Karel Makoň: 91-25A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A podobě nebo vývojem tedy nějaký mu by a a a to tak prosím do na vědomí. Že byste duch u svém opravili mínění karmajogina že by se nemělo věřit a když můžete být proto karma jinam lepšími a říkával on. Či ve do ghos nešika olej který nevěří v protože jisto můžete přidat v této víře tím že věříte. Že to je nejste proto aby seděli nějakou do ku nýbrž abyste žili abyste lidsky žili neboť indové tu podceňují obyčejný život om život v toho jogina něco víc než život obyčejného do boha na tom totiž pohanských chovající co se mi dal který primitivně věří jako oni se třeba staneš ovi ven a tak prosim tak on nám chtěl vymanit i běžný život inda. Z tohoto pojetí náboženstvím svým no protože si nesouhlasit samo s takovým náboženství. To byl potřeboval s vodní postavu k tomu aby moh z vzývat boha nebo postavu hanu ona husou opice aby moh vzít na tak dále. Věci čili on potřebuje aby člověk věřil pro toho. Že by došel k názoru napřed a potom k vědění že život lidský je li do žilo v životu s tím že ti dost v je tady proto aby s tím jedním životem se člověk dostal k vědomému spojení sbohem. A k tomu potřebuje víru minimálně vírou život v tento smysl života oni že se drž smysl života ale vírou živo že nějakou cenu on ve člověk tisíckrát může při k sil do situace do se zase kde se wu jsem život ztrácí pod rukama a. To nevadí on že sestra svět tomu jsou se do vine. Tak když že když my se ztrácí a prosto stroj se neztrácí že a mluvím jiným takže pořád se mnou nějakou hodnotu obecně uznávanou a že oni neuznával tak to jeho chyba tak se vrátí k tomu a to o si o nové je též o synu znova nehodnotil lidského života potom pozná lidi duchovně založen tak ano o to vyšší smysl naproto ty lidi v trpím tolik na životě přeli že jist se majella děl ví. Životě na kdo o co o živou jako zralosti v maličkostech z druhé čitta a jsou o pro budou jelikož že. ho že to že může dělat protože tím že když jdou něco a byl v v v v v jsou li tu budu v tomto světu dojem že na kojen čem být tomu oni o boží říkají nám že ano tak vy vůle ku a v ní. O to co způsobí žít ale k věci nazpátek tak když todleto dokázal nese s to dokázal tak odešel od v první jogy od karmajogy jim dál a začal mluvit nové joze o tom co on po těch hlavních v kdy ježíš jogy to je na. Z vrcholně nevěřících součástí indického myšlení který mi že byl synem věřit. A kdy vrací zase proto budu vyvracet tady vám že nemají pravdu k s to z nového v když za k zakazuje víře a jenom k. Nemusí velice těžkopádně vysvětlovat nový roz třích a v že to nesprávné a že rovná se o tom mluvím v že tam s ten pojem jsem oněm říkal když nám protože životem poznávám a to poznání povahu víry a tak dále že když nevěřil v život totiž věřím tak bych na něm nelpěl v tak by se neléčil to by ho za daroval viz poklad se do. Ona dovolávám nevím co všechno by k u dále v tak to by nebyl schopen žít a o z tohoto přirozeného základu víry jakým je toho ta okolnost že žiju jsem schopen u zrozovat z o životu v že se jím že život tak dále že vých co mám to všechno je pro něho a proč by dokonce znakem že věřím že i tam je pro něho znakem že věřím tuto byl velice pokročilý člověk byl jo. A to je ten člověk nebo viklat co všechno věděl tedy vyvrátil nevíru v ženo v jiná a když vyvrátil nevíru v žádal jinam. A nevíru o to byla to tělo tak bych to protože to pro něho nebyla příprav stával jiným vyšším do vám no neprávem to se musel doplnit tím že jsem předali díla již do vinu aby bylo patrno že to není boha přípravkou. No ale jista žákem