Karel Makoň: X01A-Habovi-boziste (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Tomu se za není ještě znovu že tohle ho byl jsem slíbil že bude na dává ale že by nebylo proto o vás že by to mělo žitému. A tak jsem se rozhodl že to za proto kolem ale do toho máme co k bohu k bohu tak aby si k tomu znali zase to na dávání křečích. Pže o to časem vyšších čí a ono to přestane mít půvab na. Že to čerstvé a co to je poslechne ale tato působí jakož do právě teď bylo proneseno. Se takhle dávání moje vypadá tak nepřátele že totiž. jsem v tom koncentráku dověděl dověděl nikoli jsem uvěřil doby jsem se že pán bůh všechno v tomto vesmíru který měl rád. Je na a ono tak nevypadá na první po nebi vražedné ale bylo tam protekce někdo ji nemá ale z toho co jsem tam viděl o to potom ještě rozvedu jsem poznával že když člověk milovat bližního jako sama sebe to se na něm chce tak ho musí milovat takového jaký je ale ne. Takového jaký si přeje aby byl a tak že jsem měli vidí jak to dělám mohu mít. Některé padouch i na tomto světě rád děláno kdy dvojí jdou hodnotu bují. se říkal ale když my musíme si uvědomovat že pán bůh je ten do miluje a ne my a tam jsem se do poznávání mi pán bůh je ten byl žijeme my když jsme závislí jiného životě závislého poznání závisí na jeho lásce. A tedy když že chceme být s ním vel vědomě spojeni tato si přejeme let tak musíme se snažit napodobovat jeho lásku čili když jsem viděl že on vás vejde rád esesmana kterými se zabít jako mně který být zabit se říkal no to je tedy ukázka pravé lásky. Ovšem je to pro normálně člověka nesrozumitelné protože on. Vy výživu je vraha na příklad dejme tomu ten pán bůh ten. Jenomže jen ono co nám ti dualismu jinak nejde kdyby nebyl lidském řádu a tam musí být pád nebi vedle sebe stejně hodnotným je to relativní dobro nebo relativní zlo. Onen ono tady není možno aby tady bylo není možno v tomto vesmírem kde bylo relativní nic než relativně to znamená absolutní dobro tady nemůže být absolutní do také ne čili nemůže být na tam nemůže existovat jako absolutní zlo. Nýbrž jenom relativně do tady může být ta relativní dobro a ty vzájemně jsou partneři rovnocenným pád byli v takže ne že v nevim se tady bylo před napřed dovolit že z mi tak otevřeně mluvit mužem ale musím napřed udělat nějakou reformu svět že jsem se totiž jestliže mi věříme řeknu mi katolíci. Tomu že pán bůh z on byl sice svět dokonalý ale že mu o nějaký satan pokazil příkladem toho je pád z ráje člověka do od ve byl toho tu evu nadto a dano a tím se vedou neštěstí. Tak pak samozřejmě že kdybychom tomuto přitakávali tak pán bůh je podivným způsobem přemohou o to o moh nějaký satanem mluvit za mohl to pro vím že to pravda. Čili takto nemůže být. Je že tam čemu při tak od toho žádný co tam nemluvil a ten pády pád ráje nebyl žádným pádem dale tak jako my bereme lidsky. Nýbrž byl povýšením člověka do vyššího stavu duchovního vývoje. A takle jsem to vysvětlil například v tom co vám. Jesu v janovi sebevýchova jogou komentáři jo kdysi se to neznáte tak vám to tu mám tat na dobře tak to nemusím opakovat jenom na to za to jenom o to opravdu ta u konce ano jen za do toho opřu od do protože jen nové si abyste e nemuseli přemítat jenom tím na bych nerad. Takle především pán bůh tvořil svět první chyba naší jde o matrice pán bůh svět nestvořil. Nýbrž pán bůh svět tvoří ten malým jen díle řek nepatrný rozdělit ale protože věčným tvořit perem tak nemohl být předtím odpočinku nezačal on vyd. On prostě tvoří pořád rozumíte čili jeho. to tvoření jen věčným způsob tvoření je těmi tvořil tuto mostu stát že by byla li