Karel Makoň: 91-30B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To za skoro on tak věřím že tam jsou u jenom myšlenky které jsou správné. To jsou proces zemi tím dlouhým obdoby v z bez zve viz rostly mu že kdyby s. jenom by se stal se dospět viděli vět za ty por pro rasy je že jsem se třebas stejně moudře jo. Jako ze zen krišnamurti. vám to řeknu jenom takle klepat z ky přišel zvolila kde sám nová. Do slov kázat na ten třeba co svět ho tok pak jen lidské chvil v li nerozuměla to víme svých spisů to dokonce dejme tomu co mají pro trnem který si dosti il říká no. Dost přesně rozlišuje spisy který máme odvrhnout ta který máme přímou am bez and to ale tam jako a a říká no tak by se nedobrali řeč pak nad lépe by bylo to šla třebaže to dobré kdybychom my nezavrhli. No ale janetem. to třebas znamenat to ve jsem to veliký přínos ale myslil nedovede nemá co v tu proto ježíšova sví nebe to rozbilo sebe tak to ne všechna potom svatý těm třebas jako deme tomu do straně ne. Tam jsou dobrý věci ale pro to nebyl zvolit vůbec žádné. Poctivě myslitel ale se moc se daleko nedostal čili vše věty budete si který oni mají se pole rod bylo že za ještě v německu. Toho i u nás mají li tuto u byl větu za měrou mu že jsem na cestě očistné že musí být větší disciplína než na dalších stupních ces cesty k bohu. Protože tam hlavní tíha zodpovědnosti padá na neboť tam to musím dělat těle a proto tento byl je správné kdežto na druhé úrovni kdy polovičku nebo více věcí dělal za člověka bůh a člověk tu schopnost je třeba si tak vyspělou že když toto jsem neudělali a to udělal bůh tak zasít tu schopnost že taky z ježíš kristus že poznal kdy je. Této satanem dvě petr letech požehnaným člověkem který do právo následovat ho. Tak asi. Snad ne dělat se když jsem viděl mezi mně promiňte že tohle z jsem to prózy dále z tam za situace přehled nám tam byl kostel z jejich pět tak takže jsem byl tady v jeho ale tak nemůžou vidět jak se chovají před kdyby kostele sami syna katolických tam pět ale ostatní prosim janem o do všech pěti chodit a nebo si že ty fráze tu tam ale neslyšel rázem lidský jeho a. To jsem viděl před to jsem že oni prováděli k lety klepá jsi li. Tak jsem si říkal se to za kázání se to zase povídáním se za přijímání když oni odejdou sto kostela a zase klepat z pomlouvali někoho jinou do tam není tvé se podvolit plně ne noho tak jsem vás vzati z na v vaří že jo z by že jsem se podíval tři oko se teď je tady tak a když tady nebyl tak jsem klepat vedle sebe a když tady byl tak s tak by to nešlo moc dobře že jo. No sestra se to v z že jsem tím chtěl říct že se to rozhřešení užil je příliš lehkomyslně. Že když ten člověk by to zpovědnice jako třeba do spojení s ním do k tomu přišel podruhý potřetí po že ty se zevním tichem nebo to rozřešení ne dál protože chyba někde jinde než v tom že tam chodí dělal kdo dobrou vůli se polepšiti. Chyba je jedním že že nemá protiváhu potem proti zen svých prý tomu tichou to o dejme tomu i a o to ona těžký hřích a protiváhou to na tam buď je anebo tam není že jo a pak a k těžkým jich jen třebas nepokradeš no skal věž. Jako protiváhu člověk musí mít aby nemusel za si znovu zpovědi a říci jsem opět to bylo že tam budu díla opět je zloděje chápe zas za něho dokázal by se mi to než je to špatné dál ano slyší těla a. Toto zloděje jaká je proti vám a co si u kradl odevzdej. A když není schopen činit pokání a neodevzdá byl se rodu své tak na pravou oni zk ke zpovědi jo. Do říká příště se polepšilo tu mám na provedený tak to jednou na