Karel Makoň: 91-23B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Rodu tento posvěcující význam a no tak von do odnese nedonese k tomu k tomu bohu tam mysl jen ne opatřená touto posvátnou odstoupíme jednu božímu to je z dala herakla kterou žilo víra když běžně mluvím česky li ale není to to svaté nejenom božím které nás tu dobro z kou z víru ano be. Letem oním ten který se objevilo u toho on stojí ráno vyšlo nechal tam pást či mu mám nechat na vás a tam ponechat napást be tou při poutaností být k princezně nebo v pak na a že si tu princeznu osvobodit žen jsi se do se do království božího nebo tak jak se ten do ale abych směl vůbec za to. Pomyslet. Při tato při v království tvé musím napřed po se co jsme na jsem o že po o co sto procent o to či rodu do host co pro ze co se co souhlasil s tím že bez pomoci mám trest. Do tam vůbec nejde než se jak v že v že bych že to dělal. Jsme do toho třetího u třetí věty při království tvé tak to znamená vlastně pro vnitřní modlitbu bože žádám od toho. Aby způsobil z vnitra našeho nitra navenek. Aby se byl rovnalo tvoje působení z nitra navenek našemu působením zvnějšku do nitra protože je jako je rovnováha mezi životem vnějším a vnitřním tak taky ten než v království tvé vládne oběma směry ne. To znamená česky řečeno tak náš viz činí život je dáno skutečnost tím že uvnitř lidského nitra vládne tak jako tak bůh ale my se z toho nejsme si vědomi. Proč záleží na tom abychom si to uvědomovali protože pod si budemeli tuto vládu je potom hračkou se podle řídit vyšší nepociťujeme em zapomínáme na vůbec smysl celé duchovní cesty a proč se oni snažíme protože. Když je tady situace taková že tam vláda u nichž existuje tak jako tak oni víme nebo nevíme. Když oni ale nevíme tak ten ta skutečnost že žijeme v tomto světě. Potom do míry převládne na skutečnosti že vnitřně jsme. božím že nastává póly u pud mi v ve které vláda boží v naší mysli zaniká a na všech myslet mysl kojí sám a nemá stabilitu čili při království své znamená v tato vláda ses jednati. Svou vládou vnitřní podívej se podívejte se v do po do vůbec celá mystika ten význam že co je vnitřku se stát na ven navenek není kou a se venku se stát vnitřní záležitosti tak i když je tam říkám víme že. By do tak mělo být to nestačí protože zásahem modlitby. Se z s jednat svět stvořené s nestvořeným. A tato jednota na sebe vzít obraz pravého stavu věcí kterému normálně máme k zemi daleko pro svou nevědomost ještě dost dostanou dohromady do jedné věty vím že vláda boží nad světem je příchod království božího. Samozřejmě ono se to takle hezky říká ale kdyby tomu faktickým došlo k celém lidstvu tady by to mělo za následek obecným mír je a pokoj boží na zemi lidem dobré vůle a myslím že. Dobyto správné východisko k narození ježíše krista v nás. Myslil obyčejně dal daleko ne aktualizuje me zákon nový že si myslíme. Když dospěli andělé při narození ježíšově že nám to také stačí mi plesat nemusíme. Ale mystik by měl především milovat co jsem tam to začít čili to bez málem plesání našeho srdce a tam začíná pravá vláda když dom neb ve se co jsem ono je to těžké se o to vůbec být radostným a není cesty správné pokud nejde o cestu radostnou. může bylo by nešlo to na mluvit a kdyby vám to ještě nestačilo. Tak můžeme potom později když proti celého otčenáše atd tři do doplnit. Tak dejme nelež v a buď vůle tvá tak jako v nebi tak i na zemi když jsme přešli do vlády boží nad světem bez nad sebou tak musíme smířit svou vůli s vůlí