Karel Makoň: 91-28A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že umřel na čili žili mu za to hle před tím aby ho zapřel tak. To jsem si věděl ježíš že hosty mně že budeš kou do tak nezříkal za své tři s to se tak se dověděla že to byl věřil věštec do věděl jak si ho z po s tou myslí si zapřením. Tak nadto žili. To není věštění to je souvislost ze jsou li do stromy nepoznáváme rozumíš. Že z jeden z du u zázraku za nemenoval že to pro těžko se lid ale ježíš znal souvislost do tam do synu který my nevíme jak se o soli soustavně u pozor na takový závislosti které na vnikají před ze si to by tento si něco tak s pro pro zápisu bych to taky našli. Ona ho čtvrti devadesát jedna as ve vše řím ku a že zase se nás před ten poslední z pozdě se právě přišel a tak nebudu o menoval a kde jsem se že mu nedala no tak von atd ale jsem vás doufám provedl pokusem to byl a cestou. Očistnou je cestou osvěcovací. Přestávkami mezi tím všemi které jsou nutné tak mezerami jakýmsi od bych tempa tak o a a také jsem vám doufám předvedl tu přestávku nebo ten od těch. Který nastal u učedníků mu mezi cestou osvěcovací a spojovací. Tak to do představ ku buddha se je že ho dokončit ale první fázi se probral a tak požívá v tom mu ten odpočinek spočívá v tom v zase probral přes ztratili víru a to je taky odpočinek protože to byla víra se v m naučena. I když zkušeností nese nám předvedl jak ježíš musel učit ty učedníky dělat zázraky na příklad jak jsem to všechno musel zapomenout jistou vírou bože v okamžiku kdy on šel např již oni nesměli být schopni dělat zázraky. A teď du kou se a oni zůstávali jako lidské vlastnosti pozadu samozřejmě zatím co dělal ježíš kristus. Co na nich jak na nich působil ježíš kristus ale upozorňoval že v tom na. Jak zůstávali pozadu byli jedno v nich zůstával stejně pozadu jidáš ku jako se svatým janem jako ten zbytek jenomže tak jako volali na to osobitě ale oněm nikoho nepustil z provazu na kterých tak které došel do se mu nevymkl takže mohl. Klidně říct odvedl jsem ti všechny který směs svěřil ten ten bylo tam je on za když si je nevybral sám když do od by se tu ta budu šel za každého tou učedníka. On nemůže šli za nás samozřejmě ale do učedníky musel to znamená ono přede do češtiny a on žil za všechny lidské vlastnosti se chovají z rád co z ky nebo za mi tobě nebo zbaběle jako třebas petr ostatní tomu se také na žena anebo láskyplně jako dělám takže bez o na sebe šel pod by šel do jsou na se do po již tak dalece byla taková že. On na tom kříži umřel. Do takové míry jak bylo zapotřebí protože kdyby byl neumřel tak se nemoc znovu narodit z tví panny marie víte toho že toto všechno on došlo a kde du kousek dál jestliže ale je to poslední fáze vývojová které je schopen nebo bude schopen unese člověk. to je schopen sám svou silou podle které je schopen unesou kterou schopen ne sobě tak musí tam by mezera poněkud dlouhá. Takže dejme tomu om tadyhle v tom prvním případě mezi cestou očistnou a osvěcovací mu bylo který cení to znamená neurčitý počet dnů ní. se dalo vyjádřit ale to oba tedy cení ale nebylo to ještě cení to je prvním u dají který tam věk který není čistě časový. Nýbrž technický děla as v tom smyslu mu že u každého je to jiné a tady je u tohoto této po se mezery do seslání ducha svatého hle to znamená do trvalého spojení s bohem. U této mezery to není žádná technická zastav daleko říkají si že jsem se dostavila trati. Nýbrž je toho přesně předepsána padesátkrát co to