Karel Makoň: 92-02B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jsem vám že pro tu svojí že bude li další vývoj. Kdežto kdybychom měli jenom to zase von ten příbytek pozemský ty před ti tak bychom se modlilo kupředu ve bohužel ti ta zvířata mají tak málo z toho zhora a tolik z toho do tak to byla daleko převažuje se oni nemohou od zvednout vinou hlavu od se toho kdy vůbec se ho. F. Lidí politikové stane li by to se to z hlavy v ale člověk velice prudce se vyvíjí i další tím vy vy dualita chci a mohou mu dělat kdo chce co chce proti tomu by bylo děl se velice proces pokračuje my se můžeme dívat jenom na třebas jazykovou stránku že jak se je si ba stránka bych byl v bibli že vyčistíme paní do toho oželel. Co vám mělo co se smyslovým proti tomu co máme s tím mládež tělo jsem viděl jsem že nově jiná ne a myslí si že to on vel se že je to za z pro z se k tomu vede do pravda ale řeči zevní stránka věci. Ale že se mohou také přeměnit jazykové schopnosti z zel se schopnosti o že je co je ve listě významné na nynější schopností moderního člověka které v to není třebas není tak významná ale mění se přesto tak v způsobeno pružnosti toho kódu který je za tu zamontován v tom člověku a ten prudce u člověka vede k tomu aby nastávala on vede se s s s s s věčnou mu i kdyby byl v ka. Tak se to je otázka konvergence z věčnou individualitou na rozumíte a tedy i ty se věnce je toho v ní. Jednou bylo se čím dáti slyšíme jest těmito temném se že tam mládež oni si s věci by se o nové na to by byl jako zajedno v ale to will povrch věcí. Nic že jsou většími individualit bili než byli by se provézt. A bez ohledu na velice si dělej co chtějí se to tam ta ku vyveden chce jde dál a konvergence a vede to ale ve to je konvergence když třebas mluvím jsi mi vysokoškolské vzdělání nebo vzdělávat jimi při to z plzni ke mně chodí důlek lidem bez vůle. Tak jsem si že mezí svoje spisy jeho mysl za podávají tažení k věci to pod i ty se mně chodí. Jsem se věci prostor jeho si způsobit že by z s z s i s to neschopnost věc na studiích a tak svými dokazují jak postrádají letu věc vnitřní ve lidského života a jak potom správnou a tak protože to je nemůže oblouky velká konvergence vjemem tomu který jsme svědky své povrchní ve cí. Kdežto vnitřně to vyvedu byl pořád dál se do listě za tak ti li se kdo to že tuto veden si tím se ten li to li to řeka se drát navenek a bude zažil opravy nastal. A to před od toho bodu který bereme z nesmrtelné podstaty. Ten koho je třeba do poprvně se do roku co oni ani páru jo ale působilo ze je bez svého vědomí že v ní. Tenhleten koho zen je vždycky požití vědění. To je služebník brát obyčejně zen který nemůže nikdy pomůže navíc nic se na tu. Ten nebude nikdy dělat více službu takže myslím si že se pro něčemu staví. Tak to je dojemná kdykoliv špatný tebe a správný že on se staví ale jako z těkání psa na měsíc tříští těká on tím že bych kuje kdyby byl za z toho neví. Ale když někdo je proti náboženství od li je individualizaci ano ten člověk nemá možnost kolektivního žít třebas nábožensky jo tak o to hledá jsou pro do ve vnitřní prost o ale to na fází jo a tam se pro co dostává pro nějaký krizi do který jsem třebas si víře dostal vůbec ne a vono to panny které jsem do něho byl nedostal ale on si s tím ve tím způsobem že ten člověk hledá cestu k tomu bohu sá. A protože není zapotřebí žádné instituce k tomu aby to někdo nedal ani žádná viz jsem tedy ten to mohla upřít se tomuto trendu který tady pořád je tak byl znázorněn o bylo z božího padl z ale to všechno nic z toho od ti synem litoval člověk to všechno se dělo v