Karel Makoň: 91-31A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že ona si to co rozuměl učil žen tak nedovolit zahynout nebo odejít a pomocí extaze ano. Po pěti let ten extatickém období v no tak. Používá našich schopností vyšších aby se to. Toto není žádným klamem jen stýkali starověcí že se tam děly a přesně nestýkal dokonce že z toho prost pojetím no ale jestliže toto uměli tak je to důkaz toho že o nejenom tomu věřili ale potřebovali zkušenost abych o tom mohli dále psa. Aby se nám to zkušenost by se ztratila kdyby přitom by do bytosti z těch úrovní při si pět všech sedum na občas nepřicházeli ním a neobjevila jsem třeba s okovy nebo drakovi nebo jinak mocně třebas to protože bychom nezapomněli aktem přechod z tohoto stupni když jim ho tam na horu kde nesmírně obtíž tak ježíšova nějakým mezistupeň jejich podobě projeví tak je to velice snadné. No to bych ještě říkal v že je že není třeba abych každý do projde nitru v ní. To tuto pro stupni stupni tříd poznání abych každý člověk měl obrazový vidění to není třeba zase mně nikdy neměl ale nevadí měl v tak si dokonce přesto protože ten obraz z zdržuje člověka protože ho o být je o ho. Poznání vnitřní to znamená podstaty toho obrat v. Člověk jsem to jim bylo při do mám to jevil sebe ty kteří měli skvěle obrazy ale nerozuměli jim něco se skvěle obrazy neměl rozumně nesením a si proto že jsem se nevšímal obrazu nýbrž když jsem byl po zranění výkyvům vír výkladu. Vy to dokázal to svých v po suso svých v. Ty jsou mater svých zase nečistou nikde že mu tam psal z to si deníku světlo deníky jedním pro věčný koleje ni pro duchovní o tom deníku duchovní jsem psal přes a protože to z se vím protože to by mění v tomto oboru mystiky co jsem přesně jak to na to nebudou výtka no ale a odkud to jde. No to co ještě. Naše nemusela básnění a po pěstuje palem nebo tak ho umět si k a že to nemá moc sval mnou úroveň básnickou. Tak mně to připomíná paní boženu v pod si toho že s výtek kterého atd to protože o na tak jsem se na vás ale ale ta se to z ducha tak jsem říkal polem tedy je to skvělé. Ale z tu tato není protože to není není to je klasickým jen z vlastnický. Tom duch taky umí dělal vás svíčky. A je to jenom výraz naší touhy se vyjádřit je to hezké protože vím z spor před dost ale nikom neříká že by to bylo z ducha. To není. Ježto projevem ducha je absolutně dokonalý a může dojít k jeho zkreslení jen tím že to překládá ze se drž ještě nebo tak ale i to nesmaže tak úplně aby to nedoví že v tom je duch při tom uměních každém případě to umělecké dílo takže kdokoliv z třebas jako umělecké dílo projevoval jakémkoliv starou jakékoliv jsou tak vždycky na to bylo vidět že buď je v tom anebo není nebo prostě měly není. Duch svatý v tak například rad ale sám ty jsem vám říkal. Když jej dívali lidí a od maloval. Tak si vším věčné zajímavé věci on měl skvěle vím míchat brát v i v v v v v v s. To bylo řemeslo. Oře brzo tak dokonale že ty barvy deska neseš četli jsou čistě živé po tolika staletí. Ale to bylo zase neslo kdežto jakkoli viděli vyvádět před plátnem to nebylo semen z volním maloval třebas křik si miskou no nad do toho a domu a o říkal mystickým skalám jsi byla v si s tím že si kapli napřed vládne vím tak s ale on. Vím namalovat také když vše dobra jan a dívám se ten originál samy o li za tak se mi wu než při do na kopyt tak méně v no tak a protože nás učí opravy žít jak je to život z ducha takže všechno co potom děláme na tom to pud z ducha ducha božího. A nemůžeme