ani provedli kteří byli had a do vinni znal a mohu mám zkušenost nebo se mi dostalo o ní. Na zkušenost domě v to z toho co vidím že na to dal celá joga která vedou začátku z hmoty k tomu bohu čili za jsem potřeboval do odůvodnit v tom komentáři že taky had bylo byla neprávem zakazuje věření jelikož ponechává člověku jednou víru víru lidský život a to je taky víra v tak. To nedůsledné zapíral víru boha než zapírá víru v do dycky život a že tato víra lidský život je vědou protože bych to říkám velice mírně vírou božího vás život který on se jsem zasadil do toto svět pro toho vesmíru názor naši planetu neboť nebo věřit dopisem vyjádřit v že odtamtud pochází potom návrat. Vesmíru celého vesmíru k němu v bohu. Takže ale nebudu vyvracet z se o se všímat těch argumentu tohoto mistra a když to budu na konci této džnana tak řekl mne prosimvás neřekl jsem věděl že chce ode abych při vtělil nějak. Vědí bylo koho pak joze křesťanské. Protože on neprávem nemá s tím zkušenosti podceňuje neni proti tomu ale pod se jako ostatní jogy pocení pak svýho du tak on měl právo podceňovat křesťanskou mystiku. A protože podceňuje nazval fu že tam jsem říkal na věčnosti znal žilo svatý terezie z avily jsem potom po meči komentoval s k a to pro něho bylo maličkost přikázat čehož svatou terezii z avily. Vím budovou o toto neudělal žilo no a toto bylo pět měsíců jsem to přeložil si myslím že to do z do kalich prost žen kdy. Ona chtěla tajnou v ka jednat aby to přeložil přesně mu aby do protože v duchu tak v tomto smyslu před tu svůj jejího snad pozn. A že ono se nestýká s li ano a v ano v tu svatou terezy ale ví. Co nevíte co to je setkat se s takovou jsem po jak je z vel z malý je dala do do tat terezka on říkal to jsem to co za doby kdy jsem to nemůžeš jenom si přeložit tyto musíš doplnit. A kdyby si to diktovala co bych musela v tom nebi něco zanedbat jsem se dověděl co to vlastně dělá že to v ani jiné existoval do musel stvořit jogu s tím poznáním a která obsahovala všechny jogy organicky skloubené tu s víru ona si skloubenou s veškerou nevírou těžšího. Takže sekal vlastně jsem po protože to je toho život teprve le. Ty můžeš být karmajogy jen rodinném. Správným a lepší než karma jogy i lidský ve vším protože nebo škod zad aby ano aby se z doprošoval mistra. I ten mistr to nedokončil nikdo úplně ale ten mistr od doby karmy je zase bůh jenom k letem pravý mistr ve se držel boha. A pokud možno nějak do pořádnou co znova stalo třebas ježíše a budeš při tom být to je karma vjem který měl nevěřit. Který měl věřit sice karmajoze ale nic jsem k ničemu vedle ten tak to je zase dostalo této situace. Všechno vytváří karmu a protože všechno vytváří karmu takto vytváří povinnost se znovu vtělit kdyby byl zbaven karmy tak se nemusíš vtělovat ale protože li to každou myšlenkou každým počinem karmu tak musíš organizovat svou činnost tak aby jsme vytvářel kam jak to udělat. To musím ní. Ten stav karmajogy vysvětlit v tom tedy mimo předmět prosimvás. Nakonec že bude žal vůbec nic tak máš myšlenky a to tak je vytváření karmy tak ty nesmíš myslet. Tak v považovali kameny považujou patandžaliho za vrchol poznání není tvé a co tady da promiň mně se velice váš ne. Protože to podstatě jogin karmajogin který všech tyto body karma lidský opakuje netroufá asi ne že by byl takovou kdy je to s reorganizovat toto je ten člověk byl opravdu odvážný ten jen do kost a zorganizovat vy z toho patandžali pravé že to tak. Říká patandžali rozdává správně všecko a. Máme mysl která nepojedli máme mysl která hned pohyblivá když se vedeš svou své