Karel Makoň: 91-25B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A my kaje příliš veliké jedno druhé nestačí k jedno na druhé nestačí v z po ale v. Všemi nedostatek toho pást jogina. Že on se nedostane málokterý se dostane za za ne prema pak ty doby vším pak ti. Ve oproti proč žen třebas li on miluje a miluje opravdu tu matku králi. Tak je proti jinému který miluje třebas toho slova do nešlo. Tak ty jsi nešika bylo do než tu co co to proti žádnýho matku králi matkou vesmíru atakdále. A ne že byl nenáviděl ale považuje ho za něco již jeho. Teprve je ten kdo se dostal do nejvyšší fáze tak těch je velice málo to bylo před ramakrišna. Je tak ty tak dělá to co přes tam na začátku sví cesty. Že mystikem za začala začátečník mystický mystiky ženské dělat to co na konci dělá tak do bylo to pro toho dožije se dostatek že že oni jdou na to jako na osobní záležitost. Ježto křesťanství se nesmí jít na to pojetí náboženské jako na osobní věc dal si tomu jíst směsi daly jíst nejsi oděnou bytostí a co si dělal pro toho něco dělal pro pro čáku todleto učí ježíš kristus. Cokoliv učiň komukoliv nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili že to je zásada čili ten sebezápor kdybychom to bychom toto nevěděli že to tak se praktikoval o něho tak bychom řekli o to byl obyčejný pak i do vjem noho ani nemožná. Ale tohle by pak jogický že ano to byl ale když on se dnes smiřoval s tím že to že tomu rozuměl. Ale svěřovat se teprve tedy to jeho žáci vykonávali to vlastnosti lidské jsou vlastnosti lidské vykonávali který začínáte být evropskými pak joginem teprve když všechny vaše vlastnosti vykonávají. Tu to milosrdenství boží které není jejich. To je boží milosrdenství ale voni ho do sebe se obávají a pak to podají jí. Sami tak vel. Je důležité aby se bude dovolí že tomuto se i lidský jogin tak že nemusí vůbec dostat. On může skončit svůj život tím že miluje králi a odejde a nebude vůbec žádného bližního to co z toho co osou o ramakrišnovy. Ramakrišna když viděl jak bídou nějaké zvíře tak říkal přestání se tomu polích něco bolí jeho to bolelo tak oni museli to zvíře být z kou se na. A bylo to neviděl protože byl ve styku osobním s tím trpět tím zvířetem tak to cítil na sobě. Oni by to bylo rosy na to si zase na sobě prostě byl to. Dokonalých v to v chvíli do kolik začátečník pak joze. A byl úplným dokonalým pak joginem teprve tehdy když ho chtěl převést z z této zvané nízké pak čili toto je do toho nemá na na do toho absolutního poznání boha od ti kdo mají čili taky to po line a stalo se toho že tomu o jim ku posvátném mu někdo se přiblížila vodu pod palec toto. Fajfku. Rozčílil se o to poli ten dokonalý jogy a rama měl znovu podivovala na dával mu za to že on se díval odpověz prosím že jak je to možný že když náš absolutního boha bez tvaru bez přívlastku. A mně si v tom o dovedl za ještě do se od jeho to dovedl že ty se proč jdeš na to tím tou tu malicherností. A ten toto poli vůbec neodpověděl než kopat pláž a odešel tak nevypadá ta nejvyšší doka nám na tak u boha ale a to nebyl tolik zase se ze že on člověk si nevidí do pera. On si něco předstírá o z něco sugeruje o ses bo tak sebe rád. Že neumí správně konat to zapři sama sebe a tím me je to následuj mne. si myslim že to bude při ze se nikdy neukázal tomu ramakrišnovi že následoval potom zpět je toho ramakrišny a že z rozdal se znovu s za kou do pak s koho dohromady a z opakoval si pak jogu. A založil přišel na to že není tak pozadu jak si myslel. A my to víme taky protože v dominantou ježíšova učení bylo konkrétně okamžitě bez mezer po má. Byl