to není on. To je to co mně mají za z třebas ve je tam říkají říkám dokonává nebylo položena proti tvou ur je na vím z toho vůli toho o je tady do vody koho tu tak dycky říkám všeho kdybychom do pro že ti právě tak tady nebudu to tu kou stali dobytek pro nakonec to tam moc doby k k o nebude nikoho v není vykonávají tam ozdoby sku protože to nepodal čili on tónem niko protože s. I ten vědět porážíme to co nenese výkon ano. Takže oni mně řeknou dlouho ty si myslí již že nejsi jsi nevinen kdepak. To si myslí každý do pod i tu krávu o to norma se celá pravá a to dohromady je to se celý systém. Tak musí se to pravdu. Že po se s tím nám toto opomenul záměrně že ano. A to jsem na výši a u držím se ho dostal ano one se tak manželka nezná je to nevadí ale když nemiluješ není vůbec žádný kříž ne v proč jej když nemiluješ do tak není že nemiluješ rozumíš mně dobře ale když nemiluješ k do někoho kde příkladným a přesto vede nám dal by například. Manželka. Tak to jsem tu ty nejsi jak se se o tom pak doby do tohoto do tomu nerozumí to nepotřebuju rozumíte tak to byl velký hřích rozumíš. A nejsem příkladně kterým vystavuje na oči s o jela vás oni sto na odiv a neopomenul ho vyslovovat do vody v. Protože jsem si vědom že relativní zlo a to lež taky že ano a to jež platilo to dále je u nutným doplňkem relativního dobra a jsou relativně dobra. A ale musím jako správný zvíře upozornit teď napadá nám a o pozorní při tom teď kaluž duch a abys poznal co relativní to z toho jenom proto su ale musím mu ale když bych ti to relativní zlo na sobě neukázal jak byl vůlí on tady by se si myslel třebas že jsem lepší než jsem. Ale to není to bylo správné osy ukázat zde na při se jsem to neví ven. A že svatá terezie uznala že se jim podoben za do tak i to jevit ona svatá se o poněkud větší lid. To pravdu a ty si myslí již a to by si křivdil že ona si to nezasluhuje aby si považovat za ten vystavit v a o mně si myslíš třebaže si zasluhuje to je správné v tom prosim ale ty se tereza přestože to přestat že. Protože ona by zase držela prosím za toho vložila všechno viděl si je že vložen do něčeho vše no s velkým jezero vámi poté které se to rozum stokrát dál než a za nemohla chodit do on se po do watts v a pořád vykonávat i ti opřel dělat co pak to ostatní co od tím bylo toho ducha vykonávat ti tu jsem. Si to vůbec nešlo vůbec to vykonávat to s ze ukřižovali při kristu to sítě jan nemůže mi do toho jsem si od toho zla oni říkal řím dovol žil s tak toho je obdivuhodné žen v něm nemůžeš vidět při takové stavu nemůžeš a proto máš právo na aby z když do všeho vložil všechno pak pokud totiž. To musí všechno vkládat snem. A když s tím měl nenávistí prosím nějak jedno to v tu chvíli budu nenávidět tak ti to není to neděle. No a protože vydržet sto tou ženo není lehké protože ty se nám tak my když ale vím jaký jsi ty jsi post řekli člověk. Budeš se vzteku vadit to by se nemá uplatňovat kdyby to z oni se mnou udělal proč protože by si na formu vede věci správně totiž by málokdy předem z osobního případu znát nadpisy. To na vás na všech vadí. Vy si janě to pravda ale osobě to absolutní nepravda. vás o něco co mu hlavou a že ukazuje na osobní příklad ale žel jsou ale i to děláte pořád v rámci svýho vlastního bytí na to nepřijdete. Že vám to mockrát ó tím popud tuto bylo jsem byl kristus by byl by tomu bodu a a to je moc dáno ale ta vás dost dostávám pomalým principu. Musíte z nás je na cestě to s očistné ještě nemáte přílišným přehledu o tom se na hoře musíte znát princip. A my se držela