Karel Makoň: 91-30A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A to potom on ten ale ty se vidět proč za říká by to bylo všechno správně a žena. Od oné vyšla ale to byl lékař onomu to nevyšlo. Říká bylato krátká sví tak jsem byl jsem si to nebyl vědou o to si nemůže být analysou vědom že to dnes si tak se tak. Nevíte že domu nebo krátkou svíčku. A to se ale zen je li tomu co na ale je to správný předpoklad že se analyticky toto vede se mu váhu že je lepší analýza může lesk úplně opačným výsledků než jak si to krásně as spravedlivě a pravdivým řešit. Tak promiňte jsem proč u zaujat možno jde a oni se naproti nejsem jsou k ale známý dosažnost tím že to dosažnost k že pravdy pravdu protože do celek na sto procent jednat ku tu jedna ku devíti jedno bude ti při bez v v v v v v v v v k v tak o to stačí třebas lékařské vědě to je pravda protože oni nechají si do většího lidí že a jen to byly. Který potřebuje resuscitaci. Li obnovení normálního stavu věž dvě těle vědomí ve česky přeloženo. Ale tak prostě silou upraví napřed tak aby tu resuscitaci snesl když se mu to nepodaří tak resuscitaci neděl tak k se to malinkým z z z z devadesát procent pacientů že to nejde ona by toto mu evropan třeba šlo ale o vidí že to. Jeho podle jeho praxe je tak těžký případ že by musel zanedbat co se o jiných případu. Že jsou naději vyšší ten by se měl přesně na to že dělal to tomu beznadějného příprava ve on to nechá. A nenechal třebas toho doktora tam si to člověk z před proto se to lékaře byto bylo beznadějné. Tomu by pod rukou zemřel pod rukou přímo a ne za hodinu ale on ho o šest neděle kůry věnoval do z toho dostat proč ne u li tomu lékaři ale bude to z čeho potřebuje prost dvou dovedly on si vychoval pomocníka a dovede o je mi mým a jejich pomocníkem jsme jedna rodina co je to rodina malá. Ta v životě list vane znamená ani si to dejme tomu pět set lidí no ten málo když nazpět dělat nebo dělá tam prosimvás. Že lidská inteligence se všemi prostředky které li skočit mají technickými že že by k něčemu nebyla tuto není pravda to si to nesmírně vážím že tyto schopnosti na při jak lékařská věda ale i technická věda má. A myslím si že víc váže než že v technickém oboru protože voni například když udělají a to uznáš jako lékař hned jak to řeknu. viděli pro výtku analýzu komu li nos nehod trámu podle množství uplyne který jsou v tom jo v tak ubírají na v ní. U drž dosti na síle tohoto na tom tohle vždycky málo pro složky dalo o li si mase dělalo takovou takovou drzost a ono se to ve světě v těmi bude nikam vše jakým za vodami který mi v potom ke jsem se co není věnuje. Zjistíme takže se stane při škol z se stává a vyspělá technika vám řekl. To tu máme před přeji li budeme prostředek do svého smyslech ve stole za opisem do pravda tak mi ji prostě víme ten trám pro neudrží když podle padáme druhu tu možnost nemá li v on to potom rub ne a že z příkaz to nám za vinu ten tam pokud to nejen se sil svazovat ano oni neví že z tam něco co je co není z od liší od do tam z toto na myslet. A kdybychom toto dali na za tady si ho taky dovedou tudleto a to bylo to v se nám do toho zel o pro tak je to řek děláte škodovce. Ale takže například našeho motivy z s i když s když se při stoletím radu. Tak ty tady viz do vody které by na za to že on o jen zradě tam námi šedesát vždycky který nefunguje wu oni mají na to a jsou tam ani bylo pro bujet že mi to s ten se li se provádíme bychom dovolit ale nemáme o to neplatí tak tak je nemáme ten se viz tak my zásoby šedesát vady krok o ty to si po sobecké svazovat viz tomáš vidí nejde krávy a protože nám naši od pod si občas museli jít za dostaly