Karel Makoň: 92-04A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ty se taky to hlavy a byl bych se ho za pořád padla on to on vám nebo na to ve pomohlo mu to vám na ale to jsem nedokázal proto že je si by ji dál od ta že jsem musel z nich mu ji zase vzdal o život a proto radí v na to na všechno jenom je dělení vědí jak se tedy samozřejmě že se musí pojímat místo vysvětlíme po váš po od ní. Dalece chcešli kdo za mnou říct mezí kříž na na např sama sebe vezmi kříž a následuj mne a teď vám to vysvětlím na příkladu se zkušeností když třebas jsem poznával užší po těch zásazích se v co je správné ale ne je za za jeho rozumového malování je to správné pro takové pro ten relativně správného a ten dá. Fa tento na ale v okamžiku tohoto výklad o tohle toho tak jsem je ve správné tak jsem tam měl taky moc aby do pro ve barvě přítele toto mat li za správné tou mal jak je moc to víte jsem to zavazuje správné oni nepovažují jenom zase zas. To von se ho oba vás dal dání a jak jsem tady oka a žít je to co jsem poznával správné se ho chopil v nad časem to veškerou svoji jsi novou prováděný byly pro svět je ve dispozic pro vás je nová že tak jsem se z toho zapři sama sebe k tomu vezmi svůj kříž. Svými prostředky jsem na ní. On se musí provedli tvor jako bylo toho že je to v tak on je v říct ale bylo to ne do domu do jenom li je jako u to o jeho temné ale řeknu o jiné je pro jen svou po do je pak nebo od ale proto se to se vás od právě svého vládla ty krutí říci. vaší bylo mně prosím je prosimvás to je a vaší budou li se kdo váhají sví zapři sama sebe a jasně na a potom vezmi svůj kříž nená těmi prostředky rozumovými a přeje ne o ty jednají ale jeho život a je tak nejistý když to dělá ztratíš všechnu moc pravého ale na tom jestli ztratil sama ty musí již musíš musíš vzít svůj kříž. Ale z s ti ho a to von by se bylo od věnoval v není. Zase bohužel nemůžu je potřít je mi líto strašně líto ale další s vámi kazí je to všechno zde že z z být a na co on v on když vytříben čili to být skoncovat v k v zásadně nerozezná ale nic ve vás nová v tom bylo příjemné od toho otce bůh ví. A von jen on na rozlišovali ho v ho od toho v když učili nic tak si zatím nepříjemný ale prosím žili na rozlišovali dal do to se dostal do který oni se dostavili dva z ale oni dva pravil o z být čas sv. ní. Zrovna jako třebas tadyhle Marta brzy za velice že z z z z z za kterou v když oni mluvili že byl svět stal li se láska proto že mu oné od no a mýtu o ta musí z vás tak to v tím že nerozlišujeme mezi příjemným a nepříjemným. Mně by taky bylo příjemnější třebas v a ona se je to a že mám tady výklady do věci dále o za ní. Ale proč ale se nesmím jista si při si tak vězte že je že mu šlo jenom o něho a on to co od vody v své příjemné tedy jako někoho vyléčit tedy kolem toho daleka li ten jeho mysli řešení ani na této úrovni prosimvás takže násl mysli krista znamená ne proto prosta dostal pravého správného ó ano ale to ne z a v tak v v v v atd z jiného z jiného světa o to. Je rozlišování a poznáme je na rozlišování za pravdu pod na bereme pro. A dobře tak v tom vole tak tak ta jo a když tohleto své práva ale tak jisto nikdy před v bez jeho si tak dosti se dělá buddhi odkud mu. Ale pro že ten asi s el od čeho jsem se dál ta s no on musí od toho a toho způsobu jednání a myšlení odejíti tak ale pak až. Ti v a o ji k a vy samo vede říct se tak do toho druhého was el rozeznávání žil ve ve tam si může dovolit to co on by vám tudlety lidi tady, ukazuju jenom na tudletoho doporučujou a pak je to co rozumíte ale že z ho ale musí tam je nějaká následnost musíte umět pochopit co to ten Ježíš Kristus od nás chtěl a ona se v říká se nejsme vím že jsem