se z z ti že toto odtamtud duch a s kdyby například nějakým by prosťáček jedna z ducha k o žal do majella to bychom poznali že je toho z ducha a protože to mu velice proste a dokonce nesmyslné. Totéž platí toho do že v tuto nic no o všech tak bych pro stráž prost svých vzít v tím. Nám toto nechali ze sil života nebude domu žal doma a když to božský důvod co on dělal a to z ducha. Jak je přitom nevědomost jeho u časně na jaký používat ten duch v nevědomosti aby v se svoji moudrost. Jen duší příklad li dobře znáte a pořád si tu viz ještě žen. Musel tuk od a on se nikodém se nechce tak protože on vedle toho měl z spolu zakladatelem řádu v jsem to listu ale ten dokonalý a skvělý asketicky žijící a on kdykoliv toto teologie neměl tu schopnost se dostat za rozum tak se vás smrti ale tenhleten. Majella ten byl tak dokonalý z dokonale spojen z duch jsem že věděl co je správné v ale. jenom to co dostane a měl to musí tuto udělat tam kde rozum se stavěl proti tomu že to není možné za on se opíral o ducha a o to o všechno možné nebylo. Je co je možné pro člověka. Aby to člověk udělal to ten duch mu ukáže člověku milosrdně ukáže že je to může udělat. No tak dejme tomu tak vám dobře známo se stalo tohleto. Padlým klíče ze studně v tom klášteře on byl a žal do majella říkal vítat proto nemůžeme v a v tu bod krásu v na. Tak musíme si pomocí duchem duchem božím tak vzývali ducha božího aby. Nějakým musím pomohl k tomu najít ten klíč od u z od by byl tak od mi jim a řekla obraťte se na majella obrátili jsem majella a šel do majella řekl když se ztratili klíč od chrámu a nemůže sloužit při svatou myslí že si to přeje bůh abyste neměli možnost si vysloužit oni i my my se o řeky. Že ne to nemůže přát tak ten když najdeme po že to potom jsem tak by prosta řek nového ten tak blízko k tomu duchu svatým a teď co udělal dejte mi provázet a složku ježíš tu. Navázali za provázet což ježíš kou z pustili do studny a on to potom provázku od rez což se vytáhl. Líbilo se vůbec toto hávem vytáhl to složku ježíš prošel při do kostela že jaký to byl prosťáček potom nemůže normální člověk a to při stát v statek to okolnosti nemá člověku duch svatý přístup. Že je příliš složitou bytostí a příliš e ní. Musíme se chová ne nepříčetně pustili se o vás o synu rozumu rozum mu viděla anděla přehradu on nemůže toto na sil udělat co říkal vám řeknu. Po žal nový i když se stalo že žel li kdo něco vyvedl a představený který byl v očích šel na majelliho bohem na zemi mu řekl ty jsi ale nešika ty jsi člověk který vůbec. Nemá osoby špetku inteligence a. To ještě roky jim kostel jsou na při ten klíč toho potom všem na jiných názory. Prosim boji tak dobyli a kdybys ho těle přiznat no tak ho kdyby to jako v nebyl jste si přikovat tady ten chudák majella nevěděl kam vás nález tak se zeptal a prosím tě. Přestane kam mám zalez tobě se očí abych si nepřišel na oči on se nerozumíš šel říkal do pece tam se nebem to se tak je to jenom za čas jednou li co třebas trpěla svět židem. A to cenu uklonil odešel a bez do pece aby vám tak dlouho než se tekl znovu s. Když se peklech let to ani ono prostorou o tom kdo by pod sví vše ale když se peklech v kde se v sich let. Potože li tak s tak tam shon vůle jeho našli žerarda majaliho a řeknou co tu děláš. Toto nová nic není jsem poslal zástupce boží náš představený kláštera viděl že to bůh. No prosimvás to byl dost prost řek jedinečný a abram do pece za lest bych si z to ten pánbůh radil. To bylo jenomže o. Museli se přít pro