přes tu o tom. Analysou. Na tahaly za když je provedena do všech podrobností tak může nakonec rozhodnout ne protože ten trámy dokonalý ale že něco co v tom pro poč tu jsem měl za zahrnuto. Jen ne jak na to nebylo počítáno protože ono se to při ten li se tam nedostalo on totiž ten stroj není vševědoucí co oddáváme do pera to on nám do hrami sesumírují či mu říkám že nebyl nec. Již za zapomene jednou v je z tato zapomene protože mu to nedali do kterak nezapomněli vy kriste z jo udělit páka. Ona vynese na povrch něco co je pravdivé a tak si životu ale živit v letu stromy tak krásně op ale je tady někdo z vás a není to k ničemu ale není na to spolehnutí jestliže tam nějaký lékař který vyšší schopnost tak jest zemi žen nepotřebuje ani tuto analysa jak se. Např je také dostal jsem poznal porobě docenta pražáka v byl pro leká normální docent karlovi neřiď li tento schopnost měl ne. A o mně řekl zase tam byl jsem jsem ti tam ten zem že tam ten zemřel tam ten jsem se o ježíši zemřeli protože opakovaně musí bit před každou hodinou dušoval si jich. A to jsem tak to ne duši je nejen vším způsobem pojata a cesta chvíle napřed celá cesta je že od ba pochází nad se máme vracet a že by bylo mají dát je v tohle nekladu za vinu těm indů protože těla zač ti nejsou ale my jsme kdybychom v evropě. O na západě se drželi že jako co neuděláme doka uděláme přišli v těle v je to cesta. Od boha o tu bez toho že neznáme přestože neznáme ani začátek ani konec. A. Prostředkem kterým se kde je lidský život a není žádného náhradního prostředku kterým by se dalo provést. To je cesta celková pohled na cestu celkovou mu. Pohled na samotnou část jednu ze vším mi to že víme na tři části tak u toho u staneme. Tato na cestu očistnou je v očistit své především obětí. A to je život lidský atd oběť nejsprávněji konám na s kterou on neni. Jiné protože my nevíme proč se máme obětovat. Za co se máme obětovat jak to máme dělat neměl vůbec nic z milostný stav milosrdenství božího protože toho nemůže plést zbytečně svou vůli tam kde bychom vím do toho pletly. Tak to všech prosba brán ne. My jsme se narodili tomu nerozumíme když o semen tomu nerozumíme když jsme z s ze styku s událostmi těm nerozumíme a to je výborné protože to je tón nejsme zodpovědni za to. Nevědomost hříchu nečiní ale způsobuje utrpení a to tedy by se mělo co nejvíc mírnit proto byl ježíš kristus byl léčitelem kromě toho že byl spasitelem spasil svým rovná se léčitel s tím to ale v ale ne ne to je dobrý člověk ještě svět mým než spasitelství tak to je obsah. Cesty očistné jak jsem dosud probral a některá varování jsem tam řekl která musím vytknout ještě abyste z na to zapomněli tom proč svých řeči kterou tady vedu že by si člověk jako ten nejí věrou hodnější nejí li katoličtí již kdyby totiž výklad tolik myslí neměl o si myslel že se museu. Čisti ze všeho to prostě v technicky nejde proto katolická svět je dost do volen příliš odpouští hřích který člověk dělá na pokračování bych to nedělal abych takovou zpověď odsoudil stoprocentně. Protože vede k lajdáctví podobnému jako jsi ty myslíš do udělám do klam dělat příští vtělení co jsem byl jsem na to podařilo přemoci přemoci přemohou toho z této o zpovědi má. Nejlepší z zajetí se polepšiti jak se modlit třebas před co zpovědí ani když neřeší ji tak se museli modlit žel že za tímto učen přichází do se nikdy byl žití. Ale to museli povinně říkat jenomže to není možné se přiznali proč tomu co oni neprovede nešli namáhaly sobě se s vědou a on říkal to je to z říkám tak klid je že o spoj cokoli protože o drž zaset to je mi jasný. Tak ona říká nesmysly jsem z opsal kus spojí mýho dostal na