Karel Makoň: kotouc-2-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

St. A přestali o tom co je za nejvyšší proč to by si může myslet že to něco abstraktního je to se nedá postihnout co nikdo na nemůže mým na to je všechno správné to spoje ale ale není to pojetí úplné protože nám v na který tu pravou podstatu v k této skutečnosti ta skutečnost nejí ví. Vší tak totiž vůbec není abstraktní tam vůbec není vzdálená. Ta vůbec není něčím co bychom si pak nebo v ale nějak představovat si na potřel doby z tato že to velice konkrétní ta se musí jenom zažívat. jestliže se v - říká že to je že tam není u pod se myslelo kráčet. Tak se to definuje tím čím tam není ne tím vším je ale. Ale protože vůbec sil byla co se netroufal povědět u e vším ho stálo na u. A jesiže my si to dneska doufáme říkám ale vůbec když si to troufáme říci tak neříkám že je to smělé ale tak si přitom dobře uvědomujeme že když to co nejlépe definujeme. Let tak el v tom možná mnozí z vás chci ne literou to co by si měli věda. jestliže tao není to po čem se kráčet tak to můžeme chápat takhle e mi totiž když někam kráčíme tak se pojmech prostoru čili řečeno pravá kdežto nejsme dost není prosta když někam kráčíme potřebné k tomu část vše abychom tam došli a. Ta vás je to tedy není v času neni prosto to je tam řečeno která skutečnost není v času není v prostoru je to velice nehodného se nám zná že když vidím před sebou nějaký předmět dát se na takovýmto odhadu dále dozadu jemu když potřebuji a to je pro konkrétní záležitost ale tohleto co se nenávidět čemu se nedá ani po čem se dání znamená co se prostorem za časem postihnout veselá byla by byli. Jsem nemáme nebo abstraktní a přesto vám musím říct že je to daleko konkrétnější a teď se vám-teď vám to vysvětlím než ten předmět někde dvěstě metru vode mně aby dali se bude vám to vysvětlím ano ano i totiž e e se nepovažuju e nebylo nenáleží mysli mnoho u toho u když jsem moment dání tele. Něco do pravého že do unikáme li prost i ten čas pořád a kdy jde o jeden se někdy pomalé ale pořád nezadržitelně ani doka musel nevrátí že všechno jedinečného tomto světě a tak není jedu že se cítím být tím čím jsem se postupně stál jsem třeba prospěly člověk starý člověk na člověk nadaným nadaným těmi schopnostmi se ještě měl s těmi povinnostmi to všecko jsem jestliže mám nějaké povinnosti. Et tak je to budoucí něco budoucího co se teprve stát že ano hle my čím jsem se stále si mám nějaké vědomosti nějakou tam jedině z jaké zkušenosti tak je to milost kterou jsem prožil staniž se nám dohromady tak by se si řekli jsem tím čím jsem se stal postupně jsem pro minulostí tou pamětí a jsem po mi povinnost kdy modlil z nebo předsevzetími které mám dobrou ctností. Tu musem čili todleto vůbec konkrétní toto bylo to neni a to co bude to ještě není při to o nic konkrétního pro si na dovede považujete za konkrétní když je to třebas jenom dvěstě metrů dát tak ještě to pro tady neni ale protože ten on ale absolutně konkrétní a vlastně tím se doslovný v čase pořád tak pořád ten ten přítomný okamžik pořád existuje jenže si ho nedovedu vážit nevím jakou pro cenu že je to neumí silnějším co v životě vám že jsem ne že jsem byl třebas když nejde nebo ctnostně člověkem neprožil budu lepší než jsem třeba to měla modlícího do visí že jsem tohleto pochopit tohoto přítomného okamžiku se těšit radujte se říkali v kristus ano zadal se z toho nejsem to je to není těší se již kristus těla které se říká ne. Stanete se vede to znamená nesmíte být tím co do budoucnosti když je to co jsem byl nadále ale dnes plně říkal ne nedovíme bože svými hříchy ne pro neděste i ty nejbídnějším když nitky omilostněn no a který vás omilostněn taky této neničí pomohou udělena bavit svým hříchu tašky hříchu znamená zbavim vás minulosti zbavim vás minulosti na kterou myslíte zbavit někoho minulosti na kterou myslí. A zbavit ho budoucnosti na kterou myslí to je pravé osvobození člověka podívejte se na řekla kdy než abraham byl jsem dát poroste na svém a to je schopnost u která mně umožňuje chodit s otcem ho tedy také pořád jest u od mi totiž žijeme velice neskutečným životem tím že žijeme tím čím jsme byli a čím budeme. Ale nežijeme přítomným okamžikem v to je náš všichni mu byl jsi li ježíš jen začínajíc a jedla jsem končíc všichni nás tou o jedno a totéž že přítomnost je tane vlitější to je něco po čem se nedá kráčet samozřejmě to je to pravé tao neboť to není cesta někam je že odněkud při tom nad samozřejmě ježíš kristus říkal jsem cesta tak taky říkal se mi kam přít pochopit. Ale von si myslel si čili duchovní a ten cíl duchovní potom vysvětlil že to co z toho času na sto prostoru ven takto jedna taková první lekce je by byl velice nad a když to by byly či to jsem že to je existence tónem protože my existenci chápeme jako je nějaký vývoji ano kdežto pravé tam se nevím pravá jeho se nediví. Tak existuje plně jenomže my plně neexistujeme v přítomnosti a proto ji ne-nevnímáme proto s..nejsme s spojeni pomineme li žít v přítomnosti tak zapomeneme na to že jsme to máme od těla že jsme to stane nějaké povinnosti atakdále proto jsem vám kdysi radil zlatý krýt neboť to je vlastně obdoba toho žádná okamžik dovedl jenom na tam pravdo do odejde od toho co trápí dělat co mně složila co on. Minut krávy prohřešil a pozastavím své el v přítomnosti on tam narodí ten po k s myslet na boha ne proto tato bylo to byla na přítomnost ovšem tam to neradi dál ale že se při tom nevyzná neví jak to dělat tak jestliže se pozastaví nad tou přítomností tak se v může ocitnout na vám teď řeknu e pro nezkušenosti jednak proto viděla samo z ho to. Vedena píšeme i se vážili přítomnost jediná konkrétní záležitost kterou tady zažíváme tam minulost kterou jsem pro že ta není konkrétní ta se přeci nikdy nevrátí to je něco co je za mnou a a kdybych měl sebelepší paměť tak se nikdy ne do pracuju pole úplnému zažívání minulosti stále jenom víte. Malinké vím svědky takové významnější proměn nebo paměti hodnější si mohu znovu obnovit myslila paměti ale je to moje minulost to je pravda obyčejný jednoduchý al velice nikdy bděle když abych přemůže o tom co jsem udělal jak jsem se měl neřek jak jsem děl chyběl tady dále nepřijdou vůbec na všechno ale to dobře že ne přít na nevíte na. Toto mají indové praktikou protože bych bych volná na minulé životy tak musí se naučit pamětně vzpomínat co dělali před minut dalo dělat to je před hodinou neděle přede dnem před rokem atakdále se se dostanou takle k narození jo a pak se dostanou k předcházejícím vtělením jinak se na to nedostanou praktika která trvá celý život je zbytečným děla se že stačí žít v přítomnosti dělám nic vědomí všechno co potřebuje. A ještě jsem žit tak tam minulost není nic konkrétního tam budoucnost teprve mne by nevěděl co pro vyvine i když to mám byli prostá rána propadne kolikrát jinak že ano to dobře víte takže jedině konkrétně přítomno že teďka jsem na čili nemůže nesmíte tím že že bůh něco abstraktního bůh je ustavičná při tom proč je to nejkonkrétnější ze všeho konkrétního