Karel Makoň: kotouc-4-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Čemu k ano všem vy pak tedy tato chtěná činnost mysli je činností omezeného vědomí. A jak tedy může vést k objevení vlastní přirozenosti která je neomezená ano či jen aby se objevila vlastní přirozenost je třeba praktikovat samadhi ne že by se k tomu mohlo jinak dospět všem všem o ji. Jakékoliv praktikování samadhi v v v z větší o ho e zásadních chybě nazírání jak je možno dospěti do samadhi praktikováním samadhi. všechno to je všechno co bych k tomu bych že lidé byla toho neminulo že do máme nepřičítal mají pravdu nad nebyli dělení čili když my od těchto mistrech proti pro mistrovsky věřil všechno co před probral v jednu věc že v cvičením s před si věnována kát koncentrace atakdále upínal pozornost na věčnost byla tak běžná ve všech těch to zenech ve všech těchto školách zenu se jmenovaly soto rinzaj nebo jak chcete že oni se vůbec ve debatoval ale oni cení denně přesvědčovali o tom že ten don nejplněji cvičil v že v nedosáhl třeba z ničeho a ten mu bylo toto za začal že třebas dosáhl čili museli z toho usoudit že by to dělá kávu náš tím připravenost a pro nepředpokládali kupodivu prověřil přichází čistě není. Ale nebylo žen let to je není tím metoda není to hlavní a ten tu bych vám chtěl říci že dodneška všech mi to oni všechy systémy pěst silou koncentraci ale že správně říkají že nemá syni nedělat nic z toho že ta koncentrace nemá spěch zná klidně v tom pokračovat tak. Nebyla brala odpojit nad letu věd na je to pro začla protože něco narůstání co je co je e to přímo nevyplývá v koncentrace e ale jednoho nepřeroste na druhé straně když jste mi tady řikali ze začátku když někdo začne nějaké nové duchovní cvičení tak obyčeje. Projeví veliká milost která později ochabne tak jsem si to dal takže on vyčerpal všechny my dní možností které byly skryty v tom prostředku a že se na něm chce aby nasadil další větší míru odosobnění většina dít to ptát v pro špatně chápe tak proč proč roku rod ty koncentrační cvičení je to není správné ale správné by bylo uvědomit tohleto a. Nebyla to nějaká zvláštní milost která na čáku působila pak způsobit nějak nemohla nýbrž byla to právě ta touha která byla živá a z toho člověka když vstupoval či sval k tomu cvičení a tak touha se o tu pila právě jakýmkoliv opakováním jakýmkoliv nechali nechali do váhání to je samozřejmá věc a na mysl touhy e přistoupilo se potom učenou od povinnosti. Znamená tam míra se to na za povinnost čili ne pro duchovní cvičení vedlo člověka někam nějaké milosti zase nikoliv metoda nýbrž touha která byla zatím cvičení též správná odpověď a jiná není správná čili cokoli ve mně způsobí tuhletu touhu je správné a ježíš jemnější že tuto rohu něco zbavuje. Tak je to také správné ku pokud dovede jsou ptal světem touhy davem ano znamená i když jsem doufali že nemám tuto ruku tak vlastně touží chápete protože tato troufat vjemy známkou u sebe protože to by nedovedu obejít samozřejmě že citem se nedá milovat pořád a proto když jsem byl tím byl schopen milovat srdcem a tím se zbavila této schopnosti před. Ten milovat tak je vidět že ta pravá touha které víc než milování co jsem ve mně zůstala a je naděje že mně naopak je jistota že povede dál ale kdyby mně bylo nepřiváděla mu tu prasil nechal pro vlažným při svém pravém petrovi tak to je špatný na to je tedy opravdu znakem že jako to nikam nevedlo a že jsem na scestí tady musím před kontrolovat svoji situaci musím si že si vůbec jeho. Ne abych na cestě tímto způsobem pokračovat musí mít stále nové podněty ze své strany vůle