Karel Makoň: kotouc-3-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

O obyčeje se ku v působí bolest určitou. Duševní, tělesnou. A na pro něho není to jen o našem smyslu a není klam pro vlastní ctnost. A způsobím vel třebas tělesnou ale to von i proti vlastní bude první. Umýt. Mít k pojmu ven bolestem zlem bude byl v ale tam pro nás je také ono. Tahleta ženám to bolí. To je samo osobuje průvodním byl neboť měl ten nepochopil ním smysl na ten hlubší smysl zla. Jsem pro to tím jenom proto dobyli. Dokud ho za zlo chápeme a dokud tím jeho nebo mil pokud není tím jak se dostal. Po měli dál jo k dobru chrámu je tím a k vyššímu poznání a prosím ještě podvolil ji bolest samosebou může bytím způsobeno bezprostřední příčina mým. Několik horními je li to víckrát vole může mít od způsobená pozemskými vůli známým. Oni to organismu. Tam potom bychom takovou bolet nemohl nazvat bohem proto moje tabor je u nás upozorňuje že je to pravé byl v nepořádku kdyby to tam bylo co on mým nebylo neexistovalo tak bych byl věděl o tom nepořádku povedu daly by ten věk dozrával ani by třeba dospěl k ne nám mu v je že tak byla hned v úvodu nějakému statku kdy mu o není samo o prvním budovat čili. Bolest také není absolutním zlem. Vůbec nikdy ne když je ono na rozdíl od radosti a svým u může nad pospíchá když se všemi průvodním vodu jako třeba bolet když bude ničím stání na tak mu to bolet nemůže existovat řeky tam kde existuje a proto se nám vždycky bolest která milovník jako něco přechodného. A musíme jako takovou vždycky brát to znamená i my ho vší bolest u byl od nazad přechodný stát sám o bylo správné poslem semen toho přechodného stavu zbavit nebyl nám bolet není nebo slon není vím ale proto moje opravdu pro málem jenom smysl příchodu. Protože u u pro od úrovní z jeho vůle pádný ničemu dalšímu například dostaneme u mluvu když ode tam provedete kromě bolet tím pobyt je ta. v pod slovu ji odstranit byl plnění tohoto wu u po duševní činnost náš potřebou u u by podal se ze smím přední životem aby tam bolet cesta. Ovšem tento nejen vším pohled na dojet. Ve kdo jsem si tam ve prostřední příčinám bolet tím i ve fyzickém s tím mít o duševní není pravou příčinu. To bolestmi nebo pro ono zla ustanou u dva nebo o které se na jako ono vlastní je v nás upozorňuje že mně to pád poznáváme že zdát nenechme poznání správné poznání podstaty věci kdykoliv jsem trpěl. A kdo to může najednou vládne o kterému se mu nemohu ubránit tento k němu slavným tak jsem padlého trpěl. Dokud jsem si především neuvědomil porod pro od se na rozum ale pokud ve mně jednal nápravu aby byli o straně mi tím základní příčiny. Dobrat mohla tele které způsobili pro tu musí dohodla pro poznal že to pro vrch není nad ni si. Ano. Tak je třebas vůli pro dovím proto si na to takovému vrch není byla pro ni kterému jsem byl absolutně bezmocen ano. A jakmile jsem poznal že to pravda čili řekl nemám pokračovat. A přestal jsem v pokračovat kdo se měnila dobro rázem se mělo jsem byl na do takové řek bych. Budou měníte že vidím ten byl tím byl u sebe odměn tím dnem roste proměnilo ve obrodu ale rázem pojme se nad oporou jinou cestu jiným směrem ale dokud jsem mu dal pád jen běžné u každého člověka bez to není přít tu dobrou byla ten stupně tak jsem pořád byl více praví že aby tím ven nebo rovným trpěl. Velké k čím větší utrpení k čím větší bylo. Tím e nějaké vyšší vyšším příčiny a hlubší příčiny i v tom znovu a nemůžeme hledat příčiny toho byla be pro jsem byl v tomto pod větu stalo prosila jsem předtím bytí je světly něco neudělal to není pravda tu boje o velké bylo nebo velkému to pro něho velkou metod pro velkou v ale tak jako pro pádné příčině pak kombinace přít k ní. A nemohu o to tak jen brát povrchně nebudu vám to ještě něco připomenout že když si člověk říká pokud věří na převtělování pojem k ní. To pro právo. Kdežto pro o minulém dělení a že ten se nemůže dopátrat z pro by vlastně trpí nebo katolík je třeba mu krajní člověk že trpí v ale od k pro. Ale ty trpí třeba na někoho který ji tyto zasluhuje aby na něho trpěl. To byl kolikrát trpí nám mnoho duší jiných které bych se nedostali nesmí po kostní kdyby za nimi dovíme trpěli a jestli se modlil třeba za jiné nadobro není tak pak se mi byly že pro tu spojitost která existuje ale není tím hlavním u s kým dušemi může být brát na sebe utrpení jiného člověka pro jeho vůbec ne nás u po je nemá a pak dobu nic společného ale můžeme. On byl to krutě trpět a jemu se tím pomůže. bych ho přiznat jak to pro v tak to byl on byl prozrazen nesprávným půstu bude do od je nám že tady je spojitost mezi dušemi mezi lidmi a nemůže člověk trpěl za druhého ale zaručeně ne takové míníte jak si to třebas v věřící představují. Vy si totiž když mám za někoho trpět tak musím měla není působení tomu přivolali a to přivolení musí být si vědom ne jakmile to není v jedeme přivolení let tak tělem to vím jenom za sebe. A byla by to veliká chyba a byl bych chtěl svoje utrpení na dávat na nikoho jiného za kterého trpím protože bych cení bude dopátral pravých přít činí ve do utrpení mil do byl o to kriste třeba světem k tady přeci jenom zevníma svět před jenom velikonoc trpím v ten je pro teď pro to dokonce možné ale ne proto abychom tomu rozumím tím způsobem se dostali mu dát poznal a na to utrpení. S ním protože ne protože to všechno co prostředím které mají protože bych klaní prostřednice mají působit jenom do mínili do jaký ji člověk pro že ani s ním budeme kdo totiž zevní svět nená nebo záležitostí okolnost která nesmí trvat dlouho jinak je tam vyslovuje a to u neznám vopravdu prostudovat to nebyly ano. Proto od tehdy když je v s tím jsem pocházejí tak zacházení svým zacházet na na jsem byl aby je se mnou také jak všichni na tomto světě to bolelo po zlém.. U byla v rovnalo nebo pro zlo potřebovali pro pravdu tvým zdání jak všichni pospíchá li u může z pod týkaly ten by si jde na na příkladem te svým by dát do jak to všechno hnali kupředu po že to pro mělo nad k života jako by si toho byli vědomi že jsou vně k čemu to nemůže trvat a taky tu promarnění třeba protože je to vím z du jenom ě. pro prožívali přechodně že tím být tím i dobude ukončeno tak tím jim bude moci nastoupit jiným proto trvalejší proto byli řeknu pro vědom toho že to je pěkně dále či ne proto umyl byl ukončit pronikla proudila ve prvou málo ku no let tak je tohleto rád němu může pravici uvědomovali že na pravdu mu rád ten dospěl je moje a nesmí vjemů li se znovu do domu potácíme. Tak je to naše chyba ale byl chyba proto byl toho byla tohleto na je pro hle ku v tělech. Nikdo nebyl mne mu to nedovede ne. Za vím do tak je to mít uvědomí jednat s tím jsem to nebo nebo tak musí jedna. Přijměte ni co řekl ježíš kristu jidášovi. Tom to v denním okamžiku styku s ním při proto nečetli. Protože tam co se udělat umřelo není hle udělali pomine ten uměl jedna ze ten u když to o tomu muselo fungovat tak. Mu na řídil a byl bych pojednat a nějak v ten okamžik je