Karel Makoň: 91-32B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Zastávají nebo s myslí o bohu totálně jinak než k Němci se nedivím. Že tak ku tu o dát křesťanská a oni začla v tak po z je a teprve le svatou vám tak. Která nebyla tělo vždycky ženo zaručeně ne. To na to šla zřejmě u plně opačně z druhý strany jako nevím proč ale když to co světech vel co co dělal je ona se může nám líčeny to pro že to je to v měnila je dal tí. Tam dát nabyla hloupá. Opak za to puštěním protože když přišla před z proč on samo jsou viklat jen co jsou od těch co jsou čas před or na one panna oral s kam se tam protože pořadí zvítězila o a měla nějaký hlas ale onomu nerozuměl a to bylo tak dokonale vede jak si myslíme on přišel na opačným před v řeky volali. A tam tedy nebyl most žádný on se nemohl dostat do toho stanou se ze široká řekla s věčným světová a tak se strašně věděla a říkala co to tam hle na jenom to je ona a dosud měl by si to věděla ale před tím do sto let tak museli v noci. Před rodit řeknu protože před pravice všelijak a do díla tomu k nepříteli a ono dostala o pro mnou porážku to jak jak i do bylo tak vedení božích do astrá na řez able těžce zraněna ne to ne na to jak víte dal detailně viz vysvětlit všecko. A konečně máte o tom spis padali z projevila matka véda prosila s to doporučuju v čele. To byl sluch tady byl jen si šesti sluchu který doprovázely pod budu on je tady s tam na západ. A tak ona pro král je do že měl se s takovou pomoc od boha a že do rase uzdravila takže když druhý den stanula v čele toho vojska znovu ve si v čaroděj chce aby dala potom lidem protože se báli jako člověk se vlastně pod je to vítězství sami pod svou o co o si od nosit mu tak. Protože jsem taky opačně o si všichni kdo do tak je to jich hrstka do na to takle opačně protože před poznávaje si božský jater po ten potom se vyznají ve ze se ve světských věcech. si to nejste ještě vědy dělal do že toto není jen je ta oni jsou hloupí. Les pro srovnání s ostatními obr rozumnými lidmi takže oni je ten král al k ale se sedmi pozdějších měl číslo sedum k ale se mi ten be nevěřil be takže když ráda atom hrad duši non bez tam jenom tam naváže když zkoušeli. Tak oni pozvali všechny učen cesty již nitra světa ještě potřela jsem si že se ten případ že a věci tedy dat látka mezi těmito dejme státy. Tak prosimvás oni zkoušeli ze stavu vědy be. Tomu nemohla jako past získat vůbec žádný sklon ani žádný možno se tomu naučit. Ona neodpovídala dětských ale správně be. se měl třeba toho jakou v jejich vědeckou takže oni to museli přeložit do normální nevědecké pas jistě be. A z toho co ještě. Ona v téže pas jistě vám to mně to odpověděla správně o na tej jsem si života jak ani nespletlo be tak by z toho nebudeš že se to ale jak se za z nad za z pátek tato před ten král měl jsi do který nebo ještě be. No postranní řece a toho je před a tedy přít do ku ní. Co se s za toto do z s to to bylo opravdu bez to všechno pro ty literami jak jakých poměr kdosi do si vzpomínám že ji tam be. Takle že tam se měli při věc jak seděla oni dělit poradu aby aby přesvědčili že že se mýlili oni chtěli přesvědčit boji že že že to z za nebot to nebojí jednoznačně zjistili že to od pána boha. A dali vedení velení be a o to to není šlo a vše o to vycházelo tak dlouho dokud voda beg sledovala vůli boží bez ras jak je možné abyste vy citovali společně tento svět be. Zahrát není za před za první lekla si budeš dělat tento světě vaše králoství. Tam máte třebas malým říkal svíčky koho ale vaše král s be. Tento rasy slova živá svoji doma co si jen svou vědou jeden svým poznáním světským jeden z o prostě svým povoláním ale tam krále kdežto ona byla někde jinde be be. Z chodil bůh be a be. Be dokud poslouchala boha tak nikdy ne pro hrát tys měli takovým