Karel Makoň: kotouc-3-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sss č v sss. A jak to je to vám honit obrázek samozřejmě jako ježíš kristus jinak není to ztrát žení nýbrž je to nám ustání do věčnosti si může ze ztrácí samozřejmý tím že ustavičně prát svým to co vám tím ustavičně může dán do věčnosti a to může dání nespočívá v tom že jsem tam stálém je jí. věčnosti nýbrž že jsem vedeš do čista jemné když to je to co nemůžeme pochopit čili ono to zvnějšku pohleděno jako ztráta jako ustavičná v ta nic k k u provedeno jsem to vypadá jako pravý život tak takže toto před tím bylo a jsem považoval nad nabývání to bylo pravou ztrátou to. Bylo pravou smrtí a to co teď se mi zdá aby ho prožít přímé neb on nepoznalost či jako strádat to je pravé nabývání života ano by se vám to ještě pojednou napořád se o tom honzovi kdyby byl ten honza na kterékoliv právě z cesty přitom hledání v princezny všech spokojil s těmi dali tomu dalo by toto do babičko nebo bylo by velkou zeleniny nebo hlavy ten vítr nebo aby byl v ní. Cokoliv někdo kdybyste kdyby se byl s tím spokojil nebo ten stařec nebo ten koník kdyby si řekl co do toho oni bude o nesl tomu radu neřekl skvělý koni toho si musím nechat vinu budeme plete pro hlavou ano kdyby se vede dal nedal temnou do si to byl katar dále byl tupou ničemu nenabyla ne u mně když nesmíme nastrojil životem toto nebezpečím bylo ve protože tam. To bylo na těch dvou jeho bratr že to nespokojen nějakým majetkem nějakým vlastněním na cestě a tím se úplně minulý cílem jo dělali to všechno pro sebe a ježíš kristus říkal to nedělám vůbec pro sebe to dělám pro otce je to je to je mi to opravdu všechno zatím děláme pro sebe na od od začátku jsou dál ale nějaký to být k lék ale na určitém stupni to zůstane stát je dala veden. Ne nepříjemné toto moje zjištění vím že to proměn není ne je to nepříjemné jinak může taky nepříjemné protože se musím men čar nad ale zaručeně nikdy nemohl bohem a to to se musím ale mohu být boží petr na nový ti. Tak podívejte své ještě noho při to bychom naši řekněme e takový učedníci páně zanechali svých rodin všeho ne všeho majetku li za ním kdyby kdokoliv vyzná tohoto byl schopen tam bychom si o sobě moc toho mysleli víte a to byl první krok ono se najednou ukázalo že je ježíš učil teprve věřit neboť při prvním zázraku bylo řečeno i on věřili v něho jeho s ním šli a kolik jemná mraku musel předními je aby se ta víra jejich posílila protože voni vstoupili na kdo el na tu stezku za ježíšem jenom víra ho tak i ježíš musel víru v nich pořád obohacování protože je tak která stačila. Nabyl všehno opustila si šli za ježíšem zdaleka nestačila k tomu aby ho viděli umírat na kříži to je tu by je byla viděli že to chápat jako v ve je v člověku v tom je umírat rozumíte to byla smrt v nich ten ježíš umíral v nich není to pravda i oni tím byly toto mně ni pro že vás máte ten výklad na mysli která si pořád jako opakuji že se vlastně jedna osoba vším. Jeho tam tam tam to dobře potom do skrz toto panně pochopíte a když tedy nestačilo tohle stala nestačilo ani do druhé že se potom báli nemuseli čit čekal na ducha svatého si ve s tím ne že by byli plni beznaděje ne tak se ptáte proč chtěje praktických prostředku bylo zapotřebí protože. Kdyby jich nebylo použito no tak ten člověk držel krok vývojem vesmíru rozumí ten člověk opravdu drží krok vývojem vesmíru ten si přede tak vedu při vývojem třebas rostlin nebo kamenů nebo dát ale drží krok tím vývojem za ty mně tady třebas. A on nám znal koly rad ne je tedy jiné na tom je tady. No ale kam to dotahl řeknete nikam to neni pravda nedaleko ano vyvinul rozum schopnost tyto věci pochopil že tedy říkáme ale prakticky to neuskutečňuje víte čili i když se vyskytne někdo o kdo tyto věci aspoň částečně uskutečnil tak mu nesmíte mít za zlé že povinnost nelhat že povinnost věří jak to je že totiž. Království boží násilí trpí a násilím je dobýváno že vlastně děláme nějaké násilí na tom vývoji který by probíhal normálně pomalu ale kdy pomocí tohoto násilí to znamená násilně skutků po všech stránkách nám se to jeví jako- jako řekněme velice ten nedobrovolné skutky nebo z konce. Brzo dal mu li ve na tak dále pomocí toho je schopen jít dál je samozřejmě že pokud můžeme tak si máme po aby k těmto krizím o o ky nedocházelo a věřte mi to že považuju vzala větší pomoc protože přitom vysvětlíme pochopíme a budeme se ochotně chápal vyšších prostředků než když se necháme vzájemně v tom. Jako pravdu nad nebo topit nebo zastavovat protože v každém stavení by znamená veliký nedát za to to jsme si vysvětlili minule dříve- tak- je to opravdu nás ti a není to tedy kam normální cesta neboť tam normální přestane cesta široká říkají v kristus která vede ke zkáze je toto cesta kůži dát plnit dát kameni. Tam nahoru trpnou či která věděla když to řekl po proč to protože to odpoutání jsme od úrovně je to jakkoli bychom se zbavili zemské již je opravdu veleben to nedá li že se zbavím velkou kdy velké již je ten zemské že tak se musíte nás odpoutat jakou vychovat musí do si to také stát aby se odpoutala od země víte ten nepředstavitelná. Rychlost jak se musí pospíchat že ano aby se odpoutala a kdyby se takhle nes..nepospíchalo ano jestliže do veliké utrpení těch kdo jsou která jaké je samozřejmě přetížení když vydrží to se musí do odrazovat to bychom mi nikdo z nás se vůbec nevydržel ve studeným tuto bychom na tu po pak v k o staly by nás buňky patrně proti svaté metod podobného nebo smrt by se od konala oni se to nestane než na toto je. Volání a protože ho musíme v každém žena nad v tomto od bych ku toto ale to nejsi ty to nejsi ty to nejsi ty na než tak ještě nejsi ty kde být spokojený tady v tomto smyslu je nespokojenost samých že tady nesmíte být pokorní víte pokorně musíte být v tom smyslu že že to není z vás přitom nemáte sílu že to síla od boha ale začnete být pokorný v tom v tom bytu pasivním v ní. Pane bože v tom vystačí projevila nebo dal do konce nemohu ve naprosto nesmyslné povídání protože nikdy jsem nemohl ale on může do takové míry může také mu dám právo k tomu aby aby do udělal na do podal že by se mu otevřu a se mu zdraví je nám když zůstávám trčet na tom stupni když zůstávám třebas na hostině kterou uchystal ano každého v čili to musí odejít odešlo co roli pád o rod od že z každé tvar by na které byl ježíš se svými učedníky bylo na svatbě prosím ale odešlo chce ale myslím že mu to neměli za zlé že se tady mám ještě velikou závaž.. velice závažnou otázku je jak je to potom totiž. domě řečeno milovat boha přes všechny ty překážky které střed kupí není když ho nevidím že je to daleko snazší jak se nám zdá milovat byl bližního kterého vidí samosebou tím se začíná správné ale jestliže kristus kladl podmínku že první přikázání miloval boha a. A pak bližního tím chtěl říct sice se učíš lásce na bližním na konkrétním případu ale musím si již přejí dříve nebo později na přednostní lásku vůči bohu jak se to může stát že nemůžeš i bližního vymyká jež