Karel Makoň: kotouc-3-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tam svatý pavel měl římské občan tví že ano To byl způsob, kterým všude uspívali. všude předali španělé původní vybrali před dělali nad za římany prát do ale úvodní dali viděli na římany a tak to šlo všude onomu mi před Ale Židy nepředělali. Protože v tom momentu přichází Ježíš. plným ukazuje právě cestu do věčnosti aneb cestu pro nemusím jemu protože bych op dal byly pro tehdy římského na přijdeme na vrchol vláha vrchol práh vrchol vymoženost e otevření všech pokladů světa pro člověka ano potem kolem vlastnictví všechno co tím o vyd ano. Otrocky všechno si mohl opatřit měrou o tom nebránil a ježíš si byl tady byl nějakým jiným občana svým přišel občan s tím v království božím ano čili že to byl nejvyšší část a proto když říkám je to velmi duší a tak byl schopen ten národ tohoto aktu jenom pro toho že opravdu jeho život dohořívá jeho národní život do ot. Za c a tam byl dohořívá národní život v vlastně vlastnit vyšším způsobem tam může u k jdou život vyšší nad národní a oni vám všem proto nemohli pochopit kde byl jat králem národní ne tím musel uniknout zprostředka ani ho chtěli korunovat na tam je napsáno protože ne krát není z tohoto světa říká a tam zatím plní svým životem. Podívejte se jak se vám v těch kalech líčil něco když jem dobytek kalech to je tam na moravě sami ašram tu na našem a to na mu ten týden tak cení líčil e zná a na na prvních křesťanství takových sil obdoby o dobách vše jakým způsobem se dosahuje toho zrození ve věčnost je si že ten člověk to je agapé přicházel touhou. Kdyby se nebo co bil do pojezte spoj s tou věčností ale že jakmile tam přines tu zástupnou obě na sebe třeba kou ale vidí no tak v chvíli opustil myšlenkou že by toho mohl sám do na no jo i to a že by ta zástup na obě třeba vůz. Ta v jeho rukou tak hle třeba teď tam tele nebo odevzdal ty vy chápete toho c čili jednu z když chci to stalo třebas spojení věčností c abych tuhletu svoji vůli chtít dostanou jedno považoval za vzdát tu novou oběť která nastupuje by abych ji dovedl odevzdat pro svou tou. Rozumíte pro znamená vždycky řečeno vzdát který nechá tím rukou jede v rukou věčnosti kde chce dát umět dovolit aby byla proměněna protože když jsem se sebevíc snažil v se mi nikde proměnil rozumíte ale tiší správně ode neznám. A odevzdám i pro své odevzdá ani kdy taje svět před tak za proměna okamžitě nastává ano a pak si mohou ale který při jít pro ten výsledek pro je dovoleno oni si potom všechno co také obětovali jedli čímž je vysvětleno že jakmile tuto oběť udělám dokonaleji odevzdán. I s tou touhou tak pak mohu novou začít chtít na on taky tak nám proto říkal opakujte co je to pole málem to není poklad nebe tele které není klepejte daně řečeno jednou kladně své nýbrž na vejde ustavičně vůli znát tam domu abych tele byl a zase tím vím klepot ten odcházím tím pád rozumí domu. Tady v ve na ten znázorněno všechno sám svou vůlí dělám je to jasné čili je to tak proste že se vám jako nedivím že se mám ne nese na nezdá že by to bylo možné tak takle prostě na to ono to takhle jednoduše ta opravdu kdykoliv se takle odevzdávám tak okamžitě říkám vědomé spojení věčnost a nad takové jaké potřebuju třeba. Porozumění události to zařízení se podle toho co nedovedli li podle vůle boží je k tomu říkáme nebo poznání pravdy do na její vysvětlení velice proste nebo velice od je nebe se zapotřebí sebe do zapotřebí taky ne říkával do takové jaké bych chtěl mít na tyto o tak jak je zapotřebí atakdále vidění vlastníte ty vidění vlastních úkolu celá jasné takže jsem pro pro hodování prospro ptáků kdykoliv tohleto. Učí c ale co musím napřed musím se napřed snažit o ten se napřed snažení veškerou svoji bylo čím dokonaleji se sám snaží ním tím dokonaleji mohou od toho ustoupit tou částí bytostí které kterou jsem se snažil v tom část tak že odstupuji nesnažil jenom malinko tak jenom malou částí své bytosti odstupuji čili je to vlastně. Ničemu se musím pokud možno komplexně snažit a potom také kompletně od tamto a proto ten člověk který v ale u zpívá na cestě buď horký nebude studená není vlažný ano není polovičatým v ničem anděla toto by nejsvětštější věc tak není v tom polovička kdy byl polovičatým kdyby neudělal všechno co může udělat se tak neměl právo na tuto. Bych činit dodati nebo na toto převedení své síly ze síly boží do síly věčnosti na pomoc druhého břehu a my když se to tedy začne dali ano. Tak první pračlověk vlastně zažívá a co je správné zažívá c že mu to přebírá jeho samého jeho poli v jeho zbavuje toto zbavuje c toho vlastnictví mým toho odděleného života musím trati tu mojí pocit oddělenost dělal plně vás zná na ten k tomu ji individuální pro sebe žitý život c. Že musím taky a teprve když ho ztratím tak mohu pozná něco konkrétnějšího něco spoj vyššího totiž mu na zažívat to spojení vědomě c proto ten i dala pociťovala že jsem jeho bratr projeveným někde ztratil svoji individuální jenom pro sebe žitý život aniž to o jsem chtěl ztratím samo. Není ne ale za dětem on je na cestě a on to poznal že mohu být jeho bratrem ježíš kristus byl tak daleko že opravdu pociťoval že všichni to jeho bratři a že kdokoliv cokoliv komukoliv jemu se učinila to co přímo pociťoval jo při víte ve on ji byl daleko před námi před všemi bylo úplně ale pak si. Že cokoliv smysly přímém dále jemně pro sebe jemu či u to prevenci důležitá myšlenka přitom an protože pro člověku velice pomáhá při pravé odevzdanosti c pod když mohu se odevzdal potom i včela která světskými věcmi těla světskými počiny mohou totiž e dělat která světskou vět sela tomu ku vědomě dělat na pole. Když to dělám odevzdaností tak to dělám dycky vědomě c pro toho věčného c vizte věta kdybyste se momentu nejsvětštější činnosti odevzdali poletovat se to v tom přeci kou říkal c tak by budete dokonce pociťovat vědomě spojení věčnost a někdo na vás samo slovo nepozná ale vy to budete jasně ví. Je že tady slouží jde věčnosti že tady to děláte přímo pro se tu tu věčnost za tím budete cítit budete ji tam vidět vlivy tam přímo hmatat a byl do pro vás daleko účinnější vidění boha věčnosti než e nějakém abstraktním rozmýšlení protože budete muset se o třebas pacienta c to o zem se kterou vlastní o zem se sebou nějakou situaci a vy jste. Situaci poznat jeho tu jsou tu jsou zajímavý věděl co na a že je vidíme že on tam působí c této jeho režie bych tak ano to je jeho čas poznává ale ona to potom pořád soustavnější soustavnější takže jsem nit totiž není odděleno od něho fakticky jenom mít deme všechno pro bdělé v jedno od vůle a je to. Tady říkal e a to se mi teďka oni vopakoval to co jsem řekl malé sedněte helence když chtěla věd jak vnikl vesmír říkal podívejte uděláme kolu postojem neroste c a řekni kde tenkou začíná c nikde začíná tak taky vesmír panně všechno pospojováno a proto nikde nezačíná a. Nechtěli to jak my si pomáháme tím k oné ve mate škod svou pomůcky myšlenkový i takle to není stvořeno ten všechno jenom bodů v pro pokoru stalo kou může u tam u z tam se provádt to všechno pole to jak se držíme ti úžeji nebo šijete ano jiná věc ale jsou tady spoje které my nevidíme na příklad dejme tomu točíme svého to slunce tu o ji nevidíme on o to by spojí