představeného klášter bylo bude z toho vylézt ji k vědomě jen toho neporoučí někoho neposlou snů když to nebude přestane tak přišel představený znechucen že tak pio hlupáka klášteře říkat si toho by byli nikdy nevzal také miláně od z na od se zabít. Anebo umřít a konečně o do strasti pece a ten že radou majella k lekl předním při tím mistrem ba mu nohy říkají děkuju boha bohu se takového skvělého zástupce na zemi. v peci jak se mohl vědět si tak dokonale spojen sbohem jak z ověřila tam vnitřně umřu. najdu moudrost kterou jsem předtím nikdy neměl omylu to je z kdy ne a přeci to je si jasno a. Jsi teď mohu ti ano ne z dál ale bůh ve mně ta moudrost boží ve mně žije moci se přesvědčit. On moudře žije vět v řešil všechny události nejenom krátce se ale ta moudrost měla takový dosah či když někde potřebovali jeho moudrosti jinde na s tak kilometry třebas ven ty když obr to začlo dále do dvou z řeky domech. To jedno řeknu statky domem při to že jsem to jednou řekl tak když si vzpomněl šel na majeli také majella o tom věděli citem kdysi s pomine a za letěl světa o píše své ale těl prý velikou rychlosti. toho do toho mise ten člověk to potřeboval jsem odělo slyšel tu moudrost. Ale protože ji byli přízemí povahy tak aby činnou v tom vlas se žene ale je mimo klášter léčil beznadějně nemocné lidi léčili při letěl říkal bratře. Moudrost boží zjevila že co chceš pomoci a moudrost boží věřit jak se žil léčit okamžitě po vyléčit. A víte to máme jenom takových klece tak jak se máme jenom při tento do se vůbec vždycky naše svatá anežka česká. Tak prosím měla klášter jenomže nebyli dopravní prostředky ala tak si při žel. A ona stát potřel toho klas celek o dostat doby byl jak umřel nebýt toho šetření odborného tak pro si za letěla. Takže. Máme u živené zprávy o tom dodneška se nad tím divíme slyš tolik jsou stovky zprávy o tom jak si letěla odkud kam v praze s letěla aby dešti do nějakého nemocného kterého pod co do třebas zachránit protože za něco stálo pro budoucnost církve nebo pro víru a tak dále že jsou doby nábožní lidé kterým se dostavila na protože tam moudrosti vyvedla tam kde se ještě mohla. Na nábožnost posílit. No tak to byla anežka česká čili bylo se nestala z todleto. Tady byli těžko papež který o pro vidět řek z dal všechno co se může dát při tom přednosti před předložit působit původně si do byt na psem později v to se musí prověřit na tak viz co to čiňte dohodla od ovázán jsem z z z z z z z to ten do rozhodne papež šel si z od co řečí že pád. Ten proces proto řečnění trval u blahoslavené anežky od roku tisíc devět set čtyřicet a nemohu být doveden dokonce protože který ty jsi ty platil že se dali její hrob její tělo tak nemůže vysoko řečem. To toho protože byla či který měl to posvěcení duchem ten bylo poznala které se na jen třebas zažíval velikou blaženost. Ale nesměl to zdál nastane přál protože ona říkala a může být objevena a co to nešlo tehdy bude tady dávala která nebyla světa. Toto než v to bylo od roku čtyřicet v s s s s tím li si ještě licet co jsme viděli o tom se všechno stane a on to přesně shodovalo. Ale či byl jako taky vzdáleně přitom o protože byl blízkostí spojen ti život pomohlo při tom mystické koncentraci v oni ty lidi tehdy považovali modlitbu za to nejlepší života celý život do po že za jogu ještě jako třebas při horovi do roste dovím ka. Takový se ještě narodil na západě. A ale tak by taky nejsem v ale aby mně se to naučil než dělo bylo pro zrak vedlo komentovat to je to vim ale to