Karel Makoň: kotouc-4-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sss. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji aby se v měla v temno mám být pokřtěn a jak vjemy u úzko dokud se nedokoná myslíte že jsem přišel dát zemi pokoj ne pravím vám ale rozdělení neboť. Od to chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí tři proti dvěma a dva proti třem budou rozděleni otec proti synu asi jim proti otci matka proti přežili a která proti mat chce všimně proti znáš je snaha proti činí pravdu ve svých li jí. Toto co mám někdo vyšší můžeme a my tu paní živou víte nebo s tím neví rozumím zná může mi věděl volnému jednali tak říkali ten jeden nové na nové na všechno můžeme jde o nedej prosto pád nebo měli ano máme mít o nemohli do toho nemá tam domluvit ano ano hned na nebude taky svou vůli a bohužel ji máme může ji máme a to způsobuje že. My tou měrou jak rosteme pro tento v je pro užitečnost tomuto světu v no to on mělo ten mu dal je ne takže myslíte pravého vůlí takže my se nakonec ocitneme zase napili veliteli ale nejen dalším konci jak můžeme od boha odejít na není naším konci a to není v jeho vůli naší vůli to je prost. Že na všech schopnost sebe rozvinou a ježíš kristu ukázal na poli tak zlý je to jeho může toto dělám do on nám dal od nás vystavil tomuto pokušení to je jedině on tam je to jeho učil že nás dával tomuto pokušení abychom o něho odešly kdy každým krokem a v jeho života od něho pádné pro toho ježíš kristus správně říkal toto jevil jako maří že on nevejdete. Rád ti božího když o toho chvíle ode vědět víc než my od něho pryč fa jedoty ji dání či jak tomuto větu tykadla všechna vedla k tomuto světu jo i ten viděno tímto světem a čili vím že věk pojmu s tímto světem ne tímto bylo do naději již jeho poznáme kdo žil byl rozumíte čili trávy do také jako sobě jako li tak je to čili. Na potom měl za to je tělo o no ale taky do mně je boží dale je moje o rovnalo se mi taky musíme je pro své svýho do toho dále ale je to bylo jíme na tom nezdá a rozumí no ano ano když jedeme do panna maria nebo svatý josef prožil o svůj život tak jsem daly to bylo na byl před tím co všemi může ve mně tohoto před tím žili tak taky když na těmi teď zase vložil. E svou vůli do vůle od pro byly tak se musím od tím tou chvílí vzdát všeho tohoto jsem si vypěstoval všeho toho kam nemá dospěl veškeré než je i v s v nich schopností než když svých možností všeho se musím zná a po okamžik je to co dělám mám mohl se svým setkat. Jinak ne jo tato se ustavičně ho pak je to se může ho na kde se právem je to právem den a naprosto může přejít z toho právním pro ho do jeho mu že ano ale prosim je jen není není to projev vůle boží žila jsem s tím co jsem mám ten a ten osud pro jsem si všechno bylo byl sám be do pak toto vám je pán mu dává rozumí v tom pro svou. Práva on práva tam mám větší práva než tam vím že když někdo dobře nemůžeš byl osou od trvat víme vší postup ze kterého není vyhnutí ale ne ho tak malého lidského rozumu bylo osudu je vým s tím by mu to mám dale von napravo pokud mi do dne na je no ve vědomí mi dali do které jej proto bylo vím že to je na vůle vůli jeli vědom bych stále je dal a proto je tu vůli boží protože. Ale nelidsky dále jim bude která by byla konkrétně nebyli dal nějaký kolik vlak jak jinak ano to je vůle jako taková a to nevím než konkrétní vůle a my když je totomu již pomůžeme tak musíme než kdo ho plní vůli bráti ten je li ten je vím byl možná doby vím dostane ven a když a on se totálně vzdal i toto za s tím oni kdo zažil nebyla v tom nevím já. Dovím duchovním učitelem ho vo tom