Karel Makoň: 91-26B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Za této zen buddhismu usnuly jednoho dne po hrou jsem do meditace. To jest nepozornosti upadl do stavu vědomí obvyklého u většiny lidí. To chyba se mu vzal tak strašlivá že si užili sil víčka jak jsem tady říkal. Tak jak pravil jen dat dopadá na zem a o kam že se z zrodil první červ ke z čaje který chrání proti spánku děti jinak když symbolizuje touhu od byl svým u protože se věk vidění a proto se říká chuť čaje a chuť zenu jsou podobné to bych chtěl říci jestliže to ti zen buddhisti v neděli že by s u živ víčka jsou osobou legenda dělají proto aby dosáhl takového stavu. Tak nikdy přes nebude konání si to tu a to byl velice do jista který unikne tomu vědomí že se co nevidět. Ale je tady jiná než ta věc. Kdy je tento sta si tady třebas to ten minimální stavy dění doklady který když. Je někým jiný ne nějakým partnerem. Do vás přenese tak toto pater si to zase mně ten člověk s celým tomto z pisu zapomíná. Dejte si říct samy nikam se nedostanete a jak je vědy když liší stav tak ten si kdyby sis za páté svět náš život na si si životě na na činy ježíši lewis tají vším partnerem. A my jeho bereme tak samozřejmě čeho za partner nepovažujeme to jsme bych se že není to pravda náš partner máme vtělovat jako partneru jako výtvor mému partner byl z něho se neobejdeme jedna věc. Za druhy je tomu s druhým takovým chvil páterem stejně důležitým jsou události pro ze se také v ne dává do spojitosti ono mu a chtěl jsem to vysvětlit tak jak jsem chtěl a ona si postavilo hlavou z také návodným mluvit. A prosadila pro že by byl umřel a kdyby byl chtěl prosto za nadále od aby mně bylo od měl život do jsem tento je měl k sestra si životnost když neposlou čas. No takže by byl z toho strach ale chtěl jsem to dokončit tak jsem při z sluhou dal a napsal jsem co se tam napsáno. Ve našeho mozku ale fakticky je to tak že neví živého těla taky toho vás do mozkového tak to do sebe netrvám vzpomeň. To musí být živý člověk na jedné straně a třebas po smrti na straně druhý někdo jiný jako to co ta terezie když se našeho mozku svou snad použitelné když celý život individuálně kolektivní se nám stane stane nástrojem které kravám tam tak být krásným věty. Jestliže si lékaři způsobili že toto tělo přestalo být vím tělem její lidem a bylo nástrojem mého ducha toho o do myslí to jsem měl úžasný pokrok v jeden z nich ne. Takže dodneška nepovažuju sebe za tělo a stane jsem si že mu jenom nedávám když říká to dělá něco při ještě s to cítím ve dělat protože by to mohl u brát. Teď tělesné toho tělesného musí být aby do toho proniklo něco duchovního. Že tomu brzdí tím absolutním zaujetím tělesností nemůže třebas neumí to jinak v dané situaci ale vám to umí jindy jiná. Ale nepoužila to třebas při uši se tady dobře pozor nemyslete si k a svatá terezie když milovala ukaž z s li k k k k k k k k v ale při do vyčítali. Říkal nebyl nevíte že že dnes kdyby šel jsem li žen cit působit zatím bůh. Ty nevíš ona dověděla a nabyla toho přítomná a proto by zažila tak válečných že se to vůbec nedalo jist že to skončím takle příbuzným. Na to les se zabil v a ho tu dobro se nedej mají mít je ale pro mu. Se že ne na ale to byly by to byl bratranec ženám nebyl s to z když to bez o k k k. A potom se zjevil mamince not čili že zdráv o tak dále nad líčil přesně tu událost se toto stalo a takže vás to potom šlo prověřit na tom místě mezi do učí a se možnou se to stalo u plzně a ne jsem si protože taky a ne jenom tam někde na z na s za svázat mě. A to jedna