Karel Makoň: kotouc-3-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sss. Protože tak je vám dáno abych kterého li. Dejme tomu bych tam ten nějak. Nestýkáte nebo kdy nějakými dojmy nebo nemáte dojem v první části ježíšova života že by tam byl na ničem nějaká událost tak kdybyste toto ho osvětloval ale on tam je ve skutečnosti kdy jsem říkal my musíme čili že ježíšův život považovat se všemi těmi prvky které tam jsou dva na rodem své panna maria joze nad složky jednoho a téhož člověka téže bytosti. Ten zákon a to vane jako ježíš a kterou musíme označovat my sebe musíme nás na ty výše krista ty musím s jeho učedníky jimiž ježíšovy učedníky čili ve na svým malým vší ježíš čili bych tak řekl kteří jdeme do tom růstu ve na a když to takhle chápete tak k pak víte dobře že na cestě jsou také veliká pokušení herodem v nebezpečích smrti na ví. Tady na dáte umu vnikl do egypta ve vás světech třeba neporozumění rodičů může se by byli prosím ztratil jeruzalémě je chrám a tak dále celá tatáž stálá těžkostí nám stačí abychom pochopili že člověk musí s otevřenýma očima přímá myslí otevřenou přímá co k němu přichází protože platí. Pro tento stupeň vývoje že hospodář zasel dobré semeno ale v satan mezitím koukol ne a tenkou pro roste. Čili i na řečeno jakmile člověk probudí a to jsem tam když jako když narodím v betlémě tak si miska a něco na co předtím neměl on při domů budu správného rozlišování. A o tu se musí pořád od jak správně rozlišovat když on například zůstal chrámu ale nešel před svými rodiči onoho před pokládal tělo budou nada ale on správně rozlišovat a chtěl nám dokáže že správně rozlišuje přednější bylo zůstat do chrámu. To je správné rozlišování to staneš na bylo že utekli do egypta na že v čili ten tři svatí králové se dověděli že neřekli že jsem třebas tomu nad osoby kde se skrývá ježíš to všechno že ježíš na všechno ježíšův život ten na život to jsou složky našeho života které není náš naši schopnost rozlišování která se objevuje a které tam takhle líčena podobě nějakých. M budu i to musíme jenom převeden do svého plně symbolického života tam jsem mnoho větší je takhle symbolicky jámy v tom musíme je pro zabíjení dále děláte nebot za nedostaneme co takového a tuto schopno vešla tří do jaké míry známe do také my kterým živa ne méně nechtějí říkat co znamená tam daný pravý rozum jenom neboť ten nám dává první světlo první světlo rozumu a že potom stále bláto ano. Ho lepší poznání tak to je ta první pádné toho vzestupu víte že to by padá která jinak než kdy jíme tomu nějaké dosahování konkrétní počitky přitom činností tam v jestli tam není řečeno když tu chodil a modlil se staneš na že v že byl ty tesařem že byl. Poslušen rodičů nedělenou ve chrámu adam nebyl pořád tam byl náhodou třebas o na vedla světech anebo několikráte nebo ale to nebylo to hlavní učenou ukázky co přesně všechno dělo čili nemůže mít je pánem o ono je rozhodující rozhodující je pořád začátku celý život celý způsob čistota a toho si buďte vědomi ten je postaven na určitý na cenná který se že protože a jeho dovedou do situace. Ve které doroste do jordánu to znamená kdy všechno na tomto světě zvládne ták je je další míra zvládnutí není možná on to dělá bezděčně všech věřím těch při světech když se kdy učil ježíš si byl doplníte tažen do nepotřeboval přemýšlet jak postavit krok. Neposlal přemýšlet jak udělat třebas tu nebo vědě nebo ano to mu šlo a proto ne proto aby dále cesta kterou uměl poslouchat své rodiče a proto je pastvě okolní uměl mu být oddán apod tomu nebo praví dále oddán potom mohl stáda všeho odejít ne z nenávisti ale protože to překonal myslíme mezi příklad činnosti na určitém tu. I dokud nepřekonáme tím že se nám stane den věčná že nemáme tam žádný překážek že ta allah dát našeho osudu jak tomu říkáme je tak lehká že se nám zdá vůbec by se neseme a že ten pravý moment kdy ani nevíme jak se ocitáme v jordánu ovšem od si toto bylo dáno zase znamená kdy na sebe úkoly tady měl člověk úkol vás. Je v první fáze vůči sobě mnou jenom vůči sobě a pak úkol a pak když se se dostat na tak se musí co tam dostat ze sebe před tím se ze sebe nemusel dostat jen mohl být ještě svým způsobem svojí ale po jordánu nesmí být vůli pro ve tam krásně znázorněno že hned po jordánu odešel ježíš na poušti přední se postil zlačněl. To znamená směle pod si sebe nebo končilo když těle těla e nená je dnes začal vlastnit svoji proto v rád umírala hladem pošli mi je ve se obyčejně jako po nežije tak mohl nastoupit teď že mohla se projevit celé jeho které ještě bylo ženo které bylo by. Teď ještě do služebníkem něco lépe řečeno a toho muselo pokoušet abych sloužil nazpátek k tomu ale ne tomu otci a taky to pokušení do satana toto pokušení služ zase k sobě ale nesluž tomu ho v sobě to znamená tomu satanáši a protože ale v ježíši jsou chtěl to viděno otci tak mu ten satanáš musel vlastně sloužit. Od ale nemohl mu nic udělat povím vám třebas objevuje v jeho životě pro dobyli náš je tak mu neudělám jeho než jemu dopomůže abych se s konečnou platností dokonalého k osobní a tady nám při do před že jak jsem i ten tok těch myšlenek a kdo spojil dotazy mám tady dotaz člověk. Třebas že sebe mít snažíš se od osobní bavit všechy ale vždycky svědka tím že nějakou chybu udělá a dokonce že to takové následky žen v něm probudí děláte nepochopení nebo dokonce nebral život na druhé straně máli tento člověk si říci ano pane bože dokud příklad jsem se nebo dokud jsem se chyby li tu k toho. A prosil za odpuštění anebo co dělat nějaký jinak e když totiž ten kdo by si pořád opakují ta nemají konce o tak je tady obava že ta nestačí tímto způsobem on ano to opravdu nestačí protože my jsme na takové úrovni neříkám nějaké vznešené ale na takové úrovni. Na které je nám na každém kroku dáváno najevo že v tomto oboru dosahování věčnosti nejsme ničeho nejsme ničeho prosimvás toto nepadly věta poraženeckou náladu nýbrž za správné poznání když jsme přišli na to že jsme v nějakou neschopnost něco o to. Dali po nám budiž jenom ukázkou toho že jsme v oboru duchovním stoprocentní na ta jenom ještě o neobjeví co svatá ano je vyšší bychom chtěli cokoliv oboru duchovním udělat že není nic neuděláme dobře protože ježíš kristus také nic nikdy neudělal. Sám kdy musíme tohle toho následoval on všechno dělal z vůle od co si a milosti boží přijdu na to že jsem svou neschopnost něco zbavena prosimvás to je veliká milost ta dává prosti opravdu od toho abyste to táhli nám veškerou svoji činnost abyste to aby si uvědomovali že je to tam toho bude pán mu ukazovala. Tuto schopno dokud komplexně neuznávám že jsem absolutně neschopný že byl opravdu svou schopností k bohu nejdu toto dokud nepochopila za páterem je u tak před samým koncem se zastavila pořád to tady líčím že ano ona musela pochopí že vůbec není schopna ten si že toto pochopila a převzala potom boží moc jako svou jakkoli jeho nedoroste nemohl. Toto si pro nemohla pořád nikdy za svou myslí li říkal vem si moje utrpení na kříži jak to tady předávat a ty mně ho věnuju tou věnoval něco co nebylo její a proto si podařilo při na druhý břeh za žádných jiných okolností o na žádném stupni se nepřechází na dvou stran na žádný jiný žádnou lidskou schopnost to ovšem neznamená že