cestami sebe v těch u může když ani svého a svého sobec čili dostává. Se vším vším muss společenství které podobnější bohu než když když sám pro sebe to vůbec v bohu podobno není podobno satanovi ten je to je definice oddělený ano ten někdo oddělený peklo to je to být oddělena přít se oddělen největší peklo či se spojen třebas jenom jedním bližním to je něco úplně jiného a když všech. Toto spojení s bližním že du dával tak musím do jimiž vyšším o spojení s bohem protože k tomuto projdou tak pak samozřejmě pro snazší nakonec milovat boha ale jenom jeho než milovat specificky bližního protože to těmi potom tomu přidáno hledá mi krátký božími k i tak tomu bohu kdy nemohou nemilovat potom by. Měl bych vinu boha si život správně mylnou před prosto vychází totiž ježíš kristus řekl osobě že se o to bude že je než tu bratří mých mně jste učili svou sílu do spoj do byl tebou a mezitím kolem s tím bližním am mým potom jsme taky či hoden vyšším jimiž nebylo při dělal to čekat který miluje boha tak to je myslíme my no ten člověk rád bližního ve skutečnosti sma..stačí když mu..když rád boha je to velice zjednodušená situace rozumíte a. Tím také miluje každého bližního čili potom to jde opačně začneme třebas bytím ale nakonec se vychází chtěla i bohu tam a osvětluje všechno proto jich protože byl kdybych látku neměl ono by řekl svatý pavel jat kdekoliv s kým kapitole zná a kladený na první místo a ne tak ve mně. Jsem tady že zajímavý že setkání jedním člověkem který zažívá hluboký stav míru a z tohoto stavu míru ve své přenáší jak zkušenosti tak vlastně důsledky svého zevního života takže on i v zevním životě vyniká byl bych chladno pevnosti schopností vším třídit správně věci klid klidem na. Zkrátka zastane práci kterou by normálně člověk nedostal jeden protože do.. navíc oproti člověku normálnímu tedy na úrovni nižší právě ten je ten klid a potom intutivní schopnost pronikat tou klidnou myslí tam kam neklidná mysl vůbec nepronikne čili on si tohoto dalo tu nesmírně váží k a celá leta tímto stavem vlastně si nepřeje nebo zlepšuje sobě i svému okolí život ě dokonale voleno takže v je tomu s tou velice by k ženám že to není jeho nepřivlastňuje si ho je to stav je to byl stav milosti i za činnosti ale mnoho jsem čekal že se na další tímletím stavem marně jsem čekal byl jsem na před rokem i k jen nedaří král vykonávat. Že spokojen kdo na dně milé překvapil že říkali spokojen není že čím dál tím více poznání to není konečný stav který by měl nastat že to není nějaký spojovací stav a žádala abych mu poradil jak dál aby přestal stavu dostal protože se snaží sebevíc dát to nejde jako by tam byla nějaká hráz která mu zabraňuje přejít do vyššího stavu duchovního viklat jemu. Že tam hráz jenom něm a že spočívá v tom že v čili ten stav tření jako něco co ozdobuje nebo zlepšuje jeho život se těsto může si to přivlastnil třeba co tak není takhle rubem přivlastňování asi neni on dobře že to bylo od boha totiž a vládne tím vel aniž předtím nějaku ano nevyužívá pro na k. Pro svůj věk ale bylo dobře že toto navrhl protože jsem ho mohl pravdě asi takhle jestliže vím ten stav nevrátíte i následky bohu nemůžete se za něj dostat stal se mi jakým způsobem ho vrátit řekl svému vrátit jeho bez ohledu na. To že se nikdy dostaví bez ohledu na pro že budete volněji ochuzen asi tak jako dítě se musí rozloučit se svým větví dospělý člověk se musí do došli ze svýho svou zralostí věku to musí být tak jsem třeba takovýmto způsobem se musíte umět rozloučit s s tím stavem který vám tak dlouho sloužil a poznamenával jsem že poučit z pohádek hlavně o tom honzovi za jinde. Kde ten člověk hledající princeznu přichází k různým do pro ději on jsem někdy dokonce pod když vím ky mu v určité věci pomohou za to že on jim pomůže a nedá krajního aby u nich zůstal ve službě kdyby oni zůstal ve službě nemohli dál byste zůstal ve službě toho toho svého daru. Této milosti proto nemůžete jít dál je vám jasno svému říkal že kdyby honza zůstal u babičky ě k která mu na nějaký úkol tak že by to bylo dopadlo špatně když že byste si dneska vědom nebyl by to tam je ten klid to je tedy kdyby byl vím kam vědom že nemůžete zůstat u prostého daru tele tak. Ten dosloužil tak kte které na by se z pohádky udělal dost a o na vás propustí zvláštním způsobem tak je to řečeno v pohádce ten honza si odnáší dány jen ve cenou vět sebou ano ale one mu nakonec dobra dlouhodobých čemu by byla dobra ale nakonec se ukáže bez by vůbec se o existovat takovýmto způsobem musíte vrátit tu milost bohu takže. Nebudete vůbec věk k tomu by vám budoucnost přibyla protože tím nebudete mít v tom stavu jak bych měl před tím nýbrž stavem ve vás obsažená jenom nějak řeknu světlem potenciálně jakože by jednou budoucnosti něčemu ještě mohla být tak asi ale ne momentálního použití když si takle dáte tak momentálně použitelná nebude jak to není žádné zdání mysl i musíte tohoto daru vzdát. Bez ohledu na to že se ten stav třebas nebude o vás dostavovat tu a že je to těžce ponesete nechce ponesete a je že se ten těch se nestalo vede protože na to při vyviklal a když to takhle odevzdáte bohu tak máte možnost jít dál jinak stanete. Pořád trčet dokonce života tam kde jste stále ještě něco k čemu řekl o mně když namítl najít jakým způsobem mu sám odevzdat před čili že to že mně nevychází tento svět dal jsem si dobře vědom no v řekl jsem mu nic než člověka nevychází v zapleten život vychází z vás a tím že jde tím ho jenom podržuje te ale ten pramen života je někde jinde před. Kdybyste byl mrtev nepomůže vám chtít svých vytěžit boha a taky tato milost je živa od boha tedy může musíte odevzdat počkal jakým způsobem nejsnáze se odevzdává věčnost to je nejsnazší způsob odevzdání odevzdávat zatrpkle to nemám. Nýbrž věčností pane bože ty taková let ta obdařoval takovou milost dáti vrátím z lásky k tobě protože jsem miloval tak mu dal místo tebe považuji to o dneška za nesprávné to byla chybná záměna o které jsem ani nevěděl že chybnou a proto si nemohl. Domě vstupovat a do tebe mu ji dal můj dal mně byl překážkou abych řek době přiblížil toto pochopil ten dotyčný na byl tedy nadšen před vám ty a si velice ha vážím homme na hlavně jeho odliv ženu jak se od jsou v je je potom přemnoho vydělat tam zažíval různé věci protože to. Je v tom obsažen právě ten je ten symbol na všech těch mých který by byl on byl ohrožována životě neboť tam byl lákala by tam stal ano a pro sebe všech těch pohádka vyskytuje čili době že to tatáž prost nová moudrosti která a když žena všestranná světa jak tady těch slon tak učili řeků a se tam na tom plno bych ještě bože co tam dneska ještě nejsou tam místa některá že on tedy byl do toho vidím. Na příklad o tom ostrově k jaké rad to všechno víme že to bylo to řecka dovedeme umíš ti čili myslím si že ten homme rad provádí své čtenáře takovým zasvěcovacím okruhem po různých jiných text před do moří že tože trvání probíhalo aby nese všude něco k tomu zasvěcovaného slibovala a kdyby byl zůstal na