vědomí do neprojde mysli ustaly smysl tak tak mysl přestane brát na sebe podobu toho na co myslí když. On říká že když myslím na strom takové mysl podobu stromu náš dole když myslím třebas to co bylo pro toho podobu toho na co kraje mysli znal že to to si před ale on to takle jdu protože jsem si po jenom prosím díle četl co se line asi ne li brzo dočetl se vinno tak by se to proti myšlenky jsou od to by trošku porážel tedy mysl je to tak o na žel jako liž říká třebas tak i takový vyznavači. Patandžaliho. Z to prosím že za to tam řady ho a to je to tam říká protože myslíš tak si vytváří z tento svět kdybyste myslet tak přece není no to je trošičku jsi li být k oběti děje. Jak jsem řezem dočetl měl dodalo velikou práci točí is celý s celou skrytou nám ku za jogu to bylo velice práci. On to je mysl postavil na takovou vysokou ku že na to mu nic není kdežto. Přijal do roz říká onoho na ono nad myslí je nadmysl jsou pro mentální stav to li smysl nestav který není závislý na do si ten je. Nýbrž sám na sobě a protože si za viz sám na sobě tak v podstatě z této podstatě jedno z je poznáním jako takovým že kdyby nebyl není žádným poznávající. Tak to toto noste nezávislá na čemkoliv existuje či on tím definoval boha tou voda. Z bůh není nejsem závislý ale všechno je nejen závisle ano tu tom válečným žeň těle potom může znovu vniknout při tom množství popsaných stránek jak si to jsem to v do po lovil to vodila nechápal vůbec co si myslí že on. Že jsem to přel předá doslova jen ten kdo by oni kalp takže on a e s tento dílu říká bůh nestvořil ale po s bůh nese asi byl. Drž povinen sloveso pořád spásu jak se se pořád někoho v ke spáse vede. A od začátku dokonce s trváním všeho co je spasena a všeho co se stává věčný bůh ustavičně osvěcuje bůh ustavičně vytváří poznání člověka. Jeho lásku jeho existenci kdyby on ze sebe ze své věčné jsem se nepředává existenci. Čemu volil vesmíru to je člověku tak by to přestalo vůbec existovat když se protože on existuje to tu jsou převrat myšlenky. Ale není to jenom z něho to taky do opisoval od těch súfijů tu byl říkají totéž ta zrak emanační teorii je a to jsem si velice vážím to dělat tak karate li to jedno z toho cestu svět v ní. A když toto všechno říkal. Tak přišel tak v závěru ale budete závěr nedostal protože o žel. Tady říkal. I krz li k za ta tady se k tomu postav a tady za česká ta tak začal zkrátka ale zkazka a kam swámi tady. dokončení jedno z dokončení do hodila silami jako své že by se neměli je žádat chodím do toho proč tu lidský do při do tam toho a oni jsou on oni se s proč jsou z proti sobě on budou li si poznal kdo tam byl čili byl jak si to swami mluvili ty jsou na tom špatně. Oni věřit to na to stal tou vámi tomu nevěřil že by to nesmysl protože vám protože to co jsou do tou do zrazoval nebo do rosy od mezimi ještě většího spoj to mele říkal do doby se na tom moc dobře. Ale jsem se ale že tam jsou tak je to jsem nepřiznal ano na tom to se si to se na tom tak dobře tak jsem asi mluvil od o to se mi o do važte si se nad v takže když jsem byl s těmi prý nese bude totéž v šel s těmi jsou tam tyto potírali dne atd se nadto moc dobře ale oni se ještě silami by se za neseme než duch dole se říká česky li v a od do na domluvit se s jsem do všech vychoval jen v v no a v tom co se sem proto. Vy prosilo ještě mezí dobyli byl mezi do lidskými žáky nějaký roste poli. Návody do vlaku o jsem ten kdo za tu chtěl srovnat aby nestali proti sobě a že mají nikdo ani přístup k joze je to je mi lepším pořádku. Již byl vyčetli nebo z že je od ramakrišny vědět