Karel Makoň: kotouc-2-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snes. bez víme jak jsem bez nebes bez nebezpečí že to tak nedopadne přímým žil ke křtu v jordánu a tohle to nebyla tedy potom rupa troufala když touto dojet jordánu nýbrž proto naplnění všeho toho co před tím zažívat samozřejmě ty učedníci kteří. Nezažívali tu věčnost jako on to spojení s pod jsem jako on jako ježíš kdyby věděli že ježíš činné vlastně pracuje pro lidi kterou milovali pro něco tělo by ko rozum byl příkladně kou oku v pravila by někoho třebas z křísili smrti nosím to celkem dařilo či kam celkem pokud byli schopni věřit. Ale e neměli do takové soustavné práce nebo neměli dojem že takhle povolen dal na věčnosti do věčnosti musili příliš cit řek bych celý svět od něho musí ustavičně přiváděn blíže k bohu jenom toho nebo onoho ale všeobecně všechny daleko všeobecně než před tím způsobili i působením daleko mu slyšíte mocnější proud pomoci když jakou prosit. Obaly individuálně tam na a čili troufalým člověk je když si přeje do věčnosti vstoupit ale neví co z toto vlastnění ale nemusí se obávat že toho bez správné jednání protože neměli být doufali protože jestli to byla troufalost předán neodpovídala jeho vývojovému stavu. Pak se dále ne při prvním závanu věčnosti na ut tuk mne to byl můj případ který se to v nás krát opakovat ano a byl jsem za to tam bylo co to bylo platným hrám dát to byla taky sebeláska jsem to nikdy docílil abych to vydržel tam semeno sil na tak prosimvás let tyto odstrašující případy mějte na mysli a klidně si kterou přejte protože. Vy neznáte je tohle věčnosti jde a co se vám bude chtít a jestli tato jdeme jestliže strachem utečete tak teprve potom můžete si že jste byli troufal ale předtím prvním nemůžete při tím je každá naše troufal oprávněna to musíte osobě že jsem byl při když do stan ale vy to ještě osoby nic neříká buďte troufalým neboť kdo si netroufá ten vnikáme křít domy místo nejvyššího. Svět kali nějaký postupným nižší činil nese může např je víc toho nejvyššího se nikdy se dostat kdy musím musíme být doufali proto ježíš kristus vybízel i ženu pěti může mu samaritánku aby byla troufá a kdybych těla ten věčný život mám vodu po které který v jati jsem ochoten dát nebyla troufá netroufala před kdybyste dal troufal do proto by jinak o nás je. Troufalosti vím vím on neříká přeci lotrovi na ty kdyby si celý život bylo ale jak si pro to můžeš troufal na to jít nýbrž mu říká ještě dnes budeš se mnou v ráji takhle pod do byli k kou troufalost třikrát proto je na místě ale nic jiného na místě není než troufal jak prou pravila maří magdalena to troufali byli všichni který pro ježíše nikdy nic neudělali a pro odělo on dal není. Nebo dokonce s křísení smrti vých kým on jim byl navázala ničím am měli právo roky měli protože on je láska kdyby o nade tady láska tak bychom opravili bez právě troufal ale protože nakonec nad nestranně je bez ne láska tak z naší strany můžeme být doufali že tu neurazit ne o nadto se láskou vezme a vlásku to provede tak. Když jsem si třebas vybíral těch pět lidí dám do samoty týdenní ne na moravě ne tak jsem na chtěl v těch lidech které jsem si bral budit dojem že že oni by byl pro žádali nemohli způsobit že jsem se rozhodl proto aby tam mrtví samoty šli za nás se mi jas. Jedna ona se rozhodl za jsem proto ho ti udělal bez její vůle čili kdybych sebevíce chtěli tak že jsem nemohl odmítnout ano za hráze žil tady na pána boha z toho důvodu že jsem postupně v těle jejich kterou znalost přivést na pravou míru on totiž člověk když si kterou vám tak si není vědom jaké nemá prostředky. Abys svoji troufalost uskutečnil všichni tito tam přišli si mysleli že mají po ruce prostředky kterými mohou se dostat do věčnosti nebo se jim aspoň přiblížit tak aby potom nějakým způsobeným zažívali třebas nedokonalým způsobem ale aby zažívali si dali tohoto že odtamtud odejdou že tu věčnost budu mít. Kázání vnitřně nějakým způsobem to nebyly to byl měl říct jak k ale nějak způsobem úrovní dokázán a teď tím bylo třeba předvést že kdyby tomu takhle bylo oni si představují tak přeci bych dávno bez z na od čili dosáhli vědomí věčnost ale protože. Žádný místě dosavadních prostředků není dostačující k tomu aby dosáhli tohoto vědomí proto první co bude zapotřebí podstoupit vzdát se sama sebe v tom smyslu že se že vzdát všech prostředků které měl dosud dispozici protože nikdo z nich by tam byl nešel na tu samotu. Kdyby prostředky které užíval ho přivedli tam kam se chce dostat plně tane ještě ne přivedli oni dám přicházeli proto aby se dostaly dál to znamená navodili jsme situaci že týmiž prostředky kterými dosud šli se pokoušeli mnohou dospět kam do dosud nedospěli. Jenom s tím rozdílem že měli dojem že někdo dát třebas a to je dost dostali jsme toho nebo dokáže mysli že toto vydání samo nestačí a že nedosáhnou toho co chtěli protože to byly jejich prostředky téhož to jenom dělil že vlastnili ještě mi disponovat e vůli boží že ještě z od s. S láskou božím pěstovat silou boží atakdále jakoukoliv jeho ctnost jakoukoli jeho velikost a tak je člověk sebe troufal již tak proto nakonec přesvědčí že nebude ničím kdysi po nová co by si mohl přivlastnit jemně hrozilo že tyto přesto přivlastní tím nikdy nebude disponovat a bude. Vám jenom vším co nebude při vlastní o čem bude vědět že to není jeho nýbrž boží a v chvíli jak si byl myslel že je to jeho tak to ztratí nebo postupně dobré ztrát když někdo jakýkoliv pocit že nesmrtelnou bytostí že spojen z věčností jakýmkoliv způsobem pro svou nestupňuje tak jakmile to je. Ho pod svět začne být jeho pocit jeho vlastnictví takto stejně ztratí jako tady na tom světě ztratí všecko nebo umře tento pocit je to možné a za čas nebude to proto mně bylo to velkou rozkoš či věcem na každého pro tento pod začal vlastnit se snažil toho pocitu zbavit protože jsem ho chtěl e ven zbavit jsem velikých utrpení. A neštěstí které by spočívala v tom jednoho kde by se vůbec nemohou vrátit k tomu co zažíval jelikož to tak dalece polidštil že kdyby toto zažíval že vím jak se to polidšťuje zase byto promrhat nemáte vám do znova mnoho promrhával vyslovovat opakovalo než on věci z jiné strany kde na kterém není toto promrhání převedením. Do vlastnící nebo jak na tomu říkám polidštěním na o tak jsme se tam předvedli na moravě že disponovat vůlí boží se nebude že musíme dát právo o po o by svou vůli s podal sám ne ale tvá vůle se vstání říká ježíš kristus jsme si málem předem lid této umírání na kříži protože to je obdoba která od začátku existuje neumírá se potom na si. Na to se nějakým způsobem připravuje člověk tam takovou nějakou předehru el v tom co se děje před tím a všichni věci lidé kteří tam se mnou byli přiznali pod vám že museli se naučit odstupovat od milosti kterou získali protože milost. Kterou získali nebyla pro nebylo nebyl pro síle kdyby měli po že kdyby jejich nositelem tak by se stal nakonec v cestě dalšímu pokroku a