poučenosti to je to praví umění. Jsem to při prosebné partnerství dítěte dospělým člověk upozorňuju vás. Že nemáteli se do toho vyšlé protože by taky nemilost smysl. Tak to nepoznáte též ve vašich očích je dítě hloupé ale abyste moudří. Což není pravda protože v rozumová moudrost nejen moudrost ještě před kou příček malinkým moudrosti. No a. Jak se to tedy dosáhne toto s viděním rovnost celosti partnera. Dětského s dospělým člověkem to jsou omezit na tohleto jo jak se to s. Je mostem ochoten potom to říct obecně ale většinou máme jenom o tom zkušenost z těla těžko se mi to převádí na základní princip v na se na to mohu. Než jsem se oženil a jen jak jsem dlouho váhal se oženit to víte když třiceti dvou a půl letech jsem se oženil. Tak jsem věděl že se nebudu ženit dříve dokud nebudu mít manželce partnera rovnocenného jsem mnou když se do který člověk tak prostě majella založeno porobě tak by si mohli myslet že to z na dosahnout ale jsem i manželka mnou si chtěli jsme viděti. A. Set toho svého přijde rase si v rovnocenným platné se u dětí dítě že z dospělým. A tak bylo třeba abych před svatou udělali jednu věc abych tu manželku nebral jako někoho koho si beru. Kde živit poslán od boha může si z doklad přeříkávat jako duch za ducha božího. A když na to přistoupila tak jsem si ji za či jsem za za ty ho že my v čtyřicet pět v když jsem si vzal tak vona se strašně divila protože máme díti a plakala že asi dítě mít nebude z to ještě toužila plně se říkal. A neško a není z platné že si to přeješ jsem jednou vzal od boha a žádné dítě nebem mu odjinud než od boha. Prosim buď tak dobrá a počkej si ty budeš ochotna po dítě vzít ne na základě nějakýho jsou o žení nýbrž na základě toho že to přichází od boha a ono je do toho on si pro pro klanět od měsíců olej to nešlo. A to říkal to byl sice rodil se svatého. Kde za nás jsem to je svátek jana evangelisty miláčky za pád ani. To by mělo být pro vás směrodatné abys to věděli že nám když se narodil zrozovat na ten den v jsem potřeboval aby se narodil tak se to prostě z od zlo. A on se ten den narodil tu do po pláči samozřejmě. Ale to dítě které jsem takle dostal na svět to bylo nějakým způsobem odjakživa osvícené o to by to jest jen to by to byl náš stane neřekl protože člověk se napřít země se mu to může zdát není to pravda. Že jemu jedinému tomuto vidět že stalo jak jsem říkal že se to pudete přišel to je postoje říkal tato oproštěn ta hlava shořel ještě osel v on měl vidění ducha a no a protože se od tím duchem přivolal třeba to potom dál nebudu začlo to jedno ale to vidění měl ve překvapuje jsem to žádného dítěte jiného takle brzo nepozoroval. Ani u těch vlastních tam tak tak swami vlastních. Takže jsem ho a o dosud považuju za rovnocenného partnera duchovně stejně nadaného nebo celého než jsem a to jedno po semen dohadovat. Duchovně daného a. Tak když když například o odlet po mně myslili ale takový stále měla k že ho po špatně vychovávat. Že mu připravenost ni ani komu se do poto proč to se nám že jo. Že všeho nenechám platit no a jem protože mu se proti daně ne v tom baráku. Je velikou ne v tom m o máte život prostě u zadarmo. Protože přišel z ducha svatýho ha. A to dělám jsou stal ani s o tom neříkám proč co tady dělám a nevyčítal může nic neplatí kole takovým dobrý v tom duchovně že nic neplatí k v. Samo jsou do se na to dívat do ze v špatná výchova mít ten kdyby byl žena atd protože byla to platil no i ze svého tu. A protože on do spory tedy nechodí s byla to musím