to bylo nemožný žilo tak to je jeden z nedostatku degradace víry nebo kde je na nevíry na úrovně měl mechanického konání nějakých předpisu nebo provádění nějakých. Před pisu který při kolik předpis provádím mechanicky se tak řek bych duch. Teoreticky nebo svou vlasy myslím nebo nebo se hynu utvrzuje nějak to neni u činné. Takže myslím že jsem vytkl hlavním příčiny nedostatku že spolehne na pouhou formulaci. Ale to mu nestačí síly k tomu aby uskutečnil v čili bylo by lépe kdybych byl jste spojeni nechodil aneb po o váhal. To se musel tomu o to chtěli tvor oni si svoje hříchy mi přel o tom co ještě zbývá napravit ne. Ještě přesnou formulaci. Že všechno to bylo k ničemu protože as se zformovalo je se možná nejlepší z když se polepší děl o to nikdy nešlo. No tak byl tento boji je nemožný že to osud do zpovědi pojata jedna bůh váhá nebo jedno předsevzetí a to je. Nikoliv nehřešiti ale obětovati své bez ohledu na sebe když považ když to považuji za správné když chci někomu prospět pak v sobě nebo někomu jinému čili je to zase za s to s k oběti kterou normálně ten katolík a jakýkoliv člověk který se zpovídá nebe ho k. Myslím že jsem jsem se dostal a jestliže máte k tomu co říct tak to rovnou řekněte a budu dál. No to to to to bylo složeno ano. Příklad z kolektivní zpověď se s to u nás to bylo možné ne a to do oko bylo to evangelíků volalo o to není tak ku úplně špatné říkám že to není špatného v u protože on se z od z říká z odpovědnosti osobní ten člověk se kolik svým zpovídá. No to lež a on tuto jeho způsob a tou kolektivní zpověď že tam byl na všechno to co jsem si říkal osobní do bude dosti kuje domem do se to se tamto toto chyba tam je či jsem pro osobní zpověď a co si z tak na ale dovíte mám bučí nějaké výhrady. Protože jestliže je ne za spojen nezavazuje tak vážně k tomu abych nehřešil. Tak a potom hřeším tak je to rozdílem oproti tomu když je zavazuje řeším a byl jsem zavázán tuto rodu poctivě a tak mám svědomí že jsem to dodržel asi svědomí to co značí zpovědí říká s vědom je před ustat v to co o s tím nevydrželo chodit. Musíme nějaký jiný systém než tenhleten ale svět toho dobrý kněz byla spoj dal říkal no jo protože ticho již ze s říši nejsou to před tím že si na dříve ale je protože to se že to si ten hřích který děláš atd toho se nemůže zbavit nemá v tobě s oproti moc. aby to za pro z dělat a to je věší větší míra oběti. Anebo větší míra oběti která je ne za in které jsou vaně od tebe prováděná anebo by léčitelem tak prováděna že vyšlé vším nebo lékařem tak se musí smířit s tím že se nesměl to svědomí že jde o nevyléčí. A je tedy ve se jak proti tomu když bude při tak abych měl. Dojem nebo měřil mi neříkal oni z že jsem opomenul něco ho. Ze snažit neopomenul. Kde že lékařská věda podle zákona v takovém základě to bude ti trestá o plně se trestu hodný dělal nepomoci někomu to potřebuje ten ale to tu povinnost nemá ale za z tu povinnost tato může by trestán jako ne. No tak je to my jsme toto esta ani tak i všichni. Ale jinak a šel zákon předpisuje protože na to o to ona neví a před že to správně přestal si správně ale co to platný když do všeho nevidím. A kdežto ten toto roz z s u je nad námi ten od toho vědí dobře ale chtěl bych se ještě malinko z mi to svědomí stal s proč je z vědomí tak nesmysly že pochází od boha ne pochází že z řádu který uznává a kdyby ho neměl ten řád aby oněm nebyl tak svědomí nemá. Čili s vědomě u každého člověka jiné a pochází od tuze země ze s poznáním z paměti a z uznávání něčeho co je řádem který se řídí. Čili svědomí nepovažuju za věž věc božskou nýbrž za věc lidskou a. Do to směšné se to jste z doby to že jsem to