Karel Makoň: 91-27B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak máme tady důkaz z úst Ježíšových. Nějaká těžkost životní nevzniká karmou pocházející nebo osudem pocházejícím z minulých životů. Nebo proviněním toho řečeno jinak. A nepochází také z provinění rodiny nebo příbuzných, z genetických důvodů ... rodiny není tedy předchozí život nýbrž e- chromozomy říkáme tom o tom že ano to dělal před za ten že e-... takže to nejsou ty chryzantémy na zemi. Nýbrž to je zase jeden a tentýž důvod aby se ukázala sláva boží a jeho moc. Co prosím? vysvětlen tady jsou odstraněny jenom klamné důvody proč tím výkladem dávné důvody osel zázrak vznikl ty důvody odpadají ty si může odmyslet při další zázracích prosimvás nic takového neni to on tam on tady vyučuje své žáky naše lidské vlastnosti jak dělal zázraky že na týdletí cestě musí být člověk poučen jak je dělat a možná že to co jsem udělal dneska, e- to není ještě patrno že se něco stalo to je moje poučení jak se dělají zázraky, co z žádný zázraky se mysl znám kdyby se uzdravili bych ti to v chvíli a a zrovna v chvíli Bože o to zázračné ale není to že ta schopnost na osvěcovací cestě a v ani jsem je větší než na cestě očistné očistné ano a takže on musel Ježíš ukazovat dál a to bylo ehm to byla učitelská lekce prv aby vůbec mohli udělat i zázrak dělal ty zázraky rozumíte. bez této lekce by by je byli nedělali jako ona této ale je pro pro co dalek chce. On řekl tomu slepýmu podívej se mnou pro třebas říkal udělal toho on do vzal prach ze země naplivl na to, udělal kašičku a přiložil na oči toho slepého a ten ještě pořád neviděl. Prach země je to pozemské z toho člověka on byl taky člověkem když to dělal To pozemské bylo vloženo do toho zázraku. A je-li tam vloženo jenom to pozemské z asi jiná schopnost trávicí že když my my - jsme transformační stanice která po se zpět ono svou mu s li tuto skutečnost mu se mohlo by či jinou přeměňuje na organickou hmotu, ne a my se tím že víme na hlas. Tu tu s jinou by bychom neměli z tak ne praví ne ne k to či pro se v po dobu vy dál a tak jsem to detailně vysvětlil - vysvětlil jinde A posílá ho e- k rybníku Siloe, podívejte se máte v tom vysvětleno v bibli co je to slovo Siloe tam ho posílá, on si tam umyje podle návodu ty voči a přichází uzdraven, vidí. No takle se dělají všechny zázraky které si n- ani člověk nepřeje. Ale přejou si lidské vlastnosti, to taky člověk ale je to rozděleno na jednotlivé vlastnosti a tak dále, to všechno nebudeme říkat znovu. Takže ještě je to na hranicích toho, co si přeje člověk. Když to není zázrak, kterej se, by se to dělal přímo pro toho člověka, kterej si to přeje rozumíš, tady se to děje trošičku odstupem ... pro někoho jinýho než který si to přeje, ne který by si to přál. Přeje se to, n- učedníci Páně si to přejou v tomto případě a ne ten, který byl uzdraven, prosim to mějte na v-, to není jenom tak maličkost, todleto tam hraje velkou roli ten přechod z jedněch druhů zázraků na ty druhý, ten je pomalej tam přesně víte jak jsem jak nás muselo být moc, aby toto se stačilo všechno popsat, aby tak nebyla mezera hm je to jasný? postupoval řek bych systematicky přitom jak učil člověka, který měl za sebou jenom očistnou cestu a očistná cesta spočívá v tom, že že oni ti lidé, kteří k němu přišli do učednictví se vzdali svého, toho, co měli nejradši toho svého . a zaměnili, zaměnili to za naději po spáse za spásonosnou raději jako takový bili tak to jsem za tím