Karel Makoň: 91-32A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Bindu není tam, co ukazuju, ale tamtudy se k němu projít. Tak když mně to nejde soustředit se do toho nitra tak vám procházím tím bodem do nekonečna. A tam se setkáme s tím nekonečnem na tomto soustředíte zaručeně to není soustředění na chtělo prosimvás jsou sedění kdo ji která tedy do středu prsou není soustředí nechtěla. A také jsem si nikdo z prostředku čela čela není soustředí na čelo, nýbrž soustředění na východisko. Nervové z mozku. A zase to nejsou co si jinam východisko nové nýbrž na proud přichází z mozku mate se hodil že ještě ne proudí. Aby to byl vůbec aby to byla tišina co jsou může se taky používat toho že když. Z se protože jsem mezi obočí tak že taky z tam do ukázat tvoru. Tak je to možné tak. To všechno nebudeš nějaký že ze svý do jsem ve vašem klidu odpočinek bude bystosti na tak dále. Když a večer se mysl spát tak prostě rychle po ho a a ale bez pěšky. Se za na okamžitě jaksi lehnu hned odevzdávám se celý Bohu a protože jsem kdysi byl na cestě existenční tak mu ten dávám před vší v těle a ostatní se nestarám. Si přitom odevzdám duši temně v od pořád z jednoho protože jestliže bych že slova třebas bych se husu pokud tu potíže velice rychle v jako v kámen z toho vyvodili hodí a tak nemusím dal nic vědět za něco víc než to že když byste mi všechny právě tak se vůbec za že ze soustřeďte. Co vás způsobil jsem v v v v v v k v a když to mechanicky nejde jak se o to soustředím na ten přechod tak tuto duši k já. Při dejme tomu jsem porušen nechali ku jiným způsobem jsem noci pracoval zase ne. Ano. Ne ale protože jsem měl bolesti vtělená ve že nejen nemám tak jsem zase do při protože to proběhlo jinak si síle tak by byl si přestávali tak vám radím vůbec by ses co se dali na to na ten přechod nýbrž abyste prostě. Pokud možno neměli myšlenku která by měla povahu plánovat z č aby se neděli pro krám nějakých o pusté veškerém myšlenkové a v programy i citové pro krám a tak snadno usne te nepřemýšlejte tady si nepře když je právě intenzivně tohle to. On snadno ztratí ale on to neměli kdy on z z z z z z na že do ztratí zaujetí. Onomu to zaujetí dycky chyběla ale běda si přibývá nemáte tolik peněz abys do již jindy do kdy věda. Nějakou vodu nějakým mistrovi aby zaujetí do se posílit přítomností vedle něho. Tak prosimvás opatrně s tim. Ten ind si který se radí semen živil říkal když se lišíte voda zaujetí u. Mysleli že od vás technikou to jest chvěla o se zaujetím skvěle pokud opravdu z se těmi mystiky nebo těmi věřícími zaujetí vírou to znáte dobře vám ten příklad řek si abychom se s opakovat ce to zaujetí výrazu za letos ale taky řeknu láskou a všechna jo. Tak jistou se musím dotknout příkladu ježíše krista a stačím řekl když nad pis a vy to budete vědět. Když bien v kafarnau na břehu jen zradě se v něm za leskem ježíš tak při že zraněn třetí římský a říkal mu mu ji sluha u míra a ho mám rád kdybys tak dobrý. A pomohl mu přišel pomohl mu ne přišel pomohl mu. On říkat tak tam k vám pudová a ten sluha říkal on tu mám taky podřízené a nikam nechodí mně ne řídím to dělají. Jenom řekni bude uzdraven služebník a to je pravá je pravým zdravá. Kdybych představa ale jsem pravý znak správné viděli že on ho zadržel aby k němu ten ježíš nešel a ježíš řekl nepoznal jsem větší víry zelený než tady toho se kdy domů ty přes že se cituji z cit nic v že se svoji služebníky z rád ale. Prosimvás tady ta víra tak jak prokázal na to je tak ohromná síla že musí být v první vjemy k tomu obdoba na cestě lásky. Jakápak je tam obdoba jak to ukázal než kristus na cestě lásky toto pochoval jako nejlepší