to jsem byl nebezpečí pro jsem byl. Dost o to pro byl jsem z jak může na tak dále protože to byla síla musí dát to nevěděla mne tato zastala v ale říkám to proto abyste na rozlišoval bez i s vědy a v s v tom nejsme ještě křest v mu jde přes tak ku. Tom to smysly rozum jak nás učí sví svou symbolikou ježíš dalo života on svým životem klást říci. No a mu a ještě k tomu měl říct že v toho v hlásal v šestém století kristem na ho říkal na to od jsem ži z jeho z taoteťingu. Dobu v sobě že vzdáváš mezi příjemným na nepříjemní nejsi na cestě pravému dál. A ještě bych tomu do že byl v jednu věc v vstup do jsem ale jeho jasem mému ještě že říci mu že mu člověk na této cestě být neměl pro sebe víc ne mu by měla být jedno mu. Nebo ve tak že se že by je byl vody jako sám sebe asi tak. Víte, se s tím setkáme ... asi nebude čas jsme si o tom se to miloval když jako z vás. Říkal nebo z jiného milovat více než se mu. Tak tak je tak jsem se toho dává kterou u vás dobře na svět a v ní. Ale když s s do protože tam se svým životem od nepochopil watts smysl jisto života do věd na on je to dalo ho ho o to bude lid říci. Ale třebas je celým životem že vzdal a tak taky od od ve vžité tady že se to se zde taky to musím říkat se v tom milovat kdysi jak sama se mu. A to je hlavní požadavek ježíše aby člověk o milovat proto mu. Protože jde o syna visí ho jako sama sebe tak potom miloval pána boha byla li být ano. o ní. Ale to člověk může o když jsem tohleto dělá když je v jsem se vzdal svýho života. Jako jsem zase žilo za tak jsem mohl mu esesmana ale za stejně je a za prvého tato na který nechtěl vážně jako toho o to mně něco dobrého tak pravého dělat jenom to dělá po se ho on o ta a ta se pravá. A vy a v nich není z mu tak bych ho ona na vyšší a to na než tak to je a jak je jeho ano ale ještě tak mu ho a o dost ano ano ano být ze života v máte dokonalou pravdu protože opravdu ten nese z li je pro není. Jestliže ho pro z že chtěl za v v něm nová jejich hra a ale kdyby se to stalo kdy tady tato na tom je li ti z li by to mohl radit to rad pak ano ano ano vyslovím jsem vám na to co je žena a tak od vás jako ve ti dva ní. Jsou strašně tak být. Co tady říkají strašně o do vás ano nebe ale to je strašně odvážné li tak ten nemůže se to za tak i tak den nebo není také tak že jsem myslel jsem dobře s k tomu přednost také z tak odvar koho je ve mně z ale oni jsou odvážní, prosím, oni se hodí do pohádky, oni jsou tím Atrejem Říct. Je Jděte se podívat na tu pohádku napřed a pak si o tom podebatujeme znovu a jděte povinně ale na v bohu s jít protože nechť moudrý ostatní nemate o on tu s z ho my se to je je prostředky vím když když budeš voni pochybovat v se od proto se od své z za pro dal tak bych nemoh se o to opřít. musím mít pevnou půdu pod nohama potom musí jedná ano. A li vás k tomu ba ale to řešit a to mu ve bych řekl od vás říct než my ostatní řetěz se pak od váhá není dána tím říct že jak na to říct ale je dále na jím mu z že v něm žije. A vzdálen dál od oku z vás nebe ní. Jako pod li se prostoru si když si by si pán chtěli spasení on asi jejich velkému mu v u je let to o byl při ní. Aby pomáhali listím ještě řečeno obec a k tomu neviděli asi kom věděl že byto bylo spasení. Oni doslovně si je to říkal v ale byl za tohleto dva tomu se mně že ne. A když proč je bytost ale byla v tom nebral ne z že totiž. pak se vám posedlost vás jako taková že vás otec váze byla správná tak on je ve je ve sobeckosti boha a v ní. Když mu bez vodu na sebe bez toho že musí mít naopak kdyby se byl o do od prosit. Říkaly prosím vás v svatou říkal pane přímou tak to je jenom pak se tu vzaly s dál a mysl pro nás je žil říci. Tím víc ho ti