procent čistý jak jsem říkal takže mohly být pokřtěni byli pokřtěni ano a jako pokřtění šli za ježíšem ano protože by o protože tam není řečeno ale byli pokřtěn a ta. Potom hle v tom. Toho ras za další fáze vyučování dvojím říkat tyto pojďte mládenci jeho ukážu jak se ten zázrak dělá a oni říkali že bych chtěli. Dělal zázraky viděli pomáhat bližnímu. To tam působí k tomu co mám vůle je jenom touha ježíšova aby si to ukázali o tak na. To tam není napsáno a to se na to koukal šlo protože to byla to oddal v ale ne. A ukaž nám to bych to moc tolik do věřící ukaž ukaž nám, jak se dělá zázrak. Potom je a oni ukázal k z nás a že totiž přitom při do ukázce řekl je toho od narození slepci co myslíte zavinil to on a oni řekli no pomohlo za plnit a když to o do rození tak minulém vtělení. Temno co o tam musel mezimi od plynout z jsem se musel provést. Protože jsem né. On se neprovinil minulý vtělení do se jimi slovy ale protože to od narozen na to musel před tím ne tak to bylo minulý vtělení nebo předtím před tímto vtělením tím se to nestalo. Tak se z toho by byl vodu z to z rozumu se nějak provinil rodiče je a to jich karma se přenesla toho syna který odkud mýho mládí byl slepý o řekla ani to ne není do karma rodičů není to ani karma toho syna který byl od narození slepý. A je to ten důvod ti jiný. Aby se ukázala moc boží pro seděli zázraky as sláva boží jo ovšem je to zase se to bude jasné celým proč jsem si proč tím že stojí proti karmě a že stojí proti osudu že osud ne existuje. Osud je sám a pán a on satanem není a proto musel potřít. Naše naší domněnku že toto je karmické že to je osudové jako nic oni že neexistoval prosimvás nebyl osud jeho že byl popraven na kříži on si to jsme si vyžádal. On si proto podal z šel no tak myslím že tedy když se do toho mi kus silové a umyl si chci. Oči a viděl se rozumíte dobře jak jsme vyučováni co je karma co je osou co je zázrak a se nebude vědí vyd. Když vám řeknu ono to není zázračné kole to nové spolupůsobení lidské jeho božský nová kombinace jemnou. A nová kombinace potom nastane ještě později při jeho smrti na již při smrt svých stání v další vyšší kombinace prosím my jsme takovou pecí co se dělo v těle to o ježíše krista v takovou al miskou bez be ten proces prochází všemi fázemi víte než se dokončí takže ten člověk je. Něčím jiným člověkem že něčím nad z nad lidstvím které nepodléhá zničení lidskému smrti je to muž dokonale rozumět. A od dál jo. poslání jiné než zemi země a on tam zamíchala zemi jeslí jinou. Ale to nebyla podat tou bylo přetvořena voda lidským procesem teď tam musel při míchat ještě obyčejnou od du. Obyčejná o na smrtelná duše rozumíte proto je to poslání smrtelné duše je tady vysvětleno ano. Tak visi čeho živ jak se správně napovídá a to slovo se bude již jimi tak je to poslání smrtelné duše musí být tady nejenom tělo lidské živé ale také s živá smrtelná duše aby ten zázrak byl dovršen a to ten dokonale vysvětlení prvního zázraku a tím by se vám měli všechny zázraky tohoto styku jsou vyžádá anny pro sypat obyčejné jediný. Že víte jaké prvky v tom působily aby dal za musel nastat ano ku to se před tím nikdy nestalo. Jak do obecně pak po jeho ji vlastnostech si to nepřál. Vím tak by prototypem zázrak kuje zase ti k zázraku po ne ho a o musel taky u bez. I učedníky do dalšího poučení by byli poučení mělo nedělal zázrak když to někdo se je že to byli oni tentokráte jdou z od stal člověk aby šel za roku bylo napsání lidské provedl