Karel Makoň: 92-02A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je je dal je od svých před ne po nějakém převtělování v něco ho co milovat vzájemně rozporné dál nebude rozebírat potom žil ale toto vám rozpadne tam může mít jedinec vzájemně rozporné od on na lidství ostych před ne bo v někom o kterou se vtělil ale ostych před cí. vám to jenom řeknu. Jak se to zračilo třebas ve spojení manželském ne ti svým otcem neříkám že k a nebylo založená nebo ne jana umění nebo toho dne v ale zaručeně ne vás o to to to co na poznávat padneš choval li zevní nemá nic slovem ale. Ona osoba od lidská vědce ale jako jsem byl do zevního vědní vyloženě v ní. Vzal prvního musel zasvětila ony jak to museli ne víc ne aby jen do žen sportovec a být za ní. Že si byl strašnému kdyby byl zůstal naživu a ty je jeho se do zrodili. Tam mně byl vedle tam byli jinam než kam jsem se dostal ve mně tak do tomu bude nic to bude mu životu a jen jen vědy je vedl an k tomu svatý svým vás toho že jsem opravdu měl že jsem byl na jiná že nejlepším věd jsem ve sv bez kolena škole takže za ze se ten jednak dvou běhal je v nás který měl na to jak vám tady neříká todleto děl. Který je to je tedy není to se to je to ne to ne ale by se do něho klidně dostal do tady pořád to rozdělit od možno se o to kdo o že je moc to potom zvrhne nakonec třebas jako řídit vlasti takových čtrnácti patnácti svatých že z z rodu po v do od lásky ve jsou v ale ne tak to jedna věc v mu ve mně. Jsem tak tím získal veliké nadání jen jsem nemohl ano se na nic tak taky jsou na tom on mi dal od těla tak tam hlad jak tedy na straně ba ne tak nebo povahou do daleko to chceme dostat dále velela bo politování hraje o počtu život děl da. To je za umělecký sebe. No a tím že včas ten znal tak zůstal tato a ono by na denní denní rozum je dělat to je jedno od bo mluvíc z ve se z rozumná dědictví před to ještě dřívější ženo v na to za jím stala a staví dominující nebo byla podporovala koho on nebo ona nemohla být od za to tak pak svým otcem dal dokázal že bude být na ti měl za pásky les býval děl. Ale to tedy rovněž ale dál to nešlo vadit že nás taky vedla k tomu v že o jsem mu to li za světlo potom ale musím v v že protože jsem měl toto bude ne tak nemoc je za stát a mně se to je v ale nemohl je zastat. Otec jako by to byl pastva. Tak je tomu u vědní nadání že například nebo jsme z toho trávy a tak dál v co výčet li se z s to jít dál kříž nebo vše co znám dětí nikdo to nezažil nikdo to nevyužil k pro mně křehká dělá není a motto a přesto se nedělá no ano ale o to mu byla ta. No dal takže stačil poslouchat řeku a byl jsem on do zná jak na ne tam tři v ale utahal jo ten motoru které na něho jasnou v ven a teď do toho vstoupilo třebas s u z těch měla po se k tomu čemu se řeky nebylo v a v mých ho do toho li hráz mnou se na ta byla tak jasná že mně že to. Že by taková ze asi jako takových varovala které jsou opory svůj tři nebo janem cestu říkal skal pod pro z víc jak se dostavila v její ne ale ne tak okaté nýbrž přirozeně ale ne z nás čistá dale ve a tak dále a pak všechno dohromady to není. být pocit že bych sv. A to by byl otec dnes z ku o ten vedl pranickou z v ne nebo na janu jde jen tomu spor ku a tak ona mu a to jsem tady že ta nerovnováha v tom je lidské mění z když jsem jednou mohl li božím na druhé a to jedno musely zastat musí se o své ano o to je ta nebo a postí dále nebo obloha nebo. Stromy. Tak jsem byl tak jsem to je ta moudrost zítra ale nezdá k tomu abych daleko ale toto zažíval co ostatní lidé rozumí to do vnitřní vedení které nikoho ne o když mu něco někde je za to tak potom na jiné straně při a toto je tak o předčasné ne to je náhražka litovala. Takže buďte radí že to pro vás po se li vedení ale je to věc nějakou zvláštní přednost dvojí doby do strašně rád protože on ani takové jako jsem třebas dosáhl toho koncentráku tak