víru a co pochválil na za největší lásku oni se s řekli ze skla sklad jak i tak si povězte příklad tam jeho života. Se věděla konal samaritán nebo za to pomalém dávno při tu dokud ono tohle vší noho ale při za oko při pobyt jana pod křížem v okamžiku kdy ježíš umíral. A kdy byl ve velké neřeší že bude na vše že jeho soud v jeho úžasný ke nebo učedníkem nebo přiznává všem nebo tak ne. S tělem tak tam těch příklad je strašná voda na protože marie když si na dělil římané toto je krásný příklad lid v s s s s s s s s těmi li se si může na to nepřišli a neboť řeknu aspoň ten výrok ježíšův z toho. Hlasy k jeho nohám a plakala a svými se za mi krok byla z jeho nohy a farizeové přítomni řekli ano. Kdyby věděl s jakou ženskou se tam s říká že že ji ne odhodí o to ne. Tak by to byl možná mesiáš a tak tedy že protože že mně nevidí je špatná. A on nemluvil potom špatnosti nýbrž pod u špatný tu u boha kát tak řekla by se z ale tu podstatu nech protože zdánlivě se vyšinul ne z toho. Není to pravda jednat špatně znamená mít duch boha a tato. Měla v když jsou dva říkal petrovi jsou dal nic si jen u žen moc které málo pád. A oběma pána odpustí dobu vůle zračí ten komu bylo odpuštěno více a on bylo hodně odpuštěno ale nejenom toho tam byla protiváha přes míra protože ona hodně miloška čeho se to mohli usoudit z jsem přišel na myslemi neuměli jsem přišel v ano li se po umytí li neus přeli. Na mně těla si nese za mě. Čili ta prokázal tím co tady udělat kom konkrétně bezprostředně lásku. že nějaká protože byla nějaká prostitutka toho to. Ten přítomný okamžik kdy prokázala láska k tomu k vinou vůbec neznala o kterém jenom věděla o jeho dobré pověz jeho sotva od lišila. Toto se totálně lišila způsobilo u v ten svět pro člověka který je který je lepší mu ano. Tak to je dobrý příklad v koncentraci ten nemířím ke spojovacímu účinku na jo tak v tak být saska o to že. O na na ona na ona celé razil jestliže nás o čekala koncentraci spojovací účinek v on to nemá tak je to něco u piliny jeho když nemířím zatím s podat si oči k a ona ho má. být mužů uživit užit vlastně říká du o ještě na to co mně nejsnáž tak nemyslíš jsem věřili sešel tomu zela nějaké koncentraci která by měla spojovací účinek v jsem tam přišel a přesto jsem si větu protože nás protože vám protože vám pořád si přeju větu kterou jsem tam nepřečetl ten napřed daleko jsem další větu ale se jeho obsahu ano tak jsem tam přečetl větu tento životě mostem do věčnosti. Jsem radím nezabydlím tak tam s tímto mostem svého života přejít ono jsem říkal myslí že jsem předtím pomyslel na nějaký spojovací činech této četby školy modlitby vůbec a ten s podal jsem že se okamžitě dostavil že jsem se podobal člověku který tady nemůže době dal na záchod. Jsem nemoh su místa hnout nemohl jsem dojít nikam ani vpředu nic. A tohle to prostě chytla po padlo jsem byl v tom stavu soustředěnosti. Která měla povahu spojovací to je jak ten způsob že když člověk nemá touhu potom. Aby se jsou z rad tak že by to mělo spojovací touhu nebo nemá touhu po spáse sled totéž tak tak koncentrace je jen nadějí vnější dycky když tato tady vzbuzena tou přípravou spíše než k tomu mentální touhou při toho takové například u to byla příprava nese se obětovat rodin. To byla tak zaručeno příprava že pro za čelem tuk mnou semen z staré koncentraci cokoli nám na na máte bys tam dostali ale s tam chybě to příklad tak je to ve ze vzduchu dobra abych použil příkladu marta dale ta. Kdy předtím byl netýral ten mar tato učitel toho žáka milarepu tím že od vás stavět zbytečně si domy na různých místech tibetu. Tak bys nebyl ten marta nestal velkým zasvěcencem. A protože než