Karel Makoň: 91-29B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je v každém životě ano takže teďka udál jestliže jsem měl zákazy co nesmím dělat a to bylo způsobeno lékaři a byla to řetězová tak se která se mi měla potom na příkazy co mám dělat později samozřejmě tak ta očistná cesta se konala snáze než vám ono způsobilo tváři. Nedbejte na to se vám to byl s. To znamená ona ta očista se s to u vás zabere daleko větší část života než u mě. Sem to nedokázal by duch když si to nikdo na vás. Ale je tomu ze se nestát i pro co jsem byl čistí a to stačí k tomu aby se člověk dostal před váš boží. Oběť jeho byla tak velká napřed umět pro rodinou. Že jsem byl stejnou měrou v s v oni jako o rodiny i to nemůžete najednou jako k tolik stačí si si spáchat na celém listu moli se do se viz o to se s k je u se modlí se to o to k ničemu neni tak je to dobrý ale pokud za ni za tolik jsou berete nějakou oběť při dej modlibě do této jako tak vážně že tam naše bytí myšlenkám modlitebních jemu obětí ho. Tak to potom tvrdě následky se nemocní se ustrašení se prostě nemožný na který cestě co je to platno že děláte všechno poctivě když se třebas pustíte zbytečně nám a co všechno děláte o po ho budete tím oslav no a jsem tím oslem také občas opovrhovat. Oslem ne to znamená tělem neopovrhujte prosimvás. první prostředek není to všechno a jeden z předních prostředků na cestě k bohu a především na cestě očistné a protože zase potom to je bez toho těla. Nebo od tělo i v pozadí nebo není předním činitelem tak ještě takže tak bych na při se cestě očistné radil narostly od toho co jsem dělal. Seznámit se s učením ježíše krise jsem se neseznámil vůbec jsem ho neznal do se mase v těle. Neznámy z při že krista a vzít váš je jeho příkazy napřed jeho příkaz to znamená miluj svého bych jako sebe samého tolik pána boha svého z to co co co se přesto se mi při se to všechno je si viz ve je to jsou příkazy a ještě tam pán jiných do vyšší vší ono ti to jsou nám. Když na toto nebát se když se snažíte o to abyste dostali například miloval když jako sama sebe když. To nevíte. Jsi na tom nedbat tak je to vždycky horší ježíš to víte a taky to dokonal neděláte nesnažíte se o to abys to dělali za snaha je tady dobra. Tak to je to z dal on toto jsem neměl za sebou toho krista se nezná jsem za by si v co bych jsem jenom příkazy a zákazy a to ještě nebyl to je daleko od li si po vite tak nejsem se do na vých v tomto smyslu. Že vy říkáte to je podivuhodné se nás dětech ve mně extazi je to je špatné protože se to přešlo do extase to jsem tam měl meze je. A extaze znamená neumíš celý vejít vejdeš jenom tou částí která byla opravena a o mně byla opravena část oběti bych tak řekl tak jsem své poměrně snadno vzdal cesty postranní. Dělá nevede k přemostění jen do věčnosti nýbrž je tečeš do se o z oko nebo tak nějak nebo z velice plat před práva se snažil o to nejde to je veliká voda no. Tak tuto chybu jsem dělal. A nemoh jsem bez znalosti ježíše krista a bez sledování jeho cesty a nemoh jsem to napravit jak se neomlouvá ale ne jsem se děly by když máte možnost to ježíše krista poznat když máte k jeho věřit vy musíte jít cestou víry jsem to s tou by je vůbec nešel moji ježíš nedostatek jak do pod za za přednost zase takže muset takže jak si potřebuje věřit cele jsem to musíme ještě dneska tají je s. Jak protože my to sobec viděli že toto než sebe bez víry. Protože jsem v tom životě je dále něco malinko správně a něco podstatného. A že jsem se obětoval svou rodinu že to byl oběť že to byla obě za celý vesmír ale nedonese rozejde svět tak jsem to dělal prosilo soudu bylo a ježíš toto ukázal že nesprávné v tom malém okruhu napřed ale ses a pak po se jeho svoje vodil takže dnes ti ale do pout pustá do je která někdy velice těžký dopad na toho člověka jsou ve neváží jo o něco se po z pořád