znamená musím chtít musím mít touhou ano a i když je nesplnitelná jakýmikoliv prostředky a či mi nesplní plnější tím musí být ě jasnější aspoň v tom smyslu negativním že není třeba jsou v a v ě k tedy mně říká. že jak je vidět že by bylo nejdůležitější ustálit nebo upevnit že v těch prostředcích které by nás podněcovali tou své to znamená mít pořád dispozici prostředky kterými bychom tomu u budovali tak to asi bylo mysleno aby totiž se nikdy nestalo že byly e nějaké třebas duchovní cvičení nějaká modlitba nějaké počínání přestali. O povinnosti a nebyla z nich vtělená touha o tak že se tady jsou bude možnosti jestliže nějaké počínání se přemění v pouhé pouhý proces v činnosti bez jakékoliv touhy u tak a byl původně ten proces nadiktován nebo započat v něm pokračovalo proto že byl diktován touto touhou tak ženám. Tento pro přestane protivným nakonec a to jeden z nejdražších prostředků kterými sil se budí touha neboť jestliže se nestane protivným tak abych toho prostředku pořád od používat musím se odosobnit a musím se zbavit sama sebe a to je mi trvalým zdrojem k tomu abych nabyl znovu s tou ku že dělám něco co není pouhou povinnost těl třemi proti jednou povinností ano čili dělání takové proti nepovažují. Která mělas smysl dokud jsem měl tu touhu udržování dní tohoto prostředku který nevede dní po cestě touhy to je zase cesta zpět k touze který jeden způsob a druhý způsob je daleko účelnější účinnější je ten tam pro s tím že by tomu tam v tom pokračovat ale můj způsob účelnější a účinnější je ten že ten kdy těla před trvale vím o tom o to. Milovat milovat protože to je věc velice obtížná když se to týká případu e které nejsou pomilování hodné ano a to znamená když třebas jsem v situaci která není takhle pomilování hodná proti situaci většinou životě že ano tak abych týrá. Z lásky k bohu považovat al vím všem kdyby dobro poznání v letem nad to se dále dovětky odvodit to k poznání ještě náhodou o to není tak nějaké vrcholné poznání aby ženo lidsky uvážit když totiž se toho tuto událost považuju za danou od boha tak pak protože do rukou božích jinému protože bodu bohem není dána naservírováno tak mám po v. Dal provést e na tam tou tak její pravé st nikoliv pouze lidsky nýbrž chtít provést s láskou k otci s láskou k bohu s láskou k věčnosti jestliže e věc kterou bych nemohl dob do ho v zaručil ani dokonalé ale vůbec nemilovat se provedu láskyplně protože jsem byl tam od otce poslán tak pak se opravdu vrcholně podobami tiší tedy jsem šel na kříž. Že to nebylo moc milého příjemné ano let tak třebas i při živilo a tím způsobem jsem jich nedopracoval k tomu poznání které nedovolí po tom abych od něho někdy odstoupil abych nežil v telat ten strom poznání ke kterému se propracoval dal toto nebylo již kristus o nám tedy radí věci velice nepříjemné e ven považovat na věci dané od Boha myslím že když se postil věci na poušti že to nebyla příjemná záležitost a že to bylo příjemné že byl pokoušen od satana ale protože von nebral to pokušení z rukou ustat za nových protože tím by se byl mu napravit odevzdal nýbrž dal pro o kou boží čemkoli du kou otcových je děl potom křtu v jordánu tak to mohl opravu dovolit stoprocentně je tomu před poklady. Říká se tak sítě byl ale nebyla to při nás záležitost zda to pro na ostřím lože všecko no a takových události v jeho životě bylo mnoho kterou kamenovat ano a on věděl že musí uniknout protože lásky k otci protože kdyby se byl dělal třebas korunovat na krále nebo cela ukamenovat tak nemohl vykonat to co měl udělat. Z vůle otcovy čili dělal z vůle otcovy toho co je mu bylo třeba nepříjemné co vám co by jiných stráž neudělá a to je mysím není lepší způsob jak ustavičně doplňovat touhu neznám lepšího způsobu nežli toto drobné odosobňování láskou že..