velice. Mohutná protože nikdy oslu svého padneme do tou byl na provaze na tak na provaze se najmě všichni dohromady také o nevidíme doprava jiného druhu než magnet lidský samozřejmě ačkoliv i taky máte v podobu magnetickou a ale existuje v jeho vědomí existuje aniž se pořád budu ukázat jeho vědomí tak jak vám dneska řekl tak pro nás bude toto pouto taky krista v jeho budeme vidět myl bude pociťovat smíte svět. Je to splnění života takovéhle taková ale poutat vidět na příklad jak jsem potom takle tam o deme dál ten svůj život v tom koncentráku tak to vy víte jsem viděl v tom je ta pákou c boha věčnost a to byl dáli vám k k li mu prostě viděl jsem tu po ji no ano ale tak jasně že nemohl být mým nepřítelem. Musel ode od jednoho zabít bože ve mým volen ano to bude tejden i prospěje nabyl nic jiného to není tak nás mnoho věcí zabíjí na tomto světě protože pro spojitost tom nechápeme aby si ji umělém tím máme říkáme tele příliš světské když abych v tomto spojení ho najít nebo ten kdo ten svých vzdálená nic není vzdáleného rozumíte tomu spojení jenomže jak na to c. Tak jednou všechno taji říkat ano a teď k čím silnější je tón nutkání neboť to chtění po spojení věčností tím jen nutnější toto chtění odevzdá c protože by byl přetavuje velikou část vůle velikou čát svého k to k no s tím aby bylo od od toho dostala stranou tak to k ničemu. Nevede musím tedy větou by se tedy i tuto vůli u k odevzdat pravé nepopírám na vaší vůli abyste neměli tou to nám ba o tom třeba touhou něco být vykoná cokoliv třebas pomoc bližnímu jakkoli dobrém samozřejmě v tom není za od mluvit ale přitom musím umět momentu kdy mu pomáhá nebýt přitom sám. A když přitom nechci být sám když si přitom být věčností tak musím aspoň na máme od vůle pomoci c odstoupit a v chvíli přestanou být sám teď by se tam věčností u tohoto a ano todleto způsobuje klidným svém životě to co dělá v že z činnosti každého člověka na přirozenou činnost by na tam do toho klamná. Něco navíc co lidsky v do toho vložit vůbec nedá ani než pomyslím roku sedmdesát tři dostali definování několika důležitých principu duchovní cesty které bych chtěl závěrem roku tady ještě na co pak klovat a my jsme si řekli že. Celém tom vesmíru působí síla kterou neumíme ale měli bychom nazvat láskou je to síla samovolně působit svým která způsobuje v celém vesmíru učit je tu v že nic se stane stát najednou nic je i to co se velice pomalu pohybuje kupředu to se nějakým způsobem mým měníme in nerost je byl třeba rostou tak je při on byl sice do sebe dycky tu ji to je učit ky. Pro k růstu jednoho vedle druhého příbuzenství jevů a když tohleto dneska poznáváme i na takové takzvané mrtvé přírodě tím více to působí nepřijde věží kde my víme že je naroste nade dává příbuznost rostlině druhé že se rostly se nesnášejí najmě je vedle sebe mohou vegetovat totéž platí o přes stupeň zvířat a k daleko vyšším vím že to platí o člověku čili jestliže se chceme dostat tele. E z vlastnění do tohoto smyslu toho univerzální od tažení které bychom nazvali rub ten samovolným jak nám to jeví během těch ě v dlouhé doby se to pozorujeme let tak bych si řekneme dostat se do tohoto toto dost síly a tou silou způsoby zase by na své okolí tak musíme především odejít od toho násilnické od způsobu života kterým dosud žijeme že když. Nutíme udělat to nutíme středy dobrým vším víme že e nedělat třeba na svých tu víme jste li žít ctnostně u tím je to je e dostat debat do spojení s bohem ale nic své neděláme tak přirozeně samozřejmě jak to přírodě existuje a přeci víme že jenom rovné s rovným se může setkat že my například že když se připojíme k síle boží která tady květu. To by že patrně není bych ti jdeme který ten vývoj který před námi ještě stojí proto panna maria a všichni ti kteří následovali svatý jevech pán ježíš neděli činného než ukazovali nám jak přivolal dali určitým projevu vesmírové lásky která přesahovala přesto na rámec své dosavad známý a tím že přivolili mohli udělat správné rozhodnutí z pravil rozhodnutí bez. Přivolení není vůbec možné se opravdu v tom přivolení vlastně ten pravý způsob rozhodnutí či není totiž rozhodnutí násilnou nějakou chtěnou vůlí nýbrž rozhodnutí jiným způsobem za jiný konec jsem za které tam totiž tak panna na lila rozhodovat nejenom o tom co by sama chtěl to vůbec ne na třebas vůbec by mířila vědomě tam kam nakonec tím andělem poslána. Na tak svatý je to neni že tam kam byl poslán andělem a v ale tak ježíš kristus nemyslel jistě vůbec co dělat bez je apoštol o říkal nepře ještě o čem byste mluvili znovu prožívám o čem máte mluvit čili tady nám ukazují všichni tihleti svatě i pán ježíš že s nimi že pramení duch z cesty spočívá v tom že člověk samovolně tak přirozeně. Takovou koluje krve jako něm jako jako míchá jako byl probíhají všech tyto vědomé činnosti takle samovolně se odevzdávám také samovolně rozhoduje tak samozřejmě se na zemi jako o to to pravé co ještě udělat za co ještě dosud neudělal let tahleta není to ten přirozeným samovolný samozřejmý povstali přitom rozhodování o nejvyšší záležitostech tohoto světa o přechodu do věčnosti. něco tak absolutně nutného že dokud se člověk rozhoduje udělám to nebo ono tak lidsky můžeme mu napřed před sil předvídat že to nikdy neudělá když se ale rozhodné že se přidávám k tomu u do si to přeje o bůh v věčnost tak můžeme mít naději že dát průchodu věčnosti aby pro něho působila jinak se staví. Vlastnění do cesty svou vlastní vůlí co by to bylo byla vůle velice čistá bude po věčnosti protože nakonec člověk musí poznávat že ne on ale sama věčnosti přeje s ním být spojena že proto ten vesmír je vývoj došel k člověku aby to byl odpad dovím nebo odrazový můstek do věčnosti jiných odrazovým umíme známe kde je to jedině člověk. I mně rozumu ky v k i život tak v je to asi v jen to roku definovali všecko a proto je tak důležité abychom kde zdály když chceme svou vůli užít o to abychom dokonale pokud možno samozřejmě nikoliv let vlastně pro miluji to je dosavadní život neboť to je optimální místo nebo optimální stanovisko c kde se může nejsnazším způsobem tření do věčnosti. Je při krásy byl do věčnosti ten kdo si to eminentně přeje nýbrž ten kdo dovede rozvinout svůj život tak že přímo stojí nad propast věčnost a musí se to umět spolehnout bez strachu že přesto věčnost nikdo nikoho nikdy nepřevedl než zase věčnost sama tam se musí odevzdat do náruče věčnosti proto vlastně musí o neznal který jakkoli do. z život v další jed které jsme se dopracovali že po tak je rozhodnutí stech se čím dál tím více a dokonaleji umět odevzdávat tento život do rukou věčnosti které se vlastně za slíbil správně je tam protože to od vlastní denní panny mariině zaslíbení nového života a jinak se než zaslíbením tomu byl mu životu člověk dopracuje ale my jsme nemluvil do ona si denní. Kdy se on byl taky o samotném život těch o samotném novém duchovním životě vjem toto roku v člověku protože jsme si že i on je začátku tento život je ve že od tak křehký či se může ten stav nového života že on se nazpátek mínit do stavu oddělenosti do stavu věci kde zase sami a řekli jsme si také že je nejjistějším způsobem vyšší víme sobě ten nový život který zázrak. Žalu tím že se snažíme nikdy do ničeho nevstupovat samy či činnost