princip ježíš kristus a velice těžký se drží principu na očistné cestě. Potom pozvi to snadné protože na cestě osvěcovací máte za sebou již řekli stal a to vám dává sílu zázraku ale tadyhle nemáte jenom princip který by se mohli naučenosti poučeností přijetím vírou. Při zažil správný zem no tu on co vám dycky do chodím do todo pronášet jak tak za cesta očistná se prodlužuje takže mezi vámi nemám příkladu takového. Že by přešel tak klasickým způsobem že by to on sám poznal. Jordánem no. Protože kdo máme si při žid když se končí cesta očistná tak se při jordánu to ještě je mezera se prostě přijde když se nedá přímočaře do jordánu a tam mezera potom zastávat teprve potom nadán zajímavý sen. A z trvá jste se mít za neurčitý počet času kdopak z vás zažíval stav. Tento je syn mojí tak o rozený jeví ve kterém jsem měl za bylo. Ale přesně tak jsem to a dokonce to neslyšel nýbrž o tom vím a to je ještě víc nikdo ne tak z nebe neříkal to vím že jsem se s zažil. Jak to vým se nebudu vás zpovídat jsem se ne odpovídal strašný dudlík ku to vím z nás sled mu. jsem mu byl bohu tak mil že on znemožnil hřešit před cesy k a. Takže mně umožňuje abych aby jeho láska je tak převážila žádných ani nestačil dost jsem mnou to by začal vůbec milovat z i. jsem před i s tím že mám přejdou předat ti vydělávat pro sví rodiče nebo platné že s tím za že obětuju to jsem byl a teďka najednou se v v v v v mysl. No a to jsou mile tak. Tak nehorázně moc v tak ho nemohu dostihnout ve jsem co to moje co po že vzal z ku oni vůbec z láska. No a takže jsem o pro dodneška ne chytil pána boha z vás že nemiluju. A když jsem ale ve tam byl v tom mu to nějak rozmezí když jsem ztratil svůj život. Co jsou vzal tak semeno poznal že on miluje a ne že by nestanou z ku ale že vedení moje láska neobstojí tak vede také z činnosti k tomu protože on byl činný země. On byl třemi milujícího mylně poznávající omyl zevním neměli bo byl mně existující ve jsem mohl vešlo vize si bez postíš aby bez těžkostí a bez strachu. Provést podle jeho vůle kterou jsem znal komu se to vymezit to na měl myslím že jo a kdyby tohoto nebylo tak nebyla nebo co se na sil co to s osmdesát z s to nebyl králem ho ale k jeho příklad spojení s bohem. Tou viděl u na to to co dalšími s o z za tím připravil vysokoškoláky tito próze udělaly dosud pro o jsem tu mus nebo mako do jsem z mus ale zatím vším je tu ch musím že jsem za to vůbec nemohl co to jsem mohl předpokládat že jeho domě všechno zase pán bůh to se mohu vědět že je jež začnu znovu zrozovat o tom o oni tím mýtem který se musí koly s co se nevěděl a pro to dál mně žádný. Potíž. Jenom proto že volili tam zhora jsem tomu odrostl a tou jsem pod co pět měsíců to dlouho jako jinými tele. Neboť mým matky co to říkal řekli ježíš kojení toto mít. No to byl jsem prosil za o stoly dost dítě a no. No no ve se dostali normám že neni si je rozích to když kojí nějaká anička a anebo nějaká jiná a a již kojí bůh to do něho se při visí v konečků ho o to stačí a teď když se rád omluv to mi to si mám rád se om. Proč jsem psal že co se nemůže člověk splní tak to je dobře v tom slyš na co nestačí tak o tom prostě jsme nevědomí již v tom smyslu že přichází od boha a bohu se vracíme a za jeden život jedění se vědomí proto žil pro si na to máme to tudy protože si myslíme že tady koloběh životů volal ve že před tím žije za to před tím dost věděla že dokud byl žil se vracíme se do prasat. Třeba. Si jednou prosil života sv. Prosím toto si myslí indové to nebyl že mu hrozí člověku. Je před