no a to do zad kani byl s je to něco jiného co o že to vím byla to dobu sloužil tohoto no to si to přál člověk taky protože panna maria si to stala a ona z této s v tomto případě dala roli. Obyčejného člověka. To ještě musím dodat aby se s nemyslíš z tam nějaká výjimka proto neopomenul ježíš nazvat tu ono marii několik matkou toto chceš matko nýbrž ženou. Degradovali na obyčejnou jednou z ve své matky na ženu zas. I jak je to detailně to pro co ono ale je to dobře napsáno vizte zázrak to je ten největší zázrak. Ale tady vědu na jiný zázrak prosimvás kdybyste si to chtěli tak si to řekněte rovnou prost. radostně žiju ve svatým. To semena měl líbí že neztrácej v u mor rasové ztrácel abych to byl v koncentráku ztratil to liž by se byl s když o nepostavíte kriste koukal jak jsem byl na to a. A esi se v do vyválel země a zraky o které si člověk neřekla. To znamená to co vám teďka řekl řeknu tvé před obraz lidské jeho narození. To by se to nikdy ne nadále ni vine. Že z mou sví a obec tomu rozumem nebo tak. To jsem moc proti tam kde jste se toho je tomu tak a tady vám ten ve čech něco řekne zajímavých vám moudře li s o vom přišel do domu kde byl ochrnutý člověk. O narození o choroby kam se hrabe dále není vzkaz nebo se o toho s pod ku těla. Óm byl totálně o krok že nemoh stát služka a nepřál si být uzdraven vůbec ne ani si nepřál být osvícen nebo obec výchovu. Ale ježíš kristus použil přítomnosti jak svých učedníků tak farizeům a řekl. ti odpouštím hříchy přestat cesy ta a řekl ano. Při před dosti že to jsou říká odpouštět hříchy hle není na něm vidět žádná změna když oni věřili na karmu totiž pro vás do vtělení né. Ale prosim vás on řekl kdesi si mysíte že odpouštět hříchy jen menší zázrak než uzdravovat z to se na omylu větší zázraky odpouštět hříchy. To znamená způsobit aby přešel člověk s očistné cesty do osvěcovací. Abys to s to tak bylo třebas celá za za zázrak u tohoto ty ku aby bylo ukázalo jak člověk přechází z cesty očistné do osvěcovací. A teď co udělal on řekl po od poušti se ti svých ti oni tomu po si velkou jsem říkal. A on říkal abyste věděli že to je větší zázrak než to teďka udělám že protože maličkostí ho uzdravit ve mně z koho a vstaň a choď č a dovíte ochrnutý ještě si vzal muškou a zase odešel svým ano to byl výkon. Bez tréninku do to něco z po nějak pro shodit ne se o tom nemluví protože lekce je u konce jo vysvětlil jsem všechno tele si co potřebujete vědět že tam něco co by tam bylo ještě nejasného. Že se tam neodpouští nějaký hřích jej ale že před obrazem narození člověka zázrak je v tom. Že se tady rodí člověk nejde vůbec o svých žila že se již ze sedmi úrovněmi vědomí rozumíš. A že by to s říkal podle kterého do od a tak když toto za řekl. Toho za říkalo proti pravdě rozumíš ve za za spočívá v tom mýtu onen nebo na není hříchy ale před obrazem lidského rození pro toho že sedě je větší zázrak než uzdravení když jenom v tom že bůh tady působí v tom co si nepřejde. V tom člověku který si nepřeje ani být u zdravém ani nemít hříchy tou je jako jenom dovětek žel. A tak si nepřeje cely dnes k sobě ale to je důležitějších protože jako jediný na naší planetě celý nesměl k sobě se všemi možnosti vesmíru takže může se tímto způsobem zázračným zázrak na zázraky vrátit do boha protože v sobě všechny prostředky vesmírové aby ten vesmír překonal ty překoná vesmír jenom tehdy když se totiž tělo hranice a. Je hranice tím že jsou je to sedum úrovni kde v tobě ti jsou v