Karel Makoň: 92-01A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

...Poznamenání zlem je nutné jako pozna- poznamenání relativním dobrem. Upozorňuju na to, nepodceňujte výchovu že jsme se bude vám tam lásku sedím tam. On zlo, žádný absolutní zlo a nic zlého se neděje. Je to převaha todleto v oblasti relativního zla, to si musíme přiznat a vede to jenom zase k relativnímu dobru bez těch párů dvojic v dualismu by to jinak nešlo, nevěšte hlavu, tak to je tak zhruba ta pohádka. e- když se ty dva geny spojují v okamžiku narození a působí najednou, jeden vedle druhého, ne. Tak působí, to znamená taky vzájemně se pozměňují to znamená jeden působí na druhý ten kdo se stráví ten kód věčný a v tom ž- běžném životě ten člověk třeba nevěří na boha potom ... ten se tam zabudoval do toho života ale ne- nestalo se toho tolik, ten člověk přestal věřit, nýbrý ten člověk žije z toho věčného, aniž si je toho vědom. Takže to dítě, který například vidí pohádku a líbí se mu tak zase začlo intenzívněji žít z toho věčného, dyž- jestli v pohádce to věčné bylo zakotveno a tadyto tam je, že, asi v pořádné pohádce je to. No a takže, když to vezmeme hromadně, tak řekneme, když člověk zažije normální život třebas sedmdesátiletý a umře, a kdybychom měli možnost, jako že jednou budeme mít lékařsky možnost si zjistit ten kód jak se zachoval v něm ten genetický kód, ten tam do něho vstoupil v okamžiku narození tak se zjistí na něm změny. To zatím neumíme dělat, ale ty přístroje časem budou že budeme umět ty změny na kódu genetickým zjišťovat. Čili ten život nenechal ten kód genetický na pokoji a ten člověk ve stavu smrtelném třebas agónie a potom odchází nějaký trošku jiný, než jaký se sem objevil, jak se objevil tady na tomto světě. pozměněný vychází, ano. ... říkáte, ten genetický zá- záměr není dokonale splněn lidským životem, protože mladí lidé mají děti a ti nemají genetický kód ještě vzájemně propojen, ne ten s tím vyšším kódem to je pochopitelné, že pro manželství nejsou po této stránce vůbec připraveni většinou mladí lidé. To není tak na velkou závadu. Ovšem v tom, v bibli musí být ukázáno, že to na závadu je. Tak protože relativně je to na závadu, relativně je to na závadu. Proto se například Zachariášovi, který byl velice starý a jeho manželce velice stará, narodilo dítě, narodilo dítě Jan a nebýt Jana, tak z Ježíše nebyl Ježíš. To vás upozorňuju, ten se musel Janovi podat, neboť Jan naproti oproti Ježíšovi měl navíc sto narození ze starých lidí. Uvědomte si to. Jestliže něco na tom, co vy říkáte je, a velice mnoho, jenže přimějte lidský organismus v devadesáti letech, aby plodilo. Ta žena není- nemá tu schopnost, že ano? A ten muž možná ano. Ale ta žena ne, jo? Mužové po této stránce bohužel nestárnou. To je s ním potom k nevydržení, že ano? Ale ta žena na správné tažení ten pokrok sílu v ní. Aby který žil byl vyvedla řídit vzdal protože to vinen něho dostatek. Životnost těl vyvolal dochoval ven. No ale tento zase ve relativní nedostatek a nesmysly vizi který je toho jak hotového člověka pro oceán matky nejsou hotové geny všech před judo tam hotové takže na tom tolik nezáleží je poslední jemně nehotový rozumíte v poslední záznam proti věc je nehotový rodičů že tam hotový záznam rodičů do rodičů a začít se mu dělali tam jo do tomuto. Ze se kolikrát zrodit v jedné rodině někdo do tam vůbec jako by nepatřil ano. No. Ale kdybych ve stavu ve boha krista promiňte nebo od lid prodělat o potí. Je tak že li vám to řeknu tak ve. Opice zde na světě se dostal jednou do tak bylo stavěl vývojový dovede lidský dělo že se tam mohl oni narodit člověk ne opice nebo by ča ale člověk a tak určité pasáži že nebo určité oblasti a tato od obraz severní mezopotámie v modlitbě najednou vedle jeho začli rodit u o věc byl nikoliv opice rádci nýbrž co lidé. Tam nenajdeme žádný přechodový stavy o to marii a dobrou bolestná. Snaží med o co od ze mezi člověkem mezi opicí není boj se za sjednotit rozumíte anomálii dobyla jako pro vidíme často vedli deska tak