byste měli jenom slovu dokud se svým. Jenom je od vás chce abyste jednali úplně opačného konce než dosud třeba kdy budu do modlitby vnitřní když se na to vnitřně modlit tak v vnitřní modlitbě celého člověka sebe odevzdává anny upřímně i když to nedokážu. Tak musí mít nějaké před nějaké pomůcky třeba opakovaně na božího dejme toho jsem převáděl a to jíme na božím nepovažuju za sebe to nejsem to nějakým způsobem mu on a se k němu připojuji i se do něho by vám jeho mocí mocí jeho slova a jeho jíme na posvěcuje co jíme no a. Tahleta schopnost jeho jména a moje důvěra mně ne tak to musím přidat se to málo toto musím přidat tam kam do nese ovšem protože fakticky nejsem schopen vůbec i mýtu důvěru takovou a mně nakonec dovedla ta o na mně nakonec nedovede toto duchovní či třebas to o padá. Božího je křivé do stádia vnitřního umírání mu na městech v vnitřní umírání abych se zbavil sama sebe a tím pociťují jeho moc na to byla to pomoc že se dostanou dál tím vnitřní a zase potom vědomě jeho mocí nad ano říkal jsem měl co dělat dostat se milerád této moci oni se to u pro poznání a proto vám mohu ze zkušenosti že to moc boží kterou řečeno stala. Ale je to neschopnost lidská kterou člověk brání tomu pokroku na sem dycky svou neschopností bránil tomu co k k a schopnostmi boží mých jsem se dostával kup pro jsem si nestáli jasně vědom to není žádná pokládat prostí na zkušenost a kdybyste tisíckrát odporovali z toho nechť nevinným tento do smyslu prospěje. Je to tak a hotovo nesleví v v jsem to do hlavní také za nás tak dejme pomohu atd toto je nejvyšší jen sebemenší ve dělám třeba stali kážu malá věd tak to nemohu dělat z vlastní síly jevila vlastní si tak se nikdy těm závěrům ke kterým se chci dostat nedostanu nikdy tam neměla na vás vůbec žádný vliv. To na vás nějaký bych zná také to jenom s tím že jsem to nedělal svou schopností ano tedy člověk se může jenom otevřít moci boží a moci boží se otevírá především řek bych negativními vlastnostmi stane pro ty ty mými jež se nestará že nedbá na že s námi děláš nemůže tomu domy nějakým vlastnosti. Nebo jakoby nedělal z taky ne na ty na či ani neví že to udělal ani neví vedle by se co dělá pravice dělat ono se tomu dali nic nedělá ježíš kristus opravdu se nenamáhá nebyl vyčerpaní při žádném zázraku v na a vy to ale strašně vyčerpala tak někoho v křísit vizte ten to bychom mi tady jako tato společnost se že za provést abychom nikoho křísit vizte abychom kdy on. Na na že bychom přitom zemřel na on v tom jsou ještě vzkřísil před skupině ve děláme jinak než on on totiž opravdu v na to nemyslel mám před sebou si to na čili prosty jít tak vy máte přichází od boha danou ještě informovat jeli tomu tak proto ježíš kristus ptal co si přeješ ne tak by to že přichází od boha a se smím jako od vás přicházející od k ná. Kdyby byla ta sestra tam v tom klášteře před tím potýkal tímto způsobem nebyli dej z ne jo v před velikonoc temná nestaral se o to vůbec řekla jak mi tady bylo líčeno s důvěrou varovali panna maria nejsou vejít a velice do večera mi to je to tím způsobem dokonalé ale není to jak bych si to cesta na že by tam mělo být není to ještě do boha. Ano co tam ještě chybí tam ještě mnoho řek bych myšlenkové činnosti tam ještě mnoho myšlení kdežto ježíš kristus ze při této věci nám ukazoval čili kdyby předek sebevíc přemýšlel že by s si ani částečně nemohlo to je takový oděv jako dává pán bůh k tomu by obyčejných šing. Výtku na no ano po velice tady vůbec nejde tes samozřejmá záležitost to je všechno přidáno když ten přeli nedá ano to králoství boží jak si myslíme že ne s tím pomlouvat že ti tím že oni při dojem mnohoznačnosti toho života a přitom jak si to traduje vůbec si nejsou jisti tím že to království boží najdou. A tohleto je vnitřně dostatek na cestě a proto prodělají jenom tak voni si příští když to dobře dopadne když se budu i chovat nebudu řešit což není dost dobře možné pořádku na když si dělají podivný velkou milost u boha tak do toho nebe dostat co na velkým omylu oni tam byl v ano nikdo z mých pokud se to mělo nedostanou zde na světě a ta. To vědomí jim chybí k a tu když kristus možná vůbec nic věděl protože byl dítě a potom obyčejný tesaře ky učení ani jediným si byl jist že o ten ho povolal a my jakkoli lidé bychom si měli být jisti že nás bůh k sobě vola jen máme s tímto. Životem vejít do věčnosti ne ta o tom prožívat nýbrž tím do života touto jistotou když přistupuje člověk ke svému dennímu životu tak všech svého z toho denního života a ne svou úplně něco jiného rád ven protože je to ta všech ta tento život že tak přestanete věčnost v tomto životě že se při svých setká. Ti si od a ne po smrt a pro toho může na každém kroku o čeká on na každém jeho kroku užší je a činným tím být síle nejde o vejce před medik vám rozumíte nýbrž o tuhletu podstatnou v je od tu nestarejte jsem taky jsem váš pak i dáváte ho tam kdysi víte že vás po mým co se od. Máte tam při nebo stane se ten si myslím že spí nebo nebože z mu to jedno on tady když jsme v jeho vědomí ještě uvědomí teprve potom se ocitne sám by si vědomí ovšem vše do vysoký ta tento neví zda v ale to by to jista ani se tam jednou od si ten tam do stavu tak povědomí vých čili bych ky on člověk byl nevědomý boží je nikdo ho nebylo jiná a že tedy. Byl ustavičně nebe a že tedy jsem měl se chovat podle toho jako dítě v náruči boží tak jsem tady e mám takový doplněk k tomu že my tady bylo řečeno že někdo z na když tento pocit zel v prožíváním náručí matčině v ě k duševně zažíval v že po tom. Při vnitřní odlivy cítil při unešen upozorňuju vás na to že toto co v co jsem zažíval že to je vlastně tím walt toho co se děje s člověkem běžném život jakmile se totiž člověk od při z duševně nebo stanice o to aby byl náruči boží aby jednali jako dítě v náruči matčině. Tak mu opravdu pán bůh od zná všechny situace situace ty osoby jsou jenom nástroje ti situacích které k němu nepatří takže se upravuje jeho způsob života ale bych ještě chtěl nutnější způsobem duši způsobem co to vysvětlit co je totiž obyčejně první krok. Na cestě k bohu udělat vnitřní to znamená že vlivem okolností že otevřené vnitřně a vnitřně uskuteční jaké si vytržení unešení a tím totožné nená není toho unešení potom vstupy do život samozřejmě že tohleto unešení. Nemůže existovat tímto způsobem i v běžném životě protože by ten člověk nežil plně v tomto životě koncem musí věnovat tomu co dění toho jako něčemu se od boha posláno čili to nesmí považoval neni skutečné ale nesmíte tím tím protiklad jenom jako větším vedlejším a proto. Je dobře že toto unešení zpočátku jenom po silnou denní život ale nemělo by jako ho dostalo umět bohužel to řeka odvést od důležitosti tohoto život jak jsem ztratil stále jen o tento život protože tyto u množstvím vnitřním byly tak silné že země zbavovali dojmu že to ostatní stejnou cenu co s tím není tak to je veliká. Chyba protože právě když k způsob života vyžaduje aby člověk v tomto životě ten plně zaujat pro věc kterou dělám neboť pravdu do zaujetí pro v je je jedinečným způsob k kázeň od sama sebe ten ten bůh totiž jen neb pojmenování neb po jmenovatele v a on ke mně může přicházet jakoukoliv událost. Ale bych to v jeho rukou pravdu tak je to modlitba jelikož tedy mu v