nepochybujeme zázračným člověkem byl asi že ano a on se toho všeho dal jevil schopen ani do nech příliš tam na tu kalvárii tak to bylo vám protože dokonale vzdát a ukazuje toto dokonale zdání a dokáže moment bez ze kterého je možno se podávám bohem a výměnou tento není možno byl v poli než z momentu dokonalého vzdání ano. Přičemž do dal všem doma tato mohu dala kdyby ho vede jenom dala například tak nevešel do jordánu on se jenom hledala po měl napřed touhu kdyby vůli boží a pak a chtěl toto o vůli božími spojen a nakonec přestal vůli boží ovšem toho vstupu na kříž na je již je totiž jedna byl nepochopitelná. To totiž je zároveň bojovníkem a zároveň je vítězem zároveň současně bojovníkem a současně vítězem kdežto my jsme si z víme my bojovníky ani koly vítězit že ano plným právem protože nevíme ale kde neví vítězi. F. To nevíme ale my jsme zvítězili kdy všichni můžete vítězi která byla řekl bohové te to není nepravda jen to neuvědomujeme že jsme vítězi kdybych ho nebyli by bytě nebyli tak nemůžeme zvítězit. Kdybychom nebyli vytěžili je výtečné bojovat to je nelogické co tady říkám protože logikou lidskou nadto nestačíme prostou učiněn kteří také bylo vtěleno ano ale bohužel je to tak. To tak protože jakmile jsem potom s tím bohem spojí tele je to třeba smím ani stav spojení třebas jako u tak vím kdy pole. Že jste se dnes spojili nýbrž vězte že byli fakticky spojeni odjakživa jen proto nevěděli jenom do o tom nevěděli a veškerá pád do spočívá v tom že on teďka být tele a to víte a oni ještě v okamžiku smrti tak nepotřebujete předal zrozovat ano u tedy v i v tom okamžiku smrti když se učíte v tím prostředkem je ve který se se tam dostali tak. K tomu domy když to uvědomil let tak se spaseni právě i v tom to mají dojem v i ten mají vjemy nespojení kterém vám ustavičně dalším vám toto požehnání spásy čili kdykoliv například mám možnost. Dejme tomu klepat z jeho moudrosti vědomě přímo. Jenom to předala do češtiny mizerně samosebou toužili námi je tak to vám stav spásy zažívám stav svobody a na tak je to. Protože to nebyla jenom po stránce mysli jak po stránce událostí tato by vidíte třeba že u dát jiném životě jdou jako přehnané věci tak to není zaviněno tím že by pán bůh někde někoho viděl na vteřinu tak aby tam byl jak potřebuju. Nýbrž to je důsledek vnitřního spojení s existencí boží ve kterém jsou všechny události obsaženy.. Tam není co bude i co bylo tam všechno je ano čili tam mně konečně vytěžit vím pomoc vším událostí také pomoc dělat jak satanem semeno o že o tom my nevíme. A vám doporučuju dale pak je tam vstupovat abyste o tom věděli a pak nebudete nikdy poraženeckou náladu o to a k k k i kdybyste nic že kdyby s v tom nebylo dalšího aspoň byste věděli že v jest jen bohu maže moudrost jen bohu pase ten že jem všech dojem jem. A protože zde proto může dělat co chce tele ani nestal tebe co chce te ani neb plete ovšem záleží na tom než a jesi to děláte dobrým svědomím že že někomu při víte dne a že se před se vytahovat že se že se přitom mít rád ti že se stává že rezignuje tvé. Na svoji tesařinu i na své učitelství i za svoji existenci v těle když to nedokáže to na toto všechno rezignovat. Tak. Pak vlastně nehřeší svatý jan řekl to se nepište to let kdo se znovuzrodil nehřeší která měla pravdu nemůže řešit nemůže čit protože když je vědomě v toho boha který by si tedy ne ne než jo k a. A tak dál představuju víte dobude tak to bude takle no tak když tam se jenom na nevíme tak v každém případě vidí celek tak že vás to třebas ohromné jak tato moudrost žádná tam je to všechno obsaženo tak i tam na jinou davy do