boží a kdyby se naše modlitba. A vyvinula v tento vnitřní smír jde tak bychom v tomto případě je nebo co by vůbec slov a tomu míru bychom se mohli oddat a oddanost boku. Je hlavním výrazem s vědou co je vůle boží s člověkem. Lidskou vůli. O totiž byl jsem bude duchovním světě o zapojením vůle do vůle boží. Ale ono ve skutečnosti se tomu nedá dostát když se nebere v patrnost. Že. To všechno za pojmy lidské vůle do vůle boží začíná před narozením ježíšovým v ní. U panně marii a od pro se vzdal své vůle a tím se stala před obrazem naší správné cesty a stal se vůle. Ale přitom si psána aby se bůh v narodil. Taková vůle která je nedělat tímto přáním že není vůli jít oddělenou od boha nýbrž že vůli přistupují svý vůli boží ne proto řekla je panna maria jak služka páně a takže tady máme v tom to navštívení to lima je jasný program když modlitby a duše je. Je klamali jak. Tak být služkou páně a měli služkou pán za z narodí se v kristus. Rovnice jím bůh hodil jsem mu bůh mu přestane existoval člověk jako oddělenou oděla bytost od boha. Jestliže v něm pomine pocit oddělenosti od boha pomine od pocit oddělenosti od bližního a od všeho stvořeného čili to jsou v takovém paralely to které se mají vyvinou ve vnitřní modlitbě. Proč modlitba nesmí být mechanická myš musí pomýšlet právě na tento paralelismus který se uskutečnit prakticky né. Vůle boží na nebi to je nám neznámá věc. Protože my o nic nevíme a není vývoje se podle neřídíme. Takže modlíme li se buď vůle tvá jako v nebi řeky na zemi a to je tam jako v nebi tak i na zemi. Tak to vůle se jan nezemřel na nebi se nám projevuje jako ne existují sví. To znamená ta vůle která vládne aniž by diktovala atd. Protože vláda která existuje a jedná jakoby nevládla jak řikal toho cet pravá vláda. A my touto myšlenkou ve vnitřní modlitbě já. To budeme nebo pod v podřizujeme se této vládě která vládne absolutně nenásilně. Dále je pláže zdejší když nám dnes jam si že tohle to. A ostatním není třeba jako vnitřní modlitbu tady za to to co o to stačí co bylo řečeno v první verzi pojetí otčenáše protože to se pochopit bez nějakého vnitřního dodatku. Jestliže víme že všechno pochází od boha. A modliby by se to mělo počítat že také schopnost se modlit neschopnost schopností která přichází z viz z ku od boha. Ale je zajímavý že toho že tam slovo vezdejší. To znamená klepe za je pocházející odtud ze země pochází fakticky z vůle boží pro země byla dlouho po vám na do toho stavu vychovávána ve kterém dává chléb lidem. A kdybychom si toho být velice tomu tomu věčně al potvrdit modlitbou přestali miliardy let dělo aby zde bylo že on musel by se moli do pěstovat obilí děl všechno ostatní že tohle toho. Je. Řek bych trpělivým vývoji boží který probíhal doplatil miliardy let. Abychom mi všech síly je mohli v v k k by nepravé es tak přechod nazpátek do boha bez vyššího chleba vezdejšího mi to nešlo takže pod jsem dopad dejme tomu tento přínosem. Mně je velikou ti bude to co potom zmiňoval hlavně v pohádce. Potom když jste četli ty pohádky aspoň máte při to si při proto si přečíst do po žilo cestu pohádku. Kde měl jakoby učí příroda přes ni milovat jako svou matku v že mi totiž že zapomínáme na toho v. Že matka příroda je velice konkrétní součásti naší modlitby že jsme není tak je to matce přírodě velice závislý a kdyby naše modlitba nebyla o opřena tak je čistě abstraktních modlitbou která aby nás neb při vedla. Je kladnému pochopení smyslu života na této planetě víte k o to při