dost lásku nýbrž v váže to zaujatosti hloubky toho za samosebou tím že jsem o bič mu jde mu nemohl z mon zažíval vedení rodičů. Tak jsem byl veden jenom hloubce ta stála za viděli. A svatý nějaká hloubka který ty vědy je li vědy pocházejí tak jsem byl veden třebas se mi to on její od světa a zad za v ale ty jsi kam se tomu bude nic si zamění bude jedním sluchem oni již do znají třebas do tak do astrální tak jak bych rozumové es pase se to vzdával jednoho z toto je tak on si vůbec rozumně. musím za na tak jemný odlišení k tomu abych to blaho vás tak to byl třebas dva nebo za a por že to dokáže ho že to že tady v tomto si tu oni tam žili naučili že tomu tak člověk není ničím ochuzen když to nebereme jako křtí prostý a jsem v bohu vší že by se svým li tam dál prosit to jste vy nebo jako příkoří duch domu ku pro to za. Co rád jinak jako něco kladného. Tak jak ho vede také hned jsem to nebral po po tohoto o dlouhý vývoj a možná že bych mohl říct že jsem nikomu tedy komu nepřál aby ten vývoj prodělávat o možnost obtížné protože an v toho jsem musí se štípnout a musí to překonal takže není tady třeba ani předcházejících vtělení ani žádná před určeno nýbrž moudrost která vyrovnává ty věci. Samovolně samo učí v ses s tím co osobní jaký si od se cítili a k tomu lékařském láska k tomu a to byl ani matka ne všechno bylo na ho mimo nás to bylo jenom vyrovnávání to jsem ztratil ho za že tam ty vědy toho jsem si s tím ne v tom nebyl o si v no tak nějak sv v z ano a o stav o kterém. A my že ano tak by neměl sice měli neviděl od toho hrát jednoty tedy co jsem mu to za to že jsi neznala ano to aspoň o pro si byl z by si z toho nic ke ji a tak tak to je jisto semeno ale bez ten málo si toho litování ano tak je tak to jsem z toho mým ode lid z milosti boží někde jinde na neříkal žes všech ji nás pán bůh který miluje jo asi tak bych s po ní. Jenomže ne světa pro nás je tu způsob jaký nás nějak je projevem větší látku se o to přesto stalo že ve se z vás že zabita o mně nemohl zabít jsem o to za dva od sama sebe. Jsem získal nějaké ho a jsem musel dejme tomu se vyprazdňovat od sama sebe když jsem měl odevzdat tak nemocen o bohu ve na ano pane mnoho rad dál nesměl jsem nemocen o mně přirozenost lidská nedostatek v výroky v a ona ho v v v v a neudrží že se nemusel v tom co o tom mohli stát stát při tam sice vím bolest tak jako. Bych proto co musel ruku velká se na no a tak dále tak. A to dál mistr říká mistře kdo je buddha kde to ten a mistr říká otázka je chybně kladena nemá smysl. Ale jak toho jsem byl vůli o mistra to snad to tak je to tak na to odpověděl. A jak to pověděl. Se za pravé buddha tak on říkal ty si jde pro oheň. A toto mistra který ho vodil bez nějak říkalo pohledu pak toho o věc že to byla doba od o je voda ve sto od vzor odpověd ale ano. Protože kdo je buddha každý do ten vývojovém procesu kde si pro oheň poznání ti a obecně všeho dáti onou vás a v tom v čistě sil ty jsi ve tak že z milosti nová nebo co v tuhle nebo kopyt to za a kdokoliv z vás tam v ten dělá cokoliv si myslí že nejde zatím bohem nebo za tím věčným každý z nás tedy o tom jak je bohem od s. Na tom za praně ve náš jediný osud tak věřím. Nemůžeme na no ne to co nám podávají smysl ví. Není tak cenné není tak dostal jako to co nám dává řeč a jak to s ním to ji tam do toho jsem to jsem se svým příkladem v ale to nevadí sval proč smysly to je něco co máme společného se to v ze zvířat. Čili smysly samo osobě nepře vyšší úroveň zvířecího život to znamená nevyužívá smyslem nevidí tají všechny transformační schopnosti které nás to tady než to řečí se na co v například zvířata neumí co mně signalizovaly se v řečí své otevírají tím že se začneme li se otevírají taková střediska která u zvířat nejsou od a. Ano ano. Sice toho musí se dát řídíme je tak těžkopádným všechno než jejichž signály jsem si pro věřící ale ne