pravá skutečnost je to nevím vyšší to co je nám nevím vyššími pokraj. Nynější do tam prostě mu v neni cennějšího nic neni ve při napadeni žil stane ale nic není konkrétnějšího než právě o to sám potřena a my si neuvědomujeme že když jsem než nepřítomnost zažíváme boha a proto ji zažíváme a tato taky protože zažíváme tak nepatrným způsobem tak on kovy tím tad. tak nejasným tak tak je tu dost tím způsobem že opravu si nemůžeme uvědomit tu velikost toho přítomného okamžik a proč tomu tak protože pořád se do toho přítomného námitku on nám e valí o to co máme dělat ale proto nedělali protože mi přitom rozumně jsme neporadil minulosti nebo budoucnosti tento střádáme nebo o něčem přemůže nedostal udělali ale abychom byli přítomni do se nám nepodařilo. Víte a proč nám to nepodaří proto neprosil ve velikost boží kdybychom co by dělalo pole do okamžiku nesetkali s touto jakostí přítomnosti boží to opravu ekg cesty která nezačíná která se nezrodila která se nevyvíjí která jest tady mám námitku že to zastavení žen někdo z vás neumí to je tedy ž taktně and postaveným vůbec důvod to jsem rád že jsem to slyšel od když vůbec. Je to zastavení to nejde o zastavení kdybych se zastavili mysl kdo se mylně myslí si na ten si pod tak nezažíváte přítomnost ještě to bych tam mohl také stále že ve před vede jenom po do se od sebe do vědomí ta přítomnost není ničím tím co tady říkám žádným mu domnění žádným do stavení mysli podívejte své proto jež. Jsem řekl dříve než abraham byl i jsem to znamená mi tu byl abrahám a on přitom pořád těle je čili tato přítomnost je něco ve které je všechno obsažena minulo budoucnost všechno je sám to není zastavení rozšíření protože úžasné roši dění mysli když i musím nám budoucnost takýs v on jimi. Tu mysl když na myš na minulost jakých jiné nějaký výběr rozumíte ale když jsem přítomen tak vím nedostavují jehož je tu do nekonečna prvek začaté nikdy nezačalo které nebylo zrozeno které nikdy nekončí čili daru vás předtím spokoj se nějakým stávání mysli to není vůbec toto na vás chci viz to pro od hrou že jste nepochopili co na vás chci byl ve cestovat mysl vůbec neřikam že byste potřebovali. E přitom myslet konkrétně třebas e ne jako pro vodu božím třebas pannu marii nebo tak na klame ale není to ten není jsem říkal například že pral třebas u div a ne ho před do citové zaujetí pro tu přítomnost do proto pro ten život v přítomnosti tmy a proto napřed ten by žít v této při dosti to je pravé zažívání přítel. Mít na čem je že jsem víte jak jsem to je to nejlíp pochopil jsem se dostal v koncentráku že jsem nebo když se tomu znaku zažíval tu svobodu ve byto nepřeháním to pro vliv ne že jsem si to vy ještě ražení jsem že jsem že jsem nepřestal být jejich jsem ano tak to bylo osvobozují cíp ne že budu zítra ale že jsem mi si to vůbec nedovedeme stráž. A kdybychom zastavili mysl jak si myslím že by to mělo by tak si ani milujeme nesmíme bychom si říkal jsem ho tak ho to také není ho prožívání být ano prožívání nestavte nadšení z toho se entuziasmus to je opravdu ne pozastavení se nad velikostí přítomnosti ho která je bohem nic přímým není ho. vím že to je velice těžké vysvětlit ale opravdu postavení to by nebylo to co my si to by nikam nevedlo a to není správné ano když kristus zel neradil nikomu aby dostávali mysl všimněte si to říkal modlete se na nebo tak něco to všechno je že tam na to na tomhletom ale jsem říkal nechtějte aby vám toto chovali nebo když převzali od od u z ko. Že ano to znamená jakmile to děláte jako kdybyste neudělali smrt ten pravý způsob přítomnosti cokoli dělám tak jsem to neudělal že bych to ještě myslet na tím pro dostávala a měl přesto těšil jsem to udělal ne tak se přestanu těšit z přítomnosti na těším se milosti přestanou mít skuteční přestanou být cestou vnímá tu velikost boží. A vede stran že jsem to možná že za ježíšem ovšem říkal radujte své a to by znamenalo že že byste si mysleli z tohoto se třebas udělali po o že to dobrý že jsem že tam vůbec když někdo řekl že dobyli tato od tomu proto ne jenom otec je dobrý své von znamená že nechtěl ani vtělovat pro že dobyli ano nechtěl praně připustit že by to připustil ta přestává žít. Přítomnosti ta přítomnost e to není lidská dobrota veta ale on el tak říkal radujte se proto že to také uměl vysvětlit jak se majella říkal když mu tam vyčítali prosím dej ticho již těmi svými žáky v na každou hostinu se by se svým bojujete mistře dobře nají se dobře na pět kte co je to za pořádek. Podívej se na ty naše svaté na ty naše proroky který chodili po poušti postily své a on říkal když je přítomen ženich zdali jsem nevěsta neraduje z a jsem přítomen a proto on se radují nechte radovat dokud jsem přítomen čistého jsem mělo měl ho v v přítomnosti boží v nenapovídal ale jasně velice jasně své. Ze sebe bez chrástu ale v jeho přítomnosti učíte že kdyby jako člověk se měl z pravil životu přítomnost protože by mým musel nějak vnitřně vnímat než který si boží je to je právě to co mám představit že to není pravda tao po němž se dát kráčeti není pravé ta co znamená že jsem bůh nějakým způsobem vnímá dát e smyslově. Let tak to není vůbec bůh ano právě tím že přestanu myslet na budoucnost přestanu myslet na minulost a pravým přes přítomnosti dalším vnímal boha to všechno hodným rád miloval další vane protože tam před ním na tu všeho naruby postaven zase na čím vy říkáte držíme říkáte všechny chyby svého myšlení proste mystika nikoliv objevila mírně vůbec nepřišel teta je ztráta je pořád pod dělám. Při práci ten si že vnuknout myšlenku že vám to nemůže mít ano vám to nemůže jít protože pořád ten minulý nebo budoucí a prací byste se ještě nedostali tam byl kdo se to může vnímat velký omyl to ti proč ty prost chci tyto věci vnímali protože dovedly protože byli prostí ale nebyly ničím nesmí si se by právě ničím. Nedaly si nedávají díval na tom čím se stali ne nedal že minulosti do se o ni odpoutali protože stali snadno přítomným bohu a protože my máme se o pominulo o které si třebas myslím jela jako někteří z nás o nás neopravňuje o tom abychom tu přítomno zažívali v protože toto mně bude na tu nezažíváme a bude dosti dal kázal brala na by řekl nepřekonatelná nabrala před níž se nemohu přítomnosti dost ano na to vás na tom. Ano nic není v cestě že ano v člověku jenom on sám nikdo jiný to může vám pán bůh překážku když si překáží věci mysli třebaže nejste hodní kdo není hoden aby do jeho den nikdo není hoden ani do není nehoden ho může stánek může třeba ve při radujeme přítomnosti tím tam nehodní i či nestal hoden tele ten proto na kříži když celý život bylo rájem. stal hodným by on si to před ten den v ráji tak že prostě se spolehneme ježíše krista ano na jeho přítomnost na jeho že u toho kříže že tam vedle něho umírá on je činí že ano a že patrně v je do věčnosti tak si ho tam do mne a to je tak podívejte své v žádném případě u toto přebývání v přítomnosti e boží není. Pouhého osobní kdyby to bylo pouhé odosobnění kdyby se člověk zbavil všeho všech svých tužeb ano všech svých hnutí duševní