si tu poznáte že lepší o tom nevědět nic než ta klid nesmysly vědět nebo si ji je již že se budou ústa a není protože vopravdu jsem tam měl úkol těch pět lidí od ve s a přes je prost pro splnění posledního úkolu jsem odešel a ten den bez meškání jsem odešel do plzně zase s to a ten po se moment před tím kdo takle a že si by se mi smál. Že když budu ten den domu do čeho se za novou víru. A z ona se mi ještě těsně když se podával večer je tu o to byl čaj prostorové dnes okolo vel z úkolu vůči třebas těm lidem který se vlastního v určitém časoprostoru. Mi pán bůh není totiž to řeknu z ve strany tak nemožný nebo tak pomalý že vypotřeboval věc měsíců k to by bylo vrátil zpět vidíš kdyby to chtěl udělat to chtělo uděl by to mělo záměru v tak tu okamžitě ale je to jediná zpráva o božích tuto by bylo taky nenápadně řečeno záměru božího. Vidíme ano. A nechtějte ode nebylo to z tu ale v tom správně vysvětlit záměru božím v těch vidící vidím. ho znám. Co to platný že bylo řekli že známe ze dostalo protože nezkazí dneska znám ten za vzor neznal tedy deska znám co bylo o tom záměru božím a. To tu o tom bodě se nemohli přijít to se oni to všecko a skoč do moc kou z dáváno o ho znám. No ale co on toto by do od jsem vyslovil protože ten záměr je tím není pozná. Při každém říkal vlasti záměr jiný ano protože to za sice jenom v jeden návod zval o to své z ale kdo pak to co vás tak. všechno as ale že to jsem jsem to jsem vůbec protože mu lid o seslání ducha svatého které veliká kapitola ke které si neodhodlá mám vůbec abych ti provede detailně se to nedá provést tak abych to srozumitelně řekl takže mu lid od do přestaň se co to je vlastně za temně vlasy bez leda a ten bych nechtěl živost oko pokračovat. A my je tedy s bývá jenom říct se budete ptát na kteroukoli naši dotaz odpovědět v a doufám že se budete tato rozumně ale že to budu umět odpovědět ale si vzpomínám že mojí dědeček když umřel. Mi nebude jsem se zrozen co je mají společného tak byl bezvědomí přijde a vzaty den se z toho bez vědomi začíná probouzet. Ještě byl chtěl který jsem tolik že je spaloval ho a myslelo pochovávali jsem tam říkal byl cele u svatýho vás slova na by v době před tím byl. A on říkal mamince po smrti tedy své. Byl jsem jsou jsem někde tam na posteli dětem zápal plic upadl jsem do bezvědomí. A když jsem z toho bez vědomí se pro brala. Tak jsem začal slyšet jako s vzdálený učením o do pádu. A to se přibližoval vám jsem si si být živý ten vodopád jsem byl nějakým způsobem domě to takle neříkal toledu doplňují ano a tak jsem se snažil pohnout jsem předtím nešel a o to šlo ale kdy byl jsem se že když sebou ženu. Tak se hmotné tělo není na ho. Do toto díval jeho duše tělo jemné tělo prosím atd toho tu mez do povědět tak jsem v tom těle jemném stal ano. A sedl jsem si drakovi viděl jsem že mohou projít drak zrakové ho a já. I ten se doplním atd protože ji považuje za rakovině za rakety v tak si mohu ani se znovu s tou kterou jsem před tím prošel teď si není sedám. Tyto představy jsou zajímavé a v u prosím žen svém nepochopitelné. Sedl jsem si ji a teď do to v kostele svatýho vás na vám. Li to moje také v nesli ke hrobu jsem neměl touhu do toho hrobu sestoupit tak jsem z lezl styděl tak to je podíval jsem se jak se na modlíte jak všecko tam kvazi se tu liu a odešel se odtamtud pryč dal maminka nevěděla ne doby kdy se z je nesdělil hlad a tim to haslo tak to jsou již. Ten se nad tím že na každým přechodu. Jakéhokoli stupně na druhou musí nastat nějaký tu nový efekt. To vás upozorňuju