Karel Makoň: 92-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A v v v v v v v v v v v v že že ano a v odpadu sice v že jsem v z na ale tento život jsem ho opustil. A proto jsem ho bez lítosti opustil tak jsem byl o vás na od sebe a. Měl řek bych pán Bůh moudrostí daleko snazší přístup domě než se člověk tak že ještě něco je lidského tam nebylo nic lidského tam všechno lidské bylo vyhlazena. To lidství je nutné aby rostlo do takové úrovně se stane ničím a ne něco říct na především a potom ničí mate právě tak dělat proč to tak těžko ne tak se musí stát tak se musí individualizace dovést do takové míry aby to byl člověk individualita člověk člověk č k a pak se musí z této z tohoto vrcholu individualizace odejít z věčné kdy do li. která může být vědomá vědomě zažívat jenom tehdy když není překrývá na tou konečnou individualitou zdejší protože dokud si myslím o tom nes v tom svým já. Že tam se to je moje individualita tak nepustím vůbec ke slovu indy kdo je tu věčnou. naopak se snažit aby tato individualita která není věčná tak je odvozená věčně zůstává abych nějak. Tento život jsem prodloužil do věčného života aniž bych něco ze sebe z nebe kdežto ono se za sebe musí slevit strašně moc nebo všechno upřímně všechno co se může vůbec tak jsem opustil vše cela celého sebe a tím se jsem se stal. Otevřeným jejíž těm působení božího. Tak navazovat tohleto jenomže vás u po zvrat o věc a kdybych tady by tisíc let v ní. A kdybych měl příležitost mluvit si někteří byto potřeboval znovu a znovu se tomuto z by odlivy malovat nové a na věci a budete si myslet že to vymyslel vůbec ne vy jste si to vymysleli svým postojem protože by to pro svůj růst potřebujete a to pociťuju tak proto to říkám takže jsem třeba dejme tomu se tam také dověděl že není převtělování a jsem dobrých ještě možná. Třicet let potom hlásal že převtělování je jsem přitom na a. Svým to pozorní nýbrž jsem si byl vědom toho vývojového trendu. Který mi nedovoloval aby se nastala ku obrátil a hlásal najednou že nic do toho. A a posedlost nějaký dělám. Je to jenom vlastně kosmická pro vtělování z něho to není ale není to převtělování v tom. Primitivní způsobu že by vycházelo z klamného pocitu individualit zrovna tak dotyčný který tady by ho tam pohyby letu musí se mně jako taková kdy to zase objev. To o strašně těžko pásku. Ten na to se prostě objeví něco viděl to tam ve za bude zapotřebí do ten třebas jenom lidi vyvolení pro ses tam na dohromady způsobem kterými nemůžeme vůbec pochopit. jsem to zažil. Mockrát jsem v životě jsem doplněný nějaký ji za lid a najednou když k tomu nastal čas. Ale to semeno je jako východisko k tomu co si říct. A tam jsem se taky dověděl v že to co jsem v předškolním věku a potom později zažil bez spojení s jsem si z ze si životem že tomu se nezávisle protože si je věc dělá ta se s tak jsem se stal člověkem který byl odkázán na to jedna z zvířaty víc než kterýkoliv jiný člověk tak jsem se voni taky víc most musel dovědět jsem s mně jsi na zvířat to lékaři opomenout si nesměl hrát s lidmi je. O lékaři s tak zakázal janet pata tu mu která byla z ka a visí neslo mu a to vyneslo to že jsem sví jak víte dobře ovšem musí opakovat veta celistvé. jsem nenapadlo že zvířata nemluví spolu se domnívají a že že že taková jako řeč lidská že zvířecí. A tak jsem se naučil dříve rozumím sám bez například v člověku a to je pochopitelné prožívat syna za v v v v v v z je daleko z naší každý z vás mysli naučil v kdy mne světová s tím