Karel Makoň: kotouc-2-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snah. Čili bylo by dobře si zjistit každý zná by když ježíš byl kdysi litoval vědomě věci jak jaký ne i dycky jsem se do počátku nevěděl jsem vždycky se na tom vedeme hle tehdy když jsem s něčím zkrachoval když jsem třebas bál tak jsem se dovede jsem straší pytel nemálo od doby kdy nevěděl. Nebyla jsem si myslel a naopak ano že třebas mám rád povalen dovede že mám radši sebe to jsem taky nevěděl to se museli napřed byl rodit události tak abych to k tomu se nepoznání došel my když nižší na tom sebepoznání na situaci která tak jevil těla bylo toho že jsem mohl sebe pozná že jsem najednou se osobě dověděl něco třeba špatného to jedno je to ten žije nevěděl či se měl u či. Te styčné vody ze který se mohl bych a když jsem věděl že třebas se bojí nebo že se mám rád nebylo te že mám velkou sebeúctu že si cením některé své vlastnosti jako vlastní a tak dále nepocházející od o nýbrž z mého přičinění tak jsem e či poučil místo na cestě pak se na své klasifikoval. Jako člověk který se rád sebeláskou překypující ale použití se dostal dál a to o tu dostat i z sebelásky nepravda a tohle to byla moje záchrana že jsem do levé taje věděl že chci dál ode nesnese věděl že nejsem z vlastní síly schopen tohle toho i se přeji doví tak tělem oporou se mu snáze jedná ale podívejme se na či na lepší příkladná. Čitta v ježíše krista ten ve dvanáct dětech řekl zdali pak nevíte že musím být musí ještě neopakuji musím být v tom svém mého otce to znamená on se těch tři věci let nutil být v tom svého otce on o tom říká že musí že mu on věděl že musí jenom věděli nemusí rozumíte on tam nebyla dověděl že musí on se tam snažili být. Vám pořád na že na tam byla zažil jsem prostě tam být mi jediné dovíme se snažil tam být a že tehdy zářil moudrosti protože z na že tam být když potom na a nebo také nepokračovat myslím že my jsme všichni situaci kdy se musíme snažit tam být v tom jsme za všechno o an čili ne přece mějme na svém. Že opravdu pokud víme vůli svou použili nejí klidně ale ne pro vidíme pokud tam bude den a tak tele že ty aby byl v tom cenného otce toho prostotě rozumí tu že dáno že by to tady nebudu vysvětlovat ale i že to mi to taky víte ty příklady přednášek co všechno se mám bez vás jenom jenom to co je v tom být v tom. Co je mého otce nic víc snažit se být v tom a když že dojde k pochopení že v tom musí být jako ježíš když tu je velice vznešený stav že nesmí být někde jinde než na straně otcově nic jiného dělat než jeho vůli třebaže ještě nepoznává oni hledá a tak to je dobrá věc a teď když toto dělal tedy ježíš ti. Třicet let tak měl právo se dostal do jordánu znamená on se disponoval k tomu disponoval tou svou vůlí že chtěl být v tom svého otce když panovat k tomu že mohl vstoupit děl dál tam zažíval toho vědomé spojení s otcem v tom smyslu že se cítil být jeho v činném natrvalo a že jedná jako. Jeho s tím jako poslušný si je toho přirovnání které samozřejmě kulhá najednou mnoho protože to nemůže žádné žena ani nemůže vystihnout ten stav poslušnosti který ježíš znal a poletovat se řídí to byl vznešený stav to vy i když neznám co ten bůh ode chce ale chci plnit jeho vůli tak. I než ten stav poslušnosti nemožná ještě než my čista protože ještě neznám tu vůli si ji plnit za každou cenu čili nepodceňujte svůj stav neví že že se neschopni mu v mnoha velký věcí kdysi opravdu chcete se dostat dál a že proces jak se se k bohu sloužit tak se s ním žít tak chcete být v tom co jeho otce neboť chtěl být v tom svého otce na vrcholu nese si. Znamená být v království božího znamená být s ním spojen napřed se musím spojen z vlastní vůle v jeho vůli ho potom ze své vůle je spojen mou o to potom nazpátek na to že nás ten chtěl ale začátku nesmím zabít nebi vlastní vůli chyba musím napřed chtít a teprve potom když soustavně si on chce na mně čili nebyl nese do stavu kdy dává bůh chce. Protože to opravdu nejenom drobnostech ale v celku celistvě to nejde zatím proste nepřekročili tu svátek těch třiceti let to si musíte přiznat a to nebudu dali čit že toto bylo potom po smrti jak to potom před pole pro nás neužitečné nám dobyta hezké vo ji dání na celý večer ale i a pomalinku kráčím kupředu protože vizte deska dobře řekli že tyto věci člověk. Nám sice do určité mění uspokojí ale do určité mi o tom matou protože mu neví jedná mají jak no co dělat přesně co dělat a víte ježíš kristus u nás navádí k tomu co máme dělat nám přesně říká co do si že tito od při by k co by byl chtěl se který to všechno na je tam jasně řečeno samozřejmě situace není tak jen ducha. A měli tajili vším a teď dávejte dobře pozor ovšem ne byl bych nerad aby nás to mátlo když na to potom nemáš testem pásky lepší je kdo tam nebylo než kdyby vás to člověk není pořád nad kterým ježíši není někdy je takové výši že se na to mám býti a někdy je takové výši že. Překypuje věčností bohu za tu milost kterou dostává ano a potom je tak něco mezitím neříkám že byl dívali nebo žil díváme s nějakou jinou výši ale celá tam mu stavu zažíváme mezitím prvním mezi tím druhým to znamená ani jednu chvíli nejsme stejní aniž vám tady říkám že třeba. Vycházet sebepoznání tak je to rada za kterou byste měli pranýřovat protože kdybyste byli pořád jiní tak by to bylo snadné ale musím si uvědomit uvědom si do pořád ještě nejste vám dávám touž šablona vite a že by vám nás měli kdy musíte z každého momentu umět jít k tomu bohu. Ale dole nebo atd žena ho proto jsem vám pořád stavěl na oči joga protože jsem ten byl v situaci do jaké není ano ale on dovede dané situaci zatím bohem být ku věčném a myslet na jeho milost aby je v tom jeho kdežto a my obyčeje jsme v situaci kdy se za ni hrám víme tak jenom bič jemné kdyby tomu tak. Úplně špatné ale moc daleko panna nade proto jsem napsal spis sela o blahoslavenstvích abych stav ukázal na ti stránkách i že jsme li plačící amen velikou při prostí bohu jsme je radující máme velikou při do byli v jakémkoliv stavu můžeme ho využít protože využili se nedá čas stav. Neboť k nám jde o st a my totiž musíme příliš časoprostoru kteří mání času a prostoru dost a síly do stavu učím dále vyššího a přede nějakého nižší no ale potom do vyššího tak musí dobýt pořád stav který nás nese mi totiž opravdu nestát nežijeme tento svůj život jako stav vůbec by ho žijeme jako v po mým o na minulost a nebyla to přece řeči do budoucnosti. Tak se tak tady li čili minulých lekcí v i na či mi ho nejen jako jista přítomnosti jeho nežijeme a proto se nesmíme tím mi že se např je nemůžeme klidně stýkal s mrtvými když než by měla moc vysoko ale tento nemůže na tomto světě aspoň většina z nich pokud to nebylo náhlá tuto nadaná vás ma u to bylo pomalu tak že každý z těchto co zemřel na jej něco o tom my jsme leda. Žili ono o dělal ono v tomto si umřel a my jsme toto zde neumře čili on se v tom v chvíli umřel v tomto světě před jenom trošku dostal za čas a prostor dostat do nějakého stavu rozumíte a misse těžkost tím setkáme protože v žádném stavu nejsme a on nějaké dvě ano čili tohle toho v je důležité