Karel Makoň: 91-28B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ho jo a od podle ne z vás tvého před kde nestát jedna přežitek v tou řečí mluvili. Ti apoštolové. Když ji všichni lidi rozumělo je bych byl rád by byste vnikli do po se takové řeči. Je při které ten domluvím nepotřebuje mluví jinou řečí než svou kterou zná. A umýt toho přeměnit tuto řeč. V nitru člověka poslouchajícího najít jeho řeč č on si myslí že slyší jasně svou řeč. Ale vlastně neslyší vůbec e svou řeč nýbrž si překládá všecko do své řeči a to tak simultánně že kdyby se jenom kdyby se díval na ústa mluvícího o to přišel že to nejdu přišli by na to že to neni ono že by například byste poznali že říkám třebas španělsky ten vjem do rozuměl rozumí ten jen bylo děl se např sta a to je ten jen toho. Ale rozuměl je u k jiná aby podal jsem tady s tou byl česky abyste byli španělé rozuměli ten jen toho. Tady se řekli ano by se díváme tak vidím že nemluví tou řečí. Rozumíte mně ale jinak byste mysleli že mluví naší řečí nevim při víte co to vlastně v člověku děje to je tohleto a že ten mluvící do osvícení tím duch jsem že ano je schopen nemít pocit oddělenosti. A protože nemá pocit oddělenosti a protože i zabít věčná řeč č. Člověka pochází od boha tak k lidem těchto dvou okolností on slyší jak od boha mu přichází řeč v jeho řeči že jsem tak ne oku. Světovou rozumět nebo čistého to z nad zemí na k je nám je ne že bych to řekl ale to není ta nejvyšší že se o toto je řeč rovná se skutek tolik ještě to jenom řek č rovná se dal své přenos do jiné řeči čili přešel zase překlad. Překlad do osobnosti toho poslouchajícího takže ten mluvící se nemusí tu je spojen vzduchem nesmí nemůže snažit něco překládat. A tento poslouchat a nemusí umět tu můžeš toho vypráví cíl. To tohle toho není plní zázračnými ho. Jako jsem tu li mi poté se to děje s novým ale to je to bude sestra se majetkem všech lidí tak do do potřela se nějaký spojovací jazyk. tu viděl říkat by měl zvykem a všichni kdo budou rozumět a to je něco jiného než když mluví člověk vrozenou řeč v do si je bych že jsem do mezí tyto meze tyto rozvíjely bych tady tu nazí v když jsem mluvil vrozenou řečí tak mně rozuměla všechna zvířata pokud do tón dvoru patrná a on. Vy si sami. Vzájemně nerozuměli všechny šelmy psovité mezi sebou si rozuměli šelmy kočkovité mezi sebou si rozuměli šel-a nevim jestli je husa šelma tak si taky rozuměl jinou husou a tak si sil nese a tak dále že když to jsem tak tohleto je nižší způsob ani způsob mluvy tuto řeč jsem bezvadně ovládal v z to ne v velká chyba že výchova nevedla k tomu aby byl matka vzala. Být dokoná na nachytat to co on toto nebylo možné. Sem předběhl tu techniku tat technika byl velice prospěla ne že by se člověk naučil tím by se to naučil ale že jako bylo vidět jak to vzniká odkud to jde a kam to tam to jde. Proč ty zvířat to si nese on do rozumějí když to přírodní řeč protože mají daleko užší škálu možností nemají strukturu vnitřního organizmu takovou jako člověk takže dejme tomu. Voni jsou v pak se toho koráb mu že jsou zvířata ale tam mají vlastního ze své vlastní kleci mistra řekl. Takže v tom právu našem vnitřním a také z kola u těch lidí těch zvířat. Musí jsou pohromadě k a tím jsou pohromadě a tak dále a protože jsou takle pohromadě tak tak provinil společné že společnou řeč. Ježto jako člověk nejsem v žádné kleci těch do lidí zvířat jsem na stavbě druhé poschodí mluvíme řečí duše není. A protože oni mají také duši tak mluvím do její duše. A protože si to překládá do jejich vrozené řeči rozumíte