víte že prostě utíkali rase na asi neuměla velet be. Ale než začal neni se tak že měli strach tak jenom přemýšleli že jak jsem linci nějak polapit be. Ještě si by tam mohu tedy kteří jak se kterým na přišla ale do lidmi v podstatě němci si jiný způsob přístupu bohu jak jsem říkal tak státu be do to jinak be nebo když to bychom tady byl rána ale byl doby byl to jsem klec by pro vás se to si nemůžete zjistit kdy ani jisto li to let jsem se který se trošičku jinak byste be. A bez odjinud zhora dolu be a tak be ale krise stále na věc be nadto ona zkazka be be že be be. Radost radila na když tam přišla po pro do toho šimonu to oni že do klamat jak víte. Toto třista před ti tu je že byl obec se za krále seděl na tu je to byl ten doby jiných než ti z než ten a be. Řekli mi ve nečekali do tam hle be na be šlo jenom pro za za si cestu a s tak tak no to mám toho krále be nebudu kor nová tak krále řekla a ještě nic neviděla do před prvním být soul to ještě do voda ano no a oni nad tím žasli tak při dají. Zkoušet stojí za to. No než se to obal takle všechny vědy tehdejší tak při do je to je asi bůh to asi moudrost boží dní. To taky do lidové o nabyla ale vám říkám tak dlouho dokud do udělat do tu základní čím bude z toho bude s dopustit. Toho krále když ho ona korunováno považovala za od boha korunovaný ho a bez po měla si že on oko kou mala be be no be v tom. Zámku tam s se rozdávat bez se do východ do na svět od prve než je prostě v tom o to rovnou prvém z be. A be. S tam jsem přišel jedeme vše jsem pojí stopách šel dokonale samozřejmost to domu skal o to jsem se nedivte a že jsem to k tomu chrámu be. Takže se proč s to s tak cení oni ten chrám be protože je tam be. Co skal z doba ze všech století o vzniku co co s ke skutku li do do watts na sil co jim to na co to přidávání něco o tom obojího to z toho všechno vedlejší. Ale be. jsem říkal a co je to taky be že jedno tady jsou po obou o sto na toho chodu andělé be andělé be andělé be a jeden z nich be. Ses děje ale tak krásy se s mně bez ses be a ten kus prodělali jsi byl v ti k ka as oni jsou na co z velice vtipný on se směje be vší jisto když be v li to že to proto to co se divil ne by si se novém vešli be ano ano ano be že si neslyšel srázy a dom s že to co jsem do ní. Těm obr o moc o nikoho z zase něco co před to co chtěl si že to jsem v je to překlad taky moc u byla jsem o do oko jeho šel nebo od jeho jsou tu chodil a bavil se s nima a oni se dívali se o po stěna o možno se správně ona se správně to se možná ani moc neřekl k tomu to je nemožný ale by se mu z domova naučený co to znamená na to ramen jsem zase do manas studoval jsem viděl že bude anály kterýho o tom v že v tom mám be. Takže be do čeho psali to co jsi vešel z toho nabýt be be be. Vona od a tu jsem ho že považoval toho krále takle pomazaného za boha be. Jeho be místo na tu be za místo bohem bez prostě prosta cenné a ona to prosadila sama o na viděl dobré korunovat ale pak to dělal lidsky be. Ona měla prostě udělat toho že ho neměla poslu be. Ona o kolu vrátím to mělo nosnou toho že byl mistrova o budu korunovat be ale budu osou tak jako boha místo boha a be rozumím to se neměnnost dál. Ono prosila ona koho do boha a začala pro dávat byla zatčen na po povalena be kdy byla to tu chybu neudělala že by lidské do seděla do božský do božské potřela ne. No z by se to se ho vůbec stává a tak dál že by byla měří se nám z a on tedy na to vám moc zle dojmy z dobra stole dává to by si že stole dával ta be. Jen tak to prosím když se vám provedl stole s po tak to stojí za tolik abych to řekl o tom aspoň jeden z ti. Ten jale hluboce duchovní staly proč jsem jako by žádný z on jsou z jedou hodně hluboko v rámci líčení pořád převahu to do době před tou bez nám be. A be ben teď ten jeden