si vědomi proč tak. Těžký styk na svět mrtvými protože oni víc než my žijou v nějakém stavu než my v jakém stavu být tedy se do astrálního na to jenom sebe ne podívejte se bych snad někdo z nich nežije v tom stavu tak to pro něj nebyla jiná se k i ten se někde zjevuje do se to při on tam pořád míst za čas ve kterém žil rozumíte to do ty případy těch se nedal o takových jakých. Lidi když se zjevuje na nějakých místech protože nepřišli do stavu toho nového stavu který tam kterým se tam žije kdežto ten mu bylo do tohoto stavu přešel v okamžiku smrti aspoň ten je nám tu vůbec nezjevuje ten klidný život a neměnnou ne jinému to za zlé a kdybych mezeře od něho nemáme žádná svědectví nejlepším pořád ale vězte mi je že kdykoliv by se dostaneme. Aspoň do takového stavu jakém on je že máme k němu přít tu a nemusel by žádný z klid si proto například existuje v mystice nebo bylo by něco čemu se např jevil veliká yoganidra takový polo stav polospánku dech a ta po od za do toho prostou odtamtud nemůže nad jenom ten kdo zapomene na minulost o ale o myla budoucnost jenom ře v plnění do požadavky že nějakým způsobem být přítomnosti než kdykoliv. Že tím byl a toto to se může stýkat na astrální úrovni ze svým mistrem ve by se může visí někde indy a on by mně tady může zpovídat a nemusí nikam kdo jim je za ním rozumíte a když to o tom kdo tak nepatřilo vůbec žádný volnost pane může i také stýkat protože čím by se provede do stav s tím být do otevření nebe ne ten dokonalý sta tak němu přibližuje ano. Je to všechno otázka stavu čili že žena chtěl zhruba také říci že je li člověk jsou fa a jiní například víme k k k u z tam nad sebou nebo na situaci ve které je tak to by měl považoval si jde za stav momentálně pěkný ale za stav příhodný k tomu abych se odebral. To věčnost protože je to tady jdou ale jestliže někdo je radostní tak zažívá stav radosti tak že by opravu tento stav mohl bojíte aby ho aby se skrze dostal do věčnosti mohl by ale jedná když je v takovém stavu že vůbec není vidění že vůbec není nezažívá ni v že prostě. Je mi do mu říkal no ty seděl temně kdy ne to je ten případ který se prali že by byla že o němž se praví že bude vyvržen z úst božích takový člověk buď horký nebo studený ale nikoliv vlažný neboť je vybranou z půsty vých je tam psáno ano a to je mysim v novém dát bylo by z toho ze starého zákona co tam je pořád on mír ráno protože to velice důležitá poučka. Čili ještě jednou protože náš stav se mění uděláme chybu ho me třebas litují svými tohle ta užiteční protože lituju něco se mnou se nic se ve mně hnulo a také nesmíme považovat jenom že ho nenastal zenem v jenom ze si uvědomit že vždycky jsme někde jinde třebas na nás nestranně než ten neví ale za nám být. Pobídkou abychom se dostali správným které mně a věřím že nejíme plodnější život je takový ve kterém se nic takového co vám tam říkám neděje že mně nedělej nic co by člověk jenom slova je tady např jednáte prázdné že třebas tak úsměvem se dívám nějakou situaci nějaký ty třebas od znal domě které by tady by si dáte jsem opustil necháme tam plátna umím. Protože tato od za blahodárný stav že ano kdybych to zná dál janeta nepovažoval ta by to odejmi byl stády z mu samozřejmý ale když jej soudil ale neumím víme co věž podle sebe dnes to vím podle sebe tak vím že nikoli na že také pěkně prát na tak to protože to nebylo v je no tak to na měl dovíme je že ano a třeba se ve na pokraj do panství to jedno jsem se neni zasel on ten brát budeme z toho nejvíc. Měl to se pořádně stát od se se mnou plácali o všem jsem mnou brát ale li který si není chabé kdykoliv námi někdo tak že to vy kteří mlátí nesnese bohu pamatujte si nikdo s vámi nemá právo vrátit když po nejste hodní víte ne nechtěl byste byli pasívní abyste si řekli ano prosím o do vůli bože bylo stalo vládcem a to né. Než je tomu který odplá přítel za toho protože máte jemu výchovný taky povinnosti že nevědomou jeho bijete proto že vám něco že vám to že prostě toho potřebuje při výchově jej ze sebe v pekle a klidně po zlého klidně aby vás viz co chceme cenil důležité jehož již nás někdo cení. E to nám každýmu vstoupil do hlavy pro neznám řekla kterému nedovolil stouplo ale tak jak mu to říkáte ne tak to vnitřně nedělejte to předním pali dech je totiž u to nemáte tak a že z toho berete prosebné nějaké poučení a že dobře víte že byto poučení nebylo. Pod slepý kdyby vás nemohl být ono přiznat nemohl pranýřovat tak dneska dejme tomu v když se některé věci překonání všem samotném vlastní síly tak musím že ten podali byl pro tím nejí užitečnější na že by to šlo bez boje že bych že nikdy ani nevěděl jo. Že ty chyby mám protože dokud jsem nebyl postaven před povinnost byli bojovat chci nějaké řek bych si vyšší postavení ale nějaký vyšších ta tak dycky to byl stav požehnaný když jsem si nebyl dokonce ani vědom že je obrali o vyšších ta i jsem si v tom on se dát mu neuvědomoval že to je. Boj o vyšších ta silového byl v tom že to smrt před že to je vlastně nemilost ne pro jsem si že se mínili jsem neznal jsem nerost poznávat situaci kdy jenomže nepoznáme sebe mi nerost poznáme situaci jejich mysl to je jasný symbolika situací ve kterých jiné nám nic neříká a vím neuměl rozluštit ano to je celá běžná věc a tím se nebudeme zabývat a bych tady ještě malinko u mě. Připomenu opravdu nezáleží tolik na tom jak vznešeném stavu se momentálně nachází hlavně abych tele že literou přítomnost podívejte se v jakém stavu byla maří magdalena a v v v v v ě v zaručeně to nebyl záviděníhodné v tam protože věděla ráje ale on nás do svou milostí prát navozen je to pravda. na tom rozhodující v jakém stavu byl protivný dejme tomu takový jidáš ten před čili byl vybrán za učedníka měl slovo boží při prut své ano je příklad ježíšův příklad ostatní to dát ku ku učedníků a on tomuto nepomohlo tyto vznešené možno. Je okolnosti nepomohl bude ho mohl když před tím svěří že kolikrát znamená vysoce postaveném duchovně postavené místě znamená hodně daleko a o nám to ne po k tomu abychom se z toho co vy co se vznešeného stavu dostali o krok dál všimněte chci toho krásného přirovnání znovu promiňte ho o to to rama v. Šli tak ten světec šel k tomu bohu ne mou k tomu kam se zeptat na svou nad tím co dělat že cesta do věčnosti a jak ten jogin který se ustavičně modlil když se na zpáteční cestě do věděl že by pán a životy mu ještě bývají jak se neb onu z místa jak mu stav ten bývali dva živu víte. Tak k čemu zpívají na život to dost spravedlivé ocenění jeho stavu ve velice daleko protože vás dopad nás může svým ženami na dva životy bývají do k poznání věčnosti a nemůžeme ji do z nás ano byl by to své postavení duchovně ano ale protože nezažívá ale mně nic mu po neřeklo ano ani nebude to řečem protože pociťoval svou. Je si jakou jemné jelikož dovedl dva roky dva životy tak je zkrátka nepochopil okamžik nepochopil velikost chvět kdežto ten tanečník spravedlivě ježíš tolik životů kolik bylo listí na tom v tom měl takhle měl předpisy taková aby jeho mým úroveň byla a. Ale on začal další dívat tam věčnosti stav věčnosti nesmírné věčnosti