taky tak kde jsem byl ve přitom pole je před li tu veliteli máte nikdo neměl dokonalejší je před si že máte vy dispozici pád tento o studovat protože tohleto milujete ano no. Ji když je tady někdo váze říká o nebudu jmenovat že z vůle boží se tady narodil ano tak el je to oděla moc hle ne hle tak byto velice vážím ale říká město. Pocitu oddělenosti od boha čili je to špatně nýbrž také po stránce žen je pravým mnoho příčin proč jsem se zrodil noha příčí ale žádnou nikdy když teď konkrétně nenazvali vůlí boží když žádnou z nich kdybychom se nedávali bych pomilovat pro své zrození. Na v tomto vtělení minimálně v tom příčin velice konkrétních příčin pro ten jsem to na zradil zrodil tady v tu bylo mu v rodině tak mi vlastnostmi a tak dále všechno musí umím odůvodnit ale marně bych v tom hledal vůli boží marně vyšší kam. Protože je to vůle člověka moje vůle proto rázem tady zrodil všechno si na dobyl sám on to on může co je v jeho vůli abych se tady nezrodil. Aby přišel abych přešel do věčnosti správně se praví v bibli. Vy tam bude v ježíše krista žádný člověk panna mariina která je s tím polem nesmrtelné duši v jeho zrodit se nesmrtelné duše je znovu se narodili třebas jenom betlémě k to je záležitost lidská je to jenom po stránce dát do si v každém musím od celého člověka odstoupit od jeho dosavadního programu který vede k jak toho ti vizi. Je smrti musím umět odstoupit kdybych od tohoto pravého neuměl odstoupit nemohu zrodit ani v betlémě trojí vše kdy potom do měl od těch další do domu odstoupit které postupně nastupuje jsem tam vyjadřoval zase by se dostal do jordánu el tady ve na křičí takže my když tam na nebe nedostal byste ano toto máme všichni i za mnou všichni máme daleko ne ale jenom tím víc protože musíme si musíme tuto jimi zná to všechno obdobné a když má. Možností znát bychom se co by říkali tohoto poznání své poznání správné čili prosim těle e nese málo vina pána on se tady narodil neschvaluje na pána boha nic z toho se že tady v stálo v sváru tolik jenom na sebe. Pokud toho o věci které nespojovali s ním vědomě pokud jde o něco je s ním vědomě spojilo neschvaluje to na sebe nýbrž pro to všechno na jeho jedině správný způsob v když že vědomě bujet bohem to jeho vina který se vědomě pověst tímto tělem s tímto životem tím že se tady narodí si že máš určitý učit určitým události tady probíhají pospojují jenom v tom v svými vina mi se svou předem. A cestou z poutaností s tímto světem přes svou touhou se tady rodit stále další jež tvoje tělo temno která v při těla proto rodinných oni touha boží se tou nápoje ten zrodit a oni jenom používá na pozadí aby se ten bez moc je ale tyto nedává tyto nepředává kdyby se s jednou jenom jedenkrát dával přemluvil od měli tak si je vědomě spojen v ale mně nou se nedal od něho přemluvit při to všechno. Co je kromě toho se nedal přemluvit je všechno pro je to ještě na bohužel tvoje činnost protože je že si tady že je mně něco chybí v tom pochopení totiž nechápeš vero když je v v v v v v zdroj u pod následků. Že to projevy bezostyšně bereme anděla ne tím co chceme a toho pod z toho pochází řada zrození všemi si to děláme sami chceme jenom jednu vět v tom nemůžeme si nadiktovat a to je toho že chceme nebo nechceme musíme nakonec touhou přijít čili. Dostáváme se ke zkušenostem které nás nepatrným způsobem na pomalinku tom miliard byla tu mnou kupředu nakonec do věčnosti před si spadneme nevím vám tady jenom radím poli klovat tím prostředek jak rezignovat na tento hle vyšší pochod a přejí v době ku. Nevěřte mně šlo hlavně od toho abych ti dnes abych s tebou nesouhlasil v