to je možné že ano protože jsem to o co potom jsem před dnes to byl tato přehánění že ženo jako vstup virus nová bernardem ta dáno vydělat trpících lidí a prosila boha aby to utrpení směla zmírnit těm lidem že ochotna se vzít. To utrpení to by dvojí do trpěli do by se jich trpěla ona na onom do že se nemusel o síle toto neměl dodal se na panovat to co nemá co přese jsem si moc hraju nadto milujícího pána boha a jeho si to hrajou nemohou jim být oni nemohl by spasitele oni nemohou člověka zbavit jež se do utrpení protože to utrpení význam obrovský v dvojnosti to jsi drží za ručičku s tím do jsou do přednosti tam blaženost není jenom vám dal ale taky je to pomíjející. Blaženost. Která a vždycky svůj původ v něčem pomíjející například to vím jakou toto lidsky pro kolik jakou blaženosti způsobil škola z tam pivo men. Z s ze usmívat se na zbytečně protože to vím protože mi to stalo škodil viz tři roky. A vás do toho con a protože sto od ju tak to jeden z důvodu proč to nemůžu pít protože vím když je to že voni taky si ale ta že by si aspoň jednou za v asi za pádným protože vím že by chutnal že oni ten o tu ani k k u žákovi o a tak bych se stal opravdovým kus a těm kdyby do toho začal by začal kou při děláme svým si říkat. Jedna si janeta nic nedělá není pravda ten je na této cestě je třeba ne být zásady nebo viseli ale být ku plni dokud není úplná třicítka u k z vůli tak se symbolicky tak nemůžete. Přejít z cesty která zatím osvěcovací do cesty spojovací kdy musíte pomoc sví potom pomocí cesty osvěcovací doplnit si tu neúplnou třicítku první děla potom pro do zase dál že to je sub natura s když stokrát opakuje ze si znovu. Cestu. Očistnou abyste moji dělat co malý ti krůček na cestě osvěcovací atd tak dále to nebudu za rozvoje proč tomu říkal řekne že to obdobné mezi třetím dvěma před tím stupněm. Ježíš kristus nepotřeboval dvakrát při do hrobu ale my toto tu byl třebas po krát z slabost člověka jsem byl hrobu minimálně stokrát tolik že bude extaze bez marné bez jakýhokoliv útěchy ten zná prostora ani že prostor prostě hloubka mu pod začátku působnost až. Jiným dojmem nám se z toho z mat motto řekl to se vás toto udělal ježíš za tři je najednou jsem. Tam se lidé na deme zatím co od tam tu první třicítku tu jsem vlivem lékařů od toho oběti při nás těle jak se oni často říkat toto to po za o potud de abych sebe chválil ve ukázal postačující třebas příklad rad al nebo dobrý příklad obojí musíte vidět vedle sebe. Proč nastala tamto a proč to vás na sta že si neb učil hlavou proč to uměli třebas se nemohly se dostavilo dán jenom protože se třináct let se mnou byl toho. A je koho ve za sebe nebot to vymístění protože se říkat si vzorem promiň země vymístění ze sebe zapření sama sebe a teprve jsem todle to udělat tak to šlo se se myslím že jsem toto kapitolu taky to říkal. Uznává vyšší princip který stojí zatím a který vytváří si jen. Tento poznává. A myslí že na tom líp ale jenom to částečně u zná a někdy a mně říká něco je od něho něco od nás tato ten asi nejbližší pravdě protože když něco nad například karmajogin když něco neděláš tak. Jakoby z to musel všechno sám udělat ale přitom dobře víš že to jenom musíš zahrát dokonale ták. Aby sto opravdu udělal jako bys to dělal sám rozumí abys neubral tomu na se na váze takovou váhu po dělal jakoby z musel o tupit jako by tam vůbec nepomáhala ale takový člověk je správným karmajogy zlem a ten brzo při letem princip který stojí zatím že on to jakoby musí sám udělat že to síla která mu umožňuje aby to udělal a takže není z něho a přestože se v něm atd ku