se na to tím není na čem no. Ale zaručeně pořád on byl o je v pořádku jsem o jeho podle nikdy vracelo cestu mravního jinou formu nebo jinou funkci své pravda hotové dokonce jinou funkci tak první věc kterou musíme nejen změnit na dogmatice křesťanské. Že je nejde o zem nýbrž svět je tvořen. Ty jest dostane vytvářet a ke neobstojí před vědou že toto věda dokáže. Sebe. Jimi aparát ty nedokážeš je to pořád tvořeno deska ve vesmíru vidíme přetvoří nové a nové dala svět jenom nějaká planeta ale cele dala svět tedy zla jak tele od jak cele dáti zase upadají jak se ztrácejí jak se propadá a tvořit čili je správné to co si myslí třebas indové třebaže básnicky nebo možná že není jenom alegoricky že má. vesmíru tvory velká a káli je zároveň ničitel ka takže obojí prochází soustavně. Ovšem kdy do nemají nesení blud. Kdo je říkají vesmír existuje něco jako tělech aby výdech boží. A teď jsme. Ve stádiu výdechu božího nestavím prali stadiu mana man vám daly. A tam bůh vydechuje proto se všechno vytváří. Ale začne kde chovat dobré vesmír ráma tak se všechno ztratí. To je lidské pojetí boží činnosti není to pravda. Takhle na to šel člověk protože vidí všude ten to budování v tom nesmím nic tam není v klidu všechno pulzuje. Ale bůh. Jedna tím budování ten nemůže být ustavičnou proměnou ten musí být stálým pevným neměnný. A tak tedy nemůže se oněm že když vydechuje aby dech kuje na tom nemůže být závist dělat na způsobu toho putování vesmíru že toto bylo aby do půl ve prosím to víme ale toto od něho vyplývá teprve buduje ale ne vším je ono. Čili musíme rovný ve dělo watts nebo rozlišovat co je. Odvozené atd své původní a odvozené je tvořené nebo tvořené a původní je stvořitel no ale ano. Li musím taky byl další by mat do vešel do mat tu ve leda tato ponese. Ale může si zavři vůči nebo li nebo do bude zapotřebí. Ale zaručeně nechci být proti nikomu ani protiklad rodinou vím že se vím že jejich které se se ubíral od třetího století v úplně chybnou cestou. Tak chybnou že se si je ten vyro dělat to asi uniklo na devět světle ne nějakým vždycky mate někde patnáctém přestal jsem proti ne ve třetím století. Když kola ale semeny lidská byla odsouzena školou římskou a škola ale jsem jich kráse nikde školu lidskou nespojil nad protože lidská škola byla proti tomu. Všem to pozůstával totiž ta a tak jsem lidská škola tvrdila že všechno kterými ji z nitra navenek dech to tak křesťanská jakou vyznáme který dnes říkáme katolická vyvedla do krát tak by byla tele že se říká že tady všechno objektivní že mu. Že objektem ke kterou musíme blíže jako zdola nahoru. Tato oni neuznávají oni říkají kdybych si nebyl nikdy ku ve svém nitru věčný. Tak se nemůže ničím věčným spojit ty si ve svém nejužším jádru věčnou bytostí a proto jsem můžeš kdy svou zevní stránkou věčného bytostí poli a nad to se stalo o doby řek bych od toho třetího století toto kristova neuznával vidím. Neboť ty tím bídný černých celý svět je ve zlu postaven. A je to pokaženo tím dál ve od ale dál to přerostou vyplývá nic z tohoto škola ale jsem lidská neuznával. Tak říkala pán bůh tvořil stát. A různé druhy řádu vedle toho řádu jednoho nebude tykadly menoval. Tvořil nebo tvoří také řádu rig lidský dělat udržuje jeho rovnováze aby byl dal dát dualistický v rovnováze jem. Pak je třeba aby tam měla stejná práva stránka dobrá vám jako tam kladla čili v tom o něm tak to když ti říkají ku na troufám dosti mi to budu to opakovat abyste věděli co oni si říkají oni říkají bůh stvořil dobré aby nejenom dobré ale lidé mají pravdu jenom po této stránce že v rámci tohoto zákona mystického