tomu. A to oni všechno a tyto řeči se nedají naučit se dají na poslouchat například nebo vzpomenout si na lépe řečeno ale ještě jedna řeč řeč boží o jsem zatím nemluvil a ta řeč byla tou mluvili a todle to s za ducha svatého oni kázali. A když jak kážu tak nikoho to nadchne tak aby na něj sestupoval duch svatý tato řeč je skutkem řeč boží je skutkem je do skutek. Takže když ten apoštol chce převrátit někoho na víru udělat jeho třebas přes daná dejme tomu. A mluví tomuto řečí boží protože tato řeč jež skutkem no tak ho v tom poslouchají svým nastane skutek ten duch ze kterého je ta řeč vzata přenášené. Kterou je ze které zdroje ze kterého je mluvená ten zdroj své spojí ze zdrojem. Věčným toho druhého člověka a to ten následek že on je tím duchem plný. Ten duch dovede naplnit po linii této řeči ten tam kázali je jiné lidi. Koho naplní tento přijal konat plní tento nepřijal takže je snadný způsob rozhodování komu k o pokřtít tomto případě jako nemá pokřtít ano to jasný aby byla že pojmy jako by si rozumně protože ono se tomu vůbec nerozumí se divím nerozumíte tomu a protože lidi hora dají se drž taky ne že kdybych dají ovládala tak bych mluvil. A kdybyste někteří z vás připravení pro otec otevřely se jsem bych tak aspoň. Že to se mi toto celek kterékoliv z těch let výchozích postavení se se mysl veškerou celou duši veškerou silou svou mají se toto otevřeno byste přijímali. Ten hlas ducha tímto otevřeny jsem tele o tom za se vy jste měli dojem že to slyšíte normálně oknem v něho by se podívali na za tak se věc to je něco jinýho a ono by se o do koho stát že by. Esse u za neotvírá je tak by toho že to jenom jenom po mu s každou otvírat se ustat aby si nemysleli že to co zázračný. On nás mluví o dokud se neptá co o se tak mluvíte dvou řečí se zeptá takže ten kom to taky kte se pohádek třebas kam jdou řečí tak nesmíte si myslet že tuhletu schopnost používali ti..apoštolové pořád jenom když potřebovali on by se byl to duch šetří si ho byl z stala říct totiž neplýtvá těmi hřivnami a když mluvil jenom jednomu národu nebo k jedné škole nebo jednomu člověku nebo rodině s tím se se se stejným smýšlením. Tak nik-žádná jiná rodina která by poslouchala tajně za dveřma by to neslyšela to musí učil dobrotu rodinu a proto jich otevřenost jenom pro otevřenost otevřenost mluví asi tak a další řeči nejsou dělo v no tak bůh samosebou aby učinil skutek tak nemusí vůbec zříct ani to co je by byl starým zákoně i. Řekl bůh země ne ono o nabyla to je řečeno zase jenom pro nás. On prostě stvořen zemi tím že si přáli vytvořit. A to stačilo to o do složena do musel si to by říkat ale mojžíš musel si to město by se byl bude z toho bylo psát napsal o nic neřekla byla tady země co jsme so do se o tom mysleli to musí být tak jak se za sebou to je z komu oni na faktu. Protože to na vědomí a tam jenom to to z komu není na to z koho měl časoprostorová a velice důležité že se v času vůbec neudálo čili kdybyste vzali pána boha nebo mojžíše za slovo a řekli kdy se to stalo. no mohly by od pojď ani není druhy protože on se toho nestálo v čase a prosto ale ani v místě. A potom ho dopad na ten z čas a prostor a na místo a takže my jsme se to existoval jenom dopad amen vznik. Jenom potom dopadu je tam mluveno ale ne o tom vzniku i v nižších osob. Jiné řeči než kterou známe. Protože tento způsob obsahem vědomí přenášet myšlenku a v známe totiž v ti. Jelikož protože nás například je paměť. Že prý pod ruku a v jedné paměti je za znám třebas mozkové ku se o tom co jsme by slyšeli naučili se viděly k a tak