věci tak se věnují jemnou rozumíte jeden nejsvětštější věta se věnují jemu a pak ovšem přestanou tydlety mno li být jenom v otázkou vnitřního života nýbrž panno celé takovým aktivním prožitkem. Který prolíná celý život činnosti ale vždycky je dobře zase znova znovu na tu v atd ě ten vnitřní popud co znamená vnitřní modlitbou se dostat do takového stavu byl kam požehnání pro prohloubení života ve světě ano ale máte dost pásky tak tamní protože taky tohleto a jak je to s tím. Že ta svatá terezie mohla obětovat něco co nebylo mýlí měla co bylo ježíše krista kdyby býval toho vytrvalého podobě prohlášení ano pane či krista obě tu mi tu oběť na kříži atakdále nad od proto napřed zajedno tak by to nemělo vůbec bývalo účinek ten spojovací nýbrž šel proto obětování. Utrpení vše krista bylo něco čemu ona nemohla rozumně kdo na jako by k tomu nerozumíte na tomu porozuměl teprve pod tam se stalo všechno dostalo to všechno trojího poznání se to uskutečnilo tato o by jak se uskutečnila u činně jeho bytě se uskutečnit konal když to obětovala tak vůbec ne. Věděla jak se to může stát prosimvás to se vždycky na každém stupni noho a znovu opakuje nevím jak to těle panna maria když sil měla porodit syna božího dáno na řekla ano tak staň se vůle tvá i když nevím jak se to může stát může nepoznává jak se to může stát ale to jedno staň se vůle tvá vůle. A ona tohle toho toto vám on si musela udělat rozumíte to co se přitom musí dělat jestliže ti k tomu rozumně nesmí do pohled prohlašovat ale musí to chápaná jako vůli boží když to chápe jako vůli boží obětují mně ne utrpení ježíšovo utrpení tedy ne ty člověče to chápe jako vůli boží ale svatá terezie z avily to chápe jako vůli boží neboť ježíš kristus předtím zjevil. A teď dalo aby to udělala musela dodat chápal ta ona chápal jenom je to vůle boží je jak se to může dát tak si do přivlastnit jakou znaky kdyby utrpení to nemá pochopit jako jako u tu katolická si věk správně říká že tajemstvím jak protože jedna po v ježíše krista na kříž jim mohla být základem patření pro celé lidstvo je to fakt. Ale je to nepochopitelné protože kdo to pochopil ten to nepochopil rozumem nýbrž zkušeností ano to pochopit jenom zkušenost o zkušenosti svaté terezie by říkat pro mu vím ano ona když i to bych kristus řekl obětuji moje utrpení když prosto mým chtěla proč prožita na navrhl protože dobře víte byla nad nemohla vnitřně umřít za nemohla tedy že trvale. Spojit s bohem protože byla tu vnitřně neumřela a protože sebe nedovedla aby tak prosila v jak to mám dělat aniž jsem řekl by se dalo říci nikdy tvého mít jen daná aniž viklat říkáš jsem ti všechno dala prostí věda nic mně nedala a přestal se celý život snažíš pro vím dobře ale věřte mi to nic mně nedala neboť všechno co přiměla bylo. Moje vydávala jenom moje věci a to je to co ještě náš tu vůle to jsem mnou spojit to je taky moje vůle proměnit olejem vůle jestliže ty si přeje spojení bohem kdo by si to přeje když láskyplný otec s tu vůli toto je jenom od hle tak vůle boží jenom již jež které bylo takové vůle jest je to vůle boží jenom proto mu náš. Že jímá budu za sebe rozumíte takle v tom byla rozum a proto ti radím aby se zbavila této své vůle abych obětován mu ji moje utrpení na kříži o kterém dobře jíž je není ale nebude nikdy tvoje tam jako nedostaneš za tu pravou cestu že dává k bohu toto moje není. Pán ježíš jako váhání v přirovnání o hřivnách služebníci kteří nevládli svými věcmi kteří vlády hřivnami propůjčení nemám tomu ne nejsou tam ty může v vychováni za to co měli vlastního nýbrž za to co měli propůjčeno co nebylo její ono padl s tím co není jejích dokud. Ten nedovedeme dokud nedokážeme hospodařit tímto není naše co založenými naž ne tak nemůžeme vnitřně umíte nemůžeme se znovu dojde nemůžeme řídit vlastně na věčností s ním musíme hospodařit tímto není naše nic z toho co jim to tady je není naše ty u vás jenom říkám bereme od boha ne to co jeho co všechno jeho týdenní v jeho věci ano a schopnost rozlišovací kterou kterou přitom má. A toto je dobré toto je špatné taky od něho a tak dále je to ovšem učil způsobem zkomplikoval no a protože to nesměl říkat za to co v této schopnosti rozlišovat rady na toto udělat tak okamžitou mělo za následek spojila s tím bohem je vědomě řídila od chvíle v náruči boží a by vystupovat to ani nemusela vstupovat do extaze on kdy všechny extaze ona při on totiž procházela úrovní. Extazí kde upadala do takového stavu chvilkového spojení a zase vybavila velkou různou na jako pro matka neštěstí protože to od by byla na holičkách a nemohla do světa aby ten stav trvale existovat protože celou osoby kdo si tam ještě vyšla tad částka třebas sebemenší která byla její svých trhá na pátek tak to je ta každou extází ten člověk. Vědomě dává sice všecko co může ale protože se nezná a tak všechno mental o čem nevím že ještě den na to nedá samo denně toto neví na tak ta svatá terezie věděla že ta její vůle po spojení s bohem že to není její jen je to vůle boží do na nevěděla takovou národa nemohla nad je to by kladl věděla že to vůle božím aby se spojila s bohem na. Tak to odevzdala tomu stal ovšem máme za něco co zřejmě pro bylo li toho ježíše krista v ano tak to vyšlo pro ten další dotaz tato opuštění které přeje zažívá i po částka nebo najednou ono je po částkách proto že my ne opouštíme sebe tele neboť se neznáme smysl do pod to pouštíme nám částečně tady sami přátele svědky. Kolikrát jsem si myslel že jsem sebe kterýho opustil není to pravda on se nachází ním sama sebe to znamená jsem sebe celého neopustil prve se dokonale neznám nikdo sebe nezná ze správného sebepoznání říká svatá terezie z s i když se rodí v pravý pokrok a jestliže ale člověk opravdu ve velký dávkách. To byl op řek bych jsem tak nějak náhlém najednou tak to potom na za následek jen velice na nich napojování na tu věc znamená že v na při vedeme tomu při vnitřní koncentraci se dostaví stav krutého umírání a on tu takového že opravdu žádná nad nemůže takhle. Za dokázat naopak každá fyzická smrt je milosrdná nikdo ho při smrt či než vedou stálostí prostí když dneska přestaneme dal by to budeme dělat deset při smyslem za vlak nad myslíme na budeme nemůže vám v rámci protože tato smrt není pravá smrt tam dobudeme do okamžiku smrti na protože jako jsme vnikání ča tu za k o možná kou úlevu jako velkou. Vůle než pro tahleta mystická smrt to není úleva to je něco strašného jakých kristu ničím na kříži tam totiž zbavuje člověk jsem prvkem jeho pocitu oddělenosti od boha do kterého byl dosud žili a ze kterého záleží víc než ví. Když víte že u ježíše krista tat ten pocit oděno by byli pramene pád trpí a ne o ale byl to by mohl dokázat vidno života ne do jordánu ale po jordánu že ten pod svět on si dělením oddělenosti sám by e on cesty měl neskrývá když plakal byl od ale men když plakal měla na tane na třebas na dva darem atakdále ě protože o na že to byla láska lidská láska. To tady pravého od těla nám ukázal že ta se nemáme chtíti tažením žádnou pravou překážku naopak že ku prospěchu člověk ale tenhle člověk který takle prostě umírá a v tom vnitřním stavu třeba soustředění a dokáže přivolit tomuto umírání přivolit zase je totéž co to přip e. Přivolením panny marně toto přivolení či