spojena ale při dejte se tam nebojte se. Měli jsme. Proto zračilo do svě který přenášet tak u mně se to že to málo do vydržel poslouchat. Data ale to co tam by protože on se měl paměť vizuelní že země nepil kávu ho a o takže domu tam tu nebo pro tam nebyl to si pamatoval. Tak tam chodil takže by byl hodinu před smrti ten jsou chtěl jakkoliv spát a jednou pro měla li si někdo usnu tak tvrdě je že praštil do se držela ale praštil sebou hlavou o bohu o to o tu s david si která byla předním třebas těla aby moh na tom psát. A stalo proč se říkal pane proces. Promiň temně v že jsem usnu abyste říkal dlouze co všechno včela musel udělat a že to vy jak to skal neudělá a tak om prošel při zkoušce může v tak po sil sekal ne tak tomuto neuměl něco daleká se poctivě to by taky dobrý styk řek na straší sebou hlavou do volal li si to měl by si ho k a. Atd. Byl to velice li za není v známy vám proto z od nese za prvně zpovědi a on říká. Ona kolem ho neměl si z toho nedělejte jsem na to ve svých přednáška z víte a právě přednášel o si nedoví jich jedné atd. To jsem po z od tomu se spojilo věk te takže on byl tak kdokoliv do zlo kdesi svědomí jistě nedělal se vodního hezký něho jsou svět bylo by byla že to neni to božského původu jak si myslí křesťani ale do původu čistě pozemského ale to správné že to existuje že člověk také dovede vystavit nějaký řád že je přibližně dobrý. A jenom přibližně dobrý ale když věnuje do věří jež se o něho řídí tak se s něm vzrůst je tak zvané svědomí aniž dorůstá je to v pořádku protože zabrzdí věci které společnost pole za nesprávné o je platně šelem společnosti kde kterou nebrzdí. Co silami nemá tak tím prostí podlaží nohy tak buď se protože. Ještě věříte že to od pána o tak je to možno ale vší na tomu nevěřil v ale o zen vás to bude lid zavazovat na tak je to tak. Tím že se do by se byste řeka on do prosil domy měl při rodiny přednášky proto letu maličkost světa v se tak terezka se mi smyslem neřekl tohoto zrodu své co ten říkal o s vědomy co tam jsem říkal o z vědomí o tom že že on napsal on to četl mu o to o něm hlasem no to je na uspání. A tak dokud to jako lékaři že když než těmito ctěn tomu rozuměl protože by nebyl ustrašený ne tak proto jsem ve řek jenom to co se s li dovědět no tak takle přednášel ta je to pro nezi prve se zase říkal by prostory omyl to máte od krám když si při v. Na cestě se při z nemusí taková disciplina že musí větší než na cestě spojovací tak se cestě očistné. Je tam všechno smíme a musí vydat ještě těle musíme se v tom počátku vzepřít. Tomu trendu který máme zvířecí. Ve jsme oživil jenom zvíře a toho od narození kráčí životu jako jepice velice brzo o jako třebas slon velice dlouho velice pozdě nebude to mám říct. A pozdě ne velice dlouho a z toho není lidský život za jeho život slon aby to byla cesta očistná tak musí tam by disciplína na jimž základě najdeš podkladě na ni začátku je myšlenka. Které zatím věřím jsem věřící to mám prosazovat takle. Od ba pocházíme a k bohu jdu tímto životem ničím jiným ale jestliže tomu tak je tak musím kdysi by do vaně plnit všechny kroky které patří k očistce osvícení a tak dále takže tyto budu by si k jeho měl například sokrates a málo o dojít o žák platón neměl a taky proto dopadl ženám světlem k tato vel sokrates né. Žena světlem dodneška. Toto dopadl špatně a my taky se to doby viděl ve nese k nad a no co se dělat navíc nestačily kdybych to se ras přestal cestou no z z z od a tak bych řekl že platón dosáhl. Jsem se do znát se se nás sedmdesáti procent el u tu cestu atd tak očistnou. Tedy neměli dokonce ale protože se dostal cestu osvěcovací osvícen nebyl jenom poslechem