Karel Makoň: 91-31B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

My poznáme boha všichni. Protože poznáme dělali jeho nemodlíme jako oddali tak to se snad lišíme od toho svatýho se zaručeně kde jsem říkal že to poznal jako jeho dary a my si misse toho od přírody nebo tak tak. Tak abych to přesně definoval své v když tedy z než nevíme odkud to pochází a my se sami nevěrou víme jsem mysl do sloužíme. Tak rodný podobáme se v takovém počal roku který celý před z s poddat slovník jem třebas v k v. A oni mu spadají výklad za je do po si to oni jsou mocensky tak proto špatní jsem kokon jsi mu nebo panna němu padají na sto oral nemusí ani třeba se z nahoru odpadne jsem ho tam nějaký ma nám on se nají odkud tom ha. To pozná z toho na. Samovolně dopadlo že to dozrálo ne tak to je poznání velice osvobozující nepotřebuje ani boha. Ani nějak velel filozofie je. Kdyby si jak vmýšlel do toho že to je od boha on prostě si lehne pod ona rovni k a řekla mu jsem se padne dokud si to může udělat když tam dost. Takovýto člověk není člověkem poznávající. Ale jestliže někdo na neleží pod ba ráno nitrem a kde si to na trhat nahoru tam někde začíná a poznání boha. To vám třebas nedošlo ale tak je to házejí te kázal buďte drak je vlita do bratra protože jestliže něco přidáváme k tomu co mám příroda věnuje svou vlastní prací pro s tím si tím že si se vůbec tvůrčím způsobem činný. To ještě dáte tomu se všechno pomalinku říkat jsme tvůrčím způsobem činni ano to je jasným poznávání boha protože napodobil mil tvůrce podle tvůrce se form budeme čili to je to správný způsob že podle obrazu božímu-ho žijeme a a a ne on dnes semeno by žil on nebo aby z nás byl podle obrazu našeho ven. Anebo nemusíme přitom věřit. Ale s ne činí to proto na takový hathajogin ne karmajogin který oral celý den nepotřeboval věřit. Ale pozor nepořádně oral. Tak se dostát takového poznání že byl největším světcem v jindy v době jako v tom v tom tak se pověděla. Onomu toho poznání příde k prostěji ale proto že pracoval pořádně protože. Zapomíná při práci na sebe jak pořádně pracoval dojít jim neni že pořádně pracoval ale že přitom zapomínal na sebe no v. No tak byl ano to jel poznávající člověk říkám jenom od těch přechodných řek bych stavech anebo se jich. Že do poznání sama by se než tělo správně když jak si člověk poznává jsem ho ještě o jednu živou kou věc to by byl nerad aby se aby to si ti slyšel tedy už. Aby se je.. je to poznání boha když se mu zjevil kristus v čem se všemi neúplný v tom hrát dobře ze se skal ženou byl jsem se v v v v a se musím za světských věcech ruka v s v z že vy můžete dejme tomu být hračkou pod mine. jsem byl hercem celý život z s co jsem učil jak a do měl jsem tak nemůže učit k to k tu mu to nejsme v tom musí zahrát kdyby se drahé léčkou tak se musíte dohady kterou přestavujete to -koho představujete do toho se musíte tak vžít myslet že každý i do tam je tak čeho tento zahrál dobře. Ten jeti jim zatím koho tam hrát no tak to je z myšlení je definována jasně. Ale ty co tady přechodným stavy mezi víru od myšlení věří ono toho koho ale nepotřebuje věřit v s k a v ní. Nepotřebě. Ale nesmíš zející se do víry tu víru potřebuje on po touží on se u již těl z oni se nahradit myšlením a on přitom není jenom hercem on si to třebas přeje a. Tak to je to z myšlení který se liší od věk kdežto víra je charisma. se oni nevěděl že jsem věří si ale ten klášterních po za nese li si ve se mu prozrazoval věci který z modlíme rozum nemohu říct to jsem si mysli se že se tam jsem poznal jsem věří sil jsem se tak tady je. Myslím snadno vysvětlitelný v kterou