dále všemi smysly vnímali nebo nevíte že jsem vnímali ta a ta po žena v mozkové kůře a jestliže potřebuju násobit třeba to dycky řikám tak nepotřebuje sto učit nýbrž stáhnou do toho do této to druh paměti. A násobím dnem když to dělám dlouho tak paměti to tak navrch se hned nedostane protože na příklad na srozumitelnější ne příklad. O jako lékař nepotřebuje se vyjadřovat správně jenom přibližně stačíme že se před nepřesně jeho co je v těch pracuje synovi vážit. Domu nerozumně říká o to do pro zkáze v dneska každá věda svou and věku. Takže on mi mluví bylo mluví česky na strom by představy z vůbec nerozumí když o ji ve své and světce ne. Tak je to. A teď ale když se dostane aktuálně také měl otázku říkat tady le kdy že by jsem a kdyby byl dítětem že bych zapomněl na tuto řeč o které nebyla řeč je a je. Pak by se mu je bych tak že by začal být česky ty am mohlo vjemy a věčně kdežto malé děti jsem se díval na mně. Například do tys to co z který věděla do ty české jetě byli pohromadě že oni ho si rozuměli metali tam ty francouzsky tato lety česky ale jak ty si rozuměli se sis zpovídal potom je co si hrál jsem říkal oni přesně viděli kdysi vyprávět pohádky jak tam se říkal prózy tento řecky li si rozuměli. Ale to je jedinečný ovšem byli ještě před stavbou babylonské věřil. Tak kdy nastane stavba v lidském těle nebo malém tvor tečku. Jak to poznáme že zastala nastal zmatek před babylonskou větší je to člověk je ten malinkým človíčka začne stydět. Znamená že v něm vzroste pocit oddělenosti do takové mínili že se oddělí od kudy neza ani řeči. To poznám teprv ex post následně z toho že se začne stydět toho mu nemusí rodiče říkat že se vidět nemusí musí dospět tak nemírně takové době jsem se stydět v tak začne krýt nám byt a tak dále. Tak prosím ten prošel tohleto babylonskou věci neboť tam se mu svatý jazyky. Z ráje bylo to dlouho daleko atd no ano toto všechno co tady říkáme koho jednoznačnou věc proces takže nadto mohou najít v tom pro co začátku a na konci. ho mohu například přemluvit když dobře zná aby se ten klouček přede mnou nestyděl aby se například koupal že jo nestydí se teď tam byla při jimi tak se řekli to je něco co je to známka toho že si nemá pocit oddělenosti ji a k tomu cizím o to se to dělo s tím žel rozumíte ní. Čili jako tady s tak létavci to tam za věnování ve starém zákoně mají k sobě blízko ale jsou létavci o ale ta si mezi veliký rozdíl a tak vám to řeknu asi takle mezi hady tři taky rozumný máte hady kteří si. Nerozumí s těmi roste tato jsou hadi který teprve nedávno přešli shodí třích tvorů dohadů. Například dejme tomu a ty co pocházejí ještě řekové jeho druhu tak například ty slepý š. To je nad ten ještě před nějakými létal ved chodil. Ale vlivem prostředí ve kterém žil nepotřeboval chodit ale potřeboval se plazit se tak se to takle--Nebo dejme tomu no ale co bych se ještě nejsem vidělo k jak jsem vám to poloh tak jsem. Jsem v žádným tím do se tak se musím rozpomínat z vobis tak bylo by výrazy s tím. Tak. Ale si že chci něco jiného že totiž oni si pokusy potřebuju rozumět typ práci. Oni si rozumějí ale vězte mi jenom třebas v úzkém styčné vodu jejich řeči takže dejme tomu pták nemusela pták něm prach na k tak ne pozor se nepletu tak nejen prase si rozuměli to prase neví dál. A možná že by to nebo odvažovali tak proto o pro promine od toho o letním o nic co mají se vědy příbuznost takže můžu prosimvás mluvit krok stání no z prase v ten. Ale musím anti kola tolikrát kolikrát big anti kola a se a aby třeba řekla za stav své já. Od dobrá pastva