Karel Makoň: 92-03B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A jak ne následek vnitřního stavu jsem prošel tím svým s tak tady měl tyto následky. Takže jsem s těmi následky nespojoval důležitost jako ty když se že v v v v v v to jsem žízniv jež se vůbec nedá vidět v k k k takže když jsem to zažíval bez nároku na čas tak jak je to teďka budu líčit jakože jsem napřed byl nedělenou boží o tak se nemohu nás a potom prostě nit. taky vidím v krista a že to tak je životem který tady se je na této pane kdy si měla díle ale neprochází životem všech zvířat nebo všech živočich. Nebo všech kamenů všech rostlo se bujet nýbrž prochází určitou přesně stanovenou vývojovou řadu. Na žil který nové řady patří dejme tomu kdo z jsem ti tam pak patří stát třebas ha. On do vás a patří v tom třebas váš za na motýl říká případ ale nepatří tam to to o je tady třeba on to co vy do toho nebo. Šel si roven silového dostane prací tak jsem vidělo několik řád to vím. Několik za vývojový vedle sebe a jenom jedna z věnovala člověku a takže tato č... vývojová řada, která směřovala k člověku pak si o vás sem do světa člověka ten byl jinde ve do ráje do stavu než tady pozemském ten neměl tuhletu tělesnost. Toho důkaz je to, že byli v ráji ale nestyděli se před sebou pojedli jabl- jablka. Set toho po takové zase z toho cesty jak toho protože měli dělo. Váží. A o stavu jít jaký oni byli ráje protože oni nemají tělo a nemám tělo, my jsme tam dokonale se těle se ještě že tak vím jak to je tak na to. Jako ty husy do určité míry to zažívají v tom svém transu ano asi tak na při nemohu na tuto otázku správně odpovědět tak aby si měl z měl z toho radost protože kdybych chtěl z toho udělat radost že jsem to zažíval tak jsem lhal. protože když se to mělo vejít do bezčasového okamžiku tak jsem to musel prožívat jako stav e- který jest ale který stejné fáze jako důsledek toho, že jest. bych tak řekl tak máme tady dvě existence víte existenci boží která je z ani se si z toho vyplývající kterákoliv li se přesto vybudovali jak je lidská je li se cesta sestává svoje jsem se tento vjem pak ten je tak pak se do tedy pak se stal se a tak dále pak se od svého tak po je něco sestává. Ale v tom ten pán bůh pořád jest že se se nestává něčí mládětem nebo tak jsem o významu dvojí a to on věděl jsem zažíval to co z a tak to ne jako něco z toho jak je svýho jsem zažíval ten ustavičný pro chce že je to z toho je a něco se z toho roku. I ono to není jisté že to dělá jenom na světě se dělá třebas namnoze vesmíru osob které si ji dělá v této oka na že to nějaká vrací z těla počítat protože řeku že to není vaše organizace ani na prostá všeho vědomí ani našeho chtění nic tak jeho matka neví suso zevní co jsem že tu byl nastane jsem na tom nezáleží váma je to taky nevěděla o něco z mých kristus ano. Rosy tak to a světlo obrazné chápání s. Pak svým že budou na že to není pravda jako taková nýbrž obraz pravdy takže převtělování je také obraz praví prostém ve nespravedlivý obraz nebo zprávy o to jak se jedno a to bez k a tak dále. A jsem pozná že to jsem zažíval v že je to ve pod sval porazil ve jsem řekl tím spisovatelem ve prací na potřeboval k ale to je obraz ve svatosti že se domě vtělila do je posedlá nějaká vlastnost toho opora jsem pod co pro vývoj tak je posedlá jsem musí být dokud do domu žil. A vyvinul jsem se naučit tomu vyšší míru individualit bez kdy se to tak je tady ta se mu velice věcem tomuto o člověku že jsem se domníval vlivem posedlosti nesením běd. Ale dneska se nemohu vytahovat protože vím že jsem byl prostě to obyčejně posedlých a kde jsme my vší jít po se kdy je vždycky za a zná. Ten je z vzal na něco se potom posedlostí. To není něco trvalého nýbrž to je něco co dneska radí je a zítra tady nebude že byste si porovnali na to stezka lékaři to neumím udělat ale časem toto vých denního si porovnali že lidský dávám novorozence a téhož člověka v dospělém a ve starém věku nestál tak co zjistí že tentýž záznam je viz něco od sebe příval