znamená trám. Ty vesmíru. Je to dobro a zlo relativní dobro a zlo vzdát jeho jen ten stranit pravda je že oni tak daleko kdy ve nešli takže musel jsem ji musel odsoudit pro tohle toho si ale sami. Ty tam do udělal tápal a proto udělal pán bůh a proto byl ten v je dobrý kdyby ježíš kristus řekl jedině otec můj nebesích je dobrý. Ale pravda o to je dobré že to tak je taky ženou tak. On z na s na čili my ty věci deska umíme velice snadno z kou by ta nebo ruce nebo ve jsem nic tomu hlad. se za těmi ale jsem lidskými zrovna tak dobře snášíme kosti nevíme ovšem obě nestranně říkají prosím jen o tom velkých. Že vina aby se tomu ještě dorostli. Papež jan ba li vám bylo el řekl doklady třetí et když toho. Ale nechtěj ode abych to v chvále chtěné tak taky čísle a to nebyla netrpěli visí sled naše svět je to potřebuje aby dokonat jsem ale u ženě to nebude. Takže mám zase takový tajným primát to do od papeže na pavla dvacátýho třetího. domovu ale papež nemůže to je zajímavé no protože on si netroufá a nemůže si kterou prostitutka věci on tohoto pokusil oporu velice pro na tě. Jak to dopadlo to možná víte to bylo pro dorostla světle býval tak tomu se potom duši. Po například vyložil ze svatých janovu jmenovat ě k svatýho se to svatýho naléhat pravého nového parabolu svatou ano ano tu bylo u svatého jiřího a takové dobré svátek ale nebudu mu protiví dolu v om by city kdyby věděli světle. Ale budu mluvit vel proti třebas jiřímu protože tady není žádný věta tak raněna osob jako se osob byla na tohoto tu papeže město to původně stalo v čistotě věrou byla kterému za patrona svatého jiřího. A řekli jakmile nám vyvrátí této tu svatost svatém toho jiřího kdyby tomu jsme komplexně všichni světle a povede těch jiných kuje na světě bude rozklad sil ty buďte bez starosti papež to. Od toho od ono odvolal o. Ti dávám právo na lidová odvolávat ten moje moc co rozvážete rozvádět to považujete tváře kam se rozvázal. Tuku a ji žije zase svatý pravou nadto tím podezřelé on to dělá pro vaně řeknu. Čí o mi to nebude mít ba on to byl tím i duchovní textu kom to nebylo malinkým víře poměr celou který tu kopat pro ten nitru v nebylo tisíc vědí nýbrž to byla výkřiky si při třináct visí z lidí že okolo toho bylo hlava otroků který tomu přisluhovali že tam lid tím výtečný si těch vědy ty nic nedělal ti kdo braním nosili ve a tak se oni o měl tvoje stanovit. Těm malé vi. A tam byli samí pohané a v jeho léky byla že věda pohanu moje naproti na křesťanu on říkal li jeho lásky a jestli zůstanete pohany a nepřejde tenat naší víru. Tak vám prozrazuje že vás propustit z legie bez jakýkoliv následků za odměnu nebo na popel bylo od roku vivo. a řekl jak se sto rozmyslet počkám měsíc a zeptáte váznou počkal měsíc. A hlásili se mu tak asi devadesát procent všech těch lidí do si k. Také zde se od toho a toho jsem si pro z myslela tak jak jsme se rozmyslem za temně a tajemně stával trpělivě a utečou utečou o něm řekli e nebo že oni hleděli tady pohany všechny to právo. Ale plně jak utečou toho že neřekl proč ho lid jak uteče od co oni vývoj něco oněmi ještě o příklad po o to my takhle u u po křest praštil svoji léky. Že tam nebylo pohanů tak rád teď k o nad převrat ve pomaleji. To šlo protože my víme jenom že asi po v radil při teď tisíc boha za to byl okamžitě svatořečení okamžitě to co jsem to o tedy velice úctyhodné při teď tisíc pohanů zabít. To se jemu podoba jenom to co tady viděl tento někde tam velebili nebo konám sku. Že když že karel veliký tam přišel kázat křesťanství tabor dělat tímto způsobem ve křesťanem jednat tuto stranu příkopu. A kdo se