tom smyslu že před přesná pasivita jež stejně škodlivá jako příliš na aktivita která si nedá klidu a ve které člověk nemá čas na to aby se věnoval věčný věcem toto je tady prozradil. Sobě tato není dávno samozřejmě ale jsem čekal na vaši od asi o to sám řekneš že jako se také skládal do vůle boží ano najdou nebo ti to tak na první pohled je velice správné protože to dělal ježíš kristus dne je li v ale to dělal od chvíle kdy tu vůli boží znal kdy měl po jordán. Mu aby vizte do vůle odevzdával svou správně pro toho že v tom jordánu prodělal z umí jemu která způsobila před příti vědomě spojen s vůlí boží bojí vůlí otcovou a toto spojení mu nebyla by nebránilo v tom aby byl když teď činný než před tím. Ježto když to někdo uděláte dříve než se ocitne v jordánu tak přestane mít pak činnou měrou činím jak by měl být dokud do toho jordánu nevstoupí a protože si o tobě myslím že si byla dalo vstoupil tak při od to od tebe aby jediný povstali takovým jakým náleží tomu stupni na kterém jsi. Vyber si co chceš ale tohleto je nesprávné co dělat protože to je to jenom v která nepatří jiná do toho stavu pase je tam sice musí vyskytovat ale jenom případu který jak by vysvětlím ano předešlými jenom aktivní co by se to vám musí být také trpný pasivní ale jakých okolností pro z teďka bych že. Víme let podívejte li čili kdyby byli trpí nich v tom smyslu než se narodil ježíš kristus že toužili potom mesiáši a dělali všechno čemu my říkáme chtějí zavání života aby ji mohli te aby je to v ježíše vydupal vydupal vyslovil modlili. Čili trpnosti spočívala v tom může sebe zapírali to je způsob který je hodný pro člověka který si teprve přeje aby se v něm narodil ježíš je dnes ve mně narodí ježíš tak tento způsob je třeba opustit protože myš ukazoval že od dobyli on se snažil snaží. Jenom plnili vůli boží v snažil chtěl jít plnit chtěl to znamená když chtěl mít plnit tak to byla činorodost to nebyla pasivita rozumíš oni mých těl plnit protože ještě neznal jakých těl plnit plně ji neznal tomu co může do určité míry znal potřeba smí známe do určité mi že je to vůle v lásce a dal taky síly. Mysl svého života do její dál ale jednáním po stránce atd byl žité že nebi nesmí ještě o jen neboť pravá znalost této vůle znamená být s touto vůlí spojen v jedno jednu jednotu to je pravá znalost všech věcí že se s nimi spojen těmi věci které tři dokonale poznává tím že musím spojovat ano a především duševně na duševní úrovni. To platí samozřejmě nikoliv o mrtvých věcech to je těžké ale to platí o styku s lidmi to platí o styku s bohem s věčností a toto je li dobře dělat tam že tamto bych mohu poradit tím způsobem abych takovýmto způsobem a to by taky děláš si počínat aby sis přál na každým kroku plnit vůli boží a ta vůle boží že plní dvojím způsobem. Čili myšlenkami te a také trpnost a také trpnost protože kdyby se plně v této fázi jenom činy ale ne trpností tak byli zase to byla ve k sobě to znamená byl to jednostranný vývoji který by nevede k jordánu těmi že vím že ta trpnou za co je to ta aktivita v tomto stupni u trpnost nespočívá. V tom že on byl poddán svému okolní ano znamená on se v ničem od nich nelišil on dělal to co oni si máli najmě atomy máme příležitost abychom vědní by vycházel jako si bližními které milujeme ne dal jim pokud je to dobré to máme světlo rozumu abychom poznali že to dobré nebo ale teď co si přejí tedy vyšli tříd ne o chtě projevovali skutky lásky. A to je trpnost protože ty se musí dycky zapřít přitom čili kdy o mně je to není v rád kdy je to proti se s ti že vždycky musíš víceméně napojeno na sebe když to je moje co děláš