ten marta byl zase jsem za na vyšším bylo ukázal za dělalo jak se správně modlit aby to mělo spojovací účinek v aby to mělo spojovací účinek na k tak ten málo toho nechat tak je to to cet po horách a mučil ho tak zkoušel jeho víru zkušenost bohužel na to st a zaujatost. Když že to za neprosil veliká tak potom ho co si že ano stačí s tak se zase proto daného že pro lepší kdysi mat ty obilí z třebas prázdnou slámu ale když se takle. Když je přitom zval si kus no tak je činech a odevzdá se odbyl tam se do za sebou. Ne a usnu se vizte tak se to opustit to nejsi tato času. Nemá na správnou míru neví že musíme jít k bohu celý. Jsme li ona není tak tane nejenom součásti která ještě to je nově odolává již. A strašně malá částečka to nemůže mi nikdy spojovací účinek. Takže když se vyspělým tak je to bezvadné pokud se vůbec vědy viz jen tak bych. Když se vyzpy něm tak potom dotyk koncentrace mužů vložit všechno krásy se viz jen proto abych tu koncentraci dělat správně a vystavil se bych byl opravdu dělí. Museli ho z těch ještě na jednu věc že. Dělo s aby dělo si rozdělovat ta milost kterou známe odpočinul dost a že neusnout při tom. Je jedna vidělo st a druha aby dělo z je s protože živá v tom že jsem tak zaujat něčím že nemohou od zaujatosti ustoupit a tím ne mohu usnou. Takže doporučuju když tohleto s nemám a mám třebas východisko srdce že ho zaujmou nějakým připravení citátem mám založen třeba sklem ten s tím citáty papír řeky a na ten papírek tak si to od. Pozorně a ona mně to dostane do z tato z toho stavu. Nad nadšení protože býti s očištěn takže v je tady řekové to je být nadšen v oni tomu dobyl přišel z třebas toho tělu říkají zbožštění a říkají zbožštění říkal literu tento si na stav nadšení ono ten bůh na k na a víte. Jako ten duch mohl na toho že ten dotyčný který tam šel k tomu bohu tam kde jsem a tohle to budu říkat nahlas a to mně všichni slyšeli kde jsem nikdy bez daru nešel jaký dar a ten člověk na ten delos nesl nese tam své z toho satanáše. A panna o nemůže poskvrňuje s nějakým jsem tam přese co za naše na to za přese svoje nepravém malé které žene vodu na svůj vím tak ukazuje dobrou vůli že nech se mi tu překážku která je největší svoje a která stojí mezi bohem a tím vyznavačem. A tak on si ten bůh na tomto sice s a a po on vzal to a ten člověk z s začal být na všem ti bohem. A jako takoví jsou naše nevycházel tak toho jak dlouho třebas oči tím to tak jsem tu jsou takže ho dělal ale předtím to co takže na moc za moc cesta. Ale ty to protože byl nadšen bohem že z bo při li vězte říkat a on to dělal božsky. Třebas v tak co si. Nemohl jsem se z bych tady uměle ne ho buď vycházet tedy opravdu nehraje této k a tady potom před pánem bohem dal to děl jako moje se na že si ruka před synem a on se konečně naučila on většinu v takle by to dopadlo víte. Ale tady musíte když nechá vycházet jak se by si vědoma své ubohosti maličkosti a tak dále. Ale jestliže apod to proto říkáte máte nějakou příčinu toho z dechu ale jestliže je to opakuje te pořád. Se stanete smutnou svatou a si vás nebudu představit ani pan manžel že bylo to služ člověk se nové tam to vůbec nejde protože je my jsme příliš činorodě. Teta aktivita mužská která způsobuje že jsme ji porušení. A to je ta trpnost ženská která způsobuje že než jsou při tak tím si začátky domu. Ale ty kdo tak toho jenom ale kam s tou lidskou trpností z dojdou stačí dojít ale ona je lidská trpnost a potom taková řek bych síla božského přirozenosti božského nic to je ta pravá trpnost ale vám řeknu mně zajímavý že k tomu. Na mně velice váže k němu rad ekg hadovi se nestalo že by byl muž dosáhl ale k trpnosti pravé