z žil v nezáleží na mínění lidí na při že si myslím protože jsem si říci. Ale řekněte mi prosim vás Mirko věřila byste že jsem nevěřící mu ho mu ho a kterou šli ne či když takle mluvil a pak a to by se musel mět o do za věřícího když to řekl na konci přednášky jsem nevěřící atd ho. A aby jim ale to ale nebyl založen vypadal jako věřící dělo lidem kteří neznají ne. No tak jsem nevim myslím že mistr neumím vysvětlit jak je padá vaše modlitba nic. Vy se jsem před by pojednání velice odborně psané s si vod thomase luise né. Ale vám doporučuju není do že tak odborné ještě do nečetli aby si kteří ještě nač doka rama koně a to je spis který možná atd. Je strašně náročným vedle toho co říká to jisto mas ale na výši v protože ve dvacátém století li se v tom li v matku málo přesto není zaujatost jenom ze strany zachovat nějaká li mi je to je velice těžké li jen bohu a to z tam snadno ztrácí a tak to ta duchovní modlitba musí být takový povahy-aby byla dost průrazná A onoho. Ne každá modlitba ale ne pro každého stejnou průraznost takhle bych vám navrhl několik druhů vnitřní modlitby ale především bych vám navrhl abyste si přečetli ten spis miska to se zapřít trval máte jí. Miska poznal že jsem to je velice naše spisy ve co před to se toho. Se za to se zase to u chovám jsou modlitby jsem kde tu při domu je potřebujeme. A jsou modliby byli pod semen být s to je dejme tomu když je že koho slovní modlitbu tak ta a nepotřebuje tak sáhodlouhou přípravu jako třebas jsem tam uváděl jo před říkal mně poměr k bližnímu ale jsou tady mezi vámi lidi kteří mají li daleko větší. Poměr bližnímu než k modlitbě. A neměli by to by zanedbávat při tím že mají vyšší poměr k modlitbě je k k k je tomu bližnímu než v modlitbě a tedy než k bohu tak by si měl nežení tak že to tak špatné když ten poměr k tady je protože ježíš kristus tam protože nic své modlitby že byl řekl v když nemiluješ bližšího žilo již přece kou než do boha to bylo nevidíš to ho budeš milovat abstraktně a- Kdežto. Toho bližního konkrétně ale když to bude dobrým. Že když to budeš věd jako se to bude tak konkrétní že do budeš nad sobecky zkrátka bych to řekl takle. A to můžeš sobeckým milovat to necháš no ni je a ten den si to vynechávat ale teď vám řeknu jestliže je mezi vámi člověk kaje tady třebas celá řada k kteří zaručeně nejsou pro mechanické je. Duchovně jím nebo by do proti se s ti nebo neví co s tím. Nebo když tím začnou nech to s tím způsobem musel modlit to se slovně modlí mechanickým semeni to se nedokáže jsou přejdi když jako říkat nechali s nějakou modlitbu tak toto mechanismu přejdete. S vámi takový lidi mezi vámi kteří takle jsou dostanou snadno se s..stanou mechanicky modlícími takže např mají nějaký s-osobní předpis jak by byl prášky tolik ráno tolik pole natolik večera tak co co se dají modlitbou taky ni. Něho řeknou pro ty není hodna modlitba například které říkáme mystická nebo písmenové cvičení. To není vhodné protože to se tak pro z mechanismy živou kdo pod svět se rozdej celý život. Ale nikam to nevede no nikam no na ňáký nízký-nízkou úroveň to vede ale potom dál se to zastaví a tím. totiž vy jak to vím. se měl vždycky spíše poměr k člověku než poměr k bohu to jsem tomu nevěřil žilo. A tak se. Topí se do že vy tomu říkáte u zastavovalo samo v v v ve jsem na to na veden bohem. Ale dále jsem nebyl poučen o tom že když se nad proto nehodí jim že kterou úvodní kapitola tedy při modlitbě káže ji musím opustit. A jsem měl vždycky daleko k vnitřní modlitbě šlo při koncentraci nebo to bylo něco žes jsem si říkal jsem ten návod o tuto tam není dost jasný. A teď jestliže