicky to nemohl vede neměl v ní. Tu jsme si tuto by to bylo by vina je ale ona se jednou stalo ano že říkal nějaká sekta aby albigenských al valdenských a v ale jdou do obchodník mar v s v její v v v v v a ten člověk byl taky tou svádí. Že dal přeložit bibli do v rámci do francouzštiny a si že byla tedy tak zvrhlá a v že nedovoloval zakazovala modlit se nebo učí s biblí přes do k toto doktor pěkně viďte dost dočet by byly sv. Tak ten byl jenom ten kdo uměl latinsky a těch lidí nebylo moc to byli jenom lidi v klášteřích a ty cirkvi nevadili. Nějak kdyby je mi zdají se jenom z toho co se co slyšeli s o ta k. A protože je s takže víra příkon že při činna otáže předepisovat co se číst pravili dělat co se máš z epištoly že tam nebylo například v tehdejší době tohle to. Snáze projde. Du sklem co dělat s k a to znamená boha a se dostane do království božího a po tam nesměl protože byli nesmírně bohatí pod římský do papeže po biskup. A on si říkal ten papež když zakazuje letu bibli číst tak musím získat nějakého svatého který by to potvrdil že to řím zakazuje nesprávně. Tak řekl to není od ony vší musím světové svatý mu dominik kovy. Vy kázal tomase. A to byl mar se jistí obchodní vás český obchodník vůbec mase li který svyd- měl vydavatelství že jo jak se tak řiká a vydal si tu bibli francouzsky Takže tam byla zase tak valdenských a on si přál papež se zbavil atd pak říkal nejlepším kazatelem je tele ten člověk. My věk dovíme tak oddány že za žádných okolností když tuto nařídím ě. Z toho bez běh né. Tak ho poslal do mase před tím kdežto udělat připravil tam pod lidu. Dole přístavu. Odkud kam bylo všude vidět z co sebe novém doka neměl a on se na dvě na tak při sta. A. Nad stech při smyslech rocích toho poli dělal dal připravit hranice s ze třeba. Tato přivázali na každou tu hranicí jednoho al jednoho od zemského. a na prostředku toho podia velkého dal zrod vyd oltář a ad a příkad to že to z toho vzala přítomnosti jeden a za nevědomost tito. Dominikán a kázal mu synu budeš tak dobrý a před neseš jednou čili. Těm kacíři jsou mu valdenských aby věděli že ty jsi toho počest li děl váže si dobrý věřicí tak a poslouchající papeže. On samo jsou netušil že tam budou hořet ty čtyři těla na těch prosit z to nevěděl. A on začal sloužit tušit ještě nebo že se byl jsou přivázali ale ještě jeho cely. Ale jakmile začal s o že při tak ten jdou to vod papeže byl poslán to nebyl papež samozřejmě zapálil ty Když si hranice aby že jsem v těch ten než čili všechny u hořel a papež toto za rok hlásit napřed pomalost dejte tamto od vede k životem svých největších za doteky skal na ne. Podívejte své pak a tento můj největší svatých a kazatel. Sme proto aby byli bych vůbec li dvou k přeje všude jde najdete a ty všechny by byl spal tele před tak se nemá jednat se na podle příkazu božího jsem tak ale jsem zástupce ani do jim o bez pro ale to říkal. No a víte že ten člověk jménem dominik tu uši do slov to byl věr nejsi jen z věk vé. jsem nepoznal většího věr že člověka než byl on a svatá terezie stavy. Přestože o nad špatně si vykládala on do kole šestý komnaty začátek sedmi omyly ho to byl meči že by to co ještě než živými ale to bylo dole do volající jak diskuse o na tom základní spisu li v ní. Pak jogy křesťanské. Kázala tu pak dobu mu plně se pro se nově se úplně kacířsky podle mýho názoru ne no tak jsem odmítl tuto část překládat. Jsem pod mi tuto část komentovat nebo vyšší přeložím taky budu komentovat po se o vyvrátím tu nepravdu u svatý terezie o na okamžik těmi řekla řemeslu od toho co něco před to vykládal a dokud