nebyla by užitkem nebyla by milostí nebi zkázou ano toto člověka zbavuje pouhým dál to co on jenom o to přitom zůstával v tom musí odpadnout. Proto ježíš kristus dal protože i když své apoštoly v čili byl tam bylo na byl na bylo strašně dobře jelikož kdyby byli zůstali prostota byli neschopni sloužit ostatním aby neschopní dal pro do se od zdálo pod světem určitého váhání ačkoliv oni tomu velice radila plakali dělal za k byl zapři sally doby svými zůstal on říkal není to myla si možné nemám dělat. Za ducha svatého který vám všechno řek dnes dost nepochopili dobře na tato ten moment upozorňuju protože tohleto se rádo zapomíná jelikož je to velice nepříjemné vystřízlivět z vnitřního nějakého uskutečnění v tom vnitřním uskutečněním totiž které třeba zažívali oni tam na moravě se musí přelít přejít do zevní činnosti to se musí u potřebovat. Zevní činnosti to se musí stát bezděčnost součástí denního života a my poznáme tam milost působí ne tím že pociťujeme něco jenom jaký smyslový vjem nýbrž že stáváme schopnější bezděčně samovolně bez padl na výsledek sloužit jemu a pro boha pracovat ne podívejte své by mi tedy říká. Že teď když člověk byl on se dostane dotekem situace těžké situace ale nevědí žádné jiné východisko ne čili se do věčnosti nebo hledat záchranu u boha je tak je tomu si je to určitým způsobem milost a obyčeje to jinak nejde než přes v takové situaci že vim že tomu tak je za nynějšího stavu okolností kdy vyjde neumí. Postupovat tak jak by se mělo postupovat budoucnosti tomu takhle nebude jako ježíš kristus říkal prózy se budete modlit právě v duchu ta pravdě tak věřím že tento moment který on tehdy předvídal přebývati že při ženo dostaví a to bude dopadat takhle přát že dítě bude vychováváno jinak než dneska že se mu řekne. Ty nejsi tělo tělo jen nástrojem tvého ducha nebudeš neztotožňovat tělem znám člověka který se od mládí stylem neztotožňoval a proto nemusel nastat žádná prekérní situace tam vím na něho jak si bez jeho vůle vůbec bez jeho přičinění nezáměrně. Ve žádné teď plním situace abyste prostě na něho z cesty pará věčnost stane věřím že se na každého při tomhletom způsobu myšlení že člověk nebude ztotožňovat s tělem nýbrž že tělo bude pro žertem nástroji v tomto případě se vychovává že byl tak jako vyšší dvacet let to znamená celý vědí dospívání aby na právu dost i. Jeho věku se setkal věčnost to bude zákonitě nutné takováto výchova ten své nedala ani v indii aby si velice vyspělí ale takováto tím takováto vychovat takovéto výchově budeme schopnými mi západní lidé jež se tomu znám všechny by si jakým se to mělo dělat. Sám se nazí je ve vůbec zkoušel protože žili vel mezi lidmi kteří působil na úplně opačně nemocen si dovolit tímto způsobem e prostupovat celá lidská a proč to musí být napřed přesvědčena že tento lidský život jen nástrojem věčného života pro své časem stane protože ve důkazy které jim přinesou lidi většina prošli ě k přes věk je. Že k chovat se jako my všichni nebudou tak velké že nakonec poznají že k síle věčné jsou důležitější ještě časné čili to dělali deska pro nás kteří tohleto víme abychom nečekali na pekelným situací abychom si naléhá on v způsobili sami pocit naléhavosti způsobily v sám v chci. Vzpomínám na to co vypráví v francouzsky spisovatel jeho vyslovím tak jak se píše toho viz mám v nade illi svůj visí vám ten říká a chtěl jsem se naučit věřit v boha protože jsem chtěl si jistě co tam kde ne že by to potřebovalo ale je to dokázal to pro něho otázka poznání vzdal jsem se. Jedem kterému jsem na řekl tato co co co mám dělat abych uvěřil a on řekl není snazšího našli opravdové předsevzetí uvěřit a říká že nemůže jít věci tam dělali jakoby nevěřil tou o nejí ne pro ty datum při svatou ta náhle tomu porozumět zabývají se s tím. E dělej země všecko co dělají tím ty věřící dal v ani třebaže tento nerozumíš abela co mám pro mu víme a my ho viz vám byl za rok nejenom poprvé věřícím ale zase mystikem kterým pronikl bylo vlastní hloubek čistě ale chtěl poznávat poznal stačilo by kdyby lidstva nechtělo poznat co se mnou v mystiku nebo chtěnými. Kdybych tělo poznal věčnost je jednou si tento úkol vezme jako je je to úkol jakoukoli dosažitelný jako úkol který se aby tento do života v vládnout tak místo aby poznávali jenom fyziku jenom všemi je jenom ostatní věděl techniky jenom techniku života zkrátka dobro poznat umění života pro se pole toho řídit je že tomu od proto jen že to není za nádoba si pro vám říci že tato takových věd. Že při starat toto nastane to nejde si na jak jsem tam také vím říkal mi dneska vidíme kolem člověk sebe pro nad nějaký ději nějaké situace a zmiňuje o znaky jdeme pro sebe jako situace které probíhají mimo ona pravá je způsob konal pochopením vedli své. Nesprávný protože jestliže vám vedle sebe prožívají tutéž situaci každému se jeví jinak čili rozhodující pro je to pro ni dívám těch okolností ve které žijí čili tady říkám čili první věci jsou vlastně zároveň vždycky pokud si to vůbec přímá v nich let co vždycky zároveň v ní. Čím prožitkem který je rozhodující který dělá z toho zevního určitou kvalitou která budil vede k bitím a k lepšímu nebo horšímu tím víte zevní děje záhadným způsobem nám zatím záhadným způsobem pro chtění žádné ale nám se rozdá aby záhadné pospojován naším vnitřním stavem všechno tady v tomto vesmír. Na toto naše vnitřní vztahy to znamená ten nesmím málem na že vnitřní svět je pospojován vnějším světem v z s každou součástí zevního vesmíru je to nekonečná spojitost tak jak k co jsem do tam ničil jak se mi toho dělo na ten helence že to bylo to jen malé dítě které prostě jsem měl těla do mají ji nedokázali vysvětlit jak vnikl vesmír. A ona se těšila na jak přijdu jej to řeknu vždycky se na něco těžší pod kdykoliv kdesi zatím si kdosi nějakou takovou otázku povídal musí chodil první přibito vizte ale na otázky na skvěle prosti a hned teďka přišla zase e konečně mám tady svědka za nevymýšlím tento takováto váha ten druhá škod padal je taková která se to dělat tak to je. Další vše dospěla tak přichází na řadu tudleto druha a protože tak tahleta vniká myslet otázku poklad se říkal podivili své když si mystika první třídě kdy daně nám že to po ti že paní učitelka na tebe chce abych neříkala třebas zvlášt aby nečetla děláš no jo a potom a nýbrž aby vše vládne na a ne a tak je dohromady chce. Vás zdá slovo na mým a neříkáš ne alan byl tím k a a když to dát dohromady tak to není tolik písmen a byl tím mil byl a není to středu písmen kde je to jedna jediná na není k a že to pospojováno daným tak je to všechno ve vesmíru pospojováno i když jsem podal nevysvětloval ale tam praví světlým tam se všechny věci. Aniž my to vidíme kde ji za ručičku při krise tadyhle třebas svýho tatínka který tam byl připraven klidní se ty ostatní ty měchy deme se všichni se mi říkal uděláme kruh a teď mně hle mu to řekni kde tenkou začíná kde tenkou začíná a přeci každým z těch lidí co jsi vším