franz jsou z ku be. Slyšel jako v tom z s při nastaly v blízko sebe be jak se tam modlí a on vždycky aby si bůh jem byl dal zvítězit nad s těmi k nám jsou z neboť ty jsou v právu a on se musel modlit co jsou svět se modely kde jsou v právu aby jako potřeli aby tomu je podporoval jeho moji potřít ty on bičem aby to naž s tím listím a my členy člověk. Který rozum byl to co to ten rozum zase tam lidským byl to z toho do nějakých pod ten státu aby dovedu vaně do vojska a be tak se zase by dívají neviděli od sebe byla dostat předběhl jeden druhýmu a řekl si do se pak jsem se to by modlíš i to co pak by se se modlili no. My jsme se modlili aby náš bůh vytěžil nad vaším bohem měl k do sestavit tak se domluvili dosud obou o vé. Nejsou be to nesmysl be a jestliže nemohli dál táhnout je angličany na jich že se dostane do toho jen to je zaviněno tím že se do mluvili o si to a be. Že to nesmysl že poznali že je jeden bůh a že to vlastně. Tří svých tam dělá oni složili zbraně a tam na tom o ničení z nemohli dál a ta tu stoje tam o to o hořela tam někde za tam za na něho se na něho přišla se svatá tom dále be. Tak tady stoje pod takový vjem malinkých žil pro budu u ska se vyjasní. Protože. Totéž zrozeno dost je prostě oni se v něm si začali s těmi husy zvyšovat be. Vidělo měj se do doby do se o to li kdy svého od všichni jediné be. Ono mohl nastat konec se svatým minulé když jem si v z rusku u se s s s s s tím a když při vojáci se k bohu s li pod celých dusí jíž. A biješ tolik na poli. Své a vedle toho ten si to byly kořist jedním to oni jsou vaši be. To bylo za li se do vás i todle to. Ale mělo by mocný měl sebou něco co měli tak to to je tu bylo výtečné. Že něco ku n již jednou vojsko a be. To by absolutně oddaní lidé jako jsou věci a říkali ten cukr se i těmi chodil říkal bez že tón tento říkal se co do sto vzít jak je tam osvobozovali ze říkal my jsme museli be proti těm v něm z om bez síle ale protože on totiž zachránil tak že ten ho pod na by vývoj radil po do děl na a on říkal ty nejsi jen mám to já. Vím ale proč s ním nic nemám říká o vůbec nic be co jsem zírá na be musím s ti je a kdyby se s je tak se jim rozeznal do tak se tam dověděl měl z tam a do která ano. Těch be do viditelnou ne mylně že z toho jim není to zvláštní název na ně. A když že kdo zažil dost do chtěl učí to nebo to že oni při to s nemohl a v tom morálka taková ale také vynuceno nebyla dokud tělo maje tak tak to chovali si to do tak vás toho svobodu mysl na to když si žilo tak si to že si na s tak mez žila když do toho o do nebe do nebe to viděli to všichni že jsi do nebe on za nedopadá v tak to taky dobu dělo že se svýho no ano ní. To mně bylo ho z ty tam to jdeš kód ale to byla a li ale byly to je ta kdy byly je v kteří měli úžasnou inteligenci i. Jak jsem to poznal to byly in který že to nestranně dneska a to to byl tam to byl pravil. I poslouchali řek bych v protože měl strach a poslouchal dost ale do ty neměly děl. I byli přizpůsobí to znamená i který my vnější že do při do ciziny a dost státu kde se nemluví dojel zvykem tak první ztratí svoje citem do vyšší kde je cí. Protože chce mít zaměstnání lepší nauč se to bude si o tak tím je tam jo do doma be. Když jsem byl s níbyl to nese do do dotoho v mladý ho dotýkáme jiný ho no a to je člověk který se naučil jsem mu říkal jenom jednu pravdu v no co se nauč se prosím rychle an lidsky be on se za něco umím no tak honem do toho be. Od svého že to do závist činu že mu uznali tu že si tu lékařem ne a teďka nevím jak to s ním do pro do tam v tom tu mají tam v těch děláte bylo no ale proto je to přežil be. Toho pořád i teďka přestěhovala je ano ano ano be be be be. Takže ti tu práci není těly v když se neuměli předělat než ten čech na příklad se setkal to z tento záměna na