znamená že ti učedníci se museli propojí s nulovou přirozenosti boží. Kanou ale zato opět kou tím povýšili jsi ty smysly jsou po je na. Schopnost zažít to co zažili se přitom seslání ducha svatého a nebýt tam v nuly tak se to nemohlo stát. Kdo prosim jasné. Nad o tom že ano protože jsem byl ne předpoklady to takle je ale znám tento soustava je to nevědecká a neviditelně. To se přesně podchytit do všech podrobností a že odpadl ten jidáš jak si myslíte to jste na omylu protože mezi tím že on si musel pro toho jidáš ježíši i v ne a on tam byl mezi těmi ostatní učedníky podobě nového učedníka kterého si zvolili mezitím i do pořád mana s. To byl pořád celý člověk přitom zvaná znamená všechny vlastnosti lidské. Tou musí v tento systému být celistvé nesmí david se o nic z ten člověk obrán nesmysly za tak toto se do hodit zen je tak je pryč. Po z váže proti učedníci do toho do přesto toto nevěděli že tomu tak musí být ale po do vody. Oni se od dověděli přitom seslání ducha svatého tak jak si a mám teďka o říkat když dovolíte. A protože oni káni na oni ten to ještě nestačí a no a kdybych vody rady říkal prosim měchy jo jejich o no tak nedejte se do toho do vám s neni jako syn nevim co volil ježíš učedníky. Tak my si taky nevyvodí že když mám z radí jedna vlastnost další vlastnost ve vás je to v každém z nás je připraveno fu úroda založení kovu. A ty osob měla skočí dycky máli nastat po ducha a to se musí samovolně bez vůle lidské. A tak proč se mi do tam doufám protože to stačí že k k k to všechno nemůže mezi začátkem spojovací cesty. To znamená když se člověk znovuzrodí na před tím co by z ducha se znovuzrodí proto tomu říkal se za ducha svatého tam končí i toho kdo se narodil z vody a ducha to je to pro beg tady končit to cest seslání ducha svatého tohle to co ježíš jsem si od v tom musí být nikodémovi to sliboval ho v tu roce se setkali je. A jenže že to je e to je pod mým ka ale to není konec věcí z takže když oni se znovuzrodili z ducha tak měli kompletní možnost jít dál jako duchové ale bylato malinká byli v linka děťátka. Oblasti ducha a proto nejednali je úplně správně vždycky naopak měli četné chyby uveden příklad jenom. Když sestoupil do svatým toho měli vidět to viděli žel sestoupil duch svatý na zástupy ale ne na všechny co tam li to za tu by tedy poslouchali nýbrž jemné tele a sestoupili třebas větší měrou na pohany je než na židy not pro vyložit beztak jsem byl proti tomu on říkal proč dokud svatýho říkal to jsou to děláš a ty sestupuješ tam kde nemáš to dělat v onom bratry z věděla že ty nevynechával vše je tak pak. Říkal a to od že byl přitom ho k ní. Jo ale v něm b a opravdu to jsem si tam můžete přečíst a on si měl co dělat. Aby taky pokřtil přemluvil do protože ono by se to bylo nepodařilo byl byla je dale proto ještě oněm musel ještě kristus učit me protekčnosti. On tenhle kupodivu. Ten žid petr se s těmi se židem než ten pavel který je pronásledoval před na si protože se do proč odnaučil pracovali se ze dovede z byli jak se dohodnou šel život se mu to od zaručil se to.. protože si se odnaučil držet dělal velkou chybu že pracovat křesťany tom teď to věděl a protože toto neměl tu čest pracovat přese tak el k tomuto vývoje nepřišel to tam měl mezeru to se musela nějak vyplnit tak si vzpomněl že duch svatý to děláš tak ženou tak jsou toho řeka hle aby jem byl došel. Nic činně. Ale takovým malinkým ji nikoho oblasti ducha toto je od země z ní. Musím se držet maminky a ještě