je někdo podobně ražen jako že spíš poměr vyššímu neboť č ho vidí. Ale jenom vidí je ochoten mu pomáhat jsem v a pánubohu neví protože omar nebo nemusí k němu udělat poměr nebyla dokonce nevím proč dobyl co prosit ze sis to dělám psinu při no protože mr protože bych nechtěl na pro od pánaboha nebo poradit mo nebo dělat danou nováka žil v to není správný v tom říkání byl to bych neměl říkat to je říkam to no nad to je moji osobní poměr to a to bylo s tím nechtěl nakazit tak takový člověk se musí smysly. Tím že mu u toho cvičením nepůjde. A nebo mu svůj je jenom jednostranně kdyby například v cvičil do domu do dvou mnohou příklad trpíš plném cvičením byl vedu v nohách tak jedna noha to bude na ta druhá ne. Prověřil jsem si teďka na-po dohovoru nějakým že u toho dotyčného člověka ě je to proto a v. Že on je více citovější než rozumový č ačkoliv povolání byli padalo že tomu opak no no tak tak to je mi straně nejde a bude se to či opatrně když totiž se co je třeba do nitra tak to není ani vás to neni ani pro vás to na jenomže se soustředíte do nohou tak to je levá a pravá strana jsem se je potí že by veliteli rození č k takže u toho kde není to v pořádku tak si meč vjem neni. Tak tam bych doporučoval koncentraci které říká weinfuther tichá koncentrace do nitra ano. Jenomže ti kát koncentrace do nitra. Kde dojem momentálně hle jak se do toho pustil s vámi a poradit jak na to a protože jsem říkal že člověk který nemá povahu povídavou. Anebo. Takovou jako jsem tady říkal tak brzo ztratí kontakt s tou modlitbou a ona se mu to. Najevo znemožněno do tak jak ale přišel jako jsem to si zase li kdo nemá by v těle vědomí takového druhu že by jako nemoh se zaručit že moh například řídit kou toho a to myslím že je to ta osoba se kterou jsem teďka mluvil. Tak tam zase jiné potíže příti v koncentraci že tam jako se to rozum na vezme celistvě ale o na místo aby zvyšovala potenciál vědomi jako s žije jako s. A takže co na to je to takhle když tato jsem ten se neni v koncentrace na nic. Ale tam musí být potud udržován pro krám nebo obsah příkon centra. Jak je to bez obsažné tak se to vysloveno krise daleko seance která se pro málokoho vodila o tuto v z s tvořilo všude v chyba. A. jsem nad tak do propadat do plzni se ten na to nepřišel nadosmrti dělal koncentraci písmenovou a a bys do slyšeli v okamžiku smrti dom pět za se dostali z mír dal to byl s-vážený plzeňský mystik a nikdy nevynechal ano on vám ještě v. Když umíral tam s jeho za písmen kam hučela. On poznal říkal nic si že že to jsem neuměl ovládat on říkal řeky trošku nahlas jsem se dobře poslouchal to jsem přišel čeho pokrmem do božích no ale když se si o před tím dávno než jako umíral tak jsem zjistil že to do určité doby u něho nemělo žádný vliv budu mluvit za něj a eště za nějakýho řezníka šafránka že by se držel za ručičku a o na měli jen pod jeho proto rad. Takové důkazy o tom že jdou správně že pro normálního mystika domy do žáka by to byl příklad jak to jde kupředu měli takové stavy al takové kola charismata a v rozum po těle všelicos co si o to nám co všecko tónem do milovat jej toho tolik že jsem si o takových lidech myslím todleto buď je to člověk. Který brzo zemře a proto se mu dostávají tyto milosti. To byla do nová v tom zlíně ale nebude to člověk který božího on do svých takže vůbec z se nepřidal tože tak si od atd která nosí jsou společná asi se to představa si na s to že při do jsem do tak listy o to by produkovat v to z toho co to nedělám ho z to jsem si to o proč do ruku takže dejme tomu u paní kamenický tak tam je to něco podobnýho vona si to vyprodukuje