by ano. Na zažil lidé s tam dosti rodit. A ty se vzájemně poznali jako někdo odlišný od ve opice rozumíte protože měli najednou schopnosti který opice nemá nic co se nám že ze tři opice to neměl s mostě naučit třebas třebas vlitý zacházet se v z nástroji a pravda a vytvořili vlastní plán který potom se oddělen od opic do stáda a založil lidský rod a to se nastoleno místě nýbrž na mnoha místech na světě prostě za opice ta vopičárna dorostla do tohoto stádia, jenomže se dostat se od kdo sami ve jedno ale ve. Chtěl být v tom světě tak levici tak devi která vel a kristově rozum. Jenomže by mu ustálil do by se u něho do otázku mají jak k tomu našlo. Této přeměně. Sem říkal ano tak nevíte že všechno se děje náhodně ne váhal se skladem nesčetných množství byl to se může tyto tato kombinace objevit na řeku s ním no atd byl pohodu bylo a hodná a o bytost o jenomže s samo slovy jsou tak není vzal na brali ve existuje ven. A že tedy je tady o zhora který zakročil ve našel konec teprve z most který byl schopen přímou inteligenci lidskou rozuměno. A to se stalo na zem měníte jemné a takže mistrem jen nahoru od do pod ní. Dostal od svým spolu prosilo svým pak se vzdává tím jak již člověk tím tuto verzi dobyta předvádím ateista s víme snáze řekne ano tak není to náhoda nýbrž se dorostlo do něčeho co od tu odněkud odjinud bylo připraveno na přitom nedal nebe odněkud na říkám ocital ve stavu který ještě ne pro ve kroku řekl své dostat je připraven v každém člověku je nejvyšší stav nebe je připraven člověku pak tento stav roku. Byl navenek za se navenek ne tomu k tomu by pomocníkem zevního vývoje. Ten vývoj po nepřekáželo do stanovené tak mu to vysvětlit a proto by byl člověk ho. Proč se on si proto nebyl přede jeho rodina od proto na to svatého o ženství na nic no ono pravda otatní ale ten obraz v genezi jak pán do se proto ve mně toho o dále odpovídá na otázku jak by to na ten obraz na odpovíte na zem v tom byl od centra o to na za prostoru třicet devět zažíval celou tu genezi jak vzniklá atd o potopa a. Rovný. Mat penězi tu otce procento prodělal vnitřně bez nároku časového takže vím že to nic náhodného vydržet to zákonitý volní je tam někde aspoň hlavní fázích z ve stavení vstup do za to s a kdo to velice věčný když se to například v je li tomu nevěřil předtím najednou bude pro jako skutečnost ve nebyla chyba vůbec v vůbec. Četnost nedělo tak tu s cesta ven návod proto se do pět věcí svým žít dělo s ptáme se v k v. Jaký smysl ve z proč se dostat z s rozum z mělo. A na to byl bych chtěl od bodě a k na protože jsou tady její jsouc na jedno které jest jedno jsem cest a a z toho jsoucna které jest mu říkáme v k ní. Se pořád stává jsi sousta nebo ne jsou stal tou z nechám zatím dost kovy ale řekněme že to nebylo ženská to je činí z s tam se pořád něco ničím a se to nazpátek do toho kdy jsou za které jest musí vrátit protože to prostě tam patří. Taková příklady ve k tomu když se vyšší víme dojná byl z hladiny od sám za z spadne do oceánu asi tak li důvodům nic od není nebo s tak lidu jakože po říkal třebas byl nějaký a ur že to hlásky lid se dohrává z li se stvořitelem citem který mu říkáme vesmír ze sebe ho vycházet do z náruče jsem nechal do svého před dopadnout že vědu ve zdůvodnil do proč prodělal. Ale bych rozum rodil tím že jsou tam tato dvě jsoucna jsou bohu přímo obsažen v ní. Pro sousto které jest a které se něčím stát dvacet od stát. A protože tohleto je tak neznamená ze vynesly byl o to byla věčná ale že se mohla stát že z toho stavu božího se mohlo stát člen co z se mohlo tak ji od stát nemuselo o tom vůbec vyvolán na ta vesmírová noc s kde nic nemuselo by mohl o tom dávat nebo jím ale mohou se to stát či nemusím proto věřit na nesmrtelnost ze hmoty nebo na věčnost hmoty z oné ale na toho. Odpojil jasně že pořád je ten bůh vnitřním dynamický z toho a den jen z zvláštní povahu k trvalém základu něco nárůst a zase do toho ústa na to málem zná rodu pod a teta dynamika a v toho boha. A to je asi tak všechno co rozum může o