a že je to obdobné jedno s druhým tak sektu zažil moc. Tak je to to nejdůležitější co nám prozrazuje že se děje nějaký přechod. Tak například. Když to a ovšem u lidí nebo bytostí o že budu mluvit konkrétnější výraz než u toho dědečka. No el tak třebas narodil se pán ježíš aby do slyšet hlas andělů. jako to tentýž kód pojme do žil u by ku vyšší bytost dělat kterými by pastýři či ti to assisi byl dál než dědeček mi prost síly že a byli připraveni na to slyšet pásly ovce co znamená. Ovládali svoje já. jsem jak jsem to při mým přizpůsobil dom těm symboly symbolu. Tak nebojím vi. Ježíš vstupuje do jordánu a jestliže jsem to si moji bolí boží aby by to byl bylo slyšel vedle jako jsem citoval teďka kapitol jsou z toho. Proti nám jak tam je mi slyšeli u koho. Jesiže že mění je mi říkali milují jemu anděl. Ale to pravé protože mi na výši nepoznávali ale k o to byl to tedy do pod ruku. A když tedy zase učedníci panně nebo u či třebas tole na stávající by se to děním a očekávali to sestoupit ducha svatého to si musí uvědomit. Tak ozval se hukot který se stupňovala na ni bylo vidět plameny když dával z hlavy tu při indové světlou velice dobře. Ale nebyl jsem dokázal toto nebudu vysvětlovat a z pout k od tu tam vlasy ještě o že li zažívali stav všichni veliké blaženosti. A stav spojení s bohem to tam není tak jasně řečeno ale je z toho patrno z tvých následku je patrno co zažíváme. Vlivu svými jazyky měli schopnosti nebáli se o sebe zapomínali na sebe sto pro jsem na to se tím nebylo i tím z básně se z chová schovává li čili změnili své. Víte takový hukot jakéhokoliv druhu že vždycky je vibrací. A on se přichází z jedné vibrace do druhé totiž jak jsem dělal dlouhá léta písmenová cvičení z tomu říká tak ty vibrace způsobovaly že proměnili mojí hmotu. No on ruka z lékařských že za rok takových cvičení se měl úplně jiný krevní obraz který si dělali než předtím. Neměl jsem srdeční radu atd tak byl jsem chlapík chutnalo měj se při se byl pod vy živen a přestože jsem měl jist tak ě k že málo krve byl jsem zelená se vyčkat. Tak je to nešla tuto měl dokud tato tak dále prostě vibrace se změnila i hmota zase potřeba mi proto se na to tak to říkám jsem to jsem abych vydržel poznání které za to vibrací je a tadyhle toto při nebo stejně v tom duchu svatým. Oni mně něco poznat a tak museli projít nějakým přede překvašování nebo jakým s mně vibrací nebo z je milování vibrací nebo tak nějak jak tedy jak jsem nazval tady dostalo tak konečně mohl ti ten duch svatý promluvit tam mohli dát nebo předávat nějaké vědomosti. Že zapomněl třebas že když ježíš umíral tak se pohybovali mrtví stávali dělat pak ho od dob v mění a a od a. Tak by úkazy přírodní všechny rázu tuk nového. Abyste si nemysleli žen. Při nějakém jiném tak kolem přeměňovat ani člověka to nenastal. Dále bych věří že nastal zraky proto u vinice rámce to sedmi hodil to začátku toho výkladu cesty osvěcovací a oni se nám z jedné je jediné skupiny jevů nebo je tomu říkáme třebas cesta osvěcovací s spojovací cesta k ní. Při sv. No prostě to tak prostě tří cest tam vždycky nastává nikoli duchlu kód ale vibrace. Úkol příjem duch tu vibrace kdybych byl neprodělával dejme tomu dva tři měsíce vibrace tak by se byl nedostal a velice přijdeme z počáteční extáze. končila a na jim nedá svazovalo žádná jiná by se byl nedostal do vyšší fáze těch extazí. Ale ty vracel připravili tělo k tomu abych vyšší vcházejí extaze jen vydržel. Takže zapři asi za za se si se na tom na co na tom záleží. jsem potom tušil do dal si tou