lidská která je prováděna samotným člověkem není nikdy tomu nejrozvinutější činností kou nejrozvinutější činností s o ze které jedinec nemůže přejít do věčnosti je taková činnost kterou člověk vědomě nedělá ano kterou vědomě děláte síly boží že aspoň jí. Když e nechce být tak troufali kdy e anebo kdyby tak vím měl bych tam neudělal všechno co může když polní pod jako prodělat o dobro slova pán ježíš ty přede mnou za tebou kdyby tím způsobem šel do života se tak dennímu opravdu ta věčnost nejenom radila cestu všemi úskalí mými ale ukazoval aby mu cestu do věčnosti skrze maličkosti a tak zvané světské události. Jim to vůbec nerozuměl a kterého odváděli od věčnosti že do něho dokud co pali neboť zneklidňovaly a ve dobyto všechnu k tomu že by člověk nevyšel v klidu je důležité aby si ji během dne se příliš nevzdaloval od otcova domu když jednou do něho vešel nebo když jednou přít jeho blízkost aspoň tak vinni neměl nikdy odcházet tak daleko že by. Že i všechna toho co do domu ztratila mu dohledu a to se může stát symbolickým ne nebo body stanovit tak že ten bude vědomě způsobit nikoliv svou silou nýbrž silou boží když si uvědomí že i když jest sám činitelem zdánlivě ten člověk také jenom propůjčená síla kterou vlastně působí to znamená se to neni na teď dělají jeho. Těch tří nebude přivlastňovat asi kterou další e zračilo klid si tu klid mysli and rod rozvedl li že hlavním takovým požadavkem pro duchovní cestě nevlastnit to nevlastnění je mu ve žité protože kdykoliv se něčemu u tu je to pět nebude toho příbuzný nebo jsem to sám nebude pro nějaký stav který jsem dost a třebas tam vyspělejší jež řeky. Dosahují jiní lidé tak je to vždycky vlastnění a je dobře že jsem ten stav pozbyl protože by ho začal vlastnit a třeba východ dlouho zažíval jako blaženým stát nakonec bych se toho zaměnil za cíl a ty konce by byly velice špatné protože by ho neudržel trvale tak jako tak vše na toto chtění se nemůže vlastně definitivně před všechno je tedy po mi před začíná vlastnit. To vlastníky také musí končit jistota onen duchovní stavy když začínají tak musí končit ty pravé duchovní stavy když nikdy začínají když se dostanou do takového nějakého vyššího zažívání věčnosti tak si tam ten na prvním kroku pro věřili že ten stav nikdy neměl nezažil nýbrž na ono při úrovni probíhal o které jsem dosud nevěděl toto poznání. každý duchovně za že myslíte někam došplhal z boží milosti samozřejmě a proto nemusí litovat že pod by ve stav který třeba k tomu vede který byl stav který začal někde protože stavy které začínají si taky musí očistou bože mají vždycky smyslovou povahu a věčnost vůbec smyslovou povahu nemá smysl na věčnosti nemusí si za to že by jenom překážkou v z toho důvodu. Že smysly byly sloužit tomu konvenčnímu vnímání tohoto světa e k tomu vnímání pomocí hmotných vjemů tak řekl při no tak se tohleto byla další světa e samosebou rozjímat o nevlastnění je zbytečné hlavně musí být člověk opatrný tanečník co by nikdy věřit protože to vlastnění se umýt podíval dovolit vědních pro duch a my ho ani měrou známe. Vlastnictvím a myslíme si že to vlastnictví neni velice nám záleží na to například to u nás si pro nás lidi myslí jakým způsobem e tu v uplatňujeme v životě vám hodnotíme třeba ustavičně jiným způsobem než tato zatím bůh a protože ježíš kristus byl je pro ženo láska prát ů jasně dával najevo všem před kterými se stýkal či žádný hřích nedění. Ním a mezi člověkem nemůže stát když ten člověk se mu se tomu bohu odevzdá lidu bože opravdu při přát k němu přít to přáních ovšem musí mít jinou povahu než dosavadní přání ježíše přejeme všechno pro sebe to znamená něco chceme vlastnit když toto pravé přání kterému se máme naučit které se dosud nikdy neuměl jenom je to taky klovat spočívá v tom že člověk. Miluje bez touhy mít toho do milování vlastní užitek to znamená on miluje pro tu běd kde pro prospěly v ano ono můj kde od toho aby bychom ve řekli křesťanským způsobem. věci pod kterou miluje sloužil nebo tomu vydalo kterému věříš sloužil ale ne aby ten i dělal mu byl sluhou otrokem jsem nesmíš oponovat v žádném případě když je to nám ku mu vší své podobat svobodnému přede ko protože tu v svobodněji kde on se musí umět představit kdežto hodného překlad velice těžké kdo absolutně svobodné byto. I kterou je věčnost to znamená jež si dosavad třeba z láska u něho c probíhala určitými ony si bych tak řekl svými ramenním ky než zase k učit tím lidem je čemu neví čemu ano rozlišoval takle své lásky hodné a co nikoliv tak mění se prostě nese tam tam na jistí ta obecná láska boží do znamená nedělá rozdílu mezi. Pak ním a dobrý a umí své věnovat všemu a všem za všech okolnost za za všech okolností protože jakmile člověk není naladěn milovat tak je to jenom vidět že se nedovedl dostat na pravé věčné lásky slunce boží svítí na kali pro člověka jakmile vyjde. To znamená nedělá rozdílu pak v tomto smyslu že člověk musí vyznačovat ku když směrem jdou i na horu znamená e nesmí rozlišovat mezi hodnými klade hodnými to neznamená že bych se měl vosk ráje nikoliv ale to znamená že by měl nebýt byl že by neměly být nikdy v pranický v tom smyslu v pranic nikomu nikomu dávat přednost. Nýbrž dycky tam působil ve o kdyby to bylo zapotřebí tak to byly ty hlavní principy ale teď je že jsme si nakonec ze nebo během roku řekl něco o praktické stran se do pro věci jako spočívá v tom že člověk musí trpělivě k let pád pro znamená že musí na podobat ježíš kristus říkal ježíše krista v tom smyslu on říkal klepejte bylo otevřeno. A toto je to po každém tom zaklepání co je vlastně se přestavuje a čeká na to takhle pátek čeká je ten správný princip soustředění na věčnost protože my nejsme schopni při své těkavosti mysli ustavičně cestou předěl v a my jsme schopni je jich jako byl na za vedou k pobřeží se blíží se tak že když je do věčnosti tak jenom být veni ten vlastně na při je můžeme každou vědomou činnost. Jim takhle pád na bránu boží tím je to neděláme do z vlastní vůle nýbrž také vůle boží nebo při vtělil nese k vůli boží tam nebo jiným způsobem že vyčerpáme všechny své možnosti a pak nemáme vůbec co si žádnou dosavadní známo svou lidskou možnot a pak za klepeme na bránu boží kde tou větší zásobárny milosti než kterou normálně máme dispozici tak to vím. Se klepat a to jsou ty kdyby nižší způsoby klepání žila všechno vydám ze sebe to lidským který vně bez námahy bez rozčilování bez před pět z mohu udělat protože nese si vědomě jsem ze sebe udělal všechno co mohu a ještě vím že by se mělo udělat že to musím vědět bych chtěl ukazovat něco navíc co nemá smyslu nýbrž že bych ji je to není dokonalé a že by se mělo ještě být proto v. Nad tak to při tady teprve mám právo pod tad přímí působení božích síly a v tom případě je přecházím vlastně bral existence do vůle boží do jeho lásky tak je tohleto je myslím ten nejzákladnější praktickým pokynů který jsme si na to zdali totiž že toto možnost ještě některá před denn přecházet do vlastní vůle a on zapotřebí. Zatím se nesmí dávat předčasně vlastní bude do vůle boží to je dycky vyčerpanost tvou vlastní sílu a z přecházím do kdy boží ano to po do vůle boží odevzdávám li tak že by nám dostal do ještě rod na byste právě tenhleten přechod co nejvíce veden