na nás na zase obsahově vnitřní obsah toho je věčný dal také nejde tak jako se mu to zjistili tou řeči ve těžkopádné ale obsahově toho daleko mohutnější toho dne v. Takže my můžeme obsahově se doví do vjem řečí mnohem více ovšem když se ta řeč promění na dalším stupni na obsah toho co o řečeno tak to zase bohu se dál a tohle toho. Myslím že není u zavřeno ani zvířatům se tam jejich symboly jí. Vyjádřené dětství věc a s i jiná ji mají obsah. vám řeknu třebas v a kdo pochopí v tom z pekla jsem se s mezi jeden na potkal ba je li sv. Máme vět proč by to věděl že ke mně a vám v kostele ne tam na věz že chcete padnou ale země něco dne věčného děl. Ano jsem měl možnost z měl jsem neměl jsem mu za to o ještě on centra za roku jsem se s sice věta z ví. A tak jsem zůstal stát seděl kdy ti ten je na ty jsi ve mně kristus. Tak jsem dostal stát a hleděl jsem na toho nevěda. Ale ten je pořád zval víc a víc se je je v tak jsem váhavě je ale pořád jemně věděl že věděl že říkám tak je tady máme přítele který si musím omezit ho starosta jim mám napadnou a že byl tak blízko jako přesto tu místnost. Tak a pořád vyřvával. Tak jsem tou hlavou se od něho od vody ale díval jsem se na práva na víc výraz asi tak komet mu bránila tam začínal do od sebe ví. Ta boha tu kam došel z ví. Na ten se toho sahá a jednou zase nastal po tom nedělej to jsem dělal. A věcem zastal měl ještě není hleděl a potom se o tak je toho zastat. On se ona měla dole stát a jsem vám o tom o do k tomu bohu se dnes mu to dnes dooral na zemi dostávalo do od jsem mu ne cel potřela zela od li pomine a zase kdežto v tom z ku a on se pořád díval do toho dostal na bohu dal se byla ta ve za z toho vůbec a nakonec pochopil že mně se chce jít dál. A tak se do toho lesa na od i on sám sebe mu dát jak tam o tom si bohu dávána ho dal. A jako neměl zval aby tak ho visel ta nebo ta nebo si těch věcí nic pro sebe nebo tou vše jednota v oné na nevěděl neviděl ale jisto je že toto je z toho řeklo víc než to zvaní než cokoliv jiného on ji jezte naznačil že nejsme nepřátel. jsem to věděl že nehledě na zvíře znamená kázal může se jeho přítel ano. Jak je ne. Je tady znamená něco o ni si v anebo svého nepřítele se nepřítele jsem se musí hledět v ten si to nehledí tak ani nepřítelem on jasně noci se pozná tak nemám ze sebe nepřítele to okamžitě poznat zastavil a o to a dal od toho o do ven nad o. Se postavil patřit na boha zavřena v k věření a pak pak zase o litovat ve jo sebe ne a šel pak zastat stal. tak stal z jaký si oni tady tady nerozumějí naznačoval se o nic nemá a že se sice neodvažuje jemně i s za něho znova a ověřuje sebe aby dokázal že se odlet málo on se přímá sebe nebo pak na onom od ale potom jsem se dokonale o on je a on odešel do toho nastal taková jsou o tom na nešel jsem jsem se ho se nám o to člověk. Ono ono si že sem budeš od něho pryč. Ale pomalu jsem šel na li se na eště na tu ba onen muss v ní. Tak jsem se jen tím že z které možnost vidět i s tím že se ho jana na to jenom v ní. A za to dovedlo gestem ano ano tam jsou dál smyslovým vjemem v do tak do daleko více než my díval ano. Ale signálem ten si na toho zvaní to ono mu ne tak kolem slova není to tak panovat že zase do dovoleno poradit nebo nebo to je na ona na sebe hleděl jsem vzdal ta ho vedli nezahálel se musí se tomu nebo v no ale když svoji dal a on taky stojí tak jsem celkem stejně neví li se o ten o to tato nebyl tak vedle jako člověk se od stal tak om noho měl o to. To my než ve mně dané ví. To mně bylo jasné. A tak tam je také stát například znají třebas ta prasat ta musí vše ve víte stal vývoje a pro je řeč o mně jaksi dál ale lidská řeč se neobjevuje tam kde jen z rád si ji dál třeba husy mají vyšší za dne kdy ten přidal nabudou tak brzo po narození znamená za střediska jsou někdy jíž za svá zase od týral. Takže se například velice snadno rozum do musí že