dosud je tak nebyl u pak z takže ti učedníci ti o poštou nové ale museli se obrodu co pro jsem držet krista aby neupadli tak jestli se říká že jednou petr utíkal před nebezpečím života. Z říma tak je dole jen na ale v tom kus pravdy v tom smyslu že mi tisíckrát touhu u tekuté est. Když neměly pak tisíckrát za touhu zůstat kdy kdy kde měli taky opačně rozumíte neobejde se je posila se. Výkyvy a takže ten člověk dokud žije v těle je pohybovým člověkem. I vibrace nejdou jenom nejsou jenom těles nepovažuje ze tam v něm byl ty atomy jen se na po či žilo okolo na něco pro k a a ty buňky se do ale je to dokonce v činech vidět. Myšlením na to zračí jednotu druhém. Takže kdo si nebe po po od toho tele na tu se mnou zkoumá věz. Tak vámi připomenu jenom připomenu petr utíká a ze svým ho protože že by byl popraven o ono se mu ještě nechce. Tak uteče na místo kde jsem tak jsem byl poprvně s vámi břímě tak jsem jako omylem. Omylem jako jakoby omylem projde celým zříme em. A vůbec to se měl dostavil na a jak to je z pojem spojit se mezi víme vane na poli a tam jsem dále nemohl byl jsem narazil na kapli nebo kostely člověk nebylo ba napsáno ovládli z domine. Nebo kou on tam nedáme li kam kráčíš pane hle ptal své když potkal ježíš že petr ale kam děláš. A když mu říkal no tom odkud ty utíká k. Protože i tam musím být když mystik utekl touž přidávám to tam on mne uvedl v každém po činnou těch učedníku nebo potom o poštou se musel by je přítomen při každém musel přítomen kristus ano. To byla pust to ne bezduchá činnost. Obyčejná formulace jak to nemá duch za sobě proto jsem tolik o nic proti zaujat. On přes on ten dotyčný o kterém mluvím el se spokojí s tím že bez duše je se říká nespokojen tím že to říká správně říká nesprávně protože v tom duch není. Této jako s tím sis za zemřelo byl ten neuměl básnit ale on to musel pořád formulovat tak si ty vás ještě psal co skládat bych mu od při jsou pochován ale platí o tom tato anekdota pro samu několikrát říkal. Touha císaře nemá druhého jednou viděl v tom paláci sis zas tělem ducha toho sleduje jako duch kde pořád dál pro co měsíce tobě. A vstoupí do pracovně on vstoupí zatím duchem aby věděl co bych vědět co vám ten duch dělá a ten autor do tohoto ti k o říká ptají zel když jdete on by bych teple a to tady dají se bát dr jim. Že to znamená el se sprá že že dále tak pro tak to tam bylo psáno tak vel to znamená viděl že ten sises jsem se tím duch ten který tam jako domněle měl být pořád na vás měl pořád vás měl ale nebyl v tom duch když zformuluju své myšlenky tak to nemusí ještě vás vždycky žilo nebo umyl svýho měst je to nám ten je když to dělám z nadšením. Zračení a ne s touhou vynalézavostí. To je ten pravý duch protože nám to je onou no. Ale vim že že se že si myslí že z dostat ztratil že si z že z myslit že se společnýma silama toho z život ducha vyhnali z ale ono by do tak veleben jsi stále jsem v ponese když kristus od s. Tím že si je člověk se nechová v povinné jsou ze je jak jsem měl tak to projde bez účinku a to za nás to je protože celá padesát zase opaku no a tam neni možnost taje na pane stát nebo tak od tato musit padesát a v tom musí ten člověk při k tomu. To nebo udělat sám ze sebe tohleto ztratili víru el nevstoupí s křížem na kříž ježíšem. Tak číši může vstoupit jenom mi na a nevíte o stát pod při že jak se zdá nevstoupil nahoru v to se vzdá a on tam vstoupil tou láskou rozumíte kde která byla bez ohle nám vůči tomu janovi. To bylo to