dobrá ano že byste si tohleto myslel a hle prozradili a šel jsem zařídit tu smrt ježíšovu. Proto nám řekl ježíš kristus tak se musím uvědomit že nám dal pro před. Kterého se musíme držet to znamená pohled do utrpení prováděl vším domu tak si není si na nějaké karmě nebo na někoho trpíme nýbrž nechte nedovedeme tomu mu otáčet pomohla nedovedeme by boby bůh do i byl od sebe máme o mu znamenal nápravu neumím vnutit protože můžeme mít tam máme být vychováváni po dobrém. A to je správná cesta dobrovolně brát na sebe něho a tak dobrovolně jako byl k brané jeho je sladké a nikoliv ještě nikdy jež je protože byl protože byl o pro mi dal na to s tím za utrpení a co mohl mít či či by mu byla pojem moje umu odstraňovat to vždycky li kdo ono dobro horu tu jsme taktně pochopili. Klamná nebyla jaký máme úkol v tomto životem ale jak vám známém. On si sám. Ten není do když ježíš vždycky li mu stalo to je poznal dovedl myšlenky tu jsem za správný konec si byli ano je příkladů ze života že on s ním ve stranou tak jsem říkal tak bych tam nalil první mu boha když prom pro nás dovolovaly nebyl polem na nebyli tak podporovaly dal byl na nová utrpení mu byl k dobru nad jenom pro proveden a utrpení pod nebem. Tak to tam to nebo ono ono ale ono to nese následky dodneška ano o pro si pro nás pro k na bože pro o to pro proto obrátil proti tomu kdo o pro mu páchal nebo ve že to není z ruky pravou rozum k na tam na obr se na konečna probral mu mým vědomím o čem pro o to byl duch ve takle tolikrát v praně čili kolik že ano to ona je k tomu. Naší ku jinak když mu jeho omyl je prapříčiny na konkrétní podobnou proto mu kou větu způsobili čestné přesto byl nabyl mně způsobili u jak nemůže špatně přecházel nebo co si to poznat je pojem dal pro do pro mu smyslnost nám je to vjem pravému pravím konec plní mu dal dal by byl nit si on do byla jsem to bral špatně a rád. Svým cele všichni protože on byl v mistra pro nějaké abstraktní nebo pak pravou vane. Tím nebo v protože toto na tom byla tak my protože tam jsme nit dělal pro stavy nebo a tak jejímu napravovat ano on v tom na mnou v jsem neměl o bohu a ta vůle onu i po mu napravit. Nemohu na to mým nabyl nějakých abstraktní onom li co bylo v ani k ho milovat. Nebyl víte porovnávat vinu pro vy trp mým pranu neni toho byl jsem se propojit konkrétní kristus prostě ukazoval. Trval na tom podoben si o samá mu tam kdo byl rozumím u proto mohl pravdu svému nepříteli o dobro nad vůle namáhal nepříteli tak se na to tupému vstup vůbec k na pro pro milovat pro tu jaký pravou lásky nemůže budu budu mi to vůbec byl to znamená do proto do stavu na takovou dobrou vůli jeho vůle by byla pro mohl člověk upravena připraveno k tomu všemu pomáháno. Tak tam může vůle po nám tak pro pro první. A jsem u tak vím o na ho o k k tóny v po mým způsobem jako kdyby to byl přítel mohl bylo mně byl může ano sobota aby mohl řeklo pravé. A tak bych mohl u on byl byl ukazovat na mnoho jiných věcí a. Na obrat na kor rovný ve nereptá na mně když je nejvyšší prou není jeho člověk v k v praze života není když jej dalek dale na tomto světě. Nýbrž že neučím na mění aby by ó vy pro walt dobru. To mohlo proměnit je na nadal. Vědomí boha nikdy nás úplně jíme to duchovno a není člověka o nikdy dobrovolně se dal zbavit svého práva prospěti v bral nebo pro že to právo mít člověkem jednoho vůle když zrovna chudé oddělení k vám ho k nesmíme říkala miluje ten v jeho od vám být odliv konání na hráz roku do domu bohatého příbuzného. Tohleto je s tím způsobil nepřímým se na správný umím byl on do byly mluvím starostem nebo k na to v nás starost tak ni tím nesmím spojením právem lásky a on nám tím mně chtěla obětovat příkladů prospěchu. Vy klást pro voda není pro vodami si věcem vlastní nýbrž k její pro svoboda mu ho moje za povolení pro bralo pro za čím ve ho že mu na kou jsme radostní. Proto může stát jedině. Uvědomili poli jen na poli i v na není osobnost není nejvyšším sami ne na s jeho bytím. Že v sobě máme člověka dvě pravého promíjet nesmrtelným. Von ten veliká smrti ani utrpení a spojivým pro je ti po rukou pro mravní stránku radostní kdo si to uvědomil není to právě bolet je pravým boha tím vším jako pravdu bytostí nedokonalým li a upřímně ranám velkými a prvními na nepominou čili vedle dokonání mu jen jsme obrátky. Člověk dobrou u u vím tří jednám platil tak že to protože mu mi životě tamto za mnoho vám rovno v zahrát ku on byl svět dobrovolná několik nám možnot zdokonalování věděl vůle rozvíjení radosti a pro byl jen ztratím všechno dobro je v bolesti spojená hlouběji táhnou byly tak není tím mu byl nám. U do od čili na tom není. To bylo klesla rozbila mu byly tak to není vším o bohu ano ky v tom prvním volním dovoláváme vězte tomu si pro je si proste co bylo u z pokolení stává se zlem. A byl pro kou za po propojenou prana v ku vrhají z nás bídu nebo vět ve zprávu konanou nazpět ženou může bolet nesmrtelného dokonání a dva omyly pravil své mých stalo před prokázal nekonečna on byl mně spojením povím vám pro ni a pomohl o na pozorovateli v rub vás jako zjevení není již věrnosti. To do když do mu říká rady nata ku jednu vět všech čili utrpení nemáme přát. Nemáme přát. Modlitbě tam byly ale on říkal musíme snažit rovným dobro. A v radost. A proto byl rád tím způsobem byly že krát tím že toho vím u do stavu utrpení sám vás vím to proto to co jinak to nejde když nepochopili tu jsou to utrpení se tak utrpení pokračuje. Proto porovnáním. Kdo rovní veliký znám ovšem je od obou ničím ve pranické a kdo jenom tohle byly když jsem schopen od poznání následovat když ho kopl jen pro milost to zařídit u ve vůle mon jsem schopen to pro pro pro staň boží li ona by nikam v tom poznávání v tom bude ka ale nepromarnila v tom uskutečňování proto jsem poznal pak na sebe poznávám velké utrpení. A velkou one pro pro si nesmíte jako přát příliš mnoho poznávat buď pořádným za to co bylo pro navázal neboť o jaký měla by třebas to bylo veliké utrpení je mi teď těch kost náš póly onomu o byli schopni poznávat smysl toho abra jim se to je co pod vysledovanou smyslu. Ne. Vrátka stane se to shoduje u protože tato na to že to byli že byl ty je blažená v tom smyslu tím pochopena a je li napravená. Ten je jedno tak na by přečetl u toho pramen na nad na konání když buddha první dál. Pro něho probodli bude v objetím moli když to byl pro pravdy protože tam není člověk byl když sil k mu let po jeho tím že toho není to není o tom k mýho kdo je obecná on svobodný že od jak nám bolesti poznal jeho vůle o tom co bylo mi to von by mu dal dal může dát oboru byly kterou zažil a to je poznal. Li jako kladou tu pravdu u volili toužilo dal pro poli. Mohl je velkým první kdo mu v milo byl u v na to byl pro mnou byl prou prachu pro že on byl mu vám u po k tomu že k vlastní vůle na vůli nemá ě. Nemělo není nižšího mu o na to co sedělo protože jsem kdyby můžete anežky osobnost mohl bych mínili přírodu v v rámci právě tím že by byla byli trpěla není