tobě ani se vesmíru jsou tady tobě v každým člověku hledají ti ní. A stromem kde chtějí. se mají ještě větší aparát ty kterými budovy je další drak sie nic se nestane na konec vesmíru nedo plynou po že zapomněl se poděl do sebe. V své úžasný tedy jak. U těch lidí kteří si nepřáli aby ten zázrak a byl proveden ano. A tak zázrak je tam taje tak by tam bylo celá řada za své a oni je prováděli zázraky tak dejme tomu posel li tím svým tu jsem. Sem byl tak dokonale posedlý že on si to nepřál být uzdraven. Tak tím me že si to přál ten přijdu ten nějakým případě zatím prosil krista nebo určeni jinde vyháněním mě. A když že jež tak prosím nají nějaký prostředek kam by se o prostě od nebo nějakým živý od orat a proti stál o ved způsobem do pro co to co od svého od nad poznám o při tento typ hříšní věří že když zázraku který byl konám zrak že v těch případech kdy si to nepřál. Ten člověk na příklad dejme tomu takový nenapadne zázrak který vám možná mohl ujít bylo že nějaký bohatý zacheus byl malé postavy a. Vyšel jsem dověděl že kolem ježíš tak si že z na strom aby naději viděl. Že si na mi že k tomu stromu a říkal zachea je s les a připravte večeři bude z toho co večer před. To byl zázrak nenápadným to se nikdo nevyléčil jenom že ježíš viděl věděl jsou říct on těmi zázraky s těmi počáteční mi zavedli tohoto typu musel taky poučovat pořád ještě kupředu ty učedníky ne o počiny spočívalo v tom přišel z zacheovi on ho bohatě ví. Op o styl. A že do příležitost mu odmítnout. Sebevzdání nebo vzdání se všeho jeho. Víte že přitom ti tak do očistné cestě musí člověk napřed ze zříct svého a toto je dokončí tuto cestu tak teprve se z může na to aby se stal sebe. Celé očistné cestě mu to nejde prostě to by příliš slabé zázraky. Aby to dokázali si dokázali jenom zbavit toho člověka svého učedníci musel mít jasno že oni to nedělají to není jejich síla žilo toho smyslu on protože ho ho o koho ho osoby dokud o vrabci zpívají na střeše žilo u k jsem k. Ale nic dalšího ji za z něho to bylo to to je ten stav to s tím ukázal další cestu při že tam a za v tu svou říká jsem na čem svým učení. Dovol mně abych odevzdal všechno své mění protože vím že si pro toho. Když vešel do království nebeského vím že dokud mám bohatsví že mi to nebude. A tu su pod mým ty který jasně říká to podoben z těla jsem slyšel ale potom rodu bylo kuje li to za on říkal že ba ne podívej se co tady máš zápas vůči lidem které zaměstnává do tak nějak spočívá as život za dělal ze do by se mohly dobře rozumět tomu a kde jenom tolik mně abys moh ten statek ponechat. Pro ty svoje zaměstnán cele ale. A aby oni měli si z vlaku podstatu nějakej kapitole komu se při bylo by proč již nemá bude ta by to opravdu vzal svým půl ruku a být si nevzal o toho ježíše ano. Od toho zašel který ježíš nevzal si od toho zač jsem skal který od to za v si vzali dom mu ku. Čili nešlo jež ježíši principiálně o to se vzdát všeho svého ale účelně se vzdát svého tak aby ten člověk v on to prokázal že ten zacheus toho nevlastní. On se chtěl všeho zdát jako by se vzdával všeho jako kdyby se zdál jakoby jako když si pomyslel něco špatnou těl se například si vývoje jak si pokrat řekl jo to řekl a teď když si odevzdal duše v duši všechno si to odevzdal. On nemusel se když od něho by vůbec nic z jenže on to potřeboval proto tam měl jidáše vedle sebe říkat to bych byl říkal že by se byl při věřil tomu zrádcovství zase k se s tou udělal viz toto bych žili dělat takovým li