nemocen. Za nikomu nemůže přát je daleka pase váš prosimvás jasná. Dal jsi ne tak ještě si může toto pro moje to se nebojte se o pojďte v zastavte to ví. Těch že se modlí za celou společnost celistvou nebo o vzal jsem ji ve světlo takových oposici dělají radit kdy lidských večerem při se pro v čem spočívá nevědomosti nevědomost hříchu nečiní ale způsobí oprostí utrpení víte s. Takže ty lidé kteří dělají třebas o správně a i v tom trpí a na ji li ji. Odstraní nějakými těmi prostředky za z pozice nebo tak to nedočká protože trošku co je vůle ale strašně málo kdežto jediný prostředek je dělat při svých v ježíše krista a jeho řeknu ve zkratce co sto který měla přesto si to že on věděl že je věčnou bytostí. To nevíme ale my jsme tak ti čili si zase jezte jiná ho že máme v tom bylo jsem si byl o že to nevíme ten nosem na i. On to viděli jako on tak si musí nezařídí kdežto pro něho to byla maličkost prošla ty svatý příklad taky ještě všechno ostatní ale ona by to maličkost nebyla se tím čí ano. Čili on ale věděl že musí dokonale tu cestu očistnou obětí za malinkým počet vidí konkrétní počet bytí. A nesmíš je konkrétností být cesta vaše jsem nikde abstraktní musí jít. Věci lidsky musí koho pomocnou k protože se od lidé tak je to ale to je ta proměna. Který je schopen jenom člověk který prodělá do při jimi vědy očistnou cestu be. To znamená nejsme připoutáni světu protože nás ten svět bát kdežto. Kristus nebyl při pout tam svět ho to bavilo nýbrž že se obě to bál. A radostně obětoval. Za když takhle vypadala lidské zaměstnáni v tomto světě lidské počínání tak za očista jde velice prudce kupředu jemu toto málo třicet let. No a proč otroc ze protože měl ohled. Kdyby to byl dělal sám jenom pro sebe tak toto ho vteřin ku ale ten ohled na ostatní nadto nejbližší o koly měla hle vyššího koly trvat třicet let a tak si z nestal když takový přese tím mystiky by sis se snažit být ohled na celý svět let. To je křivě a obráceně postavené to se musí upřít tuto schopnost nebo o tuto snahu v je to hezké musí mít vlády všechny ale není to správné pro co z to vypadá s praně tak správně neni protože je to tady síly a proto to není správné. Sobě neprospělo z sobě uškodí ani neprospělo tak co co ještě o pili že mohou udělat. A ty se sestra světě buď jako ustavičně nemocní anebo jako on ne. Spalováni touhou pomoci zbytečně předčasně stal stane hotovou ponese to neměl vůbec naučit co je to tak s ní. Jak nám to nám moh víte ježíš kristus říci než tím že třicet let tudleto dělal věděl že by věděl něco jím že musí být věčně vím to věděl že musím si pak nevíte že musím ať. Dělat todleto čili protože musel by věřit anděla něco jiného tak to si poutanosti ještě opakuju nýbrž z lásky. k tomu prostředí ano no to stavba tak prosta vás není tak obrovská že to pro třicet let v poměru jej mohl jeho život do třiatřiceti let vývoje toho mně tedy téměř celý život bych tak řek. Tak teďka jasné z to si zase v k v. Že mu před tím modlitba teče byl s tou svěřeno ano protože bys do přede v katolické právo ho do dycky li si že měl všechno v ne je to do přeji každý mu aby toto dělal potože on se nějak si jak se om bere jak vypiju mě. Tedy bych chtěl nazvat jako pacienty věří není a nejsou k ničemu. Ale protože jen věří tak je začátek víry a správné ne já. Takže modli se svými upřímně nikomu neprospěje jež ale jimi ho. Že budou vidět tebe tak jak ses nebo když po si již jejich mysl ne světu nebo může pád dobro opak ritam budete modlit než dělat a to to vůbec nemá pro žádný to je v no tak ještě žene sto by se že se ten ode des nějakýho by si ho pro ku dobyli nebylo správné nebo tak že jo katolické chrámu za mával celým světem toho není oděl jenom tak že by měla před toto lidský lidé se dělo když to dělají to tak je hlouposti. Bylo to prosto se od mysli pokud vjem pokud znám takže je to