sám sebou podivili se tatínek je tím tatínkem vystihl muka pořád ale. Kdy on ruku letem rozdíl neřekla vím li si jíte sám sebou ale protože sebe víte za ruku protože tak že znají začínáte vytvářet kou ho v něco nového co je co je tady navíc oproti každému z vás tak to je tajemně pospojován celý vesmír teď mi řekni kde tento kódu začíná her ukaž se podívala po nás říkal ten kruh nezačíná. jsem říkal tak taky tento vesmír je nikdy nezačíná protože měl všechno pospojováno jak vnikl nevznikl pořád existuje tam jsem svůj výklad končil protože my další otázku nekladl na po mi po klade příliš která vám řeknu to mi poklady otázku no a když takle všechno je tam pospojováno kdo to po spojoval nebo jak protože ta a proč se to pospojováno. se s tím pořádek oddělená od tatínka od všech ostatních je tu spojitost musí si vědomi než tady že může to dospělo třeba že jsem bez mylným třebas připravil slunce jsem vám říkal tuto připravuje třebas zemi kde takže že my se nikdy nevzdali od on se pořád okolo něho se to činí tak jsem to vysvětloval čili spojitost tady je ale neviditelná ale je to moc není mocným pro vás neviditelný který nás udržuje u slunce. Amen nemůžeme odpadnou ve vesmíru se pořád točíme jako kdybychom byli na provaze jako tak je to učíš veni ukazoval dělal nějakým sedněte na provaze tak on je ten pokud to příliš nikdy se nevzdali no a bylo padne na zen ani se vzdal o to středu zatím tomu středu my říkáme bůh ten právě takhle všechno velí všecho o tak je vložit pospojován ne ne otázku přijde mi mít příště ne samou. Měla pro vysvětlím věky již v ježíši způsobila o na on přesto o tom co je to vlastně bůh to je spojovat tele všech věcí též z polyká mezi vší čili my tyto oba přestaneme konec co na nebi někde byly že vzdáleného ale dnes se si co nás po jež s veškerenstvem to je ono či jakmile vyšší dobudeme nese v životě tuhletu spojitost tak v chvíli jsme dorostli vědomí zpět vědomí o vlastní nesmrtelnosti. Znamená vědomí boha a proto ježíš kristus radil miluj svého bližního neboť čím do toho na to co co z toho budeš mít samozřejmě tím se naučíš na z vás je v po je to z mezi sebou aby žid a to je ten duch neboť cokoliv se u děly udělej nejsou z bratří mých mně jste měla pomozte učinili prost o tom měl touhou učinit bez když čili k letu spojkou. Rozumíte tato jsem dělá také pro a není vůbec žádoucí aby člověk miloval více z bližního než sebe vůbec to neni žádoucí protože tady je opravdová jednat tady po o to a ona si jej jako po pro o všech nespoutává nejednou silně něco nabyli slunce boží svítí na každého stejně a proto jestliže bych miloval více by je sebe tak bych. Je lásce boží tam miluje všechny stejně kdyby nese ocitli v lásce boží tak liší od naší lásky tím že prostě je ale je to láska a teprve vím děláte určitých směla ta láska sama nemá vůbec konkrétní je tak všeobecně patří všemu a proto je tak obstála a proto je větší než jakákoliv konkrétní lidská láska. Plně vesele než snese odebrali ten tam do samoty na moravě na těch šest ním v tak jenom zaručeně každý z nich ě nebo nikdo z nich nebot tělo dal naléhavost toho tříletá jakékoliv vodtamtud vracel dělat nikdo mne a ne tak si řekneme proč tomu tak bylo protože ten týden probral řečeno věnoval tomu. Čili celý bylina byl jsem od jeden jsem tato nesvedou volené udělat si prominou měla kou že jsem prostě udělal vím kou přestal se starat osud o sebe na čase starat o ten věčný život samozřejmě tohleto je velice poučné se to obecně není třeba chodil kam do samoty. Ale jestliže člověk před v sobě že výši naléhavost se toužili nebo naléhavost toho úkolu najít věčný život spojit se s bohem a podobně anna janet jedno vejít do věčnosti jsem vám že tuto naléhavost se co je když čit ted tak v tak vší aby pokud možno celý den celý svůj život. Vyhledá byl on budu bohu pravou plně stačí velice prut se potom naléhavost roste třebaže je přitom hrozně otráven počátku že to dělá že nesloužit sobě tak tomuto bráti v podobě pocitu naléhavosti že to co začátku dělal třeba velice nerad že byla v vysloužil v sobě že byl za či protože všeho toho byli. Nakonec sil své obrátí v tu naléhavost bych to řekl tak to uměle dělají třebas karmelitánském řádu to nedělal samozřejmě nemůžeme my dobudeme za činností janem modlitbou on to dělají tím způsobem že byl temnot by člověka tu svoji nutí ho modly jemného budu vím nutí ho modlit a ustavičnému mnoha nutí modlit ten člověk to dělá né. A ten byl račiž se nemodlil protože toho plné zu byly jsi unaven nestojí za ni mělo pořád nutí modlit že si ten člověk tam žila ho nutí modlit nevidí tím dělání většina svých dobude ale bytě ty jsou ztraceni protože nevím v tomto ustavičně od denní modlitbě týrání nýbrž vidí v tom službu bohu nebo chce a on v tom službu bohu vidět. Tak za česky v tom bytí a klade vší dobou se ustavičně modlí znamená život cesta modlitbou a spěje které k vědomému spojení s bohem samozřejmě i v tom karmelitánském řádu je takových modlitebních typu velice málo je chtěl bych proviní příkoří utrpení a násilí ale ne nechápou toho co oni vlastně chtělo nebo pro k němu. Tyto milovat jsem mluvil o kolik tady my kteří neutopil v tom smyslu že by že bych s tím že by třebas nebudu podstoupit si byl nebo se o ženili tady se třebas rajskými kině byl jevy se stali tak je napadá ale původně budeme žádnou jsem si se třemi takovými lidmi čili že jsem tam nevydržel plamen na doby je to pro byla mučí byl na to jsem se takové mučení nese tele. Začátku v každém případě jen v učení je i pro nás kteří činnost svoji do svět jiném bohu jest těmito že to nebylo proto byl zeptal počátku snadné pracovat pro ježíše který se ještě narodil a nebudete dostane proto panna vady říci tady pro vím chtít je aby mu proto vyvržena projev společnosti protože budou si myslel že jsem. Co dopustila nějaký neřesti děláno pro si mohla myslet do ta dopadne na nevěděla že i v při je svatý joze fáze co on měl že to provedl za své ono nemohla byl ale přesto souhlas světa v čili budu souhlasit postavit svůj život do složitost může k bohu tak nakonec ve mně se narodí ten život a protože se ve mně narodí budí ve mně pocit naléhavosti. Ano to nadpřirozený pocit naléhavosti takže se budu cítit nucen po věnován určitou ježíš o který se narodil všechno dělat jesiže nebo nakonec cítit že jím po mi k jeho života tak budeš čas ten a budeš přesnější než jsem byl před tím abu se pořád plátna všech konců světa jak to udělat aby první snu do o život abych mohl letech sloužit možná že nepochopení. Protože jsou viz tomu jinak rodné vším se chová se si mít jenom matkou u by taky próze ten který pro něho pracuje na vás tím cele ta naléhavost postup je plně krev te se tady ta služ zdá někomu koho ještě nepoznáváme který pro nás není tak konkrétně ko jsme sami pro sebe k sobě el tak byl za se nám zdá být velice obtížnou. Ale právě proto že sloužíme někomu koho neznáme proto přitom zažíváme prudké odosobnění neboť to co neznáme nemá