do za umí mluvit způsobem který nerozděluje osobě z o tom přesvědčil že jakmile jsem poznal řeč přírody tak jsem věděl jaké poslání člověka. Že to poslání jiné než poslání zvířete nebo rostliny v že to poslání vyšší. A že modlitba to tak je tohoto poslání vypadá trošku jinak než za to děláme kdo si mysleli že vedlejších že jsme syni této země nebo třemi této země nedbali na to. Nemodlíme se nikdy správně odpusť nám naše viny jakož i bylo v než vinníkům a jaká je naše vina by jsme sem nepřišli v z vlastní vůle že se byli přikázání bohem o bude neni do zahrady. Dám veden v uvedeni do zahrady svět a naše vina spočívá v tom především v tom že jsme si nejsme vědomi tohoto milost mého uvedení on je toho o který na jsem přivedl. Viz způsobil že s ne od chvíle převedení na zem teprve od chvíle schopni v sobě uskutečnit království boží to v sahá k těm kořenu této modlitby. Dále je tam zakončení modlitby neuveď nás pokušení ale zbav nás od zlého pokušení je veliké oddělit své v na této zemi od života ostatního. při o katastrofa nemyslím v tom než tím pojetí. Tím bez boha vidíme hlavní smysl. Dobrého snažení lidského že to jako lidské prostředí ve vidíme zlepšit tak do bez půsty k tomu původ sich k matce přírody nejde. A mělo by se to modly do by se měla aktualizovat znamená neřest do k o to by se zlepšila se při životě podmínky jenom ale stala se od toho. Abychom se s těmi se ho všemi podmínkami neproviňovali nebo z pro další na ten problém viny když si na zemi hospodaříme oddělen jenom pro sebe v. Protože vědu věk veliké druhy je nebo celé byli zvířat prospěch a ne k k k tak s tím nakonec byli lidských bytostí. A tak to jsem říkal že máme li se modlit o veliký mít právo modlit se abychom byli zbaveni zlého. Tak se to bude stát jenom tehdy když jsme v v k k k k. Jsme li bez viny. Máme právo jim k nou se ze zlého to znamená maleb pro vyjít z dualismu máme právo vyjít z dualismu. Znamená toho máme právo stát se svobodnými dualismus není svoboda. A v tomto duchu by se měla ve z modlitba. Že my jsme dětmi božími a že je mi dualismu ten dualismus známy dát jako výchovný prostředek který máme být vyvedeni z zní jeho. Je to zajímavé pojetí protože proč tomto bylo takle z ženo protože máme být z lásky plnými obětmi za celý vesmír který ještě z dualismu ne nemá právo být a. By vůbec mohlo existovat v no tak tam vším že dobyl se stačil be tak to velké pokušení do víme tak jakobychom nebyli závislí na bohu museli jako by ho z dobré museli doprošoval v závislosti. Jakobychom nevěděli že jsem me nedílnou součást boží vůle. Jsme se nedostali náhodou na tento svět že tam vím krážem u nás právě lidský život. Že před učením toho. Že my máme z lidského života udělat z nás projev boží vůle. A ten nástroj název svoboda nad dualizmem. Nebo pomoci překonáním dualismu není to při k mu a máme být naše že skutkem musí se připodobnit na vůli boží. A řečí boží která je skutkem v by to a jsem v domě jejich řeč boží se liší od se řeči lidské tím že přešli z tam není skutkem a protože božím tím že existuje že je jenom existuje v je skutkem a upozorňoval jsem na toho že je velice ve zkratce rad vydali je řečeno. F. Že první než bůh řekl stalose čili jinak řečeno převedl svou vůli do toho co vzniká a co zaniká ale dal tomu řek bych náplní božskou. Protože co zanikl co vzniká zaniká samo osobě neprozrazuje náplní božskou ní. Prosimvás co vidíme dvě líčím životě božského proč ona nejde za kterého se hodin a. No a ono daleko od toho není