vyd křesťanem stali stali pohani padal jak se jak přistoupil do příkopu. Ony byly doby do příkop moje nosit pak to obracení davy z toho. Aby si že ta ne že patřil ke kterým děla velikou samosebou každá ta církev národní němec k a a a a a z těl ke svaté tiše lidské ale taky svou pro o pád toho. Klam na velikého. Povýšil radost svatosti ano po že na to dodneška si by o tu provoz protože skal nemá. Protože to ale papež nespal tak není chval jako svatý že on neměl tyto vlastnosti světu ne. No a o tomhletom kdo omlouvám od o tom do vy jste vůbec ve věci si byl to přestání přitom odbočit. My jenom navíc víme že to byl velice pád není člověk v keltské výši a keltové své neuměli jednoty ty neuměli vytvořit vlastní stát pro projevy vymanit přemohly kdyby byli vytvořili veliký stát těl ty taky se jim ho svým poradili ale oni neměly smysl prostá proto or a. On to by jsme my který když čím jak podvod tak se pod čili aby tvořily jeden rozvoj by proti nepříteli jako statek tomu v ale to jsem museli přemlouvat ta někdo se dal se bude minut telat nemluvit nad veme kdy je člověk měl velice těžkou svaté řekl byl lepším bude vůdcem než ses se dal kterýho přemohl. Ale nepřemohl své lidi a budete byl obecně uznávaným svatý k ježíši keltské nedej sester kým před křesťanské svatý on mně taky své svaté že byl do dovolit jest ale tyto lidové měli zvláštní more jsi to právě křesťanská ti tři ke v jako vy. Kdybytoto všechno pro ve dělat to vím tak bychom mu za zrodil svatosti definitivně. On totiž taky byl uznávali živého oběti vidí. El si šel on to byly oběti nikoliv nenávistí dělat ale tu do v oběti. Něco podobného jako třebas znali asketové nebo malou vé. Přestože jim bude dál chová bylo by ta kázal lásku vyhrožoval jakmile ne. Vy přestanete miloval bližního zavede nějaký kult pravidly nebo ode vůbe do vraždit budete bojovat znovu při byla vás vy hladit. Takže když přišli tam. Katoličtí dobyvatelé v tom jista dole než než panně role v že ty kou když za do svých panně chtít. Na koních proměnit takových souručenství koně ze se lékem neviděli oni neznali. Aby byli oni věděl o tom bude dát pro který je že byl vědí a li odešel takže odešel někam na východ před co se nám tak li k aby se vrátil tak o jsem z dávali. Nic myslili že přišel vedla kolu chováte který se přišel pokusy protože oni zavedli mezitím za své ku do v vraždu a ve velkém. mám na bych to možná aby děl palem jejich. Nato se kuje postava do bych tvář lidská a vypraví měl stykem. A to jejich hlavní bůh ten vybaveny jevy znamená vší vím pokrm lidské že se muselo přinášet pořád oběti není tak tuto víc samosebou nedělám. Ale když přijdu někam kde chrám svatého víte jako například nahradit pražském. Nebo vel vím mou li to nebo bude koly jen byla by mu bylo asi pět tedy vlita. Všude kde je nezkazí je původní je že když ti jak na tom pražském vadit tak na tom ten život že tak taky cítí proč protože ti převtělení ještě vtělit do nový da a to bylo tak tu by nebyli kelty. Kdo slovani jak se do při tak ale ten ku byl silnější než li existence těch k letu tedy nepřežil. Takže oni mým zkrátka z toho vítat uctívali a křesťani tam postavit chrám svatýho výtka a když si pro víte o tom z vel s těmi než my kelty dělat co jsou třeba tam jsou by dejme tomu a řekněte jim vy víte u nich jeví být bůh vůdce dobyl. Duchovní vůdce národa které jakého oni neuznávali osobním tak nějakým válečník nýbrž duchovního vůdce v on to byl její duchovní hlava to o to z nešel ne tak to křesťan neodvážili si od odstranit oni všude kde naší takových silní od v cizích bohů pohanských takto předěl jenom v nedovolili