ještě pravou osobnost je to ta čili to v nás z l v v v v způsobuje ano prudkými stav odosobnění které bychom měla k takovým nějakým chtěným způsobem byl dostal. Li tamto opustit to tam to nebyla ta pákou do z pěstoval bychom nedosáhli dosahujeme samovolně k stavu odosobnění tomu při vinu bohu proto může nemáme zkušenosti ale protože nemáme to je ten pád toho když tam byli se mnou na moravě někdy tak tu zkušenost neměli ale přesto sloužily přesto sloužily. A právě tyto momenty i když k mnou žili a ještě neměli zkušenost byly daleko užitečnější než styk které následovali potom v tu zkušenost měli rozumíš čili pořád tvrdě odmítám názor že nějaká zkušenost podívejte se tady jeden z vás ničí e tu situaci protože člověk jako v snaží se přeli sil v ses by sobě do služ. By k bohu jako krutý boj o tuto opravdu takhle mít či by byli třeba takový krutým protože satanáš my tím ježíšem ho tam pokouší ne nebilo takový krutým poli v zahradě getsemanské ale ty nabývat zase kdybyste dovolili upozornil jenom maličko za to zapomínáte že většina z toho příkladu ježíše krista. Nebyl takový krutý bolí nýbrž že bylo o to již je vykonáváním vůle boží velice klidné míru milované neboli rovné ten byl opravdu náhle nemá jiná zneklidnit a to je stav který je absolutně neplodný jak se neklidné tam může další boji by dycky nevinně protože on nám a na v ale duch neklidu. Když nás neklidní tak to můžeme rovnou složit a počkat budeme se klidní čili takovým boj který mi tady líčíte nebo se to být tak je protože to asi bude nebo že to ve toho nejdéle nepřijímám tudletu tedy za správnou které podle mého názoru v ě něco v tom co se stane v každém případě ale nemá to dlouho trvat jo že to být dojem o každým boji když jednoho rozhodováním. Tak nedopadne dobře protože se obě stali u volný takovým způsobem je že nejsou schopny dalšího kroku a ne po křtu musí každý které mil si přerušován zápas kdyby všichni padli musí další kola je kdežto my bychom jednat jinak to neni po k v nýbrž to je závod vytrvalosti kterou jiná by si by nás proto nitra toto bychom měli pěstovat. Všichni běží neodvolala jak praví svatý pavel a jenom jeden zná výtka byl k vítězství jak by je nad tím závod když svých všecko kdo si stává ten pra je smíte z tví ten doby trval to znamená daleko užitečnější vlastnost je pod v ale čit kdo klepá bude mu otevřeno ano klepá ani pro si. Je dolním zápas pole klepá na rozumíte tane byl radši kdybyste jsem celou cestu považovali za klepá na tak klidné klepání neříká klepe je o nedávej nadto rodil se od byla na tam nemůže ženo znamená nebyli jsme dnes příjemnou neví co tam není ten mi myš klade dali all one si otevřeno pro nás aby jež než když jsem si na to nemá nic společného s bojem. Když ti apoštolové musil ty učedníci vůbec nemuseli měl budovat tys se rozhodli chodil za ježíšem a tou chvílí byli v jeho vleku pak se rozhoduje o na to na na příliš neznali se někdo otálel následoval při by mu utekli nebo ho prozradili nic se nestalo to byl to byla chvilka krutého zápasu svědka poraženectví tebou. Porážky která byla nutná aby se že přeteče sebe nezná i pro jenom ne sebe neznám poznat že sebe neznám aby věděl by bylo tu sílu i nebe s vypořádt od vlastníte při to na tom povídání kdysi myslíte že třeba pro den bojovat když se člověk opřel o lásku že člověk dovede opřít správně o lásku boží tak je. Po boji protože pralátka dávno před ním všechno vykonala je třeba jenom následovat ježíš kristus opravdu radil následovat neříkal někde bojuji každý den to budování bylo sebezapírání to není du u boj v tom jest jak mi tady líčíte to neni u mu na vím brali sebezápor své stupně a jsem si klade na hlavní stupeň ze začáteční je v tom. Že to nedělám pro sebe nýbrž pro boha a to je všechno co se na vás oblasti sebezáporu cele a to vás vynese do křtu v jordánu tak to je stav to nemůže budete vědět co dál nebudete smět vůbec musel stát protože sestoupit pro danou tak to se nebude nám v tahat víte čili než tekou víte co potom co po jordánu teď pojme co před jordánem a tam to nebylo dali ho. To si všimněte že se šel které jsem o si dala těsně nebojovala že se utíkal před každým do chtěli ježíše zabít zásadně říkal že dokonce do zevního světa protože tam je řešení poměru k zevnímu světu je řešení nebo němu přít o brát ten ten zevní svět ne pro ten ten ten že jedná. A pro jen pro bylo dobytí věčného světa a to letem celý boji myslím že musím tady nastoupit hledisko když něco dělám tak musím umět odpojil na otázku koho miluju tak tím je to dáno a e e v kdybych který chtěl mluvit protože jako kdož u pána tu k a toho toto služ dělat. A ti nepřestával jsem je také i bych chtěl vám na jenom připomenout že celý ten proces vývojový který je líčen od vánoc na pole nit tvé je vlastně takovým na vyjádřením pro cestu který probíhlá na všech úrovní života nejenom na nejvyšší úrovni třebas duchovní dále třeba. Na rovni nerostné rostlinné zvířecí lidské a dneska máme šel takovou techniku vědeckou takovou aparátu o že můžeme například vidět pod mikroskopem jak by dělí buňka ne pán můžeme v něm vidět jak spoutané se vytváří třeba li nebo je a vidíme jednu věc. Když třebas vytváří buňka tak stav nevytváří dělením další boží ano znamená tat dosavadní buňka se rozdělí najednou a tu zase se věk je pak do těch co s ním buď ty dvě a zase tamto dostat se do vydala tak se množí buňky když na to díváme tak vidíme že tady v této pád vývojovém když jsou v jednání určité podmínky. To znamená teplo prostředí životodárné pro tu o nikoli o na žijí tak probíhala ten styku z toho rození a pro umíráním samozřejmě i tím že bude úplně samovolně úplně bezděčně tam jde opravdu o růst po vývoji v pravém slova smyslu a na když se potom dal tato podíváme třeba. Ovládt jak s těmi buňkami podrobněji tak vidíme že před jenom kdy před tím rozdělením buňky nějakému napětí musí dojít nebo mít byto tu bylo by to oddělilo a čím ten život byl dělal třebas ve vjemy život lidský tak tím to rození třeba z nového člověka je bolestivější jam že matka větší bolesti než buňka která se děly není pochyby o tom. Nebo než svou ka která rodí nějaké jaké byla by ji tak to je míněno tak že také my když máme zrodit kristus se o tom e věčný život ze sebe tak se musíme připravit na to že to bude pro celek který bude probíhat ve dvou fázích jedna bude taková bezděčná samovolná a. To je tak část kterou my můžeme připravit a druhá bude takovým přechodem jedné kvality na druhou tak by porodem pravil stal bolestivý a tuhletu čát mi připravit vlastně nemůžeme přímo protože panna maria nepotřebovala přemýšlet o tom jak se. Ten ježíš narodí kdy dala svolení a po čát hodní tak se všechno by procesy probíhaly samovolně ovšem musela kvůli tomu dítěti již taky ne k u jeho poli v sobě žádnou muselo o nakrmit musela vlastně pro něho žít když bylo v jejím těle ani kdo ještě viděla ani od těla ani se třeba napřed o vůbec ono v tom těle a tohle to je myslím jediné co se dát