ženami abych to přeložil k tomu říkám věrnost církvi a věrnost tomu co to svět je u ve své. Ale se se dostat to dominikán mi že jsem zapomněl a ten dominik přišel se jiskrou vše není z toho se vás se do si naříkal co z něco si dovolil udělat typ celé. jsem tam s zabil si že jste lidi a rozpoutal jsem vím věřících on zase po tady krisi protože říkal tak domy královský řád zase poslušen toho sil pravila mistra a to byl dominik a bude totéž co on udělal marseji dělat všude. Oni ty věčným způsobem týrali minimálně dvěstě let a tak se stalo se tak že platila svatá terezie na to dobře ví. A ona ani slovo neřekla proti věci dověděli ste se že vona byla tři měsíce týraná před inkvizičním soudem a do krve z by dala třeba jen na zemi kde řekla mu do bez o inkvizici kdybychom by to nebyly nezávislých pramenů ve věděli to by jsme řekli dobyl svým by se nebylo tu ale jsem jako ode vší někoho si nevšímala nosič ma. A velice dobře. Ale jenomže si ti z li dva proudy se tento neuznával při poctivý takže na to co to nad el v a mělo to jsou taky jakoby z nějakýho vystupovat trní kde je. Přinášeli vztek prázdným večer opustiti z ní. Vy protože vy mi místnost ho o všem bylo na zem měla ho o bylo pro co to tak to říkal to je dost pro dnešek jako šla mám vyčerpává deset jsem takový že si do bych prostá do tak musím začít žil o se o to odejít do všeho moc škodí. A odešli a v tu chvíli svatá mělo když řekl pod tím by se co si nechtěla ky. To jsme se odvolat konec do modla že vel na světě se musí při do nebe anežku po smrti. Proto jediným doby sta. to toho bylo zase by se při z by se byli byla by to nebo bylo ještě při tom co hlad nitra o pak si sám za těchto okolností. A teď s praně dokonce přeložen ty češtiny a je tak správně přeložen jako je sama španělé ještě na. Že že se v překlad špatně tak na přitom byla napomenula jsem nemohl za řeka jsem se vyslechnout její opis z toho slova kterému jsem nerozuměl dobře. Tak se nedostanete o před řešit při které překlad tak kdy a ona mně řekla si nepřeju abys to komentoval protože jaksi zůstat učitelkou světem. Oni nepotřebuju než že to dělal dobře rovně potřebuju boha ale se musím se tomu dominik kovy. Tedy s tak tím způsobem že dostane převzal na ale o na ve svých spisech když jak jsem dnes věděl záleží jak si váží svaté jím byl sice svaté na nemohl jakkoliv svaté ji kritice potom moudří li že a že dostal na že z ráno bylo moudré protože znal věděl dobře že s že je to ještě neunese v době jsem říkal tak měřítka kdo dělat ještě dovolila el toho ten komentář přát si na klady. Tak za dvěstě za třista od tady nebudeš to bude o tak dověděla ten svůj spis vědom toho že z to špatně komentoval nebude potřebě. No tak je to na tom nezáleží ale zatím co dělat otcova si přeje. Tomu co si o tom se nikoli óm byl tak skalou jsem že se utekl k panně li tehdy mal ti budu v byl novým kultem. A základem toho tu byl současně byl současníci svatý františek z assisi. A svatý domy. Pojď rozhoduje kolují jim byl ale byly v době že byste ji né. A takže on v s začal on věděl že jako nikdo nebyl nose vnější to přes čas než varovali a to věděl. Takže se u ti to modlitbou dní a prosil jednou jsem to první ti pomohla při máme chatu i krizi si. Anebo one. S tím že si vzornou sil bude anebo na to jsou jsi li to na to u nás v plzni pořád oni musí v do oblasti veni při z ko by byl na tuto dělat to. Toto vedení z doby na to je blažená vesnice v jak si jde do země jsem byl si tedy i tak je to v pořádku takže onomu řekla ty jsi člověk který nedobude ne neumí mluvit jinak než pravdu a tam jsem najednou živ jednal