že veškeré kdy těžké nejlepší vůle mistra řek takovým nejposvátnější vůle chtít na příklad dejme tomu ti s tím bohem nebo tak že by opravdu se rostlinu. Nám tady v nedostal by se do poznání boha dostavit do přítomnosti nebo vše bylo by se jeho vědomí toho byste ani by on dlel aby se zbavil vědomí úplně opačným způsobem vyšel e takle by dopadlo špatně pochopeného osobní správně pochopené odosobnění mět pro které zažíval buddha že se k němu ale když tady nebyl znovu práci jim brát vrátil jsem se k němu a prostor vodu že tam se ukázat krásně. Nadmíru jasně co to je správné odosobnění on ten buddha že od of op o sobě v tom smyslu že se řekl všech dosavadních způsobů dosahování přítomnosti boží které dosud užil uznali jako nevhodné nedostačující ku a neznal vůbec žádné jiné způsoby než které dosud poznat a věděl že ne. Se nám vůbec žádným způsob jakým by se mohl dostat do věčnosti to věděl dobře toto nikdy měl svým mohl udělat čte přes minulost důležité on také měl vůle naději že najde někoho výtečně vyššího který by mu budoucnosti řekl jak to dělat protože se doma sebe se po prát se od jednoho mistra ke druhému každým. Co radil a všichni nevystřelily ani tomu stáj neporadil protože nebylo nevěřil nejde dalšího který by mu to byl na našel kdyby on byl řekl pravdu nebyl byl správně vede dál čili on na jedné straně ztratil důvěru minulost všech že ty prostředky který použil a důvěru budou ctnost od děláno neboť nebyla naděje že budu něco získat a začali přítomným okamžikem jakým způsobem začali přítomni. Okamžikem nemusí byla neodolatelná ničím nepřekonatelná touha po věčnosti tam byla ale nevěděli jakým způsobem mým vlatní jakým způsobem mít uskutečnit abyste opravdu zrodil bůh to nevěděl a to byl ten pravý požehnaný stav neboť začali přítomnost a jak jste mi tady napovídal někdo z vás v přítomnosti je tak je touha. Veliká touha neboť to je vlastně že takové pravou právo které způsobily že přítomno zůstává přitom ho kdyby tam ta touha nebyla let tak by tak toho hráz byla přestala by být bůh je řek bych přítomnost touží přítomnost která touží být ustavičně přítomna rozumí. Pořád existovat pořád milovat pořád poznávat čili jestliže ten buddha toužil po poznání ale neznal prostředky ani minule ani budoucí začal mít přítomností která toužila po přítomnosti kterou je bůh a této pravé prožívání přitom proto odtamtud v toho mistra odešel a stal se mistrem stát se učitelem ani kolik někým který. Vy se pro splním byl ano v nechci proto říci že co jste dělali že bylo špatně pane i když je to hodnotil jako na svých a nebo když to byl jako největší no tak v žádném případě to nehodné jako že to špatně kolem to neni ani dobře ani špatně proto prostě je on je důležité aby si uvědomoval. Li že toto co se snaží součást jsou dosti z vaší ho a že ono to ve nás nějakým způsobem je kdybych tom budu ho mi ho nebylo vím dala v tom okamžiku by poznal tu milováno toho to nejvyšší svou ctnost kdyby bylo nebylo mi to si již nedodal světil let chápete stalo mně nebylo ten pro toho co si nejvíc od kdy byly milion město konkrétní. Pomni jednal jan byl tam o to mistrovo u to nestane to by bylo o nikam ale jen z muss dal bylo toho všeho takových souhrnem taková řek bych si zásluha ale něco vydobýt jeho nepostřehnutelného protože na to šel e příliš že nešikovně že na to také přede na všechny věci které se na to musíte dobývají časoprostorové na to vše. A teprve teď přestal se vymykat tomu od času tomu prostoru tomu dobývání včas hledání v prostoru ta on nemůže vím doby pro prostoru tak částku může mi kdo by to jenom bezčasovosti bezprostorovosti atd co je přítomno jediná konkrétní než často od jiná konkrétní bezprostorovost kterou zažívám ale to velice konkrétní a on začal zraje také zažívá. Ještě kolik je na tím že se děly špatně nebo dobře které by věčná starost v obcházení od přítomnosti byto nemáte si ale uvědomte chci že to co jste dělali kde nás zanechalo něco co bychom o jest semeno semeno semeno ze které jsem vyrostla tato přítomno ve které žijete ano čili toto je nějaké semeno které. Narostla tato přítomno ve že toto přítomnosti toužíte po větším na dokone vyšším zažívání věčnosti tak je to semeno které roste sám může kteří si že to dělali dobře sice nejsem proto se chvály sami sebe ale že to bylo ž um přelil že to bylo špatně kdyby to bylo špatně visi myslíte abyste nestačíme neuchoval je tu touhu špatně jenom to co vás zbavuje touhy jít dál. Jít kupředu totiž to smyslu ne časoprostorovém ale přibližovat se k tomu bohu v přítomnosti ano a tuto tomu máte čili jestliže ji máte tak to není špatného tam byla navozena dalším jenom milost nahou ne aby že se dopracovali k nějaké trvalejší dovozuje přes všechny neuspěli roste chyby nastal jenom protože z cesty je nějakým způsobem že si nějakým jsem přestávali úspěch potom člověk nemá dělat. Stavu co je úspěchem rozum je velkého před před bohem a co je malého před bohem nevíte co je to přítomnost boží v transem buduje nedovolujete aby on tu přítomnost tam ukázal tak neposuzuje něco jako dobré nebo ne to vám varu protože jestliže dneska toužíte jít toužíte dosahovat tak je to v pořádku v pořádku ale není to ztracené to co jste předtím dělali neříkal do dobré. Od zenem do ztracené je to něco co dávány stojí jako nechci zásluha ale jako po pilát nebo jako o hladina jako úroveň e ze které se jít víš totiž něco pořád do nás co roste aniž to uvědomujete ve které jsme skal na úrovni na které od vás nemůže odradit nit od toho abych se ještě dál a. To je to čím jste se zabývali minulosti teleti něco způsobena není třeba za tím dál špekulovat ale pro tak jedině ten kdo minulost prožíval tak že ho to odrazuje aby dále nešel tak špatný též ale jinak to co my neříkáte není ani dobré ani špatné to je to je prostě semeno protože semeno které roste to nemá vlastnosti to na. To sis semena tu nejsou dobrého prostě jak chcete no ale posuzování zcela kralické žel říkáme eliška je dělá a ne o to není pravda že bohatý jedovatým toho jedovatý ale pro nepřítel třebas lekla domu to ne to je všechno pravda pro vás o ji funkci atakdále to co se nám závisí platném svou funkci mělo svou funkci když na něčemu taky vychoval tak jater z nejí. Nesuď me nebudeme jsou denní režim ne ani sebe kdyby byla e kdy deme od rodina jsou jen jako maří magdalena od co dělat se k tomu abych taky ježíši jo k tomu se o tu jsme aby se on dal při tom dosti jeho existenci platným jediný správnou odsouzení sama sebe protože by se odsoudila takový se tak se zavraždil a ne se na byla tak spáchal sebevraždu přece nemůže nedělat a telat chrání sebevraždy když čili takový že už. Li osoby dělá protože to se nemůžeme setkat s ježíšem tak než v ku blaho budeme věnovat druhému základnímu pojmu závoj z mu a tím je tu wu ve li nedělat než činí neví zaměstná tomuto pojmu se odjakživa nejí být s. Západ a na tomto pojmu dokazoval že činí z filosof je je překonaná protože vede k nicnedělání to je základní omyl těch vykladačů protože tím nicneděláním není mysleno myšleno složit ruce klidní nýbrž