jednom místě že trvání tak by byl nemohl najít svou. Domov vinu svou pravlast která při ten kdo mořský o ten o tu otců dům nebo tak že ta mého samozřejmě že tomu koho vero vyšlo něco jinak ukázku protože přešlo do otcova domu z věčného u že mu šlo o ukázku jak to potom dopadá když se ještě vejde ani po těchto zkouškách k tomu nejvyššímu cíli nýbrž ještě něco chybí nebo jak víte od se prohřešil. Na je a tak dále ten o bych jdou komplex a to vám dobře známo prosti všechno souvisí tak právě v odliv cely je tohle to také obsaženo že každé milosti že člověk musí dát jestli před pokračovat kupředu musí rozeznat že že to myla všimněme dal milost pane boha musí došel rozlišovat. Milost od boha toto jsi žil on me že protože ta milost těm blaženi vší než do hledání které potom zase následuje potom na to jak nestranné jednání velice nepříjemné kdežto tam byla naděje něco míním něco vlastnit lepšího než co jsem vlastně před tím je že jsem vlastně předtím ten bídný život ve říkat o král š byl aby nebyl tady není tak bych vlastně tento život pokažení tím ve tím je to totéž ale. Smíme u toho ustrnout a mám tady dotaz abych tu říkaje ten prostředek jediné vidím tento střed činil tou věčnosti ano protože jsem věděl komu to říkám protože jsem musel ukázat jednoznačně způsob jak na to jít se při temné vývoji a ano při svém způsobu myšlení samo sebou jinému bych jenom věčnost neradil. mu radím že bych jediný prostředek protože to byla jediná vyhraněné nám milost která se pro možná desítkovou let vyhraněnou mala takže volný jasně chápal jako největších světlo svého života rozumíte tam ještě neni že ta milost takle bych raněna kde není takhle. Dlouhou dobu zažívána tak tam ona jednak nelze použít jediného prostředku c ale tam taky nelze spoléhat na toho že její odstranění bude tak jednoznačné protože ona ještě jako nedostala tak to bude ještě napřed u nich podoba svým to. Kolikrát jako člověk za tím pozastavuje je si to vymluvit tomu člověku abych temnosti dále ne kou spal protože kdyby mu nechal další dobu přebývat v milosti tak by to mělo tu výhodu že by nějak dozrála a že bych se nesla plody i v zevním životě kladné plody ale nebude se mu byto měla ten špatný nám že bych že tím bůh v. Jiný naučil čím by byla dokonalejší víme v jaké by bylo těžké kdybych se schopností řešit symboliku musel rozloučit byla dána a je to milost od boha a je třeba se umět tím u ku ale protože ten tato schopnost jako sv. Každá jiná pomine ale slouží zatím vydatně tak musím umět to on nával do jaké doby ji budu potřebovat pro nás od duchovní dílo mon jednej nebudu pod tat tak si musíme vzdát protože ona překáží tak co škod mýtem dobře vím. Tak bych je v takovém případě když ta milostí ještě jste ne kdybyste revidovat že není neznamenala kdyby ten dotyčný řekne co vás začla se nemají klid ž e plným právem v tak že si spí jedná tak jak tady ze dvou zel volil to na nižší by nám dal co je nějak vycházím z poznání toho člověka výtky nemůžete jednoznačně. A všechno řešit když že ten člověk je ochoten do svých stavů se na milovat že ochoten stupních pobývat ani by mu byly přímo potřebné tak se snažím aby od nich odešel kdybych že kdyby to byl samozřejmě stav který by nutně potřela dalším vývoji tak bych chtěl ho z toho nechtěl dostat. Na tento prostředek věčnost kterou se to může vracet ano bohu je prostředek který nikomu nemůže škodit nebude každému dostačovat samozřejmý a jsem na do toho naznačil že musí být kombinování láskou k tomu víte ano protože nebyla by do pravá věčnost kdyby. Člověk to nedělal z nás kdyby neodpouštěl něco velikého z nás ky ještě k většímu ovšem většímu ne v tom smyslu jsem maje takovém milovat menší majetek na větší nýbrž abych si byl vědom toho že když někdo hospodaří při v no tak když při jeho z pod náš. Tak že blaženost podařil další jednou musí odevzdat tu hřivnu v úrovní i s tou novou co na hospodařil je to pamětně řečeno nesmí si tu původní nechat c musí obojí oněm za c čili v další metodou velice důležitou by bylo. Ta povinnost pocit povinnosti všechno odevzdává a činí jej něco ho nejvyššího tím ochotněji odevzdávat to znamená odosobňovat tak ještě pořád jsem na úrovni cela univerzální platné pro všechny ale daleko účinnější jsou prostředky které platí. Jenom individuálně pro určitou bytost tak takovým například prostředkem je že ten dar nikomu věnuju taky ano nebylo že ten dar nám představíme. Do jiného tím způsobem na že ho začnu užívat zásadně jenom na úrovní tak um v je že bych s oním moh obecně pro ve je to čistě duchovní úroveň a že kdyby to byl ten klid nebo ten mínil tak bych čeho začal příklad tam kde než mnou. výrazně duchovní sílu smrt nebyl moh sloužit ě k tomu co je světské povahy ne tak tam čeho když říkám abychom měli jenom pro to pro ty posvěcené chvíle ne jsem to na ten o chodem mojich byl kterým jana budu jinak než tedy jsem radil panu mu být kovy s každou. Milostí kterou jsem dostal pokaženo kdo se dostal jsem si na to udělal takový obrázek čemu tu je a jak jsem viděl obrázek i vy vždycky chybný protože jsem byl nával světský život o duchovním tou touto metodou nemohl dobře je jako vládnou protože ty rozdíly že vám dávají postupně ale tehdy když jsem rasy prostě rozlišoval světské od duchovního taky já. Em ty milosti milovali jenom duchovní věc zatím jsem posiloval li hle tu postupovalo mi o jednu stránku věci ovšem jednostranně směrem do vnitřního uskuteční čili všechny ty o svět metali mají tuhletu povahu a dělal či nebudu viklat protože jsou založeny na čit na chybném východisku neboť je to chápe odděleně světské si o duchovních ale nevadí je to chybné hledisko vám. Protože pro něho je pro směrodatné hledisko ano v mi totiž tady hle při je to duchovní věcech musíme velice opatrně hledět k tomu že musíme tam spí je rád toho co se hodí ke klidní a to posbíráme ke sklizni. Vy dívat ježíš kristus říkal nechte obojí růst do žní ne nevěděli že ten koukol pod si pošlapali byste tyto obilí a tady člověk může ovšem tato ji takovýmto způsobem že je tady nějaká milost to je obilí pranickou oko a ježíš jsem si milosti vědom a mohu ji po kůží dívat. Je pokušitel tak je to obilí zralé tak je to po bych k lidem ne čili je to jeho dom o o nějaké šlapání po koukoli jela po o by dohromady nýbrž je je tady žení protože ono nemusí vždycky dochází k její oni na konci věcí nýbrž rodný mohou být taková mezidobí prostě sklidí každým rokem bych tak řekl oni li zakládal rok tak jak. To bylo ovšem neliší v klidně není pro nějaký konečků jsou v ale jsem osobně proto v sklízet v malém protože ve velkém je to neúnosné z toho důvodu že se v tom nahlédne na tak velikou vodou tak zaplet zná že hne že nakonec třebas kterou pro pít je to jsem přestal kdežto nad malým darem tolik dostat nebude. A když ho vždycky ihned zase použili jenom po stránce dalším tupou aby šel za další milostí tak je to ne vším pořádku učení jsem si dokonce nedělal představu že by za tu bych k na nějakou milost nám smíte velice důležité než jak jsem