rámci toho vývojový jo proces přeci člověk svým se nestvořil ne ale světa na svá že padla z ráje z vlastní nic jak síly tak taky by z toho bylo větami že to není. A teď někdo od tam něčemu svedl ne takže. To z toho svedl zajedno to je něco z vyššího vodu ne aby ten vývoj se urychlil a mně z dejme se u by byl relativním zlem mu v takže se rychleji spadlo dualismu. A v tom byl o to se to do rychleji dostává nazpět k tomu věčnému do vrcholy dualismus jako vrcholný kdyby dualismu z to vede k tomu že se že se dostávám za se z ku duálnosti dvojnosti vlády párů dvojic dobra a zla a jiných párů a odtamtud je snadný přechod do své neduálnosti že to ne z lá. Jo a potom dostanete od miloše zrodilo. O tom ženství nestačím nebo nedokáže všechno z ku oni tak jako metafyzika metafyzická toho spis bylo co oni jsou zalez když napsal spis fyzika takové tak to je za fyzikou z byste ji a co rasy onen za něco vyššího ale že následoval časově zatímco napsalo vizi se tak na tohle tak tak on dívat na písku že po měl on nabyl zkušenost zkušenost by ho tedy nábožensko tou. Říkáme statickou o tak je to těžko a před a. No na pak je víc na mně když žel byl jsi a najít vizte li viz ti mistři zen buddhismu není v jeho v tomto čistý takže on nepotřeboval o začal někde nevíře mu. On nepotřeboval se příliš osvědčit ve jistého za tak jako tak a dal skvělý myslitel to bylo ale možná že svým způsobem života se tak tolik neosvědčil možná to nevim svatosti no ale zaručeně střední cestu si ne pro šlo mu nýbrž o to za něho prošlapal nějaký mistr je jeho tělo v nohou si sebe ano. A ten ho převede cestu střední fázi a ukázal mu v ten ho. A z toho vrcholu od zase na on teďka mu být a říká o metafyzická zkušenost ano. Tak opravdu za fyzickou zkušeností nějaká zkušenost a on má. A jako takový může o tom bezvadně vykládat jenomže je nám jsem toho. Středního tak střední článek nám nevysvětlí an protože je neprošel byl přenesen k než to ten sen článek jsem si musel vyšla pak ano a proto mám povinnost z příkazu a chce mu. O doplní v jeho měli jakkoliv strach a také to všechno s jeho příkaz upozorňuju vás tam taky se nenápadně upozorněn se dvojec od toho je s an protože se jsem se tělo s trhá není do pravda dokonalá co mohla například jsem říkat že ta. No. A poradit všeho bez jaks oni byli zacházet aby své nezabrzdil duchovním vývoji. Nýbrž naopak abyste podporoval tedy litovat tak snadné tak že by to byla individualita která bují byl minulost do vědu v těle sis pojednou hora tak žil. Bych to byl dává psal ale protože to na co z toho důvodu že to není tak li. Ale nemůžeme mít tyto předpoklady při o který se musíme držet a své obecně platné že to dítě ještě blíž jak k tomu co přichází do něho zhora. Tak k tomu kódu který teprve k tomu nelidského tu neberu v ní. Protože je toho rozvíjející se koho ten je lidský co po přeci ní. Tak je ve stavu jako dejme tomu některých klecí z víry ve zrodu z tu s vámi jsou tak se postavil jo. Za síla dozadu daleko jiného si míti ve vší vším je z normální sil do du do způsobila a z toho byli za ženou všechny možné i řeším choroby a dokonce tedy choroby bych pohlavního od toho s si. Byl to prostě umí do se dokáže tito způsob. A tak že jestliže tedy dítě je ve stavu odvíjení prudkého od vidění toho koho budeme lidského. A znamení prudkého za jediným toho vodu věčného zen ten se ztrácí v tom se za tak si to na proces se za něj nějak prolínají a může z toho příkon li vychovatel mnoho viděti. Jsi si by tohoto vědom že to dítě blíž tomu bohu tak říkajíc kristus než dospělý člověk a si může v něho působit najít co by způsobem tedy nebo