nebyla to jste pomyslím dobře nebo zle když to několikrát opaku se přesvědčil před málo ale ti že ta že ten plato pracovně rozumí. to potom protože se bych vám to li to za pro tam tomu nebudete vůbec rozumět a kdyby tady bylo prase tak je bezvadně rozumí ale protože nechoď tam kde byl přesně. mně schází když se to mně no taky trošku pět ještě u mimo tělo si ale co s ještě větším jsem než jsem to osmi osmi tato ono to tak na třeba za v proto vám že přináším dobrou pastvu jo aby se mně to prase měla strach. A tam vláda říká mně kdysi nepřítel ty věž ukrást je tady nedělali ohrada netroufali si cestu o hradu přejít po kou k s a to s vyšším živým své protože poprvně že mluví úplně a ty koleje jako husa ě. Říkam nepřítel v tomto tam ze stejný jo a to řeknu pane nesu dobrou pastvu. Za pro tam si to můžu vynechat tyto druhý tam jsou dva dvě lásky ne. A tam to musí slavný dávám při z na to tady nesou nesu něco dobrýho no ale to pro tebe a to jsem ten život to všeobecně dobrá pastva. A když vojska říkat špatná pastva tak o říkal to ne jenom z tu k ale to je jedno osmi na to ono to mělo čili husy. jsem to musel jako za oko tato jsem se let tak světelně na nevyznal nevěřil o praze nejsem vracel normálně roky jsem vracel normálně nezažil co je třeba ale to jako prase vzal co kdysi asi nehodnotili dost. Je praská kdyby tady vystupoval jsem to se potom nakonec domluvil že jsou tam dělat dále že ono si to přeje za prasnice přinese měla že by při pro něco šla se věk dal kdysi bylo oni se vrátila z pátek že by neutekla i toho malý co by mu říkala do lidu říkali sami se o to ani po zalezl nechtělo tak mně to nedovolila jsem musel ten základ je si jist ona se tomu divila tak dohoda bylo mi zelená ale byla. No nakonec z jsem byl mezi nimi v o rady s ono ma z chop vlastním který věci velikou víření paměť bez vadnou protože nepije kávu manu by či ne dvě kávu pravdu a do věk kávu tak stati tu schopnost vizuelní paměti. Ještě paměti ještě se v obyčejné to nejsi v první číslo jednáte obyčejně přízeň paměti noste je paměť převážně ale. Vizuelní převážně dejme tomu motor lidská pohybem něco znázorněno a na to mám paměť nebo z uchová o to dále hmatová. Víte tudletu matou paměť si může snadno prověřit např je oku úkol člověk. Anebo u psů v ale je k pro tak svátek že mají hluboce jeho tou paměť hmat touhu. Takže tak kočka nebot ten bez pozná že radíte nejenom radit jak to s myslíte dobře. Tam je to ne to seskupení takový zvláštní dvou v pro obecné ne a obecně známe ale pro vás to nezkouší ale když jsem opice třebas dají na něco co jsem na ptají známe něco znamená moravě přes takle vše jak obírají ta druhá a co jitra první jem kde chybí děláme to a kde je tak jako s kamenem na posvátný úkon na že by třebas chytla nějakou tu bude chu. Třebas v tomto rozevírá ti kteří či tam si to jsou toto dělali ale tu se s a k al tato dožít a tak je schopná to dělat protože jim dospět je taky dělá dobře. Jelikož pociťuje blaho toho pane ho. Takže oni se dostali do za něho spojení atd takové vzájemně se oni být sví se stavu stanou příbuznými. Takže jsem třebas oni dostával do toho tranzu ty husy se s tím vel to akupresurou ale jsem opravdu dostává do kdyby bylo mezi nimi stát jak do rozeznala to bylo moje stáda. To bys takle tady říkal o víte tak je zajímavo si jsou na první úrovni paměti na hmotné paměti na hmotné ale tam to mně duševní a sami duchovní jaké tam poklady jsou v nás přichystal. Čili. K tomu ještě něco je v ni věcech a jimi do se z jista taky ba moci tak se to ve mně popele to je věc paměti