nechtěně jenom sis měl možnost neb po sluch no nepodstatnou svého. Představeného nám velitele z svět to je kristovy petra v podobě toho toho kdo jsem jsem miloval a točí nemám za zlé ale aby si s to by ses dostal z těžkost čisté rozepře že při zažil zavedl ji k li si a nechtěl do nad i takový člověk který by si to by byl sám. Osobní nevymyslel tak ti něco řeknu. Modlí se rušena z naučila horu jsem si to s před tím nebylo známo. Protože to mám ještě přijde myšlenka že si jednal špatně. Tak ji z toho ducha bez kterým kážeš musíš odejít. Mechanické modlitbě a přehlušit hlas pravdy v sobě a modli se mechanicky. A dycky dotoho vlož ale by byl otčenáš jenom za osm ženo tři do toho bylo nějakou pravdu kterou nesmíš vejít. Pronášejí tam mechanický něco z čeho může nec co ti pomůže od svého vnitřního rozporu. Protože mechanicky jako to to proč tady jsem v mládí potřeboval jsem pod co to málo co v přestat misse roši částí slož žáci totiž bylo ptát. Na co ještě by tak bylo ptáte co to to šlo ale že toho začlo proto že jsem věděl zvnitřku co mám prožitou vás viděla že si mám zpívat já. Jsem celým mládí prospíval to je tak něco mechanického jako když on říkal tolika určeno pro říkala s návod o to ale jsem do toho nevkládal to tajemství toho růžence jak to říkáme protože mám na to že je moc že růže tu ve při mají ten svým ne. A tak on tam vkládal toto si přitom zase musel být konáme ještě na odbavit z krásné činností kazatel sk. Tak mu tam nařídila se nařízeno pro lima je to tak svých který měl mezi tím tak by si měl soustředit takže když ukládá volil mysl že si prospíval prostudoval mechanicky vlastně rozumíte je to jeho modlení bylo bylo ve zpět mechanický. O začlo dokonce prostého proč ne co nám toto dneska nevíme a tak mu to prodělat pomodlil se část o tajemství. A bez za to o čem si na to může stavíte že to je to přijat probírání tajemství života maria na proč na porodila svět o to aby toto udělal od s to jak oni to hrdost sobě všechno je tam takhle za jako dovedla ve při žije v tom atd. jeden z těch byl mužem su ano. Takže on nemohl propadnout malomyslnosti protože měla mělo bod z panny marie. A. Je tak návod jak z nechali z o watts tak mechanismem obejít tu vnitřní těžkost. A zároveň společně návod. Jak se upnout třebas na to svý mariina života. Aby věděl že v tom když se o to utekl zvali tak že v tom že si ti žije taky mary protože ono bylo vzato to on a on se v utekl jako k někomu do bylo vzato nebe tomu věřil protože věděl že odtamtud bude vyslyšena a vyslyšen no a tak z nás budí podivným dojem. Ten ho bohužel nec. Ale jsme takle jisto si co jsem mu to víme a víme jak to vzniklo a víme co to bylo za člověka a co to nemohl to založil. A že to z toho co jste si tedy vyvolal bylo bohatě vyváženou. Čím bylo s ním dobrem by to způsobilo svatá terezie byla napsala hlad nitro nebýt nebýt těch ti ránu. Vnitřní. Protože ona když dostatek jedná se to přesto vykřesat přes ono s napsal další stránku nadto vznikaly jako by to rodu ona za pět visí z toho co se ulice co v žilo který je bez mezer skvělým příkazem jak člověk žít jak bez extaze je člověk se dostat nahoru či když se ptáte jak to děl bez rozvoji něco co ty které z jeho na a. Jestliže říká a o co ty postupně se bude vztek za zlé neobejde již. O to při proč je takové povahy že extatické je dal by se dala by definovat jinak v ní. Že si příliš jsem jenom stávání dělal vedeš co takže sela za tou třebas co jsem. No upadne do se s o to co jsem mi k ježíši sto ze. Či člověk vsazen do citové extaze no a to musím říct přikázal terezie že když tam protože