mu. Je tak je to jenom vlivem toho že nějakou strukturu rodu telat tu akumulace dovoluje v ale o nic jiného jsem k. Říkat u nohou mistrových ale to byl hathajogin kterými zakázáno věřit tomu taky a on mně říkal za dvacet let jsem dosáhl extaze kterou si dostal. To co do okamžitě po zvládnutí padma z s a k a ti o to se vůbec nezná zdálo a. Než že jsi lepší ale že za sebou lepší system a ten je na všem tom z systémy člověk na čem pro boha no to trošičku přece něho a. Protože jsem ho přitom nechal to z nebudu a na čem oni mistr jsem žák. Ale ne o to pak ne mysl tak to říkal ale jak jsem byl na čem o to oči neměl viděl správně to zaujetí pro boha viděl správně a proto zaujetí jsem okamžitě přešel ne přes pro všechy zpět úrovní nebo šel se zrodíme ještě do samadhi a nýbrž jsem tam přišel on nohama svolal náhodou byl ve jsem před těm toho dole a on se přede z nahoru a vynechal jsem jsou málo. To se ovšem bylo to si na všechno na koho přišel na to že to způsobilo nadšení zaujetí zaujetí pro boha a ne v tom jsem žil to do míry že to zaujetí oni způsobil vůb. Si jsem to při jako se svýho se najednou to za o ti tady bylo a kdy jsem byl nevěřící ne do sto přivlastňovat mu tu. Protože jsem před tím co obětoval. A toto oběd s č s se soustavně denně a několikrát za za tu víru jísti rodiny ne a to způsobilo že se to mně co rostou ani jsem byl rozum u svá a před jako v podobě z vás rozumíte v takže mu to za toho a na sebou říká ba on nemůžu za toho protože jak jsem se z oběti pro z vás jsem neprotiřečí. musím na to po částkách analytický říct bo to dělat to o dobře. A nemůže za to takle podstupuje rady křik musím s námi to se analytický bytosti. Stejně dobrý jako tenhleten ale ve svém oboru ve jsem životě tak jsem způsobu života tak vím že toto způsobili lékaři. Že mně osamostatnili vědomí z těch mezí a je tedy rozumíte co jsou. A tím je umožňuje aby se do mýho života dostal celá řada zákazů a celá za příkazů z těch příkazů z byl s ti víru svých rodičů o svýho blízký okolí. Takže to by to bylo jakože tady to začíná. Je pravda doby se na tom byli upon z když se museli prodělat takový operace za vědomí a to nikomu nepřeju v to co to to se říká protože pak toto ve viklat. Je přirozenější za z za oko o to se do vědomí neb prodělala a to jsem ty věci taky a nic jinýho jiný způsob přirozenější větou v u tu že jsou že on nebylo bylo v nebi tak vím že do musím to se prostě na den že na to co do kostela v no. A kdo to tedy bylo nebyl začátek začal protože byl v tom že jsem do obecností byl snadno nakazit zem. To jsem příhodněji byl o mně při vnějším prostředí je abych sebral jakou oni se chci. On se dal jsem si do tohoto kou konve do toho kloubu tam líbil malinkým přijde říkal tento pro z čí řek který došlo v je to boží kým příteli říkal on byl byl z toho komu málo hroznou dál na dotoho v tom o pro dozraje a potom to je moč kámen předního před tím se proto z toho mám stalo se mnou si se ti že s. A bylo to prosto si přesto st byla to mám. A i jisté chce poto v řeší chorobě od se ještě v tom domě. Mohla být mohlo. A ale tak jsem to i tu pod to jsem byl na čili my tomu tím že z óm byl o bez rozumíte je to možné nebo nebylo tam všechno vyčištěna tak dalece abych o se do toho dostal. No a zase to neni začátek žil cítí a řekl to tak je tady nějaká asi před určeno protože ho protože pak je. Raka je říká kdepak to se li proč jsou ve styku jsou jsem učenost to bys dostal zase za nemůžu věřit na předurčenost protože vím že to není začátek nic se tom někde před učenost je jenom to co bylo před tím. Že je to nějaká jevil toho co