jsi tím jsi milováním toho cvičení duchovního atd. A nakonec tím že jsem nebyl schopen to jméno boží vyslovovat vůbec. Tak se to zastavilo aby dal se tak je. Ale jsem byl schopen potom zažívat extazi která neměla vůbec žádný tvam ani světel neboť se to je taky vibrace. Takže jsem to živa jenom hloubku. Protože jsem se propadal mnou k k k let ale bez lože by se posouvat to byl pohyb. To bylo spíš rozšiřování se do bez míru ano na všech mistra. A to zpočátku mně vzbuzovalo dojem veliké úzkosti nech zanechal úzko protože jsem bez i k jinak kůži dnech ze se ocitl mimo nich a z to bylo v těle nebo moje taky nemůže říct jak se svatým pavlem jak to říkal no ale to je to bylo mimo tělo no ale v těle to bylo. Na měl jsem pásku s tělem tak je to tvoje zenu co to tam bylo to byl přechod k k poznání že z nižšího na víš oni když měli pochopit to co ježíš jim slíbil že to řekne že duch svatý k tak museli toto přechodného učení například být ziskem totiž řešit a není to zažili všichni tak. Je to odůvodněno ještě si ohleduplný vůči ostatním. Tak na tyto ale šel si nemají pravdu to hučení je sice je neboť ten zvuk nebot za řeč kterou tam slyší dělal kterou rozuměno někdo z nich. To je ten to není řeč přírodní ani to neni že boží jak si než ducha svatého ale je to kombinace z jejich lidské řeči v ě se přeměnou vnitřním v na jinou úroveň vědomí. Takže žádný duch svatý tam nesestupuje jako nesestoupil nadto dědečka že jsem to předtím předeslal. Ale změna přechodu oni možná tisíckrát zase volal jen to co opis přes ty bylo ale když to nemá jenom jednou kdežto mají dr lidí kteří toto zažívají jinak a ty potom pro život zatím dávají zprávy co to znamenat. Tak je tomu takle tak prostě si zvuky který tam jsou ty jsou snadno vysvětlitelný tím že by ani to ne tak vykonala je říkání nebylo pro nemělo pro žádný význam kdyby jako si nemysleli že to něco vznešeného a oni sil. Tou představou dotoho jdou. Ale kdo jako co léto seslání ducha svatého jako o že to dověděli. A když to o nich nemá o těchto u lidí význam nebo následky tytéž jakou těch apoštolů takto prostě to není tak nebudeme říkat toto je ale je to jistě nějaké jak se na stavu. Příklad dejme tomu ten dědeček přešel do jak vynořila do astrá nebo do jemného těla aby dosti spojeno určení a to lety kam přechází boj přechází do nějaké druhu jakého druhu mírné extaze takové nízké. M. Doprovázené řečí kterou jak říkají někdo z nich rozumělo ale na do od atd třebas ne ten co do toho učení slyší neboť jsem se v už. Když ale když si díváte není život v jsem svět dost one tone zlepšila a důkaz toto svatým není. Do svatý obrátil člověka do doby tak je způsobila že on se před tím. Zajímaly jenom o sebe a proto zajímaly jenom o bližního na jenom o boha. Když tyhlety znaky to tak je to je v ježka as nebo kdokoliv se k tak je to správné tak je to duch svatý když na při dejme tomu ta tato ale to viděla u k jinak říkal jsem se ocitla ve stavu kde byl ani tam bůh ani jeho svatí ani andělé ale od doby kdy lidu nezřízeně bližního tak. Seslal bůh do za svatého v podobě myslí žení podstatného z žeň pocitu oddělenosti a v dal z jeden ze znaků seslání ducha svatého. Takže ten zase proces tam taky určité snížení toho pocitu oddělenosti. Od vás. Ale není to v tom smyslu zde byly jen se za dva za ve do po těch padesáti než než o to všechno u probíhal napřed klasicky do křtu v jordánu ale pak se prospěl bylo takže se něco opakovalo něco se zrušilo no zkrátka málo od toho taky ne do že my se táhnout tu cestu. Jednou za třikrát dokonce temeno