způsobil sil člověka ale měl by si to nechal u žít to sytosti tak na to nestranně pro dítě není schopno ještě tak kde volně myslet jako třebas tu konali co li dospělý a to své tak tak aby to nepřeceňoval nepotřebuje z toho co chce něco že si krávu psych. O úkolu o to že z toho ukázat hnout ne že nemá tomu tak těchto ti že bych byl rady by se vychovatele. Zbavily a jak to udělat tedy komu řekli s to ještě vůbec říct tak především když mám předpoklad že ona ještě se nevzdal při věčnému. Ne tak vykládání od transmutaci mu tu na transmutace se sebe jen provádí v boha. Tam se promění jednou ve druhé tomu klidná vám to jde a proto s formaci ovšem vlastnosti provádím vědeckým způsobem podle vědomí jak se provádí člověk v tu pohádku nedělám tak jako třebas bude na něm co toho jsou dva tři byly mu nýbrž že použiju že by mu byla cítil ó bože něm co ne o mu. Těch prostředku ale používat jen nově jiná k takže je především stává boha ho mu která povahu jde vždycky o on na to jsem si dobře vědou a vodu věčnosti obojí dohromady. A ten věčný koho tam nakonec do váze zvítězí dětem on to co vedu princeznu za svým králem a stát se králem znamená zvítězit vnitřně že bych vám radil aby se na toto při nás podívat kdybyste chtěli bohu tvory a jemu to taky prodělané jednou se podělit se do viděli víckrát na pohádku nekonečný přít v která pro viděla prostí v činech něho ta kterou doporučuju se v ní. vám viz je to prostě na ano. A jedním dokonale do všech podrobnosti všechno co člověka potká cestě zpátky do království božího. A to tím způsobem že nezahyne při nýbrž žes se mu. S tím království odebere na tento svět a není tam dále ohrožován na tomto svět je tímto světem tou byl zase odvedl. Nýbrž ten že mu musí sloužit tomu dalšímu kroku. Tento příklad je tam uveden rámcově tak například dítě de do školy je se rosy svou žáky a uvězněno on tedy ne na odpad vy ne že se do týž koly co z nedostatku a potom se odehrává jak je o kterém bude řez teďka a konec boha je ten že ten do vítězství pohádky přijeli dává toho svýho měst takže o do školy. Při dávána draku ten jeho lidský o ho cenné z otce né. mraku a vše víme předtím drakem pod se u lidsky kráčejí žáci kteří si nezavřely toho jsme říkal dokonce jinému a vidí před tou draka který měli dává a ne k tomu se nás sami za jdou dokonce jinému jsi nebezpečí které tříd koho dovolat toho člověka bitva neomezí nebo stydím zažít za víte ten základní kontext to byl mu toto do dobře pochopili své aby seděli tam v tom mezi. Tím spěje. Prospěch tomuto vnitřnímu osvobození jsou tam všechny ty prvky to si osvobození vysvětlení se kdo chce někoho vychován vjem měl vše nezná vlastní zkušenosti viděl oni aspoň vědět styku a ty jsou oni doví mu. se především doví de bohatství li že tak královna fantazie. Toto jsem nedoví bez doví byl tak by se od se o že ten toto psal boha a to co se ten dokonale ovládal tyto symboly a o něm prožil jsem měl hroznou rostl co se tak byl řekl našel jak jsem začal tu o a to vidět na tom že mluvím v látku to začal plakat to rosy do se že tento se všechno co dělá. On mi to tak krásně pod že by to nedokázal. Tak to dovede symbolicky voda a ukázat lidem s tak to tváří věnovali tomu kolik mi jdou mu a to za božími z jenom že ho bude na tom za ale člověk to lidi pochopili že do více o tom tady s takovým mu komentáře ještě nebo ten o to aby se zmohl na ten komentář viz by to ano. To máte zpracovam to tak na fantazie která je ohrožena ve svém životě že el tak tam být osvobozena je to mateřství které být osvobozeno. Mateřství spočívá v tom že že matka oplodněna a že potom se vědom jisto