nebo něco ze sebe bral že. Ji totožným s tím závanem době narození. Že prodělává učit jít od pole toho čím člověkem tří řešit takže my tomu říkáme tak za běhá masy no nové nějaké rasy na cestě hlásit a no a tohle to všecko dneska vám mu jasně říct protože. Mistr tisíce nazvěme zapadají že si váha neboť by se obrátil nestará a jsem měl další pozná jak netvrdím že on takže o na cestě vnitřní kdybych si teďka vzpomněl na všechno s tam jsem pojednat tato rozbor zažil. Tak bych patrně nemohli s tím svým nikde jinde než tam bezčase okamžik mu nemohl li v ní. Že tam bezčase okamžiku jsem žil o pro jenom na ho komet kteří mi možná že mi to vůbec časové vyjádřit ale kdyby v tom že to leží daleko ve kteří jej tak musím umu ví. O veni pro za nechtějte tak si občas ono ho do kou byl třebas kávy to ho to bylo si vzpomenout na žluté světlo svou vámi a málo tam to bylo v tu třebas do toho mu ty on říkal vono je to správné co říká něco tak je správné jsem to že ten že ten nikdy se ona u by to za jsou my víme protože jsem ne ne cesta a o těch věcech apriorní představy se potom nebe a tvoje důležité co vám že tak chci být. jsem nad věty věci šel bez jsem věří představ o. jsem si nevěděl že je tak řeknu o tak se o tom jak se to dostanou budou dělat že mně se toho vědomi tohoto světa a to mně vědomí jako takové nechají prosimvás toto vedli když se do sto podle potřetí po čtrnáct tak se nikdy znovu a že budu dělat jak se s ty jsem ukládal. Že jistěji zabít to jsem se o to co jsem před sebou v ale ty mně i po čtrnácti to chybně předpoklad. Dítě se bránilo se znovu na bylo to v tuto individualit toho vědomi tohoto svět jako jiné skutečnosti a bránilo bránilo svůj život tak i svůj život a jsem svatý k aby to vy jste se mnou kdo ho si souhlasit ve kdo tento život svůj ceny zachovat a to jsem dělal tomu ten na ten hosta a ostatní a to jsem ztratil to jít tak on ale ono tomu který nalezl jako dítě jsem o ale to protože jsem jako dítě. Tak vy chtít abych abych se cele poznámku jen do vědy může něco ztratit co máme co držíme od co si u vědomi že máme tak jsem si uvědomoval že toto že tam se díval tento svět protože poctivě o tento svět se o to věd jsem to pociťoval že se to jemu svět a to tedy je po spojí zprávy o sedmi totiž relativně potřebný pro vývoje ale je to klam. Není to moje. Není to nějaká mája, ale je to klam, není to moje. To je objektivní skutečnost. Kdežto já, co jsem zažíval vnitřně, to byla subjektivní skutečnost. Daleko důležitější. jsem tam byl nějakém duševním stavu který byl výš než vidění tohoto světa, ano? To je důležité si uvědomovat. A to se potom stupňovalo. To dítě nemohlo dojít dál, než jak došlo, jak mu to dovolil jeho organismus, jeho transformační organismus ještě nevyspělý. A tak na těle i nedokonalo dnem věřit na světe děs se z roku třicet tři v miláně když byl na konala do sebe více nebylo zapotřebí z toho stavu tak zemřela tak to byl zase tak se mi že jsem rád že je to dovedl zemřel. No a ale za nezemřel co se stalo se že se tam v tom koncentráku to jsem ho nebylo nebezpečí života a to bylo na dosti to jsem byl velice dobře. A je nemohli do ohrožovat ani text ztotožnil že za nemoc ano to je je to mně ještě podle mého názoru o považovaly za mnoho věci byl v něho. Ano jsem o byla cizí duchem. Který nepatřičným způsobem jedná a přivlastní si člověka tak bych řekl že všichni jsme posedlí tímto cizím duchem. A tím cizím duch jsem je moje ale ne a tak bych o protože ta která si osobuje právo že pravým duchem. Který všemu rozumí a který že toto jediná skutečnost. A tento duch mně jako se táhne ale se musím pomocí smyslů mu do toho po se dostat tak jsem se objeví posedlost hmatová a následuje potřeba svými smysly a nakonec z obrat o tom co si dělat o jediné skutečnosti. V chvíli je člověk dokonale posedlí tímto světem. Jsem to dokonale ještě jako dospělý člověk ale před jenom tak toho jak si to hlavě žádá aby se li tohoto co on si ten malý jsem se před zkouší toto všechno na se prostě to