od poslouchal svýho mistra. To dal si dělat toto by si žilo protože to vydržel prosto o to o tom na říkám velice mnoho ten plato v tom potom potom psal při spisy tato do viz jsou pro svá vidím dosáhli dílem ale osvícením tam toho moc není. Tam stalo říkám všechno možný to znamená je tam analýza rozumová. A ta tu výhodu že postihne a může postilu prakticky všechno co to rozumu kam se dostane. Ale protože se dostane rozum jenom ta. Ne z toho je v rámci úseku vědomí a při malinkou malého úseku a on neměl kom životem a on neměl to při s jakou máme my ty se se mohou tu trošičku nás na s nastavit totiž u přidat tomu něco protože mohou provést kombinace které byly těžko dosažitelné rozumem za uznávat k s. No ale moc daleko pane nebe. Podstatě se sis co se mu tomu stroji nedali do ruky do pera tak to on neví když říkam něco navíc tou kombinací. A hle co konali to zkusím před ty svět způsobem že bychom nemohli to svým citem z od nám v. Souhlasí s tím co s tak jsem se do se měl špatného žáka ten toto psal ten nebyla liž ale nebyl lepší nebyl v době nebyl lepší a tak s nestalo dneska živým svá z s tím že důležité že tam. Ve jak je žák který se menoval tak pak se jmenoval tak to ne za to jsem říkal jiný napsal metafyziku a o na to ani metafyzika. Ale protože četl třebas po něm tomáš tak by s kým. Tak z toho vytvořil celou soustavu metafyziky žít na fyzice se že ne aristoteles správné. No a ale se dalo filozofie potom se prosadila katolictví dodneška tam platí. Jako dneska jako mnou o tom z muss ano ku ale toto aristoteles na před pro co onen vydání no v na cestě ještě opakuji promiň temně se si toho vědomi toho patru že na cestě očistné je nejdůležitější toho čemu věří jim ne abych to disciplinovaně. Uskutečňoval. Abych se neukládá choval že sis formuluje u toho čemu věřím a pak to bezprostředně nezačal uskutečňovat ukazatel se tím že vím co mám dělat ale jsme si to dělá to nesmíme my musíme prostě nebát na to abychom bezprostředně jiné. O čem víme že správné dělali a toto nesmí přít ani slůvko. Že lidsky su k odporu to vím tak je to v pořádku to je oko odporu a nepořádek. Jsou formoval je to pořádném není. Ale proti kdysi byly říká kdy je pojď za mnou a tohleto je nutné na první cestě tam se musí u z než tato okamžitě toho co vím že správné. A proto toto nemám říkat protože jsem tou cestou šel opačně shora dolu když jsem věděl co nemám dělat. Jsem věděl co mám dělat když jsem znal svoje poslání životní poslání vůbec života principiálně. Ale. Tak bylo poměrně snadné pro mně z to dělal z říkáte si víte jsem to děláte zdálky a proto že za mnou pozor co pro ten že by to doporučovat že se si říkáte při se to díváte často vyložen. Jako jako rady správnější než co děláte dělám vět protože lepšího ale po patrně z ti. mám vyššího odpovědnost a je otázka si z odpovědnost u dnes to jiná věc kdybych ti odnesl tak první správné uvědoměním toho co mám dělat když ne uskutečněné my jej jedno jediné vedlo přes hranice cesty první očistné. Cestě možná že spojovat toto jako mně okamžitě to s prací cestě let. Anebo aspoň do očistné to je horší nové ve to je to rovnou tomu spojovat spoje. Ale víte co tam co tam chybí člověku který se je nerozhodné. Nemůže se rozhodnout to je to to nevíte se nemůže do on tou se rozlom dále se ne o na to co ne z toho důvodu že na to nemá síly. Ježto jsem tu sílu měl pro těch třináct let oběti ano kterou by se k jdou jsem konal do jsou na sebe ale s ohledem na ostatní když tam tento prvek na cestě očistné není. Tak nemáte možnost přejít na cestu osvěcovací tím menší možnost máte ho. Tomu abyste přešli na cestu spojovací jsem přešel jsem vás dotek na