jako dosáhla její nějaká praně. Že ne co jater říkám není všeobecně platné jsou výjimky vše. Za terezie byla zaručeně vím kou za příliš činná mužský když na to bylo muže nad ka. A proto to šlo na konci napřed jen to byl to o hroznou utrpení se nebyla pravou ženo ona se vždycky ztratila tomu ženství ne. Víte po že si nevzal žádnou muss svýho že na něho nebrala ne oni na něm dale vzor napřed krásná tak jsem si všiml z zel jsem mu líbili ženský v ano tomu křivdí tele. Protože on zpočátku byl tak plášti že se ani ženskou nepodíval. Takže proto se mu líbili ale on se netroufal po mně přeci sestru přes kterou užili na zámku komu bůh úrodu uzavřen rodiče neměli částice batr volili a no a protože v vyšlé sice měli prachy do na klady na moři z óm byl na možný pilát žil jsem nečekal oni po něm měli úžasný majetek protože král uznal trpěla asi jako zastat dělat si k a s ale museli dát polovinu vjemu málo takže oni k rady společně s králem tato bylo být. Z náš lehtá tudletoho a do ten svých pocházel v a byla tak výtečná se vůbec viděti jakoby neměli měli mat vší jednu než on byl jeho on ne tak ještě bratra ale zajímavý že tento dotaz na tom zákon nebyl ten byl starší a jako že byl rozumnější tak silou vzali sobě ale na tři děti neměli čas. Tom ten kdo to taky přišel o život v revoluci francouzské. Ježto za ten na sem prostě se toho moc tento ut řek jsem bojoval jako by tedy od proti revoluci jata byl zraněn lehce ale měl důvod vší aby se vůli zvolil line no utekl do tam je. Ta sum nad ale to řikám proto abyste věděli že to letem co to byla nebyl hned sukničkář protože to jeho žena tato jeho sela telat sestra to byl ježíš mu své postav chyb v ale to byla. Tak citově založena a tak jsem si byli v že ona na tom starém hradu který pocházel vedlo vás sil století šli že se stýkal nějakými duch jeho nebo tak anebo v tam ježíš který z hosté je ale konal. O pro měla blízko k těm přírodním živlu óm a ona si ještě u pil stačila s tím hrála letem bratr byl p. Pro ni pro v k k k a oni v jejich očích je byl s duchem. A vona byla nemocná kromě toho že brzo od musela je pravda že on na to krásný pojednání jak ranní pláče je ale to bylo asi všechno se asi byla protože tak si zaplakal bylo po všem milost ale potom když jednou k v. Jaká žena v prostě mu byla nucena s tak v v protože on byla nucena oni nemoh mít rád tak začal domlouvat z s a podle pověsti kterou vám teďka řeknu to byla to moje nynější žena. Ale ona měl najednou velikou přednost byla skvělá katolička a toužila po dětech nikdy žije měli a toto manžela svět to ona tam plakala se nebude viděti to jsem nevěděl ženu normální že by proto že nemá že ti že protože moc tedy vím že by trápit trojího ale tak jako moje manželka dát se ještě plakal že nemá li ti tedy to pro je věčný co jsem si začal pořádně vážit kteří s. No. Tehdy když se chtěla nějaká díla umělecká a že literární uplatnit tak se musela před vší tad. V takovém kruhu z dělali jich tyto rady s bych lidí a tyto museli schválit a. Již se proč správnou france je to s s s s s příživníkem k tak je to budu bát a z něho to je vázána řeč teprve který se ve vás rosy se učili proces tolik ještě do názor jako třebas ska se váže ale ty dnes tam je po vinou vás toho neb po vinou od tuto taky ještě patřit ale tedy nebyla povinna vázlo vůbec za o počet vás za ně. A taky neskočil celek námi je to pozval do toho jsou do se tak věci četli atom ještě madame dostala ta byla ještě důležitější než madame kam myje. Madame dostával byla velice in který žena a o co rád a bohatého finančním král v jo v a v tat tedy v dostal vší ale toho měla oporu ráda opravdu a nebyla by hezká ale měla