mohli vývoji to aby jste opravdu vědět jak na. V každé situaci i ten nich ježíš abyste nikdy v když i začátku letech sami protože od začátku je rovno chodit s pánem bohem tak abyste nikdy trvale sami než jak se vždycky za česky mu obrátky jen byste tu potřebu v sobě vypěstovali je bych tak řekl bych to chtěl ukázat na příkladu svaté lze v a tak tam třeba o měl. Takové zjevení andělské že se pojmout v panny marie která porodí ježíše syna božího dobře udělal toho ale když udělal všechno co bylo tím spojeno se se o postarat. Tak že by byl nevědět co dále žen ale protože on dokonale splnil tuhletu věc tak tu milost dokonale plně oni prostě následoval on udělal všechno co tam bylo od něho vyžadovala tak na hranici úkon učené této činnosti stálá druhá milost další zjevení andělské ji do egypta a tak dále tak to pořádal veřejně a všechno nemáme ve by byli. Protože on pořád věděl co se dále dělat a tohleto je důležité na jedete na říkal nikdy nepít byl sám sebe nestranně tam říkam pokud možno stát na vlastní mnohá v tom smyslu abychom totiž toho s pomocí boží měli dojem že věci se vším vší není to pravda je to vlastně závislosti na bohu podal samozřejmě se mění vidět za ním jdou nemůže kontrolovat ale. Která znamená že jsme především závist něm a daleko méně na stvořeném protože na to že to přeci na velký dech stvořeného do nestvořeného či nemůže ji z ježíšova závislost na stvořeném musí se naopak umenšování ta trávy no na tohleto zřejmě dovedli ti taková panna maria stravu ukazuje nebo tak tu svatý do byl velice dobře dělat horší to bylo s těmi ctnostmi lidskými. Vlastnost lidskými čas těmi apoštoly těmi učedníky či vždycky byl tak před bylina vojska ve si nevěděli rady a tam pán ježíš vystihuje vlastně lidskou povahu přesně neboť ti apoštolové jsou jen ty nepomohl ve stránky že obyčejně nám dojít je schopnost určitou vlastností dál a pak musíme při za ducha svatého je on říkal o sta osobní vedení kde ten neosobní vedení zavést nebo dát při. Dost aby se zavedlo znamená odstoupit vzdát se toho ostatního způsobuje denní nebo ji věřte mi že mi něco dokážeme být vedeni my bychom za ním je ve že my bychom to nerozumu bychom ho nerozuměli či nejvyšším způsobem ve takže my vedením se tak u vedení třeba jen snem nebo nějakým jiným způsobem těla by tím okolnostmi které se vedle nás v její ale postup je to vedení bude u k je dokonalejší čím dokonale budu mět vstupoval do věčnosti tím plnění soustavněji. Budu veden aniž bych si přál být veden na to jsme si budu převádí být veden tak přestanou být vedení protože někde se od zneužívání lásky je to je to je to co jenom člověku přidáno jich věda tak králoství božího jak se o ni od nikoho chtějí být veden nýbrž ten kdo se chce hledej království boží je vše ostatní ti bude přidáno nadto jestli zapomenou ten si přát jednoho neví co nejdokonaleji veden to ne to by zase prostě zaměnil za cíl víte. Tady jsou takové těžkosti na cestě k pro které se mnoho ji i dobře založených postavilo na určitém stupni že když si přeju pořád atd přese všechno i proti své vlastní vůli králoství boží a to ne pro sebe nýbrž nás v bohu nakonec ze začátku pomůže pro sebe a v tomto musí přejít do lásky k bohu. Na věčnosti k tomu věčnému životu je k jeho dílu tak si třeba tak pak se mi nestane abych to je třebas potom vedení naopak třebas proto toho vedení je bude velikou o to potom tak jsem říkal že třebas tou čím ta se sama pro je to všechno velice atd tak řečeno doufám. Příště rokem se mi podaří vysvětlit že si tady do našich i přes zkáze a to je co je to e poznávat lásku boží poznávat jeho činnost se protože myslím do myslíme že se to projevuje především věděl hodný na svých nebo svátky dokonce ale ve skutečnosti je tady jednota všeho tvorstva s tím nestvořeným s tím bohem a to. Všem působí ta věčnost a kdybychom ho měli oči otevřené tak by nás všecko vedlo aniž by to mělo tou o nás zve aniž by kdokoliv vedená viděl toto vedení vidět vedení boží znamená především mít o to není vnitřní zrak a zase o tobě rád tehdy když sebou odevzdávat a ne koly když si být od něho veden. Protože nemám právo na příkladně bůh nějakou vyšší silou to je znal na me že je přímé činnosti třebas k je že tu na dvě nebo tak když mně nejde o to se k němu přiblížit mám právo něco navíc chtít když něco navíc k němu dává nám to mělo jako tomu byla tou měrou mohu děláte od něho očekávat pomoc c neví protože jinak je ve mně nebylo místa by vlastně obracel. Toto si přímou nebylo byl ve mění stop pro to co si přeji kolikrát svou neumím přát jelikož nevím této láska boží je tím se stal jeho mělo nedělat e představu si to nebo že může to úplně káže lidsky protože myslím že kdyby oděl nějakými milostmi kdybych nějakým blažení stavy nebo co na protože by to byla se ten ta pravá hladkost. To není pravda nad prát vlastnosti zná e především povahu odosobnění o něž se nenamáhám třeba že přichází samo z že například to schopen udělat činnost do pravé je něco co bych přít byl před tím nedokázal nikdy učinit spát se přibližuji k tomu abych volal běžně jako sama sebe od nejlepší důkaz že ve mně způsobí bůh c myslím vůbec lepšího důkazu c c. Tak to by tak asi bylo všecko co chtěl říct ano to mám ještě příště dobře všechno pravé víte ono na velice bych paní k chtít od pána boha a tak aby z věž přát za za mi hodně velké požehnání z na co na vás neslo příští rad protože bych myslel že mně za pod čili bylo říci aby toto jednání do tak velké aby to bylo provázku milostné pro pro. Že vím že největší požehnání kterého jsem nikdy dostal ten přivedou do vědomí začátku nebo co v považovat za velice neúnosné protože to bylo velice prudkému odosobnění nebo velice prudkému vzdání se svého života mého života ke kterému se nebude třeba ještě připraven na to jsem poznal na tom co bláhově. Že jsem hoden nebo že chci tu lásku boží na sobě zažívá c let tak se mi toho dostalo a u toho jsem pod pro látkou často klesal c protože to jsou momenty velice dramatické které si třebas člověk okamžitě nemůže vysvětlit jako milost nýbrž jako stav e. Kterýho velice skoro mu tu je zkrátka kdyby došlo u ten i ta by řekl nezapomeňte že to cesta od člověka k bohu to znamená od stavu lidské od stavu oddělenosti do stavu spojení se vším a ve všem to znamená on musel napřed toto nějakým poznání jak si to třebas tu dovětky stavu jemné s nimi to je také cesta stala existencí na ustavičnou a když. Ten cit za ustavičnou láskou a hlavně za vším tím dohromady nikdy domě vystupuje takové odděleni jedno jakou jako existence věčné že po tři tu věčnou existenci. Za vyššími do. Krajinu věčnou lásku nebo jindy nějaké vrcholné poznání nýbrž vyšším poznávám víc než rozumem tak vždycky vyššímu víc než pomni tím životem uvědomuje si přitom zároveň že jsem živ jinak než jsem dosud bude žili jsme žili nikoliv v čase a prostoru nýbrž že daní někde nezávisle svobodně čili ona přitom zároveň svobodu a poznával taky zavolá. Která si došel rovným na takže se nedivím dneska třebas jenom na to toto totiž to nebo jiní snad tím že se na tři li celou přijdou do při že tam není ze sluncem rostlinami vím žáci takže točí se to neni dokonce poznávala že s nimi velice dobře žila a že tím nikdy neškodila a proto mohl ty panny by řekl c pravá