cestu spojovací vědomě. Protože. Tomu nestačila za pohár věta tento život je mostem po pil sela při do viset to nikomu mas stačilo když znáte ani s vámi děje. Ale v tom bylo třeba těch třináct let svýho pěti rozumíte a toto tak tomu taková věta malým tím to tu hodí stačí a dostane se minimálně cestu spojovací nám na cestu oči co si taky na protože to asi v ale by to cesta spojovací je to proces i to co to s o si v ní. Stádia povýšením nebo taky ponížení někde takže nesmysl vystoupí někdo sestup spojovací že je hotov. Ježíš kristus přeci říkal on nelhal a otec jedno jsme. To bylo cestě spojovací prosím. A byl jsem se od svý u účinněji než na cestě očistné od svého narození protože dělal proti své vůli všech těch třicet let u to že že to správné to musíte se ukazovat že jenom z lásky k lidem ale ukázalo že tady jednota otce ze synem není nesmí příčí když. Bylo po němu se sejít zřít dokonce na tom kříži přes se ptal pročs bože opustil. A pak se ani neptal protože zjistil že ještě neodevzdal svého ducha všechno odevzdal matku neznal složeno ale svého ducha oné. Tak teprve odevzdal svého ducha tak plně se moh spojit s bohem a jestliže tuto bylo ještě tři dni prosim a byl s formě předáváním mu to to bylo padesát let neboť on byl také těmi vlastnostmi. A oni padesát ten padesát v bodem museli čekal na přestaň ducha svatého tak to byl taky v on to či to s nimi. Bylo od chodil k vám je nutné protože nutný kde ale není to dostane měchů. Jim je abychom se zastavili ve jsem počínání takže. To se mu být přešlo oni při tom že bůh jedno deších chyby na křesťanské cestě věta že nemají vůdce který byl nechal. Na přechodech z jednoho stupně na druhý ho přešlapovat který by ho vedl klidně dál takže oni to radši prosazují nebo o tělo ji no sedum dílu. Aby ty přechody byli menší když mystik že by blízko k sobě aby se jsem moc známá atd. A ten přechod překonává na toho žáka mistr ne. Takže přešlapování na přechodech. Se nedá provést způsobem i duálního vedení jednoho žáka jedním mistrem nýbrž se provést jenom tím že mistr celého vesmíru a všeho a co jeho života nám usnadní svou touhou po na svou láskou tento přechod. A že přes do povolání na přechodu. To je odpověď aby se zkrátil tahle to to řeknu o jsem to bosko o promiňte mně. Lásko a myslí přitom na boha a když jim že bůh je láska milosrdenství a uvědomil z na přechodu a tam dlouho šla o tom přechodu protože ztratím sílu on ztrácím důvěru noha padnou prostě jsem unaven tak prosimvás stačí se byli lásko a vězte mi že i bez se. Jeho duše o on se. Jenom tímto uvědoměním se dostanete velice rychle přes ten přechod protože on jako první před poklad další cesty menoval lásku. A. Když to ne odpovíme a strasti nese v maličkostech které mají menší dosah. Menší sílu tak prodlužujeme to přešlapování na přechodu. Co von ze všeho než je tedy ukázat musel milovalo jednak když si jinou a jednak pomocí boží s jeho lásky takže jdeme cestou lásky tak ty přechody by měli být velice snadné. Totiž nejsou tak je to protože jsme přitom pořád slabý upadáme do extaze je to se zen z symbol slabosti pro osobě promiňte protože jsem byl svatý zem. A tím že z nedopatřením že jsem neměl být že to by to s že to nebes extaze je vám to říkal čím. No a proč protože bez extaze je tak ty přechody nebi to jinak než u extatika. Jsem si ustavičně propadá na který cestě do stavu běžného. Ale když z extaze se dost propadala dostal by to s tou běžného taky čím dál než jasnější opět jsem byl vyhozen to jsem se představit tak se byl nešťasten z věcí se mi z visí. Jen ti se nad zem páté o jsem toto věku to by bylo jinak než ti ale když vyhodili si stal a vidí tam