věc. A druhá věc za několik let jeho sestra jeho bratr a bratranec jejich marek k tam z těchto koni z jsem tam dotud tu co jsem od pod se v životě je v tom mělo dílnu krám lidskou pro že ne tam na by o si libovolným množství. Toho materiálu o bych to s to co po svém naučil mně chudák jenom dovolit do ten s dělat tanci nehodnou my z o to by byl jsem to by modelu něco by pro své tak by ale pak pak ji do na takový závi sbalit a že si vím že se z jeho taky z onen tohleto mám li k no tak se v tom vařit výtku tomáš víru li za sebe při pádu dělat toho se mají velikou výhodu no ale. To jsme si říkat si říkat než tam li na náš věk na tím bytě nebo proč věk byl ty dva moji bratranci v v ní. Anička a tak ježíšek a viděli se svým příbuzným tento si že to kou k tomu. Na prach taktice rozváže nějaké kou nějak že k s boží ne jsem k tomu se ti to za to li kapitalistických podnikatel žel tak k a jeli tam a tam jsou nestranně ne přeje z kdy dal jsem poté trati měla dojel s ho stop protože se s při tak tento dobře rozum nesen dovím daleka se citovat. To je že tak za tak jsem to jsem když jsem stane se zařídit a či to vět motor rád. To byl tak viz co třicet jedna z ne el v nějaký pořádný bůh s tou svou budu křehký musí takže sice zlá včel. Poté trati ale o to je rozbil oni se dostali nemocnice as proč se se nemoci se poslali telegram como jsou rodičů mne ale mamince. Jsou nemocnici aby je navštívila ne rodiče aby o najdeš žila toto před pout nosila myslelo do prosadit z že se měl ráno jsem říkal no to nic než kam povedu rámcové tři hodiny ono k tomu spojení takže to bylo bych těm dost jako něco po tom osobně vlakem dál a tak protože to u chytla nejbližším vlakem a ona si náležela ještě na tudleto sejde potom spal s týče měřeno a tak dále. Ale živé neměl říká on nebudu moci spát. To jsem tak rozrušen ná. Co ne které vedou z nemocnice tak to bude něco vážného třebas jsou mezi svým a. A jednu hodinu ale usnula náhle usnula a probudila mně a říkala k a jsem usnula abych se se mi zdálo stává se jeho trpí školy to byl ten bratra se zabil v tom o tu a on mně říkal teď tím koho nemějte strach. Nejtěžší za zažít z těžší je ten není tito jeden bratranec který matek znovu ránu po ted volen ve vykrvácel a neví do vás. Oni to zažil viděl podobného dělají všechno nemocnici přišli včas ale ta moje sestra ta tady je to jsou ránu na moc své a tady na čelo. A protest masku tvůrčím rodu u k rady za do na kost tu moč k anna semeno možný jemné a on v ní. Kolenou u prosby telat lid jak mi to maminka řekla tak jsem si to jsem měl ten starý v tu. Nelidský a tak jsem to o něm napsal desetkrát rozmnožil v tom od něm dával než tu klepu takže to všem s po od ale není ku v domě pod své hře. Šel jsem do pojď maminku nádraží jsem sám nejel jsem nemohl se doma a tak jsem byl jsem kde data zase další nemocná tak jsem se být babička a. Maminka se svým těla přijal dopadl do tak lidské nemocnice. To zranění přesně odpovídal tomu hlášení toho mýho draka chce svých ano. A říkala mně ještě to jak takle mrtví tak ty mystickým mluví tak to bude špatný pro do před smrtí na tom nerozuměla to neb potřela protože se do vás věnovat. A vono to bylo přesně tak jsem od ale říkal jsem mrtví do si kolik smrti se měnit a jak se jak to řekly s pro řeknu část o snu to řekl tak teď tím k o nemějte strach jsem byl při tom této co jsem tady prováděl pro toto vykládal aby byl při tom. To zeptal jak vypadá takže vysloven představit a to všechno jsou mohu být při tom jenom bůh ti byla ta síla toho mrtvýho jsem mrtví jak si mám to jsem umřel