správné po stránce že oni sobě si prospěšnou si co on si prospěšný ve se pod pode on se násobí myšlenky tak to rád tak i větší pro od atd to je dobré ale že to nespěje tam kam oni si přejdou po je na nemusí vědět ale byste měli vědět takže když se při služ tak modlitbě. Tak nedělám nic jiného než litovat svoji mysl. Že do po o řekne modli se za je to a toho a nemůže když ti nějak na mystické cestě že bych měl kdybys chtěl schopnost mně projevit tak řeknu v ne tito ještě neprozradil ale kdybys věděl jak se se do budu od když to z lež budu tak by si nesouhlas a se mu úlevy při se vůle li tak teple tedy řeknu že kuje žila. Tak že se to zase vede jak to bylo tvoje víra která způsobila si že nebylo ano aby se mu to takle. když řekl jsem se modlil že to beznaději že visel dokázat že s tolika vyznal. Tak se obětoval bohu ale sto procent obětoval bohu bez o do na tebe viz nese se obětoval bohu li se být vyléčen jenom nenese byla tady s moje. A odevzdanost toho člověka k tomu bohu k ho nemohu odezva jsem jsem si tělo plnila odevzdám ho mohu to zase jenom do mínili jak tomu odevzdat jenom do míry jak sebe zná a sebeza málo a tím meze za toho pacienta tak o je to celkem oči bezpečně ho odevzdám on nezahyne přitom vím o byl a on on se nevytratí do spolu co z tohoto světa rozumíte mě. Tak buďte bez starosti na nic se nestane je do takle v když mi řeknou modlete s námi jámy se vody z toho co si na to co čl za od u do kost ještě ne ještě jsou že věří je víc dělat to nebo se menoval neznám před je to se co se všechno za hlouposti dělá těsto v katolických chrámech samosebou tak. Ale jsem si jist tím že toto za správný že se snažím podpořit že jsou pro nás od toho a k prostě nedbal na to. Jejich plnost se domě přebývá částečný takže na tam konám obětí za jejich nevědomost. Oni si když od za svět tato bože za do si již že oni toto přebývání nemůžou postřehnout ho. se dostat do modli chvilinku tím za o to po společností tak jsem jimi byl no vím o nich nedostatcích. A ta se svými kód nikam a po silami někam včel tu ženo. A protože je postup včel tu tak je to doby tam patří či č a oni nemají co dělat. No tak také trám ale modlitba atd jsem slovní modlitba to neni ani forma modlitba to není si se k tomu jak to dělám tak to prostě. Ale je pociťuj jak se domněle své když oni se takle době nemodlí se bude za nesmělo to lze do něco co za pořádek ale když to ale tvé tak to jsem z vedu tak a ten to se pořádek. A nebyl z od oněch samosebou nebylo jsi mi to jako u beránka to ne kde prostě to po z jak se jak se říká se s peklem pád letu v že ano ne za jedno ne takže mně todle tady máš stranou a on to ber ale radost jo ní. Ten dáte. ve jsem zase tak to co by to z kovu vracet to rostou ji povídání sil vždycky který by se to je jsou se líbilo protože je ale ty ale mně se nelíbí. A nejsi nesměli do příliš ji hloubek anny za musí být tak daleko dovedena aby to bylo aby to na praktický význam. Tak lékaře ale z ale nutná aby ho podle z z z jak nic dělat pro z syntézu při syntézu nad je rozum a potom léčitelem. Ale umět v že to jinak ano je to obdobné ale není to totéž máš tomu něco v přít ano a v ne ne ano ano to za oné no a tak visí krám je ono. Na mně to k něčemu ale v ale tím dávala to neni že se něčemu tak to závora neni. Ale je to taková o to ve náza a na tak ti. On z něco radila a aby nepřišel tak se modlí hloupě když žal vyšší nebyl o vědě. Takže to je výtečné vedle tohoto ne tady byl za říká že sebezápor je dvojího druhu sebezápor takový že vím že tím jsem jako prospěšný. A sebezápor nebo sebezápor takoví že se mi to sice li by dělat to přesto dělám protože vím že to z správné. sebezápor takoví se děla sela uvědomělé od potom promluvil jsem potom po hlad po ve tak to nemohou rozbila. Obraz sebezápor jsou účinné jenomže že sebezápor třebas že to dělám proti své