že když je to lásky. Všechno co co co jsem hodili že toho návod abych miloval jak to neb jim třebas normálně návod nebo nechci vět nebo nesnažím se o to ale měl bych vidět v tom nabádání když je to něco co mně nepravý nabádání toho bych miloval přitom boha li koš vět samo milovat nemohu a z lásky k němu prodělal ten dovolte mi abych k tomu něco podotkl eště. Samozřejmě že základní povinnosti které nemám vůči tomuto pomíjejícímu životu v se nesmím v žádném případě opomíjet toto vím že musí mít byl živobytí musím být tím víc spaním přímý zdraví a že jestliže mu neb poskytnu prostředky řek bych. V klidného života ve kterém by nebyl vytrhován zbytečně a e e v u toho zaujetí pro věčnost tak jsem tím vinném sám musím v časné čit tam musím ošetřovat jako dobrý nás to dali ano a v tom bych jež do takhle dělám dosti to učit to bych se měl vět jako službu. Sobě prosto snadno zvrhne v co vzestupu k sobě a vím že to rozlišení co je pro měla jsem pro boha je tady velice obtížné ale věřte mi že kdybyste začali zanedbávat sama sebe že byste si znemožňovali cestu k bohu když se nepochopili smysl tohoto života v této společnosti například ve. Že žiju musím vypadat jako ostatní lidé třeba musí mít tatáž zařídit dění jako mají ostatní lidé dispozici protože jinak vypadat jinak je to znemožňuje klidných styk s nimi abych od činy padáme normálně ne a to nesmí být musí mi jako jeden z nich protože pro vrcholně pomáhá k tomu v ní. Křtím klidu k k tomu žila bez v nadále žení na je na jejich způsob života mu vedení žít s nimi žít že nejsem s nimi v rozporu jsem si zažil například všechny rozpory se svým okolím vylepšily to znamená zmínit je v kladnou pozitivní situaci nesmím podceňovat například nenávist lidi kteří vedle mně to by nebylo správné. Nemusím další nadto by se s nimiž smířil ale ne proto že bych jim chtěl pocházelo rád nebylo ne že by se mi ruka abych když vší než jsem ale je to potřebu na cestě k bohu dát potřebu tento klid eeg který kterému neprospívá neklidem soužití s mým okolím ano čili ono je třeba hodně z toho udělat i proto své okolí třebas v ošacení v bydlení nevím v čem všem ve všem co konvence lidská vyžaduje aby byl jako jeden z nich a tím si umožňoval mít sil nějakou základnu ze které se snadno odejít musím evropskou na to evropských pán dal před když jsem se v evropě aby v krista na nebudu to ani šlo látky starají budu k u k provádt posledním. Byla při chtěné nesmím chovat jinak než jako mohameda jedině tak s nimi mohu vycházet chápe nestalo a proto musí dělat všecko aby vypravoval telat svět jako mohameda vlastně v když ta přiznám byl do si že mi jim hlavně pro tam by vypadal i dali jako vydal atakdále ano to bylo porůznu ta abych se naučil tomu do způsobu přizpůsobování na kyž v od vůle než u nás československu. Neboť ježto dokážu třebas i dali tato daleko pravil pravdu že to slovem z ku potom e pociťuji určitou úlevu všech četl z kovy byl třebas náš že při působit vyšším lidem ano tohle to vám říkám jenom proto abyste si uvědomovali je že je třeba u e jít k těm lidem a to je taky součást lásky k nim k takovými i jací jsou jejich způsobem. Života se přibližovat k jako když kristus řikal v nebo u přednášel nebo předváděl tím přešel i v těma on dal kam ne vás v protože ničemu takovému nemám protože ožila provedli jsou podstatnou složkou v u k k k k v evropské li ku k vůli když prana ale musím tak bych tam