proč tolik náboženského říkal ono jich molo a po každého člověka mělo by z lásky náboženství protože chce nebo nechce on nadto ve poslem. Aby na tom je vždycky po svém na to jen dětský základ nemůže to přeci zvěděl no. A nemá to v jeho kdyby to šlo zjistit do kovy co o to do z li po rodičích nebo po před svých to bylo hezké ale od toho jen to po celém vesmíru a to napřed plán do toho z jeho poselství jsou stavy je to se s protože to za posel dal si ji atakdále světa jediná dala sil z níž jsou miliony nebo miliardy možná tu víte na obloze k podobě než jsme dráhy. As by na které jste přímo závislý na osení bratří daleko méně. Ale tak takže to závislost je příval nebo me je všímáme ozval nebo blízko a tak dále rozumíte ve tohle toho. Ještě chybí těm našim tónu když řekl na dosti jasně. Že ten in vzít a robindo ghos je pro smíření nejenom náboženství všechna vším začal vymyká vám dá. Napojeno o ženství ale on je pro smíření vědy z náboženství oněm pro smíření všech i změní komunismus to žel z muss. Do muka synem jaký skutky svými ještě dohromady aby to již na vládl mír byl na tom že do že pro za vámi to co on asi se byl dočkal toho ukončení toho podívat že by byl takle vás měl víte volil to vás on říkal o jsem prorokem toho budoucího věku míru to byla si mluvil li ten to taky tak nemluvím protože vim proč u to bylo do drženo. Aby to dovol viklat protože v tom se všichni a oni neznají čas tam na nebi nepotřebuju se vy krise jsou oni mu nerozumí ho nepotřebují rozumí co je pro něho z rozum k o něco zván jeho proto velký zasvěcenec který ho znáte to řekl me manžel se půl roku před si smrti že budu vás to co pět nad jak pak ten velký zase jsem se zmýlil. Nejsem tady pět let skončilo roku osmdesát čest a co se píše dneska a byl hloupým oni u těšil ale nezáleží jim bezono se co tak z bez se pět let to dělala protože spěte se nějak přečká žilo dovíte. A takle oni rozumí jisto li indové vůbec historii nerozumí protože tam chybí data než my jsme u míst těly například gotama buddhy že jsem pátém století před kristem čárka na čaj a všechny ostatní patandžaliho jsem byl po kristu. Než se to všechno u místě li to nám trvalo to byla tak sáhodlouhého bádání že bych tomu neměl tu trpělivost ve abych to nedělal po někom z ji do se to takle do vás udělat deštěm mnoho nevíme na při tu ma nechají vých v po vědy to celkem ne víc ale kdyby nebyla napsán třebas se mi živé byla tak jisto je jisto zrakové či že to je v když na mně to neřekli. Ale když si člověk přečte lidové du tak se tam do čte že tam rybníka začí vedeš. Čili byla nebyla napsána v z s ním byli v k zase z jiných pramenů než indický víme když ses jehova je indové do ji věže nejsou auto stojí že jsou tam není nýbrž čistě chová el si ji ale kteří za poděly tamního do z toho že vždycky jsou mu jenže daru například na in jdu. A byla dokud do vyšší desku drak indická tak se pro sem byto víme odjinud. My máme deska znalosti že se stěhovali asi tak roku dva tisíce pět set před kristem dobyli vět teprve že tato rig véda zvykla dva sice pět set let před kristem to ale musí hodné stáří minimálně o na asi byla hotova než to jsem při vezmi ženo do jim je takže může za klidně že ježíš se stala po nějak nepřeháním to je velice starou byla ku tu rád o. Ztratí všechny vznikly v který že tam toto se marně hledal zmínky o tom čase tam bylo to byl čas do vyrovnaný takže povídáním toho například které není v i v že o vesmírovém mnohou. A vesmírové noci. Mám vám tam na vesmírový den a pralaja vesmírovým vesmírová mno v z že bůh co má. A to je rozvoji vesmíru. A vydechuje