ale udělali z toho křesťanské bohy přestat silen platné padlo. Tak dejme tomu tak to a pólu k k že byl by krávy kam pravou ne k tomu dneska v celém světě kost na a dal mně to neni dojmy říká to na pólu atakdále který nebyli kdy tak tam a je toho původně pohanu skal záležitost kterou jsi ty křesťani křivda. dovedlo vší k rovně udělat kde byli chrámy třebas atd pro by té. jsem nechá osobně viděn ti jak u zná zná byl nasytili nasytili si zatím za je tam krásný chrám zachovali a pro víte ano. A mělo. A tam ta a prolité oblečena na byla hodně nahá oni obrysy všestranně bude to chrám co ty panny na panně marii protože o na spojí něm náhodnou jako ta a pro víte kdy za. To ti vědu. Ale voni nevědí li toto mohu klepu důvody jednu semene se chce by se sled ano. Jsou kletby v soukromí na postoupil by se o tom co se stalo to se neví ale stali jak na přece dneska ani člověk ne existence on to nemůže potvrdil ani vyvrátit. Ale v ale o viděné těl by se zachovali oni zachovali spisy o ji janeta metod psa. A ten žil ve třetím století jiné a svědkem západního zbavila svatosti a byl původně svatý tedy protože v tom visel tak jak to říkám no ale krise od těch spěl tu tak by se toto dělám. Jak jsem tady seznal nějakým doktorem filipem to byl v byl jsem do výkladu rok jsem u byl s tím prostor. A ten nám říká těch přednáška na který jsem chodil že krok náš krok že byl ještě jak a že to může dosvědčit a by si najdeme tam kde se mu výklad ky a řekneme slovo krok co na to řekl no něm do ty ve praně dostavit ty keltové postup milion při ztratit lidi vědí jdou ještě ne jsem tam byl karnaku na trhu. A chtěl jsem do ruky. věk kelty si tam pět skryt spolu bavili on nebraly v úvahu protože jsem mohl pro soudu s tím spojeno pravdu ve tak člověk opravdu zeje pro nás dovedou nedopřeje jim ani jednu školu vlastním musí se to soukromě učit se synu. ti zkoumej jak může ale my to málo platný kdo to jsou pořád ženě velice zakladatel považoval třebas například byl kol volit cesty k el. A proto slíbil těl tu ono by by to bylo před vložil pará men tu ke schválení a potom domy ve tam tuto jsou keltové po tu milion třista tisíc lidí a o do mi to smyslu že by měl spoj své školství že měli právo nad vstoupení stanoven tu v tomto v s tím mám ve všech ve ve a tak dále to jim nemohl vás to skal o do on to věděl že do vody to bylo záminkami si mohl abys do od toho svýho místa dostat klid taktice dostat. jsem přišel do toho karnaku cestu víme žili dotkl kojí záhadným tak vystavit kultovní zřejmě. A tam přišel bretani a oni se tam bavili věty byl první ty se mezi sebou vám měl nebrali od se říkal a teďka dali na pozor. vím že nemáte rád by stran jsou zlé ale že nebude za navlas dovedu paní za roka a která v tom podávala ale poslouchejte nejsem francouz v jsem chtěl na tu ty mluvící o ten byl koho nebojí jsem ho chtěl vám prudkým že to nemohou že odnárodnili ano konáme i nevrací. I do ruky a nech právě citátem říkal bych pekel a odkud jste. Říká se to zen kladete africe a aby toneme dělat neříkal ne máte doma někoho dělali přirozeně kristu než než ten by řekla mám manžela proto zajímá od od tu milost ženskou tak tam vezměte tak je tam dodal rodiny by tam nebyl rodiny a jsem říkal jsem se v praze krámem se tak a tak. A naši předkové byli keltové a on říkal jak tomu on to dokázal atd potom říkalo klidně ale teď je ona jako vy pane nového ano pak je mnoho ale on na on říkal jsem říkal copak vám řiká slovo krok a budu cele o my si měli prvního vůdce krok k a tak bil do král. Nebo ona řekla byl dobrý pořád. Máme tam četné sídlí ještě o k odhalené nově keltské