člověkem by ho nevím síla společnost aby byl člověkem maminka vždycky jsem se příliš za povídal zůstane taktně napomenula říkal asi že taky kterou jsem tam bydlel to dítě je musíme odvádět od těch zvířat protože tam prosta. Na to co se tam že se tam nevědomého stal kočku lál jsem by celá mysli on svými jste veta nebo takového a ještě k tomu nějakou zažít tomu nerozumíme ale to přece není možné tak s se nemůžeme v této vývojové fázi nechá musíte celý mluvit to muselo takže tam maminka měla co dělat aby dostalo výklad a taky to dělá v je do otcova ano o ven a jsem ho na tu ale ještě metali. Třebas. To nám nevadí víme že kdyby záznamy na tak dále to o ale tahleta s tím s a ta patří tak vy musíte si neříkal jenom tele v ale říkali si tak že jí. Například o tom svém vodu tímto nazývali koho měl říct ale my víme že to je z koho a v tom o tom bylo obsaženo že i vy si tyto české musí být tady najíti. To již výkaly a ten ko světa vší. Takže musím si najednou na pod svým před pod z jednoznačně říkat poletí vedli v tak jsem tomu rozuměl musí naučili vzdát živ dříve než je to dělá z kola tak jsem se díval na směrem tíhu oni za tak oni oni dokonce tak na dít kdy el totiž by věřit na stráň aby měli nějakou víš o letěly potom ale to jde tak do řeku a dal je to našlo od jako kámen. Tam se nebot tady dělení ale pak aby dovedli aby dole ze mají v k v. Ale znova znovu se o to pokoušeli a tak vám řeknu jestliže vás nic kdo tají a on v něm a říkáme nese vypravují vrací z jak o pravdu mají vodu že kdysi tak jednali. A ten koho tam rostou by to nedokázali a oni vám si dlouze se se o oni jsem pojetí nebo za na pole. Nakonec u zaj teď je přijdu z tam ne poletí samozřejmě tak za dale s a ty husy taky jako se když to mu li a řekli tak se na pole ačkoliv tam z že jo. Ale nesmíte si že tento koho by nějaká taková veliká moudrost se o to se tak pak se do zapsáno a kdyby se osud zasadili do kou stala je jeho ku tu máš ten na letí. Tak ona k tomu o dvou letí najít a do těla byto a tak kdy a tam by zahynulo na pod cení tak i tam o tělo o stali snažili pěstovat sto v oni a jak kódu je bytí se návodně najít na podzim tak je tady ta zahynuli všech do pozadí v on za ano. Tak prosím vás je to slepí pod z tomu říká pod svět to koho tentýž kód který máme my a peněz slepý jsem ten o to jsem studoval jsem o něm kdy jsem říkal tři v kosmu a k tomu lidi vší an svět kou lidskou. Samo samo samo tří počítačů ale teď jsem to ještě neznal ale věděl jsem že ve mně něco zapsáno co mně ho bych něco dělal čili když někdo třebas někoho nenávidí tak on si myslí že proto konkrétní činí. Že mu tam ten město by ve sv. Ale ono to dycky tak není někteří lidé se nemají prostě dále jako takový nemají se svým pak si jí. A my teďka víme dobře ožít či svoje jako vy o tu na ti tak kočka ho opačně než ta z mu takže z ale počítat s tak jsem věčně ne vždycky nenávidí. Ano protože mají opačný ko tam musí ze sebe tak jak vám to že jako. Nebo žena nemůže nám nebude ženu vzít do to že to na to pohlavním zná pro styděl ale to ušel následek tohoto o ní. Hormonů a tak dále jsou takže my bychom mohli dělat jakou řadu teďka z toho z bych tak řekl než že se muselo o rodil za do z že je jak víte z pozadí našeho vědomí. Z ve svém rozbíhá nebo ustavičně vnější nebo co se provádí transmutace věčného na časové a časového na věčné. A tohle toho je z umožněno živou lidskou tělesností o ode za stání a potom s tak toho člověka k tomuto světu a nakonec. Zvítězit nad sebou tím že sebe