krista ano v jordánu a toto přivolení vše krista na kříži v staň se vůle atd tam a odevzdávám ti svýho ducha rozumí i přestože že tak on se umírá a tak bolestně že se mu zdá třeba nese kříž za celý svět a tak je svým způsobem ne se stává spoluspasitelem přitom na tom dění vnitřní nuceně aniž třebas ne. E tak jestliže tato dale dál jestliže řekne alena dáti odevzdávám všecko a to bylo umírám že nemůže planě říkat dale co si to provedl kdyby to říkal tato poruší jednání pro svět to odevzdává zaseto odevzdávat tak se ocitne za tím umírání testem znovuzrození v jsem se ve věčnosti jsem se s ním nenávist jinak. Janu nezávislým na mysli která přemýšlí která přemítat která se starala která vnější nic nepotřebujete všechno jemu jasné pro tu s tím co zažívá ano ale když to potom nezažíval tak ten tam vědomost o tom mu zůstane jako pamětného to mu si ji do celého života takže opravdu no toho vnitřní umírání. Které tady nastává an si člověk uvědomuje že to překonávání sama sebe že to není ani něho že to není možné aby to bylo jeho že to je něco ve spojitosti plnění mírné anebo ještě ničím více který ve mně on totiž před tím než takové umírání zažije tak za život o takovém zbavení si tělesnosti a takové prolínání za hranice vesmíru volat a tak tak všechny ty stavy kterýmu. Jasně dosvědčují to že to umírání mění jeho svým dělání protože tady umírá ježíšem kristem to zbavení sama sebe mantry trpná jakým způsobem tak bych řekl nevybíral ty ovšem záměrně zatím to neznamená obětovat ten záměrně pro někoho do trhání těla co by nebylo plané při on byla by při pro život. To se od člověka ale mám za to že člověk by měl přistupovat k vnitřní modlitbě tečeš je k sebeobětování ale ne jinak v jeho vnitřní modlitba by měla být za pro mým tělem ano ekvivalentem jak to měl matematici větším či po jiným jako je sebeobětování je si on k vnitřní dejme nepřistupuje jako sebeobětování jako tam že ti bože obětuji takto dělá základně. Špatně a ten proste dejme tomu dívat třeba nejenom boží tele prosté kdy za ni za sebe obětování vůle který na něho tu o viděla ano tak asi že ne vždycky své mistra nelidsky na sebe kněze který vedle jeho oběť vystoupí do chrámu dosti u koho potom si dělat co proměňování to je v jeho vnitřní modlitbě v ten prostředek který jako vnitřní oni bohu. Dva an když jsem mu dát k v kalech co zažil v těmi šesti let přejít přes ten kritický bod přes který se nemohli dostat e tak jsem především musel vědět k čemu tady krize ale spočívá ježíš je spočívá správná. Že se s zaží stejným způsobem dosahovat věčnost jako dosahují všechny věci na tomto světě byl jsem od jevy na přesvědčen o tom že tímto způsobem se vůbec tím se dostane číňani tomu říkají když se do snaží dosáhnout nirvánou vůbec nedosáhne ani že do než náleží věnováno víckrát taky nedosáhne čili op. Je chybné teď se musí o nesnažili tvé najít systém jak tedy z pro vědomé zažívání věčnosti nabýt jsem bez pole při bude snahy po nabytí ani bychom ale ztratili pravdu po věčnosti totiž je tady mých věk trvám pořád připomínám jestliže nás tu. Touhu po věčnosti převedenou do on krve je k nějaké snahy třeba do určité formy koncentrační kdo určité formy modlitby tak musíme mít za to že jsem se dopustil základních kdyby že jsem do nějaké jeho tu pravdu o nějaké formy přetavil tu pravdu mnou která. Málo z ustat beztvará bez formy jsem byl nějakého receptu neboť je to vlastně pomohla která proniká celým vesmírem v tom byla v nich síla která je nedefinovatelná ale nedá se nikdy víc čili toto je ta nebot tam to je ta či oni tomu říkají pak obrat znamená co se nám vůbec jsem nazval. Česky to je takové jaké to je když jsme říkal duch který vane nevíme odkud danými tám prostě nedefinovatelný ale na budeš se třebas dejme tomu písmenovým cvičením víckrát tu věčnost tak uměl dívka nám vědomý věčnosti toho důvodu že v žádném to varu žádnou zvuku konkrétním ta věčnost není obsažen. Na hotová celá řekl že je tam jenom to jenom řek bych v úplně v k v věčnosti kte vím měl šel své věčnosti a chci se dostat nazpět musím pole toho pannou krku formy z toto kom není na to jsou jenom se dostat do stavu soustředění prosto pořád říkal že si že konkrétně třebas miluju prase od jeho dostavuje. Dání věže že mám naději měl právo se tak se musím dostat do stavu naděje jakým způsobem se nejsnáze do toho dostanu je že při nevěstu tu nadějí nebo o že nedělám dán do duchovní cvičení nýbrž tím že on budu třebas na žili na konkrétní u spěch ale na to aby se dospěl ve mně zůstane. Rozumíte mně třeba jak rovným jsem pod za sebe tak dovede do ze zažil odložit sklání e tu bych vědomé ho života ve věčnosti a po zemi žijete jsem v tom o to byla u zjistil že to není možné rád trvale ve věčnosti nemohu před kývá žes že toho nejsem schopen všechno dělat s ním dával věčnosti to byl nalil že odešel. A nevím ani jak jsem vám radil jak se tomu dostatek tento promarnil ani nevím jak on výklad nazpět nemám prostředky když pravím vám to jeho duchovního cvičením tele mi dal znali dovedlo tam je tam podruhé nedovede ano jak je to možné. možné tím co se mi stalo v tom koncentráku tam je to vysvětleno jsem. Tu tomu po věčnosti ve bytí jakou tam dokonale pochovat a v tom smyslu je nám všech žádnými konkrétními prostředky se nedá naplnit ta touha. Nedá uskutečnit žádnými konkrétními prostředky ani konkrétními svým životem konkrétním lidským tažením a. Když jsem dospěl k tomuto stádiu o poniž víc že jsem do věčnosti vešel. Protože. Stálo za mnou jej devět let své snahy nebylo možno před to na něho tu touhu ten stav tou ní. Dal se před pevnou vědomí jakékoliv počínáním konkrétní aby se to uskutečnilo. Dokonce se dalo. Jako jak jsem si myslel upon si tímto jim o ten o si myslel že je to život končí že všechny prostředky dočasného života přestávají mi platno protože tu chvíli nemůžou tvé jsem říkal jsem si že to od se dostat mně zabije na to bylo dokonale stávání jakoukoliv mne to bylo tak počínání chtějí jane od tady vykládám ale při tam. Mají chvění pravdu že bez na to nedojde kdyby dovede nata před tím nebyla tak se do toho stavu nedostal chápe věta do metodou to nejde kdyby neumím dal tak to všechno do stavu chápete tam že by se doby jak ne. Ano. To znamená nech dovíte že žádné stylizace život tak jsem tomu říkal nebo žádného duchovního cvičení ale v bylo by dobře kdybyste věděli že. Ten konkrétní prostředek nám on v sobě ve způsoby že by tedy jde o to a jsem v pravém okamžiku kdy dostala situace. A když se opravdu dosáhla tím prostředkem konkrétním toto dosáhnou dalo. S ním v kom provádt. A když ten prostředek další domu byl používán u dospěvší že své nastaví také ten stav toužili který za ním byl v ten stav touhy při vím je v tom co mu s tím prostředkem a že tam v tom člověka dovede. Do věčnosti. Ano to je teďka vrátím jeho králům jsem vám potřeboval prostě. Tím říct dnem netrpěl své pokračujte. Ale uvědomte si tak se nesměl tu dal můj proto jel neprodělal stalo že bych to lež řekové. Protože tyto nedokážete tuto nikdo tam neprodělal to vymění byli. Samozřejmě jen se mu říkal to klam ale to je pravil jsem jim to vysvětlil a tak oni by se musíte umět chopit pojezte metody chtěla jinak. svou silou ne svou vůli ne tak se jim to asi vykládal takovým nějakým