jenom to co jsem pravda že to je pravda tak jsem říkal před se to v joze v ale pro tvé. To být červ jsem tam v razil toto vše v tu tuto jednotu s kdo ji obchodní tu a říkám tam to se protože se pravdách tomu co s to byl pokladně a on říkal živou jako za to že to české se z přečti z. Ale oni byli tak i kde i v že neuměli ani slovo česky tak tomu říkám inteligence boji že musí by i to je když si podávat ne. Ten otec pravda stavíte byl bylo se člověkem který měli jenom česky ani v hromadně o začnou do německy nestalo za neměl ani dnes ti ani česky ani s tou ani neuvěří dobrý den přátele a nenosí živou mluvil jenom česky. Říkal intenzitě atd. Čeho se na bychom na oči ital z těla tak dokonale do poli do tamního obchodník v k za óm byl tam asi nemohu podávat. Že se stal okolí li že li ji to se na to je to pravda co to znamená noha. U při to se dostaly pán byl odjinud ale věděli odkud pojmy se říká pravdo atd v to jsem tam zaskočil mne dostane do tam do zla o něco nebo tak měl tři no ale. Dobrý kde je že všechno zapomněli co měli zapomenout čit této se při tom co je v pohádce umí za tu se zapomenout nezapomenu co se co se nemá zapomenout co se za to a to po pletu za to jedno že co jsem musí zapomenout co se nemá zapomenout a tak je to byl protože včel. A voni to přesně rozlišovali ti dva taky ve všem do přešel že se potom tak roku jsem překládal o mně příbuzný tu do oni si nerozuměli. Takže jsem říkal se stali plán jsem takový je to nepsal oni jsou z přečti z tu víte i tuku tu všech nose vědomo návodu protože jsou me je u tu není že tak jsme toho jsou mys přečti se museli jsem to a on do obr na udělal s ním dát jim. No pak kovy prostě u tu oni přemostění tak asi no a tak. U voni se moc dopisů kdy to nejde vám to že toto co je tam u za to o toto nemá sval jemné ale to podoby to se dopise měnily že oni mi to napsali česky to co je to s tím to co jsem to toto jen tane o to se i to s odpověděly a o přeložil jsem to češtiny při toto do brna to dost než že nemám zajímalo co s to jak to ale nemám tady se dobrat to by tam někde u vězní věří tomu koho. Ale nepustím je tak pro a pryč oni při do pro co tu o tom by se na odnese do tak abych někde nemoh za padnout kam nemám. Ale po do jim je to bylo o ho u do li ti tak i to taky mají na mně připravena auto to z jsem všude vězněm že když vím že ti tvé to věděl před víru dobyl rok. Nakonec se u budu odsoudil doživotní nucení pracem jsem tady taky nám co vás že ano no osel tak prvně jsem tak mezi je a ty s prost si si dovolím je tam z vás a neujdou voni si že tam vězní. To se jak to co na činiteli i ti vůbec v tom brně nebo v tom v zimě nebo buď jevící č k v. jsem říkal že každé francouzské město mělo svého patrona a. Vy se než je darem než tedy řekli něco pro co si o tu se že jak jak jsem vám to napsal dotek radou vám něco co se divilo pro co za to byl to co to říkal tento dělati budu on da. do roku osud na ze šedesát čest nebyl členem jednoho a téhož ztrátu. před žen to byly stát dvou sil ty máme budu si sil svou která musela naše král když s když jak králoství a tak dále takže to se dělo víte že se důležité častěji ale ne ne bez je do se tady není be. Bude sice ska se tam byl to jsem tedy světlo jsou z jeho pole tam pravý střed a toho u k tu o li no be a přijdu kamkoliv přijdu be kde jsem do že jsem přišel do kostela. A oni tím moje přátele protože jsem byl nic o nová od toho profesora který se vás nevšímala ale říkala předem do kostela. A tam je člověk sledování be on si jste sledování be ale když nebudete např dokud za trval svou kradou be. se v ničem do kraj protože tam řekl správně na při do pro z rad o ze že neměl moc za jeho ten kostel tak tam tak popisy které jako se proč o to říkal proč je pravicí šla no a když my jsme ten be. A protože tam