to je to dobry. Není to nejlepší jím a i časem jste extaze se se že v č. A taky jsem v měl jsem sice jsem miloval jsem si stane toto se co jsem a ona ho s to co bylo o krista praví že se nedalo nic. To se nebudu za to k smrti. Stačí to řeknu ale prosím že jimi jsou za zří byl by si v domnění bylo v s s s že to nebudu dělat u to neměj za z že toto tyto nebudeš dělat. To nesprávná formulace. Dyž tomáše obraz za potřebuješ ten obraz k tomu aby ses se do při byl že musí sloužit kristu byl v pořádku. Tak prosím že takle to jsi do konali tomáš. Protože bez důkazu který věcí ten obraz který si sám zažil mocně žen nemůžeš pokračoval říkali jak bez sví west když povolat se mohu to dělat ten zemřel. Jak ti řeknu ve svých formace to můžeš dělat jak potom při to jsem si pro ty z ky málo věřící fakticky ta se o to že věděla se vůbec se věřící jsem bez na po z myslel že když jsem letech tedy jedem v no to se na znovu to proto vám k tělo stále jo. Ještě nedošlo více říkají si že nám se ale počkej sice sekrece tys máří zásadně ty ses formulaci si z recept co znamená v tato předali na obec jež za že jsem o to je rad se ale s rad se stali. Tak by byl před nebo nějaký svatý tomáš je a ten svatý tomáš. Že byl přitom jak se jim zjevil těm učedníkům poprvně pozn krista tak která nevěřím do vás tady jsi se je je v nás. Ale nebyl jsem tady dokud neuvidíme ale nepřesvědčím své tak vám za to že se jsem vinili přestože vás svěřila s pro mary vana od tam za tak jo no tak v ale jak se to řekl v tak se zjevil znovu v ježíš přišel zavřenými dveřmi a říkal tomáši co co. Říká ž podívej se na mě. Poznáváš je on říkal a mohl jak poznávám příliš je jen toho čili ty nepoznáváš ježíše jisto viděl dvakrát osobně do tohoto neviděl. Nikdo tu bych ti jak ještě o nazvat. No ucho mnou nebo co mám dělat protože jsem byl do pro koukol od sice je to formulace projdou něco viděl. Tu milo kdyby někdo měl tady by skákal do třetího nebe člověče ale matku žasnu od od boha a když to nestačí chovej jako ten svatý tomáš. On říkal pane kdy těla vidím jak si teď vidím jako kristovy děl tam o o taky viděl to neviděl tady z těch lidí nikdo než svatý tomáš atd ty je tam to jiný. Je po dva z kdy bohužel ho on promění viny no a tak jak je jedna věc protože jsou viděl a o mat než jak vypadal tak by se ti to otce řekni pán mu li jako řek ono s nestrannou od těch vám říkal ono ty dělati vidim a o že o do k ho a ty si z toho ne už. A přišel k němu ta řeka tady za vztahy tam je ta rána on říkal no tak to by stačilo tady máš pokud dílu z za ani. Tomu se udělat z ale z nejí od ani vší mých žáků toho ježíše. pořád tu mám budeš li lepší z nejlepších toto sto nebudeš potřel k tomu dostat že schovat chybí jenom ta že potřel se přitom formulaci prosimvás jestli například nemůže chodit dal tečka bez ber li tak i tento druh dali nepotřebuješ toho by si to. On vážili do doby potřeby z rad tento ne na při že kdyby se měl tu ber li jako setkat se dnes o tom v otčenáši sestra. To je že si před pis přesní jasný předpis jak činili jak jednat co on potom přes ven dělal a vy si to styděl tele. Se je to dneska říkal můžeš protože by to opakovat to si nemůžeš to by si musel za koho co jsem před se o říkal máš protože to přežila o vás o co si to přehrad předali který denně ve si to pro nové několik to je od sebe od tato. Pod si to ne pro volit jistou form bude vždycky špatně totiž kdyby se pro o dobře na vize začal bývala jedna formulace a to je kdybys viděl tvoji že to dělal poprvně jako tam si to viděl to egyptě tady říkal tam o ji as pračlověka celý žilo kristu o ho sis to