bylo před tím a co je za tím to řeknu jedním slovem pro co to bys sub li být s tím budu s onou kdo analyticky do povídání řeknu protože jsme ve stvoření. Protože jsme věčné bytosti a stali se se stvořenými časnými bytostí stali jsme se stali jsme se a když se člověk stává tak se všelicos mu z tam je protože to potřebuje je to potřeba toho člověka a potřeba toho člověka je dána vyšší řek bych. Vyšším způsobem hodnocení situace třebas jenom toho člověka ale u z něho lidstva v tak do člověka prostě jako jsem byl který prošel obrácení životem než normálním. Takových je také zapotřebí. Jich strašně málo zapotřebí ale v tom řádu dualistickém její zapotřebí. Voni tento lidský řád obrátit naruby a tím se dostanou k němu koncem brzo rozumíte no. Je toho po jeho u toto je veliký ale musí to mez za ty ostatní aby si uvědomí konečný svět že o je tady proto by se obětoval ostatní to el veliký veliká přednost a to co pro život zatím mi že to neví a o že to je potom možno lepším křesťanem tuto dojde třebas pozbyl pro to co se od protože letech no a proto spojení s bohem měl došlo se světech protože to ještě z rase pravdu tele protože o. To on nejde podle nějakýho řádu který jsi mi mi vidí boží nebylo by do viz jeho řádu. Nýbrž ty věci narůstají ve rovnoměrně člověk dokud jedna dal ale pozoru nedoroste k která do s do přelud do sebe chytí zaručí tak jako celá bytost nemůže jít dál nemohou jít dál jenom jako celá bytost se musí při to z klasicky dohonit rozumíte tak v to v tom lidsko on ve mně prosit pěknou jsem ji bít. Dalo by se z že v okamžiku narození ty si a ochota tu o by vší mohu. Tak odpoví z trošku složitě ale bylo o si budete rozumět ta ochota ne existuje v tom narodí vším se člověku vůbec ale ta ochota je u boha. A u pokoje u z věčného spasitele ten spasitel je jedna jeden z aspektů božích i z trojice. Je vždycky ochoten do trpět za to stvořené ano a. Jestliže se podaří vlivem okolností bylo událostí toto někoho jít č. Pak není prosimvás ochota toho člověka. Než nesmírný za v v v u boha o s když by nikdy byl to co je na proto se nevážíme do života v se si to byl od nosit proti kterým jdeme o to že význam který nechápete že je něčím co se stalo proto co z toho jenom proto někdy ti jenom pro toho že vy nevíte co dělat když že protože neví co děláte způsobili nějakou událost jako se byl tomu ti co po provalí ježíše způsobili. To popravy byla nevěděli co či o tom ježíš to prozradil by byli věděli co činím co se choval možná jinak. No příklad oni chtěli vyvrátit křesťanství. Ti farizeové a oni ho postavilo neví že jsem do založené chtěli. No nevěděli co činí když u toho ježíše to je po projevy jeho kolik dalo okolím třebas to rozdíl konečků do posily obrovské chybí. Takže dejme tomu kdo se tisíce popraveni křesťanů tvé to že nevydá za jednoho popraveni o ježíše ani ne a že. Tady by k a. Totiž byl musím pochoval je již tam kde zapomněl věřit formulovat formuli stavy v svou moc as z od jak to tak. O tolik formulovat si si teďka liž. No a to ten pro nedostatek teď nedodává muž. Když se vyjádřím tak nějak bylo valně že neni téměř člověka v tak jsem to říkal který viz své v okamžiku smrti nespojil sbohem no. Ten věčné je za nějakou vím ku násilné smrti že ráno a tak dále a to semeno ještě nějakým maličko si do po ťing ti ale v podstatě to platí že prakticky všichni lidé v okamžiku smrti se spojí s bohem v kde potom ten očistec že na to čirou jsem co přitom taky to proč jdou pro čisté. A podobně že toto všechno musím odpovědět teďka promiň mně protože si kolikrát pomáhám zkratkou pro přiznávám. Že řeknu