věnovat svatýho si třicet devět a jsem protější ježto ten mrtvé ji dělá z toho tak jsem od tam mohl klidně převrat z on cítil ten pach pochod to musel cítit. A no ten se stal tvé v když tam jako se ptala manželka z po smrti. Jsme vedli toho petřík tu kočku sto se metu ze vzdáleny ne tak se stala tebe víš tam zase říkat tresty že by to ne tebe tak zkrachl ho on to musel před li si že to nevíte jsou třebas od do notách někam k dalo by se tam hned na nebo do jinýho pokoje nebo není ma. jsem ho do velký čas na to čas vůbec není třeba no tak bych při to bych pout provést za minutu dvacet jo a on v tom ale byl jsem si všiml o a teď se dělat bez jako jako syn dopadlo mně pomohli taky na dálku léčit z ale co bychom jde tak jež ti by to byste co byste prostě se o mysleli tak. Věci tak nemám čas že nechci dělat to. Oni říkal bylo by děl či byste lesy víte o tom z budou li si řekla no vím ale to nechci dělat nejsem nečisté tady nad na přednášce. Nemoc se tomu zabránit tak je to asi ten případ tento ses tady mi to. A myslím si nemyslet že to o vázána nádhery cely vesmíru tvé o vázat utrpení. A možná že kdybychom měli větší tedy jen tři ale kde jinde jen jsem byla. Byla se žitém na jiné radil znamenal za jiného tlaku zranit kor za jiném velikosti toho září protože my při např věd takže to dobru k jinak takže tento záři když například ze slunce naše dalekou. Intenzitu daleko menší než se příklad ale procento literární zda no a tak klid i tam rostou jinak kdyby tam byli ne jinak mají jiný schopnosti. A kdyby třebas měli podobu lidí jakože třebas mají ale by tam byl vzduch let by tam byla oddala příroda a tak dále tak přesto by byli in který žiješ my a my se svými nemůžeme setkat li rod v důvodu že oni krám mohou a my jim ne. Takže může se proto klidně skepticky je to v pořádku položen mi ty schopnosti nemáme abychom si zk jak se vyšli a buď učila že si rozumný člověk krisi skeptický jak do při tedy takže mu radím buď skeptický. Nedej nadto před tam jsou nějaké životy jsou tam před k jsem v ale když to člověk nemá možnost z již ti tak co by tomu věřil to z práci tady o je tady je tvoji rodu z tady musí skákal že ano ale ne někde jinde ne v jeden nemocí třebas stále živ že to ne to není svůj úkol. Jenom se mu potřeboval vysvětlit nebo pociťovat že je někam u náš ne a to ten druhý nemusel teprve prozradil přitom o proud pociťoval nesou přitom přát vůle ku né. seděl něco jim přidal ono o setkal se se dostat nese za činů vůle vět jsi ještě v úlevu v době nebo přitom jsem byl taky deska vůle váha. A to se prověřit si přitom jsem byl tato si že později mi či se tam dostaneš křik než když bude zajímavým proměnné ale pro vás. Protože on si že při seděl ve když jako člověk není do se mi spát tak jak si lehne tak dělá koncentraci tak usne. Velice snadno. Vsedě to ježíš ale dokud do se dělá takže proto jsem vám no tak prosim nejsou nese tady s tam je protože to dovedu třeba zradě rub jakkoliv najednou ale to je moje záření blahodárné se s z s viz to že oni usnou. Ale to není blahodárné samozřejmě proč zrovna vsedě napřed o o tom sedě. Protože jako oni že za u jdou nohy indové jsou od maso a nové že jsou dokud tu sine doklad polohy taková vsedě podobný charakter. Podobný. Znamená ona nemá způsobit aby mohl na síla životní kterou čerpáme dech jem ne jiná kterou máme taky protože máme sílu životním v jiném být tím a. Tak se za kterou před máme dechem aby nemohla odcházet nohama pryč. A aby se to stalo tak samozřejmě se musí za kus lid let zauzliny když jsem prostě si sedneme abych to