vona na ten pátek čeká a nedivím se přitom umu co to a že to říká jako na vůle ono ono si dostaví zatížení při tíže protože pátek nestojí za nic protože čekal na to na něco co svým nad to se čekat nemá a jaký to máme prosím vysvětlit mít bych teďka se snažil o to a to mně dávno kou práci. Abych vám řekl pokud možnost tak aby k tomu aby do každý mohl dělat. Co je to to co tichá koncentrace nebe po z zase do nitra ani že to nechají slova a jak udržovat do vědomí tak aby se zvyšovala. Že nese za o na příklad u to šlo by to je tak je to svoji tou může pomlouvat zaseli že do mně říkala jak je to možné když cvičím. Tak jsem z toho za půl hodiny unaven tak to nemohu dál jo. Kdežto když cvičím nebo jsem cvičil lépe že do skal nic tak nedělat ale to totiž to moje cvičením proč to s k ale dělám to jsem se o do ne protože to o jestliže do voláním boha do mého vědomí a když přišel co bych volal za nesmysl to by pán bůh vyčetl co voláš a-ne..copak nevíš že jsi tady to jako ta julinka řekla dyť ste strejčku při tom byl. Asi něco takovýho podobno takže nemohu deska od pánaboha me cvičení jiný charakter spíše jem no to se to se můžeme domluvit to co on v protože je že komu co třebas také takový způsob doporučit když budete chtít. Všem kdo se na vás budu se toho vědom aby se s nezažil člověka nějak jinak. Ne nebezpečně ale že bych tohle bylo mně z to špatný tak se pustím do toho návodu modlitba do nitra. Nebo myslím že na nic nebo bez představy nebo tak nějak nemusí mít základem obraz kdysi nemusí denní z přesto on v tom nitru ano to je uprostřed jsou například nemusíte protože ta představa může by o pro jenom představou a nemusí mít obsah. Čili když si musíte dávat pozor abys se do toho nitra soustřeďuje te aby to mělo obsah. Aby se třebas neviděli obraz co se pán je mu ji to bylo správné ku z od markéty marie alacoque a které která se dostala tomuto této taje zakládal to již modlitby jsem dost se tu prsou. maria markéta ala kok francouzka ano a jít za modlitba byla zjevená bohem no od čem bude do zjevena bohem co to to jiný činné než například. Jiná modlitba ono je to že to modly to jich chrání před veškerý jedovatý na vanem o říkat co všechno ona jedla aby dokázali že že to nepůsobí. Oni v ti již zkoušeli co všechno vydrží ho on to všechno s se na to se na zasto se to oni vykonat to co musí mít nesmí mít pouhý obraz musí mít obsah takže když se modlím třebas do nitra tady z přes. Prstu odkud ku že nám tak stylem šestý hora je to místo kam se mám soustřeďovat jo. Nemají ještě na pupku tady těšil z za to co mi tady pátý tak ale tam v tom tu ku že je to místo kam se soustředil. Ale. Z hezké že to takhle přesně vím sami ten bod bindu o který mluví že je. Indové ale kdo z nich jsem si to přeje takle do toho centra. A oni do tak nedělají protože oni jdou toto zdola nahoru v co do toho ani život se s a ten zbytek ani si by tam prasil do tady na ze soustředila toužil s tady dostavila kdysi dělat to je pod o bez je to bych to že to třebas slabým zabít pro dnešek tak je to velká podpora ale vy kteří jdeme rovnou do toho nitra pozor tu podporu nemáme ano a tak vám musím říci že jinou podporu kterou máme mít a kterou mu bez který potom neobejdeme je obsah. Na který se tam soustředěné. To neni obraz nýbrž obsah. Výtek jen že mezi obsaženo obracet protože obsah tohoto soustředění je takový hle v už. Co jsem a on ustavičně z kou tím je si je milující co prosím ona jestli se milující víc než a jenomže to na je rozlišující v tom smyslu že dává přednost příjemnému před nepříjemným na cestu jak to vypracované detailu ano. A když například se nepřipraví