člověk protože že z třebas pro let. Tak jeden vlas jako jepice jestliže přitom jedná jako zvíře člověk nesmí jednat jako je by se není to z není to s ním v trestuhodné ale je to špatné není to jich ale přes je to vina a tam jsou vinou. To je daleko sám záležitost v ní. Říká se ve starém zákoně po že jsme se provinili tím že jsem pojedli do koho. V zahradě kde se tolik do kojí z nemělo a ve vnitřní modlitbě platí že tam se nejí ní. To je něco jiného než co bylo v zahradě tam vládl jiný zákon tady se nejí. Na naší prvé že se v vnitřní modlitbě není ve vnitřní modlibě se odevzdává ní. To je základ metafyzické zkušenost těl se tón toto odevzdání nekoná že třebas ruší zbytečně pojídáním. Tak ta modlitba nemá charakter spojovací no tady že v. Protože jsou do modliby do hovořil s k to k a protože o předtím nikoho ale potom jenom dva. Se to tam nejsou ty výtečné je podmínky ve kterých je člověk v takové sis jisti že volám po pomoci boží a ona se dostavuje protože ona a opravdově jenom tak bez tomuto nařizuje nebože že se volat nová onu volám těm bože z hloubi ženo kde pro svou kdysi jsem mu vím zatím z ky a ta hloubka. To je něco ono co pochopil asi jenom svatý petr. Že tam se dalo vyd na hloubce protože tam jsem u lovil například pomocí boží samo jsou on nebo jeho silou pět lidí nebo pět duší a onoho vám řekl to není třeba aby těch úroveň jím bylo mnoho protože oni se stali u solí zen ne v v v v v v země jako tedy vím že takovou z vody země je jen na úrovni. Je tak si je to na za julinka. Tady na pole na za milo bych pod mi je to na několik koncentráku. Vedle sebe ženu která je tu dále o které o roku nově narozen z vůle boží be. Neboť umřela ale je živa tato smrt v musí probíhal během života be. To nic mystická smrt be be po které člověk netoužit on nebo se toužit po smrti be ale be která musí být procesem probíhají svým be. No přes celý život lidský. Protože jestliže se nezmenšuje nezmenšil tak také on se země kde zvětšuje. Tady to zas tak jestli bych mohl vám pro moji tomu východisko především milovat srdcem v ale ježíš na vrchol a milovati budeš svého srdce svého z celé mysli své z celé duše své v praze v veškeré síly své. Říkal jsem vám že pro jsem byl tak tolik týrán těmi lekla byl jsem samo jsou nevymyslel co to jsem nechtěl v z že se nemohu vynášet protože jsem doby syni nepřál kterou být dělám takhle ale stalo své. Ono se stalo také to jsem se že jsme se kdokoliv z nás na zrodil. A víte když se ve se narodili tak začalo naše přece být v tomto světě nejenom řek bych v matčině těle tam taky sloup ono. Ale sloup o jenom v matce nikdo o tom nevěděl a teď k tu že v mém a ve vašem nitru. A vy o tom víte to srdce je živé pro tento svět. A proto ježíš kristus navrhuje aby toto co jsem bylo i pro svět věčný. Bylo s někým ii. A jestliže se toto stane že moje se se je. Aby nalezlo boha aby ne do kloub bylo dříve je než do boha nalezne tak je to to první místo stanovené pro srdce lidské které ve vnitřní modlitbě rád vím samozřejmě. Ne každé je mu je dáno aby toto východisko ne jako první zastával mně nikdy nebylo dáno. Takže. To se nepovažuju za svou nějakou přednost že jsem se na to opačně se u bez opačné strany z toho posledního východiska z veškeré síly své kde byste si dobře pozor na svém události a od atd jestliže do krajnosti odporuje jako se o pro lékařům. Bez si vlastní vůle tomu soudu to je přirozené že člověk ji svoji život by pojezte spoj oděli život svoji považuje tak. Že vlastně nachází napřed