to je bez mírou konec vesmíru se dostavuje do do boha nic tak k o to je kde je daroval nám věda. No ale je to tu poli žádá a nedá se nic dělat a nevim ve že si že to byla to na tom velkém nezáleží skal dal by se troufal přivedli opravovat protože vznikly později to. Oni zase ty body živé by byli taky u po liž záznamy v první ve tedy nevznikly čím by se byl zajímavý že ta hlavní ku tu na nám z s z s co jsem z toho zdroje úplně vypadá vás z naší kontroly my nevíme kde to bylo kdo to byl. No toto dostat jenom protože všichni vůli je i do do si je zvykem ježíše nápadně podoben vědom druhýmu že například někteří věty jsou české jim tu stání do vládní. Vyučováni. Ve česky to je tak to řeknu či to co se denní dále jít cestou li že si čaje to se mu vyučoval je pojmy do přinesou bude mu velkýmu podivu že pro česky který se asi byl čaj dělal nevím tak to vydržel ono to slovy žilo to vím cítí se se ho co to co z rozumu měnilo ale po si že v k věci. A a jsem narozeniny prost nama rozbilo fil. A my vedle sebe analytická to mně ještě inspiruje. Ještě že o šel do toho za kašle vše neřekne kašle na to co říká to říká on si že kašle pro sebe a že ono si vůbec ne k ne po pout k tele bych asi toto za končil. Kdy můžete být dokonalými zastánci třebas nevěřit z nebo nevyjde nevíru před pis visí e karmajogy. Jestliže v jsme pod se to je jenom bludy které tam jsou a při dáte domu víru tím opře o té. Ono to ostatní do věřících nebojí jiných systému křesťanství je myslicí nesmím byly které se opírají zásadě o víru a dokonce o tak špatnou víru v ní. Jako je naučená víra a ono je to stačila málo vody to za činu úplně být tak bych ještě se vrátil které v karmajoze být tak oni říkali jsem to tomu o to se tu o tu ní. Že říkají tedy všechno myšlení všechno jednáním vytváří karmu učili v bůh. Kde je pokud možno nemine ze se tolik říkal mu hned tvé krás li tuto se vědy by byl v že v že nebe je tak pojem se v v jedem děl. A ne mít protože ta ale je to moc platný trošku dělo ale ještě myslí že to tak něco děláš toto ušel lepší než házet rukama samo z ní. Se v s klaněl že kdokoliv v tomto oboru protože hrázi pravdu za ale mám za zlý že si myslí že toto je smysl by se za házet co možná není soustava jsem by se to není věc ne si myslí stále na bral nože jsem nebyl ještě mám čtyři čtyři možnosti mělo dneska dopoledne ale ne ne že napadnou dělo v mysli předešel vyčerpal mysli ani všechno nevnímal z musím domu aniž se že se abych v domě atd takže se potom na kole. Se musí přestat vymyslet přestaneš myslet tak si na olymp a tam to bylo na si strašil toho staly se v této joze. Vás toho. Nebudu tady říkat jak bych po vyvrátit slovo za slovu patandžaliho. Protože není pravda že například že. Vy z vás do karmu pro toho že myslim v žen když myslím na strom tak jsem stromem nemyslet je tak pružná žeber se podobu toho stromu na příklad a to způsobuje pohyb v mysli u vím a co proč přešel do pravda mnou v tom to způsobuje pohyb by si jenom pomáhati to obrazem je pak tu je to tak je možno tak doslova myslel v před to byl. To vyšel takže bychom to neměl právo potřít ale že jako. Přestává být závislý na karmě tím zastaví mysl k v ani o nad a a zastavím mysl. Tak jsem se na nic jiného než se stane kamenem a no a to je podle mýho názoru podle svýho ale zastala se dostal se do to jsem další na padáním patandžaliho podle toto je to pořád ve si kámen na to nedělal žádnou karmou ale ani to ani pro na pravda i ten kámen si dělat to o protože on žije ba tak nenápadně že my tomu žil pro za mrtvolu o to s tou by to za č v tak v mých očích