něco zcela jiného. se to vysvětlit trošičku obtížně ale pokusme se o to hlavní dva myslitelné nebo nevytěží vám si tele činnější ano lál otce a čuang se o tom mluví obsáhlé ve svých spisech protože je velice jim záleží na tom aby jejich žáci pochopili že toto nicnedělání správně. Poznávané správně prováděné je základem veškerého duchovního poznání a základem cesty po které se nedá kráčet k smysl toho ne kráčet neřekli stále je pravé to je něco o čem se nedá kráčet tak el je taky řečeno tím že kráčením dějem. Na jedno skonání tedy to že jste při poznávání nesmím dělat že se nesmí se také ani kráčet samozřejmý ale jakém smyslu ilustroval bych stala přímo ho tím co čuangce mluvil sám osobě oni často mluví sám samy o sobě čuang ce o sobě říká si připadám jako novorozeně. Novorozeně ještě nesmíme protože tady ještě nemá domov nesměl se v to se nedívej deště ještě nemá proto se ne ne usmívá nezná ústně také jsem velice smutný ten připadáme lidem smutný protože také tu nemám domov si tu chodím jako bych tu nebyl by měl jakobych bloudil jako dítě které ztratím matku. Přestože nikdo z nich neví že vlastně jsem matky moc dobře držím právě tím že tady nemám na tomto světě to byl zase si přidat samozřejmý tam se také nedokážu ve cely tak jako ostatní lide když na že se veselí prosta budou bránu ono nebo tančí podobně aniž to nedělám oni mým před tím je to že oni se veselí. bych vám chtěl připomenout že tohleto mocně připomíná to co o tomto mně nicnedělání ten řekl ježíš který byl vzorem činnosti nedali do postit a po něm nedávají dopustit nikdo z jeho pravých svatých že oni jsou činitele to nenechá ale nikomu aby si abych domyslel prostě nedopusť jak si to myslel že voni. Činitelem když například se jeho následovník teď nedávno zemřevší výrok který žil v san dovolila tón do dne kdy dali se od mudrce když že někoho vyléčil nebo někoho bavil hříchů e ale vyšším děkovali lidé a říkal proč nás ne děkuji temně to je zásluhou panny mariině nebo zásluhou boží oni to k či do jeho pokoře není to pravda. On si byl toho jednám že on nebyl činitelem že on nejednal v tomto smyslu nejednání a kdyby byli jednal tak toho člověka neobrátil na toho člověka neuzdravil jedno ježíš jednal tak nemohl dělat zázraky rozumíte nemohl jako my nemůžeme dělat zrovna tak jsem jakými dělat jenom ten kdo nejedná v tom smysl že toť činění myslí bůh byli přičemž jsme se dívali ní. Proto je mým to co je napsáno v novém zákoně na ježíše krista tak vidíme že v vrcholně činný dotovanou dál za tři roky jim to bychom udělat mi tak se stalo při menším vládní čí kráse vede nás vyšší dobře pochopíme že jsme se ještě mi do toho se dostali k tomu když je není čistá filozofie nás vyvádí z toho o hrozného koho je v v v v v v v to v ve. Toho mamonu z toho s hodnou protože jinak to vlastně vězní který nás vězní v této skutečnosti která jenom tu kovy tou skutečností a my ani nevíme že jsme vězněni proto že jsme sami činitele toho že jsme v že sami děláme že sami. Se snažíme všechno dělat že s kdy se nepovažujeme za činitele hlavní důvod pro jsme vězni že u víry že toto jediná skutečnost ani do pravda a bude se nám to zdá být jedinou pravdu do doby dokud budeme jednat sami ze sebe a toto nejednání které propaguji či. Jemné to není složením všech k i tu kou k vím nebo nic nedělat ale to je nedělat sám ze sebe tím že přestanu sám ze sebe a začnu dělat ze síly boží lásky boží atakdále z kvalit božích tak tím násobím svoje možnosti jednat pro toho že jedná. Nebudu se unavovat vlastní snahou a nebudu se vzdalovat věčnosti se děláním plodů své činnosti to znamená od zůstanou ustálení v tom zdroji ze kterého jednám víte ten. My je velice krátko vracel myslíme když že si neuvědomujeme že vodu života kterou máme jsme někde museli nabírá čili pořád někde nabírá máme a že tedy toto ustavičně nabírání vlastně je něco co vám si ani nedovede přestali je to by že by dobrat činnost boží jsme na to tak zvyklí protože to tak plynule. Kdy které se ustavičně pít přítomnost je to musí být plynule tam není žádné zela te tak si ani ne představujeme že by někdo něco dělal že ten bůh by něco dělal že vlastně vás je jediným činitelem v nás to ani nenapadne si pořádným z myš řeči které sami a to je přinejmenším velice mu dávné ale nejhorší na tom je ne protože jsme unaveni svým životem ale jeho šel za že se nemůžeme. Dostat do vědomé a zažívání věčnosti a my musíme splnit požadavky které ježíš kristus na nás klade svým příkladem že nesmíme být jednajícími vím že to velice těžké protože se to vyplývá nějaké koho vědomí nějakého poznání že to nejsem ze jednání vim ale. Řekl jsem vám že i toho že o tom vím že to nejsem který tu moc která země něco dělá i to nám pomáhá aspoň věčnosti a větších sounáležitosti s bohem ježíš kristus od samého počátku svého učitelského úkolu ukazoval soustavně ukazoval že nic z toho co nám připadá že sám dělá není děláno z jeho vůle. Tuto znamená něco nedělá on nýbrž že to dělá otec jeho když si vybírá třebas své učedníky jakým říká jsem si vás nevybral vybral si vás o ten a tak to jde dál nestarejte se proč by se neměli starat protože on se také nestaral oni domě v tom na podvolovat co dělal před si z vůle boží to víte když se nestal tak vlastně nejednal kdybychom se. Je to nestali jak si může to nebude mi jde kdy jistého něco staráme tím to je to s těmi jsme tím co začíná být myslet na uskutečňovat ale právě je uskutečnění je nestará nečinění to by se vám to stavy k ráda když se to samo se svou člověk že který není o této věci poučen bývá naše vraceli toto zná a tímto způsobem jedná ženění dívá. Tak vím že ten člověk v říkám že nic nedělá že daleko více dělá než ostatní kteří si myslí něco dělají a kdybychom to chtěli srovnat s těmi ostatními co dělají že tak bychom řekli že ze stanoviska toho tuto také vše neučiní nedělat protože oni nic ještě nedělají ano když jenom ten neschopen dělat do nic nedělá v tomto smyslu to tady vykládal. No světa asi tak jako když sokrates řekl vím žení neví ale ti ostatní tato řeknu svými slovy nadto o tom než dělá že ani nevědí dění nevědí protože si myslí že to vědí a on totiž když věděl že nic neví on vědění božího moh vědět a. To znamená že byl pravíte světelné to nám prozradil tímto způsobem jedinečně pro zen podle sál podepsal a v jako do že před pro svůj život tím tímto výrokem a řekla ano jsem poznal co je to moudrost boží on do toho co on nemohu vyjádřit byl tak zřetelně že by byl chtěl protože by byl neušel okamžitému trestu on byl jenom to bude vám dávám. Vím ka že kazí mládež a proto byl odsouzen k smrti bez milosti do oral všechny ty předsudky náboženské v které tedy jisto především u mládeže na než totiž nemá ještě ty předsudky tady vidí tak nabyla přístupnější proto jeho myšlení a on vlastně kázal nevědění připomíná vám to to pravé nevědění ovšem při me vám to ty. Číňany kteří zase neříkají vlastně všem hlupák jem mezi lidmi co ti toho vědí nic nevím to co oni vědí že toto vůbec nestarám o to nezajímá jejich jsou li abych očistcem hloupý tupý a tato moje