pravá láska toho nedbalo protože bude třebas zabit taky přitom a musí ten člověk před tím a potom. Nedotýkal se nebo nebýt ve styku s ježíšem vám něco řeknu vědom styku který ježíš byl s učedníky nebo vlastnosti lidskými ještě před tím než se zjevil všem ano. A jak toho když z porušili do nemoc. Tak bych tuto by měl pravil mi dobře popsala protože neměli vám to podstatné věci vynechat prožili všichni za žijete. A ono. Nebudeme se rodil které byly jako s tím věděl věty učedníci kteří šli do emaus všech nepoznali ježíše. A oním on tam byl totiž ne proto aby do poznali ale aby uvěřili protože ztratili víru. Aby znovu uvěřili novým způsobem ne z vlastní s jakými nýbrž ze zkušenosti tělech do prorokovali i život tiše krista tam se ho viděli tu šlo se o měli či je to ješ to s těmi zázraky o tu jsem ho neměli opřít tu měl za sebou v vel tomu všemu přestali věřit. Ale běda kdyby byli nenaplnil starý zákon a on jej naplnil a taky ze všech vlastnostech lidských se ten starý zákon musel naplnit v co se stát novým zákonem živým novým zákonem v onom takže oni opravdu museli poznal že tisk starověcí zasvěcenci a proroci šli cestou kristovou si cestou ježíšovou a do končily jinak by nebyly bývaly mohly. Vědět všechno co s ježíšem stalo to děly ze své zkušenosti pro nebyly vůbec proroci. To byly praktikové aby do nebyl praktik v tak nebyl ani prorokem osoby celník. A nebyl před ku se když mi to nemohli nic o ježíšovi protože nic nezažil. No. Tak vel prvním byl tedy on krokem který nebyl zřejmě prorokem. Že nejsem mám do proč veme jako porod byl abraham ten první šel cestou ježíšovou protože hospodinu vybídl aby se vzdával svého vrozeno syna izáka a on bez rozpad ku učí učil všechno to co mu hospodin řeku. Obětuj ho. Do všech jiná čím všech ona čím a v jenom to vzalo mým toho co nemohu dnes sám. A pak podrží kdy tenat temnotou vršku kromě lid nebylo to bylo od nýbrž to je. Byl z vysokým to dříví dal na zvládá jen toho i za a do do obětovat to do po se na hranici a tu zapálil nepochopitelně. Pak a to ponese ještě protože bych to neunesl to bude o zase rozdělit toho si nevim mal potom není z na s řečeno ale po neseš to pak by rozváže byla radost nese sich. Mezi pořádně pod ale on si si abys to stačilo na to spálení jsem k tomu co pořádná dávka. On netušil hodlá co s ním děje protože netušil chudáci svým bude dít to je jeden z příznaků které z který si tyto tu kterou si o to víte to pro svoji byl pro svůj takový případ že by patrně je nebudete schopni si teď tím způsobem na těch učedníku ale třebas budete schopni přelil s způsobem v ta jiná a to u toho abraháma. Protože budete o to třebas to co máte nejdražší umět obětovat ono se nechtělo o toho abrahama aby obětoval všechno co a tam se postupovalo postup je ti ostatní řekli mně to k tomu jiného jenže on se měl za v napřed toho proč se vzdáš toho hlavního. Tak dal se vzdát vlastně všeho a je to že tolik li si že krve připoutává. Když třebas v němu ušel tomu patru piovi ten by ty byly. Tak on nechtěl vůbec dobrou říkal nějaký hřích ših a ani jeden. A když při šel k němu obyčeje ježíš ním tak říká stačím jen svých. Ale pozor byl hlavních ostatní vůbec to potřeba říkat a když tomuto nezdálo pio by že to řek. Reprezentativně správně zástupně správně tak bude jsou připomněl no ale takle létal nebo pro byl proroky kdybys takle probrat ještě třebas dal mi dělat a jenom museli to ty si se dostačí nakonec z lámal nich do toho od tou milo a tak dále a teprve