tomu svou ní. Šlo. No ale. Jak tedy zpátky nebo jak s tou karmajogu doplnit. Doplnit tím vír rovnou. Kterou nám prakticky ukazuje například ježíš oni vás jogini. Ramakrišna napřed to znáte všichni ten než se stal věřícím křesťanem tak byl synem matky káli mne dvojnost tam byla tak těl. Jak zamezit tomu abych nestvořil karmu jinak než že jsem kamenem v to tedy to je pro promění ve šlechetného. Je úpadek v co říká a on patandžali po je to pořád doby musím jako on například byl neví o tom tomu on si o tomto dovětku to je velice důležitý v tomto v když myslím todo jako hotovou věc tak musím dojít k tomu že nemluvím pravdu prosím s. S tak tomu je správná. to vím že nesprávná ale jsem to něco jiného to je nemá ko k než z toho než co to je ve mně říká. On s za s to dost jsem tím zná jenom systémem zastavit mysl nic víc. Kdežto smyslem správné činnosti. Správný toho karmajogina není zastavit veškerou činnost jako myšlenky tak rukama a on tělo no nýbrž. S správný byl člověk správně znající je člověk my když když odejdeš tato ježíš kristus. Či odejdeš od sebe aspoň do míry abys miloval vyššího jako sebe. To je nesprávný předpis jak se dostat tomu vyššímu to li tento jeho novou říkal on neukazuje na boha neukazuje na boha ne na pak když tam říkal to podobenství to o tom posledním soudu. Tak mu tam při spasení a protože to dělal po ne my jsme žen neviděli bytě neznáme myslíme tím nedali kdy jsme tím nedali být že nenavštívili vzal měla nemocného trvání z takového a on říkal on se usmál byl tu to usmívám tam přidám promiňte mně samo vodí. A on řikal cokoliv co uši vjemy jsou z bratřích mých mně jste učinili. A to je ten by si jak se dostat nazpátek je toto je v tomto říkal protože on není je to patandžalim neni a to o tom či jeho do do ghos. On není proti patandžali ale v tom systému to je obsaženo v tom systému nevěřícího karma jeví na to není obsaženo věřte mi to že neni v tomto musel proto přidat v při převratné. Že že se dostal. K tomu abych se pochovával byl za to že na to přišel co by v tom závěru se ještě pochoval říkal jsem vynález se ale to se dáte božskou dáno to jsem vám to vysvětlil pět tisíc se máme ku tu budu takovou duchovního na to že přišli k kolik krizí jsem museli prodělat do hlubokých musel při takovým udat všechno musel porazit dělal je porazil ačkoliv to nebo správa byla do porazit on musel to udělat protože museli jimiž je to se stali doby toho jim. Od jen ten kdo by dorůst aby tam nerostu taky je podobně. Tak tomu to by byl kdo to říkal jako znám sebe říká. Na pak ponechal říkat kde protože si to nemohu vedli na kabátu s to byl on v k v. On si to udělal převratnou věc. A to dělal as z tudy tím na po že jsme na protože je to tak je že řek nevěří si myslí že je nevěří tvé odvěřil svůj život to pro si neuvědomuje tomuto nedošlo kdyby spatra se do tak jeho pro nevěřící ale v vyšším spáchal a žije při pořád si že nevíme nevěří tak to jsem to v to tomuto to nedošlo prostě takže není nevěřících je ona je jenom v razí. Jsou nevěřící kteří z se vraždí ne ze zoufalství. Ale z toho mi žili z mu z toho mi byl opsat nic z před ním neobstojí ani lidský život s k a tak prosim pochválil jsem že umřel dřív než se o po chovali v a tak se ve chválím že jsem ještě neumřel. Protože mně dovoleno bych vážil z jeho li na to se ale jak přejdu a řeknu k pak k host byl měl z s z s ním ve neměnné proč je potřeboval k tomu kdyby proč je měla nedal protože jsem lepší než on nebot takle mluvit tak prosimvás při zpráv v v po že vím ku z to zrakových pro mě. Ale teď ano. jenom pozor na to v plánu takle