prostě tuhletu milost jako takovou na hned obětovat a vždycky to od nás které by že že něco z proto stačilo něco z milo. Či dokonce se povýšilo na nějakého vyššího stupně nebo tou stádový ve světle ale to tou podrobnosti které bych musel viklat podle nějakých události musel být v klíči u dát jak to probíhalo slova rovně dlouhé setkali jak nám může tato kapitola nestačí podstatné tudleto protiví v jobovi jemu dospěli k i ke stavu do mu o něco za to ne a bylo. To je předvídání že toto začlo musí být vzato rozumíte na tom ten je vše najevo stane to že toto byl kristus jsem začal jim vás to je konečné když to nejvznešenější když to tak bylo tak je to konečné teprve jednou příčinu na něco co odjakživa bylo a o kterém beztak. Jen vím že to olier vnímal bylo to chceme vrat takže by byl řek spojení bohem tak poznáte že jste odjakživa byly tím spojení to se nevrací co byste na tyto nestačí na to vrátíte dobře nebudete to do vědomí jiné ale o na tom bylo za vědomím pořád chápete v tom vedena jen jí. Stalo když nemám tuto zkušenost ale nevrátím to co před tím nebylo a to co stačilo tak se upnout jako se upíná na tento život vším mně na ten dala a pokračuji tím daném dál to dohraje roli a pak se koncem života třebas strašně vím že jsem všechno promarnil jsem to řekl. Ten že mi do že třeba vracet ale že také možno delší dobu v z s tou milostí pracovat a ji využívat pro ve prospěch jiných lidí že ano nejenom svůj vlastní a jak to že je to rozlišit kdy přestat být víra viz se přestat využívat a když se vrátit samozřejmě tohleto je dáno povahou milosti jesiže tom milost která nám mě. Slouží jenom k tomu aby po chci lila neví že třeba ale není to milost která bezprostředně přímočaře ě by způsobila na ostatní jestliže jenom nepřímo přispívá k lásce k bližnímu třeba nebo jenom. Přímo přidá k lásce boží tak taková milost musí být opuštěna co není při si že to ale milost kterou mohu vydatně sloužit především na jedné straně a sebe potírat na straně druhé obojí ovšem musí být z ruku své jo to musí ruku v ruce s ním jedno bez druhého kristova tak. Pak je to milost která může trvat tak dlouho dokud tou milostí mohu takhle působit dokud tato milost umenšuje a ostatním prospívá takových milostí nějakou bych nemenoval v je dost tak třeba dejme tomu ti apoštolové páně pouto milost. kterou jiným prospívali a sebe komentovali dělali zázraky obracení na víru ne když čili záležitostí jiných lidí ale jak dobře víte u prosil do činnosti by všichni popraveni česky řečeno čili tato milost i tuto milost museli odevzdat ale bylo dovoleno po liší dobu tím vládnou jsou naopak milosti. Kterými e let tyto dvě složky neprojevují to znamená nepodporuje že dvě složky jiným sloužiti sebe umem šlo matky například zjevení hoře tabor promění jeho přetavovat to muselo končit co nevidět velice rychle nemohl dlouho trvat na to by bylo nebývalo správné jakým způsob oni přímo tímto zjevením které ještě bylo skvěle nají. Ono jim dobře pod či i po těle jakým způsob oni tím přímo sloužily bližší nad ním ano nenásledují nepřímo jistě protože to je veni pět dobrou to pro mělo el nějaký nám je tento prozradilo vám tedy že to u tvrdilo ale bylo to nepřímo také tam se nade tom vrcholných příklad co ukázal o jakém milosti kde pád. Podle toho se usuzovat samozřejmě ty milosti neničí že ty se dají také snadno rozlišit jedna od druhé kleci vrcholné hledají ano když na ty nižší tam si musím sám při čili a mám na to světlo rozumu chci jít za bohem dál anebo při zůstal u této milosti bude do mít význam pro umenšování se samého. Když umí zůstanu anebo činna tu milost zvyknout že by bez potom nemohl být taková takové myšlenky když se rozhodnost sám pro sebe tak dělám může potom by to s tím co tomu ti ma a tak jsem tam přišel v tom brně čekat ze několika měla každý z nich byl z jiné školy. Bych tak řekl jeden na mluvil čistě indickou terminologií a ten řek bych jógickou které milostí druhým z nich byl lidskou terminologii jak si ti z nich takový praktik který vlastní zkušenostním co říkal a bylo těžko jejich stanoviska mířit and protože jen on mluvit dali jinou řečí a. Ale věci odporoval ovšem zdánlivě nakonec myslím že vždycky musí mít rozum největší ten praktik aby to dal dohromady a jestliže jeho placení příliš úzká ten nedrží to je jenom svého nýbrž hledí také k praxí jiných vidí tak srovnává svou s jinými lidmi ne tak přijde křik tomuto názoru nesmí te v na nikoho. Činí znát prát aby při dělal třebas které minul kdy bylo člověka nebo názory byl člověka východiska jiného člověka musí se hledět k tomu aby v jeho životě protože organicky stav spojovali všechny jsou část jeho života nikdo z nás totiž nemůžeme. Že vím vnímat spojitost bohem pokud byl vnímáme spojitost s bližním pro známe dobře tak milovati bohatého nevidíš když ten než bližního kterého máš před sebou ale v tomhletom požadavku ježíšovu je založena hluboká jiná o nad a když potom člověk trošičku přemýšlí tak si řekne zdali pak v tom dokud. Nemiluješ bližního nemyslel ježíš ještě něco hlubšího a ta láska je něco co spojuje ne dali pak nemyslet přitom na pospojování všech součástí života jenom tedy kdyby bytostí pohromadě ale i takzvaných neživých složek života jeho vlastností. Jeho schopností neschopností zkrátka my vidíme ježíš kristus když se stýkat opět jsem e hned u nepřestal nezačal viklat že přestat se kopí je když je příklad pro tyto k kou tak ku mít taky na čan vyčítat či mně kdy byl na hodech neříkal přestaň kde se opírat přestaň své se přejí dělat nýbrž se s nimi me. Přelil na tak dále ne nadarmo tedy on o ukázal že prvním on takovým zázrak byl bratra měli kde by si bylo vým to víno oním při hráli ještě větším ale při množství tohleto by nám mělo otevřít oči měli bychom si říci ježíš kristus vlastně propagoval tohle ta člověk je vesmír v malém ale protože člověk se překoná. Hranice vesmíru to znamená vstoupit do věčnosti musím napřed překonat hranice sebe samého toho vesmíru v malém jako člověk nemůže pospojovat všechny součásti vesmíru ve velkém může pospojovat všechny součásti vesmíru v malém to znamená něm samém člověku a jím. Věřte mi to že pokud nevytvoří člověk sebe jednotu nemá naději dni že k bohu se dostane protože tam malá část kterou neb po spojoval svět tou částí kterou nevěnoval kterou jsi nechal pro sebe když to ten člověk takle přímo nectí na tom že zkušenosti že když. Jsem nevědomě nevěnovali něco z k bohu se to ve chtě věnovat všecko tak se nakonec ukázal že každý stav částečného přiblížení bohu byl opravdu částečný hlavně proto že jsem sebe neznal že jsem nedokázal sebe následkem této znalosti nedokázal sebe celého obětovat když jsem to chtěl udělat. Takže po každém takovém celistvého obětováním o které by byl přísahal že jsem odevzdal všechno jsem si zjistil že něco mně zůstalo a proto něco začlo moje oddělené na sebe otcova nevědomě se tedy přidáno vedeme protože to dělal úmyslně jako ti dva kteří zapře v tom petrovi přát maje ale. Nevadí člověk sebepoznání na dojít tak daleko