číhal je nás se ze vstoupili ghosem dal do lišily které jsem taky o to pro z rad řek. Protože nás že vy nejste svobodní lidé šli za vysvobodím nýbrž vizte manžela ka. Bo se budete si to pro koho je manželem a no tak bylo v tom. Více mužů be že jsem patra žena dvacet mužů tak si vybírali budu rys namaloval mysl studánky oni by sis tam kde se na že kdyby nebylo tyto sebevýchovy ní. No v co prosím. Že podle tohoto vypadá tak že to je dali kde jsem se ten výrok. Že jsou pravdy dal toto je nestala ještě při živé než se stala byl cesta dostat a ne se ne tak to by bylo brzo. no ale tak si jestliže jsem to před nebo se toto li si dneska nemění že teďka hledaly jak z let se to je že jo. Co jo. Na že to tak jak to tam ty průvodce říkají že tam žila než do mu o z by nejenom to že svatý jan evangelista napsal apokalypsu po roku sedmdesát devět. Ne moc pozdě. Protože to je kterých událostech neví ale op k pádu pátku kdy o zemětřesení ve zvu tam v těch první tak tak je dopisech do toť píše těm svět svýma že o těch tak radil ty ta tam protože to jsem tam neuváděl přes co viz citoval všech kdežto nemá smysl duchovní ale pro to že on tam píše od událo se též. A přejde že na stavy takže když tamto ti budou si jsme dávno poznali že píli říkáme to se tajemné to další se píše a jsou to jsi budu události budoucí tak se pole toho věštit protože tam to zk události faktické tak my víme kdy to psáno v to strašně důležitý no tak myslím že bych to mohl v v. Nová potom bude kázat to se o to to viz jste se si za do vody z mat oni ty proto si taky jeho že je to se ke chválila oň. Shora tu je do fu dokonce to jeptiška dobro od hlava ne nebo jak se menoval v tady v plzni. Když jsem přišel k ni na náš tělo známy jenom jednou tak jsme se doučil to ona řekla to byla to z na těžká neřekla prosimvás se o to ten nějak jo o by vinno svatýho a měla toto kou toku vyšlo obratu ve mělo z dávala ještě byla v nemocnici sestrou norma se ještě v děloze co se dávno řekli ale podívejte se vám to vašeho. Co. Do ukážu. Nenese měl často říct veta se mnou me tak ku osvětlit svět to jsem měl to onak hledala nedohledna o to se dívala mých zrak na tak je to možný to nevim jsem sledoval si ho najdu. A jsem říkal no oni svatý že je potom mase své kryla. Je v pará z ale tu v není jak jak to mám tví jany rád ano. dělám to byl u ona svatý protože to hodil do oko svaly to jsem strašně svoje mými dělej ne ale neuvolní na. On to byl totiž tak jeden z těch prostě lásku jsem se zamiloval do těch svatých prostých tak prostý že do měl taky kázat a on se to potom naučil tak dokonale že byl nečekal jsem v rámci a okolo baráku tohoto su tomu tam vždycky v tom minimálně cesty z poutníku kterýho poslouchat ko zázrak tím způsob on o zpovídal tím způsobem protože jim s ním. To si ti si že nebo od zpovídat. A on říkal ta by se u z mi s tím as tím vy vy udělej to tato a na kolika místech. Takle zasáhla se to bylo pravda nikdy své nikdy kdysi se se sil nikdy se lesk let. A získal takovou moudrost jsem to protože byl tak prosti že měl nějakou jsou to se zrakové vysoko z kou jako byl měl tak rád neděl skok všichni že věc za jimi hodili a on radil nemoc se zvířat óm byl z dělo lekat z takhle. Takový desky svatý že ona ale podívejte se se na dvoře v tom pro ku toho obrázku jak to obraz pro z nás mohu nesmí sálu psali ten henoch rámce. A tam je tak i dobra se skal do to je no to je přeci atom ta paříže že je to. A on měl svou patrem můžeme je aby mně byl svá a zase tam dole dostal jsem arsský tam měl od roku neděje. A tak pro z vás vám to li že jako dech tak model se jak bych si se který svaté o to jisté neudělal ale my to si tady skal tak že ona to tak je spojena nějak si psal jsem měla s to nebe a onoho svět. Takže to jediné ale v tom v německu jsou svatí které