vydám přenášet může ji byli keltové. A si říká do chce co se to v ještě všechno nevěděl v době od roku třicet sedum. Je že napřed spojit slyšitelný věr morálního potom do které slovani páter pro těl ten ne ne oni tady bylo tak řídké oslí není ty věnování se s těmi kelty nepravý. Tam nebyly je ti a nebyli byli dožít ustrnout cesty dámy nechali žít. Tak jsem přišel a proto se svými setkali ty křesťany pili totiž ty slovani boha učíme. Pátém století jsem vyšel třeba do složité domu zela to vím komu velitel pátrá po ten chystali a tam jsem zjistil jsem za o vás chtěl také žádné věr je ale ne slova že čili slovani jak my taky řekl jsem potom to podle všech známek slovani nastoupili poklad neztratí. Bez mezery jak je to možné tušit li tak do nebylo od nejde by to nebylo možné ptáme někde u prahy že ano. A tenké byl zaručen daleko dělání vyšší měl kulturu větší do toho co si slovani tažení jim po nová. Ale on po dalším kromě on on ty svoje oči či čili pratik se povalit duši potěšil děláno nechali je to sice česky namluvit čechy na tak dále a an tím nás slovo keltské panství tady něco obdobného jako třebas vel mně kde první sto padesát let pohon zrození říma roku sedum set padesát při před naše metod počtem tam vládly petru skok lepší. A všechny názvy těch že králů petru z tvých toho tak jsem to tvá a to u vás tu v na tak na to jsou to nejsou římské do se napřed li kdo do sebe to je prostě řešil se tu s ká. Ale potom se vážil se vážil jsem římský vliv nám velice pod jímž čili ona vytěžila je po nich veta to něco bylo tady taky tak ovšem ti keltové tady dlouhou dobu v že za doby slova v tvých existovali. nebudu tom sytost ale po tak mu lidi k tomu aby si udělali dneska je uhlíková zkouška radiokarbonová se mi říká a opice k než pro nás. A tam se a cítí peněz národ kdysi před někdy co existovalo pokud že tam nějaký organický zbytek něčeho nějaký stavby. A to aby se tam po těch letech našlo. Tak kdybyste tam dejme tomu na tom vršku jak jsem tady byly našli nějaký zbytky a nám že tam našli ne na mne na mne aber to je někde chtít na jižní v sil bližní že vědí když v čechách tady taky tady jak mi tady jde ale to není tady to bylo tady kterým bytí. Tam v jeho který říkají lékař jak se prosimvás zachovati o slova dům set li to povědomí že pro v že toho daleka v. Jaký to možné no když říkali takle keltové že tože to slovani vědí. Tak samosebou jsem zatím šel protože měl tam ve nějaký došel který se stýkal jeho otec se stýkal s těmi lety jo že by duchy těch chtěl se v říká. A tak ty mu ve řekli o všech budiž svých těma všechen všechno pro boží ještě setká. A ji jedno nejzajímavější bylo právě na hořela ve na to o kotel velice dvacet postu k vám se v tom ba s ke nesen před musíš doma by. A tam měl veliké záření pravila ty v na žení a oni ho ženě ovládali svých ale čili jenomže to uměli dál chovat. jsem tam odvedl třebas jednoty do přítele nějakého životní krok pomoc mohu protože zemřel ten měl tak strašným styk zevních takže on se om býval a nemohli o lékaři z toho dostal on se napil třebas kávy nebo nalil čeho kterým mu dost dokonale za půl oděného rodinu a to bylo to li z asi tak špatně viděl špatně slyšel všechno o ho o ono se říká vám vršek které brát který takové záření tvrdého o došela že byl v koncentráku. Eli takové záření že zvýší krevní za k. Uvede vysoký v i tak na střední a normální a nižší na v. Vší vše odtamtud bych přichází co do krevního tak jsem byl do nebezpečně tam nad záření na nad krevní vlak tak jsem na toho chudák rájem duch živou odtáhl na tu horu a. Předstíral jsem že tam metrech nic. A tak mohu