že bych konečně sebe celého obětovat a to je ta pravá láska k bohu jak mohu miloval boha když nemiluji ho skrze celého člověka to znamená časem napřed začal miloval bližního tady říkal jak to řekl takhle všechny jsou. Část ti mého těla bytosti jsou takoví bližní a my jsme to možná tohoto symbolu ještě ne vybalit tak dalece abychom si toto uvědomění že když se chovají jako bližní čistou nějak jsou je musím mít rád ale musím na tolikrát jeho vedu bohu nejlepší projev své lásky k jestliže nám rád pro sebe. Aby sloužily tak se to všechno míjí cíle všechen moji smysl života byli nesahá tam kam sahat nedovede k bohu ale tito jsou části tyto bližní moji opravdu jsou tady proto aby bohu sloužily tak taky ráje pospojují a všemi jemu lidu to byl moment který jsem tam pochopil v tom brně a. Protože se jim to takhle že co považuji za povolaného k tomu abych jejich hlediska po spojoval žili hlediska jsou moji bližní nové jako totálně se potírají kým vlastnosti měšce v dní v ve mně samém to jsou když se to jenom proto že jsem v správnější neužil že neznámy. Hodnotu že neznám cenu jejich služeb byli význam její že plnil zaměstnat a že tedy správné abychom se sešli na hledisku toho nebo ono ku onoho vše abychom všechna hlediska po spojovali neboť je mi tady dobrá vůle musí všechno pospojovat jak v člověku samém tak veliké společností. Může každý sloužit jiným způsobem na proto jiný jiné vlastnosti kterými může sloužit a pro jeho jiné vlastnosti vniká jiný svět za názoru něho a nemůžeme honza zle může mi v mu ho zazlívat tak tady mám dotaz jak zamezit tomu abych něco něco co řekl jenom nou znal co není správné. Aby například nebyl spokojen s tím co právě zažívá nebylo aby neboť pokladem třebas tou narodí pravdy kterou právě zastává ne ve velice důležité protože člověk je ochoten například na nějakou pravdu přísahat a ne nehnout se vodní asi tohleto je to ta volné co jsem by poznal této kdybych si řekl na kterémkoliv stupni svého poznání tak k centrální nenastal například to musím. Za to tak na dala pořád musím to let ze převrat protože není to zaručeně v tito poslední není zdaleka ne co by se mohlo v tomto oboru říci s a kdy může do do že po mně přijdou v který pro dále zdokonalovat při takovým základním hlediskem ten nebo ho základním ano rozlišovat tím prostředkem kterým bych rozlišil věci jsou věci v pořádku nebo ne je e především li miskou lásky jež si ten. Pro stav ve kterém jsem představuje nejvyšší způsobila dokonalost anna se tak je to stav správný si mohu ještě více milovat věci jsou oni ještě mezery víme lásky plnosti jak bližnímu tak bohu tak nemohou se spokojí s tímto stavem své lásky na tak jestliže poznáváno skutečnost nějakým způsobem. Takhle je důležité aby si na poznal abych si řekl abych dovedl uvědomit jež je toto konečné poznání neboli si to poznání může být těle pro mluveno ani chvíli v mám stolu poznání nebo disponuji poznáním které je stačilo tak zaručen to poznání konečné ano i vně takové poznání které nezačíná které plníme odněkud ano splyne s tím. Před daného množství poznatku tak to se pořád čerpat na nikdy onen konec na nesmí být spokojen s tím co jsem pravé načerpat může prospět čerpat člověku bodu vizte tu studnice věčného života aniž by někdy dočerpal také otázka poznání ale si totéž jsem téhož se vědom o svém životě totiž můj život v svůj život je život naplno si nemohu že tento život je toho druhu že by nitra nemusel víte že by jenom nemuselo být že by mne zdravým mohl být zavržen. Příklad si ho umřít na tak dále tak to není ten pravý život který dostává nad zastávám na kterým stojí a na to li si dávám záležet a musím i za životem dokonalejším ano ničím toto tři hlediska jsou tím veliké důležitá pro když trvání je sice není lima nebo v čem mám přidat nebo že mám obrat ano protože jsem od osobní na všem mám se zlepšit. Chtěl bych promluvit ono samovolnosti modlitbě nelze tuto samovolnost pochopit jinak než při živý jdeme z nezkušenosti o byla voda milosti samovolného činění jsou totiž záležitost je v tomto světě které nemůžeme samovolně bez námahy a bez úsilí vykonávat například. Nějaké právě třebas výpočet sní byto není nám technická mechanická záležitost nemusím třebas do toho boží k u skutek došel k tomu že bude tak předek vyžaduje abych nejednal samovolně aspoň tak mysli ale je celá hledal tu věci které mohu dělat to volně neboť mám v sobě vypěstované nechal v v v v v v v v třebas na to není v sečítání odečítání děl. typ početní výkon vědomá mechanismy v v v technického rázu v kdo ho rázu pohybového někdo rád tu by bude mu to znamená v vidí nechal lidsky co jiný člověk nevidí samovolně napřed den vidět že třebas tak tato jenom vážil vidí vnímá třeba znak li u pokraje ženit ě k o které by ani nemohl že všechno je dívám vůbec na něm vlastně povede. Není dále není jeho protože jeho zrak je ustavičně na měřena pokraj v z s ním se a tak to asi lidí je i v tom vědět že největším je to všechno dělá samovolně samovolně jste na přijat ano či na ty tam na samovolnost může mít toho složitou paty tu bomby k tele že ano ale nemusí přemýšlet od těch notách nesmí ani před tou do se často vraceli čili o nata samovolné do daleko i v běžném životě. Ale modlitbě tam je tomu trošku jinak dal doporučuje se začít se v modlitbě vnitřní nějakou konkrétní modlitbou konkrétní modlitbou která by byla snadno vyjadřovat temná třebas nějakým mantramem opakovaně platné na božího jsem doporučovat on tuto zůstala by na tou ukázat tak to přechází do samovolném modlitby protože bez konkrétního při na doby. Nauka nemohl člověk v tom me do boží opakuje a to nejenom boží opakuje pro toho že jemu prostředkem který me se k tomu bohu přibližuje tedy není to vlastně smíme do boží které opakuje nýbrž je to po používání prostředku ne na božího k tomu aby tam mohl vstoupit když to dělá jinak než takhle. Tak je to pro jenom opakování ne na božího a ne veta žádné samovolném modlitbě jakmile ale se dostane takovou úroveň když je mu dala vlastně jenom prostředkem ničím než prostředkem není mu toho záležitostí technickou neboť tu on dávno vládl není u toho o měla mu to žádné úsilí žádné přemáhání nýbrž. On neděje pomocí modlitby samovolně se přenáší do věčnosti tak pak se mu stane že on nepotřebuje vůbec přeříkávat takže on přechází do meče jím aleno že přichází do meč není jak nepřeje do meč není trpnější tak zase i na ohni toho nečinění musí dojít k samovolnosti na dokud se v tom mlčení bude vůlí čit tak to není nečiní samovolné. Nýbrž je tomu při večerním vynucené takové nikdy není toho budu mu aby mohl se s nim dostat do věčnosti teprve řečení které je pravou odevzdaností od se vyprázdnil jenom proto že mně osobně překáží plnost poznávám že v myšlení tak kteroukoliv mám než nemůžeme překážet ona je překáží. Tak se jim nevšímám taky obchází tím že prostě nevnímáme v nejdu braní nepočítám přesní e byla to zcela jinak než že v bojem myšlenkou a se dostanou k tomu že ten klid začne existovat sám od sebe jako takový zavede