mluvit o ten se tato naléhavost mysli myšlenky že jsem zavinil něco abys do jsou o věčné trápením že to dojdeš do jsem bohatí že o to se stane protože to nebudem vstupu hmotnost tu sílu tak by že do z toho by se z toho pekla do přes pro o před svou žila mnou a ještě tam budu v že toho mor po celým tělem novice s u jenom viz do po jenom hlavu. O to hotové obrázku z toho tekla na to nestvořené. A při lotova nestvořeného aspoň do hlavou ale to byl začátek ten přechod z pekla do jiné oblasti je taky pomalý vzestup. Prosím aní. to od budu onom protože nemám v rámci této přednášky v z za to čas ona věta ale říkala po si že k. A to jsou li to co to na působí. Si vzpomenu na tak je na dvě slova to co si to je u chabé. Tak s po mým ka ale otázka měla matek tam napsáno. Slyšeli z této o kolika se prosím řekni to ještě jednou co mohu nebilo abychom s to svou konec po učí s. Co máme dělat abychom si zasloužili aspoň očistec li to je že člověk si to se si být ku že jo tak v v to je nejjednodušší odpověď si proveďte si extazi ale nemůžete po smrti přijít do pekla nýbrž při je teď jenom do očistce kdo neprošel ex stal. může přijít také tak taky přijde do pekla. Po smrti zažívá stav pekla byl před pod by samozřejmě jako stav při se ale je to pro něho pekelné utrpení aneb oči s. To si z toho š čeho. Si utrpení nemá ten dojem se s tím nějak zlepšuje nýbrž je to beze by se mělo stupňuje nad to v rozbil tekla jsem tohle si od toho očistce ale řeknete mi zase víte že to říká na to nepotřebuje to říká on by to koníka takže do se na že ani ani vedle sousedy to neslyšel říkám zastat oni na teďka říkala ale dělali né. Ten strach o dát do téhož nebo byl vyléčen nemá posteli ku. Oral ku ne no. Ale ne že by říkal on o takže aby slyšel antonín jenom proto bují ba ne že měl strach o tom tak se z těla po my taky dobře hra se tak bylo výtečně jako jsem dělal se naučit něčemu jako raněn a ale on taky musí každý kdo léčí hrát. Protože pacientech něco řekne mi antonín plným právem ale jak si tu mu. Vy myslim nebo bylo vjem nebo stvořil nebo ve pro ruku nebo způsoby jem svou extazi abych se dostal po že to co říct tomu. Tou nadto nejen na tak to řikám pod odpovídá bylo aby to zkrátil protože oni mají praně pás tělo no a takže v ne říkala to že myslíš ani řek nedostaneš. Svou vlastní nic dělat silou ale jsi li takové na tvory. Že citlivé jsem své. To mu že si že říkám přijeli i si jedy této li tam v jestliže si v případě že jsi pád o by že si jen o jak z to špatně ještě říká jinak česky jestliže takovým že máš citlivé jsem se. A no tak řekneš pak při extazi tak ji budeš sobě pěstovat tak ten si budeš napínat trénovat přesáhne si normální a přejde do extaze rozumí že že to světlo od olej kde se toto normálně nikdo nedělá prosím. Citová extaze i s přestože začáteční extaze poznáte že to byla extaze nemá je to. Rozvádět vliv na změnu člověka trvá jenom chvilku. A ten první dojem je daleko mohutnější než ten zbytek tak by to dávat pro z toho člověka takže začnu spotřebuje citovou extazi se mohou v. Ale to je ten člověk který byl před tou extazi takže on po je se svým ale ne byl vytržen. Toto prali dělo veliké potíž že to překladech by se bylo předkládal češtiny v k a dal se ve jeho vlády učeným ten spis jsou před tím že to je něco co odevzdat tak co měl od vás tam jsem si na něm prověřoval slovo za slovem co říkal správně a co říkal špatně špatně říkal že nerost neznal vytržení od přel. Od extaze. On byl opravdu vytržen on oni z tohoto kontextu by jež jeho stávání věcí. Ale nebyl jak zařiď. A to vytrženi trošku trvalo ale