tupost způsobuje že poznávám věčnost an. On říká ne každý člověk je přetváří ostatních lidí chytřejší než jan a ježíš si o sobě říká nebo co oni říkal aby byly je to vůle není kámen kteří který stavitel zavrhli protože nevěděli že je to vedení ano a jenom na něm se postavit všecko jenom na jeho příkladu a ten příkladný jestliže něco. Dělám pro sebe nevěřte není není do správné byste nevěřili protože prošlá vykládám jenomže protože to je proti duchu u toho ne jeho jednání nic nedělám pro sebe dělám z vůle boží stech síly boží a pro to dělám z jeho vůle tak pro něho visi myslíte že to dělám pro toho nebo pro onoho to dělám pro něho a. Přestala ten daleko dovrší již jež se nám zdá než ostatní lidé je pro že toho daleko bych udělal než šel co člověk dokáže co ráz voda zázraků a to všechno protože se vůbec nedělal rozumíte než tomu rozumět že vlastně otec co mohl dělat ve mně to co by člověk nikdy nedokázal protože kdo chce dělat sám a sám prodělá ano proto věta zázračný život když přestanou. Sám ze sebe něco dělat čili tady jde při tomto nicnedělání jde o to aby člověk tím duchovním sestupem nedostal do světla kterému říká rozum vlastních mysli do světla vyššího které se rána dobrat vědomím božím aby se do tohoto vědomí dost. Pral aspoň napřed na chvilinku a aby mu toto vědomí za svítilo na cestu na pak aby ho vedlo že pro stav byl kdy vývojový který se stupňuje nad protože slov svítí samozřejmě pořád dokonaleji pro toho kdo neustane snáze a pořád zatím světlem mi jde tím za tím že jsem na nená samosebou op při vlastní světlo dokud vím střed svého světla v tom. To myslím páté myšlení není postupné chápání postupné tak nemohu poznávat něco najednou z toho pramene kde všechno je připraveno veškeré vědění je tam o tohle to stojí proti sobě postupné poznáváním proti poznání které je do nové které je od boha a totéž platí o smyslech. Mysleli že vnímají byl do ta nebo ono pokud tímto způsobem za po středu své smysly na to nebo ono nikdy ze smyslové činnosti nemohu by přestala poznání něčeho nadsmyslného to znamená poznáním toho všeho jsou visí když byli živi čeho je ta jejich síla z čeho pochází nad spisem mi neznamená něco. Rovně vysokého nýbrž co znamená to co tys mysli vede to co jim dává sílu to co jim dává možnost aby se pomocí nich jednalo nebo něco vidělo něco cítilo a tak dále kdyby totiž při dost těch smyslu kdybychom dokázali si smyslu přejít do toho se nad těmi smysly že do toho co jim vládne toto předává sílu jejich projevu tak bychom přestali. Si cenit ten konkrétní smysl jakože byla poznání vidění cítění a tak dále ale třemi on si cenit ten zdroji toho smyslu ne samotný smysl i my s tím co ve mně vidí nýbrž toto dává sílu k tomu smyslu abych věděl tím pravým. To je teď tím pravým životem toho mého smysl samozřejmě toto všecko vyžaduje soustavnou práci ne je takové rozumování pod nepomůže to vyžaduje následovat krista opravdu o nás se nad také on to řekl to znamená přestane dbát na sebe na svůj spěch nastupují prospět to musí tak daleko že nakonec nevlastním ani. Tu touhu potom abych se dostat tomu otci tyto jak se usmála v když kristus u tam tam matka těch synů zebedeových domlouval aby tím těm jejím činům nějaké pěkné místo království boží opatřit v ě to byla pro něho známkou že tomu vůbec nerozumí sama totiž není že. Člověk nemůže mít místo nikde království boží pokud nevstoupí do stavu který odpovídá našem smyslu tomu místu dokud smyslově žiju tak pořád umíš tyju všechno sluchovým za ko věta dále to od žiju že tróje smyslu tak přestává místě od to znamená. Také přestávám jednat v tom že jak jsem před tím jednal jsem je na tím že se něco třebas viděla proto se zařídil ano teď když tímto způsobem nejednám teď jednám který vlastně temně činný v tom smyslu že si uvědomuju jak síla k tomuto jednání mého spisu pochází od boha a to se vysvětlit toho se snažím sebevíc. Tak mně to nejde ale je to věc zkušenosti která se dostavuje tím že když třebas skrze modlitbu se co do věčnosti tak nepřestaneme se modlit tak dlouho dokud se nepotřebujete modlit to znamená v tom okamžiku tak jsem to možná řek opač. Nebo nebyl prost rozumíte když třebas el říkam nějaké mantram třeba jehova dokud pociťuju po k čemu to říkat tak nemohu se dostat do věčností jakmile ale přejdu toho této potřeby vše pak to slovně modlit. Don nové potřeby touhou se odevzdat skrze pro nad to je pro silnější než ta potřeba se modlit tak se mi podaří přestát toto říkat aby v tom stavu toho vstupu do boha také musí končit každá slovní modlitba ti teď tím přechodem do stavu ve kterém zažívám věčnost. Když vám pokus tím on si to byl poslední pokus vysvětlit to nicneděláním rád dal velký vše krista on například když se někdo díval na to ježíše krista tak el neviděl že by byl vůbec něco dělal to musí všechno podnikat lékaře aby vyléčil třeba člověk a on třebas řekl tomu chromému kdo mi to přeložil radili. A to vlastně mu jenom nařídil co dělat by duše byla ale jak to dokázal to vůbec nebylo vidět on nám tady právě v těch zázracích ukazuje co je to nicnedělání nej ducha plněji je to ukázáno sám žádný tím že žádný čínan to při tím také nevysvětlil přetože zažili to dělá slovy vysvětlit jako svými činy ježíš kristu neboť on vědomě jsem si tady třebas vztáhl ruku na něho ne nebudu. Pomoc dalo byl v tou jinou cesty námi rod mylně mnou ne rozvedeno do ty čili ale dobře ukázal že když mu to takhle pomazal takže ten člověk ještě momentálně neviděl on to museli umýt někam do rybníka může na teprve potom prohlédl kde si myslím že to tak tam tak tak je aby dokázal že todleto čarou dání je ta podstatná věc. Že je to jenom pomůcka pro toho kterého léčila by to vůbec pochopil aby pochopil že se na něm něco dělalo rod mi tele protože chtěl aby to pochopili ten člověk měl se svým něco děje nechtěl přesto dát nil rozumí je to jenom pomůcka pro něho ale on ve jsme si nemusel udělat vůbec nic když tam třebas přišel ten se smí z toho kafarnaa do toho chápaná nekázal ježíš. A řekl tomu ježíši moji služebníku umírá ježíš čemu nabídl že tam němu půjde ale že ho vyléčí tak on říkal ne pane toho nejsem hoden aby šel po dvou střechu jenom že mám taky může v čili a taky řeknu a oni musí udělat jenomže stane se toho může jím byl zdráv kdy řekl tak velkou milost nebyl dojem našel všeho a ten žení ve zdráv do vyšší udělal co nejsi udělal kterého ukazuje. Pravou cenu nic nedělání pravou hodnotu to co úplné převratné záležitosti nebo jindy třeba tam a nebo nějakého chromého a ten chromý zůstali se chromým ale mimo ženili co on o děláte již kristus čím od k ježíši pro si na víte dobře potom ovšem naše mnohem kázání co to znamená si když ti to znamená být svobodný vnitřně udělá ku. Plně vnitřně svobodným jemně přístup do věčnosti kde člověk o mohl prostě se rozhodnout vstoupí do věčnosti to je když dovede hříchů toto on dokázal pouhým slovem to ještě není žádný čím našich či jan a on to jenom vyslovil pro nás abychom tomu porozuměli co se člověkem stalo kdyby dobré nevyslovil tak se to stalo kdyby dobyl chtěl udělat ano