bylo dobře. Tak jsem to dokonce vám tyto jsem to vždycky tak tím vyvodil svatých. Rád prostě nemám kým kladný poměr a on to bylo správné že mně výhodě samozřejmě ale ve tedy extatik je tu mám to svatýho bych to nesl není z s on jenom propadají z víš tu ten z malinkým rozdíl. víte proč že proto lekci z že jo na úrovně jak dobyl do se jsem extazí se neudrží. Tak pro pak po těsto nešťasten v když jsem řekl žel z ale někdy přejít z cesty očistné rovnou do spojení s jako se stalo dejme tomu u mně pomoci extaze ne. Tak upozorňuju vás že jste li om osy u mysl jak to měl zkouší be zapomněl říct že by bylo nedošlo jsem to tam přitom si řikal k tomu přechodu tak prudký může za všechny mezery končily protože jsem se při nás se obětoval. To nebyla jedna věta která to způsob žena. Takže by se řeklo je to mně přede do extaze na tím se dostal z od tří cest synem ne tak jsem v tom pořád visel na to že co se tam dostane data věta to jenom posledním hře by do zrakové se. cesty předešlé no ale do tam ta data ta oběť a protože ta oběť je u každého člověka jenom že u někoho je li. Tak intenzivní jako třebas byla umět předškolní je jeho trojice za když to o by byla vinu cenná. Tak že byla vinu cenná událostmi tak mohu nadto se dívat promiňte v toho tam vám bude vadit v tom textu a to vim na věnce na s událostmi a bych neměl schvalovat události který takle krutě li do pro bují nahoru viďte neměl by jen že musím říct že ne všemu ještě rozumím. A že který jsem nemohl tedy vědět že záměr boží je něco bez čeho nikdy člověk nevidí nikdy ne sv st ako k promiň mně když projde si který v sobě nepatří jak mám pro toho že si extaze a no nebo ne z k o počtu nebo z učedníků páně nebo z našich vlastností. Je že z ne dost symbol na to jedno dej dvanácté celek a ono co se celek našich vlastností. Jsou tři extatické to jenom známo proč ne před on o nich ježíš věděl on za z je na horu tabor a zase za není li že se mám zk je aby jim bylo vidět co extaze rozum může co extatik zmůže. Takže když toto vím tak moje se lidské schopnosti to způsobují nenese pro bodnutí také něco z mohou ale protože jsou jenom při tak to není rozhodující složkám mého života. A přestože něco co mohou tak nemohu se stavět bude jsem do oko vždycky založený za již činnou uměl mysli rozhoduje většina těch ostatních při o kolik věnovala protože nám no ne na to domem z počít zase matematik a jejich a to jsou tím víc ženám než těch se ve dvanácti ještě nějaká zbývá aspoň jedna žel jej výtečně na kolik být na po do za li snu. Devět. No to bylo to byl někdo přišel a no ale prosimvás kde děti zbývá. Je rozumnější se při do těch devět anebo při při když nevím že nemám ani měkkých používat čili když toho pojedl otázku extaze ano nebo ne tak se nebudu nikdy spoléhat tak strasti. I o něm dokud toužit protože. Jenom jako celá aby to se dostanou k bohu jenom jako extatik ale tak jako by být dal to semeno člověk neextatický no a jestliže nepoužiju náhodou zrovna li se lidské tři schopnosti nic se nestane. A neměl by být podceňován třebas. Křesťanský světec který vůbec extazí neprošel když o jeho životě věže že správně a že že že správně protože bych. S tím svým. vím klid jinou láskou třebas nebo hodinou kteroukoliv s jinou neobyčejnou z s z s. Jak že v něm rodinou třebas lásku. Kdo miluje i za oko si to znamená pro jeho z a co je hrdinná láska. To může se jít na to krk před neposune extazích jakoukoli jinou lásku měl ten páter kolbe v tom koncentráku né. Tedy když to je nevyšlo a abys toto to se jim na člověka několika dětí od se několika jaký tak se dal říkal tomu se s ono mohl by pro zastoupit. Zastoupil a byl popraven protože se