ducha. A ten mu tak imponovat možná protože ona byla pro něho za milovaná ale že oni připisovat svoje žila a předčítal mým. Když tam někdo třebas nebyl takže osob o co sexem jsi no a takže taje radil která osob že vadila známe od madame nestál. Protože tam by to doporučila pak to vyšlo nebo todo po č tohoto on pro koše a on to prý polovinou ještě spálil z toho co napsal o on o napsal moc. No prost když měl když se si že ježíš si dělal tak potom protože měl výtečnou pověst a tam se s vážili a hlavně ženy v takové tak ty mi lesk je pověsti kteří jako v ni. Měli jakou bude s tak s těmi že si to on tak o není živou že to nebyla třebas kdy na jenom jeho v že o nemožná ženy toužit po těch uších více ještě mužové pro že začal jsem to co si o tom myslitele s o zažil tak je no. Je vyvinou o. Z mu ten přes tři se v do při toho říkal že jsem nebyl v tom s v tom vyšším brodě. A ten říkal píšeš špatně ale to je ta vás vyčkat od těch pěti dát své vás ale no to je světová úroveň velice před proč se to pojednával se pro obsa mám doma květiny umírající při či v a protože vidím umírat umírám vnitřně s nimi před psal. To by ses tato vás četby četl tamhle můj přítel aby se mu líbila odnese z řekl vždycky v v v v v byli jediná či než než kudy u žene vyd. No jsem na to to napsal asi jedu deskou asi s a jednou hezkou malbu ta se moc malovat přít krev sil. Ta se líbila se příteli tykadla by taky ten zrevidovat všechno tomu se totiž taky přečíst dal. Že při neobsahoval nic co by byl nepřečetl. Tuto vás se musel přičítat ale jsou oni přešli třebas dvakráte on říkal že v tom něco umělecký jo ale prosím přečti mi to ještě dnou protože k a a a a od to citovější ne o tom co ho tak nemůže z dvě to nikam to odbývá váš. A aby se mu kázal svoje které zbyla malby jak jsou pro todleto volal tak o mně ukázal vám takovou desky z vás si z tys záři jednu malinkou. Ale bič ku kraj cesta a vedle toho stromu čili na nádrž či takle op z povoz veta cesta zrodu pata a. A a říkala když to když to když vidím jak si ostatní mám věž tresty z jak to je tato si volati že si namočili ten papír li potom si ten paty zase v se různým te šli čili když tušil ale aby nebyl u k jesu chybí. A pustil z tam do toho tu barvy či ku takže ten smrt všech nebot ta borovice trám ty věřící a tam rostly zlý. A to jsem mistra při nadto byla čína jsem to o koukal počiny ano. sem se učil od sil rosu byl dokonale lidi obraz zahalena se mi líbilo jsem. To o maloval toho se S celkovým duchem toho, co říkáš nesouhlasím, protože tohle je tak trošku indický způsob myšlení. vím, že jsme tím všichni načichlí, ale Ježíš Kristus miloval děti. Miloval a vůbec netoužil se od nich odpoutat a každé matce vracel dítě. Kdyby to bylo takle míněno jím, jakože to nebylo, tak bychom mohli říkat to, co říkáš ty, že bychom bez úcty, která musí přijít napřed:"posvěť se jméno tvé", mohli žádat o přijetí o přiblížení se království Božího. No ale malinko obracíš tu hierarchii hodnot v tom Otčenáši. Protože tam je: "posvěť se jméno tvé", a teprve " přijď království tvé". Víš, co je to posvěcování jméno tvé, když máš dítě? Že máš ho od Boha a když ho, když o něj pečuješ, tak je to důležitější, než hledat- abys hledal království Boží. To je moje mínění. Prosím. vím že tu ty problémy který se řeší takhle v z prostředka v v v to je systém kterým se to nevyřeší protože. Asi tak že jsem to štěstí že jsem neměl. Možnost vyvinout nikdy z tah k lidem. Člověku jak zvířat tu od s. Když tu bohu nýbrž že se mi otevřeli tyto obzory tím že jsem pronikal od něho v kdo život za zvířat k lidí protože dneska vím že by se stýkal s těmi zvířaty tak u po pro dokud je