východisko předem těch fází chodí sklo že se naučil né. Než kterou silou k toto východisko k sobě nacházet be. se nevěděl že zaři tím že mět pro nás z věděli bych našli východisko mého života be jsem ho nehledal bez to ne po celou bude hledat pro bylo dáno tím mučením těch lékařům o toto v mém životě probíhalo úplně spontánně a vždycky nanovo stejným stylem. I prosimvás když jsem byl zatčen bez v soudu. Uvržen do z vás že kdo po založeno tábora. Tak samozřejmě by se byl rád veškerou silou bránil be. Ale nešlo to be. se ho myslet vykládat se zažil všemožně vyhnou se k tomu k tomu utrpení nedivím se ne protože to východisko které se ukázalo být z také správné posledním okamžiku před smrtí když se modlil ježíš kristus pane je do bože odejmi dojmy jen do kalich přestalo prvním východiskem mojí neboť můj život byl obrácen naruby v žít v tak by s těly lékaři jsem vycházel se s obdoby smrti ní. Do období života takže e když ten esesmana byl z toho že zabije že jsem prožil konec světa napřed be. Konec světa kterého ovšem světa který byl nadán pocitem oddělenosti be. A be. Když jako jdete nadto z prvního východiska bez se do srdce svého be be. Tak to je samozřejmě bez východisko be ne mně nepříjemné ale be nejíme mně nepříjemné be protože se shoduje s tu kotel vašeho srdce ze životem na této planetě be a to be v mém životě nebylo protože proč to co se sotva stouplo be tekla si museli dělat. Aby bylo tou bylo přítěž která si operacích a dali do práce se to pořád sledovat be be be takže pro ale se stalo pochopitelným be v to co jim že mu bez hnáni jenom strach to znamená je to absolutně nepochopitelný jsem. Tom koncentráku měl ohromný strach horší než nebo větší než ostatní lidé ale jenom první čtyři z nich a to se proměnilo of úplný mír bezstarostní mír ne do nic nedělání. Pže za pracoval on. A to nicnedělání jsem to vývoji jde z vjem se o myslím vězně spoluvězně tak li jak je to možným že ty sis schopen tady ještě něco dělat misse svatých máme neboť nemáme z z vše chodí zažili ho vědy pracovat kam po by to došlo. On se měl hojnost sídla v hojnost pokoje v protože jsem nežil na jsem poznal se život boží be. Také obrácen život naruby nutí k tomu když když to pro dom pět měsíců. Abychom toho opakovaně zvěstoval že protože jsem poznal že to podkladem života vůbec toho do pod mého života je podkladem ten mír věděl o mírem jeho láska jeho život k jeho starost do boje od vše bych tak řek jeho poznání a no a když to potom přestalo tak jsem měl dlouho jsem se dostal do se to z tu tak zvanou svobodu pojď. Skoč svobodu jenom nemálo tak se měl kde byl jsem se něčím za se provinil. O pro jsem dojem provinění a bylo to pro vy prosto smyslu ne. To provinění jdeš dítě odroste těm prvním pěti myslí z on nemusí být třebas o jedno. jsem byl dítě pojede pět visí svou láskou boží v řek bych. Podstatou božím bytím božím poznáním božím vším božím jsem byl vědomě pojem jsem věděl že bůh tam od schovává že jsem tak v ale my mým koho nese ani na vlastní nohy nepotřeboval postavit. Ale za to dívali pro zvnějšku. Tak viděl chodí mezi klamy není do nás zase není zastřena a tak dále nemá hlad nemá strach i připojme se k němu a choď bez něho dostal jenom vázáno byli nevěděli jejím hlava stojí to dal za na protekce. To byl soustavný. Tak boží vůle abych aspoň věděl kdo je vládce. Víte tohleto pánbůh nás velice těžce učí tomu názor že se když to dělá a musí dělat prom naši je řek bych. Nesvědčí tělo st opačně říká jevilo roviny jsem