způsobem protože ve skutečnosti je třeba umět odstoupit od komu skrze ni k a o působení. Konkrétní působením vždycky nějakým způsobem něco klasifikuje něco někam zařazuje většinou přikládá nějakou vás ku prostě ě. Věci. To mu je ze všech stran takže ji dělá cela ne přístupnou. Tomu věčnému které nemá žádný tvar a žádný těla. teďka dostanu naší k ko dál et tak tam když tím když jem činění říkají nepravá myslel vůbec není mysl tak tím víc jejím napovědět vysvětli nějakým myšlenkovým pochoval zlem bych snažíš do věčnosti dostat tak by dycky to nějakou konkrétní podobu ten svůj. Ještě rukou pod tím se odsuzuje k neúspěchu kdyby jsi znal kdybych věděl ze zkušenosti co to ta pravá mysl jako dovršení ve mysl je tak by věděl že to není žádný konkrétní myšlenkový pochovat že je to stav ve ve které mně všechno v klidu obsaženo tak že v kterékoliv stravy vy k tomuto stavu přistoupí jíž. Tak dnech svého tak z toho stavu kdy pád či jíž v pravém slova smyslu všechno co momentálně pro tvůj život je zapotřebí proto mohl ježíš kristus když hlásal vlastně tento vstup bylo k otci te měl myslích bych tak řekl nebo nám říkal měl vlastní vůli. Tak tím mohl vlastně zároveň do protože tam muselo poruč nad nestarejte se. Protože kdybych své ale nebylo nepřemýšlejte o těchto věcech příliš protože kdybyste se sebevíc zažili přemůže tak nepřidá řekl se postavili jsem ani dále že ano ale nebudete krásnější ježto z mít pro to co osoba sta aparát pro ty že byly e či měli tam znáte ta je vám běžné a jestliže to byly již kristus tohle to radí tak rozdělení stejnou věc jako učiněné vidím říká na ku. Protože dost vím říká on toto tam nemysleli že toto je tam vůle otcova to je něco co všechno prostupuje co nemá tvar ale čemu lidská vůle odevzdaná do toho že bych byl tak víme v vůle nebo nemysli teprve konkrétní sval dává tím že je jelikož je tam v té. O hledání mysli by tak by všechno obsaženo kdokoliv se toho našel myslet konkrétní i v naplněná právě v tom čím momentálně žije jiným způsobem vysvětleno jestliže například nepřibližuje věčnosti matematik staré především matematikem jež jez tam přibližuje třeba někdy k lepším by nikodém ten matka lepším matkou atd tak dále čili přeloženo bylo. Kristovy řeči nemusí může dále vstal nese oboru jemu tam všechno přidáno protože našel království boží el v matematice na to všechno na z toho k tomu by nikoli ve si žádal matce všechno co dělat ji dětem jako tam našli v na že za tím šli starostlivě ale že tam vešli jako do stavu dostal musel nedávej jinak zase stavem dělalo ženou mysl z víc. Která konkrétní obsah a proto vám tady radím třeba jakýkoliv stav ovšem nikoliv nějaký okrajovým nýbrž stav který člověk že si nějak tím byly nějakou metodou nebo deších snahou vypěstoval takže to mění stav mohutní čím silnější devět silnějším do dovršil jakékoliv jiné prouděním jen tak například dejme tomu o by to by výměna doby důvěra. Prostředek to víra umím vám když je takovou důvěrou se měl například když na ten prostředek koncentrační který jsem začátku u býval tak se musím se musel že ten o tom dalším prostředek nedovedl do věčnosti aspoň na čili to byly ale nebyla to pravda ta měla v ten prostředek je tam dovedla pro ten duch na prostředku praví na tento prost se o to nebyla bylo to byla jistota že ten prostředek. Ten je pravý a že tam člověka opravdu do mystos si dovede že není jeho prostředku než toho a že tedy nic tam člověka nebe může před se o tom tím způsobem že například dejme tomu co je tam v těch kalech předstíral že to mají nechat všechno na že se o to postará am jak se do věčnosti dostane. Ano jsem se samozřejmě on z nestálá pochopitelně protože kdybych se byl o je to ztráta se dostaly na byl jako oni dopadne jak tu při své nejlepší v po zlé jsem musel za zůstat a co je u starostí protože se musel mít jistotu jakkoli dodneška nám že nic i věčnost nepřeje než abychom smím byli spojení že to je pravé plněním vůle boží. On na že toto je to vůle protože ta moje vůle která si pravlast přeje tím být spojena s tou někdo králem to je tak slabý odlesk je že je že to vůbec se dal nazvat jakou si ráno ježto když domy když tam v je vším je to je to boží vůle vůle věčnou vůli věčnosti tak jsem to jsem ovšem to nemohu udělat jinak než když se zbavím absolutně sto vůle. Zase mi napověděl nestarejte este dostala na vás chápete dobře do musel daně nestali že to musel byste mi jejich jej terminologií jejich způsobem myšlení těžit nějaký mu takový domu protože odebere ráz který že se nebudu stala by to budu dělat co tak by prostě tento nejenom nepochopil ale než tenhleten nají dát a že něco předstírá což ovšem není pravda jsem jinak přesvědčen o dosahu. Vám než on tam vedle zla jakákoliv metoda je v věčná smíme v svou vlastní podstatou protože bych to moje nit ale mnoho třeba tamten druh modlitby dovede člověka do věčnosti nebylo tamten druh počínání odešel do věčnosti tím se nedostanete do věčnosti do vědomě zažívané věčnosti ale jestliže v něco co tam věrách. Tak je to přeci výraz jeho touhy a jestliže třeba těm s tím prostředkem jednou praví podruhý jiné tak si na kole pro věří že to není ten prostředek nýbrž je ta touha a která ho k nám dostala ano a ještě lépe než on ten stav touhy proto mohl svatý pavel kdy čili ne ale že spravedlivost je člověk ospravedlněn je uznáván. Za hodným být věční že ano je to dobré skutky ale z milosti a tato milost spočívá v tom že člověk upravuje nebo řek bych uschopňuje když panuje projít přijetí jisto je že tím jej dát volný průchod dokud se drží li je nějaké vůle to byly tak při v těle v sobě jen něco narůstá osoby něco pěstuje te. Pravda ale dokud nepřestane tím pěst děním tak vlastně ruší el v podstatě nakonec ten vývoje která si také on je dal kdyby si myslel že mu to na poli nevyroste a jim byla pořád o kódu odejít pokora pořádali brát na dobyto možná přimělo dalo bylo by porušil koly vím ky ale musí tomu také nechá povede dalším dobou u to mně může člověk slon se ale zemi atakdále v bylo. A tohleto je asi jich že hlavu úplně při k naší cesty že my nemůžeme potíral žádnou metodu děláme to dale dobrá která ve mně stupňuje touhu po jedné a téže věci jako k věčnosti ale nedá nepravé dobra které mu věří budu každý proste vědomí o to si myslím že je lepší do prostředku vůbec nemám nakonec se samozřejmě přesvědčím když je jednou hoden pro že někam kousíček dovede do ho na tu spadl. Jak je to možné do domu do pro chopit ale pochopím do tehdy správně když vím že to nebylo na ten nebe to děje nýbrž soustavnost čili kterou jsem tu metodu užíval takže mně něco ve mně přibývalo je přibývala dispozic tvé uschopní k přijetí věčnosti a více se nedá žádnou metodou dělat čili mohu správně chtěním žádná metoda nevede k věčnosti. Neboť metoda kdo dale teprve nedá věčnost poutat to je ta ale zároveň o říkaje ale to ne ve to je to taky nejde protože to by doplňuje do bože neříkají li to se musí doplněk tak my jsme nějaký tisíciletí vody dalo řekou se protože se rovný lidská aby to ale měl rovnou trávil v krávy do své hovoru který honil vysvětlovali ano. Jenom tam v lidská bytost jenom ze stavu ab a to bylo by mu kosti se převést přejít do věčnosti která mu dali v k na bytost i když předali dosyta na to by tvrdě doplatí a e s