poradit. Všem lidem aby se starali o kou od ten ben věčným nikdo žádným přemýšlením e ne porodí dítě tam matka o tom přemýšlíme o nepřemýšlí do dítě po rodiny zjedná podmínky růstu toho zárodku v sobě jan jediné se zapotřebí a věřte mi to že na úrovně které my se nacházíme také semen realizovat věčný život. Je tomu zrovna tak my musíme zjednat podmínky za kterých ten domu probíhá normálně jestliže samozřejmě jem ty podmínky ne jednáme tak to pociťujeme když jsme tím zač ti jednou jako vraždění na děláte nebylo jako nějaké neničí potí nebo větší potíže našem vnitřním růstu jako na rovnováha ve vypořádt lišily dokolečka tak tohleto vám lehký krásná chcete. Protože pořád e vidím že překážka kterou kladete věčnosti v tom aby se ve vás rodila je hlavní v tom že o tom se snažíte jenom přemýšlet jenom meditovat vám taková meditace která nevede k závěru rozhodnutí není správnou meditaci které byl. Zavání správná nejdeme stále rozjímáním musí kde nějakému rozhodnutí a ještě by řekl druhou v je že vždycky k témuž rozhodnutí nikdy pokaždé nějakému jinému rozhodnutí to je od vší chtění sil co znamená třebas k tomu zrození toho ježíše ze sebe k tomu může let v jednom kus te ale nesmí zastavit dokud. Teprve stane to je takový požadavek který jsem zjistil kdekdo rozumná překračuje nesplňuje protože jen mezi tím že říká ještě po rodiny tam nadto ještě po pro tamhleto a pořád rodí v nějaké zmetky něco jiného než ten věčný život protože si myslí že musí něco udělat. Ale na tomto světě ten kdo byl za věčností nic nemůže nemůže chtít ten musí být jenom v tance otce ale tomu ostatnímu musí být jenom oddán ne aby musel něco aktivně dělá znamená když povíme se víte pracovala tak že je to jenom plněním vůle boží neboť takový člověk si nemyslí že byl jsem postaven na svět z vlastní vůle anebo že kdyby to nebyla vůle boží že byli. Nebyl že by byl na tom místě na kterém se nachází to není vůbec možné čili musíme přímou myšlenkou že na tom místě ve vůle boží je tedy konáme vůli boží je to zcela světská věc a o tom není třeba vůbec přemýšlet čím samovolněji čím ve věční tohleto dělám tím dokonaleji se přípravy k tomu zrodu nesmrtelnosti sobě ale když pořád se tam co je správné co je nesprávné. Tak fakticky hledám jenom správné nebo nesprávné ale přestáváme nedal věčnost pádný může provedla bude tomu že to chci rozlišit kudy tomu abych c e tu věčnost našel ale bohužel se spokojím většinou v s s s tím že bych s tím toto je správné a pro toto dělá tam to je nesprávné a pro toto nedělám toto je sytému. Hned ke rozlišení to tedy všechna čest ale je to ztrácení je obzoru správně pokračující duch je vůbec neptá co je správné nebo nesprávné pokud se svítí být v rukou božích ano protože věřte mi že kdyby on na takhle myslel tak by zabraňovalo není některý. událostem které probíhají protože je o dal třeba za nesprávné a on nemůže usoudit o okolnostech ve který žije že jsou nesprávné on je nemusí považovali za správné je běžně klasifikovat toto se se mnou děje správné nebude nesprávné proč to vůbec dělat ten výtečné ten zdržování prostě tady je to a a to budu kou. Boží hotova a je nám tím rozumně protože rozum je taky z rukou božích v nám nerozumně samozřejmý čili takové jednoduše rozlišování dovede k základně nebo kosti kterou mu k němu tím do síly které musím dosáhnout protože je i nedostanu tak se dostanu do jednoduchosti ve které se rodí věčnost tady co se rodí vzdát veliteli jednoduše mého stavu mysli. Tak mysli příhodný pro zrození věčnosti není stav přemýšlí nýbrž stav prázdnoty v tak jednoduchosti a tohle když překračuje lu například starostlivostí věk je to dobré nebo špatné tak těle vzdaluje se tomuto stavu vnitřní čistoty ježíš kristus byl opravdu měl tohleto vám být svým apoštolům svým učením o ženě říkal. Kdybyste přemýšleli vedení nepřijal tekl se pokoru postavě ani spala ano znát co to co se to o tom rozumíš víte taky jste si všimli že on jim celkem velice málo toho vysvětlil se tak hluboce jim to vůbec nevěnoval ekg do že jdeme my protože vás tady možná mírným tím svým jednání to by se byly daleko řek bych podrobněji než jak to ježíš tím bych ve věci. Mít činí ku dává se možná uváděn do pokušení že třeba k tomu také rozumět ta není pravda to že vám to vysvětluju také řek bych podrobně nebo od jeho od jak tam vám možná tak to jenom protože vás znám jako složité postavy jako rozumně mystiky lidmi nebo jako rozum máte a si jdu pro vás tam kde jste vizte ve svém rozumu. Ve svém přemítání přemýšlení i přeci přemýšlíte o světských věcech ale se spokojenost tím že vás převedou od přemýšlení od na světské věci na přemýšlení na věci duchovní tím si nesli budou od toho nic víc než že jsem udělal nějaký vámi o krok kupředu ale ne do věčnosti nýbrž jenom kupředu věčnost se tímto tu se nedostane jenom vesele jenom se před dělali ě. Přemýšlení o svět věcech na přemýšlení o věcech duchovních a to je veliký pokrok ale žádným přemýšlením bez se nikdy dostali ke pod vědomému spojení s bohem po nejde tak bych chtěl abyste tomu co mi tady říkáme že nepřistupovali větší význam než jaký to pro opravdu jestli na kdyby vás to jako mělo k tomu že bych si myslejí nakonec že to přemýšlíte nebyl že tím přemýšlením e získá. Je spojení věčností tak nikdy ne nikdy ne naopak na vždycky říkala když mi klade na otázku na kterou nevím odpověď lidsky nevím odpověď že prvním že to k ale abych mohl odpovědět je že přestanou o tom přemýšlet jak se nikdy přemýšlením nenamáhám to prosim není nějak na sebe chval těmito let samo nýbrž že vím o tom principu jak na. To že totiž taky není zdání nebo bylo do poznání be be u závěru ve síle bez programu ve to rozhodnutí je planá záleží na konci nejlepšího mýma musí rozhodnutí na tam do domu tím není když jednou uspokojení dobývání tak to je cesta k li cesta. Od věčnosti ano tohleto bylo sebe duchaplnější sebedokonalejší v protože bylo o to nikdy nevstoupil do království nebeskýho a vy pokud bylo nová a jsem e e že by se na se si vědom že to pro to co řekl ježíš kristus že moudrým tohoto světa bohužel neni do království boží otevřeno jenom těm prostým dětem protože právě se dostali do toho stavu z jednoduchosti mít dítě opravdu. I přitom rozjímání přitom na toho váhání při všem při práci při všem nejenom o jednu vět abychom přešly z pohybu mysli dost stavu mysli do klidného stavu mysli který pěje svou touhou do věčnosti aby dobyl stav touhy po věčnosti neví chtěné vůbec slavně dokud říkám pane bože proto byl tou žiji v debat miluju. Tak si všimněte že to nevede k síly že například dejme tomu v katolické svět by se při proměňovaly říká an bože to běží tobě umírám vysvětlit mrtev amen kdyby tohle to byla pravda se tam říká v tobě žiji v tobě umírám svůj jeví mrtvé i živ navěky tak prosimvás to by to dopadlo jiná. To co vám říkám prostě jenom prohlašuji ale žiju i být než do života pro náš nad tak by je právě tedy ten takovými jistou na každém našemu kroku o jen to neuvědomujeme