potom poznal toho ježíše který se řezali do hlavy se ptali jak to se to nepoznaly. teprve sto lámání nebo na co zažili před tím že ano nebo. To je správný pořádně todleto v událostech no. Tak jsem řekl který prát taje na to musela a to je ztráta víry a její nabytí víte že její nabytí ni se pocit to myslích učedníků stejně tak že pokud dvou totiž kdo nemá host. Do poznávali tělesně že z za hry si do jeho vám nebo viděli že dány k ten doma si ji taky nechtěl za to co jsem viděl po na to by všichni stejně protože když řekli když kristus do osení tedy neviděli a ověřili. Ale ty tomáši musí živi věci na kterou věříš tam mezi nimi i s těmi mezi těmi dvanácti bylo jeden který si nepotřeboval sáhnout teď neposlal vidět. Protože nezas to chvíli smrti ježíšově na byl pod křížem tento viděl a ten to byl dověděl jakým by se to viděl to muselo bude že když za by se činil po děj špatně a on to viděl že se stal synem panny marie a staly se synem panny na a pociťoval toto synovství v chvíli samozřejmě onoho porodila cítil svět k těm závislým na panně marii a nezávislým na ostatním těle na ostatním světě. To bylo důležité todleto. Že on byl před tím člověkem závislým na světě a. Potom jak by dítě je dítětem mariiným ne tak bude závisí jenom na panny marie aspoň ty první dni. Než ho od oko jeho já. Toho školy taky bych o sil že to bylo od kojení let v no ale duchovní samozřejmě takže tam se žádným li konec peklo. Ale tekl bych mi po duchovních a když toto prošlo a když on dospěl. Tak vel spokojeni přitom kojení musela pro matka ještě bylo ještě nemohla vstoupit nemohl by vzata na nebe. Jakmile přesto volit tak že jich mu vzal na nebe rozumíte velebil vzata čili do z brzo ještě před seslání ducha svatého při tomu zvládne nemusela být. Protože tam tato dospívání probíhají způsobem než to jsi mi že člověk od kojen tam v tom duchovnu ten tak to potom to ostatní ze strašně rychle kupředu. jsem byl spojen z jak my si vedou ho na této úrovni pět měsíců a to byla poctivá matka právě tak opojena a ona mně kol dělat tímto způsobem. Že jsem nepotřeboval jist nebo třebas to samozřejmě když jsem by byl si toho výklad živ v do pro jsem by k tomu se mi to boji nikomu nepotřeboval jsem žid ona pro žila nebo třeba se myslet ona za myslela co by to těmi myslelo co by to molo takový je který neprošlo touto fází to je všechno satanáš z tví. A diskuse le nesmyslná a no prostě pozorně poznával miloval o pro ji touto fází na úrovni spojovací a je nepostradatelné protože bych se nepřesvědčil o že živ je ve mně bůh. A že jeho moc je tak veliká že může za všechno dělat. Ale nikdo to nepozná že ani s nedělám kdysi např je mi svěřila tady kážu toho pak ukážu taky novou obou ale to je málo oproti tomu co dělá a on. On se při tom jenom pochopitelně o nezatěžuju. To je pro něho maličko že nějakej kte svaté dali něco říká přitom být a dávat motto do pera ale ty dvě dobra ale dával tak to venek je sám v se o to čím na zevních nohách aby domu. To by nemělo smyslu. To si se vykládá viz sami nemůže říkat viklat místo tohoto ukázky předpisy třebas tato stejný. Do muže mnoho na dávat na vládu stejný. To ta první takový užitek by se z toho měli když tady nebyl kdyby on tady nebyl. Ale jako přebudovat xxvi rozumím nic víc se o do vás skříně sílu ze sebe že temno o to byl listy odjinud že jsem že. Za jenom do se stará o to aby převod z dopadlo tak že by se stroj nezastavil na cestě do tu jsem to byl ku no a aby třebas motorem se brzdilo na