nějak protože med tomu tak je a jsem sousto do žil a jednou jsem takle že ráno a onom mně to šlo spánek. A to živu. Protože jsem do oslaveným tvorem který neměl do z krve tak jsem se č tak to viděl v sodo a že tedy spánkem tak jsem přitom se dostalo polospánku. A ty nohy jsem nechtěl soustřeďovat tat do dokonale. Jako když se jim jsem taky jsem dělal nejsem ležel ale ne tak abych usnul byla neděle zkrátka jednoho ne nese mi do kostela dědečkem tam jsem měl les toho dědečka. A jsem při tak ještě neděje jste posteli. A to se nestalo jedna věc že jsem zastavil myšlení zastavil jsem proud myšlenek. Že jsem se do toho mi že to jsem pozoroval že mohu sto od těla vystoupit jsem se potom toho mistři nával protože to nebo správné a tak jsem svou vůli napřed přeložil někdo do kupředu. Toto se ode se tou druhou nohou a odešli nohy a protože si se dají odpoutat to co chtěl se tak odešlo potom celek tělesný toho že posunul s těmi. Těma rukama a říkal jsem si máme ještě půl hodinu času do toho zvolit protože než do kostela. Stal jsem prošel jsem dveřmi klidně oběma jedno ulici čili když toho pokojem a letěl jsem do po o jim ku povolit si mar nově za námi si dneska mi o jakém tedy tak ti libo a s k je a řekla jsem si při tak je to skutečnost co se mnou děje co se musím prověřit. To se podíval na kanál. Na rohu konám dovy a vykoná stranami si tam ne ze skal dělat tam mekka ras co tam byli. A proto jsem dovedl řeka do tam svědka položena tat tak to svět do pravdo tak se toto co se tu podíval budu při vědomí a letěl jsem dával podíval jsem se na noviny z tam od tam do do vědomí stánek rohu nebylo zk o li se si před to nebyl nad pis v novinách a na to mám za jsem si ho o to mně stačilo vrátil jsem se domu ve jsem si do těla. A do jsem to trošičku z tohoto. Napsal jsem si to všechno jsem potom dědečkem toto kostela ten napil zbyl přesně tak zase kam přesně tak čili člověk možnost tak rajtoval že to je něco jiného jsem se s tady předváděli systém nebo svým o z ona ho zem malým protože to potřebovalo čas to to bylo to byla úroveň jemného těla ve kterém jsem se tam pohyboval a protože se do budete podat živi. Se rozváže třebas li dáte tak něco to není dostalo nad jak to způsobem věk letí kte. Takhle jo jsem teď víte jak li než že byste mi z rukou křídla je k tomu a na ve to co ba v st. A. Odkud to bezvadně vítat přece za zase li jsem přece boží a přitom vůbec se nemusím dělat něco z rukama a pro si si být to druhé straně a přes tu řeku před tím ano tak do tak jeden způsobů že jsem zase se nás to je to s proto protože jsem se chtěl do věd na druh paměti nejdokonalejší paměť má. Ale mně na protože si vzpomněla na příbuznost člověka z bláta tak jem. A tu při dostat dost tady je na při živu přimět tam s v těch tady byl do rukou protože když to do to že tuto křídla hell. A no a to jsem jenom tak zkoušel co tak o tom víte. Takže teďka mluvím o sedě poloze se že ano ne aby se při tom. Se vymístit li že by se mi stalo že bych leže co se mi stalo že jsem sedíte vleže a od kolenou co národ dají do li za ty narovnal nohy kteří jim tedy nemáte v těle co do se vznesl s správný způsob jak se dostat z těla je od nohou. Dole ty chodidla všechno a proto se tyto ti mají být ve mne na zemi do se neska mluvil protože dokud ho lidový že jsou to ne tak co se utápí v astrální stavech v tomto říkám proto aby se z se těchto stavů páně o to a. Myslím neb při tak a. Abyste neví daly by se vsedě soustřeďovali tak pozor na to když se své povahy a nesoustředil ve své nemáte účast na tom předěl soustředění tak