která ho při ve tak takové radosti že okamžitě ses spojen onen je to otázka stavu ale jeho otázka výše kde v tomto rozlišujte je otázka výše nýbrž ho či je možná i nejvyššího stavu dostal velice daleko když honíme od cením jemné když činné říkáme bylo. Kdybych měl nějaký takový dále li tele že jeho doby je to šlo nesmíte pod i na ten svůj stav ve kterém jste z každého stavu prošlo když došlo do stavu maří maje ne my to z toho tanečníka pod domem let tak to je našlo stavu je to nahoru a na to nejde proto že my on by ten přítomný okamžik nežijeme mýtem si za totiž že když tě. Že k tomu něco říct mluvíš tady koho síle stavu který způsobuje že se z něho můžeme dostat dál když kdy zažívá člověk tu přítomnost do ve které tady žijeme fakticky nižšími a my žijeme v přítomnosti kdo nabyl žili nikde jinde než přítomnost či zažíváme víme výměně než dosud znají zažívali jsme vlastně vůbec zažívali znamená kdy pociťujeme tím u toho okamžiku. Závažnost toho okamžiku a byl pod chtěné řek bych takovým takovou vnitřní milosti kterou bych žádají definoval asi tak jako že nás něco v přítomnosti přidržuje ne tak a když tohleto cítí let tak to ovšem není nejvyšší stav a není to tak i nejvyšší stav samo. Zřejmě je to dobré východisko k něčemu dalšímu ho uznávám ale bych jaksi nedělal takový že rozdíl je mezi tím že tam ještě v přítomnosti nic nebyl živý a mezi tím že tam něco drží samosebou když za žiju a oni malém pro zrození v betlémě ano tak pod ty čili existuje. Že si toho ježíška po tři čili že se hlásí o život je ode že nějakou v či a moje starost je tedy oni a on je přítomen při dostalo opřít to a ona dost spí když to je něco co mně z milosti boží odvádí od budoucnost do minulosti tak ti a proto jsem nestrannosti ano proto jsem ve je to moc pěkné. se tomu vůbec nic nemám ale pozorněji ježíše že to je že to začátečnicky stav v tohleto ano velice chabým že nemůžeš usuzovat že li tenhleten stav pane v ale udržel bezstarostnost se ten stav ještě trvale bezstarostnosti jen neudrží proto jsem takový ježíš protože ty si myslí již kdy. Si ho zažíval nebo zažívá v tom vás nechtěl vstane svědomí že to je stav v tedy který opravuje takovéto mluvě vůbec tato ještě dát starostí most budeš to vyveden ano velice brzo než při věštit ale musíš protože jinak byste z nemohl dostat dál tento stav to je opravdu jenom pro toho. Abychom jimi tu přítomnost která se nás narodila a na nás před tím nebyla abychom krmí byli abychom se oni starali abychom dělali to a především co od nás ježíš kristus se teď jde především království boží to je to hledání především a protože hledán to především tak těmi ostatní všechno přidávám no ano a proto jsem bezstarostní. Protože mně to přidáváno ne jevy byl ze své podstatně své velikost těla velikost toto dostanou tak daleko ale protože je mi to přidává nebudeme ba ale přidával do věčnosti který ježíš je na vás tele a ten nebude li ti jenom o bylo že měli aby jeho koly jim dali stávali nebude chyby víc rozumíš jsem u pozorní a to ještě neumíme. Že vám to ještě ne bych to dělal když je takhle když žel ježíš kristus že těch první tři ve tak nedělal zázraky jako o tom nevíme nebot to byl takové nebyl o ten nestalo nadto psát něco to prostě je zbytečného o tom psal alejí jakmile se ocitli v jordánu začal dělat zázraky začal být tak činný tak zázrak většími mistra řekl a bych spíš řekl tolik činný. Že to překvapuje těmito oživeno zázračné ano proč tomu tak je protože vyrostl protože bylo v protože před tím dělal něco co dneska třebas děláme my anděla to pořád dělat to ale často ne proto o že by mu to samo šlo ale to musel dělat ano že do toho musel dokonce nutit že to není samovolně stav když jednou někdo tu. Milost nám de tak při mu tak musí udržovat on taky jak se to dělal tady že není toť těžké tak jako před tím to není ale musí do jak to nedělám let tak to viděl v z kom míra a tak dále všechno co s tím souvisí no a když potom když kristus nedostal v tom jordánu v situaci že jako zázračně jednal to znamená že že šelem. Mohou být daleko větší měrou bez starosti protože věděl co chce bůh otec anděla jedině to co on chce je dali jedině jeho vůli a přeci vidíme či nakonec je tu jednou hlavu starostí když měl na kříži pláč co bude takových a kdybychom třebas umřeli deska bez hlesu. Ty možná když osoby ale on byl na takové výši co s tím souvisí že se necítil oddělenou bytostí když on řekl li toto pod učinili nejsou z bratří mých mně jste učinili tak vycházel při tomto říkání ze svého poznání že on nešel na kříž sám nešel opravdu za celé lidstvo a cokoliv se jemu děje cokoliv se jemu tělo. Kam dělat co staniž dale i to chápete jako že jsem tělo prosté je s námi a v tom je on obsažen a proto ty starosti toto naše starosti které vzal na se sebe nám velice málo ještě pochopitelné protože právě neznáme se to přítomnost když když to nějaká budoucnost co my dneska žijeme do protější krize že něco budoucího v zenem k ježíši není to. Pravda tak nechci od filosofova dale je tomu tak a teprve potom když že nemůže na kříž stal ve svých tak byl dokonale bezstarostní to znamená on nepotřeboval starost zpět dalšímu rozvoji ale my tam do stavu třebas narozením betlémě a dokonce ve stavu vstupu do jordánu a ještě dnes. Onou mění na kříži potřel starost potřebujeme čili na vleže zůstáváme pořád s lidmi i byl nit a protože nám bych tak dívá tak se podivuje proč jsme takoví jenom bych vás prosil abyste se v sobě ne věděti aby se zbytečně nediví líbí protože strašně málo se zatím ta. V něm a že jsem mnoho musíš ta je tam pořád říkala na toho o kolik představ nástup je a kdybych svědka řekl je tento stupeň na které jsem své nádhera tu chvíli na tom stupni nejsem že jsem to takhle hloupě řekl to ale to jsem dosvědčil že to poznání nemám nebože v tom momentu jsem z toho poznání přestoupil rozumí. Jsem na poušti a tady si fakticky vysvětlujeme starost žil mezi tak zvaným normálním způsobem života kdy člověk nezažívá věčnost a není tím nenormálním mi zažívat třebas malinko třebas ne úplně rozdílně tedy v tom že člověk který nezáleží. Vám věčnost vůbe ten prostě žije pro sebe ten žije proč se ten prostě se boží pro sebe i do budoucnosti ten myslí nesou budoucnost ano a nemohla se těší z minulosti to je taky žít pro sebe jinak se proste nežít nedá kdežto ježíš kristus osobě řekl jestliže něco dělám. Pro sebe nevěř temně to znamená ten kdo nežije tak jako ostatní nikde do další živá vědomí vědomě dívá věčnost boha jak chcete že ano svou vlast nesmrtelnost nebo tak ten nežije pro sebe a proto ježíš kristus radil milujte bližního svého jako sebe sama abyste nežili pro sebe tady je své nejlepší. Pro každého roste do toho stavu dostat když když totiž člověk miluje bližního bez ohledu na sebe bez ohledu jemu této vynesené musí se dostal do správného stavu ve ten se poznává věčnost rozumíte to jsem vám potřela všeobecná na dát jinou všeobecnou ale ne že v tomto této věci dát která v na kterou můžete použít na kterémkoliv stupni vývojovém milovat může. Te chtít a učit že vždycky ano nezištné skutky lásky atakdále to jest možno