nadživotní zachovat jako ostatní lidé protože ten by to přinášelo veliký nepokoji ano něco ve mně v pravém slova a my. U chybělo na-do pochopení se tohoto této si na rozumovou rozumné základny lidského života a nemohu bytí potud prodej dokud se nebylo na toto základnou musim..tam musím mít úplný jasno a úplný klid na ta prosimvás tady se vyskytla námitka. Která je vzata aby těla nebyli že totiž člověk se marně snaží abych se spojil vědomě s bohem protože bůh je absolutní duch a my jsme mocní konečný ani v konečného se nemůže větším nekonečně spojit kdy nemůžeme ten prostě je vnímat něco nekonečného v něčem konečném el to atomu. Tak fakticky je protože nikdo zná boha nevidí a svatý tam říkal nikdo z vás zná boha neviděl ale neuvidí to znamená smyslově hmotně to není možné naštěstí tato tam mělo být napsáno pro viděl dali jsou jiné prostředky nevím mocné vnímání než vnímání rozumové když vnímání smyslové jej vnímání postupné. A tyto prostředky sou nam dány k dispozici dovedeme těchto prostředků po užší pokud se dovedeme od osobní pokud dovedeme tele omezenosti své kdy máme právo a možnost jakékoliv omezenosti být kdyby tomu tak nebylo jaksi myslitel možná viděl násl nepochybuje tak myslí kdyby tomu tak nebylo. Tak by byl ježíš kristus neřekl bohové jste a to říkal o jede ten je mi tam o bohu a že jim měli dojem čit jemu nemohou a on žila na bohy že sou nemusí nám to stoupnout do hlavy protože nic z toho nemáme protože opravdu nám brání naše náš poměr k této hmotě naše přednost kterou dáváme tomu mocnému tomuto u toho dobrotu života. Tam nadání do toho zapření nám brání abychom se s bohem setkali jenom toho nad tření nám brání všem je to co je právě ta teďka vysvětlím pravé to co jsem chtěl myslet je tady stále měl li aby můžeš si o to spíše se taky tak to jsem taky váma on bude na že to bude mít tělo na tom napsáno není totiž takovým propast jenom ti je neví něčím zcela omezením. Hmotným a věčností se nestýkají s tím a mezi věčností samou jak bych z tohoto spisu třeba vyplývalo jenom přehrada mezi tím část smím ani tím věčným dát očí vás v tom že my jsme se jsem se svou nesmrtelnou duší v těly a jej vede jsem za tím účelem pokud. E nepřistoupíme jen k vyššímu plnění abychom zde pomalým způsobem takovým řek bych trpělivým způsobem pomalým příkon čistých nedostávali pomocí potest dávání na hrubého tímto životem kupředu ne příliš mnoho ale před jenom ku před každý i když vůbec nevěří na se z kupředu dostane není možné aby se dostal. I ten nejhlubší život nejdu žití člověka postu ne v posty nebo nějakou moudrost konečno kterou dříve neměly se narodit nebo po narození nebo mládí nebo ta ale o tom nechci mluvit jak se mi o těch metoda když my jsme si často stěžovali na to že věčnost nebo boha nebo..že nelze definovat to pravda ale pravé jenom po stránce. Že my před jenom víme že ten bůh je vlastně ve vší obsažen a to vám musí stačit k tomu abych si o abychom musila tím toho že všem se ve všem obsažena abychom svítí tím do způsobem o definovali ne tedy přímo jeho ale to o jeho všem obsaženo v že koho vše bylo proto proto dával jak to teď k a je. On je tedy například ve všem existuje on také nejenom ve všem existuje nýbrž ve všem s námi poznává on taky ve všem s námi miluje a tahle dát paralely nás i jeho cesty snáší jen velikou naší nadějí i bych to ještě myslet že detailně i než tady bližšími nový rok škole. Mých se vykládali deptáni jenom jednu stránku stránku mysli pokud vím ano ale za že si pomáhají těmi měli tomu ne myslí a řekli jsme si že existují nějaké myšlenky konkrétní myšlenky dr-rozdrobená