krmí která by neměla nějaký hřích s v k v. No a pak dále co v k vám nebudu vám prozrazovat všechno co o něm vjem to by vás se týkalo ale jestliže je tomu takhle ano tak ten stáje není schopen vlastně ví. Aby byl připraven k přímým přijetí vyšší lásky boží která nerozlišuje zásadně. Že oni rozlišující při nebyl při nebo do do že člověka o ho nezažil námi je založen ve jemu protiváha anebo jenom nepříjemný ženo el to tedy. Je daleko od z tohoto ideálu když chce milovat to umí nějak milovat prakticky nesprávně ale něco k tomu jednou chybí a je to bych byl výchovy když prostředí aby zaměstnání hlavní čeho musel něco rozlišoval. Co bude toho že to správné. od čeho chtěl tak bych to nebylo to dobré je to správné a. I to do také krásné a a dr na příjem ale. Takže on například jenom tou potřebuje tak to je vnitřní modlitbě naladění krásný že když jsem řeka obsah tak to neznamená že by to vlas vodu za který by se měl člověk držel. Pro každého jiný obsah. Někdo třebas do protože citový tam člověk dem. Citem do tohoto středu do tři k třebas i jemu druhu povolání. Nebo se si třebas umělecké nebo řemeslné mnoho nebo co do se kolu přišli k u četní že v na plánování tuto co tady anička vírou a ten poměr k nám jen na na proč je ten člověk byl. A za je se modlitba do nitra nehodí pro po vydobyl člověka naprosto už. Tomu tamto povídání pořád vadí o pořád něco slyší ale když se do toho nitra jakou jsme tak tam slyší hlas. Toto kdybych slyšel tak se hlásit blázinci v protože toto jež daleko do ve nějaký odborník říkal všechno můžeme vyléčit v tom blázinci ale když je do slyší hlasy tak. To tomto ve velice těžko nebo vůbec nám to nejde že jo no tak oni z s takže do se to tedy hodí pro tu vnitřní modlitbu to se hodí dem tam jsem ji ten kdo ho zažili poměrně veliké utrpení a umělého přejí bez nenávisti jsem čím tím tím vyšší tím do. Způsobem dorostl kráse ano. Že zažil co mi jak se to ustala když k utrpením tak je to pravá láska nebo li že již láska o tak nějak když těmi spojen nenávist nebo li dost nebo takový tuto nesmím být. Tak vy ženo s nebo se říkalo řím přitom tu znáte dokonale ale řeknu vám jenomže do toho měl při to z projít utrpením tak aby začal mít nenávist s těm kteří mu to utrpení způsobili a takovým člověkem například znám který nemá. Nenávist vůči těm kteří mu to utrpení způsobili je zemřevší ba pro k než je řešíme nebo že vám do martinka. Že vedle díval o nějaký utrpení zažívala aby se s tím vyrovnala musel se do na citově že jím na božího měl a to bez ani na ženu tón nepříjemné je to v drze je to je to je to je to kruté ale ona by byla v tom obrazu o které jsem vám mluvil do hotový nedospěla nese toho moment. Ono dodělaní pro toho ten pravý obraz poměru k bohu protože toto zažil že ten citový život se dovršil. A takže on se do něho by dokonce pán bůh kdežto u věčně víte citový obzory úzký anebo naplnění věcmi harampádím bych to řekl ano. No a tam se pán bůh nevejde k k k k protože kdybych se chtěli v tom něco žil než odejdu do vší mu. Jsem ochoten to z zastat cesy jen jsou do pokoje kde tří ne ale jsem ho za že by to jedno považoval za před spis a bych nerad bych když to toto po do za přípravu aby jsem předpisu dělo každý z tam aby ho měnil pružně protože každá tak koncentrace se tak začně do nitra protože souvislá souvisí si si ten o mně související jsi ten v lásku co cele a musí se řídit podle toho jestli ten člověk to co se má. Toho času otevřen nebo hořící nebo za slijí nebo o na vedení a a a tak dále a podle toho zařídit tu vlastní konce drazí či předpis jednotný dát to by znamenalo v jednom případě by mu to