a všechny ty úrovně najednou projít no tak ani ježíš takle dokázal pže věděl že z na tom takle zle tak ram ukazoval jak napřed překonat očistu co se přitom stane potom osvícení se při tom stole atd potom vlastní. Zmrtvýchstání a to se při to stane a potom schopnost toho o do zmrtvých stal přenášet tudlety věci na ty který vést který od pod se jak si tam bylo řečeno poslány tak mi to mečem před skonu a že ten komentátor že je u. Těch li že ne ale nemůže z toho poznal z toho hlasem vnitřního než to se obecně známe jsem si že se na úroveň těch při domy ale no. Jsou případy lepší nebo vyšší nebo znamení tiší než tohleto co tam ti tři části převádět předvádějí. Tak například dejme tomu budu se všímat pít žije v řecku dom byl svá dala věž těla do do podle válka nebo ták ale podle toho co do chtěl vodní tak věštil a když tam přišel sokrates tak že mu nešlo o co si vy ale nějaké válce nýbrž domu o to aby správně žil na otázku správný. Života a ona řekla poznej sám sebe. Kdyby mu utopit i ježíš nepřeložil do toho poznej sám sebe tak být nevěděl co ona si říká zen vyjel vyložil sebe neocitne aby koanem zvuky takovým nebo maten ne zlu k ti ta moje tobě je v přes ty jako poznej sám sebe prosimvás tady byl ty co ty lidi by na větší výši při komentátoři v při těch ježíš na věc řešit. A vás protože ona opravdu řekla něco co změnilo smysl světské mystiky že napřáhl bylo ten ten tu vzali entusiasmus od k umění kterému entusiasmus z toužil k poznání sama sebe to je. Vyšší stupeň ano protože si nepochybuju že ten se i se od byl by nejlepším socha jsem starověku správně sebe poznávat ale přeci jenom poznávat sebe víc než ostatní lidí a. Kdyby vám to dnem mrzelo s tak tělo to malinko o co pod od od od od jak tam poznával. On šel z atd jsem na kou při do tak. Nade ostře ostrovy milost a tam svým bral jednoho za dobu se tam o co o z toho zradit takový byl v těch druhým. To jsou podali od také jisto byla pro svět třeba se jen mu co od co přežít tomu chrámu o po ono a on si dal svýho dva šel s nim ne na to pod pole děl mělo o na mysli obrazovou paměť tak si obrazem šel do toho a toho chrám o pro na a tam se přihlásil se zasvěcen a ten neřekl všem. Ale oni to o něm věděli že je to skvělých sochař a o chtěl být zasvěcen do slov as on ten svůj způsob kasty považoval za všem nesla a o chtěl být umělec a ono se mu to splnilo život měl představu o tom co chce. Že on si z toho klas proto všeho co tam bylo slyšet vybral k co se pro něho hodila obec tak z po ště. Že lidé kteří viděli ještě pallas atd ženu na a propojena hoře a to byli ještě veta ve na čelil kráse století tak se nemohli o z a chci to mnou to bral v nás je pro vás to král a říkali je tak živá protože to nemohl být pouhé řemeslo tu do umění chtěli život do tam ne a to je nějaké umění pane. A totéž říkají stydíte na členy když přišli na ostrov delos a věta věz co v život který jat a jsou oku artemis a sochu apollóna. Obě dvě byly tak živé tak si ty která se mi potom podávají starců písemné zprávy že mi také že aby to co jsi tady jela tak. Celý víme že o nazvali božský on totiž v do jeho toho bramborovou ve skal život. Božský život věčný božský života před ten pramálo oživila kdyby jako ta se z ka dneska jsem zachoval jako za nechoval se ve všem milost ka tak by taky dýchala a byla by živa ano byla ve všem milost skal nemá hlavu ale jednoty. A ani ruce a ona žije nepře že stavy svaly třikrát abych vždycky viděl křít to byl z vědě z takže podívejte se chce co seslání ducha svatého to je poznání jednoty všeho