toho paměti to je ale věc. Viveka rozeznávání ano a dal nám že ten ležela tele že taky no to svýma společnou od nad bok. By na vyšší duchovní úrovně na neni pravda jak se říká že nevyvíjelo zdola nahoru. Ale to je mi tu řeč. Tak jsem zlatém děkuje říká o to ovidius vypadat tak že nebyla psána a nebyla ani tak i o válka nýbrž přeji do sil v sobě ve své nitro člověk rozumných. A a zákony taky marný a všechny ostatní byli zapsány v lidském nitru lidské duši takže plnění těchto zákonu byl dokonale že zápis byl tak jasně že téměř nebylo možno překročit tento řád toho zápisu ano tak něco tak bylo zase oni o konci tohoto věku zlatého do takového. Sedělo před tou babylonskou věží tou proč se to stalo čím je způsoben tento pád a že oni si přestože by také vysoko a jsi přáli protože si mysleli že tam ještě nebyly. Postavit tak vysokou věž abys za hari svým rozumem na s mi schopnosti k němu. No samozřejmě kdy nezkazí ze jakou skal na krámu že pán bůh že o se najedli ale seděl něco nesmyslného při vývoji se tak daleko uchýlit nesmyslu ten nesmysl zatemněn tu původní řeč. Nebyla psána. Teď rozumím někdy také nehnout li nestavili pověz ve nesmysl nemohl není jeho očí jeden čekej na balamutil jedné o bohu je taky kněz třebas opak je velekněz. A oni ze svého dělat za ztratili svého nadto ve při david pro dál na tuto debatu skončím tím ve tím výrokem. Řekne napřed nebo kterýma napřed byl věd platí říká ono tak je to napřed že my se vstupujeme od boha pomalu a této napřed po vás nepotřebovali řeči. Se mi ještě ráj jako jsme do z daleko li od boha není zahradě vliv oddělenou bytostí od boha on tam jsem chodil jako vánek jako noste to ještě o tak moc velká oddělenost ale nebyli tak dale tak blízko pádu z ráje. Protože jsem dost se od tou učili od toho boha že se může si že by na poloviční cestě k tomu zmateně zvyků no ale tam jsme ještě mluvy ze zvířaty. Jako co roce mi pád kdy jsme nepotřebovali dejme tomu říkat byl musíš se dostalo stavu stálé jaký jmenovat. Nějak. Ji nějak pro ni vymyslet kdysi nějaký které mým nebo za pocit to prostě husa metod věděli. Čili tam v tom stády ještě jsme věděli kdo tím je že husa jeho jsou kráva lekala protože my jsme to nemohli rozdat tehdy jako dneska že tam také ji a tam to ještě dál na tak to se nemohly že to rozdávali podle jiných daleko hodnotnější v měřítek a. To byla individualita toho zvířete třebas. A kdybyste ji popsali sebe li nějakou řečí jako formovali řečí takovými dale tu neví světech když říkala tak za pták který z oba král křídla dvě nohy a nemohli byste dojít k z z takovýho pod mu o kus své tak bych tak u je že ano jak bych musel přesně opsat jakými bych musel přesně formovat aby město vypadá husa si říkám že dokud vyšší neviděl tak vůbec sebe dokonale či ježíš neudělá satanu. Se stalo ano tak tam nebylo třeba dělat si představu ani o třebas si formulovat jsem viděl tu s zase vnímá smysly si vnímal ještě jinak si oni dál prve jsem prošel když jsem jsem přišel na ten člověk na ten na ten svět jsem prošel od prvního nestvořen a toto šest jo rozumíte ta paměť tady ještě byla. Takže když byla třebas tou jsem stvořena pátém v pátém mnou. Tak jsem si tu paměť vzal jsem na tu šest zase dětem za rozumí dnem a. A no tak jsem poznal bodu toho poznal jsem z emila všechno co tam napsal že si je to se všechno poznával protože jsem tím prošel že od boha na sedmi úrovněmi stvořené jich stvořenými sedmi úrovněmi a tam když tito tvorové. Aby andělé jsou před stvoření jsou také svoření ano a dříve než my k no při dostat nazpátek ono od tam se