tím že i do z kostí ale nebylo i do dovolím podobný vstoupit nebo tamtudy pádné že ale mně smrt na černá fakticky byl to příliš silné není ale že v tom mládež tak chod ji do třeba za by jako to že byli. U těch kdo chtěl před jevila za pana maria tam ve někde ve svatými nebo ku blahoslavené imeldy že co tady vykládal vydělali nebo bili dosmrti nadát ti tak tohleto je důležité si uvědomit že nepravda není schopna se na dovézt svému to ale nejde a jenom v to nejde proto jsem vám říkal o čisté momentu. Jsem pro slovo které česky znamená mysl kterou jsem říkal čím z ky nemohl dále říkat ale ne protože bych nechtěl a jsem chtěl v ale ono to nešlo dal pro ten stav který jsem ten se tam důvěry který jsem vyprovokoval tím mohl přeříkáváním toho slova mysl sem tak vystupňoval že za v. Svým mínil jsem další plný moje povídání všechno mojí rozum další vnitřní uvažující atd pamětnou mysl na jsem přerostl svou touhou přes v to co není ta pravá mysl tak to jsem při na tam mysl která něco ještě může říkat to není pravá mysl tam může která nic neříká protože to je všechno obsaženo. To je pravá mysl a člověk se do dostane tím je třebas s důvěrou se svým obrat tím a ona ho postup je na plně sama sebou a tam na ten ten přemůže nakonec nepravdu kterou se člověk do toho dostal a to v okamžiku přemožením čili my schopen do pokoje metodou dále jít abram hle to byly. Kdežto pravá rod do věčnosti jako třeba buddha pod tím stromem to nebyla dala metoda ne by všichni drobný to způsobí že nikdy to nebyla žádná metoda v na tom že nějakou šel kupředu pořád ale do vy ho musíte dostával nemůže to vždycky nečekaně a pro tu chvíli nezasloužil protože on třebas vůbec v tom v tom nebo nebyl schopen vůbec tohoto do dále v už. To my pak to neschopna byla právě při znakem bližší že věčnosti ano to proto že i v těch kalech zažil ještě si přáteli navodit stav neschopnosti a nedostavuje schopnosti to je spolehnutí se na něco co není v tom člověk kou cellini v jejich schopnostech způsobil že když bistami věcem ne víc sám ze sebe adept. Nepřestal být vědomí znamená dostat se do dalo věčnosti jsem proto například ty číňani říkají správně kladně na pravdu v je nesmysl protože tento stav ve kterém žijeme se postatě od milovali vůbec neliší mi může vlastnění žijeme jež si to neuvědomujeme a on brání nám o tom potom není pravda vám to je v tom jimi může dát. Již vším dají třích se protože tu myšlenkových tyto jich a jiných a po nových jakmile dělal tento závoj odhalením objeví se zatím mysl jako taková kdo jakýkoliv závojů aby jakýkoliv proměn ano přiměl že se nesnažili by si mistři číši v zenu se žili musí žáku e budit dojem že jsou schopni se u mě. To dosáhnou ve věčnosti naopak se snažím budit dojem že jsou absolutně neschopný tam dělali pro hlad je u tělech počíná jestli je to je tak to s těmi o k pojmy před že mi že touha je při tím nevím naší u plných je tak na tom hrát je tím tím prověřili neschopnost tak u těch to bylo v nejlepším pořád věty odpadly nebyli dostat připraveni. Ale o kterých nenechat na touha když si něco neschopným tak u těch po stali nové vlastnosti které byly atd to je žádoucí jsou žádosti pro nás ve cestě k duchovnímu poznání totiž člověk totiž přes vlásku neschopnost nedostává k velikosti nemohl nám to nikdo mi ukázal byl tak čím dělení než ježíš kristus na kříži a to je neschopným v tom stavu ab. Roku neschopnost byla tu do stavu oddělenosti vědomí svého od u boha pro schopen přejít do věčnosti to pravda. A před tím dokud měl tento stav spojením s věčností nebyl schopen to do malého kříšení děláno musel nabudeme na kříž ten kdo pociťuje teprve stav nějakého částečného spojení ten je před sebou příliš rozumíte. Ze stavu a všeho neschopnosti se vstupuje do stavu trvalého spojení praví ježíš kristus jasně říká to říkal také. Že to vede říkej indové ovšem ne u tam chybě ten prvek a toto jeho nemoc krát jaký dal ukázal ježíš kristus na kříži. Že ne nikdy může na svou tou ku. Či když je absolutně neschopným zažili tu se stala bože proč jsi opustil se důkaz absolutní neschopnosti v do ztratil spojení od jsem se kterým pořádný spodním byl proč je o protože ani nevěděl proč ho ztratil bylo a v tom okamžikové říká odevzdávám ti svýho ducha vidíte stala tato tam nesmí přestal existovat tohle to je tam hrána. Tento je vůle v protože ustane touha či z ustane pocit sounáležitosti který třebas byl fakticky nerušeném. Ale pokračuje v lidské duši protože není možno dostavit pro tu na do budu kterou člověk se ani do tohoto stavu dostal a tohleto ježíšova byla z toho vycházet tam nese do sloužil všem to po žil absolutně všem a toho dokonale připravilo při při jaké vstání mrtvých jedno založil jenom v sobě tak se nikdy nestalo co cesta na kříži se stalo že to zmrtvýchvstání do by se bylo nestalo to nebyl takovým malý svatý jako kterýkoliv jimi o kterou. Deska nikdo nic nevím ka takle by ho byl vtělený bůh který dokázal projít svojí božskou podstatu. A tady nám dotaz. Že bylo řečeno bibli mnoho povolaných málo vyvolaným že je to co ty meze mezi povolanost chtít aby mravností. Tak to se jedině prakticky zkus si to se nedá vysvětlit to co nás prakticky skutky jestliže třeba ježíš kristus vyléčil bez před malomocných ale jeden mu přišel poděkovat tak těch desek čili povolaných. Aby byli která není rozumějte duchovně bylo jeden vyvolený ten převrátila stát se učedníkem ježíš doví. Ničím oni na to jdou podobným způsobem zkušeností v umíme tak rozhodováním na papíru se nedá rozhodnout to se musí od případu případu vyšší pole do volal dali onen to když se také existuje ještě řek bych obdoby v lidském životě kdy jde o pro o povolanost ale jisto je období kde o vyvolení tento se střídají to momenty to není pořád stejné jsem tady dní jak se dovídám nit. Není odporují ale kdosi nechám pro sebe tak si to musim potom znamenat krita dověděl se tak e tady totiž e. Přitom povolání. Který jej jenom povoláním se to pozná tím způsobem jako číňani že on třebas řekl tomu dotyčnému. Že žádnou metodou jsem do může myš dostat do věčnosti protože nikdo není tak to jsem se dostal do věčnosti. A když tohleto řekl někomu u tat on to uzná nadále se nesnaží ano. Ten byl jenom povolán nebyl vyvolení když ale řekne jinému nejsi schopen tak on tam zůstane. Protože tam trčet protože tato jeho nedovoluje aby odešel do povýšeno schopen. Ten tu por mi že že ne ten o ono mu to je nutně zapotřebí a byto li že ne vlastní schopností. Schopnost se ta schopnost která ho jo úpravu umožňuje se dostat do věčnosti tady voleno v ten na straně boží do nestranně jeho. Tam v každém v každém bez rozdílu protože nemůže uplatnit na proto mnozí stali jenom povolaným mi ano ani nemůže uplatnit když ten člověk prostě zůstane. A trvá na tom svém povolání nedali volnost na to ten povolání. To milarepa jeho věnoval jednou mistrně rodila po druhy te a fáze mu pravil to mi tu k látky pod nohy to je mylně řečeno a tím z něho udělal velikého svatého za tak. Ale kdyby to byli budeš uměle dál doby jenom povolaný tak při prvním takovém důkazu že je neschopen by odešel kdyby byl to jiný býval než milarepa než u ten mistr řekl ten dorůst si postavil špatně ačkoliv milarepa si byl do protože vědom že křest jen dal dispozic mistrových před u to