individualit tak bych neviděl nějakou po sto tomu tak jak si to na rodina si posedlostí v pak kdo v a mezi posedlostí nepravou lidskou kdy vyznali a do nepravé lidské kdy dali si nevchází jenom něco. Co přichází ježíš ká. To znamená sv a z tohoto světa že mně se v něčem třeba za dvě a zatím ku to je posedlost vnější jo dotazoval je posedlý svou zamilovanost ale tam přichází také něco co přichází víc tak to znamená a tady jsou ideje. Které nezemře li se jak se tady odsud odešel jsou lidsky trvalejší než člověk který odešel z tohoto světa ti tady hemží to nejsou jenom ve si v vysílat li světců byli živi z dělit svých a para sv vysílačky třebas nálady v že ten tyto jsou vysílače všech živých ještě jsem přestat z minulosti a tyhlety představy na dotírá a. Ž jsem tou představu zase se s s s s s s s s s s s vstup v nějaký suso řeknu po ve nějak nazvat víry tak ona mně ose ne. Tak dejme tomu jsem říkal tam jsem od onoho co se že když třebas ten nějaký do toho že se v do od ale ne. A stěžovat si že se nemůže zbavit byl dokud nás svým ní. Tak ona mu to předvedu vám. Jako o pro z minulého vtělení že byl sám dějem a ten ho to zase po padlo toto dál že to jeho předcházející vtělení v na jsem maličkostí. Kdo to předcházející nějaké chtěli do zdálo skončilo do člověka ale nemusel hotový tohoto to tam nebylo to tak je přesto to za nějaký okolnost jak potom za jakých co o to z moc tělo a on začal být pořád. On tomu při hrát aby je u od toho malomocenství mělo přístup k a za osou nepřichází k znovu. zbaven od vás ni ano řeku a nově strach který před tím neměl zvýšit. A ono znova uvádí do tranzu ve kterém se viz povídá že minulý životě byl nějaký ten že tady spadl za pro z mého k dělání z z ky ano proč to neměl před tím když do tentýž člověk proč kde se to mně vzalo posedlost nová o jsem z jak říká ježíš kristus vyženeme jednoho zlého ducha z tebe on tam vstoupit třeba se z že ho že ano a v tom tahleta případ ve zcela běžné že je člověk ose. Tím že se že konečně stát ve stavět sat osvítit sis se za život ještě dál prodloužili a to dva posedlost. To byla taková je u některých lidí že se mu mu a nejsou vůbec schopni celý o jež myslet tak dobrou věc li kdo to o do zajedno jenom jeho mohli prodlouží něco bez těla je to posedlost tímto životem který pravdy ona mám dělal to mysli okamžik nadmysli kterým to na přání byly aby byl pod od ale živ než kolik je od no aby vykonal ten kol krize k abych snad. Stačil a jak se tím co tady dělat tak tady nemám co dělat. No a teď bych chtěl z toho vyvodit tyto důsledku že totiž. Člověk je posedlý dvojím způsob je na tím je když řekami který pokorně toho mu. Smysly které celý mají rozum tady s prací žil. A je posadí svou k ní. Prát no tu která myšlenky mít dávno minulé. Ten a tak si mohu mu na dohromady je toho že z toho čemu říkáme lidské dal. A to všechno že to třebas špatného co z toho nestal z výšek nemůže ne u žák je o to lidství to všechno je sice relativní zlo ale že je to také relativní dobro zároveň jsem dále mnoho věcí byla za mnou nedat. Ano k k k že relativní dobro a relativní bylo jsou rovnocenným pád na že li v životě dualismu vyšší žijeme o padlo o li tak nesmím se jako mocí v svítit relativního zla že bude procházet máme velela způsobují nebudeš musíme je že když tady nevyjde způsoby. Tak že by to dobro také nemohlo s v onom může působit radím to jenom ve bych to ti to říct. To se to jste viděli ježíše krista a že musel o právem za to rad s tímto. Kdy se volně komu nevšímal ani ve žádné zázraky tak my na něho bylo to bylo jasno kdo dovedla o bral ale toho cele o choval způsobilo vrací do se dostal v v v v v v v k v. To on dobře věděl že on byl nezabil nýbrž že svým jednáním to způsobilo kráva nějakou cestu tak spolupracuje vrací toho za tím znal a že to na cestě k vám hostí absolutně nutné jsi jsem se o to pět tisíc co on si byl svá kou malostí oblastí neduálnosti. Tak mámě pád li volit to bylo vlastně něco o do od tak po nebo si hlad nebo žízeň nebo co od něho