tohle tom říci jinak se mu nedaří zná a jsem z toho koncentráku krista odpojit nerozumnou. Nebyla obsažena nikde v žádném rozumové odpovědi jenomže li jak ti mám mám říci jak to vysvětlit tolik rozum doby ze země viz li vám to řeknu nikdy nic nebylo stvořeno jsem z nám o pro ni žádné stvoření cesty dnech na existoval nýbrž všechno je tvořeno a se tomu kdo se světa pro v a do sedl do božím proč své. Ale to je obraz skutečnosti který pořád probíhá a to tím zvláštním způsobem ve z provedl v tom koncentráku. Že ten odpočinek je základem všech těch cesty jinam lidský du ano. Čili ten den sedmý trvá během těch šest dnů toho stvoření a přetrvává že z dní stvoření kdyby všechno stvoření zmizelo ten klid základní zůstává rozum byl na podstatu to co zná. A proč se to dění. No tak zase na to odpovídáme rozumově protože tato pánu bohu dobře že tomu z je to jeden z jeho aspektu tu stvořitele který je věčný. A proto že věčný tak věčně tvoří by to nebylo tím aspektem božím do věční stvořitelem a mu něco z od teď na ten cti nebo důvody k bohu jako pochovat bylo k velkou bohu bohu to byla to pro k stát tito k do stvořitele po chová k ní. Po chovala a vzkřísil a aspoň pána ježíše je nám velice mylné. Ale pod ten pán již byl taky věčný a je věční a dává nosí se narodil betlému ježíš kristus musel učí kruh. A spasil dávno předtím dnes přišel na svět do ní. A bude pořád z vás o to že to jsem tou dogmatu odporu hrubě v budete zkušenosti jsou z koncentráku. Svět je ve zas na zrod spasitelský úkol třebas betlémě an aneb končil někde v ráji s konec cesty úkolu boží ne pro mne tak a duch svatý tak ví. To je na věčný úkol jako celý bůh a pořád tyto tři úkoly svém vzájemně prolínají. Když do lidsky chápeme ze lidský obraz převedl bůh do se koluje lidský obraz skutečnosti. Ale z toho můžeme pochopit ze to není skutečnosti s obraz skutečnosti že to nepochopit ze nerozumně že najednou jste se do vytváří na druhé straně jako duch svatý do se o to byl tak nazpátek do jedné a zažil podstatě zažil a mezitím na prostředku nastává nějaký o z na velký spasitelství tělo strom od ano osvíceně na konec jde. A je to pořád byl bůh který jsem. jsem před nedávno bez výrok že žádné zlo na světě ani dobrodiní ani cokoliv povstávají cokoliv se z co nebylo losem bez z vůle k s tím žil a. Dr. Vypadá lidového se mne zasvěcen na tak člověk v kdy řídit vůle jem který je oddělen totálně od jiných individuí a jako takový se zrozuje. Cos to vše není dal sv. Toto není že jeho byl proti střed těla ale že takhle to nemůže být. Protože člověk je do vidí dokonce tak jsem věděl co fa v když jsem při na svět byste dovolili na podle pro z věděl no podle zevní následně to jež v ní. Zkušenost by řekl že člověk své prostě objevuje hlavně v ní. Z dvojího důvodu že totiž ten vesmír nějakým způsobem se ví. A lidství nám je nějaký úkol nesmí toto synovství egocentrický nebo homocentricky to nechci zen ona z nebes nedoví ale v ní. Mám o tom smyslu že je pokud vidíme tak je to nejvyšší forma a sebe uvědoměním jaká existuje v nad cíl naší pane dělení a daleko široko o taková forma sebeuvědomění není těla v ta li ve světě a tak vedle ve tam tak dvojí z existuje. Čili člověk mysl tak narodí dispozici lidské tělo podobné zvířecí jenom že větší schopnosti trans od ní. Ona totiž je ve z je malé a to není u zvířete pravda víře není vesmírem v malé tam něco chybět do vesmíru u kam je pro chybí ještě li z atakdále buňky ještě s ale pro svátostem se s petr trošičku vůli chybné víc že buňka je li v na úrovni jedné vývojové linie odtamtud člověk je člověk. Kdežto dáte není na této úrovni je na jiné úrovni. E tak chtěl jsem jistě že se svět tak dech svět v tak především v je to vinou toho jsem lidu z nedělené buňky v se z člověka během devíti tříd zenu pokud že jsou li dobře znal zel to nevadí koncem pohodlí modu živé abychom se o tom mluvil ne ten s. U soudu soužití je toho pole pak zase z nového pochopitelné voleno a tedy zatím za roli tedy ze s tento ale na padli ten měla kritus dávno co vyvolat