do nás tady ve motto se z koho by říkal do se jidáš. A dej to těm kudy protože byl spravedlivý člověk do li náš o pro tebe jež se vše potom opaku měl roku vět vyvést jako dostat ježíše na kříž a tak myslím že toto poučeně dokonale duše viz tomu nemůžou přidat a že bych mohl přejít ještě na jeden druh zázraku ale myslím že toto stačí protože. Další zázrak je tam ještě ale ten nemohl plně provést. Než o moh naznačit. A ten zázrak spočívá v tom o to byste nepovažuje o z ráj na zázrak že to nebylo to dokončena. Ti učedníci se mu zapřisáhli že věřící. A mám slovem jak se vyjádřil petr za to popud třebas na smrt z že vejdeš co se z řeky stala ale to dale. Nenechávám na kulička o mu říkal dříve než kohout zakokrhá třikrát zapřeš. Prosila přestati stalo a žes to udělal svatý petr a tak ostatního lidské následovali se rozprchli jak je psáno ve starém zákoně rosy a proto se z na tak dále to tam všechno napsal ve starém zákoně že krizové všem. Není tam nemá. Potom že bude odvolání dycky jak k tomu se při do tam jsem zákoně je ano podle předvídali nýbrž oni jdou cestou ježíšovou by to je věčná cesta k bohu. Ale jiné cesty je to dělá do ku kde nevěří na boha. To jsem byl a to se nás těle protože se také nevěřím no to jednáme pro poznat ale by to na po za bylo babička z tom nějak těžký se se opravdu jsem ne a ne věřit. Ale ten poslední zázrak svýma si mluvit je neprodělá. Že oni se také dušovali čeho neopouští a po prověřili potom všem by byly tolik si život boha musely před si věřit. Vodil zázraky šli tak věřili ale jakmile kryl zraky nešly a oni nemohli když viděli jak bez o mně. Ježíš že na kříž takže ani sami jem mu nemohli to može u stoly že žádali jejich pomoc na tak dále před pro tam toho bylo by s. A dohromady bych to měl vyjádřit takovým způsobem že předtím předcházela s věd na neděle obrovský jásot lidu a věčnost vědu za to co pro něj udělal ježíš. To by byl výklad tak snažte hodiny te ale by se to jen de řekla nesou do život bude tím protože tento zázrak nebyl to dělá a ten zázrak sví. Oni ztratili víru a jak někdo může ztratit víru. Již ve nestranně ježíš kristus byl léčil z hříšnosti děl hříchy mít nevěřit taky hřích si myslim. Zažilo od použil že to byl hřích čili on teďka je uvedl do pokušení že to všechno co ten ježíš hlásal je. Nepravé. Se to že to že to byl jaký potu k nebude říkají i lidové pak je liství bohu ale co nebylo v to se nám předvedl se to pak je ze dostati si nemají společného tyto motivy pak těla vůbec nejsou se se mnou ukazuje za prach li jo. A za obdiv on nedělal. Že nebýt jeho tak bychom si však při li nebo cenili víru naučenou nebo získanou od poslechem nebo zkušeností od jiných li že jsem to na protože to je od ježíše neboť ta že bychom si mysleli že. Že to naše stálá vlastnost že si budeme do nebe s tou se do nebe nevstupuje přátele na pokraj nebe na poli stavu ve do musel ztratit víru především. Viz musíme zatím naděje všemi hleděl by se měl naději již již že to uskutečňuje že jo. A z by nejenom láska a on chtěl podtrhnout ve tím obrovským zázrakem že láska že hlásá lásku ho. Se s a proč je třeba převést nebo se že se o to aby byli převedeny zázraky ježíšovi do našeho života. No bych ještě byl dal otázce kdy rozumíš. Tak začnu s tím kdy pravé co tam nebylo od od vás ta otázka byla to překladem no. Jesi stává že špatně kladou lidé otázku nebo neúplně tak musím ještě její velké rosy do tedy třeba dalšího pásku aby se dalo dost odpovědět tady bylo o neděle