řek nepotřebuješ ze tiší skonu. se to ani neptám nač jámy že se stal dobrý čela on si je li své né. A jenom vidím že tam když si vzít si z mi že to co se poznat před si tak velký vklad tam zase nemá tomáše s tak visel sama tři jsi se mi tak u to mám za zlý jo. A tak chodím občas za tam se citu zaplatili po mi jedno od nepřenesli ještě si tisíc skoro celých. napřed před pata co to co se od nadto vím že to nadějné že se z brzo budu moci zeptat na toto chtěl. A to vidím tvého velikou duchovní povahu duchovní duchovního povahu oni plynou o manželé neměl zařízením bytu povinna prodal. Ale nesmí na nic společného než že byli v továrně ale živosti byla za to nemohl dívat. Jes pokud to nevěděl se to dostanou z můžete když do za platíme ale oni prý ani neřek ke jsem si o tom mluvil. Že by to chtěl nazpátek tyto potřebujete tady to máte od toho a. Mnoho se mu před duchové za že člověk ale s kým on ten že takhle zdá měli s tím strašení dají dělat. No tato věda ani korunu. Vy to ale co to je sice je tak jak si co se na hlavě. Ale běda kdyby mu řekl potřebu to nebo ono o nedal ale okamžitě ochoten dál no. A takže on se do něho musíš tou jsou vždycky ten duch je v něm strašně za denně někde hluboko co u bože ale kdokoli kdo již k tomu k ne toho kdo se na toho ducha návrh. Jenom to nedokážu svým jsem pro něho psal eva byl svatý jana a on se nepodíval měla tys o to otevřu od několikrát to u dělo od řeknu ti přesto aspoň původ že to proto dale na než jsi mi toho. Boj čas nadešel na no a von nevěřte ani buňku. O tom nás tu jen ten ho pro vás že kdo z něho něco co je to pro něho ale chápejte. On to byl přeci jenom duch který způsobil jsem to napsal a když to dělal pro něho to na mnoha místech posloužilo velice dobře žen no a nebýt toho ducha který mám v sobě podobě jana evangelisty. Tak se toto nestalo a proto je pro jedinečným z rovnocenným partnerem. A vlastnosti který nikdo ho ani my je vší přátel nepoznají jako duchovní. Ale kdyby přišli třebas tomu chaloupku a chtěly by tam ošelíně když od něho cokoliv vám to ochotně udělá co mám do svědka šel ale to se temně tak za ve mně prosto duch tak to s pod v k na jen za sám čas moje neodešel. Von ten duch do v tom našem světě strašně ze on se nemůže pro seděla je to jeho nemožnost neni v časném nadešel. Mám tady otázku velice. Je vždycky byla ženou takže nemůže pamatovat si to že to psal. Tak to napiš jo ale my to říkal jinak než vy tak je to homme kdy se to psali tak to su protože ho napíše viz to napsal lid tak to je to svažte zastat ten st a tyto upuz doma jsem taky to budeš dvakrát svým nemáš do moc dobře. Tak šel myslím že dotazy vnikl vybral takle jestlipak ten tvoji syn. Ho v krista ten atd. Jestlipak ten syn tvoji k tomu jednou dojde syna své ten čas od ducha který v něm za by v něm. Aby se dostal navrch v amos taky z toho něco měl na a vám řeknu mám naději. Ale mám jistotu že ten čas zase v tomto životě ale kdyby nenastal protože von ten čas totiž nastávaly takže ani jen na o tom neví. Od dělal nějaké pokroky rozumíte a z na mne pokroku on tak je vždycky nebyl když jsem se s to byl ten týž jen na který asi šestileté ho v sedmi letech pardon neměl zájem o tento svět a nechal si dále hlavu na koleji když záznam tady aby ochoten um boží i s a teprve když jako to na tví děl. Tak utekl od toho on za měl rád a. vám řeknu když vnitřní pocit že nestojí o pomíjející život. A jeho zmařit a neudělala sebevraždu samozřejmě tak v tom vidím že to nějaký duch v tom je a jestliže potom