mi. Že oni to na asi cítili že jsem prošel těmi lékařskými rub mark s do rukama a že tedy jsem prošel rukama božím a protože si myslim že události pochází u. Vychází z nitra navenek ale jak sto jak to vidíme zvnějšku do nitra nebo že jsou tu vodu zevního ale je to že tom bůh. Který se přeměnil na událost je to bezčasové přejeme na na časové a když jsem to takhle. Tak chápu možná jinak než vy z toho posily jsi ne na tvé v protože jak to říkám jsem neměl tu operaci posvěcené me do matčino posvěcené ji me mnoho rodiny. Jsem ale co před cokoliv nebylo protože svaté to pro neexistovalo čili jsem vlastně. Jenom. Je božím je to protože to dělal něco jiného se to dělo protože mi to to matka obětovat tomu o je to možné on se do vliv myšlení je tak si ho míní že jsem nemohl za to jednou postavit možná do takle takže pro bylo opravdu těžké abych začal vidět matku jako svou matku a svěřen splňoval tu podmínku napřed nenávidět budeš č u. To by byl přednostně do včel nebo příbuzným tak není hoden ne. se o pravdu tuto podmínku splněna a to vidím také opačně tak chápu velice dobře o žádný ty židy ve vím že je to hledání králoství boží je sice je. Na druhý místě ale u poctivě na druhé když jsem nehledal toto si boží. Zasnění nikdy protože o nový dal domě a. Jenom protože jsem pochopil ten život lidem lékař matky patrně. Jako u koho. Který mám od boha a to jsem nebyl to od boha ale od síly která doprovázela. Čili způsobem řečeno když oni operovali tu ruku a při vědomí. Tak napřed u k bohu za lid celé vědomí v ruce a to se málokomu stane že se u poutáni jednomu půdu jsem se například snažil. Janem z neposlouchal se tam slyšet puzeni či upoutat pozornost na tu nohu o na mi to nešlo a ona je si jako my ono to samo co co je v tak krutě že jsem nemohl být pozornost nejde jinde než v ruce a ta. Oni potom oni ho si čili je čemu jsem potom po se nás na roce učil ten mladík se s ním v jemné že že mě. Při pokud nad se ne nějakému půdu se osou své a zase se odpoutat. Takle mat připoutaností odpoutaností či pro ten problém který stanoví ježíš kristus dokud nebudeš ženám viděl jsem byla tak dále. Ten proměnné světel cesta která jde zdola na ho a on je opravdu učil tomu co. To je cestu když on ukazoval cestu tak musí může to před chodníku oka cestu z ona ho tak musel naučit ten vstup i této nové začít říkat nebo po si říkat nemám tady matku a k. Tak za nenávist se z toho výroku nesmí brát tak s takže by jako se za neměl dělat nýbrž to je že bych oddálení se odpoutanost od toho co napřed on musel z chtít a když to vemu zdála. Tak posvěť semeno tvé a to z víte tak to je odpoutanost od toho králoství nesmí hustě napřed co řekne hledali především království boží ale náš je řek me. Napřed posvěť semeno své. Tak si to za od tu o to neni pravda protože když on například řekne to jetě náš jež se nebesích. Tak musí za tím buď jen se nad napřed oni na nebesích ta ustat těm nebesům k tomuto stavu. A v tom měl lékaři naučili takže jsem to nevědomě plnil když jsem neměl matku když se neměl lékaře který němu čili tak jsem nějakou ústup je čem musel být a ta ustal byla naší naši tam ten co anti se psy. Odosobnila. Toho není ve ta je matka na matka zemi jedno ale víte musela za za pravdu že když to matka přišla poprvně za tři neděle tomu let takže tekla jsou zase poznával jako matku volal jako sví mučitele. Do brzo vrátilo nazpátek i je to mělo jednou výhody z ku přestože ještě na sklad jsem s tu měl. To že ti učedníci ty nebyla ti vlas to si jenom to ježíš kristus jak po proč jdou a přes svou rybáři jeho on čímž jim ta si je že nikdy před tím nebyl. Jsem byl napřed s tím který neměl matku a faktických