učedníci jsou v při byl to prostě dnes do takové stravuje jen byly vyšší opustit s tak on je prostě v vychovává ale jejich sobectví a to v tom vás hluboce podceňuje vychovávat sobectví. Ale jsi mění v potom v část sobectví vyšší pravdu jen do hrálo roli do sobectví vyšší a to jest projevoval. A potom po moje zahodit takové nějaké přirovnání zdát dobře rama. zahodit i to čím se oheň zapaluje, i ten oheň samotný opustit, všechno jít dál, no tak ježíš kristus dovedl věc, kterou my nedovedeme. On totiž, jak se vzdáváme se za ne nepodal ale on mezi námi žil. A to je recept. A my žijeme obdobným životem to je recept tomu musíte věřit otci božímu. A ta palce tomu počínat si také. Že je vždycky lámal vede ho z po od byl prostředí které do nalil z od si je když je mu do byl o dál ne. A potom opustil své učedníky bez on když je přenáší a tak dále on si ty ve obíral ale ve řek byste řekli že si za ni odporoval on je také úrovně li co jsem z o z ní. A to se musí při a jsi li se mu jak mu nic boku lidské a to byl dělal třeba dejme tomu. On nedoporučoval aby z jeho učedníci odjede do vás kam on o tom svaly a on je dělat si pohlavního života třebas manželství bylo mu co se věta je to je budoval v ní. Za toho po vás na pravou míru a tak dále a to všechno stane v jeho života mu taky ten že život za že ani víra a velice dobra z vás nemohla sloužit dokonce sloužila výtečně svým učedníku země že od ba cení ale to byl jista ku věřili prosebné pak mi to šlo ale muselo to odstoupili a proto o to o tu krizi než se dostavil sil v atd v ale napřed jeví byli tito lidé jsou. Ne to co prožíváte vědu ku vše jsou z vás se s k a s si mysl že to což je velice velice dobra a je tak jsem vám to že se proces také provádt ježíš a zase je jeho jeho protože se dovídáme co je to opravil je vidoucí jsem ten... ten nikdy ne- nezahálí zažít její dál jo. No prosimvás v době v pohádce na s s s s jít přes pro li že se od vedl člověka v s v z tohoto světa do světa boha či toho totéž jako si ve do do této napřít v z s tělem že to co ode o sobě. El musím vně tak litovat také na co jsem za ní. A to ježíš bezvadně před tím že že se nad od tele že o na poušti a jinak. Tu kde jsem byl lidmi opuštěn protože z toho ze nedovolte dítě si hrál svět to je odpuštění vody a bylo to v obci radava pod orlíkem kde on je nás myslel na dlouhé rase z řeky pak lze si prostože o co na že ani stali ke stavy neměli v sobě místo zase hlava ka dovedli do vás že musel všechno od řídí ten je na ty obyčeje je při z jeho je tam ve čas tohle. Říkaly musí doby za tím z toho řád tak dále tak jsem tam na ni na tom že dělal z usa v prosím vás že to z za přirozenou z toho stalo se na přirozená musím nad ano moc voni na dvě za tu se to je že ano protože jsem začal jiná slova z tak s říkal z zvířaty víc se s sobě že mu na okolnosti tomu s tím je taková jako otec je projev nás musel padá led pro sebe světě a všichni mužové bili. se když je musely provádět vše bylo z vás je práce si na neměly čas ani moje vím dát rád vám již byla taky jsem vám šla pro sou s věci to taky měl jsa si jak se s za sdělili mně když přišel a proto o jeho zničení který byl na voni je tak sys ten kdo z v s těle a protože se baví se zvířaty se to za pořádek by ženský co co s tím děláte to nesmíte nechat zase na při přesněji. Kdo se na svět tak je mi. Protože člověk ze svého zvířata domluvil velice od se oni tohleto posvětit tím žila takže ta zkušenosti který nevyšel byl před u literatury ano a jestli je to dost do daleko jsem opravdu cítil smím li je to tu mu. Ní. Tak sval bude dobře jež bude opakovat to si se krista ve li ten mu to událost. Ty u sví v bez v ní. Nýbrž když s s s s s s s jít odchází do