dělat na každém z tupí ale žije člověk není schopen při se mu to zajídá je si že prostě říká že o něco při žádným tím nestará o jiného ne o sebe nebo že by se staráš v jeho jeho jako u své pro sebe víc se když na něho nechce se tak pak žije pro sebe. A dožije vím že pro sebe ženo pochodu více pro sebe než pro toho jiného ten nemůže vzrůstala v tomto poznávání věčnosti nýbrž že tam by to rovnováha samozřejmě ta rovnováze těžko zjednává tam kde člověk nemá zkušenost je ten bližní vlastně jeho bratrem sil náramně pomáhá a e ježíš. Byl ještě před této zkušenosti že tomu vybrat ale této nejste kdy musíte se ti dopracovat to znamená vy to musíte zkusili nějaké těžké situaci toho bližního nepřestat milovat pojem mon důležité to ne tak jak jsem tady e správně před pod řekl že správně miloval bližního jen možno dobro ke zkušenosti tělo pravdu vím o tom že můj bratra sama. Zřejmě že látkou kterou lásku kterou u který byl u ježíše krista nemůžeme my v sobě by produkovat při tento stav tak dokonalý nezažíváme jako on ale i toho že se mu učíme milovat bližního je správné přetože stav nezažíváme stav která a ty skrze poznal nebo po poznání a je že bych že ano. Více užitečný než tamten bych to mám v ten stav mám protože zažívám nebo se dostávám do toho co ježíš kristus říkal že musím být v tom jak se do toho mu tím ano že někdo nutí do toho do lásky tak tělem není pro zahození je to že by řekl spásonosný vší když se do toho nutit nemusím. myslím že to let je vám jasné že že když se mi čeho tu věc nemusím tak musím být zase dál to je povinnost zase i o krok dál do čeho se musí nutit aby mně to dobré protože dotoho nutí let tak dojem blahodárná činnost je toho opravena činnosti a a vyžaduje celého člověka ale tato všeho černého vyžaduje že opravdu musím. Sebe zapřít tak je to správné protože to v tom působil na po že si to jenom tak vše nad abych neztratil duševní rovnováhu samozřejmě máme přemohlo by byl z váže mi to za tak fanaticky že bych tu že ano strasti ale jinak činné i bez toho zažíváním toho vnitřního stavu bratrství mohou milovat bližního jako sebe ovšem nejde mi to soustavně tento jenom chvil. Odešel před přinutil spadne z toho a třeba zapomenu se také nemožné nebo nedokážu a po dlouhý čas nedokážu sto let se při tomto běžné a pak zase do toho se znovu nutím no tak kdyby tam byla určitá pravidelnost tak je to nejlepší duchovní cvičení v že to jenom v po nadlidské se matkám tak to není k ničemu tak prosti zbytečně dělám o křtu du protože e. Že říkají jednou je takový jednou v je takový že ano po každý jiný ne a nemohou něho potom důvěřovat považuju o zralá že on sám sebe považuje za nás ne neboť to co udělal dneska protiví že k tomuto udělal čela tak on sám říká jsem když čela anebo ne skal tu ten takový jak jsem byl včera když jsem se před si třebas kázal ne tak dneska ho když jednám proti tomu ale tím jsem takový jaký. Se dneska přidám špatně to co čili tak jsem čela ano tak asi že i jsem slíbil ještě něco lid ohledně toho nosu my jsme totiž v tom na spisu cesta vědomí tam narazili teď znovu na tu pasáž kdy zachariáš ve dalo aby se dověděl o vůli boží zda něco přidat k tomu. K tomu co dosud děláte pobožnosti anebo zda to na úrovni na které tajnou pobožnost tu byla vás upozorňuji že jedině v tomto případně ten hlas v nás smysl že dělám pobožnost že bohu du a bůh všemi neprojevuje. Tak je bych přál a momentálně nevím za jsem hoden toho nebo dale chvíle hodná proto aby se mi dokonaleji projevil mám právo otcova ale jiným případě například tam není řečeno že toho po používal ten zachariáš ve světských. Záležitost toho použil ve vnitřní modlitbě upozorňuji protože je to tam symbolicky na čelo tím že při tom nebyli když stálým venku naše myšlenky při tom nemají hrál žádnou roli známe myslet na to neměl dost na to jít svědky vypočítavě nebo tak jenom máme hledal vůli boží. Čili bych jako chtěl tím jenom tím že jsem v pro velikou opatrnost při rostou v ani v tom běžném slova smyslu ano protože kdybych dosavad i o světských věcech za jen mám dělat nebo nemám tak bych zanedbával jednu jeden dala který od boha mám a to je světlo rozumu nesmím zanedbávat světlo rozumu. Při taky od pána boha pokud stačím rozumí rozumně o něčem rozhodnout nesmím počet to mat počet tu byl nesmím potem nával nesmím osoba nesmím se kát tu vůli boží i jsem ne dočerpal možnosti kterými zatím bůh dává že to vydává on a proto nemám. Právo na vyšší řešení aby může když nikdy že vyšší moc nezasáhl rozumíte mně dobře kdežto když vyčerpán své možnosti rozumovém volní čili v všechno co mám tak pak mohu přejít teprve je k tomu co váhání nebo k tomu chtít zásadu vyššímu příklad takže cele. Ve dostoupil tak jemně jsem svědkem do tak bylo ptáme někde moři jsem přitom ne zavolal an toho pána boha na pomoc protože moje troufalost i nebyl dokonale a jsem nebyl u konce svět ještě řešení něco malinko v sil měl tak co by ho opravoval jede také otázka lásky kdo miluje ten od milovaného vůbec nic. Nech se vám e jenom tady předkládám příklad ramakrišnu tomu panečku něco chybělo to byla rakovina krku a on se neodvážil matku požádán aby on z toho dostala a když mu řekli proč to pro protože jsem protože musíme něco za své žáky říkal ani mohla je i dělají mám rád. Tady nebudu obtěžovat tím že tady umírám nakoupit dobře vím že o na nechá udělat svůj úkol že neodejdu přít pokud ten úkol neudělá a když dělám úkol který o na mně svěřila proč bych neměl potud odejít či promiňte že jsem takový že každého trošičku spása vážím že uvádím na takovou jak se mi tam na pravou míru všechno. My tady tvrdíte ve svém blahodárné a s tím hodné a chovali hodné horlivosti ale jsem příliš ho zažil těžkostí vlastních zklamání vlastních než abych to vás v tom zase nechal by věčně do rozdat a proto vím že mi horší je když co v sám sebe člověk krám a klame se velice snadno je s protože nemá. Vědomí o tom co ho čeká všichni jdeme do takové ten neznáme mohli bychom být zen mění vší myslí přibrat napřed si nemůžeme králoství boží a ne naší nikdy ne je ještě neříkal naše krát co bylo jeho jeden poli v jeho na zemi námi jdeme od sebe a protože jediné poznáním které může jeví jíž. A to je velice dobré poznání je poznání o sama sobě sebe se nemůže poznávat tak potom co zatím je nepoznáváme a proto musíte velice opatrně když jej někdo nás částečně sebe odešel a poznal něco se zatím když se neopustí tak mu neměl měli bychom mi dal mi je že nás jako bereš tří kdy je protože ježíš k oddá je chyba. Opakovat chyby které někdo za vás udělal ne myslím že jsi byl v proto ukazoval jsou tu svou cestu abychom věděli co nás na každém pro o čeká měl by to do vůbec věděli by to vůbec nevěřila dělat za nějakým příliš také ne si jista ani taky nikodem když byl osvícen člověka nebo o to vůbec představit když se měl znovuzrodit to mám znovu bude pro pro matky dal znovu se narodit jak dotud do tuto přece není možné víte to byl děláním. Nově velice dělali člověk a také na to šel z na tak znát takle jen v zemi i nevíme ani o pravda a je se k tomu když jenom nějakým způsobem dohadujeme a to co