mysl na myšlenky na to myslí na to nebo na ono a dal protože se tam mysl víme podstatě. A ve mozku a v mém vede kůře pod k nové a v mých smyslech pro stravuje nám malinké kousíčky to je hlavní důvod proč jsem nikdy nemohou setkat s bohem kdybych dokázala ty kousíčky sebrat že tak bych to byl celek protože všichni by kou v či každý mi i ten jeho učíte nejmenší pochází jedno. síly let mysli která ve mně pracuje kladně dává sílu i ke vědomější myšlence či jestliže mi kdo o dát sílu tak musí být nějaká mysl za těmi mými myšlenkami která jenom do nená a o které bych nemohl dost dobře vzít že o na myslí protože když na něco myslim tak je toho rozbilo není smysly to je omezen. Není celkové kapacity která všechno v sobě obsahuje v kapacity mysli která všechno co bylo na pevné za tápat kdyby mu jednu myšlenku na mysli na to nebo na ono nebo na to co mám právě víc tak se nemohou setkat mysl jako takovou protože setkávám jednou myšlenkou že k tak i zatím setkávání myšlenkami ale stávám se s myslí pro ve se dával myšlenkami a pořád mám nějaké myšlenky a proto se s myslí nesetkám to je mi zárukou že se s myslí nesetkám Ale to jediná záruka že se s myslí nesetkám o všeho stavu mysli která je jednou stránkou boží ano ale fakticky věčností protože tahleta mysl jak správně říká ježíš kristus v mysli která se nestará to znamená česky řečeno oni všem nepřemýšlí další o něčem přemýšlím tak se vlastně skalám přemýšlet jak to bude i každá lidská myšlenka je vyšší za starost nepokládám i svého druhu starostí to. Tím nepřiznal neboť si něco formuluji a z toho něco chci vydedukovat něco z toho chci získat někam promyšlenou si dospět nějaký si chtěli do činu atakdále kdežto kdybyste pře těch myšlenek přešli do mysli která nepřemýšlí která se nestará která prostě jako by nebyla na tak. Jak se to dělá to se dělá nejenom tito nedostavil všechny myšlenky to bylo málo ale ve chvíli zastavil myšlenky tak musí může dát touha bez myšlenkový jenom stav touhy po věčnosti jestliže mi zůstane stav toužim poté věčnosti tak nemám on není myšlenku nýbrž mám zcela řek bych čistou touhu která odpovím a tomu proudu který od u věčnosti nebo od boha kde směrem do každé myšlenky i touha projevit své touha boží se projevit on se tímto kusem projevil každé myšlence se projevuje on ano aniž posty že skrze dříve doprovod je dosti díly projevené. Zase přejdu do něho mu to je jenom ti způsobem že se chopit síly jako takové ale ne konkrétního jejího programu ne tak jsem v základní mysli vám to řeknu konkrétně jak to dělám ne to je nejlepší tak když na příkladně dáte do otáže vám pořád vykládám tady o to ne tak říkal pod ale trápí a ti na to odpovědět opravdu tak jak je to obsaženo. As to je to člověk dokáže vystihnout jak se dostat do moudrosti boží tak nemohou přemýšlet ani nesmím přemýšlela jak jak to odpovědět když přemýšlíme na to jak na to odpověď je od povíme lidsky a nesetká se s tou myslí s tím bohem rozumíte jakmile ale vím že lidsky do pojem je drženo ho nechcete mít kdyby toužíte. Po něm po bohu jakmile si uvědomili čili vlastně toužíte odpovědi to a tak si totiž myslím to nikdo zvládli vrátí kdyby vědomí ve volně jem taky a vás tady dostávám návratu touhu která je dát do další myšlenkou nadto v naší době vymyšlen kou a to mně umožňuje abyste tomu s větou nedostal k němu chápete ten by okamžitě do tam a tam a tam najdu odpověď kterou vám třebas před na naši ano pak může mu. Že ve proč ještě touž do moje záležitost teď čistě moje záležitost to musím nějak provest tam není žádná řeč tam se žádný řeči nevedou že touží by bylo