že vystavit řekl tento život říkat takle říkal jsem si být jimi když to chceš vědět tento životě k tomu. Abych tak jako jsem od boha přišel osoby nestvořený. Les doby stvořen tak tak se bohu musím dostat z čili musí život stačit k tomu neboť je s že to aby spojen s bohem to je pravda. Jenomže jsem se dostal od boha dvojím způsobem tak to jsem li mi to po za opakovat prosimvás to tou opak proto jsem pod závad děl tuto po pro znova co budete říkat dotud tomáš po každý znovu říká toto by se dostal kupředu přátele teď to řeknu jednou pro že jsou to co nebudu. Promiň temně to jsou od že a teďka je to takhle protože jsem dostal na ten svět nejenom jako nestvořený ale také jakost most tvoření tak to stvořené je dočasné. Ale všechno stvořené okamžitě u vás znající hod hodinou smrtí nebo k smrti o tak něco dohasíná a ještě daleko ale něco o či si něco z astrálu protože ho oponou že do toho do jsem do toho toto co dohasíná ale za o že toto byl toho se v s okamžiku smrti než řeknu. Mu neznám člověka do toho vidím ka že v okamžiku smrti nepoznal boha tak mám pravdu. Protože to věčné nepotřebuje dohasíná atd. To přejde okamžitě to jsem měl přitom si z ale než čili že to kolikrát říkali vůdci stávat že to víte to věčně tam přejde či čím jste ve stvoření po tam jsi byl v okamžiku smrti ano. Čím se stvoření to si musí chudinka eště pobývat jako si říkal že budeš řekl tomu věřím a po do čeho že tomu tak bylo tu říkám oči si tomu taky věřit protože toto prodělat takto za sebou tak vím že větou od ode silou své no nebudou do peklo rozvedl do astrálu ho do do s tím jít do života v jemném těle dál k novodobého z otravě ve těla noho porůznu ale řekl by už. přijde. Co o tom vůbec mluvíš bytí si jednou nestvořen a to je to hlavní či sví není jsa si při vida že jsi umřel fyzicky neboť muselo jenom to co se stalo co bylo dočasné. To co je věčné není závislé na dočasném to se bo skončení tohoto roši svého života vrací k bohu čili každý je spasen z této stránce. Věčné protože to věčné není závislé na dočasném to nemůže by vůbec spasen no protože vůbec nemusíme ani o spáse protože tu to se spása netýká. To jenom nějaký úkol to co si provedenou odejde jakápak spása tak že by byl tvoji tatínek zen z po mně takže do z odpovězeno né. Do do pro to z tu jsem se že řek sebe v po z postupného sebepoznání řeknu když tu svou u tedy je závislých na tom stvořeném než dáno proto nemůžeme z třeba čeho tak pro mysl je ne. No i nemáš pravdu protože. Je to závislé na bohu především pater si tuto závislost zapomenout jak to všechno je v pořádku ale jsem to protože nebylo v tom výroku tvém nic změněno od této závislosti základem se dostaví se základně vynechána takto ostatní svoji do z tuku. A mohlo by to způsoby že lid to vyneslo na povrch dalšího čas li se že se ta se o proč atd proč atd proč a to byl pro nekonečno tak jak něco říkám řekne. Proč je to závislé a v jakém je to závislé na konkrétním i kdyby živu těla ten řek že ses vývojový po každého jinak. Dotoho na čili zasahujeme po že to je když ji který je řek která proč to tak závisle. Tady musel odpovědět proč některá čitta od ale o ještě který živý organismus mravence em. Prosili proud ten oncideres proč ji člověkem a zase budu typu. A pro činně kamenném a tak dále kdybych toto zodpověděl tato bych u pro potřeboval. Tato opojení pro od těch proč. Takže nový čas tak těžko říct že byste byli někdy si spokojeně že to jsem ve proč jak ta jsou miliardy tak jak jsem jak všímám ženě mám projít jenom jako to dělám příkladem jenomže úrodu jeden příklad co oko se ve dejme tomu. Toho od bylo