byste nenašli než desku taky nos z ku tak ti to s hrnou najednou že by se našly mezi svatými papeže jmenovanými neboť ty jsi všechny vymysleli že ti. Němci z on ji svatí mají k como jsou to dokonale me na německa a. Ale tím si nestojí o to by věděl oni něco kou mýho. To jsou pro li že si z jejich svatí kou o tom a tak jim obecně známý svatí to tam tak i jsou ale jejich menšina ti praví svatí který oni jsi mi vadí co mají německa me na. U tu óm no při do toto do hloupý mi na ale kdybyste dali se znovuzrodil dělejte to jsou svatí kteří nebyli nikdy z kvalit s to by zkus to nic. Ale oni mají kostely v německu jsou uctívání. Jako jako vás že se lidská německa oni dělení by dali něco podoby no protože oni z víte osy do svatýho ne tak dokonale že se na dnes na ni nesmí sáhnout ni vystoupili svět ve kdyby musel napřed s. Ti pannu marii mají svýho svatý všichni svatí v zimě ze jsou koukolem při nejlepší jak to mně ta zkazka že když že svatý františek byl z assisi tak. Volen si je bojovala šedesát sled to byli městské ztráty. S dalšími s tím státem si je na. Šedesát let a nemohli se smysly asi neměj do zbraní v snažil kdo nemohl pobýt ale pořád stali proti sobě. Co si na vše byl mírumilovný člověk pod sval vzal z musí za bratry a řekli ty se budeš modlit o mu bral z vjemy a ty se budeš kvůli u bran kolem sil a řekněte mi jak to dopadlo not tak při se modlit jenom volen si jen silně by se moli několik dní to za ni přišli li je a říkali. Co se tady modlíte. A on řekl z nás posílal svatých rodiče na li že vliv to říše z assisi a to nebyla ani svolení dělám ani s ze si je ni tak proč oni s neměli do uznával jako svatýho čím do velikou pověst a proč se oni aby se smířili podrž co se svatý pro tiše to smíříme a jenom modlitba a žádné zbraně nic. kráse co to oni volil to přát z š. Ten nás ho před ti je na nestát jedna od čeřínek sv. Poslední den v tak. V se nám říct se po se okamžik byl no oni se tady dělo bylo s jakými zbytky. Které se nevyřešen. Tak se o zažil pokud možno v ne všech je ale věříš že tak choval chvatně aby se měli dojem že jsem je vyřešen. Aspoň dojem o tak především jen v z vás mně řekl když jsem prohrál prohlásil že ježíš řekl je přišel jsem provésti jsou v. Tím že tady on to řekl ale von to že tam neni přes jsem mohl se pro přes teprve si soud. Jestliže se přes tu soud přinese na svět tak jsem rád že to jsou probíhlá to co přidává a. A že není mír tu si přidáme to o opaku o pro do tak aby se mi to odělo to ale jsou a proto zrovna doby znamenal a že je že ožít a teď nepřenese on mír ale meč a nenávist atakdále budou se právě bratr sestrou matka s. Se synem a tak dále a budete se mi máte se na věc i vy kdyby se ve nenáviděli tak by se nemohli poznati království boží. Ještě to volně řečeno že nemá co by to jisto valně je na tom nezáleží ale duch je stejný. A ten dotyčný mně řekl když řekl ježíš kristus ne z tu s te a o přinese soud nebudete jsou rození jak to myslel že na úrovni na které by jeho posluchač oni si neměl neměli do vody jsou dít. To by přišlo strašně draho byly vysvobození on sám vede jako vyšší úrovni jsou žil on musel svoji on to měl za úkol. že chtěl on muss to tomu se sobě ale protože jsou byl sám byl odsouzen ani k tomu se novým o to on si nesměl proti protiřečit rozumíte mně. Čili to byla že ten jsou který byl budeme ježíšem byste nesnesli a který vám neradím vůbec soudit někoho vůbec dosud ale na nestranně když že jsou víte a přesto se souzeni tak jenom tolik to ho protože vámi z vody z toho s to jistě v pořádku ale jste ve škole že se máte. Naučit nelitovat se bez výtečně po že člověk třebas není to nevíte to z myslel bude napaden. Ale bídný je někde jinde o kterém ten kdo o napaden neví a kdyby jeho být dosti jak bylo by se byl homme být dosti. Tak byste třebas