neudělal tam chyby při tom vidění jež ta formulace tom člověk tady říkala když toho o těm se to žilo oni měli před sebou ježíše tak. Tady člověka. Tak stále něho který to viděl to nestačí k a to nestačí k o pro smysly s jsem tady protože vím že vám to nestačí. Aby se na to stačit tak dlouho než odejdu a že tato budu pořád obnovovat. A dokolečka. odejdu a nebude nikdo dobyto obnova tak jsem prostě říkám toho proč ale to na to se to do ten člověk i spáse to je vzor tedy za počet dosti v tak do o to člověk z bok jsem za to co je dokolečka na že to jsem mu z toho prostě. Všechno spálit věnovat pudy. Promění za peníze na toto něco jiný jeho a podobně znamená nebes co ta formulace. jsou tam jsou k něčemu to jenom na pohled krásným na svou řadou byl m za šli že kdo. No neposlou kterými když se s by si moli symbolicky před nesmysl spal či ale když budeš tím ne z vás nebo ku. A na jako jsem ne a to znamená když se při jak je to než kristu watts tak je zaručuju tak že se přes o tom co je pravda kdykoliv na kteroukoliv zkáze dosáhne stávají se stále budeš potřebovat. Jo. A to nebudeš jít tak teprve snadno tam najdeš zatím tak již atd jdou a že tam najdeš takže budeš jdou stát protože to nebudeš mít tady budeš mít jeho ježíše krista který tam mluví k k k k k v. To zázračný život u učedníků to dobu přijde to je že v při si z mrtvi všech uzdravovali že těšil volili nemocné že pomáhali nýbrž to je síla boží. Kterou prodělali oni to neděli to velice světla věrou k jejím podobny cely co on se tam na to jsou to velice velice lid a oni to dokázali protože on jim tu sílu předal tady si myslíte jenom plácá na to se nám do by si tam zasel nešla samovolně od pánaboha místo aby se o kam se přestal nepotřebuju před si to se si všimli na ty věci. Myslet to jenom k letu všelijak pátý přes nevrátili protože jsem stal by se měli jen s pořádně myslet žel. No tak prosila svět za na sklad a řekněte si že toto tam už. Tak vás zakončení to co si jsem sem nepřijel že olivere tu nejsem že olivere taky odtud neodejdu že olivere ale teďka sto jim na tom že od tu neodejdu. A budete vidět vstupovat do vlaku třebas budete vidět je si potom třeba jsem neodešel je že tento zůstat se ten duch který například páska. Nebo aniž jste věděli které ve vás je zajímavý že to do tak jsou běžného jako toto těm učedníků. Oni si kolik věděl zázraky jich ani si nevšimli že to neumíš kdežto vím že to neumím že to nedělal ale byl tam jeden z nich a to byl svatý jan který věděl že kdyby se nedržel ježíše krise že by nic protože měl k ten člověk slyšel co říká jidášovi ježíš a ten zachránil cely. Jsem si společně s jidášem as ještě s ježíšem. Protože my víme že nebyl popraven nýbrž že se dal zmařit dobrovolně jako oběť ani tak aby telat na život neboť my máme následovat neboť poslední co jsem ještě nevysvětlil dneska to cele jsem vysvětlil v tom jak se se za pět pomocí otčenáše tak jsem zapomněl jakoby toho o mně teďka připomnělo přestat se si toho tak jesi a následuj mě. Se to anna asi. To neni bez visi by dělati si to svou si to o tak nýbrž tím že žiješ jakž žiješ provádějí můj život z a tím následuješ a protože my jsme trošku složitější postavy než ježíš kristus že to pro li jednou o bylo to v pořádku definitívní i to musíme stokrát opakovat této formulace správná kdežto uděláme tak aby to bylo aspoň jedenkrát to by bylo to o ježíše. To víte k a proto je tady. Letem muž tolik pase protože jsem se strachovat ale když se on sto svoje tak se vždycky jste při tam kam to co vám říkal jsi milošem to není jiný případ o to se to víckrát už. Po bylo co je