takže vlastně tak no a z ale je to ale činnost protože přitom něco vykonává ti kdo není to čistokrevná trpnost není ve čistokrevná činnost při tyto neděláš z toho důvodu že si to jenom oni přejí nýbrž také z od u že to. úkol aby se dostal do jordánu a myslím že není třeba mluvit o tom třetím o tom třetím stavu o kdy člověk topí do jordánu to znamená stanete vědomě synem božím vědomě ten samozřejmě i o to zkoušet tím satanem to vám byla musí v každém případně u trvá na tom spojení protože jakmile jistému proti. Byl jakmile byste u z pro nevěřil že by totiž nesloužil této boží vůli ale protože by sobě o tomu ten satanáš měl ve na měl k tomu abych sloužil k vůli jakmile by se také provinil tak by ztratil to po je ovšem tato fáze není konečným vývojem tam tato pád je jenom v tom stavět tříletá on toto před symbol světa jsou zaslíbení tři projít. A zaslíbení a to znamená je to jenom vlastní denní budoucí vlády nebo budoucí toho věčného spojení jedí ale kdo ještě ve spojení musí se zase tohoto systému a všeho toho co se co s tím souvisí s tou poddaností vůli otce po se toho všeho vzdát se vzdát i toho spojení a tím dostal na kříž. Je dostal smrti stávání se předtím než se stane byl by tak je absolutně patří tedy pád trpnost postup jenom nám dostává začátku se prostě velice málo tam protože to tělo určitý druh odříkáním a po smrti jak si tím že to bylo tak dokonalá že jako mrtvý ne že tam leží nic nedělá a k tomu dal vynese byl bych dání důležitá složka kterého pro procesu vnitřního absolutní trpnost. Kterou my dneska nedokáže v našem stavu vývojovém ano čili kdyby se například dneska třeba to je odevzdával do vůle boží tak nemá to ty následky jako bych to dělal někdo po jordánu anebo na kříži po jiné následky i tvá již tady rovnováhu mezi svými skutky a mezi svým myšlením. Tím postojem k tomuto světu čili způsobuje chci utrpení no a protože to utrpení nepřeju tak pro na co to byl půst je li to jediný důvod žádný jiný protože ovšem to ještě od protože ti abys čili pro spojení nabyl a tím že se tíž nabývá pro spojení již člověk to dělá špatně bych to dělal dobře říká že jsi. I padáš jako marnotratní s tím který se vrací kosti pořádku ale ten málo navíc tím ty nesvedl někde na rohu nebo na mezi nýbrž te ustavičně šel teta aktivita a přitom se vzdával bohu čili měli jinými tu le než téhleté toho co pod řídil všechny ostatní protože byli tele jedné tužbě on se zřejmě vyskytovalo. fázi označené ježíšem. Od narození. Ježíše v betlémě do jordánu to nebyla jiná páté než tahleta když on nejde do toho otcova domu tak teta za pána takže když třeba sebe vedeš jako srovnat nebo pro provésti svět jedno druhy rovnat tak víš co máš tedy dělat opravdu nic lepšího nevěděla než to co ježíš kristus ukazuje v době od narození do jordán. Přičemž žil. Všechny její všechno vedení které je dostává musí ji brát z jeho rukou a no. E musíš ho plnit stoprocentně protože jinak el když ho při se tak tam je znázorněno o život protože on tam začátku herodes člověka pronásleduje se stalo to je to vyšší a protože ho v aby to od tu od způsobu jo je ještě noe ale tak podívejte ježíš kristus není málo by byly nýbrž stále by. Pravda je že nesmíme nikoho nenávidět tak je svět řeka tolika protože nezávisle jeden z hlavních hříchů ne protože to opak lásky a ten nás vrhá do oddělenosti. Každá nedávej jakéhokoliv druhu je. Něco co viděla naší nevědomosti protože ježíš kristus chtěl mu byl než jeho ukřižovali vzal byly stroje pátrali tat tyto jedině tele do že odpustil neboť nevědí co činí v š. To jenom co nám nepříjemnou co nám kdokoliv udělal to v tom