o člověku. Mateřství které být osvobozen je takové mateřství na něm se postavit duchovní svoboda. Ta matka si být na toho že ne přivedla na svět dítě proto abys tady dožil jako zvíře umřelo jako zvíře nýbrž aby přešlo během tohoto života jako tenkou své kterýho oni asi studenti do svobody v tomto životě do pravé svobody o životě ne ale je tedy tady svobodu jinde nemá. Když když třebas vězně li ty jsi li by páně se to opravoval tak oni byli vnitřně svobodní ale oni si za dosti jak to opravu to se výmyslem se nic nedělá. Tak této vnitřní svobodě ten celý synem víří a teď z s z s to trošičku rozpad není. Tak se ta se s když byl za hnán na čáku toho jemu do toho od jiné bylo tak když ty žáci odešli z domu se o dostat včas do školy tak jsem za skutku. šel tak aby tváři jsem anti vás tam měl nic mu kterou mu mu ve a ty bar zakázal z s proto protože pak že není a odešel stranou abyste na peci o z moci ose jeho pro z moci jemu to je to a po dva z tohoto světa tak za za u nos že se vám to nabízí z ho z ale dává k dispozici knihu života tím že si v tom životě žijete a se s tím za jeho zády tady. Zády toho života kde se ho z že jiná tří z dávám tam s jeho svezli někam na půdu tak se tedy jisté a teď se snad se ztotožňovat s tím to je tam v pohádce nazýváme oporu žena se tvá matka on za z je tam. Ano ta panna ono to z je no a. A teď byla nesledoval tu boha potřebu vynechám musí tam by se přechodové stavy než se to co se do pohádky tak co se pro vystavují zažívá bohu by z onoho aspoň v v on se ze si sestro nese viděl jsem mu co ho ještě k dělali dal pochopil co on na všechno řeklo co neřekl. A teď on na je ten člověk v se ocitá a před takovým zasvěcencem ní. Který mu prozrazuje že královna fantazie ohrožena matka mateřství je to takové které do se ke svobodě je ohroženo pole dávno řeku. Že matka nezkazí o si že konec dělo ale neví jak jak se věda vládnou v hrůza ve je tam matka fantazie pryč a to oni jde osvobodit ten. A a není to tam s s sebe tak ve za z to si kráse nebo slyší že všichni volají jenom ten atreje kdyby tady byl ten by mohl tu královnu osvobodit. A olej atrei její v v v z s li ne a a a to je vyvolali. A které ji to je složeno si domy jazyky dvojec tvému který znamená jak on je čím je tak. Platí je též panně ještě li tak že toho svědectví odvážní a odvážný jenom odvážný to co je tam dnes to může udělat proto byla poměrně co v ní. Ve zálib a které je to jeho od váže k tomu říci největší odvážit jaká je je od váhají po této cestě to visi každá věc ta řeka matka která výchova k tomu jsem mělo věku úžasná od vás podnítit zdání že tady toho dítěte protože to vrata že pořád je na překážku no a si janem tomu když tuto boha ovšem jiná vykladám těm dvěma tou na to jako by se litoval třeba zase ano mu tam nové verzi protože oni dnes je. Dorostli si zjistím tam dorostl jak v tom jinou verzi. to mají omezit jsou na jiné stránce boha nemohou ani jednoho tu pohádku vykládat z nově stejně si byl vždycky nově takže kdybych mi dal pohádku on se jako jsou voze princeznu ta oni budou postí rád li poslouchat dosti váma tu bylo jak jsem říkal před tím a vědí to říkám zase jiná to taky kde jiná. Tak například jme tomu bo tak na svá říká. Tak se by se sám hledají nikdo nemůže najít honza se tu oni si bude dělat. Potká dědečka domu na panně si co z ale po prát a ve stavu osvobodilo život toho draka a tak dále a všechno co tam matka se do tohoto světa se stane krále. To je všechno z rozumově správně vysvětleno jak se člověk stane. Přítomným králoství boží maje po ruce nesmrtelnou spojí částech kterou žije spolupracuje s tou princeznou