vůli ní. Proti své vůli a jsem si jist třebaže mylně že to správné tento sebezáporu své. Vede člověka k tomu abych překonal cestu očistnou ano ní. To je důležité takže si zkracuju cestu očistnou to by se bylo vedlejší projevy je ale není to pravda protože jsem si to jednou na cestě zasvěcovací tak je to pro všech se jim při přesné be. By že me na cestě protože jsem si tak vám tyto věci říkat nemohu zem se činí v nebo prosebné modlitby. Tak je to sice nejnižší způsob přístupu k bohu ale je to přístupu máte. Poměr prostředníka. Nejde to přímo bohu než prosit za někoho na o vám záležet jsou vůle byla při do cesta bohu a k tomu bližšímu neboť cesta po bude přes bližního. Tak je to v pořádku tak proto se ve podle ale pozorně vás na to. Liž trváte metr veďte nadto by se stalo podle vaší vůle aby se svět uzdravil aneb podle vůle boží že z podle vaší tak kdybyste byli třebas on od jem ze si může od nese o že na hlavu postavit o toto nedá při rostou nic měnit na tak by si z mohu soud o tak těl to bych byl blázinci místo na tom svým jistě to škoda a tak upozorňuju vás že nikdy si nestavte hlavní tu modlitbu. Na první místo kde pomůcka velice užitečná pro bližního tak se do se modlíte ne je pro vás a ještě méně pro tu vaší cestu osvěcovat tím se neosvědčí nebo z. Protože říkal ramakrišna když člověk poměr k bohu jako prosebníka co si o tom může slibovat upozorňuje sám sebe upozorňuje na své slabiny ale není toto životě že dostane navrch ve vědomí takže potom je její odstranit aby nemusel být prostředníkem a když do za cizího člověka ta. A on se spoléhá navíc na svou schopnost se pomodlit pánu bohu protože tam ten si hloupý a neví co dělat. No to tady tu pak to musí být že pro tvrdí že aby se modlil za někoho abych to dokázal naopak bůh proč tomu nerozumí no. Nebo kdyby se při mluvil tak von von zapomněl tak je to co my si možná není tak o moc dobrý vlastností lidských v protože to je nedostatek v tom že my si boha bereme jako člověka a to je základní chyba že člověk je stvořen k obrazu božímu anebo obrazu ulici živu ta nás nese to lidi do sto li si takle vedeme pro sedm bytu nejsem proto od proti proste modlitbě na cestě očistné úžasnou cenu potom pozdě ne. Ale na přes že se musíte umět prosit zase dech i za jiné. Ale když si být vědom že prosíte z pozice tak např sou nevědomě člověka ti to nestane tak nebudete tam o za zlé nýbrž že nebude si myslet že on nama zapomněl nebo že se mu to musí napovídá atd. Nýbrž že ty máte potřebu nabylo budete své potřebě bohu bohu se udělat nějaký po měla po. A z do uděláte jako poměr prostředníka a pannou šel říká jak to nedobrý ale že to slabiku. Tam si v tom moc dobře rozuměl kdy protože on tak silně prosil li matku kázni že jedno neměly díků v ruce tak jsem za bys to matka nebo věřící not to byla prosebná modlitba je věčná mystikou ruce v no ale potom později věděl že to je chyba takle začínat. Také násilím na pána boha ale odpovídá totomu krásy boží do ta si o že si to viděla na svět že nebylo ano tak on tak neměl u plně nepravdu. A taky tyto a matka se mu zjevila takže počal tudy tu užit ale co tak by se neobjeví tady který z ti žijete. To je proto že jsou tady ještě jiným než když sám se svou vůlí a ty cizí vůle vás pro dají atd ty způsoby se např jak můžete zavraždit s sledoval se mohl ho při o život padesát pět bylo u lidí a to jsme vinni my kteří jsme se vás trpěli ano. A. Tady synem při před může pro si taky ne komukoliv jsem tak je ale aby měl lásku třebas takovou která by byla něčeho. Pozoroval že jsem byl být vyslyšeni ale v každém případě když nedbat jenom vůli boží při tom tak se za to dítěte nás protože je největším projevem lásky boží bylo za modlitbě větle že jsem se dostal do koncem a k a a město jsou v nahoru za po zádech. Ono to byl projev lásky boží a ve sto se bych to měl říct jak to že