mně jsem říkal otčenáš minimálně dvacetkrát minimálně dvacetkrát ho máte v zapsán a tak i tento způsob prohloubení vnitřní modlitby je tam zapsán ale pak si to někdo nevíte tak jak se otčenáš ještě před říká mi jednou a se svým ho jako přípravou k u při vnitřní modlitbě můžu. Můžu co prosim o no na tomto ze zkratku. strašně závazné že svět to návod ten otčenáš jenom běžnému životu jako se o teďka provedl ve všech jeho fázích. Ale život do vnějšího tak předvést otčenáš jako návod k vnitřnímu životu jako návod k modlitbě je daleko těžší způsob pochopení tohoto návodu provedu modlíme li se otčenáš je jsi na nebesích tak máme. Vědět že když nebe. Je nad všemi úrovněmi stvořenými stav nebe je nad všemi stvořenými úrovněmi. Že to je náš síle tohoto života ano že není vznešenějšího síle než ten letem že tedy když se modlím otčenáše semene svých se modlím někomu který je velitelem a tím je taky od jsem všecho z čeho stvořeného neboť na nebesa a nejsou prosil stvořena ten stav. Nestvořen a tam nebesa jsou všude kde nestvořené a to znamená uvnitř všeho. To není někde nahoře nebo někde dole nebo stranou tak říkal jsem řekl se do toho si bože tady nebo tam nevěřte. si boží je ve vás to řekl kristus toho všichni klamu viz u tak když tak nemluví a tak vám taky říkám že když je ve vás a ve všem. Pro s králi ze si toto k č koho když je ve všem když je u ni když to se si s tím v káni se muset je o dostat z. Nedostane. U vnitřně co jiného v tomto smyslu než například ve nech. Povím znamená podstata všeho vnitřní povahu. To je těžký tento výklady ten zase nemůžu o z že za to to tak k tomu musel se vozy tolik dal se lidem než že to jedno všechno svou i při to co a ta vnitřní nejsi z vyšší proto je i stav nebe čili i v tomto do kuje stav nebe ale hrajete si toho když ji bude trati no moc tu ale ten stav to překlad nedá a to se formulovat. Od nepatří do toho co je v nic sklem tohoto. To je návod nějaké nad tělem nad tou pantheizmu. Není to není bůh tuto za koho ale ku všeho je jeho podstata stačí tele ten kousek zatím je to s že my své a tak bych nebo pokračovat dál li vám za to že řeknu as jenom jedno ale na to se nechal na pozdější dobu že to nechám dorůst proste sami bude že ne. Tele. Tomu tomu že tedy jakou jak to nemusí jít večeři vůbec ale prostě jsem boha nebo tak to jsem celý budoval jenom pozor si kouše. Návod nesmím tříbit o to s večeří než dělá posvěcej ne na tvé ve starověku a začnu historicky promiňte pojmenování jenom pojmenování řečeno znamená. Převzetí vlády nad tím co pojmenovává né. Protože mu v tomto duchu mluví ježíš kristus protože on nepřišel rušit tento smysl pro no že to naplní jakým způsobem let li ano to bylo víc než jak to brali starozákonní si řeknu něco z kou při protože v dáte. Že se vrátím k tomu že pojmenovali za vero vládu tys způsobil hospodinem je že dal právo. Člověku aby pojmenoval zvířata v z se se do před ten starý zákon a tu genezi aby jim mohl vládnout tak je to tam napsáno no prosimvás tak když podle no tak se mám schopnost vládnou s tak to ještě je. Ž a po jmenuju to znamená že vás mám to z své a mohu tedy jen toho žilo znám je co s tím zvířetem. On do musí být jenom že o s ním ale že jim jak za ni co proč tomu co váhání to ví. Vona od mého pro měla tak se budu chovat jako do byl to by byl jako ti protože tu toho budeš tak jako meč pojmenování dělá hodně ča řeknu o dočkala protože to mírným toho k a ti řeknu ti byl tak vím co nejmíň že jsou sled že jsou mi je to vím že to jedovatý tvor a tak dále to pojmenování není jenom že jak je to není jak i když by to pro jeho je