kdy. To byl chtěl na něm otec aby to udělat tak aby aby do skrze tolik že z vůle otcovy stala no a on potom protože tomu nerozuměli i ostatní čemu byl puštěním výši ale tak byl ještě ho taky zbavil letech rovnosti jan když vy víte že to s tak a kdy odejíti do vás do že a vodešel ne zemřete přece vršku přibližuje k tomu. Veliký tomu nicnedělání toho nicnedělání li čím vím z mi děláme sami ze sebe tím méně toho uděláme a čím víc to děláme z vůle boží a jeho chvíli and v jeho moc děl jeho lásky tím jdeme dnes se namáháme ale tím bych do toho uděláme takže jsem nás zevním to bylo díváte říká to je činný člověk ten z toho udělat protože věc na úrovni ježíše krista by viděli dal ve věčnost nebo jenom oni. Lidi vidí protože on ty věci budou říkali buď ten okliku nebo onen co nebo nebo ten na nějaké schopnosti nemá žádné schopností nemá žádnou klid kou ale dělám to třeba pokud všem kdo je tomu tak ne to moci boží že to dělá moci byly tak mu bude musí mu to je daleko ale za se jeví před práce a přitom nedělá při kdyby při ten kdo dvojnásobné musí brát. Se kterou on teďka dostane něco dělal tato přece musí na něm být znát kam se o potřebovat to se nestane to se nemůže stát na pak on přitom když dává velice mnoho nad na atom spolužití s aktivním a v tom vědomém v poli s tím bohem poznal jsem ve svém životě jedno že je to přemysl pittera který založil zná. Když sobě u pět bylo bez plně do rovné děti ne byl to krásný dům se vším zasvěcením hřích těm jsem se dostal na žid se vším pro že to k tomu zapotřebí a zase ještě s považovat svítí měla že tam je pará hany ano všecko co potřeboval a on vám neměl ani korunu když se do tohoto díla pustit. A dal si předložit plány odstavit celé to mně bylo to velice drahé co měl udělat a my jsme všichni promluvili bylo do sebe peníze samosebou že jeho přátele se na posbírali všelijak ale ještě hotovi chudí lide nebo málo bohat lidé a to předali do byla tak nepatrná část ka že kdyby jenom nepostavili ani základy toho skvělého domu tam byla. Byl a ten ten dostal v k a a a a on ten stavitel samo svou chtěl mít záruku protože věděl jak na to ten přemysl by tady je ne těmi napřed peníze a tyto mu klidně prát ten vím pravé dostanete neměli ni a budu ji jen mu přišel ráno vědom ježíšek kdo mu byla zaplacena částka kterou potřeba na tu vstanou co udělal. Ten pitter co dělal jak mu za částka přišla jenom i to vše tak kterýmu počátku po se atakdále a mohl jsem s ním o tom jak se tomu stát že by na to přišel že on tomu potom že by to by se nevešlo toho ale jama námi je třeba z jiného svatého do na bosko ten ošetřovat že čili že někde na který který děti kteří taky byli bez ty tolik jako ten přemysl by se to dělat si stejný styl. Životní stejný úkol ale neměl kolikrát pro ten nikdo dycky dostal to ano ale takové nějaké ne ten je tím mají dělání naznačil o když ti nebo stran ale dostal jich když jednali jede aspoň malinké množství a rozdával je tak onoho dokud všichni nedostali kolik chtěli to nával je tak mnoho pokud potřeboval rozdávat oni měl vždycky koly kolik potřeba rod. To byla hráze rád protože on to nedělal on to nedělal on věděl že to z vůle boží a taky to nikde při vlastního když mu řekli jak po že by si sebral ty e od tiší ky k by ji měl taky mají přibit že on říkal to ne kdy pán bůh se věřil tyhlety sirotky tak mně taky dát do ruky všechny prostředky. Jakými je u držím u toho boha a nebudu opakoval za nové jeho který mil vytáhl složkou v ježíš kou k li že pro dělám to je to je totéž co dělali ty lidé co dělali jak tam by byli doufám vite a tak je my jsme ten nenormálním pořád ve svém životě takhle pořád jsme neklidní proto jež sami jednáme kdybychom sami jedna. My nejednali totiž tak by byl pád tam by byl náš neklid ten byste prost plynu všechno by nám šlo samozřejmě museli bychom mít určitou dávku určitou dávku poznání pak to je třebas ten přemysl tyto nebo tento bosko dodržel do maje a ovšem u toho děláme je toho o tomto nebyla pravé za smyslu míra poznání to byla víra u něho to byla veliká víra. On si lidově řekl ztratili jsme klíč od chrámu kde se modlíme bohu přeje si to pán bůh aby jsme se se bohu modely přeli ale čili mi ten kdy bude nemít to je jasné tak jenom zkouší jestli my taky si to přejeme tak jako on si to přeje a on si to přeje či mi může udělat jenom to co je v jeho vůli a došlo kristu byl an. A to bych mohl od naší četné příklady ukazuje vysvětli nevěděli vůbec jak se to stalo kdybyste řekli on byl nám toho tak řekli nevím jak se to dělal ano to nikdo nevěděl smích ten neuměl dělat zázraky to neví že ne neumí dělat to nebylo něco co dělají ježíš to byla všechno jenom odevzdávají že do vůle boží atd konání vůle otcovy nic jiného. Nebylo a proto se nelekejte okamžiku kdy nám teče do od prostou nejpožehnanější okamžiky protože tady li si pro vás bude pro další vůli že jde pán bůh tady nemůžete ze svým vůle nic dělat protože ono o pro teče do bot nemů máte děláme nemůžeme je právě nemáte k tomu prostředky mi že když vám něco nejde nejlepší okamžik nejmilosrdnější do kam mými nižší. Milosti od boha neboť tady si vás bůh své abych se s jeho pomocí do udělal ale nemohl neudělali to není v jeho vůli ale v žádném případě kdy nebudete roste při se to neudělali vím že je to bylo v jeho vůli rozumíte ještě v jeho vůli bylo tak to nebudete dělat on to udělal jako u toho by tedy jako u toho božská po jiný zázrak přestane na každém vašem kroku jakmile těle přede přivlastňovat. To je užité které který do mělo panečku skrze nese byl na to bůh ne jsem probral ty horší lišky jsem větách výtek jaké je dohání že on by tak pomocí složky neplete na není to pravé kdyby tak tentýž ne je tam to přeci nebo že jsi udělal ty božích i on jenom měl ten don bosko kdo to o bude on to neumím říká ne tak. Tady jsem vám vysvětlil co přičiněním smím nedělání opravdový pění stav o kterém právem říkal čuangce že mu nezáleží na úsudku a že přitom je hloupý před tváří lidí že po vše li ti že nemůže připadat jinak nikomu když jako pošetile protože nikdo rozumní by nevěřil se to k tomu. Está jan tomu petrovi na to že to ve jsme nikdo nevěřili neříkejte blázen i tento na tak se pali říkal vám se a připomeňte si to tam říkal o rádcem ut že tam naž tím byl ten dotyčný určit nějaký člověk který od něho chtěje jak se dostat do věčnosti podobě přesto o ježíši kristu a komu poradil vzdáleně jinak než ne než. Ježíš kritus to mládenci mu řekl podívej se na podívej se na co vidíš hravá u chorob ale nemožnosti vidíš které který není že schopen udělat z této své nemohoucnosti v své slabosti poznávám stálo kdybych sám byl schopen nepoznal bych z této pravé nebo nedělání. Ano pokud si kdokoliv žádný jezte s chop ni tebe se dát můžete uschopnit nedokáže ale pokud věříte že bůh vás miluje a že on je schopen vás sobě na své prosta přilnout k sobě připoutat do pořádku rozumné myšlení ano když si víte že on miluje ale že byli když než než že jde při svou lásku tak by to byla k o. Dosud i víte že ono v každém při ve vás je být v každém případě kdy se poznávat rase