kong litování to nemá vlastnosti nemohou dost jako taková ne čili mám jedné straně myšlenky konkrétní myšlenky které vlastně svou podstatou svou povahou pardon v je nemůže vůli pokud je vám aby se s bohem spojil ne. A potom je tady mysl která je vlastně bohem nebo vědomí nebrat chcete že ano tam není žádnou konkrétní myšlenkou takže pokud mám jakoukoliv konkrétní myšlenkou tak se nemohu proto ježíš setkat rozumíte takže když například chci se s ním setkat a v tom jeden bezvadně protože jak na to v tak musím každou konkrétní myšlenkou zapudit. Tedy když mi dáte otázku ještě mnou opakuji tak v tom nevidím konkrétní do tam v ho dokonce zapomenout tak mi padal asi nemusím bez ani spol to snad se setkali na tom nezáleží to mohu vidět a mám právo toto vida doufám že se nemíním vašich do mu o setkání s věčností ano je tomu tak je kdyby v tom nebyla tato touha tak bych opravdu nebyl schopen odpovědět na tam nějaká. Touha je by tu pro schopnost se spojit s bohem máte kdybych nejí neměli tak bych nemohl v této moudrosti mluvit kdo tak jako ježíš kristus nemohl udělat zázrak jeden nazaretu protože mu tam nevěřili tady taky nemoh takhle mluvit kdybyste nevěřili kdyby si nepředal jim k tomu bohu sebe v mám s tím že odpovídám pokud hře ne z vlastní síly samosebou. mi důkazem že vizte schopni za myšlenkami vše se stát touhou po bohu která vás tam dovede pokud do budete zastavit proud myšlenek ano čili to jedna je ovšem to neni že celé pochopení věci další stránka je tady třeba stala. Ono to souvisí s potom ještě bude se říkal že toužíte se vlastně ducha jako existuje konkrétní touha která se vyjádřit slovy toužili po bohu přeji si chci se k tobě obracet chci se s tebou spojit ani takováto konkrétně formulovaná touha z vás a nikdy bohu nedovede nikdy ne nikoho. Je tato nemusí vypadá aby vás tam neomylně dovedla jo to vám viklat li že si se do podařit této nám i jakou toto jeho dovedou manipulovat nevlastní jsem měl ve zkušenostním po mnohaleté že ano že totiž když vím to krásně ukázal a proto se musíme tak detailně vina když se mi životě jsem se právě v tom koncentráku když ten gestapák chtěl zabít jsem se dověděl jak to s tou touhou je a proč konkrétní touha vše kani byl doveden bohu před tam tělo povím boha tělo vyjádřené rozumnější nějaký jakou představou jakou formulací čili je dočasná je hmotná svým způsobem a proto nikam nevede totiž nevede daleko je proto známe radil podívejte se na život. Ježíš ovšem musí do prát ten nejširší formě totiž nezačíná tím že se narodil betlémě začíná tou touhou národa izraelského aby se u jeho zrodil mesiáš tato touha této co jsem říkal vyniká nevede to není to je pravda o to vede k tomu aby se zrodil mesiáš tomuto vede k tomu dovedlo ale ve na to dál. Kdykoliv dát dost tedy svědky to nevedlo budeme jimi soustavně touhu po spojení s bohem přivede nás to sto může se nás rodí nový život ale tento nový život nám nebude napovídat protože do ve nemluvně tento nový život nebude s námi vědomě že pro své v našem vědomí chodit kdybychom ho chtěli zachovat v tomto stádiu narozeného dítěte tak bychom ho velice rychle ztratili. I musíme umět ho dál pěstovat a toto další pěstování nespočívá v tom že ho budeme žít dát vůle že si se do nebe ne to nýbrž že mu na tou svobodu projevu li aby aby byl v tom co jeho otce abychom mu dopřát to možno to znamená vy si musíte přát být svým tam co je našeho otce. Znamená další fáze musí spočívat toho vše se všemi silami se snaží jen o to abychom se spojili s bohem nebo z narodil z nás nebo tak nějak nýbrž že se všemi silami snažíme od toho abychom