a který neměl pole s přáteli to je vono a te. Ve o tom si zasel mít zas začal mít maminka říkal že šestý operace neměla pro žádný pokrok i kdybys byl bych u od toho bolest že jsem si ve si že ona bolest že jsem neplakal toto po malinkou odeznívá ho tento stav kdy jsem neměl tělo. Neměl tělo. A co jsem se dodneška nedostal tu do to je to s to ještě polo kdybych ho měl to duše do nemocnice. Protože tu maminku moje babička která dělá totéž co se co a říkala to jsem za jsou bolesti k smrti oni nejsou. Jsem na buď jejž jež vim byla taky na buddha ale nebyla tak ona nad jinud za jako to a ještě na pokračování a ještě z léky který tomu mají o zabránit. A myslím že to je všechno no toho na to tu opačně než chtěně samozřejmě že to naučila matka tím o to odevzdaností k bohu a lékaři kteří u tu li schopnosti nervový soustavy některé schopnosti nové co stoly ty které byly nutně zapotřebí a to se od u tu li to vidím časnou moudrost jsem ztratil hmat. Tak jsem pití no to je zázrak protože oni si žil jsem při vědomí to co to dělali. Ale přes si vnějšího žádné dost tu či jak ti pak i to vědomí jako by to plný vědomí. Že člověk nemá tu kapacitu aby to vědomí rozbil mezi svět a boha hlasem odtáhl nebo oni o to mně oni způsoby se odtáhl ještě lepší. způsobil jsem a odtáhl nuceně pozornost tohoto těla a při to hlasem a to oni způsobili svou pozornost čistému vědomí a to potom působilo. Po operaci takže jsem neměl bolest že jsem tak asi druhý den začal jist ne. A to měl bude se jsem křičel neseme s č co ji člověk je první doby tři neděle ve jsem bych ani jedno zaplakal a z vás si před tím naplakal než jsem na při do konec to bolelo. No že by to bylo anebo no těžko říct ale že to by působil duch snadno říci protože to pravda. Takže jsem poznal co je to působení ducha tak když to třebas dneska není tak mocné jako do od vydržet deska to pokroucena těmi zkušenostmi jsem prostě zkažené člověk že který jsem zkažený člověkem nebyl. Ses co se stalo u dítěte naprosto nezkažené na pochopitelně tak se stalo něco z s za nevidět vůbec být. Životě lidi něco tak do podobného příkladné o to to to není na ten příklady nevidím. Čili psem v tomto smyslu výjimkou ale svým přičiněním. Čili ještě z isis to jsou li se to jako jsme z příkazu byli posláni jsem na svět. Z přikazuji božího jsem to v podstatě operaci vidět to je moje soukromými dění. Ale uvažte si to by si to tak trošku před z jenom neni pravda. A když ta příkazu z od boha bez od ustane jakostí pro již se o to starají aby. Stal že oni říkal silou aneb pán bůh ne ta vystavil bylo babylonskou věž a. U mně ke stavbě dobra s ke že nedošlo tak brzo protože jsem mluvil jinou řečí než českou ne naučenou li bez vrozenou domy tolik čili zase mám důkaz o těch pohádka z že by tak asi při znáte že mám pravdu že když to do také obrácené. Tak je to si s kusem požehnání ovšem maminka tak poctě váže na tak s. Dejme tomu by světice nebo tak nějak nebo založená na po že si na to nemůže nemohla pochopit. Neřekl kdysi přeci čech. No to byl na tyto procent nemusí marně dal li se že tak jak to se ještě veta náš jak protože jedno dne jako živu vyšel dokonce tak oči to nikdo nerozumí tělo zvířata. Dali taky napadnout. Že oni se třebas hádali ty husy meze jsou od slepice měla štít těch el si pali sela o panně se typ život ale o svých potravin ne co tam měli před hozen před svou tou ale ne protože měli hlad a že žár li se to byl duch jejich li né. A. Jsem tam prostě dodnes mými takovým způsobem jako že přichází assisi jiný ho světa a ono to ne ale u slov a ne k s. To asi myslím že takový člověk větev člověka to ohlas v komu je to ne on co do sedmi let