tím vydal národ midjánských v tom o ty jsem z čeho užil vydal ještě nebyl nejí pole tělo zase vydá a on říkal pane mám vojsko tak vojsko moje zvítězí jiné a on říkal ne z vítězi viděla no ale nikdy. Nedostala kdyby se dosáhlo kým rovnováhy aby vojsko toho gedeóna byla bylo stejně hodnotné se s o lidském božím ano když se začne s ze s podal nahoru a to je symbolem i v lidské jogy. Tak si tím nejde nikdy nedojde se nikdy tak daleko jako když necháme vládnout boha v sobě a co to dalo o spoje za práci aby změn vládl mu vládla vůle hospodinova po musel sebrat veškeré zbraně vojsko u kterou pro beztak pro pro vybrané vojsko ze ano. Kteří měli jenom vás to je proud bych se a ani jedno zbraní a oni zvítězili. Tvé hrůza to je to co jsem zažil v tom koncentráku do že on to zažil nakonec člověka jeli co za zažil do začátku k a je li a kdy. U těch lékař ne do toho centra. Ale musel jsem být dlouho živen napřed nevědomosti. Nezkušeností moudrostí nejistoty. Než jsem s když vidina při konce dravá předtím samozřejmě taky protože jsem vzat zaručeně bezpochyby měl nebo nevěřil jsem nebo ten neměl jsem jistotu že jsem protože mně všichni lidé odmítali pro maličkost potu ruku tam kde jsem chtěl se zrodu platit z návodu jsem se tam chtěl zrodu platit pro mne byla pouhá nevědomost. To bylo ne si cením božích. Aby se předčil že co věděla zrovna toho nebo seděla zrovna to co není ve vůli božích. Tak jsem byl od o všem a ten bůh je potom ukázal by jsem šel z koncentráku že atd to jsem nepochopil neteče stop proces tam jsou mezery. Tam mezera vypadal jako nové provinění kterému nerozumím jako jsem nerozuměl proč se se co on se ho se dala budou dost dokonce za ku dostal to jsem nevěděl s čím jsem se vlastně pro will co jsem zjistil když to pro pracně čem se prolil jsem v kde byl styl modlitby do tam dále v to bylo vedlejší hlavní bylo něco jiného že v cestě naruby jsem měl pokračovat v i to se na cesta do doby musí mít své pokračování. Nebo to je nekonečná cesta v kdyby to byla cesta po které se kráčet tak by byla konečná viděl by začátek nakonec na této cestě není začátek konec když že začátek tak vidíme konečna a to je pěkný začátek konečků. To z tohoto či hlava ne. Takže se že na počátku bylo slovo jak jistou v jsou po boží se to slovo žité skutek. Na do toho nevidíme ano. Čili začat to je skutek boží jako slyš to je taky skutek boží že nám klepe srdce když jsme do toho prvního východiska skutek boží. Který je předán. Jako jeden z kdo se v schopnosti člověka žít na tomto světě. A protože toto nejpřirozenější že když žije tady tak mu klepe srdce. Také přitom taky nejpřirozenější že když pokles ve jenom jeho hmotné srdce tak ještě pořád roste v toto by si ten který se z tohoto východiska přijít k bohu měl být vědom klepe jetě se cele si ještě mrtev oboje živ tehdy ještě bude klepat mu v z lásky k bohu a pro lásku bohu aby svou lásku k bohu v sobě prosadit tam boží než když přišel někdo za ježíšem za chtěl s tím chodit. Tak on od vlastně říkal jsem tady v z lásky k lidstvu a tak ho paty tedy z lásky k sobě veliký rozvíjel se z pocitu oddělenost i se tady z pocitu oběti pro lidstvo. Takže toto východisko mají být živé jako bylo to živé tím nás mi to jsem pro žilo všem to nevidím dávat be. Do přirozenější tak budeš živé jenom proto že to co se nebude klepat pro že v něm budu vidět božího života a to je vnitřním nejsnazší přístup k tomuto způsobu východiska pane bože ne jsem se klepe a svou silou. Tu před svou silu. Ani