vám tady říkám to je z toho mála co mám za sebou není toho mnoho ale jestliže by ještě něco z toho máte taky e třebas před sebou co třebas jsem se snažil aspoň částečně také musíte prominout že vás jaksi u budu brát rezervou. Protože kolikrát jsem si myslel že nastalo dal kolikrát jsem si tam myslel a my že se museli kdykoliv jsem jenom za své an o by na spodním na pod ti to bylo správné zasívá na pod ním ale potom přišla vždycky krutá mým nad ztrátou moje o si o pro věřila něco. My ale na nás něco ale zůstalo a toto co zůstalo proto bylo prověřena tím mrakem tou smrtí to potom dal daleko ničit teď nestala než to jen obilí kdežto na jaře začnete rozumíte čili to koly dneska zažíváte protože to není to nejvyšší všechna musí projít smrtí. je to stav třeba nejednám ten stav musí být obětován na vyšších ta že není možno se udržet na něčem ale neumí od toho odstoupit když to na čem se není to nejvyšší rozumí máte právo se ne jenom toho se nejvyšší a dokud se nevíte všeho nižšího kdy se mi to chyba ale zdržujete své. Vy musíte požádá naše skvělé přirovnání ramakrišnou nad všechny peníze je jen mu byl radil svému žáku který co chtěl chtěl přesto tak jak by nebyl bohatstvím čím duchovní samozřejmě ale tane tolik jenom mocně jakou že krista po vím to bývá aniž on tam líčí li co taky hmotně tak mu říkal když se staví boha sví. Když stále hlouběji dole v z ta ne znáte v tom přirovnání když dal dole stát a našel mi jednou živou ten tu mi to dostavil a vydělal na tom hodně na trhu ale řekl v čili to pak oni vizte řekl aby šel dále neříkal najdeš jedinou žiju přestala řeky dále hlouběji do nestál tak šel dále obě našel při plnou o tom dále a potom našel třeba. Toto k jeho tam bylo a byl velice bohatý to teď bych do toho vyššího duchovního života nedokonalosti a myslím že my nesmíme tuto chybu udělat a že by třeba veliká který umí dělali bychom si věnovali že musíme stále hlouběji dole v z na stále ohled mnou poznávat tento svět pleteme sama sebe ten je to to. Musíte myšleno mistrovi ano v prach tento ale jsem pořád dál pořádal k tomu zlatu ale nedostavoval se ani nás nad že se něco dobyl se do ve co by jednou sílu pramálo mu jim vůdce neříká a kdy zamění jíti za přítelem nýbrž jen hlouběji dole v tak v jediný systém ano k k a my můžeme skončit přirovnáním ježíše. Kristem on pořád při tím kladena cesta by nebyli spokojeni světa ve kterém stanou deska nemůžeme poznávat to co potom ještě duchu drží za oni si mysli do vyjde z toho oni nechybělo ona by začínáme nějakých tam zažívat nám nic nechybí myslet je dokonce bezstarostní že ano dale na tom než jsme byli před tím ale jedna před o bylo konec jež ve bychom především ten se tam trati tím stal těšíme v teď na odpad. Svou paty nedoměříme no ano pozorovat ho dneska ano vám chci vysvětlit. Ten další pojem když čím je stále lidské filozofie které není dále prohlubuje ten obraz těch prostředků jimiž jsme vší ještě před kristem dostávaly do věčnosti ani by v tom v jež by třebas na osobního boha na osobním vedení protože jestliže tam to osobní vedení nehraje tak velkou roli jako třeba u nás v křesťan mně nebo jako třeba. V im kdy tam jsou vedeni hodně neosobně a jsou vedeni že k neosobnímu život a neosobní život k považují za vrchol dokonalosti ne osobní život se domnívají že vedle činnosti člověk nebude osobou nebude odveden nějakým tělem nebo něčím takovým přesto musí tady trénovat cvičit v tom neosobním životě v tom. V takové řek bych i my nedojde která není vázána na konkrétní nějakou podobu přičemž ale oni o sobě tvrdí že toto jejich učili smí je nikoliv cesta do abstrakt na nýbrž cesta do konkrétního života že to co my žijeme dodnes si nevysvětlovali to je abstraktní život který ab stravuje od skutečnosti kterých nevíme skutečně. My víme skutečně on nám vyčítali že my skutečně neumíme jít nýbrž a neví znamená na nás mám mají za zlý že tu zkaženost kterou sobě vyčítavě bez tažením my jsme špatní že že to zkaženost považujeme za k na nedostatek e přestaly že nemůžeme dostat dál voni říkají že kdybychom byli také z tažením fakticky tak bychom nemohli vůbec nic když do pod. Protože podstata naše naše přirozenost u pět obyčeje že člověk dnes tažena čistá nemůže si to neuvědomujeme že jsme podstatě čistí lide a toto považujeme do zkaženost a to co zkažené od děláme to je jak říkají indové v na on tu jiná těle na pravé naší přirozenosti stačím tu jedním ještě jsem žen prosim váže na tu vjem v je ve pád poté zkaženosti. Když člověk je dovede se vodní od pouta stačí že od odpoutat to jsme si tady říkali u maří magdaleny u toho od rád o všech ostatních kteří zapomněli na svou zkaženost protože by byli naň nezapomněl na protože si dal tělo dal jsem nemohou po je to tak bylo pro tu i jsem pro si do dal nemohli zrak nebo při to si nikdy to při tom okamžiku neříkali v prostě zapomněli že jací stranou po mým nejenom na toho. K tomu komu uvěřili ano kdo tomu nená oni přešli z vlastní moci a a nad nimi měla moc v tomto smyslu špatnost lotrovi na a tak dále ale natolik moc na to jejich schopnost neboli zkaženost je k tomu co do říkat zajedno v každém při tady je do toto nebylo do tak je to vždycky špatné v tom smyslu jenom to překáží ke vstupu k tomu bohu a jakmile mi toto o. Kdo víme symbolicky se ukřižováni nemůžeme s tím vládnout tohoto nemohl lotrovi věděl na kříži tam maří děly si lehla mnoha mi že mi tak nemohla dělat li se nic zlého ano nedělat sám tak to je pravý stav připravenosti který ě tak dobře umí by pořád číňani a dneska ze si pro obě od dalším prvku. Této připravenosti kterému u jednoho světce říkali že byl vítán na větu nech to vnímají takové které míněny tráva vydržel protože byl pohádkové kterými že tady mně me ale protože z milosti jedině tímto způsobem se vystihnout ano tam nekonečně hluboká podstata věcí která je paradoxní ho charakteru. Protiv myšleného charakter u všechno to největší učením které nám tam zachovali je paradoxní jen nesmyslné a protože ten největších smysl všeho je vlastně se nám jeví jako nesmysl podívejte se jak se jevila smrt ježíšova na kříži těm apoštolům jako něco nemožného co tam nepatřilo do zázračného života on je takovou obrovskou moc. Že zastiňovala všechny lidi že bylo vidět že synem boží kterou tady bezmocně umírá a i před bezmocně dává víra odsoudit pro ni z ani ani to ne nepřeje že tam lžou přeci jsme všichni věděli že když sliboval za tři dni postaví chrám že tím myslel vnitřní život a on neřekl jakými se vnitřní život on necháte je konanou že mysl trvám jeruzalémský dělo chtěl nechat bourat a proto byl popraven v že to nesmysl proč ponechána v sobě. Proč byl také nemožný aby nám ukázal toto nám chybí že nám chybí ten odstup od sebe ty tato sebe taje tím nejí jemnějším způsobem vlastnění kterého se těžko zbavujeme dokud se toho toho nezbavíme tak nemůžeme vejít do králoství boží an ježíš kristus dával najevo. A to příště vysvětlíme budeš za to dale tu ctnost jen není vlastní a my ho všichni známe jako vrchol ctnosti není to pravda a on sebe za dobrého nepovažoval po je to by mně řeči zabili velikán nejde do velí