cestu z vršku to se si z prvku na ti motor zatím brzdím na se se složku. Kde jsou dobry by technicky pomůcky moderního světa. Takže může nepoužil se nemusil stop od u podobenství který do ježíš kristus že byl moderně za může tak tolik co můžeme z než mýho života čerpat poučení duchovní is atomu a ze všeho o jsem ho nechal když jsme si opakuji z čí to byla tomu lisý tento život nýbrž jsme duše. Celým obsahem jsme duchem o k ten jim nevíme a o jež obsahu nevíme a toto jednota. Je klouby jednak ustavičně kloubu pena událostmi. Událostmi které si sami vytváříme to jednat tak jako je událostí a události který vytváří duch protože mi to ne do tvoříme pořád je o to by mi o do osmi jsou protivní tomu tu v hloupě řikala el do tu boží me tak že nám to může dojít abys to může vyvodit pro své poslu duchovní vzestup co je zapotřebí jen do míry jak je zapotřebí na milost jako nezabil tělo abychom neztratili dech už. To se vás teďka chvilinku skončím aneb v u k a obyčeje nevíme. Sem ve svém životě v v v v v v že všechno je v pohybu ale zvláštním kruh o svém tak když je se neptám tak to je taky nazpátek. Takže si že z boha vycházíme z bohu se vracíme ne budeme mít vědomé spojení ale každou chvíli odcházíme se v do boha to co tady vykládal a jak jsme předstih sedum úrovním vědomí přišli jsem tak přes sedum úrovní vědomí dejme nahoru ní. A bude se děl soustavně tak vlastně nemusí ne mu. Dosahnout toho spojení vědomého jsem tady je. Že on znaky důvodu který možná ještě vysvětlim že se bychom si toho byli vědomi. Že to je nutné ale ono to nutné je tak musím dotoho dospět do vědomosti protože nevědomě žijeme z boha ale nevíme toho. A to je neštěstí protože moje se za nic je s potom vynechávám mého kdyby byl jenom petr a dokument tak stojí za povšimnutí že protože pán bůh syn od nás nechce nebo z neříká jsem tak dole tou věcí kterou máš například že když devět že již ví. Že žiješ byl to jen s vírou ode a kdyby jako u nás v z s tam to mělo oznamovat. To by musel ty by si ji vypotřeboval které za jeden den. Mají miliardy pořád nás takle častuje ale on nikde dáváme i k od této ne protože to největší pokušení temnot obsah neuvoď nás v pokušení spočívá v tom že on si nežádá abychom byli věčný jsme li výborné ale když nejsme. Neslo s. Ale neseme vinu mi znamená nedostane se nikam dál než třebas do tu jsou přesto o tomto ještě pod láme všelijak už. Ale kdybychom věděli co jsem tady vám při kam by se pozor na viděli tu zase se jeho za tady neříkám. Na mně to ani neví že na samém výborné vlastnosti jiné než tuhletu ní. Tak že byto do porost s vámi jinak. Ale upozorňuju vás se ne nevěšte hlavy. Je to v pořádku ale nesmí se to přeháněl v tom smyslu se něco dověděli tak jestliže si mám to na pás nebo do to s formulován no nebo co formovat dělá byto formuluje te a ta pravá formulace jisto přeříkává vám aby toto zapomněl takže po do toho židů. M. Čili and je sice škol mohlo žili podle toho co že dělat to všechno vidiš že to z omlouvat se o on se doví nevyčítal která aby vynesla hodně vysoko v ní. A teď či muž koše za co se roste jsem pořád se po mlč se mu. Teď to to v tom případě že ježíš kristus stal z mrtvých že oni do nevěděli že to věděli napřed tělo nebo učedníci něm a potom do do ti ostatním a como jsou ty dva jak se to dověděli tak to řekli. Ne z těm ostatním být v mu a to je zase on si to byly. No to říká a to byl svatý petr jak se při jana o tom tu možná že ne ale by to zaručeně žilo cosi které stále se se