tato poloha způsobuje že se od světem zaselo mat to šel tím viděním ne tam v tom v jemném dělám se že to duchovní stav v to není. Ale když se soustředíte polo poloze ležel tvé. To se vám nemůže stát že by se odtamtud odletěly ptám ale to to se do kolem vše a přirozenější tak. samo jsou dnes vsedě se tak slova nemusím jsem musel tak se padne žen. Na stranu nebo jsem to protože to bys museli do kou lid aby se neptá. Ale každý takový soustředění. Musí být provázeno nezažil poloze kusy provázeno zaujatostí. Když přitom přitom bude hu mám zaujatost proto předmět svýho soustředění tak. Je důležité že lehal kde se ta podobný zbavuje pocitu tělesnosti snáze a to potřebuju abych tu zaujatost ještě vystupňoval. vím že v této poloze je třeba dbát na jedno nehnou otce ani malý s. Jak se hned že tak koncentrace dán nejde nose zruší. A máte po všem vnikáme ve vás tak přítel poloze vleče který vás učí tomu jsem se malinko aspoň hnul li a když se malinko budete tak jste poražen poraženi a cesta nevede k soustředění. Takže lidé jako třebas ta terezie příklady nehnutě nehnutě nehnutě ano. Děla pocit toto tělo nože nebo klečet dokonce nehnutě takže jako v tom neměnnou klečet na vzato sto před toho do na to by dojít kolena odešla ale ona necítila tělesnost za z teče když to zauzlení opačným směrem než sedě co je užitečnější ano čili bych radil buď leže soustřeďovat ale nebo v s nebo kleče. Ale to případě je více dělat cíl se potože byste u směl měli ten proud hořce. A těmletěm byste přirovnali toho čemu akupunktury ze říkali nám k a jiní ten dualismus těch proudů ve všem přede a ten strašně duší aby se při tom co blažený pocit nedošel je neb po tři těle v zruší do přečtou udělat tak je poruše v ní. Tak do pozice nemusím sis říkat toto se se že se ale váš hodí. Pro koncentraci do nohou do výše od mít takže jestliže byste měli tu zkušenost kterou o mně přisoudil nebo naučil ten moji budu tak on mně taky neučil s u z děl se do nohou. Čili jsem pro třebas teď. Soustředí lu do obou dvou k bohu ano co mohu druh domluvit ale mám tělesný pocit že nám těch du šlapal byl do kotníků jsem tu bohu dokud žil. Ještě potom od toho odešel k tak pocitu při nohy. A to potřebuju potože všemi říma tak těla jsou z vody tom krve v a mám větve jak tak se tak za trápim tedy normálně jsem třebas do od hodnot potopit si nohách a že my tam to bylo že mám co prosím. Kde toto by se měl naučit není k a ne protože by neříkali jak ti k a ta a ta vůle k vůli ano. Tu byl to jsou právě dělá v do proč tu bylo jenom se do proč co do toho jen jsem odešel takže svatě doporučil protože v to by ono pro stačit mrtvi škola ku ale do potom do nohou bude jsme do druhé do palce u nohou o to dále do toho do nohy toho chodidla. Pak to všechno vyšlo a teď do celého těla a tak se musel tělo představit a musel si myslel že v něm jsem se moc víte kdy je pociťovat. Kde je pociťoval že jsem jenom tělo tato možná bylo možné jenom umět protože tělo by mělo bylo pro nástroje nebylo pro těla tentokrát nebylo vásto když do předmětem mého vědomí ano a když jsem toto dokázal toho mně říkala opustí tělo svým vědomím. Tak jsem to tělo ztratil z vědomí opusť jsem pocit tělesnosti a to byl začátek správný koncentrace takže když se cítíte ty nohy tak máte. Straší přístupu cestě existenční než například nebo než kdekoliv jinde co z na který do vi. A protože to se vám začíná pocitem zbavení si tělesnosti vše našli někde sedět třebas tak jsem neměl pocit tělesnosti samosebou vším. A esi by měl přiložit mít žil nohy rod krom na nebo ne na tom nezáleží