dost tělesnosti dokud s tím co by nějaké napětí třebas při koncentraci tak. Nikdy nedostanou ba ne do toho věčného bytí protože v tom žádné napětí mění je li takže na to napětí musím považovat za prostředek který vede k bohu jak se toho napětí chopím jako prostředku že tam jsou pořádně při které který se nemohou chopit jako. Prostředku tak si tím jenom potýkáme ale musím například myšlenku která se mi tam proudí napětí které že tam rovni neklid který jsem a on jako prostředek proto jsem napsal na tane aby byl kajícím člověk je chápal tak může el káni se dostanou k bohu tak se může radostí bohu jak to udělat jakýmkoliv hnutím mysli k bohu ovšem musí si považovat to za prostředek jimiž jsem. Že k němu dostat protože nemůže v něm jeho mysli a z jeho dosahu možností nic to by tu hodně nevycházela vám říkám původně vycházelo boha a on to dělá a krav panoval trans mu provádt přeměnil pravda ale ani na to neni na podstatě podstata zůstává ale je oddělená nějakého ho ten hráz mně nemůže mínili je to on který je za tím oděvem že ano. Čili mohu když odejdu tím odděleném tak odejdu i s tou podstatou a pod na toto se stát podstatou věčnou věčností i během li ty číňani bezvadně tomu rozumí kdy říkají mně nevládnou měl nedosáhnout jednoho jediným o důvodu proto že i tento stav který zažíváme ve se proto že miloval a protože jevil rána pak se. Že by dosažena toto se snažím ovšem jiné prány je pořád vám to leto dokládat že je to hřivna od boha mámy na příklad dejme tomu špatnou myšlenku taktem použil síly boží a oddělené zemí do špatné myšlenky ale taky dale tele ve špatném že se po od boha či se nesnažím bylo mnoho o z toho přijmu boží. Byla by byli ti o špatné myšlenky tak i to špatnou myšlení koho tomu bohu jedu při ve svým o lidsky vysvětleno a tím že nevěstka maří majella je na k nohám ježíšovým jimiž pak mi to špatností nečekali byl dobrá rozumíte tu nemusíme kdybychom čekali se nám jasným mysl budeme klidní když nedočkáme pochod musí být celá opatří dělá z toho místa kde kterého ve kterém. Jsem odejdu k němu toho víte ten řeků který vyšel řešení kristem na říkal aby mu vyléčil jeho služebníka který mírná ten se ocitl v takovém stavu duševním že jaký je žádoucí že totiž považoval ten stav toho svět může v ta zase oni těžkost vlast o jich vně něho těžkost neučení. Neboť to byl učení na kterou na který měli nejenom moc ale je kterého měl taky rád víte pak nevadí totiž když takhle na to jdu že mám rád třeba vědci že miluju třebas kohokoliv nebo cokoliv když umím svým ubohou odejít ovšem jestliže to miluju pro věc samu tak pak. Mu tohleto zvrhlé také ze sebe musíme si přestávat že v těch možnostech které by tu životně máte jsou kladné nebo záporné on vám přichází on vám přichází na ten svých i vašeho větu i vašeho neklidu naší přízně je přízně bolesti je radosti a ono ě co to děláš platně. Přítel radostí a my zůstaneme u radosti ale ne abychom s tou radostí šli k němu přijel bolestí nebo zahalen bolesti bych tak řekl am zůstaneme u ten bolet řešíme tu bolest ale jedeme tou bolestí k němu neříkám že kdybychom to bude přišli k němu že by nám to přestalo bolet neříká možná že ano on na že to není rozhodující ale byla by tu příležitost. Jak že i tehdy k němu odebírá a důležité a tu nesmím vynechat je totiž když my žijeme všedním životem všední zem nebo všední den ne tak bychom se měli jednou pozastavit nad všedním v mém světcovy to byste přešli co on téhož všedního ne dovede uděl jak je posvěcení. Do něho dovedeme vše misky o svém všedním domyslíme mám jenom jednu hřivnu a že se jich pět co tou jednou hřivnou mohu dělat v novou jedině zakopat taky zažil zakope když byla v každým dnem do ona o pravé ovšem na to jsme tvrdě trestání tím že jsme vracení do zevních temnot se který se nemůžeme hlava ale že je tohleto nedělá. Ten když jednu hřivnu co znamená v k mání spojky která všední zem tak jsem měl všednosti se kterou která mu kyne kterou bude ten den prožívat nýbrž on dobře že i nad ten nejubožší den potřebuje požehnání boží a von tam vstupuje tímto požehnání do každého okamžiku čili kdy. Vidíme že tedy jeho všední den září milostí boží především ten všední den ho ve odnímá od boha nikdy o nevzdaluje od něho kdežto nás všecko vzdaluje to je vidět že jsme dána váže na dal dále při ano si neuvědomuje že to co máme je od něho říkáme toto přeci není mi je kdybych věděla již v nadání po těle nemohl nějakou radost nebo taky stav. To bylo něco ale toto čím není nic pravda daleko víc než to vším nadání když jakýkoliv jiný stav toto pravé činění dobře pochopili že tento vývojový stav člověka který řešit je tam ve víc věčnému soužití vědomému soužití s bohem že se to oni říká vůbec vodního nevíš toho oni totiž poznávají. Jakmile vstup rodu vám že by dycky na je spojení skrze tento stav do bídný stav všedního života kdy vlastně bude s kolem kdyby nebyli spojeni tak nemohli přesto přejít do boha a protože tohleto měst proměn bohem která by tu žiju jeho milosti tak to mně umožňuje abych každý den tak každý okamžik se k němu se vracel každého okamžiku abych prostě je v jeho náruči. V jeho v jeho obětí tím je vlastně berou jeho život tak se obklopeni jinak bych tak úplně žiju uprostřed jeho na to je důležitá připomínka že totiž říkáme si třeba ráno nejlepším rozpoložení začneme tele. Když se do toho že z rukou boží budeme brát celý ten den a že mu potom nakonec vrátíme všechny užit všechen užitek ale do pane to tak že nám naše okolí začne u díle příkazy se že mám třebas ten zavalena prací která na čeká a tak dále ne domě to u to přeci není od boha se před jsi mu ji úkol v kanceláři nebo řadu nebo od ve škole nebo na pracovišti kdekoliv třeba. A to nikdo před čím nenutí myšlenku že to od boha upozorňuju vás ale jestliže poctivě vstupujete na pracoviště jako služebník který pracuje na vinici páně že větami stát od boha jestliže opravdu toto tomuto věříte že tam vyslaní aspoň začátku věříte aspoň věříte tak postupně ne ne. Tam přestanou kdy vydávat příklady takové které by vás zneklidňovaly které nebyly při velké nával prostě po vedení které máte vy bude týkat také jejích kdyby berete od svých příkazy protože povalil ze sebe a je za oddělené bytosti ale za bytosti které jsou všechny ve služba boží s tím rozdílem že oni nevím jsou v službě aby dovíte. Ano plnění rodil takže oni mohou třeba nevědomosti děl věci o kterých si ještě neříkal opustím pane neboť vědí co činí jestliže nepříjemně do dál dávno co si to dovolil nějaký u konal na který jsem nestačil fyzicky nebo duševně let tak těle to bylo způsobeno tím se to mně mělo protože byl protože nadto měla naučili. Si uvědomovat že jsem ten úkol přijal od toho člověk takový u konal jsem vykonal pod tím vinni než kolik mně bylo od toho člověka ku ho ženo ze si říkal když je to od že člověk v tak musím taky před jež něco udělal pro pána boha abych proto zapomněl na něho když je tady ukládají li by ji tu kolik se v nebi rod. Správné tak jsem to třebas do todo od lidově kromě toho žil on