netroufali ale by měla podle protože oni nevíte. A soud lidský takovou povahu. Že nikdy to oni jsou bez to viz do božího a kdysi nemůže stát byl rosy do mezi dělat nároky na to že bude soudit tak spravedlivě. Abyste člověka dopravili tam kam by patřil protože bude li kam od chci anebo to neumíte do spravovat takže mám tady druhým nově druhou a to je to bude jsem za se se domu z vás že měl odjet a to pro ni prosředkem kom to jsem. No a ten ho dobu z ve za taková toužil do sto pracích se teď se to stalo že v věk nesla dostal a říkal z toho soudím že bude nějaký těžkosti tělo je zde při to bylo tu těžkosti že na to oni tu dobu se u tu mi koly za při jenom nebo z nýbrž těsto vrací. Tak to je takle jsem přitom spolupracovat se to co to to ba taková ale když je to člověk který umí spráné dělat analysou z pravé dělat v rámci svým možnosti svaly dělat syntézu. Tak si myslí že když umí oboje dohromady takže vede ty jak tady diagnozu že to je všechno. Davu umí správně rozeznávat již mít obojím místo a vedl znal ale daleko k tomu podle toho co rozeznává pole toho co poznává ještě jednat. Takže dejme tomu od rama by se který svým žákům dával na klášterní. Dal ve kde kam do vy ne do je to dalo za ve bylo normálně že protože znamená. Blaženost toho že správně rozeznávám přeložil do češtiny o jenom správně rozeznával ale s praně podle toho nejedná a takže nemohl být majella vjemem dáš. Tam byla mezera a to se ukázal by pro něho to jest tím zemřel si nevidět než kdyby tam to ve se do byl to byl kol neměl tak se to nestalo že by nějakých ještě při se ze živ. Jemu celkem se chyby rosteme se mi tam podmínky lepší než v mých i ti ale on měl učit kdy mezemi no tak to je další věc dále. Takže do u u víte správně rozuměl ovšem uvážit udělat z toho si se zrozovat nějaký úsudek podle toho mít schopnost jednat také ještě o to jsem si pole toho jednáte a to někdy je někdy dejte se to ještě jiné složky než úzko a dívám to brzy no ale deme dál než to je to je jinými te říkal jsem mu tím že se mu že však je z toho z toho nebyl to co ty dělat tím. Do průvodu nýbrž by to se ty sportovních a pak oko a no protože by to ten zpod toho dal dával tady metoda jo kdyby se s tím je to o teďka například s těmi do když s nimi. To co o oni nemají tu na a potom mají dale na stati pořádném ne a tak vám připomínám případ svatý terezie na říkala když jsem vše světech pozná z obrázku po se za názor měli ježíš jak dopřává věčně do od života ženě pěti mužů tak jsem se chopila boha jako milosrdenství a. Dal jsem si že to vedla svět. Nás dětech neumře na maminka a to jsem dělal všechno promrháno toto z toho do se si jsem žila z normálně na nějakém v hrobě si nebo nějak k že svým po že napřed je zvolat tam byla veselá spoje se zase se toho ve se o dávala byl by ses o dával se veselí. A ještě musela ale matka tak se mi krutě postrádal. A říkal se máme ještě všichni matku nebeskou přijala se mi do svého života a. Zase je za tři roky protože jsem byla poměrně spěla v domě ona se. Tam je dost dost z časná v španělsku tak jsem jako jeden jednala podle své dospělosti jem a na. Takže pak nás je tedy uviděla moji otec jsem zase měla potom milosrdenství že mám matku nebeskou a jsem od města a to stačí a co to s to že to jsem s tím co se v je na tom o své a umíral otec tím pádem jak se říká česky špatně umíral o to s proto o měla od s. A umřela ale jsem měl možnost kódu chovat smrti modlit se s ním zase se ani nemodlila jsem začal se znovu modlit kudy otci a oni musem co o tak poctivě jsem konečně našla vnitřní stav v modlitbě otec zemřel jako světec a jsem s tím by stačila zase nějaký rok. Ale do kláštera se tam smělo tedy vstupovat těla se do sela ale nemohla jsem protože jsem nos od je do cetě letech jsem neměla matku ani otce nemohl nikdo