víte. Ale on trval na svých v pochybnostech pravil že to byl on ten pak je horší měl byl prominou. To si že mi jsem v nás žádá si tam mu jen čili praně v tahem individuální od poli byl nemůže nás vlastnit nebudu to byl ne rovná proto musíme mít tím něco pro před li z něho oběma společného a musíme je nit naprostou jistotu že to pro nás toto v jako pro rád a právě. To mnou zde opakovat třeba mít na mysli k nevešli je mým morální kdy na věta. Tam mohu svoji podstatou světová rána hledat všeobecnou bych to řekl takhle trošku jinak než on utrpení vniká proto hlavních se utrpení je tam může věci dělám pro sebe když je prostě vlastním a hrnou navěky hromadu vlastník svých. A jak tohleto dělám tak si připravují utrpení jakmile nejde obě především o dobro o věčný život ta v atakdále od ono řek bych obecné věci. Ten je ne pro slívají osobní uspokojení nýbrž vyd. Vy do stání povinností vůči celků v čili obecným zásadám pravdy látky spravedlivosti. Tak pak přestávám trpět. Ano představám podléhat také po spojení a představám podléhat budu nemá na vůbec wu žádný byli a tohleto prosím jsme si uvědomovali když nečetli třeba životopisy svatých ne. Totiž oni vším někdy při utrpení byly po mně jste ni jako kdyby to utrpení nebylo protože jim šlo. Jiný by byli svými jim šlo o věc a věděli. vědomě nebo nevědomě ale v patrně to jenom jenom na že tím horou vím byl pije. Jinak to věci od plným potom jde na věci která představuje jako o to o no tak. Tím dokonaleji přejdou dobru na stranu dobra do svobody jen to o radosti prosimvás v jestliže na přijdeme domu je že tam někoho mučili dobrá prvních křesťanů od ti co měli a on přitom si třeba zpíval nebo u litoval do smím. Tak to bylo jenom zaviněno tím že on je měl. Na to radostmi do které mým žil neměli měl víc než na tom budu kterému byl vystavil. On byl ubrat umírat ničím nad osobní ano. A kdo to tak vedl za mu v ničem nad osobní těm vůbec nejeví on se mu do tomu nám dobře známo z proto mluví svatá než ženám je to tak všeobecně domem jsem věr známo je třeba člověk který je to věc která mění v západu třebas budou bod o tom neví a teprve když je obojí je si činné je na něm ne. Nebo víme dobře že třeba vím že které z jít za tím na co co jako kočka nebo si to nebo ale. Že to budete ostražití ale když činy hrají na proto byli denním obě ano on zájem který se poli je spojen její život li existence jsem tu je na to co se mají vyšší za ni ale je to prostě tu je na a jen byly obecnější. Tak zapomínají být ostražití. A snadnost tou za které ty on je třeba co při něm nad tím byly existuje dokonce zdá ano. Čím je pomíjí dáte nejsou od sebe na milování. Protože oni v tom nemohl bránit tolikrát se proviní u může něco může jen vznešeného že člověk je to ten proroka do to s tím je to pojem je to se to přestavuje jeho individualitu v tom mým k tomu novému tento o nebi to li to v atd. Je tam v na takové říkám otázka proč je na světě ono je totožná otázkou prodchne dokonalo jinými slovy proč je tvor pro vůbec. Musíme připustit předpoklad že nemůže být jinak všech tvoření musí být nedokonale musí být postup byl a protože v na dno se tázat proč ne. Ale pravá otázka kterou může položit v je. Jeli na nedokonalo konečnou pravdou kterou od absolutní atd poslední řeka ve nevole kde byly ale je vykladám samým drželi nebo prou břehy posledním pravdou o podstatě řekli nedávali překážky sami v jejím od je pro vy kupředu ve k milovanou pravdu dát k úrovní do na věky přirovnáním ale právě v tom poznání jeho. nám nedá mylně zároveň tu kupředu například oni připoutanost považujeme za velikou tomu a to nám do s ním proměn ne ale věřte mi stalo jednak pro při ten stupni na připoutanost k nejlepším nad tím prostředkem. Ano mi králi proto ale. Kdykoliv milovali vůbec pochopení pro duchovní věci jenom připoutaností k věd jsem se dostal za ruku před samosebou je to za následek mnoho utrpení ale i mnoho pokroku statky. Protože kdo byl pro mu. Byl znal co je mu mu věří že na jejich taje pravda je pole li a měli svou prvou do pro připoutání provádt není nastala ona na znamená kdo straní ale na tam o to mi původní vám nebo pro napaden ani na tom do napadá nikdo li na to je špatná pátral zlo. Ale prosil on to může myslí že na nich tajně dobro tak oni jsou tím vychováváni do připoutaností to málo ale svou dávání je k lepším věcem tak dával např je to veliké pokroky a po prvním mnoho duší kdo rostly tam mým jako u to proti semeno po tam on znal pro opět ono mu slova nebo tom ačkoli mu to v není v tom ku pro bylo veliké. On an nech připraveno k na na to věnovat. Také ono by to by bylo připoutanost že na vyšším stupni není nemá tu platno ale onen ponor byl zahalil do takových svou čili on proto připoutanost nepoznáváme ale byl omluvu že on vás nadále přít tu na ni a tím také tažení kupředu o to se připoutávání třebas ničím přímým a ty to je pravdu toho co vám si pro to. Jemu spát to je připoutanost na obyčejná připoutanost dobro pro si pro sebe nic stal se neuskuteční ale on jim to přiblížení pravdy mínit do odvahu tím pro tu pro myšlení ale svými jim to k a často přímým způsobem ne byl duchovně poznávat protože nám v tom brání malé sebepoznání totiž. E. Tam neznalost sama sebe je to jiný jako nepřekonatelná hráz mezi porovnáním neosobním anebo osobním poznáváním v v osobním poznávání je totiž on byl u poznávání zajedno mu jenom proto abych v tomto by je nemohl příklady měli ho byli prospěšný aby do že ono boží a dal a umožní než to to poznání o to mi to nevíme to je poznání nad osobní. A každé osobní poznáním tomu stojí v cestě pravé poznání které nám pomáhá neosobních charakter totiž takový hle které jedná kde měli jsem schopen dělat něco o vůbec o a to bude neprospívá ne u že si myslel že třeba ježíš čili on v domě měl bude prost. Je to pro obětoval on na to aby na pak o to o jeho bylo ukřižováno děláno panně nejkrásněji naznačeno jako porovnání obecné stojí proti osobnímu poznání o svém roveň svůj smysl kdo jim to byl člověk po schopnosti chápat i neosobuje jinak by tomu rod pro o pro v jednom od osobní poznání ale potom jej k sebepoznání to je spočívá v něčem. Úplně jiném totiž že se kdy on v jeho své osobnosti že poznává co je to zavinil byl jsem za připoutaný se na tak dále právě o hodnotím sebe a vycházení ze sebe celého proto vám nevychází jen musí předností ale také ze svých špatností tam mohl s nimi a může potom po mým bohu i ve svou snadností nepovede protože je on. Pro dobro trávu takle velice nebezpečné protože pravda prve není v jeho nemá doby jeho nemate o vlastní od ale není do pravého bytost a jedině když celá jeho byto do k bohu po mně tak přesným setká u ni kompletním osobnosti se můžeme s setkat a z toho důvodu tedy na které člověka postihne ho naučí od prosto milovat a po mu naučí poznával pravdu. Takovou jaká je nikoliv tam v osobním návrat k poznáme proto nestýkal li mi to je velice málo. Tady mám dotaz jak se zachovat když se někdo ptá zdali je bůh v žádném případě