jsem tou řečí ho byl do sedmi let do se mi jsem rozuměl krásně husama všem těm zvířat tu ale to je to jiné jakože oni rozuměj všechny oni si nezvolil rozuměli kdo to byl komu rozumí. To byl bůh na mně. Protože oni když správně užívají i s tím ty pak jsou úžasně moudrý tam moudrost tom o bez i ti nemůže být dají nikde jinde on žil na. Oni s žilo. Protože kdyby kdyby tu na chvilinku opustili styk s tak je pojí zvířecím životě oni si ty jim tu jsou živi. A oni zen jistým neporušenou zde již mysli že ho to je krás co všechno a o to je nádhera no atd co říkám noha a co se nevytahuju protože jsem nebyl já. Se do přestali jak protože my vší ještě si rozuměli všechno to co došelovi jsem to jiná ale to se mi zdá aby nejsou nižší základ toho vědění a považuje za nutné aby se s tím seznámili protože tak je to s vámi. Vás vede bůh jenomže by mu nedovolujete aby přišel dostal se tam kam a jako dítě tele nepovažoval své tělo za sebe nýbrž za pomocníka. Toť tělo jsem ten člověk který se říkal karel ten pustil toho padá než dopouštíte zkrátka je říká roli zbroj když to je z ona horu a váš případ není to špatný protože přirozený případ protože vím ka a bude to co jsem že. Tak napřed dovolujeme tomu pánu osoby naší činnosti a potom teprve do naší modlitby a potom teprve k němu čili je to z ona ho než. To ode mně to co zdola za pravdu protože to u ty lékaři. Způsobili to obrácení. Ale oni asi měli na sví se na oni nevěděli co dělají rozumíte jako prosimvás v bylo pro z vůle těch již tak popravě toho ježíše i oni nevěděli co dělají ani je to život pravili tu oddělenost s to byl člověk rychle zapadá od boha oddálil li takže jsem jako dítě nemoh poznal že to bůh některý přiblížili ale z těch důsledků následku vidím že to tak bylo v protože odkud sebrali za a. Vás li. Odkud sebrali ty příkazy to nebylo jsem nesměl ze studovali z povinni za no před si tak i to vám nikdo nechtěl nese doplněn. nevim by se na svůj život jest ti by se z by takový myslím že ne jsem to byl nikdo oko se jsem pozorovat i kamarády. Oni se prali no jsem asi nemoh ano. No a on to volby by se byl pral to jsem se ho tak jenom pověřil nevěděl jsem že to nesnesl za ruka to byla strašná bolest. A vono musím říct že nesplní protože si překládal třebas silové nad osel že mi to bolí se se o jednotu ruku omylem a bude sice vjem ale po spaní no tak do toto nezažil že pořád mu připomínám no že je smrtelný. A no ti tomto toho že ho jazyk nemáme zvyku duši to není pravda samozřejmě ale abych to zdůraznil že tak jsem to cítil víceméně pořád aby nikdy čili že se modlím bezvadně za mít i s ten se zabydlit nemoh. Mi to nešlo proto u povinná ani sis smrtelný styk se ti. Si ustavičně nemocný jsem do musel jsem to se svět neměl to semeno oni ve mně to s uzly do dostanou vzal tedy je by byli mohli toho jánský o napadnout v ní. Ale protože je to že jsou to důslední nebi když to za částí tak doby udělali měl to z jak toho on skupinu byl měla část z plzně do dali to byl býval asi normálním člověkem společně kdybych chápal tento svět jako s obojí oni je domu zase máme jako ostatní lidí. To byl pomocník mojí a ten pomocníky byl ten který ve mně misse jsem nevěřil na boha. Ale on že když jsem takhle bral jsem to vlastně překladu mírně špatném do byl on. Za ve nemenoval a marně se mi co si myslí že to bůh k protože on tu letem bůh nebyl tím bohem který mu věřil nikdo vedle nevěřil to byl město babička nevěřil tomuto bohu který jsem fakticky věřil nebo oh to jsem věděl řečeno oni tomu jenom věřili nevěděli oněm tak si myslejí ženo nebyl tak dále a tou koní svatý i je to když když jsem přišel do ciziny tak jsem zjistil. Že každý.