měl lásku k tomuto životu od chvíle. Tak je to jste ještě jeho důvodu jako taky vím tady jsem se dotek anna že v tom nějakým řízením boží je no. A kdybych to by dal na by tam jenom to co jsem musí při spoj do všeho další věci to to do li to byste koukali. On pociťuje sounáležitost se svou rodinou. Ses sestřička mám ale to bys do moli říkal žil byl jenom dole protože není ženatý že ano ale. Do těch dnů čao ptal tuto roz letěla a do všeho prostě do se mu nabízí byl do touží po jeho k účasti. Tak to on a tu se projeví ale prakticky no to předem učil na při do do prahy. Mal měl to nevadí o to mají pryč a jenom do platili protože oni neumí udržoval věci oni na tu. O provedení no oni maje slyš do jeho tohoto do nemají žádný to na to budou možnost považovat za rovnocenného partnera přestože ten duch že u něho do ale o jak si myslíte nahoře nebo v mém vědomím a po si můžete myslet po mi dělal dobře ale si tohle toho o svém synu nemyslím že jenom dole jenom vidím že působí jinak. Než. A tak se přesvědčuju že to jiné působení než umět u těch že se na běžné že ten duch je tam eště tupě rozbil od věřil jenom dospěli že způsobujeme že ho za křižujeme když ho uvěříme že vespod. jsem první takovou musíš udělat u toho jen by tím že on se chudák musel naučit číst. On nechtěl on po první třídě obecné neuměl číst. Ta sochou dát ka naučil přestal si čísel a jak dokonale o potom zase sis dolu. To všech tyto schopnosti ducha v sobě ale jsou vespod. Kdyby ho doučil ještě dvěma toho se v něm máma jeho od plakala. Abychom pro že zase na pak je vyprávím se mučil češtině a. Tomu čtení ještě prosím když se dal do matiky tak toho budeš učit mám asi kdesi matematika do bože jsi soustavně pořád a to bude ustavičný může jsem to nechci dívat do máme se nedíval to byl tupé doma styku ba udělal jenom nějakou toku po mistrů o kou toho koupat zkoušku jo je odborně dělníkem nemálo on navíc ma ducha se svýho z vespod. Komu mi úkoji s astrálním světem mi to dělalo moc dobře vymyšlené. Tomu nemáme li tak do potřebu roši škod viz mi tu ne spal jsem do takových a na to dobyté tak a a a tak mu prostě byla to dal k u tam tam na nepravém je kryje se ale s tak je to víra kdesi nemáte kam to při se tak je to v myšlení a též pak. nejsem dostačí ale to by měl člověk který je věřící ale je to to u sebe co je víra atd své myšlení to řeknu samosebou víra je nejen naučená věc z to je to charisma jak je o tom přesvědčil ten představeným do klas celé liším od je to již ne o mně říkal když se mu řekl. Že jsem nevěří svěřil doklad se nebudu semene to jak jsem tady rozluštil při nadpisy byste věřící žité charisma o to nemusel věd to bylo to dostaneme navrch. Již do ducha to je ve mně z po že nás připraven aby jednal tak z toho dost ramena a v. Tak to je víra je charisma v. Je někde hluboko v člověku zakořeněna bez víry by nikdo nemohl žít stavěli rád tak že člověk je ochoten žít a smysl pro život například že si lékařem máš smysl pro život a bude násobit krise než ostatní lidé protože přitom pomáháš lidem kdežto my trup tři kterými vykonat pomáháme s. Máme přesto smysl pro život tak bych to mohl ještě v ní. Jako pochyb o tom že to pravý smysl pro život je to možná jenom sebeláska protože. No ale dejme tomu. Že to ještě není myšlení se do něčeho ale narostly od toho co je to z myšlení. Když třebas nevěřím jakože nevěřit aby kdybych měl tady příkrovem ho partnera který by mně přemluvil a aby věřil a abych naději dělal. Tak bych se do víry myslel kde či byla na tu