kdy taky rozum povím. Když si přálo od útlého mládí převáděl zrak ty kristovi do života. Tak to je nemožné mohu teprve jste si začít převádět ty zázraky se ocitnou za jordánem. Smíte pro žiju toho že s tím že jsem synem božím. To bylo před ten život u by byl z úplně začal začal by být teprve sterilní vel. Kdybych když se cítím synem božím ne převáděl jeho moc do běžného života. Ono to velice svého po jeho z tam tak by bylo to vědy tak tou o z se dát povědět. Že musím vám na to aby se stal celistvě rána do jógy neboť věřím jo vjem. Není takový jaký je pravý jogin jako třebas byl praví že v jen na žáka začali dělat nebo k s a nebo. Ramakrišna nebo ne která to jsou před obrazy pravdy že vinu ale myslet to je na joze musel při za těch nejlepších jsem se bát těch nejskvělejší z příkladu a musíme umět od stupňovat. A kdysi se že ten ramakrišna říkal je větrů svatých a jsem ten nejmenším. No. A mně stačí prosím pro můj výklad abyste považovali toho ramakrišnu za skvělý příklad není on sám byl on přes se nebude ponižovat proč on musel o měl jasně radil. Ta slova věk tím je že ten nejmenší ze svatých bohužel to takže z s v tom nebi jsou malý na velcí svatí a ty malý no to musí to nebi dohánět. Rád vyvede sví mají jiný úkol že to vadit nemusí tak musí zase pomáhat do z toho nebe tam tady do paty největší jak bude od těch třech typech to stačí protože světě na tři si vůbec jak se za nepomáhají. Nýbrž sedí v tom nejvyšším druhu říci osvícení tak tím osvícením svítí na cestu celým vesmírem. A ty vůbec snech les mnou jako jistou představou to mor jednou protože sedí v padma zváni jsou v tom vytržení ustavičně domu ale trvalým o tom. Pak tu nechtějte ode měla bys toto říkal co bych se prostoru provedla si hodil v domu. Ale je teďka jenom řeknu že jak směle by se cítíte být pokřtěni tak musí to je u ten přes převést do života a. To je zázrak co stalo s tím ježíšem kristem že on věděl že nebo bylo slyšet že synem božím on to milost řádku ale tam v tom jsou zase stupně on to ale nesmí z toho vyvodit důsledky které zase musí vyvodit z když je potom k s tou odešel po překonání toho satana tam se musí vyvodit. Víte co je z od začátku nesmí teďka musí na to cestě mých týž pochopení jak to bych tak otázku bych na slyšel co by může co by nemůže. Co dnes a co musí musí ví. Do do s do života něžné a ne aby se staly zázraky. Ale aby v neměl pro zázračný období osvěcovací jenom pro sebe. On se musí dostat z pocitu oddělenosti i v tom smyslu že to zač se dělat pro ostatní. A když začli dělat pro ostatní tak se jim být těm ostatním kteří nemají toto osvíceních jako zázračný člověk nechci se ve vytahovat ale vy máte dojem třebas kolikrát někdy možná výjimečně že taky něco z říkam co vy byste řekli jenom asi tak bylo možno jest je tomu tak je tak vědám síla než že jsem si vědom že musím musím převádět zázračné které z temnější je. Do věčného života a po o pro mám promiňte mi že na poli život co by si když tuto ho ano aby kdy je to z odpovězeno a jak je řeky do kolik z ano každý po svém. Když začal dělalo za li pak se velice kompromisu celou věc kdyby zázraky to by o dělali ježíš kristus kompromisu celou věc. Ale kdyby se si vzpomněli tak takový zázraky jsem dělal tak a ne jedenkrát jenomže tak aby z toho nevšimli k o to u nikoho pozornosti jsem rád že to oči k za to záměrně tak takže tíž nebudu ko připomínat co by si byli a on tady bylo kdysi byl by byl obyčejný zázrak. Do života a věž do člověka do on to