když například pro nás vim miluju tak že jde du když to dělám vůči bohu tak toto prohlášení by mně muselo o jehova bod. Proto to není ode nějaká a pokora když vám říkám jan že v teče jeho nemám rád nade že žen jemu nevěřím protože si prověřil sílu látky a tím jsme viděli an kdybych měl pravou mír napravovat ku ne tak by to dopadlo jinak tak bych neřekl miluju praví o prou miloval kdybych to řekl prosím tak bych ho milovat prosím. Jezte nil ji například svatý petr jak víte říká provádt jenom miluje ne a právě před tím že by o nezapřel že by tím šel na smrt takle myslel víme než šel na smrt nešel dáte nemiloval ano kdy ježíš kristus pověděl ale ještě čát nedospěl tak daleko aby ten svatý petr mohl se s tím tou věčnosti spojit a že mu to neměl za zlé vám také tyto věci nevyčítá vně. To by nebylo správné jenom bych chtěl aby se si svou cestu usnadniti a tu si dostaňte takže budete znát míru všech věcí pravou míru všech věcí kterou neznáme pravou míru od svých zlo svých prohlášení svých před let před předsevzetí panna víra opravdu vím to předsevzetí které si dala pro to rozhodnutí které pro do prohlásila paní brala vážně protože. Kdyby ho nebyla naváže tak se ten život umíme počal věřte mi stačí jednou musí paní ne a vono se to stane sám jsem se jak tam mockrát říkal řečeno ve vlastním těle pralesa těle i duchu že když nebylo příliš ne tak tento jenom prohlašovat tebe vyšším šlo o vlastní život tak zatím prohlášením mnou ne ten. Stal se aspoň do míry jak jsem si myslel že který temně jsem se na dne nebyl jsem tedy dale nebylo to ještě všechno ale my za devět co ten člověk který se dostal do ten tato prohlášení a jsem se právě dneska setkat tak tím případem že e taková prohlášení velice upřímně vyslovování nevedou k síly že u těžce nemocného člověka ještě ta choroba. Neni tak vážná aby ten člověk toto rozhodnutí opravdu vysloven jako činný moje slova nemusí mu maximálně přibližovat činu a tím přestanou skutkem ano tou skutečností že ježíš když něco vyslovil otevři se tak se otevřel tu třeba jan víte pro slova se maximálně přiblížilo ke skutku. A tuhletu sílu naše slova nemají ani na tomu jsme dobře pozor neboť tím se om bála mu tu co je na jana i se ě ten máme obléhá váháme sami sebe že to proč je nestranně pravda proto mám nerad takové modlitby které moc toho napovídají protože kdybychom se všimli inovi vých slibů které tam děláme a jeví neplníme protože jeden jediný plnění. By znamenal otevření nebe kdyby například jsem se modlil otčenáš a byl by řekl otčenáš a opravdu se jemu obrat obrat jako od čili ta by to mělo nás sled v ni z tohoto obrácení se k otci ale faktického něco prohlašuji co nemyslím vážně mám mnoho jiných otců které jsou mi bližší. O jiných rodičů a mnoho jiných věcí které vlastní ale tohoto od se ještě nemám na přední ti kdyby ho tam měl tak i ten minimálně se mnou stalo toto mně říkala ani na wattsova aby si je přestalo kníže stačilo světem oželel okamžik řekla třebas otčenáš a nebyla schopna se modlit dál ne nebylo když třeba e někteří světci. Řekli živu srdce a opravdu chtěli aby to jej se ze se po vespod bohu v chvíli končila bohoslužba nebyli schopni dále víme že tam něco od že se říká tuto úkon dát e na předobraz zavedli v tu toho do když dostal těmto slovu tak pro ve dělal ruce a dostal do nebe na rukama stát oltář třeba půl vody a prut se mu vůbec na bolely vůbec od lidu stane bolely protože e. To bylo pro tažení oblast on zdání to bylo bezděčné ano to nebyla jeho síla v tom ta vedeno svět úžasná síla která vytváří člověka něco co je podobno bohu neboť v celém tom stvoření tam boží síla probíhá bezděčně tam boží síla probírá v tom jak v buňce tak tomu bych že člověku tak v tom žijící. A umírajícím člověku a tam probíhá bezděčně to pán bůh vůbec nemusí přemýšlet rozumíte a proto to nepořádku před u když pomalu se také v tom řádu tažena aby došlo pomalu ano aby se na rušilo násilím co tady je ve vesmírovém rosa o let tak je že by nám to smyslu že nebe smír novém rosa o byto ano v individuálním ano protože někde musí být styčné o. My zachování nám že ustavičně obnovovat a to je právě u člověka možné a žádoucí protože člověk je na vrcholu toho rozvoje vesmírového o na to že tomu ve že teď že tady rozvinula debata o tom jak jsem to myslel samozřejmě potřela bych to uvést na pravou míru v tom smyslu že ježíš kristus. Také mluvil o věcech božích nevyhýbal se tomu vana opat mluvil jenom o nichž on neříkal ovšem pán bůh je na poli silnici tone ale podobu nestal nebeské a tak dále v podobenstvích a my jsme si taky řekli že celý jeho život byl tak tím podobenstvím čili to je mluva událostmi na te a prosimvás se tím. To co jsem tedy řekl to se jenom dostat toho pokušení aby si mysleli že můžete v pannou někde v tom svém přemístění nebo že se můžete s tím uspokojit třeba znovu předáváte k tomu si to to od toto uspokojení by bylo byl do váhání kdyby vás to nevedlo k nějakému dokonalejšímu rozhodnutí třebas vel ve nejvyššímu rozhodnutí dale aspoň zdokonalení nějaké rozhodnutí tak tyto věci mně na tom. Že tyto věci jsou vykládány znova znovu pro toho že nás podněcují ne pro ten výklad za je že ten že to tento smysl pro vás co jsem moc rád protože jinak el samosebou samo osobě není do samoúčelné ježíš kristus také vůbec o těchto věcech nemluvil proto aby se vytáhl nebo aby ukázal tomu dobře rozumí nebo aby to důvod nil vůbec je chtěl přitáhnout ke království božímu. Jest jednati a proto je musel ukazovat cesty to všechno co tam vlastně říkal ukázka cesty samozřejmě cestu nebo odbyl pravdu od pravdy a pravé do oddělit od života a proto musel mluvit také svým životem apod to museli také některé pravdy které nejsou jenom podobenstvími ale které jsou opravdu životní pravda například jsem cesta pravda na život to není žádné podobenství v tom pravém slova smyslu. A takových dobra řekl více menšího tedy do stavu ještě než tahleta ale řekli daleko více než byl jakou uvědomujeme dneska a proto nebyl jsem si mysleli že také zase zbytečně nestranně to potom kdy ono by to ne v daleko lepší vět než si hovořit o třebas onou světských věcech ale jenom jsem vás u po tedy že to máte že a že. Že musíte aby to bylo vedení se to musí končit nebo mělo by končit nějakým dokonalejším rozhodnutím duchovního charakteru ale dostat se k jedné věci to byl druhý krok který mám na mysli dneska a to k jednotě se ti života a pravdy totiž my obvyklé dejme tomu ve si vysvětli říkáme nějakou pravdu mi doby kteří jsme v tak by byla vykládat pravda. Ale neuvědomujeme tím že ta pravda vždycky vůlí cestou bych chtít a čím dokonale do vědomi je to lepší tím životem ve kterým žijeme souvisí také cestou k kterou se upíráme jinak řečeno my nežijeme jenom nějakém ději svého života mi prožíváme také nějakou pravdu a řekl bych žel. Nerozumíme samozřejmě ale prožíváme určitou pravdu která v zakládá tento děly ale nejenom že pro děláme pravdu není li prožíváme určitý ty život my žijeme