propustit do toho kláštera protože toto na sestupuje že člověk umu umře letem svět ne tak se musela čekal dospělost jako u byl člověk a může nemusí z nikoho dovolovat. Tak jsem věda se je ve vstupoval do kláštera a teď se si všimla že sice o dívám do šatů. Anima je tak oni to berou vstup do kláštera zklame tam z ky ale že mám nikoliv pannou many nýbrž jenom ten šat. Tak ten dotyčný který se mi toto svěřil že jsem sil části. se je bohužel jenom před je mi to. Ale však je málo oni ještě dokonce hospod to nehodí se pro všechny křičeli upozorňovat nato se nehodí pro všechny účely takže se vám může sta těsto ča tu se budete před výklad kdo jiný šatu a tys dělám tu budou provaz hodnější v protože nebyl es si byste byla ráda kdybyste musela chodit do práce tepla a tak a protože si myslíte že je jako přišel by se nehodí tyto před viz se jsem chtě ho. byl jsou pro každý den to všech tyto kosti to jsou jenom u on je s po to ča. Nesmíte se z nich ale nespokojit se se tím že máte jenom šakti s zase se být v těch všech stech obsahem svého prosím. A v další mate ještě co na z těchto pochopit jaký jsem měl. Měřice mohl by se říct v že je takový nevinný čeho může říct že tento dotyčný v v. Se u rody kterou nemohl tentokrát sklízet prošel rozbořen no za ale věčné. Rozdával. A napřed to chtěl proto prostor myslela rozdával o pod se zralé ovoce. Že v něm něco dozrálo jen v něm a on si říkal protože člověk dobročinný prodat z na činné to rozdá om. A ale protože jedno přítele dobrého to říkal jemu dám zvláštní ko ne. Že jo to do další z ale je to o další se chtělo od těch si světci ano ano tak to řeknu. Tady kromě toho že pro že tady nějaký soud nad sebou nad sebou tele. Tak on taky musí umět ještě rozlišovat jak ten užitek jsou soudu užít jako použít a jestliže ho použije tam. Kde nejsnáz je dosažitelným někdo do ten těch potřebuje a je to příbuzným nebo známý ale do z nám to co zem tak jít po stopě toho nejsnáze dosažitelné do. Pro něho například stavení vše je snáze dosažitelný než jiný ne protože se stýkají ne do k vám takže. Ta láska jak jsem si tady říkali učil všemu a on to letem taky se modlil za celý nesměl do všech měl na to bylo osel do list oné. Tak lépe jest jsou si tu sílu na takové okolím na kterém může řeky konkrétně působit a to je větším požehnáním než se obecně modlit za mír s celým světě neříkal tolik ničemu ale protože to nějak pomůže k velice praně podobnost protože modli se takový jakoukoliv ty karmu. To je velice riskantní protože prosím vás nechte taky pánubohu něco dělat nemáte na všechno patrem z ale jsem okolí na to máte patrem z. Tam jde panoval doplněk protože my to víte z jiné strany že se stali lidské a víte to se mi do správněji než než bůh ale víte to lidsky to znamená můžete pomoci lidsky lidským způsobem anebo božským ale oni třebas ten božský způsob pomoci ani nevyžadují ani by jeho nebyli ochotni pochopit ano takže proto je to ale o to tady se dělají tam o bohu nýbrž při by že že jsi. Pochopením působení božímu on nám tento svět přes tebe to co je do přes dělo před dále na tak aby tomu rozuměli a tak to my můžeme dělat z ani tam je to možné v úzkém oku takže on to tělo například ježíš kristus při se v této svou rodinu to nebyl již od no to se o nešel neptal zad ku ono v žena svět se bude ten o to by se mohli dale on se musel napřed s uplatní tam že se máme vůbec napřed mi a to neuděláme tak jsme nem. To že k deme jeho doby do trojice potom nehotový toto vzkříšení a tak dále k tomu duchu svatým ano. Konec také reminiscence na to své dělalo že my se místo mával jeho co si od toho od proč že to ve potřel vysvětlení po tam taky je. Že ty jsi třebas měl dojem že se ses špatně dohodli téže mysli ještě někom o či ti ale že máš ten se to že oni se vším čím to bylo víc.