č i čem o to není. Takže pojmenováním jsem sedl starozákonně on nakonec si dovolil f. Tomu adamovi mi pán bůh aby pojmenoval i svou ženu. On totiž v z když to způsobilo pánbůh protože pro ho o vás tam najednou do vedle něho z toho že brala tak on říkal toho pokud vidíme ano. A ona řekla no to je žena to složil totiž všimni kou ještě to v bible to ženo svého dobra. Čili když že že vás může tu boží to že žebra může. Tak to byl co to s v s s s s s s s mužem na že vám to tam napsáno ano a protože ho to jednou mu ženat že to přes těl řekla česky ano a proto tak jenom v závorce napsáno že je to živa živá živý tvor a takže on s ním měl jednat jako se živou. Ten překlad je tam. Jedni se říká že jak jsem v tom mnoho hebrejsky k protože se to zdá v dobry ještě ale že tím její pojmenoval taky dal funkci života a kdyby nebyla a dívala existoval. Tak živá že pravá. Tak by nebylo dnešním plamen a ve že by se to mele lidově všechno způsobilo tu bylo dvojnost moč žena v ní. Dělali to víte. Nemusel to viděl na že a zenu nim proč toto tedy již viz o to dávala otok tu jsem si viklat nebudu li toho ti pohádky který jsem že byl do po této stránce převedl do pravdy po této stránce tak že že to mělo být jasné ale zase ještě k tomu vnitřní víc znám. Toho posvěcej jméno. Protože toho vnitřního záležitost jako tam nebyl sahá. Tak posvěcovat me jedno boží znamenal posvěcovat ho ve všem tom vnitřním vše. To znamená dejme tomu budu je to mi vlivem toho k věcem který jim když se mi odkud mají taky nebudu jíst a ještě k o to je taky s ním. Opravdu a on to vinu se třebas nebo do mil za č pak je to je to nebo toto bych v tom s u k tomu. Tak to s to neni abych to měl v sobě to jako když někdo třebas je. Desátky bude to co jsou může mít tou se podívat to jenom hrdlem mne. Tak mně jste koni posvěcení nejenom božího tomu jenom bojí jdu tak bych byl můj duch ko pití tak bych měl mluvit o každém z nu. Každé minutě tím že jsem posvěcovat jméno boží v denním životě i vnitřním životě známy v tom můžeme vidět i návod. I v modlitbě i dávám protože tu svoji návod k ale neřeknu tom ano protože kdybych řekl to za nám neznáte že to nejenom boží ale jeho neznáte protože to nejenom které mně bylo zjeveno a jsem si myslel slovy převzal pro tak ale on zjevem bylo zjeveno tímto způsobem. Že jsem neslyšel jenom mnoho se nevědělo o tom ven o se jsem o slyšel pro no když věděl jsem o něm lépe řečeno to nebylo stal se z uchová do za do z že služ jsem se k prošlo do mého vědění. Ale co pro neznamenal jsem s protože jsem to šel za a pro dra umyj jim své nohy a když umí jež své nohy tímto jménem umyl se s letěla tak jsem toto může žes mám trám říkal mnou a v ní. dále než do pod ním bůh ne dále co od ku a jsem dosáhl tímto opakování jména božího samadhi š. A musím říct že tedy vim co to znamená posvěcej jméno tvé a co znamená pro vnitřní modlitbu mám dojem že kdyby se modlil bývalý jinak že jsem toho tak snadno nebesa. Ale protože jsem byl dítě nevinné se se nosil v nebi ale do tohoto že se nějakým nevinné vím jak jsem byl proč tak veliký. Naučil se dobře ve škole u z mi to nebavilo no mysleli svými miloval když se co se nebavilo jsem byl zajedno v ka tak nebyl jsem dobrých zaručeně ne. A moh jsem li s to byl záležitost abyste líbila mezi příjem miluje přijeli do toho se než že tedy rostl ano. Toto např jen tak se to dělá špatně vede do při do z vydal dobře toho není správná s pane rozlišování. A tak jsem prostě byl hoden toho co jsem dostal jenom tím že jsem posvěcovat jméno boží jsem věřil že to nejenom které mně bylo svěřeno je vydáno proto abych.