víra vaše se pozná tím že cokoliv jedovatého brali neuškodí vám že atd tak. Dále že totiž že to se potom stal v že člověk dělá zázraky. Tím že to zázračné pustil slovu sobě proto v něm je teta věčnost které on zázračný nižší po všech těsta klást. A jestliže nepůsobit jenom si tak to je e to rozjede do všech ostatních takže dejme tomu když na mi to nazývám ten bytí tak je to rozvedl do poznání i do síla s ním nemáme o pro v je to prostě mistrovi který začínají jest tedy tak i co tak chybného ale byl jsem si jenom tolik že když tak tedy začíná musí skončit abych si to. Vší nedělají z toho že opravuje načase abych skončil kdy začal ano když všechno co tady něco třebas tento život vnímání tohoto světa také určitý duchovní stav mysli že zenem ta mat z mého vnímání to není pravda pro svou vysokého duchovní stavy neboť něco takového nešlo tak to není schopna třebas rostlina nebo kamenem na také proto boží ale jak se dívám na chci zabránit tomu aby si že výtečně nezdržovali na cestě. I krás je to řečeno v těch pohádkách li tady velice najít uměle pořád se tam říká tomu honzovi prosim ty při k tomu vás k tomu ten dát to a to byly ale připraven ale vydá zůstaň tam prodána kdybych tam stalo ranám mohl bych něco špatného stát nebylo nehledě vlevo ani vpravo v je zase dál ne neboť nebo že neber od toho od. Toho nic jiného než to co budeš pod nad na cestu dál ano to znamená ve všech těch stavu v jenom vybrat nějakou výslednici nějaké poznání aha tak tehdy jsem třebas ten stav co jsem zažíval to bylo že se narodil to velmi ježíšek jako ono je to byl třeba stav ovšem musím si uvědomovat že je ten dorůst do jiným že jeden než si představuji jeho nebudu třebas z pořád na si. Svatý antonín začátku do si ježíška podivu dva nezasil ano ani jak toho nelitoval že tedy že v něm věnost byl ano o nás taky ten věčný život musí je čili zase ten je li nižší stav není špatný po stránce že začíná kdežto cesta protože mi ho neradi opouštíme v je o jinam ničím tak nový a tak vzdát ním že bychom nejraději kdyby byli kdyby v k je s námi pořád byl kdybychom pořád ve. Dívali této co jsem vám říkal že platí od toho dostavovala ovšem ti ostatní věcech když kristus udělal zázrak za odešlo od tam tu nechtěl dobyli věční když nade to chvály boha ve řekli se prosim e to je od otce z vůle otcova to ne že takhle také vy to to nemá být netečnost samozřejmě ale to být to je pravý smysl pro postu. Že by nikdy se nespokojuje se s tím co vám dělá dobře protože vy dobře víte že to co vám dělá dobře jenom nutné zlo a že daleko užitečnější pro vás je třeba udělat tak zvaně s zle protože to je to co vede proč jej k odosobnění ano vám. Chvěl myslím že je velice důležité bychom si uvědomili co zažíval pro tyto zeptat kam dali do byl velice vznešený rok že on ani nevěděl že chtěl nějaké na zraky že ani nevěděl co všechno zažívá po v jeho okolí to pozorovalo ten na při naznačil tu nebo co koho přešel přes řeku vůbec o tom nevěděl na života na zeptali chytli díle řekl o teď jimi před přešel před ve se že to nevědět života ne byl. Tak je zaujat tou věcí protože zaujatost pro věcmi nedovoluje nikdy nemohl neměli neměla měnit dovolit abych se ě v mých to pro věta udělal učím ky v věci jsem vás třebas jenom varovat před tím na byste nezůstali do učí ku ano neboť se člověk může pod je to jsou pouhé účinky toho co účinný na od jakými učím ky egy sich studie ano na příklad dejme tomu. Na to že tam o a tady si při apoštolové nebo tři učedníci panně zažívali jak ježíš mluví s eliášem a mojžíšem pak je tam rozbít stavět těkal zůstat ale ježíše vyšlo účinek účinek toho oni zažívali dál totiž to je tady účinek toho spojení s eliášem a mojžíšem neboť to se přeneslo na ni ten účinek existoval i když to jako nezažívali. Přímo kristově a ten účinek nebyl cílem nýbrž ten učně byl prostředkem v tom byl o nad řekou řeky dál aby za nimi stávám milost je jiná mojžíš jela eliášovi tak ježíši a kdyby byly pro nalil nad tím že na tom že tam milost jinam musí pořádně že musí pořád projevovat všemi svými chodil že musí tak nebyl ježíš nemohl od nich odejít na byl li pod a ducha svatého to si dobře povědomí. Že že že byto bylo pod nebývalo krásné že ano ale dodneška byste nezrodila cesta která by nám ukazoval nakonec kdybytoto byl ježíš trpěl někdo od toho neodešel vědom nenutil od toho slast svého vedení a to přebývání ode o nic nechybělo po by ne ne povel odtamtud odejít to se zdá tak jenom v tom smyslu všechno co začíná musí končit kdy žily že šlo pokud trvat pověstni poučování jednou skončit. Ježto když oni te když se mně byl seslán duch svatý tak prostě se spojil ten věčným ne proto se nazývá sesláním ducha svatého to ten duch na sestoupil a oni pociťovali jeho věčností toto nebo při osobním vedení člověk je pod svět a všechno takové je všechno takové stavy které po svět předtím to není zase dospět osobní vedení tak je to svět sobě nový život osobní vedení ano. To mít nějaké začátečně poznání topit protože rozumným nějakým věcem proto v tím do že pro život to je v osobní vedení vedení které potřebuju pokud se po ji by v tomto světě abych neztratil odměn na těm věděl podnikám ale to jenom smysl tomto po my si světě jeho bídu nebude tohoto o že tak to kristus ano ano. Než by vám chtěl promluvit o dalším vším sklem pojmu a to je pojem jen jestli jeden to pojem překládá jako vnímavost lidská tak je k tomu třeba bili se mnoho ještě vysvětlit protože lidská slova ani vědecká slova nemohou tento termín vysvětlit je to třeba. Obdobně chápat a tato obdoba je čili let tohoto ražení především člověk čili jinak vnímavý v každé době plně vnímavý jenom když je dospělý a když jen tělem stavu ale než. Jak se mi jeví v stav v nás jeví čili své jsem řek bych slabé stránky a synem ramen ky kdyby se prodala dala mi dalo pro deska měří přístroji tak že někdy vnímá intenzivní ni nikdy méně intenzivně a jemu o kterém nemluvíme je tak ráje jiným vnímá vás schopnost ta nejvyšší. A ta nespočívá v tom že člověk jenom pozorný vůči vně ale že se dovede na věd upnout že dovede k ne že si dovede tak věnovat že všechno ostatní kolem něho odpadá od myslím že tohle to dokáže jenom člověk který dlouhou. Dobu se učil co kou dělat ě k ničemu jsme stoprocentně věnovat nejsnáze by bylo takový příklad ukázat na umělcích kteří se dovedou věnovat svému umění třebas hudebníkovi reprodukčním byly že tak miluje svého běžně neslyší při je pro při vůbec nic kolem sebe a vnímá jenom. To co sám přednáší žádnou klavíru doma by u svých nebo co jeho sestra tak na tak je to všem je jenom rad pro učiní schopno ale jsou tady třebas umění taková aktivnější třebas jako malířství docházky v ale i tam mně jde přeci o vnímáním věci a přednost není toho vnímaného na prát mnou na plátno do sochy je třeba dokud byli a tak dále. Čili vých je to přetavení skutečnosti vlastní vnímavosti k ě k do skutečnosti totiž že moc je každý jinak uměle ky málo o dalo ale člověk který dovede právě na všechno ostatní opustit. Jak ježíš kristus říkal třebas u za dale nebo v tom pokladu skrytém na poli ten pravou schopnost jen ten je připraven na vnímání pravil lidské tele ten sto pro cení lidské vnímání kterému může hotové vzdát v tvořené ten zná vnímání. Postupné neboť i on jak je chápáno