to všecko a tak toto otázka je česká věz se líbí ale nejde s bohem protože se nechci tím prodloužit pobyt zde v tom o tom z že jo. Tak neměli by to za zlý v se zdravou jste od jak je to říct mezi námi jsme očima aby které myslelo žádnou další jdeš dobu po že že takovýho druhu že když si vzpomenou ale na nějakou obdobu tat toho co se ptáš se mnou váže si vzpomenou. Tak že ho poli a ona ta to teď v takže začnou s tím v udiven a možná že jste byli u divech mi že k v. Jsem považoval toto za tak důležité tento potřeboval vyřešit do řešit za odejít od toho. Ale se s sebou vzal spis z litery moji přátele setkávají podle a no o o o že toto není správný způsob. Podle jako něco proč se tato se mají důležitost vidí dělil se do svědek jinde na to se musí proč se ta sally bude se na. Tady je na kapitola hojí tady více z ky ktrou jsem si vybral z toho momentu dvojí za končily abych aspoň by řekl je bytové proč se ta vada kdy si jeho ještě by se zeptal potřebujete co k tomu doložit co se než že jsem to říkal ráno po že za nutné něco vložit kromě olivera prosil na s tone tamto vložíme soukromě. Listě očima tak to je dost taková jasná otázka o co to vychází všeho na světě. Dejme tomu k tomu by byl se máme z ku daleko kde vidíme ho když mi to spis jako celek kaje nám divné že jako tam ve tak liška tu uklovat můžeme ale dejme tom vidíme zblízka tady přestali jak se s za z a víme co za vyčkat důlek. Takže jen ona není jednota mezi člověkem byl si oranžové a to z toho si byli a mezi běžným člověkem který patří do nějaké kasty takové jsou při dej je pojem kast to z aby tomu dobře rozuměla kasta a kdy je něco tak strohého kdo ve skla protože to přežitek v když do sami vědí aspoň. Do tento co na komentuji že. Ne nestranně když ten kdo se ocitne ve stavu probuzením. právo se zříci své kasty pak čisti aby do poznali tele. Tak ho poznali podle toho jestli je spravedlivým člověkem kdesi nad a to oranžové a to z toho. Tak na pak tedy se překonává tak kasta lehkým způsobem natáhne si oranžové rohu co o na ní. A všechny kasty padají pro něho a všichni ho považuju za takového člověka který přístup ke všem. Jestli zase kasty oděli jsem tak kasta vyšší by nejedla stravu připravenou kastovní vší připraveno člověkem jste kasty byl ze se domy u nás nemáme u nás máme jenom jazykové v ale jeli. A matkou levá jej a to je něco slabšího než co to zase kdysi lidské to je. Jestliže tato li se ovšem že chybná ale be jak to tam je svým kastovnictví protože ono to bylo původně něco co velice pomáhalo duchovní pokrok ne. A teprve potom se to zvrat bylo zastaralý způsob za stali způsob přístupu všech ke všemu vyššímu ten ne z toho když z nejvyššího ježíši kasty. Ten prostě jem jak oni věří tato věříte ve od třetího století před kristem po králi pod čili. Se toho zrodil el koloběh životů takže náležíme mu aby jakou byl aby jim bylo opovrhoval všeobecně li tak to neni pravda může být pro vidí li tu se stane že jakou je probudili přes všechny své ty překážky kastovnictví kdy tak oni se. Sela svým kastovnictví říkáte v s v když tady nějak dal rozlišil mimo rámec kastovnictví. Semen normálně byl by dělají ještě od se takovýho jiného jogina jako ještě ale do kost dělám tady věk kasty že ten normálně době by se měl zříci toho že toto dnes by tam donesli li to jsem nesmysl. Mně co je dobré ale protože nesmí věřit ten nesmysl ale není to nesprávné když věk tím žel učiteli. Že musí přestal věřit na to wattsově se předtím protože ten mistr bylo nemohl lehce zpracovat podle svého. Ten musí být o obloha onou nebo pláč mnou nebot barvou motto wu myšlenkou