konali vůli boží abychom nekonají si mojí vůli boží o do takové my jakým poznáváme nemůžeme nic ale dával říkal příklady boží a protože jsem říkal. Kdo plnění příklady od cenného ten miluje prát nikdo nemiluje od kdo neplnil příklady jak oni vědí že rodiče když když neplnili příklad jak dal do vás radil to není látka správné nedat pravda tato tak do pochopit najedl svých pět te a ten ježíš dával přednost této lásce k otci před vším že ano a tomu byla vodítkem k tomu aby se stal doby ve. Zažila aby i poslouchalo věčné a svého od je aby byl oddán ale byl jim oddán proto jako při do je že to je jeho síly životní že je to prostředek jako všech celý ostatní odbyl prostředky aby víte a to nestačilo nestačilo on se musel toho bylo částečného nebo většího výsledků vzdát a ten v jordánu přichází. Je tomu svatým křtiteli jako člověk jako by člověk vhodný marka jako by nebyly ničím kdy marné že ten svatý jan v něm poznával veliká na říkaje převodem dání ale je do toho dne i jsem tedy právě jsem se vzdal toho dostávat do tady odevzdávám kdyby tohleto byl neudělal tak se nedostavil ten stav spojovací v tom jordánu A tak by domovem nezdálo dělal pro to všechno znáte z různých zpovídal je to dobu dal vést ale jak je do s tou láskou pralátka své fáze a čím dále tím víc že to je láska méně konkrétní je to láska vše obývají tito látka která nemá koryta do kterých se vlila dejme tomu pokud a umí milovat jenom tehdy když mám před sebou jako bude lásky. Ve oddělen tak to není ještě vůbec něco čím by se mohl studovat bohem proto ježíš kristus ukazuje třeba za samaritána který ošetřil nepřítele který nebyl hoden jeho lásky ne a samaritán dokonce neměl naději že ten nepřítel který byl nevědomý tuto nějak odplatí protože byl nevědomě nevěděl do před sil a bylo není dosti týmu aby ho mohl dále živit. Takže tam potom své stupně a nejvyšší stupeň lásky se potom projevuje u ježíše na tom kříži i on odevzdává celý svůj život ve prospěch všeho stvořeného to je to předal byl večer vysvětlit ve to kolikrát vysvětlovali ale jak jenom z toho vyvodit že tato láska je by si. Vám na trávy ježíšem kristem tímto způsobem budu povýšen a to znamená ocitnu se na kříži potáhnu všechny pod a vše kdežto především táhl jenom pána učedníků a pár věřících aby z toho neutah jakmile se ocitl na kříži táhne od doby všechny nás všech když nemůže o jeho zkušenost opřít dát od nás táhne pro takže mně tak mocné. Že byli svatí kteří prosili nech aspoň hodinu spát jana že když že se vystaví tomuto tažení tak je tak tak se ukáže tam moc ctnost tohoto tažení co si nevím pomalým kráčením kupředu což je zaviněno láskou boží to za tou za tím je obrovské lásky která se nemůže být jenom proto dají samé překážky které klade našeho plán naše mysl pata dále tento. Vám aby se rozpoutala ale vnímáme možnot výrok poutá obdobným způsobem jako dosti myšlenkami je totiž které by mně nená konkrétní vás ku a to tímto způsobem jsem si přeci se že si pane bože miloval se je do stavu spojit ale čím dál nejdu tím více nedávám. Že jsem toho neschopen a když to potom přijde nahoru tak do pocení pak je tak když tím že jsem tomu po oddávali něco co bylo jeho a v tom byla ta veliká chyba v že jsem to vás kou vlastnil ve jsem pro z jako on to nával na malinké vlastnické kousky bych tak řekl a to způsobovalo že jsem nemoh skrze ni do boha vejít kdysi. třeba řeknu jenom cenou modlitbu panem vůli ale tyto opravdu cítím tuto vládu boží nad sebou tak mohou se dostat do stavu lásky kde neříkám pane mu nýbrž kde k němu celou tvoji bytostí spěju tak po ke svému pánu a plním jeho