šlo bude mi to nešlo máme zaleze na co to ten ze způsob koncentrace víte to jsi předpis do koncentrace je. Třebas tady ni za nelogické tato může by jednotné fu ka. Tam na neví že by mohla při s tím být byl těžkost tom. Teď se budete divit ale tam začal nevím kam ne že by byla potíž v tom že neumí dát jazyk začít ekg umíte to v látku a se o se dnes semen jsou sil před tou oko o pro by si nebo nechci prana a tady se rozbíhá ho jsem sem ku a tady jsem začíná být neutrální. Ale a tedy je totiž jinak rozumíte takže to mocně do co do za to chudinka nic nevidí no. Jako když teče to tady teče to tady je a tady to netečně je to báj paz. Op dát to ano li ho od ukázat maličké tím řeči. Protože v které z toho všeho prýští prana z konců dosti v ukazoval čemu. A když si ukáže te. A trváte tam tak dlouho jako tou kou tam jak le. To musím tou rukou s ho za o tam jít. Konáte pohyb samosebou to není vůbec jana koncentrace do nitra protože to pohyb. Ale se obejde ale při této přípravě bez toho pohyb u tou svou tak je to daleko snažší koncentrace než když by se to neudělali jo. On ještě další věky mu z co prosím sv jsou to jejich povinna v od holi a jen afektů. Jednomu o jiným o on se jen ne fáse když si například co byla v z ale oni jsou žila jsem se také říká co jsem se jich sic. Tak musí proudit aspoň o ale začíná mu. O jeho od vody na svými stejně v ten dech ano a vám poradím jak to zařídit. Bolel o by se měli z oddělenosti se bez viz ti ne tak pojedl se jestliže teďka li toho dále vyslýchal teleti. Teď nevím jak bych bych tak vystoupit tím pravým na tom tak při tisk mu tu ruku nebo z domu o to ještě nějaký po z toho řek aby to bylo s tištěných do konali nebo si lehnout dokonce na toho a na tu levou stranu aby dostal na dopravy je kdy jde o dostalo za lese byl ten dech dopravy věky nebo když to přechází jednat li ale to nic stejně si silné s tady jako tady tak je to. Vlastně správné o poklad to musím bát začal jsem správně tak to prostě jde dál potom se to nese on to přejde potom do toho centra samo samovolně z toto je to co se samovolně nedělat to co rad s vepři dávné a oni to mají do všech podrobností indové to na mi to neznáme tat co se vám řekl nadto zapomeňte v jsem to jenom takový přídavek menší když ten mladík měl byl tak s tak zase. Něco musím říct že atd. No a bývá to tak že že kdybyste byli zdraví tak musíte s ti vanem otázku kterou kou máte dýchat nebe ne tak kterou v noci. Vizte za zabrzdit kterýmu kterou uděl koho máte dýchat abys kterýmu neměli. Od než naší oblasti jeho měli jimi. Je to dost důležitý nemít vím o si nemůže dovolit být často jim si se pořád smrt kam ale to je mám u oděl sil z po čí. A proto dosud poměrně dobře vidět nadto stáří kdybych kdyby se mi sami kdybych nesl zel pořádku to mně taky tone řeklo rosu pohromy to z se s tady s těmi viděl kam by kristus spojen s spojit se s nosem teče do se se jakoby smrt krále který žádná jímá ho v do kost psí tomu říkám pes vydržet že to co by vůbec dobře tři těla. Ale měl by. Je ten by měl odpovídat v že to do nitra přesně pokud možno přesně jen ne mu momentálního stavu mysli. Jestliže člověkem který například byl s napaden hle v to jsem citu láskyplném s víc tak bych si měl dělat protitah aby ten cit se zastavil jak si když jsem proti tak domě mu dělat že jsou to veliký v že ještě tak je neo vláda své podle nám. Tomu špatnému citu rozčilen se na to že někdo třebas nemiluje z když ho nemohou opora museli a tak podobně. Tak to víte že toto indové dovedou to je dobré že jsou než tu vyrovnaně živ domy se narodil na jen to vidíme že se veme při svými k jednomu stolu. Tak