jednou byl že za tou toho nikdy nebyla tvé toho šakti tvoje síla vesmírová. Zkuste si odloučit celovesmírové si ten co tu padneš nám přestane to co co je klepat kdežto který jsem šel opačně na to. To co se napřed přestalo klepat a potom teprve začlo tak v je ten konec začátku ten neuměl běžný jsem neměl nikdy extaze s představou že utěšoval nějaký obraz krista nebo za co se nestalo toho pak. Jaké to jaká v tom do u těch takže jsem se propadal kdo vesmírové hloubky kde nic nebylo. Jsem ztratil pojetí oddělenosti i že to je hrozný nebýt najednou oddělen v že když jsem oddělen. Tak jsem svůj li to oddělenost nějakou v orbou on teď ti to je formulovaná z form o nová v na co tato neoděl nos formu neměla vůbec neměl a. To bylo děsivé takže každá moje extaze počáteční vypadal jako. Tak přišel mít úděs že se z toho co o to tak třebas večer jsem začal s tou může s u žid dalo co se z tohoto ve probudil o to jsem si že jsem v době nežil fyzicky ale že jsem vnitřně protože dycky vstoupila nějak hladina vnitřního poznání jsem neuměl ve mnoho oproti tomu kdyby byl viděl obraz se máte člověka například vede obě mnoho sedícího. Tedy přeci slastně přijal viděním božího syna. A ono to nestačí. Či toto východisko co jsem a to jeho východisko samosebou jiné než moje proto se nemůže to za dohodnout se ze ano ale není to špatné východisko aby byl rád že dnes tedy jsem toho tolik musel špatnou muži kdybych byl bez zdát toto východisko by chtěl tou měl přístup vjemem že v jenomže tomuto východisku vedou poctivě rodiče dítě každé dítě a o dost nových miska potom proto potud. S živou výchovu vychází kdy se staří starají o to aby ve za pak bralo ode mělo co jíst a aby. Z se mu pokud o co všechny překážky do straně ze života. Dalo matka se tak snažila do samozřejmě neměl jsem ose protože ten zemřevšího před do roku. Ale jsem do těch dvou let jsem byl na tom než když zemřel otec. Ale zkrátka bylo mně od nata možnost jakékoliv formulace cesty k jakékoliv to o se proto v těch na teď jsem je opačný bože řek kráse proto doplňovat. Jak se může vůle vidět omlouvat svou li cestu čtyřleté ale taky ještě ne že on si to o vyslovoval taky ne. Ale totiž pro volit dětí děl svoje rodiče protože že mně je vlády cítit znemožnili toto východisko. Že do čeho si du citem a láskou ji co z kou do toho jsem nemoh pro toho protože z toho měli lékaři matka ne to vám milujícího cely to platný do proti tomu co se mnou stalo. Absolutně bezmocná a. Tak je to životem tak chápu neska život události jedny mají povahu takovou že jsme pro tím úplně bezmocný to jeden druh události a druhý du ku dal svět takový že svět sami vymýšlí me. A to vymýšlel li rodiče proto dítě chtěli abych ti udělal si životě li u toho dítěte byli co nejlepších nejpříhodnější a na oči li to dítě takle vstupovat do života takže ono to dítě sil neušel cely to nebude taky nějak visím no to si nemá přát bolest ale že by to bylo taky správné východisko a ono to je východisko. vím že jsem na straně svatý terezie na při prvním setkání řekla máš od doby mi život jako a protože celý život po provedu ona měla taky od začátku dokonce. Tendenci zažívat ten život jako řadu překážek ale ne jako to řadu. Tomu že bych takových události které vychází člověku musí z ona prosimvás tou byla do stavu nebe asi sedum let před smrtí svou ku proto ty kláštery ale nesmíte si myslel že že v tom stavu nebe měla na ten váš pokoji vůbec mezi si jenom maličkost jsem sem přišel. Se chovám tentokrát. S velkými.