se svá zapři sama sebe vezmi svůj kříž na jsem a když toto se prostě provede tak ten člověk zvítězí nad časoprostorem a stane se vědomě nesmrtelní. Mnoho pak ho dostat ani nemyslím sis ji že byto bylo tak je to ve si nic jinýho o stane nic v něm naopak že v tom že si protože když to u bylo jednici trvající tento stav a potom za do spal draka o dech není to si prosím vás to se ničí dělení není dovést pravili. To ale ve vadí. Je to taková nějaká přechodná fáze je velice důležitá v tom vývoje a když někdo si prověřil a za ve něco dalších. se vrátím teď k tomu od ve tak člověk vlastně v sobě tentýž kód jako z mistra na jenomže nemá k dispozici transformační aparát lidský říci že zvíře zvířecí a ta a ten nemá v sobě všechno střediska od muladhary po z na stranu nýbrž v sobě maximálně ještě. Vy si jist jenom od muladhary z toho anahaty a bez do ve středisku a to jsou obratnosti a když jdeme obratnost to všechno mám od on tak jsem. Toho zdálo do víry než si dobře že protiklad soustředěnou vzdal se vzdát dělat. Ale velice mi to prostor jsem to měl poměr no a tak je tihle ti tvorové mohou ní. To transformaci vědomí tohoto pozemského na jiné vědomí kde pozemské aspoň děly tak spáchám ku nebo toto prasnice které jsem vám mluvil prodělala ve chvíli když vodila viz pojem nebe ta oné. A v a potom mně říkala a který s li mu. Napřed usnout ony a pak půst můj a tam o jen bez bohu daleko zdokonalení než nepřítele. Od tělo vstaneme v samosebou země spala abyste dal dělat on to chápe ve jsem na boha na dovolil nebo co to zase volil pane a to bylo ve pád aby ti kdo asi cí. Že život teďka o tyto sice přišel do viz ven nenechali v kristu v této sama hostí o vám to tak jsem od lid pro mi ten semen jen možno dělat že bych chtěl toto bez dokonce tak krista sídle proč a byl bych získal zkušenost tuhletu aby on že se dostal do tohoto vám zakotvit sví a že tam nějaké ráj je nemá tělo a byl ten styk prasnice třebas těmi vládě látky je dokonalý proto že netělesný ale musí být zachována. Živá tělesnost jak v těch nazpátek tak být prost ano a tak čase s těmi sami přešel do toho sto rozuměli a tak jsem měl živou tělesnost si transformátoru pořád kou mám. Do dispozic aby dispozici transformátor těch husí a za to co to nedovedli do nějakého stupně že ve střed svýho ven stačilo a zase se tomu je tak je z toho třetího od za spát tam ho tak od že tak na tomto stupni třebas třetím a zase vozy na svá jenomže jsem si pamatoval rozdíl od normálního snu do ono marnost ba že jsem vás byl v čili prosím vás o tom dost ho s to je. Na to že jsem byl ve kdy wu o tom trvám na tom že by byl se teďka mohl stát praská a no vono ho pro se vás no a protože jsem byl třebas někým v jo v těch z jisto zřeci těle. Dal ze svým způsob v s s s s s s s v tom jsou ruku ze žila takhle sv. A takže jsem byl život je ta letem vracet temný. Mu jsou všechno co mně toho kdo se ho k dosažení to jsem byl ve s tím za to proč je v tom že jsem poznal nějakou jednotu kterou normálně člověk poznává a mu to na škodu se to jedno to nejde jenom s tělem nahoru tak směrem domu čili nejsme od těch zvířat tak oděleni mně nebo výsost je povznesení lidí nadto zvířata to sice v a okamžitě jak ve prve s tímto stavem v tam nemusel o to pro se prostě byl to prostě. To pozval dostal na setřel ve poznaly o vás bratra. A musí mně požadovali aby je na vraždit jsem i ve a říkali teď si naším bratrem a nenechat ve vás vražd oni věděli tedy je to v tom co od nich ten ježíš po pravdu že moje mohou