neviděli u mysl a ten dotyční to dělal třebas také u myslemi třeba špatní ale oni nevědí on nevěděl co činí on nás učil od osob milování ježíš ve ten jeho o tom měli po mu byly tak se musí měl odosobnit teď když o tom víme teď to musíme od. Odpustit tato je vždycky dost času ale nikdy není moc času rozumíš není vězte pro dokládat dnes napadne slunce zvláštním do světa nenávisti je není že rád některé situace. Jo proto ale když nemám rád. Tak se nic nestane když oni mu odejdu když prostě je příliš nejsem když prostě. Je neřeším ale to byl při tom nevím prostí vnitřním od právem. Jako co nám stává o to hrou nebo může takovým prostou správněji které je nepatří k duchovním ze vstup do není jede na opačné straně protože vycházejí nevědomosti že totiž nevím proč to nebo ono se vedle kdo je vedle totiž smíme smím ale nemohou nesmějí ale nemohou víc jenom události měly vé. Kdybyste totiž takové událost jenom které jsou uměle tedy vy víte veden věděli tak vůbec se nemohou na žádný pokrok vedle se musí dít li je velice byli ve události vždycky jde i o budoucnosti z toho důvodu abych je při je do se odosobnit. A to my nevíme o dáte myslím jak tedy vnitřní co o do potíže tak nějaké okolnosti mimo sebe v tom nejširším hledisku tom myslím stalo ježíši do pohledu nestrannou události mimo rozlišil události mimo sebe on v sobě nestejné přejete vystavit jsou tady jenom proto ty duše si tady proto abych se naučil přemáhat aby se naučili od pro co dělat aby z naučili sebezapírat byl li protože kdyby že kdyby nebylo. Kdyby nebylo tak bych pro stavu okolností jíte když se moh prokázal že dovedu odosobňovat přeroste bylo pět čili synu za ve řekl zapři veme za vám tak předpokládal že se bude našem životě vyskytovat řada událostí proto on musel zapírat kdyby dal nevyskytovala tak se budu zapírat čili ono tam a patří do mého života nemusím do rovna tak příval jako posly boží. Jako události mně příjemné kdyby byla tato vám pořád opaku pojedli to nestává kam při jako nepřítele tak zabil chápeš ale když se ho při jako posla boží dílo tak nezabil tak ten okamžik osvítil daleko více než kterýkoliv jiný okamžik svého života žádný okamžik neživou protože neměl tak provádt ji osvěcovací účinek jako tento když jsem. Je řek raněné jsi jemnou citovat čili že odložil jste přímým zapřel chápeš stalo čili je to velice nutné toto vám říkám pro nepřeháním ten velice nutné se u zapírat v tom smyslu že tak dosti mně nepříjemné především tím že od nich odstupuju že se vzdávám sama sebe. O také výklad k tomu co jste dostali za úlohu ano především bych nestavil v tedy u toho meče který me říká že přišel rozetnout v tahy mezi příbuznými neshodoval bych se to vaším názorem že v myslel v tady jenom vztahy v lidském těle nebo v lidském protože mluví tam. Klidem kterým dává před spis které upozorňuje na to že tato jeho nauka bude mít tento vliv na k o ježíše krista totiž několikerým nečeká ani vliv na člověka když člověk se v ježíše krista že totiž v něm způsobuje že byly které by často člověk svou vlastní silou ale nejlepších snahou nedokázal na sobě provést. Tak například dejme tomu váš v které člověk že byste nedokázal když tří hrát nebo zbavit kdyby je moc v touhy následovat krista nepřestal byla přímo by řek než spotřebovala pro tu cestu za kristem neboť jestliže ta cesta tak byste mně stará ná. Vážně stoprocentně tak se není spotřebuje řek bych hodně lidské vášně která by normálně hořela pro něco jiného tu ba s kdyby jenom tohle to byla právě tak byto bylo jenom polovičně vyjádřeno ještě třeba říci že nastává odezva ze strany boží při takové přes je