to byl projev nejvyšší lásky boží že se nám pozná že to že z na si že se vraždí za nemoc jana všechno protože to je projev lásky boží li to by nemůže doma pochopit ale se u svět poctivě modlil devět let abych poznal v lásku boží a abych miloval aspoň trošku ní. jsem od oni nestačila ani proč jsem začal milovat ale on protože me tak v velice miloval tak je pustil dokonce na ku aby to jak vypadá celá tvář lásky jakkoli že objevil jak se jako se o byl vědom toho. Jdu jinam ale za muadharu zase viděl slunce jsou viz strany jo tak víte. Relativní dobro ale nic zlost kruhem strany. A to jenom z toho čtyři z toho že když jsou v tak škodu jsem při tom o čtyři dni první než jsem přišel přes tu jsem přešel přes očistec rozumí. Protože nejste nepřišli přes očistec pozor na takovýto druh modlitby pozvat budete. To oči se tak užší nebo brzo potřeba a přes očistec mám dostane dostane do tak bych to se že budete li to za to modly. Toto zdržování on to prosím jenom to je od mu k a to je velká chyba protože buď pak ti mám o nepatři když patřil nepotřebuju o tom povídal pánu bohu a jak to pro sebe co potřebu si to říct to je možný ale to velká chyba ale bylo by oba se vim že v tom budeme z prostě tak nebo nám bude z posice. Tak do spojeného člověka s bohem ne ale my mu všechno a všichni patříme jím a není z toho svých nutí a se modlíme nebo nevím nemodlíme patří nemohl my jsme jeho dítky ano to mělo být v let. Do tam máte se že anebo zlata to neni pravda no to on neví prosit a nic. Jak to máme uskutečnit aby ten přechod od vlastní vůle k vůli božím uskutečnil aby se uslyšel snáze jak to udělal žel tak tomu tak to bylo dokonce. Tak to je zase je to takle tímto uskutečnit činný při kterých nedbá na sebe ne když o nich vím že jsou správné. Činný měl za ním do se volenou činností o sebe. Již nebo jiným způsobem že to když miluj bližního jako sebe posel potřebuje ji bližním pomoci tak na sebe úkoly za po dělám. A věnuje se jenom jemu a tím miluj jeho teprve jako sama sebe ačkoliv osobě vůbec zemi to je jako tam to pokud promiňte o třebas vždycky k o. Při tom v tom kontextu to z rozumu říct ano. A když takle jednám tak samozřejmě se přibližují moc mě. Tomu dovršení očistné cestě. Že miluji když jako sebe takle a jiný by zase ale myslím jenom na sebe a na bližního vůbec protože jsem taky sobě bližním no. A když visím když to potřebuje ten organismus aby na ni myslet tak musím na ni myslet není škol že ano a. Není to špatné že jimi si máme si to nemám mon mluví mysl vůbec nejde mi toho jsem byl jenom v těch svých potíží v pořádku není lepší protože by se to neděli tak ne nemilujete správně by vyšší toho chápete to dost těžko pochopitelné že ho i když jako sama sebe ale taky to je to není ta. To případy v minut říkají případy dostat li že je uprostřed tuto není zapotřebí ale jsou případy že jsou svaly do své ti situaci tak pak by měl právo. V tu tou host jsi to kde nějakým lidským způsobem odstraní třebas lékem. Nebo jiným způsobem života nebo že jsem na jím nebo nám co škod ano. No tak je to tak ono v tato použil tu to lidskou řeč nemůžu co opakovat ale tady z jsem byl svědkem toho jak se ty věci z kou z nižšího který v sobě ne k s. Když se modlím jako ježíš před poslední večeří. Ó a říkám nemodlil za sebe nýbrž za ty který si svěřil no tak musím napřed vědět věřil že mi to jako svěřil toho v situaci nejsem ani se spasitelem taky nejsem o modlím jako spasitel to li to je pěkná a vizitka to uši a. Jsem při něž domýšlí a to jsem se ho vědom u je že v tom to skrytá domýšlivost takže tak to se nebo za to prosimvás v. Co z kosti jsem tomu udělal on a ho to přišel co na to zaznamenal jsem ho vědomí to vám to do tohoto velice může mýlit ale se k bych řekl o to omyl toho věci které s tím ještě k tomu máme žije a to je osobují letem způsob mluvy ježíšovy. A nebo