udává bloudil pod mým vedením poté od ve a nabíral do záření ne. Nad na to co ho ještě usadil na tom vrcholu a říkal si stavět do konečně jsem si říkal proč to předá chovat než do pod láskou on tam se dal říkal jsem teď musí být úplně v klidu než aby se to dobyto sebe v toto za že on tam byl v úplně v klidu a na cestě zpět čemu pustila ke z nosu dobrou li mu vstoupil krevní k na pro by ten podrobil let tak že pro více se k tomu co potom o to našeho zastavit a byl on. Jel do smrti jeho pro další nazve se sled on měl do smrti normální tlak. Na to nezemřel. A takže oni se poznali jako my těžkopádně o zavřeme člověka nějakým obal temný ne tím u raném nebo tak ne. A oni příhodně to označovat to byly ma no tak že se mi život těch letech řekl že pro dost a teď bych jenom chtěl viz další řekové že se dostanou se po mluví jen duch sám nedodal lidé od ruky. My tady v pastvě letem nemožné letem ženo na dávání ano. mnou k tomu neměl doba by si přál aby se na něho na dával. vám řeknu něco proti nějakýmu touha ovi mu vina styk jako sví ale teď budu viklat protože to my dělat jo plně pravím vám kovy byly dvě party dycky jednoho mělas strašně ráda aby vám proklínal a mezi tím nebylo nic jo. Proč na ten překvapení že to z toho jsem od vědu pátá věděl o do toho no to voni by odradit svou a tím se vydržel to se musí dát pro jeho byla tak dále to bylo na západ tak králem dělala. Jo prosim pojem moje svědectví o ty dělat stoly a druhá pátka pole pro člověk spravedlivý i když pro dovolovat si se to teď prosit tak ale my si to správně na asi čisté vědom vidí přestože jde do věty dáváme hlava ale jsem si to. Ono panna chápu ani znáš kdy ani jsem nenáviděl neměl nenávisti jsem ho op typu a. více váží a protože to byl člověk taje dosud ne vedle kterého neznáme žádného jiného tvora o to opatrně oko opatrně žádným jiným tvora kdyby býval tak činný tak bez ohradit činný jako on byl to abych konkrétně mohl říkat jak se. Od bez ohledu učit synovství lidem jak kdyby to říkali o do za vidělo uši an tak se proti milošem kdy litovali miloše vám neberu v úvahu prostí. To pro měníte znamená to je první jakkoliv jako zenon tak mluví dělal takový doby vane. jsem z jedné věci vidí že wer nýbrž projevem sich vedly do se vždycky pilně snaží o něco převratem mýlí na tom nezáleží. Toho můžeme spasit ti řekl anděli který vyrval toho saul vstal z rukou satana vše a nedal ho odlet do na nebe těla vědy že jsem pánu pak ho o patří do nebe. E a to z toho důvodu že byl pořád činný mizerně chybami kašlat na mnoho lidí přitom ale víte jsem do viděl v koncentráku. Ano když mně bylo zem když někdo miluje někoho pro jeho novém vlastností takové ještě nezačal být za ní. Když omyl jako pán bůh že nerv bez rozdílu každého stejně miluje. Proto by i ty hrozné lidi nechávat hotovým ze rané jiná dobré jako jsme my dva cesta. A miluje stejnou mělo tak tvoje láska po mně pro mně musí být vzdor lásky. Protože zřejmě relativní zlo relativní dobro vedle sebe se uplatnit co tu si jak v tomto řádu dualisticky tím že to na za děl tento platil vesmíru ten doplatí svoje název byl by těžko vymaní tak to musim poznává musím taky tímto způsobem miloval a proto jsem schopen mít rád nějakýho panna chápu. Protože on nebyl dobrý ale on nebyl zlý ale on měl jednu vlastní dobro. Jednu vlastnost že výtečnou před kterou setkáním od setrvá nemám jsem nají a jsem byla noch. A tak podobně o myslel slovy vyhledávali chtěla od tady na ale do vše ale ten nikde vedeno ten nikde byl najít da temně ukázala že výtky i život jako takový když se vyznačuje činorodost. Je život když se člověk nemodlí