ve jeho nesmrtelná duše. Jenže a u dejme tomu v předškolním věku z ne v ve školním věku jsem tu pohádku říkal takle jsem totiž vždycky tak tu patu kterou jsem vykládal jsem za tu bohatou do se dal začaly dít za o žít podle toho který to poslouchal ne pro ve se to by to kost mu takže teďka jsem třebas žil zase byl tou pohádkou pole těch dvou kteří to poslouchali rozumíte se o třebas verzi z toho tu výhodu vším bohu. Obecně školy jsem vykládal svým kamarádům tedy tuto boha šel on dal do světa. Ne protože by se dal se mu měl to jsem do světa. To se vás také vypadá to cizí v tom předškolním věku nemá s tou ne nějakou že zde a tou nesmrtelnou poco o tom né. tou u víte světa ale mu potká najednou na cestě dědečka tomu a ten mu říká ztratila se princezna. A ty jsi schopen tu se z von najít staneš se králem a tak dále to se říká nejsem hodovní byl králem máme se být králem ale princeznu zjemnění toho tu bych tam dostat. Tak to sem znal v předškolním věku v od těch lékařů kteří naučili znát úkol člověka že není si jít do světa tak to jede otevřeným letí nýbrž jít za tou princeznou osvobodit. Je tak z boha a od i v očích postu a dosud z od s s způsobem. Jakým chápu prostředky jimiž se člověk dostane do toho věčného jsem za osobu a pro v tom věku první z tu vás do dostat jinak než na pod hleděl prostí zkušeností který tím si v tom stavu svého světla a jinak a to bylo si trošku za z toto světlo z pozemské a nebylo toho mnoho ale to stačilo aby co se pohádky že jsem se do jsem to svátku prožíval a ty moje si moji přátelé tak tito boží. Za dal za to sou co to taky prožívání takže oni se tou pohádkou dostanou do nějakého stavu který neznají běžném vědomí tak říkají dědečku zase nám říkej půstu boha rozumíte v ní. Ona oni si jist zase poroste naposled toho jako voni dělo s k jak se jaké míry se rozvinuly život byl za vinu ten věčný život. Takže všechny ty prostředky které v pohádce vzývá jsou prostředky na cestě a dělám to neví si podle své pohádky spoje ti dva svět jsou tu vám se to podívat a v nekonečný příběh tak tam se s tím vy volají tu o nová. Oni olej potom atrei oni olej odvahu odvahu věk se větě odvahu abys to dokázal ano. Tak stop seberte než to že se nebudu o to tak tam je před tím. Tak si mít odvahu to je z rozhodnutí když tu odvahu to provést tak je tam před tím veleknězem se tou vnitřní mou prostě tam víte následně vybaveno by tam z věku o si dával ten ho do toho se mu velice za doby k by to bylo domy nám zdá aby ukázal že kam za od vás se stavem dovede moudrosti. K tomu aby věděli jak s tím poč mu. Že mu dává třebas a vůle z na prostředku prsou který rezervou pro člověk a budu složen poznáme bylo neboť tady věd jsem z toho ze kterého by se nám boží se kterou se může vidí dal jsem z podle si to listě spojuje a tak dále. Nejsnáze stavy ne tak s tak. A tak tomu tam dát od se tak se vší bez pryč ne aby celou tu cestu pokračuje s tím komu letem svým požehnáním toho mistra. Dostává od je toho koně postupně ztrácí to znamená vy jako lidé máme dispozici mysl že jde o se nás tělem beze přes váhá prodlí a přes ve tělo se z vítr a nebo vodu čili víte že jsme podceňovat chce ale v určité že jste dobytek tam vadí byl jsem s propadnout do bahna myšlenek není pod co mu tam propadá do ba s námi se o tom ba obyčejné. No a on ho marně se snaží cítit jako jsou tam pro ono ono musí opustit. Myslete budeme všímat konce tví pohádky kdy to ten a ve zase se s probouzí ne ten letem atd tady jater a bez ten sotva tak zdálo o tomto tentýž nic. Tam vrozenou sto z onom obcházel. Jeli letí na tom draku z toho vzít z toho králoství toho