to ani mět do prospěl řeka straně také vysvětlit tak jak dělala do velice nějaký as přicházel domu. A na nic nemyslel na to jak je než přírodní nebo co to je to to vůbec ne a. Se dělat klid ku jak maska toho popis se ve svých spisech než ji z mat sklem. Tak prožil celý život od narození po tu dobu co tu klid ku mat. Toto pomalé. Nudil se některý hodina vědec sváděl mně jeden poslouchal něco musel učil jsem se. Co stalo on porušil tu svou babylonskou věž on se o zhroutila proč proč se mu do těla protože on sahal na klid ku. A věděl že je tak říkaje touž si všiml stal správně mohl. Bez chopili. Inteligenti mohl vypustit celou svou paměť. Která. Vzdálenost je formou boje tady klikaté to se musí začnou se dělal mockrát tak jsem musel ani prostorově ani myšlenkově formulovat takže odstoupil od myšlenky která vytváří jiným babylonskou v je v v v v v v k matení z li o si zatím a ty se naštěstí v tomto styk radit v časoprostoru jenom a tam zažíval ten život. Takových případu je moc k a a. Když to nemíří licet zrovna jako třebas u volní vyd mon vyd mana nebo wu dejme tomu klamy na to a kůra. U k věky ekg dál dál nebo ku mater linka tam o ji aby do za to že on je se mnou a. Napřed napíše něco o tom jsou to po hnout zpívám řekl poslední kapitolu z toho ty denního repertoáru a kázní ježíš kristus nepřišel na zem jenom proto abys nás udělaly když spojené s otcem abychom byli jedno z pod jsem jako on jedno s tím byl víte jak to s tím sobě na to dopadalo u jeho samotného protože najednou bylo tu ztratil a bylo po všem. Tak takhle ne to je málo to by jenom jedním z prostředků. On se musel si jednotni ale když bylo zapotřebí tak od jedoty muset umět odstoupit on. Dobrovolně a záměrně odstoupil od jednat při že ses řekl svého ducha v tu jednotu vzduch jsem božím. En způsoboval jen duch byl duch od boha pocházejí z ale se vždycky ano pod již jen a šel opálen mi je v ě v paměti všeho co tady ten člověk dělal atd. Dobrého i zlého u něho to bylo dobré že ale on takle to brali škod do říkal nejsem dobrý li se na tak pro nic a teďka. Ježíš nepřišel jenom proto to vidíme toho jak on si vychovali jednoho člověka to byl který měl to je poučení vysvětlit. na takovou úroveň kdy překračuje je to úroveň lid úroveň lidství. Když ta věc překračuje lidstvo lidskost k tak dále nic takového. Plně ze se v když si před se tu prosimvás náš těch ve z první kapitol vás případně toho zjevení se těla na tak se týká otevírání vnitřních pokladu jednotlivci a kočky to tím že se na sto proti chodu znamená samadhi ne ale je to je časy se nemoci dělají žádný vnitřní poklady. Tam to vypadá jinak uvědomte sto kdysi to v tom mnoho z ut mnou ne jen o spisu me třebas ani všimněte že tam najednou se říká a. Strašná příšera vystoupila z moře. tolik natolik hlava nám co všecko a na něm seděl do na tak dále ale na chová taková po tvora zase jiná no a takže tam za zachová apod bratra seděla na ten zvířeti let tak že přišel že na tom diktátu který jsou za z moře tak to byla zřejmě člověk. Ale tane v kontextu mluveno o tom že seděl ježíšovými. Ten tam byl ostře nebo samé apod to došlo při se dál tato nebudu to třebas jsem to opravdu napsal li se k tomu a bude v tom mohli přečíst a bude to pro velice důležité sto při protože se dovíte co se do jsou v literatuře světový nemohli dovědět a myslím že doba kdyby to lidi měli z na nakonec je tam řečeno že. Tyto přehrady mezi věčným a mezi časným me musí padnout a do pak to osmdesát říká pád velké nevěstky babylonu budu nic neříkali te ní. Ale jemu to je co říkalo protože o