měl jednu krát tato udělal stokrát ano pak na tento systém jsem byl proto my mu po již jenom dání silami data položila kdybych měl sednout celek jako naráz tak jasem nerozlišoval by vybral byl pro konec nám stal prostě klečet v ano a vám zůstanou na tom hrachu. A my onoho dokud si nedal tu u věnovat a teď mně nařizuje bůh jakmile si začnou vědoma že on miloval chtěl abych od něho všechno bral a jsem to nedělal abych to ukazateli láskou a proto měl jsi věž kdyby mělo u koho tak to okamžik o to uvědomuje tak ten člověk utonou pro volá a nebo ho prostě nebo o dal konat e me. Je toho něco bylo by to dobytek ne nebo nesmyslné ne ale v každém případě je v tom okamžiku do přestane zatěžovat ano tak na to vás upozorňuju že opravdu nesmíme upadnout do omylu že nám nikdo dává příkazy jinak budeme všechno dělat nají dát v ky v tom je neboť mi to přeci děláme jenom proto. Aby to bylo u děláno ale ne jako službou bohu jakmile to udělám zase nemám co dělat protože jsem byl ve službě o nic v je že jsem byl boží není nikdy služby konec zahrál jíte zdání je tak konáte pro něho práci pracujete pro konáte pro něho práci nesmím být v tom žádného rozdílu. Zahálka duchovního člověka vůbec není sahá koho on se nesmí dát vnucovat do vnitřní modlitby ale zaručeně částku věčnosti anebo ho čas k tomu aby třeba udělal pořádal jsem pracovišti nebyla ho aby přemýšlel co ještě neudělal co mu ještě chybí jde dokonalosti neboť oni o tu ba božích on se stará jen byla ve. Dovím o bohu a tu dostalo smím jít jedinost do kterou smíte mít je tahleta ano k jak chtějí hřivna o tom převrat může nás je řečeno ta služba pro spor jestli nemíníme smíš skončily do toho okamžiku kdy hospodář přijde a řekne jak hospodařit a do doby když je to do doby ne to řekl tak musím hospodařit se vším co mám se může to velice přísný. A přízní ale nebyl jisto honit takže to není jak to vypadá protože ty nepřát jsou v řek bych e celkem poměrně lehké teprve jem vyšší fáze se zdají být někomu do k teď na tyto tedy mu vím že byl by někomu velice obtížné protože nemá za sebou ty předcházejících váze v ale schopnosti člověka prostorou dovedli kou. Posloupnosti to znamená když základny potom z nás nedělá vyšší věci tam zastávám planá chtěla jinak než jak se líčí v tom domě postaveném na základě kamenný jak se říká v evangeliích nýbrž tam je to postaveno na tom základě na kterém jsem tu o kterém se mluví on ve hřivnách krista za jednu hřivnu jedno město za dvě hřivny dvě města to neni. To neni lineární zvýšení nýbrž te pravé že kdo vedl lidská na mnohokrát výtek kolik původně měl a když na dostane pět tak pro že u mnohokrát víc než pět umět toho vyplyne ovšem nesmí zůstat u těch svých pět tím nesmí nimy měl z jeho stačit pro sebe nesmíte nižší když je pro sebe to po když není které bych vás proč by ho neměla to potěšení ale náleží. V podobě věčnosti bohu ne a tak dále a takhle se pořád to vší o kotel věčnosti ani by odňat odpadá tak takhle vypadá že život ve světle protože on nikdy neodchází daleko od toho zdroje ze kterého čerpáme kterou s tím kdežto my čerpáme ze zdroje sílu vyčerpáme a nemůžeme si pro další pro to. Jsme jím vyčerpali proč již není u kolenou který nebyl od něho rozumíte my jsme nehospodařili pro ni nadto je třeba pro tu byla pro rodinou konkrétně že také přestávali samozřejmě dáno naší neschopností postřehnout ty spojitosti na nemůže ji do mít za zlé ale zaručeně nás to vyvede v to tom. Tak tu do kterou se třeba starosta živen vejít k a to byl si dobře vědom toho že vám nám jakoukoliv radu vždycky tady hrozí jedno nebezpečí začnete něco prohlašovat a že tím začnete prohlašovat ale také je tím si myslíte že jste nastoupil tu cestu vůbec u si nad upozornit že dneska žádná taková prohlášení neříkal se nad než že daleko. Ale žena taková prohlášení ráno o večer nedělám které vám radí tak to jsem vyšel plných musel se na to na pro náš e prostě to není na místě protože ten se musí samovolně kde či věcí naučit pro samovolně a ne ty věci jsou pomůckou dobrou jenom tehdy a to naučila samovolně plout do nich když i v tom on mohl dobu neučím. Tak to pomůcka jež taktně zvolená musím moje jinou dobu zkus kterou by se to naučil vím například když jsem třeba s nimi byl chtě stále ve se musel učit celou řadu u mne to na každém jo než bych si zjistil k stanou tomu v ko oni se sám do bytosti mohu dostat nebo si na to mohu dotknout ano sám byl bych se mu co jsem čerpal dost metod než jsem přišel pokorného na to co co je tam může přivést. A takže když se na nějaký nějaká obecná nada tak ona jestliže jednou kopl užívána přestane nechal lidskou z nechali z kou k tomu z kou a mechanicky se nikdo nezduchovní čili že bylo by lépe je toho zanechat jakmile se v soustavně tou cestou něco nejde tak musí nastoupit jinou cestou kterou došlo proto jsem. Napsal pospolu aby člověk našel typy každý týden mnoho nepravdu novou o pro on nový přístup kterými se dostal bohu tom to je to chybně ne nejlepším učitelem na duchovní svět co mně profesionální či autobusu jiná úžasně rád se dáváme v denních protože vidím jak oni řeší situace dopraven. Oni si situace řeší než před vykládat svůj život takže na to by člověk musel mít když není yama o kterém není přičemž povolán nastal by musel přemýšlet oni vůbec nepřemýšlí oni při praví přesně kdy poznali tu dále rostl na bych odhadnout správně prosto proti jdoucího vozu a tak dále tam jenom namátkou oni bych za tím že kdybych mi bych si byl třebas rady ano protože když je vedle nich předním tak se učím ve věčnosti. Tom zda mně když vám přinuť dober letem tak duchovně po od nás vina je takovou lekl při obec věčnosti obr když jem jednání že musím říci že tenhleten život tak když toto mi správně pojímání tak je tak nad že právem ho oním řekl ježíš kristus že to jeho je lehké atd dobří je to příměr lehké na to jho je sladké protože. Zatím je ve na život pro nás jenom vy velice těžký tato protože ho neděláme bezděčně jakmile jednou tady ne profesionálním bravůrnosti něm na by deme tím že poslechnete co co na tedy říkám že se musíte naučit věci které se dají byla bez na dávání al v své hádek oddáni když se musel naučit klidem dělat. Tak jenomže daleko rychleji v vypěstovat v sobě mechanismy nebylo způsoby myšlení a jednání které vás oklik nepřipraví vám protože to budu řídit tu a v těmi taky víme rád že celou cestu nedávají nedávají je že tam ten u tam byl ze do cesty žilo v tu onomu to je třebas pro obrátky ztráty vystačit pro obrátky do vršku vám to pořád pravého malo al. Pravím dále ne tak voleno znovu na ten dvoru jo ale to je radost s nimi je že van svaté tak by mi nedává ovšem vím že on to potřebuje že vám prostě kdyby tak jednal hledat jsem li pro prostorem a on taky tak jim jedná ale e on do po takovém při není a o to co na stal tady bylo pro oprav tou je hodně tady men ve tak on se tak jako jsem byl žije do protože klidných třídě ano někdo ano. V tobě vytrénoval také prvky řekli byla po sobě je nakrmit toho satanáše ano tak je to také poučné