jiná láska. O co extazi be pod sval již jak jak říkám o tom že si byl no pak je to v pořádku si musím souhlasit tady říká někdo vzdát extazi nebo ne a jakým způsobem na toho záleží na osobním poměru člověka k bohu překlad to takle. Z z on to on ho za řeku přes její bytí ale musí se dělo za tak klenot to nebo dělat tou opakovat citu před přesným protože jsem vodou budu u kam to tak to musím umět přes že to je pochopitelné to země formu u li si ji mají radost. Ten kdo to je na přijat tomu li si mu tou přes říkal jak je to teďka říká č. od on všechny svoje formulace že bude sám byl země tak nebude potřebovat s a mu to nezazlívá vám. Jeho osobní vzalo založení a je to za to ale čeho potřebuje mi to relativní zlo také potřebujeme. Takže daleko dokonalejší odpověď by byla potřebuješ to co odpovídáte osobnosti. Tím nedostatkům a tím přednostem i co potřebuješ ten po měl dvou si vytvářel tak aby se co největší část své osobnosti zaujala tím svým poměrem protože nakonec se musí domu celá aby to svoje aby vůbec tu bohu došel i maličko zůstalo stranou tak ve dojdeš kteří se s tím dáte z kemp ven co opačného než je bůh čili takle by se to měl říct ano je to pravda co říká ž ale od bude není tak snadná se. Nevyčerpal tím co jsem dosud řekl. Nýbrž měl bych tomu dodat je taky cesta neosobní ano například dělal nenapsal ne jenom ku cestu neosobní život ano když to před nebude by tím nadšení. jsem byl na čem do doby než jsem se dověděl jak to napsal tak se to bude se do že všechno odvolal. A stal se nevěrcem a záleželo mu to a protože život je vším možným než něčím neosobním. A když ho člověk zredukuje na neosobní život tak nepochopil proč tedy vůbec jsme a že to že to spáchal tuto nevěru všechno odvolal a prokleta svůj spis takový. Toto služku pro do musí tou pustit protože noho jen to svítí bezvadně. Dovoleno bolí to se z boha nebo že přestanou mít ten kladný o měl tomuto životu který se skládá z du konkrétně převrat jiní ho dobra ale tím měl zla a není absolutní není abstraktní není jeho co. No. Protože se zase daného jak tak jež se nerad se o také dotýkám protože klade by měl v by si byl světlem jsem proč jsem. No to by měl byl ve světlem třeba a pochod muset bylo potrava duši od molinose viděl mocí ano a teprve jsem se dověděl jaký to byl s pro styk ne. A on tudleto měl to jsem se extaze to toto dílo bral to smysl toho stal zen. Že se nic nedělá takže on mohl říct jsem to nejlepší nic nedělat. Ale no to hosté z nazí ano ale mimo ni. Když nemá tuto sílu extaze ve vědomí že jim do pole si nějakému. Toto nefunguje a on jsem zvrhlá chudá ve tomuto přišli dělbu uvězněn v něho a. Byl z osvobozenou od smrti od u tu plný ho no to o potupy no. Takže ten ten známa ale málokdo o zná a. Ti byli čára na al to byl bomby bohu a ono u boha a č. No vedle vede toho neuznával sokrata uznával taky ten život v tom žití obrodu tu bohaté rodině v tam protože to rodina měla třiceti žít od ruku přibližně ono mu to nevadilo no. No tak toto nebyl tupé z pořádný. Ale vadilo mu že jeho mistr umřel tak kdysi bylo když on se kdysi bych neměl ani za ne tak toto musel vynechat a protože byl výtečný myslitel tak potom bude do všechno možno aby o pochválil ten svůj způsob život a pane jsou pro za toho a. Volnou bohužel tolik o co za to nešlo jakou nějakýho ona to za to a to mně mrzí je ti takže obraz co bylo pro ten vzorec toto psát nemá. No a po že se to v literatuře bylo sklem za základní dílo s doklad toho že by byl svědectví to co pracovní nové z to není. On věnost. To byl pořád nejsem být na za tolik než platona z tato lid než kdokoliv jiný kdo to byla rození se při k něm že on je to slouží.