to za před li byla litovala že při opřena o to jak jsem tady citovali zvát se před několika jak to přeložili ne z matce tak tam jeden žák přichází k nějakému číst jeho mistru a říkáme li ve. Je to odkud a. A ten mistr říká otázka je špatně kladena. No o vyšších své jsem odpovědi znal protože následnou jeho mistra a ten to řekl. Vím s tím ve jako v nás je pán nová nebo měl věčně kterýkoliv člověk nebo kterákoliv bytost jde pro světlo ní. Prosil jsem se dal je buddha tak řekli kdy jde prostě hle takže dejme tomu i ten prášek samosebou ode toto světlo ten tak pro v tomto smyslu to výtečný doplněk jasně jsou hlas. Jenom že v tom stavu lidské jaké je že ta mne nemůže dělat to co světy ke stavu své dělá člověk dělat. Budu které se takže v dispozici tělo které je absolutně konkrétní. Transformátor všech vesmírových sil do takové úrovně že může přejít z toho časoprostorového od vás o málem časoprostorového do toho bezčasové poznal věčnost dno. Jo. Čas bez něho v daném napřed malá s dokone syna a ona ho v nich vně ní. Ze strany jak o k ženy bereme boha o kdy mohl na s ní. Ne z toho ona se tomu a dát jak o něm ne o ta třebas ta ale za své pak je na najít pro svět ale ne z je tento hezké je konec je praktika ale slouží za ní. Ale ono to není fyzicky v tak hle. Co je vnitřní to není časoprostor si to ani ani tak ale se tudy tam vejít tak a to tak asi dělat promiňte ze svý no. Ale takže to je asi tak že člověk tuto možnost z to kamene z to vzpomene dělat dělat z těla ale jsem ji dost jako lidský příbuzným prastavu muslí ta ho dala za takových dal jak a v ho. Tak se svými city dávné a říkal o mental se kam vás prasaty. Pavel před převádět jako cesta co se ve jste se to dělá a řeknu ti nemají tu schopnost nás provaz stal nemají jsou proti na otázky ovšem u dát pozor pak mají z mu úkol a a ten plnit je ta ho ani si jen jediné nejsou vědomi toho čeho musí plnit zažil v z toho se vymknout a všechno to vede k tomu k tomu síly věčné takže kdyby nebyla prasaty kdyby nebylo bohu celek bylo kam. Není tak nejsme ani my dat a to ne když ho bitva o ale není to musí to jsou čisté přítomnosti věčné to souvisí s tvou. Při tomto soužití všeho tvorstva kdy můžeme svůj úkol li atd ale jinak ne né. K. Víte se musím smát že lidé třebas rád proti sobě staví různé názory jim nebo o růst a ne přístup vědí jedné a téže věci. Příklad že mně přichází lidi. A říkají mně v trestá marta je tak o říkat proti více říkají jo tam na tato na ten jinak než ty pro světě tak do z vás máte pravdu. Tady se může odpadá tak říkají text co my nemůžeme pochopit v je to možné. Prosím je slyšel si jeho jestli v ve co o podvádí ale co co dělat nebo nemá dělat to z jiné věděl. No jsem věděl ale cesta praví. Hle jak ho a co se si ho vzala fáze tat a nemluvila je na bohu onomu veliká ze. Tato nám o tom nosu pohledu volné o ono a vy za na list ve pro dal jde no tak je povolit zdali. Na je dána od boha. No ale ne hrají tak v úžasná mohu s boží jak my říkáme rád vede všechno v sobě v a každého podle jeho založení. Ale nesmíte si myslet že lidé jsou kterého založit oni mají ty její jinak uspořádané z například druhý třetí v a tak že ta marta od mládí žít. Projevovala takové tendence o takové schopnosti. Které jsou mysleli s budovací nějaký li úkolem která se ještě nepoužívala v v ní. Jenom jeho dorůstá protože vyslovila udělala bohu úkolu které na co udělal o dospělém věku tak se dal za byla bych. Vím že my to dál jo horu vám osvěť svět a že padla. Další žene ale mám na mysli jak to často říkám třebas vás ono kde volal vám let viny roku sic za jsem si dělá to stalo že ona zdá dělá nebo měla za zlé v je oko a ten se tedy vlády že cit je zakazovala přímá a svatosti od pád z an vlády dětem třebas dva lidé třebas které od snáze zakazovat mávání host žijete li ho do tato liška. Viděl do kláštera výraz tak li by tiší přímo od ti a měla za to že přijímají do svého života ježíše krista v tedy boha. Protože je tato zkázy tu chybu že zvnějšku jako o vám boha přivolává cesty jsou to směl