ale jako tou vnější samo tohleto přímé jsem ve věčné jednání stírá jsem pozoroval třebas velice rád malým že všímal v je opravdovém v tu akademické mají řeč pak pravil převaha jsem přešel dívat na ty malý. Že kteří který tam mu tu znát e než smíme klamu nebo on al mu mít vadnou mění krmit tak mění svůj díval na to jak to dělají nic jiného než jsem se díval jak si vyžádal všem kdy byl v koleji kde když se všech závidí lidí ne byli na al mu bratra pán mu byli na dal tak jak jsem všude nimiž šel pro to pytel mi ne přednost dobýval vše vším že ne. Že se setkal s lidmi plní om bývali při klid je že to budete kteří bezděčně vytrvali že jako by to nebyla nad to na jo prosti je tele v v to co se stát činění říkají díval jsem se na ve říkat to někdo tam ale za tak li k věčné rostly na nějakého řezbáře který. Protože dávat přímkou ale jsem neměl dojem že na to myslí a data mistrovská v dal co je v protože v tom nebylo přejme si v v tom na věčnost a tady na této duchovní cestě to bral ještě víc jak jsem se od přivede do byl věčnosti tímto způsobem koncentrační do věčnosti když pořád do byl příliš hrubé takže moje hrubost. Vyrušoval ano tak jsem příliš násilím do toho šel tak jsem si vzal umýval bylo a ty to hrnou jsem se snažil dotknout hladiny abych jiné neměl zkuste a jaký on musíte před prostředku dotknout v abyste nevzbudili by mu to musí být jedno s nad jemnost a tak jsem. Se naučil soustřeďovat neboť on jest jemnost sama takhle jemně když přistupujete ano k věčnosti tak svojí opravdu tak si do proto přítel velice klesl první pronáší protože to je něco jiného než hrubost jsem z tohoto si to jako když jsem nic nedělal strana koncentrace. se dneska budu věnovat výroku ježíše krista z dobře při od vše udělal že si toto vědění ukázal maličkým ani koly v chybným a moudrým tohoto světa e a ono se to zdá být jako e víra který by mu byl proti učenosti an. Pro syni ano schopnostem jakýmkoliv a byl by pro takové pro takovou neuměla an pro takovou najmě přenos nebo vám na prostě v každém případě nedokrevnost ale není tomu tak že tohleten tenhleten výrok nám prozrazuje hlubokou podstatu přímo návodně nám prozrazuje hlubokou podstatu. E pokroku na duchovní cestě že totiž duchovní pokrok není možný přemýšlení pociťování není možný ho dosáhne není možno on sám jakoukoliv schopností lidskou ti kdo jsou učení se vás mají víc schopností než ti prost prost si o tom nikdo nepochybuje ě a jiných v do také. Když vy ne tato nadřazenost paní neboť jsou vyšší nebo tím dostačí neboť soudu jak se zdá na tom lépe než ostatní lidé tak se s tím spokojují a než si ji dál také není důvodu proč tahleta moudrost tohoto světa stojí v cestě ale není to všecko ani zdaleka tímhle tím jenom ježíš kristus nechtěl uzavřít svoje myšlení neboť on tam ukazuje na všech přes. Ta jeho života jak to myslel že to myslel tím způsobem jak jednal on to činný dokazoval kdyby byl začal například přemýšlet jak někoho vyléčit nějaké těžké choroby nebo jako vzkřísit tak se to bylo nestalo nebyli nebyl bych tomuto povedlo on nám dokazoval. Veškerou svou činností od začátku od přímá myslích žáků po nanebevstoupení k jednání k nepřemýšlel že všechny věci řešil aby ho ho okamžitě bez rozmýšlení protože probuzený člověk ani on byl přinejmenším že ano ten nepřemýšlí z toho důvodu že když není běžné lidem. považuje za překonané myšlení totiž když on jim povídavé myšlení nám překáží to je vnímání absolutní pravdy a kdy začlo ale všem přemýšlet nemohu se s touto pravdou která je nediskurzivní nepřemýšlí i vám vůbec setkat znamená nemohou ani jejich je předností vyd i pro jiné lidi takže opravdu ježíš kristus když je například někoho léčit. Tak jsem musel zdát nejenom přemýšlení o tom jak toho dne čit nýbrž se musel dát i své vůle ho vyléčit a proto se ptal co si přeje když jsem tady kolikrát líčil tím se dostal k děním vůli toho z vůle toho kdo chtěl být uzdraven ale nebyla atom vůle již je krista tak hle uznával z vůle toho člověka. Který vypuzena ani ne na vlastní vůle ano a kolikrát žehná ale na to ještě je jenom známe zázraky raději jedné nedělala protože z vlastní bude totiž vůbec nedělat to do pochopení zprávy indů chybí že ne něm vůbec neví kde než kali proto dělal zázraky že nikdo ji hleděla ale on chtěl dokonaleji ukázat než před tím indové a než před tím číňané. Co je to nicnedělání tyto pravé nicnedělání je nejvyšší možná činnost je že se stal souvisí bezstarostnosti na straně jedné na vrchol oni mu pomůže běh jsem na straně druhé prostou dva volni jedné a téže věci bezstarostně i když kristu tele vším pozdravu je když a no a přitom velký u spěch ale jeho část. Si kteří začnou se obával že se něco nepodaří okamžitě mu dovolenou ale hosté nebyl by byl dal brát z ano to je jasně ukázáno proč mohu mít tohoto světa to znamená lidé kteří se ukáže o své mění v tomto oboru o svůj úsudek o své znalosti proč na věčnosti se dosahují když do se nedá dosahovat vlastním skutkem. Vlastním ne dosahováním nýbrž odevzdáváním své do vůle boží ovšem toto odevzdávání se do vůle boží také svůj háček protože k tomu pravému odevzdání do vůle božím musíme dolu ježíš kristus nebyl hned na takové úrovni kde byste je to vůle boží mohl. Dělal zázraky nýbrž on nám také ukazuje cestu jak se dostat k této úrovni ztráty vlastní vůle a říká především je třeba se narodil v betlémě atakdále na že toto všechno co tady říkali to znamená že by měl napřed prodělat nějaké probuzení nějaké probuzení které se prakticky jeví tak aby větu do probuzení je. Že dalšími vrcholně nedá jen o tom abych sloužil věci boží věcem božím dal mu boží vůli boží a když tento zájem se o umět projeví tak že všechny ostatní dali pro tento dále no obětní jsem iv ostatní činnosti ve služba tohoto hlavního za mu tak pak dorostl tu do situace. Že v tom musím být svém mého otce že to ani jak nejde protože kdyby v tom nebyl tak něco chybí taktně stal dostává do situace ve které jsou sice bez posty v je ostatně věděla vůbec si přitom nic nechybí ale tak tomu že budete takhle probudil tomu by to chybělo je není v tom svého otce a proto ježíš kristus říkal což nevíte že nedala jedete říkal že musím být v tom. Cenného o ale být v tom svém mého otce to neni jenom nutit se do toho tady dělo od do toho co si nemusel a kdyby se do toho sil tak se unavil tím přinuť co váhání on věděl o prostředku k spojením ve donucením narůstal v vůli otcově. A to byla situace porozumění situaci nebo zvládnutí situaci ve které se ocital ta situace ve které se ocital také třeba nerozuměl ještě do držen ještě ženo při slovy jordáně tuk prostě považoval bez přemýšlení za danou od otce a proto mohl být svému okolí od a. Ne protože chtěl být od dál ale že považoval tu situaci ve které je za danou od pak to je velice budete něco si uvědomovali abyste situaci ze které židé považovat za danou od od a tak smí jednali neznamená byste že všechno přímé te co jsem vám předloží ta nikoliv protože tak je vám dáno abych kterého li. Dejme tomu by tam ten nějak.