činně je vnímání u zákon již tím v skutečností a ta zákulisní skutečnost je takovou skutečností zdrojovou že které tahleta odvozená skutečnost pochází a jestliže mám. Přijít ke zdroji. Tak musíme se když pomáhat k němou potom pramenu kterými jsem zdroje pochází no a ten pramen který je to je pochází je veškerá moje vnímací schopná děláš neumíme znají obraty kterým bych to moh dobře znázornit ale když to je žen člověk. tolik schopností které ještě nezná že bych si měl vštípit do hlavy že to co činně mně o člověku vědí a říkají že totiž člověk je daleko vznešenější a větší než veškeré praví o které on sám zastává že on právě zprávy která tady někde skryta dělá pravdu málo nebo o velikou a ne aby tam bylo opačně. Že by nějaká velká pravda udělat člověka většího víte i největší pravdu byste vyslovili před člověkem který na ni není připraven ale vy oni nedokázala učiní opravdu je třeba aby člověk byl na takovém stupni vnímavosti že vyslovená pravda by se s ním spojovala jeho podstatou protože byla hodná velikosti jeho pod statky jestliže v ní. Je tomu tak pak samozřejmě každá pravda dovede vyburcovat člověka z jeho malátnosti neboť jeho neschopnosti proniknout do věčnosti jestliže je vnímána celobytostně to znamená bez mezer bez v tele nějakých dámy věk nebo bez rozpaků nebo. Dveře nervy asi tak ta ano a bych chtěl před ti se obrátil na příklady že život ježíše krista neboť tam ukazuje jasně že tuhletu připravená chopit své něčeho a naše vnímá most chopit se něčeho nějaké myšlenky nějaké pravdy že tahle tam. Mravnost je právě to nejdůležitější co člověk musí mít na cestě k bohu že nic nestálost cestě samaritánce která měla pět mužů k tomu abych se mohla chopili nabízené body věčného života v tu kde se s tím nemohl bránit protože měla přirozenost lidskou která mohla toto vnímání věčnosti. Zažívání věčného života dokázat nikdo jiný než lidská přirozenost to nedokáže a proto e e bych ukázal ještě jiné příklady že nesvítí ovšem samozřejmě ježíš mluvil o svatyni maří magdaleně nebo o to na kříži nebo o jidášovi ti nechť tím že by člověk měl hřešit toť tím není řečeno jenom bych chtěl abyste si opravili. Ten řád hodnot který v sobě na ten myš do velice bolestné protože kolikráte se třebas snažili se neptá o nějakou ctnost vám teďka říkám jak se vám zdá že to nic denních činná sestoupil znamená před bohem kolikrát se snažili být čistí ne tam na jenom říkám že to nic není že kdybyste byli stokrát čistí ale byste vnímavý nic vám či co za plat. Na model taky čista ale není vnímá na ni do teče do věčnosti večer někam do rybníka nebo někam do řeky a většina to ku a tak dále ale člověk těle může se při vel tyto učíš do toho samozřejmý protože tím vlastně aniž to budu si nestojí. Vnímavost protože nečistota tam jeho schopností čili ne tak čistota mysli čistota jednání je tam není na škodu samozřejmý ale jestliže člověk tím neměl pro svůj činil a spokojí že ježíš očišťuje tak tou chvíli si zahražuje cestu do věčnosti protože zaměnil prostředek za tři samozřejmě že. Ani tam vnímavost není cílem je také prostředky aby mi jednoho neřekl vnímám věci boží tak a dostal byl u toho tak by se ocitl maximálně k jordánu jsem a i jordán křest v jordánu nebyl tady proto abychom dalším vnímala co na to z. Bohem otcem když abychom skrze tuhletu sounáležitost nedovedli dostat do věčnosti to znamená bychom si dovedli vzdát pravým od tam žili jelikož i toto tento lidský stav tu bohu překáží tomu nejhlubším vnímání prost neviděli třeba můžeš se apoštolové nalil ve ježíšem nakonec tímto překáželo k tomu nejvyššímu poznání jelikož. To bylo lidské příliš lidské při osobní bych promluvil ta metoda jak nabýt toto pravé jen to pravé vnímání které není vnímáním nad to je jak my ho známe nýbrž něčím jakož začínáte tušit úplně novým sami neznáme. Zase všechny příklady na to jak se to dělat jak se stoupat po této cestě jen bych tak řekl e jsou uvedeny v ježíši kristu vanem potřel nikam jinam chodit ale přesto je třeba něco říci c člověk se naučil c rozlišovat nějakým způsobem tak aby to vyhovovalo všem pot. Vám z toho konečného života tat když musím rozlišovat mezi tím co je pro dobré a co je pro špatné aby vůbec zachoval svůj život když já. Nevěděl co jemně škodlivé ale do čeho to od než škodlivé jeho nebo pro v hodného tak bych se vrhá do zkázy. Čili musím na jedné se naučit rozlišovat jak potřebuju pro zachování tohoto života tohoto pomíjejícího života nešla mezi dobyl na víme vypravoval žijí tak atd nezištnosti tělesnost je tak podobně vypravoval leží jela na prostě všechny byl si páry dvojic musím rozlišovat ale na k oné všechny kdo páry dvojic které rozlišili toto rozlišování nesmím povýšili na nejvyšší. Schopen na c správného již není to není správné rozlišení c odlišení trvale činění by řekli konvenčním znamená dohodnout tele společností tak do společnosti vyhovuje aby se ve proto si mohl vší abych po dosti nepřekážel abych jinak opak mohl sloužit aby dal mně z vycházel o na semeno c ale to ještě neznamená že. Všechno tohleto rozlišování by dovedla do věčnosti do vnímání věčnosti na pro stane pro u rovná moje cesty pomíjejícího života že bych na u toho na tomto stupni rozlišování c tak jsem absolutně neschopný se dostat dál vnímání vnímání věčnosti c a proto ježíš učí od začátku c když je. Musí obrátit převrátit let tohleto jednostranné hodnocení ve svém mládí do cetě let pádnou se učí být oddán svému okolí a svým rodičům a zároveň svému otci věčnému c nakonec asi těch tři přát svých plete byl stejnou měrou odevzdáno rodičům i jako od. Či c a byla to jedna jediná odevzdaná obojí všech spojilo jeden to k být odevzdán rodičů bylo mu totéž jako být odevzdán otci c c a to znamená c kdybych to potom roši že na všechno ostatní ě tak je to nerozlišování mezi bohatstvím a chudobou c mezi ě. Tento jen vtíravou oprostíme vy dělal ve že tak prosto naříkat netečnost tělesností v tom smyslu kdyby byl tohleto když kristus co rozlišoval takhle toto je třeba člověk nectnostný to se musím štítit tak by nebyl schopen k němu přistoupit nebyl schopen ho vyléčil z jeho duševní vědu ku stavy tak se nemohl bát choroby malomocných ano musel jim přistoupit tam neděle či se který dotknout třeba c. První domech nechtěl udělat a jemu to nemohlo vadit protože přestal jako bát přestanou rozlišovat jako dříve rozlišovat rozlišování když na straně chrání nebyl jsme nás zbavuje učiteli vyšší ochrany a proč to tak daleko že mohl vstoupit do jordánu když prodá sestup jenom tehdy když osvobodím od. Toho krutého rozlišování hodnost nevím hodnosti aspoň v toho musím prostě zařídit ve svém životě jednotu která jde předání cest sobecké hodnosti c c am musím brát jediný zřetel k tomu když je mu můj život je cestou k bohu že pod mým koho by byl tou cestou je. Být oddán tak těm pro ji tu nebo tomu okolí tak tomu bohu jakmile si děláme tím rozdíl jakmile nevím proč by měl být oddán rodičům nebyl by prožili vědy oddán bohu a nemohu nic pořídit musím obojí tu od něho tak tak jakože mi to jedno že to jednota oddanosti tak se musel tat do jednotky co tím jenom čit všechny své vlastnosti tak aby to aby. To byla že bych vlastnost která nenáleží která nedává přerod není že není taková protekční ano asi tak na nemůže třeba