jedině ode nebeských a je to to nebyla pokora to byla znalo věcí a to bylo to co my neznáme na to co my nevíme na to co s tím když to nepochopili že o to věří. Ne tak nemůžeme dospět na kříž atakdále toto mrtvýchvstání nejde nám to protože smíme měla tří nýbrž jsme v nějaké veličiny mi vedle pánaboha pracujeme ne s ním rozumíte ne v abychom mohly pracovat s ním skrze něho a v něm abychom žili mámě umírali to netřeba kromě jiného také být jako stane li který s tebou větrem. vše který co mu dát po varovat před pobývat sem a tam jak říkáte tím že ten činit ji je že opravdu nevím říká osobě zdali je to vítr který se mnou pobývá jsem atd tam který se mnou právě po cestě anebo ho tady tento tedy mít na tom větu který ho ovládáte není ten tak protože an z krve stává. Že jsem takovým listem pobýváním dokážu věci který nikde káže jan či mně toho že vím že to nedokážu že vím že to není mojí síly a tím přes samovolně bezděčně vystavují v síle vyšší nikdo se totiž nemůže vůbec přesvědčit o tom že na vyšších neměnným funguje dokud i sebe nemůže tím způsobem sebe nepatrnější. I nejí jemnějším sám působí ano teprve když sám přestane půst li teprve ten duch může vládnout odkud chce a kam chce a může ho kamkoliv zamanout třebas do nesmrtelnosti ano ale ne z vlastní nic jak jimi do na to si nemůžeme kdy vlastní jakým může udělat mon věcí své postavě z města že nejen svou rád můžeme postavit nemocnice můžeme. Také lidi mařit třebas nějakou všemi zkoumá kou jedno i druhé můžeme můžeme vypěstovat skvělé objeví může pěstovat dokonalejšího člověka ale co nemůžeme z vlastní vůle dosáhnout věčnosti v tom musíme nechat nastoupit vůli boží a toto indové toto indové dobře věděla pak je to mistr který zastupuje vůli boží a učně o to není mistr nýbrž jen je to přímo jsou to vlastnosti. Že člověk musí v sobě vypěstovat atd užitečnější ježíš kristus stejným způsobem nás k tomu měl a ty zase li se opravdu naučit jenom jedním způsobem napodobení vám radím napodobovat ježíše krista a tím se to člověk naučí ano protože on opravdu zastavení nedělal jenom z otce ve to stav jeho mysli. Pak jeho vůle je ten který dělal tak nemáme zázraky nám by je jenom následek toho stavu kdy není do nás nepoznávali jeho stav kdybychom poznávali jeho stav nedivili bychom se jen nás draku denně samozřejmým samočinný důsledkem toho duševního vstal jako je samočinný důsledkem toho našeho stavu mysli pro že žijeme a umíráme. A že si máme možnost jenom v rámci tohoto života časté úkoly provést tak také když dosáhneme toho stavu mysli který dostal ježíš kristus můžeme dělat zázraky a protože s maličko mi to může můžeme vstoupit na věčnost že ano to je to je vedlejší zázrak ovšem návratu fakticky není deptat nejpřirozenější tebe mi že v ježíši u závěr vlastně lidského život toho provizoria. Ne ale vy se pro to pro vy jenom pro vám ten tu dodal říkat to když jdeme za na nade žili živou ano a tím si myslíme že můžeme tím životem disponovat podle vlastní vůle a atakdále a to nám maří tu schopnost za k bohu zkrátka v tam ale on se například vy že se ten stav toho dal na větru ještě analogiích. Podnapilý nebo vstoupili člověkem opilý člověk když spadne z vozu tak že po ranních stejnou měrou jako jiný člověk který není kopyt zatímco ale člověk který není opilý spadne z vozu budeš z znát na těmi ranami které utržil o bude ti léčili opilec ani nebude jež nespadl z vozu protože ani si neuvědomoval že byl před je na vodu on jede na vozu doby dale mi že od o. Vém tak taky neuvědomuje že doménou rovnou třeba rozumíte a tímto jedinečným způsobem nevěř na to nějak přizpůsobil přibližuje tu vět to ježíš spůsobem pro aspoň tedy že čuang se vysvětluje těla ten pravý stav mysli je v která neví osobě kdyby jenom vámi nejenom kani byl oko kdo je uchovalo kde jsou ústa a je pro všechno tupí. Jako ten jako ten opilec a proto je schopen pro toto takové nějaké omámení z tohoto omámení se dostat k něčemu vyššímu v že bych pravil byl velice rády byste tuhletu věc z mnoha lidem ne nechávali přehrad těm budou si myslet že tady ukážu omámení těla kážou jsem není vším nižší stav uvědomování. Nebo že kážou že musí být člověk tak do kou při po na potrefen nebo že musí být o na to o že to dodat že to velice doby stav být jako kopí jenom říkám že to analogie že to není z jiné jako být od spí a analogii něco jiného k napodobování že ježíš se kdy říkání by buď teď je mi že to co vám vždycky důrazně rád že jsem měl toto na mysli buďte jí. Jako ti či on mluvilo ani na nový že by člověk nikdy nemůže mít dítě ale může být jako dítě a tam je tam mohu do prost jako či i jako opilec na přivedli je říkej ti číňani víte to se nám na bych denně nesmyslné jako jako být jako dítě že když nadto do tak je vždycky tak si řekne kdyby jako dítě tak nemůže v to co tím dokázal že se tam nemožný nebo pro smích tam budu blázen v očích lidí ne. Ale bez činnosti nejde o nic jiného než aby se člověk naučil bezděčně jedná aby vyšel z toho toho tento svět naučil abych se nespoléhal jenom na to čím se zde v tom světě kdy učinil kdyby byl totiž ježíš kristus zůstal tesařem postup budu jordánu tak nebyl ježíšem který vstoupil na nebesa rozumíte on musel přestát jedno. Hodné tesařinou jako ti jeho učedníci museli přestat být tedy vás ani jedno hodné o dneška budeš člověk ve své duše ani koly v ryby ano čili nebylo špatné že ve před víme li vás nebylo pane jsem byl učil tesařem není v kristus ale musel umět bez hlesu od tele ten z na že my ustoupí jako kdyby nebyl tesaře jako by neměli žádnou. ženo na tomto světě jako dítě nově narozené které ještě nenaučilo hledět tane toto musí v jeho vědomí se do zlo ale jenom že se ani usmívat protože nepoznává tento svět to testem ne je to dítě je není tady ještě doma jakože který nemá kam by hlavy sklonil rozumíte do že toto není jeho je to ale to je to co oni si tím davy opilstvím kdy oni stavíme on tady měl kam by hlavy. Měl ano od uměle dosaženou měl dokonce by je si ten ježíš kristus ale jako by to neuměl protože on byl byl nemoh udělat zázrak žádný kdy byl měl co o měl promiňte měl také říkám to toto nedobude poslouchat tak to bude zle ale vy tomu rozumíte doufám že ostatní kteří přijdou v této kapitole o si takle po či je zprostředka postup nad neporozumí to říkávám před jenom. Tady nabádá aby člověk byl u plně tupí aby na věděl prázdnotu vůbec ale jako by to neměl ten stav jej jako by to neměl protože on by si e o čem byla ho slavným jen za co ty si krmil tyto věci před moudrými tohoto světa a věřil svět i mají ti tedy do pochod ano nikdo vím není schopen protože. Tam na jeho on něco o mně nic o nějakou kapacitou o něčemu rozumí a to stojí mým nedění a s tím bohem toto tam je přiměl ukazují třebas od příklady to bylo i v tom e v tom spisu jak sem vám dával tam kdysi číst byl od věčná onu věčná filozofie od a a k jeho ano tam bylo od těch že mezi ty jak dělají bezděčně stačí ve pěkně nemusil do předních. že anebo tak nedokonale protože na to nepřemýšlí i to zase von o někoho on to dělal veliký krok třeba či větší koho děláte tím že totiž všímají že snadno ale