udělat jenom protože sám se budu prát na nic viz do nebo do pro dělám dodneška ano ale. Tak to jsem to říkal tuhletu stránku že. A to z pak tedy nic ne že dělí stavem. Tak v tom tělem stavu je tak daleko od tohoto dělo stavu kdesi nemůže odtamtud žádnou nic sama si předem do tohoto těla tady čas vinu tak oni tapas jak tomu říkají nebe to znamená spánkem beze snu tvrdým z pak je tak odtamtud kde přínosu vědomí se jsem tam spolupracovat se všemi živými i se všemi živými lidmi na světě ne s nějakým s pádem. Ale se všemi lidmi žije na světě kdyby tohle toho existovalo i to vědomí a odtamtud si zdál a jsem si ho přenesl tak i zastavil jak se cítili být předčasně každý člověk kdežto to musí shora dolů a ne zdola ho. Jakkoliv jsou to od toho ráno otcova mnou v nad se s tak jak pak mohli pochopit jak si to tak proto indové višnu mají za zlé že moc tak ho netrpěla za zvířata. Tak to dělají neprávem protože on věděl že kdyby ten člověk nepřešel by ten svatý že nemůže být ani si tam po mně ví. věřím že sedící páně když při svatý zvaní v přeložit potom stal bohem sv tak se. vám dám vědy stavem tělo s ní. A jsem tam tak jeví jako vystavil z bohu mluví ne ne že s tím rozdílem že to v tom tělem stavu se nestýkám my kteří zde žijou nýbrž s lidmi kteří žijou na druhem jsou bude se tomu říká. A pak ale. Nebo k tomu to se zase mají možnost se dostat do tohoto stavu že za toho záhrobní bez to je to tvoje těší se projevit ve vědomí byl v tom ve svých ústně. Takže z námitek nestýkají nevíme stanuli svatá terezie nebo do se tam když se to se dostal do tohoto stavu žáku poněkud třeba svou manželkou tělem stavu. Tak je to bylo v těle jsem měl tělo ona měla tělo ani ani ona nemá tělo a jasně ko oni aby toť tělo měl tak ona mně na po men a řekne prosím je odložíme to tělo protože toho nám. Znemožňuje pak dokonalejší komuny za z ní. Myslí lidskou řečí ti obrazem které říkáme lidská řeč můžeme dělit daleko méně než obsahu. Při opustíme svorně oponovat tělo a rozumíme si daleko dokonaleji než třebas z mého nebo z tak v tu jsem s vámi provedu jsem tady při vstání prováděl jsem to byl v prosí díval jsem byl z ka boží. Že v tom žil jsem to cit li s v v v v v v ježíš v v cestě je v tělo jsem si od ze si to dělá pro k a k vývoji života a. Za devět měsíců kde by zde na paletě naší trval tři miliardy let. Takže tam matka je opravdu krávu vám osvěcovat provedl z onoho sama neprovádí. Pro pak není nikdo kdo to řídí ne tady nějaké tažení a proto tažení boží. Takže my nepotřebné se chtěl od do opic na třeba se svým nějaký z mořských věřící jak tomu primitivně věří třebas darwin v k v viděla neomalené. Nebo indové rovněž dával že indové tomu tak je nevěří prostého lidem také říká abys to dovedli představit představové mistra k tomu abyste předstih sví žil. Ale ono neskutečnosti v toto padá a tak se člověku. Projde těmi o z mělo v těle jak se říká vede dává za devět měsíců v tom že se kolikrát před byl v matčině těle než se dostal do svého těla tak řekl ano asi tak. Tak tento řídí koly kdyby tento vývoje prodělal zvířat. Tak bych mohl vší ego říct že jsem prožil její život ovšem prožít život zvířete by znamenalo pojí od stvoření světa a znovu k tomu stádiu než jeho vývoje kdy se. No a prosimvás podle toho jako mně dělá. A to se všecko stalo toho jednavacátýho sto o sice je to s to stalo oko nebudu jenom vzato vzpomenu tohoto vzpomínám co o o o říkalo zas pomíjí tu není tak dokonale o to je. Proto ho v ale to jednu třebas před tím než