se než mír ha a v. Nedá leží na zkušenosti toho bude dotazován ale záleží na postoji toho zase táže a mu nesmím hrát pro ten jeho postranní musím vědět jakým způsobem v čele při k tomu poznání toho boha jestliže se mu ještě mu jenom o věnovat. Tak el taková otázka nechte vůbec na odpověď ale jestli opravdu mu jde o to aby rozšířil své poznání pravdy nebylo správné ho zrazovat toho. Že třeba bůh není nebo tak něco tak provádt to nemá cenu ale vám on nemohl po je to rovnou by že je vám to na příkladech tady v našem městě ženili řadu lidí kteří kdo ale ta dělaly něco čemu se říká mystická cvičení podle vajnfurtra kdy měli veliké v ženo v čili je řek bych přímo smyslové jakoby třeba dotyk. Tady byli krás nestavili některé taky děsivé a všichni do jednoho buď dříve než dříve daleko dříve než umíraje nebo v okamžiku smrti těsně před tvrdí hlásili jak je to možné věcem takové skvělé stavy a takové důkazy a teď nemá nic v všechno je mi vzato. A mám za to že jsem své mínil že ten bůh kterého jsem hledal neexistuje protože jinak nevím čím bych se byl provinil al tak dělám musím především zjistit jestli ten člověk se chce boha o chopit pochopit ho jako se pochopitelné ten život jako co pochopit cokoli. Tomto životě protože nechme vnikli v tomto životě něčem něco ho pochopit tyto tyto si přivlastnit e něco mít nic poznání boha nelze jo pochod pochopit boha měl vůle ale tím že člověk je něco vnímá co se mu zdá být božské v jsem taky sám jsem na první který se snaží o to aby mu to bylo za. To protože ho nech si dostat k němu koncům kdy potom ten jiný spoléhám stavech které odešli které se nedají udržet tento život cele k předá jedině pochopit správně slovy ježíše krista kdo všechno další ho udržuje ztratí ho kdo ho ztrácí nalezla. A v tomto život je přede když si to jenom co nadpřirozeném vjemy v tomto životě se vyskytuje celá hledal vjemů které jsou mezitím takzvaným přirozeným a mezitím takzvaným božským ale mohl by mnoho co nadpřirozeným nebo trošičku postup jinak připraveno ale další je to sami nazíráme obecně nadpřirozeným se to neni ve skutečnosti nikdy božského nýbrž. Že je toho něco co je zcela přirozené na určité úrovni a jestliže bych někoho nechal v tom na tom stavu jak v myšlení tak vnímání tak se velice proviňuji musíme tedy hned poznat nebo se snažit poznat co ten člověk chce když že jsem přidal vše jen tomu co má. Ale ku který nemá tímhle tím jeho život který nemá ještě vědění o bohu to již uchopení se řek bych toho ten boží existence tak jel musím ho zklamat musím říct že takový bůh vůbec neni kterého by mohl mít takové poznání bohaté by mohl mít které by mohl když tato vůbec není. Říkal jsem vám a musím to opakoval aspoň heslovitě aby to bylo soustavné samého pro věk že všichni do tomuto poznání přišli opravdu ho nebyli hodni a ve zaprvé a za druhé nikdy si nade přivlastňovali pokud toho udrželi a nabyl a za třetí nebylo to nám. Něco co bili bylo prýštila z nějakého smyslového vjemu teprve tam byli on učilo všechno co mohou chápat čeho se mnou chopit samotnou vlastnit co jim byla dobře nebo zle teprve tam tomto momentu nastávala zkušenost o bohu čili zkušenost absolutně nedefinovatelná. Nikdo v těchto lidí o tom neřekl nikdy ani slova jimiž popsal třebas které knížky okolo toho nebylo promluvil vím kolik přednášek o tom protože je to zkušenost která je za veškerým definovat dělením za vším co se dal definovat definovat tak tím je to řek bych to takhle třebas z vlastní zkušenosti. Protože jsem začal opovrhovat tímhle tím světem vyprávěl jsem své od tohoto světa a tím jsem odstranil jednu z hlavních před překážek která stojí člověku v cestě aby se do něho mohlo by mít poznání o věčnosti to se stalo poprvně netoužil se vůbec po věčnosti přitom vůbec né. Ale o to je přemohla může přednášce před překážek aby se ta zkušenost po věčnosti dostavila pak jsem samozřejmě začal se toho boha chápat pase ho šel hledal byla toho všemi prostředky hleděl jsem z toho co o to na překážky například i když jsem chtěl říct no svým životem a se mu dal co chtěl protože jsem ho či dal protože jsem. Prostě ho chtěl mít nějakým velice jemným způsobem samosebou vůbec se nedostavoval ne teprve když jsem ho myslel jsem si misse o něm že on nemohl umýt že prostě nějakým způsobem všechno milujeme co jsem dělal že to že byto činné nebo možná že svatou krádež ne tak v tom momentu bych na musem že. Od věnovala zase nechtěně samosebou donucení je dobře víte takže na zkušenou znovu opakovala daleko větší ni je protože se to odevzdání života myla dokonalejší než před tím a především nechtěl jsem dát toho sebevzdání nic nechtěl jsem na to odevzdání při teď mohou od pole na tu otázku jestliže on pole za tu otázku dostat už. uspokojení třeba to tak bůh je když toto na ten šel řekne tak je to směrodatné protože není do člověk který na to aby nebylo spolehnutí třebas nějakou zkušenost jako jedí že takle ten člověk se chce toho pochopili tak mám vždycky chuť mu bylo zkázy a to z toho důvodu abych mu nekladl překážky byl. Vlastní cesty protože je větším překážkou kolikrát aby nežil při do tak nebude ani pro jsem ve voda ještě že on se takhle chopil toho u zdání existence boží a jemu to stačilo jestliže ale je to člověk opravdu hledající nespokojených sám se sebou. A to si musím zjistit si že opravdu vlastnosti které by se dali jedno ve to o začli jako odstraňování překážek cesty do věčnosti si ho taky dělá že odstraňuje překážky na své cestě do věčnosti aniž hledá věčnost jako jako když čili že moc nit ale tím samovolně bezděčně to dělá tak pak může pak mu řeknu ano. Bůh jest ale není ve smyslech nedá se pochopit nedá se uchopit nedá se vlastnit přešli se k němu dostat musíš u plně opačným způsobem na to jít než jako když nabývá cokoliv v tomhletom světě kdybych na tomto kdybych na této cestě nabyl třebas blaženost pak to neni on protože tyto nabyl. Kdybych čili zažíval obrovsky zármutek není to on protože ho ten mu te a všechno co ale mezitím kdo zažil chtěl tím dal do vjem když to když do prosí věřit že to třebas nechtěně ale to je tak pro stojí mezi tebou a bohem teprve toto odevzdá tak otevře cesta. A proto o pomáhám pak nemůže o takovému od zdání a pomáhám to vám všem tímto způsobem i když se to by velice nemilosrdné nemilosrdné by bylo kdyby to dělal opačně čili nemyslely to nemilosrdné při nebo je to další když tomu člověku řeknu bůh není ale nemůžete si že by to byla tedy byly doby králem velikém do že tím řekla bůh je záleží na okolnosti tají vždycky na oko do které. Jsou v tom člověku tím že mám o tom nějaké poznání to znamená že byste mi nějakým poznání o do věčnosti tak toto je jedním ze základů tohoto poznání že věci vím jak jsem se k tomu dostal protože jsem to nezískal to se nedá víckrát to se nedá dobýt teprve křičeli doby tak je to dobyta na našem boha v tom smyslu to není do ví. Vám že ano proto vám říkal ella čili když tam přišel ten člověk hledal veta jak ty před týká věčností pomocí čeho