velký kroku děláte těžko bezvadně že ano on prodělal bezvadně protože na to nemusel přemýšlet protože dotoho sebe se záda on k sklem jeho mohl jednat duch který je všemocným který všemu rozumí všechno umí ani kdo to potřeboval učit čili je to ku úžasně. Milosrdné na tom světě se nám čím třebas jenom tesařině ale ji do ten du tu pro svoji tesařinu obětovat pro vyšší smysl života se totiž že ten je dobře naučím tak tímto obětuji nebyli při byl do obětovat tak za to získávám schopností která které mu mohutně přesahují přesto moji tesařinu přesto mojí speciální schopno. si před vámi speciálním povalen na čili oni ve dání a myslím že je to obdoby jako se zvířaty a člověkem v či ráje specializace nabírání medu jo v be protože to bychom mi nedokázali ne všechno co s tím souvisí že život o proto dělání nebyl plně tak do krav zlém že toho poznáváme že v čele tady daleko starším a moudřejším kolem než člověk protože čtyřicet krás starší než člověk. Na tomto světě tam většinou bylo asi úžasně vážil pro tuhletu mon ale dále speciálním a člověk je také ne tak dokonalé jako včela moci nějaké speciální vlastnosti třebas schopnost být vtažen tam palem nebo vim že řemeslníkem čímkoliv matkou ale jestliže zůstane u tohoto tak tím taky zemře když ale přestane být matkou ano. Tak jako by nebyla nepřestane by tím řemeslníkem a jenom proto že tam v tom mistrovské svoje umění v prát do rukou božích tak na spát by dostává u mi dal dání od ano ano jenomže potom lepším tesařem kdyby to chtěl dělat jenomže byli rybáři daleko snáze ale neulovili když jim ježíš v tom pomáhal i když vy si sami pomáhali to roli. Vás tu učeností ale dokonce na vím z tato modlitba v jednou viděli ostatní velikost života a to je myslím ten smysl toho li dání na větru žen jsme jako bychom nic nebyli velice důležité a není to věc pokory je člověk v poznání ne ten el sil před čínský byl mistrem protože uměl tohleto že uměli tak na tom. Větu a pro prosté tak zaručeně to považuje za pohádku vám zapálit to nevykládali že jsi někde říkal na větu kdybych chtěl to jako nějak dokreslit tak bych řekl že ježíš kristus toto kdo byl samozřejmě také všem dovedl uvozovkách na protože do kdyby to člověk dovede tak to ještě nebyla ne jakmile nic nedovede tak dovede všecko pokud vychází dovednosti. Které se zdál to musí být ve větším tak on podoben na příkladem mi zel z prostředka víte že chtěli kamenovat nebo kteří ho chtěli korunovat na krále jsem to dovede pro smyslu že se nemusel ani nějak snažit nýbrž on se odevzdal do vůle boží aby vůle boží působila jak se to stát jimi u kamenován bude nemá mu k vám nebude tady dělají dost. Tím bude nemají být nebude to do vjemů jeho otce oni seznal ale on v chvíli jsem nemohl odvolávat nám vůli boží to si nemohl takhle říká kdyby si byl tohleto říká tak ho ukamenovali rozumíte on si tam nesměl vůbec jim říkal on se musel vložit do kou od co že se dokonale vložil tak přestali ho vidět a pak ušel pro setkají tam stojí psáno ale ne ukamenovali ani ale povýšit na krále. Ale to nebyl vrchol všech věcí tak je to na to není vrcholem všech věcí za kolem všeho bylo že on na křídly že nerost by bylo prostředku mnich nýbrž že opravdu do za trpěl protože nikdy není jisté že člověk opravdu se dokonale dal sama sebe a na vede vůdci dokud sytost sám na sobě neví zkouší dokud opravdu neumře vnitřně a tam na tom. Čili nebylo podstatné že byl ukřižován nýbrž že vnitřně umře neboť on umřel i pro pro spojení s pod jsem který měl bože prostě opustil tam říká i pro tento že v tom těle jak tělesně tak duchovně umřela i duchovně umřel a v chvíli o dávat jeho ducha a ještě že to je na vědu a to je to co je vždycky musí být pečetí takového strana stavu aby se přešlo málo. Do toho aby že ho udělat rozvázat nebo abych moh se stát nesmrtelným na tak dále tak musíš svého ducha odevzdal a ten to udělá ano v syna dneska vysvětlit další způsob. By na trošičku radikální vší a účinnější než dosud jsem vysvětloval které vedou k tomu i dělá lu který nám na ten ježíš kristus v abyste neví jedno po čem mým jako sní jedno jsem. My jsme nižší ho na nás nechtěl ničíme učím své nespokojoval čili jestliže nám tohleto řekl musíme také v jeho učení nacházet cesty a cestičky kterými se k tomuto stavu máme dopracovat a při jedeme především k symbolice jeho života kde bylo ukázáno jakým způsobem se dostal k tomu. a otec jedno jsem nedělal to tím způsobem že by byl za to z hl dosavadní způsob života ale stavěl na mně tam je na tom dosavadní způsob důležité to vypadá na povrchu u jakostí bourání toho co dosud postavil tak i pro symbolicky tak vyjadřoval et sví. Žete bourám moli tentokrát nebo do tří postavím ano ovšem do bez v symbolech který by raduje veliké vysvětlení vrátím z jeho první fázi života těch prvních třicet let se zdokonaloval ve všem co je lidská společnost od člověka požaduje aby člověk byl tytež. Tím lidským tvorem. Protože nenaučí li se někdo dosahovat v tomto světě. Nebude umět dosahovat ani na věčnosti to je právě vymoženost člověka že on dosahuje něco co převyšuje pout mnou om po mu dáno z touhou bezděčná on přerůstá dětského stavu do stavu dospělého člověka je to něco jiného než co sedět opicí opice se zastavuje na svém vývoji po že. Začátku předbíhá vývoj člověka první ne kde kupředu rychleji než člověk pak jednou na určitém stupni zastaví a dál nemůže ustává hravá dětská pořádná vše stává dospělým člověkem výtečným pro společnost a v tom smyslu že zdokonaluje tu techniku života a spolupráci s ostatními lidmi že konečně správné učí se prostě vás teď bližnímu chtě nechtě. A teď ale na nás ježíš kristus chce i jakmile se do učíš tak ne všem ctnostem všem vlastnostem které otevře či od chce lidská o do cele a dokonce těm které nařizuje zákon staví abych je měl tak to je moment kdy přejít na jinou cestu myslíte ale ne tím že bych. Zboural tyto své ctnosti ale že bych je považoval za něco a co je nedostačuje co by bytě dostačovat tak by to u to mohl zůstat ale on přitom nedostačuje proto mu vší dát toho jakým způsobem ježíš kristus říká mládenci bohatému který mu prozrazuje že v ctností jsou mu chtěla běžné že nehřeší že. Nás tím potí že u prohlašuje a tak teďka co prodej prodej všem udává ku a následuj nýbrž samosebou se nalil do udělal ale to není pravdo by přikládat na dvě doby žije kdyby to byl udělal této rozdat chudý v co je mým toho jako bych to neměl ano jakobych. Sane není totiž možné v tom. To světě ustavičně nabývat protože být se musím najít musím vyspat nabývám nové síly pořád něčeho nabývám že zaměstnán nabývám peněz tak této nemohly dost myslet ale mohu své svými vypořádávat tak jako bych je neměl totiž jako bych je neměl pro sebe tyhlety věci nemám být po určité době pro sebe aby tento přechod nastává. Tak musím přestát mít středem svého života sama sebe nýbrž si nastolit nový střed a to je to zbourání v tomto smyslu je třeba pochopit do bourání dosavadního života nikoliv někde z mít v ten on mi již kristus se napovídá abych se stal v této chvíli jak o dítě protože to nevlastnění tedy tolikrát. tady vykládali to ještě hlubší