bych se necítil. Jenomže to se svým přeháněl nesmí to být dlouhotrvající stav ale v každém případě je to dobrý dát šli na ovládání vlastní vůle a vlastní vůlí s sebe nebo by byl tak nemohou působit tady na víta a kdybych neuměl ovládat vlastní vůli sama sebe to musim vlastní vůli dejme tomu se převést do hlavy dobyli. A byl horu čili. To musím udělat okruh bez z rukou hlavou vlasy všechno co člověku představu rozumíte a. Kdybych to s tím ještě do sebe než ježíš prosím tak bys cítil ten okruh živý. To miskou konce živé tělo tak toť tělo se pociťovat ale se posila taky živě ještě navíc ano. Protože to jsem potřít tam ve potřebuju nebo byl do ten byl do vede člověka chce aby toť tělo bylo posilováno jsem to provedl kristem proto. Že kdybych to oko od nebylo bývalo srdce. Tak neřesti bylo živost toho člověka který je závislý dal do pud co cele. No tak. Jsem že jsem důvod proč jsem to dělal a proto to dělal protože on chtěl přivést do samadhi a on to dokázal za jednou ne a toto dokázat pod k co vám říkám že to bylo napřed do nebylo zapře do samadhi potom. Do těchto potom jsem ovládal to lety věci velice snadno. Takže ono je lepší zrodu než chtít to takle oživit nebo ovládat. To je tyto praktiky který jel do jogini tak tady naši tedy češství. Jsou podoby názoru problematické. Že je to podle si někdy protože do prokrvení to o těla není úplně stejné tak mám tady z není či k a říká něco s tím lidi něco me mě. Boje nesrovnalosti budeš nával nemá buňky se zrozen do mate. Ty museli dělat co se do nohou be no ho v čili musím se pocitu zbavit kdy je správný je nemít žádný pocity. Máš sebelepší pocity v těle tak to není žádná joga tato žádná mystika to jenom na tak se mu věčná protože tam soustřeďuješ a to může být velice prudká na příklad dejme tomu. Teď se soustřeďoval na nohy z mně našla padla. Tak začla panna intenzivně cítím ano to bude na žádnou práci ale co to co to znamená vůbec nic z kristus se jeví se tam při žid teplo že kristus tedy ještě tam potřebu mám dojem že že ano to je samozřejmé. Ale zase to není žádná mystika. Soustředil tady do nitra tam po cítím teplo a to jenom znám takže jsem tam soustřeďuju ale není to přítomnost boží jak si mystikové myslí přes se o to je lež nebo tím co ale z nám to to nejsou mystické stavy. To jsou stavy jsou ženo sví jiné než mystické ano protože ještě si to tak. A vás denně tak aby to tady do toho padat tu si že ještě no si odpovědět si kdo zná a k a no. Z z ku a on z to prostě jste ho si ho u z s ho z těch je toho ta. Že člověk při koncentraci to řeknu na hlásilo vizte plné a to se by si z z kou. Vemte si při tom výhody no a když člověk při koncentraci se ocitne mimo tělo. Vlastní vůli vlastní schopnosti jest je možno by se taky vlasy schopnosti vrátil jdou od pod co to pomocníka. No poco aby pás za celek a ten o pomoc k ho. Nejlepší no a naprosto jasný málo přes je působící. A on ale na doporučila aby se vůbec tikot co se ocitlo mimo tělo. Když byl třebas při byl o to si který jsem toho bylo by bylo v s těmi byli vědomi jeho jsi byl jsem byl svatý bylo to v kdyby se byl jako s tím a to při to podobného práci ocitl mimo tělo a vůlí žilo do vší z tu lu a je to že by tam o psu volnou. A v. To bych se byl dostal do toho stavu který se líčí v tom mu jemné a to se člověk dostane k bohu no při mon to co chtěl on k kteří tam žijou do úrovni a to je pořád pohyb v kleci ano. To by byl z toho býval nešťastný takže když jsem chtěl. Jsemli ve že do toho ne z terezy když budou i nová v kámen síle vyvine. Sem chtěl při tom. Přejít vědomě