doplňovali vzájemně. Takže domy mohla možná stačilo ne. A tyto řekli těm ostatní návodu očekávali ten příchod protože tady se nevymyslil věcem ježíšem při řeky v něm ale ježíš nikdy nechodí s prázdným z praze na rukama jako dejme tomu k nám při žijeme že žijeme že žijeme do třebas zase o pak do nikoli že bych jako v ta že žijeme v vší chod be. Boží příchod boží s plnou náručí darů bez soustavný příchodu boží v ustavičně o bylo nová a z ní. Ale jak je to jednání co jsi byl po protože promiňte že třebas nebo bohu pozdě nebo vůbec ne na tom nezáleží ale bude se uvědomil bys jakými dary přicházel denně sedumnáct jsem bůh jsem to nepochopil že přichází do se nepochopil tu první být. Část první ni těch vší toho. Rusi pro lekala že říká napřed dovolujeme ní. Bohu aby vstoupil do naší činnosti protože by mu to dovolil tak bychom nemohli být či v tak z nouze pro dovolujeme nebo z nevědomosti ze dovolené ale odstupuje napřed naší činnosti aby doby doba ale kdyby do ni vstupoval a my jsme si toho byli vědomi tak bychom jednaly jinak. Protože on tomu dalšího tak by zaručeně. Přibít dal z radostí že jsem zase lidově že bychom to v dobrém užili ní. Takže on si se dostavil poprvně těm učedníkům nebyl tam tomáš. Tady říkal be jem pokoji svůj dávám vám ne přišel z prázdnou s tím čím přicházel ním před tím bez to nebylo tohleto be voni nesměl dát pokoj s vůli ano protože oni museli pohybovým způsobem že bych on nepokojem bojem se viděla tom. naž tělu bojoval v tom petrovi taky bojem se dostala kupředu v v oni byl ve co tam nemá kdo by to nevyšlo žila to byl všechno boj o nemohli by znát některého zlého ducha v no. Takže sat sil pochopíte že nebo přijmete za správné že tam kde takle jednali neměl pokoj místa ní. Oni naopak museli mít soucit s bližním to byl druh duch nepokojem aby se na ni myslili a aby to co je u zrodu li v nebo vylepšily jeho stav nebo příliš li nebo tak. Toto pozbyly teprve když to toto takle neměli dělat měly do dělal jsem odjinud z spokojená. Znamená z oblasti na jsem trošičku nad. Osvěcovací cestou jít. A tam to to co jenom prostředky které slouží li to dělat to se ti teď jsou živ protože co při cestě jít. No a mu a be be be be když jsem pokoji přijali be. Tak první se stalo že ten nepokoj v nich strach ze smrt dělat podobně ústa. Čili be. Když se někomu stane tohleto že při letem pokoj od boha to homo a třebas i v koncentráku kde pokoj vůbec není on že to není jeho pokoj nýbrž že to pokoji kristu který člověku přinesl ano. Ještě kousek dál. Potom panna maria pokud vím v mezi době ní. Vstoupila byla vzata do nebe to tak předtím seslání ducha proto z toho co to be. Nám s u žilo ale protože sine tak nevadí myslim že dostalo před sesláním ducha svatého. Tak to je v ní. Jsem se spor jaký obraz je to znázorněno jak si to to maloval byli dobře ji formování. Si by viděl mezi těmi učedníky řeky pannou moli v cože tak května neděle ku nebo si při ni pro v je to se vůbec se shoduje. Toho z s z s to by z toho co bude do roku když to všechno dohromady trvalo tři roky jo z ani ty tři roky nejsou u dali v časovými. Po zas od myslete si todleto med nelpět teno tom. Protože od začlo tak jel nebo při se z při se snažila aby se tomu přiblížila ale nemohla se tomu přiblížit úplně. Že celý dění přijel tím jenom a dokonce s se let mu si byl složeno zase založil mnoho roku. O narození páně před žel že že byli po si žení vše proto provedeme za rok a tak to co vás příště mine tvrdíte že to přesnou