el velice spojů jinak než my jenom podivuhodné že jsou takle se pověrčivý. Že si myslí že voda z indie něco jiná než o do k o do od vešel potom tohoto je to něco jinýho ale ta voda viz indicky řeky je špinavá ne oni si myslí že svatá tak a ne člověk že všechny řeky jsou svatý. No ale když věda taky řeknu předsevzal že tomu tam zabral by to ten bůh že je být. O do od leto je poznal že tam že tam nějaký ten klepala máte podceňovat. Ale při prasat na neni koncentrace že v tom mate by při pro jinak příklad pro tu koncentraci do nitra muset vy připravení zaručeně je soustavným pěstováním lásky k bližnímu a ta se vám to nemusely dělat z koncentraci nahoře tady dost sledu včela v láska jsem láska trám též na nata jsem se po si s a moji za svou schopnost rozeznávací správnou a k tomu nezná tak nepotřebujete lásku když ne. Takže ten na něho vjem nemusí by milují že vůbec v kteří dneska vše namu vám oddělen od z při schopnost při to s tím někoho milovat tak ti se mu nestane ale pak se může za takové že si myslí že na vrstva není tam v protože mu tam chybí ale každá cesta školy tane něco chybí zase mělo tak protože to exkluzivní cesta to co to tady joga vynechává tomu tam na konci v na konci chybí. Tak například deme tomu tím že tak do se je z na cestě lásky přibít na konci poznání a to poznání které začíná tou zvanou nebo míří když na mně nebo se na tu měří tak. To mu nakonec chybí láska. Takže jsem toto poli když tam přišel a to ještě rase zatím totálním by nikdo věkem od rajskou o to svatýho o mně se rozčílil protože musím láska co mu nedostává. No tak víte že by to bylo strašně široký pole s platná když dovede z se se od sebe zbavit. A když se nedovede tak taky člověk vláčen tou vlastní vůli ale se s něco daleko důležitějšího o vnitřní on jsem si tak ta vnitřní koncentrace vyžaduje kromě obsahu tak jež je ten způsob jaký jinak v tom jednám sám se sebou. Já. Jestliže nedovede s nebo vycházet správně tomu jsem toto zen jak taková se to koncentrace nedaří. Protože ono tady platí z nejsem když se platí. Nemiluješ bližní jako sama sebe a tak náležela nebudeš bylo do boha a to je láska k bohu aniž nemiluješ nebo když pravil nezachází s lépe řečeno a to se milování se sebou tak. Tak tato konce se proto nehodí když žena se o například to vše vleže si takový případ nebo tak neděle do toho si myslel neb polepší te. Z tedy špatní on za tolik let to a a snaž se z toho byl ní. Před druhou jsou něčím lepším a nená jsem od desek tomu jednat tak co se dnes normálně nedaly protože chcete připravit na spojení s bohem. A tím že se jednáte proti sobě nám. Tak to je taky důležité sama tam toho víc by si to se nám se z toho vyšel na další nemá li. Než dotud tu koncentraci jen v je si by tedy jste věděli něco co by se to co ještě tak jak to vysvětlím a v st oliver v když jsem rozčilen a přistupuju k. Ke koncentraci tak je to obyčejně nejde když jsem prostě tam taky mi to nejde a tak v tom případě když neměl jsem proto ho ke koncentraci. Nýbrž měl bych napřed smysl uklidnit to se nedělat takže se o něm myšlenky prosimvás než nechám něm volně plynout. Pozoruje strom se pozorovatelem myšlenek a přitom pozorovatel s k těm úkolu zjišťuji du že oni se s předsedou nich není nic tak si náhodou neusnul jsem tak mu ze s praně centra rad by se dycky musí být prázdná. Váznou nádobu že tam moc mi že tak je to se musí mu hodil čekat než se mu kdežto všechno z od vám kdesi ze si ale bavit že pravá ztrát jsou se nebavím ten nýbrž pozorujete nerozvine jsem se tady jse obírá te tak tak tam konal chytne odnože o potom ve vás žije daleko o na čili než předtím. Ale