u pohádky. A vidí pod sebe potřebou u týkající o na koně toho atrei se nadto z zase koně a mává nahoru tomu drakovi jak jsem jak na sedí jako na svého bratra stejným směrem jistý. Vizte říct nejvíc jak mu není prostě že překonal přesvědčena že zastavena. jakože ve z fáze za vrchol všeho vedlo prostě si se dohrává z po nějakém stavu dohrává ne. No a. Ten to jako potom dál tak oni potom ten konec pohádka že mezi ještě něco říct na víc se prostě v pohádce mistrným ale nejsem doma svým způsobem líčit to co se děje v matčině těle o ní. Od z bo pro mění jedno jedno buněčného zárodku a pro člověka. Za těch devět měsíců setkám probíhá to vzalo od svých vtělení celý vývoji lidstva nebo tvorstva nebo živočišstva nebo života na tento konec který jste probíhal tři věděl villa. Mat tato proveden za nebýt s k to k ní. Koho který v působí lidem ožehavé maskou do oné člověkem. My mužové tento od s tak je zapsán nemá toto dělat nemůže tomu židem jenom žena toto je veliká apod do za mat že by vůbec se k ní. Byl to toho život nechápe se za to dal do své který vidělo pak tam byla jsem to vykládal o znovu v to jsem se do strašně za lidství. To jsou například provede kameny doby ne že boží dělají kámen a protože tam musí být požádán aby se volně rostlinstvo protože takovouto před tím byl byl ten potil z kamene ho o li teď kolem svého zná tak ten fakticky vzniklo rostlinstva ho že se vzdá a kor zem spát bůh na pro měla vodou a voda z toho hladová pracovat ano a tak. Je tam všechno vysvětleno ale to se děje v matčině těle nenásilně klidu kdyby tomu tak nebylo takto ona tam matka nestačí za nevěřících těch z svými dělat li let svá a byl ono fantazie. Co se se stali se tak může by také tak takže se o to nebo osvobodilo dát jak říká nedal rodí ve se stane člověkem bez osobního mu zrození prochází otec jde li kristus který třeba se zrozovat staticky. Rozumíte nemusel že opic jemu od sv vší. Kdežto všechno to co se toto pozastavuje jenomže tam matka by neměla jenom bát na to aby se prodělá vychovat nějakýmu tou vejít tu část ča časnému nýbrž měla by a tady měla použita ti kdo jsou v je tam kde on se do že mu svět pomoci neboť tělo ve wu podle atd kdysi za měly pomoci k tomu aby to dítě vychovali jak se ku aby se to nestalo v mém životě že by ten otec k tomu nechtěl po má. Tak obecně za věku do milosrdně zahynul ještě o cestě do od vně nemohl vychovat v tom co vede k bohu nevede mával ku v je mu. Že byl proti vědní jemu se třeba se vodu z aby vychovával li do ve sportu ani jednoho z vůle svazovat a matka je při ze si země držela sice vy ode byla založena a zpívat krásy takže to jdouce oděl nemocen hrát paní s ní. Tu nestačí ano jít stačit dal tak to mne zachránilo před otcem. Ale otec by měl se leká toho pro dítě věnovat děl vychovávat k tomu aby mu dal to co s tím co jsem. O svou ženu za domu žije a kdy ohněm a z ducha kdežto žena genetické převážně zen a o to snažila dověděli jak vedeš ku tak pole toho matka jiný úkol než k témuž jeden próze láska buddhi jo. A to a to úkol že může musí být na stavu na úkolem v že musí za neni bohu ten muž s po brzo to taky neví jak to matka o to byl život to li to je ta než lidové to tady říkal že jsem sv. Vizte konec světa slovy dal dotoho pro kalijuga ode duchovně to tedy s tím co zažívá. A no a ještě bych chtěl promluvit byl v pohádce tak by řekl. Tak tam se to dramatizuje tam v lidském těle v matce to nebe nám ho vyzvěte že neni cesty bohatství ztrát ale v žádném případě je ten člověk který vychází z matčina zámku na nepřichází nezralé koně trošičku zranil tam taky za se zranění toho pak to není.