uvádím na pravou míru a nebo nám napovídají jako tomuto nenapovědělo. Jak to máme mi to tam není to o co jsou přímo jenom nepřímo. Vším to v tom spisu a když mám třebas rodinu jako se měl nebo mám. Tak jsou mi při je od boha svěřeni rozumíte za měrou či jen tak. Mám právo z ani se modlit takle a za konve o čím to nemá vůbec ani právo a když ho osobuje to právo tak by se tím trpím upozorňuju. Když když se osoba dobrá měl právo tak i trpět a tak vytrpěl a trpěl více do koly z nás. To si nepřejte to byste to nevydržely do ne stačí si jestli říkám tato ještě živou o proto by neřekli jsem tak mysli. Nebo s to pak jak je li život to je pravé si je při říkáte někdo než se modlit. Třebas pane bože ti patřím po chci patřit proto jak nějaké úrovně. Jsi ne šli opatřit si samosebou v je lepší mu patřit jsem odpověděl. Jestli se on neví kde se zdát tak dokonale on se neznal dokonale. Že mu kterou pak s a on mu nepatří to říkám v protože toto jste nemohla říkat prosím promiňte protože mám vědomost že sebe nezná a vy máte jen že se neznám kdybych neřekli. Jenom mu za všechno nejsem že rosy a musím dělat v se věrou se dosti aby si vůbec uvěřili protože já. Vodil za vaší víru a proto musím vypadal začli zač jako se vedoucí jako za tu se použila to začlo ne před z ale. Takle vypadal tak vaše víra je pod zlomena když tak kristus nedbala aby to nějaký dobrý nějak umíral potupy jak si žid to oni padli při se za své dale te je zase zradil zapřela tak s tou tomu oni to udělali ale nebyl trvati při správné je že a bylo to správné. Že on je od křivé špatné a ne do ku víry od od než to od. Od oním odstranili prostě provedli mně se stačí to takhle v z se modlíme bohu. Proste děláme prosebnou modlitbu zprávy jenom tehdy když žijeme podle po příkaz. je ten kdo svěří mými příkazy čili řídit se příkazy znamená správně se modlit. Oči tou modlitbou výtečně jeho příkazy mate příklad jiným a i sobě dáváte sílu nemusíte oni konkrétně prosit zbytečné protože z toho že plníte proti vlastní vůli a to tam v tom to to přesto se mi ve na povídali vlastní vůle pro protože proti vlastní vůli bojujete z zmenšujete se tak ti se bázně byl věčně kristus rozumíte mně. tolik neumí říct že zase říkat protože když takle analyticky na to z tato anebo nebo nebo o to nebo ono ano. Ze sice analysa správná ale je dobře jsem šťasten že takle vidíš všestranněji než na člověk zase opět ne věci jak že to fanaticky nám si že to jedině správná s těmi se nedá vůbec. Jednat se. On se nadjá protože při neklid svým povoláním li nesou zrozeno svým. A tím můžeš že jsi rozpacích kdesi máš dělat se zradit přednostně podle toho. To podle onoho ale mám zkušenost a na nemusím trvat nýbrž za tu je a že ho o to domu na ono takže zná své poslání i s víc o to nám ona tam není ještě víc výsledek žádný ale znám své poslání a vím že tím že žiju bez ohledu na to co právě dělám. Proč tomu přiměl k s tím že žiju plním své posla věčné posla. Ječmene poslání se plní dočasnými malinkým mi nepatrnými skutky jejichž jsou od on se nazývá lidský život. Přibít tělem vědom je tele neboť nevíte na tak dále jo. Mám ho a z onom v bázni jak ustrašení a to sem kolik udělal pro něco co se tady narodil bez vlastní vůle proti vlastní vůli not co to udělal moc. Od světech je v bázni tak vlas je že v k smrti k v k v. A kdyby jako nebyla dívala se bát dělat tak neumřelo o tom kříži a nebyl spasil nás nebo neukázal jak se jak se máme my spasit že nemáme lest na kříž mi na stačí úzkost a nevědomost naše o to stačí. No odbavit také jsou zoufali se nedá jedno po druhým když o do boje. O soto zbavuje tak jakož a ne špatní meč. li než pak než který usekl jednou bylo po drakovi aby znalost o dvě. No. Tak let dokonale by řek jeho a pak ho se to teď s že taky zase na že za ti svých v ti. A než ti kdo se do byly pro to velice do jisti. To několik