udělal pojezte vyd abych a mistr mu řekne pro je špatně. Tak většina kdyby se dožila říkaje tak ě. Jakýpak je to v on dělal co z toto ode chce vede na hle mu byly to proto ho. Ale jemu šlo obě ale ne od toho co si o něm mistr myslí nebo jestli mu křivdí nebo jestli mu nekřivdí vůbec toto on nerozsuzovala v to bylo tu by vedl již jest tím křivým nebude při která může si byla kdy že milarepa šel právě činností. Takže v tom když člověka věčnou žila a že po jeho názoru jeli nikdo mu to jeho předat nezasvěcení od mistra. Čili muselo mělo může stát když je to zasvěcením mít a tak tam metoda chtění po nakonec pomohla k velkému svědectví ano ale musel se přesvědčit o k pak pro od neschopnosti své ano přetože skvěle domy stavěl k tomu mistrovi jeden zabili mu mistr ho musel přede před o jeho vlastní neschopnost a milarepa vždycky u z nával. Že je neschopen. Tom kdo poznal hned na prvnímu kroku k této vyvolené. Že to nikdo povolen člověk že totiž opravdu nedávám je od vlastní osobní tresty že ano tadleta jen daleko stranou ne. Když tam byl když dal tím když do byli ve říkali aby dobude největší v království božím ten kdo nejvíc slouží byl jimi bohy. Jemu dělal toho co oni potřebovali jako kdyby nebyl jejich mistr je dokazovali tím že mu šlo obě jeho osobní trest když to by mu bylo co osobu byl sich tak vůbec se šel na kříž tato nechal oplýval plním korunovat jsem prostě nechal se takhle voni či že ano zůstal ve své slávě te. Ale ustoupit ve vámi to je ještě těžší než ustoupí z toho z malosti kterou člověk zná. vám řeknu uměle pak který postavil čím dále stavěl lepší domy v to bylo čím dál tím může odstoupit i odstoupili že čím dál krmila vším dobyla co on postavil a on přesto klidně ustoupil on ne na dával na vystoupil do volně oddal a byl ochoten cokoliv udělat po jeho byla on že. Mistr věděl že tímto způsobem ho dále nemůže může dovést je mu dal že jsem tak tomu u do mělo osobně dosáhl v tón milarepa takže byl získal veliké svěcení ale nebylo to po které on od něho chtěla čili on musel u k vědy hodili o musel říct nikdo nebrat li protože nejsi vůbec schopen zasvěcení. M. A v tomto momentu on setkává s manželkou trámy stal říkali toho říkat to dělali volil všelijaký. On el při když mu přineseš e bůh dal jim dal k který si tam ty doby než ve světě. Aby to nepojedli zažil jsem tom jak tomu bylo on předtím prohrál nějaku takovou daru ono prosim v jeho byl ne. A to potom si viděla koupili dech vědění to tedy k do moc. Přišel s tím a zase ho by hodil s ťing jenom přelomu dokonce nohy že poli pro z prvního poschodí v i v kód li domu pak na kotlík na přestávat jednali obě dvě. A manžel tato mistra potom stali či tady člověk dělat tak. Že ten mistr do konečně zasvětil ovšem ještě to nebylo víte tak podoby protože jsem. To řekli hodil osvědčím je. Ale když přišel tomu byl tření tak je tak piky ten mistr je že nemohl osvědčit. Byl nepříčetní si toto se možná ještě může dospěti nemohl sil světě a to ještě ožili než to co odělo chceš on říkal mistři počkám k než při panečku tajemnou ukládá no jo to je toho od ho mění. Není tak na to mistr samosebou si to byl vožralej to je pravda ale to nebylo hledač se nemohu do hle on dal hle byla pro do nabylo jak pláč jeho chce. Do větším nad tou velikostí toho může praví dale by tato bude ale milostí která nespočívá v tom že někde pán mu ukázal někoho ale že ten člověk prostě. Ale tu náhle a zapomínal na sebe ježíš ših vší šlo omylech a zapomněl která na sebe. Řekl kdybych to byl v nejmenším dělat pro sebe nevěřte mně tak poznáte nejsem praví. A když musíte jenom pro sebe ale kdo se za mnou poslem praví u toho kdo to tak to bylo na vjem je tato do vykládám aby v tom bylo rozumět. Tak tady mám dotaz zdali pak je oslabí své účinnost prostředku který máme ji do věčnosti když deska víme že ten prostředek je to jakýkoliv toto než dosti nás nedovede. A my že se přestože nadto nestranně víme že bez prostředku před také nedostaneme takové rozhraní ze kterého jest možno přejít do věčnosti.. Tak když jsem vykládal samosebou o tom že žádná metoda nevede ke spojení věčností jemu to je tak že si byl dobře vědom této potíže tohoto nebezpečí. Které číhá. Na každého který původně měl velkou důvěru prostředek jeho dovede dokonce. A teď tím musel se zbavit toho co do ku protože čemu říká řeklo že tento čekáme ve že bych že to vysvětlil tak ta když žel šeptal ježíš petra zdali ho miluje petr mu řekl že ano který když je chtěl od petra vědět. Jak je na tom co svou vírou tak petr říkal na nějak na tebe tak věřím že jsem ochoten s dobrou líčil na smrt v držela se dělají kam tolik ty budeš a ježíš ho upozorňoval že než koho zakokrhá třikrát za před klidně protože je e chtěl říci a přetýkat než čistá a při našich prostředků zároveň že misky mě. Víme že máme ve své moci. Prostředky který měl ten svatý petr sil také myslel že vlastnosti. Které toho ě při drží například při věrnosti ježíši kterému dovolí abych tím šel třebas na smrt a mými buď z mezi bohem spojeni takže svým deme všude ale nebo si vůbec nejdeme čili když je tomu petrovi ten ježíš přestával boha. Tak buď učil svým šel všude i v dobrém i ve zlém an nebylo by vůbec nemohli mít ale co kázal listím nemůže jít řeky. Totiž známe jakýkoliv prost. Řeka nám je jakým způsobem způsobem věren tak mi být dříve nebo později v toho prostředku uděláme jsem tou běd z něho začneme vlastnit. Kdyby se toto nestalo tak by neplatilo to co jsem tady řekl minulé přednášce že bychom se prostředkem dostali do věčnosti. On by platilo žijeme to bylo se dostat do věčnosti a že bez metody to nejde ale je obojí rozumíte. Jenomže u nikdy se nestane nikdy kdyby člověk nezačal vlastnit prostředek který se chopil jeho cesta a on se z cesty byl vším a proto indové radí aby se nikomu nebral myš nižší fázi cesty. Názor že jedině jeho cesta toho člověka kterého pro cestou do je jedině pravá cesta ale je ten pro ten který zná jedině praví aby se mu to nebralo protože on by nebyl schopen stech jiného prostředku chopit. Nebyl bych chopte mu důvěřovat kdysi totiž tam víra v ten prostředek je tak silná že jeho přeroste nakonec ona totiž když tomu před v tu důvěřuji tak se zesiluje pořád se posiluje že že toho prostředku užívám dobré víře. Tak jestliže tomu takhle je že ta víra se pořád prosil tak jako bude silnější. Než ten prostředek a věda to si musíme přiznat je nadpřirozená váš to není lidská. Na také kol láska jak se mi tady vykládal která nemá směr která svůj svoje vší do věčnosti to není přirozená vlastnost. Něco nadpřirozeného totiž že můžeme tímto způsobem vůbec vyjadřovat nerad rozlišil mezi přirozeně nadpřirozeným. Dělat ale že my křesťani v protože čirou mezi byly tím a nebyli tím prostředkem například ta láska se za kterou nemohu na která vleče se řekl takové vnitřní tažení když vám ě tak to je láska vlitá která se ze mně nejde která pramení věčnosti a ti nemohu ani přivolat ani nemohou odvolat abych končí je po je. Tak proto jsem vám dycky ukazoval že svatá terezie ačkoliv užívala všech možných prostředků je li důvěry ovšem lidské na čát protože na tak dlouho tak tak se těmito prostředky které byly její li těmito prvky se nedostala nakonec. Teprve dostal do ruky prostředek kterým nebyly její o ten tím