jakou metodou jako nestala říkal co tady by již již taje u po jeho nemocného starého neschopného člověka touto neschopností se stýká s věčností ale je těmi dali které když si myslí že musí předcházet. Pro někoho opravdu bůh není kdo ho chce mír a boje koho opravdu je do se mu k se odevzdat ten rozdíl v prosimvás ještě na text na dotaz tady totiž že bych že do ta ale jestliže jestliže bůh zdali je nebo není tak to je dycky že by nemá žádné poznání to neseme dál to nemám před sebou je nepili nemá poznání prosim tam jeden od jeho neliší mi jeden tato bude zase již týkající. Že tím že jsem řekl je to člověk vím síly ale bylo to člověk chtivý ten pro sebe chtivý sobecký protože my nikdy tak právo věděl že bůh je jedno člověk sobecký jít tak právo věže není protože to co slon protože dohromady nedá tak podivili víte že tady mám další věta jsem taky to tak se vím říká ž ale. Tak člověk nemá ani po spíše to zbytečné protože and to svůj řád a v rámci toho řádu se to všechno uskuteční svůj sled a měl by že když je tedy není víme o mně byl čekat jenom trpělivě čekat tam by čekat a ono by se ta dostavilo nebo by se to nedostavilo co jiná to jsem jeho záležitost protože nemůže dostat vlastnit. Tak nejsem když jsem toto spěchá ani než byl než proto čekání bez on na to je čitta nastane protože zády že tady odporuji samozřejmě ale se musím zase odvolat na ježíše krista aby tomu dobře rozuměli podívejte tam například dejme tomu ten člověk v u toho rybníku bethesdy to. Byste řekli že byl člověk trpně čekající jeďte trpně čekají jenomže není to pravda protože tenhleten šel byl tím o na vás tím způsobem říkám informován jakmile jež je vším voda a kdo tam první vstoupí jim bude uzdraven to je tím formace to není touha tato na tak informace v tom člověku byla jen aktivním. Činitelem který ho ustavičně burcoval a ono se těžko říct že on jenom trpělivě čeká a to není správně vystihnout to co dělal on možná vydržel nedočkal její překlad do domu víte pod do tu dobu těch desítky let třebas co tam měl on třebas si myslel. Při bláhovosti je že co chvíli že hleděl přežila tam bude první tam v kdyby to byl ani jinak nevydržel kdy také byl bláhově nevěřit čili tady to u v jeho byla otázka víry která byla obsahem informace ano tam míra člověka nedělá jenom pasívní ho víra děláš li pokud to pravá víra. ho činného svým způsob svého misse byla činná kdy on ho chtěl těl kdyby činný se tak nejsi protože živou umožnila aby se to dočkal kdy byla ta jeho činnost byla čistě pasivním tak se nedočkají či krista kdyby tam byl totálně ležel vůbec bylo to bylo nepotkala pro by se mu byla nestal ale že věřil tak se mu dostalo nemusí být že je to na tou naší činností mávání rukou. chráníte nebo přepásání nebrali něco dělá nebo by přikováni to nemusí být myšlenková činnost je také činnost a možná že velice důležitá činnost za důležitější když někam kráčet nebo odněkud odejít tak tohle toho když si uvědomíte se tak vidíte opět že správný způsob jak člověk může. Se disponovat k tomu aby se setkal věčností světem když je nespoléhá na žádnou činnost ale nedostavuje žádnou činnost která by mohla otevřít cestu nebo odstranit překážky z cesty lépe řečeno víte dobře že ježíš kristus jasno že v no všimnu zná. My vám příkladu ježíše krista i ježíš kristus se setkal s tím mládencem který k němu přišel ten bohatý planet a ten nade v cele může dal že od mládí žije nos svým životem ježíš kristus se zaradoval toho znamenají kristus poznal že to je jedna z překážek která odstraněna například víc nos a tím životem to odstraňuje překážku zvláště když do žiju takovým způsobem je to. Do nepřikazuje například u o jim mu vůbec se mi příkazy žádný o hříchu vůbec ni ale říká se sám jsou určité překážky na cestě a o dávání se váš svým el to je veliká překážka když jej dobrovolně spontánně se neod dává a říká se náš činí tak ten o staň jednu z hlavních překážek oni tam on ještě víc na. Za jedno jedna z hlavních překážek čili když kristus se zaradoval boženu odstraň jednu kladný řekla věky on byl činným on byl by to nebylo trpné jenom čekání to byla také činnost proto jsem pořád na vás chtěl si uvědomili ten pojem trpné činnosti že ano on při tom dobře že i když je na překážku odstraní jeden hladem ale odstraňuje překážku on nemůže vlastnit mělo dělat než budu to dělat řeka. říkal svatý jan že por dávejte cesty páně pase připravoval jsem přišel připravit cestu páně při právě je stav křtím k pokání znamená vás tu mi k tomu abyste měli dobrotu a abyste dovolit tím pro svou dobyl lepších stránkou života obrátit k bohu čili v každém případě bych jako znovu tady chtěl. Toto mnoho žen není to pouhá trpnost že kdybyste kdokoliv z vás nepokoušel trpně čekat nikdo jsem vás nedočká se to je opak toho jako když někdo třebas si žádá nabyl nestranně samé stavy je je dostane je nebo toužím pojem o svět se zachovat zachová si třebas určitou dobu ale v boha se také nedočkal pro tento trpně čeká jenom trpně čekat nikdy. A ne někdo ani v soukají na případě indové rozlišují něco čemu říkají nepřítomnost atmy nepřítomnost toho nejvyššího věčného v kameni nepřítomen nepřítomen atman je nepřítomen nejvyšší a proto stav kamenné je v stav ve kterém jsem nedá poznávat. Bůh ale ne v člověku je přítomen atd a proto v člověku se dát poznával bůh člověk povahám může poznávat jiným způsobem řečeno člověk jel měl bych si uvědomovat že je na vrcholu v stvoření a. Že ten vrchol stvoření nespočívá v tom že jsem pije jako vím že as spí jako zvíře nýbrž že chápe jako člověk je schopen určitého duševního růstu v z tam nemůže třebas opice za mne že že te a tento růst se nesmí zastavit se před tele poznáním boha a vrchol. Tohoto růstu duševní moje dojem že on pozná jakmile do naší tu kdo touhy po poznání boha mohl ji ještě rozplameňovat správné to dokonce žádoucí protože ten mezistupeň na kterou se málokdo obejde ale pak si musím být vědomi jenomže v tom byla není bych maximálně shořel ale my. I bych trvale nebyl věčnosti davy do extaze zkrátka která aby končila přede byl niko od jako rád je čili musím si uvědomit am nám k tomu možnosti ten rozum vám že když se dostanu na pokraj možností které jsou ve stvořeném to všechno stvořené musím považovat. Vzdát rozvinuté jenom pro toho abych to moh všechno vrátit do zdroje jestliže to nepovažuju celé celé komplexně celé bezezbytku hodné návratu za hodné rád se jim toto ho bude ve věčnosti při si malinko v toho nechám třebas jenom malinkou od těch chu nebo malinkým dal mu. Jak tak je to tak dalece neklidní že tam nevstoupil ještě si klade nepřekonatelnou překážku protože správně pravé mi byl buddha že ten stav toho osvobození toho probuzeni on tomu říká věnována na že ten stav z ničení koloběhu myšlení a tak dále. Všeho možného při tu o tat co se všechno v člověku mění všeho co se všechno mění v to co je pohybovou ničení veškerého pohyb jednotě na tak dále do takové mínili že zůstal jenom čisté vědomí a pro čisté vědomí do toho nepatří vůbec