čili my tomu říkáme nadpřirozené. Tažení začátku bychom voliti člověka atom pád na výhod toho ne nesmírně daleko protože tam se na jedno přebudovat takzvané zázraky nebude jsme tomu tří říkaje režie a tomu z větší o tom že ten den a když bytí k tohleto vedení tak od onak a tím vlastně mou odčerpává ježíš kristus všechny životní síly. Pro ho n tu cestu samu čili takový vše který je na všem pro tuto cestu nemá vůbec z zel touhu třeba hřešit naopak dobře že kdyby to činil tak bych si od čerpal sílu kterou potřebuje na cestu slovem hřešit jsem tady myslel měla z toho co nevede vědomě přímo do věčnosti. Hřích vedu takhle prosimvás tak široce ho beru světa hřích v tomto smyslu u člověka který jde cestou k bohu považuju všechno co ho odvádí od jeho úmyslu dostat se do věčnosti a on dobra doby pozoruje že všechno co odvádí jemu znemožňuje si pokrok na cestě a je z toho nešťasten čili dělal všechno možné. Aby nehřešil totiž aby nedělal nic jiného než to co on neodvádí či co přivádí ke kristu tak to je ten největší víme který tady existuje přímo oheň který je v touha ohni vás dávat panuje vnitřně a spaluje jeho vášni takže one to s těmi našimi váš i měl touhami světskými asi zažil nad tak že my máme takové nějak. Je pranické kanálky v sobě které jsou by běhá ne nebo takové přes při k ky abychom nemluvili indicky e naší životních sil které jsou tak by běhá protože pořád i jimi něco plyne ale je k mile odvedeme tu sílu které jež šla stráž nad těmito cesty k sami někam jinam tak oni se nějak kůží nebo za o stávají jeho prostě degenerují anna pak se proč čistí jiné cesty. Tedy mi potom samovolně teče je ta síla dalšími naší touhy tak v tom o tom se nemůžeme vyjadřovat jako o něčem co by sám člověk způsobil světa na že tomu mocně sám nad pomáhá protože dostávat kdysi dober ztotožněn dostává brzo opravdovou touhu kterou před tím nikdy nepocítil jasem si tam učíme na sobě že se mí. Nebyl schopen třeba nějakou práci dodělat v pravém čase a protože jsem nebyl stále jen jsem byl trpělivý jak prvním vlastnost kterou jsem potom když jsem v cestě byla že jsem byl úžasně trpěliví že jsem šel na věci tak důsledně že jsem marně minulosti nedal tuto vlastnost ve své po máte vůbec tam nebyla u bez tam nebyla kde jsem znala čili to byl. Vlastně vás táž ze strany boží ale nechci se vyhnout tomu že tam řečeno že rozdělí členy rodiny protože jako rozdělí z nás nebo oddělí nás od toho proudu nebo kdy ten ve vás toho proudu který jsme jsme dali unášet před tím a nasadíme náš do jiného směru. Tak protože není jenom jim o mezi myšlenkovým světem a událostmi tak velký jak si my myslíme tak také totéž způsobí pro tuto vnitřní spojitost které nemáme zdání tak také způsobí že my nejsme schopni se chovat vůči svému okolí jako vyšší ne a ani ne hodnotíme stejným způsobem jako víte kdy všechno pře hodnot semen všechno se teď. Nebudeme neboť děláme hlediska toho věčného cíle a to zaručeně musí pod čeho je naše okolí a není tím může nám to za zlé protože takovým způsobem jak se byli oddání tím těm svému okolí myslím ten hlavní svým příbuzným a těm které si mylně radši kteří nebyli nejblíže takovým způsobem tím oddáni nejsme toho nikdy jsme vychází li. Učiním k této nových tah a pak ovšem není divu že když se nás chtějí něco co víc ne bez hlesu vykonávali co nás krutě odvádělo od věčnosti tak my nejsme na žádnou se mnou ochotni to pravé takže na nás přestane být v tomto smyslu spolehnutí a protože jsme byli vychováváni rodiči jsem si okolím k tomu abychom zde v tom. Je jedno přirovnali všechno ani nikde jinde než v tom světě a my teď tam nemíníme dále