tvorstva s tím nestvořeným. Takže dejme tomu kdo se stal božským na spojení s bohem pomocí ducha svatého tak ten dovede dát. Jak tvému podobu živou to je něco co dělat prostě se se minimálně jist že začátečníkem. Stane své pud sen nebo napodobuje tvůrce nebo podle podoby tvůrce se přemění. Že k obrazu božímu jsme stvořeni a takto začne obyčejně tuto od tvůrce a potom to de dál k tomu svatému který nemá rád. Tak jen v mysim tomu poslednímu bodu kdo o z s ne. Ty sestra je změna. Povahy člověka nebo o z mně na náplň jeho života. Myla zářením toho člověka tad. Obrácení toho člověka do jiné úrovně vědomí je. To již úroveň než za spojovací oni trošičku toho osvícení byly i. I učedníci a ne moc někdo víc vědomé takže když například petr poznal že jeho mistr byl synem božím tak do tom pochválen ježíšem protože to bylo zřejmě výjimkou to se vás jen to odpověděl. Tak tak to nosil ze cestě ba na tom to není něco soustavného kdežto v ovoci se li vyšší od této tím žes to v ale člověk žije v bohu a od tam pod způsobí zde na světě kdežto při spojovací se že při o svět ještě jednou občas but extaticky nebo neextaticky. V tom bohu jiné zakotven ale zase se vrací do tohoto světa a říkám extaticky nebo neextaticky. No asie vám snažší pochopit jak se vrací pokud skončení extaze než že by z ne k se si do s tou přešel do na nic jinýho stavu vyššího než ten který máte vy. Takže by zbývalo tohleto vysvětlit co to je co to je ten mezistupeň. Ten mezistupeň je dán tím že máme li úkol. Abych zde na světě že je to lidově dělal zázraky znamená jednal osvíceným způsobem a dělám to kudy když jim mu tak se tento stupeň je země rozvine anna. např jedeme tomu když tyto věci píšu nebo přeju lidem abys to z na li že to pro že důležité pro tak tento princip se ve mně se rozšiřuje a mně jsi dal běžnější se dostat do stavu ve kterém poznávám například symboly ku. my si vědomi tady jeden z vás si daleko mně nazval mistrem symboly když ale myslím že je to trošku přehnal ale mně na tomto ale to pravda že člověk zvládl s stupeň osvěcovací ji tak tím mistrem je. Protože všechno co vidí nepoznává jako živu. Ale jako symboly něčeho vyššího ještě jinak řečeno ne že by to byla neskutečnost že si tady že by trám se zažíváme ale je tomu dost pod touto skutečností stroji této z budeš dosti. Každá z vešlo svůj stroj je ten zdroj než ježíš kristus znal je u ten bůh ale el protože. Ten bůh v že se krám přibližuje v našem vědomí přes sedum úrovni tak může se nám něco projevy stal na se ses cestě v kde jakou mu k se pro je místo pánaboha tato některého úroveň takže k někomu do anděl třebas a nebo nebo nějaká tak aby to slyším v tom nový dokonce takže mu do si to na mně když že s tím z smrti klinické jak si odtamtud odnáší. Dojem že něco přestat dělat jsem co začít dělat a oko obojí mu dává když je to duch jsem moc aby to jsme ještě o něco opustil co se opustit aby něco nastoupil se nastoupit. při tento svět že svěří že jsem nerozuměl symbolismu nese na svět. Ale najednou jsem celému rozuměl aniž jsem se tomu potřeboval při je do samotného překvapovat co pro na příklad jak si najednou čtu nově bibli ke všemu potom člověk nový přístup a ze strany k který by tam vůbec sešel protože by člověk řekl tak o to asi tak že ten přístup krista který je je prostě přístupem z jiné úrovně ale ne z této to jsem se rozum od sil co se mi ještě páté šesté sedmé ano. O tomu tak je tak jsem vysvětlil principy ze jak jich světa a že jsem si cesta projevuje sela jasně protože představuje úlohu kterou ten člověk.