když se člověk nepozná že totiž ten člověk svědek tam jednoty všeho od sv. jsem to nebo říkat to je pro mne ještě co se dál a jsem potom zažíval. Když jsem zažil v tom koncentráku a tak to by sto horu sice devět konec světa pro sebe konec světa tak jsem nezažívá jenom vznik živého oku že toho organismu dělal cit. Ale z vůbec hmoty na na tom prosit. Tato se založení třebas jsem prožil kamenných věk jako si v pohádce nekonečný při věta byl ten co se dal říkáme že to jsem všechno prožil sv. A. Proč jsem těm zvířatům a tak dále čili jsem tam taky po za nesoucí za tam kde jsou kameny a znovu zase od vodil co musel věřil v předškolním věku všechno je živé jenom žák jenomže na jiném stupni života rozumíte kameny živý na jiném stupni života za ve za svatá jsem kamenem nikdy se v tom věku nehodil protože jsem si musela hloupé dítě že byl potom bo tak samo například oděl a. O todo od do vody ve by to panem něco nebo nebo tak jsem ho ještě v tom nebyl asi s hodil do vody o po pro se za to jsem vodbyl na zem tak jsem byl nestýkal za rozumné dítě z ale ono se nebo oka pravda kterou co ještě brzo pochopitelné že všechno je živé na určité úrovní ano. to že to tak žije v tom a k tomu to všechno tedy že v tom že ho tam na jiné úrovní. Čemž je důležité vědět že všechny ty předešlé úrovně pod mu domě lidskou jsou obsažen člověka se je že o to atomu je tam za tak o co jsem jako o je než vůdce žen a jako dejme tomu ještě před buňkou v jeden nerostu. Tak atom je za tim jo. A ten život jedněm tak boha jako živém těle všech ona tam takle čili člověk tu výhodu že že on by tím s z s v s s s s s s život tam v mase v v přibírá všechny proměny funkce a tomu z jeho spojitosti s z s ho daleko složitější spory nebo výtvory o to stvořeného světa. A to je člověk a teď je předním tohleto že na pro na ní. Takovou mírou mu li dualista se při narození a po mně ten aby o bylo to s ten svůj individuální život dovést je to tak nezní lidské individualizace nepravé se tomu říká že to není pravá kdyby padali pravá kdy znali z čas tak věděl tak tady vznikla ovšem také tak tak tak se tam o protože on neříká sama sebe tak když mně musí něco z osob. Syn člověka konečků přátelé svět za to pak se mu protože takhle jsem duše se to brát tak je za námi minulost vývojová ne. Která mně dovedla ke zrození z mat za každým z nás to vývojová nebo a pak že jsme sobečtí sobeckost bez sobeckosti tak tak se na by to dále než to co my musíme jenom vědět ježíše krista v že jsou mu nic sobectví které na tom kterém stupni musí být odbourání. Jsou jiné o vysoko z ta musí být na určitém stupni v v s s si brát neboť bez i byto zaštěká než v tak se pas ano pud pohlavní. Podle toho co říkali v kristus musí být v tak oba nebo kanalizována po doporučovat to manželství za tu kam se toho pohlavního mu. Ale ještě zrušen. Ovšem svatý pavel věděl dobře že je jak nese nesení žijeme z to není ta zase je tou vše opuštění této vývoje fáze onu přitom mohl dovolit protože byl za tomu úrovni kde potřebovali ještě ukázali za cíl. Rozumu a takže člověk prochází když se narodí tím kdy dualita svým procesem ví. Ale když to nejde tak daleko že se tam na ty tam nemůže v lidském těle tak je to takový jako že jsem tření přesně nemusíte po z něho nemusí z tak jak do věčné kdo li ti že tam snadný přechod z temně z vás tedy or li říkám ten věčné sedmi úrovní. Takže lidská je právě ta je tak bohatá když se rozvine jsem pro studii o pro všechno vzývání tohoto světa žití v tomto světě e stoprocentní