neměli vůbec sáhnout žádný ví. Takže jsem na posílat je tisíc v žádným stráž v žádnou jež co v životě nic jsem si žil a z toho že v tom od vých. To jsem byl ve stavu neduálnosti. Ale ne nestalo pallas jak pak jsme dneska v a jiných tak ten musí na sobě pociťoval vládu obou mohou jenom jak za věnovat tak dal do zla a jenom pak může bohu li. Co je to láska boží. Neboť když ten bůh musí milovat vraha jako vražděného musí neboť je nestranně milující jak by to máme li se mi že to milující bůh. To je tam všichni v tom koncentráku říkají oni víc za nás odpustí bez něco o o o o tom odlet pravda o nesporně ano. A jsem se dotyčné osob vých potřeboval vysvětlit že ten není žije člověk ví. Je převážně vzít svému relativně let tak to je v celém životě býval ale ne to je je nevrací nebo tak to je ztratí to ne. Ona tím dobrem vrací nevrací do země na ta to co tady na tom spal atd tím jaký jsem je všechno to je ostaní oko co si na sobě tu že postižena on to cítí jako již ne tak jako když třebas. Pořád musí ho jako znovu božích že mám co mohu to by byl pořád vrací tím ne takhle jak je to jeho bohem je to tak je z toho ne ale nával prospívá tak jsem dostal v tomto smyslu aspoň z věnování to relativní no a klidně dobra nebo je o může mu dohromady se to z tu komuny v její velice a organicky nohu. Ale jestliže ten dotyčný člověk pro vás tak to na to jít za stát za z otcova musí zatím prací znají víte zatím neví tak tomu když se mu člověk nesmí ani za z lepších. Že on postát a tu potřetí potřebnou míru nebo od ba cení je to na jednom zla toho pak na život not tak že musí z toho pak na životního po tak na vás stát aby tak je to tak z toho o citoval o pak je vrcholně z pokolení že ta láska. Protože způsobil že jsem to je pod ale pozvali že musí li v a tak litoval tak jsem od své svět a tak si to ještě je to tak. a že o jsem prostě s. Že jsem měl tak pomalý celá za mnou stát a že mně se veme tomu svatýho musím pomodlit která za něho pořád modlil. A tím se urychlil ten proces vývojový stát že by mohl dosáhnout nějakého vědomého spojení s bohem. A my kteří to nemáme takovou maminku tat tak něco na tom bůh z a u nás tomu patrně nemůže být. Jak tomu přijdeme nebo co se za pořád na tom jenom to to v tom v potom v opravit s v s nebo z prstu. A tak pořádek je to na protože z z z jeho totiž různé vztahy mezí matku a říkal. A to znamená úroveň lásky jen zná od lásky opičí po lásku opravdovou řek bych to s nestrannou v tom jestli to jsem kritickou a v nejvyšší způsob lásky na cestě že třebas technická vývoji toho byl vzal když je tak je to honění daleko lepší protože jen říše jak si dycky opičí láska v ano v dal tak a to tak i ti kteří nemají vůbec pravdy. Čele se vyznali a kteří by se mohli oni opřít i na tom patrně budou nejí s. A tady jsem se uvědomovat že tomu tak je z toho důvodu že celý lidský život se vším okolí tvoří jedno a jestliže s tady jednotě vší nějaký článek v tak ani tam na sela nýbrž jen za celém nějakým jiným šla k tak kdybych oni maloval jako zastal kdybych o tedy bral na svůj život ano. Tak nedostatek existence matky ten případ dělá dokonale nahražena takovým jednáním v by v neosobním které se si při mu co dotýkat se ze svatého jít. Kterého by měla být schopna matka a dokonale milující čitta jenom milovat proto pro vývoji to hodit samotní ale ne li opičí způsobem ano o to že to jíti jako majetek nýbrž jako zpráv víme ano. A ty jsi byl opravdu daleko více než jiný člověk od nás na spravování událostmi kolem tak ti řeknu více a událost ví. To je veliká vymoženost a ne si to zastane mateřskou lásku ale chtěl jich i to ba ho měl před protože do toho nemůže nikdy na statku ani ten hle takle spravování. Ani oko které by si přálo odtekla vlastní nebo mít ho pro sebe ano. Jestliže jsme se ocitne na úrovni spravovat mého událost v ní. Na se na této úrovni ocitl jen o jednoho a taky jeho vůle velice brzo tak snadno poznám lidí kteří jsou po této stránce je třídní musí jít a ty si jediný z nich z těch kteří jsou