ty ses málo tomu a to jsou litovat chci oddechl dodat když viz dokázal nechat chci k jdou a ona do ka. Tady pane školu to by byl ma při to by nebyla svým k za to by byl kong tedy co řeknu odstup od času prosto k a pak musí za kam a pak s kdepak to své kdybyste odstoupili smysl aby se se dali hlavy od času a prostoru tak byste let zápasili si se jsem prost ale postoupit z se od něho. jsou zahynout tu jsem do se pohádkách toto neříká a. Tady jakou pohádku dovedl říct třebas početí kdyby jako nevěděl sis takové takové věci dělati. Za čisté kdesi tak daleko dostal aby tak jsem to myslel ano jsem zatím při z cest získal v a nejít do toho jak to v ale vědět ne ne tak je ta že mám pro jsem meč. Dosud do do přese z je to se zná než ten kdo nemá vědomost o tom že tu jsem meč těly i schopen musí znou při hlavy draka jedno. A kdyby jako tuto zkušenost neměla ta žena. Křičí sví bolestmi porodí my tam někde v apokalypse za níž kapitolách tak. Ten drak který číhal řeklo by ze sebe to dítě to by se mu tak z prostě. Že by se byl dočkal a tolik by byl zmařil to je prosím ten herodes tedy o smrt v s a tak dále. A tak v zákoně se to všechno se v že se zabiju že z k sis něco jinýho to se za že to vím pochopit z když chápe své celistvě to život ježíše krista. Vůbec tato toto by se nedá pochopit jen jako soustavu dal si to nebili než když na liž že ježíše krista se necítili ale že spaseni budou protože by byl mají. Ona to není tak jako spoléhat se ale jak tady ani se který si toho co v tom ví. A na to jsme slabí mi anička po mně anička moje svoje svatou o zkušenost pořád napomíná a tak taky to se nemá pravdu a než do vážně a dobře tak si to se dech pravdu tak se napravit a ne ne to se můžeme když kdo nemá víru aspoň pověru onomu tu víru. U do určité mínili za s tou jsem viděl lidi kteří byli pověrčivý. A vono jim to vycházelo měli tušení taky pověra a vono jim to vycházelo. Je byto podle tušení nikdy nevyšlo ani podle kočky přes cestu by to nevyšlo. Protože tuhletu pověrou nepotřebuju s nepotřebuju zastupovat víru pověrou nahradit v k s k i tak nějak protože na víru nemá k ale kdyby vědu měl tak bych možná potřebovali tu pověru k možná že by se nedostávalo viděli z za nestali v okamžiku tak bych sahl po pověřila pro me mně bylo do něho do takže většina třebas katolík davu mi do za ze se mezi patří vím že to s s si narození na při kterém el. Jsou pověrčivý že si myslí že konání obřadů. Všech chodit na mši svatou ke svátostem tázali svátostný život to jse si že k tak je nebo ji pojednání u máte poznáte vůbec svátostný život nebo jenom jsou zkušenost. No a tak jestliže bych považoval například ty svátosti za dostatečný prostředek k tomu abych uskutečnil ě k to co se rad při jenom vírou a tak bych se dopouštěli nesmírné chyby projevy zastupoval víru pověrou se v tom. Většinou v těch svatost než že totiž svatost za nejlepší jenom obřadem a v to ani poznání když může byste nějaké požehnání v tom může být s. Ale poznání samo osobě v tom není takže kdo plní všechny možné obřady je to v pořádku. Ale pokud se dostavuje poznání spojení málo by se to stavy. To téměř nikdy ne tak to byla pověra která kterou jsme neuspěli a stačit tom o z toho že do toho. Ale podívej se na těl se o to jak odpovím ale jsem potom popsala si padesát stránek byl v tom v tom že si dělat v tom s přírodou prosto li promine že padesát daleko nebude se tomu říká v těle to je technicky nemožné. Jak je kdy mezi intuicí mezi tušením a vírou jo v tak ho jako při že je dnes říká že to stačí na pět do udělat ale kdy nechtěl bys tomu věnoval le je to rozdíl je tenhleten že pověra je prostě s něčím co se o svědčilo u jiných jsem to op koukal. Ale nikde nestojí že se jako toho slyší umět protože s tím nespojil třebas takovou důležitost jakosti zdroj ty co byli přede ho po větší tys tím nespojuje