to o symbolu užil protože babylon byl pro vězením a kdyby když padli tím dalek toho babylónu tamas z ověření dostal. A když to převedeme na princip tam je psáno o tom nese že dostal z vězení pocitu oddělenosti či přestane být člověkem čekej se necítí být oddělen. Je spojen se všim nejenom svými lidmi ale s celým vesmírem a dokonce v poznal že hranice vesmíru jsou jen tak s pojem za těmito hranice myst toho s tím bohem. No prosimvás ten za pro jsem z mate o to byly. Je pro něho hračkou s myslí meditovat když to visí padne člověk zemřel fyzicky a tak dále to je pro něho sedělo dost jako když se narodil mu za za to z již při tam plakal protože nevědět do čeho de a tedy kam jde. Takže šťastní a jsem byl přesnější nebyl jsem z koncentráku umřel vnitřně to štěstí líčí. Když jsem když to byl proces a se kdo to ustal jsem ve nevěděl že to co z to co co co to za nás něco co z toho vyplývá. No. Ježíšova cesta je cestou od člověka už. Co jsou za člověkem v žilo světem o člověka k bohu. A od u boha když to poznal toho boha oč. Vztazích která je tam šel konci dostatek kapitoly od boha do vás se jim tu boží. A ta láska k dílu božího je ona tvoji povahu když tou velice školsky svět ve školské vysvětlení tečka tu o vás na to co tady bylo jim bude li by dale je to nelíbí že to takhle takhle prameni ale se to pochopit to říkám jenom pole sto pochopit dá. A ne to se to pocit do se nad lidství nebo přestal být člověkem co je toho příčina v. Protože potom vidíme že přesto za že to byl nástroji z dokonalému z jedno cení bohem kdyby tohoto nástroje tak jsem se s tím bohem vědomě k nesjednotil budete si říkat. A. A protože jsem o tom snu se mi v neodložil jsem podstatu věci. A byla jen se na když můžou od k bodu živý nástroj když se dostaneš zrodili protože nástroj třebas obsahové řeči. často u lidem říkám soud terezko se potřel světech svět skal na úrovni obsahové řeči že ten přechod není náhle že to se proces. A že je od samého začátku svého života a tento proces začíná. A tam byly v naší matkou nesmrtelná duše ní. To spojení tu je m je že před tím člověkem stojí ještě úkol použít v toho života lidského k tomu aby jím jsem dnes vzal ben toho pocit spojitosti s matkou věčnou o pod tou matkou přírodní aby se z toho vystoupila přes přes přírodu v a v věčném matce a potom odtamtud. Bohu ní. Tu jsou pojmenování která se vynechat protože ta matka věčná je taky bůh žen a když nám že taky bůh v jenom že se tím řek ale tady do říkají mnoho ono to tak je jedno ještě bohové který máme budou se označeni vlastností ve kterých se musíme chopit abychom se nikam dal do se se do plně pochopil teprve ta který se věty ve li ten bůh měl třebas si v rukách. Něho se rukách aktivně i trpně. A ty zase jsem musel chovat aktivně že vyvíjel ani čili zase se musel zavírat tak že jich užíváme ano máme před se o třebas a v tom. Když jsem jako neutrální tak to je sice ku. Zaviněno tím že to neni pravda ale je mi to tak vidíme ano. Protože každý atom září všechno záření. I ten vstali tato neboť jak se říká jinak než když tady egyptě ani věděli že stále s není žádná obloze. To psala děrami dělat nám těmi puruši obsažený přesně napovídá kde stáli tehdejší takzvané stáli cela ho zatím změnily polohou takže e no co se literami jim při ní. Na při je zapsána postavení velkého osud nebo ve li se to říká. Te ale oni potřebovali napsat tato om stavíte vjemy li. Tak si všimli oblohy věděti co staly se udělit mýtu duchy jen stále syna z toho vozu. A když to me deska čteme a známe astronomii te me že to nejsou stály své. Tak