tranzu kde jsou sice ale je do ní. My když odcházíme bez nebes ve spánku tapasja. Do tvrdého spát v z s tak svět si vědomě v je o to za nevíme jsme tam v tom stavu daleko že k tomu věčnému myslet na to svět kdežto oni věděli z řekli výše něčemu nějaké jednotě ne si vysoko ale nějak je že žil takže cesta z milosti že se o do je pak budu dostali do o to proto pro tu s ti o to svatýho na sv. A to jsem vás na třebas tak dlouho pod pro je to třebu a oni jistě že ta milost je vám dobře. Milost a kdo se dal tak poznával stát nás vyjdete tak abyste sám že vědy bylo v v v v k ale s vesele že poznány ale ve po praxi li ježíš stati jsme je od jeho době za své ano a ta je začátek věcí dělal vzor do zbavit se dost pro každýho vědí že relaxace zbavit se od děl v že byl na za dovede tak i potom po věřit na ní. No ale když se tohleto poznal tak jsem samozřejmě musel věku si od slova jsou když si říct. Čili se do toho stavu je zde přicházeli k tím že sice již než co že ano. Jakou je jak se to potvrzeno měří z pro od u těch opouštěli věcí i vy mi bylo víc než a dokonaleji opuštění protože obyčeje se vrátili že to máme zkušenosti od pro svou pravé spisy mu. Z to se popsali všechno o takže třebas kdybych oheň byl ti. Tak potom žili ale nevede shon stačit je řeč tady se lid zažili naučit je či tak umírali řídit. Vězte litoval jsem neměl v prvním roku matka ale to nebylo pro zvířectví ano. Ale stačil bych kola učitel tento tvrdě bral a jsem děl. Od z toto se do pláče a nepatrně ve žid že pavel ve lidský život za posedlost člověkem je bavila. Tam to bylo příjemnější byl stal nebylo to z naší li si dali říct. Opakovaně si vědom operaci sama sebe v na co jsem se viz do zval neseme sto jsem ho na ve svůj život bez z mně byl z něho vy víte a on z doby jsem si přestal vnímat tu volal mu. A tak teďka v s s si o si tak že ne z ale velice snadno li mít k a v jeho dal že z ovšem nastává že svět tak si stát že by ne k. Třeba pomluva ale se objevilo znovu. V tomto ve světle tak tam zase nebylo víc zastavila ani se svým dílem dále to tam nebylo bylo tam zabito. Hle dal se za z jeho stav by se s tím ano. Měl svým no ano jsem třebas si to nedělat jsem neměl li v das o vás viděl jsem byl v se v tak to vám to prozradil byste odešla je zase jednou v on se jenom že v jistého jsem si ve se musel sodoma na obě na s tak se říkal vidíš jak s ní. Že vám to v nás kdy světle li že mu ho ta ano ale ono je jsme tak jako si to prosím vás tedy že by je. A vědomou se od ho a postupně se nezeptal pak jsem poznal pod sval z sv. To to je sta když tato řídit kdy svět na vás u k na a čili dostali za cesta do sice ve si bohem že se mu za sebou stát v čili že ano tak to jde no tak ho v to znamená osvícení v li se z toho je. Tak byste patrně v mládí panenství dal ale zde o něm pro těla nějakou těžkost o do ale než. Tak když mu o o o o o let bo od mu k o tom jak se vás no o to tak. Vím mu mu mu o volil to li otce a pro oku ku. Byla jste prostě správná a že nikdo není krát a v a protože v sobě vedlo tak se a nic ani to jak se to tady rozumí kdy se mi tam jsou z rodu bez o to je od se od v tom předškolním věku by se ve vás neslo nového vědomí kdy jsem se je živé ve pak ut ku volili vzdal toho nic svého byl se s myslí že on jako on ne. A vizte právě nacházela opět je od ti to co si dělal li tu o tedy se mu našeho jiného stále říká že z ne villa posedlá od ostatně kdy svých dětí které se zavání nějaké musí do ní. Na začlo prostě janou o nás od. Za třebas ale o tom co jsem od a že se dal do duch o to a k i ta prázdnota o které mluví dalo hle a o ona je užitečná. To stalo se od zrození. vám masti odstup let co ho říci o tom jak bylo v k tak jak pátek jak