žádné plnění myšlenek jenom vědomí samotné a to je. Ten stav osvobození v ten tady s nimi poznal a říká ten pak bylinami nám odevzdávat toto mým co je to co je buď velkým utrpením nebo velkou radostí při takovéto neutrální věci které v nemají velký dosah ka který měl byl to kterými nechají chladným nebyl by nemělo smyslu odevzdávat samozřejmě je začátky padají tak jak mi tady říkáte své. Řádku jsem byl schopen ale na vědomi si veliké kus čili musím začátku se spokojit s tím musím ale měl by vědě je to východisko mnou ne že to jinak protože byl na nedovedu u vjemy jak takové dal byl opravdu opravdové teď čili třeba že ano vůči bohu nebo ničit když mu a měl bych odevzdával domu tam třeba s velkou bolest. Protože v každém že to bylo případů bych odevzdal daleko ničím část své bytosti kdyby odebral nějakou do práně pravdě vůbec nad dal nebo byl za naučila nechala měla stejným protože okolo radosti nebo okolo bolesti jsem moje celá e kdy to obepíná své ne aniž to třeba chce když on zármutek se celá chóru okolo toho. E nemůže pohlavní dávej pořádně tím tam ovládat třebas tou bolestí kterou ne satan bývali stranou on člověk radostí a to znamená on je v tom utrpení by stal se o samé utrpení to je to na toho to ještě si to říkal nic si nehodně nebyl ještě tím je tomu tak a on by to odevzdal tak samozřejmě on dal ode do celého je to pravda čili je jisto že na čát. A komu když člověk neumí jinak se tak odevzdává jenom tyto vrcholy při pravé by stal řekl nebylo vrcholně rozumové taky jestliže ten člověk například něco vznešeného pochopil tak tento pocit než jemnosti který v sobě viděla vše nositelem odevzdá a to dycky an blahodárný účinek ale i jakmile přejde před tenhleten stupeň. Že to je dále se naučí odvrátil velké kus svět sem říkal ano tak by lidem poznání které z toho vejde bude musem začínat odevzdal celý život bude muset to nemusel přel každou dob tou s každým plní jen to vědomí na protože když se nepřiblížil k tomu stavu ježíše krista který již jen z vůle boží letem. Právní způsoby života byl vůli a podle vůle boží ten protože tak bych jako ježíš je nevěří že cokoliv zažívá zažívá bez vůle boží ten když vím že to zažívání vůle boží při byli z vůle boží ten život ne přičiněním vlastním nebo k činným rodičů kde že nemá jiného otce než od převede chyby dal řekl proto tam. Velice když tuk ty začínat to období učitelské ježíše krista tím že přišel na v jordáně tento je v synů mými v němž se mi zalíbilo on chápe otcovství všeho u boha to znamená od boha pochází všechny jeho stavy všechny jeho schopnosti jestliže tomu tak jestliže se svým poznáním dostal toho na dal na tuto úroveň tak podle toto bylo mně musí potom jednat tam musí do dal všecko. Nemůže ten duch toho třebas jednou maličkostí této vůle kdyby to o jim udělal pro sebe znamená bez vůle boží ani bych plnil vůli boží rozumět tomu přede překlad do češtiny ano nevěřte mi říká ježíš kristus nenásledují temně neberete měl vážně ale děrami jenom vůli boží nic jiného než ti a tímhletím to musí nikoliv končit ale proto o to musí přejít. Toto prosto na to není to vrchol a co není ve vtělil chovat co tam bylo vím že to vrchol ještě není ale ono by to by stačilo kdybychom to tak nedělali znamená proto jsem vás se jako nabádal k tomu abyste se snažili ráno ne víc si o boha od boha sílu k tomu životu taková mu kterou on uzná za hodno aby vám dal ne ke všemu ale k tomu k čemu vám chce dát sílu abyste mohli. Bezelstně říci předem ano k tomu on v něm bůh tří oddal neboť jsem upřímně chtěl od něho tří o jenom k tomu co on chce aby dělal jenom k tomu co on chce abych myslel když toto upřímně rána uděláte to na pravou upřímně tak jakmile narazíte na myšlenku která není od boha dali z vás a která není ve vůli boží tak se vám tam ještě do se protivit a vy nebudete schopní provést jedete schopni přejít podřídit. Rozum znáte začněte se jasně doznává ten tato schopno srovnávací která nám chybí co je od boha a celého člověka a to je začátek toho správného poznání že z toho potom vyplývá větší sounáležitost s tou věčnost že kdo v samo ano tak je tady nám dotaz který rozum do vymaní bychom menoval radil bych. Jestliže se nás se dotkne nějaká událost nemilé třeba abychom své nesnažili vinni v toho nějakou objektivní situaci nebylo nějakou osobou tato událost v nějaké zřízení jako politiku nebo něco mimo sebe zkrátka nic takového protože tím že. Nejenom nedopátrá vám pravé příčiny hlubší příčiny ale tím jsem nezbavím ani těch následků které z toho pocházejí pořád se to si tam v tak tvému ale zůstávám v kole kterému se říká karma ano to je ta tak i kolotoč příčin a následků to ta vysvětlili lidově ano a jestliže ale pochopím hlubší. Příčinou toho vždycky přijdu na to že ta příčina je ve mně proč se to na k na neprovedl do třeba citlivý na je to je třebas konkrétní utrpení nemoc tak ta nemoc tady není protože to mám třeba v konali nebo že jsem to těžil nýbrž že na určité nedostatky které jsem vám odstranit. A které bych si neuvědomili jinak než když třeba chtějí veta choroba se přítelem mám možnost si prověřit přímo z jakých či ona pochází z když ženám něco takového neměnného vstane tady dycky bychom měli přemýšlel jak to máme na svém životě let čit. Jakou překážku máme odstranit jaký mým novým prostředek máme zasadit na cestě k odstraňování překážek jakými do mými prostředky máme že byli víra kupředu protože to je zvláštní duch upírají že k přede se od ani překážky které dobývat přímo na naší tady řekli ano a jestliže přímým jdou na toho v prostředek se mi nechával je činím jsem schopen. Vládnout a čím jsem schopen odstraňovat překážky ve své cesty ale je do toho před prostředku chopím pak se stavět nedotýká je to choroba jako vyšší neměl a tomu o tom že on říkal nějaká organická měl tak to měl tady existuje ale jest je to choroba která byla také správně pochopená tak ona přestává je že to také. Kolik utrpení tak se stává když je to je krát odliv radost která odvádí od věčnosti tak přestává a čili v odpadá překážka která byla na cestě je tady dotaz v ale jak se dopátrat toho co je toho příčinou před tou překážkou jestliže chce. Nedá stát trám v činy toho čeho neštěstí třebas to utrpení pak nevadí ale pak mám mým vzdát toho že kdybych se to dověděl že bych to nedokázal plnit že bych nedokázal poletovat zařídit jestliže však se toho dopátrá nám tak se se pole pro nařídit i jak se jak říkal. Další překážku tím že to neplnění ale vrátím se k tomu prvnímu případu že když se nedopátrá nám či věta tak pak musí také prostředek kterým dostali tu překážku a to jednoznačně jeden jediný prostředek k tomu totiž odevzdán bohu pro své utrpení co nejdokonaleji mu o den. proto abych svého zbavil ale protože neuměli pochopí jenom z toho může neumím pochopit a vším o následovat jim jen to nesmí jinam od jenomže neumím pochopit tak si ho následovat aby vás to nemohu přímý pochopením tak odevzdáním ho mohou následovat čili odevzdávám ne protože by to nemilé ale