tím životem který by ten moje nazvat pravdou který byste nemohli nazvat cestou protože jsem to nejeví jako přestaň někam na to jeví jako prost jako život na příklady ne tomu. E někde něco děláte to co není duchovního rázu tak v tomto nejeví jako cesta nýbrž i my to jako nějaká životní záležitost ale je velice obtížné vám vnuknout myšlenku že každá událost kterou prožíváte odpovídá určité pravdě duchovní a odpovídá určité fázi vývojové. Krátká bych to řekl nějakým podobenstvím tak rostlina zelené listy protože tato varovala sil je snáze třeba některé látky ze slunce ano lépe než kterákoliv jiná varovat čitta dělení tají umožňuje vyšší rostlinným. Životem ale nám určité události které tady probíhají vůbec umožní abychom zde byli živi ještě událostí přednostní všechno stranit dal zevní obešli bychom tady neměli právo žít na tom světě a bez určitého poznání bychom neprožívají je si také vy prožíváme vím čili je tady u stát po je to. Mezi myšlením skutkem a událostmi které jsou u zády je e námi věří zemi stojí mimo na tohleto je důležité si uvědomit protože ni při když mi jak je za něco nemůžeme na tomto světě a za něco může neví a ježíš kristus jasně ukazoval. Že za to místo na které do koly v nás stojí každý z nás může že to není místo který je neprávem nám při jenom nějakou karmou nýbrž že v tom místo kde právem smíme právem vývojovým o že si tedy karmou jak vy tomu říkáte ale to vývojové právo a my tohoto místa nemůžeme pokročit jinak než když. Jedno jíme všechny ty tři rozměry o kterém jsem tady o kterých jsem tady mluvil cestu pravdu a život protože teprve když se když to jedno je všechno v jednají jednoduše prostě tak tele teple pak ho na ten zázrak proměny do věčného život na příklady ne tomu dobře to pochopil jak tam několikrát tady říkal ten před k římský když si byl vědom že stačí aby ji. Řekl slovo a stane se to skutkem jsem pochopil jednotu slova právě vyslovené ho skutku proto sedíme například projde domy nechápeme že bych si mohl říci jestliže někomu někdo někomu řekne blázen říká on hoden je soudu že jak tohleto mohl li do říkal to je to lepší ne že ano. Jenže chápejte ježíš čili je pro tu vnitřní jednotu slova a vskutku by bylo kdo to řekl aniž je toho vědom tedy že to taky dostat se může vlastně udělal něco o to neměl dělat povýšili někoho na blázna ano dokud ven a on dobře vědět že tomu mi nemluví ke svým učedníků to jednou tuto sílu slova budou mít. Že se dostanete trošku dál tak si budete musela mon dobře pozor li někomu blázen nebo někoho pro klid co se budete muset moc dávat poznal že by se to mohlo statku ve ctností ono se dostane skutečnosti i když to někdo řekne ve velkém takovém dvou o okem zanícení když není duchovně vysoko že známe věci že je to proto to potom splnilo a to byla také síla toho jeho sláb to řekl plnou pravou jednat se vnitřně. Jedno ceně když to bude pro špatného jedno ale ježíš kristus řekl o svých učednících do koly v rozvážete na zemi bude rozvázáno na nebi cokoliv z váže že tady bude svázal nebi to znamená oni o pro měli moc také svazovat rozvazovat a ta začátku moci stálo jejich slovo čili oni dělají na stejné zázrak je ježíš kristus slovem slovem které se stalo skutkem pro v a. Trvaly svazovalo ano tak toto si uvědomujeme že slova se musí poměrně dobře vážit a že bych nedělal lehkomyslně pronášet takže byl také taková všelijaká před ten svět je konečná třebas zdánlivě velkorysý ta která nikdy nikam nevedou co se nikde sil žene a toto váhání nám nejenom nepřichází pěsti ale e pro nám. Dalším nohy protože nám na oddaluje pravdu která je v absolutní jednotě s naším životem na naší cestou musíme také být pravdivý duchu opravdu pravdivý a věřte mi to nebyl bych pravými kdyby ve či věta řekli že věřím nebože miluju o a to není pravda anna mil toto si prosimvás dobře uvědomte protože jakmile začne ten milovat. Jakmile začnete věřit tak se ve vás stane taková výměna že všichni budou víra ano a je to bral vidím u takovým který jsou ve velice těžké situace tak že za pět umírají nebo svou ještě nemocní oni ještě ani tehdy tolik nevěří aby vyměnil ten svůj stav protože věřte mi to ani chvíli by neumíral li ani chvíli ve nestrádali kdyby věřili. Nebo kdyby milovali jedno z toho by stačilo ale to není jejich případ dal ale všechny omlouvám takové ještě do od ne nás tedy nikoho z vás nikoho ale ty jež cenného svého vám v každém případě protože pánem pod tím o byla byla vůli na po do dělají třebas schopnostmi se jako my myslíme že toto udělat rozhodnutí jako my děláme rozhodnutí pro je prosím pravda ale to bylo za něco před jenom důkaz že. Nedospěli do tohoto stádia ale že třebas je možno pozdě nedospějí třeba ale že si něco dlouhou dobu nalhávali a vás právě když na před tím varovat protože bych si přál aby jim vánoce byli opravdu to rozením ježíška jen na ale že to proto ten člověk se večer kázal zdali je mimo toho ale jsem myslel nesmíme na myslí jenom toto jediné. Když li se vás svěží zrodit musíte mu dát k tomu možnost musíte opravdu upřímně k tomu volit tak upřímně jako panna maria nic víc nic me mně i jestliže o něco on me mně to volím jako třebas a takovým malinkým záda nehneme takovým malinkým jenom nerost pak jem. Jako třeba zachariáš tak věci oddaluje které nebo taky činíte překážky ě k tomu království boží protože králoství boží a teď dávejte dobře pozor na chtivý trpí pádným násilím je dobýváno násilím trpí a násilím dobýváno a říkáte si teďka ale je to u pět opačný ještě říkáš pane samovolně dobro. Volně mile pěkně přivolit ale to je to největší násilí které můžeme udělat v sobě na sobě na království boží jím když je dosáheme to bez věčné samovolnost jež mi to je to jen násilí které se děje na buňce jsem tady vykládal jaká je to ohromná na která působí. Že ta buňka se rozdělí na dvě že v jedné jsou dělat takovým byli třebas teď se to ky milióny takhle trní na které je za při jaké násilí nejí je to k tomu prostému to daru jedné jedno buněčného se mělo stanout dvě buňky a tak dále tím do způsobeno roste království boží pořád násilí které vnitřně v působí a tomu násilným že člověk musí umět vychová. Tenat li se na jiného bodu než jaké jsme na jaké přejí být sví et prosté nemůžeš tu domova nýbrž je třeba učinit především sebezáporem průchod tomuto vývoji právě ježíš že ukazoval že nás si je třeba chápat která jinak než jak my. On vstoupil na kříž sám násilní u na něm bylo pád a no to víte dobře jo když to bylo největší pokoření lidského tvora jaké se tam vůbec předvádělo a tím do nás tím že například i k duchu božímu byl odňat vedení boží to bylo obrovské nad čili on to před du o ještě větším násilím ježíš že odevzdal. On to všechno on měl by o věci ještě k tomu o to mi takovému násilím nemohl odolat bůh jediné by se mu bůh neodolal ostatní nás vůbec násilím nejistou protože nejsou na úrovni toho pravého nás si byl otevírá království boží on ne mu ještě se volalo někde on třebas o nenávisti ve nenávidět