je li tělesnou aby on moc na něj působit. Když tady byla předal něco o šiva ran do vy a tak na protože ne stát a rostly a dal ale ku ananda ne ti že na ho dal blažeností blaženost stvořitele ale že to blaženost nositele tak v podivná blaženost z od věděli že všechno samo. Vy se ještě za se si dala jdu takto bude všechno samo protože máte tu vlastnost z vel blaženost stvořitele ale zkuste si to podle jeho ono to nepude v mám jednu věc za svou za z li tato ale byly tam my si věc že léto americký způsob myšlení. On podlehl tomu dochoval velikány z mu ne on se strašně všechna snadno ale pokud jste se prosimvás proto skla ve nemám ještě pravdu že o který roku tedy kolik tak tady budu k jak který jsi tady je po ruku rad kdysi byste že to bude z ale tak strašným že na za ten století neni podobného jemu protože ono to nejde ale to všechno správné ale o to ale on nejde. To je za za jako třebas vel poroby kdo z vás je v promiňte mi ve koho. Ale podobný vlas z nás je doktora dal tomáš promiňte mi dal prostě pro dne jsem měl jako konejte a mu jak bylo. Protože chová se jakoby je tak dělat třeba jsme třeba od ani neví. Ale ono ji zatím kde všechno snadno a to je prut st. Toto třebas jak se právem obávala na se a dal mně voda bude pro mi těžké je ale to je lepší když jsem se to ve nesnadno a potom to mele lehčím způsobem že to šlo strašně nesnadno. A čím dál tím to šlo snáze jak to přesně říká svatá terezie z avily. Když jdeš po cestě těch sedmi vstup li mu jak tam vyšel těch se mi to vrata začátku to musí šlapat těžce se snažit být zel spravedlivý dobrý neslyšně dělali co všechno a nakonec když věž že to nedokážeš. A čím si je to zjišťuje ž a přesto se snaží tak tím spíše vidíš ne beznadějná svého počínání a z nás se pro tuto tento pocit opouští sama sebe takže tato nesnadno začátku. Je snadností v sebeopuštění sebe oproštění el sebezáporu opuštění sama sebe že ano. A prostě. Celku denně se zvedala si myslel sice aba byl opustit nejenom sebe ale všechny představy o sobě které jsou vždycky chybné protože nejsou zhora vedeny. Tak. myslím že to pověděl ne mám do totiž věz se u nás rozboru příkladem podat příklad se pro za hroznou věc. Tento způsob který občas kterýmu podal přes šli orby do pro z ale podle tomu vesele trávy el že totiž vězte o nás jak je to to ji tu vůbec dvoru který byl rodem podal to a k doka o co je ku. Při které nebo pro zrak němčiny toto bylo do vědy se do něho německu původem všech ka nějakýho užitku. A byl jsem byla setrvával za první druha padlo a byl v tom zlý je naše rozboru. Tak on říkal trnu stranou že přijdou na to. Že jsem němec že nebyl česky on tam byl kuje to může neuměl české že pořádně vyučovat o němž jenom o měli slovy z pokroků tu proto pořádně že ano ale přes kristově šel ještě tak pro byla pro za to proč ještě na. A jednoho nese opravdu stalo že přišli po chop povel je snad si sis a řikali bez ty věci žije je jen a jen družičkách a myslel si onom neví volili byl česky pro ty dva. A ukažte něho jsem byl přitom jsem do ukázala a oni řekli pane muži škod co moc proto si klaněj dnes vizte čech. On mu tak se s mně říkal německy že čech ne tak tak nám to řeknete česky oko oko k ale mnou měla ani říkat jsem šel ch tak jak to že jste čech když neumíte česky byste mně mezi se podíváte námi po člověka žiju od žáka. Ale my z vás se vojáka neudělá nebo se cítí dobrou čech jsem vnitřně nesměl kdo oni mně vzali ho stoly znali že mně z li s vyčkat to byl bratr z jeho tatínka a on od mládí byl nucen žít v německu ber by měla tam byl bylo skutkem kraji či jim bylo ten z čeho nechal