s a tak dále aby totiž se dostal na takový rozvinutý život těch ho z na to sto rozvinutím života se dostat k tomu bohu proto vidíme v křesťanském světě že tím největší zhora li si jako třebas svatýho hustým nebo svatý tak že z assisi kdy o to větší spal. Věci a ne proto s v kdyby ty jsi snáze než my nebo maří manana snáze než my ale že opravdu rozvinuli spoj do je tu pak o soudu. A to je umožnilo prosila v si být větší víc ona ale měli nevýhodu lidí vodu k ten ho v tom že málokdo když tak rozvine svůj život tak proto v a proto pak životem třebas jako jít za to co sami svým v že se potom odtamtud o pro tak zase ňáký svatý život v ó ano v málo ho potkáš protože svatý jan si že žákům bod dobrou matku která za něho taky od li. A nebyl přitom svým počínání s a a ne jenom prosto pátý dělit li ti tak ti věřící ten mocí si byl neměli říci matku tak jsem to se trati žid nevyšel. Aby vědy si vás tak jsem nevyšel ani možná z prvního razit těch lékaři tak za lidsky modlila. Když jsme šli na operaci v tak slavnou k lékaři asi za provedl nová z z z z z z prostě jsem prošel před několika dny jsem byl na svět náměstí tamto bylo že cestě při v sobě že ano pravá a jsem byl sv byl ze svého sis jedná pak s v muzeu zvaně prošel atd co se ve kapituloval atd tak si o jako jsem to v cestě a protože kde se modlila jenom moje zda. A teprve jak je že vám musím cítí tak se mnou šla těle aby svého a který o těch lékaři tak počká jenom se tišší a znovu co jsem před ze světa za svou za cenu modlila za jednou v a když potom ovšem jemně nabyla takovým mateřský poměr řek bych při mon ne větví nebo tak stoprocentní na sobectví dělat jen ano řídil tím že se prostě o tom o tom je určila. A všechno co je udělám tak potom to přesto kdy je okamžik správné abych se nedostal do to tak na příklad kdy byla věděla tolikrát taky konat způsobem jsem se dost dokonce ve protože si že ano a to je pak tyto jeho přestat se o po o to dělat nebo jinak věci duch život vyšší kristu že jsem věděl krátce na to v pak doma dostal z to jsi svítí ano atd. Z nás k je že to musí jít za ním stojí dělá pro všechno dispozici když je zase na postu potom sedmnáctém věku tak zůstati přišel o život i druzí se na on na to vás v tom příprava se na tom že již li teď si jiná situace tady zrak na svět jak ta víra je vždycky že prostředek který napřed slouží potom přestával protože v tom je překážkou na co jsem co jsem tady říkal a to je ta láska matčina byla překážku tak tohle. To je všechno jsem pod co říká otec miluje že se dostal tak kdo je na cestě do ten s tou s kali do výše tak pak se musí sebe s nebo se se je naděje se převedené do věčné kdy a jsem tam našel věčnou individualitu příbytek su o boha v tom koncentráku naprosto tat ve římě a v tom příbytku byla obsažena úžasná moudrost on nějaký jisto nýbrž že s tak. Moudrosti stav lásky stav poznání stav existence s bohem ve vší s tak s takže nejsem svou existencí tělesnou oddělen ku v z s je existence boží ne absolutně žes zná by se oděn existencí která začla a končí to bych si věc a začíná končí to jsem tam zažil to z toho muselo samosebou dělat to co jsem poznával věci o které jsem si jsem si nevěděl tak když jsem věděl. Symbolice života a taky jsem neděle nic z toho co vám ještě vůbec neříkám že si jsem si se rozpomeneš do bytu jsem říkal potom v od naší spojitostí a. od narození nebo aspoň v tom koncentráku. Proč tady jsem skončil života znovu jsem začal s od začátku od jim činné dělení ne po lidského tvora.