já. Na sebe matku o své příbuzné a je to plánu tato nená byste ten op pak toho vlastnění rozumíte tomu i dokud člověk vlastně tak samosebou ne ne že by nenáviděl nýbrž naopak rád ale kdy bylo nevlastní ten vlastně nenávidí neboť na viděti znamená míti rád. Že ano a to znamená viděti něco rád mít prana přivlastňovat si právě svědky božími nás při ježíš kristus dokonale vysvětluje a vy si to musíme s ním uvědomit dneska jinak nesprávně budeme jedna toneme kdy mi ten že e musíme třebas buď patnáct pánaboha na to tak tito dáti stupeň nad ale ten jenom myslí si pro o to podaří li pokud ze všech. Je to přirozenosti lidské pokoj do pro taková nad lidská natural byla to nedovede tak vím že kdyby právě odtamtud kde jsme byli násilníky mu jsme se násilnicky umět chovat no o na potom to je vede svatý dal byl taky tak by násilní dělat tedy násilím chtěl všech mi že tady pobýt nešlo o ale jsem chtěl mluvit o něčem jiném nese tak mi o tom nás činí tak bych. Ježíš kristus řekl o tomto násilí by si někdo uvolnit jedné tváře v na tu druhou ano a proto opravdu je často bylo byl by jež se ve špatně pochopeno je naším šel k dycky nebo ne proto takové úžasné pasivitě kdybych že byl nechal být nebo tak ježíš kristus to ale to takhle zaručeně nemyslel že on mluvil o ot. Tomhletom nás si kterým se dobývá království boží to všechno je od něho návodné ano je to velice těžko vysvětlit tak že mi to podaří tak opravdu e vám vysvětlím jen jeden z nejsnazších přístupu do věčnosti vrátím se k tomu svému zážitku koncentráku klamy. Tam jsem to pochopil kdyby byl pod těch na nás které jsem tam dostal zase znovu se zpět do volali další ránu přímou tak v tom rozhodnutím momentu je ta věta také za by byl zabil neboť těch ram předešlých které ještě nezabili bylo tolik že by zbývá jenom jedna. Jediná na straně měla dobýt ve jsem pořád nepochopil smysl těch předcházející ráno rozumíte teď jsem si ten na ten nepochopil být v tom okamžiku kdy jsem tomu věta takovým neodporovat ale plně jsem požadavek ježíšův nastat druhou tvá to byla tato druhá tvá na kterou se věštění nikdy nebylo u de zen ano a tu jsem to momentu nastavil. A to znamenalo vítězství to neuvědomil toto dělám pochopitelně nemohu o by jako kdyby to dělal uvědoměle nitra jsem to měl v pod chtěné a je to je u ve ale z milosti boží se strefil ten do toho správného nenásilí které se mi objevilo být jako největším násilím na království božím protože on se přít žil k něčemu. Co dělá věčnost že ona ustavičně nasazujeme druhou tvá žena necháte víc necháte přít v kát násilí trpí na každém kroku umíte na dávat jak chcete na práva na všechny svatý nic se vám nestane všimněte zkuste si protože také malicherní tam na zemi tonou a takové násilí vůbec není násilím. Jak my to jako chápeme nebem stačí třebas vraždit jako třebas hitler atd nechají ho vraždy tam návodné třebas světle dělo nebo ještě od nade vší dobu jak je tohleto možné tak samozřejmě že vraždí povolil boží ten kdo je na příklad ano jenom zřejmé ale není to je. Ten stav u v jeden poměrem jeho dobývání království boží jak vám je tím do tohoto magnetofonové řekl právě se tu důležitou pasáž pro setkání s těmi darem který pro zánět ten pak ne ale on na chtěl vědět proč se cítím mým bratrem od prvních pět vede od kali a v st. Nakonec vypovídal celého života neboť říkal jinak se nedopátrá proč následky tím naším bratrem ježíš je se vyzpovídat ze svého života abych jen od kterého momentu jsme si těmi bratry ale tomu říkal všechno začátku svého života dostal k tomu pletou dát ti koncentráku víte věta pak chtěl zabít a vy se se dokonale podle mého názoru dokonale vzdal života. A v tom momentu se mu říkal se všechno cenou převrátila tím jsem předtím chápaného své vlastní utrpení a ji utrpení jsem vůbec nevěděl že to se mi dal by dosti silné protože jsem měl toho svého než aby se všímal toho jiného od chvíle jsem vůbec nepociťoval za utrpení možná že nějaké bylo o něm nevím ne jakoby nebylo a viděl jsem před sebou jasně utrpení těch druhých. Čili jak se mu tohleto řekl tomu i dalo li tak jako on ji cely řekl a a tady je v tomto momentu v vyšel z vlastního života a pro ten de vyšel z vlastního života vší kráse právo vstoupit do život tak kteréhokoliv jiného člověka čili v chvíli jste vstoupil do mého života od ch. Díle jsem naším bratrem a to bylo největší vlastně násilí které se učí je na sobě tehdy ne že jsem se předtím měl rád jsem před tím sebe vlastnil tento svůj být mým život a proto jsem nebyl bratrem ostatních ve jsem jenom sám sobě bratrem teď se nastavil druhou tvá jsem se nechal jasem vystavil do od vás dá. Přímým ráně ale na druhou to a to tady žádal a támhle nikdy nedopadne při do správně u děláno co sami ti kdo z ovšem to neřekl jenom to ukázal na kříži že daná nedopadl na to o moji všelijak příkrá všechno jim dělat ale zahubí ho nemohly mohli způsoby že vstal věčnému životu po tato pak i vnitřní david tam to bylo mu událostmi znázorněno ale je tady o vnitřní. Aby o vnitřní proměny které tady na stávají ano a tuto vnitřní proměnu jsem tam napravím druhé máte zažil na ten ital to poznal to poznal ale nebylo dal na jednu věc ale zrovna že mi že sestoupil dovolil mám celou neboli víte kdy toto necítí li se necítí mylně byla byly tak se na svět tou byl do života všechny jeho říkal do vládnou odporuje. Je ale pro bude li je sestoupil do mého života u to o bratrovi řízeno a zůstaneme si bratry do smrti jak doufám a také to je ten základ toho nenásilí víte že indové si velice dávají začato na tom ahimsá a nenásilí že v tom vidí hlavní prostředek na cestě do vědomého zažití. Dání věčnosti proto například nevědí ma toho ne ale dobře řekl dán k ti že toto jenom po ku v ka nejí maso že pomůcka aby necítil opozici v sobě vůči tomu co vnitřně pociťuje v čele že by bystrou líčeny události které samou vzdát daleko složitější věčně narození že k betlémě a ale. Toto je ji jen nejenom vší tak proto že to atd základní a jestliže mi k této základně byl prostě dostaneme nemůže potom dosáhnout daleko ještě větší jednoduchosti která je zdánlivě obsažena je daleko složitějších tak jako je tu do jordánu nebo na kříž když stání a tak dále to je ještě daleko větší jednota jednoduchosti v tom a nic. Na to vykladám samo do velice složitě protože čím jste vyšších tam vykládá tím že jsem méně dostává slov a tím že to musí být do opisovat proto věta tak složitě ale byl jsem těkal daleko jednodušší všecko než to co se stalo v jordánu se praví v jordánu to bylo o dát padat co to betlému ale to bylo následkem staletí. Očekávání národa židovského máme v přináší pravé že prát prát s námi ho zatím stálá než ve této jednoduchosti došlo a je vedl a to byste našlo v momentě kdy židovskému národu opravdu šlo o život když mýma ani tam byli že a z nich chtěli udělat římany čím rozdělili římská práva uším rozdíly římské občan tví. Tam svatý pavel měl římské občan že ano to byl způsob kterým všude uspívali li všude.