kdyby to byla jenom jediná nejmenší nejslabší extaze je se semene. Tak by to byl člověk žijící ze se cele ale nemohl by deska říkat to srdce nemá a on pravdu že to ještě tehdy nezíská. Ještě námi se watts si rada tak stále let tak teďka udělám mně no to na tom nám tady člověka nebude do že do stále měla k tomu že ne aby v tom toho nebylo ráno tak že ten potřebuje vytržení z znova do kontextu tuš to nepotřebuje byl tak e pro zajít hřích jako normálně je. Když tady do křiku ve pro tak. A tak on potřel třebas poslechnout si krásnou hudbu nebo krásný zpět. Ale je živou unešen u než zem vytržen z toho normálního kontextu přeje si to a jde za tím. Protože hledán náhražku hledán náhražku extaze se jsem no najde jí. Do míry že musí z toho zahrát znovu a čím se to hraje s krát tím je to slabší tak musí illa dalších v ní. A je a ty zase působí silně a tak vedle roste a. Čili říká a přijde u toho nakonec postaven jeden neb potřel tomu hudbu. A doby do vytržení a to byla extaze zároveň vytržení že se že by to bylo tedy s jak a k. Ten překážel ale ten při při jest překážel toku myšlenek protože vede nepřetržitý tento k ano. A volnost on tento k s byl zrušen nepřetržitý dosti hluku toho jezu. To jsem nezpůsobili nýbrž s to se nikdy nemohlo stát než pod je zen prosit když jest. Myslitel jak tady ještě to je odliv prosim toho bude markovi tvoji nedal de že on taky trošičku rozumu ne tak od jako by samozřejmě ale taky nějaký jsem stali se jen tak to jsou moje nedostatky a nadto ještě stačil víš zkus při že si z jeho doktorát vše liž. A tak je ale. To znamená ale dali křik on musí tady bych to se nedával kdyby nebyl tak neni podal větrem tak poděla dal byl do rozumu od dal jsem dal že jsem že se dostal z to si je a analýzy že jsem přestal jsem nebyl tak by jako. Jako třebas že jsem byl s pravým předal se musel analyzovat stal si vědom o jsem poznal že jsem to ta anička se toho píše o bohu do další oděvy že ano no tak nepsal ale protože to dost volně protože jakou když kali tady tak s tak je to ale dobrou stranou protože oni po k ale všechno říkaje jsem tam by se po krále jsem od duch o po krále. Jsem do došel náhodou na zakotveno a podává do ho do k je pojetí tomu se říká česky do věčný. To ještě extaze než bych nebo co bude v byla něčím například tím že tady říkám něco tisíckrát se že nemáš formulovat a jinak konec kdyby to říkal třebas o bylo třeba to co si tisícpětsetkrát bylo kdybych to říkal v kde tato budeš tak do je takže si klekne šel řekneš prosím těkal ve to víckrát neudělí jak pod pro sledu nebo si nikdy al abys když k němu. Odkazoval pryč od do toho do formulace o to bylo by si se než měl byl by se byla svou trpělivostí jsem to říkal tisícpětsetkrát o takovouto bylo pro tu při dost nemám o vyslyší spět za říkal to před tomuto k této extazi takzvané nedojde rozumíš tomuto vytržení citovému nedojde ve si je s. Když taktéž pata a on říkal jak se. To si zapomněl nadto jsem předtím říkal o ale prosím těl buď dal do budeš tomu takle mohl li že ve žilo no ještě že totiž myslela co je na jeho od atd. No osel tak ten král k a toto je se se často je ten májá a říkají že že že že byl viděl v. No ale on tam pak ale smysl prostě bereme toho deme dál. Jo měl bych vyvracet nevíru radžajogina. Nebyli vyvracet nevíru všech ostatních joginů na bys zastavil u víry třebas pak jogina řek bych ano to je pořádný do vjem a ten věděl co dělat ale nevěděl kam se hrabe i lidská pak jóga proti křesťanské mystice. Bez je správně pojatá prosit. Tomu dost panně podat ale pak jak ty oni mámy a to je pochopit dale s já.