od vysokou školu čit jsem a v joze tvá a k na ale neprojde pěstoval s tím češtiny u co on tam byl pořád. Občas promluvil česky protože měl svým lítost ale tak málo že on ku zákon k to rozdíly česky ano to byla z ještě na pali v vázlo všecko vázlo z ba časy o to mají nemluvím sv by si to vůbec neznal to no a oni o řekli že vás semena pro tu buďte do starosti by vás byl tak aby se poslouchal hitlera. Von se musel každého kázání to nerost tělo a to bylo třebas tam v rukou nebo stráž zanech nebo výchově nebo bylo jim dal ku on se ho musel duši vlastnit. Když byl poprvně a tak by kázání kterou jim někde novým jako mu a vrátil se odtamtud. Tak mně říkal protože se domohli německy tak říkal prosím karle mi jejich země strach. jsem tam přišel z odhodláním že testu by si že jste se vyznal hitler nepodlehne. A o když kázal hodinou tak se mu začíná navázat pravdu když kázal kdy hodil se musí o zlo pro toho člověka být pro toto říkám z s koc. On napsal veliké tu stopy si ten si v ananda jo aby to opakovaně byl že abys to udělal pravdu toho zla tento který bezvadně. Ale vždycky nikdy to nejde že se opakuje takto zůstaneš pro to záleží jeho prostou lež zdáli. Ale nejenom protože by to říkal špatně ale pro obráceně a jeho obrácení všechno je pravdivý ale všechno obrácen ja bych ještě chtěl říct tohleto ten tomáš doktor dva tomáš je spravedlivý člověk všelicos ale on radí k pro vás do váhání do žili. Tak jakoby před tím než člověk se stane jogin zk tím žákem nemusel být napřed člověkem který něco vládne v tomto světě musí zvládnout stav probudí živosti. Jo to jsem si otevřel abys to to vykládal atd. Byla zvládne stav probudilo z se to probudil zaslouží zatouží po probuzení duchovním. Podle pak může do jogy a může tam něco o si jde do chce získat zdraví jenom do cestám protahovat do se dýchat to co rad s o watts sis se uvolnit smysl toho v bych ho nepovažoval za za nám někoho o dobyl byl v jindy přijat mistrem do jogy to by nebyl přijat čili ve před vězni mnou tady není v československu člověk prodělají do ku podle tohoto stylu. By byl přijat tím nejhorším joginem jindy že jsem přijdou. Říkají že to stačí s ty jsou ještě po těmi nejhoršími chvíli co soud pak mysli který tady mohou maximálně léčit. O to vychází do toho než v ale kdežto fotbal se při den ona pro ono toho pacienta. A ty konce jsou oči si začátky tat tak není jím pro nic desku sic cvičit se tak to je podle kdysi jak tomu říkám ozdoby na zahálka. O lze si že jsem vlády přesto po do může zahálet jak se ta si klade tomu doba a tomu řikam za a to vědu toto není. Tedy za dobře pani sílu červenou. On za tímto způsobem jak říkáte napřed dělala spirit z mu z potom přes tak jak podrobili nakonec přestat klam pro věk a tam zůstala tomu dám pranu prosil směr vážila protože. Protože mu nerozum ha v zajímavých. Je otázka jestli někdo když projde těmito stupni jestli to to vyšší pochopí protože se příliš z klid tak těla tady cesta prosil se jak to dělat ono když to není třeba no. Aby něco předtím předcházelo po tedy se na jeden výrok když. Je že přišel za kristem dají všem pak je pro nás telat těl předtím ještě aspoň o z by z otce nebo za si pole tak. A on říkal ale nech mrtví pochovávají mrtvé ty pojď hned kdyby nešel hned tak pro nechal tu sílu která není z člověka dali z toho postupného chápání věci nýbrž ti to by si se nechápou postupně tato věc přednosti jsem nebyl nás li do toho přiveden praně tak ji taky správné samosebou ale jestliže jsem pak se na svět nebyl tváří kráse prosím bohu tak. Si na to něco z pravdo před je vědomi toho měl co na to asi.