v každém případě bičem může a takže případě všechno může udělat co je nemožné pro člověka u ne všechno možné to je ten pravý způsob nedělání toto vědět bych vám ale chtěl za to hnout hříšné spoléhání na boha se o to hříšné spoléhání nebo an kdy byl byl mým svou povahou. A říkal si co je abych se namáhal než pán bůh všechno může nic z toho co vám tady kdyby se nestane kdy musíte si uvědomovat že všechny schopnosti světel máte máte od boha čili i vy musíte vládnout žádného ježíše žádného budu ku žádala svého které jej dále a a oni o sobě tvrdí dění nedělají právem toto vidění nedělají ale dále dalších o. Ših v našich očích nepoznalých vidí kdyby velice činí když již jež mi ale kupodivu one on neúnavnou málo o je to nezbavoval nervů po je to nerost proč trvalo poniž vedle nejen na např jíž a oni odpouštěl neplačte jemnou plačte nad sebou protože vy jste ještě nepoznali toto a pak se ho musí zatím plakat najednou slepice jsme pádu do věčnosti tak že ho do se dělá aby do. Ten se dostal aby nemohl nic dělat když kristus byl při mu na při a tebe bych nemohl vůbec ni viděla po o tomto lépe ukázat teprve udělal všecko je to tak on nám dokonce ukazuje že dokud dělal ty zázraky že to ještě před jenom trošku do toho vkládal sebe rozumíte do kudy vede i ky ještě trošku dal na sebe. A proto nebylo to pravé vedení a toto ještě nebylo to nejvyšší to moh udělat to nejvyšší domovu děl do protože on v tom vůbec nebyl vše by do vůbec nemá na rukama že nikdy nechodil nikoho je vodila nedal či školu než seslal ducha svatého a ten duch začal působit duch působil bude přemožení duch o nás právě říkal ne na tom nebo na onom to modlitba duch naplněn znamená toho ducha božího dítky pravdy boží žít to moji o jeho poznání. A z ducha jeho lásky a podobně a my tím že vidíte dávno před tím než čas těmi směli i v ježíš je všechno obsaženo proti předešlých nedobré řekli že tamní nechybí jenomže tam daleko dokonaleji napsáno to ukázáno příkladem víte že ten kdo to čínsky na to řekl slavně ale většina je tomu směje toto ovšem. Ti kteří ě k tomu nerozumím ne ten tamas ještě citoval to co jsem vám říkal slovně ale vám do těch projde řekl tohleto nejvyšším dát že když slyší od právu uskutečňuje ho pilně střední vládce při čili od kávou. Pochybuji jestli je nebudeš při není budiž je nebo není si myslí pochybuje aniž ji mlád není s kým dát ten se směje že ta ho nevěří domu a to je největším důkazem že stávala kdybyste hlupák bez málo pánovi nebylo kdyby se mu tu pak než smál kapitánem dělo a ne tady hraje vidět. Jak člověk vlastně myslet že na čest jenom to vnitřním klidné ših je te nikým není jakmile prohlašoval že při nikdy nenastane uskutečňování člověk který jim je nejvyšším blátem znamená ovládat svůj myslete opravdu tu mysl vede tam kam patří odkud vychází moc myslet a to vychází od boha. Ty způsoby si tady říkali on tomu musíme chtít něho by nám to na povídali a zrovna tak ježíš kristus ještě jsem tam v jednu věc že zapomněl při či když taky ukazuje v čem spočívá velikost následovníka ježíšova že jenom v tom že nás že v ježíše krista ale také v tom že slouží všem. A plete velice jemná záležitost pro pochopení při dokud kde se do učedník kterýkoliv těch učedníků chtěl pro království boží pro sebe tak víte jak nepatrně chápal smysl toho všeho se o koni tělo ten zrazoval tak zapírali si protože chtěl zatím na zemře teprve přestal ho chtít pro sebe a jsi viděl jak ježíš jen pro všechny umře. Tak teprve pochopili že musí našel i v smrti znamená že musí také pro jiné chtít poměr pod a že musí měl by pro sebe ne víc ne méně a čili je ti budou sloužit že to vím také pomůže aby vyšli ze sama sebe a ještě v tom další vjemů z ka když opravdu si neuvědomujeme že mi nedostaneme když to jeho v stupně poznání. Také proto že zatím není to začátku velká chyba se opravdu do poznání chceme pro sebe nebo on tu ten věčný život jsem co upozorňoval že ten dokud takle budete myslet tak sice uděláte nějaký krok na cestě ale buď drakem zůstanete stát na určitém stupni a hodiny důvodů předal nedostanete ale v žádném případně se za těch. To okolností nedostanete za bylo soustavného chození s bohem bych tak řekl to ani možné jsem to co jenom chvilky tělem které boží než věky které byl zapomenete na v nech a ještě chvilka se nám projeví ta věčnost je dnes jasem se dostanete okamžik nese se vzpomenete tak je to promrhá ano tak věnost po děláte na to že to bylo že to není. Na tak nebylo vše i ještě v v bych chtěl abyste než ztratili ano vlastně důvěru v to že může do toto v to ji tady si nemyslí že můžete nevstoupil na kříž aby že si jej těžko mysl v to že vám to nejde ne ježíš kristus než tou byla v v tak ukázal jaké kroky se musí měl před svým ano víte nesmíte to brát ovšem časově. Že to je tomu je třeba při se let a tři roky není třeba není třeba ani vteřina pořád říkám ale je třeba k tomu určitý vývoj protože jesiže k tomu když se dostanete třebas na ten příliš poprvně s tím ježíšem ta o nabude strašně zle se protože tam v vím budete ještě vědomě málo bude tam v sami že příčit na tom kříži. A může tam vede chtít mít moc příliš sami čili vy si musíte pořád jenom říkat všechny příliš které jsem zatím prodělat v tomto životě byly vší žili je příliš mými v tom bylo příliš ne jeho počínání mého chtění svého odporu nebo mých náklonností a bylo v tom málo toho křečích ježíšova. Činný vím v tom bude příliš ježíšův tím to ji ho která se mu bude začít as naší lehčí a tím tak nad mystická bude probíhat dokonalý jak to myslím jsem vám říkal ne přistupuji který nikdy k žádnému své může žádost sami. Ne pro celý cesty tam do všech situací jít s ježíšem my děláme obyčejně dvě základní chyby že ho nepustíme ke svým radostem ale jeho nepustíme ke svému žalu kdybychom ho čili ke svému žádnou ta by to měla ten následek že by všechna mně prostě abychom o ten dal př. Šli když on pochopil jeho jakmile bychom pochopili jeho smysl nemělo by vím nám aby ten žádá pokračoval po z na to dycky či je na tom případu koncentráku as temně hrozným dělal že by tam týrali jak jsem měl dojem který vůči dal smrti jakmile jsem ale odevzdal ten život v bohu ne tak se musel rozbil o ten svůj dělal ním ale také my jak jsem se rozdělen. Také my ten dal odešel nebyl neexistoval a když se je podivíte od radosti ještě účinnější ještě rychlejší křižování křestní dali když se podivte temnosti tak nějakým e jasem začátku jen velikou krizi velikost veliký prach podílet se sbohem o z radost. Jest zemi el to tady když napsáno když se vám říkal že jsem začátku těch sto sedmnáct dní byl tak ven blaženosti jsem jenom straka aby do pán bůh je za ale vědomí do na věky rozumíte co to znamená jsem neměl chtěl podílel nebo město chtěným pro sebe a pro je to přímé nebo později musela promrhat rozumíte mně muselo ale když to je v povaze me do své nada. Ti bohat tak řek kdysi řekne veškerá radost pochází z to byla vůbec všecko tobě patří ta radost skrz skrze tebe se vlastně nad li ve že bych se nemohl znamenat tu ji udělit vel veškeré krásy než celosti veškeré