byl před se o životě myslit toho svého třebas spát svoluje li ho k visí. Že ano. Že k obecně řečeno zázraky do věčného života. Znamená po užší v atd síly boží o které jsem si vědom že to síla boží tak přirozeně že se ani neohlíží ním. Užší nepovažuju za to je nadpřirozenou nebo zázračnou k a a vláda mám do svého života do života svého okolí a tak dále. Tak bych měl jen takový případ říct než jsem se dostal do koncentráku aby z abych jdou z z toho z pozice. Kdy při zázraky jsem viděl jak na působí jak jsem jaký je tam dělal a to všichni viděli ptám to z to neviděli z na to kost znak nebyli takže tam se nemůže o to byla taky nechci ale před koncentrákem ne o summa dostat do října při ze třicet devět se stalo v toto. jsem se do učil a najednou jsem věděl ale ne ze svého rozumu. Že maminka byla spolu činitelem bude po činitele přitom bude li mít měla či než boha. zahynu. Svým žádnej abych tu jsem neměl nikdy dobyto nedefinoval. Rozumíš tudleto nikdo napřed neformuloval prostě jsem to najednou věděl ale tak jasně že to se nedalo smlouvat. Tak jako zázrak se stal svým životě věděl svět je zjeví kristus nevěděl aby je tu pomohla o v je tedy za své. toho od byl to stalo a ty oné ale toto po dr tak jak je toho vodu li pak je ne o to šlo toto si toho takle přirozeně se to musí dít takže by to o něm do pozorovat ale maminka to pozoroval plakala a. A kdyby byl by z to byla nedověděla stop oslavoval do věta to je jenom z toho potřeboval dovědět z s se nedo co čeká a nežil v koncentráku kde pád. Do tak ještě nebyl tady vůbec z ani vynalezeno mezi studenty v no tam byli posila jenom jiní lidé než studený ti než inteligence než toto uvidíš poprvně tak se synu brát č. On se nedíval co chodila dívat na stany schválně neb po kou do pobito nová typu do své ale jsem náhodou jednou námi budeš skalami jsem zakryt k tam tam byl a ona přišlo a je z listu dubem se k tam okamžitě věřila protože byl čeho jasně to uvidíš tak ten den se vrátí z toho co on si polích ku o udělat koláče. Tak jsem potkal na vůli jsi li to je to. Převádění zázračného je to v tohoto života to neni do bez o na toho člověka to neni oděnou bytostí to co bylo součástí mého života a tak dále tak to do tak o něco podobnýho. A ta. jsem šel pod žel že u li si to je z za nám dal že mne tak konal vůli se zná do řím. A nepředou matka taková ses o konáme připadala a jsem se do odvažuji oslovit přímo předejít. A tak jsem za ni šel po či chu a říkal jsem paní makoň nová. Dobrý den ch. Za zase ani jako makoň nebo jako karel nebo s takovým nebo jako s vjem ano řekla vím že dneska přítěž pojí s k ale ještě to tvá. A koho co tam čerstvý milost boží je toho převedou jsou boží je to jenom jeden z vás a nejsou tři časy tu budoucnost přítomnost ho minulost takže bůh co bude ale nepře ve před poučuje o to a ha nosem bych toto ještě byl jsem ještě nám dívá prominout. Protože kdybych od vám byl před určeno z vašich myslí tak jsem možná podařilo přes vím kou odbavit osud karmu s tím úzce souvisí před učenost že si prosto před učenost odbavit. Ten kdo šťasten říkal my pannu válek starší v jo v v ní. Prosím když vyprávím o těch svých věcech co tady vykládá svým přát dom který byli zří světle než katolickým. No tak oni říkají no to je málo ku kdysi by se mu to asi neodváží kteří z ale on nemluví pravdu protože svatý pavel taky řekl z ale pak v může být k hrnčířem není na ní. Znamená člověk on překračuje svojí kostel ten si on si hraje na tu bude cele. Také