dobrému e kde e nezačíná nenávidět zlého ano a tam pak tam mu on byl schopen před ocitnou před jemné učitelem který je k sám na při se o sobě říkal nebyl schopen. L ho nebyl hoden ani rozvázat obou dne než kolik ho pokřtí kdyby byl v něm viděl takového malého člověka tam kde se nechal mým pokřtít chápete jaké jsou mávání rozdílu muselo před tím nastat u toho ježíše ano pro svatýho jednak to bylo nepochopitelné této o ano ano ano ale může vámi do pochopitelné a on taky potom. při příval ty apoštoly tak vůbec nesměl dát na svůj vlastní půstu kde to potom vede k tomu že člověk je schopen úsudku který není vlastní neboť ani to řekl svým vlastnit svět to byl úsudek jeho otce věčného ten mu všechny post síla takhle na mon pod zdraví nemoc okolnosti přátele nepřátele jo ale si že jeho rukou probereme tak s tím velice krásně vypořádáme atd. Tak jak je zapotřebí zaručeně nebudeme tím trpět nad míru nosnou nebudeme ě se z toho tak radoval že by nás kdybychom na tom o spěli kdybychom odtamtud nemohly se mnou dál protože se v tom báječně vám ne ne a když potom takto postupoval ukázal že tak jak se postupovat tak že nakonec dostal k tomu že jste c musel vzdát i činnost. by synem božím cítíte být synem božím ale neví nic se být synem božím my se nikdy v přítomnosti boží ale i ten jeho přítomnosti musí mít jedno na tam na konci samo v ho mu před tím k k k k lidem protože jestliže mi to jedno není jak nikdy na nikoho nebudu o ces na ducha svatého na nikdy nemohou nikoho du pokřtít jsem zpátky chápete stalo protože rozlišovali. Tak jak nemám rozlišovat c aniž sám nejsem vnímáním pro ten proto ducha tak nemohu jiného učiní vnímavý c tato na ty věci budu ještě později musem dokonalého rozřešit před vámi ale v je to nám velice obtížná na je to ale si že výtečný přednášky bych se přímo je takový něm s ním před o tom že při tím jen myslí. C jako ježíš učil tedy zbavit se toho rozlišování kterému se řekli konvenční které dobré pro tento svět terén nepostradatelné pro tento před novým věci mezi světskými lidmi zase učil novému způsobu rozlišování tomu pravému způsobu než trvání které pomůže člověku aby se dostal do věčnosti vědomě do věčnosti o např. Říkat třeba c jsem nestranně opomíjíme ctnost ženy samaritánky řekneme nestranně aneb je říká jestliže si duši své jsem byl čistým založil něco světla nebilo říká ježíš je v na to je řekneš vládne si hoden rad velerady znamená o tom není dne a ono moc od trest bili. Jsi byl nám maličkosti ano na nějaké duševní stavy které jsou nežádoucí c čili on tady říká důležitý je svůj duševní stav je si si not nebo nectností ale jaké duševním stavu chci je světci ve stavu kdy mi znamená cítíš nevidí vinen tak musíš do tohoto stavu zbavit říká on. To ty věci hříchy a udělal jsem když jsem od si když ježíš se někoho uzdravil on bavil pocitu viny chápete to a to je důležité a ještě že uvěřil že byl stavem pocitu chyby by mi tak se osvobodil a nade nestranně za svému nedovoloval aby se dostal do situaci do situací které by neznamená. Třeba když jednotu v duši své přiznal že také ten připravovat cizoložství faktickému protože byl duševní přípravy by nebylo možný vůbec třeba právně tomu si mohou z nás duševní příprava ano a to on dobře věděl čili on říkal nechtí hrát nectnosti touž jsou následky nýbrž síla jejich jejich příčiny jejich kořeny. A ty jsou duševních tak čili u bylo že v takovém duševním stavu který by člověka neodvádělo od toho klidu od vyrovnanosti stane absolutně třeba k tomu c aby dosáhl toho spojení vědomého proto říkal nestarejte své nemějte práh co se bojíte přesto malomyslní a tak dále všechno s tam by tato po moje skrze tohleto jen ne ne ve jiné pořád. A kdo o tom říkal nesměl dát na to jakou přeci zachová před lidmi a to by byla doba tak na šel na kříž tělo ani nešel k tomu svatým janu křtiteli a s a tak dále a ani by se byl nestýkal v spolu maří magdalenou v protože dobře říkali kdyby věděl s kým tu přestal by vynechal být ne na nenechal od li v těle pak a opravuje že mi. Nejdeme a nakonec nejdeme k tomu bohu proto bychom patřili sebe abychom přestali spoluspasiteli výmluvu pravých nejdeme nežil žáku váha na cokoliv jiného tak musíme opravdu umět přistupovat k el do může špíny stejně bez hnutí brvy jako řek ke svět světelné mu k o tu či v tom tele ne c a to je ta dalších. krás když trvá života že on učí novému způsobu rozlišení které rozlišuje však li to božské se ve všem vidí božské je tam vůbec nevidíme c a mohl tam ještě ne tak například hoden věděním viz své ačkoliv tam byl třebas jenom krátko dlouho je tomu dopravil dlouhou dobu že ano každému ty byl původně denár hned tak každý něho dostala. Jiný peníz čili ten nový způsob rozlišování u bylinami způsob rozlišování co na by být na by velice nespravedlivé ale tím že někdo co hnutí pracovat na vinici páně. Tím že za slovo učí stejný denní atd to nutí nabude kdykoliv na mně že ho ani jedná tuhletu ku. Že že to chce udělat že se spoluprací a on dal ježíš kristus od počátku ukazuje vás posílám mezi byl ky oni věnovat poslání nebyli ještě hotovým a pro měl poslání o důvodu při za že to neděli prosebné že opravdu pořád k tomu chtěl pro jiné ano že taky nový způsob rozlišování c ovšem toto přestaň v přehání. Protože nemají vedle byl vedení číše krista a chtějí dělat zázraky chtějí pomáhat ta sami sobě pomoci nedovedou tak před tedy z malých či kristu že tam se mu synové není pomáhal všem proto vinni důvodů něho. Ale přesto je to bohužel tažení k sobě nepomohou i může by chtěli pomoc to není správné o napřed pomohl svým žákům ano aby proto mohli oni dokonale po ten než čím pomohl tomu duchu svatému tak stojí pomoc za nedokonale přesto se museli cvičit si žid se muselo začátku c ježíš ještě nejsem schopen proto vůle vůbec kdy se najednou nám ven a tam to také veliký byl že by na oka takže e. Pahorky pro do proudu pochopili řekl když jsem byl jako ji všemi těmi řečeno pro dítě že ano aby se dospěl na nic jako by na tak dále čili musíme podle svého duchovního věku jednat jestliže podle něho nejednáme tak rozené přinuť pramen dispozici nevážil protože rameno jednu synu když to se musí hospodařit abych něco poměrně snažší když máme hodní říkám protože nevíme co si na před samé doby či na den kdežto jedním doby žil váží. a sedíme na byl to dovedeme život vší kdy by vám chtěl znovu mi něco o trpnosti protože byl tolikrát mluvili atd do z toho důvodu že to věc která se nedá vyřešit jinak než zkušeností a vám bych vás chtěl při by žil skutek zkušenosti kterou nám předkládá. Dispozici ježíš svým životem a kterou nám vlastně předložili vyskočil také všichni naši přátelé jinak předešli by před námi touto naší cestou c všechno dohromady pará takhle panna mary cele odevzdala do vůle od co mi nebo do vůle boží a to by přijala tím tak to je. Tak na trpně při dělal to vodní otec chtěl otevře ve chtěl to na trp nás beránka které jsme doufám věnovali hodně čas pro které rozumíte ale ne rozumíte v čili tomu co všechno musela udělat aby tam vůle boží čemu nás plnit nestačím nikdy odevzdat se do vůle boží. Je třeba udělal všecko abyste tam vůle boží kterou nám plnila v na s to potom veškerou svoji vůli abyste ta trpná plato trpné prohlášení vstal faktem prodá velice mnoho námahy