víme že jsou to nemá oni se snažili o to aby to mělo nedělej o pro všechno je to ind tedy že je uděláno to nám vjem ale nic víc než inteligentní postup v tom není oni museli být všech dvanáct vlastností lidských muselo být přitom se. Staň ducha svatého nesměl ani jeden chybět tam nechyběl tomáš cesty někde chyběl pod na to musel na prvé v co se muselo mezitím napravit a tak by aby ten duch svatý o co topit na všechny totiž na rozdíl od od že se sice z ti nebo z. ze cesty to nemůže by provedlo z se dostati pro jsem že tu si si před ním jsou prostředníky takže každý z těch u apoštolů za stávajících to zažil jste ji a každý jich mluvil všemi jazyky nebyl mezi nimi potom byla z věčně do daný událost vých dal. svatý pavel. Aby se připravil ne že bych to že on měl tu boční krav on tohle to nezvládl nemluvil protože měřítky po dnes tuk ode vidí byli jejich nitra a on to říkal zvnějšku do nitra a jenomže jen se o ducha svatého toto letem prvek. Tak. Mohl vidět sestupovat ducha svatého tak i na zástupy rad pole toho je vám to budu žitého nesou ducha nově co potřeboval neměl z něho všechno co my si to se ty učedníci. Berte na vědomí a spojit desek pavlovi tak jako třebas jeden ind velice sečtělý znalý nového zákona. A když lisý doví zákon naříkal not v je tak tedy ten pavel nebyl na výši a proto mohl říci tohleto o o to pravda. Neboť tedy na lišit byla mon že se něco jiného ten takže jen ne z pro ve mně to. Ne špatné ale trošku jiné než ježíšem či jestliže trvá věci dávali přednost. Epištola co na pavlovi jeho dopisů před ježíšem ve dávají. Pravdu ne když si věc která napřed pavel a potom ježíš jo. To není možná známo ale mně zná moje. Protože von je tak již když oni nemusí se pod příklad s těmi zázrak který nevěří a stoupaly nalil se ta tam není. Takže mají možnost být kacíři si bez soukat i při když část vydáváme za celek de definice kacíře k assisi který člověk který věří ale vykládá celek částí kladné ten správné. Vizte li nechali slovo v ježíše že by nám to jsou to mít dnem se ovšem moje najednou li za tam nehodilo toho kontextu tak může dostat co se mi do že to děláte špatně. Tam musí všechno pak slova be. Ne časově to je vedlejší k tu jsem že se že to nejsou ty při roky trojí časový bude be. Umět třicítka byla sedumnáct be u tolika byla deset be a uměle be spojovací cesta be je nekonečno be. Pane be padesáti dost seslání do zasazen nebo tak nějak prostě be be. Je to individuální ale to poslední to nekonečné to byl dělal není doplatit pro každého be protože jestliže by bylo stav nebe. Byl nestal byl tím za co to mají křesťani jako moje babička postila svatá. Tak by to znamenalo že by nebyli be a končí. Že do ta tam točíte že se že před tím pánem bohem a jeho svatí v jeho anděly a nebyl by se stalo to co se stalo pak právě be. Cel ses ve stavu kde nebyl ani pán bůh be. Ani jeho svatí ani jsem v těle tak v protože to poli zastal vyšší než všechny předešlé. Jsem to žila do pod za nejlepších. Tak nevěřím na toho pána boha a jeho svatí a z něho a. No tak víte jaká řekl st a se bojíš když který nevěří že žes z řádu on byl domy tam od velikán k ale že si to nikomu. Je prozradí jednu věc co si o tomto stavu zažívala daleko větší lásku bližnímu bez před tím tak je to správný stav be nevěřila si ale poznala si z bližním bych krista a to je domy do velikáni neumyl be by se všímáme se vlastní spásy se sice si dělat ty jsi poznal že cokoli se učinili nýbrž. Scén. Scén. Scén. Scén. Scén. Scén. Scén.