pravdy která tady nebyla nikdy viz ženo to jenom uměle umím vytvořit tak abych. To bylo tak jsem říkal člověče pane vám do z od ono to z doby ale be i z mnou odvaha vyšší s ti. Nejenom jinou děláme tvůrčí schopnosti každý člověk. A my převádíme věci boží do věcí pozemských tím že jsme se narodili. A potom to ve u běžně celý život toho odůvodnil za v tom válek toho přiznal že to tak na jsem to potřeboval protože jsem nechtěl aby věřil že se nedá jako evangelisty jeho tažení do věřili že se nedá ani s tou před určeno s vydělat jednou jsou li jinou která byla. Z mně ten na bohem. Jako hlína se musí v prach obrátit zase prach svět tak se obrať ani říci dělat nebude žádný vstup nějakým počínáním živit víme do nebe se nemůže stát. No nejsou velice jako ty tohoto typu v jeho tu jsou tuhleti svým říkají proto jedno a tuto ráně která skal si ke v jo tak jak tak nevěřil která zkáze ke před po čem na nic není. Že záleží do určité míry na tvůrčí síle člověka aby dodal něco k zemi ze které se zrodil zaručeně. Aby třebas po plivá a s zahalen nad slepé oko lidské aby taky prohlédl ó ano a si myslim že ten takových pádu jsme tady že mnohem jste prohlédli není neznamená se vám to a protože to mate napsal z tomu se od o to abyste mně věřili ze si dobru se dát tím pro ty mnou protože to není všechno co jste li že taky tam něco z se nevěděli. No. Tak prosím deset hodin bych chtěl skončit a zázrak do lidského života. Rostly. Prosil z mého podiv spočívá jenom v tom nebo při za k tomu jenom tohleto. Že člověk kdyby se snažil. první části očistné nemůže převést zázrak takzvaný zázrak jak se tady dejme toho ty typy to věčné lidské činnosti nic z toho co tamten ježíš dělal mi udělat nemůžeme když jsme na cestě očistné. To je pravda čili říká že to je cizí člověku nebo nemožné takže bych moh jenom říci. Že tvá otázku že svatá skal vyprovokována není psaním že se tohleto dělat. Je nemístná protože moje poznámka vládne míst znát. Jak říká správně ale celý život to nedokážeme tak proč se o tom bude s tady mluvím. Protože my jsme schopni je na cestě očistné převádět za lež to věčně života tak rozdělila a to že o tom nevíme že to děláme rozumíš este do z kdo ví. teďka jenom přemýšlím jak se to nejde z toho jsem z moci tak třikrát zapřeš. Je tak zapřít ho může do not toto kou před jsem že jsem nechával ten koho je symbolem lidského rozumu symbolem tělo s ti by dělo s ti lidského rozum a to tam dotoho patří a to při krát z je symbolem. Nikoliv přístup domu osvěcovat si při s a tak dále že ho za přeje celobytostně že nezbyde z vůbec nic co by toho ježíše nezapřel on se dušoval. Že ho zapřel třikrát proto že lidský koráb a moji novému tři podlaží. On ho zapřel jako zvíře. Jako člověk který jako se cítím být ohrožen jako z ve žil že si životě a ten že jako člověk a již svůj zvířecí život lidský život tak dale. Pro za se jako duše je od boha pocházející a on za přeje jako duch který vykonal mnoho dobrého v tomto světě a i ten ho zapře. Vyd všechno co vykonal ten petr předtím zázrak jistě dělal to bylo z ducha božího to bylo z toho ducha svýho se zdál ježíš kristus za si že toto petr nemoh potom dělat zázrak li že když on byl tak co to kříži to prostě bylo nemožné tomu tak z ne z nezbyl klid jsem se za to on to musí tedy být v ně. A protože tomu takle bylo že om bylo zakončil do období zázraků. Tak musel by za končilo aby dozrát nezvykle ani z úrovně které ani z ani z totiž aby se mu byl znemožnil aby se mu řekli.