jeho chci následovat rozumíte to je ten moc i tam musí jít. Jinak je to podle jednání jak je to vypočítat ne to se mi to na od to odevzdám vzpomeň si co řekl mefistofeles pak slovy nemám právo si tendenci do pekla dokud v ve řekneš že ti v tom okamžiku který dal ježíš el. Dnes bude i ten okamžik který právě prožívá náš to znamená jemu budeš chyby vlastní dělo dešti v pochopit třebas jenom na chvíli jiná moment taky mám na tebe veškerá práva a vezmu si do pekla a ten přálo byl ustavičně nespokojen satan vůbec nepřicházel ale jedno hodné k tomu k tomu okamžiku učitelem něco tady bylo semenu ve dal rozebírat tomu nebo tam byl žádal. A chtěly si ho vzít do pekla upozorňuju vás na a a proto když známe něčeho uspokojení co ještě není bůh. Rozumíte tak. Myslíme si že to není špatného ale jsme peklech jsme v pekle a je mi tedy velikou v tím že tak pro člověka vytáhnout konec tam teplo v tom pekle a. Na to že klíč k na mi dal ano protože jsem dobře by o sobě že jsem daleko hoši kdokoliv z vás je v takových stavech že bych byl se u toho pil utopit. A jenom protože jsem měl tak velkou nebylo to z na že mně z toho všichni spojenými silami ě tahali a bláto práce v tom že jsem nebyl dali na ani s i na to je tam mání do milováním matky všech příbuzných na známých nebral se vydělal sví protože mi to dělalo dobře oni neměl vykládal že to přenosem zažíval na to nebylo správné to nikdo nemohl kdy jsem říkal co na to o do zažívám blaženost. Tak to nehřeš čím ni jsem nebyl schopen žít normálním životem nebyl schopen nad například nejmilejší lidské povinnosti ani k tomu abych jedl abych spal abych byl to bylo všechno i když je to ostatní to bylo nebylo správné ramakrišna říkal jestliže návodnější domu se extazi tady vezměte dáte aby bude do tam o dostal dostala a on měl pravdu on věděl protože tak má. Nenechte v tom. Ve všem v to není můj případ tele pění v on to člověk od těch se nese když se musí vzdát něčeho co na cestě díl jim poslal oslavení na ano ale pravé poznání věčnosti spočívá zdání své. Nebudu madhu svých skutků to znamená vzdání před účinku toho co jsem dosáhl ani dobrého nebo zlého protože dokud se nedostanou k oblasti karmy následků atd příčin nemohou se dotkla věčností a proto se může stát že například kdybych se dostal dostal od extatických tato prostřední fáze miloval. Že bych nemohl cest spojit s bohem protože bych to našel zalíbení ano tam musí bych tak bych myšlení stavu odejít dál víte že svatá terezie se musel dát těchto svých extatických stavů o na tak by to bylo skvěle braní že si to zažívala aby mohla vnitřně zemřít ale když jsem se musel vzdát veškeré nádhery která pro byla přibral toto mělo dale. Jako tam by dali ne o stanoví co stech a tak dále a museli na kříž na to co trpké protože to bylo vzdání se toho všeho co mezitím jako prostředek sloužila jenom dočasně ano ne natrvalo ano ve jenom do ta samozřejmě že když někdo třebas zažívá na své přes nějakou milost jakou zřejmou milostí která mu jež. Je k jen toho že bůh v něm žije že bůh v něm působí tak mu to přináší požehnání do ještě jeho činnosti jeho činnost se dostává na vyšší úroveň a mohl by se tedy říci ježíš je tahleta milost kterou přeje zažívá způsobuje že. Veškerá činnost toho člověka se dostal na vyšší úroveň tak je správné že ta milost tady existuje neboť před tím tak činnost pro člověka bez této milosti bez tohoto důkazu když ničího boha člověku neměla tu kvalitu ano tak to tady bych chtěl říci jednu věc že člověk nemůže v tom světě bohužel. Čili vybírat mezi zlem a dobrem musí prostě neničí dobyl dala zamiloval větším vám neničí bylo opouštěl větší do opouštět pro menší nebo tak nějak jedná a jestliže zažívá od boha milost a pociťuje když potřebuje. K tomu aby jeho činnost měla vyšší kvalitu tak pak toto zažívání této milosti je povážlivé velice pro vás protože jste tady točí začarovaném kódu ten šel z milost činnost činnost byla v kdežto o. On se zná v činnosti dostat dala nazírání činnost není poslední fási tady pořád milo činnosti rozvíjet činnost na to neni prostřední fáze vývoje kdy poslední fází o jevila činnost tak jak známé říkám potrvává tak jak ji známe tak dobyli opravdu nikam nevedla ale daleko vyšších. Tráví bylo o jen na víra dání nazírání pít než činnost promiňte mně že ten člověk by si měl uvědomit jež když zná tou činností která dostala novou kvalitu v on a dokonaleji se nechápeš svého života jestliže nedopouští než kdyby jakkoli je absolutně nepoznal. aby je bez jakékoliv milosti totiž že chce na mít vyšší kvality života jako takového může si neuvědomuje že tady to nebezpečí záměny toho prostředku za cíl a že by mohla znamenat veliké zdržení jako u to bylo o tom nikdo vět jak jsem hledání boha a na konec. Zaměnil za ctnostný život a domníval jsem se že to je ten prostředek který k bohu povede a který mně činí schopným aby si s tím bohem spojil na kázat toto sutře nějaká modlitba a tak dále ano kdysi jsem byl pod je víc je letech vyveden z tohoto bludu tak vám nikomu nedovolí pokud budu mít možnost nahlédnout. Abyste se při točit v takovém začarovaném kruhu neboť li tohle to dělají všichni lidé kteří boha nepoznávají že totiž v všechny věci chtějí zařídit po svém samozřejmě že bude líbit činnost vyšší kvality lépe neboť že duch západ jako činnost ode danou jakobovi branou než tam minulá která. Neměl za sebou tohleto poznání která se o nic neopíral pravila si říká na suchu která měla na své dobré vůle anebo dokonce ve špatně pracech snahy nás ale upozorňuju vás že toto nebezpečí že zůstanete. Nemůže jimi činnými že budete tu činnost přeháněl že se budete k činnosti u dát pět protože vnímejte zalíbení ano že to je způsob od kterého si že jsem tuto fázi překonal to vás musím odvádět. Protože není tat cíl ramakrišna říkal to přirovnání vám velice dobře známe že ten mudrc kterého středem kázal co dělat odpověděl ty kdy bolestná a když stále dále hlouběji do lesa a najdeš veliké bohatství šel budeš sále na šelem v je jenom život potom či do na to. Že je spokojen šesti bylo proto do volal jsem tato pravda a kdyby vede ale pokoji a to nebezpečími vždycky tady mně určitou koupali a toho toho co nalezl a to byla kvalita vyšší než to co bylo před tím na jsem než před tím než začal mít ten začal mít tu milost tady si že toto zamění nebo zůstane u toho nebo teče zase u toho třeba dej jí. A vůbec to všechno nad také jak jeho od toho dostat pryč klepe aby to nedělal proto pro kolik nižší než aby se co mu dát je protože musíte prominou že nás známy kdy mezi vámi tak dobrou vůlí že když něco málo lepší ho naleznou že toho všemi deseti budou držet všemi než neřikam že. Patří do této otázky ale když jsem náležel určité duchovní cvičení které vynesl vyneslo tolik milostí že nikdo z vás jiném zažíval dosud nikdo z vás tak jsem svého nedovede zřít ještě bych to nedovedl a přesto jsem plně byl jako pro od ale jsou tady vysvětloval ne řekl a teprve koncentrák je vstal vyléčit která nechci o nikoho z vás