příkrá beze. Slovně a bez konkrétního vyjádření celou duší celým srdcem celou myslí celou silo takle bych celá bytost i jej je vnitřně k němu a nemá konkrétní žádné předání jenom spěje které pravý stav lásky a to potom vyvěrají všechny kdo byla ty které můžeme potom mít samozřejmě potom teprve správně milujeme potom teplem nitra. Bylo nepřítele atd tak dál nejtěžší věc na vysvětlení sama naše existence existence ale jak se s ním setkáváme pády či se s tím bytí toť tělem by tam tím těle mávám dovíte tuto moc od tento světa tento nesměli tyto dvě byly to všechno jenom dravé nás existence boží na to je to znamená i ten ten boj boží a. Je to obdobné těm myšlenkám je to o bylo obdobné konkrétní láska úplně totéž dokud vnímám konkrétněji projev boží třebas svoje tělo tento svět cítit se být tělesný ne tak nemohu se s bohem spojit jakmile ale když nikde na brány své tělesnosti. Ti například tím že které by to všichni víte že tento vesmír se vším i s tím mým tělem je nějakým chvěním ale je to chvění je vlastně základním principem existence oddělenost jednoho od druhého tak pomocí tohoto chvěním se může dostat do situace zacheovi jejím. Na při jedeme tomu opakovaně ve na božího jehova že základní chvění se mnoho dostává do stavu že od boha vám pocit tělesnosti byly mně odvolám pocit tělesnosti odvolám potřebu žít v těle odvolám potřebu žít těl jo o říkám výsledek samosebou dobré je a tím jsem. Tom to v této existenci spojen s jeho existencí rozumíte čili ono se z spojit s bohem skrze existenci vlastní skrze lásku a skrze mysl skrze myšlenku která není v tom byl láskyplná před když potom provaze vedení kristem vstoupím do něho do toho tento odkud to vyšlo či o na je to velice. Jen ducha záležitost nějaká úroveň všeobecné mysli boží myslím jeho existence jeho lásky toho vybírají naše drobné rád ještě drobné myšlenky naše do nejsi tento z na to je říkat taková tykadla která a to vyvěrají musím po nich a pod těch které mám dispozici čili nazpátek co to znamená to věk drž čili fakticky do rušit konkrétními. Jen kou pak vždycky dovršily konkrétní existenci konkrétní lásku a zanechati stav lásky stav existence stav mysli a to mělo obsažen ve všech prosimvás napříště si připravil te z matouše kapitola ve stát dá. Wer třicátých česky při stát kde vás tíží a ruka náš kapitola dvanáct stává verš čtyřikrát již smrti padesátých třetí nevím ale na jsem toto čistota napsal dobře si to u toho matouše kapitola o to abyste byli nezapomněl spoj věd na tyto dotazy jo jak je to možné že ta. Ježíš kristus mluví o tom že bude rozdělená rodina proti sobě členové rodiny proti sobě třebas jsem proti činni budem a tak dále a že při šel přines dělat že jsme vší a oné není ne je že tím víc nepřeje lepšího než aby ten on hořel kde se shoduje s tím jeho poselstvím lásky když. Je a vy jste zjistili že bych to je pro sporu jeho poselstvím lásky kdy vjem milujte nepřátele své když jednu k váš ve do tvá oni nastat mu druhou atakdále a najednou tady říká plný jsem přinesl nenávist mezi lidi oné me mír je ne se na toto bych se do povědět jo bude tak dobrý jakkoli vám není. Z cesty že jsem přišel na zem uvést v pokoji ano nepřišel jsem uvést v pokoji ale než neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci přerod proti matce matku proti činný a nepřítelem člověka jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne není jiného ten nemiluješ syna nebot kterou kdy jsme víme není hoden kdo nenese svůj křtíš ale nenásledujeme není nehoden kdo nalezne svůj život. Ztratí ději kdo ztratí svůj život pro mne nalezne ji tu na k sss.