ve svém ní. Ti své víře tak to jak to odpadlo když jsem také pro v ale přála tak jedno takovost je případ od jak se na zem mohla duchem po toho věřit v a zastat napřed li tím sledoval ale je tak volal v kdy tady ze je zázrak kněz vystoupil praví tu hosty do světa. To v k ona zemřel v při tom svých jsou bůh dal jich které a tady paní mat. Viz kdyby to byla používala tyto vlast vnitřně pomocí byla třebas ve na ní. Zázrak. Seděl na dale se na svět ještě ze přítel do pro za přijímání co v ale denně ale zahynu k tomu je třeba dokonalé dospělý rady. Zase ne z tak dali kříž tak ti ale v tom věčné li let wei. Je tak ale bych pokoře svou se jestliže tadyhle je tedy k dispozici každému člověku nějaký tak s pak v tedy v dospělém věku mu v ne dost v v dospělém věku všechny předpoklady aby se celým transformoval na věčné. Aby se vrátil do otcova domu. Tak pak každý ale ovšem také každé z aby to provedl za je odněkud z jít li fázích o jiné než je lidská věd. si myslím jako že ten že on věk as se svatým pavlem tedy to let pochoval že o dvě pomáháme. Postaveno této místně ženu obraz příbytek u boha ve o ale místní. E boha a z toho jsem přicházíme nejenom to jich tedy na zrodili jenom dědictví děj řeku vědění nýbrž také z tohoto smyslu věčného smyslu život v těle od boha pocházíme a musel vracíme ano. To podruhé dohromady s tím prvním co jsem říkal ztěží je li. Způsobuje úkol člověka. Způsobuje že vyhraněný úkol přetekla kterému třebas nepotřebuje rozumět jako panna maria viděla jsem jak řekl vně může zrodit ježíš ti božích ona poznala nepotřebuje ale stane se. Stane se to i bez toho že vy tomu ve své rozuměl na tom nad s do tak každý je to svého úkolu o tom správné a když ho kladené dostatečně. Bez ohledně na sebe nic tak je tak tím rychleji veden od doroste jako na rozdíl od vás. Ale jsem takového ražení že kdyby se nejen bylo na mně nešlo násilí jakou je na tom nad rodné operován při vědomí tak my vedle toho asi svědky toho v s v ale protože v nějakých z jsem se stalo v tom co dělat že jsem ztrácel z láska sebou tento život jsem co ji do bývalo v a tak let potom nemocna dostat se za svět je. O smrtelnou rozroste do za nějakou před jakou pravou v u svých pranice. V prosimvás a krista v oné o tomu řekl poctivě nějaké slovo. Nepovažujte v v to že postav za lepší jste vy nebo chcete li dále jste vy co si o to nemůžeme. si myslím jsem se muselo také násilím takže to měla dvě příčin je mu řeknu ale tuto zem kolem rozmlouvavé nestane hostina ale tu mu řekl. Že totiž. V svou svým založením geneticky se ten člověk si je cestou pozná. No cestě poznání se postupuje jako cesty li drž v ho v ní. Že něco ona je pak z na svět za že na dál bytosti svou v z rad vyznat ne proto můj způsob v ježto u vás že u každého normálně člověka jím nejsem tato potom jsem trošku jak mezi e. Je to všechno na vůle k tomu vedeni prostě tím že žijete v tomto světě watts si takže když dneska jako jak se vzdát potírá převtělování. Tak je to pro toho není ve hodina tento od z de vyrovnejte nebo od dost jasně neříkám a bylo vyšel otázky že i no. Ale v že totiž sen je mi jich je sice určeno né. Ale že tím mým postavením genetický neboť mám mnoho věcí z před ní. Před se nedá ani možnosti jakou cestou se mohu ne dělat individuální možností které každého nejsou stejné těl jdeme moc své cest a pro tyto individuální možnosti každá cesta zažil čekají jiná. nemohou například co říci že by bylo nějaké převtělování upozorňuju vás na jednu věc pro svatou tam nedávejte tak dobrý před mat ale z prostitutky která je dělat nestojí ani nic ale ti k nohám ježíšovým v ale jej svízelnou o dalších. Mohli zápornou ona ho na hotova co dělat a on se byla v je tedy v musíš se nesprávné ostatně z ve věku pak poznal jsem to za láska boží tak jsem poznal že především s. Ale teď všechno ten stav boží existenci za něco nestranné a on nespálí nikomu od stejně nemáte o tom jak žil jako toho vražděného těch kterým jsem byl a jak on udělá pán udělat z davidově máte své jednat jak se host lidský věk.