způsobit aby na rubu mnou nastal tento om. Rozumíte tak tomu křít rozum ještě pro ježíše krista nemluvím potom prominou že tam od a to byla veliká milost kterou si při při apoštolové převážila byl by ochotně tam do smrti zůstat ještě dneska abychom měl by byla že nabrat tam jeví ono ale při rad by jim ho byli jak těžko křestní mnou či jak mu to měli za zlé co nám to dělá a. Vlivem toho že on dělání na ku přísahaly třebaže o neopustí dělat tak dále jej všeho byly ale v oni na ale jasně dokázal že pro jich neznalost jich samých pro malé sebepoznání se od že vůbec nebudou je to správné jsem že nebudou při že nebude tohle tomu rozumíte tak musím ten symbol odhalit do stavu ve kterém z s ním chodili po pět sirotky a ve plněním vůbec vím jak by mělo naopak jeden závan nad jen toho by svět. sami dělali chápe nedal no nevim kdybyste do takle platon zažíval ještě byste byl ochoten po dobrém stanoví jestliže byste nebyli ochotni podat po dobrém víc tak to je konec v konec veškerého pokroku a protože dobrovolně nikdo není ochoten a jsem taky nebyl pravdy není ochoten kdyby ne se nemohu vytahovat nama a tak pak je veliká nad. Od boha že mu to násilní za to jediný prostředek dovede nás si nevzdali. Tak a o začátku násilným dali o tak je to násilným všechno brali v jsem si zalíbil stavěná svým bral jako se narodila tento život v tomto životě a byl jsem spokojení kdy dali mi to jenom a pudu na z jednoho půl roku tak ten začal silnější nad příjemnou a jestliže my to byla to byla nezapomenutelná dále ne proto by nezažil tak se masové prana vzdali mi to když dali do školy a byli vyložené. Při byl to oni pravda je to všechno klamat podobně ano ani nutili měla toto řekla tomu o na to neřekl. A že potom jsem měl daly. V toho způsobilo tady jsem si na chystal pro sebe nad kým vědecký. Čili. A najmě pannu nese nechtěl být zastřeně to znali že a tak dále a tak dále a tak mně vzali jednotu krátko za druhým a to největší co v něm dali byla moje svatost. Na který jsem si pro dával záležet na sebe v pak je rozumíte mně no jo jenomže jak dále to svatost taková jako prasat do petra on si myslel dobýt co je že se nezná. My vůbec zenové tušení toto svatosti. myslím že na tom pod doby by nikdo svatost nepoznal že to nebyl nějaký člověk na řazení na ty ostatní nebot ten ježíš kristus pro že byl něčím co vy tady na zraky tak i jeho vlastní učení ho právě protože byl nepoznával tu hodný on se mi zažil to nějaký kom holení si rozumíte pod nějaká dále nad kouzla ale je to vrátka vůle boží aby tím poprvé ještě vím že když ho zradil tak najednou. Kdyby byl bezmocným toho utvrdil ještě být snad ještě v tu chvíli momentálně nelitoval ši jak potom zažíval tu smrt ježíšovu.. Tak to si jenom tak do konce kdy ten prostředek který vynesl někam nám ji okamžitě na branou tehdy když je připraven prostředek lepší že když ještě nevím o lepším prostředku tak není branou ale když či k v lepší prostředek ženám tak ten minulý dohrál roli to neznamená že bychom měl úplně opustit. A že by ho neměl bože proč před svého zájmu a v každém případě jsem prost že se někam dovedl začíná v tím mně na cestě když si ho vážím nade míněno toho síle ano že ho zamění za cíl co si neuvědomujete velice jemná záležitost todleto zen ve si že to poznáte nemůže jsem poznával že tak nás kterou jsem možná vynikal ježíš. Mně dělá dobře že že pro tím hlavním v na že kdyby byl v tom pán bůh v nechala kdyby byl do smrti dělat ctnostného ano a nebyl by do pád ne daleko než teď zaručeně bych byl to poznání bylo nedám stalo ta tam by to bylo končilo noha. Takže dejme toho když jsem dneska člověkem tak jsem přerostl staví že v že ano nemohou nazpátek toužit přestát vím že jsem to je správné a v okamžiku kdy začnu být zase zvířetem se tak vlastně se provinili proti člověku protože jsem na zasadil nižší prostředek vývojový je to taky byl pro střed naše nižší proto řekl místo toho když ho když mi. Příhod účinnější a když jsem člověkem který byl za nějakým cílem a poznám že ten vším se nedá dosáhnout pochopením jako vám tady ničím o cestě do věčnosti tak aby jim jakými prvky žila nabýt i o to v ani překážek třeba z láska pro ničil za svět z tohoto hlediska se tak pak odstranit překážky z cesty páně že neboť. Jimiž je u bůh chce abych se s tím spojen a mu kladl překážky a jestliže se svým plně než spojují s tím nemám jasné ničím nerušeném vědomí synovství tam proč a jak to ten pravý začátek se prosim tak tam bych neměl být ani vteřinu ani zlomek spokojen i největší milostí která se mi to. Stává protože pak zaměnil jsem prostřeli na čí protože když se potom ustanou vědomým synem božím a chtěl bych v tom zůstat tak jsem zase zaměnil prostředek za tím ti by toho činností se museli ježíš kristus říci na kříži bože proč je opustil a nevěděl byly jeho vedení tupě všeho. Musel zřít v abrahám svět syna izáka dame symbolicky ničeho se dostaví protože ti to s činností ano a proto když se dostali dal tomu duchu svatému který je jedná neosobně a tím plněji tím na nic se mi toho lidského musel předal proniknout nadlidským a než že veškeré pochopení není jim mu do tím dycky je když je na čát víme li nechápeme dycky. Bych chceme mít otce bych chceme aby se nás staral abychom přít že jeho rukou jeho požehnání ano ale možná ženám by nakonec začato požehnání a vůbec bychom do toho co do domu přestali mířit dokud měl ten navrací jsem si jen něco v kapce na domov či vůbec v než po měl teprve když od ty prostředky. Došli tam milost když mu to došlo po měl ti na od samého domu bohužel jsme všichni takoví je to ten marnotratný syn jenom bychom že jste neměli přitom omlouvá neměl bychom se na vymlouvat je to a toto zažívám je to zažívání jasem i na věčnosti nemínili tak všechno zažívá musím to znovu obětovat abych milost za milost dal. Že mně se to nedá jinak dělat než milost za milost ale když se to vím milostí vyšší neodevzdá tan daní nemohu mu tam za vší no protože mám kdykoliv začnou vlastnit. Tak zůstanu ta zapřeš padnu stát se nemůže jo a nechci abyste ani aby se stále mně byste padli nit toho. Tedy nám námitku tohleto potom ovšem znamená nekonečně na kývá není nekonečné ztracení. Ne absolutně špatně. On než plně špatně řečeno u mistrně protože právě teďka jsem říkal že milost odevzdán dostanu vyšší. Neztratí co jsem ztratil pro nemá význam protože nabývám myš milost a jestliže. Svým tím že se nabyl musí mých ztratili protože nic se nedá pochopit ve věčnosti tedy není to věčná ztráta je to jenom díly způsob zažívání než pochopením mi totiž všecko co zažíváme dosud zažíváme pomocí pochopení pomocí vlastnění jámy je to velice těžké vás naučit. Jinak ničím disponovat než vlastnictví to vím. To myslím že jsem nepodařilo svůj nikomu toto slovně kdy při protože e kdyby doslovně vyjádřilo tak můžeš byto bylo pochopitelné neboť co násobil vím to jsem pochopil. Promiňte mi to nemohu slovně vyjádřit jenom vím jak to je. A jak to je to vám honit obrázek samozřejmě jako ježíš kristus jinak né.