stránky je ten se nedostanou proto že to bylo velice problematické to tak patra na rovnou vysvětlit bez velkých přede hle ale toto nevlastnění vědy vím že dosud řekli nýbrž dítě nevlastní v tom je nám příkladem v tom smyslu že když třetím dán na věc. V věci si nevím dělá konkrétní kde dal nýbrž vnímá jen v rámci všeho všeho ostatního právě z mu neříká to co říká dospělým člověku nemá s ním poměr když zde nemá po mně jezte je kok si to není jeho u z jeho prostěji je vědí krám atakdále vidí a neví za co se dívá neumí to pojmenovat neumí tomu poměr připraví. Eště teprve když se mu dají do ruky hračky tak tomu začíná mít citový poměl ale ne že toto naučí to ještě moc dlouhá doba uplyne napřed nevnímá ve tele ten svět to je my víme dobře a trávě stav kterému se máme učit této pravé nevlastnění to co ještě by zbytky toho abstraktního vidění cítění myšlení které není z mysli myšlením ještě které není viděním fakticky ještě není viděním není myšlením. To my si říkáme to dítě ještě nemá rozum na to že něco to není tím dale čili ta pravá mysl která ještě u něho projevuje to ještě jiné mysl to ještě není mysl v našem slova smyslu tady toto co také musíme učit protože je to dítě nemá opravdu nic na tom samém začátku že když je dokonce protože oni u tak toho daleko méně než my čili i od toho stavu se ještě mnoho naučit ale ne od tolik začne tolik jako třeba tuto přímo od nemluví. u těch úplně malých dětí nýbrž dokud říkáte dokud těmi naše mluvit tak zvláštní ona náš k tu o to vlastní schopnosti které potom s prvním slovem ztratí nebo protože mluvit tak snaž se my totiž poměr k tomuto světu k řeči se naučil on ven čím je to řekl ve zkratce ale jestliže umí mluvit když neumím dívat a rozeznávat všechny věci na tomto světě na tak slyšet al rodná na tu ky tak to všechno se. Se naučil po narození a to všechno mně dokonale slouží abych tady o tomto si rozvinou od to svoje zevní se všemi schopnostmi ale v ničem to neslouží k tomu abych mohl rozvinout svůj věčný život abych se mohl s věčným životem a proto musím tohleto všecko obětovat kde ta mně na spočívá v tom že obětuju dosavadní způsob života když opouští rodinu jde na poušť atakdále. Přechodně samozřejmě pro toho aby nám ukázal že obětuje dosavadní způsob života než tu minulého jak si říkali že panna maria obětovala svůj dosavadní život děloze obětovat tu nestojí job aby sloužil ježíš je ti říkám že ježíš obětoval jsou dosavadní život vše jsem šel se o mají k ručit dál ano on si výklad obětoval tak bylo dokonale nemohlo oněm jak se služ říkají kolikrát nemá kam by hlavy školil je byl všude zván. A tohle to prosím je vysvětlen most aniž ještě tušíte k věčnosti on se nemohou za jinou cenu spojili vědomě se svým otcem než že patřil konvenčnímu viděním slyšení cítění kterémukoliv smyslovému vnímání konkrétnímu kterému konkrétnímu přemýšlivé mu myšlení tomu nepatřil. To bylo cizí než že vydobyl překonal protože když on kdyby to byl zahodil tak to nechci říct ale považoval to tak jako zabít davu dal výbavu pomocí již nemohl stýkat s ostatními lidmi ale nemohu se stýkat pomocí toho se tím od jsem se tím od ten ze říkal jinak pociťoval jeho vůli to znamená pociťoval jeho přítomnost když mně vstoupí slovo on do mysli jenom jedno slovo. Jedno vidění konkrétní před vůli která ztratím okamžitě tuhletu schopnost vidění boha pro smyslu abstraktním tomu co tření do boha úplně neviděl se stýkat se s ním te pociťovat jeho přítomnost či jeho přítomnosti to všechno se mi ztrácí při svém protože největším nepřítelem tohoto stavu této zkušenosti konkrétní někam zaměřená myšlenka kong. K vidění chtění a tak dále konkrétní smyslová činnost tak to jsou ty všechny mosty čili mohou kterou kolik činností kterou převedou z toho konvenčního způsobu a my tomu říkáme konkrétního způsobu vidění na abstraktní pak kteroukoliv toto činností smyslovou se třeba dostat na práh věčnosti i bych je při nečinnosti jsem tomu o dovolit řekl že činně je. Myslí zcela opačně než jak to vykládám oni totiž tože konkrétně něco bytím nebo konkrétně co cítím slyším atakdále konkrétně mysli nějakou myšlenku to považuju za ab vtahování to po že do za abstraktní neskutečné viděním myšlení cítění a tak dále protože a dal mu ji od věčné podstaty která je zatím než toho toho. Ne nekonkrétní pro nás v našem smyslu vidění když se stáhnou do do podstaty vidění do podstaty slyšení do podstaty mysli to o do za konkrétní způsob života jsem nejkonkrétnější způsobil dobře stýkají s podstatou ho protože ten to je to všechno vyplývá rozumíte a to oni na vyčítají že vy všichni že žijete roztěkaní životem ne konkrétním nikdy ne v přítomnosti. Protože přítomnost se nevyznačuje i žádnou konkrétní myšlenkou že ani konkrétním viděním cítěním atakdále nýbrž byla že se vyznačuje se síla která ve všem vládne která se do zapotřebí přetéká do toho tak zvaného konkrétního vidění našeho všem to on to oni správně s to lidská pozná poznalého člověka považuji za a spravování od skutečnosti. A takhle bychom měli rozumět ji tam mu tohoto svět tomto i věta vám janě to považuju za celistvé co je částečné a částečně protože za celistvé patří ještě to být ano a tohle to mockrát vykládal ježíš že my dáváme nepatrnou by je zabije věčnou pro dáváme zemi věčnou a že si neváží víme. Od toho věčného nemáme dělat to co udělal člověk který našel perlu na svém poli pro dal všecko aby mohl za kopyt to než i naše aby on za koupit to pole jakmile našel tu pravdu tak se radoval proč něco sedě satana a dal jim neznal ano než tu perlu to znamená podstatu všech těch věcí bych tak řekl toto jeho cenné pod tím pod tím povrchem. Dal nám zakopána tomu poli v krista a dala poli ano protože mi to pole považovat za pro tu věčnost ale i v kristu za řekla ten na je pravá která se nám vůbec nejeví kterou bude nevíme to co se právě jim není pravá skutečnost co se dát ji taky není pravá skutečnost že o čem se přemýšleti není pro vás věčnost přestat poniž se dát na že tím není pravá cesta stanou o něž se asi s tím není pravá není planeta a také z nás kterou. Považuje nad ctnost není pravá ctnost že toto naučená pro tento svět protože kristus na každém kroku ukazoval že tolik nezáleží neb těch naučených ctnostech v že v záleží na tom rozhodnutí na tom pod o není na tom přivolení do věčností dít a toto přivolení je neuskutečnitelné dokud ale vím na těch konvenční ctnostech. A těch konvenčních atom konvenčním e hodnocení s sama sebe například on nabízel též samaritánce která byla ženou pěti mužů věčný život tak mu byla tak je zakořeněná konvence že před svět ženám nevěrná cizoložná že oni ho utekla to je krásné nejenom jeho milosrdenství ale to že on je přesto schopen i dal život věčný to nemohla pochopit tak při utekla řek. A to je mesiáš ženo atakdále všechno ale nevěděla nadto důsledky nesmíme buď si dát pro své špatnosti ale nesmíme se mi že si ho přibližně pro své ctnosti to jsou všechno předsudky jsou apriorní jsou modly které stojí mezi mnou a mezi bohem ale vy vážili takovou před takovou mým překážku že nemohu se před dost a teď vám to nevím učí dojem že.