nám velice mnoho v teď do velice mnoho akty kdy byli na myslím že toto viděly kolik pak i když stálo jež. Že krista aby určoval těm věcem jimi určovat co musel všechno proniknou přes si najít ovšem s pomocí boží samosebou on ti wattsovy ty svoje žáky musel jem vést musel podstoupit a e e v smrt na kříži i tam v posledních píli kdybyste věže byl absolutně pasivní musel být zároveň nesmírně činění protože. Tehdy ta jeho činnost spočívala odosobňování odříkání se vlastní vůle když je přeci od vím z vlastní vůle tak musím být přitom vlastně velice činný ježíš kristus přeci měl daleko snazší možnost se dostat příliš ani vstát přeměn musí zda to bylo ve přesto budhne v kříže sestoupit musel velice mnoho vůle jistě vynaložil. Aby zůstal na kříži to tak do věty jak svou vůlí pracoval v v getsemanské zahradě když se modlil úpěnlivě k otci aby mu kalich stál od něho ten ježíš týkaly ale přeci nakonec ve vůli otcovu splnil pořád se nám to ukazuje že nešlo o pasivitu kterou my považujeme za správnou nýbrž že šlo o tu. Aktivní pasivitu proč se pořád mluvil vite se pořád totéž když ježíš kristus řekl třeba že byl a ukázal také svým životem že byl poddán svým rodičům že musel být v tom co jeho otce tak tím že řekl žen musel tak tam nebyl samovolně nýbrž se musel k tomu nutit co pak nevíte že musím být v tom se mého otce to nedát tak jak si musíme vím rád. Ustavičně abych v tom byl jakmile se upřímně pro nějakou když si plynu životní za svou a tu panna maria přijala od prvního momentu se tak v to přitom jsi aktivní pro tu kdysi bylo přeroste přijaly tak se nám totiž kristus si jevil jako vrcholně aktivním člověk ne jako pasivní a přesto víme že ten by plnil vůli otcovu c to by mě. Plně činné na vůli otcovu činném ovšem po my bychom to pochopili ale potom ten poslední čili ten na tom příliš čili to je na možné ale ještě nejasný že učíme mně kdy ba c že když že si tím opuštěn c přetrvává mám na zkušenosti které kterou mám c když kristu. Jsem věděl na tom kříži že od boha byl poslán a i v momentu kdy byl od něho opuštěn za nimiž šel i či to byl svým způsobem čili aktivní c protože to byl vrchol pasivity zároveň c toto co vám potřeboval si je tady deska byl citován výrok c všech čela a myla jevila v tom došelovi lidský ho c. Že o do boha dostáváme tolik kolik mu dáváme nebo opačně že mu dostává od nás tolik kolik mými vodu a e si kolik my od něho žádáme nebo si vyžádá ne tak to je ten mír rok je samozřejmě jem. On jenom brát jako oplátku vůle ale bych ho radili jen vlivem tohoto na skal vykládám k tomu dal tak jako že bohu nedáváme nikdy buď nevědomosti anebo neúplné dobré vůle nebo z neschopnosti by dokonale činným. Všechno co můžeme a proto od boha dostáváme jenom takovou míru spojení která odpovím dává tomu prostému dali říkám od pro vím dát protože není pro rovnými k koho je když mu dám to víme ti jednou v je tak může o sedum proč protože my tomu rozumíte takže když je. Je to jenom taková řek bych obdoba ale takle si vysvětlili třeba vzestup duchovní proč smíme padáme rovnou do toho z dokonalého spojení s bohem na protože co jsme od boha neznali v toho na to jenom velice málo mu odevzdáváme zpět když to bychom byli schopni všechno odevzdat zpět co od něho vzali pro něho bereme. Jako když kristus na při by byl schopen o udělal tak že se jít k němu vrátíme protože ve skutečnosti to bychom to mohl mít se v pro byli těmi v jeho mýtu který jste v i ho vždycky ale hanbil jsem nebo vstal z titulu nazývá a jaký na sebeobětováním boží bychom volil vím že to. Pravé jakoby do bůh rozkouskoval do všech naši vlastností do všech našich schopností ven do celého našeho složitého a my jedině když všechny věci kousky jsem bereme takto začne být zase velikost boží tak to vypadá přeješ tvoření bůh jako by na sebe zapomínal v tom že se takhle rozkouskoval mi oni ne. Vůle a to je totéž jako by o na sebe zapomněl protože mi na ni zapomínáme ale jakmile v pamět nikoho tu dohromady tak je prázdnou nádobou do které se může on výtky do doby dokud nejsme proto nádobou celistvou nemůže přetaví ovšem řekl jsem vám že my nemůžeme chceme nebo nechceme převod celý odevzdat protože se neznáme. Nevycházím nesprávného stanoviska sebepoznání je třebas neochotně mu všechno dát co vím o dát ale když my nevíme v čem pozůstává náš život na život že přinest nepostaral na tom nedýcháme že jsme naživu na život ničím daleko víc než vegetativní činnost to je především duševní činnost myslíme věky mi ale mně jde taky o musíte voleno pro lidskou stránku. Protože jakmile budeme jednou u boha budeme s ním proměn budeme jeho bratr li znamená přestane mi klidně tam omezeném slova smyslu věk tím jít ne teď jiný ano či my se musíme ze své lidské omezenosti mu zdál a ta naše duševní činnost představuje právě takovou lidskou omezenost a pomozte nedovedeme toto nedovedeme odevzdat ale je to stále prostí. Nejenom vůle rad sebepoznání proto všichni svatí říkají že to správný postup je pro stane na správném sebepoznání v ale to je postupné a teprve velikou látku poznání se dostavil správné sebepoznání mu umrtven nebo miloval o to je vono ale dobru problému záhadné konání ze se k nám. Kdežto vůbec co to dycky ní. Sám. Nic není byl vůli toto hodno ona bude také dokud si neuvědomíme. Kdo o kom to mít na a dobra jeho vůbec ne není otázkou rozjímáním nýbrž otázkou pro vnímání duchovního poznání po krom poznání totiž. Vůle před tele mu to není na tom morale máme u k tomu u mně co jsem ho zrovna ano mu co to nám tu vám smíme na cestu. Když je rovno dáváme právní po pro schopnost rozumná vlastní a kdo právem pro ze do prostředku k o to příliš může být věrou dávám námi jako bylo anebo může mít tím námi poznáváme jako prostředek kterým se dostáváme kupředu myslím je nejkrajnější. Pojednání o tom na to stát ku jen med nestál na mně když mu byl o rozumu tak tam říká kde jsme mohli které nás řeka bychom mohl on dal ono to bude která v tom to třebas bylo protože spoutává řeku oboru stran kdy velice bůh chce ale kdo smím byly popohání řeku kupředu nebo kdyby jako byl byl byl tady pravidla a nikam by byl věnovala. A on to takle neříká ale to trpné proto ano čili tak je to asi v upřít tím stupněm poznání to co módní pád kterou je mu dávám právo pochopit nebo nám ho k a nemůže. Am li v tomto smyslu když to poznání nedostavilo mít smysl hlad mu prostředku. Samovolně mně bylo bůh stará mne kdyby se co by vypravoval mu k tomu bych ho říkal na byl pro pro napřít prostředek musím tomu vystavit budu umět třeba u mít rád pokud mu rozumím pokud mu rozumím jednat s ním tak jak se pak k to znamená vůbec nic důsledky li proto na jako. On nám vůbec jako proste kou o tom víme málo památku nebo jakmile přistupuju jemu jako nic jsem špatnému něco co od ptá. Tak dal mu on on a proto byla mít konal u pět let duchovní. Jakmile takovou přistupuji o tomu mým hodní otázku proč je tady ty co on sloužit i jak je to prostředek na cestě nabyl jsem s tak tak je mon bylo semen se k první vypořádat vám mým udělat mohl ničíte bylo když totiž li k bychom mu byl tak. On mu tak byste tomu pochopil co s tím třeba si v když to zároveň jsem jako on ne doplním pro volní bolet ti. O obyčeje ruku v působí bolest určitou duševní tělesnou pána pro něho ten pojem o.