získávat nýbrž by tam vidíme z prát se v tomto světě tak se dokonale rozchází víme celým světem okolní zvláště začátečník který předtím podvědomě chrání že i tím chrání přitom své cesty ten se obvykle pokud dober vážně provede tak dokonale celým světem. Ženich schopen mu sloužit totiž kristus zavrhuje tento způsob a člověk bych si měl i když jen částečným umírali anděla všechno možné abych sloužil světu ale ne proto aby mu byl poddán jenom podán nýbrž že to je jeho úkol mu kterým se od osobně protože pán když člověk slouží bohu i za takových okolností když ho o to nebaví totiž ty tam není střed je. Poznání to je potom nejvyšší míra od osobním co co pro jiného člověka znamená radost to pro něho znamená úžasný od osobní protože on musí dělat světskou věc která jemu není čí to jsem zažil na vlastní kůži tohleto a na na věci které před tím pro byli snadné velice snadné například studovat. Potom byli pro nesmírně těžké když to třebas po krátké studium třebas několika právu nebylo možné u toho tat ale vězte se později po domu vás své rodiny přeci přemohl k tomu aby začal znovu studovat tak vám řeknu to mně velice prut se přibližoval k bohu protože jsem to dělal jenom proto abych. Odstranil překážky které spočívají v zármutku těch kteří byli okolo chtěl matky správně viděla začínám propadat a tu lásku člověk nemá přestat mít samo od aby je jenom sebe nemáte oddělit oddělenosti pane vede ten v tom meč tady který je o které tady mluvíte jiným to je menším zdání mu ano to je. Ta skvělá vlastnost obecné lásky o které se ještě dosud nemluvil že totiž ona v spojuje ne nestranně ale také mocně rostou je rozpojuje od všeho co ho člověka odvádí od toho věčného cíle a kdyby neměla tudletu schopnost pro spojivého tak jsem šel byl pořád chycen cítí e malicherných malých světský zájmu kterému před tím nikdy nedovolili aby jenom třebas. Věděl hlavu věčnost a to je asi ten začátek těch toho výkladu potom když šel kousek dál tam se praví kdo hledá svůj život nalezne se ztratí jej a kdo jej ztratí nalezne k tomu o to vůbec zaujaly v vůbec se mění země velice být toho a e. Tady totiž opravdu začneme je před těmi příbuznými a tím si okolím které činil rády to nemusí být dom příbuzný tam tu sami celé okolí symbolizováno příbuznými protože to je v kdy z naší způsob jak to symbolizovat ale všechno co jsem měl rád a co mně nespojoval bohem to bylo z toho co jsem v tom světě hle dál tak tam nedám to co mně zbaví ne to co mám rád a protože to jsem hledal. Tento život jsem hledal život ostatním dětem vyšší ji v něm plete život který měl nedají všichni lidé svědčí tenhleten způsob hledání když tak vím tak mohu nabýt život věčný či je to přímo závislé na to abych ztratil květy svědkem je ne příště když že je li aby nečisté dale měl bych ztratil světské zdárně ale ono to jde ještě hlouběji když totiž člověk. Nastoupí tuhletu cestu zvláště vnitřní modlitbou tak aber to tím způsobem nebo máli modlitba ten vliv na něho nebo máli tu schopnost máli tu sílu máli tu koupali tu máli tu vlastnost že člověk pomocí modlitby obětuje sebe tak pak se tak na vyšší tane toto praví ježíš předvídá že ztrácí svůj ji ot. Protože tam on jim tam ho odneste tam kam on chce jít to znamená do věčnost a ve věčnosti ne existuje nějaký oddělený život tam přestane sebe vnímá jako oddělenou bytost to znamená ztratí půdu pod nohama ztratí pojem třebas tělesnosti že ztratí vůbec vědomí že je člověkem. Že kdyby ho neztratil toto vědomi tady nemoh žijí ve věčnosti či on ono se mu zdá napřed na potom nabývá o tom jistoty že nebude žít že přestane být mezi živými a ten dojem je.