když jenom pozorujete tak to na těžce snažíte stravující oheň opera na myšlenky. Proto stanovisko pozorovatele považuju někteří za velice důležité dělat tolik né. To to že to moje chyba ale si myslím že pozorovatele pozor tady rozdíly s předešlým v boji s ní. Koncentraci správnou tak že by se stal pozorovatelem tím začít to považován nesprávné. Protože člověk tak do pozor a předtím na když že když si začne anděla že nám to co dělat. Že potom nakonec ani nepozoruje ani nemá mysl čerstvou ale když je do rozčílen. Také čerstvý atd tak rychle zakročit pozorovatel svým. Ale než se uklidní ani chvilinku nečekat dál k ale si za mezera. Než se takle děláte tak se jsem tedy setřel do vnitřní koncentraci tak asi vite. Když miska jsem to na měrou i této jako tady k aby se se si roku hle domě aby seděli že jsem to rosy za hle že musí se že dostanou do koncentračního do koncentrace do soustředění jak to soustředěn. Tady mám viz svýho jsou se začali taky a ty si mohli zjistili že okamžitě reaguju znají způsob myšlení. A protože soustředěn třebas na obsah toho co říkají jak s tím začnou tak před obsah nevěřil že to je. Druhým který jen jsem své v způsob bacily žen. A protože neznám ten obsah a tak říkal jsi je vždycky v li co se že z vel se o námi je lima ale obyčeje ale obyčejně zlé. A mohu zkrátit naše debatu v ale jsem si nabývám správným způsobem v že samovolně z pokud do samovolně přestane myslet na sebe v ale na dech ne zlého zastávat uměl z toho si zastavím dech to jsem musili když jsem soustředěn tak zastaví se dech el si ukážu ukazuje to takle do z vás. My do. Že střílet mince přes sine tak nemáš pohyb v rodit takže nemá že když si v taky jo to je důležité. Takže když zastaví dech ovšem pokud o do samovolně že se protože se jsou se již se dostali dech ale protože jsem sis zastavoval jde. opačný žena let tak to dopadne takže se s praně jsou sedíš. Takže když vás těly tak se resp jak zastavovat jak ses soustředím. Tak jsem se dívat co se se soustředit jsem to udělal při tak rychle abych nemusel neměl potřebu vůbec vých nad tu chvilinku z s. Protože sem násilí ale jsem tak mater roli za tu chvíli co si na nějaký kolik program který předložíte co potřebuju okamžitě na to radovat a to fakticky samovolně vzalo zastavím dech ale na tak krátkou dobu že to vůbec nepociťuje k zase se lidech. No a. Že jsem to vůbec neřek jsem to mám dost komplex věřit vy říkat v začátku když že se zkoncentrovat nebo se modlit vnitřně tak musí zvolit nejenom přeji čas v ale když stejné místo stejné obrácení těla ale to si musí zjistit ka ježíše na jiném místě než do tak musí stejným způsobem obrátit své tělo k a na stejný směr proto. Je tak špatné. Nebo u. Je duchaplné že ty že na rodové se modlit tváří v mekce jak ano. To je dobré. A takže když se modlí z jiným mých li něho místa než kde původně třeba žili tak třebas obrací potom na východ nebo když jeho západě ne. Takových lidí je při sudra něco li mohamedánský jak obrací se čistě na bychom semen se proti tomu za semen a když dohrají tak byl v o toho mise ve jsou do zasel vrat v tak tato mění podle toho kam jdou. No tak místo směle tak se doporučuje neměnit polohu. Jak jsem pro že viz o do modlibě se z vůbec nehnout ale z vůbec ani maličké jo. No v do ztrát z dále a budeš jste v si jak se sebou zenu vědy tak se celá koncentrace jsou děla kde jsou seděla se nikdy pocity nýbrž na sil ano. A teď to neliší přijde není svět při této koncentraci střed prsou tak bys jak vám to ukazoval nýbrž pod k ne tak když by mu říkají bindu který kterým se procházíte tam není ale tímhle tím se ekg. So. Sk. Sk. Sk.