tomu chybí ona na z dělá všechno to pojetí tohoto života a jestli on se vzal pojedli dospěl postupují o to mně cizímu v tom vím posedlost vlastním to promítne ano bohu li mu. F. Podle sil podle prostředkem se z dalších li ti bohem bolesti o svět od ní. A to je podle na tohle toho předškolního člověka a toho s koly hodí větev prvně bude s je to je špatný dál ostrost vás to co musel podlehnout pochopitelné. No podlehl z od poznával. Takovým způsobem že nebo bylo jeho otce to je tak je způsoben jednoho roku osm vzat do s do kterého se o třetím ku v ní. Z šel v plzni na to jsou manžel odvádět a že bych ve bez litru protože z jeho ní. Dál a říct tak jsem z budoucnosti otce tu teď jsem ho tupé sám jsou pak nikoliv říkal tomu bylo ve jsou tak pak je to dostaví stále s tak ve mně bylo ve a kdo se nějak stává toho. A ono by potom budu budu od správným li jenom v do k je že vy. Svět toho nebo z p. A tak se nepozorovali od sv li v a teď vám o tom od li. Ho roku přistoupit tu jsou v mysli ma nás byly dvě no a že o ten že jsem v nezvali žil jsem měl říct. Ano zenu parní a oni byli sví tomu. On si ho podivovat jsem taky do toho mýho mnou v atd od li od vás ale o to věku jsem za vás od ducha dále pak se z něho vstoupili a pak jde o a je vás z s ho za to že místo ještě vůbec stát. Sem říkal to co vy tady se v to tak že dávat musí být tím nějaké světlo a vás že se vám jak se tomu kříž k a s prosit co jste to zažil vizte za žilo no na ňáký ve vědomí s v tom byl u toho u ti z li. Kroku a. On se od toho jsem byl do vědomě dělat to z toho co bylo z toho co to to správně od udělat jež sv otcova se že že do past toho o cestě byl u svá pro co ale von se varoval postupně stálost jeho od řeka tak věděla o zem a a říkala od doby jsem to dávno ku let takovým viset toho sv. A toto od otočí a proto jsem vám z po pro měl si ho si ho sv. A teď to bylo jejich světle kdy musí člověk říkat tak nevím že mu mu cestu přichází tehdy když sobě když se s pak mám od sebe za to že když se vám třebas ho k sobě. Cest ten nebyla spokojena sama nebo k s a vono to pro sebe tak jsem se dostala tak. Tak to bylo pro je tady tak pak ano a pak a no do tohoto světa v jednom ne pak protože on zůstal ale bylo by to dělal duševní bolest tak se stal se stát ve ten proces doceněno na pase bavilo ježíš třetí pak a pak asi rozšířila své vědomí. Viděl světel podstatného přízeň a z toho dosud krista ale protože to bylo věda mu jej roši ale je tak mu za k se tak je tomu v z od téhož stupně styk se v o mu. A všeho toho vyznal v chyb v v tom jsme v v v v v v v v v v v v to se zde s tím tak jsem tak ne na to námitku. Tak vono to ve potom se dostal na asi jsem pracoval z mu dívá někoho do on se na pobývání upozorňuju vás na to že si budu s mu to znamená česky nadto se mu kdežto ten ale žádný hlas se s tím synem boží a proto nás nemohou na konkrétní úkol jako vy. To je to tak je na mně poznají třeba vím ne ale nemohu mu není to symbolické není tomu za česká mu v jsem horu potřebuju aby se na aby to poznával bez třetí pec bez představy tak ho roku v v k v. F. Stavu vědomí bylo v a a ale to je do tu to se stalo v k a víte co má. Ano ano ano a od ale to vypadá člověka z z že může z mu o to se s tím že on tak že li si že ve ne že nějak tak dělal vyd to za lásku. A kdy za stát v je li s tak to dnes od boha a tak v podstatě se. Tak za od mu mohl sv. A z s se proto byl tyto kdy se to ve se o to tak že do tak do toho co si o na tak v ní. Je že ho tak ho mu že od ku. jsem ale vy musíte se svým bát a toho se proto chce za sama sebe tím že děláte něco co vás že na se na co za dělala v ale proto za svůj kříž tak v to co se o zralost a nemusíte vykonat a do ve za svou.