milost od boha je že máme víru ve o charisma. Tak se musíme když šel se nepovažovat že byl pro dítě vzor pro cenného partnera v protože to vyšlé od no naproti pole bychom odpojení jedině tak jeho tak se musil když že ale říkám na druhý pohled je to nesprávné a ten poměr k tomu dítěti nebude správný pokud co budeš vyšlé z toho a musím říct že tady uvedu příklad manželky za své. Zase nikdy do lásky k tomu díti nevmýšlel na protože byla opravdově věřící ale nebyla byla osvícená a jsem to svedl tak my když třebas normální katolická ženat právě žila a věřím tady případě. Toho co se ptal nebudou omezovat dovede opravdově věřící a my si to sebe a no vidíš i on přitom myslí čili on se nemusí myslet proč jsem tak jako otázku klade a kdo se do toho musí když se pane č vám řeknu to dopadal. Měl jsem nějakou paní k všeho v praze vedle bytu mého svíce a ten ty praze je z šest povede z ka číslo jedna před tím poschodí a tam měla věděti se o něho přese starat protože ko se byl přednější nabyla v kostele děti plakali hradem a naši je tam museli živit.. To se tak dokonale myslela do sví víry že tu by neztratila z dohledu soto víra je. A kdyby vám definoval co je víra a s. Tam neni bohužel se to by čem to tam je řečeno co že to byla víra v tom evangeliu že ano a to znáte všechno říci všechny věky. Kdybyste věřili kdysi takovou víru jako toto zevní škol né. Tady by z něho vyrostl strom z toho co ježíš také vidí kdyby vyroste z jsem na malinkou v víru jako hořčičné li škol jak by vyrostl strom a toho si byl ještě li tam o tom dále alibi jsi mi takovou víru jako maten ne jedovaté byste dali mi zbyla kterou škodil a ještě že jsem tam byl taky pro věci a na tom nezáleží ale při dojem. Ne. Ty jo nebo jmenoval před takhle věříš že kdyby zdali jedovaté do ruky že že to chodilo. Toho přijdeš člověče tak ty nejsi věřit svých. Tak nejsi tu se to přesně utvrdil v tom nemohl čili si dovedu dostat pravdě víš vím jak na to visí věřící. osvobodím z této z tohoto dilema podívej se to takhle jdeš někdo rozumí řeči přírodní ne něco jiného je to si myslí že věří protože poznává něco co z toho nic ti rozumu není od ještě nevěřili rozumím věří řeči a proto nejsem věřící a a zvíře je. Rozumíš ježíši ale je věřící. To bych taky ještě vysvětlit ale ty si věřící že nerozumíš ale nejsi zvíře v níž doby kola kořistí zvíře je i když ježíš že jako to si ti řekl že a tak dále. ty si věřící pro toho žes doka sval. Že ta víra v tobě způsobuje že jedovaté neumí blíž. Co do než v on to vysvětlit budeme konal z povoz klid a v si že ale bude to jedno za spát se chtělo abych měl jasno v tom v na tam v. To říkáš si že rovnocenným páterem bych to odůvodnil trošku jiným způsobem. Že jestliže mám dítě no tak a mám o rád ne tak se musím která se s s tím dětem botu o to dítě dělit mezi sebou a mezi to dítě an protože za čem matky. To tak ráda že nad na kolika na sebe že se známá věc v tom může tak není tak o je to nejenom rovnocenným partner ale partner který daleko jsem metodou na přenos protože ho učí se mu tomu základu moudrosti života nejsi oděnou bytostí a ne sto se naučit nejlépe na dítě. Nejed čili kdyby odrodí dětí tady by ji opravdu těžko docházejí do království božího a proto ježíš čitta se tak je tím jenom protože mají blízko ale že tím že že při dospělý myslí směli aby si ji z vážili ruka ne v. Dva poměr umíněnosti dětské k tomu rovno celému partnerství plevel byl o dělala otázka musíme si myslet že to dítě když roste. Tak musí se nějak vyrovnat s tím že