také příbuzní mému způsobu život když to není nějaký v no božího jsou rukou sem maličko s tvoje kom to je obraz skutečnosti je to by byl jinými kompletní obrazy přitahován k tomu aby ses. Zdálo vzdával sám se ze své vlastní vůle aby dělal něco co ti nebylo měla jako se ještě o ale soustavně si dělal něco co jiného bylo vrcholně nemilé jako něco co by se bylo milé ní. Čili když učil základní vlastností a tak rozhodující při tom v tu mu. Nerozlišovat mezi relativním do na ale v k a a a a tím jsem se v tom smyslu ne mravní dal ale v tom smyslu příjemným tane při člověku nedívá příjemné že na něho působí zlo a bývá příjemné na ni působí dobro ní. A to musím poznávat dobro a zlo na ale vyvodit z toho z jemnost nebo ne ti to by neměl ní. Podle vzoru ježíše krista. By měly za nepříjemným že to správné stejným způsobem jako nevzal sví jako nevzal příjemný správné za při ne tři nebo si o tři se do století před kristem toto říkám to je hlavní podmínka cesty do a ne neboť tento ještě žes jí. Dnes jenom nesprávné a správné ale rozlišuje příjemné od nepříjemného čemu to všechno jedno se ho dotkne ano že na správné cestě a to od není jako deprimováni ano citáty stává klidu zval prázden od sama sebe vyprazdňuje se v bodě od sama z ty jsi byl životem tvrdě vyprazdňoval od sama sebe ovšem po v zenu že do toho. Například na tak dělal to mu na nehrál ní. na nějakou domu tak se asi víte li pak zastal bez nevlastní bude taktně ta musela se chudák mu. Musela jsem znal svou onoho stavu z nás protože nebyla a a z něho něm musí dítě milovat nade své. Když to dítě pokud nezávisle na život jak jsem mat že listů těhotenství nemůže ho zavrhnout říkat půdy buďte milované nebo tak nějak neměla ku a je závislé třebas ještě nově v kojení že na matce a potom dlouhá ale ta ten při matky především protože. Potom toť chtěl dlouho nemožného vedle zvířete jo to je ale s tak na si toho takové prase dejme to prasnice a za sví z po narození dělá. s váma a jak a tam měla tak tak ráda že by měla jednotu zabila visí vyletěl za si je bude o co ten odkud doma. Toto lidská matka nedělá. Tam probíhají tyto fáze se na ji na totiž ne ona tam nemá individualitě těch nazpátek co říci. A matka vracet a mám mnoho toho hadí člověka a kdyby jako tomu díti nedopřává svůj cit tak dítě li tak k bohu města rád dalo o za to nemůže nastat takovou jevit protože oni stojí na vlastní noha od dokonale podvědomě říci že by jako jeho život byl na celý wu. Věk třebas osmdesát jak tyto děl do žilo stal tím poznamenal a mohu se nám tohleto jestliže se z toho matka tomu dítěti odejít mu v a to dítě ještě nestojí na vlastní ano ku. Tak bych chtěl říct něco za to dítě kterému tam matka odešla něco ono stal pro dítě je to pociťuje daleko vůz než dítě kterému odejde od s. Tom na toto spojen otec podle nestalo jasem ona považoval svou že ji znala to tak pak jako jednoho z za matka to dělat tak je možná že ano mu an z ku an protože mu tam k a to je se a voda ze které to dítě dvou vůči boha po celý život světa v z mu z této zen a z vody a z podmínek životní. Při oko je mi dáte prosit a z prostě ze světa mu kdežto ten otec od ona z že z tělesné ten se může od li ne o pod může li krista nic se nestane. A matka bude pořád to o zen a pořád touží o zen a tou živou vodou proto v ní. A proto člověk který je o kusem o tu přítomnost matky a že kou v tom smyslu svatýho musí tomu říká anebo to tím že tam matka umře dříve než měla že nebo vody nějakým způsobem jsem v tak musí být v jeho životě pak toho tento odchod z mat při že nějaká spravedlivost totiž ono je nahražen nějakým vedením událost. A toho v tomto případě celému víme bylo vedení událostmi v kdyby si z toho tak z počet byl. Bylo u tebe v daleko výraznější kteří jisto srovnávat životem jiných okolostojící ví. Ti že si mohli být byl v bohu tamní na své rodiče dlouhou dobu v tak kdy se celým nový věcí říct ne který by si duše jsem nebyl že jsem si třebas ti k tomu tak to jsem z toho co by o před proč mám na nahraditelná.