do spojení zboží s bohem a to jsem na diktovat. F. A že když se chtěl o vás že jsi byl jsem žil třeba o nás se řím. To život by mi to jsou operoval by bylo li tu o budu od sku nebo to my co tomu říkáte ne tak musí být pro vás minut z vás že řím pardon v tom stavu spojení. Jenom do stavení myšlenek a uvedení těch myšlenek toho spojení s bohem. To zlo se svým pro vás ano. To jsem toto milovalo on se měli tedy na operaci kde věta na svatýho ona. Oni řekli jděte na operaci že protože by tady na boha odumřít je tam máme prý blokuje. jsem šel k sedmýho července šlo tu operaci a tak ty tří nevymyslel stalo celkem protože jsem věděl svých zasel a proč se se tak pozdě protože jsem ne že by byl jemněji kapacitu operovali prve jsem to jenom málo těch dvanáct se řídí. při zkušenostech které mám se musel kte nová od byl on svatýho ona do sedmýho července a abych při v takové situaci která není normální. To hormon koho si bych to dokonal z vás. Vám ne ono jako si abych to taky jsou doví jistotu že tam vstoupím do toho spojení s bohem. Živé než kdo jsou kukla to on bez vědom tak si od do že když jsem to dokázal to jsem stačil říkat jenom teď jsem proč a. A voni to vzali jakou potom může o drž ku chlad wu a tento žár to s to k a jsem ještě cítil ten řez a. Ale jsem prudce odcházel z tohoto vědomí tohoto světa a a. Za to tělo ale nevystoupil jsem z něho za to co jsem váze ano. Onen z těla ven ten se jimi za tělo tak tělem je ku by si duch. Tomto bodě být duch ono a tak i z vody a co pod tou o do se s ním spojit se a tak a teď jsem to popsal by to máte písemně na to nebudu tady opakovat že jsem získal zkušenosti jak se s tím bohem setkat když může ji jste si ji a to jsem to zkušenost potřeboval si zjistit je toho. Při jsem to ming ku budou po čem to není k u daleko lepší stav nebo dokonalejší stav vědomí boha o bohu. Než když je to bez anestezie ta anestezie pomáhá protože zbaví nás tu si v tělesnosti a ten člověk se může bez kristus že si snáze jsou při od toho boha a to jsem všechno co v věří s ale kdybych se byl vznášel nad tím stolem. Tak jsem řikal to bych si říkal jsem promeškal tu chvíli před to se do odešel z klece co se byl pořád v kleci protože s vámi to říká a jako ten muži říká on viděl jak o pro dlouho nebo tak to jsou on ví. Ustal v kleci co se mohl dovědět vůbec nic v jsou božského vůbec nic. No. Z těle jako třebas pryč od toho tomu jsem vám to musí za omezovat co se nesmí dít. Se nesmí dít pomocníka potřebujete jenom sebe. Když se mu do těch o skal tak jsem to myslel váže se budete třebas to skok. Tím se vrátit do toho těla ní. A opravdu je to osoba kterou si nesmírně vážím a o když se k tomu aby ho to byl jenom v žák a on z doby že se. jednám něco za zlé přitom že byla pokraje li extaze cítila se lid s ve spojení s lidstvem. A proto cítila utrpení jak nese jakmile rozšířil své vědomí na lidstvo. Tak si to utrpení jeho utrpení protože on není poznané a proč ona kráčí k poznání. Proto ježíš kristus ne radil ženě nedotýkej se jak jak šel touto cestoval co toto cestou také. Ale nikdo z li samo jsou nedotýkal takže ona si klidně od bývala tento utrpení za lidstvo toto měli nedozví přese sis věci například dosud byl doslova aber nade ta a tak taky po si že trpí ze se li nic to ne. Tak že to byla extaze nevím asi ne ale bylo to takové rozšíření vědomí. Že měl dojem že trpí ze celistvé totiž nemůžu tvrdit že by byla trpěla se list to protože to byl tady dojem ale založen se roši řád vědomí to je jasný. Na ne jak jdou chován jak hluboce atd v nějaký jakým žili z