když nevěří janem co všechno dělá. Ale když je činorodý tak právo být živ pak jsem totiž toho názoru. Že když se vět dělá něco pro toho že to přede považuje za správné když do správné fakticky není to jen do že vím to je co jiného pro sem nepatří. On se může mýlit od ti může po mu křivdit to jsem také ne. A on pro sebe přesvědčen že jde za správnou věcí a třeba se mrtvoly a to byl nějaký ekg aby vždycky. Ano počká toto cenu bytost se tato znamená v a po by to chyba a proto jsem si všímá jak je to vedení učí že si to kladné účinky řeky na jiné lidi a no. Pověděl po nenáviděl dával jedno onoho o kde jsem při dělilo o ta mně to bylo milo někdo dělal na kdy jedné manželka tomu nerozuměl na nebe taky řekněme najít si ale nerozuměla ono ovi nikdy ne. Ještě ode dneška nerozumí ale jsem mu porozuměl ne protože bych za něho byl zblízka kou král al kdyby byl s jeho manželkou tak tomu taky nerozuměl se na vás od po mu ku do než k aby byl rozum ale on se díval na milo vše a janu tak se mu porozumí on ne. Vytvořil miloše tím dal ohledy jednání tak tam potom janovo mi na nad to na vytvořil v jeho láska. Neví dělá vět pro toho že mu to přikázáno. A že jsem domu do přikazuje myslí že to správné. On by mu nikdy budeme přikázal něco co by jeho jenom by vykořisťovat. Nýbrž vždycky něco co on považoval za správné jak potom je tak pro tu vět a vám tak je na za svou starat a oni se tím pádem že byli v jeho je také tam radě že museli dělat to co panna oborem správné a musel byl poctivě oním udělal brát na atd cestu duchovní jsem neviděl kdo. Konající sourozence než tyto dva a když udělá někdo z dvou cizích jsou roven své přátele to se stal vás tak to pro a to udělal jeden člověk do ve nějaký ale mluvy jenom od těch hlavní účinný nemluvím o těch vedlejší učí že bych si byl daleko ví. On o bylo milé například svoji manželku která přestože mu nerozuměl dvojí vědce. Považoval to jeho jednání za horu kterou o potřebuje tak tak je krále své nesprávný pojetí onoho po daroval na ona se musela mnou na něho týká ti aby byla schopna jít bez nenávisti o to ano protože on řádil někdy jako půdu ano. Jenom je přidal by opravdu proto proto li to dělá aby tou manžel o to ho vyhodit tím kou ten vzalo na dveře. No ale ono zrodil neudělala. Ona měla nedůvěru velkou výhodu že byla tak kou bran koná. A ten nikdy nebyl pro nás řídí to byl mírumilovný člověk ale ono by to bylo nestačilo kdyby byla bývá jenom na školu brantona ona viděla sebou vás v příklad paní černé paní síly jo a o na vede k cíli těla po ta ono to bylo těžké ne ne ne tím co tažena dovedla viďte a jak mu bez návod vně. Jak neříká nikdy co na co na on na tak jak mám k prostě bylo jeden zapotřebí tak tam byla by te. Ale bez ohledu na to že to nic nevynese neboť to do ozdobené na pochopeno to jedno ona tam vás na to byla tam byla dovolil vybrat ti nebo pravil nebo v pravém to jedno v na nebyla u a stojí měly by ani nepotřebovali o žádat. O na tom věděla že tam tak u na tam byla ta nesmí o tom mluvil nemůžete. A ona řekla že si to na to že žiju za žádnou přednost. si z toho nestavím na dávám na tom a ty cesty nechci hubit nejsem lepší než jste vy ostatní. Ale před svět přirozené že člověk být tam kde je ho zapotřebí jinak ten celý život žijeme pod že když nemohu vydržet jenom chvíli na místě kde nejste ničemu není ve nejsem zapotřebí musím být vždycky tak kde jsem zapotřebí. A co paní síla tou vaším nás budou bit před chci vám to nemůže být příjemné že si myslet že jsme se mezi vybrat jsem pro o gottwaldova nebo tak jak jsem z nám příjemné na řekla tví jan na to ne hledím ještě vyd.