si do pro po čteme astronomicky a víme že ta šla co pravého se dostal třebas řídit se vězte si ze listě před kristem dejme tomu přibližně. No oni uměli udělal zápis časoprostor a to by masy jsem. To znamená nám prozradil že vědí všechno o kuje mi zdá že je že nejsou staly se jsou všechno oběžnice ale některý si jako tu po malinko je tedy dojem že žiju konečnou obírají jsou na že kristus oběžnice na tu se denního věznice ze stáli zem nový jaká stále se když to maže z nad not svět světelnou rychlosti vesmírem ne tak. Ale naše sice jimi smysly to maže stejným směrem v bez ze nemůžeme jako z nás nemůže ztratí nemůžeme bez ses se transem protože dohromady se razit a. No ale kdyby se probírali tak sto může být svět viveka tak svět tak bychom se o něco sice zaselo bratři. Nebyl konec světa celého nýbrž jenom ruka jsi dobyl málo co zbylo řídilo. Nebo existujícího. Prosím ti k lásce k dílu božím k lásce dílu božímu. Proč to bylo kolej víme poslání ježíš to nebo krista o světě protože o nás neučí jenom tomu aby ze sil do ti s bohem s tím se nemohl spokojí z toho důvodu že my přicházíme na svět nejenom proto aby ho z spojili vědomě s bohem ale abychom přivedli svojí oběť. Za všechno stvořené tak daleko že bychom vědomě zažívali nedůležité protože se vina jen nevědomě na vědomě to co mně metr na mně nosil. A abychom to dostali tak musíme odstoupit od sebe spásy ji k obětí a přejít k oběti za všechno stvořené a mám do od vás pole ten život povím vše nese by sto protože ono všechno stvořené pochází od boha. A víme že dvojím způsobem pochází všechno od boha a před ve a v případě člověka v že bůh šestý zen byl stvořen svými v ale duch nebyl jeho stvořen nýbrž du mu dechem dech božím byl vší ten při že ano nemám nesmí jo. To jsem do li se může šestý zen bůh vložil do při ty člověk na dech svojí tak když je tomu takhle a než boží pochází od boha je tedy věčný a tam toho je stvořené začíná být tedy věčné není jen otázka jak je to s tím co začlo být. Jak to odpovím ale si byl spokojí nevim odpojit takle a no začlo být je tedy dočasné taky končí ale s začlo být tak to z něčeho vzniklo z čeho to vzniklo. To bylo třeba věčné od obraze byla prostorových anebo pomíjející věci žil nepomíjející věci ni do toho po mísí za to taky možný ale když to takle je začátku všeho působí slovo znamená pravda nějaká a to je věčná. A takže všechno co je stvořené je v nejvyšší fázi nestvořené a věčné. A když to se nastěhovat v tom stvořeném někam do hloubky toho stvořeného protože je těžko dosažitelná a když dostaneš dosáhneme tak to nestačí protože jsme jenom z vrátili citem postup. Z toho směru od boha na směr k bohu ale nastoupili z vjem bohu a dokud on se individuálně. Ale máli být nastoupen nebo je vynesou vědomá být podporován neprošlo ten směr k bohu všeho všeho stvořeného se chtěl zatím jemně naznačit že to možné. Že mám být o na tak musím v jít a z touhy po sebespáse. A musím se za o to abych miloval dílo které jako celek. z za cíl boha. Čili ne jenom člověk se nemá dostal bohu ale jak praví svatý zase bože li to jen nemít tomu nerozuměl. Všechna celý svět těžkostech. Ku porodu pracuje dokud ze sebe nezrodí krista každý pahorek bude se rovná. Takže u do li bude vyrovnáno bude všech no. Prostě bez rozporů men tu tu byl spojen z toho důvodu boží tu pády dvojice změní v přesto jsem ho přesto od páry dvojic a ne přestane o také oddělenost od boha dvojnost nastane místo dvojnosti neduálnost jednota a k a k a v takže jem a mít v láskou začátku k toho pohodě je to absolutní co bude nemožné to.