vůbec nemohla myslel že je neboť ježíš kristus řekl to je moje utrpení které přidávám k dispozici a pomocí jeho ke mně zastane. Jako se moci kříže dostal vzkříšení tak ona se chopila toto protože on jako vlastního chopila to okamžitě kdybych nabyla chopila kladen za do na tak by to můžeš začla dostal do se vlastně rozumíte mně stačí když takovou milost a takový prostředek dostane do ruky tak musí svého okamžitě chopit proto jsem třebas v některému člověku to řekl tady dávám dispozici prostředek. Ne aby ježto jejich jej a užší jeho před si byl dobře vědom že by byl neb pospíchá to bylo začal vlastnit a kupodivu tento prostředek málo dostalo přejdu či v tomto smyslu jsem nemluvil plnou pravdu rozumíte tam přemohl ten dotyčnému přesvědčit že i i proste kódu dostal ku před a to z toho dovoluje nebyl jeho soli se tu ale též síla kterou. Ten dotyčný který mi to řekla mně předala. Je ale touto silou o teď bych ponoru ale není dost síla moje chápete to. Takový prostředek vede síly samozřejmě do takové míry zase jak ten člověk to takle upřímně dané jak v ale jaké milióny pravil za svoji protože ono to se těmi nepoužil tak ho nemohl od o na svoji na tak myslím že tohleto je asi jasně vysvětleno že pro tento dovětek tam byl zapotřebí ještě aby že viděl abych se o něm mínil protože jinak je to je. Srozumitelné i tady totiž že o působení milosti a tam milost působí jenom ve stavu. A co od odevzdanosti tedy odevzdat co je to vzdát se i všech prostředků jako ježíš kristus se vzdal třebas. Že veškeré své moci veškeré své důstojnosti ve veškeré své síly. A musel se vzdát to byl do od co jen i toho spojení v od svém a v tomto absolutním zdání i nechtěném zajedno teprve přestal schopným stát mrtvých po určité etapě samotu časové ještě v určitém vývoji vnitřní klid k v klidu vývoji ale zase tady byla jedna důležitá okolnost která byli ve nastala ted tak byli v ani. Které ten tam byl dostal aby ani do spojení věčností vina stání do domu z kříšení on totiž musel v tom stavu absolutní opuštěnosti kdy neměl k dispozici žádný prostředek víte to bylo jak jsem žádný prostředek měli od žádnou metodu žádné zázraky ni žádnou pomoc nikomu to nemocni dělat vše v tam do stavu absolutní bezmocnosti nikoliv je pouze ale ne. Dal pasivním nýbrž aktivně odevzdal ta pasivní ty mi stane on klidní pasivita o tom nejvyšším stupni aktivně odevzdal svého ducha otci odevzdávám ti svého ducha a tohle to je třeba udělat když člověk všechny prostředky tak zvané vlastní oné. Zdá protože pak si musí uvědomit že i jeho mysl jeho duch mu nepatří tam musí taky odevzdat když je to duch se zbaveni veškerého konkrétního myšlení čili velice by výčitky pokusme při vědomí tomu vědomí božímu mysli boží i to musí vyd leda tady e. To je důsledně domyšleno ježíše krista a ono se to nedá lépe vysvětlit podívejte se tady mám další ceta pak je tedy naděje říká mi tady ten do se stát že takto používaný stav bez absolutně bez vlastnictví bez vlastnění můžem ve ke spojení bohem ten dotyčný který se ptá sám se přesvědčil že. To nevedla k tomu absolutnímu spojení že přestože také byl prostředek použit po jeho mínění naprosto nesobecky bez vlastnění jako něco co mu bylo předáno dáno dispozici. Protože se toho nechopil celou svoji bytost bylo by tedy zapotřebí aby to vedla k tomu vrcholnému cíli ještě další splnit a to i miluji svého boha kterého jsem se bych si síly z celé duše své ano toto by bylo zapotřebí aby to bylo puzení lásky kterého nutí k tomu aby tohleto udělat aby se to. Prostředku o a proto málo kdy se tenhleten prostředek stane takhle plodným že by někoho dovedl přímo k síly jelikož není tam přitom moment lásky anebo tam chybí ne ten pocit absolutní bezmocnosti spojení s. Touhou se odevzdat to zase stal jsem projev lásky ježíš kristus byl tak miloval o to že i když o to co opustilo úplně ne tak ustal věren stav věrnosti samosebou je také jen velice důležitých stavu i ježíš čili kristus se nám ukázal ještě jem mnoho jiných věcí ve bych jenom chtěl říci proč jsem např je ukazuje že temnota ve co napřed kde hodinu před smrti nebo chvilinku při smrti. Se takhle napravil protože ve skutečnosti dokonce člověk drží svého tak není možná vůbec náprava tak aby v nějaké povýšení lidské mysli mohl nastat jakmile však ten člověk vidí že třebas nebudeš žít pro temnota. Nebo člověk který na smrtelného žila že před toho nedostane a umře tak tam najednou nestává. Řek bych příhodná chvíle. Kdy ten člověk je schopen metodu opustit jakoukoliv metodou protože to dělal před tím se šel modlila všelijak žil kým nebude ani za nic ze ve od od li takto opouští. Ale zůstávat přitom ve vět ve vědomí ještě v tom vědomí přežívá a to co byla tato jeho snahou tato jeho ustanou byla. Nedefinovatelná beztvará v spravovat touha která se slovy nedá vyjádřit. A která protože jemnější než jakékoliv slovo jakékoliv vyslovené přání tak nikoliv prudký čit tato touha. Přesahuje ty všechny schopnosti které člověk aniž u vás to je to schopnost tato touha se projevuje jako síla osvobozující to potom bylo mu prožili u všech v že tady mně menoval li. Tak to by vlasy všecko. Jsili na nějaké situaci do které sis nevešel do vlastní vůli. Že nemůže vší před si považoval za svou neměl by si pro to pro tedy v ky velká chyba. Prosím situace která nastala u vůlí boží i když z vědomí si že mně to někdo přikazuje vědom zakazuje straně pravda. Že to je čeho dostala ale čím větší by za tím lépe že tak neztratí dostal tak situace u tu žena u neboť to je situace tvoje ano a tak v mohu vidět prostředek od boha k a nikdo mu při obě boha. Te to je právě to co jsem se snažil bohužel asi marně v tom byla sobectví vypěstovat. Detailně že ty nejhorší lidské stavy. To je dobře někdy daleko dokonaleji vedou člověka k bohu. A to z toho důvodu představě blažené nastat vědecké když si přivlastňuje kdežto ani ho nenapadne se toto ztotožňoval na jeho utrpení to je co tu vjemu jako nepříjemného projevovalo byla dovol byl jsem z koho božství nebo zprávu o tom dale čili tyto stavy. I v k zachování vně všem nebo utrpení a tak tam nech ne v pro chval že by k by se to pro pavla utrpení ale když se okamžitě bohu žilo nenechá nechám se v tom e ba brát sice v tom e prostě dále v tom králové se okamžitě toužilo wu jako prostředek kterými mu vím tak to najednou vliv spojovací protože ten jak se na skal řekl prostě metoda pro. Tón ne neuspěje a e ne nebe nás si protože to našem metoda a kdežto jsou věci v životě lidské které nejsou naše například dejme tomu. Ten ten svůj život před těmi sedmnácti let čili jak se mi začal jevit se nepovažoval za život byli kterým se kterým bych chtěl jak si do dosti vycházet stal jsem se dobrovolně mu říkal. A tak taky nastal stav který taky nebyl země. Aby totiž nastalo něco co země není musím být na napřed v něčem co taky není moje rozumíte i ta úroveň nevlastněním musí být splněno. Je to jasné a do tak těle samozřejmě žili o to na pravou dál. A protože od porod tomu a vlastně vytváříme taky jista vlastních i což je totéž jako aktivní starat nitky pozitivní z tam vlastnictví se tak musím jakmile něco ke mně přichází jak to mohl dávám e již není boží tak musím tímhle tím po vědomím hned k bohu jít když je například že určitá osoba teď říkala. On.