ti co se stalo v ale ve ti do to víte se naučí an dělal. To tady se něco ve se dostává v tom člověku takže můžeme li ježíše se je více než je z toho více než smyslový je ta jsem k by bylo vyloženo v tom co napsal v tom wattsovy ano tak vám možná. K tomu dostal. Ale teď že kdyby dáte k tak kromě města proměn řečí kromě obsahu toho gesta obsahu řečí je další stupeň který není řečí ani obsahem řečí. Nýbrž že státem za pohybem lidství za pohybem zmizí stavem za pohybem toho je člověk v tom kdežto zvíře pokud jsem se k tomu to je to jenom v on ano. On prostě si možná že celá ta praví. Tak jemně hleděla bez boží o to aby z na měl domu nebude mít často o tom že záleží ale ten prosta za bohy ten se nekonečný možnosti jsou v totiž dostává do stavu božího který není bohy ano. Že všechno co z něho bych ta je pohybové oba na co je božího je nepohybu a tohleto ale zvíře nemá tu možnost se tam tento na to toho pak do tak to byl jsem se musela tam si mluvit nebo řečí se do vžívá v ale on není tak dále ho z toho jsem to mohl říct. Protože je moje mám zdá vzati dala byla svědkem toho jsem nemluvil o tom signálem že se mu nějakou neznámou řečí které zvířata a bylo všechno čili když to rozuměla tak spasí větu řeč o vláda rozumíte on žádal čili z že není tak než to ne abych neovládal dokonce vyšší že řečem z lá. Řeč kterou jsme my vší zdali se o pro svou větší ví. A voni jsou před babylonskou věží vystaven no jo v z s dát jež se svá a proto to je to že on nic z toho co slíbil že mu je to sestře zmatek jak způsobilo svět to je symbol toho do domu jsou ve stavbě do se do ba k k to od je od a do z oporu v ze které je pro stav kdy jsem pochopil a my se pořád jazykové rozumu mně rozuměl protože vedle toho vývoje styku nadál. se o třebas vyšší dál v tom vývoji žid dělení v dnešní dosti že on tak že ta ze kterého všechno vychází li se v tom a o stavu svaté tři osvobození víc nebe sebevzdání měla braní svého břemene prosimvás todleto jdeš jedno zítra vizte. A od toho stavu a jak ho o tak dále a to o dva chybné ale zapojen strasti tato vodu takle tak přízemně. Protože ten strach nemá tak se o to absolutně nezajímá ta jsou matou věty po nebo o jo o do od za děl. A teď jsem za je nám zde že si to nějak nepřekonané ale protože nemám strach. A nic tak co tomu za si nese ani o vteřinu prodloužit svůj život v ani otevři tak s nic by se přít. Že jsem tady jenom proto že tam nějaký místo v avise jako jsem si vůbec nevymyslel vůbec ani v jednom ty se dostali se to u koho mně dal mně zadal to je tady od ta ho a tak způsobem o do od provádět jak to mám jak to být jako nerozumím a to o co o tomu rozumět tak je porozumět že ten procent mu tady tady jde dál je toho váze z kříže rád a máte dělat to co máte tu potřebu jenom tato jsem hledal pochopitelné takže se vrátka jsem je. Že jste cestě lidé vír li kteří především kazisvět tento život ten vydělat dobra protože když nevěřila ani tomuto životu a jeho sen je tak málo rozumně jinému živi než to nemohu se u tohoto života brát jako li pro mně to nic s to smysl. Že je. Ne že by to neměl žádnou stal z ti to větší starost o mat protože to proměnit s. Ale je to pro nic vedle z bez trvání s tím se zatím za tímto životem se to život není oděleni od ostatek své vědomí ne podle názoru nebo poznání jak chcete a jak bych tak byl li přednostní důraz na život v tomto světě v tomto omezeném prostředí vědomí smyslů rozumu tak by zanedbával vstup do tam je oblast vzal si nemohu dovolit ne že. Ztratil třebas on tak že on se tady mám překládal ale ztratili li on tak se s tou svou svou vodou aby se ztratil stroje li se dal li v nich se si žije boží dosti v vých kdo žije a v kdy se v naději v budu li za se o to co tam je. Jsi dal že není jací. A vstříc. A ježíš kristus říkal naopak že je to v tak o tom pravdu. A tady to může vysvětlit tam zrozovat tak obdobně dali totiž. Von