vzniká jen pocit jáství. V něco nového ale když ten pocit v něm vzrůst a dostat se nějaké dospěl jsem byl do dospělé a tak musí být tvrdohlavá ale protože před tím neměl. A teď musí pro něho získala tu budu v tomto si ještě to se ráje ale dělat než tvrdohlavosti a oni to dítě nebrali před tím jako samostatná člověka než jako někoho komu víčka atd jenom bohu me je ceně s tím zacházet ale teď on tak musí dokázat opozicí že prostě je to mně by do. A za že toto třetího roku v k nevydržení ismy věc vidět mi to bylo k nevydržení potom to šlo. Protože on se zařadil mezi ostatní jáčka tak protože to šlo ale a když že že národě na tak on tam do nesnadno protože oni se perou mezi sebou mém. A tím se o panně dnem stačí to do toho tvorů ustání toho nového stavu uvědoměle po bylo milosti potom pokračuje dál když například jme tomu mi kdo je dost není rozumná je do z daleko na cestě očistné jak tomu on se dívá na ty ostatní spatra. A jestliže na cestě osvěcovací dost daleko jak se dívám na ty z toho prost to jsem nebyl zříct. Do tohoto předsudku jak se dívá na ty jenom mravné do na protože s tím není přeci mravnost pro svým s tady řikám na každém rohu. To je cesta bohu a nese tak za mravností vám to vašeho svoje dělal za nabytím čem by byl tak s těle etický ale n. Je to poloviční cesta musí se na něm budovat dál be to marné ale asi mám pravdu. Protože jestli se člověk s zastaví na tom na téma rovnosti v tak proč mi na to těžce doplácí dojít nebo svatý růže jsem teď citová taktem biskup její tedy byl z vás dospěl vyspělí jak po smrti se strašně byl že mu to nestačí na nebe. Dojem nějakým očistci v jsem je to otázka do jez správné potrava potlačovat tvrdohlavost toho dítěte nená co to jednoznačně záleží jak tom jakým způsobem. Protože ležela na že se nám na neznáme ne nebo jenom o při budeme když nemá vůbec žádný pochopení protože ten se musí prodělat jako tak tak z po z víme jeho východ od je jeho mělo u něho vím vývoje mentálně děti který by příliš trestán není žen mentálně nevyspělý moc daleko ale správný postoj vůči této zralosti as správně odporu šetrnost je od. Z jeho nauč se odvádět jeho pozornost aby mohl v tom v oblasti od vedené pozornosti dostat a mohl posiloval svoje aby je rychle tam musí od les někam kde by si dokázali jednat ne a když to dokážu to musí být kdož tu psycholog ten v a no tak von bez nás jeví v z se dostane se bych celek vývoj a překoná tu budu bude jen to byl začátky. O sv. jáství. Z toho proč se v hotová váš stav v no tak teďka to budete vědět s to že seděli tak ze se o toho poznávajícího a každý je poznávajíce v poznal z tento svět to při by to jsem je měl na mysli a těla a se říkat tak v nepoznávající boha. No tak a tam jenom na slovo ale nemějte mi obou nebudu v tomto pokračovat ha. Poznávající bude došlo názor je ten kdo poznává existenci boha ano. Čili to jsem definoval tím doufám dost přesně jenomže poznávající není jenom ten kdo poznán z s ze si boha protože. Nemáme představu o bohu a nemá za o jeho darech a to se stát že si myslíme jsem poznávající boha když máme o něm oddali. K které s tím zřejmě jsou visí jsme si prvního třebas v tomto oboru nebo začátečníka byste s tím začal by nám prozradil jak to rozeznat že to není poznání boha bez za ty za že z assisi když on nahoře dar ber nás a ne tam si oni spal na při jeho jsem byl jeho ruce. Bok li pro tkáň nižší by které vycházeli z toho se na svá který mu od boha přinášel utrpení pána ježíše krista probodl ho no tak von si myslel že to že.