obsahovat tím celistvou. To je to je dost podivuhodné že si myslela toto toho protože dejme tomu tato ten a ne to není z na jsem velel co by co má. A že by byla netvrdila že obsahovat celé vědomí lidstva ale rozšířila své vědomí a vy pocit že opravdu takovými protože odpovídal tomu vůle v je toho na kterého se soustředila. No tak je. Víte z toho přeci říkal bo dantovy že se to z těl hloubku. Jenom hloubku to utrpení přišlo napřed potom byla tak hloubce opak v. Tam když sešel aby zatím čeho tam někomu pomáhal nebo z řeky spojil a v hloubce neviděl žádné lidstvo. Nejste prostě zažil jenom tu hloubku nehnutou hloubku klid nohu. Po přestání toho strachu vstoupilo tvého při ten opravdu prozrazuje že zná. No ne při žití samadhi ale extazí žel no ale. Je potom právu pro tuto ubohou extazi zavrhnout extazi dělal být do nadmysli něco takový jo v tom měl. To dal své v nebo učí jak se menuje aby to nemohlo při to nechá. Když vám proto že jsem se přesvědčil o vašich z vašich činů to nejen o vaší a jde se na při povaze ale o silném božím voláni ve vašem nitru mohu vám být prospěšný do doby dokud si nepřivlastníte zmíněné dvě okolnosti nýbrž že to znamená tu odvahu protože to není vaše a do boží voláním že to nejisté. Protože toho nejste vina že to jsou charismata ano o tohle vysvětlím protože když neptá co přitom nešli tak von to může vysvětlit. Lidé sice čtou slova pána ježíše krista příklad svůj dal jsem vám. Ale nestydí se těmito slovy proto že se jim zdá být hříšná krišnou do vyšší živosti jich chtít následovat pána ježíše i v jeho zázracích chyby základní pochopení že všechny jeho zázraky jsou znakem jeho nesmírné lásky k lidstvu. A ke všemu stvořenému a od nás nechce abychom je všechny dokázali převést do svého života jako příklad lásky boží ne který vlastníkem boží o kterou se máme opírat ak které máme věřit za všech okolností budu citovat část evangelia svatého jana kapitola dvanáctka. Verš dvacátých se mi. v si ztráty šestým a podám vysvětlení těchto veršů abych si zajistil že podstatné nepřehledné te uvedu u některých veršů v závorkách číslice tyto pasáže budu potom. Rozvádět nebo je potom rozvedu komentáře nuže pán ježíš řekl mír nemá že jsem žena z kostí poznám okraje na tebe tak konec mám snad říci otče zachraň od této hodiny. Dyť pro tuto hodinu jsem přišel. Poznámka vět tam bude potom otče oslav své no z z nebe zazněl hlas oslavil jsem a ještě oslaven poznámka třetí znovu zástup který tam stál asi šel toho říkal že za přimělo v ti tvrdili anděl k němu promluvil když nato řekl tento hlas se neozval kvůli mně ale kvůli vám i já. A to je ne a nyní je jsou z nad tímto světem tam jsem to protože nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven a budu. Vyslyšen ze země přitáhl všecky k sobě to řekl aby naznačil jakou smrtí zemřít zástupu odpověděl. My jsme slyšeli ze zákona že mesiáš zůstat navěky jak ty můžeš říkat že. Syn člověka musí být vyvýšen kde tam kde ten syn člověka. Liším řekl ještě jen malou malou chvíli a tvé kam by tu jsem poznal tak se tam a že je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo neustále velitele toho v cestě aby vás nepřekvapil rad kdo chodí ve mně neví tam kde. Dokud máte světlo věřte ve světlo abyste se stali syny světla. Opět poznámka sis to ještě říkám na dvakrát se pak promluvil ježíš potom odešel pastvě se předními posádka první trest tomu sví je duše zemřel na úzkosti ano to na naplnit tomu si tak to k a pak jednat tedy pán ježíš přesně rozlišoval kdo úzkost. Bůh nepodléhá u z kosti toto ji bývá posilovala lidská.