blaženost je nadále prosit pili i ten činitel taky jen v radosti tu ježíš působil on to klást dovede při tom byl přitom jak se tam. Na teď to nedostávat novým na koni způsobil větší radostech měli před ti o na to na na tuto na všechno vysvětlil čili toto pochopil jen tu kani byl z kou například tak pak do radosti vstupuji nebo není ježíšem kristem nená je to jeho radost a vymítal dost moje jakmile začne být jeho radostně te pravda že oni při do že to přestane být podle zná ale. Co se stane že protože to není radost tak přesto jeden moje přebývání v něm že an kdy neměl nepřešel do tohoto stavu tady zůstal ve stavu smyslové radosti ve spis při smyslech a ty tat smyslová radost deme tady přede převede do stavu poznání rozumí když někdo když to někomu nejde tak samozřejmě kdyby ten stav by byly tu blaženost smyslovou v ní. Měl nebo zažíval přitom ve tak a to by trnu protože si všímá že to dělá pro sebe a dostaví na ráno před v kdyby to když to dovede obětoval bohu tak by přestal jsem se být na ten v tom když on ten jan byl pro sebe a začal by se spojovat vědomě bo a to je přeci důležitější a tu přesto svět do dalšího života věk opravdu vezmeme použit. Všeho koly na to světě díváme máme pro sebe tak si tam ten žijeme cestu do věčnosti nesmíme i ve k pro sebe vidí to neznamená že byste od někoho neměli li cokoliv vám nabízí ale uvědomte si ty když do berete tak jenom tedy máte právo do vzít pokud si to dovede na věž co rovnat že to odměna bohu. Když že jste si vědomi toho že to dělá kvůli vám že taky je jeho do že nad a nebyla to neví a proto a tolik odmítám a tak duši protože přede připraví udělovat nesmí dojmy dále že tato tuto člověka jako na tom spolužití s bohem an. To nesmí je žádným dále který někdo dává nesmíš tam by si mnou a bohem a my to může všechno od tohoto života přímá vede by ti vodu jako by to do pro nás a nad el pro nás jenom proto abych ho mohli k němu ale to se domyslíme a on to pro nás abych pomohl prosím bez ne ne bez ne on když berou ale pokud to není pro toho tedy se luk a který pro tu. To dostal může jít rozumíte tak nebyl neberete dosti stavíte překážku na cestě k bohu mám tady dotaz když jsem se dříve je než ten živé zvali při při do svého života tak jsem se upínal mého osobnost jeho lásky plnou osobnost samozřejmě to je pochopitelné ovšem on řekl e mon nepřesné duchu a pravdě. Když se upínáme třeba se na to ježíše krista a důchodu z vědě o tak si uvědomit že toto je modliti za toto je vnitřní modlitba není že vnitřní oni vane jenom pro si to o něco chtít pozvat se také moje pokoje do se mu klepeme modlete všechno vnitřní oni na všechno duch vnitřní modlitby tam i bych si neměl dělat násilí mi že když ležíme vám no když nevíme o tom. Abychom pochopili ježíšovu bytost osobnost abychom pochopili co chtěl kam mířil jakým způsobem nám pomáhal a pomáhá aby nepomáhá čili pro nás je stále nemůže vším nebezpečím ukládat se o ježíše krista jako osobnost je pořád na něm není nebezpečné pokud to byl pro o brát který neměl obsah rozumíte to bylo velice nebezpečné to byl vím porovnali. Ale není již již je pro živým bohem smíte tak to není tak zlé ovšem upozorňuju vás na jednu je že by to byl tímto způsobem pořád pokračovat tak jedno hodné vám i tento pak třeba hodně obsažný ježíš kristus dát najevo že vás opouští že on byl na kříž před vámi abyste ho mohli na sebe. Protože kdyby on nešel mnoho na příliš na vás tak byste ani by na tom při se neocitli nebude bych stal od vých čili když si dovede dnes co udělovat tak jedno hodné lásky k vám on bude vstupovat na kříž dává na předává čit je mi do budete pociťovat mi do bude poctě jako nemilost jako neschopnost aby vás na ale vedl do že ve před víme že. Například pozván bezmocnost toho ježíše že nemůže nic prospí znou toto musí prach všechno to co se tam líčí ne všechno symbolicky řečeno abychom pochopili když osobně jdeme za ježíšem tak to musí také dopad samosebou on se na nás napřed dát ukřižovat ale naše ukřižováním potom bude spočívat v tom že by do jiné v pasivitě v tom v pasivní modlitbě pěkně. Protože tím že že tomáš dovolila tady na to o nějakých pět nedělená pak ten duch svatý sestoupil než sestoupí do sval čili dame taková veliká nedělá časová která je velice obtížná o všem s čím více se obracíte za toho ježíše krista nikoliv osobním než jak konání koná obsah pravdy a ducha tím méně zapotřebí prodělávat tuhletu hmotnou. Nad nad kdy ta smrti sice také probíhá ale po stránce duchovní neříkám že lehčí ale pro míněná jiným způsobem ano nejeví se třebas jako nějaký životní katastrofách rozumím to vůbec ne nýbrž i do ve vnitřní stav ne a tam to pro do je tato proběhne vědomo do vůbec nemá pádu co není nezažívá zažíváte tu smrt stejně krutě tomu se dát jinou ale není nemá to následky třebas na vaše bližní ni. On přitom neumřel rozumí do tak oni se nestane dali tam nebude existovat navenek ten byl dál všechno rozumím protože od sebe vydělat vnitřní stavy čili bereme li osobní ježíše krista musíme svým další do že před námi do učí jak od těmi učedníky nebereme jeho osobně že jako pravdou cestou život ano vás tady učím tak pak se s námi nikdy nerozloučí pak opravdově plynule ji. Tak jako třebas ten svatý dělám nikdy nemusel umřít na kříži a po ti ostatní že to bral duch pod a právě že řeky vědět dány tady ti činění mají ještě na jedno neslo a ten bezděčnost ve věčný když to ježíš kristus byl to vyjádřil bit jako děti věcí i ti si byl ještě za ježíšem jo ten ani. Je proč to je prostě pád čil ne takhle bezděčně člověk kdy dělání jiné výlevy co dělá pravice tak to tam taky by byli těla znázorněno prosim nás bych vás dneska chtěl doplnit v tom co se dneska říkali teď k kde patě. Od těch minulých přednáškách v protože v jež nemoc pospíchat kupředu k ono by to začlo být nesrozumitelné a co pak nesrozumitelné ale ne praktikovat temné ne po použitelné v našem žid zapomínáte na jednu maličkost co jsem poznal toho co jste mi teď řekli že člověk jedno bezpečné hledisko zaujmou a to je vycházet ze sebepoznání. Na to nesmíte zapomenout jaké mír mi poznávám sama sebe do takové mínili s mohu jít dál protože když nevím čím jsem do jsem kde jsem jak mohou z toho místa odtržen nevím kde jsem někam mít ming kam mít jdou pase ztrát svým třebas propadám troufal z o dal že to dobře ale bude to ve mně místo radost domu ale i protože je. Nevidím mezníky na své přečti pod se že že bych tedy když šel za se z ježíše krista ježíši pěstuje na tohleto odpověď ježíš kristus tedy v každé době před poznával nepoznával se jako nejdokonalejšího hned vůbec kdy ještě těsně před smrtí než s tou. Na kříž než se rovnou přes apoš že řikal vám nemohu udělat vámi to co bych se v ne o vás dostat nad úroveň na kterou bych na které bych přece mít ne po které my toužíte protože to může od je jenom duch utěšitel to nemohu udělat čili ukazoval že nemůže vší než např jedu těžit šel sám říkal že než jež otec a tak dále čili tohle to si uvědomte protože on každém okamžik. Viděl jaký jedění děje v jaké situaci věk čili bylo by dobře si již.