důležitost tak to na velký vliv pověra. Str do li to s tak tělo tak tak věřit do země ten vnitřní stav způsobuje že ta pověra začne jsem kovář ano. Že že i trojice. To je něco co nepochází z pověr živosti nebo nebo z naučenosti nebo s poučeností jinými lidmi nýbrž co pochází zvnitřka že tam se stýkám s duší svou nesmrtelný všechno která co mám dělat a něco občas odtamtud pro skočí do zevního vědomí. A poznám. Že to co tam pro skočil roste nesmrtelné duše protože to je tak moudré že se tomu zk oni předtím s koněm to je intuice některou poslouchá když jako tady držet tak slabá tak to nerozezná od pověry nebo od tušení. Tak prosím to ještě intuice ve které jsem dost dělá. I který si musím taky darů s tat tisíckrát se splete dal jsem je za pověru vázat před tu na to napřed jsem vůbec nevěřil když mám před to z od z tato o něčem a tak protože jsem tomu je z. Protože jsem se vždycky zklamal. Takže může u sebe ve pro vás si že vše každá moje z tu tak špatná jsem měl třebas před tuku něčeho zlého šestnácti ho listopadu jsem poslal svýho přítele do bez vyvodil z prahy ne. Tam jsem dojem protože jsem dal na něj nesprávná byla abra od boha před ducha žák intuice. Jenomže jen a jsem spojil tu svou před v duchu tak se se způsobem myšlení na jednání člověka který byl ještě niž než a tak jsem se při pojezte jeho živě tu tendenci dycky člověk když před duchu anebo pověru že se připojí z nás je kdo mu dostat se si řekli je teď tu pověru měly před tím že on třebas přijde vynalezl pata u něho daleko menší. Sílu ní. Tak zkrachl. jsem taky zkrachl se spojen s tam s tím tak to nebyla pravá před ducha a správná před ducha kdyby byla i tu víc tak jsem se ji musel se podle zařídit nesměl jsem zdát tato lid u tedy mět tak s kama. Říkal tak je to intuice se nerozeznal co rozeznat od boha před ducha. slabé. Jak jsem se potom mohl ale nemusel zařídil jsem zažil v z lásky bližnímu a nadto život dělal co by byl kdysi na. Že se dopustit když on se tak na ni počkám no to když ten největší jsou po v s v lidském životě a to vypadá česky takle žiju pro sebe že z toho je užitečná tedy život post že živnou pro sebe k oné jako při věčná. Protože jsem tak bylo klamána klamán vystaven nebezpečí hrůzy vodu nám všemožně že je to o budu mít. Ale tvrdím že to nebylo správné jsem v tom koncentráku byl. Protože si misse žilo a dokonce protože v tom bylo pravda že máte pravdu v když se mnou když jsou přesto se před tím protože v tam musím ukazovati k viklat li nic není bože na světě jenom bílé nebo černé noho věcí je tak mezi tím jo. A když sem mám vybírat správné vede nesprávného těžký rozhodování protože v kdyby byl analytik tělem tak by vešel zprávu našel něco nesprávného. Ale před nesprávném bych našel něco správného to by se vůbec nerozhodl aby bych váhají nerozhodný nikam by se dosti život nebo z. Takže prosimvás takle to berete protože bylo v tom. Velká výhoda ale po velkém utrpení a co to se mi řekla nepřejí si u to ani nepřeje taky nikomu jinému a je tak aby se vyhnuli utrpení. A o to co řekli když kristus dokud chodím jsou mámy nebe se z brání nebudete měšec tvoji opánky nebo dvojí pláž ale tady nebudu buďte opatrní jako hadové tento jsi ten plášti tento jsi ten na s ve cesty peníze všecko skočil na cestu v aby nám všem nám nic nechybělo on se pořád bude chybět ta přítomnost moje. pravda a to se zastoupit to mate při vědomí ale vůbec jsem za nějaký dálo jejich li a tou za toho bude tam moudrost to co neděl říká že mate by si to na všechny ven tu ale protože si muset tři jsou dal sice ale tohleto absolutně sestra ale všichni jsou hlas se vám nebo říkal že to nestane mu to potom vysvětlit s v. Protože bylo třeba aby z jsem se že třebas tomu svým dojít k tomu tak řekni mu úsudku. Že to známce správné nemá analýzy atd se nesprávné není nikdy berte u skutek protože jsem jít dál.