nebyl eliášem jako že by se byl znovu znovu na rodil. Ale ten duch jak si ji dál že to vaše. To posedlost zel svým jsem za po stránce že praví ježíš že on je s tím duchem který hlásal a to všechno ano. A ale v s s s s s s s s s s převtělil nebyl v na toho svatýho na to teprve odpadlo když začal být úkol s že si křtilo z ní. Tak to do od převzatý od tedy proto že ta cesta je ve světě tak z sis byl do došel tak daleko. Tento úkol byl dán do života a pak byl dospělý člověk se do toho svatý jo li si tedy stalo. Protože ta je úkazu že v ježíš kristus nevěřil na převtělování tak se tomu lidově věří vědy do vjemem zasvěcenec ale protože věděl že je možno získat tu výjimku něco z s vtělení různých lidí as to co sám zažil když je toho zapotřebí pro ten vývoji a to byl úkol od člověk ano. No a tak protože ve. Svatý jan získal v určitém věku tohleto a tak se stal. vás. Pro toto co získat pro to co říkal a co dělá kde děláš o tří ti že kdo jak se o to tak museli protože bylo psáno že napřed je že se o to bude konec je toho že za že jako jsem tam byl a kdy ji divy byly kteří prošli s koly že a ten ho byl. Dostat zpět čeká prosit a s tím že si jste s tak je to s. Že pán ježíš se narodil z vás v do provedla stě důvodu si dání lidu v že se ho fakticky říci římské se se toho co s pořád s s. A v klidu kódem jsem se dověděl od od to jsi za lidu se to visel na sto dvacet milují do ocitali li o tu tu lásku. Tak to on tak ti se musel odebrat do viz to svého domnělého otce sám. A to by bylo a víte dobře že je ze nebyl jeho otcem ne op neboť ti jak jisto za svého otce. Otce nebeského do taky do se z ten tam o jiného neuznával za otce dost děl o ale. Na muss doby jsem to totiž kristus životem zen detailně všecko co potřel vědět to se zdálo svého osobního lidského život. A tam existujou vědy je že se z mají narozeném člověku jedno od boha pocházející z o to znamená cestu i zdroje tu věčnou kterou máme se ten příbytek u boha který máme dříve než svět byl máme příbytek u boha ne. Říkal si pavel jaká sláva je že se to jsi byl dříve než svět byl tak tuto indy bylo po tom přichází jedná věc která se s s že svět v člověku tělesném lidském a v lidském těle a druhá přichází. Genetický odrodí s k jako záznam je lidský prostor říkáme a ty jsem znal skočil. To tady nebudu říkat ale aby on dokumentovali a zdůraznit že tak toho výměně stejně důležitá jako to zhora se to jenom propojuje dohromady v tom lidském jedinci tělesné tak musel tam být umístěn. Podle otce po zas toto neměla ale ten ho tady je uznává on tu není z že žil po lidé. Je lidský zdědil ano. A dokud od lidská vetkána do toho vy duality pozemské čili že člověk kdyby toto tam nebylo ukázáno. Že i vtělený bůh svůj základ tady v tom to světě taky. Taky v tomto světě a zase vystopovat takže i římané pod ze stopách šli a podle toho do viz za dva podobně. Kdybytoto nebylo tak tam to se nemůže jsem taky ani vtělit do od boha a s tomu si obojí takže to s za s tím způsobem setkává v lidském jedinci protože je to. Viz vývojem vyspělí organismus tělesný že nemá za tři jsem s vy se mu tak vyspělí organismus a obdobně ale ne tak vyspělí nemá jsou to co on si v sobě jenom v tomto organismu takle vyspělé vývojově se může projít celý vesmír se může propojit člověku před li si nesměl ve se mohou to s váma na věčnou věc. Znamená všechno časné s no a z časoprostoru celý je s minimálním nebo takovým mínili v tu ze obsažen člověku tak tím se to před to se snad že ano. A to tomu nesměla tam chybě v tom podání liší život ježíše krista. Že je podle o co znamená bodě před ku pozemských také on se narodil ano kdyby tam nebylo. Tak tam nemohla by tak je jeho věta ano li toho že člověk jako vtělený bůh pro v boha po pak a nejsme tak je neříkám vtělení pozvi ale my ve říkali že nás nad proto že máme obdobný osud totiž přicházíme z příbytku tam pod který božské zkáze.